MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl Til stede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Frode Pettersen møtte for Steinar Lihaug Ivan Andreassen Anne Lise Kvalmo møtte for Fred Oluf Hansen Sunniva Dahl Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Viggo Johnsen Tor Andersen Ingelin Bakken Eva Ringstad møtte for Marit J. Pedersen Guttorm Veabø Ole Åsheim møtte for Svein Tobiassen Svein Helge Martinussen Torfinn Johnsen møtte for Brith Unni Willumsen Anne Ma. Vik Einar F. Johnsen Fredrik Schreier Som vara i saker hvor faste medlemmer var inhabil møtte. Olav Eliassen for Torfinn Johnsen og Svein Helge Martinussen Heidi Jakobsen for Tor Andersen og Guttorm Veabø Jack Roger Lihaug for Viggo Willassen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen

2 Kultursjef Kine Johnsen Tiltakskonsulent Arne Osnes Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Kulturinnslag og Klapp på skuldra. Bøheimen Musikkgruppe v/ Gunnar Steinsvik, Harald Steinsvik og Atle Kaspersen sto for det kulturelle innslaget. Ordfører viste til utlysning der man inviterte til å komme med forslag på folk som fortjener en klapp på skulderen for sin innsats i lokalsamfunnet. Forslag er mottatt og følgende er invitert til kommunestyret for å motta en liten oppmerksomhet: Ingar Røstberg Anne Røstberg Helge G. Hanssen Ottar Jakobsen Helge Hansen og Ottar Jakobsen fikk diplom, kommunens t-shirt og blomster. Øvrige hadde meldt forfall på grunn av reise. Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Sakslisten enstemmig godkjent. Arne Andersen og Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0050/08 08/00714 REFERATER OG MELDINGER 0051/08 08/00310 UTREDNING OM UNGDOMSARBEIDET

3 0052/08 08/00036 DIVERSE ORGANISASJONSENDRINGER - HERUNDER ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJON/PLAN- OG RESSURSETATEN, LØNNSKONTOR 0053/08 07/01226 SAMFERDSELSPLAN FOR VESTERÅLEN 0054/08 04/00478 LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL 0055/08 04/00576 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING, DAMPERIET BØ RORBU OG FRITIDSFERIE (DAMPERIET) 0056/08 04/00666 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ÅSAND BRYGGEN ANS 0057/08 04/00792 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL FORRETNINGSDRIFT BØ A/S 0058/08 04/00816 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL BØ TRE A/S 0059/08 05/00602 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FJORDCAMP 0060/08 05/00551 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING DELFINEN 0061/08 05/01509 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL, STRAUME ØLUTSALG BEVILLINGSPERIODE /08 06/00912 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BØ RESTAURANTDRIFT AS 0063/08 06/01217 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING KJELLAREN PUB OG KAFE 0064/08 07/00363 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BØ HOTELL OG SMUTTHULLET

4 0065/08 07/00920 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING, RINGSTAD SJØHUS 0050/08 REFERATER OG MELDINGER Ordfører orienterte om foreliggender referat. Enstemmig vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. 0051/08 UTREDNING OM UNGDOMSARBEIDET HKO tar utredning om ungdomsarbeid til orientering. etablerer ambulerende ungdomsklubb på Eidet, Steine og Straume. Tilbudet forutsettes organisert slik: Eidet: Band/diskotek annen hver fredag, minimum 1 gang i måneden. Kafe drevet av ungdomsklubben Mulighet for bandøvinger i tillegg til diskotekkveldene og lagring av bandutstyr. Samarbeid med UL Midnattsol, evt. andre. Steine: Idrett/åpen hall i Bøhallen annen hver fredag. Kafe drevet av ungdomsklubben Samarbeid med Bø idrettslag, evt. andre. Straume: Ungdomskafe for eksempel i FK Lunas lokaler annen hver tirsdag. Samarbeid med FK Luna, evt. andre. Det forutsettes at det også blir arbeidet for å arrangere andre typer aktiviteter.

5 Ungdomsklubben skal ha et styre bestående av 5-7 medlemmer Det utarbeides retningslinjer/vedtekter for styrets arbeid. Det forutsettes at styret får et visst økonomisk ansvar for å drive klubben. Regnskap må legges fram. Det forutsettes at ungdomsleder er veileder for klubbstyret/klubben Forslag til vedtekter legges fram for HKO til godkjenning. Det utarbeides en klar arbeidsbeskrivelse for ungdomsleder Forslag til arbeidsbeskrivelse behandles av HKO Administrasjonen må få på plass/videreføre de nødvendige avtaler med aktuelle samarbeidspartnere, evt. andre aktører. HKO ønsker at administrasjonen skal fortsette arbeidet med å skaffe faste lokaler for ungdomsklubben. Ref. hovedutvalgets innstilling i vedtak gjort i møte Forslag fra Ivan Andreassen: HKO`s anbefalinger, med endringene som ble gjort på utvalgets møte tirsdag , og som er utdelt i møtet, skal være retningsgivende for det videre ungdomsarbeidet i. Forslag fra Tor Andersen: Lik Hovedutvalgets innstilling fattet i vedtak Forslag fra Anne Ma. Vik:: (Likt forslag fra Andreassen med tilføyelse: i sak 24/08. Ivan Andreassen trakk sitt forslag til vedtak.

6 Ved alternativ votering mellom hovedutvalgets innstilling og forslag fra Anne Ma. Vik, ble forslag fra Vik vedtatt med 12 mot 7 stemmer. HKO`s anbefalinger, med endringene som ble gjort på utvalgets møte tirsdag , i sak 24/08 og som er utdelt i møtet, skal være retningsgivende for det videre ungdomsarbeidet i Bø kommune. 0052/08 DIVERSE ORGANISASJONSENDRINGER - HERUNDER ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJON/PLAN- OG RESSURSETATEN, LØNNSKONTOR Tor Andersen erklærte seg inhabil ved behandling av saken. Heidi Jakobsen tok plass som vara. 1. Kommunestyret viser til ulike vedtak om organisering og samordning av funksjoner, jfr. kommunestyrets vedtak i møte , , samt til vedtak i budsjettmøte desember Kommunestyret viser videre til formannskapets vedtak i møte om prosess, herunder oppnevning av arbeidsgrupper som skal fremme forslag på tiltak for å tilpasse kommunens omstillingsbehov i økonomiplanperioden Under henvisning til ovenstående, pålegges rådmannen å samordne prosessen samt fremme en felles sak for kommunestyret om tilpasning / organisering av hele kommunens administrasjon innen Før saken legges frem til sluttbehandling i kommunestyret, skal de respektive hovedutvalg ha avgitt uttalelse. Forslag fra ordfører: Lik innstilling fra administrasjonsutvalget. Forslag fra Svein Helge Martinussen: Lik administrasjonens forslag til vedtak.

7 Ved alternativ votering mellom innstillinga fra administrasjonen og innstillinga fra administrasjonsutvalget, ble administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 17 mot 2 stemmer. 1. Kommunestyret viser til ulike vedtak om organisering og samordning av funksjoner, jfr. kommunestyrets vedtak i møte , , samt til vedtak i budsjettmøte desember Kommunestyret viser videre til formannskapets vedtak i møte om prosess, herunder oppnevning av arbeidsgrupper som skal fremme forslag på tiltak for å tilpasse kommunens omstillingsbehov i økonomiplanperioden Under henvisning til ovenstående, pålegges rådmannen å samordne prosessen samt fremme en felles sak for kommunestyret om tilpasning / organisering av hele kommunens administrasjon innen Før saken legges frem til sluttbehandling i kommunestyret, skal de respektive hovedutvalg ha avgitt uttalelse. 0053/08 SAMFERDSELSPLAN FOR VESTERÅLEN tar til orientering fremlagte arbeidsrapport fra forstudien, og vedtar å legge denne til grunn i det videre arbeidet med ny regional samferdselsplan for Vesterålen. Sammen med forstudien innarbeides merknader fra Rådmannsutvalget og Arbeidsutvalget i saksframlegget til kommunene. Det vedtas at fase 3 gjennomføres i henhold til vedtatte rammer, men med endret frist for ferdigstillelse av arbeidsrapport for fase 3 til Ref. innstilling.

8 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. tar til orientering fremlagte arbeidsrapport fra forstudien, og vedtar å legge denne til grunn i det videre arbeidet med ny regional samferdselsplan for Vesterålen. Sammen med forstudien innarbeides merknader fra Rådmannsutvalget og Arbeidsutvalget i saksframlegget til kommunene. Det vedtas at fase 3 gjennomføres i henhold til vedtatte rammer, men med endret frist for ferdigstillelse av arbeidsrapport for fase 3 til /08 LOKALER TIL BRANNSTASJON OG UTEPERSONELL 1. Tidligere vedtak om bygging av ny brannstasjon / lager uteseksjon oppheves. 2. Det inngås leieavtale med Ulriksen Eiendom for leie av lokaler til brannstasjon / uteseksjon, jfr. tilbud fra Ulriksen, datert Viggo Willassen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. Jack Roger Lihaug tok plass i møtet. Torfinn Johnsen orienterte om at han tidligere har vært erklært inhabil ved behandling av saken, og ba derfor om at hans habilitet ble vurdert, og forlot møtet. Olav Eliassen overtok plassen til Johnsen ved vurdering av habiliteten. Forslag fra Tor Andersen: Torfinn Johnsen erklæres habil ved behandling av saken.

9 Forslag fra Tor Andersen enstemmig vedtatt. Torfinn Johnsen tok igjen plass i møtet og Olav Eliassen forlot. Ref. innstilling. Forslag fra Guttorm Veabø: Saken utsettes med følgende begrunnelse: Innspill fra beboere i Sentrumstunet og Postgården, samt en av tilbyderne bør vurderes juridisk før saken avklares, og ihht stedsutvikling Straume (reguleringsplan). (Hvis saken ikke blir utsatt bes det om gruppemøte.) Rådmannen orienterte i saken. Arne Andersen ba om gruppemøte som ble innvilget. Forslag fra Arne Andersen: 1. Kommunestyret viser til innbygger/nabo-protester mot at kommunen skal leie lokaler til brannstasjon i Postbygget på Straume. 2. Realitetsbehandling av saken utsettes. 3. Rådmannen bes om å undersøke muligheten for å utvide definisjonen på lokaliseringsvalg men innenfor vedtatt brannordning. 4.Dersom det er grunnlag for ny tilbudsrunde i samsvar med konklusjonene i pkt.3, skal dette vurderes. 5. Eventuell sak om ny tilbudssak forelegges formannskapet til avgjørelse. Guttorm Veabø trakk sitt forslag. Ved votering over utsettelsesforslaget ble dette enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret viser til innbygger/nabo-protester mot at kommunen skal leie lokaler til brannstasjon i Postbygget på Straume.

10 2. Realitetsbehandling av saken utsettes. 3. Rådmannen bes om å undersøke muligheten for å utvide definisjonen på lokaliseringsvalg men innenfor vedtatt brannordning. 4. Dersom det er grunnlag for ny tilbudsrunde i samsvar med konklusjonene i pkt.3, skal dette vurderes. 5. Eventuell sak om ny tilbudssak forelegges formannskapet til avgjørelse. Før behandling av bevillingssakene, informerte ordfører om følgende: - Framlagte forslag til vedtak baseres på gjeldende bevillingsreglement i Alkoholpolitisk handlingsplan. - Behandling av Bevillingsreglement for alkoholsaker , er vedtatt utsatt til Bevillingsreglement for alkoholsaker blir gjeldende fra det tidspunkt det blir vedtatt. Eventuelle endringer i forhold til dagens regelverk vil også få virkning for løpende bevillinger. Presisering i sak 0056 og 0064/08. Tiltakskonsulenten ba om følgende rettelse: Overskriften i nevnte 2 saker sier søknad om serverings- og skjenkebevilling. Skal være: Søknad om skjenkebevilling. Anne Ma. Vik ba om at henvisningene til paragraf i bevillingssakene ble gjort lesbar. Guttorm Veabø ba om permisjon fra resten av møtet, hvilket ble innvilget. Heidi Jakobsen tok plass som vara i møtet. 0055/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING, DAMPERIET BØ RORBU OG FRITIDSFERIE (DAMPERIET)

11 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Rorbu og Fritidssenter v/ Randi Merete Hanssen med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Bø Rorbu og Fritidsferie v/ Randi Merete Hanssen Randi Merete Hanssen Fritak pga. liten omsetning/aktivitet Damperiet-Rorbugrenda, Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: 1. etasje pub og serveringssted, spiserestaurant i 2, etasje samt uteareal på kai i tilknytning til hovedbygningen Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Rorbu og Fritidssenter v/ Randi Merete Hanssen med følgende spesifikasjoner: Bø Rorbu og Fritidsferie v/ Randi Merete Hanssen

12 Randi Merete Hanssen Stedfortreder: Fritak pga. liten omsetning/aktivitet Bevertningssted: Damperiet-Rorbugrenda, Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: 1. etasje pub og serveringssted, spiserestaurant i 2, etasje samt uteareal på kai i tilknytning til hovedbygningen Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0056/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ÅSAND BRYGGE ANS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Åsand-Bryggen ANS med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Åsand-Bryggen ANS v/rolf Nicolaisen Øystein Juliussen Rolf Nicolaisen Åsand-Bryggen, Eidet i Bø Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3

13 Omfang. Skjenkereal: Spisesal og tilleggsrom for servering i tilknytning til spisesal i 2. etasje på Bryggen samt utareal på kai i tilknytning til hovedbygningen. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Åsand-Bryggen ANS med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Åsand-Bryggen ANS v/rolf Nicolaisen Øystein Juliussen Rolf Nicolaisen Åsand-Bryggen, Eidet i Bø Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: Spisesal og tilleggsrom for servering i tilknytning til spisesal i 2. etasje på Bryggen samt utareal på kai i tilknytning til hovedbygningen.

14 Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0057/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Forretningsdrift Bø AS med følgende spesifikasjon: Forretningsdrift Bø AS Sture Pedersen Stedfortreder: Mona Pedersen Utsalgssted: Eget utsalgslokale i Torget, Vinje, Bø i Vesterålen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Omfang: Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

15 Sture Pedersen erklærte seg inhabil, og deltok ikke i behandling av saken. (Ingen vara.) Varaordfører Viggo Willassen overtok møteledelsen ved behandling av saken. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Forretningsdrift Bø AS med følgende spesifikasjon: Forretningsdrift Bø AS Sture Pedersen Stedfortreder: Mona Pedersen Utsalgssted: Eget utsalgslokale i Torget, Vinje, Bø i Vesterålen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Omfang: Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0058/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Bø- Tre A/S med følgende spesifikasjon:

16 Stedfortreder: Utsalgssted: BØ-TRE A/S v/per-arne Jakobsen Per-Arne Jakobsen Fritak i medhold av Alkohollovens 1-7c første ledd. Det gjøres unntak fra krav om stedfortreder på grunnlag av salgsstedet sin størrelse. Bø-Tre A/S sine lokaler på Eidet, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent alkohol (kl. D) Omfang: Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Bø- Tre A/S med følgende spesifikasjon: BØ-TRE A/S v/per-arne Jakobsen Per-Arne Jakobsen Stedfortreder: Fritak i medhold av Alkohollovens 1-7c første ledd. Det gjøres unntak fra krav om stedfortreder på grunnlag av salgsstedet sin størrelse. Utsalgssted: Bø-Tre A/S sine lokaler på Eidet, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent alkohol (kl. D) Omfang:

17 Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0059/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FJORDCAMP Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Fjordcamp AS med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Fjordcamp v/ottar Bergersen Laila Lauritsen Tommy Bergersen Fjordcamp, Kråkberget Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Tårn, restaurant, selskapslokale/konferanserom, vinterhage, grillhus og Avgrenset uterestaurant på kaiområde. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Iikelydende med innelokaler. Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

18 Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Fjordcamp AS med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Fjordcamp v/ottar Bergersen Laila Lauritsen Tommy Bergersen Fjordcamp, Kråkberget Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Tårn, restaurant, selskapslokale/konferanserom, vinterhage, grillhus og Avgrenset uterestaurant på kaiområde. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Iikelydende med innelokaler. Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0060/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

19 DELFINEN Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedal med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedahl Odd-Olav Knedal Cecilie Kristin Knedahl Restaurant Delfinen, Steine Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: Bar, spisesal og diskotek, samt veranda 2. etasje og veranda/terasse første etasje baren. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

20 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedal med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedahl Odd-Olav Knedal Cecilie Kristin Knedahl Restaurant Delfinen, Steine Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: første etasje baren. Bar, spisesal og diskotek, samt veranda 2. etasje og veranda/terasse Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0061/08 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL, STRAUME ØLUTSALG BEVILLINGSPERIODE Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Straume Ølutsalg v/ Torstein Willassen med følgende spesifikasjon:

21 Straume Ølutsalg DA v/ Torstein Willassen Torstein Willassen Stedfortreder: Tove Catrine Willassen Utsalgssted: Samlokalisert med butikk med salg av diverse utstyr, i tidligere bensinstasjon eid av S. Willassen & Sønn Eiendom ANS, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Omfang: Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Straume Ølutsalg v/ Torstein Willassen med følgende spesifikasjon: Straume Ølutsalg DA v/ Torstein Willassen Torstein Willassen Stedfortreder: Tove Catrine Willassen Utsalgssted: Samlokalisert med butikk med salg av diverse utstyr, i tidligere bensinstasjon eid av S. Willassen & Sønn Eiendom ANS, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Omfang: Salgstid: Hverdager mellom kl og kl. 1630

22 Dager før søn- og helligdager fra kl til kl /08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BØ RESTAURANTDRIFT AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Restaurantdrift AS med følgende spesifikasjoner: Bø Restaurantdrift AS Charles Jacobsen Stedfortreder: Hjalmar A. Olsen Bevertningssted: Nittingen, Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: Bar, spisesal og diskotek samt veranda/terasse bak baren. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

23 Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Restaurantdrift AS med følgende spesifikasjoner: Bø Restaurantdrift AS Charles Jacobsen Stedfortreder: Hjalmar A. Olsen Bevertningssted: Nittingen, Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: Bar, spisesal og diskotek samt veranda/terasse bak baren. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

24 0063/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING KJELLAREN PUB OG KAFE Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Kjellaren Pub, Eidet, med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Kjellarn Pub v/ Eidet Butikkdrift AS Ståle A. Hanssen Ståle Olav Hanssen Kjellarn Pub, Eidet, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Pub og kafélokale Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Bedriften har ikke utelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

25 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Kjellaren Pub, Eidet, med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Kjellarn Pub v/ Eidet Butikkdrift AS Ståle A. Hanssen Ståle Olav Hanssen Kjellarn Pub, Eidet, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Pub og kafélokale Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Bedriften har ikke utelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0064/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BØ HOTELL OG SMUTTHULLET Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Veabø Invest AS, med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Veabø Invest AS Steve Lind Edvardsen Tor Anders Veabø

26 Bevertningssted: Bø Hotell, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Festsal, spisesal, pub og lobby Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Skjenkestedet har ingen utelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Veabø Invest AS, med følgende spesifikasjoner: Stedfortreder: Bevertningssted: Veabø Invest AS Steve Lind Edvardsen Tor Anders Veabø Bø Hotell, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Festsal, spisesal, pub og lobby

27 Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Skjenkestedet har ingen utelokaler Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 0065/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING, RINGSTAD SJØHUS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Ringstad Sjøhus Drift v/ann-karina Jakobsen med følgende spesifikasjon: Stedfortreder: Bevertningssted: Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen Ann Karina Jakobsen Arnbjørg Danielsen Ringstad Sjøhus, Ringstad, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Skjenkeareal: Bar, spisesal og avgrenset uteareal med tilgang fra spisesal. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl:

28 Likelydende med innelokaler Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Ringstad Sjøhus Drift v/ann-karina Jakobsen med følgende spesifikasjon: Stedfortreder: Bevertningssted: Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen Ann Karina Jakobsen Arnbjørg Danielsen Ringstad Sjøhus, Ringstad, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Skjenkeareal: Bar, spisesal og avgrenset uteareal med tilgang fra spisesal. Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Likelydende med innelokaler

29 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Arne Andersen Tor Andersen Ordfører Formannskapssekretær Repr. Repr.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.04.2008 Møtestart: Kl. 12.00 / 16.00 Møteslutt: Kl. 16.00 / 17.30 Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Møtestart: Kl. 08.00 Møteslutt: Kl. 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tor Andersen Fred O. Hansen møtte for Sunniva Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2008 Møtestart: 09.00 Møteslutt: 10.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2011 Møtestart: Kl. 13.00. Møteslutt: Kl. 17.00 Tilstede: Ordførere Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 12.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tor Andersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Viggo Willassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2009 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Fred Oluf Hanssen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.06 Møtestart: Kl. 16.15. Møteslutt: Kl. 20.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 12.45. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Geir Viggo Pedersen møtte for Sunniva Dahl Tom Tobiassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE 0002/07 07/00173 ORIENTERING VEDRØRENDE TORV-INDUSTRI

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE 0002/07 07/00173 ORIENTERING VEDRØRENDE TORV-INDUSTRI MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Møtestart: Kl. 12.30. Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Torbjørn Pedersen møtte for Tom Tobiassen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Møtestart: kl. 09.00. Møteslutt: kl. 09.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2010 Møtestart: Møtet startet med befaring på Bjørkengen gård, hvoretter man fortsatte med møteforhandlingene på kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: Ca. kl. 18.00. Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Tor Andersen Ingelin Bakken Linda Haug møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: Ca. kl. 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.06 Møtestart: Kl. 15.00. Møteslutt: Kl. 18.35 Tilstede: Viggo Johnsen Kjell Richardsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Jan Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.03.2012 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: KL. 14.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.15 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Marit Pedersen møtte for Tor Andersen Arne Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes.

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes. MØTEPROTOKOLL Ekstraordidnært formannskapsmøte Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2009 Møtestart: 10.00. Møteslutt: 12.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik. Tom Tobiassen Tor Andersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik. Tom Tobiassen Tor Andersen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2012 Møtestart: 09.30 Møteslutt: 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Ingelin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestart: Møteslutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestart: Møteslutt: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2008 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Viggo Willassen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.05 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 20.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Håkon Ulriksen møtte for Kjell Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra fungerende ordfører: Som tilleggssak føres opp Gang- og sykkelbane Eidet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra fungerende ordfører: Som tilleggssak føres opp Gang- og sykkelbane Eidet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.06 Møtestart: Kl. 16.00 Møteslutt: Kl. 20.30 Tilstede: Fungerende ordfører Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 16.30. Tilstede: Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Synnøve S. Olsen møtte for Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.07.2012 Møtestart: 1200 Møteslutt: 1330 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterommet Møtedato: 14.6.2016 Varighet: 12.15 14.45 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arne Fr. Andersen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer 1. Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.07 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 19.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Tom Tobiassen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. - Opprusting av kommunale veier antakelse anbud / oppstartsvedtak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. - Opprusting av kommunale veier antakelse anbud / oppstartsvedtak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.06 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 17.30 Tilstede: Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen møtte kl. 13.30 Astrid Ramberg møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 16.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Møtestart: Kl. 13.00 Møteslutt: Kl. 17.40 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tom Tobiassen Hilde Nilsen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2007 Møtestart: Kl.10.00 Møteslutt: 11.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet: BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 7.3.2017 Varighet: 12.15 14.20 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.01.2009 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Anne Lisse Kvalmo møtte for Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl.16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Frode Pettersen møtte for Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 29.1.2015 Varighet: 13.00 16.55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2010 Møtestart: 1200. Møteslutt: 1330. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: ca. kl. 20.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jan Andersen Per Arne

Detaljer

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00157-18 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 19.06.2012 054/12 Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tor Andersen Viggo Johnsen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler ungdomsskole Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2008 Møtestart: Kl. 14.00 Møteslutt: Kl. 16.10. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Ingen vara møtte for

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.04.2016 Tid: 11:50 14:00 Til stede: 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 06.06.07 Møtestart: Kl. 1545 Møteslutt: Kl. 2020 Tilstede: Forfall: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Astrid Ramberg Kjell Richardsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Fjordcamp, Kråkberget Møtedato: 07.09.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.30 Tilstede: Fra Eldrerådet: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen møtte kl. 14.00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.06.2008 Tid: KL. 11.30 16.20 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer