ÅRSBERETNING OG REGNSKAP. GENERALFORSAMLING Onsdag 30. april 2014 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP. GENERALFORSAMLING Onsdag 30. april 2014 kl. 18.00. www.haugesunds-handelsstand.no"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 GENERALFORSAMLING Onsdag 30. april 2014 kl

2 tips: mail: sms/mms: HAVIS til 2005

3 G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles herved til ordinær Generalforsamling den 30. april kl 18:00. Før den ordinær generalforsamling vil styre v/ Johan Grinde i Jubileumsfondet dele ut hederspris til fotballtrener Jostein Grindhaug for den innsatsen ha har gjort for FKH og byen vår. Sakliste: 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen 3 Styrets beretning 4 Årsregnskap Årsregnskap for Haugesunds Handelsstands Forening Revisors beretning Åraberetning for Jubileumsfondet 6 Årsregnskap for Jubileumsfondet 7 Årsberetning for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 8 Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9 Valg Styrets formann Styrets medlemmer Varamedlemmer til styret 9.2 Styre for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.3 Jubileumsfondets styre 9.4 Revisorer til hovedforeningen og jubileumsfondet 9.5 Revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.6 Valgkomité 10 Innkomne forslag Haugesund, den 07. april 2013 Haugesunds Handelsstands Forening Mathias Mansoori Formann 3

4 D EN Ø K ONO MI SK E S ITU A SJ ONE N F OR H A U GE SUND av Tor Inge Vormedal Hotellnæringen hadde et meget bra år i 2013 med en økning i antall solgte reisedøgn på 41 prosent sammenlignet med året før. Den tradisjonelle handelsnæringen hadde derimot en svak vekst i fjor hvor enkelte kjøpesentre melder om nedgang i omsetningen. Lav arbeidsledighet i regionen kombinert med fortsatt lave renter gjør at de økonomiske utsiktene for 2014 er lyse og gir grunnlag for optimisme. Handel Handelsnæringen i Haugesund sentrum har ingen sammenlignbar handelsstatistikk, men en telefonrunde til en del butikker forteller om alt fra en svak tilbakegang til stor vekst. De store kjøpesentrene både i og utenfor Haugesund hadde tilnærmet nullvekst i Byens største kjøpesenter, Amanda Storsenter, omsatte i 2013 for millioner kroner. Det er en nedgang på 5 millioner kroner fra året før. Oasen Kjøpesenter hadde en tilbakegang på en million kroner i 2013 i forhold til året før og endte på 671 millioner kroner. Markedet økte sin omsetning med 1 million kroner til 337 millioner kroner. Aksdal Senter økte sin omsetning med 7 millioner kroner til 237 millioner kroner. Den relativt svake utviklingen for flere av de store kjøpesentrene kan skyldes både økt netthandel og at mange haugalendinger legger igjen sin økte kjøpekraft i reiser og dermed handel i utlandet. Statistikken for Haugesund lufthavn, Karmøy viser nemlig en fortsatt stor vekst i utenlandstrafikken. Kommunikasjon og reiseliv Trafikkutviklingen over Haugesund Lufthavn, Karmøy økte med 5,5 prosent i 2013 til passasjerer. Innenlandstrafikken er fremdeles den dominerende delen av trafikkgrunnlaget ved Haugesund lufthavn, Karmøy med 65 prosent av alle reisende. Fra Haugesund Lufthavn, Karmøy er det i dag mulig å reise direkte til Oslo, Bergen/Kristiansund, København, Gdansk og London gjennom hele året. I sommerhalvåret er det også mulig å dra direkte til Bremen, Palma (Mallorca), Pisa, Alicante, Malaga og Zadar. I 2013 hadde ulike charterselskaper direkteturer til Alanya, Kreta, Rodos, Split, Burgas og Grand Canaria. De to siste årene har det vært en kraftig vekst i utenlandstrafikken ved Haugesund Lufthavn, Karmøy (Avinor). Det forventer ikke samme vekst for Dette har sammenheng med at Ryanair har redusert sitt rutetilbud blant annet til London og Mallorca. Gjennom selskapet Destinasjon Haugesund & Haugalandet har det de senere årene blitt satt inn store ressurser på å fokusere på Haugesundregionen som reisemål. Et av satsingsområdene har vært å få utenlandske cruiseskip til Haugesund. Denne satsingen har gitt positive resultater. I 2013 hadde Haugesund syv anløp av store turistskip med et samlet passasjertall på rundt Reiseoperatørene gav positive tilbakemeldinger om Haugesund som cruiseanløp. For 2014 og 2015 er det så langt booket anløp til Haugesund av henholdsvis 11 og 18 cruiseskip. Hoteller Økt satsing på reiselivet og ikke minst en hektisk innspurt under leveringen av Gudrunplattformen fra Aibel, gjorde at hotellnæringen i regionen gikk svært bra i fjor. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) økte hotellene i Nord-Rogaland antall solgte gjestedøgn i 2013 med 41 prosent til De siste årene er kapasiteten vokst sterkt i form av både utvidelser og bygging av nye hoteller. Kapasitetsutnyttelsen er derfor fremdeles lav. Mens det i 2012 var en kapasitetsutnyttelse ved hotellene i Nord-Rogaland på 48,5 prosent, økte den til 52,8 prosent i Hotellnæringen forventer at også 2014 blir et bra år, spesielt innen kurs- og konferansemarkedet. Bilsalget Salget av personbiler i Haugesundregionen gikk opp med over 9 prosent i 2013 til enheter. Dette er tre ganger større vekst enn landsgjennomsnittet. Salget av vare- og kombibiler gikk imidlertid ned med 15 prosent til 686 enheter. Tilsvarende tall for hele landet viser en nedgang i salget av vare- og kombibiler på 3 prosent. (Tallene er innhentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken og omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Utsira, Etne, Bokn, Sveio og Bømlo.) Arbeidsmarkedet Ved utgangen av 2013 hadde Norge en samlet arbeidsledighet på 3,5 prosent mot 2,4 prosent året før. Ved utgangen av fjoråret var det registrert arbeidsledige i Rogaland og arbeidsledige i Hordaland. Dette utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland og 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Hordaland. Det er blitt rundt ett tusen flere ledige i hvert av de to fylkene i 2013 sammenlignet med året før. Likevel er ledigheten i Rogaland og Hordaland lavere enn landsgjennomsnittet. At arbeidsmarkedet er strammere nå enn for ett år siden viser også oversikten over antall ledige stillinger som er gått kraftig tilbake. Ved utgangen av 2013 var det i Rogaland og Hordaland henholdsvis 773 og 958 ledige stillinger. 4

5 De fleste kommunene på Haugalandet og Sunnhordland har en arbeidsledighet på mellom 2,0 og 2,8 prosent. I Haugesund var arbeidsledigheten ved utgangen av 2013 på 3,2 prosent. (Kilde: SSB og NAV) Den maritime næring I følge tall fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, hadde den maritime næringen i foreningens nedslagsfelt en omsetning på 48 milliarder kroner i Det er en økning på 17 prosent fra året før. Tallet er basert på opplysninger fra medlemsbedrifter i Maritimt Forum og dekker Nord-Rogaland og Sunnhordland inkludert Austevoll. Som landets ledende sjøfartsby, er Haugesund sentrum for den maritime aktiviteten i nevnte region både i form av antall sysselsatte og omsetning. Den maritime næringen i Haugesund omsatte i 2013 for 15,6 milliarder kroner og sysselsatte personer. Totalt for hele regionen er over personer sysselsatt innen den maritime næringen. Ved utgangen av 2013 besto den lokale flåten av 284 skip på til sammen 3,5 millioner bruttotonn. Verftsindustrien Stor aktivitet i Nordsjøen gjorde at den lokale verftsindustrien på Haugalandet og Sunnhordland økte sin omsetning med 27 prosent i 2013 til 17,9 milliarder kroner. Utsiktene for den lokale verftsindustrien er imidlertid usikre. I forbindelse med Statoils lansering av årsregnskapet for 2013, varslet selskapet omfattende spareplaner som både vil påvirke investeringene i Nordsjøen og ikke minst vedlikeholdsarbeidet. Aibel-konsernet har i dag rundt ansatte på vedlikeholdsarbeid ved ulike installasjoner i Nordsjøen. Det varslede kuttet i vedlikeholdet på prosent, kan komme til å ramme Aibel Haugesund hardt. Ved utgangen av 2013 hadde Aibel i Haugesund ansatte. Flesteparten av de ansatte er sysselsatt med modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid på installasjoner i Nordsjøen eller ved Kårstøanlegget. Den største milepælen for Aibel i 2013 var overleveringen av Gudrun-plattformen den 17. juli. Byggingen av dekket av Gudrun-plattformen og sammenkoplingen var en stor jobb som sysselsatte mange over flere år. Av større oppdrag ved Aibel i Haugesund nå pågår byggingen av to store moduler til prosjektet Troll A 34 og Skuld for Statoil. Det forventes ingen endringer i bemanningen ved Aibel Haugesund i 2014 i forhold til året før. Kårstø Både i form av faste arbeidsplasser og investeringer er Kårstøanlegget i Tysvær blant bærebjelkene i det lokale næringslivet. I løpet av de siste seks årene er det investert over ti milliarder kroner på oppgradering av anlegget. Dette arbeidet ble avsluttet i desember Siden oppstarten i 1985 er det investert for 47 milliarder kroner i landanlegget på Kårstø. En del av de store milliardinvesteringene som er gjort ved Kårstø de tre siste årene er å gjøre klar for mottak av gassen (lettolje) fra Gudrunfeltet. Den første lettoljen fra Gudrunfeltet er planlagt å komme i løpet av I 2013 hadde Statoil på selve Kårstøanlegget i underkant av 800 fast ansatte. I tillegg kommer rundt 500 ansatte fra innleide firmaer som driver med mer eller mindre fast vedlikehold. I tillegg til arbeidsplasser ved både Kårstø og Bygnes, gir Kårstøanlegget og rørledningene store inntekter til de berørte kommunene på Haugalandet i form av eiendomsskatt. I 2013 betalte Gassco ut 145 millioner kroner i eiendomsskatt til berørte kommuner på Haugalandet hvorav Tysvær mottok 128,7 millioner kroner. Hydro Karmøy Fortsatt lave aluminiumspriser gjorde at Hydro Karmøy fikk et svakt resultat i Av en omsetning på 4,3 milliarder kroner fikk Hydro Karmøy et driftsresultat på 43 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 4,8 milliarder i omsetning og et driftsresultat på 74 millioner kroner. Ved utgangen av 2013 hadde Hydro Karmøy 700 ansatte mot 745 ett år tidligere. Bemanningen ved Hydro Karmøy er blitt kraftig redusert de siste årene, men den forventes ikke ytterligere nedbemanninger. Høgskolen Stord-Haugesund Studentmiljøet i Haugesund er stadig voksende og utgjør en viktig faktor for byens økonomi. Høgskolen Stord- Haugesund (HSH) har for tiden 3200 studenter og 300 ansatte hvorav ca. halvparten av både studentene og de ansatte har sitt tilholdssted i Haugesund. Av de 3200 studentene er 2000 heltidsstudenter. HSH omsatte i 2013 for 310 millioner kroner.

6 Flere haugalendinger I de ni kommunene i Haugesundregionen (inkludert Bømlo) bor det nå innbyggere. Det er flere innbyggere enn året før. Det er vekst på 1,26 prosent, noe som er over landsgjennomsnittet (1,1 prosent). I relative tall var Tysvær den kommunen i Nord-Rogaland som hadde størst framgang med en befolkningsvekst på 1,7 prosent til Karmøy var den kommunen i Nord-Rogaland med størst vekst målt i absolutte tall. Antall innbyggere i Karmøy økte med 635, en økning på 1,5 prosent fra året før til Haugesund har nå passert innbyggere. Antall innbyggere økte med 1 prosent i fjor til (Kilde: SSB) Kommune: Innbyggere : Endring fra 2012: Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Bokn Utsira Bømlo Sveio Etne Av Tor Inge Vormedal Cruiseskipet Eurodam - Foto: Tor Inge Vormedal 6

7 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Styret i 2013 har bestått av: Mathias Mansoori, formann Camilla Teikari Bøe, nestformann Bente Hetland Knut Stian Lervik Arild Kildal Olsen Rune Hagland (vara) Per Sigurd Velde (vara) Nils Konrad Bua (vara) Foreningens styre har gjennom året hatt 5 styremøter og behandlet i alt 32 saker. 2. Arrangement / utadrettet virksomhet Haugesunds Handelsstands Forening (HHF) er blitt synliggjort på ulike arenaer: 6. juni arrangerte HHF Frokostmøte sammen med SR bank. 35 Engasjerte tilhørere fikk med seg varehandelsrapporten for 2012 presentert av Runar Skarstein. Trond Blindheim Rektor og dosent ved Handelshøyskolen BI holdt foredrag om trender og utviklingstrekk på forbrukermarkedet HHF arrangerte 25. oktober Handelens Dag i Festsalen. 130 betalende deltakere fra næringslivet i regionen deltok i en fullsatt sal. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Haugesundregionens Næringsforening, Haugesund Sentrum, Aksdal Senter, Oasen Storsenter, Amanda Storsenter og SR-Bank som hovedsponsor. Forsamlingen fikk blant annet presentert arbeidet med ny Sentrumsplan, Vikingland og lokale grunderer som snakket om sine virksomheter. Foredragsholderen som avsluttet dagen var tidligere verdensmester i freestyle motor cross Ailo Gaup. Dagen var meget vellykket. Mathias Mansoori har vært HHF s representant i Næringspolitisk utvalg. HHF har også vært representert i Julemarkedet, som ble en kjempe suksess for byen. Knut Stian Lervik representerte HHF i 2013 HHF har vært aktiv i den pågående sentrumsdebatten i Haugesund. Arild K. Olsen har vært vår representant i Sentrumsforum, som er et forum bestående av politikere, kommuneadministrasjon, gårdeiere, Sentrumsforeningen og Handelsstandsforeningen. Sentrumsforums hoved mål er å være en aktiv partner frem mot den nye sentrumsplanen. HHF deltok aktivt i høringsprosessen rundt planprogrammet, og sendte inn våre innspill til den nye sentrumsplanen. Generalforsamlingen samlet ca. 33 medlemmer. Handelsstandens Sangforening underholdt med vakker sang. Haugesunds Handelsstands Forening sin fane ble behørig representert i Folketoget 17. mai. Generalforsamlingen samlet ca. 30 medlemmer. Handelsstandens Sangforening underholdt med vakker sang. Haugesunds Handelsstands Forening sin fane i Folketoget 17. mai samlet over 30 medlemmer samt halve styret. 3. Medlemsutvikling Medlemstallet pr. 31. desember 2013 var 155 medlemmer. Kontingentinntekten i 2013 var på NOK I 2012 var den Det er gledelig å registrere at kontingentinntektene er økende. 7

8 4. Foreningens økonomi Foreningens resultatregnskap for 2013 viser et overskudd på NOK for hele foreningen, inklusive husets drift. Netto regnskapsmessig gevinst for salg av hele huset ble NOK Foreningsdriften viser et overskudd på NOK , av dette utgjør salg av huset NOK ,- Foreningen har hatt fremførbart underskudd som gevinsten ved salget ble ført opp mot, så det ble ikke gevinstbeskatning i forbindelse med hussalget. Foreningens egenkapital var pr på NOK Pr var egenkapitalen på NOK Kommentarer til regnskapet: Felleskostnader for drift av bygningen er fordelt mellom hus og forening. Huset ble solgt i januar 2013 så hoveddelen av kostnadene er henført foreningsdriften i år. 6. Samhandlingsarena Utelivsbransjen Bransjeforeningen har gjennom året 2013 hatt 6 styremøter samt 2 dialogmøter med alle medlemmene i bransjen I Haugesund. Bransjeforeningens viktigste sak i 2013 har vært å etablere en samarbeidsplattform mellom restaurantbransjen, kommunen og politiet i Haugesund for å redusere rusrelatert vold i Haugesund sentrum. I mai 2013 reiste 2 representanter fra bransjeforeningen samt representanter fra politiet og Haugesund kommunen til Stockholm for å lære av erfaringene gjort der i et prosjekt kaldt STAD - prosjektet (Stockholm forebygger mot alkohol og narkotika problemer). Etter denne turen ble et tilsvarende prosjekt etablert i Haugesund kalt Trygt Uteliv. Trygt Uteliv prosjektet ledes av en styringsgruppe og der er etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra utelivet, politiet og kommunen i Haugesund. Erfaringene fra året som har gått viser at restaurantbransjen i form av en forening som står sammen blir tatt mer seriøst og får en større tyngde i saksfremlegging mot både politikerne, politi og kommune. Styre har i år bestått av Bente Hetland, Inventum Gruppen Leif Harald Endresen, Propylaia AS Anders Bergstrand, Munkekjelleren Roberto Solberg, Rica Maritim 7. Handelstandens Sangforening har hatt et svært aktivt år, og vært en god ambassadør for hovedforeningen i Det har vært gjennomført 33 øvelser, 11 styremøter og en rekke opptredener og konserter. I tillegg til den tradisjonelle konserten i Byparken 17. mai, har det bl. a. vært deltagelse på Kulturnatt, Krafttak mot kreft i Udland Kirke, Julemarkedet på Rådhusplassen og konsert i Handelsstandens Aldersboliger. Årets høydepunkt var nok tur med ledsagere til Bremen, med innlagt både konsert og sight seeng. Det har vært arrangert blåtur med damer, årsfest, og hele 8 kamerat/kultur-aftener. På årsmøtet 5 februar ble følgende styre valgt: Formann Ben Knutsen Viseformann Per Chr. Børseth Kasserer Bjørn Jostein Jacobsen Sekretær Knut Lien Sosialsjef Einar Velde Styremedlemmer Berndt Bastigkeit og Eivind Bergeland 8

9 8. Haugesund Parkering Drift AS Foreningen har vært representert i selskapet Haugesund Parkering Holding AS med datterselskapene Haugesund Parkering Utbygging Nord AS, Haugesund Parkering Syd AS og Haugesund Parkering Drift AS. Disse selskapene ble stiftet 27. mars Mathias Mansoori og Camilla Teikari har representert foreningen i parkeringsselskapenes styrer i Det er av stor viktighet at Haugesunds Handelsstands Forening er representert med Styreplass i disse selskapene. 9. Strandgaten 178 Huset ble solgt til Strandgaten 178 AS i januar Foreningen leier Styrerommet og Salongen i 2etg., samt at vi benytter festsalen til foreningens aktiviteter. Det betales leie på NOK 5000 i måneden. 10. Jubileumsfondet av 1976 I 1976 ble det samlet inn NOK til grunnkapital til Haugesunds Handelsstands Forening sitt jubileumsfond. Det er utdelt hedersbevisninger på i alt NOK Hedersbevisninger tildeles personer og institusjoner bosatt utenfor Haugesund. Jubileumsfondet har besluttet å dele ut hedersbevisning til fotballtrener Jostein Grindhaug på årets generalforsamling. Han mottar et flott armbåndsur levert fra Lervik UR. 11. Foreningskoordinator Foreningen har i 2013 stått uten foreningskoordinator. Styret har tatt seg av all aktivitet og forfallende arbeide med foreningen. 1. mars 2014 ansatte vi vår tidligere koordinator Stein Alendal i en prosjekt stilling. Dette for å skape en strategi og å styrke fremtidig drift i foreningen. 12. Utfordringene fremover for foreningen Følgende oppgaver bør vektlegges av styret: Rekruttering av nye medlemmer Pleie av eksisterende medlemmer Synliggjøring av HHF samt foreningens visjoner Skape en tydelig strategi for foreningen Fortsette med aktiviteter som: Handelens Dag Fremlegging av varehandels rapport på Handelsstanden Samlingsarena Utelivsbransjen Medlemsmøter Synlighet i deltakelse i samfunnsdebatten Haugesund, 1. mars Mathias Mansoori Camilla Teikari Bøe Børge Andersen Knut Stian Lervik Arild K. Olsen Per Sigurd Velde Rune Hagland Nils Konrad Bua 9

10 10

11 S T A T U S M E D L E M M E R I H H F Medlemmer Foreningens styre Styrets formann Nest formann Styrets medlemmer Medlemmer Varamedlemmer Mathias Mansoori Camilla Teikari Bøe Børge Andersen Arild Kildal Olsen Knut Stian Lervik Bente Hetland Nils Konrad Bua Rune Hagland Per Sigurd Velde Styret i Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Formann Tore Bjordal Medlemmer Jubileumsfondets styre Revisorer til hovedforeningen Revisorer til jubileumsfondet Hans Knut Wasbrekke Hans Svelland Bjørg Steensnæs Johan Grinde Camilla Teikari Bøe Bjørn Jostein Jacobsen Knut Lervik Odd Fossan-Waage jr Per Chr. Børseth Per Chr. Børseth Revisor til Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Apeland Revisjon AS, Harald J Apeland Valgkomite Knut Lervik Odd Fossan-Waage Øivind Lindøe 11

12 Foreningens representanter i styrer og utvalg Haugesund Parking Holding AS Mathias Mansoori Camilla Teikari Bøe Næringspraktisk utvalg Mathias Mansoori Julemarked Knut Stian Lervik Sentrums Forum Arild K. Olsen Bransjeforeningen for skjenkesteder Bente Hetland *** Sangforeningens formann Ben Knutsen Foto: Tor Inge Vormedal 12

13 R E S U L T A T R E G N S K A P Haugesunds Handelsstands Forening FORENINGEN Note Inntekter foreningen Inntekter forening Andre inntekter forening Finansinntekt forening Sum inntekter foreningen Kostnader foreningen Avkrivninger forening Mindre utstyr forening Kontingenter forening Lys,varme, renhold forening Vedlikehold, avgifter, forsikring forening Aviser, kontor og markedsføring ol. forening Møtekostnader forening (11 119) Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte Administrasjonskostnader foreningen Rentekostnader og gebyrer foreningen Sum kostnader foreningen Årsresultat foreningen (18 158) 13

14 R E S U L T A T R E G N S K A P Haugesunds Handelsstands Forening FORENINGEN Note Huset Inntekter huset Leieinntekter huset Andre inntekter huset Finansinntekter huset Sum inntekter huset Kostnader huset Avskrivninger huset Lys, varme, renhold huset (28 622) Vedlikehold, avgifter, forsikring huset Aviser, kontor og markedsføring o.l. huset Møtekostnader huset Administrasjonskostnader huset Overført kostnader fra foreningen Tap på fordringer Rentekostnader og gebyrer huset Sum kostnader huset Årsresultat huset ( ) Årsoverskudd/Årsunderskudd foreningen og huset ( ) 14

15 B A L A N S E Haugesunds Handelsstands Forening EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Strandgt Kjøkkenutstyr Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Fond 5 ß Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 J U B I L E U M S F O N D A V Haugesunds Handelsstands Forening RESULTATREGNSKAP Inntekter 2 823, ,00 Årets resultat 2 823, ,00 BALANSE Eiendeler Haugesund Sparebank ,81 Haugesund Sparebank ,00 SAMLET ,81 Egenkapital og gjeld Egenkapital 1. januar ,81 Årets resultat 2 823,00 Egenkapital pr. 1. januar ,81 Haugesund, 17. januar 2014 Johan Grinde styrets formann Per Chr. Børseth revisor Oversikt over FONDETS utvikling: Startkapital innsamlet ,00 Inntekter pr ,83 Utgifter pr ,28 Utdelt pr , ,81 Bundet i FOND ,45 Disponibelt for utdeling ,36 16

17

18 N O T E R Haugesunds Handelsstands Forening Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har ikke etablert en tjenestepensjonsordning. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Strandgt 178 Kjøkkenutstyr Inventar og uts Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/12 0 o Note 3 - Skattetrekkinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 12 og utgjorde pr i fjor kr

19 Noter 2011 N O T E R Haugesunds Handelsstands Forening Note 4 - Annen egenkapital Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Annen Pr. 1.1 egenkapital Pr Tilført 1.1. fra årsresultat Tilført Pr fra årsresultat Anvendt til årsresultat Andre transaksjoner: 0 Pr Note Langsiktig gjeld Spesifikasjon av regnskapsposten Note Avsetning 5 - Øvrig for langsiktig forpliktelser gjeld Jubileumsfond I år I fjor Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Gjeld til kredittinstitusjoner Totalt Det blir ikke betalt avdrag på det langsiktige lånet. Pantesikret gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Strandgt. 178, gnr. 40, bnr. 164 i Haugesund Sum pantsatte eiendeler Spesifikasjon av regnskapsposten Avsetning for forpliktelser Jubileumsfond Totalt Noter for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr

20 S T I F T E L S E N H A N D E L S S T A N D E N S A L D E R S B O L I G E R Å R S B E R E T N I N G F O R Å R E T Virksomhetens art Handelsstandens Aldersboliger er i første rekke beregnet på tidligere medlemmer av Haugesund Handelsstands Forening eller deres ektefeller, eller til søkere som tidligere har vært tilknyttet handels/næringsvirksomhet i Haugesund. Fortsatt drift Virksomheten skal fortsette i samme spor som tidligere. Årsregnskapet Driften av eiendommen har gått som normalt. Vi har fått 2 nye leieboere i løpet av året. 2 er gått bort. Husleien er kommet inn regelmessig og den er inndeksregulert. Vedlikeholdsutgifter dette året har vært på kr ,-. AV større vedlikeholdsarbeid har vi i år skiftet ut varmtvannsbeholder mot et nytt mer miljøvennlig og ikke minst strømbestarende anlegg, det gamle var begynt å lekke så det var helt nødvendig. Kommunale utgifter for 2013 er kr ,-. Driftresultat er på kr ,-. Finansresultatet er på kr ,-, totalt et driftsoverskudd på kr ,-. Det indre miljø Vi har rolige leietagere som passer sine leiligheter godt, og det har ikke oppstått problemer av noen art i året som har gått. Vi har avholdt 3 styremøter i 2013, men utenom det har enkelte i styret hatt jevnlig kontakt og oppfølging av utførte vedlikeholdsarbeid/nyinnstallasjoner. Som tidligere i år har vi holdt samling med kos for beboere i desember måned. Det ytre miljø Aldersboligene ligger i et rolig område. Samtlige leiligheter mot sydvest. På forsiden er det grøntareal beplantet med busker. På baksiden er det parkeringsplass for beboerne. Vedlikeholdet av utearealer skjer ved tildels hjelp fra vaktmester/beboerne eller leiet hjelp. Nytt av året er at vi har fått ny flott dagligvarebutikk rett sydvest av bygget med kort gangavstand for beboerne til å gjøre sine innkjøp. Haugesund, 13. mars 2013 TORE BJORDAL styrets formann BJØRG STEENSNÆS HANS KNUT WASSBREKKE HANS SVELLAND 20

21 R E S U L T A T R E G N S K A P Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Note Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad (81 008) (76 732) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning av finansielle instrumenter Sum finansinntekter Annen rentekostnad 0 (692) Sum finanskostnader 0 (692) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

22 B A L A N S E Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 2 Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontakter og lignende Sum bankinnskudd, kontakter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 2 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL TORE BJORDAL styrets formann BJØRG STEENSNÆS 22 HANS SVELLAND HANS KNUT WASSBREKKE

23 N O T E R T I L R E G N S K A P E T F O R REGNSKAPSPRINSIPPER I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler som følger av god regnskapsskikk. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter tidligere fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Aksjer Aksjefond er solg/gjort opp i løpet av året. Fordringer Fordringene er oppført i balansen med fordringens pålydende. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER Bokført verdi av Skudenesgt. 8, består av bygg og tomt. NOTE 2 - EGENKAPITAL Egenkapital ,00 Årets overskudd ,00 Egenkapital ,00 Egenkapitalen er i sin helhet presentert som annen egenkapital.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2008

haugesund sparebank årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 haugesund sparebank årsrapport 2008 Haugesund Sparebank er hovedsponsor for Havnedagene i Haugesund. MILJØMERKET 241 Trykksak 600 Denne årsrapporten er produsert ved HBO som er et miljøsertifisert

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer