REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC"

Transkript

1 Prosjektnr Prosjekt Vadsø3211 Dato: Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige. Møtehyppighet Etter behov Møtetid fra til Sted NAMSOS HOS ARK Innkalles fast PGL- Espen Aursand ARK- Finn Audun Vikan RIB- Reidar Klykken RIV- Torbjørn Landsem RIE- Joar Gran Møteleder Espen Aursand Innkalles etter behov PL Ulf Holstbø PL(ASS) Terje Hansen Stedfortreder Finn Audun Vikan Referent Finn Audun Vikan Stedfortreder Espen Aursand Faste saker (agenda) som møtet skal gjennomgå etter behov For hvert prosjekt gjennomgås: 0. Møte Dato Tilstede Hva har skjedd siden siste møte? ARK orienterer Tidligere møtereferat / nytt referat Fremdriftsplan: Endringer - Varsler om tillegg/tidfsforlengelse Tidsforbruk, budsjett og fakturering Avvik, spesielt budsjett og tid? / Korrigerende tiltak Reklamasjoner? / Korrigerende tiltak Annet/-Evt Info Møtereferat sendes til alle innkalte innen dager etter møtet. Kopi av møtereferatet sendes også til PL- Ulf Holstbø, Vadsø Kommune PL(ASS) Terje Hansen, Norconsult as Side Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 1 av 1

2 INNHOLDSLISTE DETALJERT: 0. Møte Dato Tilstede Hva har skjedd siden siste møte? PL orienterer Tidligere møtereferat / nytt referat ALLE... 4 ARK RIB... 5 ARK RIB... 6 ARK RIV... 7 ARK RIV... 8 ARK RIE... 9 ARK RIE RIB RIV RIB RIE RIV RIE ARK UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) RIB UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) RIV UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) RIE UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) Fremdriftsplan: Endringer - Varsler om tillegg/tidfsforlengelse Tidsforbruk, budsjett og fakturering Avvik, spesielt budsjett og tid? / Korrigerende tiltak Reklamasjoner? / Korrigerende tiltak Annet/-Evt Info Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 2 av 2

3 1. MØTE DATO TILSTEDE. Møte nr: 001 Dato: kl: Sted: hos arkitekt Møteleder: Espen Aursand Referent: Finn Audun Vikan Tilstede: Fraværende: PL PGL Espen Aursand ARK Finn Audun Vikan RIB Reidar Jlykken RIV Torbjørn Landsem RIE Joar Gran/Helge Høybakken Kopi av møtereferatet sendes til alle deltagere samt: PL, AssPL og RIBR Neste møte:, Fredag , Kl Hos ARK 1. HVA HAR SKJEDD SIDEN SISTE MØTE? Dette er det 1. møtet etter revidert forprosjekt. PGL informerte PG og vil komme med eget referat vedr. dette. Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 3 av 3

4 2. TIDLIGERE MØTEREFERAT / NYTT REFERAT. Sak Referat ALLE Plassering bygg: Møte 01; Som tidligere plassering. Frist Utføres av Brann: Møte 01; Brannklasse 1, Risikoklasse 3 Etasjehøyde: Møte 01; Endelig fastsettelse på neste møte Riggområde: Møte 01; Bestemmes senere Materialvalg vegger: Møte 01; Yttervegger av isolert stenderverk forblendet med tegl og deler med glassfasader. Himlinger, høyder og typer: Møte 01; Bestemmes på neste møte. Tegninger: Møte 01; Foreløpige planer og snitt sendes ut denne uken Akser: Møte 01; ARK lager forslag til neste møte. Nøkkelsystem: Møte 01; Nøkkelsystem og skilting avklares av ARK Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 4 av 4

5 ARK RIB Bæresystem generelt Møte 01; Generelt ønskes limtre, men RIB vurderer kostnader jfr. Stål. Avstivingsbehov. Skivevirkning, skråstag, stive kjerner m.v.: Møte 01; RIB kommer med forslag til neste møte. Geoteknikk: Møte 01; Dette er ivaretatt av RIB Gjennomføringer i brann-/lydskillere: Møte 01; Ihh til gjeldende forskrifter. ARK utarbeider plan som viser gjeldende lydkrav for vegger. Utsparinger / Sjakter (Plassering og størrelser. Heis og ventilasjon el.): Møte 01; Avventes Brannbeskyttelse: Møte 01; Ihh til brannteknisk redegjørelse. Frist Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 5 av 5

6 ARK RIB Trapper, balkonger med mer. Møte 01; ARK tar med trapper og balkonger av stål og tre, samt samtlige rekkver. RIB tar med trapper,ramper og balkonger av betong. Adkomst, rullestolbrukere: Møte 01; Dette er ivaretatt Utendørsanlegg: Møte 01; ARK tar med kantstein, beleggningstein, busker og trær. RIB tar seg av den tekniske opparbeidelsen/beskrivelsen. RIB og RIV samarbeider om VVA. Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 6 av 6

7 ARK RIV Taknedløp: Møte 01; Plasseres og målsettes av ARK, RIV overfører målsettingen til sine tegninger. Sanitærlufting: Møte 01; Avtales mellom ARK og RIV Energiregnskap U-verdier, Solinnstråling, himmelretning osv: Møte 01; Eksisterende regnskap revideres av RIV Dimensjonskriterier ventilasjon, varme, og antall personer: Møte 01; Ihh til forskrifter og arbeidstilsyn. Behovsstyrt ventilasjon vil bli vurdert av RIV. Sjakter. Plassering og størrelse: Møte 01; Tilbakemelding fra RIV til neste møte. Ventilasjon: Møte 01; Tidligere system revideres ihh til nye tegninger. Ventilasjonsrom: Møte 01; Nye tekniske rom vurderes av RIV. Nødvendig oppbygging av dekke mellom aggregater og underliggende rom, spesifiseres av RIV Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 7 av 7

8 ARK RIV Fyrrom: Møte 01; Størrelse og plassering vurderes av RIV. Røykpipe: Møte 01; Avklares av RIV Varme: Møte 01; Vannbåren varme videreføres og tilpasses av RIV Varmeskap: Møte 01; Plassering etter avtale med ARK. Sprinkling: Møte 01; Bygget skal fullsprinkles, konf. RIBR Avløp: Møte 01; Kommunaltekn. Beskrivelse følges Innredning: Møte 01; Gjennomgang av alle rom Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 8 av 8

9 ARK RIE Lysarmaturer ute og inne. (Plassering på vegg, himling og type): Møte 01; RIE kommer med forslag Ledelys og nødlys. (Plassering og utseende): Møte 01; Anvises ihh til forskrift av RIE. Detektor for brannalarm. (Plassering i himling og på vegger) Møte 01; Anvises ihh til forskrift av RIE. Tablå for brannalarm. (Plassering og plassbehov) Møte 01; RIE avklarer med PL og anviser plassering. Automatiske dør åpnere/lukkere/avlåsninger mm. (Plassering, type og signalføringer) Møte 01; RIE avklarer antall dører og plassering med PL slik at alle styringer blir koordinert. Entreprisespesifikasjon må beskrives av RIE. Utvendig EL tineanlegg. (under asfalt, gangstier, veier og lignende. Møte 01; Varmekabler i ramper og foran alle hovedinnganger. Kabelkanaler. (Prinsipp og plassering): Møte 01; RIE avklarer dette med PL Utstyr fast og løst. (moppevask, maskiner, tilkobling el-kraft, telefon eller data) Møte 01; Tilkobling for moppevasker skal være med. Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 9 av 9

10 ARK RIE Telematikk: Møte 01; RIE avklarer dette med PL Telefonanlegg: Møte 01; RIE avklarer dette med PL Signalanlegg: Møte 01; RIE avklarer dette med PL Effekt og dekorbelysning. (Plassering, type og formål): Møte 01; RIE lysberegner alle rom og kommer med forslag på plassering. Det ønskes i hovedsak innfelte/direktemonterte armaturer for å unngå støvoppsamling. RIE tar kontakt med PL ang. audiovisuelt utstyr. Heis: Møte 01; Det skal monteres sengeheis i arealet til HC-elev Andre elementer: Møte 01; Telefon-avlukke på arbeidsrom til lærere. Uttak for motorvarmere på parkering. Solaskjerming vil bli vurdert av ARK. RIE avklarer med PL vedr. innbruddsalarm. Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 10 av 10

11 RIB RIV Fremføringer i gjennom bæresystem. (Betong, tre og stål): Møte 01; Koordineres til neste møte. Fall til sluk på tak og innvendige gulv. Fall i bærekonstruksjoner. Støpte gulv med fall: Møte 01; Koordineres og avklares rom for rom. Avløp og drenering (Avløp fra inngangspartier, utv. ledninger og plassering krav til omfylling, fall m.v.): Møte 01; RIB sjekker høyden for traseen for innvendige bunnledninger. RIV gir tilbakemelding innen mandag Grensesnitt mellom RIB og RIV blir 1m utenfor grunnmur. RIB utarbeider VVA inkl. taknedløp. Innstøpningsgods, innstøping av varmerør og mindre avløpsrør (Plassering og overdekning) Møte 01; Vannbåren varme i gulv koordineres. Prinsippsnitt utarbeides av RIV. Gjennomføring i brann- og lydskille (Klasser): Møte 01; Ihh til gjeldende krav Fundament jord (Plassering og utførelseskrav) Møte 01; Ikke kommentert. Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 11 av 11

12 RIB RIE Fremføringer i gjennom bæresystem(betong, tre og stål): Møte 01; Ingen problemområder Utvendige EL - tineanlegg. (under asfalt, gangstier/- veier, og lignende.) Møte 01; Møte 01; Varmekabler foran inngangspartier. Innstøpning av el - bokser, ror og varmekabler (Plassering og overdekning) Møte 01; Avklares av RIE Innstøpningsgods (Plassering og overdekning) Møte 01; Avklares av RIE Fundament jord (Plassering og utførelseskrav) Møte 01; Avklares av RIE Utvendige kabler og trekkummer i grunnen. (Plassering og krav til omfylling mv.) Møte 01; Utvendige kabelgrøfter. Gjennomføring i brann- og lydskille (Klasser): Møte 01; Ihh til gjeldende krav Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 12 av 12

13 RIV RIE Automatikk, systemer signalprinsipper: Møte 01; Koordineres Sentral driftskontroll. (SD-Anlegg) (Systemer, signalprinsipper, montasje av følere m.v.): Møte 01; SD-anlegg koordineres Takavrenning (Sluk, tining osv.): Møte 01; Varmekabler i takrenner og nedløp må vurderes Jordingsmuffer. (Plassering og dimensjoner.): Møte 01; Ingen jordingsmuffe, men jording på sluker. Prinsipp for oppvarming og kjøling. (El, vannbåren, stråle m.v.) Møte 01; Vannbåren varme med varmepumpe. Vifter og kjeler. (Plasserring og kraftbehov.): Møte 01; Oljekjel og varmepumpe. RIV oppgir effektbehov. Krysning av fremføringer. (Kanaler, rør og kabler. Plassbehov kritiske punkt.): Møte 01; Koordinering av lysarmaturer, sprinklerhoder og brannmeldere. RIE avklarer om det skal være innfellte eller utenpåliggende lysarmaturer. Varme- og kuldeavgivende installasjoner. (Evakuering av varme og kulde.) Møte 01; Kjøling av data-rom avklares av RIE Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 13 av 13

14 ARK UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) Tilpassning til større løs inventar: Kunstnerisk utsmykking: Transport av løst inventar. (Størrelser og åpninger): RIB UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) Tilpassning til større løs inventar: Transport av løst inventar. (Størrelser og åpninger): Innfesting av løst inventar, spesialutstyr og kunst. (Laster i tak og vegg): RIV UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) Tilkopling av vann og avløp til løst inventar, spesialutstyr og kunstinstallasjoner.: Møte 01; Skap og utstyr i spesialrom avklares. RIE UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) Tilkopling av el til løst inventar, spesialutstyr og kunstinstallasjoner.: Tilpassing av belysning til kunst.. Effektbelysning for kunst Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 14 av 14

15 3. FREMDRIFTSPLAN: 4. ENDRINGER - VARSLER OM TILLEGG/TIDFSFORLENGELSE 5. TIDSFORBRUK, BUDSJETT OG FAKTURERING 6. AVVIK, SPESIELT BUDSJETT OG TID? / KORRIGERENDE TILTAK 7. REKLAMASJONER? / KORRIGERENDE TILTAK 8. ANNET/-EVT. 9. INFO For dette referater er det innført i tilleggstekst i som berører tverrfaglig koordinering mellom de forskjellige fag, i tillegg til saker som er tatt opp på prosjekteringsmøtet. Dette er gjort som en informasjon til alle sammen, slik at alle skal tenke igjennom disse tverrfaglige problemområdene til neste prosjekteringsmøte. For alle løse og faste produkter (armaturer, stikkontakter, brytere, synlige el - kanaler, tavler, ventilasjonsrister, ventiler, alt av sanitærutstyr, takhatter, luker, dvs. alt synlig materiell beskrevet av konsulenter) som skal benyttes på eller rundt bygget. Så skal dette legges frem på et A4 ark til ARK med bilde og spesifikasjoner for de enkelte produkt som det er tenkt brukt. Dette skal legges frem som design og FDV dokumentasjon som orientering til prosjekteringsgruppe og byggherre. Utskrifts Dato :03 Godkjent av: Side 15 av 15

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

MØTEREFERAT. Merknader til forrige referat: Ingen.

MØTEREFERAT. Merknader til forrige referat: Ingen. MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 01.11.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 6 Referent Halvor Vassbø Neste møte Dette var siste byggemøte Deltakere Ole Hallandvik

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014.

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. 2 Innholdsfortegnelse: Side 7 Grøntplan/uteområde Side 11 Ringhøyden Etasjeplaner Plantegninger Side 57 Leveransebeskrivelse Side 61 Nøkkelinformasjon 3

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer