Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2014 Saksdokumenter"

Transkript

1 Landsmøte 2014 Saksdokumenter

2 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen

3 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen

4 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

5 5 Sak 2 Godkjenning av innkallingen 18.februar 2014 ble innkalling til landsmøtet 2014 sendt per e-post og brev, med påmeldingfrist 1. mars 2014 med antall og navnelister innen 20. mars Vedlagt utsendelsen fulgte en oversikt over antall medlemmer og delegater. Frist til å melde inn saker var 14. mars Purrring sendt per mail fredag 31. mars 2014 til alle lokalforeninger, med siste frist for påmelding av etternølere, torsdag 3. april innen kl Det er også foretatt telefonisk purring til alle lokalforeninger som ikke har meldt seg på med påmeldingsfrist senest torsdag 3.april 2014 kl Styrets forslag til vedtak Innkallingen til landsmøtet april 2014 godkjennes.

6 6 Landsmøte 2014 SAK 3 Godkjenning av dagsorden

7 7 Lørdag 26 april: Kl Sak 3 Godkjenning av dagsorden Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen. Velkomsthilsner. Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Kl Kl Sak 8 Sak 9 Sak 10. Kl Godkjenne innkallingen Godkjenne dagsorden Fullmaktskomiteens innstilling Konstituering Godkjenne forretningsorden Behandle styrets beretning for 2012 og 2013 og rapport fra Kontrollkomiteen Lunsj. Møtet settes Behandle regnskap for 2012 og 2013 og revisjonsberetning. Strategisk plan Valg. Dagens møte avsluttes. Søndag 27. april. Kl Sak 11 Sak 12 Kl Kl Sak 13 Kl Møte settes. Innsendte forslag og vedtektsendringer Fastsette kontingent Lunsj. Møte settes Fastsettelse av godtgjøringer. Møtet avsluttes ved president. Styrets forslag til vedtak Dagsorden for landsmøtet april 2014 godkjennes.

8 8 Landsmøte 2014 SAK 4 Opprop og innlevering av stemmefullmaktsskjema

9 9 Sak 4 Opprop og innlevering av stemmefullmaktsskjema Deltakere på Landsmøtet 2012 Nr : Avdeling: Navn Stemmerett President Odd Helge Olsen 1 Visepresident Heidi Brudal 1 Styremedlem Svein Dyrvik 1 Styremedlem Ola van der Eynden 1 Styremedlem Kjell Brosten 1 Styremedlem Kjetil Valrygg 1 Styremedlem Sigurd Pedersen 1 Ikke stemmerett Generalsekretær Thor Lysenstøen x Forbundssekretær Svein Bolstad x Leder kameratstøtte Knut Østbøll x Rådgiver Helse Geir Stamnes x Rådgiver organisasjon Bjørn Næss x Komuniksjonssjef Siri Rooseboom De Vries x Komunikasjons rådgiver Hege Kofstad x Organisasjonssekretær Vibeke Henny Strand x FVS John Petter Bachke gjest x Gjest Herdis Smines gjest x Gjest Eli Espen gjest x Gjest Lars Reiermark gjest x Leder valgkomiteen. NVIO avd Glåmdal Knut-Arne Berg Halstensen 1 NVIO avd Vestfold og Telemark og leder Kontrollkomiteen Oddgeir Bratsberg 2 NVIO avd Alta og omegn Joana Ranttila 1 NVIO avd Asker og Bærum Jan Kristian Næss 1 NVIO avd Asker og Bærum Knut Jahr 1 NVIO avd Aust-Agder Roy Gjertsen 2 NVIO avd Bergen og omland Halfdan Larsen 1 NVIO avd Bergen og omland Nils Frode Vindenes 1 NVIO avd Bergen og omland Per -Arild Rasmussen 1 NVIO avd Bergen og omland Arild Lihaug 1 NVIO avd Bodø og omegn Audun Spjell 2 NVIO avd Drammen og omegn Bent Martin Jahre 1 NVIO avd Eiker Ronny Vidar Steen 1

10 10 NVIO avd Follo og indre Østfold Arne Thoresen 1 NVIO avd Follo og indre Østfold Frank Berge Hansen 1 NVIO avd Follo og indre Østfold Ole Petter Kristensen 1 NVIO avd Frøya og Hitra Jostein Roar Skarsvåg 1 NVIO avd Gildeskål,Meløy og Rødøy Kyrre Mobakken 1 NVIO avd Gjøvik og Toten Ståle Pedersen 1 NVIO avd Gudbransdalen Svein Torgersen 1 NVIO avd Hadeland Tor Munkelien 1 NVIO avd Hamar og omegn Knut Johannessen 1 NVIO avd Hamar og omegn Geir Nyhus 1 NVIO avd Harstad og omegn Ulf Bergstrøm 1 NVIO avd Harstad og omegn Harald Alstad 1 NVIO avd Havøysund Gunnar Jacobsen 1 NVIO avd Hedmark Karl-Erik Aalen 1 NVIO avd Hedmark Bjørn Trumet 1 NVIO avd Kongsberg Henning Martiniussen 1 NVIO avd Kristiansand og omegn Oddbjørn Wiggen 2 NVIO avd Kvalsund Trygve Nilsen 1 Geir Dolonen- NVIO avd Kvinnherad Marthiniussen 1 NVIO avd Mandal og lister Thomas Fjell 1 NVIO avd Mosjøen Roy Brubakk 1 NVIO avd Mosjøen Trond Erik Vollen 1 NVIO avd Nedre Romerike Geir Kenneth Bjerke 1 NVIO avd Nordmøre Per Kvarsvik 2 NVIO avd Ofoten Jostein Pedersen 1 NVIO avd Oppdal og omegn Rune Jullumstrø 1 NVIO avd Oslo Kaare Granå hjelp fra NVIO avd Oslo x NVIO avd Oslo Arne Melhuus hjelp fra NVIO avd Oslo x NVIO avd Oslo Kjell Lamo hjelp fra NVIO avd Oslo x NVIO avd Oslo Terje Haverstad 1 NVIO avd Oslo Tom Solberg 1 NVIO avd Oslo Per Christian Jacobsen 1 NVIO avd Oslo Stig Erling Brodal 1 NVIO avd Rana og omegn Jørn Arvid Myrheim 1 NVIO avd Ringerike og omegn Anders Martin Lien 1 NVIO avd Ringerike og omegn Eivind Hansen 1 NVIO avd Rogaland Jarl Pedersen 1 NVIO avd Rogaland Lars-Magnus Hallanger 1 NVIO avd Rogaland Thore Sætre 1 NVIO avd Rogaland Bjarne Fowels 1 NVIO avd Romsdal Arne Vågseter 2 NVIO avd Røros og Fjellregion Jan Lars Haugom 1 NVIo avd Salten Finn Utheim 1 NVIO avd Sandefjord og Nordre Vestfold Anders Forreløkken 1 NVIO avd Sandefjord og Nordre Vestfold Harald Imsen 1

11 11 NVIo avd Sogn og Fjordane Øyvind Hartveit 1 NVIO avd Sunnmøre Anne Kari Andreassen 1 NVIO avd Sør Gudbransdal Arne Hovland 1 NVIO avd Søre Sunnmøre Leif Jon Masdal 1 NVIO avd Troms Einar Ulleberg 1 NVIO avd Troms Alf Bjørnar Kristoffersen 1 NVIO avd Tromsø Bjarne Iversen 2 NVIO avd Trøndelag Morten Langaas 2 NVIO avd Trøndelag Idar Kristensen 1 NVIO avd Trøndelag Per Albert Refseth 1 NVIO avd Valdres Roger Markussen 1 NVIO avd Vestfold og Telemark Knut Erik Jørgensen 1 NVIO avd Voss og omland Nils Tore Veka 1 NVIO avd Østfold Geir Larsen 1 NVIo avd Østfold Jan Byvold 1 NVIO avd Østfold Tommy Johansen 1 NVIO avd Øvre Romerike Brynjulf Jensen 1 NVIO avd Øvre Romerike Erling Rennan 1 Observatør Kjell Arne Sunde Observatør x Observatør Helge Norderhus observatør x Observatør Ørnulf N. Eriksen observatør x Møte og talerett 1 stemme fra sin Æresmedlem Lorentz Boxaspen lokalforening Æresmedlemm Vigar Aabrek Møte og talerett x Æresmedlemm Erling Hoem Møte og talerett x

12 12 Landsmøte 2014 SAK 5 Konstituering

13 13 Sak 5 Konstituering Styrets forslag: a) 3 medlemmer til fullmaktskomiteen: b) valg av 2 dirigenter: c) valg av 2 referenter: d)valg av 3 protokollvitner: e)valg av 3 medlemmer til redaksjonskomite: f) valg av 3 medlemmer til tellekorps: g) valg av redaksjonskomite for organisatoriske saker:

14 14 Landsmøte 2014 SAK 6 Forretningsorden

15 15 Sak 6 Forretningsorden Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avholder sitt landsmøte på Akershus Festning, Oslo i tiden 26 til 27. april Landsmøtet åpnes lørdag kl og avsluttes første dag kl søndag begynner møtet kl og går fram til sakslisten er ferdig behandlet.. For landsmøtet gjelder følgende forretningsorden, jf vedtektene for NVIO 7: 1. For å oppnå rettigheter på landsmøtet må alle delegater som skal avgi mer enn en stemme levere fullmakt fra sin lokalforening, undertegnet av to styremedlemmer, før møtet begynner. Delegatene skal være medlem av NVIO og ha betalt medlemskontingent for Jf. vedtektenes pkt Landsmøtet ledes av to landsmøtevalgte dirigenter, etter innstilling fra forbundsstyret. 3. Landsmøtet velger to sekretærer, etter innstilling fra forbundsstyret, som fører vedtaksprotokoll og som har ansvaret for at protokollen godkjennes etter vedtektene pkt Dirigentene har hovedansvaret for gjennomføring av møtet slik at alle saker får en korrekt og demokratisk behandling. De skal orientere møtet om fremdrift og få møtets godkjennelse på saksbehandling. Dirigentene kan foreslå begrensning av taletiden ut over det som er bestemt i pkt 8 og 9, og eventuelt strek på talerlisten ved de inntegnede talere. Før strek settes skal de som ønsker det få anledning til å tegne seg på talerlisten. Påse at alle innlegg fremføres fra hertil bestemt sted i møtelokalet. Sørge for at ingen tar ordet utenfor talerlisten. Det er ikke adgang til replikk i forhandlingene. 5. Alle som ønsker ordet til en sak gjør det ved å vise sitt nummerskilt. 6. Æresmedlemmer og generalsekretær har tale og forslagsrett. 7. Gjester og ansatte i sekretariatet kan få ordet dersom landsmøtet ber om det, eller med landsmøtets tillatelse. 8. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak, 3 min. første og 2 min. annen gang. Unntak gjøres for presidentens hilsningstale og eventuelle innledere. 9. Ingen kan få ordet til foretningsorden mer enn 1 gang i samme sak med inntil 1 minutt. Forslag til forretningsorden (f eks utsettelse, avslutning av debatten osv) skal tas opp til avstemning med en gang og avgjøres ved alminnelig flertall.

16 Endringsforslag skal leveres skriftlig til dirigenten med forslagsstillers navn og forening, før forslaget fremsettes fra talerstolen. 11. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter strek er satt. 12. Avstemming foretas ved håndsoppreking av delegatenes nummerskilt. Skriftlig avstemning foretas når 1/5 av de stemmeberettigede krever det. NB! Ved valg er det tilstrekkelig at en delegat krever skriftlig avstemning, jf vedtektene pkt Stemmerett har kun den enkelte delegat når vedkommende er tilstede ved avstemmingstidspunktet og med antall stemmer iht godkjente fullmakter. Det er ikke adgang til å overføre fullmakter etter at fullmaktskomiteens innstilling er behandlet og fullmaktene godkjent. 14. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Alle andre avstemninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses motforslag (mot innstillingen) som forkastet, jf vedtektene pkt Dette gjelder ikke personvalg der det skal foretas omvalg. Om ikke en av partene oppnår flertall ved 2. gangs votering, avgjøres valget ved loddtrekning, jf vedtektene pkt Blanke og forkastede stemmer teller ikke med. 16. Landsmøtet er åpent for media. Forslag til vedtak Forretningsordenen godkjennes.

17 17 Landsmøte 2014 SAK 7 Styrets beretning for 2012 og 2013

18 18 Forbundsstyrets beretning for perioden 1. januar desember 2013

19 19 Forbundets beskytter HM Kong Harald V (Foto: Cathrine Wessel, Det Kongelige Hoff) I brev av 15. desember 2010 har Det kgl. hoff medelt at H.M. Kongen fortsatt vil være forbundets beskytter frem til 31. desember Forbundets formål Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner er en partipolitisk nøytral organisasjon, som har som formål å: 1.1. Arbeide for økt anerkjennelse av veteranene i samfunnet Gi veteranene mulighet til å holde ved like kontakten med kollegaer og miljøet fra internasjonal operasjoner, herunder gi støtte til etablering og drift av lokale foreninger Arbeide for at veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte Arbeide for å ivareta interessene til pårørende til og etterlatte etter veteraner 1.6. Være samarbeidspartner for alle norske politiske myndigheter når det gjelder å forberede mannskapene på hva som venter under operasjonene og hva som kreves av oppfølging når de vender hjem Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt Arbeide for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet 1.9. Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.

20 20 Forbundets navn og logo Forbundet skiftet navn fra FN-veteranenes landsforbund (FNVLF) til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) den 1. januar 2009, i samsvar med vedtak på landsmøtet i Stavanger i april Forbundet tok samtidig i bruk sin nye logo, "Kamerater", designet av Ina Frimannslund. Både navn og logo er varemerkeregistrert og dermed rettslig beskyttet. Organisasjonsnummer Forbundet er registrert i Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret og frivillighetsregisteret) med orgnr Tillitsvalgte Etter landsmøtet i 2012 har forbundet hatt følgende landsmøtevalgte tillitsvalgte: Forbundsstyret Odd Helge Olsen, NVIO avd Kristiansand og omegn - president Heidi J. Brudal, NVIO avd Ringerike og omegn- visepresident Svein Dyrvik, NVIO avd Trøndelag - styremedlem Einar Haarberg, NVIO avd Kristiansand og omegn- styremedlem Kjetil Valrygg, NVIO avd Mosjøen og omegn - styre- styremedlem Ola van der Eynden, NVIO avd Midt-Finnmark - styremedlem Bernt Ove Røthe, NVIO avd Voss og omland- styremedlem (fram til ) Varamedlemmer Kjell Brosten, NVIO avd Rogaland (møtt som styremedlem fra ) Torfinn Sollund, NVIO avd Salten Sigurd Jentoft Pedersen, NVIO avd Alta og omegn Knut Erik Jørgensen, NVIO avd Vestfold og Telemark Valgkomite Knut Arne Halstensen, NVIO avd Glåmdal-leder Roy Gjertsen, NVIO avd Aust-Agder Knut Johannessen, NVIO avd Hamar og omegn Anne Kari Andreasen, NVIO avd Sunnmøre Brynjulf Jenssen, NVIO avd Øvre Romerike Varamedlemmer Per Martin Ovesen, NVIO avd Alta og omegn Jan Lars Haugom, NVIO avd Røros og Fjellregionen

21 21 Kontrollkomite Oddgeir Brattsberg, NVIO avd Vestfold og Telemark - leder David Eilertsen, NVIO avd Østfold Jan Kristian Næss, NVIO avd Asker og Bærum Regnskap og revisjon Regnskapsfører Haslestad regnskap AS - orgnr Revisor Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen AS orgnr v/einar Finnanger Sekretariat Lokaler Sekretariatet holder til i bygning 60, på Akershus festning. Bygning 60 på Akershus festning Medarbeidere Forbundssekretariatet hadde pr 31. desember 2013, 8 tilsatte, som utfører 6,8 årsverk. Thor Lysenstøen- generalsekretær (åremålsstilling 4 år) Tom Blix generalsekretær (sluttet ) Knut Østbøll - leder kameratstøtte/stedfortredende generalsekretær (fast tilsatt) Svein Bolstad - forbundssekretær (fast tilsatt) Kristin Bjerkli kommunikasjonssjef/redaktør (sluttet )

22 22 Katrine Sviland - kommunikasjonssjef/redaktør (fast tilsatt, sluttet ) Vibeke Henny Strand - organisasjonssekretær (fast tilsatt) Bjørn Næss - rådgiver/organisasjon (fast tilsatt/60 % stilling) Geir Stamnes - rådgiver/helse (fast tilsatt/20 % stilling) Hege Kofstad kommunikasjonsrådgiver (fast tilsatt fra 1. juli 2012) Siri Rooseboom de Vries kommunikasjonssjef (tilsatt fra 1. april 2014) Andre ansatte Ingen Forsikring/pensjon mm Samtlige ansatte har obligatorisk tjenestepensjon (innskuddspensjon) i DNB og obligatorisk yrkesskadeforsikring i IF. Godtgjørelse til president og forbundsstyret Presidenten mottar et honorar på kr ,- pr år, visepresident kr ,- pr år og styremedlemmer kr 1000,- pr forbundsstyremøte. Miljø Forbundet driver ikke virksomhet med skadelig virkning på miljøet. Medlemmer Æresmedlemmer Martin Vadset Vigar Aabrek Erling Hoem Lorentz Boxaspen Ordinære medlemmer Pr 31. desember 2012 hadde forbundet 7150 medlemmer Pr 31. desember 2013 hadde forbundet 7434 medlemmer 6323 medlemmer betalte sin kontingent medlemmer betalte sin kontingent for medlemmer ble vervet i medlemmer ble vervet i 2013 Antallet nye medlemmer er 826 i landsmøteperioden Medlemsutvikling Det er fortsatt en utfordring å trekke til seg medlemmer fra nyere operasjoner, men det har vært en viss tilstrømning. Gledelig nok er medlemstilveksten i perioden vesentligst blant veteraner med bakgrunn fra tjeneste fra Afghanistan. Det har vært verdifullt for NVIO at Sekretariatet reiser til oppsetningsperioden for soldater før deployering. Det å være tilstede på gjensynstreff og samlinger er også viktig for rekruttering. Mesteparten av vervingene skjer her (rekord på en samling var 36 nye medlemmer).

23 23 I hele perioden har det vært en bra tilstrømning av nye medlemmer, på tross av turbulente tider med knoppskyting av nye små organisasjoner og grupper. Det er tydelig at selv om det ikke er så mange som melder seg inn på stedet når lokalforeningene har informasjonsstand, så fører slik utadrettet virksomhet til at nye medlemmer før eller siden, melder seg inn. Det er rimelig å anta at disse medlemmene blir i forbundet en tid. Forbundsstyret har hatt stor oppmerksomhet rettet mot medlemsverving i perioden. Dersom forbundet skal fortsette å utvikle seg i riktig retning, er vi avhengig av fortsatt innsats for å trekke til oss nye medlemmer, særlig blant de yngre veteranene. Miljø og aktivitet i lokalforeningene er nøkkelord her. Eksklusjoner Etter anmodning fra styret i NVIO avd. Rogaland vedtok forbundsstyret den 11.desember 2013 å ekskludere et medlem for grove brudd på lokalforeningens og forbundets vedtekter. Lokalforeninger I 2012 ble det ikke etablert nye lokalforeninger. I 2013 ble det etablert to nye lokalforeninger. NVIO avd Eiker og NVIO avd Sør-Gudbrandsdalen. I noen lokalforeninger har det vært liten eller ingen aktivitet og forbundsstyret har prioritert arbeidet med å finne frem til personer som kan bidra til å få opp aktivitetene i disse igjen. I NVIO avd. Førde, Søre Sunnmøre, Ofoten og Hammerfest har en lykkes med dette og de er nå reorganisert med godt resultat. I noen tilfeller har en lokalforening som har god aktivitet, tatt på seg å sørge for virksomhet i andre lokalforeninger, til lokal drift igjen er til stede. Dette gjelder, blant andre, Sør Helgeland og Ytre Helgeland. Forbundsstyret har også iverksatt en prøveordning med lokale klubber knyttet til en eksisterende lokalforening der det ikke er medlemsgrunnlag for en selvstendig lokalforening. Pr 31. desember 2013 hadde forbundet disse 59 lokalforeningene. NVIO avd Alta og omegn ( 64 medlemmer ) NVIO avd Asker og Bærum (137 medlemmer ) NVIO avd Aust-Agder (175 medlemmer ) NVIO avd Bergen og omland (523 medlemmer ) NVIO avd Bodø og omegn (139 medlemmer ) NVIO avd Drammen og omegn ( 73 medlemmer ) NVIO avd Eiker (10 medlemmer ) NVIO avd Follo og Indre Østfold (212 medlemmer) NVIO avd Frøya og Hitra (18 medlemmer ) NVIO avd Førde og omland (29 medlemmer ) NVIO avd Gildeskål, Meløy og Rødøy (34 medlemmer ) NVIO avd Gjøvik og Toten (62 medlemmer ) NVIO avd Glåmdal (104 medlemmer) NVIO avd Gudbrandsdalen (64 medlemmer) NVIO avd Hadeland (60 medlemmer) NVIO avd Hamar og omegn (136 medlemmer) NVIO avd Hammerfest (14 medlemmer) NVIO avd Harstad og omegn (152 medlemmer) NVIO avd Haugaland (56 medlemmer )

24 24 NVIO avd Havøysund NVIO avd Hedmark NVIO avd Kongsberg NVIO avd Kristiansand og omegn NVIO avd Kvalsund NVIO avd Mandal og Lister NVIO avd Midt-Finnmark NVIO avd Mosjøen og omegn NVIO avd Namdal NVIO avd Nedre Romerike NVIO avd Nordmøre NVIO avd Ofoten NVIO avd Oppdal og omegn NVIO avd Oslo NVIO avd Rana og omegn NVIO avd Ringerike og omegn NVIO avd Rogaland NVIO avd Romsdal NVIO avd Røros og fjellregionen NVIO avd Salten NVIO avd Sandefjord og Nordre Vestfold NVIO avd Sunnmøre NVIO avd Svalbard NVIO avd Søre Sunnmøre NVIO avd Sør-Varanger NVIO avd Sør-Gudbrandsdal NVIO avd Tana og omegn NVIO avd TMBN NVIO avd Troms NVIO avd Tromsø NVIO avd Trøndelag NVIO avd Valdres NVIO avd Vesterålen NVIO avd Vestfold og Telemark NVIO avd Voss og omland NVIO avd Sør-Helgeland NVIO avd Ytre Helgeland NVIO avd Østfold NVIO avd Øvre Romerike Medlemmer sentralt (10medlemmer) (161 medlemmer) (89 medlemmer) (161 medlemmer) (8 medlemmer) (58 medlemmer) (44 medlemmer) (111 medlemmer) (58 medlemmer) (51 medlemmer) (111 medlemmer) (59 medlemmer) (28 medlemmer) (674 medlemmer) (100 medlemmer) (189 medlemmer) (326 medlemmer) (102 medlemmer) (77 medlemmer) (56 medlemmer) (163 medlemmer) (79 Medlemmer) (11 medlemmer) (28 medlemmer) (57 medlemmer) (77 medlemmer) (25 medlemmer) (79 medlemmer) (154 medlemmer) (102 medlemmer) (727 medlemmer) (47 medlemmer) (66 medlemmer) (208 medlemmer) (60 medlemmer) (24 medlemmer) (4 medlemmer) (264 medlemmer) (195 medlemmer) (508 medlemmer) Aktiviteter i lokalforeningene I løpet av landsmøteperioden er NVIO i direkte kontakt med flere hundre enkeltmedlemmer og samarbeidspartnere. Basert på rapporter fra lokalforeningene er det hvert av årene gjennomført mer enn: 250 medlemsmøter 600 veterantreff 40 informasjonsaktiviteter

25 25 30 familiearrangementer 300 andre arrangementer/aktiviteter Kommunal veteranplan Flere av lokalavdelingene har engasjert seg i å lage en kommunal veteranplan i samarbeid med byrådet i sitt område. Oslo og Bergen har kommet lengst i dette arbeidet. Veterankompanier Det er etablert veterankompanier i en rekke lokalforeninger, og flere er under etablering. På anmodning fra Kristiansand og omegn nedsatte forbundsstyret et utvalg for å utarbeide felles retningslinjer for veterankompaniene. På grunnlag av dette arbeidet er det utarbeidet et felles direktiv for veterankompaniene, som ble undertegnet av sjef Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon og presidenten i NVIO den 14. januar Det jobbes med et nytt direktiv med hovedvekt på logistikk(uniformer og materiell) og gradsnivåer i kompaniene. Arbeidet er ennå ikke ferdigstilt og har pågått i hele landsmøteperioden. Det er etablert Veterankompanier som en del av lokalforeningene flg. steder: Kristiansand Glåmdalen Rogaland Trøndelag Østfold Tromsø Eiker MC-grupper Det er etablert MC-gruppe under lokalforeningen på Gjøvik/Toten og en motorgruppe i Oslo avdelingen. MC-miljøet i Lommedalen har valgt å etablere seg som egen organisasjon. Aktiviteter Noen av lokalaktivitetene Blant andre aktiviteter i lokalforeningene i landsmøteperioden, kan nevnes årlige arrangementer, som fiske i Alta-elva, som blir arrangert av NVIO avd Alta; Smalahovetreff arrangert av NVIO avd Voss; Militær konkurranse på Hove arrangert av NVIO avd Aust Agder og Eurotreff arrangert av NVIO avd Vestfold/Telemark. I tillegg til stor lokal aktivitet i forbindelse med veterandagen 8. mai og generelt i NVIOs undergrupper, som villmarksgruppe og hundegruppe, og MC/motor-grupper. I regi av NVIO ble det tilbudt påskeopphold i Trysil i 2012 og 13. Dette er spesielt rettet til yngre familier og enslige med små barn.

26 26 Norbatt I/UNIFIL 35 års jubileum Fredag den30. august søndag den1. september 2013 markerte man Norbatt I sitt 35 års jubileum på SAS Hotellet i Oslo. Det var 120 veteraner som meldte seg på og ca. halvparten hadde med seg partner. Det ble et flott jubileum med bataljonssjef Vigar Aabrek i spissen. På fredags kveld var det buffetmiddag, det ble vist filmer, mimret, og det ble delt ut jubileums medalje til alle veteraner. På lørdag ble det holdt foredrag om UNIFIL i dag, om situasjonen i Midt Østen, bekransning av minnesmerke på Akershus Festning, besøk på Forsvarsmuseet og en flott festmiddag på lørdagskvelden under ledelse av generalsekretær Thor Lysenstøen, støttet av HMKG. En meget fornøyd forsamling forlot Oslo, med et sterkt ønske om å treffes igjen om 5 år. NORMEDCOY I&II/Bosnia Herzegovina Command 20 år etter Samlet på Oscarsborg festning med over 100 deltakere fre. 6.- søn. 8. sep. siden FVS var under oppussing. Kommandanten var svært i imøtekommende med utlån av Forsvarets hus og værgudene var på deltakernes side. Foredrag ved NUPI og kp. ledelse om den gang og situasjonen i dag i Bosnia. NMP og Stressmestringsteamet orienterte om sine tjenester overfor veteraner. «Kroa på brygga» på fredag til langt på natt i pluss 25 grader og etter orienteringer på dagen, festmiddag på lørdagskvelden på hotellet. Søndag var det omvisning på festningen. På hjul med veteraner I forbindelse med veterandagen 8. mai 2013 arrangerte NVIO og SIOPS, sammen med kampanjen Støtt våre soldater sykkelrittet «På hjul med veteraner». Dette var en aktivitet for veteraner og alle andre som ønsker å gi sin anerkjennelse til den innsatsen hver enkelt veteran har gjort. Sykkelrittet gikk fra Forsvarets veteransenter på Bæreia til Akershus festning. Sykkelrittet var på 10 mil med avreise fra Bæreia kl og ankomst på Akershus Festning ca. kl i forbindelse med markering av veterandagen der.

27 27 Samarbeid med DNT NVIO og Den Norske Turistforening (DNT) har startet et samarbeid for å få flere veteraner til å benytte seg av turmulighetene som finnes rett utenfor døra. Samarbeidet vil først og fremst være mellom NVIOs lokalforeninger og DNTs lokalforeninger. For å markere det nystartede samarbeidet inviterte NVIO forsvarsministeren og en håndfull veteraner med ut på tur langs kyststien ved Lysaker. Det er allerede etablert et samarbeid i Kristiansand hvor veteranene er guider på turer i lokalområdet. Konvoibyen Presidenten har i løpet av denne perioden hatt diverse møter/kontakt med ordføreren i Risør, stiftelsen Skagerak og et meget uformelt møte med FD vedrørende bruk av Konvoibyen som et hjem for bostedsløse veteraner. Så langt er en langt fra noen løsning da Konvoibyens vedtekter kun dekker krigsseilere, deres enker og pensjonerte sjømenn fra handelsflåten. Ledersamling Ledersamling ble gjennomført mars 2013 i Oslo, med Regjeringens handlingsplan for oppfølging av veteraner og rekruttering som hovedemner. Veteranen fra TMBN Thomas Nystedt holdt ledersamlingsforedraget med sine erfaringer fra tjenesten i Afghanistan beskrevet i sin bok «Veien tilbake». Leder av organisasjonsutvalget Roy Brubakk tok en oppsummering av arbeidet så langt samt gruppearbeider med tilbakemelding til utvalget på det framlagte arbeidet. Sekretariatet orienterte om nye søknadskriterier til FD, prosjekter, kriterier for veterantreff og kameratstøtte/familie/pårørende arbeidet. Veterankonferanser Veterankonferansen ble holdt i Bergen november NVIO reagerte spesielt på at konferansen konsentrerte seg om veteraner fra etter , med hovedvekt på stadig tjenestegjørende. NVIOs generalsekretær, Thor Lysenstøen holdt innlegg og snakket om viktigheten av lokalt forankret veteranarbeid. På veterankonferansen i 2012, som ble holdt på Holmenkollen

28 28 park hotell, holdt NVIO også et innlegg, og fortalte da om NVIOs arbeidinternasjonalt. Veterankonferansen i 2012 var internasjonal, mens veterankonferansen 2013 var nasjonal. I 2014 vil veterankonferansen bli avholdt i Tromsø. Stand på Birken og landsskytterstevnet NVIOs stand med forsyninger til deltakere av rittet var populær blant syklistene. Standen var plassert på Kvarstadsetra, midtveis mellom Rena og Lillehammer da birkebeinerenrittet ble avviklet i august NVIO avdeling Voss var på plass med stand på Landskytterstevne 2012 på Voss, med assistanse fra NVIO avdeling Bergen. I 2013 ble landsskytterstevnet arrangert på Oppdal og NVIO avd Oppdal var på plass med stand. Frivillig veteranhjelp 24/7 Det er dessverre ikke tall på hvor mange veteraner som NVIOs medlemmer har fulgt til psykolog, psykiater, fastlege og institusjoner for å få hjelp til å klare seg. Det er også en rekke som har fått advokathjelp for å få orden på økonomi, finne frem i NAV- systemet og til å kunne søke kompensasjon for psykiske senskader. Styrets aktiviteter Styremøter I løpet av 2012 ble det gjennomført ni styremøter, inkludert ett telefonmøte, og behandlet 61 saker, mens det i 2013 ble gjennomført åtte styremøter, inkludert 2 telefonmøter, og behandlet 72 saker. Vedtakene kan leses i alle protokoller som er sendt ut til alle lokalforeninger. Andre aktiviteter Styret og sekretariatet har vært til stede ved en rekke arrangementer og møter i lokalforeningene, selv om det av tidsmessige og økonomiske årsaker ikke har vært mulig å akseptere alle invitasjoner. Medaljesaker Fredsprismedaljen Historien om Fredsprismedaljen og de senere års konflikt om medaljen er omtalt i Vigar Aabreks bok Fra sosial klubb til interesseorganisasjon på s Medaljen har siden den ble godkjent i 1995 vært forvaltet av NVIO avd Bergen og omland (NVIOBO, tidligere BHFNVF), og har vært produsert og distribuert av Skandinavisk Handelskompagni (SHK) i Danmark. I 2006 stoppet FD det videre salg av medaljen på grunn av det de anså som internasjonalt salg i strid med forutsetningene for medaljen. I 2007 godkjente FD internasjonalt salg av medaljen, uten norske flaggfarger i medaljebåndet og uten diplom undertegnet av tidl. FMIN Jørgen Kosmo På grunn av uenigheten om det videre salg av medaljen, ble avtalen med SHK ikke fornyet i juni 2009, til tross for at SHK på det tidspunkt arbeidet med å få til et større en bloc salg av medaljer til Brasil og Nederland, som det hittil ikke er blitt noe av. SHK

29 29 hevder at de har hatt betydelige tap på grunn av bortfall av salg fra Så langt er ikke dette tapet dokumentert. I slutten av november 2010 tilbød NVIO en ny avtale til SHK som skulle gjøre det mulig å ta igjen det tapte. SHK hadde noen innvendinger, men til tross for at disse ble akseptert i mars 2011, varslet SHK i april/mai at de ville kreve erstatning for sine tap, i størrelsesorden NOK 1,9 mill. Den 30. august 2012 ble rettsmøtet holdt i Forliksrådet i Bergen, uten at forlik ble oppnådd. Saken ble senere anket til Bergen Tingrett hvor SHKs påstand er: «1. NVIO og NVIOBO dømmes til å betale SHK et beløp oppad begrenset til kr ,- med tillegg av den til enhver tid gjeldende morarente fra 9. mars 2012.» «2. NVIO og NVIOBO dømmes til å erstatte SHK sakens omkostninger». Bergen Tingrett har i skriv av 6. januar 2014 bedt saksøkeren (SHK) om å legge frem all vesentlig dokumentasjon i forbindelse med inntektstapet innen 1. mars Dette er pr. 1. april 2014 ikke fremlagt. Saken kommer opp i Bergen Tingrett mai Nye medaljer Våren 2008 ble det inngått en intensjonsavtale om produksjon og salg av ulike minnemedaljer knyttet til tjeneste for FN og NATO mellom Thomas Namtvedt og BHFNVF. Initiativet til avtalen kom fra Thomas Namtvedt. Styret i BHFNVF ga en arbeidsgruppe fullmakt til å ivareta foreningens interesser i prosjektet. Presidenten ble orientert om prosjektet i august 2009, og ga sin tilslutning under forutsetning av at alle nødvendige tillatelser ble innhentet og at de forretningsmessige sider var avklart. På grunn av manglende informasjon fra arbeidsgruppen til styret i NVIOBO, ble arbeidsgruppens fullmakter trukket tilbake i august 2010, og samme høst ble intensjonsavtalen sagt opp, blant annet fordi forretnings- og rettighetsmessige forhold ikke var avklart. I begynnelsen av mars 2011 ble det registrert at firma Namtvedt Design Ltd markedsførte medaljer med FN-, NATO- og EU-logo, til dels med diplomer undertegnet av presidenten, og hevdet at dette skjedde i samarbeid med NVIO, NVIOBO og WVF. (Namtvedt Design Ltd er registrert i England, men har forretningsadresse Sundby- Hvorups vei 99, 5178 Loddefjord, daglig leder Arne Namtvedt). Verken NVIO, WVF eller NVIOBO har på noe tidspunkt inngått noen avtale med Namtvedt Design Ltd. Da et krav om at henvisningen til NVIO, NVIOBO og WVF, samt bruk av presidentens underskrift skulle fjernes, ble avvist, ble saken brakt inn for Bergen tingrett, som i begynnelsen av mai ga pålegg om at informasjonen skulle fjernes, i form av en midlertidig forføyning. Da dette ikke nyttet ble kravet rettet mot den som administrerte siden, i form av en midlertidig forføyning fra Nordhordland tingrett. Etter dette ble opplysningene fjernet. Begge kjennelsene ble anket av motparten, men ankene førte ikke frem, og NVIO er tilkjent saksomkostninger. Thomas Namtvedt har betalt tilbake sin del av saksomkostningene, mens Namtvedt Design Ltd v/ daglig leder Arne Namtvedt har ikke betalt tilbake sin del av saksomkostningene da firmaet er insolvent.

30 30 Juridisk assistanse ifbm medaljesakene I begge medaljesakene har forbundsstyret og NVIOBO hatt juridisk bistand fra advokatfirmaet Kluge, ved advokatene Thomas Rieber- Mohn og Stian Oddbjørnsen. For å unngå å redusere forbundets øvrige virksomhet, har forbundsstyret besluttet at evt. overforbruk på grunn av disse sakene skal belastes reservefondet. Medlemskap i andre organisasjoner NVIO er medlem i følgende andre organisasjoner: World Veterans Federation (WVF). Board of Nordic Blue Berets. Folk og forsvar FN-sambandet Frivillighet Norge Støtt våre soldater Generalforsamling i WVF Den 27. Generalforsamlingen i World Veterans Foundation ble åpnet 18. november 2012, av president Hamid Ibrahim. NVIO var tilstede i Jordan med president Odd Helge Olsen, styremedlem Kjetil Valrygg, æresmedlem Vigar Aabrekk og organisasjonssekretær Vibeke Henny Strand. NVIO har over svært mange år vært sterkt representert i WVF og deltatt i å utvikle veteranarbeidet i organisasjonen, herunder kameratstøtte, kvinne- og pårørendearbeid, samt arbeid for fred og sikkerhet. Referat og artikkel fra generalforsamlingen i Amman kan leses i Sjekkposten nr NVIO var representert på WVFs konferanse for fred og sikkerhet(peace and Security Summit) i Sverige mai 2013 med generalsekretær Thor Lysenstøen som foredragsholder, forbundsstyremedlem Kjetil Valrygg som rapportør og Vigar Aabrek. World Veterans Federations (WVF) generalforsamling i Amman: Formannen for de svenske internasjonale veteranene, Bo Wranker, presenterte konferansen How can Veterans contribute to Peace & Security som skal gjennomføres i Stockholm i mai 2013.Dette er et banebrytende konsept som vil ta for seg veteranene som resurs for samfunnet. Med annonserte deltakere som Kofi Annan, Finlands tidligere president Martti Ahtisaari og Prins Carl Philip, ventes det stor deltakelse og oppmerksomhet. Dette er en konferanse som bør sette spor etter seg, og som vil bringe veteranarbeidet fremover i en ny retning. Riktig nok dukket verken Kofi Annan eller Finlands tidligere president Martti Ahtisaari opp, men de var erstattet av to fremragende foredragsholdere, Hans Blix(Sverige) og Jan

31 31 Egeland(Norge), og konferansen ble ledet på en utmerket måte av lederen for WVFs europeiske komité, nordmannen Dan-Viggo Bergtun. Bergtun tok i sitt innledningsforedrag utgangspunkt i verdensorganisasjonens og veteranenes muligheter til å påvirke utviklingen av fred og sikkerhet. Han understreket arbeidet i verdensdelenes veterankomiteer og WVFs konsultative status i FN, samt veteranenes kontakt med, og arbeide i, andre NGOer. Han konkluderte med at konferansens mål var i en resolusjon å peke på hvor veteranene og deres organisasjoners erfaringer kan nyttiggjøres i det internasjonale samfunns arbeid for fred og sikkerhet. Både gjennom konferansens hovedforedrag og gjennom den generelle debatt ble veteranenes mulighet som formidlere vektlagt. Veteranene vet hva krig er, veteranene vet at alle andre løsninger er bedre enn væpnet kamp. Veteranene og deres organisasjoner må gjennom tale og skrift påvirke partene i en konflikt til å finne løsninger uten våpenbruk. Og veteraner på begge sider i en konflikt, veteraner som ofte står sammen i WVF, må kunne finne sammen over skillelinjene i arbeidet for fredelige løsninger. None can speak more eloquently for peace than those who have fought in war Peace Prize 1950) (Ralph Bunche, Nobel Konferansens konklusjon ble: STOCKHOLM DECLARATION Veterans have experienced the horrors of war and have to live with the consequences for the rest of their lives. They deserve help, support and recognition from their society. On the basis of this understanding, the Peace and Security Summit in Stockholm opened a new dimension in the discussion of veteran affairs. Veterans can give a lot to their societies having served under severe circumstances worldwide and demonstrated skills that can be of benefit to all parts of their societies. The Summit demands that the countries represented within the WVF and the international community exploit and make best use of these experiences and capabilities, which should come to bear to prevent the use of force, during conflict and thereafter. Veterans should also be involved to prevent ethnic crises and in support of integration processes within their societies. The message of the veterans, voiced individually, through their organisations or the WVF should be listened to in all crisis situations.

32 32 Som et resultat av konferansen ble det etablert samarbeidsgrupper fra hele Europa, som skal samarbeide på forskjellige måter med veteranerfaringer etter det norske og nordiske konsept med motto «Friendship across borders.» Referat og artikkel fra denne konferansen kan leses i Veteran NVIOs deltakelse i dette arbeidet har som formål ikke bare å dele viten og erfaringer, men også å tilegne oss ytterligere kompetanse i det totale veteranarbeid, som for eksempel innen helse, pensjonsordning, PTSD, bruke utenlandsk forskning og kompetanse i stedet for alt som kommer fra det norske forsvaret. Dette arbeidet har allerede båret frukter da NVIO ved visepresident Heidi Brudal har deltatt i en ekskursjon til det nederlandske veteransenter. I dag er følgende NVIO medlemmer en del av WVF: Dan Viggo Bergtun, Chair Standing Committee on European Affairs, mens Marie Elisabeth Sveri er Chair Standing Committee on Women. Vigar Aabrek er fortsatt varamann til kontrollkomiteen. Board of Nordic Blue Berets Bord of Nordic Blue Berets (BNBB) er et samarbeid mellom de store nordiske veteranorganisasjonene. Hensikten er å utveksle erfaringer og kompetanse landene i mellom. Over mange år har Norge vært i førersetet i veteranarbeidet. Dette har spesielt Danmark og Sverige kunne nyte godt av. De har brukt eksempler fra Norge som en brekkstang overfor sine respektive myndigheter for å få best mulige vilkår for veteranene. I dag har Danmark og Sverige også kommet langt i sitt veteranarbeid. På noen områder har de oppnådd bedre resultater enn hva vi har klart i Norge. Dette dynamiske samarbeidet fungerer meget bra og gir de nordiske veteranorganisasjonene faglig påfyll for ytterligere kunne jobbe for å bedre forholdene for veteranene. Det gjennomføres årlige møter i BNBB. I 2013 møttes de i Frøslev Leir i Danmark. I 2012 ble møtet avholdt på Forsvarets Veteransenter, Bæreia i Kongsvinger. o o Deltakere fra NVIO på siste møte var president Odd Helge Olsen, generalsekretær Thor Lysenstøen og Knut Østbøll, leder kameratstøtte Begge møtene var konstruktive og med gode, gjensidige oppdateringer på veteranrettigheter og kameratstøtte. I perioden var Bo Wranker, Sverige, president i BNBB. På møtet i Frønleiv tok Bjarne Hesselberg, Danmark over for perioden For den neste perioden er det Norge v/ president NVIO som skal bekle ledervervet. Folk og forsvar I perioden har 5 medlemmer deltatt på studiereiser arrangert av Folk og forsvar FN-sambandet Odd Helge Olsen har vært fast styremedlem fra mai 2009 til 2013 og varamann til styret fra 2013.

33 33 Frivillighet Norge o Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Mer enn 280 frivillige organisasjoner, som representerer org/lag i organisasjonen. Hovedsatsingsområder for Frivillighet Norge har vært arbeid for å Synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdi frivilligheten representerer Sikre de frivillige organisasjonene forutsigbare økonomiske rammer, herunder hensiktsmessige og etisk forsvarlige inntektskilder Etablere en ordning der de frivillige organisasjonene får full refusjon/kompensasjon for innbetalt MVA. Innføring av en ny momskompensasjonsordning, som trappes opp frem til 2014, ble innledet i Ordningen forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret. NVIO fikk refundert kr ,- i 2010, kr ,- i 2011 kr ,-i 2012 og kr ,- i Støtt våre soldater President NVIO var initiativtaker til etableringen av Støtt våre soldater. Hensikten var å gi honnør, støtte og takk, til våre mange veteraner som med betydelig risiko og belastninger har stilt opp, og stiller opp, her hjemme og i operasjoner i utlandet for Norge. Mer enn 14 organisasjoner er i dag med i organisasjonen. Denne organisasjonen har etablert en Facebook- gruppe. Generalsekretær NVIO er fast styremedlem der i dag. Resultater Innledning På landsmøtet i Sandefjord ble det fastsatt mål og hovedprioriteringer for forbundets arbeid i landsmøteperioden. Målene bygget på målene for forrige periode, og har dermed bidratt til kontinuitet og langsiktighet i veteranarbeidet. Veteranrettigheter Hovedmål Alle veteraner får anerkjennelse for den tjenesten de har utført, og får den støtten de fortjener fra samfunnet. Prioritet Oppfølging av arbeidet med Regjeringens handlingsplan for videreutvikling av personell- og veteranarbeidet. Resultat Videreføring av arbeidet med veteranrettigheter har vært en sentral oppgave for styre og sekretariat i perioden, og det er oppnådd betydelig fremgang. Offentliggjøringen av Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste, I tjeneste for Norge, den 2. mai 2011 og beslutningen om at Frigjøringsdagen, den 8. mai, også skal være Norges offisielle Veterandag, sammen med den store oppslutningen om hjemkomstparadene fra Storting og Regjering, og den

34 34 dekningen veteransaken har fått i media de siste par årene, viser at det har funnet sted en betydelig og positiv holdningsendring både hos myndighetene og i befolkningen. Det er nå bred aksept for at når norske myndigheter sender personell ut i potensielt farlige operasjoner, har de samme myndigheter ansvar for at ikke bare personellet selv, men også deres pårørende blir skikkelig ivaretatt før, under og etter tjenesten. Forbundet har vært representert i arbeids-/referansegruppen for arbeidet med Regjeringens handlingsplan i arbeidsgruppen for oppfølging av Gulfkrigssyndromet, der forbundets representant Geir Stamnes har nedlagt et meget stort arbeid, ikke minst som pådriver for å få fremgang til tross for betydelig motstand fra enkelte hold, samt i arbeidet med oppfølging av endringene i forsvarspersonelloven og den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader. Klagenemden Klagenemden for den særskilte kompensasjonsordningen er etablert. Odd Helge Olsen ble valgt som veteranorganisasjonenes representant. https://www.spk.no/forsikring/psykiske-belastningsskader/ Den særskilte kompensasjonsordningen pr. 31.des -13. Det var fremsatt 491 krav på 35 G og 216 på 65 G (dvs. en del har fått innvilget 35 G og senere har søkt 65 G. En G er etter 1. mai -13 kr ,- og justeres/ fastsettes årlig. 75 % av sakene har blitt innvilget. 25 % har blitt avslått av SPK, av disse har Klagenemden gitt delvis eller fullt medhold til 60 70%. To som har fått avslag har brakt saken inn for domstolene. Alle saker fra Klagenemden fremgår anonymisert på NVIO s hjemmeside under: Dette gjør vi/kompensasjonsordningen. Utbetalinger pr 31. des-13 var 736 mill. og Stortinget økte summen med 254 mill. med en bevilgning i oktober 2013, for å sikre at Statens pensjonskasse hadde nok penger til utbetalinger. NAV-los-, familiestøtte- og kameratstøtte NVIO driver et landsomfattende kamerat og familiestøttearbeid. NVIO har flere veteraner innenfor kameratstøtte, slik at de kan bemanne kameratstøttetelefonen og være kameratstøttekontakt i sin lokalforening. Det har vært en økning i interessen for kursene både på kameratstøtte og familiestøtte. Det betyr at nettverkene rundt i de forskjellige fylkene blir ytterligere styrket. Det har også vært en økning av henvendelser fra soldaters familie på nettjeneste kameratstøtte.no. Med som foredragsholdere på familiestøttekurset i år var blant familiekoordinator for Telemark bataljon, Kjersti Flasnes, regional ressursleder for familieivaretakelse i FST/V, Tone Andersen, og Ragnar Holm fra Mental Helse, som arbeider med NVIOs nettside kameratstøtte.no. I tillegg kunne Kent Stenseth fra AFA land informere om hvordan Forsvaret følger opp pårørende ved alvorlige hendelser som dødsfall og skader. Som skissert i handlingsplanen "I tjeneste for Norge" er NVIOs familiestøttearbeid et ledd i tiltaket om et helhetlig støtteapparat for soldaters familie og pårørende.

35 35 For andre gang holdt NVIO også NAV-los-kurs. Kurset har som mål å lære opp minst en person i hver lokalforening, som kan NAV-systemet godt nok til å lose andre som måtte trenge det gjennom paragrafer og rettigheter. Kameratstøtte Hovedmål Kameratstøttearbeidet gir et tilfredsstillende tilbud til alle som har behovfor slik støtte Prioritet Videreføring og styrking av det lokale kameratstøttearbeidet og familiestøttearbeidet i lokalforeningene Resultat Det er nå 49 lokalforeninger som har utdannet kameratstøtte personell. I perioden har det vært fire lokalforeninger i tilgang, og en i avgang (dette skyltes at den som var utdannet i foreningen døde). Kameratstøttetelefonen har ligget på ca. 300 samtaler/ henvendelser pr år. Men det er en fallende tendens i antallet henvendelser. Alle seminarer er gjennomført iht. aktivitetsplanen for 2012 og Det har vært følgende deltagelse på seminarene: Trinn I : 57 deltagere (derav 3 fra Sverige, 1 fra FD, 2 fra Forsvarets veteranadministrasjon, 5 fra sekretariatet og 5 fra Forsvarets veteransenter Trinn II: 46 deltagere (derav 3 fra Sverige, 1 fra Forsvarets veteranadministrasjon, 4 fra sekretariatet og 4 fra Forsvarets veteransenter Trinn III: 51 deltagere (derav 3 fra Sverige, 4 fra sekretariatet og 4 fra Forsvarets veteransenter

36 36 Det har vært gjennomført ledersamling kameratstøtte både i 2012 og 2013 Første helg i februar begge ganger. 32 deltagere i 2012 (ny deltakerrekord ), og 28 deltagere i NVIOs « kameratstøttetelefon». Vi har fortsatt nedgang i forhold til i fjor og i 2013 er det registrert 193 samtaler. Vi vet at det er en del lokale personer som fast ringer til sin(e) kameratstøtte kontakter uten at vi her kan gi noe sikkert antall, men i snitt bortimot en telefon hver dag fra veteraner som sliter. Det er en tendens at det er færre som ringer på telefonen. Noe av dette har nok sammenheng med at flere av de eldre som har slitt i mange år har fått erstatning og derved også en oppreisning og anerkjennelse. Når det gjelder nettjenesten "www.kameratstøtte.no ", så er tendensen at de som bruker tjenesten blir færre fra Libanon og flere fra Afghanistan, samt deres familier. Se også kommentarer under familiestøtte. For 2013 så er det ca. 100 meldinger som blir skrevet inn og blir besvart innen 24 timer. Vi har mange flere som har registrert seg klar for å skrive, men enda ikke gjort det. Dette utgjør ca. 200 personer. Litt mer detaljert for 2013 så har vi en økning på 12.5 % i antall meldinger og 45 % økning i nye brukere. Det er stor overvekt av menn og kjønnsfordelingen visere 74 % menn og 26 % kvinner. Aldersgjennomsnittet ligger nå på 46 år, en liten oppgang etter flere år med nedgang. Selv om antallet ikke ser så stort som bruker tjenesten, så har en spørreundersøkelse til alle NVIOs medlemmer for tre år tilbake bekreftet at de mener det er et absolutt behov for tjenesten. Når TV 2- kampanjen har gått i julen er det alltid registrert økt aktivitet. Familiestøtte Etter at handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner ble offentliggjort 2. mai 2011 er et av tiltakene, nr. 30, spesifikt rettet mot NVIOs satsing på det lokale familiestøtte arbeidet. Dette har medført at vi har fått penger fra FD til å utvikle nettjenesten (kameratstøtte.no), samt til og ansatte en person i en prosjektstilling. Denne støtten til prosjektstillingen ble ikke videreført i 2013 NVIO har i 2012 og 2013 arrangert tre familiestøtte seminarer med deltagelse av 36 deltagere fra 20 lokalforeninger. Disse seminarene fortsetter i 2014 og målet er å få utdannet minst en person i alle våre lokalforeninger innen 31/ NVIO har i 2012 etablert en utvidet nettjeneste for familie / pårørende og veteraner under "www.kameratstøtte.no". Reklamefilmen om kameratstøtte som har vært kjørt i julen hvert år siden 2008, er nå stoppet. Det er ikke bevilget penger fra Veteranadministrasjonen til dette i Filmen vil fortsatt bli vist på de reklamefrie dagene i NVIO har ikke blitt informert og har heller ikke fått tilbud om å komme å orientere på Forsvarets familiedager i Dette vil man tilstrebe å få på plass igjen i 2014

37 37 Familiestøttekurs på Bæreia. RVTS/Helse Rådgiver helse har arbeidet aktivt ut i veteranmiljøet med helserådgiving til veteraner som trenger hjelp til advokatbistand og behandling for psykisk syke og fysiske skader. Antall saker fremmet for advokatbistand har vært betydelig. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). I løpet av de to siste årene har dette vært et prioritet arbeid i NVIO. NVIO har deltatt i alle fem RVTS ene (øst, sør, vest, midt og nord) med rådgiver helse Geir O. Stamnes. Arbeidet har bestått i innspill til tema, program og foredrag samt gjennomføring av RVTS-konferanser. I tillegg har presidenten vært foreleser på RVTS-konferansen i sør våren 2012 og på familie- og pårørendekonferansen i Tromsø høsten NVIO har også gjennomført en konferansedag hos NAV Skien våren 2012 for å oppdatere 40 NAV medarbeidere om hva veteranene har vært gjennom - tjeneste, hjemkomst og oppfølgning. En meget vellykket konferanse med stor mediadekning. Rådgiver helse har også deltatt sammen med RVTS på veteraninstituttet i London vedrørende Combat Stress. Alle kostnader vedrørende dette viktige arbeidet er så langt dekket av RVTS ene. NVIO ved rådgiver helse har også deltatt i møte med FMIN angående veteraners forsikring og helse. Stiftelsen veteranhjelp Det er i perioden gitt økonomiske overføringer til 111 personer med kr ,- i 2012 og kr ,- i Disse midlene er skaffet til veie gjennom gaver og innsamlinger og utlodninger fra veteraner og samarbeidspartnere under mottoet Veteraner hjelper veteraner. Stiftelsen fikk i 2013 en øremerket bevilgning på kr ,- i den ordinære tildelingen fra FD over kapitel 17. FST/V har bidratt med kr ,- til dekning av reiser, som ikke dekkes av HELFO, til behandling for veteraner

38 38 NVIO har med disse midlene hjulpet flere titalls veteraner og deres familier fra personlig konkurs, tap av hus og leilighet, samt annen øyeblikkelig økonomisk hjelp. I november 2013 gjennomførte Sølvguttene en minnerik og fin konsert i Fanehallen på Akershus festning til inntekt for Stiftelsen Veteranhjelp. Et nytt konsept i samarbeid med Sølvguttene planlegges i Organisasjon og organisasjonsutvikling Hovedmål Forbundet er i stand til å ivareta veteranenes og deres pårørendes interesser og behov lokalt, regionalt og sentralt, og er i stand til å tilpasse seg endrede forutsetninger Prioritet Aktiv rekruttering, med spesiell satsing på yngre veteraner. Resultat Landsmøtene de siste årene har vedtatt at NVIO skal rekruttere 2000 medlemmer i perioden etter landsmøtet i Alta. Landsmøtet i Sandefjord påpekte at det var vanskelig å tallfeste rekrutteringsmålene, men besluttet at man fortsatt skulle satse aktivt på rekruttering med hovedfokus på yngre veteraner. Rekrutteringen skjer ikke av seg selv, derfor hviler det et stort ansvar også på lokalforeningene for rekruttering innen egen teig. Det har i perioden vært arbeidet med å få etablert lokalavdelinger i områdene, Øvre Hallingdal, Vest-Telemark, Ryfylke og Nord-Østerdal. Vi har ikke nådd den tallfestede målsettingen, men tendensen er positiv og medlemstallet er økende. Kommunikasjon og informasjon Hovedmål Forbundets kommunikasjonsvirksomhet sikrer at forbundets mål, synspunkter og arbeidsoppgaver er kjent og anerkjent både blant forbundets medlemmer, våre samarbeidspartnere innenfor og utenfor Forsvaret, samt i samfunnet forøvrig. Prioritet Informasjon om forbundet er rettet mot alle veteraner og deres pårørende. Samt med hovedvekt på yngre veteraner. Resultat En vesentlig del av kommunikasjonsvirksomheten i 2012 og 2013 har vært fokusert på å synliggjøre forbundets mål, synspunkter og arbeid for å bedre veteranenes rettigheter, oppfølging av regjeringens handlingsplan, satsning på pårørendearbeid/ familiestøtte/kameratstøtte og satsning for å rekruttere yngre veteraner. NVIO har det siste året fått et nytt ansikt utad, både på nettsiden og medlemsbladet. NVIOs nye nettsider ble lansert rett før sommeren. Dette innebar store kosmetiske

39 39 forandringer både for NVIO sentralt og for lokalforeningene, som også fikk sine nettsider oppgradert. De nye nettsidene tar sikte på å være mer oversiktlige, og med et mer moderne uttrykk enn de tidligere. Forandringene har i stort vært overfladiske, noe som betyr at man ikke har måttet sette inn ekstra ressurser for å lære opp administratorer i lokalforeningene. Medlemsbladet har også gjennomgått store forandringer. Navnendring fra «Sjekkposten» til «Veteran» var et faktum i juni-utgaven. Papir og layout på forsiden har også fått ett nytt uttrykk. Det ble også introdusert egne lokal-sider, hvor det er satt av plass til leserinnlegg og andre innspill fra lokalforeningene. Det nye medlemsbladet tar sikte på å reflektere NVIOs satsing på yngre veteraner og samtidig inneholde noe for enhver. Det siste året er det altså gjort store forandringer i NVIOs ytre profil, som forhåpentligvis reflekterer den oppdaterte og engasjerte organisasjonen NVIO forespeiler seg å være, som seriøs samfunnsaktør. Med midler fra Forsvarets veteranadministrasjon ble det i julen 2012, blitt gjennomført en TVkampanje om og kameratstøttetelefonen på TV-2. Fikk ikke midler julen Delmål i strategisk kommunikasjonsplan Medlemsbladet o Veteran har kommet ut med 6 nummer i året. o Gjennomgående temaer i Veteran (og på nettsidene) i perioden har vært: NVIOs pårørende- og kameratstøttearbeid; Oppfølging av Regjeringens handlingsplan; reportasjer fra nye og gamle operasjoner; portretter av veteraner og andre relevante aktører, som politikere. Det har generelt sett vært fokus på yngre veteraner i tråd med styrets vedtak, men også saker for andre grupper. Forbundets internettsider o Nye hjemmesider med fokus på viktigste saker og siste nytt o Sidene videreutvikles og oppdateres kontinuerlig. o Gjennom hele perioden har det vært lagt ut nyheter om forbundets arbeid, og artikler om aktuelle veteranspørsmål/-saker. o Gjennom kobling til kalenderen på forbundets hovedsider, blir alt av aktiviteter som legges ut på lokalforeningenes kalendere tilgjengelig på hovedkalenderen, og dermed synliggjøres aktiviteten i hele forbundet på en oversiktlig måte. NVIOs Facebookside o Arbeidet på Facebook er en daglig oppgave. Antallet som følger siden stiger jevnt og trutt (gjennomsnittlig en ny følger om dagen), og kommunikasjonsavdelingen fortsetter den aktiviteten og fokuset på sosiale

40 40 medier. Kommunikasjonsavdelingen legger ut relevante nyhetssaker, lenker til saker fra hjemmesiden - og oppfordrer til konstruktive debatter om veteranspørsmål. Sosiale medier er en god måte å treffe en stor gruppe i deres egen hverdag, som krever relativt få ressurser. Informasjonsmatriell o Det har blitt utarbeidet og trykket opp ny brosjyre/innmeldingsblankett. Forbundets kommunikasjonsvirksomhet viser at vi er en profesjonell og ansvarlig interesseorganisasjon o Forbundet har lagt vekt på at all informasjon skal være saklig, nøktern og bygget på faktiske opplysninger Forbundets kommunikasjonsvirksomhet bidrar til å øke forståelsen for Forbundets formål og oppgaver Profilere NVIO som Norges største interesseorganisasjon for veteraner og deres pårørende Bidra til en bevisstgjøring av veteraner som ressurs for samfunnet Rekruttering av flere veteraner - hovedsaklig yngre veteraner Positivt omdømme av NVIO og veteraner generelt Synliggjøring av NVIOs kameratstøttearbeid, familiestøttearbeid og Stiftelsen veteranhjelp (og NVIOs satsning på internasjonalt arbeid) Synliggjøring av NVIO til et bredere publikum Påvirkning av politiske avgjørelser og prosesser (som omhandler veteransaker) Bidra til å skape motivasjon, engasjement og fellesskapsfølelse i organisasjonen, og vise at vi er en profesjonell og ansvarlig interesseorganisasjon. Konklusjon Økonomi Hovedmål Forbundets økonomi har vært preget av en viss forutsigbarhet, men endringen fra aktivitets og driftstøtte over til prosjektstøtte har skapt store utfordringer, særlig når det gjelder aktivitet og drift i lokalforeningene. Rammebetingelsene har vært rimelig stabile, men med prosjektstyringen har man fått en betydelig redusert handlingsfrihet. Prioritet Streng kostnadsbevissthet i alle ledd i organisasjonen og påvirke bevilgende myndigheter for å få større handlingsfrihet innenfor rammen av de bevilgede midler. Resultat/økonomisk utvikling Forbundets økonomi er helt avhengig av forutsigbare og betydelige tilskudd fra forsvarsdepartementet og FST/V. Støtten fra FD har økt jevnt de siste årene, men vi ser en klar tendens til utflating og mer støtte rettet mot spesifikke prosjekter. Støtten fra FVT (nå FST/V) har holdt seg jevn helt fram til I 2013 fikk NVIO dekket veterantreffene med kr ,- og kr ,- til tiltak for TMBN. Vi fikk kr ,- til MC-Lommedalen, men de er trukket tilbake på bevilgningen for 2014, da MC Lommedalen har valgt å etablere seg som egen organisasjon. Den reduserte støtten fra FVT (FVS/V) var også en faktor som førte til driftsunderskudd for Forbundet sliter fortsatt med egenfinansiering noe som gjør at forbundet er svært utsatt dersom endrete politiske forutsetninger fører til reduserte, offentlige tilskudd. Det ville vært en fordel for

41 41 forbundet om vi hadde hatt muligheter for annen inntektsgivende virksomhet, noe som ville gitt forbundet flere ben å stå på og gi forbundet større økonomisk handlefrihet. I tillegg til den kontante støtten, mottar forbundet betydelig støtte fra Forsvaret ved at vi slipper å betale husleie, lys, oppvarming, porto, samt bruk av to telefonlinjer inn til bygning 60. Momsrefusjonsordningen har økt i de siste to årene og gir et verdifullt bidrag til NVIO s økonomi. Utgiftsfordelingen har holdt seg jevnt med tidligere år. Utgiftene til personell utgjør litt i overkant av 30%. Det har i 2012 og 2013 vært ført en svært restriktiv utgiftspolitikk. Det er verdt å merke seg at NVIO bruker betydelige ressurser og økonomiske midler på nåværende landsmøte/ledersamlings syklus. Landsmøtet 2012 kostet NVIO i rene kostnader ca kr ,-. Ledersamlingen i 2013 kostet ca kr ,-. Landsmøtet for 2014 er budsjettert til kr ,-. Ledersamlingen 2013 ble avholdt på og landsmøtet 2014 avholdes på Akershus festning, med betydelig reduserte kostnader for lokalleie og bespisning. Resultat Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr ,-. Forklaring på underskuddet ligger beskrevet under, jfr FSM 5/13. Underskuddet forklares som følger: kr ,-. Juridisk bistand, dette var vi klar over og tok høyde ved at FS fattet vedtak om å bruke inntil kr , av vår fondsavsetning. Vi tok ut kr ,- til dette formålet. kr ,-. Beholdningsendring varelager. Vårt vare lager inneholder ingen gjenstander som har noen kommersiell verdi(hederstegn, FN-marsj medaljer, tall til medaljene, bøker som selges sporadisk og noen smågjenstander grillgafler, håndklær etc) Før eller siden måtte vi ta denne beholdningsendringen, og revisor og regnskapsførers råd var å gjøre det siden vi allerede hadde et underskudd(juridisk bistand). Vi fulgte denne anbefalingen. Vi har vanligvis fått overføringen fra FVT i månedskiftet november/desember året før bevilgningen gjelder. Det gjorde vi ikke i Vi måtte derfor betale en del poster som gjelder regnskapet for 2012 i Disse er tilbakeført regnskap 2012, og er som følger: Kr ,- Styrehonorar for 2012, utbetalt Kr 62829,- MVA komp til lokalforeninger, gjeldende for 2012, utbetalt Kr ,- Tv2 reklamekampanjen jul/nyttår 2012, betalt Kr 85996,- regninger gjeldende for 2012, betalt og tilbakeført regnskap 2012 Kr ,- Kameratstøtte.no regning for 2.halvår Totalt beløper dette seg til kr ,-. Justeringene gjort ihht revisjon utgjør kr ,-. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr ,-. Underskuddet for 2012 er dekket inn i 2013, kr ,- er hentet fra fondskapitalen vår og resterende del er dekket inn via driftsbudsjettet.

42 42 Disposisjoner Overskuddet for 2013 foreslås tilført Stiftelsen Veteranhjelp. Administrasjon og personell Hovedmål Forbundet har en liten, men effektiv administrasjon, med tilstrekkelig personell og kompetanse til å ivareta forbundets oppgaver. Prioritet c Frigjøring av kapasitet ved effektiv utnyttelse av sekretariatets tekniske hjelpemidler.

Landsmøte 2012 Saksdokumenter

Landsmøte 2012 Saksdokumenter Landsmøte 2012 Saksdokumenter 2 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Sak 2 Godkjenning av innkallingen 18.jan 2012 ref. ble innkalling til landsmøtet 2012 sendt pr e-post og brev,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Handlingsplan 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020 Handlingsplan 2015-2020 A. Kommunikasjon B. Veteranrettigheter C. Organisasjon og organisasjonsutvikling D. Kamerat- og Familiestøtte A. KOMMUNIKASJON Hovedmål Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015

Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Saksdokumenter Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Side 1 PROGRAM Fredag 20. mars Ettermiddag/ kveld Ankomster

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet 1 PROTOKOLL Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet President, Odd Helge Olsen ønsket velkommen til landsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 24. mars 2011 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer