P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: Fra kl Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit M. Rønningen Nestleder Geir Høitomt Varamedlem Tore Stensrud Eva Slåttsveen Hovde Medlem Stine Øiom Medlem Per Ole Lunde Medlem Anita Lund Medlem Tore Grimstad Kinn Medlem Arvid Henry Klætne Varamedlem Solveig Løvaas Hovde Kjell Rønningen NORDRE LAND KOMMUNE, Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk, den

2 Sak 120/11 ble behandlet før behandling av sak 116/11. Monica Solheim, barnerepresentant, deltok under behandling av sak 120/11. Arvid Klætne fratrådte etter behandling av sak 117/11. Stine Øiom fratrådte etter behandling av sak 120/11. SAK NR.: 113/11 ORIENTERINGER 1) Dokka Kulturstasjon v/stine Røen 2) Fritidsbolig på gnr. 88 bnr. 172, bygd med halv kjeller v/johan Slåtsveen 3) Arbeid kartlegging brudd reguleringsbestemmelser Synnfjellet v/johan Slåtsveen/Finn Jørgensen 4) Budsjett 2012 (investeringsfokus) v/knut Kind/Halvor Askvig/Geir Steinar Loeng 5) Møteplan 1.halvår 2012 (vedlegges) - NB! HU LMT flyttes til 17. januar. Trafikksikkerhetsplan blir behandlet i et ekstra møte i hovedutvalget 18. januar. 6) Regional planfor klima og energi Oppland fylkeskommune v/halvor Askvig 7) Ulykkesmarkering januar 2012 v/geir Steinar Loeng Orienteringene tas til etterretning. Merknad pkt. 6: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ber om at planen tilstrebes å bli konkret og operativ. Halvor Askvig gis fullmakt til å forfatte en kommentar på dette grunnlag. SAK NR.: 114/11 REFERATER 1. Protokoll fra møte i Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning den Referatet tas til etterretning. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ber om at en fyldig rapport vedr. årets elgjakt, resultater fra de ulike vald og den i siste møte i Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning reiste problematikk tilknyttet hjort framlegges i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til orientering.

3 SAK NR.: 115/11 DELEGERTE SAKER 11/ DS 354/11 PLNÆ//SOF GNR. 121/371,372 Sverre Olav Nybråten SVERRE OLAV NYBRÅTEN, V/BJØRN-TORE NYBRÅTEN GNR. 121, BNR. 371, TILLATELSE TIL TOTALREHABILITERING AV VÅTROM I EKSISTERENDE BYGNING 11/ DS 355/11 PLNÆ//OLD GNR. 123/144 Nordbohus HLV AS FRADELING AV PARSELL 2 I OMRÅDE B3 FRA GNR. 123, BNR. 144, NORDBOHUS HLV A/S, SØKNAD INNVILGET 11/ DS 357/11 PLNÆ//JSL GNR. 121/83 Margit Rognerud MARGIT ROGNERUD GNR. 121 BNR 83 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL PLASSERING AV ELDRE SKOGSKOIE I HAGEN 11/ DS 358/11 TDEI//TFK 231 M5 &21 Lars Jørgen Stensrud GNR. 124 BNR MELDING OM AVSLUTNING UTLEIEFORHOLD LEILIGHET- LARS JØRGEN STENSRUD 11/ DS 359/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Reidar Dalen GNR. 121 BNR MOSKAUGLINNA 28 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - REIDAR DALEN 11/ DS 360/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Kjell Granaas GNR.41 BNR.136 I NORDRE LAND - SØKNAD OM ENDRING KOMMUNALE AVGIFTER FRA BOLIG TIL HYTTEAVGIFTER- KJELL GRANAAS 11/ DS 361/11 TDEI//TFK 231 M5 &18 Harald Granseth GNR. 95 BNR. 45 S NR 1SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - FURUHOLTET 28 - HARALD GRANSETH 11/ DS 362/11 TDEI//TFK 231 M5 &18 Klara Rudshagen GNR 46 BNR V- TORPRUNDEN SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER- KLARA RUDSHAGEN 11/ DS 363/11 TDEI//TFK 231 M5 &18 Olaf Sveen SVEAVEGEN 29 - GNR. 99 BNR. 4 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - OLAF SVEEN

4 11/ DS 364/11 PLNÆ//OLD GNR. 123/144 Nordbohus HLV AS FRADELING AV PARSELL 3 I OMRÅDE B3 FRA GNR.123, BNR.144, NORDBOHUS HLV AS, SØKNAD INNVILGET 11/ DS 365/11 PLNÆ//OLD GNR. 123/144 Nordbohus HLV AS FRADELING AV PARSELL 4, SOM OMFATTER OMRÅDENE B5 OG F4, FRA GNR.123, BNR.144, NORDBOHUS HLV AS, SØKNAD INNVILGET 11/ DS 366/11 TDEI//TFK 231 M5 &18 Magnhild Lyngseth GNR. 79 BNR. 3 I NORDRE LAND - ASPEGÅRDEN - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - MAGNHILD LYNGSETH 11/ DS 367/11 PLNÆ//OLD GNR. 123/144 Nordbohus HLV AS FRADELING AV PARSELL 1, SOM OMFATTER DEL AV OMRÅDENE B3 OG P1, FRA GNR.123, BNR.144, NORDBOHUS HLV AS, SØKNAD INNVILGET 11/ DS 368/11 PLNÆ//JSL GNR. 70/148 Oppland Bygg & Anlegg AS OPPLAND BYGG OG ANLEGG AS GNR. 70 BNR. 148 STRANGSETRA I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 10/ DS 369/11 PLNÆ//JSL GNR. 148/1-68 Per Jonny Johansen GNR. 148 BNR. 1 FNR SØKNAD OM VÅTROM I EKSIST. FRITIDSBOLIG. PER JONNY JOHANSEN. 11/ DS 370/11 PLNÆ//JSL GNR. 55/6 Ove Haugen OVE HAUGEN GNR. 55 BNR. 6 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG 10/ DS 371/11 PLNÆ//ANE L12 Gaudsl fjellstyre GAUSDAL FJELLSTYRE ADKOMSTVEI TIL DOKKFLØY OG ANLEGG AV FLYTEBRYGGE 11/ DS 372/11 PLNÆ//JSL GNR. 121/198 Huspartner as GNR. 121, BNR. 198, SØKNAD OM OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG / 2 LEILIGHETER. HUSPARTNER AS 11/ DS 374/11 PLNÆ//JSL GNR. 121/198 Huspartner AS GNR. 121, BNR. 198, SØKNAD OM OPPFØRING AV EN TOMANNSBOLIG.. HUSPARTNER AS.

5 11/ DS 375/11 PLNÆ//SOF GNR. 55/70 Lars Brendengen LARS BRENDENGEN, GNR. 55, BNR TILLATELSE TIL OPPSETTING AV CARPORT 11/ DS 376/11 PLNÆ//JSL GNR. 70/144 Oppland bygg og anlegg AS OPPLAND BYGG OG ANLEGG AS GNR.70 BNR.144 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 11/ DS 377/11 PLNÆ//JSL GNR. 87/192 Trond Mehl/Oppland bygg og anlegg AS GNR. 87, BNR SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG. TROND MEHL / OPPLAND BYGG & ANLEGG AS Delegerte saker tas til etterretning. SAK NR.: 116/11 VALG AV UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Behandling: Marit Midthaugen Rønningen (AP) fremmet følgende forslag: Leder av Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning inviteres til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk på ettervinteren. Marit Midthaugen Rønningen (AP) og Geir Høitomt (SV) fremmet på vegne av AP/SV følgende forslag: MEDLEMMER: VARAMEDLEMMER: Ap/SV: Ole Sørbønsveen, leder Anne Marie Ø. Jørandli Tore Røbergshagen Anna Ekrem Kari Bjørkeli Sigbjørn Nydahl Per Ole Lunde (SP) fremmet på vegne av BL/H/SP følgende forslag: SP/H/KRF/BL/FRP: Ole Magnus Røstelien Roger Åsheim Tore Kinn Knut Schørlien Avstemning: Rønningens, Høitomts og Lundes forslag enstemmig vedtatt. 1) MEDLEMMER: AP/SV: Ole Sørbønsveen, leder Tore Røbergshagen Kari Bjørkeli VARAMEDLEMMER: Anne Marie Ø. Jørandli Anna Ekrem Sigbjørn Nydahl

6 SP/H/KRF/BL/FRP: Ole Magnus Røstelien Tore Kinn Roger Åsheim Knut Schørlien 2) Leder av Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning inviteres til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk på ettervinteren. SAK NR.: 117/11 GNR. 70, BNR TRYGVE TARALDSTAD DØDSBO, SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR. 70, BNR. 66 I medhold av plan- og bygningslovens 26-1 godkjennes det fradeling av et areal på ca m2 fra gnr. 70 bnr. 48 som tilleggsareal til gnr. 70 bnr. 66 på følgende vilkår: - Tilleggsarealet sammenføyes med gnr. 70 bnr Grensen for tilleggsarealet må ved kartforretning fastsettes slik at det blir en avstand på minimum 4 meter fra carport og til grensen. Videre mot vest fastsettes grensen i den naturlige overgangen mellom plen og dyrket mark. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. SAK NR.: 118/11 KLAGE PÅ VEDTAK OM FRADELING GNR. 70 BNR. 14 I NORDRE LAND Behandling: Anita Lund fratrådte som inhabil. I medhold av Forvaltningslovens 28 vurderer Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk at Nils Finstad ikke har klagerett på jordlovsvedtaket som ble fattet vedr. deling av eiendommen Finstuen gnr 70 bnr 14 i Nordre Land i sak 35/2011 I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. SAK NR.: 119/11 FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV MINDRE AVLØPSANLEGG I NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune vedtar forskrift om saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Nordre Land kommune, med følgende ordlyd.

7 Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Nordre Land kommune. Vedtatt med hjemmel i Forskrift av , FOR ( Forurensningsforskriften) del IV, Virkeområde og formål. Denne forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. 2 Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier som søker om utslippstillatelse, eller omgjøring av utslippstillatelse. Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes ikke avløpsvannet som kommunalt avløpsvann. Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Innlagt vann: Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket rør eller ledning (aktiv oppfylling av innvendig tank). Det samme gjelder om man leder regnvann gjennom takrenne og videre inn i bygningen (passiv oppfylling av innvendig tank). Små innvendige tanker (mindre enn 20 liter) oppfattes ikke som cisterneanlegg. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for å motta avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 2000 personenheter (pe). Personenhet (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 3 Saksbehandlingsgebyr Det betales engangsgebyr for saksbehandling ved: -søknad om utslippstillatelse -endring/omgjøring av utslippstillatelse (rehabilitering av eldre anlegg) Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger, hytter etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal framskaffes og bekostes av søkeren. Ved avslag og for saksbehandling av tiltak som ikke kommer til utførelse, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

8 4 Kontrollgebyr (årsgebyr) Kontrollgebyret skal betales årlig for alle eksisterende avløpsanlegg som omfattes av Forskrift om begrensning av forurensning del 4, kap 12. Betalingsplikten gjelder uavhengig om det er gitt utslippstillatelse for anlegget. Samlede inntekter fra kontrollgebyret skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn med anleggene. Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket igangsetting av driften. Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og de framkommer av gebyrregulativet. 5 Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er mottatt med forfall innen 30 dager fra fakturadato. Kontrollgebyrer faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer. 6 Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven 52 a, tvangsloven kapittel 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 7 Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskriften fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegasjonsvedtak. 8 Klage Når det fattes enkeltvedtak etter 4 og 6 i denne forskriften, skal partene informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven og i forurensningsforskriften kap 12, 15. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav c. Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativet. 9 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft SAK NR.: 120/11 RULLERING TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TILTAKSDEL 2012 Behandling: Marit Midthaugen Rønningen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk sitt møte i januar 2012.

9 Avstemning: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk sitt møte i januar SAK NR.: 121/11 HØRING AV FORSLAG FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL INNDELING AV FYLKESVEGNETTET I FUNKSJONSKLASSER 1. Inndeling av fylkesvegene i funksjonsklasser er et nødvendig styringsverktøy for å etablere en vegnettsplan med tydelige føringer. Begrepet funksjonsklasser er godt definert og er et viktig begrep for å beskrive hvor viktige hver veg er. 2. Fv-245 endres til funksjonsklasse B. 3. Fv-186 endres til funksjonsklasse D. 4. Fv-162 endres til funksjonsklasse C 5. Fv-187 nedres til funksjonsklasse D 6. Kommunal veg Spåtind-Oppsjøen, endres til fylkesveg med funksjonsklasse D. 7. Kommunal veg Storgata fra x Fv-193 til x Fv-33 endres til fylkesveg med funksjonsklasse C. SAK NR.: 122/11 AVGRAVDE AVKJØRING SKOGSBILVEGER/TRAKTORVEG VESTÅSVEGEN Behandling: Tore Kinn (H) fremmet følgende forslag: Kommunen går i dialog med Lunde for å få reetablert avkjøringene. Lunde koster stikkrenner der det er behov for det. Kommunen dekker resten av kostnadene med å få reetablert avkjøringene. Marit Midthaugen Rønningen (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: Pkt. 4: Kommunen vil ved framtidig grøfterens kunne være behjelpelig med maskinhjelp til etablering av tre nye avkjøringer på de aktuelle punktene. Avstemning: I Kinns forslag falt med 3 mot 4 stemmer. II Rønningens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. III Innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme. Vedtak med 6 mot 1 stemme: 1. Kommunen tar ikke ansvar for reetablering av avkjøringene, siden de ikke var anlagt med stikkrenner som ivaretar nødvendige avrenningsforhold for overvann. 2. Avkjøringer fra kommunal veg må anlegges i samsvar med fastsatte regler, herunder etablering av stikkrenner.

10 3. Ved grøfterens og annet vegvedlikehold er ikke kommunen pliktig til å hensynta avkjøringer som ikke er anlagt i samsvar med fastsatte regler, og som kan være til hinder for avrenning av overvann. 4. Kommunen vil ved framtidig grøfterens kunne være behjelpelig med maskinhjelp til etablering av tre nye avkjøringer på de aktuelle punktene.

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. A A Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. A A Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 01.06.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer