MASKINEN. Mobil pukk og CEmerking. Test: Case 721. Telenor krever betalt NR 3 MARS ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASKINEN. Mobil pukk og CEmerking. Test: Case 721. Telenor krever betalt NR 3 MARS 2015 56. ÅRGANG"

Transkript

1 ANLEGGS- MASKINEN NR 3 MARS ÅRGANG Mobil pukk og CEmerking 26 Test: Case Telenor krever betalt 66

2 hesselberg.no SLAGKRAFTIG \ PRESISJON\ Markedsleder i sitt segment BW 213 D-4i VELKOMMEN TIL EN HELT NY KAFFEOPPLEVELSE. VI HAR TESTET 400 KAFFEBØNNER OG VALGT DEN BESTE. Kontakt oss for informasjon og tilbud! HESSELBERG MASKIN AS Ulvenveien 84, Postboks Økern N \ 0510 Oslo \ Tlf: GOD KAFFE. HELT ENKELT.

3 PMS 280 PMS 398 PMS 280 PMS 398 PMS 280 PMS 398 Nye rutiner for gravemelding og kabelpåvisning Telenor og Canal Digital Kabel-TV vil innføre en ny betalingsmodell for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Fra 1. april må brukerne selv betale et gebyr for disse tjenestene til selskapet Geomatikk. Dette er en kostnad Telenor og Canal Digital Kabel-TV har tatt tidligere. Terana en av Nordens ledende leverandører av Rørsystemer Visse byggherrer vil fortsatt få utført tjenesten gratis. Kravene til gjennomføring av tjenesten vil være uendret. For flere detaljer se Spør oss - før du graver Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. Registrer henvendelsene på vår kundeportal - eller kontakt vårt kundesenter. Se komplett oversikt på Geomatikk gruppen Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Koordinering av planer - KGrav Søknadsbehandling - Vei og VA Samordnet gravemelding og kabelpåvisning Dokumentasjon av ledningsnett Råte- og tilstandskontroll av stolper Oppmålingstjenester Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg Mengdeberegning og kontraktsoppfølging Grunnlags- og setningsmålinger 3D-modeller for prosjektering/bim Kartlegging med droner Eiendomsmålinger Dokumenthåndtering, datafangst i felt Digitalisering og arkiv Datafangst i felt Konsulenttjenester Eiendomsskatt og matrikkel Utviklingstjenester Terana tilbyr markedets bredeste sortiment av produkter for VA/VVS og Kabelvern: Glatte grunnavløpsrør og rørdeler i PVC og PP K2 dobbeltveggede grunnavløpsrør og rørdeler av PP K3XL overvannsrør av PP i dim 1200 til 2400 mm Dreneringsrør av PP samt overvannskassetter Kummer av PP opp til dim 1000 mm Elkabelrør og kveilrør av PE Trykkrør og deler av PVC og PE Rør og rørdeler av PP for innomhusavløp Terana er også generalagent for Kaczmarek i Skandinavia. Kontakt Terana for informasjon om din nærmeste forhandler. Produkter godkjente i henhold til: Tel:

4 De nye sertifikatene er godtatt SPESIALITET: Steinmur NR 1 JANUAR ÅRGANG TEST: Komatsu 215 Hybrid INNHOLD 8 Nyheter 26 Maskinentreprenører blir CE-pliktige pukkprodusenter 30 Usikkerhet rundt CE-merking av pukk 36 Statens vegvesen overlater ikke stein til entreprenører 38 Flytter ikke en eneste krone for å utnytte ledig kapasitet i Midt-Norge ØYEBLIKKET BATTERI: Som å kjøre Tesla, hevder Morten Iversen (bildet) i Stemas AS. Her demonstrerer han det aller første eksemplaret på norsk jord av en ny, helelektrisk hjullaster fra tyske Weidemann. Nåja, det er vel snarere en kompaktlaster enn en hjullaster. Den lille krabaten har under 15 kw motor, og kan kjøres av hvem som helst. Likevel løfter den kilo. De eneste utslippene er det føreren som står for. Men Tesla? Selgere, altså. Demonstrasjonen fant sted like før deadline. Les mer om den i neste blad. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) 40 Prosjekt: Campus Ås i støpeskjeen 46 Slik utsetter du avbrenningen 50 Maskintest: Case 721F XT Stabil og stødig hjullaster 54 Biltest: Volkswagen Amarok Sterk og komfortabel 58 Venter sprengningskurs-rush 60 Det skjer 61 Galaxy Tab Active Nettbrett for tøffe tak 62 Veiteknisk Institutt Etterspurte stein- og asfaltnerder 66 Ny betalingsmodell for kabelpåvisning 68 Storhoggerne Solvang & Fyhn 75 MEF mener 76 MEF-nytt 82 Neste nummer ANLEGGS- MASKINEN 40 Abonnement: 11 utgaver pr år. Kun kr 630,- Bestill hos kundeservice. Tlf , epost REDAKTØREN Urovekkende utvikling AF er i gang med å spa bort dårlig pukk i forsterkningslaget i et stykke av Hundorptunnelen. De og Statens vegvesen er forsiktig sagt uenige om både behov og ansvar i sakens anledning. Konflikten er den foreløpig siste i en urovekkende utvikling. Tvister og konflikter øker i antall og størrelse. Konfliktslinjene går på kryss og tvers mellom byggherre, hoved- og underentreprenører. Norske, skandinaviske og andre utenlandske. Jernbaneverket og Statens vegvesen de største byggherrene i vår sektor benytter alle anledninger til å synge sin lovsang til utenlandske entreprenører. Samferdselsministeren tramper takten. Saker der utenlandske entreprenører sliter med særnorske forhold er ikke mangelvare. Bilfinger og sprengningssertifikater i Eiganestunnelen i Stavanger er ett eksempel. OSSE som sliter med både framdrift og spanske arbeidere på klimaflukt et annet. At utenlandske selskaper er mer involvert i konflikter har vi ikke grunnlag for å si. Det er heller ikke poenget. Og så har vi kontraktene. I stedet for å være lojale mot omforente standardkontrakter skriver byggherrene side opp og ned med spesielle vilkår. Entreprenøren må vær så god å skrive under om han vil ha jobb. Entreprenørene må bruke uforholdsmessig mye av sine flinkeste folk til å finlese spesielle kontraktsvilkår den ene dagen og håndtere tvister den andre. Da blir det fint lite igjen til å utføre jobben. Den urovekkende utviklingen går i en ond sirkel, der dårlige kontrakter avler tvister, som skaper misnøye og mistenksomhet, som skaper et behov for å skrive alle mulige rare vilkår inn i kontraktene. Skarpere konkurranse og det uttrykte ønsket om flere utenlandske konkurrenter styrker mistenksomheten. Tenk om de flinkeste folkene fikk konsentrere seg om å bygge i stedet? Jørn Søderholm - Utgiver: Maskinentreprenørenes Forbund Redaksjon: Pb. 505, Sentrum, 0105 Oslo Fred. Olsens gate 3, 0152 Oslo Tlf / I redaksjonen: Ansv. redaktør Jørn Søderholm Tlf Mob Journalist Runar F. Daler Tlf Mob Siri Ulvin Kari Druglimo-Nygaard Annonser: A2Media AS Camilla Sparby Tlf Bjørnulf Lie Tlf Abonnement: DB Partner AS Postboks 163, 1319 Bekkestua Konto: Kr 615 pr år (11 utg) Design og trykk: GRØSET ISSN årgang SIDE 6 SIDE 7

5 NYHETER Undersøker årsaker til kvikkleireskred ved Skjeggestadbrua Konsekvensene av skredet ved Skjeggestadbrua ble svært store for verdier og fremkommelighet. En undersøkelsesgruppe, ledet av NVE, ser nå nærmere på den tekniske årsaken til at kvikkleireskredet kunne oppstå. Rapport ventes innen begynnelsen av mai. NVE leder arbeidsgruppen som har som mål å avklare årsaker til skredhendelsen, og medvirke til avklaring på hvordan slike hendelser kan forebygges. Statens vegvesen vil delta med en fagperson som kan bidra med grunnlagsdata og informasjon for å belyse saken. I gruppen deltar også representanter fra Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Gruppen vil kartlegge grunn- og terrengforholdene i området, se på sannsynlig bruddmekanisme, og vurdere forhold som kan ha vært utløsende for skredet. Gruppen skal ikke evaluere forhold knyttet til regelverket, men kan peke på forhold som bør utredes videre. Konfliktnivået i anleggsbransjen må ned Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har forslag til tiltak for å få ned konfliktnivået mellom byggherrer og entreprenører. MEF har fått en rekke tilbakemeldinger fra entreprenører som beskriver konfliktnivået som høyt. Samlet omtvistet beløp mellom Statens vegvesen og leverandørleddet er anslått å være i milliardklassen. MEF mener både byggherrene og entreprenørene må ta grep for å redusere antallet tvister og konflikter. Det er et for høyt konfliktnivå mellom Statens vegvesen og entreprenørene. Hadde man klart å løse disse konfliktene på en bedre måte kunne man brukt de beste folkene i aktiv produksjon, og ikke i konflikter, sier administrerende direktør Trond Johannesen i et intervju med NRK. Anbefalte tiltak for å få ned konfliktnivået: Prosjekteringen og planleggingen av store veianlegg må bli bedre. Kompetansen knyttet til kontraktsforståelse og prosjektbeskrivelse må heves blant prosjektlederne. Hvis partene ikke kommer til enighet bør tvisten løftes opp til et konfliktløsningsråd. Alternativt at den enkelte part krever oppmannsavgjørelse. Kompetansen blant entreprenørene knyttet til kontraktsforståelse og prosesskode kan styrkes. MEF som bransjeorganisasjon har her et ansvar for å tilby gode og oppdaterte kurs. DUMPER Hva skal vi bruke den bittelille graveren til?! En kontrakt vi har vunnet: Plukke hundebæsj på torget. SIDE 8

6 NYHETER HITACHI MINIGRAVER SERIE 5 Ekstra sikkerhet EN LITEN KRAFTPAKKE! VEKTBLOKK: Øker både stabilitet og synlighet. (FOTO: OSN ANLEGGSSIKRING) SIKRING: OSN Anleggsikring er nå på markedet med solide vektblokker for økt sikkerhet både på og rundt byggeplassen. Fundamentene gjør gjerdelinjen ekstra stabil og synlig, samtidig som de krever liten plass. Til tross for en bredde på kun 38 cm, har vektblokkene pr. gjerdeelement en vekt på hele 320 kg når de er fylt med vann eller sand. Systemet er testet i vind opptil 25 m/s. Spesielt nyttige til bruk langs vei/fortau og ellers der man ønsker ekstra god sikring. I tillegg til stor tyngde, er fundamentene mer synlige og eliminerer snublefaren som er ved bruk av føtter og eventuelt støttestag, sier leverandøren. Ford stadig sterkere på nyttekjøretøy BIL: Mens markedet for nyttekjøretøy gikk tilbake med 4 % i 2014, registrerte Ford en vekst på hele 46,4 %, som ga merket en klar 2. plass på salgsstatistikken av nyttekjøretøy i Norge. I tillegg var Ford det eneste merket blant de 9 mest solgte nyttekjøretøymerkene som økte salget i 2014 sammenlignet med året før. På årsbasis oppnådd Ford en markedsandel på nyttekjøretøy på 13,6 % et tall man må helt tilbake til 1980 for å slå. Volummessig ble det registrert 4031 Ford nyttekjøretøy, et tall som bare er overgått én gang i historien, i Alle deler av Fords nyttekjøretøysortiment viste vekst i Dette gjelder spesielt nye Ford Transit Connect, der antall registrerte kjøretøy økte med nærmere 125 % i forhold til året før. Mye av forklaringen på disse resultatene er at vi på kort tid har fornyet praktisk talt hele nyttekjøretøyprogrammet og forsterket det med flere helt nye modeller. Resultatet er at vi i dag har markedets mest komplette, omfattende og moderne produktutvalg i den delen av markedet hvor Ford konkurrerer, PRIS: F.v. Salgsdirektør Europa og Midtøsten Didier Colin i Trimble, salgssjef Ståle Eikrem i Sitech Norway, administrerende direktør Karsten Haukås i Sitech Norway og visepresident Roz Buick i Trimbles divisjon Heavy Civil construction. (FOTO: TRIMBLE/SITECH) Pris til Sitech MASKINSTYRING: Sitech Norge har hatt den største veksten i Europa og Midt-Østen i det globale distribusjonsnettverket Sitech. For det har de fått prisen 2014 Sitech Award tildelt av ledelsen i Trimble. Sitech Norway går utover vanlige standarder i deres arbeid med å aktivt oppsøke markedet, selge og markedsføre Trimble løsninger, sies det i begrunnelsen for prisen. sier salgssjef for nyttekjøretøy hos den norske Ford-importøren, Johnny Løvli, i en pressemelding. STØYREDUSERENDE OVER- LIGGENDE LYDDEMPER Modellene ZX48U-5, ZX55U-5 og ZX65USB-5 har utslipp av eksos over motordeksel noe som reduserer støynivået betraktelig. FORBEDRET KLIMAANLEGG Ytterligere luftventilasjon bak førersetet bidrar til effektiv luftfordeling når klimaanlegget er i bruk. ROMSLIG FØRERHUS Det romslige førerhuset i Zaxis-5 er større enn i andre modeller på markedet og har bedre sikt og enklere tilgang gjennom en enkeldør (erstatter den forrige modellens todelte foldedør). RADIATORDEKSEL SOM ÅPNES ENKELT Det nye dekselet har håndtak og hengsler i stedet for bolter, noe som gjør det enkelt å utføre kontroller og vedlikehold. LES MER PÅ MINIGRAVER.NO BEDRE DRIVSTOFFØKONOMI Alle Zaxis-5 minigraverne er utstyrt med en elektronisk styrt turtallsregulator for bedre drivstofføkonomi og bedre effektivitet. KOMPAKT TANKDEKSEL Tankdekselet er lettere og mer kompakt enn på tidligere modeller, slik at det er enkelt å fylle på tanken med en kanne. NY 3,5-TOMMERS LCD-SKJERM Den nye skjermen gjør det enklere å se informasjon og gir en mer brukervennlig maskin. BOMSYLINDER- VERN Sylinderdekselet er festet med to bolter i stedet for én og har en ny V-formet struktur som gjør den mer robust. REDUSERTE DRIFTSKOSTNADER Et avansert energisparings-system gir reduserte drivstoffkostnader på opptil 21 % (ZX33U-5) sammenlignet med den forrige tilsvarende modellen. NASTA AS, Bommestadmoa 8, 3270 Larvik P.b Stubberød, 3255 Larvik, t: f: , SIDE 10

7 NYHETER Trøndere forhandler med hele verden MASKIN: PlusTech AS megler maskiner på verdensbasis. Daglig leder Karstein Berg hviler ikke på laurbærene etter at en borerigg av typen Sandvik DP1500i ble solgt til en stor gullgruvebedrift på Mali i januar i år. Hos PlusTech i Trondheim er de godt vant til hektiske dager, og er i full gang med flere bestillinger. Firmaet har siden oppstart i 2002, blitt kjent som en internasjonal plattform innen anleggs-, industri- og lastebilbransjen. Vi har stor kapasitet og et bredt nettverk, og er opptatt av å være i dialog med tilbydere og kjøpere over hele verden. Vi har god kjennskap til merker innen anleggs-, industri- og transportutstyr. Gruveselskapet var i dialog med flere land som tilbød den samme riggen, men valgte å forhandle med oss. Vi fungerer som et mellomledd, og smidigheten mellom kjøper og selger blir enklere. Firmaet er godt fornøyd med handelen og vi forhandler allerede om fem tilsvarende rigger, Karstein sier Berg i en pressemelding. Nye «småpuser» MASKIN: Nå har steg IV og oppgradering til M-serien kommet også til de mindre Cat-hjullasterne. Den nye serien små hjullastere fra Cat 926M (13,4 tonn), 930M (14,3 tonn) og 938M (16,3 tonn) bygger videre på suksessen til K-serien 924K, 930K og 938K. De tre små hjullasterne er alle utstyrt med den nye C7.1-motoren, som tilfredsstiller Steg IV-kravene, og har en toppfart på 40 km/t. Med lanseringen av M-serien har også navnet på den minste modellen i sortimentet blitt endret fra 924 til 926, for å gjenspeile den større kapasiteten til den nye hjullasteren sammenlignet med 924H og 924Hz. Alle tre modeller har forbedret motorytelse og klarer dessuten større tipplaster. Lilleseth Kjetting med ny kjettingserie UTSTYR: Den nye kjettingserien Lilleseth U-brodd finnes både i firkant lettkjetting og robust ordinær kjetting. Den egner seg for landbruk, transport, skogbruk og anlegg. Lilleseth Kjetting AS er kjent for sitt vide spekter av kjetting til landbruk, transport, anlegg og skogbruk. Lilleseth tok det beste fra alle sine erfaringer da Lilleseth U-brodd ble lansert tre sesonger tilbake. Kjettingen er kjent for sitt fantastiske grep og unike passform. Den er svært skånsom mot dekket og man har ikke behov for verktøy ved montering. U-brodd lettkjetting leveres i varianter på 5,7 og 7 millimeter. Som ordinær robust kjetting leveres den i fem ulike tykkelser på 8, 9, 10, 11 og 13 millimeter. Til anleggsmaskiner får man også en variant med tverrlenker, i 11 og 13 millimeter. Alle U-brodd-kjettingene er laget i borlegert stål, noe som gir Lilleseth kjettinger optimal slitestyrke og spesielt lang levetid. Komatsu med ny midigraver MASKIN: Komatsu har lansert midigraveren PC88MR-10. Den er utstyrt med en SAA4D95LE-6-motor, som tilfredsstiller kravene til Steg IIIB og har en effekt på 50,7 kw/68 hk. Maskinen har en matchvekt på mellom 8,5 og 8,75 tonn, og kan skilte med redusert drivstofforbruk, forbedret førerkomfort og økt servicevennlighet. Den har maksimal gravedybde på 4,62 m og en rekkevidde på 7,15 m. Den er dessuten utstyrt med den siste Komtrax-teknologien, som kan sende informasjon som antall kjøretimer, drivstofforbruk, lokasjon, feilmeldinger og servicevarsler til en sikker webside ved hjelp av trådløs teknologi. NYHETER SPESIALISTER: De ansatte i PlusTech har god oversikt over markedet i bransjen. Fra venstre: Karstein Berg og Harald Jakobsen. Referanse: Johan Rognerud AS Statens Vegvesen Veidekke AS Ncc Roads AS Mesta AS Besøksadresse 1: Myhrervegen, 2080 Eidsvoll. Dette er tidligere Myhrer veggarasje, ved brannstasjon. Besøksadresse 2: Bølervegen, 2020 Skedsmokorset. Inne på Mesta sitt område, bygg C2. Mobil: e-post: Arbeidsvarsling og utarbeidelse av planer Skilting og utleie Vi lager teksttavler på kort varsel Trafikkdirigering og sperring av alle typer veger Mobile trafikklys Kranbiler og lift Minigraver Avfallsdager ble avfallshandler MASKIN: Avfallsdagene var i år lagt som en del av Arctic Entrepreneur. Under disse dagene ble det Cat-handel på Bjorstaddalen Avfallsanlegg. Industri og avfallshåndtering har vært et satsingsområde for både Caterpillar og Pon. Det var derfor særdeles moro å komme i mål med denne handelen, sier markedsdirektør i Pon Equipment AS, Espen Paulseth. Vi manglet den innebygde spakstyringen på Cat 950 n og den kom nå på M-serien sammen med lock up og en rekke andre snadderfinesser. Morsomt er det også å levere en Cat 966M med Flexporthjul. Dette er dekk som ikke punkterer, samtidig som de opprettholder både slitestyrke og demping. SIDE 12 SIDE 13

8 NYHETER Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, med et unikt produktutvalg innen VVS, VA, Elektro, i tillegg til Verktøy, maskiner og verneutstyr. Som kunde hos oss trenger du med andre ord bare å forholde deg til én leverandør. ahlsell.no TverrfagligGrossist.indd 4 Ahlsell din samarbeidspartner på VA 1/22/2015 7:57:31 PM Q-Bic Plus: Ny standard for overvannshåndtering UTSTYR: Wavin lanserer nå sin nye og enkle løsning for infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Ifølge en pressemelding skal Q-Bic Plus være sterkere, raskere og åpnere enn andre alternativer på markedet. Q-Bic Plus tåler 100 % mer korttidslast, altså støt og rystelser med varighet mindre enn 10 timer, enn vår forrige generasjon. Men vel så viktig er det at langtidslasten belastning over så lang tid at det påvirker materialets volum er blitt 30 % forbedret. Ved å benytte Q-Bic Plus kan du derfor ha grunnere installasjon for samme trafikklast, eller økt trafikklast med uforandret overdekning, sier produktsjef Vidar Handal hos Norsk Wavin AS. alt ligger integrert i modulen. Du klikker 40 Modulene 40 til Q-Bic 40 Plus 40 leveres 40 flatpakket, og tar derfor liten plass på byggeser, sier Handal. 40 det 40 bare på 40 plass, 40 omtrent 40 som legoklos Jubileumstilbud WAECO er Europas markedsleder på ryggekamerasystemer YEARS I dag leverer vi kamerasystemer til lastebiler, trucker, traktorer, skurtreskere, skogsmaskiner, stridsvogner, flytrekkere, bobiler, buss og skapbyggere m.m over hele Europa. PRIS* Vi startet allerede i 1994 og har fortsatt å utvikle ryggekamerasystemer etter våre kunders praktiske erfaringer og behov. Vi har altså nu 20 års erfaring med 6.499,- 40 disse 40 produktene ink 40 mva WAECO feirer i år sitt 40-års jubileum, og det ønsker vi feire med en 40 jubileumstilbud på et komplett 40 ryggevideosystem: WAECO PerfectView RVS 764 (CAM604 + M7LX) Pris* 6.499,- ink mva WAECO PerfectView Cam 604 WAECO PerfectView M7LX HD-Kamera med 2-trinn zoom 7" Digitatal farge LCD-skjerm Bildevinkel: 153 for kort sikt / 83 for lang sikt Enkel demontering takket være Infrarøde LED-lamper for optimal nattsikt Easylinkfestet Temperaturregulert oppvarming LED-basert bakgrunnsbelysning Integrert mikrofon Optimal bildekvalitet også i lave temperaturer Utskiftbar steinbeskyttelse skjerm To kamerainnganger med signalgjenkjenning 40 FOR 40 BRUK I ALLE 40 TYPER 40 KjøRETøY! Normal- 40 eller speilbildefunksjon Bildeinnstillinger kan lagres per kamerainngang NYHET USB-ladeutgang 2-trinn zoom For 12 og 24 Volt driftsspenning Kan kombineres med alle PerfectView kameraer Dometic Norway A/S Østerøyveien Sandefjord Tlf: Fax: E-post: SIDE feltet. Hver modul har 420 liters netto lagringsvolum og veier bare 14 kg. De foldes raskt ut til den ferdige dimensjonen på 120 x 60 x 60 cm, og settes enkelt sammen i ubegrenset høyde og bredde. Ingen ekstra klips eller stablepinner er nødvendig for å låse modulene sammen;

9 NYHETER NYHETER Ny kompressor fra Atlas Copco Omsetningsøkning i bygg og anlegg Omsetningstallene for 5. termin 2014 viser en oppgang fra samme termin året før på 6,0 prosent for bygge- og anleggsbedriftene. Anleggsmaskinindeksen 525,0 505,0 485,0 465,0 445,0 425,0 405,0 385,0 Måned Måned Skogsmaskinindeksen 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 108,0 107,9 108,2 106,4 105,3 105,1 102,3 103,1 101,1 100,0 111,7 111,1 112,2 111,5 117,7 116,9 116,3 114,6 114,1 120,7 KILDE: SSB Femte generasjon L200 BIL: Nå kommer femte generasjon av Mitsubishi L200. Her står blant annet større hengervekt og mer utstyr på menyen. Premieren fant sted på bilutstillingen i Geneve i begynnelsen av mars. L200 utgjør 25 prosent av det totale salget til Mitsubishi, og er produsert i enheter siden starten i Nye L200 fortsetter som før i Club Cab og Double Cab versjon. Det nye nå er at Club Cab får to ekstra dører. De to nye bakdørene åpnes motsatt vei, slik at man får fri tilgang til hele kupeen uten B-stolpe, omtrent som på Ford Ranger og Nissan Navara. Nye L200 har fått et noe stivere chassis og sies å ha fått mer komfort og stabilitet takket være lengre bladfjærer bak og bedre hjuloppheng. Tilhengervekten er økt til 3,1 tonn. Til sammenligning er VW Amarok godkjent for 3,2 og Isuzu D-Max for 3,5 tonn. Motoren er en nyutviklet 2,4 liters turbodiesel med 181 hk og 430 Nm. Dreiemomentet er 30 Nm mer enn forgjengeren. Leveres med en seks trinns manuell eller ny fem trinns automatkasse. Forbruket oppgis til 0,67 på manuell og 0,76 på automaten. Firehjulstrekksystemet Super-Select 4WD-II er arvet fra forgjenger, men opereres med et hjul i midtkonsoll i stedet for med en spak. Senterdiffsperre kan tvinge bilen til 50/50 fordeling mellom akslene. Lavserie er en selvfølge og bakkeklaring er 20 cm. Utstyrsmessig hevder L200 seg blant de beste i klassen. Bilen får kne-kollisjonsputer for fører som standard, sammen med hjelpemidler som stabilisatorprogram for henger, bakkestartassistent, bi-xenon lys (første pickup i klassen), to-sone klimaanlegg, DAB+/bluetooth, ryggekamera, girskift på rattet (automat), keyless start/stopp og cruise control. Prisen starter rett under , og strekker seg opp mot for toppmodell med alt utstyr. Levering i Norge starter i september. Vi tester den til høsten en gang. BRØNNBORING: Den kan bore to 4,5 toms energibrønner på én dag, lover Atlas Copco. Maskinen som kan det er DrillAir Y35, Atlas Copcos nye høytrykkskompressor. Den sies å ha en høy virkningsgrad, med trykk på 35 bar og en kapasitet på 34,8 kubikk i minuttet. Sistnevnte har enda mer å gå på. Med Dynamic Flow Boost økes kapasiteten til 39 kubikk i minuttet. Det gir raskere spyling og påfylling av borestrengen, og kortere tid for å avslutten en brønn, sier Atlas Copco. DrillAir Y35 reduserer kostnadene for dyphullsboring, utdyper salgssjef Jon-Andreas Ellefsen i Atlas Copco. HYDREMA 912ES 10 TONN DUMPER HYDREMA MX-SERIE: 15,8-18,5 TONN ULTRA KOMPAKTE HJULGRAVERE HYDREMA 922D TONN DUMPER HYDREMA 926E: 11,5 TONN FULLVERDIG GRAVER OG HJULLASTER Allsidige maskiner. AS Hydrema Østf./Busk./Vestf./Telem./ Agder/Rogal.: Per Nielsen. Tel Resten av landet: Bjørn Eriksen. Tel Veksten i 5. termin ligger dermed rett over den samlede veksten de fem første terminene i 2014 som er på 5,8 prosent. Omsetningen i 5. termin var 76,5 milliarder kroner og økte dermed med 4,3 milliarder fra samme termin i Den samlede omsetningen i årets fem første terminer er på snaue 311 milliarder norske kroner, som utgjør en oppgang på nesten 17 milliarder fra samme periode året før. Anleggsvirksomhet opp 8,8 prosent Bedriftene i næringshovedgruppen oppføring av bygninger hadde en økning i omsetningen på 5,9 prosent sammenlignet med 5. termin Det tilsvarer LASTEBIL: Nor Slep har utviklet en ny tippsemi sammen med spanske Rojo. Hengeren har halfpipe dumperkasse i Hardox 450 slitestål og stabiliserende frontsylinder. Den er konstruert for få gi mest mulig nyttelast og gunstig pris. Hengeren veier rett under syv tonn, men har en tillatt totalvekt på 42 tonn med 18 tonns kingpin for treakslet trekker. Nor Slep AS er norsk eneimportør av Rojos produkter, som i tillegg til nevnte tippsemi innebærer både standard maskinhengere og avanserte skreddersydde løsninger. Mye last for pengene en vekst på 1,6 milliarder kroner og gav en omsetning på 29,4 milliarder kroner totalt. Omsetningen blant bedriftene i næringen anleggsvirksomhet steg i samme periode med 8,8 prosent, tilsvarende 812 millioner kroner, og utgjorde 10,0 milliarder kroner i 5. termin På fylkesnivå har bygge- og anleggsbedriftene i Akershus hatt en beskjeden omsetningsvekst de fem første terminene i 2014 med en oppgang på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i Bedriftene i Troms viser samtidig størst vekst med 18,5 prosent mer i omsetning, mens bedriftene i Telemark har hatt størst nedgang med 5,0 prosent mindre omsetning. Skogsmaskinindeksen er korrigert NTNU beklager at indeksen fom. 2. kvartal 2012 ble beregnet med for lav lønn. Dette har over tid ført til at indeksen pr. 3. kvartal 2014 var 5,58 poeng eller 4,47 prosent for lav. Feilen er nå rettet, og indeksen er riktig beregnet. De riktige tallene er ført inn i tabellen, slik at hele tabellen nå er oppdatert. Har du spørsmål, ta kontakt med MEF v/ Stein Gunnes, telefon NYTTELAST: Den veier syv tonn og tar 35 tonn last.(foto: NOR SLEP AS) SIDE 16 SIDE 17

10 NYHETER Sikkerhet og komfort UTSTYR: Mascot lanserer fire modeller i en helt nyutviklet serie av vernesko. Ifølge en pressemelding fra selskapet har målet vært å oppnå en komfort som kommer så tett opp mot komforten til sportssko som mulig. Fokuset har vært på å forene 100 % sikkerhet med å utvikle fleksibelt og behagelig fottøy. Serien inneholder to par vernesko, en vernestøvel og en vernesandal. Innvendig er alle vernekomponentene og passformen identiske. Mascot Bimberi Tåhetten er helt ny og fremstilt av kompositt, Peak vernestøvel et metallfritt materiale. Spikervernet er fremstilt av tekstil og snøringene av plast, slik at skoene, sandalene og støvlene er helt metallfrie. Både sålematerialet og den nyutviklede innleggssålen i EVA er støtabsorberende. Det ekstraordinære er at det er støtabsorbering i både hæl og tå. Innleggssålen er også pustende og har stabiliserende buestøtte. Den nye serien av vernesko fra MASCOT finnes i sikkerhetsklasse S3 en støvel og en sko og i S1P: en sko samt en vernesandal med lynlukking. Alle er utstyrt med en slitesterk PU/PU-såle som ikke smitter av (non-marking). Beskytter mot korrosjon VERKTØY: Orion 290 sies å gi minst 12 måneders beskyttelse av jern- og stålkomponenter som er lagret ute. Dertil ubegrenset beskyttelsestid på deler som ligger innendørs. Det gjør den med en tynn voksfilm som sprayes på. Lett å påføre selv ved temperaturer under null. Vil ikke fordunste, renne av eller sprekke. Den er kompatibel med smørefett og lett å avfette, forsikrer distributør Relekta AS i en pressemelding. Skanska bygger E39 Hove- Sandved KONTRAKT: Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen om byggingen av prosjektet E39 Hove-Sandved i Rogaland. Kontrakten har en verdi på 330 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for første kvartal. Prosjektet er omfattende og inkluderer ombygging av 1550 meter av E39 til fire felt motorvei. Som en del av denne strekningen inngår den 352 meter lange Kvelluren bru. I tillegg skal 1300 meter av fylkesvei 325 bygges om; det skal bygges to nye bruer på motorveien; to større kryss skal bygges om og det skal bygges støyskjermer. Byggestart er april 2015 og prosjektet vil være ferdigstilt innen juli Prosjektet gjennomføres i et 50/50 arbeidsfellesskap mellom Skanskas region Industri, Bro og Marine og datterselskapet Vassbakk & Stol. DOBBELTDEKKER: To sikteverk er godt for materialkontroll, justerbarhet og effektiv sikting. (Foto: Sandvik Construction) Årets sommerdekk fra Nokian Tyres NYHETER Oppdatert sikteverk MASKIN: Sikteverket QA441 med Doublescreen har fått de samme forbedringene som storebror og «trippeldekker» QA451. Det betyr blant annet nytt styringssystem for enklere drift, bedre mating og økt gjennomstrømming samt hydraulisk justering for raskere endring av siktemedier. Doublescreen-systemet er det samme: To sikter, uavhengig av hverandre. Systemet er patentert og feirer 15 år på markedet. BIL: Nokian Tyres tilbyr nå fire nye sommerdekk til varebil og SUV med førsteklasses grep og kjørekomfort. Nokians produktutvalg for SUV-segmentet utvider seg stadig. I gummiblandingen tas blant annet «aramidfibre» i bruk, som også brukes av luftfarts- og militærindustrien. Den ekstremt sterke konstruksjonen i sideveggene gir slitestyrke og øker sikkerheten når man ferdes på krevende veiforhold, skriver Nokina Tyres i en pressemelding. Nokian Hakka Black SUV, utviklet for de største SUV-ene. - Våre nye SUV-dekk tåler påkjenningen fra hull og groper i asfalten, noe som ikke er uvanlige forhold på norske sommerveier. Dekkenes unike slitestyrke, kombinert med presise kjøreegenskaper, er spesialtilpasset det voksende SUV-markedet i Norge, sier Fredrik Hauge, produktsjef i Nokian Dekk AS. De siste tilskuddene til Nokians sommerdekk-famile er Nokian Hakka Blue SUV, som er laget for populære små og mellomstore SUV-er, Nokian Hakka Black SUV, som er utviklet for de største SUV-ene i bilparken, Nokian Rotiiva AT og Nokian Rotiiva AT Plus, som er spesielt utviklet for lastebiler, større SUV-er og pickup-er. Sistnevnte dekk er også egnet for lett offroadkjøring. I tillegg til de nye SUV-dekkene introduserer Nokian Tyres også det nye varebildekket Nokian Hakka C2. Et sikkert og stabilt varebildekk som enkelt bærer tung last, uten at det går på kompromiss med kjørefølelsen. Den nye serien varebildekk bruker samme dekkmønster til både lettere og tyngre varebiler. 10 nye Cat-hammere UTSTYR: Cat lanserer ti nye hammere, som kombinerer en enkel STIKKSETT EASYDIG VEKTINDIKATOR konstruktion med avanserte funksjoner for bedre ytelse, slitestyrke, brukervennelighet og servicevennlighet. De ti nye Cat-hammerne i E-serien bygd for minigravere, kompaktlastere og gravlastere finnes i både «lyddempede» versjoner eller med sideplater. Fire forskjellige størrelser H35, H45, H55 og H65 tilbys med to ulike monteringskonfigurasjoner for montering på maskiner fra Caterpillar eller andre leverandører. Maskinstyring måling & veiiing LASER DOKUMENTASJON VEIESYSTEM SIDE 18 SIDE 19

11 NYHETER NYHETER AF Gruppen med rekordresultater Pent brukt LAGER: Entracks hyller er fulle av nye og brukte deler til anleggsmaskiner. Der i gården tenker man økonomi. Til og med lagerhyllene er kjøpt brukt. Entrack er nemlig en flittig kunde av lagersystemleverandøren Aerol. De selger nye lagersystemer, men også brukte. Og det til en pris prosent under nytt. Vil forenkle og samordne gravearbeid AF Gruppen leverte i 2014 det beste årsresultatet og den laveste skadefrekven- Vi har dekket opp kvadratmeter med nye reoler og med brukte. Regjeringen har etablert en sen i selskapets historie. Driftsresultatet i 4. kvartal var MNOK 241 tilsvarende Muligheten for å kjøpe brukt er gull verdt, mener daglig leder Tom Kvesetberg i arbeidsgruppe av byråkrater fra en driftsmargin på 8,8 %. Omsetning for 4. kvartal var MNOK Resultat før Entrack AS. tre departementer som skal utrede skatt i 4. kvartal var MNOK 216, tilsvarende en resultatmargin i kvartalet på 7,9 hvordan fremføring av bredbånd og %. Omsetningen i 2014 var MNOK 9 935, og driftsresultat for året var MNOK annen infrastruktur i grunnen kan 635, tilsvarende en driftsmargin på 6,4 %. Foreløpig resultat før skatt for 2014 forenkles. var MNOK 625, tilsvarende en resultatmargin på 6,3 %. Målet er å få ned kostnadene AF inngikk i desember en intensjonsavtale med LAB AS med den hensikt å og ulempene for innbyggere og kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet. Transaksjonen forventes gjennomført 1. næringsliv når ledninger og rør skal kvartal graves ned. Kommunal- og moder- - Vi er stolte av at våre medarbeidere nok en gang har satt nye rekorder anført niseringsdepartementet, Olje- og av våre «lokomotiver» Bygg og Anlegg. Den landbaserte virksomheten har god energidepartementet og Samferd- vekst og leverer sterke resultater. Lønnsom vekst er en kjerneverdi i AF Gruppen selsdepartementet er representert i og de siste kvartalene har vi intensivert jakten på vekstmuligheter, sier Pål Egil gruppen. Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding. Beste resultat i Felleskjøpets historie KLAR: Trimble SP356 byr på nøyaktighet under meteren til sjøs. (Foto: Trimble) Oversikt Stadig mer infrastruktur blir lagt i grunnen. Det er vanskelig for både eiere av vei og nett å ha oversikt. Regjeringen vil legge til rette for enklere fremføring av blant annet bredbånd, få ned kostnadene og Felleskjøpet Agri omsatte for 12,1 milliarder kroner i 2014 og fikk et konsernresultat på 301,5 millioner kroner før skatt. Driftsresultatet er det beste ordinære driftsresultatet i Felleskjøpets 119-årige historie. Den gode volumutviklingen på kraftfôr fortsatte i 2014 med et totalvolum på tonn. Omsetning i butikk endte alene på 2,4 milliarder og bidro sterkt til det gode resultatet. Felleskjøpet viser solid utvikling innen kjernevirksomheten i 2014 og fortset- Presisjon til sjøs redusere konfliktene. Byråkratgruppen skal utrede hvordan man kan få til bedre nasjonal koordinering både når det gjelder planlegging og fremføring av bredbånd og annen infrastruktur i grunnen. Den skal levere sin ter fremgangen i kraftfôrmarkedet. Plantekultur, redskap og ettermarked har alle hatt gode resultater i Det gror også godt i gjødselmarkedet og vårt samlede salg av mineralgjødsel og organisk gjødsel økte med 5 prosent i sesongen2013/14 til tonn, sier konsernsjef John Arne Ulvan i en pressemelding. MASKINSTYRING: Trimble introduserte tidligere i vinter en ny differensiell GNSS-mottaker med beacon-korrigering. Bacon? Hva er det? GNSS i lomma rapport våren Store verdier ligger i grunnen. Verdien av ledninger knyttet til vann og avløp alene beløper seg til Skanskas resultatutvikling fortsetter Nei, beacon. Det er et nett med landbaserte referansestasjoner. Systemet korrigerer for forskjellen direkte fra satellittene og den faktiske posisjonen til de landbaserte referansestasjonene for å øke nøyaktigheten, utdyper salgssjef Ståle Eikrem i Sitech Norge. over 1000 milliarder kroner. Bedre koordinering og færre gravearbeider vil derfor gi stor samfunnsmessig gevinst. I dag plages innbyggere og næringsliv med hyppig graving som kunne vært unngått, sier statssekretær Per-Willy Amundsen Nettverket har blitt utbygd av maritime i Kommunal- og moderniseringsde- Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge myndigheter i ulike land for å forbedre partementet. et driftsresultat på 488 millioner kroner. Den samlede omsetningen i selskapene navigasjonsnøyaktigheten i og rundt Samarbeidsforum for ledninger ble 12,9 milliarder kroner. Til tross for en liten nedgang i omsetning sammenlignet kystfarvann. Det har ingenting med CPOS i grunnen (SLG) skal fungere som med 2013, fortsetter driftsresultatet å øke for tredje året på rad. Entreprenør- å gjøre, men funker på omtrent samme MÅLING: Trimble R1 er en helt ny GNSS-enhet i et ytterst beskjedent format. Den gir referansegruppe for arbeidsgrup- virksomheten i Skanska Norge med datterselskap hadde en omsetning på 12,5 måte. Bare i marine sammenhenger. mulighet til nøyaktig posisjonering med minst mulig utstyr å drasse på. Den og en pen. Her er MEF representert. SLG milliarder kroner og et driftsresultat på 382 millioner kroner året sett under ett. Tjenesten er gratis, men DGNSS-motta- smarttelefon eller et nettbrett er alt du trenger. Ja, bortsett fra programvaren da. ble etablert i 2013 som et forum Omsetningen har gått noe ned sammenlignet med fjorårets, som var på 12,9 keren må være forberedt for å kunne ta Meget godt egnet som formanns-gps, til prosjektstyring og kontroll, GIS-doku- for relevante bransjeforeninger milliarder, mens driftsresultatet har fortsatt sin positive utvikling. Skanska Bolig i mot signalene. Og det er altså Trimbles mentasjon og innmåling, kommunal og offentlig drift, konsulenter og arkitekter og så og myndigheter med interesse for omsatte i 2014 for i overkant av 1,2 milliarder kroner, med et driftsresultat på nye SP356. videre, sier Joh Einar Solhaug i Norgeodesi om nyheten. samordning av ledninger og annen 106 millioner, hvilket gir en resultatmargin på 8,6 %. Trimble R1 gir nøyaktig posisjonering til mobile enheter via Bluetooth. Den kan også infrastruktur i grunnen. motta korrigering fra CPOS og andre eksterne posisjonstjenester. Den kan brukes mot en rekke operativsystemer og programvareløsninger. SIDE 20 SIDE 21

12 NYHETER NYTT OM NAVN Bedre oversikt, mindre papirarbeid Hymax AS Stig Hågensen kommer tilbake som produktsjef for Giant. Øyvind Ottinsen blir ny produktsjef for Hyundai. Daglig leder Helge Borud har ansvar for salgskoordinering og (fortsatt) produktansvar for Kubota. Endringene trådte i kraft ved årsskiftet. Hymax AS har fjernet stillingen som salgssjef. Valdresbygg AS Steinar Navrud (45) tok første februar over som daglig leder i Veidekkes datterselskap Valdresbygg AS. Steinar er utdannet ingeniør, har vært ansatt i selskapet siden 2003 og kommer fra stillingen som prosjektleder. Moelven Wood AS Rune Bergsodden har sagt opp sin stilling som Norges-sjef for Moelven Wood AS. Arbeidet med å rekruttere ny Norges-sjef for Moelven Wood AS vil starte opp med det første. Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood, vil fungere i stillingen fram til ny leder er ansatt. TIMER VARER KJØRETØY ORDRE Bulder AS Ny Fagsjef i MGF Njål Hagen (48) er ansatt som ny fagsjef i Maskingrossisternes Forening (MGF). Han er i dag redaktør i fagbladet Anleggsmagasinet. Njål Hagen vil være på plass i MGF 1. juni Njål erstatter nåværende fagsjef, Stian Langeid Dahl, som har valgt å finne nye utfordringer innen bygg og anlegg. Vi ønsker Njål hjertelig velkommen til oss i juni! sier Anita Helene Hall, direktør i MGF. SKJEMA SPRENGSTOFF VERKTØY RODELISTE Ny adm. dir. i Pon Equipment AS TANNSTELL: Ole Horstad i Komatsu KVX. NY LEDELSE: (f.v.) Tore Thunestvedt, daglig leder Bulder Maskin AS, Hans Olav Løen, daglig leder Bulder Verksted AS, Roger Langhelle, konsernsjef Bulder AS og Jan Terje Fosse, daglig leder Bulder Utstyr AS. ARVID GJERDE AS 6315 INNFJORDEN TLF: E-POST: Holder til i Innfjorden i Rauma kommune Størst i Norge på veirekkverk Over 40 års erfaring MEF-medlem 48 ansatte og en omsetning på over 150 millioner Satser på lokal kompetanse UTSTYR: Komatsu KVX utvikler og produserer gravemaskintenner og slitestål. Nå har bedriften signert en avtale med Ole G. Nord-Varhaug AS om herde- og maskineringstjenester for å holde kompetansen hjemme på Jæren. Denne kjernekompetansen kommer opprinnelig fra plogfabrikken Kverneland Klepp AS på Kvernaland hvor KVX har sitt utspring. KVX ble overtatt av japanske Komatsu for 16 år siden, men vi ønsker å holde kompetanse og produksjon hjemme på Jæren, sier Ole Horstad i KVX. Totalt investeres det 22 millioner kroner i anlegget. Produksjonskapasiteten firedobles. Kverneland vil fortsatt være leverandør på enkelte KVX-produkter de har spesialkompetanse på. Roger Langhelle har tatt over sjefsstolen i selskapet, etter å ha vært med som leder for Bulder Verksted siden oppstarten i fjor. Han har lang fartstid i bransjen, og kom sist fra stillingen som daglig leder i Bulder Verksted. Bulder Maskin har fått Tore Thunestvedt på plass som daglig leder. Han har god erfaring fra maskinmarkedet etter seks år i utleiebransjen. I tillegg jobbes det aktivt med å styrke salgssiden. Målet er å ha samlokaliserte verksteder og salgskontorer over hele landet. Hans Olav Løen har overtatt som daglig leder i Bulder Verksted, etter å ha fulgt virksomheten siden Mesta var en del av Statens vegvesen. Hans lange erfaring er sentral for å gjennomføre den offensive satsningen innen service og vedlikehold. Bulder Utstyr har fått inn Jan Terje Fosse som daglig leder. Han har sin bakgrunn i salg og kommer fra Hagstrøm Musikk/4 sound. LEDERSKIFTE: Erik Sollerud overtar stafettpinnen som adm. direktør i Pon Equipment etter Inge Stensland. Erik Sollerud overtar roret i Pon Equipment AS og Pon Rental Norge AS 1. mars Etter 16 år i sjefstolen overlater adm. dir. i Pon Equipment AS, Inge Stensland, styringen til Erik Sollerud. Stensland er fra 1. mars blitt utnevnt som Chief Strategy and Execution Officer i Pon Equipment Group. Imidlertid vil Inge sammen med adm. dir. i Pon Power, Trond Skaufel, fortsatt ha overordnet ansvar for gjennomføringen av det nye hovedkontoret på Berger. Under Stenslands ledelse har Pon Equipment AS vokst fra en omsetning på 525 mill. kroner og 193 ansatte til en omsetning på 2.3 mrd. og 470 ansatte inklusive Pon Rental. Pon Equipment AS har i denne perioden doblet sin markedsandel og endte i 2014 på 22 % markedsandel. Erik Sollerud har vært en sentral del av ledelsen i Pon siden slutten av 90-tallet med lederroller innen teknisk, service, salg og utleie. Han vil, med sin erfaring, fortsette utviklingen av selskapet i henhold til de strategier som har ligget til grunn det siste tiåret. SIDE 22 SIDE 23

13 Overvann og filtrering Overvann og filtrering Håndterer vannmengdene NYHETER Håndterer vannmengdene Overvann og filtrering Håndterer vannmengdene OVERVANN OG FILTRERING Overvann og filtrering Tar effektivt hånd om overvannet og magasinerer eller infiltrerer dette. Fleksibel løsning som kan skaleres i alle retninger. Muligheter for innvendig spyling og inspeksjon. Benyttes sammen med fiberduk eller gummimembran. Tar effektivt hånd om overvannet og magasinerer eller infiltrerer dette. Fleksibel løsning som kan skaleres i alle retninger. Muligheter for innvendig spyling og inspeksjon. Benyttes sammen med fiberduk eller gummimembran. Håndterer vannmengdene Håndterer vannmengdene Absorberer forurensninger Absorberer forurensninger Absorberer forurensninger Overvann : Er vann som renner av tak, veier og andre tette flater etter nedbør, stormflo eller smeltevann. Overvann : Er vann som renner av tak, veier og andre tette flater etter nedbør, stormflo Det er ventet at klimaendringene vil kunne føre til både økt mengde og eller smeltevann. mer intens nedbør, noe som igjen vil medføre økte mengder overvann i by og tettbebyggelser. Vi opplevde for kort tid siden besøk av Hilde og hva Det er ventet at klimaendringene vil kunne føre til både økt mengde ogdet medførte. Overvann : mer intens nedbør, noe som igjen vil medføre økte mengder overvann i by Er vann som renner av tak, veier og andre tette flater etter nedbør, stormflo og tettbebyggelser. Vi opplevde for kort tid siden besøk av Hilde og hva I asfalterte og «tette» byer og tettsteder finner ofte ikke vannet noen eller smeltevann. naturlig vei, og renner derfor i stor grad ned i vann- og avløpsnettet. det medførte. I asfalterte og «tette» byer og tettsteder finner ofte ikke vannet noen naturlig vei, og renner derfor i stor grad ned i vann- og avløpsnettet. Det er ventet at klimaendringene vil kunne føre til både økt mengde og De fleste vann- og avløpsnett er ikke dimensjonert for å håndtere de mer intens nedbør, noe som igjen vil medføre økte mengder overvann i by Reduserer skittent forhindrer av besøk av Hilde og hva Tar effektivt hånd overvannet og magasinerer eller nye store vannmassene ogom dette kan resultere i tilbakeslag og og tettbebyggelser. Viovervann, opplevde for kortutslipp tid siden Tar effektivt hånd om overvannet og Reduserer skittent overvann, tungmetaller, forebygger algeblomstring, absorberer infiltrerer dette. Fleksibel løsning som kan skaleres i alle oversvømmelser. det medførte. retninger. Muligheter foreller innvendig spyling og inspeksjon. magasinerer infiltrerer dette. hydrokarboner og metaller fra tak, samt olje. Vårt forhindrer utslipp avutskiller tungmetaller, Hydrofilter tilbyr unike muligheter. Benyttes med fiberduk eller gummimembran. gårsammen over- og avløpsvann (kloakk) i felles rør. Ved I asfalterte og «tette» byer og tettsteder finner ofte ikke vannet noen De fleste vann- og avløpsnett er ikke dimensjonert for å håndtere de Mange steder Fleksibel løsning som kan skaleres i alle kan forebygger algeblomstring, absorberer oversvømmelse avløpsvann bliforhindrer ført ut til utslipp sjø og vassdrag som igjen naturlig vei, og renner derfor i stor grad ned i vann- og avløpsnettet. Redusererkan skittent overvann, av nye store vannmassene og dette kan resultere i tilbakeslag og føre til tungmetaller, forurensning av drikkeog badevann. retninger. Muligheter for innvendig spyhydrokarboner og metaller fra tak, forebygger algeblomstring, absorberer oversvømmelser. De fleste vann- og avløpsnett er ikke dimensjonert for å håndtere de Absorberer forurensninger Overvann : ling og inspeksjon. Benyttes sammen hydrokarboner og metaller fra tak, samt utskiller olje. Vårt I byer og tettbygde strøk er det behov for færre tette flater og flere Hydrofilterdette tilbyr unike muligheter. fiberduk eller tilgummimembran. for å lede vannet bekker og vassdrag. Mange steder går overogrenner avløpsvann (kloakk) i felles Ved Er vann som av tak, veier og andre tetterør. flater etter nedbør,grøntstrukturer, stormflo med Fordrøyningsbassenger og grønne tak er noen av tiltakene som kan oversvømmelse kan avløpsvann bli ført ut til sjø og vassdrag som igjen kan eller smeltevann. benyttes til mellomlagring av vannet. føre til forurensning av drikke- og badevann. Det er ventet at klimaendringene vil kunne føre til både økt mengde og mer intens nedbør, som igjen vil medføre I byer og tettbygde strøk er detnoe behov for færre tette økte flatermengder og flereovervann i by og tettbebyggelser. Vi opplevde for kort tid siden besøk av Hilde og hva grøntstrukturer, dette for å lede vannet til bekker og vassdrag. det medførte. Fordrøyningsbassenger og grønne tak er noen av tiltakene som kan benyttes til mellomlagring vannet. I asfalterte ogav «tette» byer og tettsteder finner ofte ikke vannet noen Vi har løsningen - kontakt oss i dag! Mange steder går over- og avløpsvann (kloakk) i felles rør. Ved oversvømmelse kan avløpsvann bli ført ut til sjø og vassdrag som igjen kan føre til forurensning av drikke- og badevann. I byer og tettbygde strøk er det behov for færre tette flater og flere grøntstrukturer, dette for å lede vannet til bekker og vassdrag. Fordrøyningsbassenger og grønne tak er noen av tiltakene som kan benyttes til mellomlagring av vannet. Telefon Vi har løsningen - kontakt oss i dag! SIMPLEX Telefon Mange steder går over- og avløpsvann (kloakk) i felles rør. Ved oversvømmelse kan avløpsvann bli ført ut til sjø og vassdrag som igjen kan Kontrollerer vannmengdene føre til forurensning av drikke- og badevann. Kontrollerer vannmengdene Vi har løsningen - kontakt oss i dag! naturlig vei, og renner derfor i stor grad ned i vann- og avløpsnettet. De fleste vann- og avløpsnett er ikke dimensjonert for å håndtere de nye store vannmassene og dette kan resultere i tilbakeslag og oversvømmelser. samt utskiller olje. Vårt Hydrofilter Kontrollerer vannmengdene nye store vannmassene og dette kan resultere i tilbakeslag og oversvømmelser. tilbyr unike muligheter. Reduserer skittent overvann, forhindrer utslipp av tungmetaller, forebygger algeblomstring, absorberer hydrokarboner og metaller fra tak, samt utskiller olje. Vårt Hydrofilter tilbyr unike muligheter. Telefon I byer og tettbygde strøk er det behov for færre tette flater og flere Gir korrekt grøntstrukturer, dette formengde å lede vannet vann til bekkerpr og tidsenhet vassdrag. Fordrøyningsbassenger grønne tak er noen av tiltakene som kan til offentligogovervannsnett eller annen benyttes til mellomlagring av vannet. mottaker. Pålitelig og driftssikker effektiv løsning som dimensjoneres til hvert prosjekt. Våre vannbremser/virvelkamvimengde har løsningen -tilkontakt oss i dag! Gir korrekt vann pr tidsenhet offentlig re tilfredstiller de ulike kommuners overvannsnett eller annen mottaker. Pålitelig og krav tileffektiv avgitt driftssikker løsningvannmengde. som dimensjoneres til hvert prosjekt. Våre vannbremser/virvelkamre tilfredstiller de ulike kommuners krav til avgitt vannmengde. Kontrollerer vannmengdene Gir korrekt mengde vann pr tidsenhet til offentlig overvannsnett eller annen mottaker. Pålitelig og driftssikker effektiv løsning som dimensjoneres til hvert prosjekt. Våre vannbremser/virvelkamre tilfredstiller de ulike kommuners krav til avgitt vannmengde. Telefon Telefon Gir korrekt mengde vann pr tidsenhet til offentlig overvannsnett eller annen mottaker. Pålitelig og driftssikker effektiv løsning som dimensjoneres til hvert prosjekt. Våre vannbremser/virvelkamre tilfredstiller de ulike kommuners krav til avgitt vannmengde. Sprekk opp stein, fjell og betong på en sikker og effektiv måte uten bergsprengersertifikat! Er du eier av en jord eller skogbrukseiendom kan du kjøpe og benytte deg av det patenterte svenske Simplex systemet uten og inneha bergsprengersertifikat. Har du bergsprengersertifikat er Simplex et optimalt tillegg til tradisjonelle explosiver i sensitive miljøer, for eksempel i tettbebyggde strøk. Oppsprekking skjer med gassgenererende patroner som gir minimale rystelser og vibrasjoner. Arbeidet kan da utføres nære sensitive objekter som for eksempel grunnmurer, vannrør, høystentkabler osv, hvor krav til rystelser er høyere. Sammen med et lovelig kjøp inngår et dagskurs med opplæring med teori og praksis. Man får da et kompetansebevis utstedt av produsenten. Du er da klar til og benytte deg av Simplex umiddelbart etter bestått eksamen. Systemet har idag over 1100 brukere i Norge og over 6500 brukere i Sverige! Forhandler: Power Tools Norge AS Hallenåsen Heggedal Tel Se filmer og utfyllende info på vår hjemmeside Forhandler: Thor Heldal AS Hardangerveien Espeland Tel AF Gruppen kjøper LAB VIRKSOMHET: AF Gruppen (AFG) har inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i byggentreprenøren LAB AS. Aksjene er kjøpt fra 15 eksisterende aksjonærer i selskapet. Disse vil forbli eiere av de siste 30 prosent av Tar effektivt hånd om overvannet og magasinerer eller infiltrerer dette. Fleksibel løsning som kan skaleres i alle aksjene. retninger. Muligheter for innvendig spyling og inspeksjon. Benyttes sammen med fiberduk eller gummimembran. LAB er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet. AF Gruppen har ikke hatt byggevirksomhet i Bergensområdet. Gjennom oppkjøpet av LAB-konsernet vil AF Absorberer forurensninger Gruppen ha et sterkt fotfeste også på Vestlandet. LAB-konsernet har 305 ansatte. Vi er svært fornøyde med å få den største og mest fremgangsrike byggentreprenøren i Bergensområdet med på laget. Oppkjøpet er et av de største i AF Gruppens historie og vi tar med dette et stort steg mot å bli den ledende entreprenøren på Vestlandet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen. Reduserer skittent overvann, forhindrer utslipp av tungmetaller, forebygger algeblomstring, absorberer hydrokarboner og metaller fra tak, samt utskiller olje. Vårt Hydrofilter tilbyr unike muligheter. Indexator Rototilt Systems med nytt navn Kontrollerer vannmengdene NAVN: Indexator Rototilt Systems skiftet navn til Rototilt Group AB fra 1. mars Bak denne tilsynelatende udramatiske forandring ligger Gir korrekt mengde vann pr tidsenhet til offentlig en større, langsiktig beslutning om overvannsnett eller annen mottaker. Pålitelig og fortsatt produktutvikling og en driftssikker effektiv løsning som dimensjoneres til hvert prosjekt. Våre vannbremser/virvelkamre tilfredstiller de målbevisst internasjonal satsning. ulike kommuners krav til avgitt vannmengde. Vi ser et enormt potensiale blant annet i Nord-Amerika og Europa, der tiltrotatorer ennå ikke brukes i samme utstrekning som i Skandinavia, men der vi ser at utviklingen har begynt å skyte fart, sier administrerende direktør Anders Jonsson. Firmaets ulike internasjonale datterselskap endret også navn samtidig. Det norske selskapet heter dermed fra 1. mars Rototilt AS. Stor anleggsmesse BRANSJE: I slutten av april er det igjen tid for Intermat, årets store messebegivenhet for bygg- og anleggssektoren i Europa. Messen arrangeres i Paris hvert tredje år, og omtales som en ledende møteplass for bransjefolk fra hele verden. Produsenter av maskiner og utstyr benytter messen til å lansere årets nyheter. I årets versjon av messen blir det blant annet en delmesse med fokus på betong. Herunder råvarer, produkter, bindemidler, konstruksjon, overflatebehandling og utsmykningsmetoder. Intermat er den internasjonale fagmessen med det aller største demo-feltet i friluft. På et 30 mål stort område skal det demonstreres maskiner og utstyr i et vidt spekter. Blant annet mobile knuseverk utstillere er påmeldt. Det ventes besøkende, hvorav 34 prosent fra land utenfor Frankrike. Rototilt-sjef Anders Jonsson (med saksa) og den norske sjefen Finn Thrane Johansen under åpningen av den nye norske avdelingen i november (FOTO: JØRN SØDERHOLM). Ny kabeldetektor VERKTØY: Ikke tid til å vente på påviseren? Eller er det bare «noe småtterier» små må finnes før skuffa settes i jorda? Nå har Megger lansert kabeldetektoren vscan, etter flere års utvikling. Det er et instrument for å finne kabler og rør i bakken. vscan «Cable Avoidance Tool» for både profesjonelle og uerfarne brukere. Unike og smarte funksjoner gjør kabeldeteksjon enklere og tryggere enn tidligere, sier Megger i en pressemelding. Instrumentet har blant annet funksjonalitet som datalogging av alle detekterte punkter, GPS for posisjonering, automatisk dybde- og strømstyrkemåling og integrert metallsøkerfunksjon. A N L EG G S M A S K I N E N N R. 3 M A R S 2015 S I D E 25

14 AKTUELT AKTUELT UNDRER: En tomt med singel skal ha et papir på at den er så god eller dårlig som vi sier den er? Hva er hensikten, spør Åsmund Skåland i Bj. Mydland AS. Her produseres 0-55 til bruk i transportveier inne på Titania. (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) Maskinentreprenører blir CE-pliktige pukkprodusenter Hallo, hva er vitsen? SIDE 26 SIDE 27

15 at pukkverkene skal dokumentere at det Det siste er nok det vanskeligste. Det AKTUELT TUNGT: En 200 tonns Cat 789C tipptruck. Toppen til venstre i bakgrunnen ryddes unna av en 70 tonns graver og et par 40 tonns dumpere fra Bj. Mydland. Det er tungt utstyr andre steder, men regnes som servicemaskiner her i gården. STORE FORHOLD: Bj. Mydland bruker 60 prosent av kapasiteten sin som UE for Titania. AMA DLx roterende 2-fallslaser m/sveivestativ og stang Kampanjepris kr ,- +mva. AMA SLP rørlaser Kampanjepris kr.19900,- +mva. NEDO Primus2 H2N+ roterende 2-fallslaser m/sveivestativ og stang Kampanjepris kr ,- +mva. Åsmund Skåland er ikke særlig imponert av det nylige kravet om CE-merking av all pukk. Uhensiktsmessig papirøvelse. Men vi må bare gjøre det beste ut av det. Av Jørn Søderholm AKTUELT AKTUELT Stein i vei-konferansen 2015 Nå skal også pukken CE-merkes DOKUMENTASJON: Nå skal det også følge papirer med pukken som leveres til tomta eller veien. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) NEDO Sirius1 H roterende planlaser m/sveivestativ og stang Kampanjepris kr. 8900,- +mva. pukk han skulle sende meg for godkjenning, humret Berge i foredraget. system. Hovedpoenget med CE-merkingen er - Etablering av et produksjonskontroll- HAUGE, DALANE: «Ikke gjør det til en ren papirøvelse», sier han karen fra DiBK. Det er jo bare tull! Selvfølgelig blir dette en ren papirøvelse. Dertil helt uhensiktsmessig. I alle fall for oss små, vi som har en mobil knuser som vi putler rundt i lokalområdet med. Vi vil ikke drive ulovlig, så vi må bare gjøre det beste ut av det. Men man mister litt respekten for regler, sier prosjektleder Åsmund Skåland i Bj. Mydland AS. De kommende kravene til CE-merking av pukk ble omtalt i forrige utgave, basert på et brev Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte til pukkverk, samt et foredrag Olav Ø. Berge fra DiBK holdt om saken på konferansen Stein i vei. Skille Skåland mener det kunne vært gjort et skille mellom store pukkprodusenter og små maskinentreprenører med utstyr som brukes til å knuse litt stein av og til. Han har funnet ut at det for hans bedrift vil koste kroner å gjennomføre prosedyre for CE-merking av én steinforekomst, med testing av to fraksjoner. Pluss årlige kostnader for å opprettholde den. Det gjelder uansett om «forekomsten» er et stort pukkverk eller noen kubikk av en bergknaus sprengt ut for å gi plass til en tomt eller veitrasé. Dersom den ferdige pukken skal brukes til noen som helst konstruksjonsformål utenom i tomta eller linja den kom fra så må den CE-merkes. Hvis dette skal gjennomføres, så vil det bli mer transport av pukk over lengre avstander. Det vil ikke lønne seg å knuse en lokal steinhaug til noe annet enn strøsand når CE-merkingen koster så mye. Da er det mer lønnsomt å få stein fra et større pukkverk tilkjørt med en tippsemi. Hvor miljøvennlig er det, spør Skåland. Titania Maskinbedriften BJ. Mydland AS holder til i Sokndal kommune, sør i Rogaland. Den rundt 30 mann store bedriften omsatte for 55 millioner kroner i fjor. 60 prosent av kapasiteten brukes i oppdrag for gruvebedriften Titania, som holder til i nabolaget. Her driver de rydding, brøyting, vedlikehold og diverse service. Firmaets største maskin en 70-tonns graver ser ut som en Eierne av 531 pukkuttak har fått brev fra DiBK. I løpet av året må de ha sørget for CE-merking av all pukk til veibygging og tomter. Av Jørn Søderholm åttetonner sammenlignet med graverne og tipptruckene som brukes i gruveproduksjonen. Åsmund Skåland er bygg- og anleggsingeniør, og vært ansatt i bedriften siden Bedriften ble etablert av Bent Johnny Mydland, og drives i dag av sønnene Anders og Helge Johnny Mydland i driften og kona Heidi Mydland på kontoret. OSLO: Eierne av 531 pukkuttak fikk i forrige uke et brev fra Direktoratet for byggkvalitet DiBK: All pukk skal CE-merkes. Det gjelder i praksis pukk til alle former for byggeråstoffer og tilslag. Selskapet som eier uttaket må registrere seg innen 1. mars, og må i løpet av 2015 ha fått systemet for CE-merking på plass. Etter det kommer vi og gir pålegg, sa Olav Berge i DiBK i et foredrag på konferansen Stein i Vei i begynnelsen av februar. Travel at brevet kom fram til mottakerne. Berge fikk en travel dag på jobben etter Vi sendte det ut fredag. Mandag hadde jeg snakket med 15 stykker på telefon før klokka ti. De fleste hadde ikke peiling. En lurte til og med på hvor mye som leveres ut er i samsvar med det man SIER leveres ut. Og for ordens skyld: Dette gjelder ikke bare de store pukkverkene med produksjon og salg av pukk som eneste eller primære virksomhet. De fleste av brevmottakerne er maskinentreprenører som også produserer pukk. 425 maskinentreprenører har uttak for salg av pukk og grus. De fleste anlegg har omsetning i tillegg til egen bruk, sier Berge. Erklæring CE-merkingen innebærer at det skal følge en ytelseserklæring med på alle leveranser, som beskriver egenskapene i produktet. - Typeprøving av egenskaper for bruks- Følgende hovedkrav skal være oppfylt: området utgangspunkt i typeprøving - Deklarering av egenskaper med Ta det med ro Det kommer ikke til å gå så dårlig som man kan få inntrykk av i media. Takket være anleggssektoren, sier Kjell Senneset i Prognosesenteret. Den verbale lykkepillen kom i et innlegg på Stein i vei. I fjor vokste anleggssektoren med seks prosent. I år venter Senneset nesten ti prosent. Det tilsvarer cirka hele nedgangen i oljeinvesteringer. Veisektoren er den klart største av dette, sa han. Har du forresten vært bekymret for fallet i kronekursen? Ta det med ro der også. Svak krone er dårlig nytt for utenlandsferie. Men godt nytt for de som selger til utlandet OG for de som konkurrerer med utenlandske selskap, sa Senneset. SIDE 64 ANLEGGSMASKINEN NR. 2 FEBRUAR 2015 ANLEGGSMASKINEN NR. 2 FEBRUAR 2015 er fire firmaer som tilbyr dette, selv om det er nok av konsulenter som tilbyr en ren «papirøvelse». Vi anbefaler at man bruker et firma som har erfaring med det, sier Berge. Han oppfordrer berørte firmaer til å ta kontakt med DiBK hvis man har spørsmål, eller for å tipse om aktører som driver ulovlig uten CE-merking. n FAKTA CE-MERKING AV PUKK Ihht EU-krav om CE-merking av alle byggematerialer. Alle slags tilslag. Tomter, VA, bæredekke i vei. Stein til reparasjon, grusing og vedlikehold, samt rene fyllinger er unntatt. Mer info: 1 ANBEFALER: Olav Berge i Direktoratet for byggkvalitet DiBK. KURVER: Kjell Senneset snakker om utvikling. Den røde er brutto nasjonalprodukt fra 1985 til i dag. Den blå er anleggsmarkedet. Toppene er (1) Mongstad, (2) OL på Lillehammer (3) OSL på Gardermoen og (4) statens redningstiltak under finanskrisa. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) FORRIGE: DiBK har fått mange spørsmål etter CEbrev, omtalt i forrige utgave. Den dagen vi besøkte bedriften var knuseverket deres i sving inne på Titania-området, med å knuse gråberg fra gruveproduksjonen til 0-55 for bruk i vedlikehold av transportveiene inne på området. Helt fritatt fra kravene om CE-merking. n SIDE 65 Leica Rugby 670 manuell 1-fallslaser Veil. Pris kr ,- +mva. Radiodetection C.A.T.4+ og Genny4 rør-/kabelsøker med sender i bag. Kampanjepris kr ,- +mva. Kampanjene varer ut april Besøk vår nettbutikk for flere varer og månedlige kampanjer. Maskinstyring as Viktor Holens veg Eidsvoll Verk Tlf.: Laserbutikken Maskinstyring as avd. Aurskog Toverudveien Aurskog Tlf.: SIDE 28 SIDE 29

16 AKTUELT AKTUELT (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) Usikkerhet rundt CE-merking av pukk Kun kortreist pukk er fritatt FORTS. SIDE 30 SIDE 31

17 AKTUELT AKTUELT LOKAL: På RV22 ved Fet har det blitt produsert mye pukk av stein fra anlegget selv. Blant annet fra denne fjellskjæringen i Hovindbakken. (FOTO: PARK & ANLEGG AS) DEPONI: Overskuddsstein FP 2, ved Mjøsa, fotografert fra en større haug med stein fra FP 1 og 3. Massen skal bli pukk i andre deler av E6 i Gudbrandsdalen. Skal pukken i et anlegg være CE-merket eller ikke? Det spørs hvor den kommer fra. Pukk knust av stein fra det samme anlegget er fritatt. Alt annet skal CE-merkes. Av Jørn Søderholm Eiere av mobile pukkverk står i telefonkø hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) for tiden. Kravet om CE-merking av pukk skaper et rush av spørsmål. Mange tror at entreprenører skal kunne knuse mindre steinmengder til egne prosjekter uten byråkratiet med CE-merking. Det er feil. Det hele er egentlig ganske enkelt: Tilført Er det omsetning eller ikke? Det avgjør om pukken skal CE-merkes, sier Olav Ø. Berge. Han er rådgiver i DiBK, og den som får alle telefonene med spørsmål om CE-merking av pukk. «Omsetning», hva vil det si? Hvis det er tilført byggeplassen, så er det omsetning. Det spiller ingen rolle om det er fakturert eller ikke. Er steinen sprengt ut og brukt innenfor anleggets geografiske grenser, så er det unntatt fra CE-merking, sier Berge. Entreprenører som knuser stein «til egen bruk» er altså ikke unntatt krav om CE-merking. Det er bruken av pukken som er avgjørende. Praktisk De fleste telefonene til DiBK dreier seg om praktiske enkelttilfeller. «Vi gjør det sånn og sånn i vår bedrift. Er det CE-pliktig da?» I de fleste tilfellene er svaret ja. Noen konkrete eksempler fra virkeligheten: 1. En entreprenør tar ut stein litt her og der i varierende mengder, frakter det til et opplagringssted, knuser det og bruker pukken til diverse egne prosjekter. Det er omsetning. Pukken skal CE-merkes. Til: daglig leder Les mer på 2. Fellesprosjektet E6 Dovrebanen ved Mjøsa. Betydelige mengder overskuddsstein er tatt ut av linja og lagret på en oppsamlingsplass ved Tangen. Statens vegvesen vil bruke den steinen i andre parseller. Det er omsetning. Pukken skal CE-merkes. 3. Veiprosjekt ved Fet. Entreprenør bygger for Statens vegvesen. Mye stein skytes ut, fraktes til et lokalt samlingspunkt, knuses og brukes på andre steder i den samme parsellen. Det er ikke omsetning. Pukken skal ikke CE-merkes. Men evt pukk herfra som brukes i andre parseller eller til andre konstruksjonsformål er CE-pliktig. 4. Bergknaus som skytes ut på en industritomt. Steinen knuses på stedet med mobilt knuseverk eller knuseskuff og brukes i den samme tomta. Det er ikke omsetning. Pukken skal ikke CE-merkes. Hva er dine planer for 2015? Få bedre rutiner for kalkulasjon og anbudshåndtering Få kontinuerlig kontroll på økonomien i prosjektene Øke produktiviteten Anskaffe et godt sluttvurderingsverktøy for anbud 5. Den knuste massen fra forrige eksempel brukes på nabotomta, i et annet prosjekt. Det er omsetning. Pukken må CE-merkes. Det hele virker så klart og tydelig når en kar fra direktoratet forklarer det. Men det er når regler og byråkrati møter den praktiske hverdagen at det interessante oppstår. Mange eiere av mobile pukkverk opplever at de befinner seg i en gråsone, og det er et stort behov for å informere og gå opp grensene. Spesielle Ja, veldig! Vi var ikke klar over at det er så mange spesielle problemstillinger der ute. De mobile pukkverkene er veldig vanskelige å få tak i. Men de spiller en veldig viktig rolle. Det kunne vært fornuftig å profesjonalisere eierne og operatørene på disse, og gi dem en skikkelig opplæring sånn at de kan opplyse dem de knuser for. De bør kunne mer enn å bare knuse steinen. De bør også kunne informere eiere av stein om rutiner og krav, praksis ved ytelseserklæring og merking av leveransen, og kanskje hjelpe dem. Kontakt: t FORTS. SIDE 32 SIDE 33

18 AKTUELT AKTUELT TILFØRT: Hvis pukken er tilført byggeplassen, så er det omsetning. Det spiller ingen rolle om det er fakturert eller ikke. Er steinen sprengt ut og brukt innenfor anleggets geografiske grenser, så er det unntatt fra CE-merking. er mer enn et formalkrav og en byråkratisk øvelse. Den skal være et bevis på at pukkleveransen holder hva selgeren lover. Jeg er glad dette blir forstått, sier Olav Ø. Berge. Juksemakerne Det er ett fellestrekk ved telefonhenvendelsene fra entreprenører han er glad for. Alle sier «Ja, vi skal gjøre det. Men sørg for at verstingene og juksemakerne blir tatt». Det er en utfordring for oss å ta de som lurer unna, sier han. Pålegg om stopp i aktivitet er den mest aktuelle sanksjonsmuligheten DiBK har overfor de som knuser og leverer pukk i strid med reglene. Dersom pålegg ikke følges kan det ilegges tvangsgegbyr, og ved svært grove brudd kan et sviende overtredelsesgebyr bli ilagt. Men det kan tenkes vi bruker det middelet hvis det opereres med ulike konkurransevilkår. Men husk at man har et år på seg. Vi er veldig klar over at dette kommer overraskende på mange. Man har tid til å få systemene på plass er en anslått kostnad for CE-merking. Det er dyrt for en liten steinhaug. Da ligger det an til mer frakt på tippsemi enn knusing av lokal stein. En konsulent har sagt til meg: Ja, hvis du starter på null så vil det koste Men det er en førstegangs investering i system og kunnskap. Deretter blir det ikke så dyrt pr forekomst. Og hvor mange lass får du for ? Men det er en helt naturlig reaksjon. Jeg har hørt den fra mange. Jeg tolker det som en oppgitthet over enda et offentlig krav, sier Berge. n KNUSEVERK: Eiere av mobile knuseverk må kunne mer enn å knuse stein. MEF burde ta ansvar for opplæring, mener DiBK. «Hvor mange lass får du for ?» Olav Ø. Berge, DiBK MEF burde ta ansvaret for opplæring av disse, mener Berge. Hvem har ansvaret for at steinhaugen som skytes ut av tomta eller veilinja blir CE-merket for videre bruk? Det er den som omsetter og leverer steinen. Han som opererer knuseverket har ikke noe ansvar. Det er alltid omsetningsleddet som har ansvaret her, sier Berge. Flom Kjetting har sin årlige vårkampanje KNUST: Stein fra fjellskjæringen i Hovindbakken og andre deler av veiparsellen ble knust til pukk her. Pukk internt på samme anlegg er fritatt for CE-merking så lenge den ikke brukes til formål utenfor som anlegget. (FOTO: gjelder PARK & ANLEGG AS) fra 16. mars til 30. juni 2015 Men det er ikke bare entreprenører med mobile knuseverk som trenger opplæring i regelverket. Mange av innspillene Berge har fått i telefonsamtaler peker på et minst like stort læringsbehov hos byggherrene. Spesielt kommunene. Kommunene er kanskje verstingene når det gjelder å bestille. Både på kvalitet og dokumentasjon. Det er gjennomgående i de henvendelsene vi får. Kommuner som kjøper inn pukk er underlagt regler for offentlige innkjøp. Det er innlysende at de må følge reglene. Da må de også spesifisere at pukken de skal kjøpe skal være CE-merket. Det gjelder også landbruket. Bygging av skogsveier, for eksempel. Det er ingen unntak for det. Vi ser at det er stort behov for informasjon og opplæring. Vi stiller mer enn gjerne opp på informasjonsmøter. Direktoratet har en oppgave innenfor kompetanseheving og seriøsitet i byggenæringen. Dette er viktig for oss, og da kan vi like gjerne begynne i det små. CE-merkingen Løft og sikring 2015 KAMPANJE Fatløfter Trommelløfter part Løfteredskap Congrip Universalankerhode Kampanje fra 16. mars til 30. juni Surrekjetting Gravemaskinkrok Rundsling/ båndstropp Lebus kjettingstrammer t: lik oss på facebook SIDE 34 SIDE 35

19 AKTUELT AKTUELT Byggherren Statens vegvesen: Overlater ikke stein til entreprenører Statens vegvesen er strenge med håndtering av overskuddsstein fra veianlegg. Etaten vil helst ta vare på stein for bruk andre steder. Den blir i alle fall ikke overlatt til entreprenører. Av Jørn Søderholm HOLMENKOLLEN: Statens vegvesen er bekymret for at overskuddsmasser fra veianlegg skal havne ute i markedet for kjøp og salg av stein. Etaten vil helst bruke overskuddsstein i andre prosjekter som har underskudd på god stein. Det hender stein går inn i råvarelager hos lokale pukkverk. Men å overlate overskuddsstein til entreprenør er fy-fy for Statens vegvesen. Da legger de den heller på fylling. Kontroll Vi overlater ikke stein til entreprenører. Vi må ha kontroll med den steinen som kommer fra våre anlegg. Da kan vi ikke bare dumpe den hos entreprenør. Det er ikke god praksis å overlate overskuddsstein til entreprenør. Vi trenger pukkbransjen som leverandør, og vi ønsker å spille på lag med den. Det sa Rolf Johansen fra byggherreseksjonen i Statens vegvesen i et innlegg på konferansen Stein i vei i februar. Hvert år får Statens vegvesen 4-6 millioner faste kubikkmeter (fm 3 ) berg i fanget, som overskudd fra veianlegg. Av dette er 2 millioner fm 3 fra skjæringer. Det meste (90 prosent) blir knust til pukk og brukt andre steder. Resterende 10 prosent går til fyllinger. 2-4 millioner fm 3 hentes ut fra tunnel. Her er det mye dårlig stein, med ca 50/50 fordeling mellom fylling og knusing. Spekulere Albert Kr. Hæhre registrerer at entreprenørenes tradisjonelle mulighet til å spekulere i avhending av masser reduseres mer og mer. Han liker ikke den utviklingen, og mener at entreprenøren må kunne styre håndteringen av massebalansen. Vi opplever anlegg med for snevre byggegrenser og reguleringsplaner med for snevre rammer. Byggherre og kommune kunne være bedre tjent med mer fleksibilitet og åpenhet, sa Hæhre i et innlegg om det samme temaet. Han nevnte flere eksempler på anlegg der Hæhre Entreprenør har utnyttet byggegrensene maksimalt, og gått helt ut til begrensningene i områder med godt fjell. Her har de sprengt seg vesentlig dypere NEKTER: Rolf Johansen i Statens vegvesen. Tysk topp kvalitet fra en av Europas største produsenter av smøresystem til anlegg, transport og landbruk. SENTRALSMØRING - Progressiv fordeler - Funksjon i svært lav temperatur. - «Chassis» fett, NLGI 2 system - Enkel styring - Opsjon med full overvåkning Tlf enn nødvendig for prosjektet tilsier for å kunne hente ut godt fjell. Dette har siden blitt erstattet med dårligere fjell fra andre deler av parsellen. RV4 ved Raufoss ble nevnt som et eksempel. Overskudd Prosjektet hadde stort overskudd på dårlig fjell og underskudd på godt fjell. Enkelte områder hadde godt fjell, men lite DEPONI: Overskuddsstein fra Fellesprosjektet ved Mjøsa legges i mellomlager ved Tangen. (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM) i forhold til totalbehovet. Vi sprengte ut til begrensningene i områder med godt fjell, sprengte skjæringer meter dypere, tok ut godt fjell og erstattet det med dårlig. På FV 78 i Nordland har vi gjort det samme: Tatt ut godt fjell til å produser forsterkningslag og erstattet det med dårlig fjell. Gjennom å gjøre det sånn har vi greit å opprettholde massebalanse selv på anlegg med ubalanse mellom godt og dårlig fjell, sa Albert Kr. Hæhre. Han pekte på kontraktsformen som en viktig faktor. I enhetskontrakter er det ofte spesifisert hva som skal gjøres med massen. For eksempel på Fellesprosjektet ved Mjøsa, der overskuddsmasse har blitt lagt i mellomlager. På totalentreprisekontrakter må BESTEMME: Albert Kr. Hæhre vil helst ha kontroll med massebalansen i et veianlegg. entreprenøren selv tenke gjennom massebalansen. OPS-kontrakter er en annen variant. Her skal entreprenøren etter byggingen drifte veien for en periode. Her kan det være lønnsomt å bruke massen til å bygge en bedre vei for besparelse i driftsperioden. For eksempel ved å heve veien for å spare på brøyting, sa Hæhre. n SIDE 36 SIDE 37

20 SIDE 21 AKTUELT AKTUELT AKTUELT Det blir bedre når kontraktene kommer Staten flytter ikke en eneste krone for å utnytte ledig kapasitet i et anstrengt marked i Midt-Norge. Men vegdirektør og statsråd tror på bedre tider når kontraktene kommer. Av Jørn Søderholm VINN STÅR FAST: Fungerende vegdirektør Lars Aksnes kan ikke flytte penger mellom regionene. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) en Volvo 145 Alle våre kunder som har inngått kontrakt på minimum kr ,- eks.mva. fra og med 1. jan 2014 til og med trekningsdagen lørdag 9. mai 2015 på messen Vei og Anlegg 2015, er med i trekningen av en Volvo 145 de Luxe. VERDAL / OSLO: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er godt orientert om det pressede markedet for entreprenører, spesielt i Midt-Norge. Vil du gå inn for å forskuttere prosjekter for å utnytte ledig kapasitet i markedet? Det er en situasjon som vurderes nøye. Spesielt i Midt-Norge er det en utfordring. Men det er en telling som er gjort før årets asfaltkontrakter kommer ut. Jeg tror bildet vil se annerledes ut når Statens vegvesen har kommet med årets kontrakter. Men situasjonen i Midt-Norge peker absolutt på et behov for lengre kontrakter, sier Solvik-Olsen til Anleggsmaskinen. Neste NTP: Mer vedlikehold AKTUELT AKTUELT Mørkt i Nord-Trøndelag MØRKT: Røstad Entreprenør AS har satt i gang et VA-oppdrag der de vurderer å kjøre skift for å bruke mest mulig folk. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) Etter mange aktive år er det nå kontraktstørke i Midt-Norge. Vinteren er usedvanlig kald og mørk for entreprenører i Nord- Trøndelag. Av Jørn Søderholm VERDAL: Det er mange år siden vi hadde en så lav ordrereserve ved årsskiftet. Vi har sagt opp to og permittert fire. Konkurransen om de oppdragene som finnes er knallhard. På de siste jobbene har det vært bedrifter som har regnet tilbud, sier avtroppet daglig leder Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS. MEFs bransjeanalyse viser at det er motbakke over store deler av landet bekymringsverdig stille. Og med nær denne vinteren. Den bratteste bakken er i Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag. Spesielt Nord-Trønde- vegvesen sier det kommer en vegg av lag. Nye regler for permittering som gjør det vesentlig dyrere enn før å permittere hjelper ikke akkurat. permittere én mann. Det er klart dette har dramatiske konsekvenser, sier Sellæg. Avsluttet Røstad Entreprenør avsluttet flere store prosjekter til jul. Vinteren er vanligvis en rolig tid for dem, som for resten av denne bransjen. Men denne vinteren er total oppdragstørke fra Statens vegvesen de nærmeste årene er det ikke utsikt til snarlig lysning. Det går ned i Statens Det koster oss kroner å Røstad Entreprenør AS håper at være tilstrekkelig til å holde driften penger i form av prosjekter i Men det som skjer nå er at bransjen bygger ned kapasitet til å ta imot den veggen. mindre veijobber og VA-oppdrag skal gående uten ytterligere oppsigelser. Planer på papiret Statens vegvesen er nå inne i en planleggingsperiode i Nord-Trøndelag. Etter øya, der det er gitt konsesjoner for store en topp i 2011 med over en milliard i investeringer og drift, er det nå stort sett bare løpende drift som blir gjort. Først fra 2017 kommer de store prosjektene på E6 og fylkesveiene igjen. Statens vegvesen planlegger en større utbygging av E6 nord for Grong, med utlysning i Men de har også prosjekter som er klare til å legges ut lenge før, hvis det bare hadde vært finansiering tilgjengelig. SIDE 20 ANLEGGSMASKINEN NR. 2 FEBRUAR 2015 ANLEGGSMASKINEN NR. 2 FEBRUAR 2015 ANSTRENGT: Forrige utgave. Samtidig med E6-utbyggingen nord for Grong i 2017 kommer også utbygging av fylkesvei 17 mellom Steinkjer og Namsos. Anleggsbransjen går bare og venter på hva som skjer på Fosen-halv- vindkraftutbygging i Samtidig investerer staten mer enn fem milliarder i ny kampflybase på Ørlandet også det på Fosen-halvøya, med investeringstopp i Sellæg er sterkt kritisk til. En ødeleggende ketchup-effekt Jon Det er rart politikerne ikke ser skadevirkningene av sånne svingninger. Det burde være mulig å planlegge jevnere. Det er det god samfunnsøkonomi i, sier han. n «Det koster oss å per mittere én mann. Det er klart dette har dramatiske konsekvenser.» Ny daglig leder Utfordring Fungerende vegdirektør Lars Aksnes har ingen ekstraordinære tiltak å sette inn. Vi skal øke aktiviteten på vedlikehold. Vi skal øke på asfalt. Men det er klart at Midt-Norge har en liten utfordring nå et år eller to, før det blir større anleggsaktivitet, sier Aksnes. Noen ekstra penger finnes ikke, og det er heller ikke aktuelt å flytte penger til Midt-Norge fra andre regioner. Nei, de fleste midlene er fordelt på regioner. Vi må stå på det. Vi kan ikke flytte penger mellom regionene. Hvorfor ikke? Det er Stortinget som har bevilget pengene. Da må de gå til det de er bevilget til, avslutter Aksnes. n Det er vanskelig å få tak i ingeniører. Derfor går jeg inn i prosjektlederrollen. Det sier Jon Sellæg. Han har etter Røstad Entreprenør AS for å konsen- 24 år gitt seg som daglig leder i trere seg om prosjektstyring. Lars Petter Sjøvold (38) kom ved årsskiftet inn som daglig leder i det Verdal-baserte, 45 mann store selskapet. Han kommer fra NCC Construction, og har tidligere jobbet som rådgiver og i Forsvaret. Han har to ingeniørgrader, i henholdsvis bygg/ anlegg og sikkerhet. I tillegg har han en mastergrad i organisasjon og ledelse. Røstad er en solid aktør som forbindes med kvalitet. Mitt fokus blir primært på å utvikle selskapet for å skape en robust arbeidsgiver. Det blir litt av en ilddåp i et trangt marked med knallhard konkurranse, sier Sjøvold. ROLLEBYTTE: Lars Petter Sjøvold (t.h.) har tatt over som daglig leder. Jon Sellæg skal fokusere på prosjektledelse. Nordland: Bjørkelund Mek. Verksted AS Nå har de første signalene om prioriteringer i neste Nasjonal Transportplan kommet ut. Det blir mer miljøvennlig bysatsing og verre å være bilist. Men det blir bedre å være entreprenør som driver med vedlikehold. Vedlikehold holdes nemlig frem som et hovedpunkt i en felles analyseog strategirapport fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Rapporten ble lagt fram i slutten av februar. Jeg er glad for fokuset på vedlikehold. Problemet på øst-vest-forbindelsen er vedlikeholdet, ikke kapasitet på veiene, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han tok imot rapporten. Han tror vedlikeholdsfokuset vil være positivt for den norske entreprenørnæringen. Og for den utenlandske. Det er bra. Spesielt for de små og mellomstore. Men vi ønsker et mangfold, der også utenlandske aktører inngår. Det er et både óg, ikke enten eller, understreker Solvik-Olsen overfor Anleggsmaskinen. Det betyr kanskje at forfallet på fylkesveiene kan stoppes og snues? Det er slett ikke så sikkert. Kommuner og fylkeskommuner har fått økte bevilgninger til tunnelopprustning, og de har fått økt lånerammen sin. Så Stortinget gir mer penger. Men det er jo en utfordring der. Kommune- og fylkesøkonomien er Kommunaldepartementet ansvar, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes til Anleggsmaskinen. TRANSPORTSJEFER: F.v. Avinor-sjef Dag Falk-Petersen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, kystdirektør Kirsti Slotsvik og fungerende veidirektør Lars Aksnes presenterte en felles rapport for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (FOTO: JØRN SØDERHOLM) AR 2015 SIDE 38 SIDE 25 SIDE 39

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG God jul! Mistet sentral godkjenning 16 Profilen: Trond Johansen 66 Test: Volvo L120H 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD,

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG Arctic Entrepreneur 26 På glatta med nye Vito 4x4 60 Helårs steinlegging 44 Call the experts for en kraftig korthekker VELKOMMEN TIL EN HELT NY KAFFEOPPLEVELSE.

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 ANLEGGS- NR. 6-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 Skjærer museum i fjell Call the experts for en maskin som

Detaljer

ANLEGGS - MASKINEN NULL FINSTOFF. Partiene svarer om formuesskatt Skog: Livet etter Tofte

ANLEGGS - MASKINEN NULL FINSTOFF. Partiene svarer om formuesskatt Skog: Livet etter Tofte ANLEGGS - NR. 7/8-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Partiene svarer om formuesskatt Skog: Livet etter Tofte Ung sjef i Jølster Sikrer diger steinfyllingsdam Bil: Arctic Trucks Isuzu D-Max Første veiprosjekt uten

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Graver for helsa. Nr. 1-2012 53. ÅRGANG VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT

ANLEGGS MASKINEN. Graver for helsa. Nr. 1-2012 53. ÅRGANG VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT ANLEGGS VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT 36 50 52 Nr. 1-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Graver for helsa - Sterke Dekk VJT L3 Ferdigvare

Detaljer

Teknologikamp 34. Land Rover Defender 48. Nr. 5-2008 BANEMANNEN. Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32

Teknologikamp 34. Land Rover Defender 48. Nr. 5-2008 BANEMANNEN. Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32 Land Rover Defender 48 Teknologikamp 34 Nr. 5-2008 BANEMANNEN Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32 Når antall sykemeldinger går opp, kan inntektene gå ned Få de ansatte raskere tilbake på jobb.

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES ANLEGGS NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES 32 44 50 Nr. 12-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Historisk riving i Bergen Skreddersydde

Detaljer

anleggs Anleggsdagene Slutt for valmet sikrer åpne kummer maskinen Vingeklippet kjøpesenter Nr. 2-2011 52. årgang

anleggs Anleggsdagene Slutt for valmet sikrer åpne kummer maskinen Vingeklippet kjøpesenter Nr. 2-2011 52. årgang anleggs Anleggsdagene Slutt for valmet sikrer åpne kummer 46 70 72 Nr. 2-2011 52. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Vingeklippet kjøpesenter UNN BEDRIFTEN DIN SKADEOPPGJØR

Detaljer

LASTEBILEIEREN. Norgeslansering av Scania Off-Road s.23. Fagblad for vare- og lastebileiere. 83. årgang nr. 3 2012

LASTEBILEIEREN. Norgeslansering av Scania Off-Road s.23. Fagblad for vare- og lastebileiere. 83. årgang nr. 3 2012 Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 3 2012 Norgeslansering av Scania Off-Road s.23 Mercedes varebilfamilie komplett Volvo XXL nr. 100 s. 10 s. 28 1 Mye kan skje på veien LASTEBILEIEREN

Detaljer

Filtertrøbbel i vinterkulda

Filtertrøbbel i vinterkulda anleggs Nr. Ny håndbok 018 Full fres på rudskogen Holmlia stasjon 19 20 28 1-2011 52. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Filtertrøbbel i vinterkulda Oppgraderingskampanje

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN KLARE TIL NM-DYST. Nr. 10-2012 53. ÅRGANG HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E

ANLEGGS MASKINEN KLARE TIL NM-DYST. Nr. 10-2012 53. ÅRGANG HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E ANLEGGS HURDAGENE 2012 HØYT I TRONDHEIM TEST: CAT 312E 26 40 76 Nr. 10-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND KLARE TIL NM-DYST Foto: Johnny Syversen MEF anbefaler

Detaljer

Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet!

Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet! FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 4-2010 Amarok vil ta ledelsen i pickup-segmentet! annonse A4-03.01.10.indd 6 01.02.10 10.53 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Bærelag til besvær. Nr. 2-2009 TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE

ANLEGGS MASKINEN. Bærelag til besvær. Nr. 2-2009 TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE ANLEGGS TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE 8 12 24 Nr. 2-2009 MASKINEN Bærelag til besvær Sjansen for å få riktige forsikringer til riktige priser er 100 % Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010 FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 5-2010 Mercedes-Benz Atego Årets lastebil 2011 MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Ny Mercedes-Benz Actros

Ny Mercedes-Benz Actros FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 4-2011 Ny Mercedes-Benz Actros MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60 % av kjøpesummen

Detaljer

Iskald start på 2010

Iskald start på 2010 anleggs Langfingret gravejobb toyota Landcruiser tok tyvene med gps 26 34 56 nr. 1-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Iskald start på 2010 Vi ønsker velkommen

Detaljer

Nanset ZX140W-3. stikka. ny testvinner fra Hitachi! www.nanset.no. Kundemagasin for Nanset Standard AS. Graver på hjul. Vår 2009.

Nanset ZX140W-3. stikka. ny testvinner fra Hitachi! www.nanset.no. Kundemagasin for Nanset Standard AS. Graver på hjul. Vår 2009. Kundemagasin for Nanset Standard AS Nanset Vår 2009 stikka Graver på hjul ZX140W-3 Ny Bell serie Mark VI Side 6 ny testvinner fra Hitachi! Ny Hitachi Junior kolleksjon Side 11 Servicesatsing hos Nanset

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR.

FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 1-2011 vinterkjøring MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand i SpareBank 1, på 80-60

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr.

LASTEBILEIEREN TØFFE TAK I SKOGEN. Fagblad for vare- og lastebileiere. Ny utgiver. VW Crafter: Utfordreren. I Trysil med Scania. 83. årgang nr. Fagblad for vare- og lastebileiere LASTEBILEIEREN 83. årgang nr. 1 2012 TØFFE TAK I SKOGEN s. 6! vareb il å p s u k o f r - me Ny utgiver VW Crafter: Utfordreren s.16 I Trysil med Scania s.19 1 Mye kan

Detaljer

730 hk - 3500 Nm Strongest there is

730 hk - 3500 Nm Strongest there is FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 3-2010 730 hk - 3500 Nm Strongest there is MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LAStEbILEIErNES ForENINg gir DEg: L FForENINg LAStEbILEIErNES 1. Finansieringsbistand

Detaljer

TRANSPORT BYGG ANLEGG

TRANSPORT BYGG ANLEGG Nr. 15/2013-21. årgang TRANSPORT BYGG ANLEGG Truckstuntet som alle snakker om Heis lager strøm på Lerkendal Maks to ledd med underentreprenører Besøk våre nye nettsider! www.conpot.no Scania Fleet Management

Detaljer

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Arocs - den nye serien anleggsbiler. Citan vant Arctic Test

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Arocs - den nye serien anleggsbiler. Citan vant Arctic Test www.mercedes-benz.no April 2013 Mercedes-Benz 1 2013 Transport Magasinet for nyttekjøretøy Arocs - den nye serien anleggsbiler Citan vant Arctic Test Flybussen fornyer Ny Atego Innhold 3 10 Innhold 4 Leder

Detaljer