Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)"

Transkript

1 Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Organisasjonen i sesongen Styret: Styrets leder: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem/Sponsorer: Styremedlem/Naborunden: Styremedlem/Info/web: Stein H. Hagen Per Christensen Anne Glomnes Rudi Fridtjof Unander Irene Gran Linda G. Opedal Ane Varden Oppmenn: Rekrutt Putt 8 år (2007): Rekrutt Putt 9 år (2006): Rekrutt Putt 10 år (2005): Rekrutt 11 år (2004): Rekrutt 12 år: Rekrutt 13 år: Aktiv 14 år: Aktiv 15 år: Aktiv 16 år: Junior: Senior: Turrenn: Monika Silvia Valm Odd Horn Anne Glomnes Rudi Linda G. Opedal Anne Glomnes Rudi Morten Dybdahl Margrete Davies Terje Jensløkken Anne Allum Vidar Gundersen Gustave Brun-Lie Birger Pedersen Oppmennene for noen av gruppene har i tillegg hatt et støtteapparat/ressursgruppe innenfor gruppen. I tillegg har vi også hatt andre viktige funksjoner, se websiden for oversikt. Styrets arbeid I tillegg til gjeldende lover og regler, har styret i sitt arbeid lagt til grunn tidligere vedtatt visjon. Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 8 styremøter. Styrearbeidet har vært preget av enighet og konsensusbeslutninger. Siden Njård Langrenn ikke har noen lønnet administrasjon, består mye av arbeidet i løpende driftsoppgaver, og styremøtene er også i stor grad arbeidsmøter. Samarbeid med andre klubber og eksterne tillitsverv Njård Langrenn har ønsket å bidra til godt samarbeide med andre klubber, samt ta sitt ansvar for fellesfunksjonene knyttet til Oslo Skikrets. Langrennsgruppens leder har deltatt på de tillyste møter i Langrennskomitèen i Oslo Skikrets. Langrennsgruppen ønsker å delta i de sentrale beslutninger i Njård. Dette vil si at Njård Langrenn har tilstrebet å være representert i Njårds hovedstyre. Jarle Trandokken er langrennsgruppens representant i hovedstyret. 1

2 Medlemmer Medlemsmassen har økt mye de siste årene. Ved årsskiftet 2013/14 var det 460 betalende medlemmer registrert hos Njård Langrenn. Ved årsskiftet 2014/15 var det 488 medlemmer, en økning på 6 % siste år. Renndeltagelse I sesongen har det vært en sterkt stigende deltagelse på individuelle renn og stafetter sammenlignet med de siste årene. Vi har en egen rennkoordinator, samt to smøringsansvarlige for renn. Oppmennenes arbeid er viktig slik at de tilrettelegger for at alle kan være med. Vi ønsker gjerne enda større deltakelse på renn og stafetter, da dette igjen skaper mer samhold i de ulike gruppene. Naborunden gir ofte en god indikasjon på hvordan interessen er blant de yngste, og her stilte 134 barn fra Njård, 16 flere enn i fjor. Ellers er Njård Langrenn opptatt av deltagelse på stafetter, hvilket er meget viktig for å styrke klubbfølelsen og samholdet i en idrett som ellers og i sin natur er veldig preget av individuelle prestasjoner. Styret anser det derfor viktig at trenere, løpere og ledere prioriterer arbeidet med stafetter høyt. Vi har i løpet av sesongen informert i forkant av hvert renn, med starttider og smøretips. Etter hvert renn har det blitt lagt ut bilder fra rennet, med god spredning fra mange årsklasser. Kommunikasjonen er nå godt innarbeidet, og de som skal gå renn orienterer seg på både i for- og etterkant. Dette er med å øke interessen for å gå renn. Dato Arrangør Renn Stilart MC BDO # Lyn KM SEB Oslo Sprinten JA NEI Sørkedalen IF Lauritz Bergendahls Minneløp Klassisk JA NEI Høybråten og Stovner Oslo Skifestival Fristil JA JA Høybråten og Stovner Oslo Skifestival Klassisk JA NEI 13 lag (39) Heming KM Langrenn Klassisk NEI NEI Heming KM Langrenn Fristil JA NEI Lillomarka Rossignolrennet Klassisk JA JA Koll Kollmila Fristil JA JA Rustad Rustadstafetten Klassisk 23 lag (69) Kjelsås Kjelsåsrennet Fristil JA NEI Rustad Craft Sprinten Fristil NEI NEI 7 lag (14) Njård Njårdrennet Klassisk JA NEI Ungdomsbirken Klassisk Hemingstafetten Heming Begge 9 lag (54) Hemingrennet Heming Klassisk NEI NEI 48 MC: Milsluker n Cup for åringer BDO: BDO Cup for åringer 2

3 Egne arrangementer/aktiviteter Njårdrennet 7. mars 2015 Det ble en flott i Sørkedalen med over 800 deltagere. Rennet inngikk i Milsluker n Cup for åringene. Arrangementet var meget vellykket. Takk til rennleder Stein H. Hagen og til alle frivillige som stilte opp. Klubbsamlinger og Klubbmesterskapet Hyggekveld: 29. oktober 2014 ble det arrangert hyggekveld for aktive og foreldre på Huseby Skole, med over 170 deltagere. Her ble det vist bilder fra forrige sesong, og gitt informasjon om kommende sesong. Høydepunktet var lotteriet. Stor entusiasme og mye energi. Milsluker`n stilte med gavepremier. Samling på Nordseter ( desember): Det ble rekorddeltagelse på årets samling på Nordseter ved Lillehammer før jul. Nesten 170 deltagere (100 i fjor). Vær og skiføre var perfekt, og kveldene ble brukt til sosialt samvær. Det er viktig og hyggelig å treffes på tvers av årsklassene. Sportellet er allerede booket for ny samling før jul neste sesong. Klubbmesterskapet: Klubbmesterskapet ble arrangert 24. mars i Holmenkollen. Det var rekorddeltagelse med over 200 deltagere. Etter rennet var det premieutdeling og servering av pizza og kaker i kafeteriaen. Sosialt ellers: Se gruppenes egne beretninger. Noen av de eldre gruppene har hatt helgesamlinger i Holmenkollen og i Torsby i Sverige. Pengestøtte og samarbeidsavtale I forbindelse med avtale om nye drakter med Swix, fikk vi flere nye sponsorer som ville være profilert på drakt og overtrekksdress for 3 år. Følgende sponsorer tegnet seg for draktreklame: Opplysningstjenesten1885, Nonbye Corporate Identity, Taplow Executive Search og advokatfirma Thommessen. Avtalen løper ut neste år. Njård Langrenn søkte om støtte til breddeidrett fra Skagenfondene, men søknad fikk ikke støtte. Øvrige legat og stipend undersøkt, men disse krevde prosjekter med spesielle formål eller geografisk tilknytning. Samarbeidsavtalen med Milsluker'n Sport løp ut Denne gir en omsetningsbasert provisjon basert på våre medlemmers kjøp i butikken, samt et kontantvederlag. Alle klubber som har landslagsløpere tildeles midler fra hovedsponsor Aker/Skiforbundet. Celine Brun-Lie var på kvinnelandslaget denne sesongen. Njård Langrenn ble derfor tildelt kr ,- for Celines ønske er at pengene i hovedsak benyttes til arbeidet med yngre løpere i Njård Langrenn. Njårdrennet 2015 fikk ingen nye egne sponsorer ut over klubbens draktsponsorer. 3

4 Klubbutstyr Njård Langrenn inngikk i 2013 ny avtale med Swix, som leverandør av ny langrennskolleksjon. Klubbklærne fra Swix kan kun bestilles via nettbutikk innenfor definerte bestillingsperioder. Dette står beskrevet i menypunktet Klubbutstyr på Njård Langrenns nettsider. Levering skjer på Milsluker n. Kolleksjonen er utvidet med en sommerkolleksjon. Kommunikasjon/Nettside Langrennsgruppa benytter hjemmesiden til Njård Langrenn og e-post som distribusjonskanaler for formidling av informasjon til klubben. Gruppesidene, som i hovedsak oppdateres av oppmennene/trenerne, er nå hovedkanalen for å informere om gruppens treningsopplegg. Artikler: Viktige beskjeder og nyheter legges på hovedsiden (langrenn). Det er skrevet mange reportasjer med bilder fra renn og arrangementer gjennom sesongen. Vi vil gjerne motta flere bidrag fra alle som deltar på forskjellige arrangementer, slik at vi får større bredde på det som skrives og at alle grupper blir representert. Sosiale medier: Facebooksiden til Njård Langrenn åpner muligheten for at alle lett kan legge ut beskjeder og sette i gang diskusjoner vedrørende langrennsgruppen. Dette er også en viktig kanal for å nå de aktive yngre. Takk til alle løpere, trenere og foreldre/foresatte for innsats og engasjement i sesongen Oslo, 2. april 2015 Styret i Njård Langrenn 4

5 Rapport fra gruppene Turlangrennsgruppen Birger Pedersen Tekst kommer. Seniorgruppen Gustave Brun-Lie Celine Brun-Lie har vært på A-landslaget og deltok i VM i Falun hvor hun ble nr 9 på sprinten. Sesongen har vært vellykket for henne med en rekke pallplasseringer i World Cup. Hun har etter denne sesongen bestemt seg for å legge opp. Juniorgruppen Vidar Gundersen Tekst kommer. Aktiv 16 år (født 1999) Anne Allum Tekst kommer. Aktive 15 år (født 2000) Terje Jensløkken Denne sesongen er årgang 2000 redusert til 6 gutter. Disse har trent sammen med 2001 og Guttene har i varierende grad deltatt på renn, men i Ungdomsbirken var 3 med. Vi har ikke stilt rene lag fra 2000-årgangen på stafetter denne sesongen. Det blir viktig for neste sesong å ha en stor nok treningsgruppe til at det sosiale miljøet blir ivaretatt. Aktive 14 år (født 2001) Joachim Jacobsen, Ole Christian Mork, Andrea Stranna, Gaute Wiig Nordby og Kaia Gran Urdahl (trenerne er delt på årsklassene ) Margrete Davies 5

6 Årsklasse 2001 består av 11 utøvere herav 8 jenter og 3 gutter. Det er 8 utøvere som deltar aktivt i renn i løpet av sesongen, herav 2 gutter og 6 jenter. Årsklasse 2001 har hatt trening sammen med årsklassene der gruppen har blitt delt i mindre treningsgrupper etter nivå og sosiale forhold. en har foregått 2 dager i uken a 1½ time. For de av utøverne som deltar aktivt i renn er det en ekstra treningsøkt på 1½ time per uke med Renngruppen i tillegg til noen helgetreninger. Utøverne har trent rulleski i Holmenkollen og barmarkstrening fra Midtstuen fra slutten av august frem til og med desember. Når sneen kom ble treningen lagt til Holmenkollen. I tillegg til vanlig trening var de fleste med på treningstur til Kobberhaushytta i september, tur til Torsbytunnelen i oktober og den årlige Nordsetersamlingen i desember. På Nordseterturen fikk en del av utøverne startet rennsesongen med renn på Sjusøen på søndagen. Renn og resultater Milsuker'n Cup'en: Vi har 8 aktive utøvere i årklassen 2001 som alle deltok i Milsluker'n Cup. Matz Jenssen har vært suveren hele sesongen og vant cup'en for andre året. Cupen består av 9 renn hvorav vinneren er den med flest poeng i 6 tellende renn. Av jentene kom Julia Brønmo nærmest teten på en glimrende 14. plass. Stafetter: Vi fikk også muligheten til å stille en del stafettlag denne sesongen. Vi deltok i Oslo Skifestival stafetten, Rustadstafetten, Craft-sprinten og Hemingstafetten. I Craftsprinten tok jentene 4. plass (Nina Davies og Julia Brønmo) og 9. plass (Vilde Golberg og Helene Unander) og i Hemingstafetten var Matz og Julia med på laget som tok 3. plassen. Ungdomsbirken: Ungdomsbirken gikk av stabelen 15. mars i år. Der deltok 5 av jentene og 2 av guttene. Matz Jenssen gikk inn til en flott 2. plass. Medlemskontingent savgiften til Njård langrenn er kr og for Renngruppen kr Det har vært en morsom og flott sesong for ungdommen, og vi ser frem til en ny sesong med god trening, nye muligheter i sporet og mye sosialt. Aktiv 13 år (født 2002) Joachim Jacobsen, Ole Christian Mork, Andrea Stranna, Gaute Wiig Nordby og Kaia Gran Urdahl Morten Dybdahl Gruppen hadde sesongstart 1. mai. Rulleskitreningen har vært lagt til Holmenkollen og barmarkstreningen har hatt utgangspunkt Midtstuen. Det har vært bra oppmøte gjennom hele sesongen. ene har vært ledet på en meget god måte. Mange har også deltatt på ekstra trninger og samlinger med Renngruppen. Sosialt/samlinger Høstsamlinger på Kobberhaugshytta og skitunnelen i Torsby, Nordsetersamlingen og Ungdomsbirken var fire vellykede samlinger denne sesongen. I tillegg har gruppen hatt en 6

7 hyggelig sosialkveld med ut-og-spise etterfulgt av kinobesøk. Det er god sosial trivsel i gruppen. Antall løpere Det har vært 24 betalende utøvere (11 jenter og 13 gutter) mot 33 i Renn En fast gjeng på barn (5-6 gutter og 5-6 jenter) har deltatt på flere renn gjennom sesongen. Både guttene og jentene hadde mange gode prestasjoner, med mange pallplasseringer. Rekrutt 12 år (2003) Daniel Larsen, Simen Skou, Tor Øyvind Lislerud,, Tor Jenssen, Jon Rogstad og Nils Maartmann Anne Glomnes Rudi Som tidligere år har foreldre vært hovedtrenere for gruppen. Nytt av året er at vi har fått Nils Maartmann som assistent. På tirsdager har Daniel Larsen, Simen Skou, Tor Øyvind Lislerud, og Nils Maartmann vært trenere. På torsdager har Tor Jenssen, Jon Rogstad og Nils Maartmann vært trenere. Det har vært behov for så mange for å kunne være fleksible når noen ikke har hatt anledning til å stille. Tre av trenerne har også vært trenere for yngre grupper. Ordningen har fungert godt. en startet rett etter sommerferien med rulleski på tirsdager og utetrening på torsdager. Gruppen hadde ikke innetrening, da Pershallen var forbeholdt de fire yngste gruppene. Barna har egne rulleski. Gruppen trente i hovedsak fra Frognerseteren på tirsdager og fra Øversetertjern på torsdager. Torsdagene ble lagt til Øversetertjern for å koordinere med gruppen. da trenerne også har barn i disse gruppene.. Gruppen trente skøyting på tirsdager og klassisk på torsdager. Det har vært 25 barn påmeldt på trening. Av disse er 22 jenter. Miljøet i gruppen Miljøet i gruppen oppleves som veldig bra. Vi arrangerte treningssamling i Åsmarka i september. Da var det 35 deltakere, inkludert voksne og noen småsøsken. I tillegg var det mange som var på tur til Nordseter gjengen gikk Ungdomsbirken for første gang, og det var en veldig god opplevelse for alle, både sosialt og sportslig. Hva kan gjøres annerledes en har stort sett fungert bra. Det kan nok til enda større grad deles inn i grupper slik at alle får utfordring på sitt nivå og at det er mulig å gi individuell tilbakemelding. Dette avhenger av at det er nok trenere. Deltakelse renn De fleste 2003-barna har deltatt i Naborunden og på Njårdrennet. Om lag 10 barn har vært veldig aktive på renn. Vi stilte 4 lag på Rustadstafetten, og flere deltok i stafett både på Oslo Skifestival og Hemingstafetten. 7

8 Rekrutt 11 år (2004) Linda G. Opedal Tekst kommer. Rekrutt 10 år (2005) Anne Glomnes Rudi, Glenn Davies, Fridtjof Fossum Unander, Ståle Matberg, Øysten Landgraff, Per Christensen, Anna Oftedal, Emilie Bøe og Elin Davies. Anne Glomnes Rudi Barmarkstreningen startet opp etter sommerferien. Det var godt fremmøte fra dag en. På det meste hadde vi 45 barn på trening. Vi hadde rulleski på torsdager frem til høstferien og løping på tirsdager. Vi delte barna i grupper, jentegrupper og guttegrupper. Fokus var lek og stafetter, men også spretten skigang. Oppvarming med joggetur. Inne hadde vi gruppen samlet, pga mange barn var det nødvendig å ha en sirkeltrening for å få struktur. Det ga en fin avveksling i treningsrutinene å ha innetrening, i tillegg fikk vi samlet gruppen og ble bedre kjent med barna. I vinter har treningen vært gjennomført fra Øversetertjern. Det har vært skøyting på tirsdager og klassisk på torsdager. Det har stort sett vært mellom 25 og 35 barn på trening. Vi har for det meste delt delt gruppen inn i to, en jentegruppe og en guttegruppe. en har bestått i oppvarming, teknikk, stafetter og frilek. Antall Ca barn på høsttreningen, og på vintertrening gutter/jenter. Hva kan gjøres annerledes ene har fungert bra, det har vært stort innslag av foreldretrenere. På vinterhalvåret har vi kun hatt ungdomstrenere på tirsdager. Disse har tatt jentene, og det har vært veldig populært. For å få vellykkede treninger er det viktig at vi opprettholder antall trenere for å kunne ha fleksibilitet. Deltakelse i renn Det har ikke vært stort fokus på renn, men et fåtall jenter og noen gutter har gått en del. Vi stilte 5 lag på Rustadstafetten, og ett av lagene kom først over målstreken. Det var også mange som stilte på stafetten på Oslo Skifestival. Nesten alle deltok i Naborunden og på Njårdrennet. Rekrutt Putt 9 år (2006) Daniel Larsen, Tor Øyvind Lislerud, Simen Skou, Elin Davies (ungdomstrener) og Ludvig Nord-Varhaug. I tillegg har noen foreldre bidratt mer eller mindre fast. Odd Kristiansen Horn 8

9 en startet opp etter høstferien, og det ble barmarkstrening frem til over jul. Det var godt fremmøte på alle treninger, uansett vær. Inne var det fokus på lek og enkle styrke- og koordinasjonsøvelser. Ute ble treningen stort sett gjennomført fra Øvresetertjern både med stafetter/teknisk trening og «langturer». Det har vært annenhver gang skøyting og klassisk. Antall Det har vært opp til 45 barn på treningene. Det har vært noe utskiftning fra i fjor - noen har falt fra mens det er noen nye. Det har vært godt oppmøte i vinter, til tross for varierende snøog værforhold. Hva kan gjøres annerledes Det er naturlig nok et stort spenn i skiferdigheter og motivasjon. Dette kan skape utfordringer ift oppfølging og samhold. Vi vil fortsatt legge vekt på å få med foreldre på fast basis. Vi prøver også å være tydelige overfor foreldrene på hva slags trening og opplegg det er tale om så foreldre og barn ikke har urealistiske forventninger. Vi må tydeliggjøre at det er en fordel om barna har grunnleggende skiferdigheter og at barna må gå mer på ski utenfor treningene. De mest vellykkede treningene var da vi klarte å holde et høyt aktivitetsnivå og dele gruppen inn i håndterbare grupper. Miljøet har stort sett vært bra. Det har vært enkelte uromomenter - særlig blant gutta som vi har roet ned med hjelp av involvering av foreldre. Sosialt I høst hadde vi overnattingstur til Kobberhaugen. Det var veldig vellykket med vafler på turen opp og løpetur på lørdag. I februar hadde vi langtur til Tryvannstua med kakao og kanelboller der. Avslutning for sesongen er 14. april i kafeen i Holmenkollen. Deltakelse i renn Det har ikke vært fokus på renn, men det har vært godt oppmøte i de renn vi har invitert til - som Naborunden og Njårdrennet. Selma Sofie Stoknes gikk veldig mange (11!) renn. Rekrutt Putt 8 år (2007) Emilie Bøe, Lisa Erfjord, Øystein Røe, Øyvind Skjerven, Arthur Strand, Mari Vestrheim, Leif-Roald Halvorsen Monika Silvia Valm : Barmarkstreningen startet opp etter høstferien. Det var godt fremmøte fra dag en. På det meste hadde vi 50+ barn på trening, i snitt møtte barn på hver trening gjennom sesongen. Ingen kjente frafall. Mange fra Huseby og Smestad skole, også Skøyen, Bestum, Uranienborg og Den Franske skolen. Vi hadde mye fokus i starten med å etablere treningsrutiner, og forsøkte å finne det optimale treningsoppsettet som muliggjorde barna på forskjellige nivåer til å få god utbytte av treningen. De fleste barna er motiverte og i god form. Vi brukte en del tid på kommunikasjon i starten med foreldrene både når det gjaldt oppmøteog henterutiner, men også forventninger til barnas oppførsel på trening samt foreldrenes bidrag. Foreldre ble oppfordret til å være med og engasjere seg. Likeså ble trenerne minnet på å aktivisere og dra nytte av foreldrene som ble med på treningene. soppsett med ansvarsfordelinger for hver trening ble sent ut dagen i forveien. 9

10 Vi delte barna i grupper, løp og jobbet i stasjoner. Vi fant ut at den beste løsningen var å dele barna i grupper hvor de fikk velge tilhørighet basert på dagsformen: løpe fort og langt, passe, rolig, mest lek, osv. Det fungerte bra. Fokus var lek og stafetter, men også spretten skigang. Oppvarming med joggetur. Inne hadde vi gruppen samlet, og tok gruppeleker som hauk og due, stafetter, stikkball, osv. Det ga en fin avveksling i treningsrutinene å ha innetrening, i tillegg fikk vi samlet gruppen og ble bedre kjent med barna. Vi praktiserte navneopprop hver gang. I vinter har treningen i hovedsak vært gjennomført på Øversetertjern. Det har vært annenhver gang skøyting og klassisk, i starten hadde vi mer klassisk for å ikke å introdusere for mye nytt altfor fort. Vi hadde stort sett 4 grupper, alle gikk en tur først, og så stafetter, balanse og teknikk samt lek. For å øke motivasjonen, oppfordret vi alle foreldre til å få barna med på Skiforbundets distansekort. 28 barn ble med på Distansekortet, og vi registrerte til sammen nesten 4000 km. De barna som var med på Distansekortet, får gullmedalje på avslutningen, og alle som trente gjennom sesongen får barnas skimerke og diplom. Vi hadde en veldig fin og engasjert trenergjeng som gjorde en kjempeinnsats. Vi hadde også godt utbytte av utstyret - baller, terninger, kjegler og tau som vi kjøpte inn for gruppen. Utstyr har vært i bruk gjennom hele sesongen. Antall 54 påmeldte. Vi er ikke kjent med frafall, men noen er mer motivert enn andre. Deltakelse i renn Det har ikke vært stort fokus på renn i denne aldersgruppen, mange deltok i Njårdrennet og klubbmesterskapet. En liten gjeng var med på stafetter. Renngruppen (født 2003 og eldre) Oppmenn: Joachim Jacobsen, Ole Christian Mork Ane Varden / Stein H. Hagen Formål Tilbudet har vært til de som har ønsket å satse på langrenn, som et supplement til deltakelse i de respektive årsgruppene. Dette har vært et tilbud for 2003 og eldre. Dette er andre året det har vært tilbud om renngruppe. Erfaringene fra spesielt dette siste året, tilsier at intensjonen ikke har blitt ivaretatt godt nok. Det vil derfor vurderes hvordan dette skal videreføres neste sesong. Gruppen hadde sesongstart 1. mai. Rulleskitreningen har vært lagt til Holmenkollen og barmarkstreningen har hatt utgangspunkt i Midtstuen eller Holmenkollen. Skitreningen har vært fra Holmenkollen eller Frognerseteren. Det har vært bra oppmøte gjennom hele sesongen. ene har vært ledet på en meget god måte. Sosialt/samlinger Tre vellykkede samlinger; en før sommerferien og to høsten 2014 i Holmenkollen barmark. Antall løpere Det har vært 34 betalende utøvere (20 jenter og 14 gutter). 10

Utfyllende årsrapport 2015 (Tillegg til Årsrapport 2015)

Utfyllende årsrapport 2015 (Tillegg til Årsrapport 2015) Utfyllende årsrapport 2015 (Tillegg til Årsrapport 2015) Organisasjonen i sesongen 2015-16 Styret: Styrets leder/info/web: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Treneroppfølging: Styremedlem/Naborunden: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 FOR NJÅRD LANGRENN. Utarbeidet av styret i Njård Langrenn; Oslo, 30. mars 2014

ÅRSRAPPORT 2013 FOR NJÅRD LANGRENN. Utarbeidet av styret i Njård Langrenn; Oslo, 30. mars 2014 ÅRSRAPPORT 2013 FOR NJÅRD LANGRENN Utarbeidet av styret i Njård Langrenn; Oslo, 30. mars 2014 Stein H. Hagen Per Christensen Irene Gran (Leder) (Kasserer) (Styremedlem) Linda G. Opedal Kjetil Ribe Anne

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst FORELDREMØTE «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst Agenda 1. Velkommen. Sparebank 1 SMN. 2. Sponsornytt. Trønderenergi, Egon. Utvalgsmedlem. 3. Informasjon. Hjemmeside,

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige funksjoner og verv... 5 2.3 Styremøter...

Detaljer

Vårmøte 2015 TVSK langrenn

Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 Agenda 1. Oppsummering rennsesongen i kretsen 2014/2015 2. Oppsummering opplegg for nasjonale renn 2014/2015 3. Team Veidekke Oslofjord 4. Rulleskirenn 2015 5. Samlinger

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik - ØHIL Langrenn arrangerer Skileik for 2. klassinger med vekt på LEK, MORO og AKTIVITET ute. - Nærområdet rundt Hosle Skole brukes - Ingen krav til tekniske

Detaljer

Årsmelding Sportslig 2014-2015

Årsmelding Sportslig 2014-2015 Årsmelding Sportslig 2014-2015 Sammendrag Det har vært en bedre vinter sammenlignet med fjoråret, men fortsatt for lite snø i eget anlegg slik at det ble kun arrangert et internrenn tidlig i sesongen.

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Foreldremøte for 2002 og yngre

Foreldremøte for 2002 og yngre Langrennsgruppa ønsker velkommen til: Foreldremøte for 2002 og yngre torsdag 30. oktober 2014 Sesongen 2014 2015 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering Hovedstyre

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

Sak 4/1 - Referat fra forrige møte (+gjennomgang av restanseliste) Ingen merknader til referatet.

Sak 4/1 - Referat fra forrige møte (+gjennomgang av restanseliste) Ingen merknader til referatet. Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 4, 2010/2011 med oppmenn Dato: 25. oktober/uke 43, 2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 til 22.15 Sted: Varmestua, Langsetløkka Til stede: Eivind Selvig, Jostein Hallèn, Dag

Detaljer

Status, spørreundersøkelse, strategi

Status, spørreundersøkelse, strategi Status, spørreundersøkelse, strategi Jardar Langrenn Versjon 0.4 (29.11.2014) Nåsituasjon 2014 160 aktive barn og unge stor nok til å ha moment, liten nok til å bli sett Ca 20 per årstrinn til og med 12

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Årsberetning GIL Langrenn 2015

Årsberetning GIL Langrenn 2015 Årsberetning GIL Langrenn 2015 Målsetting Langrennsgruppa i GIL har som målsetting å gi skiglede gjennom et godt miljø, gode treningsforhold og gode trenerressurser. Langrennsgruppa har en todelt satsning

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Utarbeidet sommeren 2012 1.0 Innledning I grunn for all langrennstrening som drives i Bækkelagets Sportsklub ligger Norges Skiforbunds utviklingstrapp.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL Fotball Fotballstyret har i 2015 bestått av: Gert Tonning - styreleder Kristin Langaker - styremedlem Huy Pham - styremedlem Christopher Frigaard - styremedlem

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Sportsplan NES SKI

Sportsplan NES SKI Sportsplan NES SKI2016 2020 1. INNLEDNING Sportsplanen skal definere mål, strategi og tiltak innenfor satsningsområdene bredde og rekruttering, aktivitet, utdanning og kompetanse og organisasjon. Planen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Hommelvik IL Langrennsavdelingen

Hommelvik IL Langrennsavdelingen Hommelvik IL Langrennsavdelingen Årsberetningen for 2011 dekker tidsrommet fra forrige årsmøte som ble avholdt 14.2.2011 og fram til ny årsmøtedato 27.2.2012. Styrets sammensetning og virke: Styret har

Detaljer

Sesongrapport fra grupper og komitéer. Sesongen 2010/2011

Sesongrapport fra grupper og komitéer. Sesongen 2010/2011 Kjelsås IL Langrenn Sesongrapport fra grupper og komitéer Sesongen 2010/2011 Innhold ÅRSRAPPORT FRA 7-ÅRSGRUPPA (født 2004)... 2 ÅRSRAPPORT FRA 8-ÅRSGRUPPA (født 2003)... 4 ÅRSRAPPORT FRA 9-ÅRSGRUPPA (født

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

Referat fra styremøte 5, 2010/2011 med oppmenn

Referat fra styremøte 5, 2010/2011 med oppmenn Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 5, 2010/2011 med oppmenn Dato: 29. november/uke 48, 2010 Tidspunkt: kl 19.00 22.15 Sted: Varmestua, Langsetløkka Til stede: Eivind Selvig, Frank Westad, Inger Johanne

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann rekrutt: Oppmann junior/senior: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Bjørn Svendsen Gøril Foss

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2015 / 2016

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2015 / 2016 Glede Mestring - Raushet SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2015 / 2016 Røa IL 22503155 Besøksadresse: Org.nr: 971 491 787 Pb 109 Røa post@roail.no Kristian Auberts v 20 Konto: 16091009122 0701 Oslo www.roail.no

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Nesodden IF Skigruppa Foreldremøte 6. oktober 2015

Nesodden IF Skigruppa Foreldremøte 6. oktober 2015 Agenda Nesodden IF Skigruppa Foreldremøte 6. oktober 2015 1. Skigruppas hovedaktiviteter 2. Kort presentasjon av treningsgruppene 3. Mål og ambisjoner for de ulike aldersgruppene Hvordan ta vare på alle?

Detaljer

LØRDAG 22/9-2012 TRENINGSSAMLING/

LØRDAG 22/9-2012 TRENINGSSAMLING/ LØRDAG 22/9-2012 TRENINGSSAMLING/ TRENERSEMINAR I BØ SØNDAG 23/9-2012 LIFJELL OPP Skarphedin langrenn, Telemark og Vestfold Skikrets og Telemark idrettskrets har glede av å invitere løpere og trenere til

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015 Langrennskomitéen Grenrapport for perioden 2014-2015 April 2015 Grenrapport langrenn 2014-2015 Langrennskomitéen 2013-2015 Navn Helge Brynestad (leder) Gørill Fodstad Karlsen Anne Berit Nordvang Leif Arne

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2012 / 2013

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2012 / 2013 SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2012 / 2013 Røa Langrenn Side 2 av 56 INNLEDNING Så er en strålende vinter over etter 15 uker med godt skiføre nesten hele tiden. Vi har gjennomført bort i mot alle oppsatte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Vestre Akers Skiklub - Langrenn. Infokveld tirsdag 26. november 2013

Vestre Akers Skiklub - Langrenn. Infokveld tirsdag 26. november 2013 Vestre Akers Skiklub - Langrenn Infokveld tirsdag 26. november 2013 Generelt om treningene Skitreningen forsøkes lagt fra jordet ved Statoil på Bogstad Reserve: Primært Holmenkollen, evt. Øvresetertjern,

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 SKIGRUPPA

ÅRSMELDING FOR 2015 SKIGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2015 SKIGRUPPA 15. Mars 2016 INNHOLD 1 Styret og tillitsvalgte 2015... 3 2 Styrets virksomhet... 3 3 Skigruppas eiendeler/økonomi... 3 4 Ny skihytte... 4 5 Skitrening... 5 6 Trenere... 6

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Godkjent av styret 11.02.2013 Eidsvold Værks Skiklub Side 1 www.evs1881.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnverdier... 4 3. Mål... 5 3.1 Eidsvold Værks

Detaljer

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka august 2016

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka august 2016 Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 15 19 august 2016 Rustad IL ønsker alle deltakere i den tredje utgaven av Idrettsuka i Østmarka hjertelig velkomne. Det er i alt påmeldt 185 deltakere

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Årsmelding 2015 for Langrennsgruppa

Årsmelding 2015 for Langrennsgruppa Årsmelding 2015 for Langrennsgruppa Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Øvrige funksjoner og verv... 4 2.3 Styremøter... 4 2.4 Andre

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011.

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011. Årsberetning Styret i BSSK har bestått av: Leder: Sigvart Bjøntegaard (frem til 18/4-12), IL Bevern Sekretær: Sigrid Groven, Drammen Strong Kasserer: Odd Erik Berg (Konstituert leder fra 18/4-12), Lier

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2014 / 2015

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2014 / 2015 Glede Mestring - Raushet SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2014 / 2015 Røa IL 22503155 Besøksadresse: Org.nr: 971 491 787 Pb 109 Røa post@roail.no Kristian Auberts v 20 Konto: 16091009122 0701 Oslo www.roail.no

Detaljer

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Agenda Årsberetning 2014-2015 Evaluering sesongen 2014-2015 KM Cuper og Terminliste 2015/2016 TD liste Team Veidekke Oslofjord Team Akershus og regionsamarbeid

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer