Produsert iht. normene:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produsert iht. normene:"

Transkript

1 Tilhører F i r m w a r e. Version V 4.0 Styreenhet BX-444Mc Styreenheten BX444-Mc er utformet og laget iht. europeiske forskrifter. Enheten vil på en fleksibel måte detektere tilstedeværelse av giftig og/eller eksplosiv gass gjennom tilkobling av opp til 4 eksterne sensorer. For å skape ett fullstendig overvåkings- og styresystem med maksimal fleksibilitet, er det brukt en mikroprosessor. Takket være dette og de andre funksjonene er BX444-Mc egnet for sivilt bruk, industrielt bruk og i små underjordiske parkeringshus. Styreenheten BX444-M har tre farenivåer: Første nivå alarm. Denne er stilt på 8 % av L.E.L. eller 120ppm for alle sensorer. Andre nivå alarm. Denne er stilt på 13% av L.E.L. eller 200ppm for alle sensorer. Tredje nivå alarm. Denne er stilt på 20 % av L.E.L. eller 300ppm for alle sensorer. For å forenkle avlesningene har styreenheten 4 lysdioder som indikerer hvilken sensor som overvåkes for øyeblikket. Dette skjer på roterende vis og ett display viser den målte gasskonsentrasjonen. Ved hjelp av mikrobrytere kan man velge hvilke sensorer som skal være aktivert. Dette gjør det mulig å velge: Velge eller velge bort sensorer som ikke er installert eller er defekt. Velge type gass som skal detekteres (giftig eller eksplosiv) Velge relèfunksjon (pulserende eller kontinuerlig) Velg område med høy sikkerhet. Det finnes en TEST knapp som tester enheten og tilkoblete sensorer. Dette gjør den totale kontrollen av enheten BX444-Mc enklere. Den eksterne kapslingen har beskyttelse klasse IP44 og er konstruert for montering på vegg eller på skinne i elektroskap. I tillegg til alarm lampe er enheten utstyrt med ett internt lydsignal. Bruksanvisning F i r m w a r e. V Firmware e r s i o n e 3. 1 Version 4.0 Produsert iht. normene: EN EN EMC EN VIKTIG NB. Installasjonen skal kun utføres av autorisert installatør. Før man kobler til enheten, anbefales det at man leser instruksjonsboken nøye, og at den oppbevares på ett sikkert sted for fremtidig bruk. Videre anbefales det at man følger anvisningene til de elektriske tilkoblingene iht. de vedlagte tegningene, og at gjeldende instruksjoner og forskrifter følges.

2 Installasjonen av gassdetektoren er ikke unntatt fra å v æ r e i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d a l l e f o r s k r i f t e r v e d r ø r e n d e k a r a k t e r i s t i k k e r, i n s t a l l a s j o n o g b r u k a v o m r å d e n e g a s s a p p a r a t e r. V e n t i l a s j o n a v o m r å d e n e o g f j e r n i n g a v f o r b r e n n i n g s p r o d u k t e r s o m b e s k r e v e t i U N I - n o r m e n e i h t. A R T. 3 l o v / 7 1 o g r e l e v a n t e l o v m e s s i g e f o r s k r i f t e r. Hoved karakteristikk Maksimalt 4 soner Gass konfigurasjon Tilkobling av sensorer for forskjellige gasser, maksimalt 4 sensorer. Front panel Sensor visning på front panel, feilmeldinger og brudd til sensor. Indikasjon på at sensor er tilkoblet på front panel. Indikasjon og lydsignal i tilfelle gassalarm eller feil på relé Auto installasjon diagnose. Overbelastnings kontroll av sensorer med interne automatsikringer. Overbelastnings kontroll av batteri med interne automatsikringer Test knapp Mikrobrytere for innkobling eller utkobling av sensorer Avlesning av målt gass med opplyst display Tekniske spesifikasjoner Driftsspenning Vac 50Hz ±10 % Sekundær effekt fra batteri Max 2,2 Ah (Valgfritt)... 12Vdc ±10% Batteri lader max 2.2 Ah...mikroprosessor styrt Effekt forbruk...3,1w 230V Effekt forbruk...1,5w 12V Rele kontakter... 10A 250V resistiv - 5A 30Vdc resistiv Foralarm...Satt til 8% av L.E.L. eller 120ppm CO Andre foralarm... Satt til 13% av L.E.L. eller 200ppm CO Hovedalarm...Satt til 20% av L.E.L. eller 300ppm CO Målt gass visning..... Opplyst display Antall sensorer som kan tilkobles Mikrobrytere for å koble inn eller ut sensorene for hver sensor Type sensorer... Halvlerere, Katalytisk, Elektrokjemisk celle, Pellistor Type feil detektert av feilkrets Avbrudd, kortslutning eller slitasje Inngangssignal ma on 220 ohm Nøyaktighet... 1% FS Responstid... < 2 Styreenhet... mikroprosessor Driftstemperatur område C +60 C Venter, blinkende periode sekund Manuall Test...innebygd Max. A vs ta n d mellom sensor og enh et m Kabel størrelse for tilkobling av sensor... 1 mm 2 Størrelse DIN EN *144*110 Beskyttelse klasse... IP42 Elektromagnetisk kompatibilitet, CE referansenorm... EN Side 2

3 Noen sensortyper som kan tilkobles: Sensor SG544 SGM595 SGM533 SG895 SG800 CO100 Føler Katalytisk Katalytisk Katalytisk Katalytisk Iht gass type Elektrokjemisk Detektert gass CH4 -GPL CH4 -GPL CH4 -GPL CH4 - GPL Se tabell CO Måleområde 0 100% LEL 0 100% LEL 0 100% LEL 0 100% LEL Iht gass type %ppm utgang 4 20 ma 4 20 ma 4 20 ma 4 20 ma 4 20 ma 4 20 ma Nøyaktighet ±5 % ±5 % ±5 % ±1 % ±1 % ±1 % Selv kalibrerende Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nyttig informasjon Sjekk at sensor er uskadet etter at den er pakket ut av esken. Sjekk at informasjonen på esken stemmer med gasstypen som skal detekteres. Følg koblingsskjema nøye når du kobler til de elektriske kablene. All annen bruk av sensoren enn det den er beregnet for, anses som feil bruk, og BEINAT S.r.l. påtar seg derfor intet ansvar for mulige skader på mennesker, dyr eller gjenstander som følge av dette. Vilkår og forventning: Installasjonen av gassdetektoren BX444-Mc, ordinært og ekstraordinært vedlikehold av denne, og avhending når dens tekniske garanterte levetid er utløpt, må utføres av autorisert personell Med spesialopplæring. Ikke la den bli våt. Detektoren kan få varige skader ved å senke den ned i vann. Husk detektoren har beskyttelse klasse IP42. Ikke slipp den ned. Harde slag eller fall under transport eller installasjon kan ødelegge dens anvendelse. Unngå brå temperatur svinginger. Plutselige temperatur endringer kan forårsake kondens og detektoren kan virke utilfredsstillende. Rengjøring. Rengjør aldri detektoren med kjemiske produkt. Vask om nødvendig med en fuktig klut. Bruk aldri noen klut som er dyppet i tynner, alkohol og kjemiske rensemidler. ADVARSEL: Handlinger som skal utføres ved alarm 1) Slukke alle åpne flammer. 2) Steng hovedgass kranen eller LPG sylinder kranen. 3) Ikke slå på eller av noe lys; ikke slå på noen elektriske apparater eller andre innretninger. 4) Åpne vinduer og dører for å øke ventilasjonen. Dersom alarmen stopper, må årsaken lokaliseres og relevante målinger må utføres. Dersom alarmen fortsetter og grunnen til at gass er tilstede ikke kan bli funnet eller fjernet, forlat bygningen og ring nødtelefonen når man er på utsiden av bygningen (brann, politi etc.) Side 3

4 Komponenter og kommandoer S1 S2 S3 S O N (1) Probes (14) (7) 1 Alarm Sensor eksklusjon Valg av visning av gass type Switch 1 År 2012 Valg av høy sikkerhet Switch 2 Hovedalarm, relèfunksjon switch 3 Alarm lås Battery Over Load Pr ob es Over Load Battery T e s t (2) (3) (4) (5) ppm LIE (13) (12) (11) (8) (9) (10) Faul t 2 Alarm Main Alarm R es e t (6) Power supply terminal Signal terminal block BX444-Mc 1) Lys på. Den blinker i ca 2 minutter (oppvarmingstid) når power supply blir satt på. Når den er klar, slutter den å blinke. 2) BATTERY LED. Denne lyser når power supply mangler og den blir drevet av ett 12Vdc batteri. Den starter å blinke når batteriet er flatt. Viktig : Under oppvarmingstiden detekterer ikke enheten gass! 3) OVER LOAD PROBES LED. Denne vil lyse dersom det er kortslutning i sensoren eller det går for stor strøm i sensoren. 4) OVER LOAD BATTERY LED. Denne vil lyse dersom batteriet er feil tilkoblet eller har unormal spenningskarakteristikk. 5) TEST KNAPP. Denne knappen brukes til å utføre en funksjonstest. For å utføre denne operasjonen må det ikke eksistere noen feil eller alarmer. 6) RESET KNAPP. Denne knappen brukes til å nullstille minnet eller nullstille enheten etter en feil. 7) 1. Alarm LED. Denne vil lyse når konsentrasjonen av gass har nådd 8% av LEL, eller 120ppm (ref. CO), og den første alarmrelèkontakten lukkes. Relèkontakten åpnes når 13% av LEL, eller 200ppm CO, er overskredet. 8) 2. Alarm LED. Denne vil lyse når konsentrasjonen av gass har nådd 13% av LEL, eller 200ppm (ref. CO), og den andre alarmrelèkontakten lukkes. Signalgiveren vil gi ut en lavfrekvent lyd. Relèkontakten åpnes når nivået går under 13% av LEL, eller 200ppm CO. 9) MAIN ALARM LED. Denne vil lyse når konsentrasjonen av gass har nådd 20% av LEL, eller 300ppm (ref. CO), og hovedalarm relèkontakten er lukket. Signalgiveren vil gi ut en høyfrekvent lyd. 10) FAULT LED. Denne vil blinke dersom det er feil på en av sensorene, eller hvis det er feil eller brudd i tilkoblingene. Når denne blinker kan ikke enheten dektere noe gass. For å aktivere enheten igjen må den defekte sensoren repareres eller deaktiveres ved hjelp av den interne mikrobryt (se avsnitt 6 paragraf A) og deretter må RESET knappen trykkes inn. 11) EXPLOSIVE GAS LED. Dersom denne lyser, er sensoren innstilt for å detektere eksplosiv gass. (Metan, LPG, etc.). 12) DISPLAY. Symbolene er illustrert i tegningen. a) Symbolet er på når BX444-MC blir drevet av batteriet. b Symbolet viser status på batteriet og vil blinke når batterispenningen blir for lav. b b) Tallet i displayet viser gass konsentrasjon av detektert gass. Avlesningen gjøres hvert 4 sekund, sensor for sensor og viser gassmengeden som blir detektert. c) Bokstavene ppm vises når sensoren detekterer giftig gass. Bokstavene LEL vises når sensoren detekterer eksplosiv gass. d) Symbolet viser når BX444-Mc ble varmet opp og viser nedtellingen. 13) TOXIC GAS LED. Hvis denne lyser er sensor satt til å detektere giftig gass (Karbonmonoksyd) 14) SENSORS LEDs. Disse lampene representerer de tilkoblede sensorene og vil lyse i tur og orden. Beinat ppm LEL c d Side 4

5 Dimensjoner BX444-Mc Screw 5 ma Bracket Page 5

6 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON Komponenter og kommandoer fortsettelse Sensor identifikasjons LED Sensorer En rekke med lysdioder (sensorer) er numerert fra 1 til 4 er installert på BX444-Mc. Disse lysdiodene lyser med en frekvens på 2 sekunder og representerer de tilboblede sensorene, og indikerer sensoren som avleses i displayet. ppm LEL CO gasses konsentrasjon er avlest i ppm Den explosive gassens konsentrasjon (metan or LPG) er avlest i prosent av L.E.L I tilfelle alarm: Lysdioden som representer sensoren stopper og lyser i ca 15 sekunder. Dette er gjort for lettere å kunne lokalisere den riktige sone eller soner. Gassprosenten som er målt av sensoren vises i displayet i ca 15 sekunder. I neste omgang vil LED (sensor) starte som normalt igjen og alarmen utløses. I tilfelle feil: Lysdioden til den relevante sensoren vil starte å blinke og lyse konstant. Displayet vil vise FA (Fault) fast, og signalgiver vil gi en konstant lyd inntil: 1) Feilen har blitt rettet; 2) Den relevante sensoren har blitt koblet ut ved hjelp av mikrobryteren. L.C.D. DISPLAY. Gass konsentrasjons avlesning for hver installerte sensor. Ett display er installert i styreenheten BX444-Mc for å vise den målte gasskonsentrasjonen. Dataene veksler for hver installerte sensor hvert 20 sekund. Det er mulig å se hvilken sensor som vises ved å se på de blå lysdiodene på i displayet. Skala på display : ppm eller L.E.L. Displayet viser CO gass konsentrasjon i ppm Displayet viser metan eller LPG gass i prosent av L.E.L Deaktivere eller avinstallere sensorene. Du kan installere opptil 4 sensorer til BX444-Mc. Enheten er testet med alle sensorene tilkoblet. Disse mikrobryterene er også brukt til å deaktivere en eller alle sensorene i tilfelle det oppstår en feil. Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 SI C M ON ON ON ON ON Tegnforklaring: nsi I nm Punktet bryteren. viser posisjonen på Eksempel på type gass valg Sensor 1 Innkoblet Sensor 3 Innkoblet Sensor 2 Ikke innkoblet Sensor 4 Innkoblet Page 6

7 CO CO CO CO G a s G a s G a s S e l e c t i o n S e l e c t i o n S e l e c t i o n G a s S e l e c t i o n GAS GAS GAS GAS Komponenter og kommandoer fortsettelse Valg av visning av gass for hver sensor Styreenheten BX444-Mc er utstyrt med 4 mikrobrytere for å velge hvilke type gass den installerte sensoren skal vise. LEL visning når bryter er satt til ON. Eksplosiv gass. ppm visning når bryter er satt til OFF. Giftig gass. Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 SI C M ON ON ON ON ON nsi I nm Tegnforklaring: Punktet viser posisjonen til bryteren Eksempel på gass valg Sensor 1 Giftig gass ppm Sensor 2 Eksplosiv gass LEL Sensor 3 Giftig gass ppm Sensor 4 Giftig gass ppm BX444-Mc funksjons måte Switch 1 Valg av høy sikkerhet BX444-Mc er utstyrt med en mikrobryter som brukes til å aktivere eller deaktivere høy sikkerhet. I posisjon SI aktiverer man høy sikkerhet. I posisjon nsi deaktiverer man høy sikkerhet. Switch 2 Hoved Alarm relè funksjon BX444-Mc er utstyrt med en mikrobryter for å velge funksjons måte til hovedalarm relèet. I posisjon C (kontinuerlig) vil relèkontakten ligge inne inntil RESET knappen blir trykket inn. I posisjon I (impuls) vil relèkontakten ligge inne i 20 sekunder for så bryte kontakten. Switch 3 Alarm minne logging Ved å sette mikrobryteren til M, enheten vil logge alarmen, holde relèkontakten lukket, og hovedalarm LED vil blinke, inntil RESET knappen blir trykket inn. Ved å sette mikrobryteren til nm, enheten vil ikke logge alarmen. Disse type valg er brukt når eksos vifter må kontrolleres, eller når man ikke trenger å logge alarmen. Fordi denne operasjonen er forbundet med mye ansvar, må den kun utføres av en autorisert tekniker i overensstemmelse med kravene til anlegget. Tegnforklaring: Sone1 Sone2 Sone 3 Sone SI C M ON ON ON ON ON nsi I nm Alarm logging M Ingen alarm logging nm Høy sikkerhet SI Ingen høy sikkerhet nsi Funksjons måte I Impuls Funksjons måte C kontinuerlig Symbolet sviser bryter funksjon Eksempel på relè funksjon Høy sikkerhet Utkoblet Funksjons måte Kontinuerlig Alarm minne Logging Side 7

8 Installasjon og posisjonering av sensor Det er svært viktig for funksjonen av BX444-Mc at den blir installert på riktig måte. Ved å følge instruksjonene i dette avsnittet, oppnår man høy presisjon, samtidig at man unngår falske alarmer. BX444-Mc er laget slik at den kan installeres eksternt eller bygges inn i elektriske tavler. Under installasjonen må man overholde de normale forholdsreglene som gjelder for elektroniske enheter og derfor: - Installer enheten unna varmekilder. - Sørg for at væsker ikke kommer i kontakt med BX444-Mc ; kapslingen har beskyttelsesgrad. Man kan koble til mange type sensorer til denne enheten. De må plasseres i riktig høyde ut fra hvilken gass de skal detektere. Disse høydene er: - 30 cm fra det laveste punktet på gulvet for å detektere. Tunge gasser (L.P.G. etc.) - 30 cm fra det høeste punktet i taket for å detektere. Lette gasser (Metan, etc.) -160 cm fra det laveste punktet på gulvet for å detektere. Flykige gasser (CO, etc.) Det er viktig å være klar over at de eksterne sensorene skal installeres iht. følgende begrensninger: 1) Sensorene skal ikke plasseres i nærheten av apparater som skal overvåkes (kjeler, brennere, industrikjøkken, etc.), men på motsatt side. 2) Sensorene må ikke utsettes for røyk, damp etc., da dette kan forvrenge målingene. 3) Sensorene skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder, venitlatorer eller vifter. Man må være klar over at komponentene inne i sensorene har en variabel levetid, i gjennomsnitt 5 10 år (det finnes tabeller som gir mer informasjon om de forskjellige sensorene). Etter denne tiden anbefales det å sjekke feil LED regelmessig. Hvis disse lampene lyser, må en godkjendt teknikker skifte ut sensoren. SENSOR INSTALLASJON INFORMASJON 30 cm lette gasser 160 cm flyktige gasser 30 cm tunge gaser Side 8

9 Slå på BX444-Mc enheten Før man slår på enheten BX444-Mc må man sjekke at tilkoblingene er utført iht. til de riktige skjemaene som er illustrert bak i denne anvisningen og at man har lest og forstått advarslene. 1) Tilkoble spenning ved å bruke godkjendt bryter. Det bør være innebygd sikring i bryteren. 2) Man vil se at noen lysdioder vil lyse i tur og orden i ca 20 sekunder. Dette er for å teste lysdiodene. 3) Lysdioden ON vil blinke i ca 2 minutter for så lyse konstant. Da er enheten BXX444-Mc klar til bruk. 4) Ved å trykke MANUAL TEST knappen, felles for alle tre soner, vil lysdiodene lyse i stigende rekkefølge. Først lyser 8% LEL dioden sammen med relèet som vil legge relèkontakten til FØRSTE FORALARM POSISJON. Signalgiver vil gi ut en lavfrekvent lyd. Så lyser 13% LEL dioden sammen med relèet som vil legge relèkontakten til ANDRE FORALARM POSISJON. Signalgiver vil gi ut en høyfrekvent lyd. Til slutt vil 20% LEL dioden lyse sammen med relèet som vil legge relèkontakten til HOVED ALARM og sone minne funksjon. Signalgiver vil gi ut en veldig høyfrekvent lyd. Når man slipper MANUAL TEST knappen vil man se det motsatte: Bare MAIN ALARM og sone alarm lysdidene vil fortsatt lyse. 5) Hoved alarmen vil fortsette inntil man trykker på RESET knappen som sletter alarmen fra alle minneplasser. 6) For å fullføre testen, sender man ut en kalibrert aeresol gass på 20% av L.E.L. Dersom man tester med en vanlig sigarett tenner, kan man ødelegge sensoren. 7) Dersom man ønsker å simulere en sone feil, kan man koble fra en av kablene til sensorene. Når lysdioden for feil lyser, vil signalgiver gi ut lyd for å varsle en feil og det relevante relèet vil slå inn. Feilsøking før man ringer etter service Hvis ikke enheten starter. Sjekk at spenningen 220 V er riktig tilkoblet. Dersom enheten er drevet med batteri, sjekk at 12 VDC er riktig tilkoblet. Dersom lysdiode for feil lyser. Sjekk at kablene fra BX444-Mc til sensorene er intakte, at sensorene har riktig spenning og at signalkabelen er riktig tilkoblet. Dersom lysdioden for overbelastet sensor lyser. Sjekk: at polariteten til sensor er riktig, slik at det ikke er en kortslutning, at ingen sensor er skadet under installasjonen, at strømforbruket er normalt. Dersom lysdioden for overbelastet batteri lyser. Sjekk at det ikke er kortslutning i tilkoblingskablene, eller at polariteten ikke er byttet om, eller at batteriet ikke er skadet. Dersom styreenheten gir alarm gjentatte ganger. Sjekk at det ikke er noen gasslekkasje. Dersom alarm signalet og feil lysdioden kommer på samtidig må man kontrollere sensorene. Dersom enheten gir alarm og ikke kobler ut enhetene som er tilboblet. Kontroller at kablingen er korrekt og at jumperen som kobler spenning til relèet er riktig innsatt. Alle relèene skal være uten spenning. Sjekk koblingsskjema. Desom en 12Vdc magnetventil, som ikke vikrer som den skal, er koblet til BX444-Mc. Direkte tilkobling av 12 Vdc magnetventiler eller sirener til BX444-Mc er ikke tillatt. Man må alltid bruke eksternt power. BX444-Mc gir ut maksimalt 100mA. Dersom det oppstår andre problemer, skal en autorisert tekniker kontaktes. Side 9

10 Elektriske tilkoblinger VIKTIG. Sjekk at spenningen er riktig før man kobler den til. Les instruksjonsanvisningen og koblingsskjemaet nøye. Husk at signalkablene ikke skal være sammen med nett kablene. VIKTIG! Alle relèene er potensialfrie. Koblingsskjema venstre side C N C C N C C N C C N C NO NO NO NO PH N Nett tilkobling 230V AC Feil relè 1. foralarm relè 2. foralarm relè Hoved alarm relè VIKTIG! Batteri kabler skal være under 2 meter Koblingsskjema høyre side 12 V S 1 S 2 S 3 S 4 Valgfritt GASS SENSORER Gass ventil og sirene 12V DC Direkte kobling av 12VDC magnetventil eller sirener BX444-Mc er ikke tillatt. + + Tilkobling 230VAC - 12VDC Omformer 230 VAC /12VDC Diode 1N 5406 S 1 S 2 S 3 S 4 En ekstern omformer må alltid brukes. 12 V GASS SENSORER Side 10

11 Elektriske tilkoblinger Basic connections without intrinsic safety Normally close electrovalve PH N Ph Nett tilkobling 230 V AC N Alle relèer er potensialfrie Maksimal belastning 10A resestiv last Elektroventilen i skjemaet er en NC ventil, automatisk eller manuell reset type For å koble til en NA eketroventil, bytt om forbindelsen på klemme 11 og klemme12 Basis tilkobling uten høy sikkerhet Normalt lukket elektroventil PH N Ph Nett tilkobling 230 V AC N Alle relèer er potensialfrie Maksimal belastning 10 A resestiv last Elektroventilen i skjemaet er en NC ventil, automatisk eller manuell reset type OBS Det er ikke mulig å koble til en NA type elektroventil Side 11

12 Forsikring. Denne enheten er forsikret av SOCIETÀ REALE MUTUA for PRODUCT'S GENERAL LIABILITY opp til maksimum 1,500, EURO mot skade som er forårsaket av funksjons feil i enheten. GARANTI. Det er 3 års garanti fra produksjonsdato, i overensstemmelse med følgende forhold. Defekte komponenter vil bli skiftet uten kostnad, unntatt bytte av plastikk eller aluminium kasser, vesker, pakking, batterier og tekniske rapporter. Enheten må sendes vederlagsfritt til BEINAT S.r.l. Skade forårsaket av uautorisert personell, feil installasjon og neglisjering av unormal funksjoner skal ikke inngå i garantien. BEINAT S.r.l. er ikke ansvarlig for mulig skade, direkte eller indirekte, på mennesker, dyr, eller gjenstander; som følge av produkt feil og feil bruk. Styreenhet BX444-Mc Skal utfylles etter installasjon Made in Italy Styling by b&b design Salgs dato Stempel og signatur fra selger Registreringsnummer I overensstemmelse med utviklingsavdelingen retningslinjer,beinat S.r.l. reserverer vi retten til å modifisere produktet uten anmerkninger. BEINAT S.r.l. Via G. Bossetto , Ciriè (TO) - ITALY Tel Fax E- mail

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

GASSALARM GS 913 for hytte, bobil og båt.

GASSALARM GS 913 for hytte, bobil og båt. GASSALARM GS 913 for hytte, bobil og båt. Ved hjelp av den indre halvleder-sensoren, detekterer GS 913 tilstedeværelsen av metan og LPG i henhold til kravene, med en følsomhet kalibrert til 10% av LEL

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. ATEX gassensor SG895

Revidert Atle Hjelmerud. ATEX gassensor SG895 Revidert 25.11.2015 Atle Hjelmerud ATEX gassensor SG895 Introduksjon SG895 er en ATEX godkjent katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TEST & MÅLEINSTRUMENTER

TEST & MÅLEINSTRUMENTER TEST & MÅLEINSTRUMENTER micro DM-100 Digitalt Multimeter Støtsikkert & vanntett micro CM-100 Digital tangamperemeter Fleksibel, 10 funksjoner micro HM-100 Temperatur og fuktmåler Nøyaktige målinger ALLE

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. EFP Komfyrvakt Feilsøking og test av EFP komfyrvakt Test av EFP Systempakker Pakke for el-tavle Test av EFP Systemet for el-tavle gjøres ved å trykke inn testknapp på detektor (kan ta opp til 8 sekunder

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.15

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype)

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) BRUKSANVISNING MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG OG TA VARE PÅ DEN. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig installasjon

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 1 ventil 1/2 : NRF 5648184 2 ventiler 1/2 : NRF 5648185 1 ventil 3/4 : NRF 5648186 KOMPONENTER I PAKKEN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❶ MAGNETVENTIL (1

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Nå med ny og forbedret funksjonsknapp! Knappen sitter fast og kan ikke forsvinne ved montering. Mkomfy 2G 25R

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer