ÅRSMØTE Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1"

Transkript

1 ÅRSMØTE Side 1

2 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til å skrive under årsmøte referat 5. Godkjenning av sakliste og fremmøtte stemmeberettigede 6. Årsberetninger 7. Fastsetting av kontingent for sesongen Innkomne saker 9. Regnskap Forslag til budsjett Valg Side 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING Medlemsutvikling Medlemstallet ved årsskiftet var 356 hvorav ca. 55 var frivillige (oppmenn/trenere). Vi har et snitt for de aldersbestemte lagene på ca. 22 spillere pr årskull, og alle alderstrinn har store nok tropper for å kunne stille minimum ett fulltallig lag. Ett unntak fra dette, da vi mangler lag på ett alderstrinn. De tre yngste alderstrinnene har god bredde med ca. 24 spillere på hvert trinn. Rekrutteringen er dermed stabil for klubben. Organisasjon og administrasjon Det er blitt avholdt 7 styremøter i 2014/15. Arbeidsfordelingen i styret har fungert på en bra måte, selv om arbeidsmengden på enkelte kan ha blitt rimelig stor. Formann/nestformann har tatt ansvar for klubbens sponsorarbeid dette år, samt materialforvalter-rollen som har vært ubesatt siden sommeren For sesongen 2014/15 har Hinna Håndball 3 miljøtrenere, 2 knyttet til HU-laget en og som er direkte koplet mot en spiller på 2003 årgangen. Idrettsrådet som overfører disse midlene har vært særdeles imøtekommende og hjelpsomme i saksgangen rundt miljøtrenerne. Det er også viktig for kommende sesong at Hinna Håndball søker om denne støtten. Representasjon I året som er gått har Hinna Håndball vært representert i ulike sammenhenger i forbindelse med møter hos Idrettsrådet, Håndballalliansen, Stavanger Kommune, Klubbledermøter og ved Regionstinget. Generelt fra innsiden i styret Årets frivillige personer i styret ble konstituert i mars Dette styret består av 7 representanter samt 1 spillerrepresentant. Det var bestemt at et utvalg skulle gjennomføre arrangementer og dugnader med et styremedlem som lederen av dette utvalget. Det har ikke blitt gjennomført, slik at mye av dett arbeidet har falt på Thorild Johnsen som dugnadsansvarlig. Vi vil igjen forsøke å få til en komite for neste år, slik at dette ansvaret kan fordeles på et utvalg i stedet for på et styremedlem. Alle styremedlemmer er på valg dette år. 2 av styremedlemmene har valgt å ikke stille til gjenvalg. Disse må erstattes, og årsmøtet må vurdere om styret skal utvides med ytterligere ett medlem. Vi forsøker samtidig å få på plass en dugnads- og arrangementskomite på minimum 3 stykk. Denne komiteen kan utvides i klubbens videre arbeid. Dugnadsarbeid er obligatorisk for enhver spiller eller foresatte for at klubben skal ha en forsvarlig økonomi. Dugnadsarbeidet i Hinna Håndball har i inneværende sesong blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, selv om ikke alle har deltatt like iherdig har vi kommet i mål med de dugnadsoppgaver vi har påtatt oss som klubb. I kommende sesong så håper vi på en økning i dugnadstilkomsten til klubben. Hinna Håndball er avhengig av inntektene og alle dere som stiller opp og gjør en dugnads innsats. Resultatet av vår felles dugnad er at vi kan tilby håndball for våre håpefulle, støtte lag under reiser etc. Vi som dugnadsarbeidere må ta ansvar, og utføre oppgavene vi blir tildelt for at Hinna Håndball skal eksistere på dette nivået. Ny komite ønskes derfor etablert. Internettside Våre nettsider er rimelig levende. Det er fremdeles klubbens mål at denne nettsiden i tillegg til å være informasjonskilde også kan bli mer levende med flere innlegg fra lagenes prestasjoner. Hinna Håndball sine sponsorer har denne siden hvor de presenterer sine logoer og holdes oppdatert på hva som skjer i klubben. Vi trenger ny ansvarlig for nettsiden vår og er den personen som skal kontaktes dersom det er ønsker rundt nettsiden. Dersom ikke vi finner denne personen i årsmøtet delegeres dette til dugnadskomiteen. Side 3

4 Økonomi Klubbens økonomi er sunn og nøktern. Inntekter for 2014 var kr ,-, og samlede utgifter kr ,-. Etter finansposter på kr ,-gir dette et underskudd på kr ,-. Vi har også endret periodisering på lønnskostnader, årsresultatet er derfor svekket på grunn av denne periodiseringsendringen. Det negative resultatet gjør at vi må søke å øke inntektene noe neste år. Budsjett for kommende sesong er laget og en slik gjennomføring vil sikre Hinna Håndball en fornuftig drift også kommende sesong. Medlemmene i Hinna Håndball har for inneværende år vært pliktoppfyllende med tanke på innbetaling av medlems kontingent og Enjoy innbetalinger. Medlemsnett som Hinna Håndball benytter er oversiktlig og greit med tanke på oppfølging av innbetalinger. Medlemskontingent, kiosk salg, sponsorinntekter og dugnadsarbeid er dominerende på inntektssiden. Sportslig Sesongen 2014/2015 har vært veldig positiv for de fleste av våre lag. Det bør nevnes at klubbens mål om opprykk for vårt 2 divisjonslag fremdeles er en framtidig målsetting. VI er svært nærme en 4 plass både i 2 og 3 divisjon, og 5 divisjonslaget havnet midt på treet. Hinna sine HU lag markerte seg også i 2014 med humør, spilleglede og fin idrett. Fokus på tabell og kampresultater er tatt bort. Spillet og idrettsgleden kommer mer i fokus og resultat kommer i andre rekke. Dette har vært positivt for denne gruppen. Tap og vinn med samme sinn er mottoet for denne gruppen i år. Nedover i klassene registreres en kjempeinnsats av spillere, ledere, støtteapparat og foreldre. Mye gode resultater, og semifinale i PW-cup for J99 kan nevnes som en av de store prestasjonene. Mange nye foreldre og andre bidrar som trenere, oppmenn og medhjelpere rundt lagene. Dette er verdifullt for spillerne, miljøet og klubben som helhet. God innsats på trenersiden er helt avgjørende for å beholde spillerne over tid. Sportslig utvalg junior vil igjen fra starten av neste sesong gi et tilbud til åringene om deltakelse på dommeraspirantkurs. Utvalget har forsøkt i inneværende sesong å tilby trenerkurs/aktivitetskurs for dem som måtte ønske det. Klubben har ikke hatt god respons på disse tilbudene. Det oppfordres sterkt til trenere og oppmenn og bidra til å rekruttere framtidige dommere, da vi ikke klarer å nå kretsens minimumsantall for dommere. Dette påfører klubben bøter. Dommerkontakt for Hinna Håndball er Torbjørn Hinna. Utfordringer Hinna Håndball ønsker fortsatt å øke rekruttering fra mini nivå og oppover i aldersklassene. Vi fremmer allsidighet ved å samordne våre treningstider med fotballklubbene Vaulen og Hinna, slik at jentene kan drive med begge idretter. Det er videre viktig å kunne tilby to nivåer på hvert årskull oppover i tenårene, slik at både medlemmer som vil satse mye på håndball og de som har andre interesser som de vil bruke tid på, har et tilbud i Hinna Håndball. Det er et mål å opprettholde minst 20 spillere per årsklasse slik at det blir praktisk mulig å få dette til. Også for seniorlagene ønsker vi en bredde i tilbudet. I år har vi hatt tilbud om spill i 2, 3. og 5. divisjon. På kort sikt bør vi kunne mønstre seniorlag som spiller i 1, 3 og 4 divisjon. Dette vil matche klubbens ambisjon og strategi. Det er vesentlig at vi beholder de mange og gode trenerressursene klubben har, samt at vi utvikler og knytter til oss nye. Rekruttering/oppfølging av nye dommere er viktig. Likedan er det avgjørende at foreldre og eventuelt andre frivillige påtar seg verv i klubbens styre og utvalg. Sist, men ikke minst er det viktig å sikre klubben en stabil og forutsigbar inntekt, som står i forhold til ambisjoner og aktiviteter. En stor takk til spillere, lagledere, sportslig utvalg, styre, sponsorer og andre som bidro til aktiviteter og støttet Hinna Håndball i Deres engasjement, innsats og samarbeid er helt avgjørende for trivsel og moro i Hinna Håndball. Hinna, 15. mars 2015 På vegne av styret i Hinna Håndball Kjetil Galta Styreleder Side 4

5 Årsrapport for Hinna jenter 2008, sesongen 2014/2015. Vi er 20 spillere totalt og har ett jevnlig tilsig av nye spillere. En spiller har sluttet i løpet av året pga flytting. Utviklingen har vært svært bra fra nybegynner nivå til å kunne motta og kast ball mot mål. Vi har stor fokus på grunnleggende kast teknikk med stam fot og kast arm. Utviklingen på fokus områdene er bra for de fleste spillerne. Vi stiller med de spillerne som kan til kamphelgene og stiller lag etter antall spillere som stiller. Vi er tre trenere. Anja Hammer, Kjetil Lussand og Ørjan Fiskaa (trener/oppmann). Vi har deltatt i ring 18, hvor vi har deltatt i fire turneringshelger. To av helgene har vi vært arrangør i sammen med Hinna 07 og 06. Veldig bra oppmøte på trening og kamphelger. Trivselen er bra. Ingen spesielle utfordringer i laget. Alt fungerer bra. Ørjan Oppmann J-08 Årsrapport for Hinna jenter 2007, sesongen 2014/2015 Treningene startet opp igjen i september I løpet av høsten bestod laget av omtrent 32 spillere, men etter jul har vi vært ca 26 spillere på trening. Laget har trent hver onsdag i Hetlandshallen. Hovedfokuset i høst har vært på å opprettholde treningsgleden og ha fokus på håndballferdigheter som skudd, finter og stussing av ballen. I tillegg har vi hatt fokus på enkle spilleregler som antall skritt, innkast og linjen. Trenerne har også i år vært på kurs, og fikk der bekreftet at arbeidet vi har lagt ned i treningene holder mål. Vi har stilt 5 og 6 lag på de 3 miniturneringene vi har deltatt på så langt denne sesongen. Vi har stilt med flest mulig lag slik at jentene skal få mest mulig spilletid. Det har vært bra oppmøte, og jentene har satt stor pris på å få være med på disse turneringene. I tillegg til de fire turneringene vi deltar på i regi av Ring 18 har vi også meldt på 2 lag til Kongeparken Cup i midten av april. Vi har en herlig gjeng med jenter, og vi har også en flott foreldregruppe som stiller opp på dugnad. Vi i trenerteamet gleder oss til mange flere sesonger med jentene på 07-laget. Et lite hjertesukk fra oss er at vi også i år ble oppsatt i to ringer. Dette medfører mye frem og tilbake i begynnelsen av sesongen, og medførte dessverre også at vi måtte arrangere 2 turneringer. I tillegg til at dette blir svært kostbart for klubben (for kjøp av medaljer og pokaler) medfører det ekstra belastning for oppmenn og foreldre når det gjelder dugnadsarbeid. Vi håper at vi slipper å bli satt opp i to ringer neste sesong. Disse har vært med i trenerteam og støtteapparatet: Trond Lie (trener), Merete Gjøse (trener), Terje Larsen (trener) og Thale Vignes(trener/oppmann) Med vennlig hilsen Thale Vignes, oppmann/trener for j-07. Side 5

6 Årsrapport for Hinna jenter 2006, sesongen 2014/2015. Vi er en stor gruppe, der det er veldig god oppslutning både på trening og i forbindelse med turneringer. Det er noen spillere som har sluttet inneværende sesong, men vi har også fått en del nye spiller, så troppen er like stor. Antall spillere Antall spillere er i dag 24 (ved inngangen til årets sesong var vi 23 spillere). Antall lag I forbindelse med sesongens 4 miniturneringer, har vi stilt med ca. 20 spillere og 5 lag. Trenere/oppmann Vi har i løpet av sesongen fått flere foreldre som har engasjert seg på trening, så i dag har vi 4 faste trenere, og i tillegg 2 trenere (foreldre) som ofte bistår, både på trening og ifm. turneringer. Undertegnede er oppmann (og 1 av de 2 trenerne som bistår ved behov). Har ikke mottatt signaler om at noen av trenerne vurderer å slutte, så jeg forventer at vi fortsetter med de samme trenerne og med meg som oppmann også neste år. Turneringer Vi har spilt 4 turneringer, hvorav 2 av disse turneringene har vært i regi av oss (Hinna). Målsetting Forbedre det tekniske spillet, og øke treningsmengden (forstår det slik at vi øker fra 1 til 2 treninger i uke neste sesong, noen som også er sterkt ønsket) Miljø og trivsel De aller fleste jentene har vært med i flere år, og noen av de nye spillerne har møtt opp på trening fordi de allerede kjenner andre spillere. Jeg opplever miljøet som veldig godt og inkluderende. Kravet til økt innsats og utvikling vil nok bli skjerpet neste sesong. Utfordringer Flere av trenerne ønsker treninger i Hetlandshallen, dels fordi det er tregulv og dels fordi det er der Hinna holder hus. Når det er sagt er fasilitetene og lydnivået mye bedre i Jåttåhallen, og mange av de nye spillerne på laget kommer nettopp fra Hinna/Jåttå. Mvh Stig Oppmann Hinna J06 Årsrapport Jenter 2005 for sesongen 2014/2015 Antall spillere/utvikling; 16 spillere, 4 nye høsten nye våren 2015 Antall lag per års trinn; 2 lag, se ellers målsetn./resultat. Status trenere/oppmenn; Vanja Alves (hovedtrener), Cathrine Young-Halvorsen (hjelpetrener), Aase Vorre Skuland (oppmann Turneringer/ seriespill; Aktivitets Serien, Jenter 9, Pulje 13. Har også planlagt å delta på Dyrepark Cup, august Målsetting og eventuelt resultater, Det føres ikke antall scoringer i Aktivitets Serien. Jentene har allikevel store ambisjoner om å vinne flest mulig kamper. Sammensetning av lagene varierer mellom de ulike kampseriene. Side 6

7 Dermed får alle spilt med ulike lagvenninner i løpet av sesongen. Dette styrker samholdet i laget. Laget har denne sesongen trent en dag i uken. For neste sesong vil dette økes til 2 treningsdager. Miljø og trivsel; Jentene er fra 3 ulike skoler, Kvaleberg, Vaulen og Jåttå. De trives godt i lag og er en sammensveiset gjeng. Flere av jentene har spilt sammen siden 1. klasse og utgjør den stabile kjernen i laget. Noen av de «nye» jentene denne sesongen hadde spilt på laget tidligere, så det var kjekt å få de med oss igjen. Jentene er flinke til å inkludere nye spillere. Foreldrene bidrar også godt både på trenersiden og med dugnadsarbeid. Det er avholdt 2 foreldremøter denne sesongen. Eventuelle utfordringer; Holde jentene på laget fra år til år, sikre rekruttering ved frafall. Ved sesongstart var det veldig usikkert om vi klarte å stille 2 lag i serien. Dette løste seg utover høsten, så fra 2. kampserie i oktober og utover i sesongen har vi stilt med 2 lag inkl. innbyttere. Aase Vorre Skuland (oppmann) Årsrapport for Hinna Jenter 2004 for sesongen 2014/2015 Vi er nå ved årets slutt 32 jenter på Hinna Laget består i en kjerne på rundt 25 spillere som har vært med siden oppstart i 1. klasse. I årets sesong har det kommet til nye spillere fra andre klubber, og det har kommet til nye spillere som ikke har spilt håndball før. Noen har sluttet og noen nye har begynt, stort sett gjennom hele sesongen slik at en har vært rundt 32 jenter hele sesongen. Vi har vært 4 lag med 8 spillere både i serien med liten bane og stor bane, og har holdt på de 4 lagene gjennom hele sesongen. Vi synes vi har fått 4 jevne lag som alle har hatt spillere fra de skolene (Jåtten, Vaulen, Kvaleberg) som er representert. Status trenere og oppmenn har vært at vi har hatt tre trenere/lagledere gjennom hele sesongen, i tillegg har vi hatt ekstra god hjelp fra to andre foreldre ved sykemelding hos en av trenerne. Laget har hatt tre oppmenn som har delt på oppgavene gjennom sesongen Alle fire lagene har hevdet seg bra gjennom hele sesongen både på liten bane og stor bane etter jul, og alle spillere har fått utfordret seg på sitt nivå. En har likevel på slutten av sesongen avtalt en hospiteringsordning med jentene som er ett år eldre. Vi håper dette skal bli en fin ordning. Målsettingen har vært at vi skal ha fire jevnbyrdige lag, og at alle spillerne skal få utfordringer som gjør dem til bedre spillere både på trening og i kamp. Vi mener vi har fått til dette, men har gjerne litt å hente på å gi de aller beste enda bedre utfordringer. Miljø og trivsel er veldig bra, og det er en sammensveiset gjeng der nå mange har spilt sammen i fem år. Utfordringene kan nok være det å ivareta og gi et godt opplegg for de aller beste og for de som er ferskes, når vi gjennom året får flere helt nye spillere Vi har i år ikke vært med på noen turneringer, men vi håper å bli en god kontingent som drar til Dyreparken Cup rett etter sommerferien. På vegne av trenerne Fredrik Feyling Side 7

8 Årsrapport Jenter 2003 for sesongen 2014/2015 I J-03 er vi pr i dag 18 jenter fra Vaulen, Kvaleberg, Gausel og Jåtten skole. Vi startet sesongen med 21 jenter. I aktivitetserien hadde vi fire lag som har spilt i to puljer to lag som spiller i samme pulje som KFUM, SIF, Sandnes, Bryne og Øyane. De andre to lagene spilte kamper mot Sunde, Forus & Gausel, Havørn og Hundvåg. Kampene på storbanen var både skumle og spennende for dem som var med for første gang. Vi har deltatt på Julebaluba (Sandnes Romjulsturnering) - her stilte vi med 1 lag. Turneringer er noe som både jentene og trenerteam synes er et veldig positiv tiltak, i tillegg til vanlig kamper. Vi har også meldt på 2 lag på Kongeparken Turnering i april og 2 lag på Cameron Cup i Kristiansand i mai. Dette er første gang vi skal reise med jentene. Togtur, overnatting på skole står på agenda denne helg. Det er stor gjeng av foreldrene og søsken som også reiser ned som heiagjeng. Vi var så heldig og fikk 3 treninger i uken tirsdag i gymsalen på Hinna ungdomsskole, torsdager i Jåttåhallen og fredager i Hetlandshallen. Sofie Skartveit er fortsatt med som miljø trener (gjennom Idrettsrådet). Hun stille på både treninger og kamper. Dette har vært en veldig positiv opplevelse for den jenten som trengte litt ekstra oppfølgning og foreldrene er godt fornøyd med ordningen. Foreldregjengen har også vist en stor interesse i utvikling av jentene som føre til at de er med som «maskot» på kampdagene. Sosial komiteen har organisert et par sosiale aktiviteter quizkveld og mat & drikke etter «friendly» kamper mot KFUM. Disse har vært med i trenerteam:- Leif Nilsen (trener) Åse Spjeld (trener) Tone Skartveit (trener) Frank Hauge (trener) Tonny Wærness (ass.trener) Sofie Skartveit (miljøtrener) Lisa Sigbjørnsen (Oppmann) Rapport v/lisa Sigbjørnsen Side 8

9 Årsrapport Jenter 2002 for sesongen 2014/2015 Jenter 12 år består av 24 spillere, et antall som har vært stabilt de to siste sesongene. Laget har et støtteapparat som gjør en stor innsats for laget, både sportslig og sosialt. Rune Marki er hovedtrener og har med seg Sverre Dahle, Charles E. Hein, Hans Jakob Jaatun, og Lennart Langø som assistenter og lagledere. Laget har en engasjert foreldregruppe som alltid stiller opp både når det skal organiseres og arbeides dugnad og som heiagjeng på kamper. Sesongens resultater viser at jentene holder et svært godt sportslig nivå. Tre lag har spilt totalt 46 seriekamper, 41 kamper er vunnet, 1 er tapt og 4 er spilt uavgjort. Hinna 1 har allerede vunnet serien, mens Hinna 2 og Hinna 3 begge ligger på topp i sine avdelinger og har svært gode sjanser til å vinne. Med tre lag får alle jentene mulighet til å spille kamper tilpasset sitt nivå og mye spilletid. I tillegg må flere jenter ta ansvar, noe som har ført til at alle er høyst delaktige i de gode resultatene, noe som igjen gjør godt for selvtilliten. I mai 2014 deltok jentene på Cameron cup 2014 i Kristiansand. Dette var første gang de deltok i en turnering i 12- årsklassen med sluttspill og alt det innebærer. Det ble stor suksess ettersom de gikk hen og vant finalen over Trauma. Dyreparken Håndballfestival 2014 i august resulterte i 2. plass etter et knepent tap for Nesjar i finalen. I september stod deltakelse i Sandnes Sparebank cup 2014 på programmet. Her klarte jentene den utrolige prestasjon å komme til finalen med to lag og fikk dermed både 1. og 2. plass. I Trollcup 2014 i november ble begge lag slått ut i kvartfinalen, litt skuffende for jenter som er vant med å spille finale. Humøret var allikevel på topp og vi hadde en vellykket tur med innlagt Halloween-fest på Peppes Pizza. Romjulsturnering på Kåsen 2014 ga en 2. plass, etter tap for Sandnes i finalen. I tillegg til treninger, kamper og turneringer har jentene hatt to sosiale samlinger i løpet av høstsesongen. Det var taco-fest i forbindelse med Sandnes Sparebank cup og juleavslutning sammen med Vikings G12. Det arbeides ut i fra et mål om at alle skal mestre på sitt nivå og ha en god sportslig utvikling, i tillegg til at det å trene og spille håndball skal være gøy. De fleste jentene har spilt håndball siden minihåndball, noe som gjør at de er en sammensveiset gjeng som trives godt sammen, på tvers av skoler og etablerte vennegjenger. Dette har vært spesielt synlig på de turneringene vi har vært med på denne sesongen, der det er mye smil og latter, jentene støtter og oppmuntrer hverandre og ikke minst gleder seg på hverandres vegne. Etter en første halvdel av sesongen der flere kamper ble vunnet med for store siffer ble laginndelingen endret noe med formål å få mer jevne og spennende kamper der jentene får større utfordringer og må yte mer innsats for å vinne. For å ha sportslige mål å strekke seg etter skal jentene delta i Petter Wessel Cup Dette er en turnering der kun de beste lagene i årsklassen deltar og trenerteamet har valgt ut et lag som skal delta, basert på gitte kriterier. Disse er bl.a. oppmøte og innsats på trening, mestring og utvikling. De jentene som ikke er med til Petter Wessel Cup deltar på Kongeparken cup som arrangeres samme helg. For Hinna Håndballs jenter født i 2002 Lennart Langø, oppmann Årsrapport Jenter 2001 for sesongen 2014/2015 I J-01 er vi pr idag totalt 19 ivrige jenter - 18 jenter fra Kristanslyst ungdoms skole og 1 fra Tasta. Vi startet sesongen med pluss i spillerstallen fra 2013/ en nye jente som har aldri spilt håndball før og en jente fra Tasta som hadde sluttet. I serien har vi hatt to lag 1 som startet i A divisjon og 1 i B. Etter jul så ble vi 2 i B divisjon. Nivået her har vært bra og vi har fått testet oss skikkelig mot flere klubber sitt 1 er lag. Vi har bevisst hatt to jevne lag, som har måtte lære å møte «toppet» lag og mye tap. Dette har vært utfordrende for lysten og humøret hos jentene, men også lærerikt. Vi har sett en stor bedring i siste halvdel av sesongen og med litt vridning i lagsammensetningen har resultatene, humøret og glede kommet tilbake. Beviset på fremganger kom i form av en noe overraskende seier mot Nærbø i januar. Vi har også hatt 1 jente fra 02 som har hospitert på faste treninger. Sosialt i år for J01 har vært veldig travelt. Med kr i støtte fra Idrettsrådet som en del av Jenter i Fokus har vi hatt en pizzakveld, bowling kveld med team building, Oilers kamp, Julehelg med grøt og forskjellige aktiviteter. Side 9

10 Siste aktivitet var Golf instruksjon på Sola Golfklubb etterfulgt av film ( på privat kinosal ) og pizza. Før sesongen avsluttes planlegger vi følgende sosiale aktiviteter :- Viking kamp, en dagstur til Ølberg og en hyttetur med overnatting. Samholdet er meget bra og jentene har holdt seg sammen som en fin gjeng etter oppstart på Kristianslyst. Turneringer denne sesongen har bestått av : Romjulsturnering på Kåsen - her stilte vi med 1 lag. Turneringer er noe som både jentene og trenerteam synes er en veldig positiv aktivitet i tillegg til vanlig kamper. 1 lag er påmeldt i Kongeparken Turnering april og Bergen Cup Utendørs Turnering juni. Sesongen skal avsluttes mai / juni, med en treningshelg på Nærbø skule / hallen og kamper mot Bryne (et vellykket tiltak fra de siste 3 år). Utfordrende med 4 treninger i uken og oppstart på ungdomsskole den sportslige utviklingen for jentene har vært bra og vi har lagt vekt på tekniske ferdigheter og mestring. Vi har fortsatt med styrke / fysisk trening som er et viktig supplement for jentene. Her har jentene litt å gå på og utfordringen med trenings opphold på våren og sommeren gjør at jentene har behov for egentrening og oppfølging i denne perioden. Vi har også forsøkt med eksterne personer for å heve nivået og trening gleden hos jentene. Malin Galta har bidratt til mer håndball kompetanse og god trening 1 gang i uken. Dette er et must for neste sesong pr i dag ser det ut som en løsning er på plass. Disse har vært med i trenerteam :- Ronny Sigbjørnsen (hovedtrener ) Ester Hognestad Macleod ( trener ) Ingunn Vik ( trener ) Malin Galta ( foreldrebetalt trener ) Lisa Sigbjørnsen ( Oppmann ) Årsrapport Jenter 1999 for sesongen 2014/2015 Jenter 99 har de siste årene hatt en stabil stamme på ca spillere. Ved inngang til nytt år 2015 er spillerstallen på 26 spillere. Vi har tidligere og ikke minst siste året fått flere spillere med overgang fra blant annet Varhaug, Hundvåg, Ganddal, Brodd, Havdur, og på vei inn i skrivende stund en spiller fra Riska. Dette kan tyde på at laget er kjent for sitt gode miljø og satsning, når så mange eksterne spillere fra så mange lag velger overgang til Hinna. Årsklassen består av spillere på flere nivå, og laget har flere av jenter som er blant de beste i kretsen i sin årsklasse. Sosialt Gjennom årene har man fått utviklet et helt unikt miljø. Miljøet er inkluderende hvor alle respekteres og føler et felleskap uavhengig av ferdighetsnivå. Baksnakking og lignende aksepteres ikke. Nye spillere opplever å bli tatt godt i mot og inkludert fra dag en. Det arrangerer ca. to sosiale kvelder i året for jentene, en til sommer og en til jul. I 2014 slo vi oss også formelt sammen med J98 og flere av tiltakene har fortsatt her. Ny trener Marte Arnesen har også sammen med foreldre arrangert alternative treninger som vinter- og sommer ol der det sosiale har hatt ett av aspektene. Jentene har også valgt egne tillitsvalgte og kaptein/ visekaptein. Trening Treningsmessig har man i denne sesong økt tilbudet, hvor det er trening 5 dager i uken. Med noe mer trening for noen av spillerne enn andre. Det er mer teknikktrening for de som har vært en del av satsningsgruppen. Det vises til periodeplanene som trener har lagt ut på gruppens facebook side. Treningene er 1,5 time til 3 timer. Det er også lagt vekt på allsidig trening hvor det er tatt inn eksterne ressurser. Jentene har hatt cross-fit trening, zumba, etc. Side 10

11 Målet er at alle skal få utfordring på sitt nivå, og man tenker skadeforebyggende. Dette er utfordrende men også kjekt! Det er også avholdt egne spillersamtaler for å avstemme ønsker og forventninger trener spiller. Målsettingen for året har vært å utvikle flest mulig spillere og få flere opp og fram. Dette viser seg å gi effekt, og man ser nå at man har flere spillere og «spille» på, og at man får avslutninger fra flere posisjoner, samt at flere tar ansvar i kamp. Dette viste seg blant annet tydelig i årets PW cup (2015). Trenere: Marte Arnesen hovedtrener Bernt Erstad Erling Skagseth Matihas Zahl Garborg styrketrening Trine Midthassel utholdenhetstrening og noe styrke På hell av sommeren og rett før skolestart reiste jentene på treningsleir til Danmark. Her fikk vi en god sportslig og sosial opplevelse. Inneværende år skal vi på Granollers cup i Spania. Hit reiser hele 30 jenter. Turneringer I denne perioden har man deltatt på følgende turneringer: Petter Wessel Cup, der vi i fjor røyk ut i 1/8 dels finalen Stord cup, der vi stilte med lag i 99 og 98, en kjekk turnering der flere spillere stod fram. I august var J98/99 på treningsleir til Danmark. Det var veldig kjekt, både sosialt og sportslig. For våren 2015 blir det tur til Petter Wessel Cup i februar (der vi kom til semifinale!!) og Kongeparken cup (sif) i april der vi stiller med ett lag i 98 og ett i 99. Seriespill Hinna J99 er i avd A og ligger for tiden midt på. Dette har vært ett bevisst valg fra treneren dette har vært å betrakte som ett utviklingsår der hun ønsket å få fram flere spillere ved å gi de tilbud på ulike arenaer. Neste år blir mer fokusert der man vil satse på å kvalifisere j99 til spill i Bring serien. Flere av 99 jentene har også spilt på j98a og enda flere på j98b. 98b ligger i øvre del av sin pulje. Foreldre Vi har en bra gjeng med engasjerte foreldre, som trør til når det er behov. Pleier ikke å være noe problem å skaffe sjåfører, folk til å stille på dugnad, ta vakter i sekretæriatet etc. Aina Frankrig Oppmann J15 Årsrapport Jenter 1998 for sesongen 2014/2015 J-98 hadde dessverre hatt litt frafall med spiller som sluttet våren Vi har vært en stamme på 11 jenter denne sesongen. Etter som vi slo oss i sammen med j-99 har hatt 2 lag med i sesong. J-98 A som har spilt i regionserien og og et lag i avdeling B. Trener: Marte Arnesen hovedtrener Bernt Erstad Erling Skagseth Matihas Garborg styrketrening Trine Midthassel utholdenhetstrening Side 11

12 Turneringer/serie Vi startet sesongen med tur til Kolbotn i mai der vi deltok i Kolbotn Cup. Det var primært J-98. Det var en cup som var øvings arena for Bring. I juni dro hele gruppa (J-98 og J-99) til Stord Cup. Der stile vi med lag både i 99 og 98 gruppe. I august dro hele troppen på treningsleir til Danmark. Det var veldig kjekt både sosialt og sportslig. J-98 var med i Bring, men dessverre røk de ut etter første runde. Til sommeren (juni) skal jentene til Spania for å delta i Cranollers cup, noe jentene ser frem til:) Målsettingen Treningsmessig har man i denne sesong økt tilbudet, hvor det er trening 5 dager i uken. Med noe mer trening for noen av spillerne enn andre. Det er mer teknikktrening for de som har vært en del av satsningsgruppen. Det vises til periodeplanene som trener har lagt ut på gruppens facebook side. Treningene er 1,5 time til 3 timer. Det er også lagt vekt på allsidig trening hvor det er tatt inn eksterne ressurser. Jentene har hatt cross-fit trening, zumba, etc. Målet er at alle skal få utfordring på sitt nivå, og man tenker skadeforebyggende. Dette er utfordrende men også kjekt! Det er også avholdt egne spillersamtaler for å avstemme ønsker og forventninger trener spiller. Målsettingen for året har vært å utvikle flest mulig spillere og få flere opp og fram. Dette viser seg å gi effekt, og man ser nå at man har flere spillere og «spille» på, og at man får avslutninger fra flere posisjoner, samt at flere tar ansvar i kamp. Serien har vært jevn og det ser ut som vi ender midt på tabellen. Miljø/trivsel Det er et godt samhold i hele gruppen. Satser på fortsatt godt samarbeid med J-98 og J-99 slik at det gode samholdet i gruppen forblir. Mvh Anette, oppmann J98 Årsrapport Hinna Håndball HU 1 og 2 for sesongen 2014/2015. Da er enda et aktivt håndball år omme, og vi i Hinna HU har som vanlig hatt god og variert aktivitet. Det ble i alt spilt 6 håndballturneringer, 3 stk. vinter/vår og 3 stk. i løpet av høst/vinter sesong. Ganske jevnt fordelt med tap og seire, og alle var enige om at det å ha det sosialt og gøy sammen er det viktigste. Tap og vinn med samme sinn er mottoet Fra høsten av fikk vi endret treningsdagen tilbake til onsdagen, (torsdagen falt på samme dag som Fritidsklubben på Tjensvoll, noe som flere av spillerne går fast på), og dette medførte til at treningene så å si ble fulltallige igjen. Vårsesongen ble avsluttet med ute-treninger, det samme med oppstart høstsesong i august måned. Siste helg i august dro laget til Landsturneringen i Stjørdal, der både de sportslige, så vel som de sosiale aktiviteter skapte uforglemmelige opplevelser. Et utrolig flott arrangement, flott ny idrettshall og bare finvær. Egen rapport sendt i november som vedlegg til regnskapet for turen. Høstsesongen ble også i år avsluttet med et sosialt arrangement på Metro Bowling. Også i fjor mottok vi midler fra Stavanger Kommune, idrettsrådet og Hinna håndball. Uten disse tilskuddene, samt tilskudd til trener-lønn og drift kunne vi ikke opprettholdt vårt tilbud til spillerne. En stor takk til alle bidragsytere. Spillerne har en veldig god fremtreden/respekt/omsorg for hverandre. Dette blant annet på grunn av aktiv jobbing mot boliger, arbeidsplasser og foresatte. Trenerne må også nevnes, de gjør en utrolig god jobb, variert treningstilbud og ikke minst viser hver enkelt spiller den respekt de fortjener. Både spillere/ledere og foreldre setter umåtelig stor pris på dem, og vi håper å kunne beholde dem ennå noen år. Side 12

13 Pr dags. dato har vi 20 spillere, og har etterlyst flere. Kunne trenge noen fra den «yngre garde» etter hvert, så vi får håpe at noen melder sin interesse. Fakta: - Vi har 2 mixed Hu lag med 20 spillere Funksjonsnivå: - Godt fungerende utviklingshemmede, med adferds problem - Svært overvektige utviklingshemmede, men godt fungerende - Utviklingshemmede med fysiske tilleggs handicap - Utviklingshemmede med språkvansker. 4 spillere har alltid med ledsagere på trening, kamper og turer. Landsturneringen ble gjennomført med 13 spillere og 7 ledsagere/trenere. Mvh Torunn Hognestad Foreldrerepresentant. Årsrapport Hinna Håndball A-lag og Rekrutt-lag for sesongen 2014/2015 Antall spillere/utvikling: A-lag: Aktive: 12 Passive: 5 (+ 7 medlemmer som ikke trener eller har betalt kontingent denne sesongen) Rekrutt: Aktive: 15 Passive: 0 Antall lag per års trinn: Totalt 2 lag, A-lag og Rekrutt-lag. Vi har 9 jenter (1996 årgang) som er med på Hinna-Ålgård Lerøylag. Status trenere/oppmenn: Hovedtrener: Espen Særvoll Assistent trener: Arild Refsnes Oppmann: Elin Hustoft Assistent/Oppmann: Tone Skartveit Turneringer/ seriespill: A-lag i 2 divisjon Rekrutt-lag i 3 divisjon Turnering sesongen 14/15: Cup Sinatra, Fredrikshavn, DK Målsetting og eventuelt resultater: Vi hadde ikke utarbeidet noen konkret målsetning for inneværende sesong. Dette hadde sammenheng med en veldig ung og uerfaren tropp, usikkerhet/skadesituasjon på keeperplass og etablerte spillere som enten kom veldig seint i gang eller måtte gi seg utover høsten pga jobb og livssituasjon. Vi har hatt fokus på spillerutvikling, og å havne på øvre halvdel i begge divisjoner. Pr dags dato kan vi havne på mellom 4-7 plass med begge lag. Prestasjonene har gått opp og ned som er veldig vanlig med en så stor andel av yngre spillere. Mange enkeltspillere har også hatt en veldig fin utvikling. Miljø og trivsel: Vi har etter hvert fått stor trivsel i spillergruppa etter et litt krevende år sist sesong, der ei stor og ung spillergruppe møtte en uttynnet eldre gruppe. Når ulike prestasjonsgrupper settes sammen er det ikke uvanlig med litt usikkerhet og støy før ting får satt seg. Vi rundt spillerne opplever at hele spillergruppa har tatt tak, og gradvis blitt tryggere og tøffere med hverandre. (på rett måte) Eventuelle utfordringer: Litt utfordringer rundt rammefaktorer som halltid og tilgang på styrketrening, men de største utfordringene er forskjell i ambisjons og ferdighetsnivå i treningsgruppa. Vi skal ha plass til både de som satser og de som bare er med for det sosiale, men vi prøver å lage litt endring i treningsgruppene og treningsuka til neste sesong for å bedre vilkårene for satsningsgruppen. Side 13

14 Årsberetning Hinna Damer C for sesongen 2014/2015 C-lagsstallen har denne sesongen bestått av ca 15 damer. Vi begynte med godt over 20 stk, men pga jobb, skader o.l. ble det noe frafall etterhvert. Vi har hatt kun 1 keeper det meste av denne sesongen, og det er litt sårbart med tanke på skader, så vi håper å få med en til neste sesong. Vi har trent en gang pr uke i Stavanger Idrettshall. Arne Jakobsen har vært vår trener, og han fortsetter neste sesong også, og det er vi veldig glade for. Selv om det er masse håndballkunnskap i laget, er det alltid fint å ha med noen med rutine som tar litt ledelse og styring. Resultatmessig havner sånn midt på treet denne sesongen. Vi er veldig ujevne fra kamp til kamp, og det er først og fremst i angrep vi har variert. Forsvarsspillet er som regel meget solid. Miljøet på laget er veldig bra. Jentene er en fin mix fra 18 år og opp til Det er moro på trening og kamp, og jentene backer opp hverandre på beste måte. En del av jentene på laget deltok også i år på Veteran-NM, som denne gangen ble arrangert i Bergen. Vi stilte lag i J40. Vi kom ikke videre fra gruppespillet, det var ett eneste mål om å gjøre! Vi har ikke helt fornøyde med ikke komme videre. Men turnering er turnering. Neste gang er NM i Stavanger, så vi satser på en bredere stall og bedre resultat da. Gro Lundemo Oppmann Side 14

15 7. Fastsettelse av kontingent Klasser Beløp, NOK Mini 700 J9 950 J J J J J J J J J Damer 1650 HU-lag 1350 Veteran 650 Støttemedlem 400 Nye spillere som begynner etter betaler halv kontingenten. 8. Innkomne saker 8.1 Forslag fra styrets leder er å beholde styrets representanter fra 7 pluss 1 spiller representant. Det åpnes opp for å øke styret med ytterligere ett medlem hvis årsmøtet bestemmer dette. Dette avhenger av om vi klarer å etablere en dugnads- og arrangementskomite på 3 stykk. Komiteen kan utvides videre i klubbarbeidet sesong 2015/ Regnskap Godkjenning av regnskap Styret foreslår at underskuddet i sin helhet dekkes med overføring fra egenkapitalen. Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 10. Forslag til budsjett Godkjenning av budsjett 2015 Driftsinntekter Budsjett Dugnader Medlemskontingent Egenandeler Egenandeler trenere Håndballskole Offentlig tilskudd Tilskudd adm. stilling Tilksudd NIF (LAM) Ekstraordinært tilskudd Mva kompensasjon Tilskudd fra styret Kiosksalg Billetter arrangement Bonusguiden NHF Lotteri Tilskudd bingodrift Grasrotandelen - Norsk Tipping Reklameinntekter Samarbeidsavtale Periodiserte inntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Aktivitetskostnad Budsjett Overganger og lisenser Påmelding serie Bøter Påmelding Cup Billettkjøp arrangement Varekjøp kiosk NHF lotteri Reisekostn. cup og serie Turneringsutgifter Treningsleir/samling Trenerutviklingsmiljø/RUM bulag-regionslag Trening Side 19

20 Samarbeidsklubb Ålgård Bring Medisiner, lege, fysio Utgiftsgodtgj. dommer Dugnadsutgifter Resultatoverføring prosjekt Sum Aktivitetskostnad Lønnskostnader Budsjett Lønn ansatte Lønn inkl. feriepenger Dugnad lønn Feriepenger påløpt Motkonto kont. Ledere Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. av pål. feriepenger Refusjon sykepenger Sum Lønnskostnader Driftskostnader Budsjett Driftsmatr. baller o.l Rekvisita Utstyr til spillere Revisjons- og regnskapshonorarer Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Porto IT, nettsider etc Bilgodtgjørelse Reisekostnader Reklametrykk Sosiale sammenkomster Klubbkontingent Gaver, pokaler, utmerkelser, oppmerksomheter Tilskudd til lag Bank og kortgebyrer Tap på fordringer Sum driftskostnader Totale kostnader DRIFTSRESULTAT merk: - i resultat er et overskudd :-) Side 20

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Årsmøte 25. februar 2016. Styrets årsberetning

Stavanger IF Håndball. Årsmøte 25. februar 2016. Styrets årsberetning Stavanger IF Håndball Årsmøte 25. februar 2016 Styrets årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Styrets sammensetning... 3 Styrets arbeid... 3 Antall medlemmer... 4 Sportslig... 5 Marked... 7 Kommunikasjon...

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Samarbeid i Sund Fotballen mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Sentrale spørsmål Presentasjon av Sportslig utvalg Presentasjon av Trener team Hva vil vi? Hvor vil vi?? Målsetninger?? Hvordan

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017

ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017 ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017 Styret har bestått av: Stian Bekken leder Kari Mette Skjølsvold Gro Baar Kristin Børset Marit Mogset Styret har hatt 3 styremøter og behandlet nødvendige saker underveis. Økonomi

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

Årsberetning. Slemmestad IF Håndball. Side 1 av 6

Årsberetning. Slemmestad IF Håndball. Side 1 av 6 Årsberetning Slemmestad IF Håndball 2015 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Leder: Leder Sportslig utvalg: Kasserer: Kiosk og kassa ansvarlig: Tematreneransvarlig: Banedagbokansvarlig: Sekretær: Hilde Pedersen

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 23.09.2010 Sesongen 2010 (så langt) 3 trenere: Per Kristian Vange (LFK), tom Arvika cup, sluttet Knut Ellefsen (LFK), Hovedtrener etter Arvika cup Mogens Larød (LFK) 1 lagleder Sven Kristian

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2016

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2016 Utleira IL Håndball Årsmelding 2016 Håndballstyret har gjennom året 2016 bestått av følgende personer: Leder Økonomiansvarlig Web og info Materialansvarlig Sportslig leder NHF lagsinfo og lisens Arrangementsansvarlig

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer