Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok

2 Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender innebygde multimediefunksjoner, en fargepalett på 1,07 milliarder farger, og LCD-teknologi. Zoomlinse for korte og lange visningsavstander 2x zoomlinsen for både korte og lange visningsavstander kan vise et 100 tommer stort diagonalt bilde fra en avstand på 3,0 m til 6,1 m. Lens Shift Lens Shift-funksjonen gjør projektoren mer fleksibel i henhold til installering. Du kan bruke projektoren hvor du vil uten at bildet blir forvrengt (se side 14). Color Management Med Color Management-funksjonen kan bildefargenes detaljer justeres til å passe dine ønsker og projektorens omgivelser (se side 32 32). Autoiris Integreringen av pæreåpningen forsterker kontrasten og dybden i bildet som vises. Kompatibilitet Projektoren godtar signal fra flere kilder: datamaskiner, analoge TV-systemer (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, og PAL-N), komponent video, S-video, RGB scart, og HDMI. Systeminnstilling for enkel datamaskin Projektorens multiskann-system tilpasser seg raskt til nesten alle datamaskinsignaler (se side 26). 16 : 9 Bredskjerm Det brede LCD-panelet med 1920 x 1080 oppløsning (16:9 bildeforhold) kan sende bildet fra komponent-videosignaler som fra DVD-spillere og HDTV-er i fullskjerm. Automatisk blender Den automatiske lukkeren beskytter linsen mot støv og riper. Den åpnes og lukkes automatisk når du trykker på POWER ON/STAND-BY-knappen. Stort utvalg av bildemoduser Du kan velge en ideell bildemodus for visningsmiljøet eller for ønsket bildekvalitet (se side 27). De fem ulike, selvvalgte imagene kan også lagres (se side 28 32). Strømbehandling Strømbehandlingsfunksjonen reduserer strømforbruk og forlenger pærens levetid (se side 41). Logo Med Logo-funksjonen kan du tilpasse skjermlogoen (se side 40). Du kan fange et bilde til skjermlogoen og bruke den som oppstartsskjerm eller mellom presentasjoner. Lamp Control Projektorpærens lysstyrke kan velges (se side 23, 29). Flerspråklig menyvisning Bruksmenyen er tilgjengelig på 16 språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, nederlandsk, svensk, finsk, ungarsk, rumensk, russisk, kinesisk, koreansk og japansk (se side 37). To HDMI-innganger Projektoren har to HDMI (High Definition Multimedia Interface)-innganger. Via disse inngangene kan du enkelt koble til digitalt utstyr. Flettet/progressivt-konvertering Høykvalitets bildeteknologi konverterer et flettet (interlaced) signal til et progressivt skannet bilde (se side 29). Skjermmenyen og figurene i denne håndboken kan være noe forskjellig fra det faktiske produktet. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.

3 Innhold Funksjoner og utforming Innhold Til eieren Sikkerhetsanvisninger Luftsirkulasjon 6 Riktig plassering av projektoren 6 Flytting av projektoren 6 Samsvar Delenavn og funksjoner Foran 8 Bak 8 Bunn 8 Bakre inngangsparti 9 Projektorens kontrollpanel 10 Fjernkontroll 11 Fjernkontrollens bruksområde 12 Installasjon av batteri for fjernkontroll 12 Installasjon Plassering av projektoren 13 Justerbare føtter 13 Flytting av linsen 14 Tilkobling av videoutstyr (Video, S-Video) 15 Tilkobling av videoutstyr (komponent) 15 Tilkobling av videoutstyr (HDMI, RGB Scart) 16 Tilkobling av datamaskin 16 Tilkobling av strømledningen 17 Grunnleggende bruk Slå på projektoren 18 Slå av projektoren 19 Bruk av skjermmenyen 20 Menyen og dens funksjoner 21 Justering av zoom og fokus 22 Bruk av fjernkontroll 22 Input Valg av inngangskilde og system 24 Image Valg av bildemodus 27 Bildejusteringer Justering av bildemodus 28 Bildejustering Bildeposisjon og skjermjustering 34 Screen Justering av skjermstørrelse 35 Setting Setting 37 Information Input Source Information-skjermbilde 43 Vedlikehold og rengjøring Warning-lampe 44 Rengjøring av RGB-panelene 45 Rengjøring av luftfilteret 47 Tilbakestilling av filternedtelleren 48 Rengjøring av projektorlinsen 48 Rengjøring av projektorkabinettet 48 Skifting av pæren 49 Tilbakestilling av nedtelleren for pæreutskiftning 50 Vedlegg Feilsøking 51 Lamper og projektorens tilstand 53 Menystruktur 54 Systemmodustabell 56 Tekniske spesifikasjoner 57 Konfigurasjon av innganger 58 Ekstrautstyr 58 Mål 59 VAREMERKER Alle navn på selskaper eller produkter i denne brukerhåndboken er enten varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper.

4 Til eieren Før du installerer og bruker projektoren, les nøye gjennom manualen. Denne projektoren har mange praktiske funksjoner og egenskaper. Ved å bruke projektoren på korrekt måte kan du behandle disse funksjonene og holde den ved like i mange år. Feil bruk kan forårsake kortere levetid, funksjonsfeil, brannfare eller andre uhell. Dersom projektoren ikke fungerer som normalt, les gjennom denne brukerhåndboken en gang til, kontroller drift og kabeltilkoblinger, og prøv løsningene i «Feilsøking»-kapitlet bakerst. Tar kontakt med servicesenteret eller forhandleren du kjøpte produktet av dersom problemet vedvarer. ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU ALDRI FJERNE DEKSLET (ELLER BAKDELEN). DET FINNES INGEN DELER INNVENDIG SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV, BORTSETT FRA AT PÆREN KAN BYTTES. OVERLAT REPARASJON OG VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONALE. DETTE SYMBOLET BETYR AT FARLIG SPENNING SOM KAN FORÅRSAKE ELEKTRISK STØT, FINNES INNE I DENNE MASKINEN. DETTE SYMBOLET BETYR AT DET FINNES VIKTIGE INSTRUKSER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD I DENNE MASKINENS BRUKERHÅNDBOK. FOR BRUKERE I EU-LAND Symboltegnet og resirkuleringssystemene beskrevet under, gjelder for EU-land, og har derfor ikke gyldighet for land i andre deler av verden. Produktet ditt er designet og produsert av materialer av høy kvalitet og med komponenter som kan resirkuleres og/eller brukes om igjen. Symboltegnet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Merk: Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symboltegnet, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren inneholder en viss konsentrasjon av tungmetaller. Dette indikeres som følgende: Hg: kvikksølv; Cd: kadium; Pb: bly. I den europeiske union finnes det ulike innsamlingssystemer for brukt elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer. Vennligst kast utstyret på riktig måte ved din lokale avfallsinnsamling/ resirkuleringsstasjon. Vær så snill å hjelpe oss med å bevare miljøet vi lever i! Sikkerhetsforholdsregler ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ JORDES. F O R Å R E D U S E R E FA R E N F O R BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ HØYTTALERNE IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. Denne projektoren produserer intenst lys fra projektorlinsen. Ikke stirr direkte på linsen, siden dette kan skade øynene. Vær særlig forsiktig så barn ikke stirrer direkte inn i strålen. Installer projektoren i riktig stilling. Ellers kan det oppstå fare for brann. Tilstrekkelig rom på toppen, sidene og baksiden av projektorkabinettet er viktig for å at luftsirkuleringen og avkjølingen av maskinen fungerer som det skal. Målene som vises her, viser den minimale avstanden som kreves. Dersom projektoren skal bygges inn i en seksjon eller lignende, må disse minstemålene opprettholdes. Ikke dekk til projektorens ventilasjonsåpninger. Varmedannelse kan redusere projektorens levetid, og kan også være farlig. 1.5' (50 cm) SIDE og TOPP BAKSIDE 3' (1 m) 1.5' (50 cm) 1.5' (50 cm) Dersom projektoren står ubrukt over en lengre periode, skal den kobles fra strømuttaket. Ikke projekter det samme bildet over lang tid, siden dette kan føre til innbrenning av etterbilde i LCD-panelene. ADVARSEL OM OPPHENG I TAKET Når du henger projektoren i taket, må du stadig rengjøre luftinntaksventiler, luftfilter og toppen av projektoren med støvsuger. Dersom du ikke rengjør projektoren over en lengre periode, kan kjøleviftene bli tilstoppet av støv som kan forårsake sammenbrudd eller en katastrofe. UNNGÅ Å SETTE PROJEKTOREN I OMGIVELSER MED FETT, FUKTIGHET ELLER RØYK, SOM FOR EKSEMPEL ET KJØKKEN, FOR Å UNNGÅ SAMMENBRUDD ELLER KATASTROFE. DERSOM PROJEKTOREN KOMMER I KONTAKT MED OLJE ELLER KJEMIKALIER KAN DEN FORFALLE. 4 LES OG TA VARE PÅ DENNE BRUKERHÅNDBOKEN TIL SENERE BRUK.

5 Sikkerhetsanvisninger Alle sikkerhets- og bruksinstrukser skal leses før produktet tas i bruk. Les alle instrukser som gis her, og oppbevar dem til senere bruk. Koble projektoren fra strømforsyningen før rengjøring. Ikke bruk væske eller sprayrengjøringsmiddel. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Følg alle advarsler og instrukser merket på projektoren. For ytterligere beskyttelse under tordenvær, eller når projektoren står uten oppsyn og ubrukt i lengre perioder, skal projektoren kobles fra stikkontakten. Dette hindrer skader grunnet lynnedslag og overspenning. Ikke utsett maskinen for regn eller bruk den i nærheten av vann (for eksempel i en fuktig kjeller, nær et svømmebasseng og lignende). Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke anbefales av fabrikanten; det kan forårsake farer. Ikke plasser projektoren på en ustabil vogn, stativ eller bord. Projektoren kan falle ned og forårsake alvorlig skade på barn eller voksne, og alvorlig skade på projektoren. Bruk bare vogn eller stativ som anbefales av fabrikanten, eller som selges sammen med projektoren. Montering på vegg eller hylle bør følge instrukser fra fabrikanten, og skal gjøre bruk av et monteringssett godkjent av fabrikantene. En kombinasjon av apparat og vogn bør flyttes forsiktig. Plutselige stopp, overdreven kraft og ujevne overflater kan føre til at apparatet og vognen faller overende. Sprekker og åpninger på baksiden og bunnen av kabinettet er ment for ventilasjon, pålitelig drift av utstyret og beskyttelse mot overoppheting. Ikke installer projektoren i nærheten av ventilasjonskanalen for klimaanlegg. Dette produktet bør drives fra den typen strømforsyning som indikeres på etiketten. Hvis du er usikker på hvilken type strømforsyning som er tilgjengelig, må du snakke med forhandleren eller den lokale strømleverandøren. Ikke overbelast strømuttak eller skjøteledninger; dette kan føre til risiko for brann eller elektrisk støt. Ikke la noe ligge oppå strømledningen. Ikke plasser projektoren slik at ledningen kan bli skadet av personer som tråkker på den. Ikke prøv å reparere projektoren på egenhånd, siden det medfører spenningsfare og andre risikoer å åpne eller fjerne deksler. Alle reparasjoner skal utføres av fagfolk. Koble produktet fra stikkontakter og tilkall kvalifisert servicepersonell dersom: a. Strømledningen eller støpselet er skadet eller slitt. b. Det er blitt sølt væske på projektoren. c. Projektoren er blitt utsatt for regn eller vann. d. Projektoren ikke fungerer normalt ved å følge bruksanvisningen; juster bare de kontrollene som dekkes av bruksanvisningen, uriktige justeringer av andre kontroller kan føre til skade og vil ofte kreve omfattende reparasjoner ved fagfolk for å tilbakeføre projektoren til normal drift. e. Projektoren er blitt sluppet eller kabinettet er skadet. f. Projektoren markant endrer atferd; dette kan indikere at den trenger service. Når du må bytte deler, skal du forsikre deg om at reparatøren benytter deler som er godkjent av produsenten, og at de har de samme spesifikasjonene som originaldelene. Uautorisert bytting av deler kan resultere i brann, elektrisk støt eller personskader. Ved endt vedlikehold eller reparasjon, be reparatøren om å utføre rutinesikkerhetskontroller for å kontrollere at projektoren er i sikker stand. Åpningene bør aldri dekkes med kluter eller andre materialer, og åpningene på bunnen bør ikke blokkeres ved å plassere projektoren på en seng, sofa, teppe eller lignende overflater. Denne projektoren bør aldri plasseres i nærheten av eller over en radiator eller varmekilde. Projektoren bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle, med mindre korrekt ventilasjon besørges. Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i dette produktet gjennom kabinettåpninger; de kan forårsake farlige spenningspunkter eller kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på projektoren. 5

6 Sikkerhetsanvisninger Luftsirkulasjon Åpningene i kabinettet er ment for ventilasjon. For å sørge for pålitelig drift av projektoren og for å beskytte den fra overoppheting, må ikke åpningene blokkeres eller dekkes til. Riktig plassering av projektoren Installer projektoren korrekt. Ukorrekt installasjon kan redusere pærens levetid og kan føre til brann. ADVARSEL Varm luft sendes ut fra luftutløpet. Når du bruker eller installerer projektoren, bør du ta hensyn til følgende sikkerhetstiltak. Ikke plasser noen brannfarlige gjenstander eller spraybokser nær projektoren. Varm luft sendes ut fra ventilasjonshullene. Hold luftutløpet minst 1 meter unna andre gjenstander. Ikke rør ytre deler av luftutløpet, særlig skruer og metalldeler. Dette området vil bli varmt når projektoren er i bruk. Ikke sett noe oppå projektoren. Gjenstander som plasseres på kabinettet vil ikke bare ta skade, de kan også ta fyr. Kjølevifter følger med for å kjøle ned projektoren. Viftens kjørehastighet endres etter temperaturen inne i projektoren IKKE OPPOVER IKKE NEDOVER IKKE TIL SIDEN Ikke sett projektoren i en større vinkel enn 20 grader til hver side. Ikke pek projektoren oppover for å vise et bilde. Ikke pek projektoren nedover for å vise et bilde. Ikke sett projektoren på siden for å vise et bilde. Åpning for luftinntak Luftutløp (varmluft) Flytting av projektoren Når du flytter projektoren, må du kontrollere at den automatiske blenderen er lukket, at de justerbare føttene er trukket tilbake, og at linsen er låst med Lens Shift Lock for å hindre skade på linsen og kabinettet. Når projektoren skal stå ubrukt over en lengre periode, må du plassere den i en kasse som egner seg til dette formålet. Vær forsiktig når du behandler projektoren; ikke slipp, dunk, utsett den for sterk kraft, eller sett andre ting på kabinettet. 6 FORSIKTIGHET VED TAKMONTERING For takmontering trenger du takmonteringssettet som er designet for denne projektoren. Dersom projektoren ikke er montert ordentlig, kan den falle og forårsake fare eller skade. Kontakt forhandleren for informasjon. Garantien på denne projektoren dekker ikke skader forårsaket av bruk av ikke anbefalt takmonteringssett eller ved montering av takmonteringssettet på uegnet sted. VÆR FORSIKTIG NÅR DU BÆRER ELLER TRANSPORTERER PROJEKTOREN Ikke slipp eller dunk projektoren, dette kan føre til skade eller feil. Når du bærer projektoren, skal en passende bæreveske benyttes. Ikke transporter projektoren med en kurér eller annen transporttjeneste i en upassende transporteske. Dette kan skade projektoren. For informasjon om transport av projektoren med kurér eller annen transporttjeneste, rådfør deg med forhandleren din. Ikke sett projektoren i en kasse før den er tilstrekkelig kjølt ned.

7 Samsvar Merknad fra Federal Communication Commission Utstyret er testet og overholder kravene til digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle frekvensenergi. Dersom den ikke blir installert og bruk i henhold til instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse i radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser i radio- eller tv-mottak (noe som kan kontrolleres ved at du slår utstyret av og på), bør brukeren forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Endre retning eller plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en annen strømkrets enn den som brukes av mottakeren. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp. Bruk av skjermede kabler er påkrevd i henhold til klasse B-begrensene i underledd B av ledd 15 i FCC-reglene. Ikke foreta noen utbedringer på utstyret med mindre de er angitt i instruksene. Hvis slike utbedringer blir gjort, kan du være forpliktet til å slutte å bruke utstyret. Modellnummer : PLV-Z700 Merkenavn : Sanyo Ansvarlig part : SANYO FISHER COMPANY Addresse : Plummer Street, Chatsworth, California Telefonnr. : +1(818) Krav til strømledningen Strømledningen som leveres med denne projektoren, oppfyller kravene til bruk i det landet den ble kjøpt i. Strømledning for USA og Canada: Vekselstrømsledningen som brukes i USA og Canada, er oppført av Underwriters Laboratories (UL) og sertifisert av Canadian Standard Association (CSA). Strømledningen har en jordingstype vekselstrøm-linjeplugg. Dette er en sikkerhetsfunksjon; sørg for at kontakten passer i stikkontakten. Ikke prøv å endre denne sikkerhetsfunksjonen. Tar kontakt med en elektriker dersom du ikke kan koble støpselet inn i stikkontakten. GROUND Strømledning for Storbritannia: Denne ledningen er allerede utstyrt med en plugg med sikring. Sikringens verdi vises på pluggen. Hvis sikringen må skiftes ut, må en ASTA-godkjent BS 1362-sikring brukes på samme nivå, og vil være merket deretter. Hvis sikringens deksel kan fjernes, må pluggen aldri ASA brukes uten deksel. Dersom det er behov for et nytt deksel over sikringen, brukes et som er av samme farge som vises fremst på pluggen (dvs. rød eller oransje). Sikringsdeksel er tilgjengelig fra deleavdelingen som står oppgitt i bruksanvisningen. Dersom pluggen som følger med ikke passer i stikkontakten din, bør den kuttes av og ødelegges. Enden av den fleksible ledningen kan forberedes for korrekt bruk og korrekt plugg kan festes. ADVARSEL: EN PLUGG MED AVISOLERT FLEKSIBEL LEDNING ER FARLIG DERSOM DEN ER SATT INN I EN STRØMFØRENDE STIKKONTAKT. Ledningene i denne nettledningen er farget slik: Grønn og gul Jordet Blå Nøytral Brun Strømførende Siden fargene på ledningene i apparatets hovedledning kanskje ikke samsvarer med de fargemerkingene på terminalene i pluggen du har, bør du gå frem som følger: Ledningen som er farget grønn og gul må kobles til kontaktpunktet i pluggen som er merket med bokstaven E eller sikkerhetsjordingssymbolet eller fargelagt grønn eller grønn og gul. Ledningen med blå farge må kobles til punktet som er markert med bokstaven N eller er farget svart. Ledningen med brun farge må kobles til punktet som er markert med bokstaven L eller er farget rød. ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ JORDES. SOKKELUTTAKET MÅ INSTALLERES NÆR UTSTYRET OG VÆRE LETT TILGJENGELIG. 7

8 Delenavn og funksjoner Foran q Luftutløp q w Luftstrøm ADVARSEL Varm luft sendes ut fra luftutløpet. Ikke plasser varmesensitive gjenstander i nærheten av denne siden. e r t y u i o!0 w Kontroller og indikatorer på toppen e Automatisk blender r Projektorlinse t Focus Ring y Zoomhåndtak u Infrarød signalmottaker i Horizontal Lens Shift Ring (opp/ned) o Horizontal Lens Shift Ring (venstre/ høyre)!0 Lens Shift Lock Bak!2!1!1 Terminaler og tilkoblinger!2 Hovedbryter av/på!3 Strømledningskontakt!4 Åpning for luftinntak!5 Pæredeksel Kensington-sikkerhetshull Denne åpningen er for en Kensington-lås som brukes for å forhindre at projektoren stjeles. *Kensington er et registrert varemerke for ACCO Brands Corporation.!3!4!5 Bunn!6!6 Justerbare føtter!7 Deksel for RGB-panel rengjøringsåpningene!7 8

9 Delenavn og funksjoner Bakre inngangsparti q w e r t y q COMPUTER Koble utgangssignalet fra datamaskinen eller RGB Scart 21-pinners videoutdata til denne kontakten (s. 16). w S-VIDEO Koble utgangssignalet for S-Video fra videoutstyret til denne pluggen (s. 15). e COMPONENT 1 eller COMPONENT 2 Koble utgangssignalet for komponentvideo fra videoutstyret til denne pluggen (s. 15). r SERVICE PORT Denne pluggen brukes til å foreta service på projektoren. t HDMI 1/HDMI 2* Koble utgangssignalet for HDMI fra videoutstyret til disse inngangene (s. 16). y VIDEO Koble utgangssignalet for komposittvideo fra videoutstyret til denne pluggen (s. 15). * Merknad om HDMI-kontakten: Bruk HDMI-kontakten som er mindre enn størrelsen vist under. Hvis ikke kan du ikke bruke HDMI 1 og HDMI 2-inngangene samtidig. Maksimumsmål for HDMI-kontakter 0.94" (24 mm) 0.59" (15 mm) BREDDE TYKKELSE 9

10 Delenavn og funksjoner Projektorens kontrollpanel e w q r o t y u i q POWER-lampe Lyser rødt når projektoren står i standby-modus. Lyser grønt ved bruk. Blinker rødt under avkjølingsperioden. Blinker grønt i strømbehandlingsmodus (s. 41). Blinker oransje når den automatiske blenderen lukkes under bruk (s. 53). w WARNING-lampe Lyser rødt når projektoren oppdager noe unormalt. Blinker rødt når projektorens interntemperatur overstiger det som er tillatt for bruk (s. 44, 53). e LAMP REPLACE-indikator Denne indikatoren lyser gult når projektorpæren når slutten av levetiden (s. 49, 53). t INPUT-knappen Velg en inngangskilde (s. 24). y ed7 8-pilknapper Velg et element eller juster innstillingene i menyene på skjermen. u OK-knapp Start elementet som er valgt, eller bruk det til å gå inn på elementer i undermenyene (s. 20). i INFO.-knapp Vis informasjon om inngangskilden (s. 43). o POWER ON/STAND-BY-knapp Slår projektoren av eller på (s. 18, 19). r MENU-knapp Åpner eller lukker menyen på skjermen (s. 20). 10

11 Delenavn og funksjoner Fjernkontroll e r w q POWER ON/STAND-BY-knapp Slår projektoren av eller på (s. 18, 19). w RESET-knapp Tilbakestill til forrige figur. Denne funksjonen begrenser seg til når Image Adjustment (s ) og Picture Adjustment velges (s. 34). e LIGHT-knapp Lyser opp pilknappen på fjernkontrollen i omtrent 10 sekunder (s. 22). r MENU-knapp Åpner eller lukker menyen på skjermen (s. 20). t ed7 8-pilknapper Velg et element eller juster innstillingene i menyene på y SCREEN-knappen Velg skjermstørrelse (s. 22, 35). t u BRIGHTNESS-knapp Justerer klarheten på et bildet som vises (s. 23, 28). y!9 i INPUT-knapper Velg en inngangskilde (s. 24). u i o LAMP CONTROL-knappen Velg en pæremodus (s. 23, 29).!8!0 FREEZE-knappen Frys bildet som vises (s. 23).!7!1 NO SHOW-knappen!6 Slå av bildet som vises midlertidig (s. 23).!5!2 LOGO-knappen Vis den lagrede logoen (s. 23).!4!3 COLOR TEMP.-knappen Justerer fargetemperaturen på bildet som vises (s. 28).!3!4 SHARPNESS-knappen!2 Justerer skarpheten på bildet som vises (s. 23, 29).!5 COLOR-knappen!1 Justerer fargeintensiteten på bildet som vises (s. 23, 28).!0!6 CONTRAST-knappen Justerer kontrasten på et bildet som vises (s. 23, 28).!7 IMAGE ADJ-knapp Vis Image adj. -elementene ett av gangen og justering de valgte elementene direkte (s. 23, 28).!8 IMAGE MODE-knappen Velg en bildemodus (s. 23, 27).!9 INFO.-knapp Vis informasjon om inngangskilden (s. 43). OK-knapp Utfør valgte element eller tilgang til elementer i undermenyer (s. BACK-knapp Gå tilbake til forrige meny. Ta hensyn til disse sikkerhetsforanstaltningene for å bruke projektoren trygt: Ikke bøy, slipp eller utsett fjernkontrollen for fukt eller varme. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre projektoren. Ikke bruk benzen, tynner, spray eller andre kjemikaler. 11

12 Delenavn og funksjoner Fjernkontrollens bruksområde Pek fjernkontrollen mot projektoren (infrarød fjernkontrollmottaker) når du trykker på knapper. Maks driftsområde for fjernkontrollen er omtrent 5 meter og 60 grader foran projektoren (5 m) 30 Remote control 30 Installasjon av batteri for fjernkontroll Åpne lokket på batterirommet. Sett nye batterier inn i batterirommet Sett lokket på plass igjen. Dytt opp lokket og åpne det. To AA-batterier Kontroller at batteriterminalene er i kontakt med pinnene i batterirommet slik at polariteten blir riktig (+ og -). * Når batteriene på fjernkontrollen erstattes, går koden på fjernkontrollen automatisk tilbake til startkoden (kode 1) (s. 41). Ta hensyn følgende sikkerhetsforholdsregler: Bruk to (2) AA eller LR6 alkaliske batterier. Bytt alltid ut batterier i sett. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et brukt batteri. Unngå kontakt med vann eller væske. Ikke utsett fjernkontrollen for fukt eller varme. Ikke slipp fjernkontrollen i gulvet. Dersom batteriet har lekket på fjernkontrollen, tørk batter irommet og installer nye batterier. Dersom batteriet erstattes av feil batteritype er det fare for eksplosjon. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. 12

13 Installasjon Plassering av projektoren Denne projektoren er laget for å vise bildet på en flat overflate med et fokusområde på 1,2 9,2 m ved maksimal zoom og 2,4 18,4 m ved minimum zoom. Se figuren og tabellen under for skjermstørrelse og avstand mellom projektor og skjerm. 9,2 m 4,6 m 300 (Tommer diagonalt) Maks zoom 3,0 m 1,2 m 2,4 m Min. zoom (Midten) Lerretstørrelse (B x H) mm 16:9 bildeforhold 40" 80" 100" 150" 300" 886 x x x x x 3736 Zoom (maks.) 1,2 m 2,4 m 3,0 m 4,6 m 9,2 m Zoom (min) 2,4 m 4,9 m 6,1 m 9,2 m 18,4 m Lysstyrken i rommet har stor innvirkning på bildekvaliteten. Det anbefales at du begrenser omliggende lys for å oppnå best mulig bilde. Alle mål er omtrentlige og kan variere fra de faktiske målene. Justerbare føtter Visningsvinkelen kan justeres opp til 6,5 grader med de justerbare føttene. 1 2 Roter de justerbare føttene og vipp projektoren til korrekt høyde. For å heve føttene roteres begge føttene med urviseren. Roter begge føttene mot urviseren for å senke eller trekke tilbake de justerbare føttene. Justerbare føtter 13

14 Installasjon Flytting av linsen Projektorlinsen kan manuelt flyttes opp og ned eller til venstre og høyre med lens shift rings, som lar deg justere prosjekterte bildets plassering. Etter at du har justert plasseringen, låses linsen med lens shift lock. Flytt projektorlinsen til venstre eller høyre med horisontal lens shift ring. Flytt projektorlinsen opp eller ned med vertikal lens shift ring. Horizonta Lens Shift Ring (venstre/høyre) Lens Shift Lock Vertical Lens Shift Ring (opp/ned) Horizontal Lens Shift (venstre/høyre) W 1/2W 1/2W W Før Lens Shift Rings brukes må det påses at låsen er løst ut. Lengst til venstre Lengst til høyre Vertical Lens Shift (opp/ned) V V V V Øverst Nederst Det beste bildet blir oppnås vanligvis ved den sentrale aksen på lens shift. Med maksimal lens shift i hver retning kan bildeforvridning observeres på kanten av skjermen. Med maksimal horizontal lens shift det maksimale vertical lens shift kan ikke oppnås, og omvendt. Lens shift rings låses på fabrikken. Sørg for at lens shift lock er løst ut før du bruker lens shift rings. 14

15 Installasjon Denne projektoren kan kobles til opptil 6 utstyr samtidig. Se figurene under for tilkoblinger. Tilkobling av videoutstyr (Video, S-Video) Video, S-video Bruk en videokabel eller en S-videokabel (tilgjengelig i butikken). Videoutstyr Kompositt videoutgang S-VIDEOutgang Videokabel (RCA x 1) S-Videokabel VIDEO S-VIDEO Tilkobling av videoutstyr (komponent) Component Bruk en komponentkabel (ekstrautstyr). Videoutstyr Kompositt videoutgang (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) Komponentkabel (RCA x 3) Se side 58 for å bestille flere kabler. Når du kobler HDTV-utstyr til projektorens KOMPONENT 1/2 terminaler, kan det hende det oppstår horisontal linjestøy. Juster deretter verdien til Fine sync. Innstillingen kan justeres fra 0 til +31 (se side 34). KOMPONENT Koble strømledningene fra både projektoren og det eksterne utstyret før du kobler til kablene. 15

16 Installasjon Tilkobling av videoutstyr (HDMI, RGB Scart) HDMI Bruk en HDMI-kabel (ekstrautstyr) for HDMI-utgang. RGB Scart Bruk en Scart-VGA-kabel (ekstrautstyr). Videoutstyr Videoutstyr HDMIvideoutgang RGB skart 21-pinners utgang HDMI kabel Scart-VGA kabel HDMI COMPUTER Tilkobling av datamaskin Datamaskin (analog) Bruk en VGA-kabel (tilgjengelig i butikken) eller en DVI-VGA-kabel (tilgjengelig i butikken). Computer Skjermutgang DVI-VGA kabel VGA kabel COMPUTER Se side 58 for å bestille flere kabler. Koble strømledningene fra både projektoren og det eksterne utstyret før du kobler til kablene. 16

17 Installasjon Tilkobling av strømledningen Denne projektoren benytter en nominell inngangsspenning på volt eller volt vekselstrøm og vil automatisk velge korrekt inngangsspenning. Den er laget for å fungere med enkelfase-strømsystem med en jordet nøytral leder. For å redusere risikoen for elektrisk støt skal projektoren ikke kobles til andre strømsystemer. Hvis du er usikker på hvilken type strømforsyning som er tilgjengelig, snakker du med forhandleren eller et verksted. Koble projektoren til med alt utstyr før du skrur den på. ADVARSEL Strømuttaket må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Koble strømledningen (vedlagt) til projektoren. Av sikkerhetsmessige årsaker skal strømledningen kobles fra når projektoren ikke er i bruk. Når projektoren er koblet til et uttak med strømledningen og av/på-bryteren er på, står den i standby-modus og bruker lite strøm. Slå av hovedstrømbryteren når projektoren ikke er i bruk. MERKNADER OM STRØMLEDNINGEN Strømledningen må møte kravene som er fastsatt av det landet du bruker projektoren i. Sjekk pluggtypen med skjemaet under og se til at korrekt strømledning brukes. Ta kontakt med salgsforhandleren din dersom strømledningen som fulgte med produktet ikke passer med strømuttaket ditt. Projektorside Strømutgangsside For USA og Canada Jording For det europeiske fastlandet For Storbritannia Til strømkontakten på projektoren. Til strømuttaket. (120 V vekselstrøm) Til strømuttaket. ( V vekselstrøm) Til strømuttaket. ( V vekselstrøm) 17

18 Grunnleggende bruk Slå på projektoren 1 2 Fullfør tilkoblinger av ytre utstyr (med en datamaskin, videospiller, osv) før du skrur på projektoren. Koble projektorens strømledning til en stikkontakt og slå på hovedstrømbryteren. POWER-lampen lyser rødt. Hovedbryter på/av 3 Trykk på POWER ON/STAND-BY-knappen på selve projektoren eller på fjernkontrollen. POWER-lampen lyser grønt og kjøleviften starter. Mens den automatiske lukkeren åpnes, vises en forberedelsesskjerm på skjermen og nedtellingen starter. AV POWER-lampe PÅ POWER ON/STAND-BYknappen 4 Etter nedtellingen vises inngangskilden som ble valgt forrige gang på skjermen. Dersom den automatiske lukkeren ikke blir korrekt åpnet, vil ikke projektoren skru seg på og POWER-lampen blinker oransje. Trykk på POWER ON/STAND-BY-knappen igjen for å starte på nytt. Når «Countdown off» eller «Av» er valgt i Vis-funksjonen, vil ikke nedtellingen vises på skjermen (s. 40). Mens nedtellingen pågår er alle operasjoner ugyldige. Bildet kan være svart en stund etter at projektoren ble slått på. Pærene trenger litt tid til å stabilisere seg etter at strømmen er koblet inn. Lagret pæremodus og bildemodus er aktive når pæren er stabilisert. Når blenderen manuelt lukkes noe under visning, lukkes den automatisk. Projektorens Fjernkontroll kontrollpanel Valgt inngangskilde Bruk denne fliken ved manuell operasjon. Automatisk blender Ikke rør blenderen mens den er i bevegelse; dette kan forårsake skade eller forårsake feil på projektoren. 18

19 Grunnleggende bruk Slå av projektoren 1 Trykk på POWER ON/STAND-BY-knappen på selve projektoren eller på fjernkontrollen. «Power off?» vises på skjermen. Trykk på POWER ON/STANDBY-knappen igjen for å skru av projektoren. Når Power off-bekreftelsesfunksjonen er satt til «Off», kan projektoren skrus av uten bekreftelsesmeldingen. (Se «Power off-bekreftelse» på side 40.) Den automatiske blenderen lukkes og POWER-lampen begynner å blinke rødt. Blinkingen fortsetter i omtrent 90 sekunder mens kjøleviftene kjører. «Power off?» forsvinner etter 4 sekunder. 2 POWER-lampen slutter å blinke når projektoren er avkjølt nok til at den kan slås på igjen. Da kan du skru av hovedstrømbryteren og koble fra strømledningen. FOR Å OPPRETTHOLDE PÆRENS LEVETID VENTER DU I MINST FEM (5) MINUTTER FØR DU SKRUR DEN AV ETTER AT DU HAR SLÅTT DEN PÅ. IKKE TRYKK PÅ HOVEDBRYTEREN PÅ/AV OG KOBLE FRA VEKSELSTRØMSLEDNINGEN MENS KJØLEVIFTENE GÅR ELLER FØR STRØMINDIKATOREN SLUTTER Å BLINKE. HVIS IKKE KAN DET FØRE TIL AT PÆREN IKKE VARER LENGE. IKKE BRUK PROJEKTOREN KONTINUERLIG UTEN OPPHOLD. KONTINUERLIG BRUK KAN FØRE TIL AT PÆREN VARER KORTERE. SKRU AV PROJEKTOREN OG LA DEN STÅ I OMTRENT EN TIME HVER 24. TIME. Dersom den automatiske blenderen lukkes under bruk, slår projektoren seg også av, grunnet sikkerhetshensyn. Sørg for at du skrur av projektoren ved å trykke på POWER ON/STAND-BYknappen på projektorens kontroll eller fjernkontrollen etter bruk. Mens POWER-indikatoren blinker, blir pæren kjølt ned og projektoren kan ikke skrus på. Vent til POWER-lampen slutter å blinke før du slår den på igjen. Kjøleviftenes kjørehastighet endres i henhold til temperaturen inne i projektoren. Hvis WARNING-lampen blinker eller avgir et rødt lys, se «WARNING-lampe» på side 44. Ikke sett projektoren i en kasse før den er tilstrekkelig kjølt ned. 19

20 Grunnleggende bruk Bruk av skjermmenyen Projektoren kan justeres eller stilles inn via menyen på skjermen. Menyen har en hierarkisk struktur, med en hovedmeny som er delt inn i undermenyer, som igjen er delt inn i andre undermenyer. For å få vite mer om fremgangsmåten for hver justering og innstilling kan du se de enkelte delene i brukerhåndboken Trykk på MENU-knappen på kontrollen på projektoren eller på fjernkontrollen for å vise skjermmenyen. Bruk pil ed-pilknappene for å utheve eller velge et element i hovedmenyen. Trykk på 8-pilknappen eller OK-knappen for å gå inn i undermenyene. (Det valgte elementet utheves med ORANSJE.) Bruk ed-pilknappene til å velge ønsket element i undermenyen og trykk på 8 eller OK-pilknappen for å gå til det valgte elementet. Bruk 7 8-pilknappene eller OK-knappen til å justere innstillingen eller bytte mellom hvert alternativ. Trykk på 8-pilknappen eller OK-knappen for å aktivere innstilingen og gå tilbake til undermenyen. Trykk på 7-pilknappen for å gå tilbake til hovedmenyen; trykk på MENU-knappen igjen for å gå ut av skjermmenyen. Projektorens kontrollpanel Fjernkontroll Skjermmeny (Hovedmeny) Pilknapper OK-knapp MENU-knapp MENU-knapp Pilknapper OK-knapp Point Høyre eller OK-knapper Det valgte elementet utheves med ORANSJE. Skjermmeny (Undermeny) 20

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer.

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer. INNHOLDSFORTEGNELSE Spesielle bemerkninger om LCD monitorer... 1 Informasjon for din sikkerhet og komfort... 2 Utpakking... 5 Justering av skjermposisjonen... 6 Koble til strømledningen... 7 Forholdsregler

Detaljer

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning Acrobat VGA TM Bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av Acrobat VGA fra Enhanced Vision. Handy Tech Norge er eneforhandler i Norge for Enhanced Vision, og som alle deres produkter er Acrobat VGA designet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer