INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013

2 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve. Det er 40 år siden kirken stod klar til bruk og ble innviet. Dette har vi selvfølgelig markert, og jubileumskomiteen la ned en betydelig innsats både i planlegging og gjennomføring av de ulike markeringene. Det hele kulminerte i jubileumshelgen hvor det ble arrangert en minneverdig jubileumsfest på lørdagen, og en storslått jubileumsgudstjeneste på søndagen. Det er ikke bare jubileumskomiteen som virkelig har stått på dette året. Staben i kirken er en fantastisk gjeng som sammen med alle de frivillige medarbeiderne har lagt ned mye godt arbeid i Parallelt med at det har vært jobbet med jubileet, har det også vært jobbet i lang tid med å planlegge, tilrettelegge og avvikle TVgudstjenester på NRK i julen. Søreide kirke og menigheten fremstod på en flott måte gjennom de tusenvis av tv-skjermer. Tilbakemeldingene fra fjerne og nære, kjente og kjære og ikke minst NRK har varmet. Som mange også har fått med seg har menigheten gjennom menighetsrådet gått til anskaffelse av en unik, vakker og storslått julekrybbe som vi håper vil være til glede for mange i årene som kommer. Menighetens gave til seg selv i jubileumsåret vil bli brukt i trosopplæringen, og fremstår ellers som et vakkert smykke i kirken i advents- og juletiden når den står fremme. stor glede for mange av oss var det flere som var villige til å stille til gjenvalg. Dette sikrer en kontinuitet i arbeidet, og vi er samtidig glad for at det har kommet til nye krefter. I 2013 har Søreide kirke vært synlig i lokalmiljøet på en ny og spennende måte. Vi har fått en el-bil med kirkens logo på, som til stadighet er i bevegelse rundt i soknet når staben og andre i menigheten er ute på oppdrag for kirken. Når 2013 var over, var også presten Sindre Skeie sin tid hos oss over. Han har beriket menigheten på mange måter over flere år, og vi ønsker han lykke til i sin nye jobb på andre siden av landet. Selv om vi alltid kunne ha gjort ting «litt bedre», «litt mere av» og nådd flere av våre medlemmer på Søreide og Sandsli med aktiviteter og tilbud, viser årsmeldingen at det yrer av liv i de ulike aktivitetene. Vi kan med stolthet legge frem årsmeldingen til menigheten. Dere vil se at kirkens mange aktiviteter samler både gamle og unge, sprer glede og engasjement og at kirken er et pulserende sted gjennom hele uken. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. Takk til stab, menighetsråd, alle de frivillige medarbeiderne og menigheten for et godt og velsignet år i Søreide kirke i Menighetsrådsleder Trond Ueland Samme dag som landet valgte en ny regjering, valgte Søreide menighet et nytt menighetsråd. Valget ble avviklet på Søreide skole, Skranevatnet skole og gjennom forhåndsstemming i kirken. Til 2

3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID. Fra hadde menighetsrådet følgende sammensetning: Trond Ueland, leder Erik Fred Oscar Pomp, nestleder Terje Osberg Eva Karin Thomassen Yasmin Bodil Balgobin Lars Angell Arnfinn Jarle Eilertsen Jens Zeuthen Meyer Geir Endre Kristoffersen Kari Blom (repr. til BKF) Hans Jørgen Morvik (sokneprest) Lidveig Tjørve (Vara) Lars Peter Taule (Vara) Even Aarvik (Vara) Otto Kjelby (Vara) Høsten 2013 var det nytt valg. Halvparten av medlemmene og alle vararepresentantene stod på valg. Vi kunne glede oss over at mange av medlemmene sa ja til å ta gjenvalg, og fra og med har rådet følgende sammensetning: Trond Ueland, leder Lidveig Tjørve, nestleder Kari Blom (repr. til BKF) Terje Osberg Erik Fred Oscar Pomp Helene Feste Gro Ingebrigtsen Klungland Jens Zeuthen Meyer Eva Karin Thomassen Yasmin Bodil Balgobin Hans Jørgen Morvik (sokneprest) Even Aarvik (Vara) Lars Peter Taule (Vara) Per Strand (Vara) Aleksander Milde (Vara) Menighetsrådet har hatt 11 ordinære møter i 2013, dessuten ble det holdt konstituerende møte for det nye rådet. Totalt ble 85 saker behandlet. Administrasjonsleder Elisabeth R. Andersen har vært sekretær og saksbehandler. Varamedlemmene får innkalling til alle møter, og deltar i utvalgs- og annet arbeid på linje med de faste medlemmene. Utvalgsarbeidet i menigheten er i stadig endring, dette er en naturlig følge av bl.a. endringer i menighetssammensetning og behov. I 2013 ble det vedtatt to endringer: Utvalg for trosopplæring, barn og unge, opplevde at deres mandat ble for omfattende og at det særlig gikk ut over arbeidet for ungdom. Menighetsrådet vedtok derfor å opprette et eget Ungdomsutvalg og endre navn på det eksisterende utvalget til Trosopplæringsutvalget. Det ble også vedtatt å endre Gudstjeneste- og kulturutvalget til Gudstjenesteutvalget. Kulturdelen blir i dag tatt hånd om av særlige arbeidsgrupper rundt de ulike arrangementene. Fra har vi følgende utvalg: Trosoppæringsutvalget Ungdomsutvalget Diakoniutvalget Økonomiutvalget Gudstjenesteutvalget Husstyret (ansvar for ungdomslokalet) MENIGHETENS ANSATTE. I 2013 har vi hatt et godt og aktivt arbeidsår. Rikke Bergflødt var rett nok borte hele året i sykemelding og fødselspermisjon, men begynte igjen 100% fra nyttår 2013/14. Geir Endre Kristoffersen har vært vikar for Rikke gjennom hele 2013, og fortsetter som også i 2014 på lønnsmidlene som ligger til grunn for den tredje prestestillingen. Menigheten mistet nemlig kapellan Sindre Skeie fra årsskiftet 2013/14. Etter 7 år i Søreide menighet flyttet han og familien østover, han til en stilling på Diakonhjemmet i Oslo. Lars Martin Hol går da foreløpig inn i vikariat som kapellan. Staben i 2013: -Sokneprest Hans Jørgen Morvik, 100% -Kapellan Sindre Skeie, 100% -Menighetsprest/frivillighetskoordinator Lars Martin Hol, 100% -Kantor/trosopplæringsmedarbeider Eli-Johanne Rønnekleiv, 100% -Menighetspedagog 3

4 Rikke W. Bergflødt, 100% (Permisjon) -Vikar for menighetspedagog Geir Endre Kristoffersen, 100% -Administrasjonsleder Elisabeth R. Andersen 100% -Kirketjener Ann Kristin Hovland, 50% Deltidskirketjenere: Simon Nesøy, Brita Amalie Lindås (til juli), Sunniva Lindås og Susann Hui (fra august) Vi må også ta med vår ulønnede altmulig-mann Even Aarvik som bl.a stadig holder et våkent øye med både kirken og ungdomslokalet, og ellers er medhjelper på utallige arrangement. TROSOPPLÆRINGEN I 2013 fortsatte tiltakene som allerede var satt i gang i trosopplæringsplanen. Med vikar for menighetspedagog på plass, ble tiltakene gjennomført, men ingen nye tiltak ble satt i gang. Trosopplæringsutvalget jobbet for å få satt i gang kontinuerlige aktiviteter for barn i skolealder, slik at tiltakene i trosopplæringsplanen kunne knyttes opp mot disse. Dette ble prioritert foran å starte opp nye tiltak i planen. De tiltakene som ble gjennomført i 2013 var: Dåpssamtaler og dåp Babysang Utdeling av CD en «Hvem har skapt alle blomstene?» til toåringer Utsending av boken «Kirken min» til alle treåringer, med skattejakt i kirken Utdeling av 4 årsbok Høsttakkefest Skolestartmarkering Tårnagenthelg Juniorkonfirmanter Lys Våken Konfirmasjonsundervisning Det ble ikke gjennomført lederkurs, ettersom ingen meldte seg på dette. Vi hadde også juleverksted, men det ble ikke sendt ut invitasjon til en spesiell aldersgruppe. Dette var en delvis menneskelig og delvis teknisk svikt. I løpet av 2014 er nye tiltak på trappene, og vi vil se på om vi skal endre litt på trosopplæringsplanen, slik at vi får tilbud til alle aldersgrupper. Det er mange frivillige som bidrar til at trosopplæringsarbeidet blir gjennomført. Det er arbeidet helt avhengig av. Tusen takk til alle dere! REFLEKS. Menighetsbladet Refleks kom også i 2013 ut med 6 nummer. Bladet utgis i samarbeid med de andre menighetene i Fana prosti, og menighetene har i fellesskap engasjert en redaktør for fellessidene og en produsent. Staben i Søreide har vært redaksjon for lokalstoffet. Et stort korps av frivillige distributører ledet av Torbjørn Damm gjør at vi får spredt bladet til alle husstander i menigheten. ØKONOMI. I jubileumsåret har menigheten foretatt to større investeringer; en el-bil til tjenestekjøring, kirkeskyss og andre transportoppgaver i menigheten, og julekrybbefigurer i full størrelse. Den første er en del av menighetens ønske om å ha en grønn profil og å være synlig i lokalmiljøet. Julekrybben var menighetens egen jubileumsgave, og vi ser for oss at den i tillegg til å være en attraksjon i seg selv, kan brukes mye bl.a. i trosopplæringen i årene som kommer. Økonomien har i flere år vært stabilt god, men vi ser likevel utfordringer i årene som kommer. Vi må særlig ha oppmerksomhet på å sikre fortsatt trygg finansiering av menighetsbetalte stillinger, samt drift av ungdomslokalet den dagen menighetsbarnehagen flytter i eget nybygg. Likviditet pr : Bank, Fond A Bank, Fond B Bank, Høyrente Bank, Brukskonto Bank, Brukskonto Bank, Skattetrekk Faste verdier pr : Ungdomslokalet Flygel El-bil 7.319,735 kr kr kr kr kr kr kr kr kr 4

5 Hovedtall fra regnskapet: Driftsinntekter: Offentlige tilskudd Offer/innsamlinger Gaver/givertjeneste Renteinntekter Øvrige driftsinntekter Samlete driftsinntekter. Driftsutgifter: Lønnsutgifter Øvrige driftsutgifter Samlete driftsutgifter Overskudd: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgiftene til el-bil og julekrybbe er ført i et eget investeringsregnskap, og kostnadene er dekket av tidligere oppsparte midler. Etter et ekstra innholdsrikt år er det viktig å rette en STOR TAKK til alle som har vært med og bidra til at vi kan ha det arbeidet vi har: alle som gir faste bidrag gjennom givertjenesten, alle som gir ved takkoffer i gudstjenestene og alle som bidrar med frivillig innsats. Vi hadde ikke klart å drive arbeidet slik som nå uten dere! Elisabeth R. Andersen Administrasjonsleder ÅRSMELDING PRESTETJENESTEN har vært et utfordrende og aktivt år for prestene i Søreide kirke. Vårhalvåret var preget av et rekordstort konfirmantkull. Høsthalvåret av jubileum, kapellan Sindre s farspermisjon nesten hele høsten, og vissheten om at han ville slutte ved nyttår. Dessuten var vi var NRK s julekirke med TV- og radio-overføring julaften og juledag. Men trivselen er fortsatt god! Vi har et godt stabsfellesskap, gode samarbeidsforhold med menighetens mange valgte og ulønnede medarbeidere, og gode relasjoner til kollegene i prostiet. Vi var alle 3 med de andre prestene i prostiet på studietur til Assisi og Roma i juni. Gudstjenester og kirkelige handlinger Gudstjenester Gudstjenesteoppslutningen på vanlige søndager i Søreide er rimelig konstant fra år til år. Tellemetoden derimot har variert en del, så tallene er ikke nødvendigvis 100% sammenlignbare. Det gir f.eks. merkbart utslag på statistikken om vi har en vanlig høymesse Kristi Himmelfartsdag i stedet for 2 fullsatte konfirmasjonsgudstjenester. Dessuten betyr det en del hva som telles av såkalte «andre gudstjenester» Her ble tellemåten i den offentlige statistikk endret nok en gang i år, samtidig som vi endret på praksis ved konfirmantundervisningen. Der har vi ikke lengre en felles liturgisk avslutning. Nedgangen på 2000 deltakere er derfor ikke så dramatisk som det ser ut til. Når vi så har stabile tall, betyr ikke det at vi ikke har grunn til bekymring. Som i fjor vil vi peke på at det kommer få nye unge familier til. Dette har muligens sammenheng med synkende fødselstall, men vi tror ikke dette er hele forklaringen. Vi tror menighetskjernen må finne tilbake til pionerånden og arbeide aktivt i sine nærmiljø for å få flere med. Dåp Dåpstallene gikk kraftig ned etter fjorårets oppgang. Dette gjelder både dåp her i kirken, og døpte totalt fra menigheten. Årene som kommer vil vise om dette er tilfeldigheter. Medlemsveksten fortsetter uansett ettersom menigheten fortsatt har stor tilflytting. Men de som kommer er noe eldre enn tidligere, og i større grad enn tidligere har fått barn før de flytter hit. Presset på skolene vil ventelig ikke avta de første årene. Dåpssamtalene utføres enkeltvis, og med besøk i hjemmet til hver familie i Søreide som skal ha dåp som hovedregel. De 41 barna som er bosatt i Søreide, men som ble døpt andre steder vitner om at vi er en menighet med tilflytting fra alle deler av Norge. Dåp ble utført fra Lofoten i nord til Vennesla i sør, fra Bremanger i vest til Lillestrøm i øst. Ca. halvparten av de 41 ble likevel døpt i andre kirker 5

6 i Bergen. Det store flertall 17 av dem i Fana kirke. Vielse Søreide kirke er fortsatt ingen populær vigselskirke. Vi mener vi har det beste rommet for vielser i byen, men brudeparene er tydeligvis ikke enige med oss i det. Det er jevnt over par bosatt i menigheten som gifter seg kirkelig hvert år. Men i år valgte alle å gifte seg andre steder enn i Søreide kirke. Gravferd Vi har ikke egen gravplass. Våre gravferder skjer derfor fra mange forskjellige kirker og kapeller over hele byen. Flest fra Møllendal, nest flest fra vår egen kirke, med 11 totalt i Antallet gravferder ligger temmelig stabilt med pr. år og utgjør slik sett ingen stor belastning på prestetjenesten. Men hver eneste gravferd er spesiell og behandles slik. Det sitter alltid en familie igjen i sorg, og vi prøver å møte dem på best mulig måte. Graden av oppfølging vil uansett variere med behovet gravferder på et år er egentlig et svært lavt tall for en så pass stor befolkning. Selv om menigheten fortsatt er og vil være en ung menighet i flere tiår fremover, må vi regne med ganske stor vekst i antall gravferder i årene som kommer. Konfirmantarbeid Vi har mange konfirmanter. Årskullenes størrelse vil variere noe, men det er nok ytterst få kirker i sentrale bystrøk som har en høyere prosentvis konfirmantandel enn oss. Vi tar dette som et signal om at vi arbeider godt med konfirmantene, og at de trives med å være hos oss. Vi konfirmerte 170 ungdommer i Det er ny rekord for menigheten. Årskullet som startet høsten 2013 er mindre, men fremdeles i overkant av 150. JULEKIRKE 2013 Søreide kirke fikk være NRK s julekirke i Dette medførte selvsagt både gleder, utfordringer og mye arbeid. Men det var flott å være med på, ikke minst fordi hele staben og mange frivillige var med og støttet opp. Og ikke minst fordi vi har en dyktig prosjektleder for den slags i organist Eli Johanne Rønnekleiv. Menighetsbyggende arbeid forøvrig Arbeidet med gudstjenester trosopplæring og kirkelige handlinger tar mye av prestenes arbeidstid. Men vi er med på mye annet også. Vi har fordelt oppgavene slik: Kapellan Sindre Skeie Hovedansvar for barnearbeid og konfirmantopplegget. Sitter i Trosopplæringsutvalget. Deltar aktivt i Familiekoret. Menighetsprest Lars Martin Hol Hovedansvar ungdomsarbeid og medarbeideroppfølging. Hovedkontakt for Ten Sing. Hovedleder KRIK og SUV (Søreide Unge Voksne) Sokneprest Hans Jørgen Morvik Hovedansvar for ledelse av prestetjenesten. Sitter i Menighetsråd, AU Menighetsråd, Prostiforum og andre utvalg/komiteer på prostiplan, Gudstjenesteutvalget. Deltar aktivt i Jubilate. Frivillighetskoordinator Midler fra BKF tilsvarende en halv stilling (på relativt lavt lønnsnivå) inngår i finansieringen av vår menighetsprest. Oppgavene til frivillighetskoordinator er likevel fordelt prestene imellom slik at vi har oppgaven med å holde kontakt med våre ulønnede medarbeidere sammen. Prestene er involvert i og til stede på de aller fleste aktiviteter i menigheten. Menighetspresten har det koordinerende ansvar for dette. Hans Jørgen Morvik Sokneprest 6

7 Nøkkeltall fra årsstatistikken: Gudstj. søn/helligdag Andre gudstjenester Skolegudstjenester Barnehagegudstj Gtj.delt. søn/helligd Gudstj.deltakere totalt Nattverdgjester totalt Døpte i Søreide kirke Døpte bosatt i Søreide Døpte fra andre menigh Konfirmerte Vielser i Søreide kirke Gravferd totalt Gravf. fra Søreide kirke Institusjonsandakter Innmeldte Utmeldte Kollekt i kirken totalt Kollekt til eget arbeid UTVALGENE Gudstjeneste- og kulturutvalget Leder: Eli-Johanne Rønnekleiv, organist Hans Jørgen Morvik, sokneprest; Even Aarvik (MR); Lars Angell (MR); Erik Pomp (MR) Type virksomhet og aldersgruppe: I utgangspunktet drøftingsinstans for gudstenestespørsmål + arrangør for kulturtilskipingar. Antall samlinger i 2013: Ingen møtepunkt som utval, men likevel konkret aktivitet i form av ulike tilskipingar, og praktisk arbeid og samarbeid om desse. Antall medlemmer/deltakere: 5 i gudsteneste og kulturutvalet. I 2013 har me i tillegg hatt ein eigen jubileumskomite som har initiert og stått for mange ulike kulturelle tilskipingar. (Sjå eiga årsmelding for jubileumskomiteen?). Oppsummering av den kulturelle aktiviteten i 2013: Nokre kulturelle punkt har utvikla seg til å bli faste, men det varierer kven som tek ansvar for initiativ og gjennomføring. Utvalet spreier nok engasjementet sitt på ulike tilskipingar: Pasjonskonserten skjærtorsdag 28. mars kl var ved Eli-Johanne Rønnekleiv, song og Ole Jørgen Furdal, orgel. Me framførte Bonhoeffer/Nystedts «Gebete für mitgefangene» og Kristbjørg Berge las flott nynorsk omsetjing av Arve Brunoll mellom satsane. Festspill på Søreide fann stad tysdag 21. mai med fleire nye, unge og flinke talent i tillegg til kora Jubilate, Søreide songlag og Sola Fide. Kjuagutane i Bergens munnspillorkester var muntre hovudgjester. Styret for Jubilate og Sølvi Damm var viktige medspelarar for denne tilskipinga. I starten av september tok Søreide kyrkje tok godt i mot finske gjester Domkoret frå Turku hadde flott konsert saman med Sola Fide torsdag 5. september og domkoret var med på gudstenesta i Søreide 8. september der Jubilate også var vertskap. 7

8 Kulturdagane i Fana og Ytrebygda vart også opptakta til jubileumsfeiringa for Søreide kyrkje 40 år! Tidsrommet frå slutten av oktober til og med 15. desember feira me jubileum i eit langt crescendo initiert av jub.komiteen: Kulturdagane inneheldt 4 ulike tilskipingar; - jubileumsutstilling frå 30. okt-3. nov; - Ruben Gazki heldt tryllekurs og trylleshow for barn/familie 1. nov.; - trylleshow for unge 2. nov.; - salmekveld med Sindre Skeies salmar 3. nov november var det «Håp i mørket» med Lars Angell som primus motor - Søreide songlag heldt julekonsert sundag 1. desember som ei gåve til jubileet åt kyrkja. - Familiekoret tok ansvar for «Vi synger julen inn» 8. desember. Utfordringar fremover: Det kulturelle livet lever trass utvalets avgrensa liv. Ulike kulturelle tilskipingar triggar ulike grupperingar og individ i kyrkjelyden til samarbeid og innsats. Eli-Johanne Rønnekleiv Trusopplæringsutvalet Leiar: Ragnhild Tungesvik Lidveig Tjørve Eva Thomassen Yasmin Balgobin Morten Bjørndal Stig Hammersland Frå staben har desse deltatt på møte i utvalet: Sindre Skeie Geir Endre Kristoffersen Antall møte i 2013: Fire møte i utvalet. Oppsummering av aktiviteten i 2013: Trusopplæringsutvalet har også i 2013 hatt ansvar for gjennomføringa av breiddetiltaka i Trosopplæringsplanen, samt oppfølgingsansvar for alt barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Møta har vore brukt til å planlegge tiltak i samsvar med Trosopplæringsplanen. Utvalet har også diskutert situasjonen for barne- og ungdomsarbeidet arbeidet, og drøfta moglege tiltak. Medlemmene i utvalet har bidratt direkte i gjennomføringa av ein del av tiltaka, slik som utdeling av 4-årsbok og 2-års CD, skolestartsamling, Lys Våken og Juleverksted. Framleis er oppslutninga om tiltaka varierande. Svært positivt var det at ca 20 nye førsteklassingar møtte til skulestartsamlinga i august. Tiltaka blir evaluert i etterkant, og me prøver å ta med oss erfaringar som kan føre til forbetringar, både når det gjeld innhald og måte/tidspunkt for invitasjon/kunngjering. I barnarbeidet har Etter skoletid vore eit nytt tiltak dette året. Annankvar måndag har over klassingar kome til kyrkja og fått leksehjelp, litt mat, og dei har leika og spelt. Dette er eit lågterskeltilbod som har vore annonsert på alle tre barneskulane i kyrkjelyden, men pga plasseringa har det naturleg nok vore flest elevar frå Søreide skole som har nytta tilbodet. Ungdomsarbeidet har vore diskutert i ein del utvalsmøte, utan at konkrete tiltak har blitt iverksett. Frå 2014 er ungdomsarbeidet skilt ut i eit eige ungdomsutval. Det har dessverre vore vanskeleg å få kontinuitet i arbeidet i dette trusopplæringsutvalet i dei to åra det har fungert, då det har vore sers vanskeleg å finne møtetid som høver for alle medlemmene. Utfordringar framover: Leiarsituasjonen er ei konstant utfordring i barne- og ungdomsarbeidet. Spesielt gjeld dette: Det er eit hol for aldersgruppa klasse, der det pr i dag ikkje er nokon fast aktivitet. Det er gjort eit visst sonderingsarbeid for å 8

9 prøve å finne vaksne som kan tenke seg å gå inn som leiarar, men så langt har dette ikkje lukkast. Ein del av dei planlagte aldersbestemte tiltaka i Trusopplæringsplanen er enno ikkje igangsette. Desse bør kome i gang i Bortsett frå Tensing, som for tida har få medlemmer, er det ikkje noko arbeid for ungdom etter konfirmasjonsalder. Dette er noko det nye ungdomsutvalet må ta tak i. i tillegg har Trusopplæringsutvalet ansvar for den delen som gjeld trusopplæring, heilt opp til 18 år. Ragnhild Tungesvik Diakoniutvalget/Diakonatet Åpent forum 2.tirsdag i mnd. Leder: Bjørg Tharaldsen. Øvrige styremedlemmer: Kristbjørg Berge, Randi Marie Hellestræ, Bergit Knudsen og Inger Lillebø. Type virksomhet: Drive diakonalt arbeid i Søreide Menighet. Antall samlinger i 2013: 9 vanlige møter, styremøter etter behov, eldrefest m/middag og kafe på juleverksted. Antall medlemmer/deltakere: 16 (12-14) på møtene. Oppsummering av aktiviteten i 2013: Sissel Sæterdal registrerer og skriver gratulasjonskort. Medlemmene går med blomsterhilsener til jubilantene. I år har 10 90åringer, 22 85åringer, 38 80åringer fått besøk og blomster fra oss. Gaver gitt av diakonatet: Noen medlemmer strikker babytepper og vi har betalt frakten av en teppesending til sykehuset i Nepal. Vi har fulgt opp flyktningejenten Hiwet som nå er løslatt og er blitt gjenforent med sin mor i Bergen. Skole for alle prosjektet i Afrika har og fått penger. Pga kirkejubileet har vi ikke prioritert menighetskvelder i år. Vi har hatt ansvar for kirkekaffe ved flere gudstjenester vår og høst og flere av oss går med menighetsbladet Refleks. Har i år sammenlignet tekster fra Jesu liv hos de fire evangelistene - noe vi vil fortsette med. Utfordringer fremover: Få flere yngre krefter med, følge opp påbegynt arbeid; fortsette med eldrefest, menighetskvelder i samarbeid med MR, blomsterhilsener og bibelstudium. Diakoniutvalget ser behovet for en diakon som kan arbeide spesielt med ungdomsdiakoni. Randi Marie Hellestræ. Økonomiutvalget Leder: Arnfinn Eilertsen Terje Osberg, Ragnar Buset, Otto Kjelby, Elisabeth Andersen Antall møter i 2013: 2 Siden den økonomiske situasjonen har vært stabilt god gjennom flere år, har utvalget ikke hatt de store utfordringene. Hovedsaker i 2013 var kirkejubileet og finansiering av bilkjøpet. Ellers har utvalget gjennomgått regnskapsrapporter og budsjett for menighetens arbeid. Lotteriet ble dette året gjennomført av jubileumskomiteen. Utvalget ønsker i 2014 å sette fokus på givertjenesten, og ønsker at menigheten kan våge å satse sterkere inn mot ungdom eller diakoni. Elisabeth R. Andersen. Ungdomslokalet/Husstyret Atle Sylvarnes og Petter Hope ba om avløsning i husstyret pga stor arbeidsbelastning privat..på grunn av at menighetsbarnehagen leier huset på dagtid, står BKF for mye av det daglige tilsynet. Derfor vurderte 9

10 menighetsrådet at det ville være tilstrekkelig med to personer i styret inntil videre. Karsten Oma sa seg villig til å være hovedansvarlig, og Even Aarvik er fortsatt medlem og utfører jevnlig tilsyn. Atle Sylvarnes og Petter Hope er fortsatt villige til å være faglige rådgivere ved behov. Utleie til barnehagen gir oss gode leieinntekter, og vi har ikke drevet stor markedsføring av lokalet for annen utleie. AKTIVITETENE. FAMILIEKORET Leder: Sindre Skeie Ingjerd Aarseth Kathrine Dahle Beate Moan Type virksomhet og aldersgruppe: Familiekor; år Antall samlinger i 2013: Ca. 17 samlinger. (8/9 pr. semester) Antall medlemmer/deltakere: I gjennomsnitt ca. 50 stk.; ca 30 barn og 20 voksne. Max. deltakere har vært 74! Oppsummering av aktiviteten i 2013: Sangøving, sangleker, andakt, rytmelek, sosialt samvær og kveldsmat. Vi har deltatt på to arrangementer/opptredener pr. semester. Stadig nyrekruttering. Utfordringer/planer fremover: Basert på dugnad med ulike arbeidsoppgaver knyttet til øvingene. Varierende interesse og motivasjon for dette. Varierende oppmøte vanskeliggjør innkjøp av kveldsmat. Noe dårlig innbetaling av kontingent første semester. Dette bedret seg siste semester. I forbindelse med musikals leders avgang (Sindre) var vi bekymret for korets videre skjebne. Heldigvis har det ordet seg til det beste så langt. SØNDAGSSKOLEN Leder: Nicolay Vinkler Ann-Charlotte Aksnes, Anne Marie Bakke, Henriette Hellesøy, Kjersti Haukeland Eiken og Merethe Sture Skeie. Type virksomhet og aldersgruppe: Søndagskole for barn fra og med 0 år og til og med 10 år. Antall samlinger i 2013: Ca. 12 Antall medlemmer/deltakere: Dette er dessverre litt vanskelig anslå, men vi har nok vært nærmere 10 barn ved hver samling. Oppsummering av aktiviteten i 2013: Søndagsskolen i Søreide Menighet gikk fra samling hver søndag til samling annenhver søndag. Videre ble det bestemt av vi skulle være minst to voksne ledere per samling. Med ny leder og nye styremedlemmer har 2013 vært et år for «prøving og feiling», men vi vil hevde at året har vært mest «prøving» og mindre «feiling». Verdt å nevne er gjennomføringen av to kirkemiddager og en sommeravslutning - arrangementer som vi tror skapte både engasjement og glede blant de som ønsker å delta på søndagsskolen. Vi har ellers prøvd å sette opp forslag til bibeltekster og aktiviteter for de ulike samlingene. I praksis har vi gitt hver enkelt lederduo carte blanche med hensyn på «pensum». Utfordringer/planer fremover: En av de store utfordringene vårt arbeid står overfor er at vi sjelden vet hvor mange barn som faktisk møter opp hver gang vi har samling. Vi er klar over at ved å arrangere samlinger annenhver uke kan dette kanskje bidra til å svekke oppmøte / oppslutning, men vi synes det er svært viktig at alle lederne opplever at de har tid til å skjøtte sitt frivillige verv på en god måte. Kathrine Dahle og Beate Moan 10

11 Arrangement som kirkemiddager, utflukter o.l. er et forsøk på å skape engasjement, identitet og oppslutning omkring vårt arbeid. For vårsemesteret 2014 har vi planlagt en utflukt til 4H-gården i Arna samt grilling / sommeravslutning i begynnelsen av juni. Hvorvidt vi avholder en kirkemiddag dette semesteret har vi ennå ikke tatt endelig stilling til. Vi er ellers svært takknemlige for at vi dette semesteret har vært så heldige å få med oss konfirmantene Mariell og Sebastian, og ikke minst Astrid som deltar som hjelpeleder i forbindelse med et skoleprosjekt. Vi har prøvd etter beste evne å delegere ansvar og arbeidsoppgaver til dem som vi mener de er skikket til å utføre på en god måte. Vår hovedutfordring er få enda flere barn og foreldre til å engasjere seg i vårt arbeid samtidig ønsker vi ikke å «stjele» ressurspersoner fra andre aktiviteter. Potensialet for økt oppslutning ligger nok i enda mer målrettet markedsføring samt å lete med lykt og lupe etter anledninger til å involvere større deler av menighetsmedlemmene. Nicolay Vinkler Søndagsringen Søndagsringen er et tilbud til de eldste barna, år. De samles parallelt med søndagsskolen, og har sitt opplegg med andakt og fysisk aktivitet/lek. Det sosiale fellesskapet betyr mye i denne alderen, det er viktig at barna møter venner på Søndagsringen. Ledere er: Lodve Gidske, Magnus Haldorsen og Roald Lindås. komme rett fra skolen annenhver mandag for å få litt å spise, sosialt samvær og hjelp med leksene. Det var sju samlinger før sommerferien og seks samlinger på høsten. Til sammen var 66 barn innom Etter Skoletid minst en gang i løpet av vårhalvåret, og 36 barn var innom i løpet av høsten. Selv om det totale tallet var større på vårhalvåret, var gjennomsnittet på deltakere høyere på høsten. Rundt 24 barn deltok da hver gang. De fleste barna kommer fra Søreide skole, men også Aurdalslia skole og Bergen Kristne Grunnskole var representert. Etter Skoletid har hatt flere frivillige medarbeidere, i tillegg til menighetspedagog. De medvirkende har vært Eva Karin Thomassen, Lidveig Tjørve, Elise Pisani, Linda Martinussen, Astrid Angell, Lars Angell, Even Aarvik og Sølvi Damm. Det har vært tre til fem ledere til stede hver gang. Til Etter Skoletid mottok vi 5000,- kr. i oppstartmidler fra Bergen kommune. Det har vært veldig kjekt å se at dette tilbudet ble tatt godt imot av barna som kom hit, og godt å ha flere gode medhjelpere på dette tiltaket! Geir Endre Kristoffersen Café 19 Leiar: Jens Meyer Morten Bjørndal, Roald Lindås, Ragnar Buset, Lene Trengereid Igland, Ståle Martinussen, Lars Angell, Geir-Endre Kristoffersen Andre deltakarar: Siv Bentsen, Oddbjørg Kvålen, Sølvi Lindås, Lodve Giske Etter Skoletid Etter Skoletid er et nytt tilbud til femte til sjuendeklassinger som ble startet opp våren Dette er et rent diakonalt tiltak, uten forkynning eller trosopplæring. Barna får Type verksemd og aldersgruppe: Klubb for barn i klasse. Møtest ein fredag i månaden. Samlingar i 2013: 9 Antall medlemer/deltakarar: kvar gong, vanlegvis

12 Oppsummering av aktiviteten i 2013: Klubbkveldane har litt felles program (leikar, quiz og andakt) og ein del frie aktivitetar, elektroniske spel, vanlege spel og formingsaktivitetar. Spesielt i 2013 har vore produksjon av ein påskeinstallasjon som vart brukt i kyrkja i påskeveka. Til julegudstenestene på NRK vart det laga englar. Det vart arrangert ei eiga samling for å gjera ferdig englane som elles var ein samproduksjon med Etter skoletid. Ansvarleg for begge desse formingstiltaka var Geir Endre Kristoffersen. Det er også ein café kvar gong. Samlingane har vore i ungdomslokalet. Klubben samlar born frå både Sandsli, Steinsviken og Søreide, fleirtalet soknar til Søreide skule. Bra fordeling mellom gutar og jenter. Utfordringar Byggja eit miljø. Det er også behov for eit tilbod for 7. klasse og oppover. Både for yngre barn og denne gruppa er det rom for å ha klubbar el. liknande andre stader enn på Søreide. Jens Meyer TenSing Leder: Elise Konstanse Festø Pisani Emilie Rasmussen, Birgitte June Nilsen, Benedicte Olesen, Sindre Aalhus og Mari Opkvitne Type virksomhet og aldersgruppe: Kor med band og drama, 8. klasse og oppover Antall samlinger i 2013: 30 Antall medlemmer/deltakere: ca. 20 Oppsummering av aktiviteten i 2013: I løpet av 2013 har Søreide tensing hatt øvinger onsdager På øvinger har vi litt leker og kor, ca. hver 3. øving hadde vi seminarer der medlemmene kunne velge mellom solist eller drama. I februar var vi på vinterfestivalen på Voss. I august var vi en liten gjeng som dro på YMCA festival i Praha. Om tensingen skulle fortsette utover høsten var litt usikkert, men i september startet vi året med en liten gjeng. I oktober hadde vi en weekend i kirken der vi sang i gudstjenesten på søndagen. Året ble avsluttet med julekonsert i desember, en konsert som vi hadde sammen med familiekoret. Utfordringer/planer fremover: Utfordringene til tensing fremover vil bli å finne både ny dirigent og hovedleder til høsten. Å få flere medlemmer blir også nødvendig. Vi ønsker gjerne å dra på TT i sommer, men det krever at flere ønsker å dra. Ellers håper vi at dette løser seg og Søreide tensing vokser seg større etter noen år med få medlemmer. Elise Konstanse Festø Pisani KRIKung/KRIK+ Søreide Ledere: Gunnar Lorens Lien/Per Ivar Kjærgård Type virksomhet og aldersgruppe: Ukentlige treninger med andakt. Det er to grupper. KRIK ungdom for ungdomsskoleelever og KRIK + for de som har passert 25 år. Det er faste treninger på Sandsli sportssenter onsdager kl Det er ukentlige samlinger utenom i skoleferiene. KRIK ung avsluttes i midten av mai, og de tar fri i desember. KRIK ung har mellom10 og 15 deltagere. KRIK + har mellom 8 og 15 deltagere. Oppsummering av aktiviteten i 2013: KRIK ung og KRIK + har gjennomført sine ukentlige treninger, ca. 35 i alt. Hovedaktivitet er fotball. Våren 2013 ble KRIK ung ledet av Lars Martin Hol. Høsten 2013 ble det prøvd ut en ny ordning, hvor deltagerne på KRIK + treningene 12

13 byttet på å lede KRIK ung treningene. Dette har fungert ganske bra, og vi har bestemt oss for å prøve ordningen videre i Utfordringer/planer fremover: Utfordringen er å få et stabilt miljø blant KRIK ung gruppen, som blir værende mer enn et år. Per Ivar Kjærgård/Gunnar Lorens Lien/Lars Martin Hol SUV (Søreide unge voksne) Søreide Unge Voksne har ikke hatt aktivitet i Flere av de sentrale medlemmene flyttet for å gå på skole andre steder, og de hovedansvarlige Helene Feste og Simon Nesøy måtte ta en pause da de ble foreldre. Men gruppen håper sterkt å komme i gang igjen med tilbud til de litt eldre ungdommene i løpet av Jubilate Leder: Jørgen Fagerbakke Marit Karlsen, Laila Eriksen, Birthe Kvamme Nielsen, Torbjørn Damm. Faste medlemmer: dirigentene Per Eriksen og Eli -Johanne Rønnekleiv. Type virksomhet og aldersgruppe: Blandet kor for voksne. Antall samlinger i 2013: 31 Antall medlemmer/deltakere: 31 Oppsummering av aktiviteten i 2013: Øvinger hver annen mandag. På våren deltok vi i et spennende prosjekt; 2 konserter søndag 7. april, i Søreide kirke kl og Skjold kirke kl Det var et samarbeid med koret Cantus på Skjold, Marianne Juvik Sæbø, sopran, og Christian Holter, horn. Konsertene hadde som tema:religiøse folkesanger, mange kjente salmer med opphav i folketoner fra forskjellige deler av landet. Det var en fin blanding av felles korsang med Cantus og Jubilate, flere solistfremføringer av Marianne, sang, og Christian på horn. Konsertene var godt besøkt og meget godt gjennomført. I tillegg deltok vi ved festspillene i Søreide kirke, på gudstjenester og ved besøk på institusjon. På høsten deltok vi ved Sindre Skeies salmekveld, både med innøvde salmer for koret og som forsangere ved menighetssalmer. Koret deltok også ved jubileumsgudstjenesten 15. desember og ved den TV-sendte gudstjenesten på julaften. Året 2013 har krevet mye av koret, med intense øvinger og viktig deltagelse ved konserter og gudstjenester. Samtidig har alt dette gitt oss som kormedlemmer mye tilbake i form av sangglede, inspirasjon og gode opplevelser. En stor takk til dirigent Per Erling Eriksen og til Eli-Johanne Rønnekleiv, som begge har evnen til å inspirere og løfte koret på sangens glade vinger. Torbjørn Damm Sola Fide Leder: Ingvar Henne Dirigent: Janicke Damm Rusti Hilde Rogde, Nestleder Mette Iversen, Kasserer Torunn Åkra, Styremedlem Ann-Kristin Naurstad, Varamedlem Tor-Fredrik Johannessen, Varamedlem Jostein Smørås, Sekretær Type virksomhet og aldersgruppe: Blandakor i alderen 37 til 73 år Antall samlinger i 2013: 33 øvelser pluss 27 andre samlinger (konserter, konkurranser, gudstjenestesang, institusjonssang, etc.) 13

14 Antall medlemmer/deltakere: 42 inkludert dirigent Oppsummering av aktiviteten i 2013: Vårsemesterets største hendelse var korkonkurranse i Venezia, og da hadde vi en felles generalprøve i Søreide kirke sammen med Os Vocalis og Bergen kammerkor 18/4. Semesteret ble avsluttet med sommerkonsert i Søreide kirke i juni. Vi hadde felleskonsert med NOVA fra Turku i Finland 5/9, og var med på salmekveld med Sindre Skeie 3/11. Koret deltok også på NKH sitt fellesarrangement i Grieghallen 4/10, og de tradisjonelle julekonsertene ble holdt i Skjold kirke og Domkirken. I tillegg hadde vi en minikonsert for Bergen bystyre 18/12, før vi deltok i direktesendt TV-gudstjeneste fra Søreide kirke 25/12. For øvrig har koret sunget på NKHs nyttårskonsert i Skjold kirke, samt på flere gudstjenester og på institusjoner i Fana og Ytrebygda bydel. Utfordringer/planer fremover: 2014 blir preget av korets 25-års jubileum. Det blir gratis minikonserter på slutten av en del øvelser i vårsemesteret, og en friluftskonsert under Festspillene. Den store jubileumskonserten blir 7/9 i Søreide kirke, etterfulgt av en jubileumsweekend i Hardanger i slutten av september. De tre julekonsertene (2 i Skjold kirke og 1 i Domkirken) blir utvidet med større repertoar en vanlig i forbindelse med jubileet. Vanlige oppdrag med gudstjenestesang og sang på institusjoner i Fana og Ytrebygda bydel blir også opprettholdt. I 2015 planlegger koret en utenlandstur med deltagelse på en internasjonal musikkfestival. Ingvar Henne Lokalhistorisk forum på Søreide Lokalhistorisk forum betegnes fortsatt som en autonom forsamling. Dette ved at Forumet styrer seg selv. Det har ikke valgt styre eller medlemmer. Noen få personer har tatt på seg å være et utvalg som skal sørge for at møter kan holdes og med program. Disse har også i år vært Einar Birkeland, og Kåre Søvik, Roald Sæterdal trakk seg tilbake etter vårsesongen. Forumet har hatt en samling i måneden og holder sine møter i Menighetssalen. Dette setter vi stor pris på. Vi har også en liten matpause i starten av våre møter. Den lages til på kjøkkenet av frivillige som melder seg på etter en oppsatt halvårsplan. Møtene vektlegger i hovedsak historiske emner. Møtene har vært jevnt besøkt. Stort sett er de fleste gjengangere som trives i godt selskap. Deltakerne er godt voksne personer hvor den eldste (Solveig Nordahl) er 97 år. Dette året døde Tomas Fjell som var 96 år.. I 2013 hadde forumet syv møter dessuten som vanlig en Vårtur. Dette året gikk turen til Meland kommune. Her besøkte man ulike steder som bl.a. Holmeknappen med sine gamle og restaurerte bygninger og en avslutning i kommunens eneste kirke. Meland kirke. Gjennomsnittlig fremmøte i år var 35. Emnene i 2013 har vært - Ivar Aasen et 200 års jubileum. ved Jarle Bondevik - På tur i Sandviken med madam Felle ved Jo Gjerstad - Lyrikkveld et felles tiltak med flere deltakere ved Kåre Søvik - Historien om det gamle Rådhus og byggene omkring ved Roald Sæterdal - Vårtur til Meland kommune ved Einar Birkeland - Pilgrimsstier i Fana ved Oddvar Skre. - Søreide i historiske bilder, Dette ble også en utstilling som sto i ca en uke med Kåre Søvik og Einar Birkeland som aktører både ved fremvisning av bilder og orientering for skolebarn. - Søreide kirke blir til ved arkitekten Helge Hjertholm. 14

15 Det ble ingen høstfest dette året i og med feiringen av Søreide kirkes 40 års jubileum. Året ble avsluttet med en basar 7. desember og en jubileumsfest for alle som ønsket å delta og i menighetens regi den 14.desember. Ved jubileumsgudstjenesten deltok Else og Kåre Søvik i aktivitetsparaden for Lokalhistorisk Forum. Problemet er å få folk til å stille seg i spissen for Forumet samt skaffe til veie foredragsholdere med gode emner. Gjennomsnittsalderen for deltakerne i forumet blir stadig høyere. Forumet synes ikke å appellere til den yngre garde. Likevel har Kåre Søvik og Einar Birkeland fortsatt tro på fortsatt virksomhet. Man har fastsatt datoer for møter våren Dermed er det håp om fortsatt aktivitet med nye emner. Det kan og nevnes forumets store aktivitet for å få orden på Ruskeneshilleren som en verdig severdighet. Roald Sæterdal Eldretrimmen Eldretrimmen holder til i Søreide kirkes menighetssal. I året 2013 har «trimmen» hatt 19 betalende medlemmer, og kontingenten er kr. 200,- pr halvår. Vi trimmer hver tirsdag formiddag og har to instruktører som deler på jobben. Instruktørene får kr 125,- pr gang, pluss et tillegg for transport. Vi trives godt i menighetssalen og har de siste årene hatt vår- og juleavslutningene der. Da koser vi oss med snitter og bløtkake som trimmerne selv betaler for, og instruktørene får sitt honorar pluss en liten blomsterhilsen. Det sosiale samværet gir oss godt humør og alle trimmerne ser frem til å begynne på trimmen igjen i det nye året. Vi setter stor pris på vårt treningslokale og takker for at vi får» trimme» der. Mary Dolvik, Kasserer og kontaktperson ANDRE AKTIVITETER. I tillegg til de aktivitetene som er nevnt over, har kirken også disse tilbudene: Hjerterom Hver torsdag formiddag inviterer vil til åpent samvær med kaffe og vafler etterfulgt av en liturgisk samling i kirkerommet. Dette er blitt et godt samlingssted både for staben og flere av de frivillige i menigheten. Babysangerne får vafler og kaffe sammen med deltakerne på Hjerterom, så det blir ofte svært så folksomt både rundt bordene og på gulvet. Kirkekaffe. Så å si etter hver gudstjeneste er det kirkekaffe, og dette er et svært verdifullt samlingspunkt for menigheten. Mange tar seg god tid til en prat, og vi håper også at det oppleves inkluderende på nye som kommer til. Stor takk til alle kirkekaffevertene som er med og legge til rette for dette fellesskapet og ikke minst til Even som er fast kaffekoker! Bibelgruppen. Første tirsdag i måneden er det bibelgruppe for voksne i peisestuen. Denne gruppen er åpen for alle som har lyst til å være med. Kontakt er Gerhard Berge. Søreide menighetsbarnehage. Menighetsbarnehagen er eid og drevet av Bergen kirkelige fellesråd, men er like fullt en viktig del av tilbudet i Søreide menighet. Barnehagen kommer til kirken og har andakt hver 14. dag, og vi har ellers et nært samarbeid om bl.a. høsttakkefesten. Barnehagen venter på nytt bygg, og i mellomtiden har de fått satt opp et brakkebygg bak kirken. Barnehagen leier fortsatt ungdomslokalet i påvente av nybygget. 15

16 16

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer