Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømgjerder. av Leif E Andreassen"

Transkript

1 Strømgjerder av Leif E Andreassen

2

3 Strømgjerder Leif Erik Andreassen

4 Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik

5 Innhold Forord... 5 Grunnleggende strømteori... 9 Vanlig strømgjerde Dette trenger du Polarbånd Grunnarbeid Gjerderekvisita Til skrekk og advarsel... 28

6

7 Forord Strømgjerder er et noe mange hesteeiere ser på som et nødvendig onde. Ganske enkelt pga at mange sliter med å holde gjerdene i orden og det sliter på humøret og ikke minst økonomien. For det utgjør en betydelig del av budsjettet i et hesteholdet. Unødvendig stor del vil jeg påstå. For jeg har reparert og satt opp så mange paddockgjerder at jeg har fått erfare hvor mye tid og penger det går med til reparasjoner. Hvorfor ikke sørge for å unngå skader på gjerdene våre. Det vil jo spare oss for både arbeid og penger. I stedet velger vi å spare penger på innkjøp av gjerdeutstyr og velger billigste løsning. I tillegg er det ofte ukyndig oppsett og underdimmensjonerte materialvalg. Det resulterer i en ond sirkel av skader og reparasjoner som koster mer enn om man hadde gjort skikkelig arbeid fra starten. Reparasjonsarbeid er også uforholdsmessig tidkrevende, da man ofte må rive ned og demontere skadet gjerde før oppretting og ny montering kan utføres. En paddock på 20x40 m krever minimum en full arbeidsdag (8 timer) for å sette opp. Undervurdering av hestenes instinkter er hyppigste årsak til uhell og skader. Slik er det også når vi snakker om gjerding og innhengninger. Og det har vist seg å gi kostbar erfaring - både for hest og eier. Dårlig gjerdekvalitet har medført stygge skader på hestene. Og veterinærutgiftene er noe alle hesteeiere, for enhver pris, forsøker å unngå. Det hele får et nokså forunderlig bilde, når man ser hvor mye penger man bruker på masse unødvendig fancy utstyr til både hest og rytter. Før man prioriterer å bruke penger slik, så bør i alle fall hestenes sikkerhet være ivaretatt først. Alle hesteeiere er velkjent med strømgjerder, som et nødvendig onde. Men, det er ikke alle som forstår hvordan det fungerer! Og dermed ei heller vet hvilket utstyr som skal brukes sammen for å få et velfungerende gjerde. Derfor skal vi her forsøke å forklare det på en enkel måte, slik at man forstår hvorfor og hva som skjer når hesten får støt. Så skal vi se på fundamentering av stolper og gi noen tips om valg av systemer og utstyr tilpasset det gjerdet man ønsker.

8 8 Prinsippskisse som viser hvordan et vanlig strømgjerde fungerer.

9 Grunnleggende strømgjerdeteori For at hesten skal få støt, må det opprettes kontakt mellom pluss og minus (se illustrasjonen på foregående side). Her ser vi hvor enkelt det egentlig er. Batterier og gjerdeapparaterhar, som kjent, en PLUSS-pol og en MINUS-pol som vist på tegningen. En lyspære har en pluss- og en minuskontakt. Ved å koble en ledning fra lyspæren til hver av disse, henholdsvis pluss og minus, vil pæren lyse. Hvis du tenker deg at lyspæren var en hest, så vil ikke hesten lyse opp. Men, den vil få et støt. Forutsetningen for at hesten skal få støt, er at det blir kontakt med både pluss og minus samtidig. Det skjer i det øyeblikket hesten kommer borti strømtråden (+). For den er jo allerede i kontakt med minus i opg med at den står på bakken. For at det ikke skal være kontakt mellom pluss og minus når hesten ikke er i kontakt med gjerdet, er vi avhengige av å isolere strømtråd/bånd fra stolpene. Men tre leder jo ikke strøm vil du tenke. Nei, men effekten svekkes når hesten berører tråden/båndet. Isolatorer skal sørge for at det ikke blir kontakt med stolpene og gi effekttap. Dette er viktig å forstå, for isolatorer er ikke bare en tråd-/båndholder som mange tydeligvis tror (se bilder bakerst i heftet). Gress og andre vekster som kommer i kontakt med tråd/bånd vil også svekke systemet da det reduserer effekten. Er det mye gress/vekster, så blir det så svekket at hestene ikke vil merke noe støt i det hele tatt. Det finnes gjerdeapparater som svir gress. En åpenbar fordel, da du slipper å slå gresset under gjerdet etter hvert som det vokser. Et par begereper som du før eller siden vil dukke opp nå det er snakk om strømgjerdeapparater - Joule, Volt og Ohm. Joule (J) måleenheten for energien. Dess høyere joule, dess kraftigere strømgjerde. Vær oppmerksom på at det ikke lov å selge apparater som gir mer enn fem joule i Europa. 1 Joule er lik den energien som avgis av 1 Watt effekt i løpet av 1 sekund, med betegnelsen 1 Ws. Volt (V) er måleenhet for spenning. For at gjerdet skal klare å føre energien raskt nok rundt i gjerdet til at hesten får støt må det overstige 2000 volt. Ohm beskriver hvor godt strømmen ledes. Dimmensjonen/tykkelsen på tråden og materialet den er laget er abgjørende. Dess tykkere tråden er, dess bedre leder den strømmen. Rustfritt stål leder strøm dårlig, mens kobber leder godt. Derfor brukes det ofte kobbertråd i ledninger. Dess lavere ohm et gjerde har, dess bedre leder det strøm. Rundt 0,15 ohm/meter vil fungere på hestegjerder over lengre strekker, mens er det over kortere strekker kan det være opp til 2-3 ohm per meter. 9

10 Vanlig strømgjerde Først skal vi se på det mest brukte strømgjerdet. Og det er det som ofte kalles vanlig strømgjerde. Det er basert på at strømbåndet er strømførende med pluss over bakken. Men, for at hesten skal få støt så må hesten koble sammen pluss og minus. Det foregår ved at minus går gjennom jordspydene (legg merke til flertallsformen). For tommelfingerregelen er tre jordspyd pr Joule. På alle strømapparater skal det være oppgitt hvor mange Joule apparatet gir. Gir det 2 Joule, så blir det seks jordspydd. Ikke bare ett som mange bruker. I tillegg skal de rekke minst 70 cm ned i bakken for at du skal være sikret god kontakt. Det som skjer når hesten kommer i kontakt med strømbåndet, er at hesten får et støt. Stømmen går gjennom hesten så lenge bena er i kontakt med bakken. Båndet på bildet har metalltråder i kantene (se gule piler). Og vi bruker bruker en dobbel metallplate som båndet legges mellom og klemmer det fast. På metallplaten sitter det en rødmerket ledning som skal kobles til pluss) pluss er, som nevnt, alltid merket med rød farge). Som det fremgår av bildet er selve båndet merket med rød og sort kant ved siden av metalltrådene. Grunnen til dette er at båndet er et Polarbånd, men kan også brukes som vanlig strømbånd. 10

11 At dette systemet blir omtalt som vanlig er litt villende. For det er definitivt ikke det beste! Men, det må ha sammenheng med at det er det som er mest brukt. For det er fakstsk slik at det er det som fungerer dårligst i nordisk klima. Og det er ganske enkelt fordi vi har en lang vinter med mye snø. Hva har snø med dette å gjøre da? Jo, snøen danner et isolerende lag mellom hestens hover og bakken under. Dermed får ikke hesten støt. Et annet moment er at de aller fleste slurver med montering av strømgjerde, slik at båndene henger med slakk og da skal det ikke rare vindpustt til før båndet kommer i kontakt med stolper og/eller vekster som stikker opp av jorden. Dette svekker effekten og gir i oftest ingen effekt. Og her kommer også dette med jordspydkvalitet inn. Har du mange og lange nok jordspyd i henhold til monteringsanvisning? Har du, som ofte er tilfellet, bare ett enkelt jordspyd som stikker kun cm ned i jorden, så er det for lite. Du må som regel ha flere som er er plassert med god avstand (minimum 3 m) til hverandre, og som rekker minimum 70 cm ned i bakken. Og det anbefales kobberspyd. Så har vi en annen faktor som få tenker på. Og det er at hestene går med dekken på seg om vinteren. Og da kan du jo gå å stille hesten opp ved siden av strømgjerdet ditt å se hva som kommer i kontakt med tråden. Dekkenet eller hesten? Det var strømgjerdebånd. Men, det finnes også et alternativ, og det er å bruke tråd. Og det er et valg som må tas før du kjøper inn gjerdeutstyret. Fordi det er ulike isolatorer og grindutstyr for de forskjellige systemer. Så hvis du skal få et varig kvalitetsgjerde, er det viktig å bruke ensartet og tilpasset utstyr. Å bruke isolatorer konstruert for tråd når du skal bruke bånd er dødfødt. Da legger du grunnlag for økt reparasjonshyppighet og vedlikheoldsutgifter. Nå finnes det isolatorer som er av kombitype og passer for både bånd pg tråd. Og det kan være en smart måte å kutte ned kostnader på. For hvis du på et tidspunkt finner ut at du skal bytte fra bånd til tråd, så slipper du å erstatte alle isolatorene. Se oversikt med eksempler på ulike varianter bakerst i heftet. 11

12 Når det gjelder grindhutstyr er det også der ulikt utstyr. Bruker du tråd, så trenger du egne grindisolatorer for tråd. Det finnes egne grindsiolatorer for bånd. Men, du trenger strengt tatt grindisolatorer ved bruk av bånd. Da enden av båndet kan videreføres gjennom siste isolator, og påmonteres grindhåndtak Dette trenger du... Utstyr: Verktøy: - et passende gjerdeapparat - strømbånd/tråd - isolatorer tilpasset for bånd eller tråd - grindisolatorer ved trådbruk - skjøtestykker (ikke Polarbånd) - grindhåndtak for bånd eller tråd - galvaniserte jordspyd - tilkoblingskabel med plate - koblingskabel mellom øvre og nedre bånd/tråd - rett tilpassede treskruer for isolatorene - avbitertang - fastnøkler eller skiftnøkler - skrumaskin/skrutrekker For tilkobling av tilførselskabel og kabel mellom øvre og nedre tråd, kan en wirelås benyttes i stedet for spesialutstyr. Når det gjelder utstyr som er nevt ovenfor, så kommer det en detaljert beskrivelse lenger bak i heftet. 12

13 Polarbånd Som navnet antyder, så har det noe med kaldt klima å gjøre. Men, hva er forskjellen på Polarbånd og vanlig strømbånd. På bildet ovenfor ser du en tilkoblingsisolator, eller startisolator som det også heter. Her går både pluss og minus over bakken og gjennom samme bånd, i motsetning til vanlig hvor minus går gjennom bakken. Båndet er merket med en rød og en svart kant. Det er for å sikre at man kobler til riktig kant. Denne isolatoren sørger for at du får koblet tilførselskablene riktig. Det er lagt inn en tynn metalplate på hver av skruene som klemmer båndet fast. Disse stikker ut på hver sin side med en tilkoblingsskru (skrues uten verktøy). Med dette systemet vil hesten komme i kontakt med både pluss og minus samtidig og få støtt uansett hvor mye snø den står på! Strømgjerdet fungerer alltid. Det eneste som kan forhindre det å fungere er skade/brudd på metalltrådene i båndet, eller tilførselsledninger. Som bildet tydelig viser, er det plastvingeskruer som betjenes med hendene, uten verktøy. Disse knekker lett i kulde. Så man må passe på å ikke skru for hardt til. Og heller sjekke denne daglig gjennom hele vinteren. Det skulle være unødvendig å anbefale å ha resvedeler lett tilgjengelig. 13

14 En annen sak er at på bildet ovenfor, er tilførselsledningene løse. Det er ikke bra! Ledningene bør legges gjennom et elektrikkerrør (flexrør) som festes til gjerdestolpen med rørklammer. Isolatorens vingeskruer er allerede nevnt som et svakt punkt. Det er nemlig fort gjort at hestenes dekken hekter seg fast i disse og knekker. Så det kan være lurt å dekke til disse med en gjennomsiktig plastboks med åpning på sidene for båndet. Eller man kan løse det slik at man monterer tilkoblingsisolatoren utenfor strømgjerdet - på samme stolpe slik illustrasjonen under viser - deluxmåten: Vanlig isolator Gjerdestolpe Polarbånd Tilkoblingsisolator Klipp av et stykke Polarbånd og koble sammen mellom vanlig isolator og tilkoblingsisolator på samme stolpe som vist på skissen. Som en god tommelfingerregel, bruk isolatorer og øvrig utstyr som ikke har utstikkende elementer på seg, for det vil hestenes dekken garantert hekte seg fast i før eller siden. Så det så slett og rett gjerde som mulig sikrer god drift og færre reparasjonsutgifter. Og det gjelder alle typer strømgjerder og faste gjerder. NB! Svakeste punktet er alltid hjørnene. Så en kraftigere isolator på hjørnestolpene er absolutt å anbefale. Alternativt kan man bruke to isolatorer ved siden av hverandre på hjørnestolpen. (Den ekstra isolatorer tjener du fort inn på vedlikeholdsbudsjettet). I enkelte tilfeller har jeg sett at man har lagt isolatorer på utsiden av hjørnestolper som er trukket litt innenfor linjen av gjerdestolper. Det er en meget smart og solid løsning (se illustrasjon på neste side). For da får ikke hjørneisolatorene den belastningen som de vil få på innsiden. 14 En annen løsning jeg har sett brukt, er å lage hjørner med 45 graders skrå. Det tar også av belastningen på hjørneisolatorene, og dermed en mer solid og varig løsning.

15 Prinsippskisse som viser to løsninger for å forsterke hjørneløsningene, og som reduserer belastningen på hjørneisolatorene. Legg merke til vinkelen på isolatorene i 45 graders hjørnet. Halvparten av 45 er 22,5. Dette for å få lik belastning på begge sider av isolatorene. Over: Her er en såkalt startisolator for polarbånd. Og her ser vi tydelig hvordan denne fungerer. Du vil trenge fire/fem slike pr innhengning. To på hver side av grindåpningen og en for tilslutning fra gjerdeapparat. Hvis det passer slik, så kan du klare deg med fire, hvis du kan koble deg på en av de som sitter på grindstolpene. Til høyre: Dette er den desidert beste båndisolatoren jeg har prøvd - og det er ikke få! Fordelen med denne er at den tåler frost og at den er konstruert på en slik måte at du kan bruke Rotadrillskruer. Disse er flat på undersiden av hodet. En vanlig terrasseskrue sam mange elsker å bruke, er skrådd under hodet og vil presse plasten utover, når du strammer skruen til. Da risikerer man at isolatoren sprekker under monteringen. Så bruk skruer som har flat underside på skruhodene. 15

16 For å forklare hvordan du skal gjerde med Polarbånd vil jeg referere til den fine prinsippskissen ovenfor. Den er veldig tydelig på hvordan det skal gjøres, men jeg skal kommentere et par viktige punkter for suksess og et varig og driftssikkert strømgjerde. Først og fremst vil jeg henlede oppmerksomheten mot grindløsningen, for den skiller seg mest ut fra det vanlig strømgjerde. Se på den lille skissen i midten av grindhåndtaket. Legg merke til at man må fjerne metaltrådene et stykke fra grindhåndtaket. Årsaken til dette er at innfestingen av båndet er laget i metall. Og da vil det medføre kortslutning om du ikke fjerner metalltrådene i enden. Beregn ca 50 mm avstand fra båndholderen på håndtaket. Pass på at båndet blir så stramt at fjæren i håndtaket spennes litt når du skal hekte kroken i øyeskruen på stolpen. Så ser du at det er tegnet inn en tilkobling mellom de to båndhøydene, ned og under bakken til stolpen på andre siden av grinden. Dette er nødvendig for opprettholde strømføring rundt innhengningen og helt frem til der du har kuttet lederne (metalltrådene) før håndtaket. Det betyr at du har strøføring rundt hele innhengningen selv om du åpner grinden (så fremt strømmen er slått på). 16 Tilkoblingskabler legges I elektrikerrør (flexrør) under bakken og opp langs stolpen. Fest flwxrøret med rørklammer til stolpen. Polarbåndsystemet skal også ha jordspyd, som plasseres mellom strømapparatet og innhengningen for jording. På toppen av tegningen vises forstørrelse av utstyr som er brukt. Men noen

17 Bruk DeLavals beregningsverktøy for å finne ut hvor mye og hva du trenger av utstyr til ditt strømgjerde. Her er URLen til nettsiden: av isolatorene (2 og 3) anbefales ikke. Ganske enkelt fordi det finnes en type som er bedre og som avbildet nederst på side 11. Den klemmer båndene godt fast og har en gummiskive som hjelper til med det. Men, selv uten gummiskiven sitter det på plass. Og selv om Du må kjøpe skruene utenom, så er det I alle fall metallskruer som klemmer båndet på plass mellom de to delene. Alle skjøter legges i isolatorene som vist i skissens venstre kant. Bruk aldri skjøtestykker, for da kortslutter du bare systemet. Her er det ikke noe plankegjerde i tillegg til strømbånd, men det er selvsagt også mulig å kombinere. Men uansett om du bruker bare stolper eller med plankegjerde, så skal stolpene 75 cm ned i bakken og med to til maks tre meters avstand. Husk å sette stolpene på rette linjer, for da holder gjerdet seg stabilt og fint. Det vil reduserer reparasjonshyppigheten betydelig (og pengebruken). Hjørner og grindstolper skal ha skråstivere som rekker godt over midten av den delen av stolpen som er over bakkenivå. Det er ikke inntegnet på skissen på foregående side. Bruk isolator på skråstiverne også. Det er absolutt en fordel om det monteres en strømbryter til hver innhengning, eller en dobbeltvirkende bryter (se under) som valgfritt kan betjene to eller en enkelt innhengning. Det var Polarbånddet. Men, det finnes et system som også fungerer på omtrent samme måten, og det er et tretrådsystem. Det vil si at Du har tre trådhøyder hvor den midterste er minus og de to andre pluss. Du kan finne mer info om dette på DeLavals hjemmesider, hvor du finner mye utfyllende og god informasjon om gjerdig og utstyrsvalg. Der finner du også flere nyttige hefter i PDF-format som du kan laste ned til din datamaskin. 17

18 Grunnarbeid Vi ønsker alltid varige og vedlikeholdsfrie løsninger. Så lenge det finnes vær og vind vil det altid bli behov for vedlikehold. Som i alle andre sammenhenger er godt grunnarbeidet alfa og omega for den kvalitet og varighet du ønsker å oppnå. Så jo bedre grunnarbeid, dess større er sjansen for at du forlenger intervallet på vedlikehold og reparasjoner. Størrelsen på budsjettet ditt vil påvirke materialvalget, så her må man tenke godt gjennom om man vil ha et gjerde som er varig eller ei. Erfaringsmessig brukes det større summer på vedlikehold enn folk flest tror. Og da er jo spørsmålet om man det faktisk lønner seg å bruke kraftigere materialer for å redusere vedlikeholdsfrekvensen. Det viktigste er stolpevalg. Det er stolpene som bestemmer styrke og holdbarhet mot skader hvis hestene skulle komme borti. Det er ikke nok med bare godt dimmensjonerte stolper. De må være så lange at du får dem minimum 75 cm ned i bakken hvis du ikke bruker betongfundamentering og søylesko. Men betongfundamentering krever også minimum 75 cm dybde. De fleste velger Ø80 mm, spissede, impregnerte stolper. Erfaringsvis er disse stolpene oftest for korte. For hvis du skal rekke 75 cm ned i bakken, så blir gjerdet for lavt for hester. 18 Ved nedsetting av stolper er det beste å grave et hull 75 cm ned i bakken og fylle till med pukk rundt stolpen før du dekker til med sand og jord. De fleste velger

19 Stolpefundamentering for gjerder dårligste løsning og slår stolpene nedmed slegge. Da skal man helst bruke en gummislegge. Da en jernslegge vil skade stolpene. Det finnes å få kjøpt et verktøy som er et rør med bunn i den ene enden. Denne tres nedover stolpen før du begynner å slå stolpen ned i bakken. Da vuil du unngå oppflising og skader på stolpene. Det finnes mange typer stolper å velge i. Noen er runde og noen firkantige i ulike dimmensjoner. Det finnes bra utvalg av halvfabrikerte gjerdemateriell på markedet. Det sparer deg for arbeidstimer i og med at det er ferdig kappet og tilpasset. Uansett hvilket gjerde du setter opp, er gir det ekstra styrke å bruke kråstivere på hjørnestolper og grindstolper. 19

20 Gjerderekvisita Hvorfor må vi bruke isolatorer? Ja det er faktisk mange som lurer på det. Og svaret ligger i navnt. Isolatorens oppgave er å isolere strømførende tråd eller bånd fra gjerdestolpene for at strøgjerdet skal kunne fungere som det skal. Det finnes en rekke forskjellige typer beregnet på ulike strømgjerder. Det er to hovedgrupper av isolatorer og det er de som er laget for bånd. Den andre er de som er laget for tråd. Under disse er det to undergrupper, og det er de som benevnes skruisolatorer som er konstruert som en enhet med treskru innstøpt i plasten. Disse kan skres inn for hånd uten verktøy. Den andre undergruppen handler om isolatorer som du må ha vanlige løse skruer til for å montere. Isolatorer Dette er en skruisolator beregnet kun for tråd. Kan skrues uten verktøy, selv om det finnes et spesialverktøy som kan monteres på skrumaskin/drill for hurtig montering. Tråden legges i uten å surre, slik at du får fri bevegelse gjennom hullet. Dette er også en skruisolator og kan som ringisolatorena skrues uten verktøy. Båndet tres i fra toppen og ned i klemmene. En grei isolator. Men ikke et førstevalg. Også dette er skruisolator spesielt beregnet for grindåpning. Denne er mest beregnet for tråd, men kan brukes både tråd og bånd. Hvis du bruker bånd, må du ha et endestykke/ skjøtestykke med hull i for å kunne brukes med bånd. 20

21 Båndisolator for opp til 40 mm brede strømbånd. Denne typen må du bruke vanlige treskruer til å feste til stolpene med. Som det fremgår av bildet klemmes båndet fast med to vingeskruer i plast. Disse betjenes uten verktøy. Vingeskruene i plast knekker lett i kulde. Vingene stikker ut og er utsatt for hekting i hestedekken. Derfor anbefales ikke denne. Her er grindisolatorer som tilhører samme isolator som ovenfor. På venstre side ser vi innfesting for bånd og på andre siden for grindhåndtakets krok. Her er en båndisolator for 40 mm bånd som minner litt om den på foregående side, i m påten man trer i båndet. Her legges båndet i en U for å låse båndet. Det fungerer dårlig i vårt kalde klima. Vil lett sprekke i kulde. I tillegg bygger den lite ut fra stolpen. Anbefales ikke! Her har vi en trådisolator i litt kraftigere utførelse. Har ikke erfaring med denne. Men, det ser så kraftig ut at jeg tror den skulle tåle frost. Men, den har derimot en utforming som kan by på problemer hvis en hest smyger seg forbi med dekken. Løse kryssremmer kan fort hekte seg fast hvis man er riktig uheldig. Og da kan det oppstå farlige situasjoner hvis en hest får panikk og tyr til fluktinstinktet sitt. Så har vi en kombiisolator som er tiltenkt for alle typer av tråd og bånd. Men denne har jeg prøvd og fraråder alle å kjøpe denne typen. Den knekker for et godt ord selv om gradestokken viser pluss. Dette er en av de svakeste isolatorene jeg har testet. Noe jeg også har gjort leverandøren oppmerksom på. 21

22 Så kommer vi til en isolator som er suverent best i alle sammenhenger. Den er enkel i konstruksjonen og kan brukes på bånd opp til 40 mm. Man kan også bruke den til trådsystem også. Isolatoren festet med to lange treskruer som klemmer bånd/tråd skikkelig fast. Det følger med en gummiskive som ligger mellom og gjør at dette fungerer meget bra. Båndene sitter stramt og fint, fra stolpe til stolpe. Og dt beste av alt, ingen utstikkende detaljer som hetsedakken kan hekte seg i. Et sikkert valg som fungerer! Her er en såkalt avtandsisolator for trådbruk. Og det skjønner man nå man ser den. Ser tanken bak denne, men har testet den og det ble bare problemer med disse. Så jeg demonterte og kastet dem. Det var nesten ikke en enste isolator som var rett etter et par døgns bruk. Hvis idéen med avstand skal ha noe for seg, så må det en kraftigere arm til for at det skal fungere. Denne lille plastknotten som er beregnet for tråd er faktisk ikke så dum. Her snurrer man tråden rundt 180 grader og videre til neste. NB! uten knyting! Dette er en spesialisolator som er laget som startisolator og/eller forbindelsesisolator når du benytter 40 mm Polarbånd. Den har ører for tilkobling av + og (hhv rød og sort). Det er den desidert dyreste isolatoren av alle, men så skal den kun brukes på grindstolpene og for tilkobling fra gjerdeapparatet. Disse kommer man ikke utenom. Og du vil sette pris på dem når du ser hvor enkel og praktisk de er. 22

23 Det nytter lite med strømgjerde hvis du ikke har et gjerdeapparat. Utvalget er stort og det er mange produsenter. Det er tre typer apparater, og det er: 1. De som er drevet av vanlig nettstrøm 2. De som drives av batteri/solcelle 3. Kombiapparater hvor du kan velge strømkilde, batteri eller nettstrøm Personlig ville jeg valgt et kombiapparat, da det gir fleksibilitet. Men, det kan jo tenkes at man har behov for to ulike samtidig og da kan man jo velge en av hver. Noen har innbygde testefunksjoner med eller uten display. Sjekk spesifikasjon og varebeskrivelse før du gjør ditt valg. Her er noe som desverre svært få bruker. Det er en lynavleder. Det går på sikkerhet og burde være standard gjerdeutstyr og representerer ikke den store investeringen. Skal Du bygge gjerde selv, er du avhengig av en god slegge. Denne har et stort og firekilos gummihode med plastskaft. Denne redskapen kalles for en peleslager og beskytter stoplene mot skader, når du slår dem ned i bakken. Det gjør at gjerdet holder lenger og ser pener ut. 23

24 Skjøtestykke for skjøting av 40 mm bånd. Alle de som driver å knyter bånd sammen lager bare problemer for seg selv. Bruk skikkelige skjøter med skjøtestykker og du vil fort forstå fordelen. De selges i pakninger med flere i, så det er ikke noen økonomisk ruin. For å få strøm mellom flere båndhøyder er disse suveren og gir god og varig kontakt. Den to til høyre er for å koble til strømkilden. NB! Disse må ikke brukes på Polarbånd! Jordspyd av galvanisert vinkeljern gir stor kontaktflate og leveres med tilkoblingsskru på toppen. Men, det finnes et metall som leder strøm bedre og som alle elektrikere vil foretrekke. Og det er kobber. Men kobber er et mykt metall og kan være vanskelig å få ned i bakken uten å skade eller bøye det. Her viser vi en 1 m lang kobberstang med spiss i enden. Selv om den har mindre kontaktflate, vil den fungere bedre pga kobberets evne til å lede strøm bedre. 24

25 Polarbånd på 200 m rull. Har du en innhengning på 50x50m så går det med to ruller. Her ser vi hvit versjon. Det finnes også en mørk versjon som vises bedre på vinterstid. Er lettere for hestene å se. Polarbånd kan og blir ofte brukt som vanlig strømbånd. Men, ikke forsøk motsatt vei. Fordi båndet må være fargekodet for + og, ellers blir svært vanskelig å holde styr på hva som er hva. Bånd finnes i ulike bredder og kvaliteter. Bl.a. med flere ledere (metalltråder). Dette er et 12 mm bånd med fem ledere. Det er helt klart en fordel. For hvis en tråd slites av, så er det fortsatt fire ignen som leder strøm. Tråd finnes også i flere dimmensjoner og kvaliteter. Styr unna de aller billigste. De holder ikke lenge. Les produktbeskrivelser og spesifikasjoner før du gjør ditt valg. 25

26 Grindhåndtak beregnet for tråd. Grindhåntak for 40 mm bånd. Komplett sett med elastisk tau, påmontert grindhåndtak og grindisolator og ringiso-lator. Kan ikke brukes sammen med Polarbånd. En vanlig slangetrommel kan med fordel brukes til gjerdetråd/bånd. De er som regel rimeligere enn de spesialproduserte tromlene. Her er en trommel som er laget for strømgjerdetråd/bånd. Denne har gear. D.v.s. at når du slipper sveiven, så står den i ro. Den har også et spesialfeste for å kunne monteres på stativ ved bruk på f.eks. tretråds system. 26

27 Hvordan kan man sjekke om strømgjerdet fungerer, og hvoran finne eventuelle brudd på stråmtråd/bånd? Det finnes noen hjelpemidler. Øverst er en enkelt trådløs gjerdetester med lysdioder som viser styrken. Man holder kontakten rettet mot gjerdet og trykker på testkanppen og diodene tenner. Den orange saken er en tester og feilsøker og brukes på samme måte som gjerdetesteren over. Denne er mer avansert og har display som også viser hvilken retning eventuelle feil befinner seg i. Den markerer med pil til venstre eller høyre. Smart. Hengeren Fence Alert er en varsler som kan henges på strømgjerdet. Når spenningen blir for dårlig, begynner den å blinke med et rødt lys. En babysitter. Enkel trådløs tester/nøkkelring som du holder ved siden av tråden. Kommer lydsignal når gjerdet er ok. Batteridrevet. Gjerdealarm med LCD display og valgfri varslingsnivå. En sender henger på gjerdetråden. Denne sender signaler til en mottaker som kan være opptil 200M unna. Still spenningen (volten) på ønsket varslingsnivå på mottakeren. (Vises i LCD panel), Sirene ved feil. Det finnes også en GSM løsning som kan benyttes sammen med denne løsningen. GSM-modul som sender deg en melding ved feil på gjerdet. Brukes sammen med AM1. Dette sytemet er kjekt å ha, men det koster noen storinger i innkjøp. 27

28 Til skrekk og advarsel Å slurve med gjerding er kostbart i lengden. Det er tungt å si det, men det du får se her er et alt for vanlig syn. Og det ender alt for ofte med skader på hest. Lag en plan for gjerdingen og tenk kvalitet fra A til Å, så vil du spare mye penger i lang tid fremover. Et dårlig gjerde skaper fort problemer og når det først bgynner å rakne så blir dt fort nødløsninger som bare ødelegger ennå mer. Det verste av alt er at det setter hestenes sikkerhet i stor fare å ikke holde gjerdene i stand. Når tråd- og båndender henger og slenger fritt, mister strømgjerdet sin effekt. Og hvis man bare surrer opp og henger over stolpetoppen, så er ikke det noe bedre. Hva er hensikten med isolatorer på stolpene hvis tråd og bånd allikevel berører stolpene? Da kan man like godt slå av strømtilførselen. For den har ingen effekt lenger. Her er noen fotografiske skrekkeksempler på hvordan det ikke skal være: 28

29 29

30 Sluttord Jeg får fra tid til annen spørsmål fra folk som vet at jeg har bygget/reparert mange gjerder opp gjennom årene. Og det er bare hyggelig å kunne hjelpe med de erfaringene jeg har opparbeidet meg. Jeg har ingen fagbrev i dette. Man, har lært på det tunge måten hva som fungerer og hva som ikke gjør det. En av de aller viktigste erfaringene jeg har gjort er at det lønner seg å gjøre det skikkelig fra starten (det gjelder forresten alt her i livet). For det å reparere gjerder krever ufattelig mye tid og penger i det lange løp. Noe min egen lommebok har erfart. For å gjennopprette et skadet/falleferdig gjerde med råtne, knekte stolper/plank, må man bruke uforholdsvis mye tid på demontering av alt som er blitt skjevt og skakt, før man kan sette opp på nytt. Det rare er at de fleste gjør samme feil om og om igjen, ved å bruke samme dårlige materialvalg gang på gang. Og stadig nye reparasjonskostnader fortsetter å komme. For de som ønsker å satse på å få et varig og stabilt gjerde, så vil man spare store summer på vedlikehold. Ta kontakt med undertegne, selvutnevnt gjerdespesialist til planlegge og bygge gjerder til din/dine hester. Jeg lager først en plan, skaffer nødvendig utstyr/materiell, monterer og eventuelt behandler alt trevirke på gjerdene. Mitt mål er kvalitet, styrke og estetikk. Og overordnet mål er å redusere vedlikeholdsfrekvensen og utgiftene dine. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud på ditt gjerdeprosjekt. Med vennlig hilsen Leif Erik Andreassen Arbeiderveien Narvik Tlf.: epost:

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Forberedelser Planlegg hvor gjerdet skal stå, marker hvor hjørne og grind skal plasseres. Hvis mulig unngå mer enn 1 grind på hvert beite

Detaljer

Monteringsanvisning Viltgjerde rovdyravvisende gjerder

Monteringsanvisning Viltgjerde rovdyravvisende gjerder rovdyravvisende gjerder Rovdyravvisende gjerder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolpert... 3 3. Montering av isolatorer... 4 4. Montering av grindisolatorer...

Detaljer

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for kjøttfé. Midlertidig el-gjerde. for kjøttfé

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for kjøttfé. Midlertidig el-gjerde. for kjøttfé Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde for kjøttfé Midlertidig el-gjerde for kjøttfé INNHOLDSFORTEGNELSE Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med ståltråd for kjøttfé

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med ståltråd for kjøttfé Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med ståltråd for kjøttfé Permanent gjerde for kjøttfé INNHOLD Forberedelser... 3 Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 Oppsetting av gjerdestolper... 3 Montering

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett Monteringsanvisning Sikkerhetsnett Art. 623 006 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24 A

Detaljer

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for hest. Flyttbart gjerde. for hest

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for hest. Flyttbart gjerde. for hest Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde for hest Flyttbart gjerde for hest INNHOLDSFORTEGNELSE Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3 3. Montering

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med tråd og tau for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med tråd og tau for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med tråd og tau for hest Permanent el-gjerde for hest INNHOLD Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3 3.

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Forberedelser Planlegg hvor gjerdet skal stå, marker hvor hjørne og grind skal plasseres. Hvis mulig unngå mer enn 1 grind på hvert beite

Detaljer

Nødvendig tilbehør for pålitelig og trygt el-gjerde

Nødvendig tilbehør for pålitelig og trygt el-gjerde www.delaval.no Nødvendig tilbehør for pålitelig og trygt el-gjerde 16 1 El-gjerdeapparat 2 Strømtilførselkabel 3 Jording med minst 3 stk. DeLaval jordspyd med 1 meters avstand 4 Tordenværbeskyttelse 5

Detaljer

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008 www.kjeldas.skole.no Steg for steg hva du bør gjøre for å lage et diodekart: 1. Lag en tegning som du skal bruke, og finn en plastplate. 2. Stek

Detaljer

Permanente gjerder. DeLaval 2003 Presentation Name/Ref 26/11/2009 11:15

Permanente gjerder. DeLaval 2003 Presentation Name/Ref 26/11/2009 11:15 Permanente gjerder 1 Gjerdehold Mange årsaker til konflikter mellom naboar. -ikkje berre hjortejakt og gamle feider. Gjerdehald.. OG 2 DeLaval AS 3 GODE NABOAR HAR GODE GJERDER 4 Gjerder Tradisjonelle

Detaljer

Nødvendig tilbehør for pålitelig og trygt el-gjerde

Nødvendig tilbehør for pålitelig og trygt el-gjerde www.delaval.no Nødvendig tilbehør for pålitelig og trygt el-gjerde 1 Elstängselaggregat 2 Matarledning 3 Jordning med minst 3 st DeLaval jordspett med 1 meters avstånd 4 Åskskydd 5 Elstängseltråd 6 Isolatorer

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

KUPEFILTER FOR XM VIKTIG. Phillips-2. Veiledning versjon 3. Det er lett å montere kupefilter i XM. Kun enkelt verktøy behøves.

KUPEFILTER FOR XM VIKTIG. Phillips-2. Veiledning versjon 3. Det er lett å montere kupefilter i XM. Kun enkelt verktøy behøves. Veiledning versjon 3 KUPEFILTER FOR XM Det er lett å montere kupefilter i XM. Kun enkelt verktøy behøves. VIKTIG Sjekk alltid klubbens hjemmeside for oppdatert veiledning før du går i gang. Det kan komme

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE "HERCULES" SAMMENSTILLINGSTEGNINGER TERRASSEMARKISER

MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE HERCULES SAMMENSTILLINGSTEGNINGER TERRASSEMARKISER MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE "HERCULES" Markisen kan monteres enten under takutspring eller på vegg. Festebrakettene bør sitte så nær armene som mulig, da det er der belastningen er størst.

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Elektronikk og programmering av ubrukelige roboter

Elektronikk og programmering av ubrukelige roboter Elektronikk og programmering av ubrukelige roboter Elektronikk du (kanskje) bruker i roboten: 1. Microbit = hjernen denne må du ha! Microbit er en såkalt mikrokontroller som vi kan programmere til å få

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller.

Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 Bilde 2. Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 Frunk: to lange (50-60cm kabel) er for Frunk ikke D

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Monteringsinstruks Eventyrlig

Monteringsinstruks Eventyrlig Monteringsinstruks Eventyrlig Alle våre kasser er merket med rødt på skruene på den siden de skal åpnes. For å spare tid kan det lønne seg å skru skruene bare nesten helt ut og la dem stå i lokket når

Detaljer

ART.NR.: 73373 LAGRINGSTELT 3X7 M DELER OG MONTERINGSANVISNING

ART.NR.: 73373 LAGRINGSTELT 3X7 M DELER OG MONTERINGSANVISNING ART.NR.: 73373 LAGRINGSTELT 3X7 M DELER OG MONTERINGSANVISNING MERK! Dette lagringsteltet er et flerbruks-telt. Det kan brukes til flere formål når det brukes riktig. Det er lett å montere uten bruk av

Detaljer

Ombygging av baklykter til C3.

Ombygging av baklykter til C3. Side 1 Ombygging av baklykter til C3. Biler registrert før 1971 blir godkjent med orginale blinklys uten problemer de aller fleste steder her i landet. Men på biler registrert etter 71 har Vegdirektoratet

Detaljer

Kompakt ZIP Screen med Serge 2165 diagonalvevd glassfiberduk og Somfy motor/automatikk.

Kompakt ZIP Screen med Serge 2165 diagonalvevd glassfiberduk og Somfy motor/automatikk. SolidScreen 125 Kompakt ZIP Screen med Serge 2165 diagonalvevd glassfiberduk og Somfy motor/automatikk. SolidScreen 125 kan styres med fjernkontroll RTS (enveis kommunikasjon) eller IO (toveis). Begge

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

HØYEFFEKT-REGULATORER. Installasjonsanvisning for Hitachi dynamoer

HØYEFFEKT-REGULATORER. Installasjonsanvisning for Hitachi dynamoer STERLING HØYEFFEKT-REGULATORER Installasjonsanvisning for Hitachi dynamoer Generellt er installeringen ikke annerledes enn hos andre dynamoer, men tilgjengelighet av kullbørstene er litt vanskeligere.

Detaljer

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for de to modellene. Del

Detaljer

INFORMASJON OM OPPSETT POLLY DRIVHUS

INFORMASJON OM OPPSETT POLLY DRIVHUS INFORMASJON OM OPPSETT POLLY DRIVHUS POLLY DRIVHUS er i prinsippet enkle å sette opp og operere. Vi viser først 2 sider med noen bilder som viser endel detaljer. Etterpå har mere detaljert informasjon

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking Strikk fra scratch Nybegynnerbok i strikking DU STORE ALPAKKA AS forord Første gang jeg kan huske at jeg strikket var jeg omtrent fire år. Jeg var definitivt ikke veldig tålmodig, og jeg klarte neppe å

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Montering av gjerde port generell veiledning

Montering av gjerde port generell veiledning Montering av gjerde port generell veiledning For å montere en port så skal gjerdestolpene ha stått noen dager for at sementen får tørket skikkelig før en begynner å arbeide med stolpene. Det forutsettes

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT 1 Innhold s 2 Spesialsokler s 3 Installasjon enkellyskaster (ikke H4 bixenon) s 4 Installasjon bixenon H4, HB5 og H13 s 5 Koblingsdiagram H4 bixenon med to stk pærer s

Detaljer

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig.

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig. Instruksjon Målinger med solcelle For å utføre aktiviteten trengs en solcelle, eller flere sammenkoblete. Videre et multimeter, en eller flere strømbrukere, og tre ledninger. Vi har brukt en lavspenningsmotor

Detaljer

MAKEADRONE MIKRO MED WIFI-KAMERA. Byggeveiledning for mikro-quadkopter.

MAKEADRONE MIKRO MED WIFI-KAMERA. Byggeveiledning for mikro-quadkopter. MAKEADRONE MIKRO yggeveiledning for mikro-quadkopter www.makeadrone.net MED WIFI-KAMERA Gratulerer med ditt nye dronekit fra Makeadrone! Lekedronen som kan repareres. Makeadrone Mikro er designet og produsert

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

biter på alt Tanga til kabler, tråd og spiker

biter på alt Tanga til kabler, tråd og spiker Test Gjør Det Selv tester verktøy og materialer for deg. Har du en idé til hva vi skal teste, så send en e-post til test@goerdetselv.dk Materialene og fasong på håndtaket skal kunne beskytte fingrene når

Detaljer

IQ LIGHT SYSTEMET. Romben ble valgt som den grunnleggendee delen, og den rombiske triacontahedron som den geometriske modellen for konstruksjonen.

IQ LIGHT SYSTEMET. Romben ble valgt som den grunnleggendee delen, og den rombiske triacontahedron som den geometriske modellen for konstruksjonen. IQ LIGHT SYSTEMET Designer Holger Strøm startet sin interesse for den rombiske polyhedron tidlig 1970 årene mens han var ansatt av Kilkenny Design Workshops i Irland. Som pakningsdesigner brukte han papp

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

GRØVIKRENNA. Dette gjør at Grøvikrenna kan løse de fleste utfordringene man kan finne på et bygg. Vi har eget miljøvennlig og topp moderne lakkanlegg.

GRØVIKRENNA. Dette gjør at Grøvikrenna kan løse de fleste utfordringene man kan finne på et bygg. Vi har eget miljøvennlig og topp moderne lakkanlegg. MONTERINGSANVISNING GRØVIKRENNA Grøvikrenna er et komplett takrennesystem i aluminium som leveres i fire varianter og i en rekke standardfarger. Om det er ønskelig med en farge utenom våre standarder,

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se

Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se Bygg Annas utekjøken Et byggverk som inspirerer. Bygg ett stilrent utekjøkken! Hjemmefikseren Anna gir deg sine tips: Vi har

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Før førstegangs bruk bør en shinai behandles, og vil du at den skal være sikker i bruk og vare en stund må den også vedlikeholdes.

Før førstegangs bruk bør en shinai behandles, og vil du at den skal være sikker i bruk og vare en stund må den også vedlikeholdes. Før førstegangs bruk bør en shinai behandles, og vil du at den skal være sikker i bruk og vare en stund må den også vedlikeholdes. Shinaien må demonteres før den kan vedlikeholdes. Se under for demontering

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 092017 Monteringsanvisning Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf 924 27 602 e-post kontakt@rampline.no www.rampline.no

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE Plan og forvaltning Landbruk

OPPDAL KOMMUNE Plan og forvaltning Landbruk GJERDEVEILEDER OPPDAL KOMMUNE Plan og forvaltning Landbruk Lov om grannegjerde regulerer retten til å ha og plikten til å sette opp og vedlikeholde gjerder mellom naboeiendommer, og hvordan gjerdet skal

Detaljer