Trender i vindturbinmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trender i vindturbinmarkedet"

Transkript

1 Trender i vindturbinmarkedet Finansmarkedenes syn på utviklingen og foreløpig dom over vinnere og tapere NVEs vindkraftseminar 2012 Trondheim, 4 juni 2012 Håkon Levy Analytiker fornybar energi, DNB Markets /

2 Agenda 1 Introduksjon 2 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? 3 Hvem (hvis noen) tjener penger på nye og bedre turbiner? 4 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene 5 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv 6 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden Appendiks

3 Fornybar energi og vindkraft er et satsningsområder for DNB DNB har satset aktivt på finansiering av fornybar energi siden tidlig 1990-tallet Stor långiver og rådgiver for norske kraftselskaper, samt utvalgte prosjekter internasjonalt Aktiv långiver til vindkraftbransjen Norge og Sverige, samt utenlands Lang erfaring med vindkraft; har finansiert mer enn 800 MW i Sverige Ca 40% av DNBs finansiering i energisektoren i 2011 gikk til fornybar energi Ansvarsområde for en aksjeanalytiker: Hva betyr utviklingen innen vindkraft, sol og det nordiske kraftmarkedet for børsnoterte aksjer i de aktuelle bransjene? Image: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

4 Agenda 1 Introduksjon 2 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? 3 Hvem (hvis noen) tjener penger på nye og bedre turbiner? 4 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene 5 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv 6 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden Appendiks

5 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? Markeder & etterspørsel Rammebetingelser Lavest mulig kostnad per produsert kwh over livsløpet til turbinen Skala/kostnadsfordeler Ny teknologi / materialer Kilde: DNB Markets

6 Ingen krise å spore på etterspørselssiden, rammebetingelser under press Installert ny vindkapasitet globalt (GW) Rammebetingelser i endring Andre Storbritannia Sverige Tyskland India 27 Spania USA 20 Kina '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Uklart om USA forlenger støtte (PTC) til vindkraft Kina har satt nye krav for godkjennelse av parker og «grid compliance» Canada har redusert støtte (feed-in-tariffs) for vind Storbritannia reduserte kompensasjon (ROCs) for vindkraft i 2011 Spania har frosset alle nye vindprosjekter......men det er også noen lyspunkter med nytt støtteregime i Norge og samt at nye markeder som Øst-Europa og Sør-Amerika kommer til Kilde: GWEC, DNB Markets

7 Hvordan kan kost / kwh reduseres over prosjektets levetid? Øke produksjonen Redusere investeringskostnad (CAPEX) Redusere driftskostnader Blader: Tårn: Endret design, «flaps», lengre blader, nye materialer Høyere tårn Nacelle: Nye generatorer Grid: Integrerte convertere System: Optimalisere drift for maksimal produksjon, produksjons forecasting Design: Optimalisere antall turbiner og micrositing for vindparker Design: Materialer: Skala: Innkjøp: Transport: Nye monteringsløsninger, færre deler, mer kompakte naceller, etc. Lettere materialer Større parker, større turbiner, færre kunder, salg i eksisterende markeder Bruke standardkomponenter Kortere avstander, just-intime, høyere utnyttelse kraner Design: Stabilitet: Større parker Økt driftstid, direct drive Vedlikehold: Redusere antall service stopp, flytte risiko til turbinleverandør System: Bedret overvåkning og preventivt vedlikehold for å hindre uønskede stopp Marginer: Lavere produsent marginer Kilde: DNB Markets

8 En rivende utvikling så langt og fortsatt stort potensial for videre utvikling Image: Courtesy of Siemens. Kilde: NREL, Bloomberg New Energy Finance, DNB Markets

9 Agenda 1 Introduksjon 2 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? 3 Hvem (hvis noen) tjener penger på nye og bedre turbiner? 4 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene 5 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv 6 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden Appendiks

10 Lang levetid for gode produktplattformer er en nødvendighet: Kostnaden ved å utvikle nye har (forløpig) ikke stått i forhold til inntektene Stadig nye modeller har vist seg kostnadskrevende å utvikle (får ikke nok skala) Vestas: Akkumulert free cash flow (NOK mrd) Enkelte aktører har gitt opp geografiske markeder (Kina) eller segmenter (offshore) e Kilde: Vestas, DNB Markets

11 Stadig nye produkter kombinert med prispress fører til at turbinleverandørene tjener stadig mindre penger... BNEF vindturbin prisindeks (EUR mill / MW) EBIT marginer for Vestas og Gamesa % Gamesa % % % 1.00 Vestas % '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 1Q '10 2Q '10 3Q '10 4Qe '10 1Q '11 2Q '11 3Q '11 4Q '11 1Q ' Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q % Kilde: Bloomberg New Energy Finance, Vestas, Gamesa, DNB Markets

12 ...underleverandører til industrien har tøffe tider... Kursutvikling for produsenter as gearbokser EBITDA margin, LM Wind Power (blader) 20 % China High-Speed Transmissions Hansen Transmissions 25% 0 % 20% -20 % -40 % 15% -60 % 10% -80 % -100 % Jan '08 Jul '08 Jan '09 Jul '09 Jan '10 Jul '10 Jan '11 Jul '11 Jan '12 5% Kilde: Bloomberg, LM Wind Power, DNB Markets

13 ...og utbyggerne har tilsynelatende lite å glede seg over 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Jul'08 Jan'09 Jul'09 Jan'10 Jul'10 Jan'11 Jul'11 Jan'12 Iberdrola Renewables EDP Renewables EDF Renewables Infigen Sannsynligvis en sannhet med modifikasjoner; utbyggere får glede av lavere turbinpriser og høyere effektivitet, men har utfordringer knyttet til endrede rammebetingelser og vanskeligere tilgang på lån Kilde: Bloomberg, DNB Markets. Note: Iberdrola RE og EDF RE ble kjøpt opp i løpet av 2011.

14 Agenda 1 Introduksjon 2 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? 3 Hvem (hvis noen) tjener penger på nye og bedre turbiner? 4 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene 5 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv 6 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden Appendiks

15 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene Prispress & økende konkurranse Turbinleverandørene søker nye inntektskilder Fokus på kvalitet og bankability og ikke pris Økende fokus på servicetjenester Nye servicekonsepter Nye finansieringsløsninger Turbinleverandør deltar i prosjektene Mer profesjonelle kunder og leverandører Kilde: DNB Markets

16 Vestas servicedivisjon has blitt selskapets viktigste kilde til inntjening Vestas EBIT (EURm) e 2013e 2014e Turbines Service Total Kilde: Vestas, DNB Markets

17 Vestas aksjekurs indikerer at aksjemarkedet verdsetter nysalg av turbiner til null og at all verdi ligger i service divisjonen Estimert verdi av servicedivisjonen som andel av aksjekurs Langsiktig utvikling Service Turbines Fra 2011 og hittil i år 200 Endret forretningsmodell for turbinleverandørene Beveger seg i retning av modeller vi kjenner fra bilbransjen (nysalg + verksted/service) Aksjemarkedet tilskriver i dag turbindivisjonen null i verdi (!) Jan '11 Apr '11 Jul '11 Oct '11 Jan '12 Apr '12 Service Turbines Kilde: Bloomberg, Vestas, DNB Markets

18 Agenda 1 Introduksjon 2 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? 3 Hvem (hvis noen) tjener penger på nye og bedre turbiner? 4 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene 5 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv 6 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden Appendiks

19 Vinnere og tapere i aksjemarkedet i et 5-års perspektiv (men suksess avhenger åpenbart av måleperioden...) 700 % 600 % 500 % 400 % 300 % Siemens (+12%) Nordex (-38%) Acciona (-46%) Vestas (-61%) Gamesa (-87%) Suzlon (-89%) 200 % 100 % 0 % -100 % Kilde: Bloomberg, DNB Markets

20 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv Kursutvikling siste 12 måneder -36% -23% Siemens Dongfang Electr. -55% -50% -42% -38% Acciona Sinovel Goldwind Nordex VINNERE Siemens, Dongfang, Sinovel -73% -66% -61% Suzlon China High-Speed Vestas Lite kursfall, høy prising, sterk markedsposisjon -77% Gamesa -81% Ming Yang -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% Sinovel 2.3 Dongfang Electr. 2.2 Siemens Goldwind Suzlon TAPERE Gamesa, Ming Yang, Vestas Nordex Acciona China High-Speed Vestas Ming Yang Gamesa Relativ prising (pris / bok) Stort kursfall, mistenkelig billig prising («mindre enn 50 øre for en krone»), høy gjeldsgrad og dårlig cash flow, operasjonelle problemer eller sviktende hjemmemarked 0.0x 0.5x 1.0x 1.5x 2.0x 2.5x Kilde: Bloomberg, DNB Markets

21 Agenda 1 Introduksjon 2 Hva driver utviklingen i turbinmarkedet? 3 Hvem (hvis noen) tjener penger på nye og bedre turbiner? 4 De skjulte effektene av marginpress hos turbinleverandørene 5 Vinnere og tapere fra et finansielt perspektiv 6 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden Appendiks

22 Konklusjoner og 5 spådommer om fremtiden 5 SPÅDOMMER OM TURBINMARKEDET KONKLUSJONER Stor teknisk utvikling de seneste 10 årene Finanskrise og overkapasitet i vindbransjen presser frem nye forretningskonsepter Nåværende lave lønnsomhet for turbinprodusenter er ikke bærekraftig over tid Flere av dagens børsnoterte turbinleverandører er ikke lenger på børs om to år Små turbinleverandører og selskaper som mangler geografisk / teknologisk lederskap vil forsvinne Lønnsomheten for turbinleverandørene vil øke fra 2014 i takt med bedret markedsbalanse Vestas primære inntektskilder vil være service, og ikke nysalg, i uoverskuelig fremtid Mange turbinleverandører (inkludert kineserne) bygger egne parker eller deltar i prosjekter Endringene skaper muligheter for utbyggere som klarer å «utnytte» posisjonen og investorer som klarer å posisjonere seg riktig i forkant av en recovery Kilde: DNB Markets

23 Appendiks

24 DNB: Norges største konsern for finansielle tjenester Norden Norge, Sverige, Danmark og Finland Europa England, Tyskland, Polen, Hellas og Luxembourg Baltikum Estland, Latvia og Litauen Russland Murmansk, DNB Monchebank Amerika USA, Chile and Brasil Asia Singapore, Kina og India Over 2.3 millioner privatkunder Over bedriftskunder Norges mest omfattende distribusjonsnett for finansielle tjenester Norges største liv- og pensjonsselskap Norges største investeringsbank Norges ledende eiendomsmegler foretak Over ansatte 24

25 DNB s strategy is based on long-term relationship-oriented banking and industry competence Business concept Long-term relationship oriented focus Create customer value through industry expertise Regional/ global position Selective international position From Norwegian to Nordic position Energy Comm. real estate Telecom Retail industry Shipping & offshore Healthcare products Technology Forest industries Public sector Service Seafood Media Finance Focus area Serving the client with solutions and products International expansion based on industries with traditional Norwegian competence

26 Natural resources are the foundation for DNB s commitment to the energy industry. Energy and Offshore comprise 21% of our corporate exposure Nuclear Oil Gas Coal Hydro Solar Wind Bio Other Oil & gas Oilfield Services Power & Renewables Project Finance & Structured Debt Exploration Engineering Hydropower Project Finance Production Midstream Downstream Construction Equipment Service providers Transmission Heat Solar Structured solutions for the Norwegian Continental Shelf LNG Wind Gas 26

27 Full service provider of corporate and investment banking products Products varies from simple plain vanilla to innovative edge-cutting derivatives tailor-made to suit clients' various treasury and financial needs Retail Banking DNB Markets Corporate Banking Life & Asset Management Bank DNB Investment Banking DNB Markets Corporate Banking FX/Fixed Income Equity Sales and Research Corporate Finance Corporate Banking Others Debt Capital Markets Customers FX/Treasury Trading FX & Treasury Commodities Hedging Equity Trading Equity Sales Equity Research Derivates Securities Services DNB Online Strategic and Financial Advisory M&A Private and Public Equity Restructuring Client Management Corporate Lending Syndication Structured Finance Project Cash Management Trade Finance Payment Services Escrow Services DNB provides a wide range of financial products and tailor-made solutions for the global energy industry

28 A strong presence of energy experts serves our customers globally Global presence An international strategy based on both industries and geographical axis More than 120 energy/oil service and maritime relationship bankers worldwide

29 DNB has closed more than 16 Swedish Wind Parks VindIn, Sweden (project financing), 10MW Rabbalshede Kraft, Sweden 5 Wind Parks (project financing), 55MW Wallenstam Natur Energi, Sweden (corporate loan), 10MW Arise Windpower, Sweden, 4 Wind Parks (project financing), 57 MW HgCapital, Sweden, 3 Wind Parks (project financing), 86 MW Arise Windpower & Platina Partners, project Jädraåsen, (project financing) 200 MW. Stena Renewable, Sweden (corporate loan), 96MW And also; Signed the 290 MW O2 Produktion project (project financing) Mandated Financial Advisor to the 250 MW Lingbo project 29

30 Solid M&A and ECM expertise within the power and utilities sector PUI-team YTD 12 PUI-team Other related trans. Sale of Power Purchase Agreement to N/A Financial Advisor 2012 Sale of Navita Systems AS to NOK 157 mill Financial Advisor 2012 Sale of Virtual Hydropower Plant Confidential Financial Advisor 2011 Sale of 15,8% of Norsk Grønnkraft AS Confidential Financial Advisor 2011 Investment in TrønderEnergi AS grid operations NOK 750 mill Financial Advisor 2011 Valuation N/A Financial Advisor 2011 Block-sale of shares in REC NOK 65 mill Co-Manager 2011 Rights issue NOK 10 bn Joint Global Coordinator 2010 Valuation Sale of Elkem Energi Bremanger AS Sale of Elkem Energi Siso AS/ Lakshola AS Sale of Power Purchase Agreement Block-sale of shares in REC Rights issue N/A Financial Advisor 2011 NOK 1.7 bn Financial Advisor 2010 NOK 4.3 bn Financial Advisor 2010 NOK 800 mill Financial Advisor 2010 NOK 460 mill Co-Manager 2010 NOK 4.0 bn Global Coordinator 2010 Advisory in relation to investment in utility company N/A Financial Advisor 2010 Financial and strategic review of Oslo s utility ownership N/A Financial Advisor 2009 Swap grid & production assets with Salten Kraftsam. Confidential Financial Advisor 2009 Private placement NOK 500 mill Joint Lead Manager 2009 Rights issue NOK 4.5 bn Global Coordinator

31 DNB holding the ranks on international league tables Source: Compiled by DNB Markets, Inc. based on data from Thomson Reuters Loan Pricing Corporation

32 A key lead arranger in clean energy project/asset financing Asset Finance Lead Arrangers # LENDER % 1 BNDES 6.0% 2 Morgan Stanley 5.9% 3 Banco Santander 5.2% 4 HSBC 4.9% 5 Lloyds 4.7% 6 BBVA 4.2% 7 DNB ASA 4.2% 8 Sumitomo Mitsui 3.9% 9 UniCredit 3.9% 10 Mitsubishi UFJ 3.9% Source: Bloomberg NEF(March 2012). Preliminary 1Q 2012 figures. 32

33 A leading arranger of debt with support from Export Credit Agencies DNB enjoys close relationships with the major ECAs globally DNB ECA capabilities Select ECA transactions DNB has over 25 years of experience working with ECAs, initially with Norwegian institutions DNB has more than 120 transactions in current ECA portfolio with approximately USD 6.5bn outstanding, most of which are within the shipping and offshore sector DNB has a dedicated team working with Export Credit Agency transactions Key DNB ECA relationships 33

34 P&D_WQ_2011

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

Rapport nr. 05/2015. Hva betyr solenergirevolusjonen

Rapport nr. 05/2015. Hva betyr solenergirevolusjonen Rapport nr. 05/2015 Hva betyr solenergirevolusjonen 2 Hva betyr solenergirevolusjonen REDAKSJON: Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør) Anne Jortveit Lars-Henrik Paarup Michelsen FORFATTERE: Se egen oversikt

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank

Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Erfaringer fra likviditetskrisen 2007-08 Dag Olav Uddu, Finanssjef SpareBank 1 SMN 19 mai 2008 Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Mining & Minerals English summeries Å investere i råvarer reduserer risikoen

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer