You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4008 user guide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4008 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173302"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN GPSMAP You'll find the answers to all your questions on the GARMIN GPSMAP 4008 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual GARMIN GPSMAP 4008 User guide GARMIN GPSMAP 4008 Operating instructions GARMIN GPSMAP 4008 Instructions for use GARMIN GPSMAP 4008 Instruction manual GARMIN GPSMAP 4008

2 Manual abstract: Monter kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien på et sted der du har klar sikt til skjermen uten blendende lys, slik at du lett kan bruke kontrollene eller berøringsskjermen. Hvis du opplever problemer med å installere kartplotteren, kan du be en profesjonell montør om hjelp, eller du kan ta kontakt med Garmin Produktsupport på telefon 913/ eller 800/ Gå til I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 44/ Før du installerer kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien kontrollerer du at pakken inneholder delene som er listet opp på esken. Hvis det mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren. ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du installerer kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien, må du gjøre følgende: 1. MonterkartplottereniGPSMAP4000/5000-serien(side1). 2. MonterGPS-antennen(side5). 3. KobleenheteniGPSMAP4000/5000-serientilstrømmenogGPS-antennen(side910). 4. Kontrolleratkartplotterensprogramvareeroppdatert(side20). Denne brukerveiledningen dekker andre installeringsalternativer, selv om disse ikke er nødvendige for å bruke kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien: KoblekartplotterentilandreenhetersomerkompatiblemeddetmaritimenettverketfraGarmin,sometekkoloddellerenradar(side12). KoblekartplotterentileteksisterendeNMEA2000-nettverk(side10). KoblekartplotterentilandreNMEA0183-kompatibleenhetersomenVHFradiomedDSC(side15). Koblekartplotterentileneksternalarm(side18). Koblekartplotterentilenvideoinngangskilde(side19). Koblekartplotterentileneksternvideoskjerm(side19). Montere kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien Du kan montere kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien på en av to måter. Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere kartplotteren med bøylefeste, eller du kan bruke den medfølgende malen og festeanordningene til å bygge inn kartplotteren. MERk: Du kan ikke montere GPSMAP 5015/5215-kartplotterne med bøylefeste. På grunn av størrelsen må du bygge inn en GPSMAP 5015/5215-kartplotter. Montere kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien med bøylefeste Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Borogborbits Skrutrekker Blyant Festeanordninger(skruerellermuttere,skiverogbolter) Bruk den medfølgende braketten til å montere kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien med bøylefeste. MERk: Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene) medfølger ikke. Hullene i bøylefestet er 5/16 tommer (7,9 mm) i diameter. Velg festeanordninger som passer til hullene i bøylefestet, og som fester det til den bestemte monteringsoverflaten på best mulig måte. Størrelsen på den nødvendige borbitsen er avhengig av festeanordningene som velges. Januar Rev. B Trykt i Taiwan Slik installerer du bøylefestebraketten : MERk: Du kan ikke montere GPSMAP 5015/5215-kartplotterne med bøylefeste. På grunn av størrelsen må du bygge inn GPSMAP 5015/5215kartplotteren. 1. Merkavplasseringenavdefiremonteringshullenevedåbrukebøylefestetsommal.Ladetværeminst5tommers(12,7cm)klaringbak kartplottereni4000/5000-serientilledningsnettet. MERk: Monter en GPSMAP 4008/4208/5008/5208-kartplotter 31 1/2 tommer (80 cm) og en GPSMAP 4010/4210/4012/4212/5012/5212-kartplotter 39 3/8 tommer (1 m) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens. 2. Vedåbrukeenborbitsiriktigstørrelsekanduborestyrehulltilfesteanordningene. 3. Festbøylefestettiloverflatenmedfesteanordningene. Slik installerer du kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien på bøylefestebraketten : 1. FestmonteringsknottenetilkartplottereniGPSMAP4000/5000-serien. 2. Skyvkartplotterenopppåbøylefestetogstrammonteringsknottene. Monteringsknotter Bygge inn kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien Innbyggingsmetoden du bruker til kartplotteren, avhenger av modellen. Sørg for at du følger instruksjonene til din kartplottermodell. Bygge inn en GPSMAP 4008/4208/4012/4212-kartplotter eller en GPSMAP 5008/5208/5012/5212kartplotter Festeanordninger (medfølger): Maltilinnbygging Gummipakning Firegjengedemonteringsskruerpå4mm Fireflateskiverpå4mm Firelåseskiverpå4mm Firemutterepå4mm Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Løvsag Maskeringstape Saks Bor Borbits3/8tommer(10mm)og4mm 1/16tommer(2mm)unbrakonøkkel(sekskantet) 4mmrørpipenøkkelellerskiftenøkkel Sentreringskjørneroghammer Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Slik bygger du inn en GPSMAP 4008/4208/4012/4212-kartplotter eller en GPSMAP 5008/5208/5012/5212-kartplotter: 1. Malentilinnbyggingfølgermediproduktesken.Skjærtilmalenogkontrolleratdenpasserinnderduønskeråbyggeinnkartplotteren. MERk: Kontroller at overflaten som du monterer kartplotteren på, har minst 7 tommers (18 cm) klaring bak seg med plass til kartplotteren og de tilkoblede ledningene. MERk: Sørg for å la det være cirka 1/2 tomme (13 mm) på høyre side av kartplotteren for å få tilgang til SD-kortdekslet. MERk: Monter en 4008/4208/5008/5208-kartplotter 31 1/2 tommer (80 cm) og en 4012/4212/5012/5212-kartplotter 39 3/8 tommer (1 m) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens. 2. Malentilinnbyggingharlimpåbaksiden.Fjerndetbeskyttendemellomleggetogfestmalenpåstedetderduvilmonterekartplotteren. 3. Vedåbrukeenborbitspå3/8tommer(10mm)borerduettellerflereavdefirestyrehulleneihjørnetpåmalenforåbegynneåskjæretil monteringsoverflaten. 4. Brukløvsagenogskjærutmonteringsoverflatenlangsinnsidenavstrekensomerindikertpåinnbyggingsmalen.Brukenfilogsandpapirtil åforandrestørrelsenpåhullet.du må være svært forsiktig når du skjærer ut dette hullet. Det er bare en liten klaring mellom huset og monteringshullene. 5. Monterdefiremonteringsskrueneikartplotterenvedåskrudenkortere,gjengededeleninnpåbaksidenavkartplotteren.Bruk unbrakonøkkelenpå1/16tommer(2mm)tilåstrammetilmonteringsskruenetildestopper.ikke stram for hardt til, slik at du skader monteringsskruene eller monteringshullene.skrueneerdekketmedengjengelåsingslappsomkanbrukesomigjen,ogsompåføres påfabrikken.

3 6. Plasserkartplotterenihulletogkontrolleratmonteringsskruenestårpålinjemedstyrehullenepåmalentilinnbyggingetterskjæring,sliping ogfilingavhullet.hvisdeikkegjørdet,markererdustedenederskrueneføresgjennommonteringsoverflaten. 7. Bruksentreringskjørnerentilåmerkemidtenavhveravplasseringenetilmonteringshullenepå4mm. 8. Bordefiremonteringshullenemedborbitspå4mm. 9. Installergummipakningenpåbaksidenavkartplotteren.Denøversteognederstedelenvilværepålinjemedhullene.Sidenevilværepå linjemedhakkeneienheten(fordekslet). 10. lasserkartplottereniutsnittet.defiremonteringsskrueneskalføresgjennomdefiremonteringshullenesomduboretitrinn8. P 11.Plasserdeflateskiveneoglåseskiveneovermonteringsskruene. Trederettersekskantmutrenepåmonteringsskruene.Stramtilallefire sekskantmutrenelikemye,tilkartplotterenliggerheltinntilmonteringsoverflaten. Kartplotter Monteringsskruer 4 Låseskiver 4 Flate skiver 4 Gummipakning Sekskantmuttere 4 Monteringsoverflate Bygge inn en GPSMAP 4008/4208/4012/4212/5008/5208/5012/5212-kartplotter Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Bygge inn en GPSMAP 4010/4210-kartplotter eller en GPSMAP 5015/5215-kartplotter: Festeanordninger (medfølger): Maltilinnbygging Gummipakning Monteringsskruer(4,2 1,4DIN7981/nummer8ANSI) Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Løvsag Maskeringstape Saks Bor Borbits- 3/8tommer(10mm),seogsåtabellforborstørrelser Sentreringskjørneroghammer Smøremiddel(valgfritt) Slik bygger du inn en GPSMAP 4010/4012-kartplotter eller en GPSMAP 5015/5215-kartplotter: 1. Malentilinnbyggingfølgermediproduktesken.Skjærtilmalenogkontrolleratdenpasserinnderduønskeråbyggeinnkartplotteren. MERk: Kontroller at overflaten som du monterer kartplotteren på, har minst 7 tommers (18 cm) klaring bak seg slik at det er plass til kartplotteren og de tilkoblede ledningene, og sørg for å la det være cirka 1/2 tomme (13 mm) klaring på høyre side av kartplotteren for å få tilgang til SD-kortdekslet. MERk: Monter en 4010/4210-kartplotter 31 1/2 tommer (80 cm) og en 5015/5215-kartplotter 23 5/8 tommer (60 cm) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens. 2. Malentilinnbyggingharlimpåbaksiden.Fjerndetbeskyttendemellomleggetogfestmalenpåstedetderduvilmonterekartplotteren. 3. Vedåbrukeenborbitspå3/8tommer(10mm)borerduetstyrehullinneihjørnetav malenforåbegynneåskjæremonteringsoverflaten. 4. Brukløvsagenogskjærutmonteringsoverflatenlangsinnsidenavstrekensomer indikertpåinnbyggingsmalen.brukenfilogsandpapirtilåforandrestørrelsenpå hullet. 5. Hvisdekslenepåtoppenogbunnenerfestettilfremsidenavkartplotteren,fjernerdu demvedåklikkeavdekslenefrasiden. 6. Plasserkartplotterenihulletogkontrolleratmonteringshullenepåkartplotterenerpå linjemedstyrehullenepåmalentilinnbyggingetterskjæring,slipingogfilingavhullet. Hvisdeikkeerdet,markererdustedenehvorstyrehulleneskalvære. 7. Bruksentreringskjørnerentilåmerkemidtenavhveravplasseringenetil Monteringsdeksler monteringshullene. 8. Brukenborbitssomangittitabellenoverstørrelserpåstyrehullogbormonteringshullene. Materiale Platemetalli aluminiums- legering Materialtykkelse (tommer) fra1/32til5/64 fra /32til /8 3 3 Materialtykkelse (mm) fra0,76til2,03 fra2,28til9,52 Hullstørrelse (tommer) 0,128 0,147 0,140 0,125 0,144 Hullstørrelse (mm) 3,25 3,73 3,56 3,17 3,66 Hullstørrelse (bornummer) Glassfiberalletykkelser Plastmedhøytetthetalletykkelser Kryssfiner(harpiksimpregnert)- monteringavenkvalifisertinstallatør anbefales /8 27 Tabell over størrelser på styrehull MERk: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til. 9. Installergummipakningenpåbaksidenavkartplotteren.Denøversteognederstedelenvilværepålinjemedhullene.Sidenevilværepå linjemedhakkeneienhetenforsoldekslet. 10. lasserkartplottereniutsnittet. P 11.Stramdemedfølgendemonteringsskruenegjennomkartplottereninnistyrehullene. MERk: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes. 12. ettdekslenetilbakevedåklikkedempåplass. S 4 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Montere GPS-antennen Du har en av to typer GPS-antenner i produktesken. Finn ut hvilken antenne som følger med, ved å se på illustrasjonene, og følg de riktige installeringsprosedyradapteren for montering på stang til GPS 17: Nederst på GPS 17-antennen 1. Førkabelengjennomadapterenformonteringpåstang. 2. JustertappenpåadapterenformonteringpåstangslikatdenerpålinjemedhakketpåGPS BrukdemedfølgendeskruenetilåfesteadapterenformonteringpåstangpåsokkelentilGPS17. Feste adapteren for å montere på stang til GPS 17 Juster hakket Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Slik monterer du GPS 17 med kabelen utenfor festet: 1. Plasserkabelenidenvertikaleåpningenlangssokkelenpådenmonterte GPS17ogadapterenformonteringpåstang. 2. SkrudenmonterteGPS17ogadapterenformonteringpåstangpå enstandardisertrørgjengestangmedmaritimtfestepå1tommeo.d. (ytre dimensjon)(14gjengerpertommeikkeinkludert).ikke stram adapteren for montering på stang for mye.hvisdustrammeradapterenformontering påstangformye,kankabelenblikuttet. 3. NårduharinstallertGPS17påenstang,fyllerdudetgjenstående mellomrommetvedkabelutgangenmedmaritimtetningsmasse. 4. Festfestetformonteringpåstangtilbåtenhvisdetikkealleredeerfestet. 5. Førkabelenvekkfrakildersomkanføretilelektroniskinterferens,ogkoble dentilkartplotteren. Slik monterer du GPS 17 med kabelen trukket gjennom festet: 1. Plasserenstandardisertrørgjengestangmedmaritimtfestepå1tomme O.D.(ytredimensjon)(14gjengerpertommeikkeinkludert)pådetstedet derduønskeråfesteantennen,ogmarkerdettilnærmedesentrumetav festet. 2. Borethullmedenborbitspå3/4tommer(19mm)slikatkabelenkanpassere gjennom. 3. Festfestetformonteringpåstangtilbåten. 4. Førkabelengjennomfestetformonteringpåstang,ogskrudenmonterte GPS17ogadapterenformonteringpåstangtilfestet.

4 5. Førkabelenvekkfrakildersomkanføretilelektroniskinterferens,ogkoble dentilkartplotteren. Kablet eksternt Kablet internt Feste GPS 17 til et feste på en stang Montere en GPS 17x-antenne GPS 17x-antennen kan monteres på en overflate, installeres på en standardisert rørgjengestang på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert), eller monteres under glassfiber. Montere GPS 17x-antennen på en overflate 1 Brukoverflatemonteringsbrakettensommonteringsmal. Bruksentreringskjørnerentilåmarkeredetreskrueplasseringenepåoverflaten. Brukenblyanttilåtegnekabelhulletimidtenavbraketten. Leggoverflatemonteringsbrakettentilside.Ikkeborgjennomoverflatemonteringsbraketten. 2. Velgpassendeborbitsformonteringsoverflatenvedhjelpavtabellenforborbits(side4),ogbordetrestyrehullene. MERk: Hvis du monterer GPS 17x på glassfiber, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom det øverste laget med gelbelegg (men ikke dypere). Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til. 3. Brukenhullsagpå1tomme(25mm)tilåskjærekabelhulletimidten. 4. Plassertetningsputenpåbunnenavoverflatemonteringsbraketten. Kontrolleratskruehulleneerpålinjemedhverandre. 5. BrukdemedfølgendeM4-skruenetilåfeste overflatemonteringsbrakettentilmonteringsoverflaten. 6. FørNMEA2000-kabelengjennomkabelhulletpå1tomme(25mm) ogkobledentilgps17x. 7. KontrolleratdenstorepakningenerpåplassnederstpåGPS17xOverflatemonteringsantennen,plasserantennenpåoverflatemonteringsbraketten, brakett ogvridenmedklokkenforålåsedenpåplass. Tetningspute 8. Festantennentilmonteringsbrakettenmeddenmedfølgende M3-justeringsskruen. Monterings9. FørNMEA2000-kabelenbortfrakildersomkanføretilelektronisk overflate interferens,ogkobledentilnmea2000-nettverket. GPS 17xantenne Gummipakning Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 7 Montere GPS 17x-antennen på en stang Når adapteren for montering på stang er festet til GPS 17x, kan du installere GPS 17x på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert). Du kan trekke NMEA 2000-kabelen gjennom stangen eller på utsiden av stangen. Slik monterer du GPS 17x med kabelen utenfor stangen: 1. FørNMEA2000-droppkabelengjennomadapterenformonteringpåstang,ogplasserkabelenidetvertikalesporetlangssokkelentil adapterenformonteringpåstang. 2. Settadapterenformonteringpåstangpåenstandardisertrørgjengestangmedmaritimtfestepå1tommeO.D.(ytredimensjon) (14gjengerpertommeikkeinkludert).Ikkestramtiladapterenformye. 3. KobleNMEA2000-droppkabelentilGPS17x-antennen. 4. PlasserGPS17x-antennenpåadapterenformonteringpåstangogvridenmedklokkenforålåsedenpåplass. 5. FestantennentiladapterenmeddenmedfølgendeM3-justeringsskruen. 6. (Valgfritt)NårduharinstallertGPS17xpåstangen,fyllerdudetgjenståendemellomrommeti denvertikalekabelåpningenmedmaritimtetningsmasse. GPS 17x 7. Festdetmaritimefestettilbåtenhvisdetikkealleredeerfestet. antenne 8. Førkabelenbortfrakildersomkanføretilelektroniskinterferens,ogkobledentilNMEA2000nettverket. Slik monterer du GPS 17x med kabelen gjennom stangen: 1. Plasserenstandardisertrørgjengestangmedmaritimtfestepå1tommeO.D.(ytredimensjon) (14gjengerpertommeikkeinkludert)pådetstedetderduønskeråfesteantennen,ogmarker dettilnærmedemidtpunktettilstangen. 2. Borethullmedenborbitspå3/4tomme(19mm)slikatkabelenkanpasseregjennom. Adapter for 3. Festdetmaritimefestettilbåten. montering på stang 4. Settadapterenformonteringpåstangpåstangen.Ikkestramtiladapterenformye. 5. FørNMEA2000-droppkabelengjennomstangenogkobledentilGPS17x-antennen. Vertikal 6. PlasserGPS17x-antennenpåadapterenformonteringpåstangogvridenmedklokken kabelåpning forålåsedenpåplass. 7. FestantennentiladapterenmeddenmedfølgendeM3-justeringsskruen. 8. (Valgfritt)NårduharinstallertGPS17xpåenstang,fyllerdudenvertikalekabelåpningenmedmaritimtetningsmasse. 9. Førkabelenbortfrakildersomkanføretilelektroniskinterferens,ogkobledentilNMEA2000-nettverket. Montere GPS 17x-antennen under dekk GPS 17x kan monteres under en glassfiberoverflate med de medfølgende klebeputene. GPS 17x innhenter ikke satellittsignaler gjennom metall, du kan bare montere den under en glassfiberoverflate under dekk. 1. BestemplasseringenavglassfiberoverflatenderduvilmontereGPS17x. 2. Plasserklebeputenepåmonteringsbrakettentilbrukunderdekk. Deterhullimonteringsbrakettentilbrukunderdekksomkanbrukestilå festedentilmonteringsoverflatenmedskruer.garminanbefalerikkeatdu festermonteringsbrakettentilbrukunderdekktiloverflatenmedskruer, Monteringspågrunnavsannsynlighetenforatskruenevilgålengerenntoppenav overflate monteringsoverflaten. Hvisduvelgeråbrukeskruer,børduværeekstremt Klebeputer forsiktig. GPS 17x3. PlasserGPS17ximonteringsbrakettentilbrukunderdekk. antenne 4. Festmonteringsbrakettentilbrukunderdekktilmonteringsoverflaten. Monteringsbrakett til 5. KobleNMEA2000-droppkabelentilGPS17x. bruk under dekk 6. er ikke behov for gummitetninger i alle typer installasjoner. Gummitetningen gir IKKE en vanntett forsegling. Førkabelentilkartplotterenogtestsystemet. 5. Spregummitetningenvedsplittenogplasserdenrundtkabelen xi GPSMAP antenne HvisdumåforlengeNMEA2000-basisnettverket, 4000/5000-serien koblerduenegnetskjøteledningfornmea2000basisnettverket(ikkeinkludert)tildensidenav T-kontaktendukobletfra. 3. KobleenmedfølgendeTkontaktiNMEA2000Droppkabler basisnettverket(forkartplotteren). (inkludert) 4. Førenmedfølgendedroppkabeltilkartplotterenog NMEA 000tiltoppenavT-kontaktensomdulatiliNMEA2000enhet nettverket. (ikke inkludert) Hvisdenmedfølgendedroppkabelenikkeerlang T-kontakter nok,kanduforlengedroppkabelenmedopptil13fot (inkludert) (4m).Hvisdutrengerlengrekabel,forlengerdu NMEA2000-basisnettverketihenholdtilretningslinjene fornmea KobledenenesidenavNMEA2000Tkontaktenfra basisnettverketsomernærmestdetstedetduvilkoble tilgps17x-antennen. HvisdumåforlengeNMEA2000-basisnettverket, koblerduenegnetskjøteledningfornmea2000eksisterende NMEA 000basisnettverket(ikkeinkludert)tildensidenav nettverk (ikke inkludert) T- kontaktendukobletfra. Koble kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien og GPS 17x-antennen til 6. KobleenmedfølgendeT-kontaktiNMEA2000et eksisterende NMEA 2000-nettverk basisnettverket(forgps17x-antennen) 7.

5 FørenmedfølgendedroppkabelfraGPS17x-antennentiltoppenavT-kontaktensomdulatiliNMEA2000-nettverket. Hvisdenmedfølgendedroppkabelenikkeerlangnok,kanduforlengedroppkabelenmedopptil13fot(4m).Hvisdutrengerlengrekabel, forlengerdunmea2000-basisnettverketihenholdtilretningslinjenefornmea2000. FoRSIktIG: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal det allerede være koblet til strømmen. Ikke koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. MERk: Diagrammet viser bare NMEA 2000-dataforbindelsen til kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien. Kartplotteren må også kobles til strømmen, ellers vil den ikke fungere. Se side 9. MERk: Én GPS-antenne vil gi informasjon om posisjonen til hver enhet på NMEA 2000-nettverket. Ikke koble til flere GPS-antenner hvis du bruker flere kartplottere. 10 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk Hvis båten din ikke har installert et eksisterende NMEA 2000-nettverk, må du opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk. Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på Slik oppretter du et grunnleggende NMEA 2000-nettverk 1. KobledetremedfølgendeTkontaktenesammenfrasidene. 2. KoblederiktigeterminatorenetilhverendeavdekombinerteT-kontaktene. 3. KabledenmedfølgendeNMEA2000-strømkabelentilen12VDCstrømkildegjennomenbryter.Kobletilbåtenstenningsbryterommulig. 4. KobleNMEA2000-strømkabelentiltoppenavenavT-kontaktene. 5. FørogkobledemedfølgendeNMEA2000-droppkablenefraGPS17xogfrakartplottereniGPSMAP4000/5000-serientiltoppenavde andret-kontaktene. GPS 17xantenne kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien Tenningsbryter eller innebygd bryter Sikring Strømkabel + 1 VDC-batteri - Droppkabler Hunnterminator Hannterminator T-kontakter opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk MERk: Diagrammet viser bare NMEA 2000-dataforbindelsen til kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien. Kartplotteren må også kobles til strømmen, ellers vil den ikke fungere. Se side 9. MERk: Én GPS-antenne vil gi informasjon om posisjonen til hver enhet på NMEA 2000-nettverket. Ikke koble til flere GPS-antenner hvis du bruker flere kartplottere. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 11 Kable det maritime nettverket fra Garmin Det valgfrie maritime nettverket fra Garmin er et plugand-play-system som gjør det mulig med høyhastighets dataoverføring mellom flere Garmin-kartplottere og andre nettverkskompatible Garmin-enheter, for eksempel en ekkoloddenhet fra Garmin (GSD 22), en Garminradar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller en XM-mottaker for værdata (GDL30/30A). Kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien har tre nettverksporter som kan brukes til å koble til andre nettverkskompatible kartplottere og enheter fra Garmin. Hvis nettverket krever flere porter, bruker du en nettverkverksboks for det maritime nettverket fra Garmin (GMS 10) eller en annen GPSMAP 4000/5000-enhet. Data fra hver tilkoblede komponent deles mellom alle de tilkoblede Garmin-kartplotterne. Merk: Alle NMEA 0183-enheter må være kablet til én kartplotter på nettverket. Dataene deles deretter over nettverket til andre tilkoblede kartplottere. Koble alle kartplottere til NMEA 2000-nettverket i tillegg til det maritime nettverket fra Garmin. NMEA 2000-data deles ikke over det maritime nettverket fra Garmin. Koble nettverkskomponenter, for eksempel Garmin GMR-radar, GSD-loddeinstrument eller en GDL XM-mottaker for værdata, til hvilken som helst kartplotter på nettverket eller til en alternativ GMS 10-nettverksboks. Dataene deles mellom alle kartplotterne på nettverket. BlueChart g2 Vision-kartografidataene deles med alle tilkoblede kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien. Videoinndata fra den maritime videokabelen kan bare vises på kartplotteren som den er koblet til. Du kan koble en kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien til et maritimt nettverk med en kartplotter i GPSMAP 3000-serien: DevildeleGPS17GPSposisjonsinformasjonitilleggtilinformasjontilogfrastandardiserteNMEA0183-enheter. DevildeleinformasjonfratilkobledenettverkskompatibleGarminenheter,foreksempelenekkoloddenhet(GSD22),enradar (GMR18ellerGMR404/406)ellerenXM-mottakerforværdata(GDL30/30A). GarminkartplottereiGPSMAP3000-serienKANIKKEdelekartografidatamedkartplottereiGPSMAP4000/5000-serien. Alle nettverkskomponenter må kobles til båtens strømkilde i henhold til installeringsinstruksjonene. Følgende diagrammer viser bare nettverkstilkoblingene, ikke strømtilkoblingene. For øyeblikket er XM-vær- og lydtjenester bare tilgjengelige i USA (de 48 nederste statene). På grunn av dette vil en tilkoblet XM-mottaker for værdata (GDL30/30A) bare fungere i USA (de 48 nederste statene). Maritim nettverkskabel fra Garmin: Den maritime nettverkskabelen fra Garmin har en låsering som fester kabelen til kartplotteren eller den maritime nettverksenheten. Denne låseringen kobles ikke til nettverkskabelen på fabrikken på grunn av størrelsen, og fordi det skal være enklere å installere den på båten. Når kabelen er trukket til kartplotteren eller nettverksenheten, klikker du låseringen sammen rundt kontakten og setter inn gummiskiven slik det angis på instruksjonene som følger med kabelen. 1 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Eksempler på oppsett av det maritime nettverk fra Garmin: Garmin-kartplotter i GPSMAP i 4000/5000-serien Garmin-kartplotter i GPSMAP i 4000/5000-serien Maritimt nettverk med to kartplottere Maritim radar fra Garmin GDL 0/0A XM-enhet for værdata GSD -ekkoloddenhet xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Til svinger Garmin-kartplotter i GPSMAP i 4000/5000-serien Garmin-kartplotter i GPSMAP i 4000/5000-serien utvidet maritimt nettverk med to kartplottere MERk: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin må være koblet til båtens strømforsyning. Disse diagrammene viser nettverkstilkoblingene, men ikke strømtilkoblingene. Kable hver enhet i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene. MERk: Disse diagrammene viser tilkoblingene for det maritime nettverket fra Garmin, men de viser ikke NMEA eller NMEA 0183-tilkoblinger. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 1 Maritim radar fra Garmin GSD -ekkoloddenhet xxx x GMS 10 maritim nettverksboks x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Til svinger GDL 0/0 A XM-mottaker for værdata Garmin kartplotter i GPSMAP 000-serien Garmin kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien Koble en kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin MERk: Når en kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien kobles til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin, kan GMS 10 brukes, men det er ikke nødvendig.

6 Kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien har tre nettverksporter og fungerer som en nettverksboks. Kable GPS-antennen og ekstra NMEA-enheter til enten den eksisterende kartplotteren i GPSMAP 3000-serien eller den nye kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien. Den eksisterende kartplotteren i GPSMAP 3000-serien og den nye kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien deler NMEA 0183-data og data for det maritime nettverket fra Garmin, men de deler ikke kartografi. MERk: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin må være koblet til båtens strømforsyning. Dette diagrammet viser nettverkstilkoblingene, men det viser ikke strømtilkoblingene. Kable hver enhet i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene. MERk: Dette diagrammet viser tilkoblinger for det maritime nettverket fra Garmin, men det viser ikke NMEA eller NMEA 0183-tilkoblinger. 14 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Kable ekstra NMEA 0183-enheter Grunnleggende NMEA 0183-kabling NMEA 0183-datakabelen som følger med kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien, støtter NMEA 0183-standarden, som brukes til å kable forskjellige enheter som samsvarer med NMEA 0183, for eksempel VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter eller en datamaskin. Disse diagrammene illustrerer grunnleggende NMEA 0183-kabling som brukes til å koble kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien til enheter som samsvarer med NMEA 0183, for eksempel en AIS- eller DSCenhet. Du finner mer informasjon om NMEA 0183-funksjonene til kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien i avsnittet om avansert NMEA 0183-kabling (side 16). + LEDNINGSFArGE BATTErI 1035 VDC LEDNING rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) SEND A(+) SEND B(-) MoTTA A(+) MoTTA B(-) Garmin kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien SIKrING 7,5 A 42 V STrøMKABEL rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) NMEA 0183KABEL > > > > HVIT oransje/hvit Grå rosa > > > > Enhet som samsvarer med NMEA 01 (AIS) Kabling til en enhet som samsvarer med NMEA 0183 (AIS) + LEDNINGSFArGE BATTErI 1035 VDC LEDNING rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) SEND MoTTA Garmin kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien SIKrING 7,5 A 42 V STrøMKABEL rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) Enhet som samsvarer med NMEA 01 NMEA 0183KABEL > > > > oransje/hvit HVIT Grå rosa IKKE TILKoBLET > > Ledning til en ensidig enhet som samsvarer med NMEA 0183 Merk: Hvis enheten som samsvarer med NMEA 0183, bare har én mottakskabel (ingen A, B, +, eller -), kobler du ikke til den rosa kabelen. Hvis enheten som samsvarer med NMEA 0183, bare har en sendekabel (ingen A, B, +, eller -), kobler du den oransje/hvite kabelen til jord. Se i installeringsinstruksjonene for enheten som samsvarer med NMEA 0183, for å identifisere sendekablene A (+) og B (-) og mottakskablene A (+) og B (-). Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene og forsegle tilkoblingen med varmekrymperør. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 15 Avansert NMEA 0183-kabling Kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien har fire porter til å motta NMEA 0183-data (RX-porter) og to porter til å sende NMEA 0183-data (TX-porter). Kable én NMEA 0183-enhet per RX-port for å sende data til en kartplotter i 4000/5000-serien, og kable opptil tre NMEA 0183enheter til hver TXport for å motta data fra en kartplotter i 4000/5000-serien. Hver RX- og TX-port har to kabler, merket A (+) og B (-) iht. NMEA 0183-konvensjonen. Koble de tilsvarene kablene A (+) og B (-) for hver port til kablene A (+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA Se på tabellen og kablingsdiagrammene når du kabler kartplotteren i 4000/5000-serien til NMEA 0183-enheter. Se i installeringsinstruksjonene for enheten som samsvarer med NMEA 0183, for å identifisere sendekablene A (+) og B (-) og mottakskablene A (+) og B (-). Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene og forsegle tilkoblingen med varmekrymperør. Portene på kartplotterne i GPSMAP 4000/5000-serien forbundet, for toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet. For eksempel, hvis RX-porten på enheten som samsvarer med NMEA er kablet til TX-port 1 på enheten i GPSMAP 4000/5000-serien, kan du kable TX-porten til enheten som samsvarer med NMEA 0183 til RX-port 1, port 2, port 3 eller port 4 på enheten i GPSMAP 4000/5000-serien. Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen fra kartplotteren i GPSMAP i 4000/5000-serien og fra enheten som samsvarer med NMEA 0183, må begge være jordet. Godkjente NMEA 0183-setninger GPBWC, GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRMB, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og Garmin-patentsetninger PGRME, PGRMM og PGRMZ. Kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien støtter også WPL-setningen, DSC, og ekkolodd NMEA 0183-inndata med støtte for setninger av typen DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW (vanntemperatur, fart og kurs). Bruk kommunikasjonsdelen av konfigurasjonsmenyen på kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien til å konfigurere NMEA 0183kommunikasjon. Se brukerveiledningen for mer informasjon. Port Mottaksport 1 Mottaksport 2 Mottaksport 3 Mottaksport 4 Sendeport 1 Sendeport 2 I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T Ledningsfunksjon rx / A (+) rx / B (-) rx / A (+) rx / B (-) rx / A (+) rx / B (-) rx / A (+) rx / B (-) TX / A (+) TX / B (-) TX / A (+) TX / B (-) GPS 17, INN GPS 17, ut reserve ALArM TILBEHør På JorD reserve Gul oransje Svart Ledningsfarge Hvit oransje/hvit Brun Brun/hvit Fiolett Fiolett/hvit Svart/hvit rød/hvit Grå rosa Blå Blå/hvit Grønn/hvit Grønn Pinnenummer PINNE 17 PINNE 8 PINNE 1 PINNE 3 Merk: Kontakt Endevisning av NMEA 0183-kabel NMEA 0183-datakabel til GPSMAP 4000/5000-serien 1 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien + SE TABELL For SIKrING LEDNINGSFArGEr 7,5 A 42 V LEDNING BATTErI 1035 VDC LEDNING rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) TX / A (+) TX / B(-) rx / A(+) rx / B(-) Garmin kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien rød (STrøM) STrøMKABEL SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) NMEA 0183KABEL > > > > rx / A(+) rx / B(-) TX / A(+) TX / B(-) > > > > Enhet som samsvarer med NMEA 01 Kable til en standardisert enhet som samsvarer med NMEA 0138 med toveiskommunikasjon SE TABELL For SIKrING LEDNINGSFArGEr 7,5 A 42 V LEDNING + BATTErI 1035 VDC - LEDNING rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) TX / A(+) TX / B(-) rød (STrøM) Garmin kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien STrøMKABEL SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) NMEA 0183KABEL > > > > rx / A(+) rx / B(-) ELLEr TX / A(+) TX / B(-) ELLEr rx / A(+) rx / B(-) > > > > Enhet som samsvarer med NMEA 01 Kabling til en standardisert enhet som samsvarer med NMEA 0138 for énveiskommunikasjon + Garmin kartplotter i GPSMAP 4000/5000-serien SE TABELL For SIKrING LEDNINGSFArGEr 7,5 A 42 V LEDNING BATTErI 1035 VDC LEDNING rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) rx rød (STrøM) STrøMKABEL SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) Enhet som samsvarer med NMEA 01 NMEA 0183KABEL > > TX / A(+) TX / B(-) IKKE TILKoBLET > Kabling for å sende data til en enhet som samsvarer med NMEA 0183, med en TX-tilkobling med én enkelt ledning + Garmin enhet i GPSMAP 4000/5000-serien SE TABELL For SIKrING LEDNINGSFArGEr 7,5 A 42 V LEDNING BATTErI 1035 VDC LEDNING rød (STrøM) SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) TX rød (STrøM) STrøMKABEL SVArT (STrøM, JorD) SVArT (DATA, JorD) Enhet som samsvarer med NMEA 01 NMEA 0183KABEL > > rx / B(-) rx / A(+) > Kabling for å motta data fra en enhet som samsvarer med NMEA 0183, med en rx-tilkobling med én enkelt ledning Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 17 Kabling til en valgfri alarm Kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien kan brukes sammen med en lampe, et horn eller begge, for å avgi lyd eller lys når kartplotteren viser en melding.

7 Alarmen må ikke være kablet for at kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien skal fungere. videoinndata er bare tilgjengelig på den tilkoblede kartplotteren, og vil ikke bli overført over det maritime nettverket fra Garmin. & VIDEO1-ogVIDEO2-inndata(RCA-kontakter)muliggjørinndatafratoseparateNTSC/PAL-kompatiblevideoenheter,foreksempel videospiller,dvd,tvelleretvideokamera.kartplotterenkanviseénvideoavgangenellervekslemellomdeto.sebrukerveiledningen formerinformasjon.lydfraenvideokildemåkoblestiletseparatstereo-/lydsystem.videoutdataledningenfravideoenhetenfestestil Video1-(svartledning)ellerVideo2-(gråledning)RCA-kontaktene. BrukutdatakontaktenforPCskjerm(HD15-pinners)tileksternvisningavkartplotterdisplayetpåendataskjerm.Deneksterneskjermen måminststøttevgaoppløsningogkunnesynkroniseresmedflereenheter. Merk Kontakt rca-1, MIDTrE rca-1, ytre rca-2. MIDTrE rca-2, ytre PINNE 2 PINNE 1 Pinne Funksjon VIDEo 1, INN (SVArT MANTEL) VIDEo 1, INN, JorD VIDEo 2, INN (Grå MANTEL) VIDEo 2, INN, JorD VGA, ANALoG, rød VGA, ANALoG, GrøNN VGA, ANALoG, BLå VGA, ANALoG, JorD VGA, ANALoG, rød, JorD VGA, ANALoG, GrøNN, JorD VGA, ANALoG, BLå, JorD VGA, SyNK., JorD VGA, H-SyNK. VGA, V-SyNK. VGA, GENErELL SKJErMING PINNE 7 HD-15, PINNE 1 HD-15, PINNE 2 HD-15, PINNE 3 PINNE 17 Endevisning av maritim videokabel HD-15, PINNE 5 HD-15, PINNE 6 HD-15, PINNE 7 HD-15, PINNE 8 HD-15, PINNE 10 HD-15, PINNE 13 HD-15, PINNE 14 HD-15, 9 PINNESKALL Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 1 Foreta de siste koblingene på kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien Når strømkabelen og GPS-antennen (i tillegg til eventuelle valgfrie enheter til det maritime nettverket fra Garmin, NMEA 0183-enheter, NMEA 2000-tilkoblinger eller videotilkoblinger) har blitt koblet til båten, må kablene kobles til kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien. Det finnes syv kontakter på baksiden av kartplotteren, én til strøm, tre til enheter på det maritime nettverket fra Garmin, én til NMEA 0183kabelen, én til en NMEA 2000-kabel og én til den maritime videokabelen. Hvis du vil koble til strømkabelen, NMEA 0183-kabelen og den maritime videokabelen, må du forsiktig føre kabelen inn i riktig port på baksiden av kartplotteren til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan skade pinnene. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den stopper. Hvis du vil koble til en maritim nettverkskabel fra Garmin eller en NMEA 2000 Micro-kontaktkabel, må du føre kabelen forsiktig inn i riktig port på baksiden av kartplotteren til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan skade pinnene. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den er strammet til. Vær forsiktig så du ikke strammer låseringen for hardt. NMEA 000-kabel, Micro-kontakt Strømkabelkontakt Kontakter for det maritime nettverket fra Garmin Kontakt for maritim videokabel NMEA 01kabelkontakt Kontakter i GPSMAP 4000/5000-serien oppdatere kartplotterens programvare Det kan hende at kartplotteren i GPSMAP 4000/5000-serien inneholder et SDkort med programvareoppdatering. Hvis dette er tilfellet, følger du instruksjonene som fulgte med kortet. Hvis det ikke følger med et SD-kort med programvareoppdatering, går du til for å kontrollere at kartplotterens programvare er oppdatert. For å finne programvareversjonen til kartplotteren velger eller trykker du på Konfigurer > System > Systeminformasjon. 0 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Spesifikasjoner Fysiske spesifikasjoner Størrelse: GPSMAP 4008: 7" H 11 /64" B 4 /64" D (176,9 284,4 106 mm) GPSMAP 4010: 8 29/32" H 13 13/32" B 4 1/8" D (226,9 340,4 105,1 mm) GPSMAP 4012: 9 1/2" H 14 51/64" B 4 1/8" D (240, ,1 mm) GPSMAP 5008: 6 51/64" H 10 3/32" B 4 11/64" D (173, ,9 mm) GPSMAP 5012: 9 15/32" H 13" B 4 45/64" D (240, ,2 mm) GPSMAP 5015: 11 21/32" H 15 35/64" B 5 21/32" D (295,8 394,9 143,8 mm) Vekt: GPSMAP 4008: 6 lb. (2,7 kg) GPSMAP 4010: 8 lb. (3,6 kg) GPSMAP 4012: 10 lb. (4,5 kg) GPSMAP 5008: 6 lb. (2,7 kg) GPSMAP 5012: 10 lb. (4,5 kg) GPSMAP 5015: 12 lb. (5,4 kg) Skjerm: GPSMAP 4008: 5 11/64" H 6 27/32" B (131,4 174 mm) GPSMAP 4010: 6 11/32" H 8 7/16" B (161,4 214,2 mm) GPSMAP 4012: 7 19/64" H 9 11/16" B (184,3 245,8 mm) GPSMAP 5008: 5" H 6 47/64" B (128,2 170,9 mm) GPSMAP 5012: 7 7/64" H 9 19/64" B (180,49 235,97 mm) GPSMAP 5015: 8 63/64" H 11 31/32" B (228,1 304,1 mm) Hus: Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er vanntett i henhold til IEC 529-IPX. temperaturområde: fra 5 til 131 F (fra -15 til 55 C) Sikkerhetsavstand for kompass: GPSMAP 4008/5008: 31 1/2" (80 cm) GPSMAP 4012/5012: 39 3/8" (1 m) GPSMAP 4010/4210: 31 1/2" (80 cm) GPSMAP 5015: 23 5/8" (60 cm) Strøm kilde: Bruk: 1035 VDC GPSMAP 4008/5008: 35 W maks. ved 10 VDC NMEA 2000 PGN-informasjon Motta ISO-bekreftelse ISO-forespørsel ISO-adressekrav NMEA-kommander/forespør/bekreftgruppefunksjon Send/mottaPGNlistegruppefunksjon Systemtid Produktinformasjon Fartøykurs Motorparametre-dynamisk Motorparametre-raskoppdatering Væskenivå Fart-vannreferanse Vanndybde Posisjon-raskoppdatering COG&SOG-raskoppdatering GNSS-posisjonsdata GNSSDOPer GNSS-satellitterinnenforsynsvidde Vinddata Miljøparametre Miljøparametre Temperatur Luftfuktighet Faktisktrykk Send ISO-bekreftelse ISO-forespørsel ISO-adressekrav NMEA-kommander/forespør/bekreftgruppefunksjon Send/mottaPGN-listegruppefunksjon Produktinformasjon Fartøykurs Fart-vannreferanse Vanndybde Posisjon-raskoppdatering COG&SOG-raskoppdatering GNSS-posisjonsdata GNSS-satellitterinnenforsynsvidde Vinddata Temperatur Kartplottere i GPSMAP 4000/5000serien er NMEA 2000-sertifisert.

8 Powered by TCPDF ( Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien 1 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Boremal for GPS 17-antenne 11 Bor med en /64" (4,5 mm) borbits Bor dette hullet på /4 tomme (19 mm) hvis den koaksiale ledningen skal installeres gjennom monteringsplaten. 3 ADVARSEL: Ikke bruk denne malen til å montere GPS 17x-antennen. Denne malen er kun beregnet på GPS 17-antennen. Ved montering av en GPS 17x-antenne bruker du overflatemonteringsbraketten som mal. Se side 7 for ytterligere informasjon. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Copyright 2007, 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc E 151st Street, Olathe, Kansas USA Tlf. 913/ Faks: 913/ Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Storbritannia. Tlf. 44/ (utenfor Storbritannia) eller (i Storbritannia) Faks: 44/ Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks: 886/ Delenummer Rev. B.

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP Kartplotteren i GPSMAP og GPS-antennen må være riktig installert i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige festene, verktøyene og brakettene

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien Kartplotteren i GPSMAP 4000-/5000-serien og GPS-antennen må være riktig installert i henhold til følgende instruksjoner. Du trenger de riktige festene,

Detaljer

GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner

GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner Kartplotteren GPSMAP i 4000/5000-serien og GPS 17-antennen må være riktig installert i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000

Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000 Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000 ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten for -en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en, kan du kontakte Garmin Produktsupport

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500 overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass,ugyldiggjøres produktgarantien. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500 GPSMAP 8500 er et svært tilpassningsvennlig system

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten Installeringsinstruksjoner for GMI 10-en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet GMI 10, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 1,2-/2,0-liters hydrauliske pumpen fra Garmin slik at du oppnår best mulig ytelse

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 2,1-liters hydrauliske pumpen fra Garmin, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for echo

Installeringsinstruksjoner for echo Når du skal planlegge hvor du skal montere enheten, bør du velge et sted som du kan se når du styrer båten, som gir enkel tilgang til tastene på echo, og som er plassert i passende avstand fra et kompass

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Følg instruksjonene nedenfor når du installerer Garmin GSD 24-/26-enheten, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten. Det anbefales at enheten

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien Kartplotteren i GPSMAP 400/500-serien må installeres på riktig måte i henhold til instruksjonene nedenfor. Du trenger de riktige festene, verktøyene

Detaljer

Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner

Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner Sammenlign innholdet i pakken med pakkelisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart. Før du begynner installeringen: Les og følg instruksjonene om hvordan

Detaljer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radom installeringsinstruksjoner 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien

Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett: Nord-Amerikanske modeller VHF 100 VHF 200 GHS 10 Internasjonale modeller

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GHP Reactor Hydraulic

GHP Reactor Hydraulic GHP Reactor Hydraulic Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO SEIWA BBFF - MKII Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 OSLO Tekniske spesifikasjoner BBFF - MKII Her er de tekniske spesifikasjonene til Seiwa black-box

Detaljer

ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner

ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

Teknisk referanse. for Garmin NMEA 2000 -produkter + -

Teknisk referanse. for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GDL 40

Installeringsinstruksjoner for GDL 40 Installeringsinstruksjoner for GDL 40 Om GDL 40 Antennen GDL 40 leverer GSM værdata til kompatible Garmin-kartplottere på NMEA 2000 -nettverket. GDL 40 kommuniserer med mobilbasestasjoner i nærheten for

Detaljer

AIS 600-instruksjoner

AIS 600-instruksjoner AIS 600-instruksjoner Bruk disse instruksjonene for å programmere og installere transponderenheten Garmin AIS 600 maritim AIS (Automatic Identification System), klasse B. Sammenlign innholdet i pakken

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner

Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 10

Installeringsinstruksjoner for GHP 10 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 10 For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime autopilotsystemet Garmin GHP 10 i henhold til følgende

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien

Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett: Nord-Amerikanske modeller VHF 300 VHF 300 AIS GHS 10 Internasjonale modeller

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for maritimt GHP 10-autopilotsystem

Installeringsinstruksjoner for maritimt GHP 10-autopilotsystem For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime GHP 10-autopilotsystemet i henhold til følgende instruksjoner. Les hele installasjonsveiledningen før du begynner med

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

GARMIN GHP 10 MARINE AUTOPILOT SYSTEM

GARMIN GHP 10 MARINE AUTOPILOT SYSTEM You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN GHP 10 MARINE AUTOPILOT SYSTEM. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy Referanseveiledning VIB 10/11 (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe,

Detaljer

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL 1 INTRODUKSJON Denne inkluderer: Hvordan montere og koble opp EO mini pro Hvordan koble EO mini pro til Internett EO mini Pro er et produkt laget i samarbeid med emotorwerks,

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

REACTOR 40 HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner

REACTOR 40 HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner REACTOR 40 HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

GHP Reactor SmartPump

GHP Reactor SmartPump GHP Reactor SmartPump Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

REACTOR 40 MECHANICAL Installeringsinstruksjoner

REACTOR 40 MECHANICAL Installeringsinstruksjoner REACTOR 40 MECHANICAL Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan FR70 hurtigstartveiledning Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby Hurtigstartveiledning for Arlo Baby Velkommen Takk for at du valgte Arlo Baby. Det er enkelt å komme i gang. Dette er inkludert Arlo Baby-kamera Oppstartsveiledning Veggmonteringsplate USBstrømkabel USBstrømadapter

Detaljer

GNX 20/21 Brukerveiledning

GNX 20/21 Brukerveiledning GNX 20/21 Brukerveiledning Februar 2014 190-01659-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

REACTOR 40 COMPACT HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner

REACTOR 40 COMPACT HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner REACTOR 40 COMPACT HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 10V

Installeringsinstruksjoner for GHP 10V Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 10V For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime autopilotsystemet Garmin GHP 10V i henhold til følgende

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Detaljer

GMR Fantom 4/6. Installeringsinstruksjoner

GMR Fantom 4/6. Installeringsinstruksjoner I Storbritannia: Ring 0808 238 0000. I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241. GMR Fantom 4/6 Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

GHP Compact Reactor Hydraulic

GHP Compact Reactor Hydraulic GHP Compact Reactor Hydraulic Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer