INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013

2 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve. Det er 40 år siden kirken stod klar til bruk og ble innviet. Dette har vi selvfølgelig markert, og jubileumskomiteen la ned en betydelig innsats både i planlegging og gjennomføring av de ulike markeringene. Det hele kulminerte i jubileumshelgen hvor det ble arrangert en minneverdig jubileumsfest på lørdagen, og en storslått jubileumsgudstjeneste på søndagen. Det er ikke bare jubileumskomiteen som virkelig har stått på dette året. Staben i kirken er en fantastisk gjeng som sammen med alle de frivillige medarbeiderne har lagt ned mye godt arbeid i Parallelt med at det har vært jobbet med jubileet, har det også vært jobbet i lang tid med å planlegge, tilrettelegge og avvikle TVgudstjenester på NRK i julen. Søreide kirke og menigheten fremstod på en flott måte gjennom de tusenvis av tv-skjermer. Tilbakemeldingene fra fjerne og nære, kjente og kjære og ikke minst NRK har varmet. Som mange også har fått med seg har menigheten gjennom menighetsrådet gått til anskaffelse av en unik, vakker og storslått julekrybbe som vi håper vil være til glede for mange i årene som kommer. Menighetens gave til seg selv i jubileumsåret vil bli brukt i trosopplæringen, og fremstår ellers som et vakkert smykke i kirken i advents- og juletiden når den står fremme. stor glede for mange av oss var det flere som var villige til å stille til gjenvalg. Dette sikrer en kontinuitet i arbeidet, og vi er samtidig glad for at det har kommet til nye krefter. I 2013 har Søreide kirke vært synlig i lokalmiljøet på en ny og spennende måte. Vi har fått en el-bil med kirkens logo på, som til stadighet er i bevegelse rundt i soknet når staben og andre i menigheten er ute på oppdrag for kirken. Når 2013 var over, var også presten Sindre Skeie sin tid hos oss over. Han har beriket menigheten på mange måter over flere år, og vi ønsker han lykke til i sin nye jobb på andre siden av landet. Selv om vi alltid kunne ha gjort ting «litt bedre», «litt mere av» og nådd flere av våre medlemmer på Søreide og Sandsli med aktiviteter og tilbud, viser årsmeldingen at det yrer av liv i de ulike aktivitetene. Vi kan med stolthet legge frem årsmeldingen til menigheten. Dere vil se at kirkens mange aktiviteter samler både gamle og unge, sprer glede og engasjement og at kirken er et pulserende sted gjennom hele uken. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. Takk til stab, menighetsråd, alle de frivillige medarbeiderne og menigheten for et godt og velsignet år i Søreide kirke i Menighetsrådsleder Trond Ueland Samme dag som landet valgte en ny regjering, valgte Søreide menighet et nytt menighetsråd. Valget ble avviklet på Søreide skole, Skranevatnet skole og gjennom forhåndsstemming i kirken. Til 2

3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID. Fra hadde menighetsrådet følgende sammensetning: Trond Ueland, leder Erik Fred Oscar Pomp, nestleder Terje Osberg Eva Karin Thomassen Yasmin Bodil Balgobin Lars Angell Arnfinn Jarle Eilertsen Jens Zeuthen Meyer Geir Endre Kristoffersen Kari Blom (repr. til BKF) Hans Jørgen Morvik (sokneprest) Lidveig Tjørve (Vara) Lars Peter Taule (Vara) Even Aarvik (Vara) Otto Kjelby (Vara) Høsten 2013 var det nytt valg. Halvparten av medlemmene og alle vararepresentantene stod på valg. Vi kunne glede oss over at mange av medlemmene sa ja til å ta gjenvalg, og fra og med har rådet følgende sammensetning: Trond Ueland, leder Lidveig Tjørve, nestleder Kari Blom (repr. til BKF) Terje Osberg Erik Fred Oscar Pomp Helene Feste Gro Ingebrigtsen Klungland Jens Zeuthen Meyer Eva Karin Thomassen Yasmin Bodil Balgobin Hans Jørgen Morvik (sokneprest) Even Aarvik (Vara) Lars Peter Taule (Vara) Per Strand (Vara) Aleksander Milde (Vara) Menighetsrådet har hatt 11 ordinære møter i 2013, dessuten ble det holdt konstituerende møte for det nye rådet. Totalt ble 85 saker behandlet. Administrasjonsleder Elisabeth R. Andersen har vært sekretær og saksbehandler. Varamedlemmene får innkalling til alle møter, og deltar i utvalgs- og annet arbeid på linje med de faste medlemmene. Utvalgsarbeidet i menigheten er i stadig endring, dette er en naturlig følge av bl.a. endringer i menighetssammensetning og behov. I 2013 ble det vedtatt to endringer: Utvalg for trosopplæring, barn og unge, opplevde at deres mandat ble for omfattende og at det særlig gikk ut over arbeidet for ungdom. Menighetsrådet vedtok derfor å opprette et eget Ungdomsutvalg og endre navn på det eksisterende utvalget til Trosopplæringsutvalget. Det ble også vedtatt å endre Gudstjeneste- og kulturutvalget til Gudstjenesteutvalget. Kulturdelen blir i dag tatt hånd om av særlige arbeidsgrupper rundt de ulike arrangementene. Fra har vi følgende utvalg: Trosoppæringsutvalget Ungdomsutvalget Diakoniutvalget Økonomiutvalget Gudstjenesteutvalget Husstyret (ansvar for ungdomslokalet) MENIGHETENS ANSATTE. I 2013 har vi hatt et godt og aktivt arbeidsår. Rikke Bergflødt var rett nok borte hele året i sykemelding og fødselspermisjon, men begynte igjen 100% fra nyttår 2013/14. Geir Endre Kristoffersen har vært vikar for Rikke gjennom hele 2013, og fortsetter som også i 2014 på lønnsmidlene som ligger til grunn for den tredje prestestillingen. Menigheten mistet nemlig kapellan Sindre Skeie fra årsskiftet 2013/14. Etter 7 år i Søreide menighet flyttet han og familien østover, han til en stilling på Diakonhjemmet i Oslo. Lars Martin Hol går da foreløpig inn i vikariat som kapellan. Staben i 2013: -Sokneprest Hans Jørgen Morvik, 100% -Kapellan Sindre Skeie, 100% -Menighetsprest/frivillighetskoordinator Lars Martin Hol, 100% -Kantor/trosopplæringsmedarbeider Eli-Johanne Rønnekleiv, 100% -Menighetspedagog 3

4 Rikke W. Bergflødt, 100% (Permisjon) -Vikar for menighetspedagog Geir Endre Kristoffersen, 100% -Administrasjonsleder Elisabeth R. Andersen 100% -Kirketjener Ann Kristin Hovland, 50% Deltidskirketjenere: Simon Nesøy, Brita Amalie Lindås (til juli), Sunniva Lindås og Susann Hui (fra august) Vi må også ta med vår ulønnede altmulig-mann Even Aarvik som bl.a stadig holder et våkent øye med både kirken og ungdomslokalet, og ellers er medhjelper på utallige arrangement. TROSOPPLÆRINGEN I 2013 fortsatte tiltakene som allerede var satt i gang i trosopplæringsplanen. Med vikar for menighetspedagog på plass, ble tiltakene gjennomført, men ingen nye tiltak ble satt i gang. Trosopplæringsutvalget jobbet for å få satt i gang kontinuerlige aktiviteter for barn i skolealder, slik at tiltakene i trosopplæringsplanen kunne knyttes opp mot disse. Dette ble prioritert foran å starte opp nye tiltak i planen. De tiltakene som ble gjennomført i 2013 var: Dåpssamtaler og dåp Babysang Utdeling av CD en «Hvem har skapt alle blomstene?» til toåringer Utsending av boken «Kirken min» til alle treåringer, med skattejakt i kirken Utdeling av 4 årsbok Høsttakkefest Skolestartmarkering Tårnagenthelg Juniorkonfirmanter Lys Våken Konfirmasjonsundervisning Det ble ikke gjennomført lederkurs, ettersom ingen meldte seg på dette. Vi hadde også juleverksted, men det ble ikke sendt ut invitasjon til en spesiell aldersgruppe. Dette var en delvis menneskelig og delvis teknisk svikt. I løpet av 2014 er nye tiltak på trappene, og vi vil se på om vi skal endre litt på trosopplæringsplanen, slik at vi får tilbud til alle aldersgrupper. Det er mange frivillige som bidrar til at trosopplæringsarbeidet blir gjennomført. Det er arbeidet helt avhengig av. Tusen takk til alle dere! REFLEKS. Menighetsbladet Refleks kom også i 2013 ut med 6 nummer. Bladet utgis i samarbeid med de andre menighetene i Fana prosti, og menighetene har i fellesskap engasjert en redaktør for fellessidene og en produsent. Staben i Søreide har vært redaksjon for lokalstoffet. Et stort korps av frivillige distributører ledet av Torbjørn Damm gjør at vi får spredt bladet til alle husstander i menigheten. ØKONOMI. I jubileumsåret har menigheten foretatt to større investeringer; en el-bil til tjenestekjøring, kirkeskyss og andre transportoppgaver i menigheten, og julekrybbefigurer i full størrelse. Den første er en del av menighetens ønske om å ha en grønn profil og å være synlig i lokalmiljøet. Julekrybben var menighetens egen jubileumsgave, og vi ser for oss at den i tillegg til å være en attraksjon i seg selv, kan brukes mye bl.a. i trosopplæringen i årene som kommer. Økonomien har i flere år vært stabilt god, men vi ser likevel utfordringer i årene som kommer. Vi må særlig ha oppmerksomhet på å sikre fortsatt trygg finansiering av menighetsbetalte stillinger, samt drift av ungdomslokalet den dagen menighetsbarnehagen flytter i eget nybygg. Likviditet pr : Bank, Fond A Bank, Fond B Bank, Høyrente Bank, Brukskonto Bank, Brukskonto Bank, Skattetrekk Faste verdier pr : Ungdomslokalet Flygel El-bil 7.319,735 kr kr kr kr kr kr kr kr kr 4

5 Hovedtall fra regnskapet: Driftsinntekter: Offentlige tilskudd Offer/innsamlinger Gaver/givertjeneste Renteinntekter Øvrige driftsinntekter Samlete driftsinntekter. Driftsutgifter: Lønnsutgifter Øvrige driftsutgifter Samlete driftsutgifter Overskudd: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgiftene til el-bil og julekrybbe er ført i et eget investeringsregnskap, og kostnadene er dekket av tidligere oppsparte midler. Etter et ekstra innholdsrikt år er det viktig å rette en STOR TAKK til alle som har vært med og bidra til at vi kan ha det arbeidet vi har: alle som gir faste bidrag gjennom givertjenesten, alle som gir ved takkoffer i gudstjenestene og alle som bidrar med frivillig innsats. Vi hadde ikke klart å drive arbeidet slik som nå uten dere! Elisabeth R. Andersen Administrasjonsleder ÅRSMELDING PRESTETJENESTEN har vært et utfordrende og aktivt år for prestene i Søreide kirke. Vårhalvåret var preget av et rekordstort konfirmantkull. Høsthalvåret av jubileum, kapellan Sindre s farspermisjon nesten hele høsten, og vissheten om at han ville slutte ved nyttår. Dessuten var vi var NRK s julekirke med TV- og radio-overføring julaften og juledag. Men trivselen er fortsatt god! Vi har et godt stabsfellesskap, gode samarbeidsforhold med menighetens mange valgte og ulønnede medarbeidere, og gode relasjoner til kollegene i prostiet. Vi var alle 3 med de andre prestene i prostiet på studietur til Assisi og Roma i juni. Gudstjenester og kirkelige handlinger Gudstjenester Gudstjenesteoppslutningen på vanlige søndager i Søreide er rimelig konstant fra år til år. Tellemetoden derimot har variert en del, så tallene er ikke nødvendigvis 100% sammenlignbare. Det gir f.eks. merkbart utslag på statistikken om vi har en vanlig høymesse Kristi Himmelfartsdag i stedet for 2 fullsatte konfirmasjonsgudstjenester. Dessuten betyr det en del hva som telles av såkalte «andre gudstjenester» Her ble tellemåten i den offentlige statistikk endret nok en gang i år, samtidig som vi endret på praksis ved konfirmantundervisningen. Der har vi ikke lengre en felles liturgisk avslutning. Nedgangen på 2000 deltakere er derfor ikke så dramatisk som det ser ut til. Når vi så har stabile tall, betyr ikke det at vi ikke har grunn til bekymring. Som i fjor vil vi peke på at det kommer få nye unge familier til. Dette har muligens sammenheng med synkende fødselstall, men vi tror ikke dette er hele forklaringen. Vi tror menighetskjernen må finne tilbake til pionerånden og arbeide aktivt i sine nærmiljø for å få flere med. Dåp Dåpstallene gikk kraftig ned etter fjorårets oppgang. Dette gjelder både dåp her i kirken, og døpte totalt fra menigheten. Årene som kommer vil vise om dette er tilfeldigheter. Medlemsveksten fortsetter uansett ettersom menigheten fortsatt har stor tilflytting. Men de som kommer er noe eldre enn tidligere, og i større grad enn tidligere har fått barn før de flytter hit. Presset på skolene vil ventelig ikke avta de første årene. Dåpssamtalene utføres enkeltvis, og med besøk i hjemmet til hver familie i Søreide som skal ha dåp som hovedregel. De 41 barna som er bosatt i Søreide, men som ble døpt andre steder vitner om at vi er en menighet med tilflytting fra alle deler av Norge. Dåp ble utført fra Lofoten i nord til Vennesla i sør, fra Bremanger i vest til Lillestrøm i øst. Ca. halvparten av de 41 ble likevel døpt i andre kirker 5

6 i Bergen. Det store flertall 17 av dem i Fana kirke. Vielse Søreide kirke er fortsatt ingen populær vigselskirke. Vi mener vi har det beste rommet for vielser i byen, men brudeparene er tydeligvis ikke enige med oss i det. Det er jevnt over par bosatt i menigheten som gifter seg kirkelig hvert år. Men i år valgte alle å gifte seg andre steder enn i Søreide kirke. Gravferd Vi har ikke egen gravplass. Våre gravferder skjer derfor fra mange forskjellige kirker og kapeller over hele byen. Flest fra Møllendal, nest flest fra vår egen kirke, med 11 totalt i Antallet gravferder ligger temmelig stabilt med pr. år og utgjør slik sett ingen stor belastning på prestetjenesten. Men hver eneste gravferd er spesiell og behandles slik. Det sitter alltid en familie igjen i sorg, og vi prøver å møte dem på best mulig måte. Graden av oppfølging vil uansett variere med behovet gravferder på et år er egentlig et svært lavt tall for en så pass stor befolkning. Selv om menigheten fortsatt er og vil være en ung menighet i flere tiår fremover, må vi regne med ganske stor vekst i antall gravferder i årene som kommer. Konfirmantarbeid Vi har mange konfirmanter. Årskullenes størrelse vil variere noe, men det er nok ytterst få kirker i sentrale bystrøk som har en høyere prosentvis konfirmantandel enn oss. Vi tar dette som et signal om at vi arbeider godt med konfirmantene, og at de trives med å være hos oss. Vi konfirmerte 170 ungdommer i Det er ny rekord for menigheten. Årskullet som startet høsten 2013 er mindre, men fremdeles i overkant av 150. JULEKIRKE 2013 Søreide kirke fikk være NRK s julekirke i Dette medførte selvsagt både gleder, utfordringer og mye arbeid. Men det var flott å være med på, ikke minst fordi hele staben og mange frivillige var med og støttet opp. Og ikke minst fordi vi har en dyktig prosjektleder for den slags i organist Eli Johanne Rønnekleiv. Menighetsbyggende arbeid forøvrig Arbeidet med gudstjenester trosopplæring og kirkelige handlinger tar mye av prestenes arbeidstid. Men vi er med på mye annet også. Vi har fordelt oppgavene slik: Kapellan Sindre Skeie Hovedansvar for barnearbeid og konfirmantopplegget. Sitter i Trosopplæringsutvalget. Deltar aktivt i Familiekoret. Menighetsprest Lars Martin Hol Hovedansvar ungdomsarbeid og medarbeideroppfølging. Hovedkontakt for Ten Sing. Hovedleder KRIK og SUV (Søreide Unge Voksne) Sokneprest Hans Jørgen Morvik Hovedansvar for ledelse av prestetjenesten. Sitter i Menighetsråd, AU Menighetsråd, Prostiforum og andre utvalg/komiteer på prostiplan, Gudstjenesteutvalget. Deltar aktivt i Jubilate. Frivillighetskoordinator Midler fra BKF tilsvarende en halv stilling (på relativt lavt lønnsnivå) inngår i finansieringen av vår menighetsprest. Oppgavene til frivillighetskoordinator er likevel fordelt prestene imellom slik at vi har oppgaven med å holde kontakt med våre ulønnede medarbeidere sammen. Prestene er involvert i og til stede på de aller fleste aktiviteter i menigheten. Menighetspresten har det koordinerende ansvar for dette. Hans Jørgen Morvik Sokneprest 6

7 Nøkkeltall fra årsstatistikken: Gudstj. søn/helligdag Andre gudstjenester Skolegudstjenester Barnehagegudstj Gtj.delt. søn/helligd Gudstj.deltakere totalt Nattverdgjester totalt Døpte i Søreide kirke Døpte bosatt i Søreide Døpte fra andre menigh Konfirmerte Vielser i Søreide kirke Gravferd totalt Gravf. fra Søreide kirke Institusjonsandakter Innmeldte Utmeldte Kollekt i kirken totalt Kollekt til eget arbeid UTVALGENE Gudstjeneste- og kulturutvalget Leder: Eli-Johanne Rønnekleiv, organist Hans Jørgen Morvik, sokneprest; Even Aarvik (MR); Lars Angell (MR); Erik Pomp (MR) Type virksomhet og aldersgruppe: I utgangspunktet drøftingsinstans for gudstenestespørsmål + arrangør for kulturtilskipingar. Antall samlinger i 2013: Ingen møtepunkt som utval, men likevel konkret aktivitet i form av ulike tilskipingar, og praktisk arbeid og samarbeid om desse. Antall medlemmer/deltakere: 5 i gudsteneste og kulturutvalet. I 2013 har me i tillegg hatt ein eigen jubileumskomite som har initiert og stått for mange ulike kulturelle tilskipingar. (Sjå eiga årsmelding for jubileumskomiteen?). Oppsummering av den kulturelle aktiviteten i 2013: Nokre kulturelle punkt har utvikla seg til å bli faste, men det varierer kven som tek ansvar for initiativ og gjennomføring. Utvalet spreier nok engasjementet sitt på ulike tilskipingar: Pasjonskonserten skjærtorsdag 28. mars kl var ved Eli-Johanne Rønnekleiv, song og Ole Jørgen Furdal, orgel. Me framførte Bonhoeffer/Nystedts «Gebete für mitgefangene» og Kristbjørg Berge las flott nynorsk omsetjing av Arve Brunoll mellom satsane. Festspill på Søreide fann stad tysdag 21. mai med fleire nye, unge og flinke talent i tillegg til kora Jubilate, Søreide songlag og Sola Fide. Kjuagutane i Bergens munnspillorkester var muntre hovudgjester. Styret for Jubilate og Sølvi Damm var viktige medspelarar for denne tilskipinga. I starten av september tok Søreide kyrkje tok godt i mot finske gjester Domkoret frå Turku hadde flott konsert saman med Sola Fide torsdag 5. september og domkoret var med på gudstenesta i Søreide 8. september der Jubilate også var vertskap. 7

8 Kulturdagane i Fana og Ytrebygda vart også opptakta til jubileumsfeiringa for Søreide kyrkje 40 år! Tidsrommet frå slutten av oktober til og med 15. desember feira me jubileum i eit langt crescendo initiert av jub.komiteen: Kulturdagane inneheldt 4 ulike tilskipingar; - jubileumsutstilling frå 30. okt-3. nov; - Ruben Gazki heldt tryllekurs og trylleshow for barn/familie 1. nov.; - trylleshow for unge 2. nov.; - salmekveld med Sindre Skeies salmar 3. nov november var det «Håp i mørket» med Lars Angell som primus motor - Søreide songlag heldt julekonsert sundag 1. desember som ei gåve til jubileet åt kyrkja. - Familiekoret tok ansvar for «Vi synger julen inn» 8. desember. Utfordringar fremover: Det kulturelle livet lever trass utvalets avgrensa liv. Ulike kulturelle tilskipingar triggar ulike grupperingar og individ i kyrkjelyden til samarbeid og innsats. Eli-Johanne Rønnekleiv Trusopplæringsutvalet Leiar: Ragnhild Tungesvik Lidveig Tjørve Eva Thomassen Yasmin Balgobin Morten Bjørndal Stig Hammersland Frå staben har desse deltatt på møte i utvalet: Sindre Skeie Geir Endre Kristoffersen Antall møte i 2013: Fire møte i utvalet. Oppsummering av aktiviteten i 2013: Trusopplæringsutvalet har også i 2013 hatt ansvar for gjennomføringa av breiddetiltaka i Trosopplæringsplanen, samt oppfølgingsansvar for alt barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Møta har vore brukt til å planlegge tiltak i samsvar med Trosopplæringsplanen. Utvalet har også diskutert situasjonen for barne- og ungdomsarbeidet arbeidet, og drøfta moglege tiltak. Medlemmene i utvalet har bidratt direkte i gjennomføringa av ein del av tiltaka, slik som utdeling av 4-årsbok og 2-års CD, skolestartsamling, Lys Våken og Juleverksted. Framleis er oppslutninga om tiltaka varierande. Svært positivt var det at ca 20 nye førsteklassingar møtte til skulestartsamlinga i august. Tiltaka blir evaluert i etterkant, og me prøver å ta med oss erfaringar som kan føre til forbetringar, både når det gjeld innhald og måte/tidspunkt for invitasjon/kunngjering. I barnarbeidet har Etter skoletid vore eit nytt tiltak dette året. Annankvar måndag har over klassingar kome til kyrkja og fått leksehjelp, litt mat, og dei har leika og spelt. Dette er eit lågterskeltilbod som har vore annonsert på alle tre barneskulane i kyrkjelyden, men pga plasseringa har det naturleg nok vore flest elevar frå Søreide skole som har nytta tilbodet. Ungdomsarbeidet har vore diskutert i ein del utvalsmøte, utan at konkrete tiltak har blitt iverksett. Frå 2014 er ungdomsarbeidet skilt ut i eit eige ungdomsutval. Det har dessverre vore vanskeleg å få kontinuitet i arbeidet i dette trusopplæringsutvalet i dei to åra det har fungert, då det har vore sers vanskeleg å finne møtetid som høver for alle medlemmene. Utfordringar framover: Leiarsituasjonen er ei konstant utfordring i barne- og ungdomsarbeidet. Spesielt gjeld dette: Det er eit hol for aldersgruppa klasse, der det pr i dag ikkje er nokon fast aktivitet. Det er gjort eit visst sonderingsarbeid for å 8

9 prøve å finne vaksne som kan tenke seg å gå inn som leiarar, men så langt har dette ikkje lukkast. Ein del av dei planlagte aldersbestemte tiltaka i Trusopplæringsplanen er enno ikkje igangsette. Desse bør kome i gang i Bortsett frå Tensing, som for tida har få medlemmer, er det ikkje noko arbeid for ungdom etter konfirmasjonsalder. Dette er noko det nye ungdomsutvalet må ta tak i. i tillegg har Trusopplæringsutvalet ansvar for den delen som gjeld trusopplæring, heilt opp til 18 år. Ragnhild Tungesvik Diakoniutvalget/Diakonatet Åpent forum 2.tirsdag i mnd. Leder: Bjørg Tharaldsen. Øvrige styremedlemmer: Kristbjørg Berge, Randi Marie Hellestræ, Bergit Knudsen og Inger Lillebø. Type virksomhet: Drive diakonalt arbeid i Søreide Menighet. Antall samlinger i 2013: 9 vanlige møter, styremøter etter behov, eldrefest m/middag og kafe på juleverksted. Antall medlemmer/deltakere: 16 (12-14) på møtene. Oppsummering av aktiviteten i 2013: Sissel Sæterdal registrerer og skriver gratulasjonskort. Medlemmene går med blomsterhilsener til jubilantene. I år har 10 90åringer, 22 85åringer, 38 80åringer fått besøk og blomster fra oss. Gaver gitt av diakonatet: Noen medlemmer strikker babytepper og vi har betalt frakten av en teppesending til sykehuset i Nepal. Vi har fulgt opp flyktningejenten Hiwet som nå er løslatt og er blitt gjenforent med sin mor i Bergen. Skole for alle prosjektet i Afrika har og fått penger. Pga kirkejubileet har vi ikke prioritert menighetskvelder i år. Vi har hatt ansvar for kirkekaffe ved flere gudstjenester vår og høst og flere av oss går med menighetsbladet Refleks. Har i år sammenlignet tekster fra Jesu liv hos de fire evangelistene - noe vi vil fortsette med. Utfordringer fremover: Få flere yngre krefter med, følge opp påbegynt arbeid; fortsette med eldrefest, menighetskvelder i samarbeid med MR, blomsterhilsener og bibelstudium. Diakoniutvalget ser behovet for en diakon som kan arbeide spesielt med ungdomsdiakoni. Randi Marie Hellestræ. Økonomiutvalget Leder: Arnfinn Eilertsen Terje Osberg, Ragnar Buset, Otto Kjelby, Elisabeth Andersen Antall møter i 2013: 2 Siden den økonomiske situasjonen har vært stabilt god gjennom flere år, har utvalget ikke hatt de store utfordringene. Hovedsaker i 2013 var kirkejubileet og finansiering av bilkjøpet. Ellers har utvalget gjennomgått regnskapsrapporter og budsjett for menighetens arbeid. Lotteriet ble dette året gjennomført av jubileumskomiteen. Utvalget ønsker i 2014 å sette fokus på givertjenesten, og ønsker at menigheten kan våge å satse sterkere inn mot ungdom eller diakoni. Elisabeth R. Andersen. Ungdomslokalet/Husstyret Atle Sylvarnes og Petter Hope ba om avløsning i husstyret pga stor arbeidsbelastning privat..på grunn av at menighetsbarnehagen leier huset på dagtid, står BKF for mye av det daglige tilsynet. Derfor vurderte 9

10 menighetsrådet at det ville være tilstrekkelig med to personer i styret inntil videre. Karsten Oma sa seg villig til å være hovedansvarlig, og Even Aarvik er fortsatt medlem og utfører jevnlig tilsyn. Atle Sylvarnes og Petter Hope er fortsatt villige til å være faglige rådgivere ved behov. Utleie til barnehagen gir oss gode leieinntekter, og vi har ikke drevet stor markedsføring av lokalet for annen utleie. AKTIVITETENE. FAMILIEKORET Leder: Sindre Skeie Ingjerd Aarseth Kathrine Dahle Beate Moan Type virksomhet og aldersgruppe: Familiekor; år Antall samlinger i 2013: Ca. 17 samlinger. (8/9 pr. semester) Antall medlemmer/deltakere: I gjennomsnitt ca. 50 stk.; ca 30 barn og 20 voksne. Max. deltakere har vært 74! Oppsummering av aktiviteten i 2013: Sangøving, sangleker, andakt, rytmelek, sosialt samvær og kveldsmat. Vi har deltatt på to arrangementer/opptredener pr. semester. Stadig nyrekruttering. Utfordringer/planer fremover: Basert på dugnad med ulike arbeidsoppgaver knyttet til øvingene. Varierende interesse og motivasjon for dette. Varierende oppmøte vanskeliggjør innkjøp av kveldsmat. Noe dårlig innbetaling av kontingent første semester. Dette bedret seg siste semester. I forbindelse med musikals leders avgang (Sindre) var vi bekymret for korets videre skjebne. Heldigvis har det ordet seg til det beste så langt. SØNDAGSSKOLEN Leder: Nicolay Vinkler Ann-Charlotte Aksnes, Anne Marie Bakke, Henriette Hellesøy, Kjersti Haukeland Eiken og Merethe Sture Skeie. Type virksomhet og aldersgruppe: Søndagskole for barn fra og med 0 år og til og med 10 år. Antall samlinger i 2013: Ca. 12 Antall medlemmer/deltakere: Dette er dessverre litt vanskelig anslå, men vi har nok vært nærmere 10 barn ved hver samling. Oppsummering av aktiviteten i 2013: Søndagsskolen i Søreide Menighet gikk fra samling hver søndag til samling annenhver søndag. Videre ble det bestemt av vi skulle være minst to voksne ledere per samling. Med ny leder og nye styremedlemmer har 2013 vært et år for «prøving og feiling», men vi vil hevde at året har vært mest «prøving» og mindre «feiling». Verdt å nevne er gjennomføringen av to kirkemiddager og en sommeravslutning - arrangementer som vi tror skapte både engasjement og glede blant de som ønsker å delta på søndagsskolen. Vi har ellers prøvd å sette opp forslag til bibeltekster og aktiviteter for de ulike samlingene. I praksis har vi gitt hver enkelt lederduo carte blanche med hensyn på «pensum». Utfordringer/planer fremover: En av de store utfordringene vårt arbeid står overfor er at vi sjelden vet hvor mange barn som faktisk møter opp hver gang vi har samling. Vi er klar over at ved å arrangere samlinger annenhver uke kan dette kanskje bidra til å svekke oppmøte / oppslutning, men vi synes det er svært viktig at alle lederne opplever at de har tid til å skjøtte sitt frivillige verv på en god måte. Kathrine Dahle og Beate Moan 10

11 Arrangement som kirkemiddager, utflukter o.l. er et forsøk på å skape engasjement, identitet og oppslutning omkring vårt arbeid. For vårsemesteret 2014 har vi planlagt en utflukt til 4H-gården i Arna samt grilling / sommeravslutning i begynnelsen av juni. Hvorvidt vi avholder en kirkemiddag dette semesteret har vi ennå ikke tatt endelig stilling til. Vi er ellers svært takknemlige for at vi dette semesteret har vært så heldige å få med oss konfirmantene Mariell og Sebastian, og ikke minst Astrid som deltar som hjelpeleder i forbindelse med et skoleprosjekt. Vi har prøvd etter beste evne å delegere ansvar og arbeidsoppgaver til dem som vi mener de er skikket til å utføre på en god måte. Vår hovedutfordring er få enda flere barn og foreldre til å engasjere seg i vårt arbeid samtidig ønsker vi ikke å «stjele» ressurspersoner fra andre aktiviteter. Potensialet for økt oppslutning ligger nok i enda mer målrettet markedsføring samt å lete med lykt og lupe etter anledninger til å involvere større deler av menighetsmedlemmene. Nicolay Vinkler Søndagsringen Søndagsringen er et tilbud til de eldste barna, år. De samles parallelt med søndagsskolen, og har sitt opplegg med andakt og fysisk aktivitet/lek. Det sosiale fellesskapet betyr mye i denne alderen, det er viktig at barna møter venner på Søndagsringen. Ledere er: Lodve Gidske, Magnus Haldorsen og Roald Lindås. komme rett fra skolen annenhver mandag for å få litt å spise, sosialt samvær og hjelp med leksene. Det var sju samlinger før sommerferien og seks samlinger på høsten. Til sammen var 66 barn innom Etter Skoletid minst en gang i løpet av vårhalvåret, og 36 barn var innom i løpet av høsten. Selv om det totale tallet var større på vårhalvåret, var gjennomsnittet på deltakere høyere på høsten. Rundt 24 barn deltok da hver gang. De fleste barna kommer fra Søreide skole, men også Aurdalslia skole og Bergen Kristne Grunnskole var representert. Etter Skoletid har hatt flere frivillige medarbeidere, i tillegg til menighetspedagog. De medvirkende har vært Eva Karin Thomassen, Lidveig Tjørve, Elise Pisani, Linda Martinussen, Astrid Angell, Lars Angell, Even Aarvik og Sølvi Damm. Det har vært tre til fem ledere til stede hver gang. Til Etter Skoletid mottok vi 5000,- kr. i oppstartmidler fra Bergen kommune. Det har vært veldig kjekt å se at dette tilbudet ble tatt godt imot av barna som kom hit, og godt å ha flere gode medhjelpere på dette tiltaket! Geir Endre Kristoffersen Café 19 Leiar: Jens Meyer Morten Bjørndal, Roald Lindås, Ragnar Buset, Lene Trengereid Igland, Ståle Martinussen, Lars Angell, Geir-Endre Kristoffersen Andre deltakarar: Siv Bentsen, Oddbjørg Kvålen, Sølvi Lindås, Lodve Giske Etter Skoletid Etter Skoletid er et nytt tilbud til femte til sjuendeklassinger som ble startet opp våren Dette er et rent diakonalt tiltak, uten forkynning eller trosopplæring. Barna får Type verksemd og aldersgruppe: Klubb for barn i klasse. Møtest ein fredag i månaden. Samlingar i 2013: 9 Antall medlemer/deltakarar: kvar gong, vanlegvis

12 Oppsummering av aktiviteten i 2013: Klubbkveldane har litt felles program (leikar, quiz og andakt) og ein del frie aktivitetar, elektroniske spel, vanlege spel og formingsaktivitetar. Spesielt i 2013 har vore produksjon av ein påskeinstallasjon som vart brukt i kyrkja i påskeveka. Til julegudstenestene på NRK vart det laga englar. Det vart arrangert ei eiga samling for å gjera ferdig englane som elles var ein samproduksjon med Etter skoletid. Ansvarleg for begge desse formingstiltaka var Geir Endre Kristoffersen. Det er også ein café kvar gong. Samlingane har vore i ungdomslokalet. Klubben samlar born frå både Sandsli, Steinsviken og Søreide, fleirtalet soknar til Søreide skule. Bra fordeling mellom gutar og jenter. Utfordringar Byggja eit miljø. Det er også behov for eit tilbod for 7. klasse og oppover. Både for yngre barn og denne gruppa er det rom for å ha klubbar el. liknande andre stader enn på Søreide. Jens Meyer TenSing Leder: Elise Konstanse Festø Pisani Emilie Rasmussen, Birgitte June Nilsen, Benedicte Olesen, Sindre Aalhus og Mari Opkvitne Type virksomhet og aldersgruppe: Kor med band og drama, 8. klasse og oppover Antall samlinger i 2013: 30 Antall medlemmer/deltakere: ca. 20 Oppsummering av aktiviteten i 2013: I løpet av 2013 har Søreide tensing hatt øvinger onsdager På øvinger har vi litt leker og kor, ca. hver 3. øving hadde vi seminarer der medlemmene kunne velge mellom solist eller drama. I februar var vi på vinterfestivalen på Voss. I august var vi en liten gjeng som dro på YMCA festival i Praha. Om tensingen skulle fortsette utover høsten var litt usikkert, men i september startet vi året med en liten gjeng. I oktober hadde vi en weekend i kirken der vi sang i gudstjenesten på søndagen. Året ble avsluttet med julekonsert i desember, en konsert som vi hadde sammen med familiekoret. Utfordringer/planer fremover: Utfordringene til tensing fremover vil bli å finne både ny dirigent og hovedleder til høsten. Å få flere medlemmer blir også nødvendig. Vi ønsker gjerne å dra på TT i sommer, men det krever at flere ønsker å dra. Ellers håper vi at dette løser seg og Søreide tensing vokser seg større etter noen år med få medlemmer. Elise Konstanse Festø Pisani KRIKung/KRIK+ Søreide Ledere: Gunnar Lorens Lien/Per Ivar Kjærgård Type virksomhet og aldersgruppe: Ukentlige treninger med andakt. Det er to grupper. KRIK ungdom for ungdomsskoleelever og KRIK + for de som har passert 25 år. Det er faste treninger på Sandsli sportssenter onsdager kl Det er ukentlige samlinger utenom i skoleferiene. KRIK ung avsluttes i midten av mai, og de tar fri i desember. KRIK ung har mellom10 og 15 deltagere. KRIK + har mellom 8 og 15 deltagere. Oppsummering av aktiviteten i 2013: KRIK ung og KRIK + har gjennomført sine ukentlige treninger, ca. 35 i alt. Hovedaktivitet er fotball. Våren 2013 ble KRIK ung ledet av Lars Martin Hol. Høsten 2013 ble det prøvd ut en ny ordning, hvor deltagerne på KRIK + treningene 12

13 byttet på å lede KRIK ung treningene. Dette har fungert ganske bra, og vi har bestemt oss for å prøve ordningen videre i Utfordringer/planer fremover: Utfordringen er å få et stabilt miljø blant KRIK ung gruppen, som blir værende mer enn et år. Per Ivar Kjærgård/Gunnar Lorens Lien/Lars Martin Hol SUV (Søreide unge voksne) Søreide Unge Voksne har ikke hatt aktivitet i Flere av de sentrale medlemmene flyttet for å gå på skole andre steder, og de hovedansvarlige Helene Feste og Simon Nesøy måtte ta en pause da de ble foreldre. Men gruppen håper sterkt å komme i gang igjen med tilbud til de litt eldre ungdommene i løpet av Jubilate Leder: Jørgen Fagerbakke Marit Karlsen, Laila Eriksen, Birthe Kvamme Nielsen, Torbjørn Damm. Faste medlemmer: dirigentene Per Eriksen og Eli -Johanne Rønnekleiv. Type virksomhet og aldersgruppe: Blandet kor for voksne. Antall samlinger i 2013: 31 Antall medlemmer/deltakere: 31 Oppsummering av aktiviteten i 2013: Øvinger hver annen mandag. På våren deltok vi i et spennende prosjekt; 2 konserter søndag 7. april, i Søreide kirke kl og Skjold kirke kl Det var et samarbeid med koret Cantus på Skjold, Marianne Juvik Sæbø, sopran, og Christian Holter, horn. Konsertene hadde som tema:religiøse folkesanger, mange kjente salmer med opphav i folketoner fra forskjellige deler av landet. Det var en fin blanding av felles korsang med Cantus og Jubilate, flere solistfremføringer av Marianne, sang, og Christian på horn. Konsertene var godt besøkt og meget godt gjennomført. I tillegg deltok vi ved festspillene i Søreide kirke, på gudstjenester og ved besøk på institusjon. På høsten deltok vi ved Sindre Skeies salmekveld, både med innøvde salmer for koret og som forsangere ved menighetssalmer. Koret deltok også ved jubileumsgudstjenesten 15. desember og ved den TV-sendte gudstjenesten på julaften. Året 2013 har krevet mye av koret, med intense øvinger og viktig deltagelse ved konserter og gudstjenester. Samtidig har alt dette gitt oss som kormedlemmer mye tilbake i form av sangglede, inspirasjon og gode opplevelser. En stor takk til dirigent Per Erling Eriksen og til Eli-Johanne Rønnekleiv, som begge har evnen til å inspirere og løfte koret på sangens glade vinger. Torbjørn Damm Sola Fide Leder: Ingvar Henne Dirigent: Janicke Damm Rusti Hilde Rogde, Nestleder Mette Iversen, Kasserer Torunn Åkra, Styremedlem Ann-Kristin Naurstad, Varamedlem Tor-Fredrik Johannessen, Varamedlem Jostein Smørås, Sekretær Type virksomhet og aldersgruppe: Blandakor i alderen 37 til 73 år Antall samlinger i 2013: 33 øvelser pluss 27 andre samlinger (konserter, konkurranser, gudstjenestesang, institusjonssang, etc.) 13

14 Antall medlemmer/deltakere: 42 inkludert dirigent Oppsummering av aktiviteten i 2013: Vårsemesterets største hendelse var korkonkurranse i Venezia, og da hadde vi en felles generalprøve i Søreide kirke sammen med Os Vocalis og Bergen kammerkor 18/4. Semesteret ble avsluttet med sommerkonsert i Søreide kirke i juni. Vi hadde felleskonsert med NOVA fra Turku i Finland 5/9, og var med på salmekveld med Sindre Skeie 3/11. Koret deltok også på NKH sitt fellesarrangement i Grieghallen 4/10, og de tradisjonelle julekonsertene ble holdt i Skjold kirke og Domkirken. I tillegg hadde vi en minikonsert for Bergen bystyre 18/12, før vi deltok i direktesendt TV-gudstjeneste fra Søreide kirke 25/12. For øvrig har koret sunget på NKHs nyttårskonsert i Skjold kirke, samt på flere gudstjenester og på institusjoner i Fana og Ytrebygda bydel. Utfordringer/planer fremover: 2014 blir preget av korets 25-års jubileum. Det blir gratis minikonserter på slutten av en del øvelser i vårsemesteret, og en friluftskonsert under Festspillene. Den store jubileumskonserten blir 7/9 i Søreide kirke, etterfulgt av en jubileumsweekend i Hardanger i slutten av september. De tre julekonsertene (2 i Skjold kirke og 1 i Domkirken) blir utvidet med større repertoar en vanlig i forbindelse med jubileet. Vanlige oppdrag med gudstjenestesang og sang på institusjoner i Fana og Ytrebygda bydel blir også opprettholdt. I 2015 planlegger koret en utenlandstur med deltagelse på en internasjonal musikkfestival. Ingvar Henne Lokalhistorisk forum på Søreide Lokalhistorisk forum betegnes fortsatt som en autonom forsamling. Dette ved at Forumet styrer seg selv. Det har ikke valgt styre eller medlemmer. Noen få personer har tatt på seg å være et utvalg som skal sørge for at møter kan holdes og med program. Disse har også i år vært Einar Birkeland, og Kåre Søvik, Roald Sæterdal trakk seg tilbake etter vårsesongen. Forumet har hatt en samling i måneden og holder sine møter i Menighetssalen. Dette setter vi stor pris på. Vi har også en liten matpause i starten av våre møter. Den lages til på kjøkkenet av frivillige som melder seg på etter en oppsatt halvårsplan. Møtene vektlegger i hovedsak historiske emner. Møtene har vært jevnt besøkt. Stort sett er de fleste gjengangere som trives i godt selskap. Deltakerne er godt voksne personer hvor den eldste (Solveig Nordahl) er 97 år. Dette året døde Tomas Fjell som var 96 år.. I 2013 hadde forumet syv møter dessuten som vanlig en Vårtur. Dette året gikk turen til Meland kommune. Her besøkte man ulike steder som bl.a. Holmeknappen med sine gamle og restaurerte bygninger og en avslutning i kommunens eneste kirke. Meland kirke. Gjennomsnittlig fremmøte i år var 35. Emnene i 2013 har vært - Ivar Aasen et 200 års jubileum. ved Jarle Bondevik - På tur i Sandviken med madam Felle ved Jo Gjerstad - Lyrikkveld et felles tiltak med flere deltakere ved Kåre Søvik - Historien om det gamle Rådhus og byggene omkring ved Roald Sæterdal - Vårtur til Meland kommune ved Einar Birkeland - Pilgrimsstier i Fana ved Oddvar Skre. - Søreide i historiske bilder, Dette ble også en utstilling som sto i ca en uke med Kåre Søvik og Einar Birkeland som aktører både ved fremvisning av bilder og orientering for skolebarn. - Søreide kirke blir til ved arkitekten Helge Hjertholm. 14

15 Det ble ingen høstfest dette året i og med feiringen av Søreide kirkes 40 års jubileum. Året ble avsluttet med en basar 7. desember og en jubileumsfest for alle som ønsket å delta og i menighetens regi den 14.desember. Ved jubileumsgudstjenesten deltok Else og Kåre Søvik i aktivitetsparaden for Lokalhistorisk Forum. Problemet er å få folk til å stille seg i spissen for Forumet samt skaffe til veie foredragsholdere med gode emner. Gjennomsnittsalderen for deltakerne i forumet blir stadig høyere. Forumet synes ikke å appellere til den yngre garde. Likevel har Kåre Søvik og Einar Birkeland fortsatt tro på fortsatt virksomhet. Man har fastsatt datoer for møter våren Dermed er det håp om fortsatt aktivitet med nye emner. Det kan og nevnes forumets store aktivitet for å få orden på Ruskeneshilleren som en verdig severdighet. Roald Sæterdal Eldretrimmen Eldretrimmen holder til i Søreide kirkes menighetssal. I året 2013 har «trimmen» hatt 19 betalende medlemmer, og kontingenten er kr. 200,- pr halvår. Vi trimmer hver tirsdag formiddag og har to instruktører som deler på jobben. Instruktørene får kr 125,- pr gang, pluss et tillegg for transport. Vi trives godt i menighetssalen og har de siste årene hatt vår- og juleavslutningene der. Da koser vi oss med snitter og bløtkake som trimmerne selv betaler for, og instruktørene får sitt honorar pluss en liten blomsterhilsen. Det sosiale samværet gir oss godt humør og alle trimmerne ser frem til å begynne på trimmen igjen i det nye året. Vi setter stor pris på vårt treningslokale og takker for at vi får» trimme» der. Mary Dolvik, Kasserer og kontaktperson ANDRE AKTIVITETER. I tillegg til de aktivitetene som er nevnt over, har kirken også disse tilbudene: Hjerterom Hver torsdag formiddag inviterer vil til åpent samvær med kaffe og vafler etterfulgt av en liturgisk samling i kirkerommet. Dette er blitt et godt samlingssted både for staben og flere av de frivillige i menigheten. Babysangerne får vafler og kaffe sammen med deltakerne på Hjerterom, så det blir ofte svært så folksomt både rundt bordene og på gulvet. Kirkekaffe. Så å si etter hver gudstjeneste er det kirkekaffe, og dette er et svært verdifullt samlingspunkt for menigheten. Mange tar seg god tid til en prat, og vi håper også at det oppleves inkluderende på nye som kommer til. Stor takk til alle kirkekaffevertene som er med og legge til rette for dette fellesskapet og ikke minst til Even som er fast kaffekoker! Bibelgruppen. Første tirsdag i måneden er det bibelgruppe for voksne i peisestuen. Denne gruppen er åpen for alle som har lyst til å være med. Kontakt er Gerhard Berge. Søreide menighetsbarnehage. Menighetsbarnehagen er eid og drevet av Bergen kirkelige fellesråd, men er like fullt en viktig del av tilbudet i Søreide menighet. Barnehagen kommer til kirken og har andakt hver 14. dag, og vi har ellers et nært samarbeid om bl.a. høsttakkefesten. Barnehagen venter på nytt bygg, og i mellomtiden har de fått satt opp et brakkebygg bak kirken. Barnehagen leier fortsatt ungdomslokalet i påvente av nybygget. 15

16 16

INNLEDNING. 3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID. 4 MENIGHETENS ANSATTE. 5 TROSOPPLÆRINGEN. 5 REFLEKS. 6 ØKONOMI. 6 PRESTETJENESTEN.

INNLEDNING. 3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID. 4 MENIGHETENS ANSATTE. 5 TROSOPPLÆRINGEN. 5 REFLEKS. 6 ØKONOMI. 6 PRESTETJENESTEN. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID... 4 MENIGHETENS ANSATTE... 5 TROSOPPLÆRINGEN... 5 REFLEKS... 6 ØKONOMI... 6 PRESTETJENESTEN...

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

INNLEDNING... 3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID..4 MENIGHETENS ANSATTE... 4 ØKONOMI... 5 REFLEKS.5 PRESTETJENESTEN.6 UTVALGENE...

INNLEDNING... 3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID..4 MENIGHETENS ANSATTE... 4 ØKONOMI... 5 REFLEKS.5 PRESTETJENESTEN.6 UTVALGENE... ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2016 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID..4 MENIGHETENS ANSATTE... 4 ØKONOMI... 5 REFLEKS.5 PRESTETJENESTEN.6 UTVALGENE... 10 GUDSTJENESTEUTVALGET

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer