ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN Styret har bestått av: Knut Terje Årsandøy, Leder Bente Kristin Aavtasmark, nestleder Anne Judith Brøndbo Skarland, sekretær, håndballansvarlig Kurt Solem Kasserer og regnskapsfører for alle undergrupper Liv Flått, styremedlem Ivan Vikan, styremedlem Jogeir Saur, styremedlem Maria Haldorsen, styremedlem Dagrunn Fjerdingen, styremedlem Har ikke hatt noen ansvarlig for friidrett i 2011 Styret har avholdt 9 styremøter og 1 ekstraordinært årsmøte Det er behandlet 56 saker. Aktivitet: Aktivitetsnivået i idrettslaget har vært stort i Idrettsskolen er fortsatt et populært tiltak blant barna, men det har delvis vært et problem med at en del av de som er oppsatt som hjelpere ikke har møtt. Dette skaper mye ekstra jobb for de ansvarlige. Basistrening ble arrangert hele vinteren med god deltakelse. Det ble ikke oppstart på nytt høsten 2011 da det var et dansetilbud som skulle gå ut januar Hållingtoppsesongen 2011 hadde litt mindre deltakere som fullførte min 7 turer enn i solgte kort, 59 stk innlevert. Eidsfjellet ble byttet ut med tur til Skavel n med utgangspunkt i Bjørlia. Vinnere av gavekort ble: Olga Grongstad 1000 kr, Ann Mari Moen og Ragnar Moen 500 kr. Onsdagstrimmen ble arrangert med god deltakelse og det ble gjennomført med over 20 turer fra mai til september. Stor takk til Johannes K. Okstad for sitt engasjement. Johannes har og hatt ansvaret for trimkassene som viset meget godt besøk fra år til år. Aktivitetsdagen ble i 2011 flyttet fra til som et fellesarrangement med åpning av sykkelstiene. Det var mye aktivitet da det ble arrangert flere fotballkamper samme kveld. Midt Norsk mesterskap i langrenn ble arrangert første helga i februar med god deltakelse fra begge Trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal. Selv om det var utfordringer med snøforhold før mesterskapet og delvis dårlig vær ble det et meget bra gjennomført mesterskap. Mange gode tilbakemeldinger fra deltakere, ledere, trenere og foreldre. Dette viser at det er mye god arrangementskompetanse på Høylandet. Det ble og et økonomisk overskudd på kr Norsk Revyfestival ble gjennomført også i år på en meget bra måte og dugnadslistene viste at en stor del hadde tilgodesett IL Hållingen med sine timer. Forslaget til utbetaling viser at laget vil motta over kr for innsatsen. Takk til alle som har bidratt.

2 Gapahukdag ble gjennomført i mai med gratis kaffe, pølser samt at det ble arrangert en kunnskapskonkurranse. Jogeir Saur var ansvarlig for gjennomføringen. Temakveld, hvordan bevare ungdom fra år i idretten ble arrangert 5. april med over 20 deltakere. Einar Lund ledet kvelden der det ble en god diskusjon og mange gode innspill. Arrangementet var et samarbeid med Campus indre Namdal. Basistreningskurs ble arrangert 6. september i samarbeid med Campus Indre Namdal. Det var her over 20 deltakere fra Høylandet, Grong, Spillum og Kolvereid. Kenneth Myhre var instruktør. Temakveld med fokus på Verdier,visjon og mål ble arrangert 20. okt. med Einar Lund som prosessleder. IL Hållingen vil på årsmøtet i 2012 legge fram Samlende og engasjert som verdier for idrettslaget. Det ble diskutert en del mål og mye av dette gikk på antall deltakere i forskjellige aktiviteter. Fotballgruppa kjørte en ny kveld i etterkant av temakveld med fokus på mål. Papirsalget har fortsatt i 2011 med 3 salgsrunder. Dette gir gode inntekter og våre selgere blir godt mottatt på sine besøk. Anlegg: Kunstgressbane: Det har blitt jobbet med planer for kunstgressbane i sommer og høst og det ble levert en søknad til kommunen om finansiering av 1,7 mill av et kostnadsoverslag på i underkant av 4,4 mill. På kommunestyremøte i desember ble det vedtatt en simpel garanti for et lån på 1,7 mill. Idrettslaget kunne da få fullført tippemiddelsøknad som skulle leveres til 15.januar Stor takk til Høylandet kommune for hjelp til prosjektering og velvilje for å finne en løsning på finansiering. Isbane. Det ble prosjektert en kombinert isbane/ allidrettsbane med en kostnad på i underkant av kr. Det søkes om Nærmiljøtilskudd til dette anlegget i Friidrettsanlegg: Det er blitt prosjektert et enkelt friidrettsanlegg med 2 stk 60 m løpebaner med fastdekke, lengdegrop, tilløp høyde og kastsektor for kule. Anlegget har en kostnadsramme på i underkant av og det søkes om nærmiljøtilskudd i Hærverk. Det har over tid vært en del ødeleggelser av utstyr på idrettsanlegget og det ble tømt et pulverapparat i tidtakerboden. ISS måtte her engasjeres for renhold. Det ble i samråd med skole og ungdomsarbeider tatt et dialogmøte med ungdommene i ungdomsskolen for å høre hvordan ungdommene ser på dette. Inntrykket er at ungdommene er villige til å ta et større ansvar. Økonomi. Regnskapet viser også i 2011 et solid overskudd og laget har i dag en solid egenkapital. Inntektene kommer i hovedsak av overskudd Midt Norsk, sponsormidler, papirsalg, aktivitetsmidler, grasrotmidler, kommunale tilskudd samt meget god drift i gruppene. Idrettslaget har og bidratt med tilskudd til flere gode tiltak i kommunen. Kan her nevne skateboardrampe, barnerevykurs, tur fra Strompedalen til Kongsmoen samt tilskudd til deltaker på T4 kurs i langrenn som er den høyeste trenerutdannelsen i langrenn i Norge.

3 Vil til slutt takke alle aktive, trenere, ledere, tillitsvalgte for en stor innsats i løpet av Dette er avgjørende for en stor aktivitet og et varierende og godt tilbud til Hållingene. Det etterspørres også flere tilbud og dette vil vurderes hvis det er noen som engasjerer seg og tar ansvar for utføring av tilbudet. Knut Terje Årsandøy Leder.

4 Årsmelding skigruppa 2011 Styret: Leder: Jo Magne Tyldum, Kasserer: Mona Flataas, Sekretær: Marianne Amdal, styremedlemmer: Arnstein Røli, Gudny Furnes, Åsmund Elstad, Bård-Håvard Viken Trenere: Isak Tyldum, Mona Hjellsand, Jo Magne Tyldum, Jan Dahl + Grong Sesongen er gjennomført ihht vedtatt aktivitetsplan. Representasjon på skirenn Senior: Kim-Daniel Iversen Junior: Gøran Flått, Tor-Gunnar Brembu Disse representerte klubben på NM, junior NM og flere norgescuprenn. For første gang på flere år stilte også Hållingen eget lag under NM-stafett på Steinkjer. Resultatet ble en 64. plass som må være mer en godkjent med 2 juniorer på laget. I årsklassene under har vi Jo Øie G16, Johannes Tyldum, Hans-Olav Dahl G13 og Truls Kjøglum Hjellsand G12, som i første rekke representerte klubben. Det er også svært gledelig at det gror godt i klassene under disse. Kim-Daniel ble også uttatt på kretslaget for sesongen Medjelpere Engasjerte og skolerte trenere med Isak og Mona i spissen. Mona begynte på T4 kurs og Jo Magne, Agustin Løkholm, Johannes Almås og Bente Hognes gjennomførte T2 utdanning. Målet fremover må være å få flere som kan påta seg treneransvar. Tidtagere, Arnt og Kurt som stiller opp for oss både på lysløyprenn, Høylandsrennet og Midt-Norsk. En erfaren og dyktig speaker, Arne-Håkon, som ble benyttet på Midt-Norsk samt Høylandsrennet Tråkken som har holdt løypenettet i tipp-topp stand. Stor dugnadsinnsats fra foreldre i forbindelse med skitreninger og lysløyperenn En dreven arrangementskomite som besitter stor erfaring og kompetanse til å arrangere større skirenn. Gjennomføringa av Midt-Norsk mesterskap krevde stor dugnadsinnsats fra flere. Arrangement Vinteren ble prega av at IL Hållingen sto som arrangør av Midt-Norsk Mesterskap i langrenn, den 5-6 februar. Ca 240 deltakere deltok, og vi fikk mye skryt for arrangementet. Ellers: 8 lysløyperenn med oppimot 160 deltakere 6 kvelder med idrettskole, 1-4 klasse med god deltakelse

5 Anlegg Høylandsrennet ble arrangert lørdag 16. mars med 228 deltakere. Raskeste løper var Kim- Daniel Iversen. Vi tror at fristil har kommet for å bli i Høylandsrennet. Høylandsmesterskapet ble arrangert på Kongsmoen med 88 deltagere Telenor-karusell. Ca 90 barn fra 4 12 år gjennomførte 2 av 3 renn Børgefjellsamlinga med 45 deltagere. Lodd-, lue-, papir- og kalendersalg. Skivesten vår er fortsatt populær og vi har hittil solgt ca 100 vester. Vi ser at klubben blir synliggjort på en fin måte på skiarrangement, samt at vi får inn inntekter gjennom våre 5 sponsorer. Vi brukte ca 20000,- på å leie inn gravemaskin for å jevne til på stadion og lysløypa. Foretok også grøfterensk for å bedre dreneringa. Forhåpentligvis vil dette medvirke til at vi kan benytte lysløypa tidligere på sesongen. På høsten ble lysløypa rydda med ryddesag og fjelløypa ble slått med beitepusser og rydda med motorsag. Vi ser at traseen enkelte plasser fremdeles er for smal, og det vil kreve en del å få rydda noen meter til. Kanskje er tiden kommet for å vurdere «ny» trase for fjelløypa? Mange ønsker å holde fjelløypa på toppen av Børstadhaugen og sløyfe runden ned mot Børstad. Økonomi Regnskapet viser et underskudd på 175 kr. for Dette er litt misvisende pga 2 ting: -Inngangsbillett på kretslaget for Kim-Daniel ca kr 11000,- Fikk denne utgiften på høsten, istedenfor på våren som vi pleier. -Rekninger for egenandeler på Børgefjellsamlinga kom ut for sent til å bli med på regnskapet. Styret er fornøyd med økonomien i skigruppa. Skigruppa retter en stor takk til alle som har bidratt i skimiljøet på Høylandet i 2011! Høylandet 2. februar, Jo Magne Tyldum Leder skigruppa

6 Årsmelding 2011 Fotballgruppa IL Hållingen Styret har bestått av: Ivar Asbjørn Lervåg Vidar Grongstad Arnstein Brekk Geir A Vengstad leder nestleder sekretær kasserer Styret har drøftet 10 saker i 3 styremøter. Fotballag i IL Hållingen 2011 Fotballgruppa har bestått av ca 92 aktive fotballspillere sesongen Dette fordelt på følgende lag: Minigutter og minijenter Jenter 12 år ca 20 spillere 11 spillere 2 x Gutter 12 år 22 spillere Jenter 14 år Gutter 13 Herrer senior 15 spillere 9 spillere 15 spillere I tillegg var fotball-leik arrangert av idrettsskolen på Høylandet. Fotballsesongen 2011 Minicup Minicup 2011 ble avholdt med kamper i Grong, Snåsa og Høylandet. Cupdagen på Høylandet ble avholdt 27.8 under fine forhold og god deltakelse fra både Snåsa, Grong og Høylandet. Fra Hållingen stilte 4 lag, to jentelag og to guttelag. Om lag 16 personer var med i dugnadsgjengen. Minicupen er et enkelt arrangement å avholde. Det vanskeligste er å finne et godt tidspunkt.

7 Grendacup Lørdag 3. september var det duket for årets grendacup. Det stilte mange lag spesielt i de yngste årsklassene. I alt 12 lag var med og spilte fotball. Flott stemning, og mye folk både på banen og blant tilskuerne. Stor honnør til alle de som la ned dugnadsinnsats, og mobiliserte naboer og sambygdinger til innsats på fotballbanen. Levanger cup IL Hållingen deltok på Levanger Cup også i år. Det var meldt på lag i aldersgruppen J12 og J13. Levanger Cup er et fint arrangement for denne aldersgruppen. Mange foreldre var med på cup-helga. Dette var meget positivt både for det som skjedde på og utenfor banen. Kippermo cup IL Hållingen deltok med lag G11 og G12. Fint opplegg og godt arrangement. Tine fotballskole på Høylandet Det ble avholdt TINE Fotballskole fra 10. til 12. august. Rundt 70 barn og unge brukte dagene til teknikktrening, kamper og utflukter. Arrangementet fikk heldigvis godt vær og stemninga var god gjennom alle tre dagene. I alt 12 instruktører var involvert under fotballskolen. Seniorlaget Laget spilte i 6. divisjon. I løpet av høstsesongen ble det for få tilgjengelige spillere og laget ble trukket like før sesongslutt. Treningene for senior ble startet opp igjen på slutten av Det kan være aktuelt å melde på seniorlag igjen dersom det etableres en 7`er serie i Namdalen. Fotballavslutning Det ble ikke arrangert tur til Lerkendal i 2011.

8 TAKK! Til alle sponsorer, trenere, dommere oppmenn og dugnadsfolk! Trenere: Treninger for 9 og 10 åringer: Jon Ove Bråteng, Jouni Arpiainen Gutter 11: Ulf Mediaas, Ragnar Moen Jenter 14: Olav Grongstad og Johannes Almås Gutter 12: Johan Romstad og sak Tyldum og Ragnar Kjøglum Jenter 12: Jo Magne Tyldum og Ann Jorun Okstad Gutter 13: Ivar Asbjørn Lervåg Seniorlaget: John Ove Bråteng Mvh Styret i fotballgruppa Ivar Asbjørn Lervåg Vidar Grongstad Arnstein Brekk Geir A Vengstad

9 A rsmelding 2011 Høylandet tra kk Styret har bestått av: Johan Grongstad Leder Isak Tyldum Arnt Hammer Svein Tyldum Svein Inge Almås Per Ivar Iversen Kasserer Vedlikeholds ansvarlig Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vi har kjørt det samme løypenettet som tidligere år til de samme tidene som før. De tilbakemeldingene vi har fått på dette er positive. Det har kommet noen ønsker gjennom vinteren om vi kan kjøre runden på toppen slik at man ikke trenger å renne ned om Børstad. Dette er noe vi har tatt hensyn til, og så lenge det har latt seg gjøre har vi lagt inn dette som rutine for sesongen Kjøreplanen ligger på hjemmesiden til IL Hållingen slik at det er mulig for alle å se hvem det er som har kjøringen de forskjellige ukene. Økonomisk gikk vi på en liten smell i fjor. Dette skyldes i hovedsak to ting. - For det første kjørte vi av det høyre beltet. Ved nærmere ettersyn viste seg at dette var begynt å bli morkent og var klart for utskifting. Ettersom vi fikk tilgang på verksted på Mørkved der vi fikk inn både maskin, fres og belter bestemte vi oss for å ta en stor gjennomgang på hele maskina. Vi brukte ca. 400 dugnads timer på denne jobben. - For det andre gikk vi tom for diesel like før årsskiftet slik at dette også ble en større post enn det som var budsjettert. Vi i Høylandet Tråkk ønsker også i denne fora å påpeke viktigheten med at trassene er breie nok slik vi ikke ødelegger både speil, lys, ruter og annet utstyr på maskinen. Vi har hatt noe problemer med dette i året som har gått. Vi håper ellers at løypestøtten blir god slik at vi kan opprettholde de fine ski løypene vi har på Høylandet. Styret i Høylandet Tråkk

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Vanlige årsmøtesaker Vel møtt! Saksliste Saksliste 1. Åpning

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Lederens betraktninger av 2013

Lederens betraktninger av 2013 Årsmelding Neverdal ungdoms- og idrettslag 2013 Lederens betraktninger av 2013 Året 2013 var tenkt som et år uten de store prosjektene noe vi klarte med glans Neverdal U&IL er et lite men godt drevet idrettslag

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SJETNE IL Skiavdelinga

SJETNE IL Skiavdelinga SJETNE IL Skiavdelinga Kort om de første 20 åra Helt fra den spede start for Sjetne Idrettslag høsten 1970 var det selvsagt at ski skulle være en av de aktiviteter laget skulle drive med. Ski hadde på

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR TORVIKBUKT IL 2014.

ÅRSMELDINGER FOR TORVIKBUKT IL 2014. ÅRSMELDINGER FOR TORVIKBUKT IL 2014. ÅRSMELDING FRA STYRET I TORVIKBUKT IL 2014 Styret i Torvikbukt IL har i 2014 bestått av leder; Siri B. Engdahl, nestleder; Folkert Seetzen, kasserer; Geir Råheim, sekretær;

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer