REFERAT ARK_02 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT ARK_02 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC"

Transkript

1 Prosjektnr Prosjekt Vadsø3211 Dato: Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige. Møtehyppighet Etter behov Møtetid fra til Sted NAMSOS HOS ARK Innkalles fast PGL- Espen Aursand ARK- Finn Audun Vikan RIB- Reidar Klykken RIV- Torbjørn Landsem RIE- Joar Gran Møteleder Espen Aursand Innkalles etter behov PL Ulf Holstbø PL(ASS) Terje Hansen RIBR Bengt Slettli Stedfortreder Finn Audun Vikan Referent Finn Audun Vikan Stedfortreder Espen Aursand Faste saker (agenda) som møtet skal gjennomgå etter behov For hvert prosjekt gjennomgås: 1. Møte Dato Tilstede Hva har skjedd siden siste møte? 3 2. Tidligere møtereferat / nytt referat Fremdriftsplan: Endringer - Varsler om tillegg/tidfsforlengelse Tidsforbruk, budsjett og fakturering Avvik, spesielt budsjett og tid? / Korrigerende tiltak Reklamasjoner? / Korrigerende tiltak Annet/-Evt Info 15 Møtereferat sendes til alle innkalte innen dager etter møtet. Kopi av møtereferatet sendes også til PL- Ulf Holstbø, Vadsø Kommune PL(ASS) Terje Hansen, Norconsult as RIBR Bengt Slettli, Total Brannsikring as Side Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 1 av 1

2 INNHOLDSLISTE DETALJERT: PL- Ulf Holstbø, Vadsø Kommune 1 PL(ASS) Terje Hansen, Norconsult as 1 RIBR Bengt Slettli, Total Brannsikring as INNHOLDSLISTE DETALJERT: 1 INNHOLDSLISTE DETALJERT: 2 1. Møte Dato Tilstede Hva har skjedd siden siste møte? 3 2. Tidligere møtereferat / nytt referat. 4 ALLE 4 RIBR ARK 5 RIBR RIB 5 RIBR RIV 6 RIBR RIE 6 ARK RIB 7 ARK RIV 8 ARK RIE 9 RIB RIV 10 RIB RIE 11 RIV RIE 12 ARK UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 13 RIB UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 13 RIV UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 13 RIE UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) Fremdriftsplan: Endringer - Varsler om tillegg/tidfsforlengelse Tidsforbruk, budsjett og fakturering Avvik, spesielt budsjett og tid? / Korrigerende tiltak Reklamasjoner? / Korrigerende tiltak Annet/-Evt Info 15 Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 2 av 2

3 1. MØTE DATO TILSTEDE. Møte nr: 001 Dato: kl: Sted: hos arkitekt Møteleder: Espen Aursand Referent: Finn Audun Vikan Tilstede: Fraværende: PGL Espen Aursand ARK Finn Audun Vikan RIB Reidar Jlykken RIV Torbjørn Landsem RIE Joar Gran/Helge Høybakken Neste møte:, Fredag , Kl Hos ARK Møte nr: 002 Dato: kl: Sted: hos arkitekt Møteleder: Espen Aursand Referent: Finn Audun Vikan Tilstede: Fraværende: PGL Espen Aursand ARK Finn Audun Vikan RIB Ståle Rygg RIV Torbjørn Landsem RIE Helge Høybakken Neste møte:, Fredag , Kl Hos ARK 1. HVA HAR SKJEDD SIDEN SISTE MØTE? PGL informerte PG og har dette med i sitt referat. Det er nå opprettet en egen side med grensesnitt for RIBR Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 3 av 3

4 2. TIDLIGERE MØTEREFERAT / NYTT REFERAT. Sak Referat ALLE 1. Plassering bygg 2. Brann 3. Etasjehøyde 4. Riggområde 5. Materialvalg vegger 6. Himlinger, høyder og typer: 7. Tegninger 8. Akser 9. Nøkkelsystem Frist Utføres av 1. Bygg som tidligere plassert 2. Brannklasse 1, Risikoklasse 3 3. Etasjehøyder bestemmes på neste møte. 4. Riggområde bestemmes senere 5. Yttervegger av isolert stenderverk forblendet med tegl og deler med glassfasader 6. Himlingshøyder bestemmes på neste møte 7. Foreløpige planer og snitt sendes ut denne uken 8. ARK lager akse forslag til neste møte. 9. Nøkkelsystem og skilting avklares av ARK 1. Bygget er flyttet 10m mot nord. 2. Brannteknisk redegjørelse/-prosjekteringsgrunnlag revideres ihh til endringer og nye krav om nødvendige analyser utarbeides av RIBR 3. Etasjehøyder blir fastsatt etter møte mellom ARK og RIV til neste møte. 4. Riggområde bestemmes før utsendelse av forprosjekt. 5. Yttervegger av isolert stenderverk forblendet med tegl og deler med glassfasader 6. Himlingshøyder og typer, blir fastsatt etter møte mellom ARK og RIV til neste møte. 7. Plan 1. og 2. etg. Glass i vegger må ha definerte mål og høyder. Ny Utomhusplan, himlingsplan og nye snitt blir utsendt uke 27 av ARK 8. Akser er utarbeidet og godkjent av PG. 9. Nøkkelsystem og skilting avklares av ARK. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 4 av 4

5 Sak Referat RIBR ARK Frist Utføres av 1. Gjennomføringer i brann-/lydskillere 2. Brannbeskyttelse 3. Rømning 1. Gjennomføringer Ihh til gjeldende forskrifter. ARK utarbeider plan som viser gjeldende lydkrav for vegger. 2. Brannbeskyttelse Ihh til brannteknisk redegjørelse. Frist Rømning, ingen kommentar 1. Gjennomføringer Ihh til gjeldende forskrifter og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag. ARK utarbeider plan som viser gjeldende lydkrav for vegger. 2. Brannbeskyttelse, ihh til forskrifter og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag 3. Rømningskrav fra Auditorium avklares av RIBR til neste møte. RIBR RIB 1. Bæresystem Bæresystem, ingen kommentar Krav ihh til gjeldende forskrifter og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 5 av 5

6 RIBR RIV 1. Sprinkling 2. Gjennomføring i brann- og lydskille (Klasser) 1. Bygget skal fullsprinkles, konf. RIBR 2. Gjennomføringer Ihh til gjeldende krav 1. Bygget skal fullsprinkles, konf. RIBR 2. Gjennomføringer, Krav ihh til gjeldende forskrifter og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag RIBR RIE 1. Ledelys og nødlys. (Plassering og utseende) 2. Detektor for brannalarm. (Plassering i himling og på vegger) 3. Tablå for brannalarm. (Plassering og plassbehov) 4. Gjennomføring i brann- og lydskille (Klasser) 1. Ledelys og nødlys anvises ihh til forskrift av RIE. 2. Detektorer for brannalarm anvises ihh til forskrift av RIE. 3. RIE avklarer med PL og anviser plassering av tabå for brannalarm. 4. Gjennomføringer Ihh til gjeldende krav 1. Forslag til plassering av ledelys og nødlys fra RIE uke Detektorer for brannalarm anvises ihh til forskrift og Krav ihh til brannteknisk prosjekteringsgrunnlag fra RIBR 3. Tablå plasseres i VF personalinngang 4. Gjennomføringer, Krav ihh til gjeldende forskrifter og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 6 av 6

7 ARK RIB 1. Bæresystem generelt 2. Avstivingsbehov. Skivevirkning, skråstag, stive kjerner m.v. 3. Geoteknikk 4. Utsparinger / Sjakter (Plassering og størrelser. Heis og ventilasjon el.) 5. Trapper, balkonger med mer. 6. Adkomst, rullestolbrukere 7. Utendørsanlegg 1. Bæresystem, generelt ønskes limtre, men RIB vurderer kostnader jfr. Stål. 2. RIB kommer med forslag på avstiving til neste møte. 3. Geoteknikk er ivaretatt av RIB 4. Utsparinger avventes 5. ARK tar med trapper og balkonger av stål og tre, samt samtlige rekkver. RIB tar med trapper,ramper og balkonger av betong 6. HC-adkomst er ivaretatt 7. ARK tar med kantstein, beleggningstein, busker og trær. RIB tar seg av den tekniske opparbeidelsen/beskrivelsen. RIB og RIV samarbeider om VVA. 1. Søyler og dragere koordineres på et eget arbeidsmøte mellom RIB og ARK onsdag 6/7 kl hos ARK. 2. Avstiving koordineres på et eget arbeidsmøte mellom RIB og ARK onsdag 6/7 kl hos ARK. 3. Geoteknikk er ivaretatt av RIB 4. Utsparinger, koordineres på et eget arbeidsmøte mellom RIB og ARK onsdag 6/7 kl hos ARK. 5. Gulvbelegg generelt og spesielt i Gymsal avklares av ARK 6. HC-adkomst er ivaretatt 7. ARK tar med kantstein, beleggningstein, busker og trær. RIB tar seg av den tekniske opparbeidelsen/beskrivelsen. RIB og RIV samarbeider om VVA. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 7 av 7

8 ARK RIV 1. Taknedløp 2. Sanitærlufting 3. Energiregnskap U-verdier, Solinnstråling, himmelretning osv 4. Dimensjonskriterier ventilasjon, varme, og antall personer 5. Sjakter. Plassering og størrelse 6. Ventilasjon 7. Ventilasjonsrom 8. Fyrrom 9. Røykpipe 10. Varme 11. Varmeskap 12. Avløp 13. Innredning 1. Taknedløp plasseres og målsettes av ARK, RIV overfører målsettingen til sine tegninger. 2. Sanitærlufting avtales mellom ARK og RIV 3. Eksisterende energiregnskap revideres av RIV 4. Dimensjoneringskriterier iihh til forskrifter og arbeidstilsyn. Behovsstyrt ventilasjon vil bli vurdert av RIV. 5. Sjakter, tilbakemelding fra RIV til neste møte. 6. Tidligere ventilasjonssystem revideres ihh til nye tegninger. 7. Nye tekniske rom vurderes av RIV. Nødvendig oppbygging av dekke mellom aggregater og underliggende rom, spesifiseres av RIV 8. Fyrrom, størrelse og plassering vurderes av RIV. 9. Røykpipe avklares av RIV 10. Vannbåren varme videreføres og tilpasses av RIV 11. Plassering av varmeskap etter avtale med ARK. 12. Avløp, Kommunaltekn. Beskrivelse følges 13. Innrsdning, gjennomgang av alle rom 1. Taknedløp plasseres og målsettes av ARK, RIV overfører målsettingen til sine tegninger. 2. Sanitærlufting avtales mellom ARK og RIV 3. Eksisterende energiregnskap revideres av RIV 4. Dimensjonskriterier, generelt prinsipp med behovsstyrt ventilasjon som styres med CO2-følere, og dimensjoneres generelt ihh til arealer jfr. Forskrifter. Skolekjøkken dimensjoneres etter 30 personer. Stor sal/kantine dimensjoneres for 300 personer. Sjekke om arealet i Auditorium er forskriftsmessig ihh til antall personer. ARK/P 5. Sjakter avklares mellom ARK og RIV på eget arbeidsmøte uke Tidligere ventilasjonssystem revideres ihh til nye tegninger. 7. Ventilasjonsrom avklares mellom ARK og RIV på eget arbeidsmøte uke Fyrrom avklares mellom ARK og RIV på eget arbeidsmøte uke Røykpipa må dempes mest mulig 10. Vannbåren varme videreføres og tilpasses av RIV 11. Plassering av varmeskap etter avtale med ARK 12. Avløp, Kommunaltekn. Beskrivelse følges 13. Minibenker beskrives av ARK. Det skal klargjøres for moppevaskemaskin i vaskesentral Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 8 av 8

9 ARK RIE 1. Lysarmaturer ute og inne. (Plassering på vegg, himling og type) 2. Automatiske dør åpnere/lukkere/avlåsninger mm. (Plassering, type og signalføringer) 3. Utvendig EL tineanlegg. (under asfalt, gangstier, veier og lignende. 4. Kabelkanaler. (Prinsipp og plassering) 5. Utstyr fast og løst. (moppevask, maskiner, tilkobling el-kraft, telefon eller data) 6. Telematikk 7. Telefonanlegg 8. Signalanlegg 9. Effekt og dekorbelysning. (Plassering, type og formål) 10. Heis 11. Andre elementer 1. Lysarmaturer, RIE kommer med forslag 2. Dørautomatikk, RIE avklarer antall dører og plassering med PL slik at alle styringer blir koordinert. Entreprisespesifikasjon må beskrives av RIE. 3. Utvendig EL, varmekabler i ramper og foran alle hovedinnganger. 4. Kabelkanaler, RIE avklarer dette med PL 5. Utstyr, tilkobling for moppevasker skal være med. 6. Telematikk, RIE avklarer dette med PL 7. Telefonanlegg, RIE avklarer dette med PL 8. Signalanlegg, RIE avklarer dette med PL 9. Belysning, RIE lysberegner alle rom og kommer med forslag på plassering. Det ønskes i hovedsak innfelte/direktemonterte armaturer for å unngå støvoppsamling. RIE tar kontakt med PL ang. audiovisuelt utstyr. 10. Det skal monteres sengeheis i arealet til HC-elev 11. Telefon-avlukke på arbeidsrom til lærere. Uttak for motorvarmere på parkering. Solaskjerming vil bli vurdert av ARK. RIE avklarer med PL vedr. innbruddsalarm. 1. Lysarmaturer, forslag uke Dørautomatikk, alle inngangene (3 stk) må ha automatiske slagdørsåpnere. (Powerpoint) 3. Utvendig EL, varmekablene styres over SD-anlegget 4. Kabelkanaler er avklart med PL. RIE sender ut oversikt. 5. Utstyr, tilkobling for moppevasker skal være med 6. Telematikk er avklart. Rommets størrelse må være min. 6 m² 7. Telefonanlegg delvis avklart. 8. Internt signalanlegg er avklart. Ekstern tilkobling er ikke avklart. 9. Belysning er under prosjektering. Ferdig uke Det skal monteres sengeheis i arealet til HC-elev 11. Type telefonavlukke avklares av ARK. Det gis opsjon på motorvarmere. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 9 av 9

10 RIB RIV 1. Fremføringer i gjennom bæresystem. (Betong, tre og stål), 2. Fall til sluk på tak og innvendige gulv. Fall i bærekonstruksjoner. Støpte gulv med fall, 3. Avløp og drenering (Avløp fra inngangspartier, utv. ledninger og plassering krav til omfylling, fall m.v.), 4. Innstøpningsgods, innstøping av varmerør og mindre avløpsrør (Plassering og overdekning), 5. Fundament jord (Plassering og utførelseskrav) 1. Koordineres til neste møte. 2. Fall til sluk koordineres og avklares rom for rom. 3. RIB sjekker høyden for traseen for innvendige bunnledninger. RIV gir tilbakemelding innen mandag Grensesnitt mellom RIB og RIV blir 1m utenfor grunnmur. RIB utarbeider VVA inkl. taknedløp. 5. Vannbåren varme i gulv koordineres. Prinsippsnitt utarbeides av RIV. 1. Fremføringer avklares i løpet av uke Fall til sluk avklares i løpet av uke Avløp og drennering er avklart 4. Grensesnitt mellom RIB og RIV blir 1m utenfor grunnmur. RIB utarbeider VVA inkl. taknedløp. 5. Innstøpningsgods, prinsipp og oppbygging fra undersiden Isolasjon/diffusjons sperre/isolasjon/monteringsskinne med varmerør/armering og betong Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 10 av 10

11 RIB RIE 1. Fremføringer i gjennom bæresystem(betong, tre og stål): 2. Utvendige EL - tineanlegg. (under asfalt, gangstier/- veier, og lignende.) 3. Innstøpning av el - bokser, ror og varmekabler (Plassering og overdekning) 4. Innstøpningsgods (Plassering og overdekning) 5. Fundament jord (Plassering og utførelseskrav) 6. Utvendige kabler og trekkummer i grunnen. (Plassering og krav til omfylling mv.) 1. Fremføringer i bæresystem, ingen problemområder 2. Utvendig EL, varmekabler foran inngangspartier. 3. Innstøpninger el-bokser, avklares av RIE 4. Innstøpningsgods, avklares av RIE 5. Fundament jord, avklares av RIE 6. Utvendige kabelgrøfter. 1. Fremføringer i bæresystem, ingen problemområder. 2. Utvendig EL, varmekabler i takrenner og taknedløp. Kablene styres over SD-anlegget 3. Innstøpninger el-bokser, avklares av RIE 4. Innstøpningsgods, avklares av RIE 5. Fundament jord, avklares av RIE 6. Utvendige kabelgrøfter koordineres. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 11 av 11

12 RIV RIE 1. Automatikk, systemer signalprinsipper 2. Sentral driftskontroll. (SD-Anlegg) (Systemer, signalprinsipper, montasje av følere m.v.) 3. Takavrenning (Sluk, tining osv.) 4. Jordingsmuffer. (Plassering og dimensjoner.) 5. Prinsipp for oppvarming og kjøling. (El, vannbåren, stråle m.v.) 6. Vifter og kjeler. (Plasserring og kraftbehov.) 7. Krysning av fremføringer. (Kanaler, rør og kabler. Plassbehov kritiske punkt.) 8. Varme- og kuldeavgivende installasjoner. (Evakuering av varme og kulde.) 1. Automatikk og systemer, koordineres 2. SD-anlegg koordineres 3. Takavrenning, varmekabler i takrenner og nedløp må vurderes 4. Ingen jordingsmuffe, men jording på sluker. 5. Oppvarmingsprinsipp, vannbåren varme med varmepumpe. 6. Vifter og kjeler, oljekjel og varmepumpe. RIV oppgir effektbehov. 7. Krysning av fremføringer, koordinering av lysarmaturer, sprinklerhoder og brannmeldere. RIE avklarer om det skal være innfellte eller utenpåliggende lysarmaturer. 8. Varme og kulde, kjøling av data-rom avklares av RIE 1. Automatikk og systemer, koordineres 2. SD-anlegg koordineres 3. Takavrenning, varmekabler i takrenner og nedløp er vurdert, og skal være med. Skal styres over SD-anlegget RIE 4. Det skal brukes sluker av rustfritt stål m/jordingsskrue. RIV 5. Oppvarmingsprinsipp, vannbåren varme med varmepumpe 6. Vifter og kjeler, oljekjel og varmepumpe. RIV oppgir effektbehov 7. Krysning av fremføringer, forslag fra RIE til neste møte. 8. Varme og kulde, ihh til det datautstyret som er spesifisert fra PL, er det ikke behov for spes. Kjølesystem. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 12 av 12

13 ARK UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 1. Tilpassning til større løs inventar 2. Kunstnerisk utsmykking 3. Transport av løst inventar. (Størrelser og åpninger) 1. Tilpassninger til større løst inventar, Ingen kjente problemer 2. Kunstnerisk utsmykking, ikke kjent 3. Transport av løst inventar, Ingen kjente problemer 1. Tilpassninger til større løst inventar, Ingen kjente problemer 2. Kunstnerisk utsmykking, PG ønsker tilbakemelding fra PL vedrørende dette. 3. Transport av løst inventar, Ingen kjente problemer RIB UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 1. Tilpassning til større løs inventar 2. Kunstnerisk utsmykking 3. Transport av løst inventar. (Størrelser og åpninger) 1. Tilpassninger til større løst inventar, Ingen kjente problemer 2. Kunstnerisk utsmykking, ingen kommentar 3. Transport av løst inventar, ingen kommentarer 1. Tilpassninger til større løst inventar, Ingen kjente problemer 2. Kunstnerisk utsmykking, ikke kjent, må avklares av PGL/PL 3. Transport av løst inventar, Ingen kjente problemer RIV UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 1. Tilkopling av vann og avløp til løst inventar, spesialutstyr og kunstinstallasjoner. 1. Skap og utstyr i spesialrom avklares. 1. Skap og utstyr, forslag fra ARK. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 13 av 13

14 RIE UTS (Utstyrsplanlegger/kunstnerisk utsmykking) 1. Tilkopling av el til løst inventar, spesialutstyr og kunstinstallasjoner. 2. Tilpassning av belysning til kunst. 3. Effektbelysning for kunst 1. Tilkopling av el til løst inventar, ingen kommentarer 2. Tilpassning av belysning til kunst, ingen kommentar 3. Effektbelysning for kunst, ingen kommentarer 1. Tilkopling av el til løst inventar, må avklares av ARK 2. Tilpassning av belysning til kunst, ikke kjent, må avklares av PGL/PL 3. Effektbelysning for kunst, ikke kjent må avklares av PGL/PL Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 14 av 14

15 3. FREMDRIFTSPLAN: 4. ENDRINGER - VARSLER OM TILLEGG/TIDFSFORLENGELSE 5. TIDSFORBRUK, BUDSJETT OG FAKTURERING 6. AVVIK, SPESIELT BUDSJETT OG TID? / KORRIGERENDE TILTAK 7. REKLAMASJONER? / KORRIGERENDE TILTAK 8. ANNET/-EVT. 9. INFO For dette referater er det innført i tilleggstekst i som berører tverrfaglig koordinering mellom de forskjellige fag, i tillegg til saker som er tatt opp på prosjekteringsmøtet. Dette er gjort som en informasjon til alle sammen, slik at alle skal tenke igjennom disse tverrfaglige problemområdene til neste prosjekteringsmøte. For alle løse og faste produkter (armaturer, stikkontakter, brytere, synlige el - kanaler, tavler, ventilasjonsrister, ventiler, alt av sanitærutstyr, takhatter, luker, dvs. alt synlig materiell beskrevet av konsulenter) som skal benyttes på eller rundt bygget. Så skal dette legges frem på et A4 ark til ARK med bilde og spesifikasjoner for de enkelte produkt som det er tenkt brukt. Dette skal legges frem som design og FDV dokumentasjon som orientering til prosjekteringsgruppe og byggherre. Utskrifts Dato :47 Godkjent av: Side 15 av 15

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør

Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Generelt Den henvises generelt til dokumentet «Nytt kontorbygg Kjølnes - leveransebeskrivelse» som utleiers leveransebeskrivelse til leietakerne.

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt 8.2 Definering av begreper 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling 8.5 Fremdrift 8.6 Krav til formater og levering 8.7 Nummerering

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer