ÅRSBERETNING OG REGNSKAP. GENERALFORSAMLING Onsdag 30. april 2014 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP. GENERALFORSAMLING Onsdag 30. april 2014 kl. 18.00. www.haugesunds-handelsstand.no"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 GENERALFORSAMLING Onsdag 30. april 2014 kl

2 tips: mail: sms/mms: HAVIS til 2005

3 G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles herved til ordinær Generalforsamling den 30. april kl 18:00. Før den ordinær generalforsamling vil styre v/ Johan Grinde i Jubileumsfondet dele ut hederspris til fotballtrener Jostein Grindhaug for den innsatsen ha har gjort for FKH og byen vår. Sakliste: 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen 3 Styrets beretning 4 Årsregnskap Årsregnskap for Haugesunds Handelsstands Forening Revisors beretning Åraberetning for Jubileumsfondet 6 Årsregnskap for Jubileumsfondet 7 Årsberetning for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 8 Årsregnskap for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9 Valg Styrets formann Styrets medlemmer Varamedlemmer til styret 9.2 Styre for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.3 Jubileumsfondets styre 9.4 Revisorer til hovedforeningen og jubileumsfondet 9.5 Revisor for Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger 9.6 Valgkomité 10 Innkomne forslag Haugesund, den 07. april 2013 Haugesunds Handelsstands Forening Mathias Mansoori Formann 3

4 D EN Ø K ONO MI SK E S ITU A SJ ONE N F OR H A U GE SUND av Tor Inge Vormedal Hotellnæringen hadde et meget bra år i 2013 med en økning i antall solgte reisedøgn på 41 prosent sammenlignet med året før. Den tradisjonelle handelsnæringen hadde derimot en svak vekst i fjor hvor enkelte kjøpesentre melder om nedgang i omsetningen. Lav arbeidsledighet i regionen kombinert med fortsatt lave renter gjør at de økonomiske utsiktene for 2014 er lyse og gir grunnlag for optimisme. Handel Handelsnæringen i Haugesund sentrum har ingen sammenlignbar handelsstatistikk, men en telefonrunde til en del butikker forteller om alt fra en svak tilbakegang til stor vekst. De store kjøpesentrene både i og utenfor Haugesund hadde tilnærmet nullvekst i Byens største kjøpesenter, Amanda Storsenter, omsatte i 2013 for millioner kroner. Det er en nedgang på 5 millioner kroner fra året før. Oasen Kjøpesenter hadde en tilbakegang på en million kroner i 2013 i forhold til året før og endte på 671 millioner kroner. Markedet økte sin omsetning med 1 million kroner til 337 millioner kroner. Aksdal Senter økte sin omsetning med 7 millioner kroner til 237 millioner kroner. Den relativt svake utviklingen for flere av de store kjøpesentrene kan skyldes både økt netthandel og at mange haugalendinger legger igjen sin økte kjøpekraft i reiser og dermed handel i utlandet. Statistikken for Haugesund lufthavn, Karmøy viser nemlig en fortsatt stor vekst i utenlandstrafikken. Kommunikasjon og reiseliv Trafikkutviklingen over Haugesund Lufthavn, Karmøy økte med 5,5 prosent i 2013 til passasjerer. Innenlandstrafikken er fremdeles den dominerende delen av trafikkgrunnlaget ved Haugesund lufthavn, Karmøy med 65 prosent av alle reisende. Fra Haugesund Lufthavn, Karmøy er det i dag mulig å reise direkte til Oslo, Bergen/Kristiansund, København, Gdansk og London gjennom hele året. I sommerhalvåret er det også mulig å dra direkte til Bremen, Palma (Mallorca), Pisa, Alicante, Malaga og Zadar. I 2013 hadde ulike charterselskaper direkteturer til Alanya, Kreta, Rodos, Split, Burgas og Grand Canaria. De to siste årene har det vært en kraftig vekst i utenlandstrafikken ved Haugesund Lufthavn, Karmøy (Avinor). Det forventer ikke samme vekst for Dette har sammenheng med at Ryanair har redusert sitt rutetilbud blant annet til London og Mallorca. Gjennom selskapet Destinasjon Haugesund & Haugalandet har det de senere årene blitt satt inn store ressurser på å fokusere på Haugesundregionen som reisemål. Et av satsingsområdene har vært å få utenlandske cruiseskip til Haugesund. Denne satsingen har gitt positive resultater. I 2013 hadde Haugesund syv anløp av store turistskip med et samlet passasjertall på rundt Reiseoperatørene gav positive tilbakemeldinger om Haugesund som cruiseanløp. For 2014 og 2015 er det så langt booket anløp til Haugesund av henholdsvis 11 og 18 cruiseskip. Hoteller Økt satsing på reiselivet og ikke minst en hektisk innspurt under leveringen av Gudrunplattformen fra Aibel, gjorde at hotellnæringen i regionen gikk svært bra i fjor. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) økte hotellene i Nord-Rogaland antall solgte gjestedøgn i 2013 med 41 prosent til De siste årene er kapasiteten vokst sterkt i form av både utvidelser og bygging av nye hoteller. Kapasitetsutnyttelsen er derfor fremdeles lav. Mens det i 2012 var en kapasitetsutnyttelse ved hotellene i Nord-Rogaland på 48,5 prosent, økte den til 52,8 prosent i Hotellnæringen forventer at også 2014 blir et bra år, spesielt innen kurs- og konferansemarkedet. Bilsalget Salget av personbiler i Haugesundregionen gikk opp med over 9 prosent i 2013 til enheter. Dette er tre ganger større vekst enn landsgjennomsnittet. Salget av vare- og kombibiler gikk imidlertid ned med 15 prosent til 686 enheter. Tilsvarende tall for hele landet viser en nedgang i salget av vare- og kombibiler på 3 prosent. (Tallene er innhentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken og omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Utsira, Etne, Bokn, Sveio og Bømlo.) Arbeidsmarkedet Ved utgangen av 2013 hadde Norge en samlet arbeidsledighet på 3,5 prosent mot 2,4 prosent året før. Ved utgangen av fjoråret var det registrert arbeidsledige i Rogaland og arbeidsledige i Hordaland. Dette utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland og 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Hordaland. Det er blitt rundt ett tusen flere ledige i hvert av de to fylkene i 2013 sammenlignet med året før. Likevel er ledigheten i Rogaland og Hordaland lavere enn landsgjennomsnittet. At arbeidsmarkedet er strammere nå enn for ett år siden viser også oversikten over antall ledige stillinger som er gått kraftig tilbake. Ved utgangen av 2013 var det i Rogaland og Hordaland henholdsvis 773 og 958 ledige stillinger. 4

5 De fleste kommunene på Haugalandet og Sunnhordland har en arbeidsledighet på mellom 2,0 og 2,8 prosent. I Haugesund var arbeidsledigheten ved utgangen av 2013 på 3,2 prosent. (Kilde: SSB og NAV) Den maritime næring I følge tall fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, hadde den maritime næringen i foreningens nedslagsfelt en omsetning på 48 milliarder kroner i Det er en økning på 17 prosent fra året før. Tallet er basert på opplysninger fra medlemsbedrifter i Maritimt Forum og dekker Nord-Rogaland og Sunnhordland inkludert Austevoll. Som landets ledende sjøfartsby, er Haugesund sentrum for den maritime aktiviteten i nevnte region både i form av antall sysselsatte og omsetning. Den maritime næringen i Haugesund omsatte i 2013 for 15,6 milliarder kroner og sysselsatte personer. Totalt for hele regionen er over personer sysselsatt innen den maritime næringen. Ved utgangen av 2013 besto den lokale flåten av 284 skip på til sammen 3,5 millioner bruttotonn. Verftsindustrien Stor aktivitet i Nordsjøen gjorde at den lokale verftsindustrien på Haugalandet og Sunnhordland økte sin omsetning med 27 prosent i 2013 til 17,9 milliarder kroner. Utsiktene for den lokale verftsindustrien er imidlertid usikre. I forbindelse med Statoils lansering av årsregnskapet for 2013, varslet selskapet omfattende spareplaner som både vil påvirke investeringene i Nordsjøen og ikke minst vedlikeholdsarbeidet. Aibel-konsernet har i dag rundt ansatte på vedlikeholdsarbeid ved ulike installasjoner i Nordsjøen. Det varslede kuttet i vedlikeholdet på prosent, kan komme til å ramme Aibel Haugesund hardt. Ved utgangen av 2013 hadde Aibel i Haugesund ansatte. Flesteparten av de ansatte er sysselsatt med modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid på installasjoner i Nordsjøen eller ved Kårstøanlegget. Den største milepælen for Aibel i 2013 var overleveringen av Gudrun-plattformen den 17. juli. Byggingen av dekket av Gudrun-plattformen og sammenkoplingen var en stor jobb som sysselsatte mange over flere år. Av større oppdrag ved Aibel i Haugesund nå pågår byggingen av to store moduler til prosjektet Troll A 34 og Skuld for Statoil. Det forventes ingen endringer i bemanningen ved Aibel Haugesund i 2014 i forhold til året før. Kårstø Både i form av faste arbeidsplasser og investeringer er Kårstøanlegget i Tysvær blant bærebjelkene i det lokale næringslivet. I løpet av de siste seks årene er det investert over ti milliarder kroner på oppgradering av anlegget. Dette arbeidet ble avsluttet i desember Siden oppstarten i 1985 er det investert for 47 milliarder kroner i landanlegget på Kårstø. En del av de store milliardinvesteringene som er gjort ved Kårstø de tre siste årene er å gjøre klar for mottak av gassen (lettolje) fra Gudrunfeltet. Den første lettoljen fra Gudrunfeltet er planlagt å komme i løpet av I 2013 hadde Statoil på selve Kårstøanlegget i underkant av 800 fast ansatte. I tillegg kommer rundt 500 ansatte fra innleide firmaer som driver med mer eller mindre fast vedlikehold. I tillegg til arbeidsplasser ved både Kårstø og Bygnes, gir Kårstøanlegget og rørledningene store inntekter til de berørte kommunene på Haugalandet i form av eiendomsskatt. I 2013 betalte Gassco ut 145 millioner kroner i eiendomsskatt til berørte kommuner på Haugalandet hvorav Tysvær mottok 128,7 millioner kroner. Hydro Karmøy Fortsatt lave aluminiumspriser gjorde at Hydro Karmøy fikk et svakt resultat i Av en omsetning på 4,3 milliarder kroner fikk Hydro Karmøy et driftsresultat på 43 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 4,8 milliarder i omsetning og et driftsresultat på 74 millioner kroner. Ved utgangen av 2013 hadde Hydro Karmøy 700 ansatte mot 745 ett år tidligere. Bemanningen ved Hydro Karmøy er blitt kraftig redusert de siste årene, men den forventes ikke ytterligere nedbemanninger. Høgskolen Stord-Haugesund Studentmiljøet i Haugesund er stadig voksende og utgjør en viktig faktor for byens økonomi. Høgskolen Stord- Haugesund (HSH) har for tiden 3200 studenter og 300 ansatte hvorav ca. halvparten av både studentene og de ansatte har sitt tilholdssted i Haugesund. Av de 3200 studentene er 2000 heltidsstudenter. HSH omsatte i 2013 for 310 millioner kroner.

6 Flere haugalendinger I de ni kommunene i Haugesundregionen (inkludert Bømlo) bor det nå innbyggere. Det er flere innbyggere enn året før. Det er vekst på 1,26 prosent, noe som er over landsgjennomsnittet (1,1 prosent). I relative tall var Tysvær den kommunen i Nord-Rogaland som hadde størst framgang med en befolkningsvekst på 1,7 prosent til Karmøy var den kommunen i Nord-Rogaland med størst vekst målt i absolutte tall. Antall innbyggere i Karmøy økte med 635, en økning på 1,5 prosent fra året før til Haugesund har nå passert innbyggere. Antall innbyggere økte med 1 prosent i fjor til (Kilde: SSB) Kommune: Innbyggere : Endring fra 2012: Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Bokn Utsira Bømlo Sveio Etne Av Tor Inge Vormedal Cruiseskipet Eurodam - Foto: Tor Inge Vormedal 6

7 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Styret i 2013 har bestått av: Mathias Mansoori, formann Camilla Teikari Bøe, nestformann Bente Hetland Knut Stian Lervik Arild Kildal Olsen Rune Hagland (vara) Per Sigurd Velde (vara) Nils Konrad Bua (vara) Foreningens styre har gjennom året hatt 5 styremøter og behandlet i alt 32 saker. 2. Arrangement / utadrettet virksomhet Haugesunds Handelsstands Forening (HHF) er blitt synliggjort på ulike arenaer: 6. juni arrangerte HHF Frokostmøte sammen med SR bank. 35 Engasjerte tilhørere fikk med seg varehandelsrapporten for 2012 presentert av Runar Skarstein. Trond Blindheim Rektor og dosent ved Handelshøyskolen BI holdt foredrag om trender og utviklingstrekk på forbrukermarkedet HHF arrangerte 25. oktober Handelens Dag i Festsalen. 130 betalende deltakere fra næringslivet i regionen deltok i en fullsatt sal. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Haugesundregionens Næringsforening, Haugesund Sentrum, Aksdal Senter, Oasen Storsenter, Amanda Storsenter og SR-Bank som hovedsponsor. Forsamlingen fikk blant annet presentert arbeidet med ny Sentrumsplan, Vikingland og lokale grunderer som snakket om sine virksomheter. Foredragsholderen som avsluttet dagen var tidligere verdensmester i freestyle motor cross Ailo Gaup. Dagen var meget vellykket. Mathias Mansoori har vært HHF s representant i Næringspolitisk utvalg. HHF har også vært representert i Julemarkedet, som ble en kjempe suksess for byen. Knut Stian Lervik representerte HHF i 2013 HHF har vært aktiv i den pågående sentrumsdebatten i Haugesund. Arild K. Olsen har vært vår representant i Sentrumsforum, som er et forum bestående av politikere, kommuneadministrasjon, gårdeiere, Sentrumsforeningen og Handelsstandsforeningen. Sentrumsforums hoved mål er å være en aktiv partner frem mot den nye sentrumsplanen. HHF deltok aktivt i høringsprosessen rundt planprogrammet, og sendte inn våre innspill til den nye sentrumsplanen. Generalforsamlingen samlet ca. 33 medlemmer. Handelsstandens Sangforening underholdt med vakker sang. Haugesunds Handelsstands Forening sin fane ble behørig representert i Folketoget 17. mai. Generalforsamlingen samlet ca. 30 medlemmer. Handelsstandens Sangforening underholdt med vakker sang. Haugesunds Handelsstands Forening sin fane i Folketoget 17. mai samlet over 30 medlemmer samt halve styret. 3. Medlemsutvikling Medlemstallet pr. 31. desember 2013 var 155 medlemmer. Kontingentinntekten i 2013 var på NOK I 2012 var den Det er gledelig å registrere at kontingentinntektene er økende. 7

8 4. Foreningens økonomi Foreningens resultatregnskap for 2013 viser et overskudd på NOK for hele foreningen, inklusive husets drift. Netto regnskapsmessig gevinst for salg av hele huset ble NOK Foreningsdriften viser et overskudd på NOK , av dette utgjør salg av huset NOK ,- Foreningen har hatt fremførbart underskudd som gevinsten ved salget ble ført opp mot, så det ble ikke gevinstbeskatning i forbindelse med hussalget. Foreningens egenkapital var pr på NOK Pr var egenkapitalen på NOK Kommentarer til regnskapet: Felleskostnader for drift av bygningen er fordelt mellom hus og forening. Huset ble solgt i januar 2013 så hoveddelen av kostnadene er henført foreningsdriften i år. 6. Samhandlingsarena Utelivsbransjen Bransjeforeningen har gjennom året 2013 hatt 6 styremøter samt 2 dialogmøter med alle medlemmene i bransjen I Haugesund. Bransjeforeningens viktigste sak i 2013 har vært å etablere en samarbeidsplattform mellom restaurantbransjen, kommunen og politiet i Haugesund for å redusere rusrelatert vold i Haugesund sentrum. I mai 2013 reiste 2 representanter fra bransjeforeningen samt representanter fra politiet og Haugesund kommunen til Stockholm for å lære av erfaringene gjort der i et prosjekt kaldt STAD - prosjektet (Stockholm forebygger mot alkohol og narkotika problemer). Etter denne turen ble et tilsvarende prosjekt etablert i Haugesund kalt Trygt Uteliv. Trygt Uteliv prosjektet ledes av en styringsgruppe og der er etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra utelivet, politiet og kommunen i Haugesund. Erfaringene fra året som har gått viser at restaurantbransjen i form av en forening som står sammen blir tatt mer seriøst og får en større tyngde i saksfremlegging mot både politikerne, politi og kommune. Styre har i år bestått av Bente Hetland, Inventum Gruppen Leif Harald Endresen, Propylaia AS Anders Bergstrand, Munkekjelleren Roberto Solberg, Rica Maritim 7. Handelstandens Sangforening har hatt et svært aktivt år, og vært en god ambassadør for hovedforeningen i Det har vært gjennomført 33 øvelser, 11 styremøter og en rekke opptredener og konserter. I tillegg til den tradisjonelle konserten i Byparken 17. mai, har det bl. a. vært deltagelse på Kulturnatt, Krafttak mot kreft i Udland Kirke, Julemarkedet på Rådhusplassen og konsert i Handelsstandens Aldersboliger. Årets høydepunkt var nok tur med ledsagere til Bremen, med innlagt både konsert og sight seeng. Det har vært arrangert blåtur med damer, årsfest, og hele 8 kamerat/kultur-aftener. På årsmøtet 5 februar ble følgende styre valgt: Formann Ben Knutsen Viseformann Per Chr. Børseth Kasserer Bjørn Jostein Jacobsen Sekretær Knut Lien Sosialsjef Einar Velde Styremedlemmer Berndt Bastigkeit og Eivind Bergeland 8

9 8. Haugesund Parkering Drift AS Foreningen har vært representert i selskapet Haugesund Parkering Holding AS med datterselskapene Haugesund Parkering Utbygging Nord AS, Haugesund Parkering Syd AS og Haugesund Parkering Drift AS. Disse selskapene ble stiftet 27. mars Mathias Mansoori og Camilla Teikari har representert foreningen i parkeringsselskapenes styrer i Det er av stor viktighet at Haugesunds Handelsstands Forening er representert med Styreplass i disse selskapene. 9. Strandgaten 178 Huset ble solgt til Strandgaten 178 AS i januar Foreningen leier Styrerommet og Salongen i 2etg., samt at vi benytter festsalen til foreningens aktiviteter. Det betales leie på NOK 5000 i måneden. 10. Jubileumsfondet av 1976 I 1976 ble det samlet inn NOK til grunnkapital til Haugesunds Handelsstands Forening sitt jubileumsfond. Det er utdelt hedersbevisninger på i alt NOK Hedersbevisninger tildeles personer og institusjoner bosatt utenfor Haugesund. Jubileumsfondet har besluttet å dele ut hedersbevisning til fotballtrener Jostein Grindhaug på årets generalforsamling. Han mottar et flott armbåndsur levert fra Lervik UR. 11. Foreningskoordinator Foreningen har i 2013 stått uten foreningskoordinator. Styret har tatt seg av all aktivitet og forfallende arbeide med foreningen. 1. mars 2014 ansatte vi vår tidligere koordinator Stein Alendal i en prosjekt stilling. Dette for å skape en strategi og å styrke fremtidig drift i foreningen. 12. Utfordringene fremover for foreningen Følgende oppgaver bør vektlegges av styret: Rekruttering av nye medlemmer Pleie av eksisterende medlemmer Synliggjøring av HHF samt foreningens visjoner Skape en tydelig strategi for foreningen Fortsette med aktiviteter som: Handelens Dag Fremlegging av varehandels rapport på Handelsstanden Samlingsarena Utelivsbransjen Medlemsmøter Synlighet i deltakelse i samfunnsdebatten Haugesund, 1. mars Mathias Mansoori Camilla Teikari Bøe Børge Andersen Knut Stian Lervik Arild K. Olsen Per Sigurd Velde Rune Hagland Nils Konrad Bua 9

10 10

11 S T A T U S M E D L E M M E R I H H F Medlemmer Foreningens styre Styrets formann Nest formann Styrets medlemmer Medlemmer Varamedlemmer Mathias Mansoori Camilla Teikari Bøe Børge Andersen Arild Kildal Olsen Knut Stian Lervik Bente Hetland Nils Konrad Bua Rune Hagland Per Sigurd Velde Styret i Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Formann Tore Bjordal Medlemmer Jubileumsfondets styre Revisorer til hovedforeningen Revisorer til jubileumsfondet Hans Knut Wasbrekke Hans Svelland Bjørg Steensnæs Johan Grinde Camilla Teikari Bøe Bjørn Jostein Jacobsen Knut Lervik Odd Fossan-Waage jr Per Chr. Børseth Per Chr. Børseth Revisor til Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Apeland Revisjon AS, Harald J Apeland Valgkomite Knut Lervik Odd Fossan-Waage Øivind Lindøe 11

12 Foreningens representanter i styrer og utvalg Haugesund Parking Holding AS Mathias Mansoori Camilla Teikari Bøe Næringspraktisk utvalg Mathias Mansoori Julemarked Knut Stian Lervik Sentrums Forum Arild K. Olsen Bransjeforeningen for skjenkesteder Bente Hetland *** Sangforeningens formann Ben Knutsen Foto: Tor Inge Vormedal 12

13 R E S U L T A T R E G N S K A P Haugesunds Handelsstands Forening FORENINGEN Note Inntekter foreningen Inntekter forening Andre inntekter forening Finansinntekt forening Sum inntekter foreningen Kostnader foreningen Avkrivninger forening Mindre utstyr forening Kontingenter forening Lys,varme, renhold forening Vedlikehold, avgifter, forsikring forening Aviser, kontor og markedsføring ol. forening Møtekostnader forening (11 119) Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte Administrasjonskostnader foreningen Rentekostnader og gebyrer foreningen Sum kostnader foreningen Årsresultat foreningen (18 158) 13

14 R E S U L T A T R E G N S K A P Haugesunds Handelsstands Forening FORENINGEN Note Huset Inntekter huset Leieinntekter huset Andre inntekter huset Finansinntekter huset Sum inntekter huset Kostnader huset Avskrivninger huset Lys, varme, renhold huset (28 622) Vedlikehold, avgifter, forsikring huset Aviser, kontor og markedsføring o.l. huset Møtekostnader huset Administrasjonskostnader huset Overført kostnader fra foreningen Tap på fordringer Rentekostnader og gebyrer huset Sum kostnader huset Årsresultat huset ( ) Årsoverskudd/Årsunderskudd foreningen og huset ( ) 14

15 B A L A N S E Haugesunds Handelsstands Forening EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Strandgt Kjøkkenutstyr Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) SUM EGENKAPITAL ( ) GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Fond 5 ß Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 J U B I L E U M S F O N D A V Haugesunds Handelsstands Forening RESULTATREGNSKAP Inntekter 2 823, ,00 Årets resultat 2 823, ,00 BALANSE Eiendeler Haugesund Sparebank ,81 Haugesund Sparebank ,00 SAMLET ,81 Egenkapital og gjeld Egenkapital 1. januar ,81 Årets resultat 2 823,00 Egenkapital pr. 1. januar ,81 Haugesund, 17. januar 2014 Johan Grinde styrets formann Per Chr. Børseth revisor Oversikt over FONDETS utvikling: Startkapital innsamlet ,00 Inntekter pr ,83 Utgifter pr ,28 Utdelt pr , ,81 Bundet i FOND ,45 Disponibelt for utdeling ,36 16

17

18 N O T E R Haugesunds Handelsstands Forening Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har ikke etablert en tjenestepensjonsordning. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Strandgt 178 Kjøkkenutstyr Inventar og uts Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/12 0 o Note 3 - Skattetrekkinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 12 og utgjorde pr i fjor kr

19 Noter 2011 N O T E R Haugesunds Handelsstands Forening Note 4 - Annen egenkapital Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Annen Pr. 1.1 egenkapital Pr Tilført 1.1. fra årsresultat Tilført Pr fra årsresultat Anvendt til årsresultat Andre transaksjoner: 0 Pr Note Langsiktig gjeld Spesifikasjon av regnskapsposten Note Avsetning 5 - Øvrig for langsiktig forpliktelser gjeld Jubileumsfond I år I fjor Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Gjeld til kredittinstitusjoner Totalt Det blir ikke betalt avdrag på det langsiktige lånet. Pantesikret gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Strandgt. 178, gnr. 40, bnr. 164 i Haugesund Sum pantsatte eiendeler Spesifikasjon av regnskapsposten Avsetning for forpliktelser Jubileumsfond Totalt Noter for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr

20 S T I F T E L S E N H A N D E L S S T A N D E N S A L D E R S B O L I G E R Å R S B E R E T N I N G F O R Å R E T Virksomhetens art Handelsstandens Aldersboliger er i første rekke beregnet på tidligere medlemmer av Haugesund Handelsstands Forening eller deres ektefeller, eller til søkere som tidligere har vært tilknyttet handels/næringsvirksomhet i Haugesund. Fortsatt drift Virksomheten skal fortsette i samme spor som tidligere. Årsregnskapet Driften av eiendommen har gått som normalt. Vi har fått 2 nye leieboere i løpet av året. 2 er gått bort. Husleien er kommet inn regelmessig og den er inndeksregulert. Vedlikeholdsutgifter dette året har vært på kr ,-. AV større vedlikeholdsarbeid har vi i år skiftet ut varmtvannsbeholder mot et nytt mer miljøvennlig og ikke minst strømbestarende anlegg, det gamle var begynt å lekke så det var helt nødvendig. Kommunale utgifter for 2013 er kr ,-. Driftresultat er på kr ,-. Finansresultatet er på kr ,-, totalt et driftsoverskudd på kr ,-. Det indre miljø Vi har rolige leietagere som passer sine leiligheter godt, og det har ikke oppstått problemer av noen art i året som har gått. Vi har avholdt 3 styremøter i 2013, men utenom det har enkelte i styret hatt jevnlig kontakt og oppfølging av utførte vedlikeholdsarbeid/nyinnstallasjoner. Som tidligere i år har vi holdt samling med kos for beboere i desember måned. Det ytre miljø Aldersboligene ligger i et rolig område. Samtlige leiligheter mot sydvest. På forsiden er det grøntareal beplantet med busker. På baksiden er det parkeringsplass for beboerne. Vedlikeholdet av utearealer skjer ved tildels hjelp fra vaktmester/beboerne eller leiet hjelp. Nytt av året er at vi har fått ny flott dagligvarebutikk rett sydvest av bygget med kort gangavstand for beboerne til å gjøre sine innkjøp. Haugesund, 13. mars 2013 TORE BJORDAL styrets formann BJØRG STEENSNÆS HANS KNUT WASSBREKKE HANS SVELLAND 20

21 R E S U L T A T R E G N S K A P Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Note Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad (81 008) (76 732) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning av finansielle instrumenter Sum finansinntekter Annen rentekostnad 0 (692) Sum finanskostnader 0 (692) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

22 B A L A N S E Stiftelsen Handelsstandens Aldersboliger Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 2 Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontakter og lignende Sum bankinnskudd, kontakter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 2 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL TORE BJORDAL styrets formann BJØRG STEENSNÆS 22 HANS SVELLAND HANS KNUT WASSBREKKE

23 N O T E R T I L R E G N S K A P E T F O R REGNSKAPSPRINSIPPER I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler som følger av god regnskapsskikk. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter tidligere fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Aksjer Aksjefond er solg/gjort opp i løpet av året. Fordringer Fordringene er oppført i balansen med fordringens pålydende. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER Bokført verdi av Skudenesgt. 8, består av bygg og tomt. NOTE 2 - EGENKAPITAL Egenkapital ,00 Årets overskudd ,00 Egenkapital ,00 Egenkapitalen er i sin helhet presentert som annen egenkapital.

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer