STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO"

Transkript

1 STUDENTVALGET APRIL 2014 STUDENTVALGET 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO BRUK DIN STEMME! VALG.UIO.NO Utgitt av studentparlamentet ved UiO i forbindelse med valget til Studentparlamentet april

2 VALGBILAG GABRIELLE LEGRAND GJERDSET Leder av Studentparlamentet ved UiO Kjære medstudent! I studentvalget april har du muligheten til å påvirke universitetsdemokratiet. Studentenes innflytelse er viktig, og hver dag fattes det beslutninger på UiO som har noe å si for din studiehverdag. Dersom du noen gang har irritert deg over noe, villet endre på noe, savnet noe eller hatt en god idé ved og for UiO er dette sjansen din til å påvirke. Studentparlamentet er studentenes høyeste politiske organ ved UiO og politikken som studentene vedtar spilles inn i viktige prosesser over hele universitetet. Studentparlamentet består av 35 personer, der 27 er valgt fra lister, og bestemmer hva som er viktig for studentene i året som kommer. Du har muligheten til å stemme på den lista som representerer dine interesser og meninger best, og dermed gi de mer makt og tyngde inn i parlamentet INNHOLD: INNHOLD SLIK FUNGERER STUDENTDEMOKRATIET HVA HAR VI GJORT I ÅR? REALISTLISTA VENSTREALLIANSEN SOSIALDEMOKRATENE HUMANISTLIST BLÅ LISTE SAMFUNNSVITERLISTA LIBERAL LISTE VELFERDSTINGET SLIK STEMMER DU Studentparlamentet velger også et arbeidsutvalg bestående av fem studenter som jobber et helt år på fulltid. Deres jobb er å få gjennomslag for den politikken som vedtas i parlamentet. Vi fem i årets arbeidsutvalg har jobbet med alt fra å forbedre læringsmiljøet til problematikken rundt oppdragsforskning, vi har jobbet med digitalisering av universitetet gjennom økt bruk av podkast og vi har vært involvert i universitetets framtidsplaner for nye bygg og fagsatsinger. I tillegg har vi vært representert i en rekke råd, utvalg, komiteer og styrer som bestemmer over din hverdag og sørget for at studentenes interesser er ivaretatt. Da Regjeringen foreslo å innføre skolepenger for internasjonale studenter var det Studentparlamentet ved UiO som reagerte kraftigst. Prinsippet om at utdanning skal være gratis og tilgjengelig skal gjelde alle studenter i Norge, uansett hvor de kommer fra. Forslaget ble stoppet på grunn av press fra studentene. Vi har også fått studentboliger inn i UiOs offisielle budsjettønsker til Regjeringen, og vi har utfordret kunnskapssektoren og universitetet en rekke ganger i nasjonale medier. Dine tillitsvalgte i programutvalg, studentutvalg, studentparlament og på Villa Eika jobber for at din stemme skal høres, i alt fra små og store styrer på universitetet, i samfunnsdebatten og i Norsk Studentorganisasjon. Studentparlamentet har også andre oppgaver enn å påvirke UiO og samfunnsdebatten. Det er parlamentet som velger representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus som bestemmer over boliger, kantine, helsetjeneste, trening og andre velferdstilbud du har gjennom SiO. Velferdstinget har også kontakt med Oslo Kommune og driver politisk påvirkningsarbeid for bedre kollektivtrafikk og en studentvennlig byutvikling. Studentparlamentet er også din stemme inn i Norsk Studentorganisasjon, og bestemmer hva NSO skal mene i møte med media, utdanningssektoren, Kunnskapsdepartementet og Regjeringen. Dette er bare noen eksempler på alle sakene dine tillitsvalgte jobber med for å gjøre din studiehverdag bedre og gjøre UiO til et enda bedre universitet å studere ved. UiO har et levende studentdemokrati som setter dagsorden og sørger for at viktige ting blir gjennomført. Men det er avhengig av at du gir din stemme. FOR ENGLISH VERSION: ASK US FOR THE ENGLISH BROCHURE STEM HER: VALG. UIO.NO Bruk derfor valguka godt! Det arrangeres flere debatter, og listene står på stands over hele universitetet for å fortelle deg hva de står for. Les valgbilaget og finn ut hvem av de åtte listene du vil skal tale din sak. Godt valg! All tekst er skrevet av listene selv og er ikke et resultat av journalistisk arbeid. Andre bidrag er skrevet av Studentparlamentets arbeidsutvalg Foto: Studentparlamentets arbeidsutvalg Utforming: Marte Gravem Isaksen Trykk: NR1 Trykk 2 Valgbilaget kommer ut en gang i året i forbindelse med valget av nytt Studentparlament ved UiO. Tlf: Mail: Facebook.com/SPUiO

3 Hvordan fungerer studentdemokratiet? ALLE STUDENTER STUDENTVALGET APRIL 2014 LISTENE I studentparlamentet sitter det 28 representanter som representerer ulike lister. Hvor mange representanter hver liste får avgjøres i dette valget. På UiO har vi både politiske lister, som f.eks Libral liste, og lister med fakultetstilhørighet, som f.eks Samfunnsviterlista. INSTITUTT- OG PROGRAMUTVALG På institutt- og programnivå har man ofte egne utvalg med tillitsvalgte studenter. Disse jobber ofte med problemer med emner og undervisning. I tillegg har mange utvalg ansvar for sosiale opplegg for studentene, som i fadderuka. STUDENUTVALG Hvert fakultet har et studentutvalg som jobber for studentene på fakultetet. Typiske saker studentutvalgene jobber med er sammensetning av bachelorprogrammer, flere lesesalplasser og kollokvierom og ansettelser av professorer. I tillegg arrangerer de ofte sosiale opplegg for studentene. For å finne ut mer om ditt studentutvalg kan du gå inn på studentparlamentet.uio.no. I studentparlamentet sitter en representant for hvert studentutvalg. STUDENTPARLAMENTET 2013/2014 REALISTLISTA 22,75% VENSTREALLIANSEN 19,68% REALISTLISTA (6) STUDENTUTVALGSREPRESENTANTER (8) SOSIALDEMOKRATENE 18,14% HUMANISTLISTA 11,62% BLÅ LISTE 10,1% VENSTREALLIANSEN (5) SOSIALDEMOKRATENE (5) SAMF. VIT-LISTA 9,47% LIBERAL LISTE 8,24% HUMANISTLISTA (3) BLÅ LISTE (3) SAMFUNNSVITERLISTA (3) LIBERAL LISTE (2) STUDENTPARLAMENTET Studentparlamentet (SP) er UiO-studentenes øverste valgte organ. De jobber for at studentenes ønsker og behov skal bli hørt i alle sammenhenger. De møtes omtrent én gang i måneden. Møtene er åpne for alle, og alle studenter ved UiO har mulighet til å fremme saker. Studentparlamentet velger sitt arbeidsutvalg, oppnevner representanter til råd og utvalg ved UiO og velger UiOs representanter i Velferdstinget og NSO STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Studentparlamentet har fem studenttillitsvalgte som jobber heltid for å gjennomføre Studentparlamentets politikk. Disse har kontor i 2. etasje på Villa Eika. RÅD OG UTVALG Studentparlamentet oppnevner studentrepresentanter til en rekke råd og utvalg på UiO. Studenter sitter i alt fra styret til Seminar for vitenskapsteori og Naturhistorisk Museum, til Læringsmiljøutvalget. Studentene har også to representanter i det øverste organet på UiO: Universitetsstyret. VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Velferdstinget (VT) fordeler pengene studentene betaler via semesteravgiften og bestemmer Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus sine prioriteringer i boligsaker, treningstilbud, helsetjenester mm. Velferdstinget har seks studenttillitsvalgte som jobber for studentvelferd. UiO har 16 representanter i Velferdstinget og disse velges av Studentparlamentet i november. NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO) NSO er rundt studenters nasjonale interesseorganisasjon. Studentene ved UiO er representert av studenter valgt av Studentparlamentet. To av NSOs kampsaker er 11 måneders studiestøtte og flere studentboliger over hele landet. UiO har 5 representanter i NSOs landsstyre og disse velges av Studentparlamentet på konstituerende møte i mai. 3

4 VALGBILAG Amanda Schei (22) Studie- og forskningsansvarlig Ådne Hindenes (22) Universitetsstyrerepresentant Gabrielle Legrand Gjerdset (24) Leder Eva Holthe Enoksen (24) Universitetsstyrerepresentant Martin Uleberg (21) Internasjonalt ansvarlig 29 Antall organ på UiO der studentene er representert «Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet.» Universitets- og høyskoleloven Antall sider sakspapirer i Studentparlamentet Antall studenter i universitetsstyret Studentparlamentet møtes omtrent en gang i måneden. I år har Studentparlamentet blant annet diskutert statsbudsjettprioriteringer, UiOs bygningsmasse, læringsmiljø, digitale læremidler og sanksjoner ved forsinket sensur Universitetsstyret er øverste organ ved UiO. Alle beslutninger i andre organer ved UiO skjer på fullmakt delegert av styret. Styret behandler store saker for virksomhet, blant annet det strategiske arbeidet, UiOs samlede budsjett, faglig utvikling ved UiO og den interne organiseringen. 4 (Universitetsstyrerepresentantene må ha på kapper under semesterstart, her er Ådne og Eva i kappe) 55 Antall deltakere på læringsmiljødugnaden februar ble Læringsmiljødugnaden avholdt på Sundvolden hotell. I løpet av en helg kom deltakerne opp med hele 42 ulike forslag til hvordan læringsmiljøet på UiO kan forbedres.

5 STUDENTVALGET APRIL 2014 Dine tillitsvalgte Studentene ved UiO har fem fulltidstillitsvalgte. Disse fem holder til på Villa Eika og utgjør Studentparlamentets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber for å bedre din studiehverdag, men hva vil det egentlig si? 35 Representanter i studentparlamentet 20 Antall politikere som har vært innom Villa Eika siden 1. juli Studentparlamentet og Velferdstinget i Oslo og Akerhus har invitert politikere til Villa Eika for å sette fokus på saker som boligkrisa, gjennomføring i høyere utdanning og kollektivtransport i Oslo Antall studenter på UiO «Studentparlamentet ønsker seg et universitet som er bygd på prinsippene om lik rett til utdanning, akademisk frihet og kollegialitet. UiO skal være et breddeuniversitet med plass til både fremragende forskning, undervisning og formidling. Åpenhet og gjennomsiktighet er en forutsetning for et sterkt og levende universitetsdemokrati.» fra politisk plattform, vedtatt 25. august Antall kampanjer SP har hatt. 4 Antall budsjettinspill sendt til UiO Kom deg ut! Kampanjen oppfordrer alle studenter ved UiO til å dra på utveksling! Opplev verden, få masse ny venner og kunnskap! ABC, men hva betyr det? - i denne kampanjen krevde vi automatisk skriftlig begrunnelse på eksamen Takk for at du deler Offentlig finansiert undervisning bør være tilgjengelig for alle. Ved å be din foreleser om å podcaste kan du være med å spre kunnskapen. 1) Utvide ForVei-prosjektet til hele UiO 2) Finansiering av studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet 3) Pedagogisk kursing for forelesere 4) Dobling av Open Access-potten Antall pølser delt ut i fadderuka Medieoppslag siden juni 5

6 VALGBILAG Fri flyt av kunnskap er en helt sentral del av samfunnsoppdraget til Universitetet. Det innebærer ikke bare at forskningen skal være fri - verktøyene må også være frie. Hele lista: 1 Henrik Sveinsson Fysikk 2 Henrik Sveinsson Fysikk 3 Julie Sørlie Paus-Knudsen Biologi 4 Julie Sørlie Paus-Knudsen Biologi 5 Helge Leander B. Jensen Medisin 6 Helge Leander B. Jensen Medisin 7 Anja Maria Aardal Kjemi 8 Anja Maria Aardal Kjemi 9 Alexander Fleischer Fysikk 10 Alexander Fleischer Fysikk 11 Kristin Hubred Nygård Materialvitenskap 12 Kristin Hubred Nygård Materialvitenskap 13 Jeanette Viken Realfagslektor 14 Jeanette Viken Realfagslektor 15 Heidrun Lode Molekylærbiologi 16 Christian Strandenæs Anvendt Matematikk 17 Malin Benum Røe Molekylærbiologi 18 Karoline Kvande Matematikk 19 Mikkel Brekke Matematikk 20 Rune Sivertsen Fysikk 21 Kristina Sæterdal Kjemi 22 Madeleine Sjøbrend Kjemi 23 Elena You Matematikk 24 Ingvild Aabye Internasjonale studier 25 Jørgen Eriksson Midtbø Fysikk 26 Torgeir Lebesbye Informatikk 27 Kristian Bjørke Fysikk 28 Inger Hagen Bjurstrøm Medisin 29 Eirik Bager Sundmark Molekylærbiologi 30 Jan Sigurd Blackstad Molekylærbiologi 31 Eva Holthe Enoksen Fysikk 32 David Kristensen Informatikk 33 Ingrid Marie Bergh Bakke Kjemi 34 Johanne Håøy Horn Informatikk 35 Anne-Marthe Hovda Fysikk 36 Øyvind Bakke Medisin 37 Daniel Høgli Olufsen Informatikk 38 Mali Hamre Ramsfjell Biologi 39 Andreas Lind-Johansen Informatikk 40 Anders Lauvland Fysikk 41 Håkon Beckstrøm Kjemi 42 Stian Lågstad Anvendt Matematikk 43 Geir Tore Ulvik Materialvitenskap 44 Chloé Beate Steen Molekylærbiologi 45 Torkil Vederhus Informatikk 6 1. Henrik Sveinsson Jeg går på master i beregningsorientert fysikk, og har ledet Tekna Student Oslo det siste året. Formidling og utvikling av kunnskap skal skje i åpne og frie kanaler. Dette må også gjelde formater som benyttes i formidlingen. Derfor mener jeg at universitetet må ta ansvar, og slippe dokumentene fri! 2. Julie Sørlie Paus-Knudsen Jeg studerer Biologi og er leder for Biologisk fagutvalg. Jeg vil at det skal være nær kontakt mellom forskningen og undervisningen på Universitetet. For å kunne bidra til egen faglig utvikling må studenter være mer enn bare mottagere av kunnskap. Bare gjennom aktiv deltagelse i forskning lærer vi å bli selvstendige, kristiske og reflekterte. 3. Helge Leander B. Jensen Jeg studerer medisin og er leder av Medisinsk studentutvalg. Kunnskap sprenger landegrenser, og i søken etter den beste utdannelsen vil mange tjene godt av et utvekslingsopphold. Jeg vil jobbe for at alle fakulteter skal ha et rikholdig og tilgjengelig tilbud innen utveksling for studentene.

7 STUDENTVALGET APRIL 2014 REALISTLISTA Realistlista er en gjeng engasjerte realfagsstudenter som brenner for å bedre vår studiehverdag. Vi kjemper for konkrete saker som berører studenter på hele universitetet. Vi er dyktige tillitsvalgte som får gjennomslag! Det skal være utfordrende å studere, men utfordringene skal være faglige. Skal vi få fremragende kandidater trenger vi trygge og stolte studenter. Derfor vil Realistlista stille større krav til både universitetet og studentene. For 2014 og 2015 har vil valgt å prioritere tre saker: - Enklere utveksling - Forskningsbasert utdanning - Frie formater og fri programvare I tillegg kommer vi til å fortsette å arbeide for et konstruktivt Studentparlament som har fokus på studentene ved UiO, og for å fremme realistiske løsninger og god studentpolitikk i Studentparlamentet. Kom deg ut! Utdanning handler ikke bare om hva du skal bli, men også om hvem du skal bli. Et utvekslingsopphold i løpet av studiene vil gi deg ny kunnskap om faget ditt, en annen kultur og ikke minst deg selv! Dessverre er det mange strukturelle hindre for utveksling på UiO. Realistlista vil arbeide for enklere utveksling ved at alle programmer skal ha et utenlandssemester uten obligatoriske emner. For programmer som krever mange obligatoriske fag bør det være mulig å reise ut på et ferdig sammensatt opphold. Vi ønsker å gjøre det enklere å søke, og gjøre informasjon om utveksling lettere tilgjengelig. Sist, men ikke minst ønsker vi å gjøre utvelgelsen av hvem som får dra på utveksling mer åpen og gjennomsiktig. Utdanning for framtida Universitetet skal utdanne faglig sterke studenter med profesjonell kompetanse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Derfor trenger vi forskningsbasert utdanning. De som underviser skal være aktive forskere, og forskningen deres skal trekkes inn i undervisningen. Studentene må bli presentert for forskningsfronten som en del av undervisningen. Undervisningsmetodene må være forskningsbaserte, og studentene må få reprodusere eksisterende forskning. Studentene må være en del av et miljø som forsker. Slipp dokumentene fri! Fri flyt av kunnskap er en helt sentral del av samfunnsoppdraget til Universitetet. Det innebærer ikke bare at forskningen skal være fri verktøyene må også være frie. Valg av programvare og formater er ikke en ren administrativ beslutning, det har også en politisk side. Proprietær Skal vi få fremragende kandidater trenger vi trygge og stolte studenter. Derfor vil Realistlista stille større krav til både universitetet og studentene. programvare gjør det nødvendig for studenter å kjøpe dyre lisenser for å kunne levere arbeidene sine i korrekt format, og det låser kunnskapen inne. Realistlista vil derfor arbeide for at frie formater og programmer blir standarden på UiO. Utenfor UiO Realistlista arbeider for en bedre studenthverdag. Da er det ikke alle utfordringene som kan løses lokalt på UiO. Realistlista har fire representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus, studentenes stemme i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). De arbeider blant annet for bedre bomiljø i studentboligene til SiO, bedre studenthelse og for at det skal bygges 4000 nye studentboliger i året. Realistlistas representanter i Velferdstinget er Christian Strandenæs, Karoline Kvande, Malin Benum Røe og Heidrun Elisabeth Lode. Realistlista er også representert på nasjonalt nivå. Christian Strandenæs sitter i landsstyret til Norsk Studentorganisasjon (NSO), som arbeider for en bedre studenthverdag for alle studentene i Norge, og Madeleine Sjøbrend leder Faglig komité for realfag i NSO, som utvikler ny realfagspolitikk på nasjonalt nivå. Realistlista har også seks delegater på NSO sitt landsmøte i april. Hvem er realistlista? Våre kandidater er engasjerte studenter som selv vet hvor skoen trykker for vanlige studenter. Vi mener det er viktig at hele studentdemokratiet jobber sammen for studentenes beste. Derfor jobber vi aktivt for å inkludere lokale fagutvalg og studentforeninger i arbeidet vårt. Har du innspill må du ikke nøle med å ta kontakt! I tillegg til våre tre listetopper har Realistlista følgende tillitsvalgte: Alexander Fleischer, formann i Realistforeningen Kristin Hubred Nygård, Menageriet Anja Maria Aardal, internansvarlig i Realistforeningen Jeanette Viken, Kjellermester i Realistforeningen Christian Strandenæs, Eksternansvarlig ved Det Norske Studentersamfund Kristina Sæterdal, Leder av Kjemisk fagutvalg Utdanning handler ikke bare om hva du skal bli, men også om hvem du skal bli. Et utvekslingsopphold i løpet av studiene vil gi deg ny kunnskap om faget ditt, en annen kultur og ikke minst deg selv! Madeleine Sjøbrend, Leder av Læringsmiljøutvalget ved UiO Elena You, Leder av Matematisknaturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) Kristian Bjørke, medlem av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund Martin Tveten, Formann ved Det Norske Studentersamfund Anne-Marthe Hovda, Leder av Fysisk fagutvalg Stian Lågstad, medlem av MNSU Anders Lauvland, Faddersjef ved Fysisk institutt Hvorfor så mange? Du vil kanskje legge merke til at vi har flere kandidater som står dobbelt enn det som er vanlig på de andre listene. Det er fordi vi har mange flinke folk som vil inn i Studentparlamentet. Vi vil at det skal være du som bestemmer hvem som skal representere deg. Flytt derfor gjerne på kandidater du mener er ekstra flinke! Vil du lese mer om oss? Hvis du vil vite mer om Realistlista og politikken vår finner du oss på realistlista. no eller på facebook.com/realistlista 7

8 VALGBILAG Hele lista: 1 Daniel Sandbakken Nilsen spesialpedagogikk 2 Daniel Sandbakken Nilsen spesialpedagogikk 3 Vilde Følling Folland Statsvitenskapemner 4 Vilde Følling Folland Statsvitenskapemner 5 Andreas T. Slørdahl Rettsvitenskap 6 Andreas T. Slørdahl Rettsvitenskap 7 Sahana Sriskandarajah Rettsvitenskap 8 Sahana Sriskandarajah Rettsvitenskap 9 Jor Hjulstad Tvedt Enkeltemner 10 Jor Hjulstad Tvedt Enkeltemner 11 Ingvil Holthe Enoksen Lektorprogrammet 12 Ingvil Holthe Enoksen Lektorprogrammet 13 Edvard Wølner Bjørnson Statsvitenskap 14 Jonathan Dyhre Bjønnes Retorikk 15 Celestina Da Silva Master i Higher Education 16 Freddy Øvstegård Statsvitenskap 17 Kristine-Petrine Olthuis Sosiologi 18 Axel Fjeldavli Statsvitenskap 19 Elise Hammari Utviklingsstudier 20 Solveig Bua Løken Biologi 21 Steffen Kristiansen Samfunnsøkonomi 22 Helge Sander Lie Schwitters Statsvitenskap 23 Ida Madsen Hestman Medievitenskap 24 Aslak Wighdal Bergersen MIT 25 Thea Storøy Elnan Internasjonale studier 26 Herman Lund Spansk 27 Thea Joramo Lysne Statsvitenskap 28 Robert Wood Statsvitenskap 29 Emma Laberg Statsvitenskap 30 Isalill Kolpus Lektor 31 Maja Bakkehaug Statsvitenskap 32 Karoline Kili Hovland Spesialpedagogikk 33 Anders Skyrud Danielsen Lektor 34 Ole Mjelstad Samfunnsøkonomi 35 Brage H. Pedersen Utviklingsstudier 36 Stian Skaalbones Samfunnsøkonomi 37 Tine Tång Engvik Statsvitenskap 38 Torkil Dyb Remøy Statsvitenskap 39 Astri Sjoner Internasjonale studier 40 Silje Christine Andersen Kinesisk med Kinastudier 41 Stian Nicolaisen Samfunnsøkonomi 42 Andreas Borud Statsvitenskap 43 Alexander Eilertsen Statsvitenskap 44 Mari Amdahl Heglum Statsvitenskap 45 Reidar Strisland Sosiologi 46 Signy Grape Statsvitenskap 47 Mikkel Øgrim Haugen Sosialantropologi 48 Solveig Maria Figenschou Thoresen Lektor 49 Ingrid Grov Mannsverk Psykologi 50 Erin Nordal Master i Higher Education 51 Renate Lehne Sosiologi 52 Tore Adam Reiremo Samfunnsøkonomi 53 Kristian Skyrud Danielsen Jus 54 Gabrielle Legrand Gjerdset Europastudier 8 Klimakrisa er vår tids største utfordring.(...) Samarbeidet Statoil-UiO er ikke bærekraftig, og VA vil kjempe for en utfasing av oljeforskninga. 1. Daniel Nilsen 24 år, fra Bardufoss, studerer spesialpedagogikk ved det Utdanningsvitenskapelige Fakultet. Daniel ønsker å ta i et tak for bedre oppfølging av den enkelte student. Alt for ofte er du idag overlatt til deg selv, og uten noen form for tilbakemelding er det vanskelig å vite hva en kan bli bedre på. Daniel mener at automatisk tilbakemelding på karakterer, og en implementering av ForVei-programmet på alle UiOs fakulteter vil styrke den enkelte student. 2. Vilde Folland 22 år fra Bærum, tar statsvitenskapelige emner på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vilde synes det er viktig å styrke tilbudet til studenter som sliter både med studiene og psykisk. Studenthverdagen kan være vanskelig og utfordrende, og det er viktig at studenter som sliter fanges opp tidlig, slik at de kan få den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Vilde ønsker at SiO har en satsning på forebygging av psykiske lidelser. 3. Andreas T. Slørdahl 25 år, fra Trondheim, studerer rettsvitenskap på Det juridiske fakultet. Andreas synes det er viktig at det bygges langt flere studentboliger i Oslo, da den største utfordringa til heltidsstudenten er høye leiepriser på bolig. Han vil også at så mange forelesere som mulig skal podcaste forelesningene sine, og helst at UiO skal satse skikkelig på åpne videoforelesninger.

9 STUDENTVALGET APRIL 2014 VENSTREALLIANSEN Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentforening en allianse av kreftene på venstresida blant studentene ved UiO. Vi ønsker reell lik rett til utdanning, at UiO skal ta større ansvar for det samfunnet vi alle er en del av, og at læringsmiljøet på UiO styrkes. Utdanning er ikke en vare Høstens trussel om innføring av skolepenger for internasjonale studenter viser at gratisprinsippet er truet. Utdanningssystemet er vår felles grunnmur. Det skal sørge for kunnskap til nye generasjoner, og slik driver vi samfunnet videre. Lik rett til utdanning er det viktigste prinsippet for å oppnå dette. Utdanning er ikke en vare som kan selges til høystbydende. Venstrealliansen mener at gratisprinsippet må vernes for enhver pris. Lik rett til utdanning handler også om gode velferdsordninger som lån og stipend, studentvennlige priser hos lege og tannlege, lavterskel rådgivningstilbud og gode barnehager. VA har bidratt til at tannlegeprisene hos SiO nå er redusert med 40%, og vi vil fortsette å jobbe for at offentlige velferdsordninger som er mangelfulle eller ikke-eksisterende blir tilbudt av studentsamskipnaden. VA vil: Stoppe alle forsøk på innføring av skolepenger Jobbe for billigere tannlege og utvidet tannhelsetilbud Jobbe for flere studentboliger nær Blindern At ingen studenter som henvender seg for psykisk helsehjelp skal bli avvist UiO har samfunnsansvar VA ønsker et aktivt universitet som deltar i samfunnsdebatten og tar ansvar for samfunnet vi er en del av. Selv prøver vi å være en aktiv del av debatten på universitetet. Vi arrangerer møter, aksjoner og debatter, og Oslos kuleste 1. mai-feiring, Rød på Blå. Klimakrisa er vår tids største utfordring. Likevel velger UiO å inngå særavtaler med Statoil, og bidrar direkte til at Norge fortsetter å være blant klimaverstingene i verden. Det er uakseptabelt. Samarbeidet Statoil-UiO er ikke bærekraftig, og VA vil kjempe for en utfasing av oljeforskningen. Dette handler om hvorvidt vi i framtida skal Vi arrangerer møter, aksjoner og debatter med jevne mellomrom, og ikke minst Oslos kuleste 1. mai-feiring, Rød på Blå. ha det samme livsgrunnlaget som i dag. UiO har ikke bare et nasjonalt samfunnsansvar, men også et internasjonalt. I mange land er ikke akademisk frihet for studenter og forskere en selvfølge. Programmer som Scholars at Risk og Students at Risk bidrar til å verne om et fritt akademia i hele verden. Open Access er med på å sikre lik tilgang til akademiske artikler til alle verdens forskere. Som en av landets største arbeidsplasser har universitetet også et særskilt ansvar for å bidra til flere lærlingplasser. Universitetet bør være en foregangsinstitusjon på dette feltet. VA vil: Si opp særavtalen mellom Statoil og UiO Fase ut oljeforskninga Utvide og styrke Students at Risk og Scholars at Risk Styrke finansieringa av Open Access At alle enheter på UiO skal ta inn flere lærlinger Like muligheter, uansett kjønn Venstrealliansen er den lista som jobber hardest for rettferdighet for mennesker og miljø. Denne kampen handler også om frihet fra kjønnede forventninger i studieog jobbhverdagen. Derfor arrangerer vi hvert år Feminismeuka i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. I dag er det overvekt av kvinnelige studenter på både psykologi, odontologi og medisin ved UiO. Er det egentlig så farlig om alle psykologene og legene våre er kvinner? Venstrealliansen mener ja. Samfunnet trenger helsearbeidere av begge kjønn. I tillegg tror vi at de beste underviserne og veilederne er like jevnt fordelt blant kvinner og menn, og at vi går glipp av mange smarte hoder når vi ikke ansetter kvinner. VA vil: Innføre radikal kjønnskvotering ved tilsetting av vitenskapelige ansatte At UiO oppretter kvalifiseringsstillinger for det underrepresenterte kjønn, for å få til kjønnsbalanse i fagmiljøer der det trengs Innføre tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn ved opptak til helseprofesjonstudier med høyt karaktersnitt Bedre læringsmiljø Venstrealliansen ønsker tettere oppfølging og veiledning av studenter ved UiO. Det viktigste for studenter er å føle seg sett, forstått og ivaretatt, noe som ofte er vanskelig på masseuniversitetet UiO. Store forelesninger, få seminarer og ingen tilbakemelding på arbeidskrav og eksamener er en gjenganger. VA krever innføring av automatisk individuell tilbakemelding på karakter. Matematisk-naturvitenskapelig fakultet har programmet ForVei, hvor alle studenter har krav på en veiledningssamtale det første året. VA ønsker å utvidere ForVei til hele universitetet for å gi studentene den oppfølgingen de trenger og fortjener. VA vil: At alle studenter ved UiO skal ha tilgang til ForVei Jobbe for automatisk begrunnelse på eksamen Reell studentmedvirkning Studenter har lovfesta rett til å være representert der beslutninger tas som VA har bidratt til at tannlegeprisene hos SiO nå er redusert med 40%. påvirker vår hverdag. Studenter som sitter i styrer og utvalg på UiO må få opplæring av universitetet for å kunne stille på lik linje med rutinerte styrerepresentanter og universitetets ledere. I tillegg bør studentene være representert i Dekanmøtet, et viktig møte for Universitetsledelsen som i dag er lukket. VA vil: At UiO skal tilby opplæring til fakultetsstyrerepresentanter og instituttstyrerepresentanter At studentene skal være representert i Dekanmøtet 9

10 VALGBILAG Hele lista: 1 Marianne Andenæs Statsvitenskap 2 Marianne Andenæs Statsvitenskap 3 Knut Frydenlund Master i historie 4 Knut Frydenlund Master i historie 5 Heidi Bang Statsvitenskap 6 Heidi Bang Statsvitenskap 7 Jørgen Larsen Samfunnsøkonomi 8 Jørgen Larsen Samfunnsøkonomi 9 Ingelin Rendal Religion og samfunn 10 Ingelin Rendal Religion og samfunn 11 Stian L Asbjørnsen Statsvitenskap 12 Stian L Asbjørnsen Statsvitenskap 13 Ellinor Gitlesen Statsvitenskap 14 Ellinor Gitlesen Statsvitenskap 15 Vetle Bo Saga Sosiologi 16 Marte Ødegården Europastudier 17 Jørgen Bikset Enkeltemner 18 Emilie Bjåland Wold Statsvitenskap 19 Juni Nyheim Solbrække Rettsvitenskap 20 Ådne Hindenes Europastudier 21 Magdalena Kunkeova Psykologi 22 Mats Haug Historie 23 Nora Myhre Refsum MENA 24 Eirik Borander Sosiologi 25 Ingvild Mageli Samfunnsøkonomi 26 Håkon Sandbakken TIK, SV 27 Emilie Langbråten Wilberg Rettsvitenskap 28 Peter Linge Hessen Statsvitenskap 29 Karoline Lammetun Samfunnsøkonomi 30 Herman Kruse Samfunnsøkonomi 31 Ingvild Stensrud Statsvitenskap 32 Didrick Beck Rettsvitenskap 33 Henriette Eriksen Langli Lektor 34 Øivin Køber Opstad Rettsvitenskap 35 Rosa Renftle Rettsvitenskap 36 Alexander Huth Internasjonale studier 37 Randi Helena Lauvrak Medisin 38 Magnus Malnes Rettsvitenskap 39 Josefine Eilsø Nielsen Farmasi 40 Martin J.R Eidissen Medievitenskap 41 Linda Tveit Psykologi 42 Kristoffer Berg Samfunnsøkonomi, 43 Vilde Marlene Monclair Fransk 44 Milla Mathisen Internasjonale studier 45 Birgit Røkkum Skarstein Statsvitenskap 46 Sebastian Tørnvall Andersen Europastudier 47 Elisabeth Andenæs Rettsvitenskap 48 Magnus Nystrand Enkeltemner 49 Warsan Ismail Medisin 50 Balraj Singh Statsvitenskap 51 Priya Prasath Europastudier 52 Emil Aas Stoltenberg Statistikk 53 Kristine Jevne Berge Sosialantropologi 54 Mani Hussaini TIK, SV 55 Ragnhild H Kaski Midtøstenstudier 56 John Magne Pedersen Tangen Statsvitenskap, 57 Mats Kvaløy-Bjørbekk Lektor 58 Ida M Andenæs Galtung Rettsvitenskap 59 Edvin Søvik Statsvitenskap 60 Khamshajiny Gunaratnam Samfunnsgeografi 61 Vidar Hovland Statsvitenskap 10 Gratisprinsippet skal gjelde for alle studenter 1. Marianne Andenæs, 23 år fra Bærum Jeg studerer master i statsvitenskap, og har tidligere studert i Latin-Amerika. Jeg er opptatt av å hindre at studenter dropper ut av studiene. UiO må sikre tettere oppfølging av studentene, f.eks. gjennom ForVei, og mer seminarundevisning, spesielt for førsteårsstudenter. Som masterstudent ser jeg verdien av å ha en fast lesesalsplass. Men hvorfor skal bruk av lesesalplass avgjøres av hvor tidlig du står opp? For hvem har vel sagt at A-mennesker er bedre enn B-mennesker? 2. Knut Frydenlund, 25 år fra Oslo Jeg går siste år på master i historie og har vært aktiv i studentpolitikken i noen år nå. Jeg har levd litt rundt verden, i Chile, Ecuador, Belgia, USA og Israel men har nå funnet mitt sanne hjem på Blindern Studenterhjem. Offentlig utdanning skal være gratis for alle, også internasjonale studenter! Lik rett til utdanning betyr også at universitetet og SiO må ha gode ordninger for studenter med barn og studenter som krever tilrettelegging. 3. Heidi Bang, 21 år fra Torshov Akkurat nå er jeg på utveksling ved Berkeley, California. Jeg bruker mye tid på Chateau Neuf, og mener at foreninger og engasjement er grunnleggende for en god studietid. Helse og velferd er noe som angår alle studenter. For at flest mulig skal gå tidlig til legen, bør fastlegeordningen i SIO være gratis! Et gratistilbud vil senke terskelen slik at flere benytter seg av tilbudet. Hvis jeg har god tid elsker jeg å lage god mat, helst i selskap med Marianne. Fakultetskantinene har noe å lære av oss!

11 STUDENTVALGET APRIL 2014 SOSIALDEMOKRATENE Sosialdemokratene er en partipolitisk uavhengig studentliste ved UiO. Lik rett til utdanning danner grunnsteinen for vår politikk. Vi arbeider for bedre undervisningskvalitet, et godt læringsmiljø, et grønt UiO, og gode studentvelferdsordninger. Et universitet for alle Sosialdemokratene arbeider for at utdanningen ved UiO skal være både god og relevant. Sosialdemokratene ønsker å styrke Fagområdet for Universitetspedagogikk (FUP) for å sørge for bedre kursing av foreleserne. Vi ønsker at universitetet satser på alternative undervisnings- og evalueringsformer. For eksempel mer seminarundervisning, gruppearbeid og flere vurderinger gjennom semesteret. Det er viktig at UiO overholder sine lovpålagte oppgaver i forbindelse med eksamen, sensur og klageprosess. Utdanning i Norge skal være gratis for alle, både norske og internasjonale studenter. Et universitet for alle innebærer også et mer likestilt universitet. Sosialdemokratene mener at oppfølging fra leder, sikre ansettelser, 100 % -stillinger, kjønnspoeng og radikal kjønnskvotering er tiltak som må vurderes der et kjønn er underrepresentert Forskning som utføres på offentlige Billigere og mer variert kantinetilbud universiteter må være offentlig tilgjengelig. Sosialdemokratene ønsker derfor økt publisering gjennom Open Accesstidsskrifter. De norske bevilgningene til forskning er i dag på et for lavt nivå. Bevilgningene må økes fra i underkant av 1 % til 3 % av BNP. Både det offentlige og næringslivet må øke sine bevilgninger. Sosialdemokratene vil: - ha en bedre pedagogisk opplæring av forelesere - flere og mer varierte undervisnings- og evalueringsformer - at gratisprinsippet bevares for alle studenter - ha likestilling i akademia - ha blind omsensur og sikring av studentenes anonymitet ved eksamen - ha økt tilgjengeliggjøring av forskning og økt finansiering til forskning Et læringsmiljø for bedre utdanning Vi er opptatte av at alle studenter skal få en best mulig tilpasset studenttilværelse. Tilrettelegging skal kun søkes om én gang og vare så lenge behovet er gjeldende. Det er i dag mangel på lesesalsplasser og kollokvierom ved enkelte fakulteter. For oss er det en selvfølge at alle studenter skal ha tilgang på lesesalsplass og kollokvierom av god kvalitet på sitt fakultet! Rene fasiliteter er en forutsetning for god trivsel i studiehverdagen. Derfor må det rengjøres også i løpet av helgene på fakultetene som holder åpent. Overgangen mellom videregående og universitetet kan være krevende. Dette gjør at for mange førsteårsstudenter dropper ut av studiene. På MatNat tilbys nye studenter veiledningssamtaler gjennom ForVei for å øke motivasjon, mestring, trivsel og gjennomføringsevne. Sosialdemokratene ønsker at ForVei innføres på alle fakulteter. Sosialdemokratene vil: - ha en bedre tilrettelegging for studentene - at studenter skal ha tilgang på lesesalsplass og kollokvierom - at ForVei tilbys alle studenter ved UiO. Et grønt universitet Klimautfordringen er vår tids største utfordring. Det kreves en felles innsats - gjennom vilje, handling og kunnskap for å løse den. UiO må være en foregangsinstitusjon gjennom forskning, formidling og praksis. Sosialdemokratene kommer til å kjempe for at grønn forskning prioriteres ved tildelinger av forskningsmidler og forskningsprosjekter. Vi kommer til å jobbe for en studiehverdag hvor det velges miljøvennlige løsninger, og hvor studentene får muligheten til å ta miljøbevisste valg. Ved bygging av nye bygg, og oppussing av gamle, må det velges miljøvennlige løsninger. Det må tilrettelegges for kildesortering over hele universitetet og papirbruk må reduseres. Sosialdemokratene vil: - at grønn forskning prioriteres - at miljøvennlige løsninger velges ved nybygg og oppussing - ha kildesortering på hele universitetet. Studentvelferd Studentvelferd gjør det enklere for studenter å gjøre det de faktisk skal - studere! Velferden må prioriteres og studentene må gjøres oppmerksom på de tjenestene de har tilgang på gjennom SiO. Heltidsstudenten kan bare realiseres dersom man får økt studiestøtten. Samtidig er det andre tiltak som kan bedre studenters økonomi. I et presset boligmarked er bygging av studentboliger viktig, spesielt i de største byene, med et vanskelig leiemarked. Sosialdemokratenes langsiktige ambisjon er at 20 % av studentene har tilgang på studentbolig. Vi ønsker å teste ut gratisordninger, Gi oss bedre forelesere, ved å gi de pedagogisk opplæring! spesielt fastlege. Sosialdemokratene ønsker å forbedre og øke kapasiteten til tannhelsetilbudet og psykologtjenestene. Vi ønsker et godt og billig kafé- og kantinetilbud for at studentene skal få et variert kosthold til en rimelig penge. Sosialdemokratene sier også et klart ja til et universitet der din livssituasjon blir møtt på dine premisser. Det må bli lagt enda bedre til rette for studenter med barn, gjennom 12 måneder studiestøtte og enda bedre barnehagetilbud i SiO. Leger i SiO skal ikke kunne reservere seg fra å henvise til abort. Sosialdemokratene vil: - ha en forsøksordning med gratis fastlege for studenter i SiO. - forbedre og øke kapasiteten ved tannlegetilbudet og psykologtjenestene. - at det bygges 4000 nye studentboliger årlig - ha 11 måneders studiestøtte og at studiestøtten økes til 1,5 G - ha et billig og variert kafé- og kantinetilbud 11

12 VALGBILAG Det er flere veldig viktige saker å samles om og mange politiske handlinger å diskutere, men da må det politiske engasjementet vårt bevege seg utover tamme paneldebatter og retoriske krumspring. Hele lista: 1 Sigmund Berg musikkvitenskap 2 Sigmund Berg musikkvitenskap 3 Lars Grøvlen Religion og samfunn 4 Lars Grøvlen Religion og samfunn 5 Karen Therese Ugelvik Lingvistikk 6 Karen Therese Ugelvik Lingvistikk 7 Mathias Russnes Allmenn Litteraturvitenskap 8 Åsmund Lund Olsen Historie 9 Marie Samuelsen Retorikk og språklig kommunikasjon 10 Ivo Kantardjiev Russisk 11 Rune Snilsberg EurAm 12 Espen Holmen Grøtberg Nord-Amerikanske studier 13 Camilla Holm Enkeltemner 14 Ingrid Somdal-Åmodt Vinje Kristendom årsenhet 15 Katarina Håkstad Forvaltningsinformatikk 16 Jonas Andersen Historie 17 Sigurd Borge Religionshistorie 18 Sunniva Øyen Rettsvitenskap 19 Sigurd N. Hovd Filosofi 20 Katrine Furu Arkeologi 21 Håkon Reutz Russisk 22 Kristian Winther Russisk 23 Anders Indregard Historie 24 Eugene Boland Lektor i realfag 25 Andreas Anker Filosofi 26 Mikhail Troninne Russisk 27 Simen Strand Pedersen Allmenn Litteraturvitenskap 28 Kristina Bjåstad Religion og samfunn 29 John Delourme Teologi 1. Sigmund Berg Sigmund studerer musikkvitenskap og er studentparlamentets faste dirigent. Han er en pratesjuk og en sprudlende ildsjel, og han er lett å engasjere i viktige spørsmål om alt. Du finner han ofte på instituttet eller bokcafeen på DNS i lystig samkvem med alskens studenter fra alle nærliggende utdanningsinstitusjoner. Gjerne med instrumenter. 2. Lars Grøvlen Lars studerer religion og samfunn på TF, fakultetet med de beste festene på Blindern. Han er den proverbiale boken som du ikke skal dømme etter omslaget og er kjent som han TFern som kom med den drøye vitsen på Læringsmiljødugnaden. Du støter på ham i gangene på fakultetet, hvor han som oftest står og prater skit framfor å studere Karen Therese Ugelvik Karen Therese jobber for tida med en master i lingvistikk og du finner henne i gangene på Wergeland, Niels eller Bugge. Hun bor i veggis-kollektiv, knuser bassgitarer sammen med pønk-bandet sitt og vi har hørt rykter om at hun har integrert seg i pasifistmiljøer på andre siden av russegrensa. Karen er ikke redd for å skifte mening i debatt, en dyd flere av oss bør dyrke.

13 STUDENTVALGET APRIL 2014 Humanistlista Humanistlista her, en gjeng folk som samla har studert ca 200 semestre. Vi opererer etter ei rigorøs popperiansk innstilling til politikk og sitter på viktige filosofiske perspektiver. Stem på oss. livet på uni Kunnskapsbedriften UiO forventer at du er en effektiv student som produserer studiepoeng og fullfører på normert tid. Det er forståelig at de forventer det, for universitetet tjener penger per studiepoeng og fullførte studieløp. Studenter som fulfører og produserer studiepoeng er derfor verdifulle og målbare ressurser i universitetssystemet. Siden både forskning og erfaring viser at det er en sterk sammenheng mellom din akademiske produksjon og den tilhørigheten du føler til det faglige og sosiale rundt deg så vil både du og universitetet tjene på at du trives. Denne trivselen finner mange av oss i en av de uendelig mange studentforeningene, som frivillig på en kjellerpub eller en onsdagsnatt oppi etasjene på Neuf. Humanistlista vil at UiO skal være stolte av alt det faglig-sosiale som skjer på campus, og vi vil at denne stoltheten skal synes i både budsjetter og i alle kommunikasjonskanaler universitetet råder over. Vi kan for eksempel: ha en sentral arrangementskalender med alltid oppdatert oversikt over det som skjer på campus fikse fakultetspub på TF gi masse penger til alle fakultetspubene bruke «studentengasjement-cv» som veiledende grunnlag når du blir vurdert til masteropptak på programmer med mange like søkere Universitetet er for alle, og alle som tilbringer tid på universitetet har sitt å bidra med. Vi vil at universitetet skal anerkjenne disse bidragene og legge til rette for et fleksibelt og inkluderende universitet der samarbeid på tvers av fakulteter, internasjonale fagmiljøer og forskning på bachelornivå er naturlige ingredienser. Man kan: flytte det faglig-sosiale ned på kjelleren etter forelesninga samarbeide med internasjonale fagmiljøer i større grad invitere alle nye studenter på et fagligsosialt seminar ha friere emnevalg og valgfag med tverrfaglig fokus prøve ForVei eller lignende der det ikke har blitt prøvd før skreddersy og sammenkjøre eksisterende tverrfakultære samarbeid i større grad enn det gjøres i dag feedback Det er ikke ofte en firetimers skoleeksamen er en setting der du utøver en egenskap «Kunnskapsbedriften UiO forventer at du er en effektiv student som produserer studiepoeng og fullfører på normert tid.» du har behov for å mestre når du er ferdig utdanna. Pugging gagner intet annet enn systemet. Humanistlista vil at universitetet skal ha et større fokus på forståelse og refleksjon enn dagens vurderingssystem tillater. Karakteren du får på eksamen gir deg et lite hint om hvor du står i forhold til de andre på kullet, men du får vite lite om hvordan akkurat du kan forbedre ditt akademiske arbeid. Vi vil gjerne ha: så mye tilbakemelding som overhodet mulig mulighet til å ta hjemmeeksamen i alle emner det gir mening å tilby det i vurderingsformer der god fagforståelse gir høyere uttelling enn evnen til å pugge den gode debatten Vi drømmer innad i lista om å oppleve studentpolitikken slik det ryktes at den var på 70-tallet, da forelesningssalene var fylt til randen og revolusjonen venta. Men så sjekker vi internett og blir påminna om at revolusjonene skjer og studentbevegelser andre steder i verden ytrer seg mot makta. Selv om vi ikke trenger å benytte oss av like krasse metoder her så kan vi godt ytre oss litt, om ikke mot så til makta. Vi sitter midt i kunnskapssentrumet i samfunnet og er med på å plassere presedens for tida etter oss. Det er flere veldig viktige saker å samles om og mange politiske handlinger å diskutere, men da må det politiske engasjementet vårt bevege seg utover tamme paneldebatter og retoriske krumspring. Det er ei oppfordring til alle. Vi er internettgenerasjonen, vi må jo ha lært et eller annet nytt om kommunikasjon av å tilbringe puberteten på MSN. Humanistlista foreslår å: ha flere debatter om alt forbedre kommunikasjonen mellom studentparlamentet og fagutvalgene fokusere på å løse problemer, ikke klage over at de eksisterer diskutere farlige problemstillinger senke terskelen for å endre mening i debatter øke kvaliteten på den politisk debatten på campus ved å ta i bruk de kritiske og analytiske metodene vi er på universitetet for å lære gjøre ting istedet for å snakke om å gjøre det eksplisitt hylle politiske kunst- og musikkuttrykk på campus formidling og deling Det viktigste universitetet driver med er «Vi sitter på viktige filosofiske perspektiver. Stem på oss» å dele og formidle kunnskap, og dette foregår kontinuerlig. Gode formidlere, uansett om det er forskning, politiske ytringer eller innføringskunnskap som blir formidlet, bør belønnes. Vi vil: at universitetet skal tilby kontinuerlig utdanning til alle som er direkte involvert i undervisning at vi studenter utvikler en kultur hvor vi vier mer oppmerksomhet til forelesninga enn til internett Databaserte læringsplattformer må utvides og renoveres. Fronter-systemet trenger en overhaling for å kunne fungere som en dynamisk og engasjerende læringsplattform. Ofte begrenses formidlingen av forelesers evne til å å bruke databaserte læringsverktøy, til tross for kursing. Dette kan forbedres ved å: forbedre Fronter-grensesnittet bruke datamaskiner konstruktivt i undervisninga utvide muligheten til å bruke e-bøker, artikler og kompendier på nett i større grad fjerne betalingssperrer for nettbasert materiale i større grad benytte programvare som ikke er tilknyttet markedsaktører 13

14 VALGBILAG Relevante utdanninger betyr at man har læringskrav og eksamener som er i tråd med hva en jobb vil dreie seg om etter endt utdanning. Hele lista: 1 Lars Madsen Juss 2 Lars Madsen Juss 3 Tina Alvær SV 4 Tina Alvær SV 5 Marius Myhre Farmasi 6 Marius Myhre Farmasi 7 Ingrid Georgsen SV 8 Rebekka Vilu Juss 9 Margrethe Knudsen HF 10 Svein Tømmerdal D.Y HF 11 Amit Ighani Medisin 12 Silje Juul SV 13 Martine Skoftedalen Juss 14 Karen Wanda Fredriksen Odontologi 15 Josef Kamlow Farmasi 16 Hanna Gjeruldsen HF 17 Kåre Sagård SV 18 Van Pham Juss 19 Malmfrid Wirstad Juss 20 Nikolai Fjågesund SV 21 Johan Øhren Juss 22 Markus Weierud SV 23 Celine Scheel Juss 24 Camilla Remmen Juss 25 Camilla Strandskog Juss 1. Lars Madsen Jeg studerer juss og er leder i DKSF. For meg er det viktigste å jobbe for å bedre studentenes økonomi. Ved å øke studielånet til 1,5 G og åpne for fleksibel utbetaling kan hver student selv planlegge sin egen økonomi etter egne ønsker og behov. Videre vil jeg jobbe for pensjonspoeng for studenter. 2. Tina Alvær Jeg studerer samfunnsøkonomi ved SV-fakultetet. Mine hovedmål i SP er å jobbe for å få næringslivet mer inkludert i studiehverdagen på Blindern, dette for å gjøre studentene mer synlige og attraktive for fremtidige arbeidsgivere. Samt å få satt opp bysykkelstativer på campus. 3. Marius Myrhe Studerer farmasi ved MN og sitter i kommunestyret for Høyre i Gran, Oppland. Opptatt av studenthelsen, spesielt psykisk helse blandt studenter. Er også bekymret over boligsituasjonen i Oslo. 14

15 STUDENTVALGET APRIL 2014 Blå Liste Blå liste er listen for studenter som befinner seg på høyresiden i den politiske skalaen eller som uavhengig av politiske preferanser anerkjenner sakene vi jobber for. Blå liste ønsker et bredere samarbeid mellom Norges beste utdanningsinstitusjon og nærings- og arbeidslivet, økt satsing på høyere utdanning og forskning over statsbudsjettet og mer frihet til hver enkelt student i studiehverdagen. Blå Liste er tilknyttet Den konservative studentforeningen (DKSF) og erkjenner Høyres kunnskapspolitiske plattform som vår politikk. Toppkandidatene til Blå Liste består av: Lars Madsen Tina Alvær Marius Myhre Studentenes økonomi Den personlige økonomien i Norge er i stadig vekst. Dette fører til dyrere varer når det kommer til mat, klær og ikke minst bolig. Mens mennesker i arbeidslivet opplever en god lønnsvekst, står studentenes inntekt nesten på stedet hvil. Til tross for at økningen i statsbudsjettet for 2014 er den største på mange år er det fortsatt et stykke igjen til målet om heltidsstudenten. Blå liste er ikke imot at studenter velger å jobber ved siden av studiene, men vi mener at man skal ha muligheten til å velge mellom å kunne studere på heltid eller jobbe ved siden av. Blå liste ønsker derfor at studiestøtten økes til 1.5G samtidig som det innføres et fleksibelt utbetalingssystem. Studentene må selv få bestemme hvordan de vil ha pengene sine disponert. Det skal også lønne seg å jobbe for de som ønsker det, derfor vil Blå liste heve inntektstaket betraktelig. Det at man velger å studere kommer samfunnet til gode og skal lønne seg for individet på sikt. Blå liste ønsker derfor at det skal innføres pensjonspoeng for studenter under hele studieløpet. Relevante utdanninger og fri forskning Relevante utdanninger betyr at man har læringskrav og eksamener som er i tråd med hva en jobb vil dreie seg om etter endt utdanning. Utdanningen må i større grad spille på konkurransefortrinnet til Universitet i Oslo, nemlig forskning. Studenter må i tidlig stadie introduseres for forskning gjennom forelesninger og det må følges opp gjennom utdanningsløpet. Akademia er er karrierevei som ikke må bli glemt og graden må vise vei til både i det offentlige og private. Blå liste mener at det i større grad må tas i bruk oppdragsbaserte fagtilbud. Dette vil si at studentene får muligheten til å møte problemstillinger Blå liste ønsker derfor at studiestøtten økes til 1.5G samtidig som det innføres et fleksibelt utbetalingssystem. og caser som er relevante for et fremtidig arbeidsliv. Flere og flere studenter er nødt til å jobbe ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Dette fører innimellom til at man ikke har mulighet til å delta på undervisningen som skjer på campus. Blå liste mener at det er viktig at alle forelesninger videopodcastes og legges ut tilgjengelig for studenten som tar emnet. Dagens teknologi legger til rette for at dette kan gjøres effektivt, uten store hindringer eller tidstap for underviser. Universitetet i Oslo må satse på denne teknologien og sørge for at undervisere ser verdien i videopodcast. Dette vil hjelpe studenter som har deltidsjobb, studenter med barn der det er sen undervisning og fungere som ekstramateriell før en eksamen. Norsk industri er viktig og som landets største utdanningsinstitusjon skal UiO være med på å forske på sentral teknologi som norsk petroleum og gass. UiO forsker på det geologiske aspektet og som verdensledende innenfor dette feltet er det naturlig at institusjonen fokuserer på dette også i fremtiden. Norsk olje og gass er den reneste i hele verden og forårsaker minst ulykker. Miljø er viktig og Norge må fortsette sin gode forskning slik at vi kan bistå andre land i verden til å hente opp naturressursene på en best mulig og ikke minst en mest miljøvennlig måte. Universitetet bør legge til rette for at studentene trekkes mer inn i forskningen underveis i studiene gjennom studentaktiv forskning. Bolig Boligmarkedet i Oslo blir tøffere og tøffere under studietiden. Mangelen på studentboliger er stor, noe som kommer frem hver august når flere tusener står i kø Universitetet bør legge til rette for at studentene trekkes mer inn i forskningen underveis i studiene gjennom studentaktiv forskning. hos samskipnaden i Oslo og Akershus. Blå liste mener at pressområdepolitikken må endres og at det er de store byene, med høyest utleiepriser, som må prioriteres i årene som kommer. Blå liste mener at det må legges til rette for at det kan bygges enklere og mer effektivt. Samskipnaden har i dag ikke mulighet til å bygge tilstrekkelig med boliger pga forsinkelser i tomteprosesser og mangler på tomter. Kommunen må se den langsiktige verdien i å investere i studentboliger. Blå Liste vil at kommunen skal prioritere tomtetildelinger til studentboligbygging. Å komme inn på boligmarkedet for en student eller en som er nyutdannet er ikke lett. Situasjonen ble vanskeligere da staten økte kravet for egenkapital til 15%. Dette kravet har ikke sammenheng med dagens BSU-ordning. Blå liste ønsker å doble dagens BSU slik at det lønner seg å spare og at den reelle muligheten for å komme inn på boligmarkedet øker. 15

16 VALGBILAG Vi i Samfunnsviterlista mener at det skal være obligatorisk for alle seminarledere å ta pedagogiske kurs. Hele lista: 1 Hamed Hassan Europastudier 2 Hamed Hassan Europastudier 3 Kaja Bettine Kirsebom Statsvitenskap 4 Kaja Bettine Kirsebom Statsvitenskap 5 Hans Christian Paulsen Statsvitenskap 6 Hans Christian Paulsen Statsvitenskap 7 Kaja Elisabeth De Ru Europastudier 8 Kaja Elisabeth De Ru Europastudier 9 Sigvart Nordhov Fredriksen Europastudier 10 Sigvart Nordhov Fredriksen Europastudier 11 Fride Hovde Hoff Sosiologi 12 Eirik Gjønnes Nilsen Statsvitenskap 13 Marie Hella Lindberg Utviklingsstudier 14 Marja Liisa Andreassen Statsvitenskap 15 Kristoffer Solberg Statsvitenskap 16 Marit Dahl Hjort Samfunnsgeografi 17 Mads Andreas Danielsen Statsvitenskap 18 Martin Uleberg Europastudier 19 Jørgen Trollebø Europastudier 20 Reidun Ryland Europastudier 21 Morten Grinna Normann Samfunnsøkonomi 22 Hanna Markussen Krogvold Medievitenskap 23 Stian Michalsen Statsvitenskap 24 Vilde Heldal Sosiologi 25 Tone Vesterhus Samfunnsgeografi 26 Stian Aleksander Uvaag Sosiologi 27 Oda Ruggesæter Ertsevåg Statsvitenskap 28 Erlend Sveen Finstad Samfunnsgeografi 29 Linn-Kjersti Sundar Odontologi 30 Karoline Hval Pedagogikk 31 Kim Kristensen Samfunnsgeografi 32 Ida Cathrine Moen Jønsson Tverrfaglige kjønnsstudier 33 Eirik Jørgensen Kultur og kommunikasjon 34 Fredrick André Østlund Blikeng Europastudier 35 Benedicte Tobiassen Midtøstenstudier med arabisk Hamed Hassan, 21 år fra Kongsvinger Jeg studerer Europastudier, og er for tiden på utveksling i Budapest. Semesteret i et EU-land har illustrert for meg hvor viktig det er med en studieretning om Europa og EU. Samfunnets behov for europakunnskap er stor. Der UiO ønsker å legge ned et viktig studie, velger andre prestisjefulle universiteter i Europa å være fremtidsrettet. 2. Kaja Bettine Kirsebom, 21 år, fra Moss Jeg studerer statsvitenskap, og tar vårsemestret utenlands. Gjennom mitt utvekslingsprogram har jeg fått muligheten til å ha et internship ved siden av den teoretiske utdanningen. Dette er et tilbud jeg vil at UIO skal tilby alle sine studenter, slik at vi får relevant arbeidserfaring og kan gå et stadig tøffere jobbmarked i møte. 3. Hans Christian Paulsen, 22 år fra Stavanger Jeg studerer statsvitenskap og er medlem av fagutvalget på statsvitenskap, og er arrangementsansvarlig i SVSU. Jeg er opptatt av et undervisningstilbud hvor det er reell nærhet mellom fag og student, med gode seminarer og tellende oppgaver. Jeg har studert ved St. Andrews i Skottland, hvor undervisningen var lagt opp på en slik måte.

17 STUDENTVALGET APRIL 2014 Samfunnsviterlista Samfunnsviterlista er en partipolitisk uavhengig studentliste. I 2014/2015 vil vi jobbe for bedre undervsining og opprettelse av praksisemner på alle fakulteter. I tillegg vil vi jobbe mot nedleggese av bachelorprogrammet i Europastudier. En god utdanning består av relevant innhold, konkret oppfølging av den enkelte student og engasjement hos både underviser og student. Vi i Samfunnsviterlista opplever at mange studier ved UiO har stort forbedringspotensiale når det kommer til arbeidslivsrelevans og praktiske ferdigheter. Samfunnsviterlista vil derfor sette fokus på tre konkrete tiltakspakker som vil sørge for at studentene tilbys mer relevant faglig innhold, personlig oppfølging og økt kontakt med de ansatte. Fem forslag til bedre undervisning: - Lite er mer demotiverende enn å legge mye innsats i en oppgave man opplever som mer eller mindre bortkastet. Seminarer hvor innsats faktisk betyr noe er svært viktig. Oppgaver som gjøres kvelden før, som ingen leser og som blir automatisk godkjent fører til dårlig innsats, mangelfullt utbytte og manglende motivasjon. Et slikt møte med universitetet reduserer stuentenes respekt for UiO som institusjon, og fører til en ond sirkel med lavere innsats fra studentene og lavere krav fra universitetet. Vi foreslår at både oppgavene og innsatsen i seminarer skal telle som en del av den endelige karakteren i fagene. Høyere krav fører til økt innsats og større læringsutbytte, og dermed bedre læring og resultater. - Vi i Samfunnsviterlista mener at det skal være obligatorisk for alle seminarledere å ta pedagogiske kurs. Dette er i dag frivillig for den enkelte seminarleder. Seminarledere må følges opp underveis i seminarrekken og få konkrete tilbakemeldinger. Det er for stor grad av tilfeldighet på kvaliteten på seminarene, og et kontinuerlig arbeid med utveksling av erfaringer mellom nåværende og tidligere seminarledere vil føre til bedre undervisning. - Spørretimer: Universitetet bør i samarbeid med fag- og programutvalg arrangere faglige spørretimer med engasjerte vitenskaplige ansatte, gjesteforelesere og masterstudenter, der studenter som har spørsmål rundt emnene sine kan komme med disse. Dette skal være et lavterskeltilbud som bidrar til å redusere avstanden mellom ansatte og studenter. - Universitetet skal tilby gode kurs i akademisk skriving, programmering og presentasjonsteknikk i starten av Samfunnsviterlista vil jobbe for at det opprettes praksisemner på alle fakulteter. utdanningsløpet. En samfunnsvitenskaplig utdanning er avhengig av å kombineres med evnen til å vise frem egen kompetanse. Derfor er formidlingsevner, både skriftlige og muntlige, helt avgjørende for at universitetet skal klare å utdanne de kandidatene samfunnet etterspør og behøver. - Case-løsning: Jobbintervjuer blir stadig oftere organisert som oppgaveløsning. Dette er en format som også kan integreres i undervisningen. Det er ingenting i veien for at professorer kan invitere organisasjoner og bedrifter for å gi studentene mulighet til å prøve ut det de har lært på en aktuell problemstilling. Dette vil gjøre undervisningen mer relevant, virkelighetsnær og motiverende for studentene. Praksis i utdanningen Samfunnsviterlista vil jobbe for at det opprettes praksisemner på alle fakulteter. Mange studenter er usikre på egen kompentanse og usikre på hvordan man skal få seg en jobb som er relevant for sin utdanning. Praksiserfaring er med på å gi en ramme til studiene, som ikke bare gir verdifulle erfaringer, men også økt faglig fortsåelse. Det hersker ingen tvil om at mange studier i samfunnsfag og humaniora møter store utfordringer når det kommer til arbeidslivsrelevans. Det er viktig at kunnskapen og verdiene vi tilegner oss er anvendelige også utenfor akademia. Universitetet bør ikke bare gi oss teoretisk kunnskap, men også praktiske ferdigheter, som evne til å samarbeide, arbeide produktivt i team, tenke kritisk, resultat- og løsningsorientert, samt en godt utviklet virksomhetsforståelse. Vi ser for oss et opplegg med ulønnet praksis to dager i uken i ett semester for en relevant organisasjon, organisert som et fritt emne. En samfunnsviter kan f. eks. jobbe for et departement eller en interesseorganisasjon, en historiker for et museum eller forskningsinstitusjon og en samfunnsøkonom for SSB, bank eller annen bedrift. Både utenlandske og andre norske universiteter som UiB har gode erfaringer med ulike modeller som UiO kan lære av. Samfunnsviterlista mener at å legge ned bachelorprogrammet i Europastudier strider mot det et universitet skal stå for. Nei til nedleggelse av europastudier: Samfunnsviterlista mener at å legge ned bachelorprogrammet i Europastudier strider mot det et universitet skal stå for. I en tid hvor Europa står overfor store utfordringer, og Norge blir stadig tettere integrert med EU, må universitetet bidra til å utdanne fagpersoner med spisskompetanse på hvordan vi skal håndtere utfordringene og mulighetene vi møter på gjennom vårt forhold til EU. Europapolitikk er viktig nok til at UiO har et eget internasjonalt anerkjent forskningssenter på fagfeltet, og da blir det inkonsekvent å legge ned studieretningen som er knyttet til dette. Forskere ved UiO har f. eks. påvist at et stort flertall av de som jobber i statsforvaltningen jobber med EU- og EØS-relaterte saker, samtidig som kompetansen på området er mangelfull. Universitetet har et ansvar for å opprettholde en utdanning samfunnet har behov for, og informere søkerne om studieretningens relevans, heller enn å gjemme seg bak argumenter om at søkertall skal avgjøre hvilke studieretninger som skal bestå. 17

18 VALGBILAG Hele lista: 1 Simen Eriksen Historie 2 Simen Eriksen Historie 3 Marthe Oldernes Rettsvitenskap 4 Marthe Oldernes Rettsvitenskap 5 Ane Drougge Vassbotn Medisin 6 Ane Drougge Vassbotn Medisin 7 Ann Helen Skaanes Nordisk 8 Ann Helen Skaanes Nordisk 9 Trygve Bernhardt Moen Haaland Norrøne og keltiske studier 10 Trygve Bernhardt Moen Haaland Norrøne og keltiske studier 11 Ine Elisabeth Vestengen Historie 12 Ine Elisabeth Vestengen Historie 13 Sofie Bergh Øvrebø Rettsvitenskap 14 Sofie Bergh Øvrebø Rettsvitenskap 15 Amanda Schei Statsvitenskap 16 Ingrid Agnes Keenan Rettsvitenskap 17 Magnus Sparre Statsvitenskap 18 Eirik Sti Europastudier 19 Magnus Løken Historie 20 Sunniva Marie Hustoft Internasjonale studier 21 Alva Amalie Talsnes Eide Psykologi 22 Mina Løken Psykologi 23 Christina Teige Apuzzo Samfunnsøkonomi 24 Runar Bjørkvik Mæland Filosofi 25 Mikal Bjørkli Kvamsdal Filosofi 26 Henrik Halvorsen Hortemo Musikkvitenskap 27 Eivind Nordgaard Hermstad Medisin 28 Hilde Veddegjerde Japan-studier med japansk 29 Tobias Thune Kløver Asiatiske og afrikanske studier 30 Ingrid Mentzoni Internasjonale studier 31 Hanne Svardal Berg Medisin 32 Hallvard Skorpen Medisin 33 Øyvind Norby Bjørgo Sosiologi 34 Kjersti Brevik Møller Arabisk 35 Matilde Monsen Lektor 36 Julianne Ferskaug Rettsvitenskap 37 Simone Louise Brassien Enkeltemner 38 Andreas Skjæret Rettsvitenskap 32 Per Magnus Sandsmark Museologi 39 Daniel Heggelid Rugaas Historie 40 Naomi Ichihara Røkkum Statsvitenskap Simen Eriksen Samskipnaden trenger en opptrapping på psykisk helse. Vi tilbyr studentene velferdstjenester for at alle skal ha tilgang på et nært, billig og godt tilbud mens de studerer. Da er det utrolig viktig at de som søker hjelp for psykiske problemer opplever den psykiske helsetjenesten som et trygt tilbud, ikke et hvor de skal kvernes inn og ut så fort som mulig. 2. Marthe Oldernes Jeg vil at UiO skal bli best på undervisning! Da må vi kreve at undervisning blir like prioritert som forskning og tørre å satse mer på kvalitet fremfor kvantitet. Undervisningstilbudet må styrkes og vi må stille krav til pedagogisk kompetanse for alle som underviser. 3. Ane Drougge Vassbotn Jeg vil at UiO skal være et grønt og moderne universitet. Jeg vil fortsette å jobbe for at alle forelesninger skal podcastes og at vi skal ta i bruk ny teknologi på en hensiktsmessig måte. UiO må være fremtidsrettet på miljø: vi må prioritere forskning som får oss ut av oljealderen!

19 STUDENTVALGET APRIL 2014 Liberal Liste Liberal liste har forankring i sosiale og liberale verdier. Vi ønsker et universitet med høy akademisk standard hvor studentenes frihet står i sentrum og det finnes en fri forskningskultur. KVALITET I UTDANNINGEN Et av grunnprinsippene i den liberale ideologi er at hvert enkelt menneske har en grunnleggende rett til å bestemme over sitt eget liv, og at alle mennesker har og skal ha like rettigheter og lik verdi. Frihet er å kunne studere når, hvor og hvordan man vil, med så gode hjelpemidler som mulig. Derfor mener vi at undervisningen ikke skal være obligatorisk, der det ikke er nødvendig. Liberal liste vil også gjøre en lesesal døgnåpen ved UiO. Frihet betyr like muligheter til å studere, uansett hva slags bakgrunn man har. Det er mange grunner til at folk velger å utdanne seg. Og det er viktig at universitetet bidrar til å utdanne fremtidige arbeidstakere. Men utdanning er også viktig fordi samfunnet trenger borgere med en utviklet kritisk sans og evne til selvrefleksjon. Et høyt kunnskapsnivå i samfunnet er utelukkende positivt. Å lære er alltid en kombinasjon av teori og praksis. For mange universitetsfag legger kun opp til teori. Dette er et problem fordi studenter i stor grad blir overlatt til seg selv når de ønsker praktisk kompetanse innenfor sitt fagfelt. Programmene burde legge opp til mer studentaktiv forskning som undervisningsmetode, og samarbeid og praksismuligheter hos arbeidslivet som en del av graden. Et godt læringsmiljø og god studiekvalitet går hånd i hånd. Det er viktig å få til skikkelige opplegg for bedre oppfølging og veiledning ved alle fakulteter. Vi mener undervisning bør tas like alvorlig som forskning. I dag er det få formelle insentiver for å være en god foreleser, selv om utdanning er en av universitetets hovedoppgaver. Vi mener det må stilles krav til pedagogisk kompetanse til undervisere og god undervisningskompetanse skal bli lagt stor vekt på ved ansettelser. Liberal liste vil jobbe for bedre og hyppigere pedagogisk opplæring av forelesere. Liberal liste vil: - At mindre undervisning skal være obligatorisk - At en lesesal skal bli døgnåpen - At det skal legges opp til mer praksis i studiene - At det skal stilles krav til pedagogisk kompetanse ved ansettelser - At forelesere blir kurset i pedagogikk og didaktikk jevnlig ET GODT STUDENTLIV Alle har en psykisk helse, ikke nødvendigvis Frihet betyr like muligheter til å studere, uansett hva slags bakgrunn man har. bare de som definerer seg selv som psykisk syke. De aller fleste studenter vil i løpet av studietiden slite med eksamensangst, kjærlighetssorg, ensomhet eller bare trenge noen å snakke med. Derfor er det viktig med en god studenthelsetjeneste. En god studenthelsetjeneste er også viktig for å unngå å avbryte studiene hvis man blir psykisk syk. Liberal liste vil utvide tilbudene til studenthelsetjenesten og lage flere lavterskeltilbud. Vi vil øke bevilgningene til SiO psykisk helse, slik at kapasiteten blir større. Et best mulig velferdstilbud på UiO vil gi trygge rammer rundt studiene. UiO skal være en trygg og imøtekommende institusjon, hvor man som student blir sett, hørt og respektert. Det må bli lettere å si ifra når ens rettigheter som student blir brutt, og UiO må jobbe for at det på alle fakulteter og institutter skal være en kultur der ingen er redde for å få reprimander. Bedre kjønnsbalanse er kvalitetsfremmende og demokratiserende. Arbeidsmiljøet er bedre når det er jevn representasjon av begge kjønn. Liberal liste vil jobbe for tiltak for god kjønnsbalanse ved UiO, særlig ved høyere universitetsstillinger, hvor det i dag er stor overvekt av menn. Liberal liste er likevel ikke for radikal kjønnskvotering, da vi mener man alltid skal velge den best kvalifiserte kandidaten. Liberal liste vil: - Øke bevilgningene til SiO psykisk helse - At UiO skal jobbe for at det blir en bedre kultur for å si i fra - At UiO jobber for en bedre kjønnsbalanse i akademia FREMTIDSUNIVERSITETET UiO må henge med i tiden. Selv om UiO er landets eldste universitet, er det ingen grunn til å være gammeldagse. På sikt bør alle forelesninger bli tilgjengelig på nett, enten som podcast eller videopodcast. For å fortsette sin status som et av Norges fremste universiteter må UiO ha oppdatert utstyr til forskning. Og digitale læremidler må brukes på en god måte, slik at det faktisk gir studentene et bedre læringsutbytte. Samtidig med denne utviklingen må man ta nye utfordringer på alvor. Med en stadig digitalisering av samfunnet må Et godt læringsmiljø og god studiekvalitet går hånd i hånd. også studenters personvern beskyttes. Studenter skal til enhver tid være klar over opplysningene som er lagret om dem av UiO og SiO. UiO er en stor institusjon og må kontinuerlig jobbe for å være mest mulig miljøvennlig. Dette innebærer alt fra enkle miljøtiltak som kildesortering, et bedre vegetartilbud, strømsparing til større prinsipielle avgjørelser. Grønn, miljøvennlig og bærekraftig forskning skal alltid prioriteres over forskning på fossilt brensel ved tildelinger av forskningsmidler og forskningsprosjekter. UiO skal ikke drive med forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning. Liberal liste vil: - At alle forelesninger skal bli podcastet - At UiO skal ivareta studenter og ansattes personvern - At UiO skal være mest mulig miljøvennlige - At UiO ikke skal drive med forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning. 19

20 VALGBILAG Med mer enn 10% internasjonale studenter på UiO, og ingen internasjonal representant i Studentparlamentet, mener vi det er for mange studenter som blir holdt utenfor og ikke får sin stemme hørt. Hele lista: 1 Enzo Rossi Master in Higher Education 2 Enzo Rossi Master in Higher Education 3 Dagmara Julita Grzybowska Latin American Studies 4 Dagmara Julita Grzybowska Latin American Studies 5 Joey Corbin Master in Higher Education 6 Joey Corbin Master in Higher Education 7 José Manuel Arencibia Alemán Economics 8 José Manuel Arencibia Alemán Economics 9 Rachelle Esterhazy Master in Higher Education 10 Rachelle Esterhazy Higher Education 11 Kristina Muñoz Ledo Klakegg Kultur og Kommunikasjon 12 Kristina Muñoz Ledo Klakegg Kultur og Kommunikasjon 13 Ksenia Nazaryeva Master in Higher Education 14 Ksenia Nazaryeva Master in Higher Education 15 Ljiljana Krstic Master in Higher Education 16 Peter Sekyere Master of philosophy 17 Karen Jacqueline Contreras Lisperguer Master i Samfunnsokonomi 18 Maria Reinlie, Latin American Studies 19 Maria de Lourdes Vazquez Lopez Latin American Studies 20 Viviana Daza Comparative and International Education 21 Eleonora Dolgoska Master in Higher Education 22 Nayara Machado Europeisk og amerikanske studier 1. Enzo Rossi Jeg heter Enzo, jeg kommer fra Uruguay og jeg studerer en MPhil i Høyere Utdanning. Jeg har jobbet med studenter og skoler i 7 år. Jeg elsker universiteter og deres forhold til kunnskap, studenter og samfunn. Jeg tror at den beste måten en institusjon kan tjene sine studenter på er ved å hjelpe dem til å bli internasjonaliserte verdensborgere. Vi ønsker å sikre at alle har tilgang til utveksling i utlandet, språkkurs og et internasjonalt læringsmiljø. 2. Dagmara Julita Grzybowska Hei, jeg er Dagmara og jeg er en andreårstudent på bachelorgraden i latinamerikanske studier på UiO. Jeg er på internasjonal liste fordi jeg tenker det er på høy tid å øke deres representasjon. Vi burde huske at internasjonale studenter ikke bare er de som kommer fra utvekslingsprogrammer som Erasmus, men at de også er bachelor- eller masterstudenter som ikke kommer fra Norge Joey Corbin Jeg er fra USA, studerer Higher Education og er engasjert i fagutvalget. Som ansatt og student ved Universitetet i Oslo får jeg et unikt perspektiv og ser at en bedre oppfølging av alle studenter skaper en bedre studiehverdag. Jeg er opptatt av å skape tilhørighet og et tettere studentmiljø.

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 HF Det humanistiske fakultet Kandidatene er Anne Helene Bakke, Kathrine Bache Nilsen, Fredrik Aronsen, Espen Eigil Barrat-Due Solum, Eirik Juul Aafthen Jørgensen,

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

DERA Det Eneste Reelle Alternativ

DERA Det Eneste Reelle Alternativ DERA Det Eneste Reelle Alternativ «Fordi trivsel er viktigst!» Valgplattform 2015/2015 Universitetet i Bergen 1 Dette kommer DERA til å kjempe for neste studieår: 1.0 - Våre 10 hovedsaker 1.1 Eksamensfri

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Politisk plattform for Studenttinget 2015

Politisk plattform for Studenttinget 2015 Politisk plattform for Studenttinget 2015 Studenttinget ved NTNU representerer alle NTNUs omlag 23 000 studenter. Politisk plattform er, sammen med handlingsplanen og informasjonsplanen, grunndokumenter

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag Alexander Koch Ansvarsbevisst, jeg gjør det jeg skal gjøre Omtenksom, tenker på andre, evt. konsekvenser av avgjørelser Kreativ, tenke utenfor "boksen", ser gjerne etter alternative

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet?

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Fra hverdagen på HF ved UiO «Agenter» for studentmobilitet (eller mot) Administrative tilretteleggere

Detaljer

0. INNLEDNING 1. UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET 2. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ 3. ET GRASSROTDEMOKRATISK UNIVERSITET 4.

0. INNLEDNING 1. UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET 2. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ 3. ET GRASSROTDEMOKRATISK UNIVERSITET 4. 0. INNLEDNING 1. UNIVERSITETET OG FORNYBARSAMFUNNET 2. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ 3. ET GRASSROTDEMOKRATISK UNIVERSITET 4. STUDENTVELFERD Vi mennesker er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Det

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag Dennis Kristoffer Hoel Gode lederegenskaper/teamarbeid -ref verv som faddersjef i 2015. Meget inkluderende og sosial person - ref studentambassadør for Hioa ved besøk av studenter

Detaljer

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Et personlig blikk Basert på 4 år som instituttleder Store omleggingsprosesser

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11 60 m - G-10 Laksevåglekene 600 m - G-11 13 Brage Dybwad Bergens TF 14 Brede Laastad Bjørykke Bergens TF 19 Fabian Filip Rimestad Bergens TF 70 Gjert Høie Sjursen Gneist,IL 72 Henrik Berger Ettrup Gneist,IL

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 14/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.04.15 * Ref-sak 15/15 Saker

Detaljer

Blå Liste Program 2014-2015

Blå Liste Program 2014-2015 Blå Liste Program 2014-2015 Samarbeid med næringslivet - Bedre treningstilbud i sentrum - Ny studentvilla Innhold: 1. Innledning 1.1. Programmet 1.2. Listen 2. Grunnsyn 3. Hovedsaker 3.1. Bedre treningstilbud

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

Prinsipprogram for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Prinsipprogram for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Prinsipprogram for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Vedtatt på Studentparlamentets møte 09/11-12 den 30. mars 2012. Præambulum Prinsipprogrammet for Studentparlamentet ved Universitetet i

Detaljer