Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter"

Transkript

1 ÅLESUND KOMMUNE Spjelkavik omsorgssenter Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter Sykehjem Oppdatert

2 Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter 3 Om oss 3 1. Våre avdelinger 4 2. Virksomhetsleder og avd.ledere 4 3. Kontakt 4 4. Søknad, tildeling og betaling 5 5. Brukers økonomi 6 6. Måltider 6 7. Besøk 6 8. Klær og verdigjenstander 9. Pårørende/pårørendemøte Primærgruppe Tilsynslege Røyking Internett Aktiviteter Parkering Fysioterapi og Ergoterapi institusjon 8 Andre virksomheter/aktører 17. Kafe Rematun Frisør Fotpleie Aktivitetssenter/dagtilbud Fysioterapi Ergoterapi Syns- og hørselskontakt Søknad/betaling for Fysio/Ergo/syn og hørselskontakt Publisering av bilder i media 11 2

3 Velkommen til Spjelkavik omsorgssenter Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Spjelkavik omsorgssenter. I denne brosjyren finner du svar på de spørsmål du eller dine pårørende måtte ha. Om oss Spjelkavik omsorgssenter er ett av de største omsorgssentrene i Ålesund kommune og innehar mange funksjoner og tjenester. Vi ligger sentralt til midt i Moa-byen, nært kjøpesenter og bussterminal. Likevel ligger vi skjermet til og har flotte uteområder med fine gangstier, uteplass foran kafe Rematun og egen sansehage med grillhytte. Spjelkavik omsorgssenter ble åpnet i 2001 og er tilholdssted for flere kommunale virksomheter og private aktører. Her kan vi nevne Sentralkjøkkenet med kafe Rematun, Aktivisering og velferd med Seniorsenter, fotpleie og frisør, samt sykehjemsavdelingene og omsorgsboliger. Sykehjemmet har 63 brukere og rundt 80 årsverk fordelt på 7 avdelinger. Vi har som mål at alle våre beboere skal trives og føle seg trygge hos oss. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra brukere og pårørende både når det gjelder ris og ros. 3

4 Det er flere spesialfunksjoner knyttet til sykehjemsavdelingene. Lillegjerdet, Storegjerdet og Rødland er ordinære langtidsavdelinger. Mittetstua er en spesialavdeling for demente. Tua er en liten enhet for 4 brukere med psykiske utfordringer. Holstoppen er en korttidsavdeling og Kollen er rehabiliteringsavdeling. 1 Våre avdelinger Vi har 7 sykehjemsavdelinger: Lillegjerde Landtidsavdeling med 9 enerom Storegjerdet Langtidsavdeling med 9 enerom Mittetstua Langtidsavdeling for demente med 9 enerom Rødlandstua Langtidsavdeling med 9 enerom Tua Psykogeriatrisk langtidsavdeling med 4 enerom Holstoppen Korttidsavdeling med 9 plasser Kollen Rehabilitering med 14 plasser 2 Virksomhetsleder og avd.ledere Fredrik Grüner, virksomhetsleder Sissel Nordang Brandal, avd.leder Holstoppen og Kollen Kjerstin Holen, avd.leder for Rødland Arne Lomås Hauglid, avd.leder for Mittetstua og Tua Katrin Knibe Fiskaa, avd.leder for Storegjerdet og Lillegjerdet 3 Kontakt Post og besøksadresse: Olav Sundesv. 2, 6018 Ålesund E-postadresse: Web-adresse: Sentralbord: Telefax:

5 Telefonnummer til avd.: Kollen: Holstoppen: Rødlandstua: Lillegjerdet: Storegjerdet: Mittetstua: Tua: Søknad, tildeling og betaling: Det søkes om opphold på egne skjemaer som man får ved å henvende seg til Servicesenteret i Ålesund kommune, tlf , eller på internett under (Dette inkluderer også henvisningsskjema til ergo/fysio/syn og hørsel, men disse blir ikke behandlet ved Tildelingskontoret.) Søknader behandles fortløpende ved Tildelingskontoret. Ved langtidsopphold trekkes det 75 % av trygden hver måned. I Tillegg trekkes 85 % av evt. renteinntekter/andre tilleggsinntekter. Denne egenandelen dekker alle livsoppholdsutgifter som beboeren har under oppholdet. Beboeren må selv dekke klær, frisør/fotpleie, kosmetikk o.l. Ved korttidsopphold betales en fast sum pr. døgn. Avlastningsopphold betales det ikke for. Inntektene går til kommunen sentralt og ikke til institusjonene. 5

6 5 Brukers økonomi Beboere med langtidsplass skal vurderes om de kan ta vare på sin egen økonomi. Dette blir gjort i samråd med lege, personale og pårørende. Dersom beboeren blir vurdert til å ikke kunne ta vare på egen økonomi, er det styrers ansvar å påse at dette blir gjort på forsvarlig måte. Styrer må da føre regnskap over forbruket. Sykehjemmet ønsker at beboeren har ca. kr. 500 i lommepenger tilgjengelig på avdelingen. Disse er innelåst og det føres regnskap med hva pengene brukes til, f.eks. toalettsaker, kafebesøk, konserter osv. Pårørende har fullt innsyn i dette regnskapet. Ved utlegg til frisør og fotpleier, klær osv. får styrer/pårørende utlevert giro som må betales gjennom bank/post. 6 Måltider: Omsorgssenteret har 4 hovedmåltider. Tidspunktet kan variere fra avdeling til avdeling. Frokost serveres fra kl Middag serveres fra kl Ettermiddagsmat m/kaffe kl Kvelds kl Besøk: Sykehjemmet har ikke faste besøkstider og beboerne tar imot besøk når de ønsker det. Vi ønsker å ha ro under måltidene, så om dere kommer da, henstiller vi om å bruke beboers rom. Det er også fint om pårørende ønsker å hjelpe til under måltidet. 8 Klær og verdigjenstander Alt tøy for langtidsbrukere blir vasket på avdelingene. Klærne må derfor merkes med beboers navn. Dette er det beboers/pårørendes ansvar å gjøre. Dersom tøy må renses eller spesialbehandles, må beboer ordne og betale dette selv. Vi tar ikke ansvar for normal slitasje. 6

7 Alle klær av stor verdi (bunad, pels etc.) og andre verdisaker (smykker, møbler, høreapparat etc) som beboer har med seg til avdelingen skal registreres på eget skjema ved ankomst. Skjemaet skal underskrives av personalet og pårørende/verge. Avdelingen står ikke ansvarlig for verdisaker/smykker som beboer selv har tilgjengelig. Avdelingen kan låse smykker inn til beboer skal bruke dem. Du bør ha med: Toalettsaker Stødige sko Klær etter behov Hjelpemidler du bruker som krykker, rullator etc. 9 Pårørende/pårørendemøte Vi legger vekt på et godt og tett samarbeid med pårørende. Vi ønsker at pårørende skal være en god ressurs for pasienten. Det er også ønskelig at pårørende deltar ved aktiviteter ved omsorgssenteret. Ta gjerne kontakt med avdelingen om dere har ønsker om dette. 2 ganger i året inviteres det til felles pårørendemøte for langtidsbrukere. Korttidsavdelingene har samarbeidsmøter etter behov. 10 Primærgruppe Alle beboerne ved Spjelkavik omsorgssenter har en primærsykepleier og primærkontakt. Disse skal i samarbeid med pasient/bruker, lege og evt. pårørende utarbeide en plan for oppholdet. Det er dette som utgjør primærgruppen. 7

8 11 Tilsynslege Sammen med det øvrige fagpersonalet ved avdelingen følger legen opp de undersøkelser som er gjort tidligere. Det er derfor viktig at det foreligger oppdaterte medisinske opplysninger. Ønsker du som beboer eller pårørende samtale med lege utenom faste samtaler, må dette avtales på forhånd. 12 Røyking Røyking på rommet er forbudt på grunn av brannfaren. Det finnes et røykerom i 1. etasje for beboere. Ellers oppmodes det til røyking ute på anviste steder. 13 Internett Det er tilgang på trådløst internett på omsorgssenteret. Kode fås ved henvendelse i resepsjonen. 14 Aktiviteter Omsorgssenteret har et rikt tilbud av aktiviteter for beboerne, både fellesaktiviteter og gruppevis på avdelingene. Av aktiviteter kan vi nevne sangkafe, trimgruppe, konserter, andakter og kinokvelder. I tillegg til dette blir det arrangert diverse aktiviteter avdelingsvis. Vi har også en flott sansehage som blir brukt ved forskjellige anledninger, som grilling, Luciafeiring, St.Hansfeiring, 15 Parkering Kun på oppmerkede plasser. Parkeringskort fås i Resepsjonen og i avdelingene. For langtidsbrukere får pårørende årskort. 16 Fysioterapi og Ergoterapi institusjon For langtidsbrukere og brukere ved korttidsavdelingene som har behov for fysioterapi, tar avdelingene ansvar for å henvise brukeren. Brukere ved rehabiliteringsavdelingene får tilbud om fysioterapi inntil 5ganger pr. uke. 8

9 Andre virksomheter og aktører 17 Kafe Rematun: Er åpent hverdager til kl. 1530, lørdager til kl og søndager til kl Her serveres det middag og kaker/småretter hver dag. Kafelokalene brukes til eldretrim, sangkafe, konserter og annen underholdning som f.eks. faste kinokvelder for beboerne. Kafeen drives av Sentralkjøkkenet som leverer mat til sykehjem/institusjoner og private i Ålesund kommune. 18 Frisør Solveig Hjeldnes er tilstede tirsdag fredag Timeavtale kan gjøres på tlf: eller Dette er ikke en del av det kommunale tilbudet og betales i sin helhet av brukeren. Tilbudet er åpent for alle. 19 Fotpleie: Else Hay Olsvik/ Lisa Tronstad er tilstede hver dag. Timeavtale kan gjøres på tlf: eller Fotpleieren driver privat og betales i sin helhet av brukeren. Tilbudet er åpent for alle. 9

10 20 Aktivitetssenter/dagtilbud: Dagsenteret er et tilbud i Ålesund Kommune. Det er et uformelt treffsted i nærmiljøet for sosialt samvær, kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet. Dagplass er tilrettelagt for hjemmeboende med et hjelpe/- omsorgsbehov. For mer informasjon ta kontakt med Tildelingskontoret eller virksomhet aktivisering og velferdstjenester. 21 Fysioterapitjenester: Fysioterapi til institusjoner Fysioterapi til voksne hjemmeboende Fysioterapi til barn Fysioterapi til Kollen rehabilitering, Spjelkavik omsorgssenter Fysioterapi til lindrende avdeling, Blindheim omsorgssenter I tillegg til kommunens egne fysioterapeuter har kommunen avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter. 22 Ergoterapi: Kommunale ergoterapeuter tilbyr hjelp til kartlegging av hjelpebehov, utprøving av hjelpemidler og tilrettelegging av bolig og hverdagshjelpemidler. Søknadsskjema finner du på Ålesund Kommunes internettsider eller ved henvendelse til oss. Tilbudet er rettet mot alle innbyggere i kommunen. 10

11 23 Syns- og hørselskontakt: Tjenesten er kommunedekkende og er et tilbud til hjemmeboende voksne (over 18 år) og beboere på sykehjem. Syns- og hørselskontakten kartlegger behov, tilrettelegger og følger opp i forhold til syns- og hørselshjelpemidler 24 Søknad/betaling for Fysio/Ergo/syn og hørselskontakt Egne søknadsskjemaer finner du på internett under eller ved å henvende deg til Servicetorget i Ålesund kommune, tlf Hjemmeboende som får fysioterapi må betale en egenandel etter statlige retningslinjer. Dei andre tenestane er gratis. 25 Publisering av bilder i media: Spjelkavik Omsorgssenter publiserer tidvis bilder av sosiale aktiviteter Omsorgssenteret arrangerer. Bildene kan publiseres både i sosiale media og i vanlig presse. Bilder vil ikke inneholde navn eller personlige opplysninger på brukere. Dersom du ikke vil være med på slike bilder, ber vi om at du gir beskjed om det til avdelingsleder eller til respepsjonen 11

Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Velkommen til Aspøy omsorgssenter Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert 27.05.14 1 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER 3 1.1 VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER 3 2.1 AVDELINGER 3 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER 3 2.3 LEDELSE,

Detaljer

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende VELKOMMEN! Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende NORDBERGHJEMMET er et somatisk sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Vi åpnet 8. august 1977 og

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Pr. i dag er det 62 sykehjemsplasser for langtids og korttidsopphold fordelt på 2 sykehjemsavdelinger: Tunet og Høa. Sykehjemmet har institusjonskjøkken,

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM

VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Harstad kommune VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Du er hjertelig velkommen til oss på BERGSODDEN SYKEHJEM. Sykehjemmet er det nyeste og mest moderne sykehjem som Harstad kommune har (oppstart høst 2014).

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 10.09.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

Familieavdelingen, Modum Bad. Nyttig å vite

Familieavdelingen, Modum Bad. Nyttig å vite klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana Pasientinformasjon Familieavdelingen, Modum Bad. Avdelingen har ca 30 medarbeidere og ledes av avdelingsleder og et lederteam.

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros Sykehjem Tilrettelagt botilbud Seniortilbud på Kypros Innholdsfortegnelse Villa Skaar side 3 Visjon side 3 Sykehjem i 50 år side 4 Sykehjem side 6 - Skjermede og forsterkede plasser side 6 Avdelinger side

Detaljer

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros

Sykehjem. Tilrettelagt botilbud. Seniortilbud på Kypros Sykehjem Tilrettelagt botilbud Seniortilbud på Kypros Innholdsfortegnelse Villa Skaar side 3 Visjon side 3 Sykehjem i 50 år side 4 Sykehjem side 6 - Skjermede og forsterkede plasser side 6 Avdelinger side

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H

Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H HVA ER 3H? 3H er en kardiologisk sengepost med hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter. Aktuelle diagnoser er angina, hjerteinfarkt og

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer