Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000/5000-serien"

Transkript

1 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP Kartplotteren i GPSMAP og GPS-antennen må være riktig installert i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige festene, verktøyene og brakettene som oppgis i hvert avsnitt. Disse varene er tilgjengelige hos de fleste forhandlere av maritime produkter. Bruk alltid vernebriller, hørselvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper. Du må alltid sjekke hva som er på den motsatte siden av overflaten før du begynner å bore eller skjære. Monter kartplotteren i GPSMAP på et sted der du har klar sikt til skjermen uten blendende lys, slik at du lett kan bruke kontrollene eller berøringsskjermen. Hvis du opplever problemer med å installere kartplotteren, kan du be en profesjonell montør om hjelp, eller du kan ta kontakt med Garmin Produktsupport på telefon 913/ eller 800/ Gå til I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 44/ Før du installerer kartplotteren i GPSMAP kontrollerer du at pakken inneholder delene som er listet opp på esken. Hvis det mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren. ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du installerer kartplotteren i GPSMAP, må du gjøre følgende: 1. Monter kartplotteren i GPSMAP (side 1). 2. Monter GPS-antennen (side 5). 3. Koble enheten i GPSMAP til strømmen og GPS-antennen (side 9 10). 4. Kontroller at kartplotterens programvare er oppdatert (side 20). Denne brukerveiledningen dekker andre installeringsalternativer, selv om disse ikke er nødvendige for å bruke kartplotteren i GPSMAP : Koble kartplotteren til andre enheter som er kompatible med det maritime nettverket fra Garmin, som et ekkolodd eller en radar (side 12). Koble kartplotteren til et eksisterende NMEA 2000-nettverk (side 10). Koble kartplotteren til andre NMEA 0183-kompatible enheter som en VHF-radio med DSC (side 15). Koble kartplotteren til en ekstern alarm (side 18). Koble kartplotteren til en videoinngangskilde (side 19). Koble kartplotteren til en ekstern videoskjerm (side 19). Montere kartplotteren i GPSMAP Du kan montere kartplottere i GPSMAP på en av to måter. Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere kartplotteren med bøylefeste, eller du kan bruke den medfølgende malen og festeanordningene til å bygge inn kartplotteren. Merk: Du kan ikke montere GPSMAP 5015/5215-kartplotterne med bøylefeste. På grunn av størrelsen må du bygge inn en GPSMAP 5015/5215-kartplotter. Montere kartplotteren i GPSMAP med bøylefeste Bruk den medfølgende braketten til å montere kartplotteren i GPSMAP med bøylefeste. Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Bor og borbits Skrutrekker Blyant Festeanordninger (skruer eller muttere, skiver og bolter) Merk: Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene) medfølger ikke. Hullene i bøylefestet er 5 / 16 tommer (7,9 mm) i diameter. Velg festeanordninger som passer til hullene i bøylefestet, og som fester det til den bestemte monteringsoverflaten på best mulig måte. Størrelsen på den nødvendige borbitsen er avhengig av festeanordningene som velges. Juni 2010 Delenummer Rev. D Trykt i Taiwan

2 Slik installerer du bøylefestebraketten ➊: Merk: Du kan ikke montere GPSMAP 5015/5215-kartplotterne med bøylefeste. På grunn av størrelsen må du bygge inn GPSMAP 5015/5215- kartplotteren. 1. Merk av plasseringen av de fire monteringshullene ved å bruke bøylefestet som mal. La det være minst 5 tommers (12,7 cm) klaring bak kartplotteren i til ledningsnettet. MERK: Monter en GPSMAP 4008/4208/5008/5208-kartplotter 31 1 / 2 tommer (80 cm) og en GPSMAP 4010/4210/4012/4212/5012/5212-kartplotter 39 3 / 8 tommer (1 m) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens. 2. Ved å bruke en borbits i riktig størrelse kan du bore styrehull til festeanordningene. 3. Fest bøylefestet til overflaten med skruer og skiver. Slik installerer du kartplotteren i GPSMAP på bøylefestebraketten ➋: 1. Fest monteringsknottene til kartplotteren i GPSMAP. 2. Skyv kartplotteren opp på bøylefestet og stram monteringsknottene. Monteringsknotter 2 ➊ ➋ Bygge inn kartplotteren i GPSMAP Innbyggingsmetoden du bruker til kartplotteren, avhenger av modellen. Sørg for at du følger instruksjonene til din kartplottermodell. Bygge inn en GPSMAP 4008/4208/4012/4212-kartplotter eller en GPSMAP 5008/5208/5012/5212- kartplotter Festeanordninger (medfølger): Mal til innbygging Gummipakning Fire gjengede monteringsskruer på 4 mm Fire flate skiver på 4 mm Fire låseskiver på 4 mm Fire muttere på 4 mm Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Løvsag Maskeringstape Saks Bor Borbits 3 / 8 tommer (10 mm) og 4 mm 1 / 16 tommer (2 mm) unbrakonøkkel (sekskantet) 4 mm rørpipenøkkel eller skiftenøkkel Sentreringskjørner og hammer Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

3 Slik bygger du inn en GPSMAP 4008/4208/4012/4212-kartplotter eller en GPSMAP 5008/5208/5012/5212-kartplotter: 1. Malen til innbygging følger med i produktesken. Skjær til malen og kontroller at den passer inn der du ønsker å bygge inn kartplotteren. Merk: Kontroller at overflaten som du monterer kartplotteren på, har minst 7 tommers (18 cm) klaring bak seg med plass til kartplotteren og de tilkoblede ledningene. Merk: Sørg for å la det være cirka 1 / 2 tomme (13 mm) på høyre side av kartplotteren for å få tilgang til SD-kortdekslet. MERK: Monter en 4008/4208/5008/5208-kartplotter 31 1 / 2 tommer (80 cm) og en 4012/4212/5012/5212-kartplotter 39 3 / 8 tommer (1 m) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens. 2. Malen til innbygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende mellomlegget og fest malen på stedet der du vil montere kartplotteren. 3. Ved å bruke en borbits på 3 / 8 tommer (10 mm) borer du ett eller flere av de fire styrehullene i hjørnet på malen for å begynne å skjære til monteringsoverflaten. 4. Bruk løvsagen og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er indikert på innbyggingsmalen. Bruk en fil og sandpapir til å forandre størrelsen på hullet. Du må være svært forsiktig når du skjærer ut dette hullet. Det er bare en liten klaring mellom huset og monteringshullene. 5. Monter de fire monteringsskruene i kartplotteren ved å skru den kortere, gjengede delen inn på baksiden av kartplotteren. Bruk unbrakonøkkelen på 1 / 16 tommer (2 mm) til å stramme til monteringsskruene til de stopper. Ikke stram for hardt til, slik at du skader monteringsskruene eller monteringshullene. Skruene er dekket med en gjengelåsingslapp som kan brukes om igjen, og som påføres på fabrikken. 6. Plasser kartplotteren i hullet og kontroller at monteringsskruene står på linje med styrehullene på malen til innbygging etter skjæring, sliping og filing av hullet. Hvis de ikke gjør det, markerer du stedene der skruene føres gjennom monteringsoverflaten. 7. Bruk sentreringskjørneren til å merke midten av hver av plasseringene til monteringshullene på 4 mm. 8. Bor de fire monteringshullene med borbits på 4 mm. 9. Installer gummipakningen på baksiden av kartplotteren. Den øverste og nederste delen vil være på linje med hullene. Sidene vil være på linje med hakkene i enheten (for dekslet). 10. Plasser kartplotteren i utsnittet. De fire monteringsskruene skal føres gjennom de fire monteringshullene som du boret i trinn Plasser de flate skivene og låseskivene over monteringsskruene. Tre deretter sekskantmutrene på monteringsskruene. Stram til alle fire sekskantmutrene like mye, til kartplotteren ligger helt inntil monteringsoverflaten. Kartplotter Monteringsskruer 4 Flate skiver 4 Låseskiver 4 Gummipakning Monteringsoverflate Sekskantmuttere 4 Bygge inn en GPSMAP 4008/4208/4012/4212/5008/5208/5012/5212-kartplotter Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

4 Bygge inn en GPSMAP 4010/4210-kartplotter eller en GPSMAP 5015/5215-kartplotter: Festeanordninger (medfølger): Mal til innbygging Gummipakning Monteringsskruer (4,2 1,4 DIN7981 / nummer 8 ANSI) Nødvendige verktøy (medfølger ikke): Løvsag Maskeringstape Saks Bor Borbits 3 / 8 tommer (10 mm), se også tabell for borstørrelser Sentreringskjørner og hammer Smøremiddel (valgfritt) Slik bygger du inn en GPSMAP 4010/4012-kartplotter eller en GPSMAP 5015/5215-kartplotter: 1. Malen til innbygging følger med i produktesken. Skjær til malen og kontroller at den passer inn der du ønsker å bygge inn kartplotteren. Merk: Kontroller at overflaten som du monterer kartplotteren på, har minst 7 tommers (18 cm) klaring bak seg slik at det er plass til kartplotteren og de tilkoblede ledningene, og sørg for å la det være cirka 1 / 2 tomme (13 mm) klaring på høyre side av kartplotteren for å få tilgang til SD-kortdekslet. MERK: Monter en 4010/4210-kartplotter 31 1 / 2 tommer (80 cm) og en 5015/5215-kartplotter 23 5 / 8 tommer (60 cm) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens. 2. Malen til innbygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende mellomlegget og fest malen på stedet der du vil montere kartplotteren. 3. Ved å bruke en borbits på 3 / 8 tommer (10 mm) borer du et styrehull inne i hjørnet av malen for å begynne å skjære monteringsoverflaten. 4. Bruk løvsagen og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er indikert på innbyggingsmalen. Bruk en fil og sandpapir til å forandre størrelsen på hullet. 5. Hvis dekslene på toppen og bunnen er festet til fremsiden av kartplotteren, fjerner du dem ved å klikke av dekslene fra siden. 6. Plasser kartplotteren i hullet og kontroller at monteringshullene på kartplotteren er på linje med styrehullene på malen til innbygging etter skjæring, sliping og filing av hullet. Hvis de ikke er det, markerer du stedene hvor styrehullene skal være. 7. Bruk sentreringskjørneren til å merke midten av hver av plasseringene til monteringshullene. Monteringsdeksler 2 8. Bruk en borbits som angitt i tabellen over størrelser på styrehull og bor monteringshullene. Materiale Materialtykkelse (tommer) Materialtykkelse (mm) Hullstørrelse (tommer) Hullstørrelse (mm) Hullstørrelse (bornummer) Platemetall i fra 1 / 32 til 5 / 64 fra 0,76 til 2,03 0,128 3,25 30 aluminiumslegering fra 3 / 32 til 3 / 8 fra 2,28 til 9,52 0,147 3,73 26 Glassfiber alle tykkelser 0,140 3,56 28 Plast med høy tetthet alle tykkelser 0,125 3,17 1 / 8 Kryssfiner (harpiksimpregnert) montering av en kvalifisert installatør anbefales 0,144 3,66 27 Tabell over størrelser på styrehull Merk: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til. 9. Installer gummipakningen på baksiden av kartplotteren. Den øverste og nederste delen vil være på linje med hullene. Sidene vil være på linje med hakkene i enheten for soldekslet. Merk: Dekk til ubrukte kontakter (side 20) med de tilhørende værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene. 10. Plasser kartplotteren i utsnittet. 11. Stram de medfølgende monteringsskruene gjennom kartplotteren inn i styrehullene. Merk: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes. 12. Sett dekslene tilbake ved å klikke dem på plass. 4 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

5 Montere GPS-antennen Du har en av to typer GPS-antenner i produktesken. Finn ut hvilken antenne som følger med, ved å se på illustrasjonene, og følg de riktige installeringsprosedyrene. GPS 17 Kan monteres på overflate eller stang. Se side 6. Bruker en separat mal for overflatemontering. Se side 23. Kobler til kartplotteren med NMEA Se side 9. GPS 17x Kan monteres på overflate, på stang eller under en glassfiberoverflate. Se side 7. Bruker ikke en separat mal for overflatemontering. Se side 7. Kobler til kartplotteren med NMEA Se side 10. Forsiktig: Kontroller at du følger de riktige monteringsinstruksjonene og de riktige instruksjonene for ledningsnettet til antennen som følger med kartplotteren. Velge en plassering for GPS-antennen Du kan montere GPS 17- og GPS 17x-antennene på en overflate, feste dem til en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert), eller installere en GPS 17x-antenne under glassfiber. Velg en passende plassering for GPS-antennen på båten din. Monter GPS-antennen på et sted som har fri og uhindret sikt til himmelen i alle retninger, for å sikre best mulig mottak. Unngå å montere GPS-antennen der den kommer i skyggen av båtens overbygning, en radomantenne eller mast. På en seilbåt må du unngå å montere GPS-antennen høyt på masten for å unngå unøyaktige hastighetsavlesninger forårsaket av overdreven krenging. GPS-antennen leverer mer stabile avlesninger når den er plassert nærmere vannlinjen. Monter GPS-antennen minst 3 fot (1 m) unna (fortrinnsvis over) banen til en eventuell radarstråle eller en VHF-radioantenne. Fest antennen midlertidig på det stedet du vil montere den, og test om den fungerer riktig. Hvis antennen blir forstyrret av annen elektronikk, kan du prøve en annen plassering. Når du har bekreftet at den fungerer riktig, kan du feste antennen permanent. EMI EMI (elektromagnetisk interferens) fra motorkomponenter Over - best Under - OK radar Bedre Best Bra SS BARNETT 3 fot (1 m) VHF-radioantenne Vurderinger ved plassering av GPS 17x Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 5

6 Montere en GPS 17-antenne Du kan overflatemontere GPS 17-antennen eller installere den på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert). Montere GPS 17-antennen på en overflate 1. Klipp ut malen til boring for montering på en overflate, som finnes på side 23, og fest den der du ønsker å montere GPS Marker midten av hvert monteringshull med en sentreringskjørner og en hammer. Hvis du planlegger å trekke kabelen gjennom monteringsoverflaten, må du markere midten av det ekstra, større hullet som indikeres på malen. 3. Bor monteringshullene ved å bruke en borbits på 11 / 64 tommer (4,5 mm). Hvis du planlegger å trekke kabelen gjennom monteringsoverflaten, må du bore det større hullet med en borbits på 3 / 4 tommer (19 mm). 4. Hvis du trekker kabelen gjennom monteringsoverflaten, må du føre den gjennom det større hullet og påføre maritim tetningsmasse på utsiden av utgangsområdet. 5. Hold GPS 17 over monteringshullene og fest den ved å bruke M4-skruer (medfølger ikke). Monteringsgjengene i GPS 17 er 8,10 mm dype. Bruk skruer med riktig lengde til monteringsoverflaten. De skal ikke kunne skrus lenger inn i GPS 17 enn 8 mm. Skruer som er gjenget mer enn 8 mm, kan skade enheten. Monteringshull M4-skruer og skiver Nederst på GPS 17-antennen Montere GPS 17-antennen på en stang Slik fester du den medfølgende adapteren for montering på stang til GPS 17: 1. Før kabelen gjennom adapteren for montering på stang. 2. Juster tappen på adapteren for montering på stang slik at den er på linje med hakket på GPS Bruk de medfølgende skruene til å feste adapteren for montering på stang på sokkelen til GPS 17. Når du installerer GPS 17, kan du trekke strøm-/datakabelen gjennom monteringsoverflaten eller utenfor enheten. Hvis strøm-/datakabelen trekkes gjennom monteringsoverflaten, må du forsegle utsiden av utgangsområdet med maritim tetningsmasse. Feste adapteren for å montere på stang til GPS 17 Juster hakket Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

7 Slik monterer du GPS 17 med kabelen utenfor festet: 1. Plasser kabelen i den vertikale åpningen langs sokkelen på den monterte GPS 17 og adapteren for montering på stang. 2. Skru den monterte GPS 17 og adapteren for montering på stang på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert). IKKE stram adapteren for montering på stang for mye. Hvis du strammer adapteren for montering på stang for mye, kan kabelen bli kuttet. 3. Når du har installert GPS 17 på en stang, fyller du det gjenstående mellomrommet ved kabelutgangen med maritim tetningsmasse. 4. Fest festet for montering på stang til båten hvis det ikke allerede er festet. 5. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til kartplotteren. Slik monterer du GPS 17 med kabelen trukket gjennom festet: 1. Plasser en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert) på det stedet der du ønsker å feste antennen, og marker det tilnærmede sentrumet av festet. 2. Bor et hull med en borbits på 3 / 4 tommer (19 mm) slik at kabelen kan passere gjennom. 3. Fest festet for montering på stang til båten. 4. Før kabelen gjennom festet for montering på stang, og skru den monterte GPS 17 og adapteren for montering på stang til festet. 5. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til kartplotteren. Kablet internt Feste GPS 17 til et feste på en stang Montere en GPS 17x-antenne GPS 17x-antennen kan monteres på en overflate, installeres på en standardisert rørgjengestang på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert), eller monteres under glassfiber. Montere GPS 17x-antennen på en overflate 1 Bruk overflatemonteringsbraketten som monteringsmal. Bruk sentreringskjørneren til å markere de tre skrueplasseringene på overflaten. Bruk en blyant til å tegne kabelhullet i midten av braketten. Legg overflatemonteringsbraketten til side. Ikke bor gjennom overflatemonteringsbraketten. 2. Velg passende borbits for monteringsoverflaten ved hjelp av tabellen for borbits (side 4), og bor de tre styrehullene. Kablet eksternt Merk: Hvis du monterer GPS 17x på glassfiber, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom det øverste laget med gelbelegg (men ikke dypere). Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til. 3. Bruk en hullsag på 1 tomme (25 mm) til å skjære kabelhullet i midten. 4. Plasser tetningsputen på bunnen av overflatemonteringsbraketten. ➋ Kontroller at skruehullene er på linje med hverandre. GPS 17x- 5. Bruk de medfølgende M4-skruene til å feste ➊ antenne overflatemonteringsbraketten til monteringsoverflaten. 6. Før NMEA 2000-kabelen gjennom kabelhullet på 1 tomme (25 mm) og koble den til GPS 17x. ➌ 7. Kontroller at den store pakningen er på plass nederst på GPS 17x- Overflatemonteringsbraketantennen, plasser antennen på overflatemonteringsbraketten ➊, Gummipakning og vri den med klokken for å låse den på plass ➋. 8. Fest antennen til monteringsbraketten med den medfølgende Tetningspute M3-justeringsskruen ➌. Monterings- 9. Før NMEA 2000-kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk overflate interferens, og koble den til NMEA 2000-nettverket. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 7

8 Montere GPS 17x-antennen på en stang Når adapteren for montering på stang er festet til GPS 17x, kan du installere GPS 17x på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert). Du kan trekke NMEA 2000-kabelen gjennom stangen eller på utsiden av stangen. Slik monterer du GPS 17x med kabelen utenfor stangen: 1. Før NMEA 2000-droppkabelen gjennom adapteren for montering på stang, og plasser kabelen i det vertikale sporet langs sokkelen til adapteren for montering på stang. 2. Sett adapteren for montering på stang på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert). Ikke stram til adapteren for mye. 3. Koble NMEA 2000-droppkabelen til GPS 17x-antennen. 4. Plasser GPS 17x-antennen på adapteren for montering på stang ➊ og vri den med klokken for å låse den på plass ➋. 5. Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌. ➋ 6. (Valgfritt) Når du har installert GPS 17x på stangen, fyller du det gjenstående mellomrommet i den vertikale kabelåpningen med maritim tetningsmasse. ➌ 7. Fest det maritime festet til båten hvis det ikke allerede er festet. GPS 17x 8. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til NMEA antenne nettverket. Slik monterer du GPS 17x med kabelen gjennom stangen: 1. Plasser en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme ikke inkludert) på det stedet der du ønsker å feste antennen, og marker det tilnærmede midtpunktet til stangen. 2. Bor et hull med en borbits på 3 / 4 tomme (19 mm) slik at kabelen kan passere gjennom. Adapter for 3. Fest det maritime festet til båten. montering på 4. Sett adapteren for montering på stang på stangen. Ikke stram til adapteren for mye. stang 5. Før NMEA 2000-droppkabelen gjennom stangen og koble den til GPS 17x-antennen. Vertikal 6. Plasser GPS 17x-antennen på adapteren for montering på stang ➊ og vri den med klokken kabelåpning for å låse den på plass ➋. 7. Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌. 8. (Valgfritt) Når du har installert GPS 17x på en stang, fyller du den vertikale kabelåpningen med maritim tetningsmasse. 9. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til NMEA 2000-nettverket. Montere GPS 17x-antennen under dekk GPS 17x kan monteres under en glassfiberoverflate med de medfølgende klebeputene. GPS 17x innhenter ikke satellittsignaler gjennom metall, du kan bare montere den under en glassfiberoverflate under dekk. 1. Bestem plasseringen av glassfiberoverflaten der du vil montere GPS 17x. 2. Plasser klebeputene på monteringsbraketten til bruk under dekk. 3. Plasser GPS 17x i monteringsbraketten til bruk under dekk. 4. Fest monteringsbraketten til bruk under dekk til monteringsoverflaten. 5. Bruk skruer for å feste monteringsbraketten til overflaten. Vær svært forsiktig Monteringsslik at skruene ikke går gjennom den øverste overflaten av dekket. overflate Klebeputer 6. Koble NMEA 2000-droppkabelen til GPS 17x. 7. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den GPS 17xtil NMEA 2000-nettverket. antenne ➊ Monteringsbrakett til bruk under dekk Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

9 Ledningsnett og kabler Kartplotteren i GPSMAP leveres med en strømkabel, en NMEA 2000-droppkabel, en NMEA 0183-datakabel med 19 pinner og en maritim videokabel med 17 pinner. Komponenter i det alternative maritime nettverket fra Garmin bruker tilpassede Garmin-nettverkskabler. Avhengig av installasjonen kan det være nødvendig å bore hull for å føre kontaktenden av disse kablene. Gummitetninger fra Garmin følger med for å dekke til disse hullene og gi en bra finish. Det er ikke behov for gummitetninger i alle typer installasjoner. Gummitetningen gir IKKE en vanntett forsegling. Påfør en maritim tetningsmasse rundt gummitetningen og kabelen etter installeringen. Kontroller systemet før du installerer og forsegler gummitetningene. Kjøp ekstra gummitetninger fra Garmin-forhandleren eller direkte fra Garmin på Skjær til denne linjen for den maritime videokabelen. Bruk dette hullet (ingen tilskjæring) til kabelen for strøm, NMEA, maritimt nettverk eller GPS 17. Verktøy Bor 1 1 / 4 tomme (31,7 mm) bits til hullbor eller hullsag Verktøykniv Maritim tetningsmasse (valgfri) Slik installerer du gummitetningen på kabelen: 1. Merk av stedet der du vil føre kabelen (strømkabelen, NMEA 0183-kabelen, NMEA 2000-kabelen til maritim video eller den maritime nettverkskabelen.) 2. Bruk et hullbor eller en hullsag på 1 1 / 4 tommer (31,7 mm) til å bore installasjonshullet. 3. Se på diagrammet for tilskjæringsinstruksjoner. Skjær forsiktig til kabelhullet i gummitetningen som nødvendig. 4. Før kabelen til kartplotteren og test systemet. 5. Spre gummitetningen ved splitten og plasser den rundt kabelen. 6. Trykk gummitetningen godt på plass i installasjonshullet til den sitter slik den skal. Påfør maritim tetningsmasse etter behov for å gjøre kabelen værbestandig. Splitt Trekke strømkabelen Kartplotteren i GPSMAP må være koblet til båtens strømforsyning. Bruk strømkabelen med to pinner som følger med, og koble til strømledningen (rød) og jordledningen (svart). Bruk 14 AWG skjermet kabel ved forlenget kabeltrekking til strømkabelen. Lodd alle tilkoblingene og forsegle dem med varmekrymperør. Kable GPS 17-antennen GPS 17-antennen må kables til den medfølgende NMEA 0183-kabelen med 19 pinner og til båtens strømforsyning. Se på diagrammet nedenfor når du kabler GPS 17 til NMEA 0183-kabelen med 19 pinner. Bruk 22 AWG skjermede kabler ved forlenget kabeltrekking til NMEA 0183-kabelen eller GPS 17-kabelen. Lodd alle tilkoblingene og forsegle dem med varmekrymperør. Merk: Hvis du bruker mer enn én Garmin-kartplotter på det maritime nettverket fra Garmin, må du ikke kable mer enn én kartplotter til en GPS-antenne. GPS-signalet er delt mellom flere kartplottere som er koblet til i det maritime nettverket fra Garmin. Ledningsfarge + - Batteri VDC Ledningsfarge Garmin enhet i GPSMAP Strømkabel Sikring 7,5 A 42 V Svart (jord) Svart (jord) Oransje (tenning på) Gul (på) NMEA Grønn (data ut) Blå (data inn) kabel GRØNN/hvit (data inn) Hvit (data ut) Kable GPSMAP 4000/5000-enheten og GPS 17 Sikring 1 A GPS 17 GPS/WAASsensor Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

10 Koble kartplotteren i GPSMAP og GPS 17x-antennen til NMEA 2000-nettverket Kartplotteren i GPSMAP leveres med nødvendige NMEA 2000-kontakter og kabel for å enten koble kartplotteren i GPSMAP og GPS 17x-antennen til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk, eller for å bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk. Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på Koble til et eksisterende NMEA 2000-nettverk Hvis båten din allerede har installert et NMEA 2000-nettverk, bruker du de medfølgende T-kontaktene og droppkabelen til å koble kartplotteren i GPSMAP og GPS 17x-antennen til det eksisterende nettverket. Slik kobler du kartplotteren i GPSMAP og GPS 17x til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk: 1. Bestem hvor du vil koble kartplotteren i GPSMAP og GPS 17x til ditt eksisterende NMEA 2000-basisnettverk. 2. Koble den ene siden av NMEA 2000 T-kontakten fra basisnettverket som er nærmest det stedet du vil koble kartplotter til kartplotteren. i GPSMAP GPS 17x- Hvis du må forlenge NMEA 2000-basisnettverket, antenne kobler du en egnet skjøteledning for NMEA basisnettverket (ikke inkludert) til den siden av T-kontakten du koblet fra. 3. Koble en medfølgende T-kontakt i NMEA basisnettverket (for kartplotteren). Droppkabler 4. Før en medfølgende droppkabel til kartplotteren og (inkludert) NMEA til toppen av T-kontakten som du la til i NMEA enhet nettverket. (ikke inkludert) Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang T-kontakter nok, kan du forlenge droppkabelen med opptil 13 fot (inkludert) (4 m). Hvis du trenger lengre kabel, forlenger du NMEA 2000-basisnettverket i henhold til retningslinjene for NMEA Koble den ene siden av NMEA 2000 T-kontakten fra basisnettverket som er nærmest det stedet du vil koble til GPS 17x-antennen. Hvis du må forlenge NMEA 2000-basisnettverket, kobler du en egnet skjøteledning for NMEA Eksisterende NMEA basisnettverket (ikke inkludert) til den siden av nettverk (ikke inkludert) T-kontakten du koblet fra. Koble kartplotteren i GPSMAP og GPS 17x-antennen til 6. Koble en medfølgende T-kontakt i NMEA et eksisterende NMEA 2000-nettverk basisnettverket (for GPS 17x-antennen) 7. Før en medfølgende droppkabel fra GPS 17x-antennen til toppen av T-kontakten som du la til i NMEA 2000-nettverket. Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du forlenge droppkabelen med opptil 13 fot (4 m). Hvis du trenger lengre kabel, forlenger du NMEA 2000-basisnettverket i henhold til retningslinjene for NMEA Forsiktig: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal det allerede være koblet til strømmen. Ikke koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Merk: Diagrammet viser bare NMEA 2000-dataforbindelsen til kartplotteren i GPSMAP. Kartplotteren må også kobles til strømmen, ellers vil den ikke fungere. Se side 9. Merk: Én GPS-antenne vil gi informasjon om posisjonen til hver enhet på NMEA 2000-nettverket. Ikke koble til flere GPS-antenner hvis du bruker flere kartplottere. 10 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

11 Opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk Hvis båten din ikke har installert et eksisterende NMEA 2000-nettverk, må du opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk. Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på Slik oppretter du et grunnleggende NMEA 2000-nettverk 1. Koble de tre medfølgende T-kontaktene sammen fra sidene. 2. Koble de riktige terminatorene til hver ende av de kombinerte T-kontaktene. 3. Kable den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til en 12 VDC-strømkilde gjennom en bryter. Koble til båtens tenningsbryter om mulig. 4. Koble NMEA 2000-strømkabelen til toppen av en av T-kontaktene. 5. Før og koble de medfølgende NMEA 2000-droppkablene fra GPS 17x og fra kartplotteren i GPSMAP til toppen av de andre T-kontaktene. kartplotter i GPSMAP GPS 17xantenne Tenningsbryter eller innebygd bryter Sikring Strømkabel + - Droppkabler 12 VDC-batteri Hunnterminator Hannterminator T-kontakter Opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk Merk: Diagrammet viser bare NMEA 2000-dataforbindelsen til kartplotteren i GPSMAP. Kartplotteren må også kobles til strømmen, ellers vil den ikke fungere. Se side 9. Merk: Én GPS-antenne vil gi informasjon om posisjonen til hver enhet på NMEA 2000-nettverket. Ikke koble til flere GPS-antenner hvis du bruker flere kartplottere. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 11

12 Kable det maritime nettverket fra Garmin Det valgfrie maritime nettverket fra Garmin er et plug-and-play-system som gjør det mulig med høyhastighets dataoverføring mellom flere Garmin-kartplottere og andre nettverkskompatible Garmin-enheter, for eksempel en ekkoloddenhet fra Garmin (GSD 22), en Garminradar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller en XM-mottaker for værdata (GDL30/30A). Kartplottere i GPSMAP har tre nettverksporter som kan brukes til å koble til andre nettverkskompatible kartplottere og enheter fra Garmin. Hvis nettverket krever flere porter, bruker du en nettverkverksboks for det maritime nettverket fra Garmin (GMS 10) eller en annen GPSMAP 4000/5000-enhet. Data fra hver tilkoblede komponent deles mellom alle de tilkoblede Garmin-kartplotterne. Merk: Alle NMEA 0183-enheter må være kablet til én kartplotter på nettverket. Dataene deles deretter over nettverket til andre tilkoblede kartplottere. Koble alle kartplottere til NMEA 2000-nettverket i tillegg til det maritime nettverket fra Garmin. NMEA 2000-data deles ikke over det maritime nettverket fra Garmin. Koble nettverkskomponenter, for eksempel Garmin GMR-radar, GSD-loddeinstrument eller en GDL XM-mottaker for værdata, til hvilken som helst kartplotter på nettverket eller til en alternativ GMS 10-nettverksboks. Dataene deles mellom alle kartplotterne på nettverket. BlueChart g2 Vision-kartografidataene deles med alle tilkoblede kartplottere i GPSMAP. Videoinndata fra den maritime videokabelen kan bare vises på kartplotteren som den er koblet til. Du kan koble en kartplotter i GPSMAP til et maritimt nettverk med en kartplotter i GPSMAP 3000-serien: De vil dele GPS 17 GPS-posisjonsinformasjon i tillegg til informasjon til og fra standardiserte NMEA 0183-enheter. De vil dele informasjon fra tilkoblede nettverkskompatible Garmin-enheter, for eksempel en ekkoloddenhet (GSD 22), en radar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller en XM-mottaker for værdata (GDL30/30A). Garmin-kartplottere i GPSMAP 3000-serien KAN IKKE dele kartografidata med kartplottere i GPSMAP. Alle nettverkskomponenter må kobles til båtens strømkilde i henhold til installeringsinstruksjonene. Følgende diagrammer viser bare nettverkstilkoblingene, ikke strømtilkoblingene. For øyeblikket er XM-vær- og lydtjenester bare tilgjengelige i USA (de 48 nederste statene). På grunn av dette vil en tilkoblet XM-mottaker for værdata (GDL30/30A) bare fungere i USA (de 48 nederste statene). Maritim nettverkskabel fra Garmin: Den maritime nettverkskabelen fra Garmin har en låsering som fester kabelen til kartplotteren eller den maritime nettverksenheten. Denne låseringen kobles ikke til nettverkskabelen på fabrikken på grunn av størrelsen, og fordi det skal være enklere å installere den på båten. Når kabelen er trukket til kartplotteren eller nettverksenheten, klikker du låseringen sammen rundt kontakten og setter inn gummiskiven slik det angis på instruksjonene som følger med kabelen. 12 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

13 Eksempler på oppsett av det maritime nettverk fra Garmin: Garmin-kartplotter i GPSMAP i Garmin-kartplotter i GPSMAP i Maritimt nettverk med to kartplottere Maritim radar fra Garmin GDL 30/30A XM-enhet for værdata GSD 22-ekkoloddenhet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Til svinger Garmin-kartplotter i GPSMAP i Garmin-kartplotter i GPSMAP i Utvidet maritimt nettverk med to kartplottere Merk: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin må være koblet til båtens strømforsyning. Disse diagrammene viser nettverkstilkoblingene, men ikke strømtilkoblingene. Kable hver enhet i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene. Merk: Disse diagrammene viser tilkoblingene for det maritime nettverket fra Garmin, men de viser ikke NMEA eller NMEA 0183-tilkoblinger. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 13

14 Maritim radar fra Garmin GSD 22-ekkoloddenhet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GMS 10 maritim nettverksboks Til svinger GDL 30/30 A XM-mottaker for værdata Garmin kartplotter i GPSMAP 3000-serien Garmin kartplotter i GPSMAP Koble en kartplotter i GPSMAP til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin Merk: Når en kartplotter i GPSMAP kobles til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin, kan GMS 10 brukes, men det er ikke nødvendig. Kartplotteren i GPSMAP har tre nettverksporter og fungerer som en nettverksboks. Kable GPS-antennen og ekstra NMEA-enheter til enten den eksisterende kartplotteren i GPSMAP 3000-serien eller den nye kartplotteren i GPSMAP. Den eksisterende kartplotteren i GPSMAP 3000-serien og den nye kartplotteren i GPSMAP deler NMEA 0183-data og data for det maritime nettverket fra Garmin, men de deler ikke kartografi. Merk: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin må være koblet til båtens strømforsyning. Dette diagrammet viser nettverkstilkoblingene, men det viser ikke strømtilkoblingene. Kable hver enhet i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene. Merk: Dette diagrammet viser tilkoblinger for det maritime nettverket fra Garmin, men det viser ikke NMEA eller NMEA 0183-tilkoblinger. 14 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

15 Kable ekstra NMEA 0183-enheter NMEA 0183-datakabelen som følger med kartplotteren i GPSMAP, støtter NMEA 0183-standarden, som brukes til å kable forskjellige enheter som samsvarer med NMEA 0183, for eksempel VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter eller en datamaskin. Grunnleggende NMEA 0183-kabling Disse diagrammene illustrerer grunnleggende NMEA 0183-kabling som brukes til å koble kartplotteren i GPSMAP til enheter som samsvarer med NMEA 0183, for eksempel en AIS- eller DSC-enhet. Du finner mer informasjon om NMEA 0183-funksjonene til kartplotteren i GPSMAP i avsnittet om avansert NMEA 0183-kabling (side 16). Garmin kartplotter i GPSMAP Strømkabel NMEA kabel Sikring 7,5 A 42 V + - Grå Motta A(+) Rosa motta B(-) Kabling til en enhet som samsvarer med NMEA 0183 (AIS) ledningsfarge Hvit oransje/hvit BATTERI VDC Ledning Send A(+) send B(-) Enhet som samsvarer med NMEA 0183 (AIS) ledningsfarge + - BATTERI VDC Ledning Garmin kartplotter i GPSMAP Strømkabel NMEA kabel Sikring 7,5 A 42 V oransje/hvit hvit Grå Rosa ikke tilkoblet Send Motta Ledning til en ensidig enhet som samsvarer med NMEA 0183 Enhet som samsvarer med NMEA 0183 Merk: Hvis enheten som samsvarer med NMEA 0183, bare har én mottakskabel (ingen A, B, +, eller -), kobler du ikke til den rosa kabelen. Hvis enheten som samsvarer med NMEA 0183, bare har en sendekabel (ingen A, B, +, eller -), kobler du den oransje/hvite kabelen til jord. Se i installeringsinstruksjonene for enheten som samsvarer med NMEA 0183, for å identifisere sendekablene A (+) og B (-) og mottakskablene A (+) og B (-). Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene og forsegle tilkoblingen med varmekrymperør. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 15

16 Avansert NMEA 0183-kabling Kartplotteren i GPSMAP har fire porter til å motta NMEA 0183-data (RX-porter) og to porter til å sende NMEA 0183-data (TX-porter). Kable én NMEA 0183-enhet per RX-port for å sende data til en kartplotter i, og kable opptil tre NMEA enheter til hver TX-port for å motta data fra en kartplotter i. Hver RX- og TX-port har to kabler, merket A (+) og B (-) iht. NMEA 0183-konvensjonen. Koble de tilsvarene kablene A (+) og B (-) for hver port til kablene A (+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA Se på tabellen og kablingsdiagrammene når du kabler kartplotteren i til NMEA 0183-enheter. Se i installeringsinstruksjonene for enheten som samsvarer med NMEA 0183, for å identifisere sendekablene A (+) og B (-) og mottakskablene A (+) og B (-). Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene og forsegle tilkoblingen med varmekrymperør. Merk: Portene på kartplotterne i GPSMAP forbundet, for toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet. For eksempel, hvis RX-porten på enheten som samsvarer med NMEA er kablet til TX-port 1 på enheten i GPSMAP, kan du kable TX-porten til enheten som samsvarer med NMEA 0183 til RX-port 1, port 2, port 3 eller port 4 på enheten i GPSMAP. Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen fra kartplotteren i GPSMAP i og fra enheten som samsvarer med NMEA 0183, må begge være jordet. Godkjente NMEA 0183-setninger GPBWC, GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRMB, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og Garmin-patentsetninger PGRME, PGRMM og PGRMZ. Kartplotteren i GPSMAP støtter også WPL-setningen, DSC, og ekkolodd NMEA 0183-inndata med støtte for setninger av typen DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW (vanntemperatur, fart og kurs). Bruk kommunikasjonsdelen av konfigurasjonsmenyen på kartplotteren i GPSMAP til å konfigurere NMEA kommunikasjon. Se brukerveiledningen for mer informasjon. Port Ledningsfunksjon Ledningsfarge Pinnenummer Kontakt Mottaksport 1 Mottaksport 2 Mottaksport 3 Mottaksport 4 RX / A (+) Hvit 1 RX / B (-) Oransje/hvit 2 RX / A (+) Brun 5 RX / B (-) Brun/hvit 6 RX / A (+) Fiolett 9 RX / B (-) Fiolett/hvit 10 RX / A (+) Svart/hvit 11 rx / B (-) Rød/hvit 12 Sendeport 1 tx / A (+) Grå 3 tx / B (-) Rosa 4 Sendeport 2 tx / A (+) Blå 7 tx / B (-) Blå/hvit 8 I/T GPS 17, inn Grønn/hvit 13 I/T GPS 17, ut Grønn 14 I/T Reserve 15 I/T Alarm Gul 16 I/T Tilbehør på Oransje 17 I/T Jord Svart 18 I/T Reserve 19 NMEA 0183-datakabel til GPSMAP Pinne 1 Pinne 3 Pinne 8 Pinne 17 Endevisning av NMEA 0183-kabel 16 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

17 Garmin kartplotter i GPSMAP Garmin kartplotter i GPSMAP + - Batteri Ledning VDC se tabell for Sikring ledningsfarger 7,5 A 42 V Strømkabel NMEA kabel TX / A(+) rx / A(+) TX / B(-) rx / B(-) Kable til en standardisert enhet som samsvarer med NMEA 0183 med toveiskommunikasjon RX / A(+) RX / B(-) Ledning se tabell for Sikring ledningsfarger 7,5 A 42 V + - Ledning tx / A (+) tx / B(-) TX / A(+) rx / A(+) TX / B(-) rx / B(-) Kabling til en standardisert enhet som samsvarer med NMEA 0183 for énveiskommunikasjon Garmin kartplotter i GPSMAP Strømkabel NMEA kabel Strømkabel NMEA kabel RX / A(+) RX / B(-) ELLER Ledning se tabell for Sikring ledningsfarger 7,5 A 42 V tx / A(+) tx / B(-) Batteri VDC + - Batteri VDC Ikke tilkoblet Ledning tx / A(+) tx / B(-) ELLER Ledning Enhet som samsvarer med NMEA 0183 Enhet som samsvarer med NMEA 0183 Kabling for å sende data til en enhet som samsvarer med NMEA 0183, med en TX-tilkobling med én enkelt ledning rx Enhet som samsvarer med NMEA 0183 Garmin enhet i GPSMAP Strømkabel NMEA kabel Ledning se tabell for Sikring ledningsfarger 7,5 A 42 V rx / b(-) rx / a(+) + - Batteri VDC Ledning tx Enhet som samsvarer med NMEA 0183 Kabling for å motta data fra en enhet som samsvarer med NMEA 0183, med en RX-tilkobling med én enkelt ledning Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 17

18 Kabling til en valgfri alarm Kartplotteren i GPSMAP kan brukes sammen med en lampe, et horn eller begge, for å avgi lyd eller lys når kartplotteren viser en melding. Alarmen må ikke være kablet for at kartplotteren i GPSMAP skal fungere. Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen går. Maksimal strømstyrke er 100 ma, og det er nødvendig med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til 100 ma. Hvis du vil velge mellom lys- og lydvarsler, installerer du en bryter. Ledningsfarge + - Batteri VDC Garmin kartplotter i GPSMAP Strømkabel Sikring 7,5 A 42 V Svart (jord) Horn NMEA kabel Gul (alarm) Relé maks. 100 ma coilstrøm Lampe Kabling til en lampe, et signalhorn eller begge. Kabling til en seriell DB-9 PC-kontakt Kartplotteren i GPSMAP 4008/4208/4010/4210/4012/4212/5008/5208/5010/5210/5012/5212 kan kobles til en datamaskin med en seriell port ved å koble kartplotteren til en seriell DB-9-kontakt. Garmin kartplotter i GPSMAP Strømkabel NMEA kabel + - Batteri Ledning VDC se tabell for Sikring ledningsfarger 7,5 A 42 V RX / B(-) RX / A(+) tx / A(+) TX / B(-) Ikke tilkoblet DB-9- pinnenumre Pinne 5: jord Pinne 3: tx Pinne 2: rx DB-9-seriell PC-kontakt Endevisning Kabling til en seriell DB-9 PC-kontakt 18 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

19 Maritim videokabel Den medfølgende maritime videokabelen med 17 pinner støtter inndata fra kompositte videokilder som NTSC (National Television System Committee) / PAL (Phase Alternate Line) og utdata fra PC-skjerm (4008/4208/4010/4210/5008/5208 = VGA-utdata, 4012/4212/5012/5212/ 5015/5215 = XGA-utdata). Maritime videoinndata er bare tilgjengelig på den tilkoblede kartplotteren, og vil ikke bli overført over det maritime nettverket fra Garmin. ➊ & ➋ VIDEO 1- og VIDEO 2-inndata (RCA-kontakter) muliggjør inndata fra to separate NTSC/PAL-kompatible videoenheter, for eksempel videospiller, DVD, TV eller et videokamera. Kartplotteren kan vise én video av gangen eller veksle mellom de to. Se brukerveiledningen for mer informasjon. Lyd fra en videokilde må kobles til et separat stereo-/lydsystem. Videoutdataledningen fra videoenheten festes til Video 1- (svart ledning) eller Video 2- (grå ledning) RCA-kontaktene. ➌ Bruk utdatakontakten for PC-skjerm (HD 15-pinners) til ekstern visning av kartplotterdisplayet på en dataskjerm. Den eksterne skjermen må minst støtte VGA-oppløsning og kunne synkroniseres med flere enheter. Merk Kontakt Pinne Funksjon ➌ ➋ ➊ Pinne 2 Pinne 1 Pinne 7 Pinne 17 Endevisning av maritim videokabel ➊ ➋ ➌ RCA-1, midtre 2 Video 1, inn (svart mantel) RCA-1, ytre 6 Video 1, inn, jord RCA-2. midtre 11 Video 2, inn (grå mantel) RCA-2, ytre 15 Video 2, inn, jord HD-15, 1 VGA, analog, rød pinne 1 HD-15, 4 VGA, analog, grønn pinne 2 HD-15, 3 VGA, analog, blå pinne 3 HD-15, 13 VGA, analog, jord pinne 5 HD-15, 8 VGA, analog, rød, jord pinne 6 HD-15, pinne 7 HD-15, pinne 8 HD-15, pinne 10 HD-15, pinne 13 HD-15, pinne 14 HD-15, pinneskall 8 VGA, analog, grønn, jord 8 VGA, analog, blå, jord 13 VGA, synk., jord 7 VGA, H-synk. 12 VGA, V-synk. 9 VGA, generell skjerming Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 19

20 Foreta de siste koblingene på kartplotteren i GPSMAP Når strømkabelen og GPS-antennen (i tillegg til eventuelle valgfrie enheter til det maritime nettverket fra Garmin, NMEA 0183-enheter, NMEA 2000-tilkoblinger eller videotilkoblinger) har blitt koblet til båten, må kablene kobles til kartplotteren i GPSMAP. Det finnes syv kontakter på baksiden av kartplotteren, én til strøm, tre til enheter på det maritime nettverket fra Garmin, én til NMEA kabelen, én til en NMEA 2000-kabel og én til den maritime videokabelen. Hvis du vil koble til strømkabelen, NMEA 0183-kabelen og den maritime videokabelen, må du forsiktig føre kabelen inn i riktig port på baksiden av kartplotteren til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan skade pinnene. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den stopper. Hvis du vil koble til en maritim nettverkskabel fra Garmin eller en NMEA 2000 Micro-kontaktkabel, må du føre kabelen forsiktig inn i riktig port på baksiden av kartplotteren til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan skade pinnene. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den er strammet til. Vær forsiktig så du ikke strammer låseringen for hardt. NMEA 2000-kabel, Micro-kontakt Strømkabelkontakt Kontakter for det maritime nettverket fra Garmin Kontakt for maritim videokabel NMEA kabelkontakt Kontakter i GPSMAP Oppdatere kartplotterens programvare Det kan hende at kartplotteren i GPSMAP inneholder et SD-kort med programvareoppdatering. Hvis dette er tilfellet, følger du instruksjonene som fulgte med kortet. Hvis det ikke følger med et SD-kort med programvareoppdatering, går du til for å kontrollere at kartplotterens programvare er oppdatert. For å finne programvareversjonen til kartplotteren velger eller trykker du på Konfigurer System Systeminformasjon. 20 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

21 Fysiske spesifikasjoner Størrelse: GPSMAP 4008: 7" H / 64 " B 4 13 / 64 " D (176,9 284,4 106 mm) GPSMAP 4010: 8 29 / 32 " H / 32 " B 4 1 / 8 " D (226,9 340,4 105,1 mm) GPSMAP 4012: 9 1 / 2 " H / 64 " B 4 1 / 8 " D (240, ,1 mm) GPSMAP 5008: 6 51 / 64 " H 10 3 / 32 " B 4 11 / 64 " D (173, ,9 mm) GPSMAP 5012: 9 15 / 32 " H 13" B 4 45 / 64 " D (240, ,2 mm) GPSMAP 5015: / 32 " H / 64 " B 5 21 / 32 " D (295,8 394,9 143,8 mm) Vekt: GPSMAP 4008: 6 lb. (2,7 kg) GPSMAP 4010: 8 lb. (3,6 kg) GPSMAP 4012: 10 lb. (4,5 kg) GPSMAP 5008: 6 lb. (2,7 kg) GPSMAP 5012: 10 lb. (4,5 kg) GPSMAP 5015: 12 lb. (5,4 kg) NMEA 2000 PGN-informasjon Motta Spesifikasjoner Skjerm: GPSMAP 4008: GPSMAP 4010: GPSMAP 4012: GPSMAP 5008: GPSMAP 5012: GPSMAP 5015: Hus: 5 11 / 64 " H 6 27 / 32 " B (131,4 174 mm) 6 11 / 32 " H 8 7 / 16 " B (161,4 214,2 mm) 7 19 / 64 " H 9 11 / 16 " B (184,3 245,8 mm) 5" H 6 47 / 64 " B (128,2 170,9 mm) 7 7 / 64 " H 9 19 / 64 " B (180,49 235,97 mm) 8 63 / 64 " H / 32 " B (228,1 304,1 mm) Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er vanntett i henhold til IEC 529-IPX. Temperaturområde: fra 5 til 131 F (fra -15 til 55 C) Sikkerhetsavstand for kompass: Strøm Kilde: Bruk: Send VDC ISO-bekreftelse ISO-bekreftelse ISO-forespørsel ISO-forespørsel ISO-adressekrav ISO-adressekrav GPSMAP 4008/5008: 31 1 / 2 " (80 cm) GPSMAP 4012/5012: 39 3 / 8 " (1 m) GPSMAP 4010/4210: 31 1 / 2 " (80 cm) GPSMAP 5015: 23 5 / 8 " (60 cm) GPSMAP 4008/5008: 35 W maks. ved 10 VDC NMEA - kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon NMEA - kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon Send/motta PGN-listegruppefunksjon Send/motta PGN-listegruppefunksjon Systemtid Produktinformasjon Produktinformasjon Fartøykurs Fartøykurs Fart - vannreferanse Motorparametre - dynamisk Vanndybde Motorparametre - rask oppdatering Posisjon - rask oppdatering Væskenivå COG & SOG - rask oppdatering Fart - vannreferanse GNSS-posisjonsdata Vanndybde GNSS-satellitter innenfor synsvidde Posisjon - rask oppdatering Vinddata COG & SOG - rask oppdatering Temperatur GNSS-posisjonsdata GNSS DOPer GNSS-satellitter innenfor synsvidde Vinddata Miljøparametre Miljøparametre Temperatur Luftfuktighet Faktisk trykk Kartplottere i GPSMAP 4000/5000- serien er NMEA 2000-sertifisert. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 21

22 22 Installeringsinstruksjoner for GPSMAP

23 Boremal for GPS 17-antenne Bor med en 11 / 64" (4,5 mm) borbits Bor dette hullet på 3 / 4 tomme (19 mm) hvis den koaksiale ledningen skal installeres gjennom monteringsplaten. Advarsel: Ikke bruk denne malen til å montere GPS 17x-antennen. Denne malen er kun beregnet på GPS 17-antennen. Ved montering av en GPS 17x-antenne bruker du overflatemonteringsbraketten som mal. Se side 7 for ytterligere informasjon. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 23

24 Copyright Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc E 151st Street, Olathe, Kansas USA Tlf. 913/ Faks: 913/ Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia. Tlf. 44/ (utenfor Storbritannia) eller (i Storbritannia) Faks: 44/ Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks: 886/ Juni 2010 Delenummer Rev. D Trykt i Taiwan

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4008 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173302

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN GPSMAP 4008 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173302 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN GPSMAP 4008. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN GPSMAP 4008 in the

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 4000-/5000-serien Kartplotteren i GPSMAP 4000-/5000-serien og GPS-antennen må være riktig installert i henhold til følgende instruksjoner. Du trenger de riktige festene,

Detaljer

GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner

GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner GPSMAP 4000/5000-serien, installasjonsinstruksjoner Kartplotteren GPSMAP i 4000/5000-serien og GPS 17-antennen må være riktig installert i henhold til de følgende instruksjonene. Du trenger de riktige

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000

Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000 Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP 6000/7000 ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten for -en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en, kan du kontakte Garmin Produktsupport

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8000-serien Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten

Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten Installeringsinstruksjoner for GMI 10-en Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet GMI 10, slik at du oppnår best mulig ytelse. Hvis du har problemer med å installere en,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 500/700-serien og echomap 50/70-serien Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for echo

Installeringsinstruksjoner for echo Når du skal planlegge hvor du skal montere enheten, bør du velge et sted som du kan se når du styrer båten, som gir enkel tilgang til tastene på echo, og som er plassert i passende avstand fra et kompass

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 2,1-liters hydrauliske pumpen fra Garmin, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500 overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass,ugyldiggjøres produktgarantien. Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 8500 GPSMAP 8500 er et svært tilpassningsvennlig system

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 1,2-/2,0-liters hydrauliske pumpen fra Garmin slik at du oppnår best mulig ytelse

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien

Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 400/500-serien Kartplotteren i GPSMAP 400/500-serien må installeres på riktig måte i henhold til instruksjonene nedenfor. Du trenger de riktige festene, verktøyene

Detaljer

Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner

Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner Sammenlign innholdet i pakken med pakkelisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart. Før du begynner installeringen: Les og følg instruksjonene om hvordan

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26

Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Installeringsinstruksjoner for GSD 24/26 Følg instruksjonene nedenfor når du installerer Garmin GSD 24-/26-enheten, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten. Det anbefales at enheten

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Teknisk referanse. for Garmin NMEA 2000 -produkter + -

Teknisk referanse. for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000 -produkter + - Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres,

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner

Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner Skrogmontert svinger Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for maritimt GHP 10-autopilotsystem

Installeringsinstruksjoner for maritimt GHP 10-autopilotsystem For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime GHP 10-autopilotsystemet i henhold til følgende instruksjoner. Les hele installasjonsveiledningen før du begynner med

Detaljer

GHP Reactor Hydraulic

GHP Reactor Hydraulic GHP Reactor Hydraulic Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien

Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett: Nord-Amerikanske modeller VHF 100 VHF 200 GHS 10 Internasjonale modeller

Detaljer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radom installeringsinstruksjoner 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

AIS 600-instruksjoner

AIS 600-instruksjoner AIS 600-instruksjoner Bruk disse instruksjonene for å programmere og installere transponderenheten Garmin AIS 600 maritim AIS (Automatic Identification System), klasse B. Sammenlign innholdet i pakken

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GDL 40

Installeringsinstruksjoner for GDL 40 Installeringsinstruksjoner for GDL 40 Om GDL 40 Antennen GDL 40 leverer GSM værdata til kompatible Garmin-kartplottere på NMEA 2000 -nettverket. GDL 40 kommuniserer med mobilbasestasjoner i nærheten for

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 10

Installeringsinstruksjoner for GHP 10 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 10 For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime autopilotsystemet Garmin GHP 10 i henhold til følgende

Detaljer

ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner

ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner ECHOMAP PLUS 60/70/90 SERIES Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien

Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett: Nord-Amerikanske modeller VHF 300 VHF 300 AIS GHS 10 Internasjonale modeller

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GARMIN GHP 10 MARINE AUTOPILOT SYSTEM

GARMIN GHP 10 MARINE AUTOPILOT SYSTEM You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN GHP 10 MARINE AUTOPILOT SYSTEM. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO

SEIWA BBFF - MKII. Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer. SEAWAVE AS Biskop Jens Nilssønsgate OSLO SEIWA BBFF - MKII Teknisk informasjon, Montering, Tilkoblinger & Indikatorer Biskop Jens Nilssønsgate 5 0659 OSLO Tekniske spesifikasjoner BBFF - MKII Her er de tekniske spesifikasjonene til Seiwa black-box

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü gjennomgående svinger

Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü gjennomgående svinger Panoptix PS51-TH FrontVü/LiveVü gjennomgående svinger Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken til kartplotteren

Detaljer

GMR Fantom 4/6. Installeringsinstruksjoner

GMR Fantom 4/6. Installeringsinstruksjoner I Storbritannia: Ring 0808 238 0000. I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241. GMR Fantom 4/6 Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 10V

Installeringsinstruksjoner for GHP 10V Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 10V For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere det maritime autopilotsystemet Garmin GHP 10V i henhold til følgende

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

REACTOR 40 HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner

REACTOR 40 HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner REACTOR 40 HYDRAULIC Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

REACTOR 40 MECHANICAL Installeringsinstruksjoner

REACTOR 40 MECHANICAL Installeringsinstruksjoner REACTOR 40 MECHANICAL Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE

INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE INSTALLASJONSMANUAL DYNAMISK TRIMMESYSTEM S-SERIE VERKTØY Boremaskin Borebits Hullsag Skruebits Ø 2,5 mm (3/32") Ø 3 mm (1/8") Ø 3,5 mm (9/64") Ø 4 mm (5/32") Ø 5 mm (3/16") Tetningsmasse SIKA Ø 19 mm

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 20 semi-automatisk styring

Installeringsinstruksjoner for GHP 20 semi-automatisk styring Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 20 semi-automatisk styring Installer det maritime autopilotsystemet Garmin GHP 20 i henhold til følgende instruksjoner for å oppnå best mulig

Detaljer

GHP Reactor SmartPump

GHP Reactor SmartPump GHP Reactor SmartPump Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200

Detaljer

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan NORSK www.simrad-yachting.com www.lowrance.com 1 Innledning Advarsel: Det er du ene og alene som er ansvarlig for å installere

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Hurtiginstalleringsveiledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Hurtiginstalleringsveiledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul no Hurtiginstalleringsveiledning 2 no VIP X1600 XFMD Denne hurtiginstalleringsveiledningen gjelder for VIP X1600 XFMD-dekodermodulen.! FORSIKTIG! Gjør deg alltid kjent med de

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL 1 INTRODUKSJON Denne inkluderer: Hvordan montere og koble opp EO mini pro Hvordan koble EO mini pro til Internett EO mini Pro er et produkt laget i samarbeid med emotorwerks,

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

GMR 420/620/1220/2520 xhd2-serien installeringsinstruksjoner

GMR 420/620/1220/2520 xhd2-serien installeringsinstruksjoner GMR 420/620/1220/2520 xhd2-serien installeringsinstruksjoner Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten. Les alle installeringsinstruksjonene

Detaljer

Sikkerhet. Generelt. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter. Under bruk. Vedlikehold og service.

Sikkerhet. Generelt. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter. Under bruk. Vedlikehold og service. Hvit eller rød universalsolskjerm Groundsmaster og Reelmaster trekkenheter Modellnr. 30349 Modellnr. 30552 Form No. 3408-255 Rev D Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

GHP Compact Reactor Hydraulic

GHP Compact Reactor Hydraulic GHP Compact Reactor Hydraulic Installeringsinstruksjoner Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer