Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok

2 Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender innebygde multimediefunksjoner, en fargepalett på 1,07 milliarder farger, og LCD-teknologi. Zoomlinse for korte og lange visningsavstander 2x zoomlinsen for både korte og lange visningsavstander kan vise et 100 tommer stort diagonalt bilde fra en avstand på 3,0 m til 6,1 m. Lens Shift Lens Shift-funksjonen gjør projektoren mer fleksibel i henhold til installering. Du kan bruke projektoren hvor du vil uten at bildet blir forvrengt (se side 14). Color Management Med Color Management-funksjonen kan bildefargenes detaljer justeres til å passe dine ønsker og projektorens omgivelser (se side 32 32). Autoiris Integreringen av pæreåpningen forsterker kontrasten og dybden i bildet som vises. Kompatibilitet Projektoren godtar signal fra flere kilder: datamaskiner, analoge TV-systemer (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, og PAL-N), komponent video, S-video, RGB scart, og HDMI. Systeminnstilling for enkel datamaskin Projektorens multiskann-system tilpasser seg raskt til nesten alle datamaskinsignaler (se side 26). 16 : 9 Bredskjerm Det brede LCD-panelet med 1920 x 1080 oppløsning (16:9 bildeforhold) kan sende bildet fra komponent-videosignaler som fra DVD-spillere og HDTV-er i fullskjerm. Automatisk blender Den automatiske lukkeren beskytter linsen mot støv og riper. Den åpnes og lukkes automatisk når du trykker på POWER ON/STAND-BY-knappen. Stort utvalg av bildemoduser Du kan velge en ideell bildemodus for visningsmiljøet eller for ønsket bildekvalitet (se side 27). De fem ulike, selvvalgte imagene kan også lagres (se side 28 32). Strømbehandling Strømbehandlingsfunksjonen reduserer strømforbruk og forlenger pærens levetid (se side 41). Logo Med Logo-funksjonen kan du tilpasse skjermlogoen (se side 40). Du kan fange et bilde til skjermlogoen og bruke den som oppstartsskjerm eller mellom presentasjoner. Lamp Control Projektorpærens lysstyrke kan velges (se side 23, 29). Flerspråklig menyvisning Bruksmenyen er tilgjengelig på 16 språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, nederlandsk, svensk, finsk, ungarsk, rumensk, russisk, kinesisk, koreansk og japansk (se side 37). To HDMI-innganger Projektoren har to HDMI (High Definition Multimedia Interface)-innganger. Via disse inngangene kan du enkelt koble til digitalt utstyr. Flettet/progressivt-konvertering Høykvalitets bildeteknologi konverterer et flettet (interlaced) signal til et progressivt skannet bilde (se side 29). Skjermmenyen og figurene i denne håndboken kan være noe forskjellig fra det faktiske produktet. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel.

3 Innhold Funksjoner og utforming Innhold Til eieren Sikkerhetsanvisninger Luftsirkulasjon 6 Riktig plassering av projektoren 6 Flytting av projektoren 6 Samsvar Delenavn og funksjoner Foran 8 Bak 8 Bunn 8 Bakre inngangsparti 9 Projektorens kontrollpanel 10 Fjernkontroll 11 Fjernkontrollens bruksområde 12 Installasjon av batteri for fjernkontroll 12 Installasjon Plassering av projektoren 13 Justerbare føtter 13 Flytting av linsen 14 Tilkobling av videoutstyr (Video, S-Video) 15 Tilkobling av videoutstyr (komponent) 15 Tilkobling av videoutstyr (HDMI, RGB Scart) 16 Tilkobling av datamaskin 16 Tilkobling av strømledningen 17 Grunnleggende bruk Slå på projektoren 18 Slå av projektoren 19 Bruk av skjermmenyen 20 Menyen og dens funksjoner 21 Justering av zoom og fokus 22 Bruk av fjernkontroll 22 Input Valg av inngangskilde og system 24 Image Valg av bildemodus 27 Bildejusteringer Justering av bildemodus 28 Bildejustering Bildeposisjon og skjermjustering 34 Screen Justering av skjermstørrelse 35 Setting Setting 37 Information Input Source Information-skjermbilde 43 Vedlikehold og rengjøring Warning-lampe 44 Rengjøring av RGB-panelene 45 Rengjøring av luftfilteret 47 Tilbakestilling av filternedtelleren 48 Rengjøring av projektorlinsen 48 Rengjøring av projektorkabinettet 48 Skifting av pæren 49 Tilbakestilling av nedtelleren for pæreutskiftning 50 Vedlegg Feilsøking 51 Lamper og projektorens tilstand 53 Menystruktur 54 Systemmodustabell 56 Tekniske spesifikasjoner 57 Konfigurasjon av innganger 58 Ekstrautstyr 58 Mål 59 VAREMERKER Alle navn på selskaper eller produkter i denne brukerhåndboken er enten varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper.

4 Til eieren Før du installerer og bruker projektoren, les nøye gjennom manualen. Denne projektoren har mange praktiske funksjoner og egenskaper. Ved å bruke projektoren på korrekt måte kan du behandle disse funksjonene og holde den ved like i mange år. Feil bruk kan forårsake kortere levetid, funksjonsfeil, brannfare eller andre uhell. Dersom projektoren ikke fungerer som normalt, les gjennom denne brukerhåndboken en gang til, kontroller drift og kabeltilkoblinger, og prøv løsningene i «Feilsøking»-kapitlet bakerst. Tar kontakt med servicesenteret eller forhandleren du kjøpte produktet av dersom problemet vedvarer. ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU ALDRI FJERNE DEKSLET (ELLER BAKDELEN). DET FINNES INGEN DELER INNVENDIG SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV, BORTSETT FRA AT PÆREN KAN BYTTES. OVERLAT REPARASJON OG VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONALE. DETTE SYMBOLET BETYR AT FARLIG SPENNING SOM KAN FORÅRSAKE ELEKTRISK STØT, FINNES INNE I DENNE MASKINEN. DETTE SYMBOLET BETYR AT DET FINNES VIKTIGE INSTRUKSER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD I DENNE MASKINENS BRUKERHÅNDBOK. FOR BRUKERE I EU-LAND Symboltegnet og resirkuleringssystemene beskrevet under, gjelder for EU-land, og har derfor ikke gyldighet for land i andre deler av verden. Produktet ditt er designet og produsert av materialer av høy kvalitet og med komponenter som kan resirkuleres og/eller brukes om igjen. Symboltegnet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Merk: Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symboltegnet, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren inneholder en viss konsentrasjon av tungmetaller. Dette indikeres som følgende: Hg: kvikksølv; Cd: kadium; Pb: bly. I den europeiske union finnes det ulike innsamlingssystemer for brukt elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og akkumulatorer. Vennligst kast utstyret på riktig måte ved din lokale avfallsinnsamling/ resirkuleringsstasjon. Vær så snill å hjelpe oss med å bevare miljøet vi lever i! Sikkerhetsforholdsregler ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ JORDES. F O R Å R E D U S E R E FA R E N F O R BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ HØYTTALERNE IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. Denne projektoren produserer intenst lys fra projektorlinsen. Ikke stirr direkte på linsen, siden dette kan skade øynene. Vær særlig forsiktig så barn ikke stirrer direkte inn i strålen. Installer projektoren i riktig stilling. Ellers kan det oppstå fare for brann. Tilstrekkelig rom på toppen, sidene og baksiden av projektorkabinettet er viktig for å at luftsirkuleringen og avkjølingen av maskinen fungerer som det skal. Målene som vises her, viser den minimale avstanden som kreves. Dersom projektoren skal bygges inn i en seksjon eller lignende, må disse minstemålene opprettholdes. Ikke dekk til projektorens ventilasjonsåpninger. Varmedannelse kan redusere projektorens levetid, og kan også være farlig. 1.5' (50 cm) SIDE og TOPP BAKSIDE 3' (1 m) 1.5' (50 cm) 1.5' (50 cm) Dersom projektoren står ubrukt over en lengre periode, skal den kobles fra strømuttaket. Ikke projekter det samme bildet over lang tid, siden dette kan føre til innbrenning av etterbilde i LCD-panelene. ADVARSEL OM OPPHENG I TAKET Når du henger projektoren i taket, må du stadig rengjøre luftinntaksventiler, luftfilter og toppen av projektoren med støvsuger. Dersom du ikke rengjør projektoren over en lengre periode, kan kjøleviftene bli tilstoppet av støv som kan forårsake sammenbrudd eller en katastrofe. UNNGÅ Å SETTE PROJEKTOREN I OMGIVELSER MED FETT, FUKTIGHET ELLER RØYK, SOM FOR EKSEMPEL ET KJØKKEN, FOR Å UNNGÅ SAMMENBRUDD ELLER KATASTROFE. DERSOM PROJEKTOREN KOMMER I KONTAKT MED OLJE ELLER KJEMIKALIER KAN DEN FORFALLE. 4 LES OG TA VARE PÅ DENNE BRUKERHÅNDBOKEN TIL SENERE BRUK.

5 Sikkerhetsanvisninger Alle sikkerhets- og bruksinstrukser skal leses før produktet tas i bruk. Les alle instrukser som gis her, og oppbevar dem til senere bruk. Koble projektoren fra strømforsyningen før rengjøring. Ikke bruk væske eller sprayrengjøringsmiddel. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Følg alle advarsler og instrukser merket på projektoren. For ytterligere beskyttelse under tordenvær, eller når projektoren står uten oppsyn og ubrukt i lengre perioder, skal projektoren kobles fra stikkontakten. Dette hindrer skader grunnet lynnedslag og overspenning. Ikke utsett maskinen for regn eller bruk den i nærheten av vann (for eksempel i en fuktig kjeller, nær et svømmebasseng og lignende). Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke anbefales av fabrikanten; det kan forårsake farer. Ikke plasser projektoren på en ustabil vogn, stativ eller bord. Projektoren kan falle ned og forårsake alvorlig skade på barn eller voksne, og alvorlig skade på projektoren. Bruk bare vogn eller stativ som anbefales av fabrikanten, eller som selges sammen med projektoren. Montering på vegg eller hylle bør følge instrukser fra fabrikanten, og skal gjøre bruk av et monteringssett godkjent av fabrikantene. En kombinasjon av apparat og vogn bør flyttes forsiktig. Plutselige stopp, overdreven kraft og ujevne overflater kan føre til at apparatet og vognen faller overende. Sprekker og åpninger på baksiden og bunnen av kabinettet er ment for ventilasjon, pålitelig drift av utstyret og beskyttelse mot overoppheting. Ikke installer projektoren i nærheten av ventilasjonskanalen for klimaanlegg. Dette produktet bør drives fra den typen strømforsyning som indikeres på etiketten. Hvis du er usikker på hvilken type strømforsyning som er tilgjengelig, må du snakke med forhandleren eller den lokale strømleverandøren. Ikke overbelast strømuttak eller skjøteledninger; dette kan føre til risiko for brann eller elektrisk støt. Ikke la noe ligge oppå strømledningen. Ikke plasser projektoren slik at ledningen kan bli skadet av personer som tråkker på den. Ikke prøv å reparere projektoren på egenhånd, siden det medfører spenningsfare og andre risikoer å åpne eller fjerne deksler. Alle reparasjoner skal utføres av fagfolk. Koble produktet fra stikkontakter og tilkall kvalifisert servicepersonell dersom: a. Strømledningen eller støpselet er skadet eller slitt. b. Det er blitt sølt væske på projektoren. c. Projektoren er blitt utsatt for regn eller vann. d. Projektoren ikke fungerer normalt ved å følge bruksanvisningen; juster bare de kontrollene som dekkes av bruksanvisningen, uriktige justeringer av andre kontroller kan føre til skade og vil ofte kreve omfattende reparasjoner ved fagfolk for å tilbakeføre projektoren til normal drift. e. Projektoren er blitt sluppet eller kabinettet er skadet. f. Projektoren markant endrer atferd; dette kan indikere at den trenger service. Når du må bytte deler, skal du forsikre deg om at reparatøren benytter deler som er godkjent av produsenten, og at de har de samme spesifikasjonene som originaldelene. Uautorisert bytting av deler kan resultere i brann, elektrisk støt eller personskader. Ved endt vedlikehold eller reparasjon, be reparatøren om å utføre rutinesikkerhetskontroller for å kontrollere at projektoren er i sikker stand. Åpningene bør aldri dekkes med kluter eller andre materialer, og åpningene på bunnen bør ikke blokkeres ved å plassere projektoren på en seng, sofa, teppe eller lignende overflater. Denne projektoren bør aldri plasseres i nærheten av eller over en radiator eller varmekilde. Projektoren bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle, med mindre korrekt ventilasjon besørges. Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i dette produktet gjennom kabinettåpninger; de kan forårsake farlige spenningspunkter eller kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på projektoren. 5

6 Sikkerhetsanvisninger Luftsirkulasjon Åpningene i kabinettet er ment for ventilasjon. For å sørge for pålitelig drift av projektoren og for å beskytte den fra overoppheting, må ikke åpningene blokkeres eller dekkes til. Riktig plassering av projektoren Installer projektoren korrekt. Ukorrekt installasjon kan redusere pærens levetid og kan føre til brann. ADVARSEL Varm luft sendes ut fra luftutløpet. Når du bruker eller installerer projektoren, bør du ta hensyn til følgende sikkerhetstiltak. Ikke plasser noen brannfarlige gjenstander eller spraybokser nær projektoren. Varm luft sendes ut fra ventilasjonshullene. Hold luftutløpet minst 1 meter unna andre gjenstander. Ikke rør ytre deler av luftutløpet, særlig skruer og metalldeler. Dette området vil bli varmt når projektoren er i bruk. Ikke sett noe oppå projektoren. Gjenstander som plasseres på kabinettet vil ikke bare ta skade, de kan også ta fyr. Kjølevifter følger med for å kjøle ned projektoren. Viftens kjørehastighet endres etter temperaturen inne i projektoren IKKE OPPOVER IKKE NEDOVER IKKE TIL SIDEN Ikke sett projektoren i en større vinkel enn 20 grader til hver side. Ikke pek projektoren oppover for å vise et bilde. Ikke pek projektoren nedover for å vise et bilde. Ikke sett projektoren på siden for å vise et bilde. Åpning for luftinntak Luftutløp (varmluft) Flytting av projektoren Når du flytter projektoren, må du kontrollere at den automatiske blenderen er lukket, at de justerbare føttene er trukket tilbake, og at linsen er låst med Lens Shift Lock for å hindre skade på linsen og kabinettet. Når projektoren skal stå ubrukt over en lengre periode, må du plassere den i en kasse som egner seg til dette formålet. Vær forsiktig når du behandler projektoren; ikke slipp, dunk, utsett den for sterk kraft, eller sett andre ting på kabinettet. 6 FORSIKTIGHET VED TAKMONTERING For takmontering trenger du takmonteringssettet som er designet for denne projektoren. Dersom projektoren ikke er montert ordentlig, kan den falle og forårsake fare eller skade. Kontakt forhandleren for informasjon. Garantien på denne projektoren dekker ikke skader forårsaket av bruk av ikke anbefalt takmonteringssett eller ved montering av takmonteringssettet på uegnet sted. VÆR FORSIKTIG NÅR DU BÆRER ELLER TRANSPORTERER PROJEKTOREN Ikke slipp eller dunk projektoren, dette kan føre til skade eller feil. Når du bærer projektoren, skal en passende bæreveske benyttes. Ikke transporter projektoren med en kurér eller annen transporttjeneste i en upassende transporteske. Dette kan skade projektoren. For informasjon om transport av projektoren med kurér eller annen transporttjeneste, rådfør deg med forhandleren din. Ikke sett projektoren i en kasse før den er tilstrekkelig kjølt ned.

7 Samsvar Merknad fra Federal Communication Commission Utstyret er testet og overholder kravene til digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle frekvensenergi. Dersom den ikke blir installert og bruk i henhold til instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse i radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser i radio- eller tv-mottak (noe som kan kontrolleres ved at du slår utstyret av og på), bør brukeren forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Endre retning eller plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en annen strømkrets enn den som brukes av mottakeren. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp. Bruk av skjermede kabler er påkrevd i henhold til klasse B-begrensene i underledd B av ledd 15 i FCC-reglene. Ikke foreta noen utbedringer på utstyret med mindre de er angitt i instruksene. Hvis slike utbedringer blir gjort, kan du være forpliktet til å slutte å bruke utstyret. Modellnummer : PLV-Z700 Merkenavn : Sanyo Ansvarlig part : SANYO FISHER COMPANY Addresse : Plummer Street, Chatsworth, California Telefonnr. : +1(818) Krav til strømledningen Strømledningen som leveres med denne projektoren, oppfyller kravene til bruk i det landet den ble kjøpt i. Strømledning for USA og Canada: Vekselstrømsledningen som brukes i USA og Canada, er oppført av Underwriters Laboratories (UL) og sertifisert av Canadian Standard Association (CSA). Strømledningen har en jordingstype vekselstrøm-linjeplugg. Dette er en sikkerhetsfunksjon; sørg for at kontakten passer i stikkontakten. Ikke prøv å endre denne sikkerhetsfunksjonen. Tar kontakt med en elektriker dersom du ikke kan koble støpselet inn i stikkontakten. GROUND Strømledning for Storbritannia: Denne ledningen er allerede utstyrt med en plugg med sikring. Sikringens verdi vises på pluggen. Hvis sikringen må skiftes ut, må en ASTA-godkjent BS 1362-sikring brukes på samme nivå, og vil være merket deretter. Hvis sikringens deksel kan fjernes, må pluggen aldri ASA brukes uten deksel. Dersom det er behov for et nytt deksel over sikringen, brukes et som er av samme farge som vises fremst på pluggen (dvs. rød eller oransje). Sikringsdeksel er tilgjengelig fra deleavdelingen som står oppgitt i bruksanvisningen. Dersom pluggen som følger med ikke passer i stikkontakten din, bør den kuttes av og ødelegges. Enden av den fleksible ledningen kan forberedes for korrekt bruk og korrekt plugg kan festes. ADVARSEL: EN PLUGG MED AVISOLERT FLEKSIBEL LEDNING ER FARLIG DERSOM DEN ER SATT INN I EN STRØMFØRENDE STIKKONTAKT. Ledningene i denne nettledningen er farget slik: Grønn og gul Jordet Blå Nøytral Brun Strømførende Siden fargene på ledningene i apparatets hovedledning kanskje ikke samsvarer med de fargemerkingene på terminalene i pluggen du har, bør du gå frem som følger: Ledningen som er farget grønn og gul må kobles til kontaktpunktet i pluggen som er merket med bokstaven E eller sikkerhetsjordingssymbolet eller fargelagt grønn eller grønn og gul. Ledningen med blå farge må kobles til punktet som er markert med bokstaven N eller er farget svart. Ledningen med brun farge må kobles til punktet som er markert med bokstaven L eller er farget rød. ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ JORDES. SOKKELUTTAKET MÅ INSTALLERES NÆR UTSTYRET OG VÆRE LETT TILGJENGELIG. 7

8 Delenavn og funksjoner Foran q Luftutløp q w Luftstrøm ADVARSEL Varm luft sendes ut fra luftutløpet. Ikke plasser varmesensitive gjenstander i nærheten av denne siden. e r t y u i o!0 w Kontroller og indikatorer på toppen e Automatisk blender r Projektorlinse t Focus Ring y Zoomhåndtak u Infrarød signalmottaker i Horizontal Lens Shift Ring (opp/ned) o Horizontal Lens Shift Ring (venstre/ høyre)!0 Lens Shift Lock Bak!2!1!1 Terminaler og tilkoblinger!2 Hovedbryter av/på!3 Strømledningskontakt!4 Åpning for luftinntak!5 Pæredeksel Kensington-sikkerhetshull Denne åpningen er for en Kensington-lås som brukes for å forhindre at projektoren stjeles. *Kensington er et registrert varemerke for ACCO Brands Corporation.!3!4!5 Bunn!6!6 Justerbare føtter!7 Deksel for RGB-panel rengjøringsåpningene!7 8

9 Delenavn og funksjoner Bakre inngangsparti q w e r t y q COMPUTER Koble utgangssignalet fra datamaskinen eller RGB Scart 21-pinners videoutdata til denne kontakten (s. 16). w S-VIDEO Koble utgangssignalet for S-Video fra videoutstyret til denne pluggen (s. 15). e COMPONENT 1 eller COMPONENT 2 Koble utgangssignalet for komponentvideo fra videoutstyret til denne pluggen (s. 15). r SERVICE PORT Denne pluggen brukes til å foreta service på projektoren. t HDMI 1/HDMI 2* Koble utgangssignalet for HDMI fra videoutstyret til disse inngangene (s. 16). y VIDEO Koble utgangssignalet for komposittvideo fra videoutstyret til denne pluggen (s. 15). * Merknad om HDMI-kontakten: Bruk HDMI-kontakten som er mindre enn størrelsen vist under. Hvis ikke kan du ikke bruke HDMI 1 og HDMI 2-inngangene samtidig. Maksimumsmål for HDMI-kontakter 0.94" (24 mm) 0.59" (15 mm) BREDDE TYKKELSE 9

10 Delenavn og funksjoner Projektorens kontrollpanel e w q r o t y u i q POWER-lampe Lyser rødt når projektoren står i standby-modus. Lyser grønt ved bruk. Blinker rødt under avkjølingsperioden. Blinker grønt i strømbehandlingsmodus (s. 41). Blinker oransje når den automatiske blenderen lukkes under bruk (s. 53). w WARNING-lampe Lyser rødt når projektoren oppdager noe unormalt. Blinker rødt når projektorens interntemperatur overstiger det som er tillatt for bruk (s. 44, 53). e LAMP REPLACE-indikator Denne indikatoren lyser gult når projektorpæren når slutten av levetiden (s. 49, 53). t INPUT-knappen Velg en inngangskilde (s. 24). y ed7 8-pilknapper Velg et element eller juster innstillingene i menyene på skjermen. u OK-knapp Start elementet som er valgt, eller bruk det til å gå inn på elementer i undermenyene (s. 20). i INFO.-knapp Vis informasjon om inngangskilden (s. 43). o POWER ON/STAND-BY-knapp Slår projektoren av eller på (s. 18, 19). r MENU-knapp Åpner eller lukker menyen på skjermen (s. 20). 10

11 Delenavn og funksjoner Fjernkontroll e r w q POWER ON/STAND-BY-knapp Slår projektoren av eller på (s. 18, 19). w RESET-knapp Tilbakestill til forrige figur. Denne funksjonen begrenser seg til når Image Adjustment (s ) og Picture Adjustment velges (s. 34). e LIGHT-knapp Lyser opp pilknappen på fjernkontrollen i omtrent 10 sekunder (s. 22). r MENU-knapp Åpner eller lukker menyen på skjermen (s. 20). t ed7 8-pilknapper Velg et element eller juster innstillingene i menyene på y SCREEN-knappen Velg skjermstørrelse (s. 22, 35). t u BRIGHTNESS-knapp Justerer klarheten på et bildet som vises (s. 23, 28). y!9 i INPUT-knapper Velg en inngangskilde (s. 24). u i o LAMP CONTROL-knappen Velg en pæremodus (s. 23, 29).!8!0 FREEZE-knappen Frys bildet som vises (s. 23).!7!1 NO SHOW-knappen!6 Slå av bildet som vises midlertidig (s. 23).!5!2 LOGO-knappen Vis den lagrede logoen (s. 23).!4!3 COLOR TEMP.-knappen Justerer fargetemperaturen på bildet som vises (s. 28).!3!4 SHARPNESS-knappen!2 Justerer skarpheten på bildet som vises (s. 23, 29).!5 COLOR-knappen!1 Justerer fargeintensiteten på bildet som vises (s. 23, 28).!0!6 CONTRAST-knappen Justerer kontrasten på et bildet som vises (s. 23, 28).!7 IMAGE ADJ-knapp Vis Image adj. -elementene ett av gangen og justering de valgte elementene direkte (s. 23, 28).!8 IMAGE MODE-knappen Velg en bildemodus (s. 23, 27).!9 INFO.-knapp Vis informasjon om inngangskilden (s. 43). OK-knapp Utfør valgte element eller tilgang til elementer i undermenyer (s. BACK-knapp Gå tilbake til forrige meny. Ta hensyn til disse sikkerhetsforanstaltningene for å bruke projektoren trygt: Ikke bøy, slipp eller utsett fjernkontrollen for fukt eller varme. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre projektoren. Ikke bruk benzen, tynner, spray eller andre kjemikaler. 11

12 Delenavn og funksjoner Fjernkontrollens bruksområde Pek fjernkontrollen mot projektoren (infrarød fjernkontrollmottaker) når du trykker på knapper. Maks driftsområde for fjernkontrollen er omtrent 5 meter og 60 grader foran projektoren (5 m) 30 Remote control 30 Installasjon av batteri for fjernkontroll Åpne lokket på batterirommet. Sett nye batterier inn i batterirommet Sett lokket på plass igjen. Dytt opp lokket og åpne det. To AA-batterier Kontroller at batteriterminalene er i kontakt med pinnene i batterirommet slik at polariteten blir riktig (+ og -). * Når batteriene på fjernkontrollen erstattes, går koden på fjernkontrollen automatisk tilbake til startkoden (kode 1) (s. 41). Ta hensyn følgende sikkerhetsforholdsregler: Bruk to (2) AA eller LR6 alkaliske batterier. Bytt alltid ut batterier i sett. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et brukt batteri. Unngå kontakt med vann eller væske. Ikke utsett fjernkontrollen for fukt eller varme. Ikke slipp fjernkontrollen i gulvet. Dersom batteriet har lekket på fjernkontrollen, tørk batter irommet og installer nye batterier. Dersom batteriet erstattes av feil batteritype er det fare for eksplosjon. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. 12

13 Installasjon Plassering av projektoren Denne projektoren er laget for å vise bildet på en flat overflate med et fokusområde på 1,2 9,2 m ved maksimal zoom og 2,4 18,4 m ved minimum zoom. Se figuren og tabellen under for skjermstørrelse og avstand mellom projektor og skjerm. 9,2 m 4,6 m 300 (Tommer diagonalt) Maks zoom 3,0 m 1,2 m 2,4 m Min. zoom (Midten) Lerretstørrelse (B x H) mm 16:9 bildeforhold 40" 80" 100" 150" 300" 886 x x x x x 3736 Zoom (maks.) 1,2 m 2,4 m 3,0 m 4,6 m 9,2 m Zoom (min) 2,4 m 4,9 m 6,1 m 9,2 m 18,4 m Lysstyrken i rommet har stor innvirkning på bildekvaliteten. Det anbefales at du begrenser omliggende lys for å oppnå best mulig bilde. Alle mål er omtrentlige og kan variere fra de faktiske målene. Justerbare føtter Visningsvinkelen kan justeres opp til 6,5 grader med de justerbare føttene. 1 2 Roter de justerbare føttene og vipp projektoren til korrekt høyde. For å heve føttene roteres begge føttene med urviseren. Roter begge føttene mot urviseren for å senke eller trekke tilbake de justerbare føttene. Justerbare føtter 13

14 Installasjon Flytting av linsen Projektorlinsen kan manuelt flyttes opp og ned eller til venstre og høyre med lens shift rings, som lar deg justere prosjekterte bildets plassering. Etter at du har justert plasseringen, låses linsen med lens shift lock. Flytt projektorlinsen til venstre eller høyre med horisontal lens shift ring. Flytt projektorlinsen opp eller ned med vertikal lens shift ring. Horizonta Lens Shift Ring (venstre/høyre) Lens Shift Lock Vertical Lens Shift Ring (opp/ned) Horizontal Lens Shift (venstre/høyre) W 1/2W 1/2W W Før Lens Shift Rings brukes må det påses at låsen er løst ut. Lengst til venstre Lengst til høyre Vertical Lens Shift (opp/ned) V V V V Øverst Nederst Det beste bildet blir oppnås vanligvis ved den sentrale aksen på lens shift. Med maksimal lens shift i hver retning kan bildeforvridning observeres på kanten av skjermen. Med maksimal horizontal lens shift det maksimale vertical lens shift kan ikke oppnås, og omvendt. Lens shift rings låses på fabrikken. Sørg for at lens shift lock er løst ut før du bruker lens shift rings. 14

15 Installasjon Denne projektoren kan kobles til opptil 6 utstyr samtidig. Se figurene under for tilkoblinger. Tilkobling av videoutstyr (Video, S-Video) Video, S-video Bruk en videokabel eller en S-videokabel (tilgjengelig i butikken). Videoutstyr Kompositt videoutgang S-VIDEOutgang Videokabel (RCA x 1) S-Videokabel VIDEO S-VIDEO Tilkobling av videoutstyr (komponent) Component Bruk en komponentkabel (ekstrautstyr). Videoutstyr Kompositt videoutgang (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) Komponentkabel (RCA x 3) Se side 58 for å bestille flere kabler. Når du kobler HDTV-utstyr til projektorens KOMPONENT 1/2 terminaler, kan det hende det oppstår horisontal linjestøy. Juster deretter verdien til Fine sync. Innstillingen kan justeres fra 0 til +31 (se side 34). KOMPONENT Koble strømledningene fra både projektoren og det eksterne utstyret før du kobler til kablene. 15

16 Installasjon Tilkobling av videoutstyr (HDMI, RGB Scart) HDMI Bruk en HDMI-kabel (ekstrautstyr) for HDMI-utgang. RGB Scart Bruk en Scart-VGA-kabel (ekstrautstyr). Videoutstyr Videoutstyr HDMIvideoutgang RGB skart 21-pinners utgang HDMI kabel Scart-VGA kabel HDMI COMPUTER Tilkobling av datamaskin Datamaskin (analog) Bruk en VGA-kabel (tilgjengelig i butikken) eller en DVI-VGA-kabel (tilgjengelig i butikken). Computer Skjermutgang DVI-VGA kabel VGA kabel COMPUTER Se side 58 for å bestille flere kabler. Koble strømledningene fra både projektoren og det eksterne utstyret før du kobler til kablene. 16

17 Installasjon Tilkobling av strømledningen Denne projektoren benytter en nominell inngangsspenning på volt eller volt vekselstrøm og vil automatisk velge korrekt inngangsspenning. Den er laget for å fungere med enkelfase-strømsystem med en jordet nøytral leder. For å redusere risikoen for elektrisk støt skal projektoren ikke kobles til andre strømsystemer. Hvis du er usikker på hvilken type strømforsyning som er tilgjengelig, snakker du med forhandleren eller et verksted. Koble projektoren til med alt utstyr før du skrur den på. ADVARSEL Strømuttaket må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Koble strømledningen (vedlagt) til projektoren. Av sikkerhetsmessige årsaker skal strømledningen kobles fra når projektoren ikke er i bruk. Når projektoren er koblet til et uttak med strømledningen og av/på-bryteren er på, står den i standby-modus og bruker lite strøm. Slå av hovedstrømbryteren når projektoren ikke er i bruk. MERKNADER OM STRØMLEDNINGEN Strømledningen må møte kravene som er fastsatt av det landet du bruker projektoren i. Sjekk pluggtypen med skjemaet under og se til at korrekt strømledning brukes. Ta kontakt med salgsforhandleren din dersom strømledningen som fulgte med produktet ikke passer med strømuttaket ditt. Projektorside Strømutgangsside For USA og Canada Jording For det europeiske fastlandet For Storbritannia Til strømkontakten på projektoren. Til strømuttaket. (120 V vekselstrøm) Til strømuttaket. ( V vekselstrøm) Til strømuttaket. ( V vekselstrøm) 17

18 Grunnleggende bruk Slå på projektoren 1 2 Fullfør tilkoblinger av ytre utstyr (med en datamaskin, videospiller, osv) før du skrur på projektoren. Koble projektorens strømledning til en stikkontakt og slå på hovedstrømbryteren. POWER-lampen lyser rødt. Hovedbryter på/av 3 Trykk på POWER ON/STAND-BY-knappen på selve projektoren eller på fjernkontrollen. POWER-lampen lyser grønt og kjøleviften starter. Mens den automatiske lukkeren åpnes, vises en forberedelsesskjerm på skjermen og nedtellingen starter. AV POWER-lampe PÅ POWER ON/STAND-BYknappen 4 Etter nedtellingen vises inngangskilden som ble valgt forrige gang på skjermen. Dersom den automatiske lukkeren ikke blir korrekt åpnet, vil ikke projektoren skru seg på og POWER-lampen blinker oransje. Trykk på POWER ON/STAND-BY-knappen igjen for å starte på nytt. Når «Countdown off» eller «Av» er valgt i Vis-funksjonen, vil ikke nedtellingen vises på skjermen (s. 40). Mens nedtellingen pågår er alle operasjoner ugyldige. Bildet kan være svart en stund etter at projektoren ble slått på. Pærene trenger litt tid til å stabilisere seg etter at strømmen er koblet inn. Lagret pæremodus og bildemodus er aktive når pæren er stabilisert. Når blenderen manuelt lukkes noe under visning, lukkes den automatisk. Projektorens Fjernkontroll kontrollpanel Valgt inngangskilde Bruk denne fliken ved manuell operasjon. Automatisk blender Ikke rør blenderen mens den er i bevegelse; dette kan forårsake skade eller forårsake feil på projektoren. 18

19 Grunnleggende bruk Slå av projektoren 1 Trykk på POWER ON/STAND-BY-knappen på selve projektoren eller på fjernkontrollen. «Power off?» vises på skjermen. Trykk på POWER ON/STANDBY-knappen igjen for å skru av projektoren. Når Power off-bekreftelsesfunksjonen er satt til «Off», kan projektoren skrus av uten bekreftelsesmeldingen. (Se «Power off-bekreftelse» på side 40.) Den automatiske blenderen lukkes og POWER-lampen begynner å blinke rødt. Blinkingen fortsetter i omtrent 90 sekunder mens kjøleviftene kjører. «Power off?» forsvinner etter 4 sekunder. 2 POWER-lampen slutter å blinke når projektoren er avkjølt nok til at den kan slås på igjen. Da kan du skru av hovedstrømbryteren og koble fra strømledningen. FOR Å OPPRETTHOLDE PÆRENS LEVETID VENTER DU I MINST FEM (5) MINUTTER FØR DU SKRUR DEN AV ETTER AT DU HAR SLÅTT DEN PÅ. IKKE TRYKK PÅ HOVEDBRYTEREN PÅ/AV OG KOBLE FRA VEKSELSTRØMSLEDNINGEN MENS KJØLEVIFTENE GÅR ELLER FØR STRØMINDIKATOREN SLUTTER Å BLINKE. HVIS IKKE KAN DET FØRE TIL AT PÆREN IKKE VARER LENGE. IKKE BRUK PROJEKTOREN KONTINUERLIG UTEN OPPHOLD. KONTINUERLIG BRUK KAN FØRE TIL AT PÆREN VARER KORTERE. SKRU AV PROJEKTOREN OG LA DEN STÅ I OMTRENT EN TIME HVER 24. TIME. Dersom den automatiske blenderen lukkes under bruk, slår projektoren seg også av, grunnet sikkerhetshensyn. Sørg for at du skrur av projektoren ved å trykke på POWER ON/STAND-BYknappen på projektorens kontroll eller fjernkontrollen etter bruk. Mens POWER-indikatoren blinker, blir pæren kjølt ned og projektoren kan ikke skrus på. Vent til POWER-lampen slutter å blinke før du slår den på igjen. Kjøleviftenes kjørehastighet endres i henhold til temperaturen inne i projektoren. Hvis WARNING-lampen blinker eller avgir et rødt lys, se «WARNING-lampe» på side 44. Ikke sett projektoren i en kasse før den er tilstrekkelig kjølt ned. 19

20 Grunnleggende bruk Bruk av skjermmenyen Projektoren kan justeres eller stilles inn via menyen på skjermen. Menyen har en hierarkisk struktur, med en hovedmeny som er delt inn i undermenyer, som igjen er delt inn i andre undermenyer. For å få vite mer om fremgangsmåten for hver justering og innstilling kan du se de enkelte delene i brukerhåndboken Trykk på MENU-knappen på kontrollen på projektoren eller på fjernkontrollen for å vise skjermmenyen. Bruk pil ed-pilknappene for å utheve eller velge et element i hovedmenyen. Trykk på 8-pilknappen eller OK-knappen for å gå inn i undermenyene. (Det valgte elementet utheves med ORANSJE.) Bruk ed-pilknappene til å velge ønsket element i undermenyen og trykk på 8 eller OK-pilknappen for å gå til det valgte elementet. Bruk 7 8-pilknappene eller OK-knappen til å justere innstillingen eller bytte mellom hvert alternativ. Trykk på 8-pilknappen eller OK-knappen for å aktivere innstilingen og gå tilbake til undermenyen. Trykk på 7-pilknappen for å gå tilbake til hovedmenyen; trykk på MENU-knappen igjen for å gå ut av skjermmenyen. Projektorens kontrollpanel Fjernkontroll Skjermmeny (Hovedmeny) Pilknapper OK-knapp MENU-knapp MENU-knapp Pilknapper OK-knapp Point Høyre eller OK-knapper Det valgte elementet utheves med ORANSJE. Skjermmeny (Undermeny) 20

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z3000. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z3000. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z3000 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Multimedia-projektor PLV-Z5 PLV-Z5BK MODELL. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor PLV-Z5 PLV-Z5BK MODELL. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK Brukerhåndbok Funksjoner og design Denne multimedia projektoren er designet med den mest avanserte teknologien for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Det

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer