Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømgjerder. av Leif E Andreassen"

Transkript

1 Strømgjerder av Leif E Andreassen

2

3 Strømgjerder Leif Erik Andreassen

4 Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik

5 Innhold Forord... 5 Grunnleggende strømteori... 9 Vanlig strømgjerde Dette trenger du Polarbånd Grunnarbeid Gjerderekvisita Til skrekk og advarsel... 28

6

7 Forord Strømgjerder er et noe mange hesteeiere ser på som et nødvendig onde. Ganske enkelt pga at mange sliter med å holde gjerdene i orden og det sliter på humøret og ikke minst økonomien. For det utgjør en betydelig del av budsjettet i et hesteholdet. Unødvendig stor del vil jeg påstå. For jeg har reparert og satt opp så mange paddockgjerder at jeg har fått erfare hvor mye tid og penger det går med til reparasjoner. Hvorfor ikke sørge for å unngå skader på gjerdene våre. Det vil jo spare oss for både arbeid og penger. I stedet velger vi å spare penger på innkjøp av gjerdeutstyr og velger billigste løsning. I tillegg er det ofte ukyndig oppsett og underdimmensjonerte materialvalg. Det resulterer i en ond sirkel av skader og reparasjoner som koster mer enn om man hadde gjort skikkelig arbeid fra starten. Reparasjonsarbeid er også uforholdsmessig tidkrevende, da man ofte må rive ned og demontere skadet gjerde før oppretting og ny montering kan utføres. En paddock på 20x40 m krever minimum en full arbeidsdag (8 timer) for å sette opp. Undervurdering av hestenes instinkter er hyppigste årsak til uhell og skader. Slik er det også når vi snakker om gjerding og innhengninger. Og det har vist seg å gi kostbar erfaring - både for hest og eier. Dårlig gjerdekvalitet har medført stygge skader på hestene. Og veterinærutgiftene er noe alle hesteeiere, for enhver pris, forsøker å unngå. Det hele får et nokså forunderlig bilde, når man ser hvor mye penger man bruker på masse unødvendig fancy utstyr til både hest og rytter. Før man prioriterer å bruke penger slik, så bør i alle fall hestenes sikkerhet være ivaretatt først. Alle hesteeiere er velkjent med strømgjerder, som et nødvendig onde. Men, det er ikke alle som forstår hvordan det fungerer! Og dermed ei heller vet hvilket utstyr som skal brukes sammen for å få et velfungerende gjerde. Derfor skal vi her forsøke å forklare det på en enkel måte, slik at man forstår hvorfor og hva som skjer når hesten får støt. Så skal vi se på fundamentering av stolper og gi noen tips om valg av systemer og utstyr tilpasset det gjerdet man ønsker.

8 8 Prinsippskisse som viser hvordan et vanlig strømgjerde fungerer.

9 Grunnleggende strømgjerdeteori For at hesten skal få støt, må det opprettes kontakt mellom pluss og minus (se illustrasjonen på foregående side). Her ser vi hvor enkelt det egentlig er. Batterier og gjerdeapparaterhar, som kjent, en PLUSS-pol og en MINUS-pol som vist på tegningen. En lyspære har en pluss- og en minuskontakt. Ved å koble en ledning fra lyspæren til hver av disse, henholdsvis pluss og minus, vil pæren lyse. Hvis du tenker deg at lyspæren var en hest, så vil ikke hesten lyse opp. Men, den vil få et støt. Forutsetningen for at hesten skal få støt, er at det blir kontakt med både pluss og minus samtidig. Det skjer i det øyeblikket hesten kommer borti strømtråden (+). For den er jo allerede i kontakt med minus i opg med at den står på bakken. For at det ikke skal være kontakt mellom pluss og minus når hesten ikke er i kontakt med gjerdet, er vi avhengige av å isolere strømtråd/bånd fra stolpene. Men tre leder jo ikke strøm vil du tenke. Nei, men effekten svekkes når hesten berører tråden/båndet. Isolatorer skal sørge for at det ikke blir kontakt med stolpene og gi effekttap. Dette er viktig å forstå, for isolatorer er ikke bare en tråd-/båndholder som mange tydeligvis tror (se bilder bakerst i heftet). Gress og andre vekster som kommer i kontakt med tråd/bånd vil også svekke systemet da det reduserer effekten. Er det mye gress/vekster, så blir det så svekket at hestene ikke vil merke noe støt i det hele tatt. Det finnes gjerdeapparater som svir gress. En åpenbar fordel, da du slipper å slå gresset under gjerdet etter hvert som det vokser. Et par begereper som du før eller siden vil dukke opp nå det er snakk om strømgjerdeapparater - Joule, Volt og Ohm. Joule (J) måleenheten for energien. Dess høyere joule, dess kraftigere strømgjerde. Vær oppmerksom på at det ikke lov å selge apparater som gir mer enn fem joule i Europa. 1 Joule er lik den energien som avgis av 1 Watt effekt i løpet av 1 sekund, med betegnelsen 1 Ws. Volt (V) er måleenhet for spenning. For at gjerdet skal klare å føre energien raskt nok rundt i gjerdet til at hesten får støt må det overstige 2000 volt. Ohm beskriver hvor godt strømmen ledes. Dimmensjonen/tykkelsen på tråden og materialet den er laget er abgjørende. Dess tykkere tråden er, dess bedre leder den strømmen. Rustfritt stål leder strøm dårlig, mens kobber leder godt. Derfor brukes det ofte kobbertråd i ledninger. Dess lavere ohm et gjerde har, dess bedre leder det strøm. Rundt 0,15 ohm/meter vil fungere på hestegjerder over lengre strekker, mens er det over kortere strekker kan det være opp til 2-3 ohm per meter. 9

10 Vanlig strømgjerde Først skal vi se på det mest brukte strømgjerdet. Og det er det som ofte kalles vanlig strømgjerde. Det er basert på at strømbåndet er strømførende med pluss over bakken. Men, for at hesten skal få støt så må hesten koble sammen pluss og minus. Det foregår ved at minus går gjennom jordspydene (legg merke til flertallsformen). For tommelfingerregelen er tre jordspyd pr Joule. På alle strømapparater skal det være oppgitt hvor mange Joule apparatet gir. Gir det 2 Joule, så blir det seks jordspydd. Ikke bare ett som mange bruker. I tillegg skal de rekke minst 70 cm ned i bakken for at du skal være sikret god kontakt. Det som skjer når hesten kommer i kontakt med strømbåndet, er at hesten får et støt. Stømmen går gjennom hesten så lenge bena er i kontakt med bakken. Båndet på bildet har metalltråder i kantene (se gule piler). Og vi bruker bruker en dobbel metallplate som båndet legges mellom og klemmer det fast. På metallplaten sitter det en rødmerket ledning som skal kobles til pluss) pluss er, som nevnt, alltid merket med rød farge). Som det fremgår av bildet er selve båndet merket med rød og sort kant ved siden av metalltrådene. Grunnen til dette er at båndet er et Polarbånd, men kan også brukes som vanlig strømbånd. 10

11 At dette systemet blir omtalt som vanlig er litt villende. For det er definitivt ikke det beste! Men, det må ha sammenheng med at det er det som er mest brukt. For det er fakstsk slik at det er det som fungerer dårligst i nordisk klima. Og det er ganske enkelt fordi vi har en lang vinter med mye snø. Hva har snø med dette å gjøre da? Jo, snøen danner et isolerende lag mellom hestens hover og bakken under. Dermed får ikke hesten støt. Et annet moment er at de aller fleste slurver med montering av strømgjerde, slik at båndene henger med slakk og da skal det ikke rare vindpustt til før båndet kommer i kontakt med stolper og/eller vekster som stikker opp av jorden. Dette svekker effekten og gir i oftest ingen effekt. Og her kommer også dette med jordspydkvalitet inn. Har du mange og lange nok jordspyd i henhold til monteringsanvisning? Har du, som ofte er tilfellet, bare ett enkelt jordspyd som stikker kun cm ned i jorden, så er det for lite. Du må som regel ha flere som er er plassert med god avstand (minimum 3 m) til hverandre, og som rekker minimum 70 cm ned i bakken. Og det anbefales kobberspyd. Så har vi en annen faktor som få tenker på. Og det er at hestene går med dekken på seg om vinteren. Og da kan du jo gå å stille hesten opp ved siden av strømgjerdet ditt å se hva som kommer i kontakt med tråden. Dekkenet eller hesten? Det var strømgjerdebånd. Men, det finnes også et alternativ, og det er å bruke tråd. Og det er et valg som må tas før du kjøper inn gjerdeutstyret. Fordi det er ulike isolatorer og grindutstyr for de forskjellige systemer. Så hvis du skal få et varig kvalitetsgjerde, er det viktig å bruke ensartet og tilpasset utstyr. Å bruke isolatorer konstruert for tråd når du skal bruke bånd er dødfødt. Da legger du grunnlag for økt reparasjonshyppighet og vedlikheoldsutgifter. Nå finnes det isolatorer som er av kombitype og passer for både bånd pg tråd. Og det kan være en smart måte å kutte ned kostnader på. For hvis du på et tidspunkt finner ut at du skal bytte fra bånd til tråd, så slipper du å erstatte alle isolatorene. Se oversikt med eksempler på ulike varianter bakerst i heftet. 11

12 Når det gjelder grindhutstyr er det også der ulikt utstyr. Bruker du tråd, så trenger du egne grindisolatorer for tråd. Det finnes egne grindsiolatorer for bånd. Men, du trenger strengt tatt grindisolatorer ved bruk av bånd. Da enden av båndet kan videreføres gjennom siste isolator, og påmonteres grindhåndtak Dette trenger du... Utstyr: Verktøy: - et passende gjerdeapparat - strømbånd/tråd - isolatorer tilpasset for bånd eller tråd - grindisolatorer ved trådbruk - skjøtestykker (ikke Polarbånd) - grindhåndtak for bånd eller tråd - galvaniserte jordspyd - tilkoblingskabel med plate - koblingskabel mellom øvre og nedre bånd/tråd - rett tilpassede treskruer for isolatorene - avbitertang - fastnøkler eller skiftnøkler - skrumaskin/skrutrekker For tilkobling av tilførselskabel og kabel mellom øvre og nedre tråd, kan en wirelås benyttes i stedet for spesialutstyr. Når det gjelder utstyr som er nevt ovenfor, så kommer det en detaljert beskrivelse lenger bak i heftet. 12

13 Polarbånd Som navnet antyder, så har det noe med kaldt klima å gjøre. Men, hva er forskjellen på Polarbånd og vanlig strømbånd. På bildet ovenfor ser du en tilkoblingsisolator, eller startisolator som det også heter. Her går både pluss og minus over bakken og gjennom samme bånd, i motsetning til vanlig hvor minus går gjennom bakken. Båndet er merket med en rød og en svart kant. Det er for å sikre at man kobler til riktig kant. Denne isolatoren sørger for at du får koblet tilførselskablene riktig. Det er lagt inn en tynn metalplate på hver av skruene som klemmer båndet fast. Disse stikker ut på hver sin side med en tilkoblingsskru (skrues uten verktøy). Med dette systemet vil hesten komme i kontakt med både pluss og minus samtidig og få støtt uansett hvor mye snø den står på! Strømgjerdet fungerer alltid. Det eneste som kan forhindre det å fungere er skade/brudd på metalltrådene i båndet, eller tilførselsledninger. Som bildet tydelig viser, er det plastvingeskruer som betjenes med hendene, uten verktøy. Disse knekker lett i kulde. Så man må passe på å ikke skru for hardt til. Og heller sjekke denne daglig gjennom hele vinteren. Det skulle være unødvendig å anbefale å ha resvedeler lett tilgjengelig. 13

14 En annen sak er at på bildet ovenfor, er tilførselsledningene løse. Det er ikke bra! Ledningene bør legges gjennom et elektrikkerrør (flexrør) som festes til gjerdestolpen med rørklammer. Isolatorens vingeskruer er allerede nevnt som et svakt punkt. Det er nemlig fort gjort at hestenes dekken hekter seg fast i disse og knekker. Så det kan være lurt å dekke til disse med en gjennomsiktig plastboks med åpning på sidene for båndet. Eller man kan løse det slik at man monterer tilkoblingsisolatoren utenfor strømgjerdet - på samme stolpe slik illustrasjonen under viser - deluxmåten: Vanlig isolator Gjerdestolpe Polarbånd Tilkoblingsisolator Klipp av et stykke Polarbånd og koble sammen mellom vanlig isolator og tilkoblingsisolator på samme stolpe som vist på skissen. Som en god tommelfingerregel, bruk isolatorer og øvrig utstyr som ikke har utstikkende elementer på seg, for det vil hestenes dekken garantert hekte seg fast i før eller siden. Så det så slett og rett gjerde som mulig sikrer god drift og færre reparasjonsutgifter. Og det gjelder alle typer strømgjerder og faste gjerder. NB! Svakeste punktet er alltid hjørnene. Så en kraftigere isolator på hjørnestolpene er absolutt å anbefale. Alternativt kan man bruke to isolatorer ved siden av hverandre på hjørnestolpen. (Den ekstra isolatorer tjener du fort inn på vedlikeholdsbudsjettet). I enkelte tilfeller har jeg sett at man har lagt isolatorer på utsiden av hjørnestolper som er trukket litt innenfor linjen av gjerdestolper. Det er en meget smart og solid løsning (se illustrasjon på neste side). For da får ikke hjørneisolatorene den belastningen som de vil få på innsiden. 14 En annen løsning jeg har sett brukt, er å lage hjørner med 45 graders skrå. Det tar også av belastningen på hjørneisolatorene, og dermed en mer solid og varig løsning.

15 Prinsippskisse som viser to løsninger for å forsterke hjørneløsningene, og som reduserer belastningen på hjørneisolatorene. Legg merke til vinkelen på isolatorene i 45 graders hjørnet. Halvparten av 45 er 22,5. Dette for å få lik belastning på begge sider av isolatorene. Over: Her er en såkalt startisolator for polarbånd. Og her ser vi tydelig hvordan denne fungerer. Du vil trenge fire/fem slike pr innhengning. To på hver side av grindåpningen og en for tilslutning fra gjerdeapparat. Hvis det passer slik, så kan du klare deg med fire, hvis du kan koble deg på en av de som sitter på grindstolpene. Til høyre: Dette er den desidert beste båndisolatoren jeg har prøvd - og det er ikke få! Fordelen med denne er at den tåler frost og at den er konstruert på en slik måte at du kan bruke Rotadrillskruer. Disse er flat på undersiden av hodet. En vanlig terrasseskrue sam mange elsker å bruke, er skrådd under hodet og vil presse plasten utover, når du strammer skruen til. Da risikerer man at isolatoren sprekker under monteringen. Så bruk skruer som har flat underside på skruhodene. 15

16 For å forklare hvordan du skal gjerde med Polarbånd vil jeg referere til den fine prinsippskissen ovenfor. Den er veldig tydelig på hvordan det skal gjøres, men jeg skal kommentere et par viktige punkter for suksess og et varig og driftssikkert strømgjerde. Først og fremst vil jeg henlede oppmerksomheten mot grindløsningen, for den skiller seg mest ut fra det vanlig strømgjerde. Se på den lille skissen i midten av grindhåndtaket. Legg merke til at man må fjerne metaltrådene et stykke fra grindhåndtaket. Årsaken til dette er at innfestingen av båndet er laget i metall. Og da vil det medføre kortslutning om du ikke fjerner metalltrådene i enden. Beregn ca 50 mm avstand fra båndholderen på håndtaket. Pass på at båndet blir så stramt at fjæren i håndtaket spennes litt når du skal hekte kroken i øyeskruen på stolpen. Så ser du at det er tegnet inn en tilkobling mellom de to båndhøydene, ned og under bakken til stolpen på andre siden av grinden. Dette er nødvendig for opprettholde strømføring rundt innhengningen og helt frem til der du har kuttet lederne (metalltrådene) før håndtaket. Det betyr at du har strøføring rundt hele innhengningen selv om du åpner grinden (så fremt strømmen er slått på). 16 Tilkoblingskabler legges I elektrikerrør (flexrør) under bakken og opp langs stolpen. Fest flwxrøret med rørklammer til stolpen. Polarbåndsystemet skal også ha jordspyd, som plasseres mellom strømapparatet og innhengningen for jording. På toppen av tegningen vises forstørrelse av utstyr som er brukt. Men noen

17 Bruk DeLavals beregningsverktøy for å finne ut hvor mye og hva du trenger av utstyr til ditt strømgjerde. Her er URLen til nettsiden: av isolatorene (2 og 3) anbefales ikke. Ganske enkelt fordi det finnes en type som er bedre og som avbildet nederst på side 11. Den klemmer båndene godt fast og har en gummiskive som hjelper til med det. Men, selv uten gummiskiven sitter det på plass. Og selv om Du må kjøpe skruene utenom, så er det I alle fall metallskruer som klemmer båndet på plass mellom de to delene. Alle skjøter legges i isolatorene som vist i skissens venstre kant. Bruk aldri skjøtestykker, for da kortslutter du bare systemet. Her er det ikke noe plankegjerde i tillegg til strømbånd, men det er selvsagt også mulig å kombinere. Men uansett om du bruker bare stolper eller med plankegjerde, så skal stolpene 75 cm ned i bakken og med to til maks tre meters avstand. Husk å sette stolpene på rette linjer, for da holder gjerdet seg stabilt og fint. Det vil reduserer reparasjonshyppigheten betydelig (og pengebruken). Hjørner og grindstolper skal ha skråstivere som rekker godt over midten av den delen av stolpen som er over bakkenivå. Det er ikke inntegnet på skissen på foregående side. Bruk isolator på skråstiverne også. Det er absolutt en fordel om det monteres en strømbryter til hver innhengning, eller en dobbeltvirkende bryter (se under) som valgfritt kan betjene to eller en enkelt innhengning. Det var Polarbånddet. Men, det finnes et system som også fungerer på omtrent samme måten, og det er et tretrådsystem. Det vil si at Du har tre trådhøyder hvor den midterste er minus og de to andre pluss. Du kan finne mer info om dette på DeLavals hjemmesider, hvor du finner mye utfyllende og god informasjon om gjerdig og utstyrsvalg. Der finner du også flere nyttige hefter i PDF-format som du kan laste ned til din datamaskin. 17

18 Grunnarbeid Vi ønsker alltid varige og vedlikeholdsfrie løsninger. Så lenge det finnes vær og vind vil det altid bli behov for vedlikehold. Som i alle andre sammenhenger er godt grunnarbeidet alfa og omega for den kvalitet og varighet du ønsker å oppnå. Så jo bedre grunnarbeid, dess større er sjansen for at du forlenger intervallet på vedlikehold og reparasjoner. Størrelsen på budsjettet ditt vil påvirke materialvalget, så her må man tenke godt gjennom om man vil ha et gjerde som er varig eller ei. Erfaringsmessig brukes det større summer på vedlikehold enn folk flest tror. Og da er jo spørsmålet om man det faktisk lønner seg å bruke kraftigere materialer for å redusere vedlikeholdsfrekvensen. Det viktigste er stolpevalg. Det er stolpene som bestemmer styrke og holdbarhet mot skader hvis hestene skulle komme borti. Det er ikke nok med bare godt dimmensjonerte stolper. De må være så lange at du får dem minimum 75 cm ned i bakken hvis du ikke bruker betongfundamentering og søylesko. Men betongfundamentering krever også minimum 75 cm dybde. De fleste velger Ø80 mm, spissede, impregnerte stolper. Erfaringsvis er disse stolpene oftest for korte. For hvis du skal rekke 75 cm ned i bakken, så blir gjerdet for lavt for hester. 18 Ved nedsetting av stolper er det beste å grave et hull 75 cm ned i bakken og fylle till med pukk rundt stolpen før du dekker til med sand og jord. De fleste velger

19 Stolpefundamentering for gjerder dårligste løsning og slår stolpene nedmed slegge. Da skal man helst bruke en gummislegge. Da en jernslegge vil skade stolpene. Det finnes å få kjøpt et verktøy som er et rør med bunn i den ene enden. Denne tres nedover stolpen før du begynner å slå stolpen ned i bakken. Da vuil du unngå oppflising og skader på stolpene. Det finnes mange typer stolper å velge i. Noen er runde og noen firkantige i ulike dimmensjoner. Det finnes bra utvalg av halvfabrikerte gjerdemateriell på markedet. Det sparer deg for arbeidstimer i og med at det er ferdig kappet og tilpasset. Uansett hvilket gjerde du setter opp, er gir det ekstra styrke å bruke kråstivere på hjørnestolper og grindstolper. 19

20 Gjerderekvisita Hvorfor må vi bruke isolatorer? Ja det er faktisk mange som lurer på det. Og svaret ligger i navnt. Isolatorens oppgave er å isolere strømførende tråd eller bånd fra gjerdestolpene for at strøgjerdet skal kunne fungere som det skal. Det finnes en rekke forskjellige typer beregnet på ulike strømgjerder. Det er to hovedgrupper av isolatorer og det er de som er laget for bånd. Den andre er de som er laget for tråd. Under disse er det to undergrupper, og det er de som benevnes skruisolatorer som er konstruert som en enhet med treskru innstøpt i plasten. Disse kan skres inn for hånd uten verktøy. Den andre undergruppen handler om isolatorer som du må ha vanlige løse skruer til for å montere. Isolatorer Dette er en skruisolator beregnet kun for tråd. Kan skrues uten verktøy, selv om det finnes et spesialverktøy som kan monteres på skrumaskin/drill for hurtig montering. Tråden legges i uten å surre, slik at du får fri bevegelse gjennom hullet. Dette er også en skruisolator og kan som ringisolatorena skrues uten verktøy. Båndet tres i fra toppen og ned i klemmene. En grei isolator. Men ikke et førstevalg. Også dette er skruisolator spesielt beregnet for grindåpning. Denne er mest beregnet for tråd, men kan brukes både tråd og bånd. Hvis du bruker bånd, må du ha et endestykke/ skjøtestykke med hull i for å kunne brukes med bånd. 20

21 Båndisolator for opp til 40 mm brede strømbånd. Denne typen må du bruke vanlige treskruer til å feste til stolpene med. Som det fremgår av bildet klemmes båndet fast med to vingeskruer i plast. Disse betjenes uten verktøy. Vingeskruene i plast knekker lett i kulde. Vingene stikker ut og er utsatt for hekting i hestedekken. Derfor anbefales ikke denne. Her er grindisolatorer som tilhører samme isolator som ovenfor. På venstre side ser vi innfesting for bånd og på andre siden for grindhåndtakets krok. Her er en båndisolator for 40 mm bånd som minner litt om den på foregående side, i m påten man trer i båndet. Her legges båndet i en U for å låse båndet. Det fungerer dårlig i vårt kalde klima. Vil lett sprekke i kulde. I tillegg bygger den lite ut fra stolpen. Anbefales ikke! Her har vi en trådisolator i litt kraftigere utførelse. Har ikke erfaring med denne. Men, det ser så kraftig ut at jeg tror den skulle tåle frost. Men, den har derimot en utforming som kan by på problemer hvis en hest smyger seg forbi med dekken. Løse kryssremmer kan fort hekte seg fast hvis man er riktig uheldig. Og da kan det oppstå farlige situasjoner hvis en hest får panikk og tyr til fluktinstinktet sitt. Så har vi en kombiisolator som er tiltenkt for alle typer av tråd og bånd. Men denne har jeg prøvd og fraråder alle å kjøpe denne typen. Den knekker for et godt ord selv om gradestokken viser pluss. Dette er en av de svakeste isolatorene jeg har testet. Noe jeg også har gjort leverandøren oppmerksom på. 21

22 Så kommer vi til en isolator som er suverent best i alle sammenhenger. Den er enkel i konstruksjonen og kan brukes på bånd opp til 40 mm. Man kan også bruke den til trådsystem også. Isolatoren festet med to lange treskruer som klemmer bånd/tråd skikkelig fast. Det følger med en gummiskive som ligger mellom og gjør at dette fungerer meget bra. Båndene sitter stramt og fint, fra stolpe til stolpe. Og dt beste av alt, ingen utstikkende detaljer som hetsedakken kan hekte seg i. Et sikkert valg som fungerer! Her er en såkalt avtandsisolator for trådbruk. Og det skjønner man nå man ser den. Ser tanken bak denne, men har testet den og det ble bare problemer med disse. Så jeg demonterte og kastet dem. Det var nesten ikke en enste isolator som var rett etter et par døgns bruk. Hvis idéen med avstand skal ha noe for seg, så må det en kraftigere arm til for at det skal fungere. Denne lille plastknotten som er beregnet for tråd er faktisk ikke så dum. Her snurrer man tråden rundt 180 grader og videre til neste. NB! uten knyting! Dette er en spesialisolator som er laget som startisolator og/eller forbindelsesisolator når du benytter 40 mm Polarbånd. Den har ører for tilkobling av + og (hhv rød og sort). Det er den desidert dyreste isolatoren av alle, men så skal den kun brukes på grindstolpene og for tilkobling fra gjerdeapparatet. Disse kommer man ikke utenom. Og du vil sette pris på dem når du ser hvor enkel og praktisk de er. 22

23 Det nytter lite med strømgjerde hvis du ikke har et gjerdeapparat. Utvalget er stort og det er mange produsenter. Det er tre typer apparater, og det er: 1. De som er drevet av vanlig nettstrøm 2. De som drives av batteri/solcelle 3. Kombiapparater hvor du kan velge strømkilde, batteri eller nettstrøm Personlig ville jeg valgt et kombiapparat, da det gir fleksibilitet. Men, det kan jo tenkes at man har behov for to ulike samtidig og da kan man jo velge en av hver. Noen har innbygde testefunksjoner med eller uten display. Sjekk spesifikasjon og varebeskrivelse før du gjør ditt valg. Her er noe som desverre svært få bruker. Det er en lynavleder. Det går på sikkerhet og burde være standard gjerdeutstyr og representerer ikke den store investeringen. Skal Du bygge gjerde selv, er du avhengig av en god slegge. Denne har et stort og firekilos gummihode med plastskaft. Denne redskapen kalles for en peleslager og beskytter stoplene mot skader, når du slår dem ned i bakken. Det gjør at gjerdet holder lenger og ser pener ut. 23

24 Skjøtestykke for skjøting av 40 mm bånd. Alle de som driver å knyter bånd sammen lager bare problemer for seg selv. Bruk skikkelige skjøter med skjøtestykker og du vil fort forstå fordelen. De selges i pakninger med flere i, så det er ikke noen økonomisk ruin. For å få strøm mellom flere båndhøyder er disse suveren og gir god og varig kontakt. Den to til høyre er for å koble til strømkilden. NB! Disse må ikke brukes på Polarbånd! Jordspyd av galvanisert vinkeljern gir stor kontaktflate og leveres med tilkoblingsskru på toppen. Men, det finnes et metall som leder strøm bedre og som alle elektrikere vil foretrekke. Og det er kobber. Men kobber er et mykt metall og kan være vanskelig å få ned i bakken uten å skade eller bøye det. Her viser vi en 1 m lang kobberstang med spiss i enden. Selv om den har mindre kontaktflate, vil den fungere bedre pga kobberets evne til å lede strøm bedre. 24

25 Polarbånd på 200 m rull. Har du en innhengning på 50x50m så går det med to ruller. Her ser vi hvit versjon. Det finnes også en mørk versjon som vises bedre på vinterstid. Er lettere for hestene å se. Polarbånd kan og blir ofte brukt som vanlig strømbånd. Men, ikke forsøk motsatt vei. Fordi båndet må være fargekodet for + og, ellers blir svært vanskelig å holde styr på hva som er hva. Bånd finnes i ulike bredder og kvaliteter. Bl.a. med flere ledere (metalltråder). Dette er et 12 mm bånd med fem ledere. Det er helt klart en fordel. For hvis en tråd slites av, så er det fortsatt fire ignen som leder strøm. Tråd finnes også i flere dimmensjoner og kvaliteter. Styr unna de aller billigste. De holder ikke lenge. Les produktbeskrivelser og spesifikasjoner før du gjør ditt valg. 25

26 Grindhåndtak beregnet for tråd. Grindhåntak for 40 mm bånd. Komplett sett med elastisk tau, påmontert grindhåndtak og grindisolator og ringiso-lator. Kan ikke brukes sammen med Polarbånd. En vanlig slangetrommel kan med fordel brukes til gjerdetråd/bånd. De er som regel rimeligere enn de spesialproduserte tromlene. Her er en trommel som er laget for strømgjerdetråd/bånd. Denne har gear. D.v.s. at når du slipper sveiven, så står den i ro. Den har også et spesialfeste for å kunne monteres på stativ ved bruk på f.eks. tretråds system. 26

27 Hvordan kan man sjekke om strømgjerdet fungerer, og hvoran finne eventuelle brudd på stråmtråd/bånd? Det finnes noen hjelpemidler. Øverst er en enkelt trådløs gjerdetester med lysdioder som viser styrken. Man holder kontakten rettet mot gjerdet og trykker på testkanppen og diodene tenner. Den orange saken er en tester og feilsøker og brukes på samme måte som gjerdetesteren over. Denne er mer avansert og har display som også viser hvilken retning eventuelle feil befinner seg i. Den markerer med pil til venstre eller høyre. Smart. Hengeren Fence Alert er en varsler som kan henges på strømgjerdet. Når spenningen blir for dårlig, begynner den å blinke med et rødt lys. En babysitter. Enkel trådløs tester/nøkkelring som du holder ved siden av tråden. Kommer lydsignal når gjerdet er ok. Batteridrevet. Gjerdealarm med LCD display og valgfri varslingsnivå. En sender henger på gjerdetråden. Denne sender signaler til en mottaker som kan være opptil 200M unna. Still spenningen (volten) på ønsket varslingsnivå på mottakeren. (Vises i LCD panel), Sirene ved feil. Det finnes også en GSM løsning som kan benyttes sammen med denne løsningen. GSM-modul som sender deg en melding ved feil på gjerdet. Brukes sammen med AM1. Dette sytemet er kjekt å ha, men det koster noen storinger i innkjøp. 27

28 Til skrekk og advarsel Å slurve med gjerding er kostbart i lengden. Det er tungt å si det, men det du får se her er et alt for vanlig syn. Og det ender alt for ofte med skader på hest. Lag en plan for gjerdingen og tenk kvalitet fra A til Å, så vil du spare mye penger i lang tid fremover. Et dårlig gjerde skaper fort problemer og når det først bgynner å rakne så blir dt fort nødløsninger som bare ødelegger ennå mer. Det verste av alt er at det setter hestenes sikkerhet i stor fare å ikke holde gjerdene i stand. Når tråd- og båndender henger og slenger fritt, mister strømgjerdet sin effekt. Og hvis man bare surrer opp og henger over stolpetoppen, så er ikke det noe bedre. Hva er hensikten med isolatorer på stolpene hvis tråd og bånd allikevel berører stolpene? Da kan man like godt slå av strømtilførselen. For den har ingen effekt lenger. Her er noen fotografiske skrekkeksempler på hvordan det ikke skal være: 28

29 29

30 Sluttord Jeg får fra tid til annen spørsmål fra folk som vet at jeg har bygget/reparert mange gjerder opp gjennom årene. Og det er bare hyggelig å kunne hjelpe med de erfaringene jeg har opparbeidet meg. Jeg har ingen fagbrev i dette. Man, har lært på det tunge måten hva som fungerer og hva som ikke gjør det. En av de aller viktigste erfaringene jeg har gjort er at det lønner seg å gjøre det skikkelig fra starten (det gjelder forresten alt her i livet). For det å reparere gjerder krever ufattelig mye tid og penger i det lange løp. Noe min egen lommebok har erfart. For å gjennopprette et skadet/falleferdig gjerde med råtne, knekte stolper/plank, må man bruke uforholdsvis mye tid på demontering av alt som er blitt skjevt og skakt, før man kan sette opp på nytt. Det rare er at de fleste gjør samme feil om og om igjen, ved å bruke samme dårlige materialvalg gang på gang. Og stadig nye reparasjonskostnader fortsetter å komme. For de som ønsker å satse på å få et varig og stabilt gjerde, så vil man spare store summer på vedlikehold. Ta kontakt med undertegne, selvutnevnt gjerdespesialist til planlegge og bygge gjerder til din/dine hester. Jeg lager først en plan, skaffer nødvendig utstyr/materiell, monterer og eventuelt behandler alt trevirke på gjerdene. Mitt mål er kvalitet, styrke og estetikk. Og overordnet mål er å redusere vedlikeholdsfrekvensen og utgiftene dine. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud på ditt gjerdeprosjekt. Med vennlig hilsen Leif Erik Andreassen Arbeiderveien Narvik Tlf.: epost:

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2008

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2008 2008 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2008 Gjeteren a.s har i 68 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med egen

Detaljer

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010 2010 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010 Gjeteren a.s har i 70 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med egen

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

for skoleungdom Hefte 2

for skoleungdom Hefte 2 for skoleungdom Hefte 2 PEDAGOGISKE OG FAGLIGE BIDRAG SKOLER Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes, Fræna ungdomsskole Runar Baune og Bernt Rølland, Hovseter skole John H. Kaspersen, Kjeldebotn skole Randi

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

LES I DETTE NUMMER: ÅRGANG 17 NR. 1 2000 MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB. http://www.brck.org

LES I DETTE NUMMER: ÅRGANG 17 NR. 1 2000 MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB. http://www.brck.org ÅRGANG 17 NR. 1 2000 LES I DETTE NUMMER: "INTERNATIONAL MODEL SHOW" 2 SIKKERHET OG RADIOSTYRING 3 BILGRUPPA 6 FLYPLASSREGLER 8 SKOLEFLYET 9 NY SESONG = NY KODE! 10 BRAKKA PÅ FLYPLASSEN 10 HAWKER SEA FURY

Detaljer

Temahefte orientering

Temahefte orientering Temahefte orientering Utarbeidet av Norsk Folkehjelp Sanitetssekssjonen Godkjent av SSU 2012 Trykk: Land Trykkeri AS Papir: Innmat 130g Galerie art silk Omslag 200g Galerie art silk For bestilling av flere

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer