Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)"

Transkript

1 Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Organisasjonen i sesongen Styret: Styrets leder: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem/Sponsorer: Styremedlem/Naborunden: Styremedlem/Info/web: Stein H. Hagen Per Christensen Anne Glomnes Rudi Fridtjof Unander Irene Gran Linda G. Opedal Ane Varden Oppmenn: Rekrutt Putt 8 år (2007): Rekrutt Putt 9 år (2006): Rekrutt Putt 10 år (2005): Rekrutt 11 år (2004): Rekrutt 12 år: Rekrutt 13 år: Aktiv 14 år: Aktiv 15 år: Aktiv 16 år: Junior: Senior: Turrenn: Monika Silvia Valm Odd Horn Anne Glomnes Rudi Linda G. Opedal Anne Glomnes Rudi Morten Dybdahl Margrete Davies Terje Jensløkken Anne Allum Vidar Gundersen Gustave Brun-Lie Birger Pedersen Oppmennene for noen av gruppene har i tillegg hatt et støtteapparat/ressursgruppe innenfor gruppen. I tillegg har vi også hatt andre viktige funksjoner, se websiden for oversikt. Styrets arbeid I tillegg til gjeldende lover og regler, har styret i sitt arbeid lagt til grunn tidligere vedtatt visjon. Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 8 styremøter. Styrearbeidet har vært preget av enighet og konsensusbeslutninger. Siden Njård Langrenn ikke har noen lønnet administrasjon, består mye av arbeidet i løpende driftsoppgaver, og styremøtene er også i stor grad arbeidsmøter. Samarbeid med andre klubber og eksterne tillitsverv Njård Langrenn har ønsket å bidra til godt samarbeide med andre klubber, samt ta sitt ansvar for fellesfunksjonene knyttet til Oslo Skikrets. Langrennsgruppens leder har deltatt på de tillyste møter i Langrennskomitèen i Oslo Skikrets. Langrennsgruppen ønsker å delta i de sentrale beslutninger i Njård. Dette vil si at Njård Langrenn har tilstrebet å være representert i Njårds hovedstyre. Jarle Trandokken er langrennsgruppens representant i hovedstyret. 1

2 Medlemmer Medlemsmassen har økt mye de siste årene. Ved årsskiftet 2013/14 var det 460 betalende medlemmer registrert hos Njård Langrenn. Ved årsskiftet 2014/15 var det 488 medlemmer, en økning på 6 % siste år. Renndeltagelse I sesongen har det vært en sterkt stigende deltagelse på individuelle renn og stafetter sammenlignet med de siste årene. Vi har en egen rennkoordinator, samt to smøringsansvarlige for renn. Oppmennenes arbeid er viktig slik at de tilrettelegger for at alle kan være med. Vi ønsker gjerne enda større deltakelse på renn og stafetter, da dette igjen skaper mer samhold i de ulike gruppene. Naborunden gir ofte en god indikasjon på hvordan interessen er blant de yngste, og her stilte 134 barn fra Njård, 16 flere enn i fjor. Ellers er Njård Langrenn opptatt av deltagelse på stafetter, hvilket er meget viktig for å styrke klubbfølelsen og samholdet i en idrett som ellers og i sin natur er veldig preget av individuelle prestasjoner. Styret anser det derfor viktig at trenere, løpere og ledere prioriterer arbeidet med stafetter høyt. Vi har i løpet av sesongen informert i forkant av hvert renn, med starttider og smøretips. Etter hvert renn har det blitt lagt ut bilder fra rennet, med god spredning fra mange årsklasser. Kommunikasjonen er nå godt innarbeidet, og de som skal gå renn orienterer seg på både i for- og etterkant. Dette er med å øke interessen for å gå renn. Dato Arrangør Renn Stilart MC BDO # Lyn KM SEB Oslo Sprinten JA NEI Sørkedalen IF Lauritz Bergendahls Minneløp Klassisk JA NEI Høybråten og Stovner Oslo Skifestival Fristil JA JA Høybråten og Stovner Oslo Skifestival Klassisk JA NEI 13 lag (39) Heming KM Langrenn Klassisk NEI NEI Heming KM Langrenn Fristil JA NEI Lillomarka Rossignolrennet Klassisk JA JA Koll Kollmila Fristil JA JA Rustad Rustadstafetten Klassisk 23 lag (69) Kjelsås Kjelsåsrennet Fristil JA NEI Rustad Craft Sprinten Fristil NEI NEI 7 lag (14) Njård Njårdrennet Klassisk JA NEI Ungdomsbirken Klassisk Hemingstafetten Heming Begge 9 lag (54) Hemingrennet Heming Klassisk NEI NEI 48 MC: Milsluker n Cup for åringer BDO: BDO Cup for åringer 2

3 Egne arrangementer/aktiviteter Njårdrennet 7. mars 2015 Det ble en flott i Sørkedalen med over 800 deltagere. Rennet inngikk i Milsluker n Cup for åringene. Arrangementet var meget vellykket. Takk til rennleder Stein H. Hagen og til alle frivillige som stilte opp. Klubbsamlinger og Klubbmesterskapet Hyggekveld: 29. oktober 2014 ble det arrangert hyggekveld for aktive og foreldre på Huseby Skole, med over 170 deltagere. Her ble det vist bilder fra forrige sesong, og gitt informasjon om kommende sesong. Høydepunktet var lotteriet. Stor entusiasme og mye energi. Milsluker`n stilte med gavepremier. Samling på Nordseter ( desember): Det ble rekorddeltagelse på årets samling på Nordseter ved Lillehammer før jul. Nesten 170 deltagere (100 i fjor). Vær og skiføre var perfekt, og kveldene ble brukt til sosialt samvær. Det er viktig og hyggelig å treffes på tvers av årsklassene. Sportellet er allerede booket for ny samling før jul neste sesong. Klubbmesterskapet: Klubbmesterskapet ble arrangert 24. mars i Holmenkollen. Det var rekorddeltagelse med over 200 deltagere. Etter rennet var det premieutdeling og servering av pizza og kaker i kafeteriaen. Sosialt ellers: Se gruppenes egne beretninger. Noen av de eldre gruppene har hatt helgesamlinger i Holmenkollen og i Torsby i Sverige. Pengestøtte og samarbeidsavtale I forbindelse med avtale om nye drakter med Swix, fikk vi flere nye sponsorer som ville være profilert på drakt og overtrekksdress for 3 år. Følgende sponsorer tegnet seg for draktreklame: Opplysningstjenesten1885, Nonbye Corporate Identity, Taplow Executive Search og advokatfirma Thommessen. Avtalen løper ut neste år. Njård Langrenn søkte om støtte til breddeidrett fra Skagenfondene, men søknad fikk ikke støtte. Øvrige legat og stipend undersøkt, men disse krevde prosjekter med spesielle formål eller geografisk tilknytning. Samarbeidsavtalen med Milsluker'n Sport løp ut Denne gir en omsetningsbasert provisjon basert på våre medlemmers kjøp i butikken, samt et kontantvederlag. Alle klubber som har landslagsløpere tildeles midler fra hovedsponsor Aker/Skiforbundet. Celine Brun-Lie var på kvinnelandslaget denne sesongen. Njård Langrenn ble derfor tildelt kr ,- for Celines ønske er at pengene i hovedsak benyttes til arbeidet med yngre løpere i Njård Langrenn. Njårdrennet 2015 fikk ingen nye egne sponsorer ut over klubbens draktsponsorer. 3

4 Klubbutstyr Njård Langrenn inngikk i 2013 ny avtale med Swix, som leverandør av ny langrennskolleksjon. Klubbklærne fra Swix kan kun bestilles via nettbutikk innenfor definerte bestillingsperioder. Dette står beskrevet i menypunktet Klubbutstyr på Njård Langrenns nettsider. Levering skjer på Milsluker n. Kolleksjonen er utvidet med en sommerkolleksjon. Kommunikasjon/Nettside Langrennsgruppa benytter hjemmesiden til Njård Langrenn og e-post som distribusjonskanaler for formidling av informasjon til klubben. Gruppesidene, som i hovedsak oppdateres av oppmennene/trenerne, er nå hovedkanalen for å informere om gruppens treningsopplegg. Artikler: Viktige beskjeder og nyheter legges på hovedsiden (langrenn). Det er skrevet mange reportasjer med bilder fra renn og arrangementer gjennom sesongen. Vi vil gjerne motta flere bidrag fra alle som deltar på forskjellige arrangementer, slik at vi får større bredde på det som skrives og at alle grupper blir representert. Sosiale medier: Facebooksiden til Njård Langrenn åpner muligheten for at alle lett kan legge ut beskjeder og sette i gang diskusjoner vedrørende langrennsgruppen. Dette er også en viktig kanal for å nå de aktive yngre. Takk til alle løpere, trenere og foreldre/foresatte for innsats og engasjement i sesongen Oslo, 2. april 2015 Styret i Njård Langrenn 4

5 Rapport fra gruppene Turlangrennsgruppen Birger Pedersen Tekst kommer. Seniorgruppen Gustave Brun-Lie Celine Brun-Lie har vært på A-landslaget og deltok i VM i Falun hvor hun ble nr 9 på sprinten. Sesongen har vært vellykket for henne med en rekke pallplasseringer i World Cup. Hun har etter denne sesongen bestemt seg for å legge opp. Juniorgruppen Vidar Gundersen Tekst kommer. Aktiv 16 år (født 1999) Anne Allum Tekst kommer. Aktive 15 år (født 2000) Terje Jensløkken Denne sesongen er årgang 2000 redusert til 6 gutter. Disse har trent sammen med 2001 og Guttene har i varierende grad deltatt på renn, men i Ungdomsbirken var 3 med. Vi har ikke stilt rene lag fra 2000-årgangen på stafetter denne sesongen. Det blir viktig for neste sesong å ha en stor nok treningsgruppe til at det sosiale miljøet blir ivaretatt. Aktive 14 år (født 2001) Joachim Jacobsen, Ole Christian Mork, Andrea Stranna, Gaute Wiig Nordby og Kaia Gran Urdahl (trenerne er delt på årsklassene ) Margrete Davies 5

6 Årsklasse 2001 består av 11 utøvere herav 8 jenter og 3 gutter. Det er 8 utøvere som deltar aktivt i renn i løpet av sesongen, herav 2 gutter og 6 jenter. Årsklasse 2001 har hatt trening sammen med årsklassene der gruppen har blitt delt i mindre treningsgrupper etter nivå og sosiale forhold. en har foregått 2 dager i uken a 1½ time. For de av utøverne som deltar aktivt i renn er det en ekstra treningsøkt på 1½ time per uke med Renngruppen i tillegg til noen helgetreninger. Utøverne har trent rulleski i Holmenkollen og barmarkstrening fra Midtstuen fra slutten av august frem til og med desember. Når sneen kom ble treningen lagt til Holmenkollen. I tillegg til vanlig trening var de fleste med på treningstur til Kobberhaushytta i september, tur til Torsbytunnelen i oktober og den årlige Nordsetersamlingen i desember. På Nordseterturen fikk en del av utøverne startet rennsesongen med renn på Sjusøen på søndagen. Renn og resultater Milsuker'n Cup'en: Vi har 8 aktive utøvere i årklassen 2001 som alle deltok i Milsluker'n Cup. Matz Jenssen har vært suveren hele sesongen og vant cup'en for andre året. Cupen består av 9 renn hvorav vinneren er den med flest poeng i 6 tellende renn. Av jentene kom Julia Brønmo nærmest teten på en glimrende 14. plass. Stafetter: Vi fikk også muligheten til å stille en del stafettlag denne sesongen. Vi deltok i Oslo Skifestival stafetten, Rustadstafetten, Craft-sprinten og Hemingstafetten. I Craftsprinten tok jentene 4. plass (Nina Davies og Julia Brønmo) og 9. plass (Vilde Golberg og Helene Unander) og i Hemingstafetten var Matz og Julia med på laget som tok 3. plassen. Ungdomsbirken: Ungdomsbirken gikk av stabelen 15. mars i år. Der deltok 5 av jentene og 2 av guttene. Matz Jenssen gikk inn til en flott 2. plass. Medlemskontingent savgiften til Njård langrenn er kr og for Renngruppen kr Det har vært en morsom og flott sesong for ungdommen, og vi ser frem til en ny sesong med god trening, nye muligheter i sporet og mye sosialt. Aktiv 13 år (født 2002) Joachim Jacobsen, Ole Christian Mork, Andrea Stranna, Gaute Wiig Nordby og Kaia Gran Urdahl Morten Dybdahl Gruppen hadde sesongstart 1. mai. Rulleskitreningen har vært lagt til Holmenkollen og barmarkstreningen har hatt utgangspunkt Midtstuen. Det har vært bra oppmøte gjennom hele sesongen. ene har vært ledet på en meget god måte. Mange har også deltatt på ekstra trninger og samlinger med Renngruppen. Sosialt/samlinger Høstsamlinger på Kobberhaugshytta og skitunnelen i Torsby, Nordsetersamlingen og Ungdomsbirken var fire vellykede samlinger denne sesongen. I tillegg har gruppen hatt en 6

7 hyggelig sosialkveld med ut-og-spise etterfulgt av kinobesøk. Det er god sosial trivsel i gruppen. Antall løpere Det har vært 24 betalende utøvere (11 jenter og 13 gutter) mot 33 i Renn En fast gjeng på barn (5-6 gutter og 5-6 jenter) har deltatt på flere renn gjennom sesongen. Både guttene og jentene hadde mange gode prestasjoner, med mange pallplasseringer. Rekrutt 12 år (2003) Daniel Larsen, Simen Skou, Tor Øyvind Lislerud,, Tor Jenssen, Jon Rogstad og Nils Maartmann Anne Glomnes Rudi Som tidligere år har foreldre vært hovedtrenere for gruppen. Nytt av året er at vi har fått Nils Maartmann som assistent. På tirsdager har Daniel Larsen, Simen Skou, Tor Øyvind Lislerud, og Nils Maartmann vært trenere. På torsdager har Tor Jenssen, Jon Rogstad og Nils Maartmann vært trenere. Det har vært behov for så mange for å kunne være fleksible når noen ikke har hatt anledning til å stille. Tre av trenerne har også vært trenere for yngre grupper. Ordningen har fungert godt. en startet rett etter sommerferien med rulleski på tirsdager og utetrening på torsdager. Gruppen hadde ikke innetrening, da Pershallen var forbeholdt de fire yngste gruppene. Barna har egne rulleski. Gruppen trente i hovedsak fra Frognerseteren på tirsdager og fra Øversetertjern på torsdager. Torsdagene ble lagt til Øversetertjern for å koordinere med gruppen. da trenerne også har barn i disse gruppene.. Gruppen trente skøyting på tirsdager og klassisk på torsdager. Det har vært 25 barn påmeldt på trening. Av disse er 22 jenter. Miljøet i gruppen Miljøet i gruppen oppleves som veldig bra. Vi arrangerte treningssamling i Åsmarka i september. Da var det 35 deltakere, inkludert voksne og noen småsøsken. I tillegg var det mange som var på tur til Nordseter gjengen gikk Ungdomsbirken for første gang, og det var en veldig god opplevelse for alle, både sosialt og sportslig. Hva kan gjøres annerledes en har stort sett fungert bra. Det kan nok til enda større grad deles inn i grupper slik at alle får utfordring på sitt nivå og at det er mulig å gi individuell tilbakemelding. Dette avhenger av at det er nok trenere. Deltakelse renn De fleste 2003-barna har deltatt i Naborunden og på Njårdrennet. Om lag 10 barn har vært veldig aktive på renn. Vi stilte 4 lag på Rustadstafetten, og flere deltok i stafett både på Oslo Skifestival og Hemingstafetten. 7

8 Rekrutt 11 år (2004) Linda G. Opedal Tekst kommer. Rekrutt 10 år (2005) Anne Glomnes Rudi, Glenn Davies, Fridtjof Fossum Unander, Ståle Matberg, Øysten Landgraff, Per Christensen, Anna Oftedal, Emilie Bøe og Elin Davies. Anne Glomnes Rudi Barmarkstreningen startet opp etter sommerferien. Det var godt fremmøte fra dag en. På det meste hadde vi 45 barn på trening. Vi hadde rulleski på torsdager frem til høstferien og løping på tirsdager. Vi delte barna i grupper, jentegrupper og guttegrupper. Fokus var lek og stafetter, men også spretten skigang. Oppvarming med joggetur. Inne hadde vi gruppen samlet, pga mange barn var det nødvendig å ha en sirkeltrening for å få struktur. Det ga en fin avveksling i treningsrutinene å ha innetrening, i tillegg fikk vi samlet gruppen og ble bedre kjent med barna. I vinter har treningen vært gjennomført fra Øversetertjern. Det har vært skøyting på tirsdager og klassisk på torsdager. Det har stort sett vært mellom 25 og 35 barn på trening. Vi har for det meste delt delt gruppen inn i to, en jentegruppe og en guttegruppe. en har bestått i oppvarming, teknikk, stafetter og frilek. Antall Ca barn på høsttreningen, og på vintertrening gutter/jenter. Hva kan gjøres annerledes ene har fungert bra, det har vært stort innslag av foreldretrenere. På vinterhalvåret har vi kun hatt ungdomstrenere på tirsdager. Disse har tatt jentene, og det har vært veldig populært. For å få vellykkede treninger er det viktig at vi opprettholder antall trenere for å kunne ha fleksibilitet. Deltakelse i renn Det har ikke vært stort fokus på renn, men et fåtall jenter og noen gutter har gått en del. Vi stilte 5 lag på Rustadstafetten, og ett av lagene kom først over målstreken. Det var også mange som stilte på stafetten på Oslo Skifestival. Nesten alle deltok i Naborunden og på Njårdrennet. Rekrutt Putt 9 år (2006) Daniel Larsen, Tor Øyvind Lislerud, Simen Skou, Elin Davies (ungdomstrener) og Ludvig Nord-Varhaug. I tillegg har noen foreldre bidratt mer eller mindre fast. Odd Kristiansen Horn 8

9 en startet opp etter høstferien, og det ble barmarkstrening frem til over jul. Det var godt fremmøte på alle treninger, uansett vær. Inne var det fokus på lek og enkle styrke- og koordinasjonsøvelser. Ute ble treningen stort sett gjennomført fra Øvresetertjern både med stafetter/teknisk trening og «langturer». Det har vært annenhver gang skøyting og klassisk. Antall Det har vært opp til 45 barn på treningene. Det har vært noe utskiftning fra i fjor - noen har falt fra mens det er noen nye. Det har vært godt oppmøte i vinter, til tross for varierende snøog værforhold. Hva kan gjøres annerledes Det er naturlig nok et stort spenn i skiferdigheter og motivasjon. Dette kan skape utfordringer ift oppfølging og samhold. Vi vil fortsatt legge vekt på å få med foreldre på fast basis. Vi prøver også å være tydelige overfor foreldrene på hva slags trening og opplegg det er tale om så foreldre og barn ikke har urealistiske forventninger. Vi må tydeliggjøre at det er en fordel om barna har grunnleggende skiferdigheter og at barna må gå mer på ski utenfor treningene. De mest vellykkede treningene var da vi klarte å holde et høyt aktivitetsnivå og dele gruppen inn i håndterbare grupper. Miljøet har stort sett vært bra. Det har vært enkelte uromomenter - særlig blant gutta som vi har roet ned med hjelp av involvering av foreldre. Sosialt I høst hadde vi overnattingstur til Kobberhaugen. Det var veldig vellykket med vafler på turen opp og løpetur på lørdag. I februar hadde vi langtur til Tryvannstua med kakao og kanelboller der. Avslutning for sesongen er 14. april i kafeen i Holmenkollen. Deltakelse i renn Det har ikke vært fokus på renn, men det har vært godt oppmøte i de renn vi har invitert til - som Naborunden og Njårdrennet. Selma Sofie Stoknes gikk veldig mange (11!) renn. Rekrutt Putt 8 år (2007) Emilie Bøe, Lisa Erfjord, Øystein Røe, Øyvind Skjerven, Arthur Strand, Mari Vestrheim, Leif-Roald Halvorsen Monika Silvia Valm : Barmarkstreningen startet opp etter høstferien. Det var godt fremmøte fra dag en. På det meste hadde vi 50+ barn på trening, i snitt møtte barn på hver trening gjennom sesongen. Ingen kjente frafall. Mange fra Huseby og Smestad skole, også Skøyen, Bestum, Uranienborg og Den Franske skolen. Vi hadde mye fokus i starten med å etablere treningsrutiner, og forsøkte å finne det optimale treningsoppsettet som muliggjorde barna på forskjellige nivåer til å få god utbytte av treningen. De fleste barna er motiverte og i god form. Vi brukte en del tid på kommunikasjon i starten med foreldrene både når det gjaldt oppmøteog henterutiner, men også forventninger til barnas oppførsel på trening samt foreldrenes bidrag. Foreldre ble oppfordret til å være med og engasjere seg. Likeså ble trenerne minnet på å aktivisere og dra nytte av foreldrene som ble med på treningene. soppsett med ansvarsfordelinger for hver trening ble sent ut dagen i forveien. 9

10 Vi delte barna i grupper, løp og jobbet i stasjoner. Vi fant ut at den beste løsningen var å dele barna i grupper hvor de fikk velge tilhørighet basert på dagsformen: løpe fort og langt, passe, rolig, mest lek, osv. Det fungerte bra. Fokus var lek og stafetter, men også spretten skigang. Oppvarming med joggetur. Inne hadde vi gruppen samlet, og tok gruppeleker som hauk og due, stafetter, stikkball, osv. Det ga en fin avveksling i treningsrutinene å ha innetrening, i tillegg fikk vi samlet gruppen og ble bedre kjent med barna. Vi praktiserte navneopprop hver gang. I vinter har treningen i hovedsak vært gjennomført på Øversetertjern. Det har vært annenhver gang skøyting og klassisk, i starten hadde vi mer klassisk for å ikke å introdusere for mye nytt altfor fort. Vi hadde stort sett 4 grupper, alle gikk en tur først, og så stafetter, balanse og teknikk samt lek. For å øke motivasjonen, oppfordret vi alle foreldre til å få barna med på Skiforbundets distansekort. 28 barn ble med på Distansekortet, og vi registrerte til sammen nesten 4000 km. De barna som var med på Distansekortet, får gullmedalje på avslutningen, og alle som trente gjennom sesongen får barnas skimerke og diplom. Vi hadde en veldig fin og engasjert trenergjeng som gjorde en kjempeinnsats. Vi hadde også godt utbytte av utstyret - baller, terninger, kjegler og tau som vi kjøpte inn for gruppen. Utstyr har vært i bruk gjennom hele sesongen. Antall 54 påmeldte. Vi er ikke kjent med frafall, men noen er mer motivert enn andre. Deltakelse i renn Det har ikke vært stort fokus på renn i denne aldersgruppen, mange deltok i Njårdrennet og klubbmesterskapet. En liten gjeng var med på stafetter. Renngruppen (født 2003 og eldre) Oppmenn: Joachim Jacobsen, Ole Christian Mork Ane Varden / Stein H. Hagen Formål Tilbudet har vært til de som har ønsket å satse på langrenn, som et supplement til deltakelse i de respektive årsgruppene. Dette har vært et tilbud for 2003 og eldre. Dette er andre året det har vært tilbud om renngruppe. Erfaringene fra spesielt dette siste året, tilsier at intensjonen ikke har blitt ivaretatt godt nok. Det vil derfor vurderes hvordan dette skal videreføres neste sesong. Gruppen hadde sesongstart 1. mai. Rulleskitreningen har vært lagt til Holmenkollen og barmarkstreningen har hatt utgangspunkt i Midtstuen eller Holmenkollen. Skitreningen har vært fra Holmenkollen eller Frognerseteren. Det har vært bra oppmøte gjennom hele sesongen. ene har vært ledet på en meget god måte. Sosialt/samlinger Tre vellykkede samlinger; en før sommerferien og to høsten 2014 i Holmenkollen barmark. Antall løpere Det har vært 34 betalende utøvere (20 jenter og 14 gutter). 10

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 1. Organisasjon Styret: Leder: Barbro Tomter Dahlen Kasserer: Jan Erik Nilsen Styremedl./Anleggsansv.: Jørn Raastad Styremedl./Inntektsleder:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer