Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjoner for installering av HDS-enhet"

Transkript

1 _A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du skal føre svingerkabelen gjennom hekken, må du enten bruke et 1" eller et 5/8" bor, avhengig av størrelsen på kabelkontakten til svingeren. Alle hekkmonteringer krever at man bruker sjøvannsbestandig tettemasse/monteringslim av høy kvalitet som er beregnet for bruk over eller under vannlinjen. Anbefalt verktøy og utstyr er også nødvendig ved følgende installasjoner. Hekkmontering på enkeltbrakett: Verktøy: To skiftenøkler eller pipenøkkel, bormaskin, #29 (0,136") bor, skrutrekker. Annet: Ingen. Hekkmontering med todelt brakett: Verktøy: To skiftenøkler eller pipenøkkel, bormaskin, #20 (0.161") bor, skrutrekker. Annet: fire, 1" lange, #12 treskruer i rustfritt stål. Montering på dorgemotor med TMB-S-brakett: Verktøy: To skiftenøkler eller pipenøkkel, skrutrekker. Annet: Kabelstropper av plast. Innvendig skrogmontering av Hekk-svinger: Annet: Alkoholfuktede servietter, sandpapir (nr. 60 og 160) og sjøvannsbestandig epoksylim beregnet for bruk over eller under vannlinjen. Skrogmontering av Pod-svinger: Annet: Alkoholfuktede servietter, sandpapir (nr. 60 og 160) og sjøvannsbestandig epoksylim beregnet for bruk over eller under vannlinjen. 1

2 Instruksjoner for montering av Hekk-svinger Plassering og installering av svingeren er et av de mest kritiske trinnene når man skal installere ekkolodd. 1. Velg hvor svingeren skal plasseres For at den skal fungere korrekt, må Hekk-svingeren befinne seg i vannet hele tiden, og det på et sted som har jevn vannstrøm når båten er i bevegelse. God plassering Dårlig plassering Dårlig plassering God plassering Aluminiumsbåter med plankeganger eller ribber på skroget kan gi stor turbulens i høye hastigheter. En god plassering av svingeren på slike typer båter, er mellom ribbene som sitter nærmest motoren. Hvis svingeren ikke plasseres på et sted med jevn vannstrøm, kan bobler og turbulens vises som støy, dvs. tilfeldige linjer eller prikker, på skjermen. Enheten kan også miste bunnsignalet når båten er i plan. 2 Ikke monter svingeren nærmere enn ca. én fot fra underdelen av motoren. Dette forhindrer kavitasjonsstøy fra propellen. Når du monterer svingeren, må du forsikre deg om at den ikke kommer i veien når båten taues.

3 2. Innrette låseskivene på svingerbraketten Innrette låseskivene på enkelbraketten: Enkelbraketten har to svarte plastlåseskiver. Låseskivene brukes til å innrette svingeren i forhold til skroget på båten. Hver låseskive har innpreget bokstavene A-E. Låseskive Brakett 1. Før låseskivene inn i braketten hvor bokstaven "A" er innrettet i forhold til punktet som er preget på utsiden av svingerbraketten, hvilket er vist i den følgende figurserien. Innrett punktet og bokstaven "A". 2. Skyv svingeren i braketten og skyv maskinskruen midlertidig gjennom svingerbraketten, som vist på bildet til høyre. Hekk Hvis svingeren ikke lar seg justere med fronten parallelt med bunnen, må du fjerne svingeren og låseskivene fra braketten. Sett låseskivene tilbake i braketten, denne gangen med bokstaven "B" innrettet mot punktet som er preget i braketten. Monter sammen svingeren og braketten igjen og plasser den mot hekken. Kontroller på nytt om det er mulig å justere svingeren slik at fronten av den er parallell med bunnen. Gjenta denne prosessen til fronten av svingeren justeres slik at den er parallell med bunnen Hold svingerenheten mot hekken. Sjekk svingeren fra siden. Forsøk å justere svingeren slik at fronten er parallell med bunnen. Dersom den er det, er posisjon "A" korrekt.

4 Innrette låseskiver på den todelte braketten: Den todelte braketten har fire svarte plastlåseskiver. Låseskivene brukes til å innrette svingeren i forhold til skroget på båten. Hver låseskive har innpreget bokstavene A-F. Låseskive 1. Plasser to av låseskivene i hver side av braketten med bokstaven "A" innrettet med innrettingsmerket som er preget i hver brakett. Brakett Innrettings merke 2. Plasser deretter de to andre låseskivene med bokstaven "A" innrettet i kl. 12-posisjon svingerstammen. 3. Skyv svingeren inn i braketten og skyv maskinskruen midlertidig gjennom svingerbraketten. 4. Hold svingerenheten mot hekken. Sjekk svingeren fra siden. Forsøk å justere svingeren slik at fronten er parallell med bunnen. Dersom den er det, er posisjon "A" korrekt. Hekk Hvis svingeren ikke lar seg justere med fronten parallelt med bunnen, må du fjerne svingeren og låseskivene fra braketten. Sett låseskivene tilbake i braketten, denne gangen med bokstaven "B" innrettet mot punktet som er preget i braketten. Monter sammen svingeren og braketten igjen og plasser den mot hekken. Kontroller på nytt om det er mulig å justere svingeren slik at fronten av den er parallell med bunnen. Gjenta denne prosessen til fronten av svingeren justeres slik at den er parallell med bunnen. 4

5 3. Montering av svingerbrakett Etter at du har bestemt riktig posisjon for låseskivene, fester du svinger- og brakettenheten løst som vist i én av de to figurene under. Montering av enkeltbraketten: Låsemutter Metallskive Gummiskiver Metallskive Låseskiver Maskinskrue Ikke trekk til svingerbraketten før du har rettet inn svingeren og braketten på hekken. Montering av den todelte braketten: Maskinskrue Låseskiver Liten flat skive Liten flatskive Låsemutter Tykk gummiskive Ikke trekk til svingerbraketten før du har rettet inn svingeren og braketten på hekken. 5

6 4. Montering og festing av svingeren på hekken Juster svingeren slik at "fronten" er parallell med bunnen og senterlinjen er jevn med skroget på båten. Svingerbrakett montert for lavt. Svingerbrakett montert for høyt. Hekk Hekk Bunnen av skroget. Bunnen av skroget. Når svingeren monteres til hekken, er det to ytterligheter som må unngås: Ikke la kanten på monteringsbraketten stikke under bunnen av skroget, se venstre bilde over. Ikke la bunnen av svingeren stå over bunnen av skroget, se høyre bilde over. Midtlinjen til svingeren skal være i plan med bunnen av båtskroget og "fronten" skal være parallell med bunnen. Hekk Svingerfront Bunnen av skroget. Låsemutteren til svingerbraketten må ikke trekkes til for hardt. Hvis dette skjer, er det ikke sikkert at svingeren "slår opp" hvis den støter mot noe i vannet. Ved montering av svingere med én frekvens, brukes en enkel brakett. Monter den slik at kabelen ligger over maskinskruen og gjennom braketten, som vist her. 6

7 1. Hold svinger- og brakettenheten mot hekken. Når svingeren og braketten er riktig innrettet, merker du av posisjonen på skroget. 2. Bor festehullene for svingerbraketten. Bruk de medfølgende skruene til å feste svingerenheten til hekken. Forsikre deg om at du bruker en sjøvannsbestandig tetningsmasse på alle skruehullene på svingerbraketten. Ved montering av en Hekk-svinger på en båt med V-skrog, må man være sikker på at senterlinjen til svingeren er innrettet i forhold til bunnen av båtkroget, som vist her. Vannlinje Klem svingerkabelen fast til hekken nær svingeren. Dette vil holde kabelen trygt på plass. Hvis du borer hull i hekken for svingerkabelen, må du kontrollere at hullet ligger over vannlinjen. Forsegle hullet med en sjøvannsbestandig tetningsmasse beregnet for bruk over eller under vannlinjen. 7

8 Viktig: Hvis du borer hull i hekken for svingerkabelen, må du kontrollere at hullet ligger over vannlinjen. Forsegle hullet med en sjøvannsbestandig tetningsmasse beregnet for bruk over eller under vannlinjen. Før svingerkabelen til ekkoloddenheten. Husk tilstrekkelig slakke på kabelen ved svingeren. Vær forsiktig når du fører svingerkabelen nær andre ledninger og kabler. Hvis du må bore et hull i hekken for å føre gjennom kontakten, vil størrelsen på hullet avhenge av kontakten som sitter i enden av svingerkabelen. 5. Foreta en testkjøring for å vurdere resultatet Det er mulig du vil måtte justere svingeren opp eller ned. Sporene i monteringsbraketten gjør det mulig å løsne skruene og skyve svingeren opp eller ned. Feil svingervinkler Delvise ekkolodd-fiskebuer Svingerfront parallelt med bunnen. Hele ekkolodd-fiskebuer Hvis skjermen til ekkoloddet viser halve eller delvise fiskebuer, slik de to øverste bildene viser, kan svingeren være montert i feil vinkel. Kontroller svingeren og forsikre deg om at fronten er parallell med bunnen, som vist i eksemplet nederst. Hvis du mister oppdateringen av bunnsignalet, kan dette skyldes at svingeren stikker opp av vannet når båten kjører gjennom bølger eller kjølvann. Flytt svingeren litt lavere i vannet for å se om ekkoloddet fungerer bedre. Ved fiske i grunt vann, kan svingeren bli slått opp hvis den treffer noe. Hvis svingeren ofte treffer noe i vannet, kan du flytte den litt høyere for å beskytte den. 8

9 Montering av TMB-S-brakett på dorgemotor TMB-S-braketten er beregnet på enkle braketter. TMB-S-brakett for dorgemotor (delenr ) er ekstrautstyr og fås kjøpt hos Pro- Nav. TMB-S-braketten brukes til å montere svinger med enkeltbrakett på en dorgemotor. Hvis du regelmessig fisker i urent farvann med f.eks. mye steiner, stubber og trær, kan du vurdere å bruke en Pod-svinger. Pod-svingere blir ikke "slått opp" når den treffer noe. Innvendig tannskive Maskinskrue Plastbrakett Flatskive Låsemutter Monter komponentene som følger med TMB-S-braketten (regulerbar stropp, innvendig låseskive og plastbrakett) på svingeren som vist i figuren over. Regulerbar stropp Trekk svingerkabelen langs motorriggen. Bruk kabelstrips (ikke inkludert) til å feste kabelen til akslingen. Skyv den regulerbare stroppen gjennom plastbraketten som vist over til venstre, og legg stroppen rundt dorgemotoren som vist i bildet til høyre. Plasser svingeren slik at "fronten" peker rett ned når dorgemotoren er i vannet. Trekk den regulerbare stroppen godt til for å sikre dorgemotoren. Kontroller at kabelen til svingeren er løs nok til at dorgemotoren kan dreies uten hindringer. 9

10 Innvendig skrogmontering av Hekk-svinger Før du foretar installasjon på båter med innstøpte flytemidler, må du ta kontakt med båtprodusenten. Når svingeren monteres inne i skroget, epoksylimes den innvendig i skroget. ADVARSEL: Ikke fjern noe materiale fra skroget innvendig. Uforsiktig sliping eller skjæring i hullet kan skade det. Ta kontakt med forhandleren eller produsenten av båten for å bekrefte spesifikasjonene til hullet. Svinger Epoksy Svinger epoksylimt til skroget. Skrog Bildet over viser en Hekk-svinger epoksylimt til en flat, fast del av skroget på båten, nær hekken. Det innringede bildet er et nærbilde av svingeren som er epoksylimt til skroget. På V-formede skrog skal svingeren helst plasseres der bunnvinkelen er 10SDgr eller mindre. MERK: Selv om du kan feste en Hekk-svinger til innsiden av et båtskrog med epoksy, anbefaler vi at du bruker en Pod-svinger for denne typen installasjon. Vær forsiktig nær du monterer en svinger inne i et båtskrog. Når den først er epoksylimt i posisjon, kan svingeren være svært vanskelig å fjerne. 10

11 Svingeren er ikke i stand til å sende signaler gjennom skrog av tre eller metall. Skrog i tre eller metall krever enten hekkmontasje eller gjennomgående skrogmontasje. For innvendig montasje er mange båter utstyrt med en flat kjølplate som gir utmerket feste for svingeren. Hvis du bruker en Hekk-svinger i stedet for en Pod-svinger for denne typen installasjon, må du kontrollere at Hekk-svingeren er rettet slik at fronten på svingeren vender mot baugen (fronten) på båten. Hvis svingeren har innebygd temperaturføler, viser den kun temperaturen i skroget, ikke vanntemperaturen. Før du limer svinger med epoksy til skroget, må du sørge for at montasjestedet er rent, tørt og fritt for olje eller fett. Overflaten på skroget må være flat, slik at hele fronten av svingeren er i kontakt med skroget. Du må også forsikre deg om at kabelen er lang nok til å nå fram til ekkoloddet. 3. Lim svingeren til skroget. Til baugen 1. Puss fronten på svingeren og bunnen av skroget. 2. Påfør epoksy på svingerflaten og bunnen av skroget. Epoksy Skrog Slip både den innvendige overflaten av skroget, der svingeren skal epoksylimes, samt fronten på svingeren. Start med grovt sandpapir, f.eks. med nr. 60, og avslutt med et finere sandpapir, f.eks. nr Puss den innvendige overflaten av skroget til det er helt glatt. Det pussede området skal være ca. 1-1/2 ganger diameteren til svingeren. Etter pussing skal skroget rengjøres og fronten på svingeren tørkes med en alkoholfuktet serviett for å fjerne eventuell smuss og rester etter sandpapiret. Påfør et tynt lag epoksy på svingerflaten og det pussede området på skroget. Forsikre deg om at det ikke er noen luftlommer i epoksylagene. Press svingeren i epoksyen og vri den på plass for å tvinge ut eventuelle luftbobler som måtte befinne seg under svingerflaten. Slipp trykket når svingeren er helt i berøring med skroget. Påfør trykk for å holde svingeren på plass mens epoksyen herder. Vær forsiktig slik at du ikke flytter svingeren mens epoksyen herder. La epoksyen herde før du setter båten i bevegelse. Når arbeidet er utført, skal fronten til svingeren være parallelt med skroget med så lite epoksy mellom skroget og svingeren som mulig. Når epoksyen har herdet, trekker du svingerkabelen til ekkoloddet. 11

12 Instruksjoner for montering av Pod-svinger De følgende instruksjonene forklarer hvordan man installerer en Pod-svinger på innsiden av skroget eller på en dorgemotor. Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Vær ytterst forsiktig nær du monterer en svinger inne i et båtskrog. Når den først er epoksylimt i posisjon, kan det være svært vanskelig å fjerne svingeren. MERK: Plassering og installering av svingeren er et av de mest kritiske trinnene når man skal installere ekkolodd. Installasjon av Pod-svinger inne i et skrog Før du foretar installasjon på båter med innstøpte flytemidler, må du ta kontakt med båtprodusenten. ADVARSEL: Ikke fjern noe materiale fra skroget innvendig. Uforsiktig sliping eller skjæring kan skade helheten til hullet. Ta kontakt med forhandleren eller produsenten av båten for å bekrefte spesifikasjonene til hullet. Svingeren er ikke i stand til å sende signaler gjennom skrog av tre eller metall. Skrog i tre eller metall krever enten hekkmontasje eller gjennomgående skrogmontasje. For innvendig montasje er mange båter utstyrt med en flat kjølplate som gir utmerket feste for svingeren. Svinger Svinger epoksylimt til skroget. Epoksy Skrog Det foregående bildet viser en Pod-svinger epoksylimt til en flat, massiv del av skroget i båten, nær hekken. Svingeren skal installeres så tett inntil hekken som mulig, nær senterlinjen. Før du limer svinger med epoksy til skroget, må du sørge for at montasjestedet er rent, tørt og fritt for olje eller fett. Overflaten på skroget må være flat, slik at hele fronten av svingeren er i kontakt med skroget. Du må også forsikre deg om at kabelen er lang nok til å nå ekkoloddet før svingeren festes med epoksy. 12

13 På V-formede skrog skal svingeren helst plasseres der bunnvinkelen er 10SDgr eller mindre. Epoksy 1. Puss fronten på svingeren og bunnen av skroget. 2. Påfør epoksy på svingerflaten og bunnen av skroget. 3. Lim svingeren til skroget. Skrog Når epoksyen har herdet, trekker du svingerkabelen til ekkoloddet. Slip både den innvendige overflaten av skroget, der svingeren skal epoksylimes, samt fronten på svingeren. Det kan være lurt å starte med et grovt sandpapir, f.eks. med nr. 60, og avslutte med et finere sandpapir, f.eks. nr Puss den innvendige overflaten av skroget til det er helt glatt. Det pussede området skal være ca. 1-1/2 ganger diameteren til svingeren. Etter pussing skal skroget rengjøres og fronten på svingeren tørkes med en alkoholfuktet serviett for å fjerne eventuell smuss og rester etter sandpapiret. Påfør et tynt lag epoksy på svingerflaten og det pussede området på skroget. Forsikre deg om at det ikke er noen luftlommer i epoksylagene. Press svingeren i epoksyen og vri den på plass for å tvinge ut eventuelle luftbobler som måtte befinne seg under svingerflaten. Slipp trykket når svingeren er helt i berøring med skroget. Påfør trykk for å holde svingeren på plass mens epoksyen herder. Vær forsiktig slik at du ikke flytter svingeren mens epoksyen herder. La epoksyen herde før du setter båten i bevegelse. Når arbeidet er utført, skal fronten til svingeren være parallelt med skroget med så lite epoksy mellom skroget og svingeren som mulig. 13

14 Montering av Pod-svinger på dorgemotor Toppdelen av svingeren er buet, slik at den passer til konturen på dorgemotoren. Du trenger en slangeklemme som er stor nok til å gå over dorgemotoren. Slangeklemmen følger IKKE med Pod-svingeren. Før du fester svingeren til dorgemotoren, må du kontrollere at svingerkabelen er løs nok til at dorgemotoren kan dreies uten hindring. 1. Skyv slangeklemmen gjennom Pod-svingerbrakettene, som vist under. 2. Smett klemmen rundt dorgemotoren som vist under. Stram slangeklemmen godt til dorgemotoren. Svingeren skal monteres foran styrefinnen til dorgemotoren. Plasser svingeren slik at fronten peker rett ned når dorgemotoren er i vannet. Slange klemme Kabelstropper Kabelstropper Slange klemme Svinger Trekk svingerkabelen langs motorriggen. Bruk kabelstropper (ikke inkludert) til å feste kabelen til riggen. 14

15 Vedlikehold av svingeren Fronten av svingeren skal vaskes regelmessig med såpe og vann for å fjerne eventuell oljefilm eller oppbygging av smuss. Dersom fronten av svingeren er tilsmurt med olje eller andre materialer, kan det føre til at den ikke fungerer som den skal. Den vil ha lenger levetid og fungere bedre dersom den rengjøres regelmessig. 15

16 Montering av enheten: Festebrakett eller innfelt montering Enheten leveres med en festebrakett, slik at du kan montere den. Enheten leveres også med mal og fire skruer for montering stående, hengende eller på vegg. Skruer for festing av braketten er ikke inkludert. Brakettmontering MERK: Før du begynner med installasjonsarbeidet, må du lese følgende instruksjoner nøye og dobbeltsjekke alle kabellengder, for å sikre at kablene når fram til strømkilden, enheten, mottakermodulen for GPS-antenne, svinger etc. Takket være hullene i bunnen av braketten kan man feste den med treskruer eller skruer og muttere. Kontroller at det er nok klaring bak enheten, slik at den kan vippes og slik at man får koblet til de forskjellige kablene. Festebrakettens armer skal vende mot fronten av enheten. 1. Bruk festebraketten som mal og merk av monteringshullene, inklusive senterhullet for kablene. 2. Bor et 1" (25,4 mm) hull for ekkolodd-, strøm-/data-, Ethernet- og nettverkskabler. Det store senterhullet i festebraketten brukes til disse kablene. 16

17 3. Bruk tre- eller maskinskruer til å feste festebraketten til underlaget. 4. Trekk alle kabelkontaktene gjennom 1"-hullet i midten av braketten. La ledningene være løse nok til at enheten kan vippes. 17

18 Festeskruer Festeskruer 4. Fest enheten til festebraketten med festeskruene. Kabel kontakter Kontakter Kontakter 5. Trekk opp kabelkontaktene mot kontaktene på baksiden av enheten. Hver kabel og kontakt er merket. Koble til de enkelte kontaktene. Sett på strømmen for å kontrollere at alle koblinger er sikkert og riktig tilkoblet. 18

19 Innfelt montering Enheten leveres med innfellingsmal og fire #6 20 X 1-1/2" skruer. Før du borer hull i underlaget, må du kontrollere at det blir tilstrekkelig med plass på baksiden til å feste kabelkontaktene. Start med å tape innfellingsmalen til underlaget. Bruk et #31 (0,120") bor til de fire styrehullene. Malen som følger har de riktige målene påtrykt, inklusive dimensjonen til hullsagen du må bruke for å bore hjørnehullene som vist i følgende trinn. Du skal bare sage etter de stiplede linjene som er angitt på malen. De fire hjørnehullene angis av disse skyggelagte områdene. Bruk en hullsag til å bore de fire hjørnehullene som er angitt av de skyggelagte feltene på malen over. Ved å bruke en hullsag til å bore de fire hjørnene, vil du få jevnere og mer avrundede hjørner ved innfelt montering. 19

20 For å fjerne resten av materialet fra underlaget (indikert med de skyggelagte feltene), skjærer du langsmed disse stiplede linjene. Etter å ha boret de fire hjørnehullene, bruker du en sag til å sage langs de stiplede linjene fra hull til hull. Pass på at du skjærer langs den innerste stiplede linjen og ikke langs den ytterste heltrukkede linjen. Dette diagrammet viser rekkefølgen man fester enheten til underlaget. 1) Plasser enheten i utsparingen som er boret i underlaget. 2) Bruk de medfølgende skruene til å feste enheten til underlaget. Underlag Deksel 3) Fronten kan være tapebelagt. Hvis dette er tilfelle, trekker du av plastremsene på teipen før du setter på dekslet. 4) Fest dekslet til enheten. Dersom det er mulighet for vannginntrengning, må du bruke sjøvannsbestandig tetningsmasse mellom enheten og underlaget. 20

21 Tilkoblinger Kombinasjon av ekkolodd/gps-enheter Ekkolodd Strøm/data ENET (Ethernet) Nettverk Enheter med bare GPS Strøm/data ENET (Ethernet) Nettverk 21

22 Koblingsskjema for strøm- / datakabel Enhet Den gule ledningen er Accessory Wake Up-ledning. Strøm-/datakabel Strømkabel (3-leder) Datakabel (5-leder) Rød (+) ledning med sikring og sikringsholder. Svart (-) ledning Gul TX (+) Blå TX (-) Oransje RX (+) Grønn RX (-) Skjerm (jord) - + Batteri Datakablene brukes for tilkobling av NMEA 0183 og RS-422. Det samme for RS-232 og RS-422 for modellene HDS-8 og HDS-10. Se detaljfigurene på de neste sidene. Figuren over viser hvordan strøm-/datakabelen kobles til strømforsyningen. 22

23 Koblingsskjema for flere enheter med tilbehør Ethernetkabler NEP-1 LBS-1 Sikring og sikringsholder. Den røde ledningen fra hver strømkabel skal være utstyrt med sikring mellom enheten og batteriet. - + De fire gule ledningene ("Acessory Wake Up"-ledninger) fra hver strømledning skal være kablet sammen. Figuren over viser to HDS-enheter og en LBS-1 tilkoblet via en NEP-1. Strømkabelen fra hver enhet inneholder en gul ledning. Den gule ledningen er Accessory Wake Up-ledningen. Koble sammen de gule ledningene. Når Accessory Wake Up-ledningen brukes til å koble sammen enheter med accessory wake up-funksjonen, kan du slå på enkelte tilkoblede innretninger fra ett sted, inklusive digitale ekkolodd-sensorer/-prober og ekspansjonsporter. 23

24 Koblingsskjema for datakabel: HDS-8- & HDS-10-enheter NMEA 0183-kabel (datakabel) For å utveksle NMEA 0183-data, har enhetene HDS-8 og HDS-10 en NMEA 0183-kommunikasjonsport, versjon 2.0 (RS-422). Seriekommunikasjonsport 1 (Com 1) kan brukes til å sende eller motta data i NMEA-format. To RS-232-porter (Com 1 og Com 2) er også tilgjengelig via programvarevalg. Disse portene sender eller mottar NMEA-data. De fem ledningene for seriekommunikasjon (datakabel) er inkludert i strømkabelen, slik at de utgjør strøm-/datakabelen. Com 1 (RS-422) bruker den gule og blå ledningen for å sende, den oransje og grønne ledningen til å motta og skjermlederen (uisolert) til jording. Strøm-/datakabel Datakabel Gul TX (+) Motta (+) Blå TX (-) Motta (-) Com 1 til enhet (RS-422) Oransje RX (+) Sende (+) Til apparat Grønn RX (-) Sende (-) Skjerm (jord) Jording 24

25 Koblingsskjema for datakabel: HDS-8- & HDS-10-enheter NMEA 0183-kabel (datakabel) Com 1 (RS-232) bruker den gule ledningen til å sende, den oransje til å motta og skjermlederen (uisolert) til jording. Com 2 (RS-232) bruker den blå ledningen til å sende, den grønne ledningen til å motta og skjermlederen (uisolert) til jording. Strøm-/datakabel Datakabel Gul TX Motta Com 1 til enhet (RS-232) Oransje RX Skjerm (jord) Sende Jording Til apparat Blå TX Motta Com 2 til enhet (RS-232) Grønn RX Skjerm (jord) Sende Jording Til apparat 25

26 Koblingsskjema for datakabel: HDS-5- & HDS-7-enheter NMEA 0183-kabel (datakabel) For å utveksle NMEA 0183-data, har enhetene HDS-5 og HDS-7 en NMEA 0183-kommunikasjonsport, versjon 2.0 (RS-422). Seriekommunikasjonsport 1 (Com 1) kan brukes til å sende eller motta data i NMEA-format. De fem ledningene for seriekommunikasjon (datakabel) er inkludert i strømkabelen, slik at de utgjør strøm-/datakabelen. Com 1 (RS-422) bruker den gule og blå ledningen for å sende, den oransje og grønne ledningen til å motta og skjermlederen (uisolert) til jording. Strøm-/datakabel Datakabel Gul TX (+) Motta (+) Blå TX (-) Motta (-) Com 1 til enhet (RS-422) Oransje RX (+) Sende (+) Til apparat Grønn RX (-) Sende (-) Skjerm (jord) Jording 26

27 Tom side 27

28 Besøk nettstedet vårt: * * Copyright 2008 Alle rettigheter forbeholdt Lowrance Electronics, Inc. 28

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Følg instruksjonene nedenfor når du installerer Garmin GSD 24-/26-enheten, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten. Det anbefales at enheten

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer