GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner"

Transkript

1 GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner Kartplotteren GPSMAP i 4000/5000-serien og GPS 17-antennen må være riktig installert i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige festene, verktøyene og brakettene som oppgis i hver del. Disse varene er tilgjengelige hos de fleste forhandlere av maritime produkter. Bruk alltid vernebriller, øreklokker og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper. Du må alltid sjekke hva som er på den motsatte siden av overflaten før du begynner å bore eller skjære. Fest GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien på et sted der du har klar sikt til skjermen uten blendende lys, slik at du lett kan bruke kontrollene eller berøringsskjermen. Hvis du opplever problemer med å installere enheten, kan du be en profesjonell montør om hjelp, eller du kan ta kontakt med Garmin Kundestøtte på telefon 913/ eller 800/ , mandag til fredag mellom og amerikansk midtvest-tid. Gå til og klikk på Garmin Kundestøtte for mer informasjon. I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 44/ Slik installerer du GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien: 1. Monter enheten. 2. Monter antennen. 3. Koble enheten til strømmen og til antennen. Selv om disse ikke er nødvendige for å bruke GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien, dekker denne brukerhåndboken andre installasjonsalternativer: Koble enheten til andre nettverkskompatible Garmin-enheter, f.eks. et loddeinstrument eller en radar. Koble enheten til en annen kompatibel enhet, f.eks. en VHF-radio med DSC. Koble enheten til en ekstern alarm. Koble enheten til en NMEA 2000-kilde (tilgjengelig på enkelte båter) for forskjellig mekanisk informasjon og navigasjonsinformasjon. Koble enheten til en videoinngangskilde. Koble enheten til en ekstern videoskjerm. Montering av GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien på en overflate Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Bor og borbits Skrutrekker Blyant Monteringssett (skruer eller muttere, skiver og bolter) Merk: Monteringssettet (skruene eller mutterne, skivene og boltene) medfølger ikke. Hullene i bøylefestet er 7,9 mm i diameter. Velg et monteringssett som passer for hullene i bøylefestet, og som fester det til den bestemte overflaten på best mulig måte. Størrelsen på den nødvendige borbitsen er avhengig av monteringssettet som velges. Mai 2007 Delenummer Rev. A Trykt i Taiwan

2 Slik installerer du bøylefestet og enheten: 1. Merk av plasseringen av de fire festehullene ved å bruke bøylefestet som mal. Kontroller at det er minst 12,7 cm klaring bak enheten til kabling. MERK: Monter en 4008/4208/5008/5208-enhet 80 cm fra og en 4012/4212/5012/5212-enhet 1 m fra et magnetisk kompass for å unngå forstyrrelser. 2. Ved å bruke en borbits i riktig størrelse kan du bore styrehull til monteringssettet. 3. Fest bøylefestet til overflaten med monteringssettet. 4. Fest monteringsknottene til GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien. 5. Skyv enheten opp på bøylefestet og stram festeknottene. Innebygging av GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien Monteringssett (medfølger): Mal til innebygging Fire gjengede monteringsskruer på 4 mm Fire flate skiver på 4 mm Fire låseskiver på 4 mm Fire muttere på 4 mm Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Løvsag Maskeringstape Saks Bor Borbitser på 6 mm og 4 mm 2 mm Allen-skrunøkkel (sekskantet) 4 mm sokler eller skrunøkler Sentreringskjørner og hammer Mal til innebygging

3 Slik innebygger du enheten: 1. Skjær til den riktige innebyggingsmalen og tape den fast der du vil innebygge enheten. Merk: Kontroller at overflaten som du monterer enheten på, har minst 17,75 cm ledig plass bak seg, slik at det er plass til enheten og de tilkoblede ledningene. MERK: Monter en 4008/4208/5008/5208-enhet 80 cm fra og en 4012/4212/5012/5212-enhet 1 m fra et magnetisk kompass for å unngå forstyrrelser. 2. Bruk sentreringskjørneren til å merke midten av hver av plasseringene til monteringshullene på 4 mm. 3. Bor de fire festehullene med borbitser på 4 mm. 4. Ved å bruke en 6 mm-borbits borer du ett eller flere av de fire styrehullene i hjørnet på malen for å begynne å skjære til monteringsoverflaten. 5. Bruk løvsagen og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er indikert på innebyggingsmalen. Bruk en fil og sandpapir til å forandre størrelsen på hullet. Du må være svært forsiktig når du skjærer ut dette hullet. Det er bare en liten klaring mellom huset og monteringshullene. 6. Monter de fire monteringsskruene i enheten ved å skru den kortere, gjengede delen inn på baksiden av enheten. Bruk Allenskrunøkkelen (2 mm) til å stramme til monteringsskruene til de stopper. Ikke stram for hardt til, slik at du skader monteringsskruene eller monteringshullene. Skruene er dekket med en gjengelåsingslapp som kan brukes om igjen, og som påføres på fabrikken. 7. Plasser enheten i utskjæringen. De fire monteringsskruene skal føres gjennom de fire monteringshullene som du boret i trinn Plasser de flate skivene og deretter låseskivene over monteringsskruene. Tre sekskantmutrene på monteringsskruene. Stram til alle fire sekskantmutrene like mye, til enheten ligger helt inntil monteringsoverflaten. Innebygging av GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien

4 Montere GPS 17-antennen GPS 17-antennen kan enten innebygges eller monteres på ethvert standardisert 1" O. D. (ytre dimensjon) maritimt feste med 14 gjenger per tomme. Når du monterer GPS 17 kan kabelen trekkes eksternt gjennom monteringsoverflaten eller gjennom midten av det maritime festet. GPS 17 kobles til kabelen med 19 pinner på GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien og leverer GPS/WAAS-signalet til enheten. Hvis to eller flere maritime nettverkskartplottere fra Garmin er installert i og koblet til et nettverk, skal du bare installere én GPS 17-antenne. Se side 5 for kablingsinstruksjoner. Monter GPS 17-antennen på et sted som har fri og uhindret sikt til himmelen i alle retninger, for å sikre best mulig mottak. Ikke monter GPS 17 på steder der den overskygges av båtens overbygning, en radomeantenne eller mast. På en seilbåt må du unngå å montere antennen høyt på masten for å unngå unøyaktige hastighetsavlesninger forårsaket av overdreven krenging. Antennen leverer mer stabile avlesninger når den er plassert nærmere havnivået. Monter GPS 17 minst 1 m unna (fortrinnsvis over) banen til en eventuell radarstråle eller en VHFradioantenne. Fest antennen midlertidig på det stedet du vil montere den, og test om den fungerer riktig. Hvis antennen blir forstyrret av annen elektronikk, kan du prøve en annen plassering. Når du har bekreftet at den fungerer riktig, kan du feste antennen permanent. Merk: Ikke mal over GPS 17-antennen eller rengjør den med kraftige løsemidler. OVER BEST UNDER OK 1 m Radar VHF-radioantenne Merk: Monter antennen minst 1 m unna (fortrinnsvis over) banen til en eventuell radarstråle eller en VHF-radioantenne. BEST BRA BEDRE EMI EMI (Electromagnetic Interference) fra motorkomponenter Interferens på GPS-signal SS BARNETT Slik innebygger du GPS 17: 1. Klipp ut malen til innebyggingsboring som finnes på side 11, og fest den der du ønsker å feste GPS 17. Det finnes to boremaler. Hvilken du bør velge, er avhengig av hvordan du borer hullene. Bruk mal 1 hvis du borer ovenfra monteringsoverflaten mot båten. Bruk mal 2 hvis du borer undenfra monteringsoverflaten mot himmelen. 2. Merk av midten av hvert av monteringshullene ved å banke på enden av en sentreringskjørner eller et spisst objekt med en hammer. Hvis du planlegger å trekke kabelen gjennom monteringsoverflaten, må du markere midten av det ekstra, større hullet som indikeres på malen. 3. Bor monteringshullene ved å bruke en borbits på 4,5 mm. Hvis du planlegger å trekke kabelen gjennom monteringsoverflaten, må du bore hullet med en borbits på 19 mm. 4. Hvis du trekker kabelen gjennom monteringsoverflaten, må du føre den gjennom det større hullet og påføre maritim forsegling på utsiden av utgangsområdet. 5. Hold GPS 17 over monteringshullene og fest den ved å bruke M4-skruer (medfølger ikke). Monteringsgjengene i GPS 17 er 8,10 mm dype. Bruk skruer med riktig lengde til monteringsoverflaten. De bør ikke kunne skrus lenger inn i GPS 17 enn 8 mm. Skruer som er gjenget mer enn 8 mm, kan skade enheten. Monteringshull M4-skruer og skiver Nederst på GPS 17-antennen Når du installerer GPS 17, kan du trekke den koaksiale ledningen gjennom monteringsoverflaten eller utenfor enheten. Hvis den koaksiale ledningen trekkes gjennom monteringsoverflaten, må du forsegle utsiden av utgangsområdet med maritim forsegling. 4

5 Slik fester du den medfølgende adapteren for montering på stang til GPS 17: 1. Før kabelen gjennom adapteren for montering på stang. 2. Plasser tappen på adapteren for montering på stang over hakket på GPS Bruk de medfølgende skruene til å feste adapteren for montering på stang på sokkelen til GPS 17. Feste adapteren for å montere på stang til GPS 17 Slik monterer du GPS 17 med kabelen utenfor festet: 1. Plasser kabelen i den vertikale åpningen langs sokkelen på den monterte GPS 17 og adapteren for montering på stang. 2. Skru den monterte GPS 17 og adapteren for montering på stang på et standardisert maritimt feste på 1" O. D. (ytre dimensjon) med 14 gjenger per tomme (medfølger ikke). IKKE stram til hodet for mye. Hvis du strammer for mye til, kan det føre til at kabelen ryker. 3. Når du har installert GPS 17 på en stang, fyller du det gjenstående mellomrommet ved kabelutgangen med maritim forsegling. 4. Fest festet for montering på stang til båten hvis det ikke allerede er festet. 5. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens. Slik monterer du GPS 17 med kabelen trukket gjennom festet: 1. Plasser et standardisert maritimt feste på 1" O. D. (ytre dimensjon) med 14 gjenger per tomme (medfølger ikke) på det stedet der du ønsker å feste antennen, og marker det tilnærmede sentrumet av festet. 2. Bor et hull med en borbits på 19 mm slik at kabelen kan passere gjennom. 3. Fest festet for montering på stang til båten. 4. Før kabelen gjennom festet for montering på stang, og skru den monterte GPS 17 og adapteren for montering på stang til festet. 5. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens. Kablet eksternt Rett inn hakket Kablet internt Feste GPS 17 til et feste på en stang 5

6 Ledningsnett og kabler GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien leveres med en strømkabel, en 19-pinners datakabel og en 17-pinners kabel til maritim video. Alternative maritime nettverkskomponenter fra Garmin bruker tilpassede Garmin-nettverkskabler. Avhengig av installasjonen kan det være nødvendig å bore hull for å føre kontaktenden av disse kablene. Gummitetninger fra Garmin følger med for å dekke til disse hullene og gi en bra finish. Det er ikke behov for gummitetninger i alle typer installasjoner. Gummitetningen gir IKKE en vanntett forsegling. Påfør en maritim forsegling rundt gummitetningen og kabelen etter installasjonen. Kontroller systemet før du installerer og forsegler gummitetningene. Kjøp ekstra gummitetninger fra Garmin-forhandleren eller direkte fra Garmin på Verktøy Bor 31,7 mm bits til hullbor eller hullsag Verktøykniv Maritim forsegling (valgfri) Slik installerer du gummitetningen på kabelen: 1. Merk av stedet der du vil føre strømkabelen, kabelen, kabelen til maritim video eller den maritime nettverkskabelen. 2. Bruk et hullbor eller en hullsag på 31,7 mm til å bore installasjonshullet. 3. Se på diagrammet for tilskjæringsinstruksjoner. Skjær forsiktig til kabelhullet i gummitetningen som nødvendig. 4. Før kabelen til enheten, og test systemet. 5. Spre gummitetningen ved splitten og plasser den rundt kabelen. 6. Trykk gummitetningen bestemt på plass i installasjonshullet til den sitter fast. Påfør maritim forsegling etter behov for å gjøre kabelen værbestandig. Skjær til denne linjen for den maritime videokabelen. Bruk dette hullet (ingen tilskjæring) til strøm-, NMEA-, maritimt nettverk- eller GPS 17-kabelen. Trekke strømkabelen GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien må kobles til båtens strømforsyning. Bruk strømkabelen med to pinner som følger med, og koble til strømledningen (rød) og jordledningen (svart). Bruk 14 AWG skjermet kabling ved forlenget kabeltrekking til strømkabelen. Lodd alle tilkoblingene og forsegle dem med varmekrympingsrør. Splitt

7 Kable GPS 17-antennen GPS 17-antennen må kables til den medfølgende kabelen med 19 pinner og til båtens strømforsyning. Se på diagrammet nedenfor når du kabler GPS 17 til kabelen med 19 pinner. Bruk 22 AWG skjermet kabling ved forlenget kabeltrekking til kabelen eller GPS 17-kabelen. Lodd alle tilkoblingene og forsegle dem med varmekrympingsrør. Merk: Hvis du bruker mer enn én Garmin-kartplotter på Garmins maritime nettverk, må du bare kable én kartplotter til en GPS 17. GPS-signalet er delt mellom flere kartplottere som er koblet til i Garmins maritime nettverk. Ledningsfarge + - Batteri VDC Ledningsfarge Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Strømkabel kabel Sikring 7,5 A, 42 V Svart (jord) Oransje (tenning på) Grønn (data ut) Hvit/grønn (data inn) Kable GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien og GPS 17 Svart (jord) Gul (på) Blå (data inn) Hvit (data ut) Sikring 1 A GPS 17 GPS/WAASsensor Kable Garmins maritime nettverk Det valgfrie maritime nettverket fra Garmin er et plug-and-play-system som gjør det mulig med høyhastighets dataoverføring mellom flere Garmin-kartplottere og andre nettverk som er kompatible med Garmin-enheter, for eksempel en ekkoloddenhet fra Garmin (GSD 22), en Garmin-radar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller en XM-mottaker for værdata (GDL30/30A). GPSMAP-enhetene i 4000/5000-serien har tre nettverkskontakter som kan brukes til å koble til andre nettverkskompatible kartplottere og enheter fra Garmin. Hvis nettverket krever flere kontakter, bruker du en maritim nettverkverksboks fra Garmin (GMS 10) eller en annen GPSMAP 4000/5000-enhet. Data fra hver tilkoblede komponent deles mellom alle de tilkoblede Garmin-kartplotterne. Merk: GPS 17-antennen og standardiserte NMEA-apparater må alle være kablet til én kartplotter på nettverket. Dataene deles deretter over nettverket til andre tilkoblede kartplottere. Koble nettverkskomponenter, for eksempel Garmin GMR-radar, GSD-loddeinstrument eller en GDL XM-mottaker for værdata, til alle kartplottere på nettverket eller til en alternativ GMS 10-nettverksboks. Dataene deles mellom alle kartplotterne på nettverket. BlueChart g2 Vision-kartografidataene deles mellom alle tilkoblede GPSMAP-kartplottere i 4000/5000-serien. Videoinndata fra den maritime videokabelen kan bare vises på kartplotteren som den er koblet til. Du kan koble en GPSMAP-kartplotter i 4000/5000-serien til et maritimt nettverk med en GPSMAP-kartplotter i 3000-serien: De vil dele GPS 17 GPS-plasseringsinformasjon i tillegg til informasjon til og fra standardiserte enheter. De vil dele informasjon fra tilkoblede nettverkskompatible Garmin-enheter som en ekkoloddenhet (GSD 22), en radar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller en XM-mottaker for værdata (GDL30/30A). Garmin GPSMAP-enheter i 3000-serien KAN IKKE dele kartografidata med GPSMAP-enhetene i 4000/5000-serien. Alle nettverkskomponenter må kobles til båtens strømkilde i henhold til installasjonsinstruksjonene. Følgende diagrammer viser bare nettverkstilkoblingene, ikke strømtilkoblingene. For øyeblikket er XM-vær- og lydtjenester bare tilgjengelige i Nord-Amerika. På grunn av dette vil en tilkoblet XM-mottaker for værdata (GDL30/30A) bare fungere i Nord-Amerika. 7

8 Maritim nettverkskabel fra Garmin: Den maritime nettverkskabelen fra Garmin har en låsering som fester kabelen til kartplotteren eller den maritime nettverksenheten. Denne låseringen kobles ikke til nettverkskabelen på fabrikken på grunn av størrelsen, og fordi det skal være enklere å installere den på båten. Når kabelen trekkes til kartplotteren eller nettverksenheten, klikker du låseringen sammen rundt kontakten og setter inn gummiskiven slik det angis på instruksjonene som følger med kabelen. Eksempler på oppsett av maritime nettverk fra Garmin: GPS 17 Garmin GPSMAPkartplotter i 4000/5000- serien Garmin GPSMAPkartplotter i 4000/5000- serien Ekstra NMEAenheter kabel Maritim nettverkskabel Maritimt nettverk med to kartplottere Maritim radar fra Garmin GDL 30/30A XM-enhet for værdata GSD 22-ekkoloddenhet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GPS 17 Til omformer Garmin GPSMAPkartplotter i 4000/5000- serien Garmin GPSMAPkartplotter i 4000/5000- serien Ekstra enheter Utvidet maritimt nettverk med to kartplottere Merk: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin må være koblet til båtens strømforsyning. Disse diagrammene viser bare nettverkstilkoblingene og ikke strømtilkoblingene. Kable hvert apparat i henhold til installasjonsinstruksjonene.

9 Maritim radar fra Garmin xxxxxxxxx kabel Kabel til maritimt nettverk Transduserkabel GSD 22-ekkoloddenhet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GMS 10 maritim nettverksboks Til omformer GDL 30/30 A XM-mottaker for værdata GPS 17 Garmin GPSMAP-kartplotter i 3000-serien Garmin GPSMAP-kartplotter i 4000/5000-serien Ekstra enheter Koble en GPSMAP-kartplotter i 4000/5000-serien til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin. Merk: Når en kartplotter i 4000/5000-serien kobles til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin, kan GMS 10 brukes, men det er ikke nødvendig. Kartplotteren i 4000/5000-serien har tre nettverkskontakter og fungerer som en nettverksboks. Kable GPS 17 og det ekstra NMEAapparatet til enten den eksisterende kartplotteren i 3000-serien eller den nye kartplotteren i 4000/5000-serien. Den eksisterende enheten i serien og den nye enheten i 4000/5000-serien deler alle data, bortsett fra kartografidataene. Merk: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin må være koblet til båtens strømforsyning. Disse diagrammene viser bare nettverkstilkoblingene og ikke strømtilkoblingene. Kable hvert apparat i henhold til installasjonsinstruksjonene.

10 Kable ekstra enheter datakabelen som følger med GPSMAP-kartplotteren i 4000/5000-serien, støtter standarden, som brukes til å kable forskjellige enheter som er i samsvar med NMEA 0183, som VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter eller en datamaskin. GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien har fire kontakter til å motta data (RX-kontakter) og to kontakter til å sende data (TX-kontakter). Kable én enhet per RX-kontakt for å sende data til en enhet i 4000/5000-serien, og kable opptil tre NMEA 0183-enheter til hver TX-kontakt for å motta data fra en enhet i 4000/5000-serien. Hver RX- og TX-kontakt har to ledninger, merket A og B iht. konvensjonen. Koble de tilsvarende A- og B-ledningene for hver kontakt til A- og B-ledningene til enheten din som er i samsvar med NMEA Se på tabellen og kablingsdiagrammene når du kabler enheten i 4000/5000-serien til enheter. Se på installasjonsinstruksjonene på enheten som er i samsvar med NMEA 0183, for å identifisere TX-ledningene (A og B) og RX-ledningene (A og B). Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene og forsegle tilkoblingen med varmekrympingsrør. Merk: For toveiskommunikasjon med en enhet er ikke kontaktene på GPSMAP-enhetene i 4000/5000-serien koblet til. For eksempel, hvis RX-kontakten på enheten som er i samsvar med NMEA er kablet til TX-kontakt 1 på GPSMAP-enheten i 4000/5000- serien, kan du kable TX-kontakten til enheten som er i samsvar med NMEA 0183 til RX-kontakt 1, kontakt 2, kontakt 3 eller kontakt 4 på GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien. Jordledningene på datakabelen fra GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien og fra enheten som er i samsvar med NMEA 0183, må begge være jordet. Godkjente setninger GPBWC, GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRMB, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og Garmin-patentsetninger PGRME, PGRMM og PGRMZ. Denne enheten inkluderer også støtte for WPL-setningene, DSC og sonar inndata med støtte for DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW-setninger (vanntemperatur, hastighet og kurs). Bruk kommunikasjonsdelen av konfigurasjonsmenyen på GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien til å konfigurere kommunikasjon. Se brukerhåndboken for mer informasjon. pinne 1 pinne 8 pinne 17 Kontakt Pinne-nummer Kontaktfunksjon Ledningsfarge Endevisning av kabel pinne 3 1 RX-kontakt 1, A Hvit 2 RX-kontakt 1, B Hvit/oransje 5 RX-kontakt 2, A Brun 6 RX-kontakt 2, B Hvit/brun 9 RX-kontakt 3, A Fiolett 10 RX-kontakt 3, B Hvit/fiolett 11 RX-kontakt 4, A Hvit/svart 12 RX-kontakt 4, B Rød/hvit 3 TX-kontakt 1, A Grå 4 TX-kontakt 1, B Rosa 7 TX-kontakt 2, A Blå 8 TX-kontakt 2, B Hvit/blå 13 GPS 17, inn Hvit/grønn 14 GPS 17, ut Grønn 15 Reserve 16 Alarm Gul 17 Tilbehør på Oransje 18 Jord Svart 19 Reserve Datakabel til GPSMAP 4000/5000-serien, NMEA

11 Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Ledning se tabell for ledningsfarger Sikring 7,5 A, 42 V + - TX / A rx / A TX / B rx / B Kable til en standardisert enhet som er i samsvar med NEMA 0138 med toveiskommunikasjon Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Strømkabel kabel Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) RX / A RX / B Batteri VDC + - Ledning Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) TX / A rx / A TX / B rx / B Kable til en standardisert enhet som er i samsvar med NEMA 0138 for énveiskommunikasjon Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Strømkabel kabel Strømkabel kabel Ledning se tabell for ledningsfarger Sikring 7,5 A, 42 V tx / A tx / B Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) RX / A RX / B ELLER Ledning se tabell for ledningsfarger Sikring 7,5 A, 42 V Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) tx / A tx / B Batteri VDC + - Batteri VDC Ikke tilkoblet Ledning Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) tx / A tx / B ELLER Ledning Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) Kabling for å sende data til en enhet med én enkelt TX-tilkobling som er i samsvar med NMEA 0183 rx Enhet som er i samsvar med NMEA 0183 Enhet som er i samsvar med NMEA 0183 Enhet som er i samsvar med NMEA 0183 Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Strømkabel kabel Ledning se tabell for ledningsfarger Sikring 7,5 A, 42 V Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) rx / b rx / a + - Batteri VDC Ledning Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) tx Enhet som er i samsvar med NMEA 0183 Kabling for å motta data fra en enhet med én enkelt RX-ledningstilkobling som er i samsvar med NMEA

12 Kabling til en valgfri alarm GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien kan brukes sammen med en lampe, et horn eller begge, for å avgi lyd eller lys når enheten viser en melding. Alarmen må ikke være kablet for at enheten i 4000/5000-serien skal fungere. Alarmkretsen trekker lavt når alarmen går. Maksimal strømstyrke er 100 ma, og det er nødvendig med et relé for å begrense strømmen fra enheten til 100 ma. En bryter kan installeres for å velge mellom lys- og lydvarsler. Ledningsfarge + - Batteri VDC Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Strømkabel Sikring 7,5 A, 42 V Svart (jord) Horn kabel Gul (alarm) Relé maks. 100 ma coilstrøm Lampe Kabling til en lampe, et signalhorn eller begge. Kabling til en seriell DB-9 PC-kontakt GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien kan kobles til en datamaskin med en seriell kontakt ved å koble enheten til en seriell DB-9-kontakt. Garmin GPSMAP-enhet i 4000/5000-serien Strømkabel kabel Ledning se tabell for ledningsfarger Sikring 7,5 A, 42 V Svart (strøm, jord) Svart (data, JORD) RX / B RX / A tx / A TX / B + - Batteri VDC Ikke tilkoblet DB-9- pinnenumre Pinne 5: jord Pinne 3: tx Pinne 2: rx DB-9-seriell PC-kontakt Endevisning Kabling til en seriell DB-9 PC-kontakt 12

13 Koble til et NMEA 2000-nettverk GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien er NMEA 2000-sertifisert og kan motta data fra et NMEA 2000-nettverk som er installert på båten, for å vise informasjon som er spesifikk for motoren på målingsdelen på informasjonsskjermen. Enheten kan også motta kursdata fra en kurssensor som er tilknyttet et installert NMEA 2000-nettverk. Enheten i 4000/5000-serien har en NMEA 2000 Micro-hannkontakt. Koble enheten til et installert NMEA 2000-nettverk ved å bruke en kabel med en NMEA 2000 Micro-hunnkontakt i én ende og riktig kontakt til det installerte NMEA 2000-nettverket i den andre enden. Du kan kjøpe NMEA 2000-kabler fra lokale maritime forhandlere eller maritime forhandlere på Internett. Definer Eks. på NMEA 2000 Enhet og Eks. på NMEA 2000 System i kommunikasjonsdelen på konfigurasjonsskjermen på enheten i 4000/5000-serien. Se brukerhåndboken for mer informasjon. NMEA 2000-spesifikasjoner: LEN-nummer (Load Equivalency Number) = 2 Enhetstrekning = maks. 75 ma NMEA 2000 PGN-informasjon GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien godtar følgende PGN-informasjon fra et NMEA 2000-nettverk: = ISO-bekreftelse = ISO-anmodning = ISO-adressekrav = Produktinformasjon = fartøykurs = Motorparametre, rask oppdatering (opptil fire motorer) = Motorparametre, dynamisk (opptil fire motorer) = Væskenivå (0X00-drivstoff støtter ikke andre typer væske) Alle GPSMAP-enhetene i 4000/5000-serien er NMEA 2000-sertifisert. 13

14 Maritim videokabel Den medfølgende maritime videokabelen med 17 pinner støtter inndata fra kompositte videokilder som NTSC (National Television System Committee) / PAL (Phase Alternate Line) og utdata fra PC-skjerm (4008/4208/5008/5208 = VGA-utdata, 4012/4212/5012/5212 = XGA-utdata). Maritime videoinndata er bare tilgjengelig på kartplotteren som den er koblet til, og vil ikke bli overført over det maritime Garmin-nettverket. 1 og 2. VIDEO 1- og VIDEO 2-inndata (RCA-kontakter) muliggjør inndata fra to separate NTSC/PAL-kompatible videoapparater slik som videospiller, DVD, TV eller et videokamera. Kartplotteren kan vise én video av gangen eller veksle mellom de to. Se brukerhåndboken for mer informasjon. Lyd fra en videokilde må kobles til et separat stereo-/lydsystem. Videoutdataledning fra videoapparatet festes til Video 1 (svart ledning) eller Video 2 (grå ledning) RCA-kontakten. 3. Bruk PC-skjermutdatakontakten (HD 15-pinners) til ekstern visning av MFD-displayet på en dataskjerm. Den eksterne skjermen må minst støtte VGA-oppløsning og kan synkroniseres med flere enheter. Merk Kontakt Pinne Funksjon PINNE 2 PINNE 1 PINNE 7 PINNE 17 Endevisning av maritim videokabel 1 RCA-1, midtstilt 2 Video 1, inn (svart mantel) RCA-1, ytre 6 Video 1, inn, jord 2 RCA-2. midtstilt 11 Video 2, inn (grå mantel) RCA-2, ytre 15 Video 2, inn, jord 3 HD-15, PINNE 1 1 VGA, analog, rød HD-15, PINNE 2 4 VGA, analog, grønn HD-15, PINNE 3 3 VGA, analog, blå HD-15, PINNE 5 13 VGA, analog, jord HD-15, PINNE 6 8 VGA, analog, rød, jord HD-15, PINNE 7 8 VGA, analog, grønn, jord HD-15, PINNE 8 8 VGA, analog, blå, jord HD-15, PINNE VGA, synk., jord HD-15, PINNE 13 7 VGA, H-synk. HD-15, PINNE VGA, V-synk. HD-15- pinneskall 9 VGA, generell skjerming 14

15 Foreta de siste koblingene på GPSMAP 4000/5000-enheten Når strømkabelen og GPS 17-antennen (i tillegg til eventuelle valgfrie enheter til maritime nettverk fra Garmin, enheter, NMEA 2000-tilkoblinger eller videotilkoblinger) har blitt koblet til båten, må kablene kobles til GPSMAP-enheten i 4000/5000-serien. Det finnes syv kontakter på baksiden av enheten, én til strøm, tre til enheter på maritime Garmin-nettverk, én til kabelen, én til en NMEA 2000-kabel og én til den maritime videokabelen. Hvis du vil koble til strømkabelen, kabelen og den maritime videokabelen, må du forsiktig føre kabelen inn i riktig kontakt på baksiden av enheten til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan skade pinnene. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den stopper. Hvis du vil koble til en maritim Garmin-nettverkskabel eller en NMEA 2000 Micro-kontaktkabel, må du forsiktig føre kabelen inn i riktig kontakt på baksiden av enheten til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan skade pinnene. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den er strammet til. Pass på at du ikke trekker for hardt til. GPSMAP-kontakt i 4000/5000-serien NMEA 2000-kabel, Micro-kontakt Strømkontakt Kontakter til maritime nettverk fra Garmin Kontakt for maritim videokabel kabelkontakt 15

16 16

17 Boremaler for GPS 17-antenne Bruk denne boremalen når du borer fra øverst på monteringsoverflaten: Bor med en 4,5 mm borbits Bor dette hullet på 19 mm hvis den koaksiale ledningen skal installeres gjennom monteringsplaten. Mal 1 Bruk denne boremalen når du borer fra undersiden av monteringsoverflaten: Bor med en 4,5 mm borbits Bor dette hullet på 19 mm hvis den koaksiale ledningen skal installeres gjennom monteringsplaten. Mal 2 17

18 Copyright 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc E 151st Street, Olathe, Kansas USA Tlf. 913/ Faks: 913/ Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Storbritannia. Tlf. 44/ (utenfor Storbritannia) eller (i Storbritannia) Faks: 44/ Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks: 886/ Delenummer Rev. A

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4008 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173302

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4008 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173302 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN GPSMAP 4008. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN GPSMAP 4008 in the

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP Kartplotteren i GPSMAP og GPS-antennen må være riktig installert i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige festene, verktøyene og brakettene

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien Kartplotteren i GPSMAP 4000-/5000-serien og GPS-antennen må være riktig installert i henhold til følgende instruksjoner. Du trenger de riktige festene,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000

Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000 Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000 ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten for -en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en, kan du kontakte Garmin Produktsupport

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 2,1-liters hydrauliske pumpen fra Garmin, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 1,2-/2,0-liters hydrauliske pumpen fra Garmin slik at du oppnår best mulig ytelse

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for echo

Installeringsinstruksjoner for echo Når du skal planlegge hvor du skal montere enheten, bør du velge et sted som du kan se når du styrer båten, som gir enkel tilgang til tastene på echo, og som er plassert i passende avstand fra et kompass

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500 overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass,ugyldiggjøres produktgarantien. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500 GPSMAP 8500 er et svært tilpassningsvennlig system

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten Installeringsinstruksjoner for GMI 10-en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet GMI 10, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en,

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien

Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett: Nord-Amerikanske modeller VHF 100 VHF 200 GHS 10 Internasjonale modeller

Detaljer

Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner

Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner Sammenlign innholdet i pakken med pakkelisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart. Før du begynner installeringen: Les og følg instruksjonene om hvordan

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radom installeringsinstruksjoner 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Følg instruksjonene nedenfor når du installerer Garmin GSD 24-/26-enheten, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten. Det anbefales at enheten

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien Kartplotteren i GPSMAP 400/500-serien må installeres på riktig måte i henhold til instruksjonene nedenfor. Du trenger de riktige festene, verktøyene

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner

Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Sikkerhet. Generelt. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter. Under bruk. Vedlikehold og service.

Sikkerhet. Generelt. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter. Under bruk. Vedlikehold og service. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter Modellnr. 30349 Modellnr. 30552 Form No. 3408-255 Rev D Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette

Detaljer

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO SEIWA BBFF - MKII Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 OSLO Tekniske spesifikasjoner BBFF - MKII Her er de tekniske spesifikasjonene til Seiwa black-box

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for maritimt GHP 10-autopilotsystem

Installeringsinstruksjoner for maritimt GHP 10-autopilotsystem For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime GHP 10-autopilotsystemet i henhold til følgende instruksjoner. Les hele installasjonsveiledningen før du begynner med

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien

Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett: Nord-Amerikanske modeller VHF 300 VHF 300 AIS GHS 10 Internasjonale modeller

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan NORSK www.simrad-yachting.com www.lowrance.com 1 Innledning Advarsel: Det er du ene og alene som er ansvarlig for å installere

Detaljer

HØYEFFEKT-REGULATORER. Installasjonsanvisning for Hitachi dynamoer

HØYEFFEKT-REGULATORER. Installasjonsanvisning for Hitachi dynamoer STERLING HØYEFFEKT-REGULATORER Installasjonsanvisning for Hitachi dynamoer Generellt er installeringen ikke annerledes enn hos andre dynamoer, men tilgjengelighet av kullbørstene er litt vanskeligere.

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Montering av ledbar Tesla Model X

Montering av ledbar Tesla Model X Montering av ledbar Tesla Model X Autocomponents AS Versjon 1 28.12.2018 COPYRIGHT AUTOCOMPONENTS AS!1 Disclaimer Les hele manualen før du starter på installasjonen, og sørg for at du forstår alle aspekter

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL 1 INTRODUKSJON Denne inkluderer: Hvordan montere og koble opp EO mini pro Hvordan koble EO mini pro til Internett EO mini Pro er et produkt laget i samarbeid med emotorwerks,

Detaljer

Sett for veilys, typegodkjennelse/bremse og blinklys Workman -bruksbiler i MD-serien

Sett for veilys, typegodkjennelse/bremse og blinklys Workman -bruksbiler i MD-serien Form No. Sett for veilys, typegodkjennelse/bremse og blinklys Workman -bruksbiler i MD-serien Modellnr. 120-5031 Modellnr. 120-5044 3371-333 Rev B Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

AIS 600-instruksjoner

AIS 600-instruksjoner AIS 600-instruksjoner Bruk disse instruksjonene for å programmere og installere transponderenheten Garmin AIS 600 maritim AIS (Automatic Identification System), klasse B. Sammenlign innholdet i pakken

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE

INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE VERKTØY Boremaskin Borebits Hullsag Skruebits Ø 2,5 mm (3/32") Ø 3 mm (1/8") Ø 3,5 mm (9/64") Ø 4 mm (5/32") Ø 5 mm (3/16") Tetningsmasse SIKA Ø 19 mm

Detaljer

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy Referanseveiledning VIB 10/11 (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe,

Detaljer

Teknisk referanse. for Garmin NMEA 2000 -produkter + -

Teknisk referanse. for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres,

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner

ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Gjør-det-selv-pakken består av følgende:

Gjør-det-selv-pakken består av følgende: SXT Gjør-det-selv-pakken består av følgende: Antenne 2 meter nettverkskabel Splitter (Innendørs) Strømforsyning 15 meter nettverkskabel Skjøtestykke for nettverkskabel (utendørs) (innendørs) Veggbrakett

Detaljer

Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü gjennomgående svinger

Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü gjennomgående svinger Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü gjennomgående svinger Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken til kartplotteren

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GDL 40

Installeringsinstruksjoner for GDL 40 Installeringsinstruksjoner for GDL 40 Om GDL 40 Antennen GDL 40 leverer GSM værdata til kompatible Garmin-kartplottere på NMEA 2000 -nettverket. GDL 40 kommuniserer med mobilbasestasjoner i nærheten for

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 10

Installeringsinstruksjoner for GHP 10 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 10 For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime autopilotsystemet Garmin GHP 10 i henhold til følgende

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

Installasjon & brukerveiledning: eoalm eoalm side 1 of Juuce Ltd t/a EO Charging. All rights reserved.

Installasjon & brukerveiledning: eoalm eoalm side 1 of Juuce Ltd t/a EO Charging. All rights reserved. Installasjon & brukerveiledning: eoalm eoalm side 1 of 6 2018 Juuce Ltd t/a EO Charging. All rights reserved. 1. Introduksjon Dette dokumentet beskriver driften og installasjonen av enheten for automatisk

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Kompakt ZIP Screen med Serge 2165 diagonalvevd glassfiberduk og Somfy motor/automatikk.

Kompakt ZIP Screen med Serge 2165 diagonalvevd glassfiberduk og Somfy motor/automatikk. SolidScreen 125 Kompakt ZIP Screen med Serge 2165 diagonalvevd glassfiberduk og Somfy motor/automatikk. SolidScreen 125 kan styres med fjernkontroll RTS (enveis kommunikasjon) eller IO (toveis). Begge

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Forstørrende Videosystem IDEA ProVario Innholdsregister Emballasje og materiell... s. 2 Innhold i eske (Standard system)... s. 3 Plassering... s. 5 Installasjon... s. 6 Bruk

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer