Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS"

Transkript

1 Byen Vår Drammen AS

2 Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter i 4 Økonomi 11 Regnskap for med noter 12 Revisors beretning 16 Innstilling fra valgkomitéen 17 Markedsføringsbidrag 18 Forord : Det har vært et godt år for Byen Vår Drammen i også! Det har vært et godt år for selskapet både driftsmessig og økonomisk. Grunnene til det er mange, men fremst står også denne gang det nærmest enestående samarbeidet mellom Drammen kommune, næringslivet i byen og distriktet, ulike foreninger og lag, og entusiastiske enkeltpersoner og frivillige. Akkurat slik det har vært gjennom nesten hele selskapets historie, og det som gjør Drammen og Byen Vår Drammen så unike i norsk sammenheng. Resultatet er blant annet at mange av landets kommuner og sentrumsselskaper fortsatt søker til Drammen for å lære. Forretningsideen til selskapet er å være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringslivet og kommunen, hvor positivt fokus på Drammen og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Gjerne hvor kultur, opplevelser og handel går hånd i hånd. Med bakgrunn i dette, er det naturlig å nevne noe av det som har skjedd i : Drammen Elvefestival hadde tidenes besøksrekord med arrangementer og folkeliv midt i Drammen sentrum og overgikk altså 2009-arrangementet, World Cup Sprint var tilbake igjen etter en pause i 2009 og omdømmeprosjektet må vi ha lov til å kalle en stor suksess. Byen Vår Drammen har fått ansvaret for alle de fem hovedarrangementene i forbindelse med Byjubileet i 2011, en oppgave vi er særdeles stolte av, og som vi har gått til med all den respekt den fortjener. Vi er videre sterkt opptatt av at tilgjengeligheten til sentrum skal være slik at sentrum oppleves som attraktivt og levende både i nær og fjern fremtid. Vi våger å påstå at Byen Vår Drammen i dag fremstår som et solid selskap med positiv plassering i Drammenssamfunnet. Vi har særdeles solid egenkapital, en bemanning som svarer til de utfordringer vi vil møte i nærmeste fremtid, og vi ser fortsatt med begrunnet optimisme på fremtiden både for selskapet og Drammen. Jeg vil avslutningsvis få lov å takke alle våre samarbeidspartnere, liten som stor, styret og administrasjonen for alle ideer, initiativ, bidrag og arbeidsinnsats i. Vi ser alle frem mot et ekstra positivt og spennende 2011 med 200-års jubileum for Drammen. Dag Torp Syvertsen Styreleder Byen Vår Drammen AS 2

3 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Organisasjon og ledelse Byen Vår Drammen ble stiftet som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet og gjør at mange andre byer senere har etablert Drammens-modellen. Selskapets forretningsidè Byen Vår Drammen skal være det selskapet som best kan være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Drammen og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Selskapet skal fremstå som en viktig og uvurderlig del av den positive utviklingen av byen vår. Selskapets formål Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Det overordnede mål for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og byen for øvrig sekundært. Dette i troen på å få økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) som bidrar til verdiskapning for selskapets aksjonærer. Byen Vår Drammen holder til i Drammen Børs i kontorfellesskap med Drammen Næringslivsforening og NITO Buskerud. Selskapet har en liten administrasjon med tre heltidsansatte. Ansatte i : Per Øyvind Mørk, daglig leder Vibeke Hald Langen, prosjektleder Kjersti Slevikmoen, markedssekretær. Eiere Byen Vår Drammen eies av næringsliv og Drammen kommune. Næringslivet eier 67,1 % og kommunen 32,9 %. Med næringsliv menes private næringsdrivende som driver handelsvirksomhet i Drammen sentrum, gårdeiere som driver utleie i Drammen sentrum og andre næringsdrivende i Drammen sentrum. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer à kr 10 lydende på navn. Det er totalt 225 aksjonærer i selskapet per Styrets arbeid Det er i løpet av avholdt fem styremøter. Styremedlemmene er også medlemmer av faggrupper og arbeidsgrupper som har tilknytning til selskapets virksomhet. Organisasjonsplan EIERE PRIVAT NÆRINGSLIV Drammen City, Sentrumsgårdeierne og andre næringsdrivende. DRAMMEN KOMMUNE SELSKAP BYEN VÅR DRAMMEN AS OPPGAVER Sentrumsutvikling Kulturaktiviteter Handelsaktiviteter Omdømmeprosjekt Drammen Opplevelser Styrets sammensetning STYREMEDLEMMER Dag Torp Syvertsen (styreleder), Bedriftsrådgiver Asgeir K. Svendsen, Ticon Forvaltning AS Finn Egil Holm, Drammen kommune Morten Ranvik, Ellingsen Møbler AS Lennarth N. Gryting, Magasinet Drammen AS 3

4 Aktiviteter Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Aktiviteter som fører til økt fokus på estetisk opprustning, samt generell omsetningsøkning i sentrum, er derfor prioriterte oppgaver. Det er etablert egne faggrupper innenfor Drammen City (butikkene), restaurant- og serveringsbransjen, sentrumsgårdeierne og hotellene. Hensikten med faggruppene er å forankre prosjekter og tiltak blant eierne. Byen Vår Drammen arbeider tett sammen med kommunen og næringslivet i prosjekter for drift og utvikling av byen. Prosjektene legger grunnlaget for vekst og trivsel i sentrum. Også i har det vært sterkt fokus på tett samarbeid mellom kommune og næringslivet. Byen Vår Drammen har en enkel selskapsstruktur, med lave administrasjonskostnader, og fokus på å utføre konkrete oppgaver til aksjonærenes beste. Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser blir ivaretatt gjennom aksjonæravtaler, og deres interesser blir ivaretatt gjennom styrerepresentasjon fra de ulike eierkonstellasjonene. Styret har vedtatt ny strategi- og forretningsplan med handlingsplan for Byen er inne i en positiv utviklingsprosess mot Byjubileet i Ved å være en koordinerende instans mellom næringsliv og kommune, har Byen Vår Drammen gjennomført en rekke prosjekter i, og har på vegne av sine aksjonærer en sterk rolle i de mange prosjekter som bidrar til sette Drammen på kartet. Drammen sentrum opplever en positiv utvikling. Drammen er på god vei til å bedre sitt omdømme og bli en attraktiv by. Drammen sentrum skal være en møteplass og arena for positive kultur- og handelsopplevelser for regionens befolkning. Selskapet noterte 14 nye aksjonærer i. Faggruppe Drammen City, sentrumsgårdeierne, hotellene og restaurant- og serveringsbransjen Byen Vår Drammen videreførte ordningen med faggrupper innenfor Drammen City (butikkene), sentrumsgårdeierne, hotellene og restaurant- og serveringsbransjen. Hensikten med faggruppene er at eiergrupperingene, dvs. aksjonærene, skal føle eierforhold til de tiltak, prosjekter og arrangementer som selskapet prioriterer og gjennomfører. Faggruppen innenfor Drammen City har i bestått av: Hilde Røren, Magasinet Drammen, Lennarth Gryting, Magasinet, Sissel Haug, Torget Vest, Mette Haugen, Undertøyhuset Maud, Tore Dalen, Interoptik Optika, Morten Ranvik, Ellingsen Møbler, Paal Engebretsen, Engebret Sko, Jens Ivar Skinstad, VIC Kjemprud, Solveig Røine, Baker Hansen, Erik Mietle, Traktøren, Elin Sveen, Hus & Hage Drammen, Kari Ulleberg, Glasshytta, Håkon Næss Jonson, Jonas B. Gundersen, Oscar og Goggen, Arild Sønstrød, Sønstrød Fotografene, Jens Ekjord, 4 Men & Women, Rita Halvorsen, Domino Gutt og Pike, Ole Hermann Borgan, Joggen Sport, Katrine Gulbrandsen Nilsen, Zoda, Vibeke Hald Langen, Byen Vår Drammen og Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppens representanter representerer ulike bransjer. Gruppen har gjennomført fem møter. I hvert møte er det brukt ekstern foredragsholder, som har fokusert på aktuelt tema. I faggruppen har man arbeidet med sentrumsutviklingen, handlevaneundersøkelse, åpningstider, markedstiltak og trender i markedet. Faggruppen innenfor sentrumsgårdeierne har bestått av samtlige aksjonærer innenfor aksjeklassen samt Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført tre møter. Også her har eksterne foredragsholdere deltatt i møtene. Det er blant annet arbeidet med status salg/utleie av næringseiendom, infrastruktur, rammevilkår for gårdeiere og fremtidig sentrumsutvikling. Største prosjekt har vært arbeidet med gågaten på Bragernes, som ble åpnet i juni. Faggruppen innenfor restaurant- og serveringsbransjen har i bestått av samtlige aksjonærer innenfor aksjeklassen samt Vibeke Hald Langen, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført fem møter. Samarbeid innad i serveringsbransjen og med handelsnæring er et tema på alle møter. Det opprettholdes tett dialog med politietaten gjennom deltakelse i fagmøter med råd for håndtering av utfordringer bransjen står overfor. Pr. 1. januar 2011 er det innført nye retningslinjer for vakthold på utesteder, disse ble belyst og forberedt i gruppen sammen med politiet. 4

5 Det arbeides også for forutsigbare rammer for bransjen opp mot kommunale og statlige reguleringsorgan. Faggruppen innenfor hotellene har bestått av byens fem hotellsjefer, Trond Iversen, Drammen Turistkontor, Vibeke Hald Langen og Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført fire møter. Eksterne foredragsholdere har deltatt i møtene. Det har blitt arbeidet med besøksnæringen, statistikk, turismen, turistvirksomheten, samarbeid med Politiet og fremtidig sentrumsutvikling. Informasjon og markedsføring Hjemmesiden er selskapets informasjonskanal til publikum og aksjonærer. Månedlig informasjon til aksjonærer og samarbeidspartnere sendes via elektronisk nyhetsbrev. Eget elektronisk juridisk nyhetsbrev, ble utgitt hvert kvartal i samarbeid med Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS. Selskapet markedsføres gjennom foredragsvirksomhet, kundebesøk i næringslivet, redaksjonell omtale i mediene, og via og lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Både nåtids - og framtidsperspektivet skal ivaretas. Byen Vår Drammen er engasjert av Drammen kommune i forbindelse med Byjubileet. I henhold til avtalen skal Byen Vår Drammen ha ansvar for følgende oppgaver og arrangementer i forbindelse med jubileet: Totalansvar for de fem hovedarrangementene. Åpningsarrangement nyttårsaften, FIS World Cup langrenn, bybursdagen juni, Drammen Elvefestival og internasjonal uke i oktober. Utarbeidelse av plan for helhetlig PR og profilering av byjubileet. Samarbeid og (sponsor) avtaler med næringslivet og næringslivets organisasjoner. På nyttårsaften feiret man inngang til byens 200-årsdag. Fakkeltog, nytt klokkespill fra Bragernes kirke, et historisk sceneshow på Bragernes torg og et storslagent fyrverkeri. Det var imponerende publikumsoppslutning. Showet var fylt med rock, opera, hip hop og korsang, hvor fortid, nåtid og framtid var vevd inn. Til slutt fikk publikum se storbondesønnen Hallvard redde den gravide trellkvinnen opp i båten sin et velkjent motiv på St. Hallvards brønnen. FIS World Cup sprintlangrenn - ny stor ski- og folkefest ID magasinet impulser i Drammen TIBE Drammen er ansvarlig utgiver av ID magasinet. Magasinet utgis i samarbeid med Byen Vår Drammen og har et opplag på Det ble utgitt seks nummer av ID magasinet i. ID magasinet inneholder redaksjonelle saker om Drammen sentrum og finansieres av annonsører i sentrum. Drammen Byjubileum 2011 Drammen blir 200 år i Byjubileumskomiteen, som ledes av Ordfører, Tore Opdal Hansen, legger vekt på at arrangementene skal ha stor bredde. Byens befolkning skal involveres og delta i arrangementene. Jubileet skal ha et Etter et års pause ble World Cup i Drammen sentrum igjen arrangert. Det var sjuende gangen verdenscupen i langrenn inntok Elvebyen. Både løpere, trenere, ledere, publikum, media, sponsorer, Norges Skiforbund (NSF) og Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) roste arrangementet. Arrangører er Konnerud IL, Byen Vår Drammen og Drammen kommune. Tusenvis av mennesker fylte sentrum torsdag 11. mars. Det var aktiviteter for barn og et omfattende kulturprogram både før prologen, i pausen før finalen og etter finalene. Konsertene løftet stemningen. Leder av langrennskomiteen i NSF, Hermod Bjørkestøl, skryter uhemmet av arrangementet. Det er stigning fra år til år. Arrangementet er et tilskudd til både nasjonal og internasjonal skisport, uttalte Bjørkestøl. - Bysprinten i Drammen har klart å lage en stor folkefest. Med ski og show blir det en festdag. Publikum har mange 5

6 Etter oppdrag fra Drammen kommune arrangerte Byen Vår Drammen Bybursdagen. Dette ble gjort i samråd med Drammen kommune v/prosjektleder for Byjubileet og kulturvirksomheten. Barnas Kulturdager ved Union Scene dannet opptakten til Bybursdagen som hadde et variert familieprogram. Selve feiringen foregikk på Bragernes torg. Programmet inneholdt lokal og nasjonal musikalsk og akrobatisk underholdning samt barneaktiviteter. Lokale ungdommer hadde moteshow med egenproduserte re-design klær. Til tross for grått vær og regnbyger strømmet drammenserne til byen og koste seg med marsipankake med tilbehør. tilbud - ja, dette er service for folket. Noe som jeg tror betyr mye, sier renndirektør i FIS, Jürg Capol, som gleder seg over den gode stemningen i byen. Som tidligere år ble det arrangert barneskirenn i World Cup løypene kvelden før barn deltok, rennet ble produsert på storskjermer og barna ble underholdt. Drammen Elvefestival - tidenes beste elvefestival Målet med Drammen Elvefestival er å skape en folkefest. Publikumsoppslutningen var enorm og folk kom i tusenvis til sentrum fra fredag 20. søndag 22. august. Politiet slo fast at det aldri har vært mer mennesker i byen! Størstedelen av sponsorinntektene kommer fra det lokale næringslivet. Forankring og støtte fra næringslivet, publikumsoppslutningen, og en fantastisk gjeng frivillige funksjonærer er suksesskriteriene for arrangementet. Arrangørene tilrettelegger for festen. Næringslivet finansierer festen og publikum skaper den. Det er suksessoppskriften! Folkefestene i sentrum er viktige for byen og sprinten gir god Drammensreklame. NRK og flere andre europeiske tv stasjoner sendte over to timer direkte fra rennet. Dette er omdømmebygging i praksis! Drammen ved Konnerud IL, Byen Vår Drammen og Drammen kommune er tildelt nye World Cup arrangement i perioden I 2012, 2013 og 2014 blir det sentrumssprint, mens det i 2011 blir sprint og distanserenn på Konnerud helgen før Ski VM starter i Oslo. Bybursdagen juni Små og store koste seg med mange og varierte arrangementer: det var liv og røre i gatene, på torget, på og langs elva, på Gamle Kirkeplass og i parken. Samt på alle restaurantene og spisestedene. Folk kom til fots, via sykkel, buss, bil, båt og andre fremkomstmidler. De ville se båtrace, vannhopp, svømming og Dragebåtfestival på elva. Høre konserter på Gamle Kirkeplass og andre scener, se på utstillinger, teaterforestillinger eller oppleve noen av de totalt over 100 arrangementene som ble gjennomført. Det var et omfattende program, gratisarrangementer og konserter både på torgscenen og Union Brygge. Noe for enhver smak og alder til alle døgnets tider. Skattejakt for elvepirater ble arrangert for fjerde år på rad etterfulgt av show med NRKs Barne TV-verter barn deltok og flere tusen så showet på Bragernes torg. 6

7 Årets artister på Gamle Kirkeplass: Donkeyboy, Kim Larsen & Kjukken, Jahn Teigen, Noora Noor, The Baseballs og Postgirobygget. Det var 9832 publikum på konsertene. Besøksrekord. Drammen Elvefestival, som var nr. 16 i rekken, gikk over i historien med rosende ordelag. Samarbeidet med næringslivet, Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Bragernes Konsert (som konsertarrangør), del arrangører og publikum gjør at festivalen har blitt en suksess. Festivalen gikk med overskudd og igjen bidrog det lokale næringslivet med betydelige sponsormidler. Avtale med Drammen kommune Byen Vår Drammen utførte oppgaver for Drammen kommune i via en forretningsmessig avtale. Kommunen er bestiller av tjenester og Byen Vår Drammen utfører av tjenestene. Selskapet har utført følgende oppgaver for og i samarbeid med kommunen. Prosjektledelse i omdømmeprosjekt Drammen mv. Operative tiltak i omdømmeprosjekt Drammen inkludert foredragsvirksomhet Ansvarlig for by bursdagsarrangementet 19. juni. Planlegging og gjennomføring. Statistikk besøksnæringen. Omdømmeprosjekt Drammen Omdømmeprosjekt Drammen ble etablert i Prosjektet er et samarbeid mellom Byen Vår Drammen, Drammen kommune, Drammen Næringslivsforening og næringslivet i byen. Prosjektet skal foreløpig løpe til og med Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Per Øyvind Mørk (leder), daglig leder Byen Vår Drammen, Finn Egil Holm, Ass. Rådmann i Drammen kommune, Tone Ulltveit-Moe, kultursjef i Drammen kommune, Svein Aas, salgsdirektør Mediehuset Drammens Tidende og Hans-Petter Tonum, daglig leder Drammens Næringslivsforening. Prosjektet har tre klare målsettinger; 1. Økt befolkningsvekst 2. Økt næringsetablering 3. Kraftig forbedring av byens omdømme I var det 80 partnerbedrifter som deltok i prosjektet. Det ble arrangert Partnertreff for ansatte i bedriftene i april med god deltagelse. Det ble gjennomført tre store kampanjer. Fokus på befolkningsvekst i april og juli med annonser i VG og Budstikka. Næringslivskampanje i oktober med annonser i blant annet Dagens Næringsliv. Samt annonser i VG i forbindelse med Strømsgodset og Cupfinalen. For femte år på rad ble det foretatt en måling hvor omdømmet til Drammen måles samtidig med at det også måles hvordan østlendinger liker byen. Målingene blir gjort for å kunne ha verifisert kunnskap om hvorvidt folks oppfatning om byen endrer seg i tråd med den generelle positive utviklingen i byen, samt se om de ulike omdømmetiltakene samlet har forventet effekt. Målingen viser betydelig fremgang for Drammen sitt omdømme. Utviklingen tar tid, men takket være hardt, målrettet og systematisk arbeid er byen i ferd med å nå sine mål. Befolkningsvekst På fem år har Drammen hatt en netto innflytting på nesten personer. Kilde: SSB. Omdømmevinner Folks positive oppfatning av Drammen har økt med hele 18 % siden Kilde: Omdømmerapporten, utført av Markedsinfo. Næringsvekst I NHOs kåring av Norges mest vellykkede kommuner i har Drammen inntatt 2. plassen blant landets 430 kommuner. Kilde: NHO. Nettsiden er videreutviklet. Her finnes all relevant informasjon om Drammen inkludert aktivitetskalender. 7

8 Hotellene Det har også i blitt utarbeidet en månedlig bransjestatistikk for hotellnæringen. Statistikken synliggjør beleggsprosent og antall gjestedøgn ved hotellene pr. måned og for hele året. Belagte rom var mot i Til sammen flere belagte rom i enn i Byutvikling/sentrumsplan Byen Vår Drammen var også i aktivt involvert i kommunens strategiarbeid og gjennomføring av konsentrert byutvikling mot jubileet i Det viser seg å være et sterkt engasjement for å prioritere utvikling av sentrumsområdene i byen både blant politikere, næringsdrivende og andre aktører i Drammen. Gågaten på Bragernes ble ferdigstilt i juni. Her bidrog 15 av 16 gårdeiere i gaten økonomisk, etter innsalg fra Byen Vår Drammen. Nytt Strømsø torg åpnes 18. juni Byen Vår Drammen er med i næringslivsgruppe i regi av prosjektet Buskerudbyen som skal se på fremtidig areal transportplan. Byutviklingsforum i Drammen ble arrangert 6. desember. Arrangør var Drammen kommune i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening. 120 personer fra eiendomsutviklere, eiendomsbesitter/gårdeiere, entreprenører, arkitekter/rådgivere, meglere, arrangørene samt andre interesserte deltok. Hensikten med møtet var å gi innsikt i Drammen kommunes mål og strategier for sentrumsutvikling. Samtidig ble det lagt vekt å få fram hvordan samarbeidet mellom kommune og utbyggere kan utvikles. Framtidsrettet byutvikling. Servicekurs Aksjonærer og andre næringsdrivende i Drammen sentrum ble invitert til tre timers servicekurs. Kursholder var Ellen Liverød Stensheim. Det var deltakere fra restauranter, butikker og andre næringsdrivende. Både aksjonærer og ikke-aksjonærer deltok. Det ble arrangert eget tilrettelagt kurs for Drammen kommunes medarbeidere, med samme instruktør. Handelens Dag Handelens Dag ble lørdag 12. juni arrangert for sjette år på rad. Målsettingen med Handelens Dag er å sette fokus på handelsstanden og mangfoldet i Drammen sentrum, både med gode tilbud og spennende opplevelser. For å trekke handlelystne til sentrum, ble det i samarbeid med butikkene og handelsaktører, presentert et program med aktiviteter forskjellige steder i byen. I tillegg kom butikkene ut i gatene og møtte kundene. Over 70 markedsboder bugnet av spesialtilbud kun denne dagen. Aksjonærer i Byen Vår Drammen ble ikledd spesialdesignet T-skjorte. Av aktiviteter nevner vi blant annet stort Bondens marked på Bragernes torg og Drammensduellen en aktivitetskonkurranse mellom byens treningssentere. Fra Torgscenen underholdt Drammen Tradjazz, Sissels Dansestudio og Drammen Turn. Finalen i Barnas Grand Prix ble også arrangert fra Torgscenen. Arrangementet ble betydelig markedsført, fikk god dekning i media, og butikkene kunne melde om svært god omsetning. Byens gågate ble offisielt åpnet av Ordfører Tore Opdal Hansen, under Handelens Dag. Handlevaneundersøkelse i sentrum Markedsinfo AS på vegne av Byen Vår Drammen gjennomførte, i april, undersøkelsen hvor formålet er å avdekke, analysere/tolke og rapportere handlevanene til et representativt utvalg av befolkningen i Drammensregionen. Rapporten dokumenterte dagens posisjon, og danner grunnlag for senere målinger, samt vil fungere som beslutningsgrunnlag for markedsstrategi- og tiltak. Rapporten viser gode resultater for sentrumshandelen. 6 av 10 drammensere handler i sentrum ukentlig. Det kan synes som butikkene i sentrum yter bedre service enn butikker lokalisert utenfor den indre bykjerne. Dette bekrefter at økt serviceleveranse vil være den konkurransefaktoren som raskest gir økt kundetilfredshet. Annonsering og Extra lørdag Byen Vår Drammen gjennomførte et nytt annonsekonsept for sentrumshandelen. Det ble gjennomført to Extra lørdag, 15. oktober og 11. desember. Konseptet går ut på å vise mangfoldet i handelen. I tillegg gjennomføres mindre bakgrunns arrangementer. Det var flere sider med print annonser og nettannonser hver gang. Byen Vår Drammen tok alle kostnadene. 8

9 I tillegg ble konseptet shopping i byen gjennomført i samarbeid med Drammens Tidende. Hver fredag hele året annonserte butikkene og Byen Vår Drammen. Byen Vår Drammen kjøpte inngangsannonsen hver fredag. Barnas Grand Prix Barnas Melodi Grand Prix ble i år arrangert for 20. gang. I regi av Tor Coward i samarbeid med Byen Vår Drammen, Drammen kommune og næringslivet. Finalen i ble arrangert samtidig med Handelens Dag. Dette samler mye publikum og er et fint innslag denne dagen. Det gjør også arrangementet populært å være med på da det når ut til et bredt publikum og barn/unge får opptre på en stor og flott scene. Målgruppen for arrangementet er barn og ungdom i grunnskolen som har sang, musikk, dans eller drama som en viktig del av fritiden. Audition ble holdt i KinoCity. Det var tre delfinaler på Torgscenen, før finalen som foregikk lørdag 12. juni. Strømsømarked Byen Vår Drammen har bistått foreningen Den Glade Samler i arbeidet med å arrangere Strømsømarked. Markedet arrangeres to lørdager i månedene april, mai, juni, juli, august, september og oktober. Byen Vår Drammen har sørget for leie av Strømsø gåtorg, lagt ut informasjon om arrangementet på tatt imot spørsmål og henvendelser om markedet. Samlerforeningen har hatt ansvar for selve arrangementet. Julearrangementer I samarbeid med Drammen kommune og Frelsesarmeen ble Torgisen åpnet lørdag 27. november. Foruten den tradisjonelle bandyskolen for de minste, lek på isen og messingblåsere gjorde reinsdyr og sledeturer det til en fin dag. Bondens Marked Det ble gjennomført syv Bondens Marked i Drammen. En styringsgruppe ble nedsatt i 2007 og bestemmelser for Bondens Marked i Drammen etablert. Bondens Marked ble annonsert i Drammens Tidende med til dels egne annonser, og sammen med andre arrangement, som Handelens Dag og Drammen Elvefestival. Faste kunder får gratis sms varsling i fokant av hvert marked. Det har vært en fin stamme på 15 faste produsenter på markedene. Bondens Marked har etablert seg med en kundekrets som ser ut til å øke i omfang og alderssammensetning. Markedet har etablert seg som en attraksjon i sentrum. Lørdagsmarked gjør at man er mer tilgjengelig for et bredere publikum. En samling for markedsledere ble gjennomført fra Bondens Marked sentralt. I år samarbeidet vi med Drammens Tidende om oppstarten til deres julekalender Tegn med Øisteins Blyant. I telt på torgscenen tegnet og underholdt Øistein til stor begeistring blant barna. Det var også i år stor deltakelse under julegrantenning ved Frelsesarmeen. Brannvesenet sin stigebil hentet ned Julenissen fra den gamle brannvakten. Messingblåsere og dansere fra Sirens underholdt i torgtraseen. Julegranen på Union Brygge ble tent søndag 28. november, med Drammens Mannskor som hyggelig innslag. Julegranen på Strømsø torg ble stående midt i anleggsområdet og ikke offisielt tent. Det ble gjennomført en handelsaktivitet, Extra lørdag 11. desember, i sammenheng med årets Bondens julemarked. Underholdning bestod av trekkspill og hestekjøring. Hele helgen hadde byen besøk av Fjompenissen Pys som underholdt barna med tryllerier og julefortellinger. Et hyggelig avbrekk i julestria for alle de familiene som la turen innom lavvoen på torget. 9

10 Julebelysning Julebelysningen i byens sentrum er en attraksjon i seg selv og bringer i tillegg med seg den handel som en by er avhengig av for å være levedyktig. Kundene skal oppleve julen i Drammen på en positiv måte julelys ble tent lørdag 27. november i byens gater og trær samt på bybroen. Nye investeringer medførte betydelig bedre og mer lys. Belysningen finansieres som tidligere år av Drammen kommune, næringsdrivende og gårdeierne i byen. Tiltaket koordineres av Byen Vår Drammen. Siden prosjektet er kostnadskrevende og krever en felles innsats fra alle for å opprettholde høy kvalitet, er det gledelig å se at det også i år var mange som betalte sin andel. Kontaktutvalget for næringslivet Drammen kommune Aksjonærfordeler Vi har fremforhandlet flere medlemsfordeler for våre aksjonærer. Rabatt på parkeringskort i Thamsgate og Grev Wedels Parkeringshus. Rabatt på trening ved Elixia treningssenter. Rabatt på alarmsystemer hos Securitas Direct. Rabatt på vakthold/områdekontroll hos Securitas, avdeling Drammen. Rabatt på annonsering i Mediehuset Drammens Tidende. Rabatt på annonsering i ID magasinet. Rabatt på salgs- og eksponeringskurs for butikkansatte. Garantert akuttbehandling og rabatt på bedriftshelsetjeneste hos Drammen Sportsklinikk. Trening og bedriftshelse på treningssenteret Moov. Fri plass til bod i gaten utenfor egen butikk under Drammen Elvefestival. Kontaktutvalget er et forum for næringsliv, Ordfører, gruppelederne i formannskapet og Rådmannen. Utvalget ledes av Ordfører, og jobber hovedsakelig med strategisk overordnede saker som berører næringslivets og dets rammebetingelser. Byen Vår Drammen representerer handel i kontaktutvalget og er representert med daglig leder. Norsk sentrumsforum (NSF) Paraplyorganisasjonen for norske bysentrumsorganisasjoner dekker et viktig behov for samarbeid mellom de ulike byer i Norge. Byen Vår Drammen er en av 48 sentrumsorganisasjoner som er medlem av NSF. NSF pleier kontakt med blant annet Miljøverndepartementet og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, foruten andre instanser som kan ha betydning for det arbeid som drives. Den årlige Sentrumskonferansen ble arrangert i Sandnes. Tema for konferansen var attraktive sentrum. 10

11 Økonomi I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret er fornøyd med årets resultat på kr Resultatet er bedre enn budsjett. Det økonomiske resultatet skyldes liten administrasjon, god kostnadskontroll og vellykkede prosjekter. God egenkapital betyr at selskapet kan fortsette sin offensive satsing. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt, og det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er ansatt to kvinner og en mann i selskapet. Styret består av fem menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapets virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Byen Vår Drammen AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Drammen, 23. februar 2011 I styret for Byen Vår Drammen AS Dag Torp Syvertsen Styreleder Finn Egil Holm Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem Morten Ranvik Styremedlem Lennarth N. Gryting Styremedlem Per Øyvind Mørk Daglig leder 11

12 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2009 Driftsinntekter Markedsføringstilskudd Prosjektinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnader Lønn- og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (26 741) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

13 Balanse pr Balanse EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og lignende Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 2 (6 500) (5 790) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 23. februar 2011 I styret for Byen Vår Drammen AS Dag Torp Syvertsen Styreleder Finn Egil Holm Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem Morten Ranvik Styremedlem Lennarth G. Nilsen Gryting Styremedlem Per Øyvind Mørk Daglig leder 13

14 Noter Noter til regnskapet NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Innventar og lignende Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 Avgang solgte driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Beregnet økonomisk levetid 3 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. NOTE 2 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 10. Alle aksjer har like rettigheter. Det er kun Drammen Kommune som eier mer enn 5 % av selskapet. I tillegg har selskapet 650 egne aksjer. Selskapet har i kjøpt egne aksjer for kr 0 og solgt egne aksjer for kr

15 NOTE 3 SKATT 2009 Årets skattekostnad består av: For lite avsatt betalbar skatt tidligere år 0 0 Betalbar skatt (28%) Skattekostnad Utsatt skatt: Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (skattefordel) Positivt tall viser at regnskapsmessig verdi er høyere enn den skattemessige. Dette innebærer at de fremtidige skattemessige fradragene vil bli mindre enn de regnskapsmessige. Skatteeffekten av dette representerer en utsatt skatteforpliktelse. Tilsvarende viser et negativt tall at selskapet har skattemessige fradrag til gode, altså en skattemessig fordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i regnskapet er beregnet som 28 % av netto midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak. NOTE 4 LØNNSKOSTNADER ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum Selskapet har i sysselsatt 3 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har tegnet slik pensjonsordning for alle sine ansatte med et innskudd på 5-8% av lønn. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr ekskl.mva, hvorav kr gjelder annen bistand. NOTE 5 BETALINGSMIDLER Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. Tilsvarende tall for 2009 er kr

16

17 Innstilling fra valgkomitéen Innstillinger Valgkomiteen har bestått av Elle Ruth (leder), Arild Eek, Anne Berit Terum Stensrud og Sissel Haug. Følgende styremedlemmer er på valg: Dag Torp Syvertsen (styreleder) Asgeir K. Svendsen Finn Egil Holm Øvrige styremedlemmer er ikke på valg. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer vil foreligge på et senere tidspunkt. Styrets forslag til styrehonorar for 2011 Styrets leder kr Styremedlemmer kr Honoraret for ble vedtatt på forrige generalforsamling. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse Forslag til valg av revisor: Deloitte AS. Revisors honorar for 2011 fastsettes til kr mva. For konsulent- og regnskapsmessig bistand brukes egne timesatser etter regning 17

18 Markedsføringsbidrag For 2011 foreslår styret i Byen Vår Drammen følgende satser. Uendret fra. Faggruppe Drammen City Kategori A 0-2 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori B 2-5 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori C 5-10 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori D årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori E årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori F Over 30 årsverk markedsføringstilskudd kr Faggruppe andre næringsdrivende Kategori A: 42 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori B: 84 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori C: 126/168 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori D: 210/252 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori E: 294/336 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori F: 378/420 aksjer markedsføringstilskudd kr Faggruppe sentrumsgårdeierne De første 500 m2: kr 15 pr. år utleiet areal de neste 500 m2: kr 12 pr. år utleiet areal de neste1000 m2: kr 10 pr. år utleiet areal de neste 2000 m2: kr 8 pr. år utleiet areal Overskytende m2: kr 7 pr. år utleiet areal Med en øvre grense på kr pr. gårdeier. NB! Alle beløpene er eks. lovpålagt merverdiavgift. 18

19 Næringslivssenteret i Børsen Bragernes torg 13 Postadresse: Postboks Drammen Tlf.: Fax.: E-post:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORRETNINGSPLAN FOR BYEN VÅR DRAMMEN AS (BVD)

FORRETNINGSPLAN FOR BYEN VÅR DRAMMEN AS (BVD) FORRETNINGSPLAN FOR BYEN VÅR DRAMMEN AS (BVD) 1. Formål Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer