ÅRSMØTE Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1"

Transkript

1 ÅRSMØTE Side 1

2 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til å skrive under årsmøte referat 5. Godkjenning av sakliste og fremmøtte stemmeberettigede 6. Årsberetninger 7. Fastsetting av kontingent for sesongen Innkomne saker 9. Regnskap Forslag til budsjett Valg Side 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING Medlemsutvikling Medlemstallet ved årsskiftet var 356 hvorav ca. 55 var frivillige (oppmenn/trenere). Vi har et snitt for de aldersbestemte lagene på ca. 22 spillere pr årskull, og alle alderstrinn har store nok tropper for å kunne stille minimum ett fulltallig lag. Ett unntak fra dette, da vi mangler lag på ett alderstrinn. De tre yngste alderstrinnene har god bredde med ca. 24 spillere på hvert trinn. Rekrutteringen er dermed stabil for klubben. Organisasjon og administrasjon Det er blitt avholdt 7 styremøter i 2014/15. Arbeidsfordelingen i styret har fungert på en bra måte, selv om arbeidsmengden på enkelte kan ha blitt rimelig stor. Formann/nestformann har tatt ansvar for klubbens sponsorarbeid dette år, samt materialforvalter-rollen som har vært ubesatt siden sommeren For sesongen 2014/15 har Hinna Håndball 3 miljøtrenere, 2 knyttet til HU-laget en og som er direkte koplet mot en spiller på 2003 årgangen. Idrettsrådet som overfører disse midlene har vært særdeles imøtekommende og hjelpsomme i saksgangen rundt miljøtrenerne. Det er også viktig for kommende sesong at Hinna Håndball søker om denne støtten. Representasjon I året som er gått har Hinna Håndball vært representert i ulike sammenhenger i forbindelse med møter hos Idrettsrådet, Håndballalliansen, Stavanger Kommune, Klubbledermøter og ved Regionstinget. Generelt fra innsiden i styret Årets frivillige personer i styret ble konstituert i mars Dette styret består av 7 representanter samt 1 spillerrepresentant. Det var bestemt at et utvalg skulle gjennomføre arrangementer og dugnader med et styremedlem som lederen av dette utvalget. Det har ikke blitt gjennomført, slik at mye av dett arbeidet har falt på Thorild Johnsen som dugnadsansvarlig. Vi vil igjen forsøke å få til en komite for neste år, slik at dette ansvaret kan fordeles på et utvalg i stedet for på et styremedlem. Alle styremedlemmer er på valg dette år. 2 av styremedlemmene har valgt å ikke stille til gjenvalg. Disse må erstattes, og årsmøtet må vurdere om styret skal utvides med ytterligere ett medlem. Vi forsøker samtidig å få på plass en dugnads- og arrangementskomite på minimum 3 stykk. Denne komiteen kan utvides i klubbens videre arbeid. Dugnadsarbeid er obligatorisk for enhver spiller eller foresatte for at klubben skal ha en forsvarlig økonomi. Dugnadsarbeidet i Hinna Håndball har i inneværende sesong blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, selv om ikke alle har deltatt like iherdig har vi kommet i mål med de dugnadsoppgaver vi har påtatt oss som klubb. I kommende sesong så håper vi på en økning i dugnadstilkomsten til klubben. Hinna Håndball er avhengig av inntektene og alle dere som stiller opp og gjør en dugnads innsats. Resultatet av vår felles dugnad er at vi kan tilby håndball for våre håpefulle, støtte lag under reiser etc. Vi som dugnadsarbeidere må ta ansvar, og utføre oppgavene vi blir tildelt for at Hinna Håndball skal eksistere på dette nivået. Ny komite ønskes derfor etablert. Internettside Våre nettsider er rimelig levende. Det er fremdeles klubbens mål at denne nettsiden i tillegg til å være informasjonskilde også kan bli mer levende med flere innlegg fra lagenes prestasjoner. Hinna Håndball sine sponsorer har denne siden hvor de presenterer sine logoer og holdes oppdatert på hva som skjer i klubben. Vi trenger ny ansvarlig for nettsiden vår og er den personen som skal kontaktes dersom det er ønsker rundt nettsiden. Dersom ikke vi finner denne personen i årsmøtet delegeres dette til dugnadskomiteen. Side 3

4 Økonomi Klubbens økonomi er sunn og nøktern. Inntekter for 2014 var kr ,-, og samlede utgifter kr ,-. Etter finansposter på kr ,-gir dette et underskudd på kr ,-. Vi har også endret periodisering på lønnskostnader, årsresultatet er derfor svekket på grunn av denne periodiseringsendringen. Det negative resultatet gjør at vi må søke å øke inntektene noe neste år. Budsjett for kommende sesong er laget og en slik gjennomføring vil sikre Hinna Håndball en fornuftig drift også kommende sesong. Medlemmene i Hinna Håndball har for inneværende år vært pliktoppfyllende med tanke på innbetaling av medlems kontingent og Enjoy innbetalinger. Medlemsnett som Hinna Håndball benytter er oversiktlig og greit med tanke på oppfølging av innbetalinger. Medlemskontingent, kiosk salg, sponsorinntekter og dugnadsarbeid er dominerende på inntektssiden. Sportslig Sesongen 2014/2015 har vært veldig positiv for de fleste av våre lag. Det bør nevnes at klubbens mål om opprykk for vårt 2 divisjonslag fremdeles er en framtidig målsetting. VI er svært nærme en 4 plass både i 2 og 3 divisjon, og 5 divisjonslaget havnet midt på treet. Hinna sine HU lag markerte seg også i 2014 med humør, spilleglede og fin idrett. Fokus på tabell og kampresultater er tatt bort. Spillet og idrettsgleden kommer mer i fokus og resultat kommer i andre rekke. Dette har vært positivt for denne gruppen. Tap og vinn med samme sinn er mottoet for denne gruppen i år. Nedover i klassene registreres en kjempeinnsats av spillere, ledere, støtteapparat og foreldre. Mye gode resultater, og semifinale i PW-cup for J99 kan nevnes som en av de store prestasjonene. Mange nye foreldre og andre bidrar som trenere, oppmenn og medhjelpere rundt lagene. Dette er verdifullt for spillerne, miljøet og klubben som helhet. God innsats på trenersiden er helt avgjørende for å beholde spillerne over tid. Sportslig utvalg junior vil igjen fra starten av neste sesong gi et tilbud til åringene om deltakelse på dommeraspirantkurs. Utvalget har forsøkt i inneværende sesong å tilby trenerkurs/aktivitetskurs for dem som måtte ønske det. Klubben har ikke hatt god respons på disse tilbudene. Det oppfordres sterkt til trenere og oppmenn og bidra til å rekruttere framtidige dommere, da vi ikke klarer å nå kretsens minimumsantall for dommere. Dette påfører klubben bøter. Dommerkontakt for Hinna Håndball er Torbjørn Hinna. Utfordringer Hinna Håndball ønsker fortsatt å øke rekruttering fra mini nivå og oppover i aldersklassene. Vi fremmer allsidighet ved å samordne våre treningstider med fotballklubbene Vaulen og Hinna, slik at jentene kan drive med begge idretter. Det er videre viktig å kunne tilby to nivåer på hvert årskull oppover i tenårene, slik at både medlemmer som vil satse mye på håndball og de som har andre interesser som de vil bruke tid på, har et tilbud i Hinna Håndball. Det er et mål å opprettholde minst 20 spillere per årsklasse slik at det blir praktisk mulig å få dette til. Også for seniorlagene ønsker vi en bredde i tilbudet. I år har vi hatt tilbud om spill i 2, 3. og 5. divisjon. På kort sikt bør vi kunne mønstre seniorlag som spiller i 1, 3 og 4 divisjon. Dette vil matche klubbens ambisjon og strategi. Det er vesentlig at vi beholder de mange og gode trenerressursene klubben har, samt at vi utvikler og knytter til oss nye. Rekruttering/oppfølging av nye dommere er viktig. Likedan er det avgjørende at foreldre og eventuelt andre frivillige påtar seg verv i klubbens styre og utvalg. Sist, men ikke minst er det viktig å sikre klubben en stabil og forutsigbar inntekt, som står i forhold til ambisjoner og aktiviteter. En stor takk til spillere, lagledere, sportslig utvalg, styre, sponsorer og andre som bidro til aktiviteter og støttet Hinna Håndball i Deres engasjement, innsats og samarbeid er helt avgjørende for trivsel og moro i Hinna Håndball. Hinna, 15. mars 2015 På vegne av styret i Hinna Håndball Kjetil Galta Styreleder Side 4

5 Årsrapport for Hinna jenter 2008, sesongen 2014/2015. Vi er 20 spillere totalt og har ett jevnlig tilsig av nye spillere. En spiller har sluttet i løpet av året pga flytting. Utviklingen har vært svært bra fra nybegynner nivå til å kunne motta og kast ball mot mål. Vi har stor fokus på grunnleggende kast teknikk med stam fot og kast arm. Utviklingen på fokus områdene er bra for de fleste spillerne. Vi stiller med de spillerne som kan til kamphelgene og stiller lag etter antall spillere som stiller. Vi er tre trenere. Anja Hammer, Kjetil Lussand og Ørjan Fiskaa (trener/oppmann). Vi har deltatt i ring 18, hvor vi har deltatt i fire turneringshelger. To av helgene har vi vært arrangør i sammen med Hinna 07 og 06. Veldig bra oppmøte på trening og kamphelger. Trivselen er bra. Ingen spesielle utfordringer i laget. Alt fungerer bra. Ørjan Oppmann J-08 Årsrapport for Hinna jenter 2007, sesongen 2014/2015 Treningene startet opp igjen i september I løpet av høsten bestod laget av omtrent 32 spillere, men etter jul har vi vært ca 26 spillere på trening. Laget har trent hver onsdag i Hetlandshallen. Hovedfokuset i høst har vært på å opprettholde treningsgleden og ha fokus på håndballferdigheter som skudd, finter og stussing av ballen. I tillegg har vi hatt fokus på enkle spilleregler som antall skritt, innkast og linjen. Trenerne har også i år vært på kurs, og fikk der bekreftet at arbeidet vi har lagt ned i treningene holder mål. Vi har stilt 5 og 6 lag på de 3 miniturneringene vi har deltatt på så langt denne sesongen. Vi har stilt med flest mulig lag slik at jentene skal få mest mulig spilletid. Det har vært bra oppmøte, og jentene har satt stor pris på å få være med på disse turneringene. I tillegg til de fire turneringene vi deltar på i regi av Ring 18 har vi også meldt på 2 lag til Kongeparken Cup i midten av april. Vi har en herlig gjeng med jenter, og vi har også en flott foreldregruppe som stiller opp på dugnad. Vi i trenerteamet gleder oss til mange flere sesonger med jentene på 07-laget. Et lite hjertesukk fra oss er at vi også i år ble oppsatt i to ringer. Dette medfører mye frem og tilbake i begynnelsen av sesongen, og medførte dessverre også at vi måtte arrangere 2 turneringer. I tillegg til at dette blir svært kostbart for klubben (for kjøp av medaljer og pokaler) medfører det ekstra belastning for oppmenn og foreldre når det gjelder dugnadsarbeid. Vi håper at vi slipper å bli satt opp i to ringer neste sesong. Disse har vært med i trenerteam og støtteapparatet: Trond Lie (trener), Merete Gjøse (trener), Terje Larsen (trener) og Thale Vignes(trener/oppmann) Med vennlig hilsen Thale Vignes, oppmann/trener for j-07. Side 5

6 Årsrapport for Hinna jenter 2006, sesongen 2014/2015. Vi er en stor gruppe, der det er veldig god oppslutning både på trening og i forbindelse med turneringer. Det er noen spillere som har sluttet inneværende sesong, men vi har også fått en del nye spiller, så troppen er like stor. Antall spillere Antall spillere er i dag 24 (ved inngangen til årets sesong var vi 23 spillere). Antall lag I forbindelse med sesongens 4 miniturneringer, har vi stilt med ca. 20 spillere og 5 lag. Trenere/oppmann Vi har i løpet av sesongen fått flere foreldre som har engasjert seg på trening, så i dag har vi 4 faste trenere, og i tillegg 2 trenere (foreldre) som ofte bistår, både på trening og ifm. turneringer. Undertegnede er oppmann (og 1 av de 2 trenerne som bistår ved behov). Har ikke mottatt signaler om at noen av trenerne vurderer å slutte, så jeg forventer at vi fortsetter med de samme trenerne og med meg som oppmann også neste år. Turneringer Vi har spilt 4 turneringer, hvorav 2 av disse turneringene har vært i regi av oss (Hinna). Målsetting Forbedre det tekniske spillet, og øke treningsmengden (forstår det slik at vi øker fra 1 til 2 treninger i uke neste sesong, noen som også er sterkt ønsket) Miljø og trivsel De aller fleste jentene har vært med i flere år, og noen av de nye spillerne har møtt opp på trening fordi de allerede kjenner andre spillere. Jeg opplever miljøet som veldig godt og inkluderende. Kravet til økt innsats og utvikling vil nok bli skjerpet neste sesong. Utfordringer Flere av trenerne ønsker treninger i Hetlandshallen, dels fordi det er tregulv og dels fordi det er der Hinna holder hus. Når det er sagt er fasilitetene og lydnivået mye bedre i Jåttåhallen, og mange av de nye spillerne på laget kommer nettopp fra Hinna/Jåttå. Mvh Stig Oppmann Hinna J06 Årsrapport Jenter 2005 for sesongen 2014/2015 Antall spillere/utvikling; 16 spillere, 4 nye høsten nye våren 2015 Antall lag per års trinn; 2 lag, se ellers målsetn./resultat. Status trenere/oppmenn; Vanja Alves (hovedtrener), Cathrine Young-Halvorsen (hjelpetrener), Aase Vorre Skuland (oppmann Turneringer/ seriespill; Aktivitets Serien, Jenter 9, Pulje 13. Har også planlagt å delta på Dyrepark Cup, august Målsetting og eventuelt resultater, Det føres ikke antall scoringer i Aktivitets Serien. Jentene har allikevel store ambisjoner om å vinne flest mulig kamper. Sammensetning av lagene varierer mellom de ulike kampseriene. Side 6

7 Dermed får alle spilt med ulike lagvenninner i løpet av sesongen. Dette styrker samholdet i laget. Laget har denne sesongen trent en dag i uken. For neste sesong vil dette økes til 2 treningsdager. Miljø og trivsel; Jentene er fra 3 ulike skoler, Kvaleberg, Vaulen og Jåttå. De trives godt i lag og er en sammensveiset gjeng. Flere av jentene har spilt sammen siden 1. klasse og utgjør den stabile kjernen i laget. Noen av de «nye» jentene denne sesongen hadde spilt på laget tidligere, så det var kjekt å få de med oss igjen. Jentene er flinke til å inkludere nye spillere. Foreldrene bidrar også godt både på trenersiden og med dugnadsarbeid. Det er avholdt 2 foreldremøter denne sesongen. Eventuelle utfordringer; Holde jentene på laget fra år til år, sikre rekruttering ved frafall. Ved sesongstart var det veldig usikkert om vi klarte å stille 2 lag i serien. Dette løste seg utover høsten, så fra 2. kampserie i oktober og utover i sesongen har vi stilt med 2 lag inkl. innbyttere. Aase Vorre Skuland (oppmann) Årsrapport for Hinna Jenter 2004 for sesongen 2014/2015 Vi er nå ved årets slutt 32 jenter på Hinna Laget består i en kjerne på rundt 25 spillere som har vært med siden oppstart i 1. klasse. I årets sesong har det kommet til nye spillere fra andre klubber, og det har kommet til nye spillere som ikke har spilt håndball før. Noen har sluttet og noen nye har begynt, stort sett gjennom hele sesongen slik at en har vært rundt 32 jenter hele sesongen. Vi har vært 4 lag med 8 spillere både i serien med liten bane og stor bane, og har holdt på de 4 lagene gjennom hele sesongen. Vi synes vi har fått 4 jevne lag som alle har hatt spillere fra de skolene (Jåtten, Vaulen, Kvaleberg) som er representert. Status trenere og oppmenn har vært at vi har hatt tre trenere/lagledere gjennom hele sesongen, i tillegg har vi hatt ekstra god hjelp fra to andre foreldre ved sykemelding hos en av trenerne. Laget har hatt tre oppmenn som har delt på oppgavene gjennom sesongen Alle fire lagene har hevdet seg bra gjennom hele sesongen både på liten bane og stor bane etter jul, og alle spillere har fått utfordret seg på sitt nivå. En har likevel på slutten av sesongen avtalt en hospiteringsordning med jentene som er ett år eldre. Vi håper dette skal bli en fin ordning. Målsettingen har vært at vi skal ha fire jevnbyrdige lag, og at alle spillerne skal få utfordringer som gjør dem til bedre spillere både på trening og i kamp. Vi mener vi har fått til dette, men har gjerne litt å hente på å gi de aller beste enda bedre utfordringer. Miljø og trivsel er veldig bra, og det er en sammensveiset gjeng der nå mange har spilt sammen i fem år. Utfordringene kan nok være det å ivareta og gi et godt opplegg for de aller beste og for de som er ferskes, når vi gjennom året får flere helt nye spillere Vi har i år ikke vært med på noen turneringer, men vi håper å bli en god kontingent som drar til Dyreparken Cup rett etter sommerferien. På vegne av trenerne Fredrik Feyling Side 7

8 Årsrapport Jenter 2003 for sesongen 2014/2015 I J-03 er vi pr i dag 18 jenter fra Vaulen, Kvaleberg, Gausel og Jåtten skole. Vi startet sesongen med 21 jenter. I aktivitetserien hadde vi fire lag som har spilt i to puljer to lag som spiller i samme pulje som KFUM, SIF, Sandnes, Bryne og Øyane. De andre to lagene spilte kamper mot Sunde, Forus & Gausel, Havørn og Hundvåg. Kampene på storbanen var både skumle og spennende for dem som var med for første gang. Vi har deltatt på Julebaluba (Sandnes Romjulsturnering) - her stilte vi med 1 lag. Turneringer er noe som både jentene og trenerteam synes er et veldig positiv tiltak, i tillegg til vanlig kamper. Vi har også meldt på 2 lag på Kongeparken Turnering i april og 2 lag på Cameron Cup i Kristiansand i mai. Dette er første gang vi skal reise med jentene. Togtur, overnatting på skole står på agenda denne helg. Det er stor gjeng av foreldrene og søsken som også reiser ned som heiagjeng. Vi var så heldig og fikk 3 treninger i uken tirsdag i gymsalen på Hinna ungdomsskole, torsdager i Jåttåhallen og fredager i Hetlandshallen. Sofie Skartveit er fortsatt med som miljø trener (gjennom Idrettsrådet). Hun stille på både treninger og kamper. Dette har vært en veldig positiv opplevelse for den jenten som trengte litt ekstra oppfølgning og foreldrene er godt fornøyd med ordningen. Foreldregjengen har også vist en stor interesse i utvikling av jentene som føre til at de er med som «maskot» på kampdagene. Sosial komiteen har organisert et par sosiale aktiviteter quizkveld og mat & drikke etter «friendly» kamper mot KFUM. Disse har vært med i trenerteam:- Leif Nilsen (trener) Åse Spjeld (trener) Tone Skartveit (trener) Frank Hauge (trener) Tonny Wærness (ass.trener) Sofie Skartveit (miljøtrener) Lisa Sigbjørnsen (Oppmann) Rapport v/lisa Sigbjørnsen Side 8

9 Årsrapport Jenter 2002 for sesongen 2014/2015 Jenter 12 år består av 24 spillere, et antall som har vært stabilt de to siste sesongene. Laget har et støtteapparat som gjør en stor innsats for laget, både sportslig og sosialt. Rune Marki er hovedtrener og har med seg Sverre Dahle, Charles E. Hein, Hans Jakob Jaatun, og Lennart Langø som assistenter og lagledere. Laget har en engasjert foreldregruppe som alltid stiller opp både når det skal organiseres og arbeides dugnad og som heiagjeng på kamper. Sesongens resultater viser at jentene holder et svært godt sportslig nivå. Tre lag har spilt totalt 46 seriekamper, 41 kamper er vunnet, 1 er tapt og 4 er spilt uavgjort. Hinna 1 har allerede vunnet serien, mens Hinna 2 og Hinna 3 begge ligger på topp i sine avdelinger og har svært gode sjanser til å vinne. Med tre lag får alle jentene mulighet til å spille kamper tilpasset sitt nivå og mye spilletid. I tillegg må flere jenter ta ansvar, noe som har ført til at alle er høyst delaktige i de gode resultatene, noe som igjen gjør godt for selvtilliten. I mai 2014 deltok jentene på Cameron cup 2014 i Kristiansand. Dette var første gang de deltok i en turnering i 12- årsklassen med sluttspill og alt det innebærer. Det ble stor suksess ettersom de gikk hen og vant finalen over Trauma. Dyreparken Håndballfestival 2014 i august resulterte i 2. plass etter et knepent tap for Nesjar i finalen. I september stod deltakelse i Sandnes Sparebank cup 2014 på programmet. Her klarte jentene den utrolige prestasjon å komme til finalen med to lag og fikk dermed både 1. og 2. plass. I Trollcup 2014 i november ble begge lag slått ut i kvartfinalen, litt skuffende for jenter som er vant med å spille finale. Humøret var allikevel på topp og vi hadde en vellykket tur med innlagt Halloween-fest på Peppes Pizza. Romjulsturnering på Kåsen 2014 ga en 2. plass, etter tap for Sandnes i finalen. I tillegg til treninger, kamper og turneringer har jentene hatt to sosiale samlinger i løpet av høstsesongen. Det var taco-fest i forbindelse med Sandnes Sparebank cup og juleavslutning sammen med Vikings G12. Det arbeides ut i fra et mål om at alle skal mestre på sitt nivå og ha en god sportslig utvikling, i tillegg til at det å trene og spille håndball skal være gøy. De fleste jentene har spilt håndball siden minihåndball, noe som gjør at de er en sammensveiset gjeng som trives godt sammen, på tvers av skoler og etablerte vennegjenger. Dette har vært spesielt synlig på de turneringene vi har vært med på denne sesongen, der det er mye smil og latter, jentene støtter og oppmuntrer hverandre og ikke minst gleder seg på hverandres vegne. Etter en første halvdel av sesongen der flere kamper ble vunnet med for store siffer ble laginndelingen endret noe med formål å få mer jevne og spennende kamper der jentene får større utfordringer og må yte mer innsats for å vinne. For å ha sportslige mål å strekke seg etter skal jentene delta i Petter Wessel Cup Dette er en turnering der kun de beste lagene i årsklassen deltar og trenerteamet har valgt ut et lag som skal delta, basert på gitte kriterier. Disse er bl.a. oppmøte og innsats på trening, mestring og utvikling. De jentene som ikke er med til Petter Wessel Cup deltar på Kongeparken cup som arrangeres samme helg. For Hinna Håndballs jenter født i 2002 Lennart Langø, oppmann Årsrapport Jenter 2001 for sesongen 2014/2015 I J-01 er vi pr idag totalt 19 ivrige jenter - 18 jenter fra Kristanslyst ungdoms skole og 1 fra Tasta. Vi startet sesongen med pluss i spillerstallen fra 2013/ en nye jente som har aldri spilt håndball før og en jente fra Tasta som hadde sluttet. I serien har vi hatt to lag 1 som startet i A divisjon og 1 i B. Etter jul så ble vi 2 i B divisjon. Nivået her har vært bra og vi har fått testet oss skikkelig mot flere klubber sitt 1 er lag. Vi har bevisst hatt to jevne lag, som har måtte lære å møte «toppet» lag og mye tap. Dette har vært utfordrende for lysten og humøret hos jentene, men også lærerikt. Vi har sett en stor bedring i siste halvdel av sesongen og med litt vridning i lagsammensetningen har resultatene, humøret og glede kommet tilbake. Beviset på fremganger kom i form av en noe overraskende seier mot Nærbø i januar. Vi har også hatt 1 jente fra 02 som har hospitert på faste treninger. Sosialt i år for J01 har vært veldig travelt. Med kr i støtte fra Idrettsrådet som en del av Jenter i Fokus har vi hatt en pizzakveld, bowling kveld med team building, Oilers kamp, Julehelg med grøt og forskjellige aktiviteter. Side 9

10 Siste aktivitet var Golf instruksjon på Sola Golfklubb etterfulgt av film ( på privat kinosal ) og pizza. Før sesongen avsluttes planlegger vi følgende sosiale aktiviteter :- Viking kamp, en dagstur til Ølberg og en hyttetur med overnatting. Samholdet er meget bra og jentene har holdt seg sammen som en fin gjeng etter oppstart på Kristianslyst. Turneringer denne sesongen har bestått av : Romjulsturnering på Kåsen - her stilte vi med 1 lag. Turneringer er noe som både jentene og trenerteam synes er en veldig positiv aktivitet i tillegg til vanlig kamper. 1 lag er påmeldt i Kongeparken Turnering april og Bergen Cup Utendørs Turnering juni. Sesongen skal avsluttes mai / juni, med en treningshelg på Nærbø skule / hallen og kamper mot Bryne (et vellykket tiltak fra de siste 3 år). Utfordrende med 4 treninger i uken og oppstart på ungdomsskole den sportslige utviklingen for jentene har vært bra og vi har lagt vekt på tekniske ferdigheter og mestring. Vi har fortsatt med styrke / fysisk trening som er et viktig supplement for jentene. Her har jentene litt å gå på og utfordringen med trenings opphold på våren og sommeren gjør at jentene har behov for egentrening og oppfølging i denne perioden. Vi har også forsøkt med eksterne personer for å heve nivået og trening gleden hos jentene. Malin Galta har bidratt til mer håndball kompetanse og god trening 1 gang i uken. Dette er et must for neste sesong pr i dag ser det ut som en løsning er på plass. Disse har vært med i trenerteam :- Ronny Sigbjørnsen (hovedtrener ) Ester Hognestad Macleod ( trener ) Ingunn Vik ( trener ) Malin Galta ( foreldrebetalt trener ) Lisa Sigbjørnsen ( Oppmann ) Årsrapport Jenter 1999 for sesongen 2014/2015 Jenter 99 har de siste årene hatt en stabil stamme på ca spillere. Ved inngang til nytt år 2015 er spillerstallen på 26 spillere. Vi har tidligere og ikke minst siste året fått flere spillere med overgang fra blant annet Varhaug, Hundvåg, Ganddal, Brodd, Havdur, og på vei inn i skrivende stund en spiller fra Riska. Dette kan tyde på at laget er kjent for sitt gode miljø og satsning, når så mange eksterne spillere fra så mange lag velger overgang til Hinna. Årsklassen består av spillere på flere nivå, og laget har flere av jenter som er blant de beste i kretsen i sin årsklasse. Sosialt Gjennom årene har man fått utviklet et helt unikt miljø. Miljøet er inkluderende hvor alle respekteres og føler et felleskap uavhengig av ferdighetsnivå. Baksnakking og lignende aksepteres ikke. Nye spillere opplever å bli tatt godt i mot og inkludert fra dag en. Det arrangerer ca. to sosiale kvelder i året for jentene, en til sommer og en til jul. I 2014 slo vi oss også formelt sammen med J98 og flere av tiltakene har fortsatt her. Ny trener Marte Arnesen har også sammen med foreldre arrangert alternative treninger som vinter- og sommer ol der det sosiale har hatt ett av aspektene. Jentene har også valgt egne tillitsvalgte og kaptein/ visekaptein. Trening Treningsmessig har man i denne sesong økt tilbudet, hvor det er trening 5 dager i uken. Med noe mer trening for noen av spillerne enn andre. Det er mer teknikktrening for de som har vært en del av satsningsgruppen. Det vises til periodeplanene som trener har lagt ut på gruppens facebook side. Treningene er 1,5 time til 3 timer. Det er også lagt vekt på allsidig trening hvor det er tatt inn eksterne ressurser. Jentene har hatt cross-fit trening, zumba, etc. Side 10

11 Målet er at alle skal få utfordring på sitt nivå, og man tenker skadeforebyggende. Dette er utfordrende men også kjekt! Det er også avholdt egne spillersamtaler for å avstemme ønsker og forventninger trener spiller. Målsettingen for året har vært å utvikle flest mulig spillere og få flere opp og fram. Dette viser seg å gi effekt, og man ser nå at man har flere spillere og «spille» på, og at man får avslutninger fra flere posisjoner, samt at flere tar ansvar i kamp. Dette viste seg blant annet tydelig i årets PW cup (2015). Trenere: Marte Arnesen hovedtrener Bernt Erstad Erling Skagseth Matihas Zahl Garborg styrketrening Trine Midthassel utholdenhetstrening og noe styrke På hell av sommeren og rett før skolestart reiste jentene på treningsleir til Danmark. Her fikk vi en god sportslig og sosial opplevelse. Inneværende år skal vi på Granollers cup i Spania. Hit reiser hele 30 jenter. Turneringer I denne perioden har man deltatt på følgende turneringer: Petter Wessel Cup, der vi i fjor røyk ut i 1/8 dels finalen Stord cup, der vi stilte med lag i 99 og 98, en kjekk turnering der flere spillere stod fram. I august var J98/99 på treningsleir til Danmark. Det var veldig kjekt, både sosialt og sportslig. For våren 2015 blir det tur til Petter Wessel Cup i februar (der vi kom til semifinale!!) og Kongeparken cup (sif) i april der vi stiller med ett lag i 98 og ett i 99. Seriespill Hinna J99 er i avd A og ligger for tiden midt på. Dette har vært ett bevisst valg fra treneren dette har vært å betrakte som ett utviklingsår der hun ønsket å få fram flere spillere ved å gi de tilbud på ulike arenaer. Neste år blir mer fokusert der man vil satse på å kvalifisere j99 til spill i Bring serien. Flere av 99 jentene har også spilt på j98a og enda flere på j98b. 98b ligger i øvre del av sin pulje. Foreldre Vi har en bra gjeng med engasjerte foreldre, som trør til når det er behov. Pleier ikke å være noe problem å skaffe sjåfører, folk til å stille på dugnad, ta vakter i sekretæriatet etc. Aina Frankrig Oppmann J15 Årsrapport Jenter 1998 for sesongen 2014/2015 J-98 hadde dessverre hatt litt frafall med spiller som sluttet våren Vi har vært en stamme på 11 jenter denne sesongen. Etter som vi slo oss i sammen med j-99 har hatt 2 lag med i sesong. J-98 A som har spilt i regionserien og og et lag i avdeling B. Trener: Marte Arnesen hovedtrener Bernt Erstad Erling Skagseth Matihas Garborg styrketrening Trine Midthassel utholdenhetstrening Side 11

12 Turneringer/serie Vi startet sesongen med tur til Kolbotn i mai der vi deltok i Kolbotn Cup. Det var primært J-98. Det var en cup som var øvings arena for Bring. I juni dro hele gruppa (J-98 og J-99) til Stord Cup. Der stile vi med lag både i 99 og 98 gruppe. I august dro hele troppen på treningsleir til Danmark. Det var veldig kjekt både sosialt og sportslig. J-98 var med i Bring, men dessverre røk de ut etter første runde. Til sommeren (juni) skal jentene til Spania for å delta i Cranollers cup, noe jentene ser frem til:) Målsettingen Treningsmessig har man i denne sesong økt tilbudet, hvor det er trening 5 dager i uken. Med noe mer trening for noen av spillerne enn andre. Det er mer teknikktrening for de som har vært en del av satsningsgruppen. Det vises til periodeplanene som trener har lagt ut på gruppens facebook side. Treningene er 1,5 time til 3 timer. Det er også lagt vekt på allsidig trening hvor det er tatt inn eksterne ressurser. Jentene har hatt cross-fit trening, zumba, etc. Målet er at alle skal få utfordring på sitt nivå, og man tenker skadeforebyggende. Dette er utfordrende men også kjekt! Det er også avholdt egne spillersamtaler for å avstemme ønsker og forventninger trener spiller. Målsettingen for året har vært å utvikle flest mulig spillere og få flere opp og fram. Dette viser seg å gi effekt, og man ser nå at man har flere spillere og «spille» på, og at man får avslutninger fra flere posisjoner, samt at flere tar ansvar i kamp. Serien har vært jevn og det ser ut som vi ender midt på tabellen. Miljø/trivsel Det er et godt samhold i hele gruppen. Satser på fortsatt godt samarbeid med J-98 og J-99 slik at det gode samholdet i gruppen forblir. Mvh Anette, oppmann J98 Årsrapport Hinna Håndball HU 1 og 2 for sesongen 2014/2015. Da er enda et aktivt håndball år omme, og vi i Hinna HU har som vanlig hatt god og variert aktivitet. Det ble i alt spilt 6 håndballturneringer, 3 stk. vinter/vår og 3 stk. i løpet av høst/vinter sesong. Ganske jevnt fordelt med tap og seire, og alle var enige om at det å ha det sosialt og gøy sammen er det viktigste. Tap og vinn med samme sinn er mottoet Fra høsten av fikk vi endret treningsdagen tilbake til onsdagen, (torsdagen falt på samme dag som Fritidsklubben på Tjensvoll, noe som flere av spillerne går fast på), og dette medførte til at treningene så å si ble fulltallige igjen. Vårsesongen ble avsluttet med ute-treninger, det samme med oppstart høstsesong i august måned. Siste helg i august dro laget til Landsturneringen i Stjørdal, der både de sportslige, så vel som de sosiale aktiviteter skapte uforglemmelige opplevelser. Et utrolig flott arrangement, flott ny idrettshall og bare finvær. Egen rapport sendt i november som vedlegg til regnskapet for turen. Høstsesongen ble også i år avsluttet med et sosialt arrangement på Metro Bowling. Også i fjor mottok vi midler fra Stavanger Kommune, idrettsrådet og Hinna håndball. Uten disse tilskuddene, samt tilskudd til trener-lønn og drift kunne vi ikke opprettholdt vårt tilbud til spillerne. En stor takk til alle bidragsytere. Spillerne har en veldig god fremtreden/respekt/omsorg for hverandre. Dette blant annet på grunn av aktiv jobbing mot boliger, arbeidsplasser og foresatte. Trenerne må også nevnes, de gjør en utrolig god jobb, variert treningstilbud og ikke minst viser hver enkelt spiller den respekt de fortjener. Både spillere/ledere og foreldre setter umåtelig stor pris på dem, og vi håper å kunne beholde dem ennå noen år. Side 12

13 Pr dags. dato har vi 20 spillere, og har etterlyst flere. Kunne trenge noen fra den «yngre garde» etter hvert, så vi får håpe at noen melder sin interesse. Fakta: - Vi har 2 mixed Hu lag med 20 spillere Funksjonsnivå: - Godt fungerende utviklingshemmede, med adferds problem - Svært overvektige utviklingshemmede, men godt fungerende - Utviklingshemmede med fysiske tilleggs handicap - Utviklingshemmede med språkvansker. 4 spillere har alltid med ledsagere på trening, kamper og turer. Landsturneringen ble gjennomført med 13 spillere og 7 ledsagere/trenere. Mvh Torunn Hognestad Foreldrerepresentant. Årsrapport Hinna Håndball A-lag og Rekrutt-lag for sesongen 2014/2015 Antall spillere/utvikling: A-lag: Aktive: 12 Passive: 5 (+ 7 medlemmer som ikke trener eller har betalt kontingent denne sesongen) Rekrutt: Aktive: 15 Passive: 0 Antall lag per års trinn: Totalt 2 lag, A-lag og Rekrutt-lag. Vi har 9 jenter (1996 årgang) som er med på Hinna-Ålgård Lerøylag. Status trenere/oppmenn: Hovedtrener: Espen Særvoll Assistent trener: Arild Refsnes Oppmann: Elin Hustoft Assistent/Oppmann: Tone Skartveit Turneringer/ seriespill: A-lag i 2 divisjon Rekrutt-lag i 3 divisjon Turnering sesongen 14/15: Cup Sinatra, Fredrikshavn, DK Målsetting og eventuelt resultater: Vi hadde ikke utarbeidet noen konkret målsetning for inneværende sesong. Dette hadde sammenheng med en veldig ung og uerfaren tropp, usikkerhet/skadesituasjon på keeperplass og etablerte spillere som enten kom veldig seint i gang eller måtte gi seg utover høsten pga jobb og livssituasjon. Vi har hatt fokus på spillerutvikling, og å havne på øvre halvdel i begge divisjoner. Pr dags dato kan vi havne på mellom 4-7 plass med begge lag. Prestasjonene har gått opp og ned som er veldig vanlig med en så stor andel av yngre spillere. Mange enkeltspillere har også hatt en veldig fin utvikling. Miljø og trivsel: Vi har etter hvert fått stor trivsel i spillergruppa etter et litt krevende år sist sesong, der ei stor og ung spillergruppe møtte en uttynnet eldre gruppe. Når ulike prestasjonsgrupper settes sammen er det ikke uvanlig med litt usikkerhet og støy før ting får satt seg. Vi rundt spillerne opplever at hele spillergruppa har tatt tak, og gradvis blitt tryggere og tøffere med hverandre. (på rett måte) Eventuelle utfordringer: Litt utfordringer rundt rammefaktorer som halltid og tilgang på styrketrening, men de største utfordringene er forskjell i ambisjons og ferdighetsnivå i treningsgruppa. Vi skal ha plass til både de som satser og de som bare er med for det sosiale, men vi prøver å lage litt endring i treningsgruppene og treningsuka til neste sesong for å bedre vilkårene for satsningsgruppen. Side 13

14 Årsberetning Hinna Damer C for sesongen 2014/2015 C-lagsstallen har denne sesongen bestått av ca 15 damer. Vi begynte med godt over 20 stk, men pga jobb, skader o.l. ble det noe frafall etterhvert. Vi har hatt kun 1 keeper det meste av denne sesongen, og det er litt sårbart med tanke på skader, så vi håper å få med en til neste sesong. Vi har trent en gang pr uke i Stavanger Idrettshall. Arne Jakobsen har vært vår trener, og han fortsetter neste sesong også, og det er vi veldig glade for. Selv om det er masse håndballkunnskap i laget, er det alltid fint å ha med noen med rutine som tar litt ledelse og styring. Resultatmessig havner sånn midt på treet denne sesongen. Vi er veldig ujevne fra kamp til kamp, og det er først og fremst i angrep vi har variert. Forsvarsspillet er som regel meget solid. Miljøet på laget er veldig bra. Jentene er en fin mix fra 18 år og opp til Det er moro på trening og kamp, og jentene backer opp hverandre på beste måte. En del av jentene på laget deltok også i år på Veteran-NM, som denne gangen ble arrangert i Bergen. Vi stilte lag i J40. Vi kom ikke videre fra gruppespillet, det var ett eneste mål om å gjøre! Vi har ikke helt fornøyde med ikke komme videre. Men turnering er turnering. Neste gang er NM i Stavanger, så vi satser på en bredere stall og bedre resultat da. Gro Lundemo Oppmann Side 14

15 7. Fastsettelse av kontingent Klasser Beløp, NOK Mini 700 J9 950 J J J J J J J J J Damer 1650 HU-lag 1350 Veteran 650 Støttemedlem 400 Nye spillere som begynner etter betaler halv kontingenten. 8. Innkomne saker 8.1 Forslag fra styrets leder er å beholde styrets representanter fra 7 pluss 1 spiller representant. Det åpnes opp for å øke styret med ytterligere ett medlem hvis årsmøtet bestemmer dette. Dette avhenger av om vi klarer å etablere en dugnads- og arrangementskomite på 3 stykk. Komiteen kan utvides videre i klubbarbeidet sesong 2015/ Regnskap Godkjenning av regnskap Styret foreslår at underskuddet i sin helhet dekkes med overføring fra egenkapitalen. Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 10. Forslag til budsjett Godkjenning av budsjett 2015 Driftsinntekter Budsjett Dugnader Medlemskontingent Egenandeler Egenandeler trenere Håndballskole Offentlig tilskudd Tilskudd adm. stilling Tilksudd NIF (LAM) Ekstraordinært tilskudd Mva kompensasjon Tilskudd fra styret Kiosksalg Billetter arrangement Bonusguiden NHF Lotteri Tilskudd bingodrift Grasrotandelen - Norsk Tipping Reklameinntekter Samarbeidsavtale Periodiserte inntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Aktivitetskostnad Budsjett Overganger og lisenser Påmelding serie Bøter Påmelding Cup Billettkjøp arrangement Varekjøp kiosk NHF lotteri Reisekostn. cup og serie Turneringsutgifter Treningsleir/samling Trenerutviklingsmiljø/RUM bulag-regionslag Trening Side 19

20 Samarbeidsklubb Ålgård Bring Medisiner, lege, fysio Utgiftsgodtgj. dommer Dugnadsutgifter Resultatoverføring prosjekt Sum Aktivitetskostnad Lønnskostnader Budsjett Lønn ansatte Lønn inkl. feriepenger Dugnad lønn Feriepenger påløpt Motkonto kont. Ledere Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. av pål. feriepenger Refusjon sykepenger Sum Lønnskostnader Driftskostnader Budsjett Driftsmatr. baller o.l Rekvisita Utstyr til spillere Revisjons- og regnskapshonorarer Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Porto IT, nettsider etc Bilgodtgjørelse Reisekostnader Reklametrykk Sosiale sammenkomster Klubbkontingent Gaver, pokaler, utmerkelser, oppmerksomheter Tilskudd til lag Bank og kortgebyrer Tap på fordringer Sum driftskostnader Totale kostnader DRIFTSRESULTAT merk: - i resultat er et overskudd :-) Side 20

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny:

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: GRATIS AVIS 3 2013 UTGAVE 13 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: Pusset opp formen ned 30 kilo

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer