Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS"

Transkript

1 Byen Vår Drammen AS

2 Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter i 4 Økonomi 11 Regnskap for med noter 12 Revisors beretning 16 Innstilling fra valgkomitéen 17 Markedsføringsbidrag 18 Forord : Det har vært et godt år for Byen Vår Drammen i også! Det har vært et godt år for selskapet både driftsmessig og økonomisk. Grunnene til det er mange, men fremst står også denne gang det nærmest enestående samarbeidet mellom Drammen kommune, næringslivet i byen og distriktet, ulike foreninger og lag, og entusiastiske enkeltpersoner og frivillige. Akkurat slik det har vært gjennom nesten hele selskapets historie, og det som gjør Drammen og Byen Vår Drammen så unike i norsk sammenheng. Resultatet er blant annet at mange av landets kommuner og sentrumsselskaper fortsatt søker til Drammen for å lære. Forretningsideen til selskapet er å være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringslivet og kommunen, hvor positivt fokus på Drammen og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Gjerne hvor kultur, opplevelser og handel går hånd i hånd. Med bakgrunn i dette, er det naturlig å nevne noe av det som har skjedd i : Drammen Elvefestival hadde tidenes besøksrekord med arrangementer og folkeliv midt i Drammen sentrum og overgikk altså 2009-arrangementet, World Cup Sprint var tilbake igjen etter en pause i 2009 og omdømmeprosjektet må vi ha lov til å kalle en stor suksess. Byen Vår Drammen har fått ansvaret for alle de fem hovedarrangementene i forbindelse med Byjubileet i 2011, en oppgave vi er særdeles stolte av, og som vi har gått til med all den respekt den fortjener. Vi er videre sterkt opptatt av at tilgjengeligheten til sentrum skal være slik at sentrum oppleves som attraktivt og levende både i nær og fjern fremtid. Vi våger å påstå at Byen Vår Drammen i dag fremstår som et solid selskap med positiv plassering i Drammenssamfunnet. Vi har særdeles solid egenkapital, en bemanning som svarer til de utfordringer vi vil møte i nærmeste fremtid, og vi ser fortsatt med begrunnet optimisme på fremtiden både for selskapet og Drammen. Jeg vil avslutningsvis få lov å takke alle våre samarbeidspartnere, liten som stor, styret og administrasjonen for alle ideer, initiativ, bidrag og arbeidsinnsats i. Vi ser alle frem mot et ekstra positivt og spennende 2011 med 200-års jubileum for Drammen. Dag Torp Syvertsen Styreleder Byen Vår Drammen AS 2

3 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Organisasjon og ledelse Byen Vår Drammen ble stiftet som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet og gjør at mange andre byer senere har etablert Drammens-modellen. Selskapets forretningsidè Byen Vår Drammen skal være det selskapet som best kan være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Drammen og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Selskapet skal fremstå som en viktig og uvurderlig del av den positive utviklingen av byen vår. Selskapets formål Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Det overordnede mål for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og byen for øvrig sekundært. Dette i troen på å få økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) som bidrar til verdiskapning for selskapets aksjonærer. Byen Vår Drammen holder til i Drammen Børs i kontorfellesskap med Drammen Næringslivsforening og NITO Buskerud. Selskapet har en liten administrasjon med tre heltidsansatte. Ansatte i : Per Øyvind Mørk, daglig leder Vibeke Hald Langen, prosjektleder Kjersti Slevikmoen, markedssekretær. Eiere Byen Vår Drammen eies av næringsliv og Drammen kommune. Næringslivet eier 67,1 % og kommunen 32,9 %. Med næringsliv menes private næringsdrivende som driver handelsvirksomhet i Drammen sentrum, gårdeiere som driver utleie i Drammen sentrum og andre næringsdrivende i Drammen sentrum. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer à kr 10 lydende på navn. Det er totalt 225 aksjonærer i selskapet per Styrets arbeid Det er i løpet av avholdt fem styremøter. Styremedlemmene er også medlemmer av faggrupper og arbeidsgrupper som har tilknytning til selskapets virksomhet. Organisasjonsplan EIERE PRIVAT NÆRINGSLIV Drammen City, Sentrumsgårdeierne og andre næringsdrivende. DRAMMEN KOMMUNE SELSKAP BYEN VÅR DRAMMEN AS OPPGAVER Sentrumsutvikling Kulturaktiviteter Handelsaktiviteter Omdømmeprosjekt Drammen Opplevelser Styrets sammensetning STYREMEDLEMMER Dag Torp Syvertsen (styreleder), Bedriftsrådgiver Asgeir K. Svendsen, Ticon Forvaltning AS Finn Egil Holm, Drammen kommune Morten Ranvik, Ellingsen Møbler AS Lennarth N. Gryting, Magasinet Drammen AS 3

4 Aktiviteter Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Aktiviteter som fører til økt fokus på estetisk opprustning, samt generell omsetningsøkning i sentrum, er derfor prioriterte oppgaver. Det er etablert egne faggrupper innenfor Drammen City (butikkene), restaurant- og serveringsbransjen, sentrumsgårdeierne og hotellene. Hensikten med faggruppene er å forankre prosjekter og tiltak blant eierne. Byen Vår Drammen arbeider tett sammen med kommunen og næringslivet i prosjekter for drift og utvikling av byen. Prosjektene legger grunnlaget for vekst og trivsel i sentrum. Også i har det vært sterkt fokus på tett samarbeid mellom kommune og næringslivet. Byen Vår Drammen har en enkel selskapsstruktur, med lave administrasjonskostnader, og fokus på å utføre konkrete oppgaver til aksjonærenes beste. Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser blir ivaretatt gjennom aksjonæravtaler, og deres interesser blir ivaretatt gjennom styrerepresentasjon fra de ulike eierkonstellasjonene. Styret har vedtatt ny strategi- og forretningsplan med handlingsplan for Byen er inne i en positiv utviklingsprosess mot Byjubileet i Ved å være en koordinerende instans mellom næringsliv og kommune, har Byen Vår Drammen gjennomført en rekke prosjekter i, og har på vegne av sine aksjonærer en sterk rolle i de mange prosjekter som bidrar til sette Drammen på kartet. Drammen sentrum opplever en positiv utvikling. Drammen er på god vei til å bedre sitt omdømme og bli en attraktiv by. Drammen sentrum skal være en møteplass og arena for positive kultur- og handelsopplevelser for regionens befolkning. Selskapet noterte 14 nye aksjonærer i. Faggruppe Drammen City, sentrumsgårdeierne, hotellene og restaurant- og serveringsbransjen Byen Vår Drammen videreførte ordningen med faggrupper innenfor Drammen City (butikkene), sentrumsgårdeierne, hotellene og restaurant- og serveringsbransjen. Hensikten med faggruppene er at eiergrupperingene, dvs. aksjonærene, skal føle eierforhold til de tiltak, prosjekter og arrangementer som selskapet prioriterer og gjennomfører. Faggruppen innenfor Drammen City har i bestått av: Hilde Røren, Magasinet Drammen, Lennarth Gryting, Magasinet, Sissel Haug, Torget Vest, Mette Haugen, Undertøyhuset Maud, Tore Dalen, Interoptik Optika, Morten Ranvik, Ellingsen Møbler, Paal Engebretsen, Engebret Sko, Jens Ivar Skinstad, VIC Kjemprud, Solveig Røine, Baker Hansen, Erik Mietle, Traktøren, Elin Sveen, Hus & Hage Drammen, Kari Ulleberg, Glasshytta, Håkon Næss Jonson, Jonas B. Gundersen, Oscar og Goggen, Arild Sønstrød, Sønstrød Fotografene, Jens Ekjord, 4 Men & Women, Rita Halvorsen, Domino Gutt og Pike, Ole Hermann Borgan, Joggen Sport, Katrine Gulbrandsen Nilsen, Zoda, Vibeke Hald Langen, Byen Vår Drammen og Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppens representanter representerer ulike bransjer. Gruppen har gjennomført fem møter. I hvert møte er det brukt ekstern foredragsholder, som har fokusert på aktuelt tema. I faggruppen har man arbeidet med sentrumsutviklingen, handlevaneundersøkelse, åpningstider, markedstiltak og trender i markedet. Faggruppen innenfor sentrumsgårdeierne har bestått av samtlige aksjonærer innenfor aksjeklassen samt Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført tre møter. Også her har eksterne foredragsholdere deltatt i møtene. Det er blant annet arbeidet med status salg/utleie av næringseiendom, infrastruktur, rammevilkår for gårdeiere og fremtidig sentrumsutvikling. Største prosjekt har vært arbeidet med gågaten på Bragernes, som ble åpnet i juni. Faggruppen innenfor restaurant- og serveringsbransjen har i bestått av samtlige aksjonærer innenfor aksjeklassen samt Vibeke Hald Langen, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført fem møter. Samarbeid innad i serveringsbransjen og med handelsnæring er et tema på alle møter. Det opprettholdes tett dialog med politietaten gjennom deltakelse i fagmøter med råd for håndtering av utfordringer bransjen står overfor. Pr. 1. januar 2011 er det innført nye retningslinjer for vakthold på utesteder, disse ble belyst og forberedt i gruppen sammen med politiet. 4

5 Det arbeides også for forutsigbare rammer for bransjen opp mot kommunale og statlige reguleringsorgan. Faggruppen innenfor hotellene har bestått av byens fem hotellsjefer, Trond Iversen, Drammen Turistkontor, Vibeke Hald Langen og Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført fire møter. Eksterne foredragsholdere har deltatt i møtene. Det har blitt arbeidet med besøksnæringen, statistikk, turismen, turistvirksomheten, samarbeid med Politiet og fremtidig sentrumsutvikling. Informasjon og markedsføring Hjemmesiden er selskapets informasjonskanal til publikum og aksjonærer. Månedlig informasjon til aksjonærer og samarbeidspartnere sendes via elektronisk nyhetsbrev. Eget elektronisk juridisk nyhetsbrev, ble utgitt hvert kvartal i samarbeid med Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS. Selskapet markedsføres gjennom foredragsvirksomhet, kundebesøk i næringslivet, redaksjonell omtale i mediene, og via og lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Både nåtids - og framtidsperspektivet skal ivaretas. Byen Vår Drammen er engasjert av Drammen kommune i forbindelse med Byjubileet. I henhold til avtalen skal Byen Vår Drammen ha ansvar for følgende oppgaver og arrangementer i forbindelse med jubileet: Totalansvar for de fem hovedarrangementene. Åpningsarrangement nyttårsaften, FIS World Cup langrenn, bybursdagen juni, Drammen Elvefestival og internasjonal uke i oktober. Utarbeidelse av plan for helhetlig PR og profilering av byjubileet. Samarbeid og (sponsor) avtaler med næringslivet og næringslivets organisasjoner. På nyttårsaften feiret man inngang til byens 200-årsdag. Fakkeltog, nytt klokkespill fra Bragernes kirke, et historisk sceneshow på Bragernes torg og et storslagent fyrverkeri. Det var imponerende publikumsoppslutning. Showet var fylt med rock, opera, hip hop og korsang, hvor fortid, nåtid og framtid var vevd inn. Til slutt fikk publikum se storbondesønnen Hallvard redde den gravide trellkvinnen opp i båten sin et velkjent motiv på St. Hallvards brønnen. FIS World Cup sprintlangrenn - ny stor ski- og folkefest ID magasinet impulser i Drammen TIBE Drammen er ansvarlig utgiver av ID magasinet. Magasinet utgis i samarbeid med Byen Vår Drammen og har et opplag på Det ble utgitt seks nummer av ID magasinet i. ID magasinet inneholder redaksjonelle saker om Drammen sentrum og finansieres av annonsører i sentrum. Drammen Byjubileum 2011 Drammen blir 200 år i Byjubileumskomiteen, som ledes av Ordfører, Tore Opdal Hansen, legger vekt på at arrangementene skal ha stor bredde. Byens befolkning skal involveres og delta i arrangementene. Jubileet skal ha et Etter et års pause ble World Cup i Drammen sentrum igjen arrangert. Det var sjuende gangen verdenscupen i langrenn inntok Elvebyen. Både løpere, trenere, ledere, publikum, media, sponsorer, Norges Skiforbund (NSF) og Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) roste arrangementet. Arrangører er Konnerud IL, Byen Vår Drammen og Drammen kommune. Tusenvis av mennesker fylte sentrum torsdag 11. mars. Det var aktiviteter for barn og et omfattende kulturprogram både før prologen, i pausen før finalen og etter finalene. Konsertene løftet stemningen. Leder av langrennskomiteen i NSF, Hermod Bjørkestøl, skryter uhemmet av arrangementet. Det er stigning fra år til år. Arrangementet er et tilskudd til både nasjonal og internasjonal skisport, uttalte Bjørkestøl. - Bysprinten i Drammen har klart å lage en stor folkefest. Med ski og show blir det en festdag. Publikum har mange 5

6 Etter oppdrag fra Drammen kommune arrangerte Byen Vår Drammen Bybursdagen. Dette ble gjort i samråd med Drammen kommune v/prosjektleder for Byjubileet og kulturvirksomheten. Barnas Kulturdager ved Union Scene dannet opptakten til Bybursdagen som hadde et variert familieprogram. Selve feiringen foregikk på Bragernes torg. Programmet inneholdt lokal og nasjonal musikalsk og akrobatisk underholdning samt barneaktiviteter. Lokale ungdommer hadde moteshow med egenproduserte re-design klær. Til tross for grått vær og regnbyger strømmet drammenserne til byen og koste seg med marsipankake med tilbehør. tilbud - ja, dette er service for folket. Noe som jeg tror betyr mye, sier renndirektør i FIS, Jürg Capol, som gleder seg over den gode stemningen i byen. Som tidligere år ble det arrangert barneskirenn i World Cup løypene kvelden før barn deltok, rennet ble produsert på storskjermer og barna ble underholdt. Drammen Elvefestival - tidenes beste elvefestival Målet med Drammen Elvefestival er å skape en folkefest. Publikumsoppslutningen var enorm og folk kom i tusenvis til sentrum fra fredag 20. søndag 22. august. Politiet slo fast at det aldri har vært mer mennesker i byen! Størstedelen av sponsorinntektene kommer fra det lokale næringslivet. Forankring og støtte fra næringslivet, publikumsoppslutningen, og en fantastisk gjeng frivillige funksjonærer er suksesskriteriene for arrangementet. Arrangørene tilrettelegger for festen. Næringslivet finansierer festen og publikum skaper den. Det er suksessoppskriften! Folkefestene i sentrum er viktige for byen og sprinten gir god Drammensreklame. NRK og flere andre europeiske tv stasjoner sendte over to timer direkte fra rennet. Dette er omdømmebygging i praksis! Drammen ved Konnerud IL, Byen Vår Drammen og Drammen kommune er tildelt nye World Cup arrangement i perioden I 2012, 2013 og 2014 blir det sentrumssprint, mens det i 2011 blir sprint og distanserenn på Konnerud helgen før Ski VM starter i Oslo. Bybursdagen juni Små og store koste seg med mange og varierte arrangementer: det var liv og røre i gatene, på torget, på og langs elva, på Gamle Kirkeplass og i parken. Samt på alle restaurantene og spisestedene. Folk kom til fots, via sykkel, buss, bil, båt og andre fremkomstmidler. De ville se båtrace, vannhopp, svømming og Dragebåtfestival på elva. Høre konserter på Gamle Kirkeplass og andre scener, se på utstillinger, teaterforestillinger eller oppleve noen av de totalt over 100 arrangementene som ble gjennomført. Det var et omfattende program, gratisarrangementer og konserter både på torgscenen og Union Brygge. Noe for enhver smak og alder til alle døgnets tider. Skattejakt for elvepirater ble arrangert for fjerde år på rad etterfulgt av show med NRKs Barne TV-verter barn deltok og flere tusen så showet på Bragernes torg. 6

7 Årets artister på Gamle Kirkeplass: Donkeyboy, Kim Larsen & Kjukken, Jahn Teigen, Noora Noor, The Baseballs og Postgirobygget. Det var 9832 publikum på konsertene. Besøksrekord. Drammen Elvefestival, som var nr. 16 i rekken, gikk over i historien med rosende ordelag. Samarbeidet med næringslivet, Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Bragernes Konsert (som konsertarrangør), del arrangører og publikum gjør at festivalen har blitt en suksess. Festivalen gikk med overskudd og igjen bidrog det lokale næringslivet med betydelige sponsormidler. Avtale med Drammen kommune Byen Vår Drammen utførte oppgaver for Drammen kommune i via en forretningsmessig avtale. Kommunen er bestiller av tjenester og Byen Vår Drammen utfører av tjenestene. Selskapet har utført følgende oppgaver for og i samarbeid med kommunen. Prosjektledelse i omdømmeprosjekt Drammen mv. Operative tiltak i omdømmeprosjekt Drammen inkludert foredragsvirksomhet Ansvarlig for by bursdagsarrangementet 19. juni. Planlegging og gjennomføring. Statistikk besøksnæringen. Omdømmeprosjekt Drammen Omdømmeprosjekt Drammen ble etablert i Prosjektet er et samarbeid mellom Byen Vår Drammen, Drammen kommune, Drammen Næringslivsforening og næringslivet i byen. Prosjektet skal foreløpig løpe til og med Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Per Øyvind Mørk (leder), daglig leder Byen Vår Drammen, Finn Egil Holm, Ass. Rådmann i Drammen kommune, Tone Ulltveit-Moe, kultursjef i Drammen kommune, Svein Aas, salgsdirektør Mediehuset Drammens Tidende og Hans-Petter Tonum, daglig leder Drammens Næringslivsforening. Prosjektet har tre klare målsettinger; 1. Økt befolkningsvekst 2. Økt næringsetablering 3. Kraftig forbedring av byens omdømme I var det 80 partnerbedrifter som deltok i prosjektet. Det ble arrangert Partnertreff for ansatte i bedriftene i april med god deltagelse. Det ble gjennomført tre store kampanjer. Fokus på befolkningsvekst i april og juli med annonser i VG og Budstikka. Næringslivskampanje i oktober med annonser i blant annet Dagens Næringsliv. Samt annonser i VG i forbindelse med Strømsgodset og Cupfinalen. For femte år på rad ble det foretatt en måling hvor omdømmet til Drammen måles samtidig med at det også måles hvordan østlendinger liker byen. Målingene blir gjort for å kunne ha verifisert kunnskap om hvorvidt folks oppfatning om byen endrer seg i tråd med den generelle positive utviklingen i byen, samt se om de ulike omdømmetiltakene samlet har forventet effekt. Målingen viser betydelig fremgang for Drammen sitt omdømme. Utviklingen tar tid, men takket være hardt, målrettet og systematisk arbeid er byen i ferd med å nå sine mål. Befolkningsvekst På fem år har Drammen hatt en netto innflytting på nesten personer. Kilde: SSB. Omdømmevinner Folks positive oppfatning av Drammen har økt med hele 18 % siden Kilde: Omdømmerapporten, utført av Markedsinfo. Næringsvekst I NHOs kåring av Norges mest vellykkede kommuner i har Drammen inntatt 2. plassen blant landets 430 kommuner. Kilde: NHO. Nettsiden er videreutviklet. Her finnes all relevant informasjon om Drammen inkludert aktivitetskalender. 7

8 Hotellene Det har også i blitt utarbeidet en månedlig bransjestatistikk for hotellnæringen. Statistikken synliggjør beleggsprosent og antall gjestedøgn ved hotellene pr. måned og for hele året. Belagte rom var mot i Til sammen flere belagte rom i enn i Byutvikling/sentrumsplan Byen Vår Drammen var også i aktivt involvert i kommunens strategiarbeid og gjennomføring av konsentrert byutvikling mot jubileet i Det viser seg å være et sterkt engasjement for å prioritere utvikling av sentrumsområdene i byen både blant politikere, næringsdrivende og andre aktører i Drammen. Gågaten på Bragernes ble ferdigstilt i juni. Her bidrog 15 av 16 gårdeiere i gaten økonomisk, etter innsalg fra Byen Vår Drammen. Nytt Strømsø torg åpnes 18. juni Byen Vår Drammen er med i næringslivsgruppe i regi av prosjektet Buskerudbyen som skal se på fremtidig areal transportplan. Byutviklingsforum i Drammen ble arrangert 6. desember. Arrangør var Drammen kommune i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening. 120 personer fra eiendomsutviklere, eiendomsbesitter/gårdeiere, entreprenører, arkitekter/rådgivere, meglere, arrangørene samt andre interesserte deltok. Hensikten med møtet var å gi innsikt i Drammen kommunes mål og strategier for sentrumsutvikling. Samtidig ble det lagt vekt å få fram hvordan samarbeidet mellom kommune og utbyggere kan utvikles. Framtidsrettet byutvikling. Servicekurs Aksjonærer og andre næringsdrivende i Drammen sentrum ble invitert til tre timers servicekurs. Kursholder var Ellen Liverød Stensheim. Det var deltakere fra restauranter, butikker og andre næringsdrivende. Både aksjonærer og ikke-aksjonærer deltok. Det ble arrangert eget tilrettelagt kurs for Drammen kommunes medarbeidere, med samme instruktør. Handelens Dag Handelens Dag ble lørdag 12. juni arrangert for sjette år på rad. Målsettingen med Handelens Dag er å sette fokus på handelsstanden og mangfoldet i Drammen sentrum, både med gode tilbud og spennende opplevelser. For å trekke handlelystne til sentrum, ble det i samarbeid med butikkene og handelsaktører, presentert et program med aktiviteter forskjellige steder i byen. I tillegg kom butikkene ut i gatene og møtte kundene. Over 70 markedsboder bugnet av spesialtilbud kun denne dagen. Aksjonærer i Byen Vår Drammen ble ikledd spesialdesignet T-skjorte. Av aktiviteter nevner vi blant annet stort Bondens marked på Bragernes torg og Drammensduellen en aktivitetskonkurranse mellom byens treningssentere. Fra Torgscenen underholdt Drammen Tradjazz, Sissels Dansestudio og Drammen Turn. Finalen i Barnas Grand Prix ble også arrangert fra Torgscenen. Arrangementet ble betydelig markedsført, fikk god dekning i media, og butikkene kunne melde om svært god omsetning. Byens gågate ble offisielt åpnet av Ordfører Tore Opdal Hansen, under Handelens Dag. Handlevaneundersøkelse i sentrum Markedsinfo AS på vegne av Byen Vår Drammen gjennomførte, i april, undersøkelsen hvor formålet er å avdekke, analysere/tolke og rapportere handlevanene til et representativt utvalg av befolkningen i Drammensregionen. Rapporten dokumenterte dagens posisjon, og danner grunnlag for senere målinger, samt vil fungere som beslutningsgrunnlag for markedsstrategi- og tiltak. Rapporten viser gode resultater for sentrumshandelen. 6 av 10 drammensere handler i sentrum ukentlig. Det kan synes som butikkene i sentrum yter bedre service enn butikker lokalisert utenfor den indre bykjerne. Dette bekrefter at økt serviceleveranse vil være den konkurransefaktoren som raskest gir økt kundetilfredshet. Annonsering og Extra lørdag Byen Vår Drammen gjennomførte et nytt annonsekonsept for sentrumshandelen. Det ble gjennomført to Extra lørdag, 15. oktober og 11. desember. Konseptet går ut på å vise mangfoldet i handelen. I tillegg gjennomføres mindre bakgrunns arrangementer. Det var flere sider med print annonser og nettannonser hver gang. Byen Vår Drammen tok alle kostnadene. 8

9 I tillegg ble konseptet shopping i byen gjennomført i samarbeid med Drammens Tidende. Hver fredag hele året annonserte butikkene og Byen Vår Drammen. Byen Vår Drammen kjøpte inngangsannonsen hver fredag. Barnas Grand Prix Barnas Melodi Grand Prix ble i år arrangert for 20. gang. I regi av Tor Coward i samarbeid med Byen Vår Drammen, Drammen kommune og næringslivet. Finalen i ble arrangert samtidig med Handelens Dag. Dette samler mye publikum og er et fint innslag denne dagen. Det gjør også arrangementet populært å være med på da det når ut til et bredt publikum og barn/unge får opptre på en stor og flott scene. Målgruppen for arrangementet er barn og ungdom i grunnskolen som har sang, musikk, dans eller drama som en viktig del av fritiden. Audition ble holdt i KinoCity. Det var tre delfinaler på Torgscenen, før finalen som foregikk lørdag 12. juni. Strømsømarked Byen Vår Drammen har bistått foreningen Den Glade Samler i arbeidet med å arrangere Strømsømarked. Markedet arrangeres to lørdager i månedene april, mai, juni, juli, august, september og oktober. Byen Vår Drammen har sørget for leie av Strømsø gåtorg, lagt ut informasjon om arrangementet på tatt imot spørsmål og henvendelser om markedet. Samlerforeningen har hatt ansvar for selve arrangementet. Julearrangementer I samarbeid med Drammen kommune og Frelsesarmeen ble Torgisen åpnet lørdag 27. november. Foruten den tradisjonelle bandyskolen for de minste, lek på isen og messingblåsere gjorde reinsdyr og sledeturer det til en fin dag. Bondens Marked Det ble gjennomført syv Bondens Marked i Drammen. En styringsgruppe ble nedsatt i 2007 og bestemmelser for Bondens Marked i Drammen etablert. Bondens Marked ble annonsert i Drammens Tidende med til dels egne annonser, og sammen med andre arrangement, som Handelens Dag og Drammen Elvefestival. Faste kunder får gratis sms varsling i fokant av hvert marked. Det har vært en fin stamme på 15 faste produsenter på markedene. Bondens Marked har etablert seg med en kundekrets som ser ut til å øke i omfang og alderssammensetning. Markedet har etablert seg som en attraksjon i sentrum. Lørdagsmarked gjør at man er mer tilgjengelig for et bredere publikum. En samling for markedsledere ble gjennomført fra Bondens Marked sentralt. I år samarbeidet vi med Drammens Tidende om oppstarten til deres julekalender Tegn med Øisteins Blyant. I telt på torgscenen tegnet og underholdt Øistein til stor begeistring blant barna. Det var også i år stor deltakelse under julegrantenning ved Frelsesarmeen. Brannvesenet sin stigebil hentet ned Julenissen fra den gamle brannvakten. Messingblåsere og dansere fra Sirens underholdt i torgtraseen. Julegranen på Union Brygge ble tent søndag 28. november, med Drammens Mannskor som hyggelig innslag. Julegranen på Strømsø torg ble stående midt i anleggsområdet og ikke offisielt tent. Det ble gjennomført en handelsaktivitet, Extra lørdag 11. desember, i sammenheng med årets Bondens julemarked. Underholdning bestod av trekkspill og hestekjøring. Hele helgen hadde byen besøk av Fjompenissen Pys som underholdt barna med tryllerier og julefortellinger. Et hyggelig avbrekk i julestria for alle de familiene som la turen innom lavvoen på torget. 9

10 Julebelysning Julebelysningen i byens sentrum er en attraksjon i seg selv og bringer i tillegg med seg den handel som en by er avhengig av for å være levedyktig. Kundene skal oppleve julen i Drammen på en positiv måte julelys ble tent lørdag 27. november i byens gater og trær samt på bybroen. Nye investeringer medførte betydelig bedre og mer lys. Belysningen finansieres som tidligere år av Drammen kommune, næringsdrivende og gårdeierne i byen. Tiltaket koordineres av Byen Vår Drammen. Siden prosjektet er kostnadskrevende og krever en felles innsats fra alle for å opprettholde høy kvalitet, er det gledelig å se at det også i år var mange som betalte sin andel. Kontaktutvalget for næringslivet Drammen kommune Aksjonærfordeler Vi har fremforhandlet flere medlemsfordeler for våre aksjonærer. Rabatt på parkeringskort i Thamsgate og Grev Wedels Parkeringshus. Rabatt på trening ved Elixia treningssenter. Rabatt på alarmsystemer hos Securitas Direct. Rabatt på vakthold/områdekontroll hos Securitas, avdeling Drammen. Rabatt på annonsering i Mediehuset Drammens Tidende. Rabatt på annonsering i ID magasinet. Rabatt på salgs- og eksponeringskurs for butikkansatte. Garantert akuttbehandling og rabatt på bedriftshelsetjeneste hos Drammen Sportsklinikk. Trening og bedriftshelse på treningssenteret Moov. Fri plass til bod i gaten utenfor egen butikk under Drammen Elvefestival. Kontaktutvalget er et forum for næringsliv, Ordfører, gruppelederne i formannskapet og Rådmannen. Utvalget ledes av Ordfører, og jobber hovedsakelig med strategisk overordnede saker som berører næringslivets og dets rammebetingelser. Byen Vår Drammen representerer handel i kontaktutvalget og er representert med daglig leder. Norsk sentrumsforum (NSF) Paraplyorganisasjonen for norske bysentrumsorganisasjoner dekker et viktig behov for samarbeid mellom de ulike byer i Norge. Byen Vår Drammen er en av 48 sentrumsorganisasjoner som er medlem av NSF. NSF pleier kontakt med blant annet Miljøverndepartementet og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, foruten andre instanser som kan ha betydning for det arbeid som drives. Den årlige Sentrumskonferansen ble arrangert i Sandnes. Tema for konferansen var attraktive sentrum. 10

11 Økonomi I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret er fornøyd med årets resultat på kr Resultatet er bedre enn budsjett. Det økonomiske resultatet skyldes liten administrasjon, god kostnadskontroll og vellykkede prosjekter. God egenkapital betyr at selskapet kan fortsette sin offensive satsing. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt, og det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er ansatt to kvinner og en mann i selskapet. Styret består av fem menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapets virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Byen Vår Drammen AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Drammen, 23. februar 2011 I styret for Byen Vår Drammen AS Dag Torp Syvertsen Styreleder Finn Egil Holm Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem Morten Ranvik Styremedlem Lennarth N. Gryting Styremedlem Per Øyvind Mørk Daglig leder 11

12 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2009 Driftsinntekter Markedsføringstilskudd Prosjektinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnader Lønn- og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (26 741) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

13 Balanse pr Balanse EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og lignende Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 2 (6 500) (5 790) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 23. februar 2011 I styret for Byen Vår Drammen AS Dag Torp Syvertsen Styreleder Finn Egil Holm Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem Morten Ranvik Styremedlem Lennarth G. Nilsen Gryting Styremedlem Per Øyvind Mørk Daglig leder 13

14 Noter Noter til regnskapet NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Innventar og lignende Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 Avgang solgte driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Beregnet økonomisk levetid 3 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. NOTE 2 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 10. Alle aksjer har like rettigheter. Det er kun Drammen Kommune som eier mer enn 5 % av selskapet. I tillegg har selskapet 650 egne aksjer. Selskapet har i kjøpt egne aksjer for kr 0 og solgt egne aksjer for kr

15 NOTE 3 SKATT 2009 Årets skattekostnad består av: For lite avsatt betalbar skatt tidligere år 0 0 Betalbar skatt (28%) Skattekostnad Utsatt skatt: Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (skattefordel) Positivt tall viser at regnskapsmessig verdi er høyere enn den skattemessige. Dette innebærer at de fremtidige skattemessige fradragene vil bli mindre enn de regnskapsmessige. Skatteeffekten av dette representerer en utsatt skatteforpliktelse. Tilsvarende viser et negativt tall at selskapet har skattemessige fradrag til gode, altså en skattemessig fordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i regnskapet er beregnet som 28 % av netto midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak. NOTE 4 LØNNSKOSTNADER ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum Selskapet har i sysselsatt 3 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har tegnet slik pensjonsordning for alle sine ansatte med et innskudd på 5-8% av lønn. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr ekskl.mva, hvorav kr gjelder annen bistand. NOTE 5 BETALINGSMIDLER Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. Tilsvarende tall for 2009 er kr

16

17 Innstilling fra valgkomitéen Innstillinger Valgkomiteen har bestått av Elle Ruth (leder), Arild Eek, Anne Berit Terum Stensrud og Sissel Haug. Følgende styremedlemmer er på valg: Dag Torp Syvertsen (styreleder) Asgeir K. Svendsen Finn Egil Holm Øvrige styremedlemmer er ikke på valg. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer vil foreligge på et senere tidspunkt. Styrets forslag til styrehonorar for 2011 Styrets leder kr Styremedlemmer kr Honoraret for ble vedtatt på forrige generalforsamling. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse Forslag til valg av revisor: Deloitte AS. Revisors honorar for 2011 fastsettes til kr mva. For konsulent- og regnskapsmessig bistand brukes egne timesatser etter regning 17

18 Markedsføringsbidrag For 2011 foreslår styret i Byen Vår Drammen følgende satser. Uendret fra. Faggruppe Drammen City Kategori A 0-2 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori B 2-5 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori C 5-10 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori D årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori E årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori F Over 30 årsverk markedsføringstilskudd kr Faggruppe andre næringsdrivende Kategori A: 42 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori B: 84 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori C: 126/168 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori D: 210/252 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori E: 294/336 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori F: 378/420 aksjer markedsføringstilskudd kr Faggruppe sentrumsgårdeierne De første 500 m2: kr 15 pr. år utleiet areal de neste 500 m2: kr 12 pr. år utleiet areal de neste1000 m2: kr 10 pr. år utleiet areal de neste 2000 m2: kr 8 pr. år utleiet areal Overskytende m2: kr 7 pr. år utleiet areal Med en øvre grense på kr pr. gårdeier. NB! Alle beløpene er eks. lovpålagt merverdiavgift. 18

19 Næringslivssenteret i Børsen Bragernes torg 13 Postadresse: Postboks Drammen Tlf.: Fax.: E-post:

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Innhold. 3 Hovedpunkter. 4 Ord fra styrets leder. 6 Dette er Aker Achievements. 8 Elite: Verdens beste langrennsnasjon. 10 Bredde: Økt satsing

Innhold. 3 Hovedpunkter. 4 Ord fra styrets leder. 6 Dette er Aker Achievements. 8 Elite: Verdens beste langrennsnasjon. 10 Bredde: Økt satsing Årsrapport 2010/11 2 Aker Achievements årsrapport 2010/11 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Ord fra styrets leder 6 Dette er Aker Achievements 8 Elite: Verdens beste langrennsnasjon 10 Bredde: Økt satsing 12 Ansatte:

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer