Levetidsforlengelse av Eldfisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levetidsforlengelse av Eldfisk"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året rundt Chamonix skikjøringens hovedstad

2 TEMA HØYT & LAVT Medarbeiderblad for LBO Nr. 1 april årgang Opplag: 1000 eks. LBO down under... s 4 LBO finalist til HMS-pris... s 7 Ledersamling... s 8 Levetidsforlengelse av Eldfisk... s 9 Prezioso in a nutshell... s 12 Så e det på an igjen... s 16 Jobben min: Johnny Brokstad... s 18 REDAKSJONEN ikuben: Samarbeid styrker industribedriftene... s 20 Offshore-befaring i Angola... s 23 Tove Hansen, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , HMS: Risikostyring... s 24 Portrettet: Torgeir Trondsen... s 26 Ansettelser på ModDecom... s 31 Kurssenteret: TT kurs året rundt... s 32 Neste skritt for tankinspeksjon... s 34 Chamonix skikjøringens hovedstad... s 35 Små grå... s 39 Janne Visnes, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Forsidebilde: Tor Solholm under monteringsarbeid i toppen av spiret på Eldfisk, kan vel defineres som arbeid i høyden. Foto: Gry K. Sletten 2

3 LEDER Vi har fått ny eier Torsdag 27. februar skjedde det. Da ble alle aksjene i Linjebygg Offshore AS (LBO) overtatt av Montecin Norway AS, et nyopprettet holdingselskap heleid av Montecin France. Montecin France eier også selskapet Prezioso med over ansatte og aktivitet i mange land. Eierne bak Montecin France er et av Europas ledende Private Equity (PE) selskaper Cinven (70 prosent), med hovedkontor i London, og Prezioso Management (30 prosent). Prezioso, med hovedkontor i Vienne ved Lyon, er altså nå vårt søsterselskap. Andre selskaper i gruppen er Ropetec (Cape Town) og Alpitec (Rio de Janeiro). I en artikkel i denne utgaven av Høyt & Lavt presenterer vår nye eier seg nærmere for dere. Som dere ser vil vi sammen med de andre selskapene i gruppen nå utgjøre et meget stort og slagkraftig miljø internasjonalt, både innenfor ISO-fag og tilkomstteknikk. LBO har en eierandel på 50,8 prosent i MainTech AS. Dette eierskapet vil ikke være påvirket av aksjeoverdragelsen i LBO, og fortsetter som før. De ansatte sin styrerepresentasjon i LBO vil også være uforandret. Ny styreleder i LBO er Magne Sveen. Han er opprinnelig fra Lesja, har lang erfaring fra internasjonal oljebransje (Schlumberger) og er bosatt i Paris. Magne vil bli behørig presentert i neste utgave av Høyt & Lavt. Istad AS hadde en eierandel på 91,3 prosent i LBO. Resten av aksjene var eid av ansatte, herunder selskapet Linjebygg Offshore Ansatte AS. I henhold til aksjonæravtalen mellom partene er alle disse aksjene nå innløst. Det vil si at Linjebygg Offshore Ansatte AS er tilført en del kapital. Det er opp til de styrende organer i Linjebygg Offshore Ansatte AS hva selskapet nå gjør, og selskapet vil selv informere sine aksjonærer om videre prosess. LBO vil fortsatt satse innenfor våre eksisterende forretningsområder, og norsk sokkel er vårt hjemmemarked. Det skal også satses videre på den organisasjonen og de etableringene vi har. Over tid vil det bli et tettere samarbeid mellom selskapene i gruppen, med formål å utnytte de enkeltes sterke sider til felles beste. Prezioso er store og har hatt gode resultater de seneste årene. De har også en internasjonal tilstedeværelse og erfaring som er interessant for LBO. Tilsvarende har LBO og MainTech kompetanse og teknologi som er interessante i Preziosos markeder. Selv om LBOs ansatte generelt ikke vil merke mye til dette eierskiftet, så blir det en del nytt for administrasjonen. Endringene går spesielt på rutiner og rapportering, og forberedelsene for dette er allerede i full gang. Imidlertid skal vi fortsatt ha felles IT-plattform med vår «gamle» eier Istad. I løpet av året blir det tatt beslutning på om det skal fortsette slik, eller om LBO skal over på ny IT-plattform fra neste år. Istad AS har vært en lokal og god eier for LBO i de ti årene som er gått siden de overtok aksjene fra Eltel Networks. Det var en tøff beslutning av energiselskapet Istad å gå inn i offshore den gangen, men ettertiden har vist at det var en riktig beslutning. Under Istads eierskap har LBO vokst mye, og vi har jevnt over også levert gode resultater. Det er all grunn til å takke Istad og deres ansatte for et meget godt samarbeid, og vi ønsker dem all mulig lykke til videre. Preziosos øverste organ, «Executive Committee», hadde nylig sitt kvartalsmøte i Norge. Flere fra LBOs og MainTechs ledelse deltok også i disse møtene, og mange saker av felles interesse ble drøftet. Alle er oppmerksomme på viktigheten av å forstå kulturforskjellene mellom land og selskaper. Verden kan ikke alltid forstås med utgangspunkt i norske forhold, for i mange tilfeller er det vi som er forskjellige fra resten av verden. På den annen side er det en forutsetning for suksess i Norge å takle de lokale forholdene her. En tett og god kommunikasjon er den beste strategien for å unngå misforståelser. Vi som har truffet ledelsen i Montecin og Prezioso sitter med et bilde av et profesjonelt team, og mennesker som ser veldig fram til å starte samarbeidet med oss i LBO. Kjøpet av aksjene i LBO har meget høyt fokus i hele gruppen, og vi ser at vi nå går inn i en spennende tid med nye muligheter for alle parter. Ikke minst gjelder dette også for våre kunder, som med dette kan regne med et enda sterkere LBO, med utvikling og vekst i fokus. En riktig god påske ønskes dere alle sammen! Kristoffer B. Jenssen 3

4 LBO down under Av Åge Vassdal LBO er godt i gang med sitt første EPCI skvalpesoneprosjekt i Australia. Etter at den første kontakten med kunden ConocoPhillips Australia ble etablert i august 2013, har prosjektet utviklet seg veldig positivt. Dette prosjektet er solgt inn av LBO Inc. i Houston. God timing på innsalg hos kunden i fjor høst gjør nå at LBO kan bidra med sin spesialkompetanse i skvalpesonen. Kunden har utfordringer i skvalpesonen i forbindelse med et større utviklingsprosjekt på offshorekomplekset Bayu-Undan. Dette feltet ligger midt mellom Australia og Øst-Timor i et felles område for disse to landene. Feltet skal utvides med to nye brønner i nærheten og disse skal tilknyttes produksjonsplattformen gjennom fleksible stigerør. Disse stigerørene skal trekkes inn på plattformen gjennom føringsrør i skvalpesonen som LBO skal installere i forkant. En mulighetsstudie ble gjennomført i løpet av fem uker i oktober 2013, mens første del av EPCI (engineering) ble tildelt i desember i fjor. Offshore utførelse blir sommeren En perfekt jobb Jobben er perfekt for LBO og midt i kjerneområdet Indonesia Øst-Timor Bayu-Undan feltet N Gassrør V Ø Darwin S Nordre territorium 4 Vest Australia

5 Engineeringsleder Ståle Karlsen (t.v.) på befaring på Bayu-Undan. Klatrere fra modifikasjonsleverandør gjør oppmåling i området LBO skal installere føringsrørene. 5

6 \\ Logistikken er nok den største utfordringen prosjektet står overfor siden prosjektet foregår på den andre siden av jorden \\ Perth sett fra Swan river. CEO i LBO Inc., Christian Hagen, sjekker strandlivet i Perth. av det som vi ønsker å bidra med i vår utenlandssatsing. Vi erstatter bruk av dykkere i skvalpesonen med vår teknologi. Prosjektet innebærer engineering og fabrikasjon av subsea glideklammer, modifisering av vårt Vertical Access Tool for å kunne gjøre installasjon på 22 meters dyp, lage arbeidsbeskrivelser og til slutt selve offshore utførelsen. Utreise til Bayu-Undan er fra Darwin i Australia. Turen går innom Øst-Timor hvor det byttes fra fly til helikopter. En stor utfordring i gjennomføringen av prosjektet er det tropiske klimaet som er på Bayu-Undan. Temperaturen kan komme opp i 40 plussgrader og luftfuktigheten er høy, mellom prosent. Det er stort fokus på å drikke mye for å unngå dehydrering. Dessuten må det tas jevnlige pauser i rom som har luftavkjøling installert. Operatøren har satt opp midlertidige luftavkjølte telt i nærheten av arbeidsområdet slik at det blir effektive pauser. LBO forutsetter at jobben skal ferdigstilles offshore i løpet av seks uker. Det planlegges med to skift, tre uker på hvert lag. Lagene består av fem operatører og en feltingeniør. Logistikken er nok den største utfordringen prosjektet står overfor siden prosjektet foregår på den andre siden av jorden og har en veldig stram tidsplan. Noe utstyr må fraktes med båt ettersom det er for stort og dyrt å kunne sendes med fly. Båttransporten til Australia tar omlag to måneder, som igjen vil si at utstyret måtte sendes allerede i midten av mars for at prosjektet skal kunne starte opp offshore i begynnelsen av juni. En del utstyr blir sendt med fly og noe blir kjøpt eller leid i Australia. Nytt marked Australia er et nytt og interessant marked for LBO. Mange av oljeinstallasjonene trenger vedlikehold og oppgraderinger både over og under vann. Kulturen offshore er ganske lik den vi finner i Norge med høy fokus på sikkerhet. Australiere er hyggelige folk som er lett å komme i kontakt med og enkle å kommunisere med. Videre er Australia kjent for et godt klima, oljehovedstaden Perth har blant annet cirka tre hundre soldager i året. Med et vellykket prosjekt kan det fort bli nye utfordringer å ta tak i på den andre siden av jorden. 6

7 LBO er finalist til HMS-pris Kameraheis for fjernstyrte inspeksjoner i høyden. Konsernsjefens HMS-pris Av Bård Lund Johansen LBO er en av fire finalister til Statoils HMS-pris. LBO har sikret seg en finaleplass for arbeidet vi høsten 2013 gjennomførte med videoinspeksjon av fire tanker ved Statoils gassbehandlingsanlegg på Kårstø. Det ble da utviklet nye systemer for å føre inn videoprober, pluss et system for å heise et fjernstyrt kamera opp på innsiden av de vertikale tankene. For dette arbeidet er altså LBO utpekt som kandidat for Statoils HMS-pris, som utdeles i forbindelse med konsernsjefens årlige toppledersamling. Deles ut i mars Det kom inn 71 forslag til Konsernsjefens HMS-pris. Prisen kan tildeles personer og grupper internt i Statoil og til leverandørselskaper. Leif Einar Hjortland (Principal Engineer Operation Statoil Kårstø WE), overbrakte oss nyheten om at LBO nå er blant de fire finalistene. HMS-prisen utdeles i slutten av mars. Konsernsjefens HMS-pris er etablert for å anerkjenne gode prestasjoner av Statoils ansatte og leverandører innenfor helse, miljø og sikkerhet. Den er et synlig bevis på Statoils forpliktelser innenfor HMS, og en viktig del av programmet som er etablert for å fremme HMS blant selskapets ansatte og leverandører. Konsernsjefens HMS-pris motiverer selskaper, grupper og enkeltpersoner til å undersøke og ta initiativet til aktiviteter som fremmer helse og sikkerhet blant ansatte og i samfunnet, og som beskytter miljøet der selskapet har virksomhet. Tidligere vinnere 2012 Well Control & Integrity, Technology, Drilling and Projects, Statoil 2011 Lokalt arbeidssenter, Canada 2010 Operativt treningssenter 2009 Kårstø prosessanlegg for gode HMSresultater innen både utbygging og drift 7

8 Turid Myhre. Per A. Sletnes, Olav Larsen, Rune Myhre og Olav Ormeset. Ledersamling 2014 Av Tove Grüner Kristiansen LBOs offshoreledere innen ISO-fagene er de som har den daglige ledelsen offshore. Dette er en viktig funksjon hvor ansvarsområdet omfatter personell, utstyr og ikke minst fremdrift i prosjektene. ISO ønsker å arrangere egne ledersamlinger innen offshoreledelse, blant annet for å samkjøre skiftene i større grad. I februar gikk startskuddet for første samling i Molde. I år er fokusområdene: Ansvar som leder, rollemodell og enhetsledelse Presentasjonsteknikk TQM, gjennomgang, QA Materiellhåndtering, bestilling, mottakskontroll og retur Timeføring, kontraktsformat, nøyaktighet Gjennomgang av fagprosedyrer med fagansvarlig HMS proaktiv og reaktivt arbeid, melding og håndtering av hendelser. Hvordan unngå hendelser? Erfaringsoverføring, hvordan skrive god «handover» til neste skift Motivere til ønsket atferd og godt samarbeid Håndtering av vanskelige samtaler Ulike bidragsytere er hentet inn til samlingen basert på de ulike tema på agendaen. Eksempelvis informerte prosjektleder om status i prosjektene og hvilke forventninger han har til LBO lederrollen. OPC, som sitter i en koordinerende rolle, gikk opp grensesnittet mot LBO lederfunksjonen. QA formidlet sin rolle i bedriften og hvordan kvalitetssystemet TQM er bygd opp og forventninger rundt bruken av dette. HMS gikk igjennom forventninger og fokusområder, mens lager og logistikk ga input på hvordan systemet skal brukes og hva slags rutiner de er avhengige av blir fulgt for at de skal kunne yte service til prosjektene på en effektiv og god måte. Viktig å møtes Det er viktig at det settes av tid til å møtes over bordet på denne måten slik at både «hav og land» får en større forståelse for hverandres utfordringer. Ikke minst får man muligheten til å bygge en felles forståelse for hvordan vi sammen kan bli enda bedre, spesielt for LBO lederne som har den utfordringen at de deler «en stilling». Likeledes gjør det at OPC er med på samlingen at partene blir enige om klare retningslinjer som vi mener vil være fordelaktig for prosjektene videre. Vi har nå gjennomført samlingen for alle LBO lederne på Draugen, og målet er at alle ISO offshoreledere i LBO skal ha vært med på denne samlingen innen utgangen av mai. Vi har virkelig tro på synlige resultater i etterkant av samlingene, og at dette vil løfte oss videre. Takk til alle for en engasjerende og god samling, og vel møtt til dere som skal på samlinger i tiden fremover. 8

9 Levetidsforlengelse av Eldfisk For tiden foregår det et storstilt prosjekt på Eldfisk som skal forlenge levetiden av feltet fram mot Dette innebærer blant annet bygging av plattformen Eldfisk 2/7 Sierra som skal knyttes til senteret med broer. 9

10 To spir, åtte barduner, to guidewirer og to lastwirer. Viktig med god planlegging før opprigging. Johan Svorkmo under innrigging av et rør i fakkelen. Av Gry Kristin Sletten Eldfisk er et oljefelt som ble satt i produksjon i 1979 og er det nest største av fire produserende felter i Ekofisk-området og blant de største på norsk sokkel. Feltet ligger i blokk 2/7, cirka 16 kilometer sør for Ekofisk, ikke langt fra britisk og dansk sokkel. Eldfisk-senteret består av plattformene Eldfisk 2/7 Alpha, Eldfisk 2/7 FTP og Eldfisk 2/7 Ester som er bundet sammen med broer. I tillegg er Eldfisk 2/7 Bravo lokalisert cirka seks kilometer nordvest for senteret. Levetidsforlengelse LBO bidrar i flere av aktivitetene i «levetidsforlengelsesprosjektet», kalt Eldfisk II-prosjektet. Vi samarbeider både med Aker, Rosenberg og Kværner Stord. Kværner Stord har blant annet kontrakten med hook-up av broene til den nye plattformen Eldfisk 2/7S. Det betyr at de har ansvaret for installasjon og montering av rør og struktur som skal binde sammen de to broene fra Eldfisk 2/7E til Eldfisk 2/7S. De to broene møtes i fundamentet til et fakkeltårn. Da det er dårlig med krandekning i dette området, er LBO leid inn til å assistere Kværner Stord med riggingen. Kompleks bruk av spir Etter noen hektiske vår- og sommermåneder i fjor, kom vi frem til en sammensatt løsning med bruk av både spir og guidewire. Med denne metoden opererer vi over et relativt stort område, vi kan løfte inn rør og struktur fra gangveien på broa, opp på toppen av broa og helt frem til installasjonsstedet i en operasjon. Denne måten å bruke spir på er noe mer kompleks enn det LBO har gjort tidligere, og vi fikk derfor aksept fra Kværner Stord til å mobilisere feltingeniør. I den forbindelse har jeg vært så heldig og fått to turer offshore. Først to uker i månedsskifte januar februar, så en uke i slutten av februar. For en ingeniør som stort sett sitter foran dataskjermen hele dagen var dette veldig lærerikt og interessant. En ting er å planlegge jobben med bruk av 3D-modeller og bilder, men det er noe helt annet å se hvordan ting fungerer i virkeligheten. I tillegg til å påse at oppsettet ble gjort i henhold til brukermanual og jobbpakker, fikk jeg også være med i arbeidslaget. Jeg fikk prøvd meg i arbeid med både fallsikring og tau. Så her ble kunnskapen fra TT-kurs og riggerkurs testet ut og jeg fikk føle på kroppen hvilke utfordringer offshorearbeidere opplever daglig. Denne kunnskapen gjør at jeg har utviklet meg som ingeniør og kan gjøre en enda bedre jobb i fremtidige prosjekt. Godt samhold I løpet av noen uker på Eldfisk fikk jeg være en del av offshore-miljøet, oppleve det gode samholdet blant LBOerne og bli litt bedre kjent med noen av de som skal lese og følge de jobbpakkene jeg er med på å skrive. Jeg ble veldig godt tatt imot, og jeg tror og håper at begge parter fikk litt bedre forståelse for hverandres utfordringer. Vi ingeniører kan gjøre en bedre jobb under planleggingen av jobber når vi har vært ute og sett hvilke utfordringer som dukker opp under utførelse. Og jeg tror også at det er bra for offshorearbeiderne å få litt mer innblikk i de utfordringer som prosjektteamet på land har. Greier vi å få til et godt samarbeid mellom de som planlegger og de som skal utføre jobben gjennom hele prosjektperioden, har vi garantert et suksessprosjekt. 10

11 \\ For en ingeniør som stort sett sitter foran dataskjermen hele dagen var dette veldig lærerikt og interessant.\\ Feltingeniør Gry Sletten og TT2-er Johan Svorkmo under montering av utstyr på utsiden av broa. 11

12 PREZIOSO A comprehensive offer, incorporating all of its customers protective and insulating coatings needs. Issues in the field of industrial maintenance: inspection of structures, surface preparation/coatings, industrial insulation, pas sive fire protection, and related access means scaffold ing & rope access. For the offshore oil & gas and nuclear industries, and also for industry in general: chemicals, pharma ceuticals, automotive, civil engineering, shipbuilding, agri-food, etc. As part of its mission, the Prezioso community strives for excellence in terms of safety, professionalism, respect and innovation. 12

13 Prezioso in a nutshell Prezioso designs and implements solutions for protective and insulation coatings and related access means to extend the life of industrial facilities and infrastructure. By Antoine Martinez and Mike Rundle Prezioso designs and implements solutions for protective and insulation coatings and related access means (scaffolding and rope access) to extend the life of industrial facilities and infrastructure. Today, Prezioso is considered to be a leader in its target markets. After almost 60 years of activity, the group has built up a portfolio of prestigious and demanding customers: Total, Exxon, BP, EDF, Eiffage, Vinci, Technip, KBR, JGC, Daewoo, SNCF and RATP, to name a few of them. Strong presence in France and worldwide Prezioso has now become one of the key global players in its target markets. The group generates more than 50% of its turnover outside of Europe (particularly in Africa, the United Arab Emirates and Brazil). Its customers confidence has been essential in the development of the group and has enabled it to grow and reinforce its international presence over the years. Africa Prezioso has a long history in Africa: since the end of the 1970s, Prezioso has partnered with most of the major oil & gas companies active on the continent. Its relationship with these companies as well as African National Oil Companies has been constantly developing thanks to Prezioso s very proactive approach to local content. Prezioso recruits, train and qualify/certify local employees to international standards, especially in Angola, Nigeria, Congo and Gabon, but also in South Africa, Cameroon, Ghana and Namibia. The Middle East and the United Arab Emirates The United Arab Emirates is an important market for Prezioso. In this region, the name Prezioso is synonymous with one of Abu Dhabi s oldest painting and coating companies. This is just one of the reasons why, since its new development in the region through its partnership with Emdad in 2009, Prezioso has enjoyed an outstanding reputation among all of its customers, particularly those that 13

14 are members of ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), which includes the main contracting authorities in the oil and gas sector. Prezioso now occupies a strong position in a market where quality of service is paramount. Brazil After completing several major South American projects and creating a number of local subsidiaries, Prezioso wanted to become more involved in this region; a breeding ground for new ideas and a land of opportunities. To lay the foundations for lasting development on the South American continent, Prezioso decided to concentrate its activity on the Brazilian market. Prezioso now has a fully operational entity: providing services in the fields of coating, insulation and scaffolding with IRATA Rope Access certified technicians. France and Europe About 50% of Prezioso s activity is generated in Europe, particularly France, where the group enjoys a leading market share position and invests heavily. Several large-scale projects have recently enabled some of the group s major and historically important customers to maintain their confidence: stripping work and the application of anticorrosion coatings on two new offshore platforms for clients Total and Eiffage at Fos-sur-Mer in , the provision of industrial insulation solutions integral in the construction of a new LNG terminal in Dunkirk for EDF this year, or the painting of the La Mulatière viaduct for RFF/ SNCF. Working on complex projects in harsh environments Prezioso has built its reputation on the provision of expert services on offshore oil assets and nuclear power plants; facilities in which professionalism and thoroughness are not mere options. The group s General Management is keen to emphasise this point: Our employees act responsibly and take the initiative to provide their customers with the technical and economic solutions to meet their needs, while keeping perfect control over risks. In 2013, the Prezioso group employed more than 3,600 people worldwide and generated revenues of over 370 million. And over the next five years, the needs of the markets served by Prezioso in the oil & gas and nuclear industries should continue to develop, both in volume and type, says 14

15 Erwoan Naour, group CEO. Safety Safety is one of the Prezioso group s core values and in 2014, the group deployed its safety Golden Rules. The idea behind this approach is simple but fundamental: preserving the life and health of Prezioso group employees. These Golden Rules provide a common repository; they embody the individual commitment of each employee to comply with the group s code of values in the area of safety. They are therefore addressed to everyone who is a part of the Prezioso Community and they affect all of its activities. Total s Girassol FPSO, Angola Since 2009, Prezioso Angola has been delivering the iconic Girassol FPSO revamping operation, for Total E&P Angola. For this massive structure incorporating production and storage facilities, the Total wanted to involve a specialist in the protection of structures, capable of carrying out a complete revamping on an unprecedented scale whilst the FPSO was in full production offshore. The Girassol project is clearly unlike any other: it involves a substantial team of people and all the trades Prezioso is able to deploy. In 2013 for example, Prezioso faced a new challenge: how to meet its customer s increased demand from the project team. Prezioso s response was to quintuple the number of staff on site, integrating successfully more than 400 additional employees! EDF s third generation nuclear reactor, Flamanville For the construction of its third generation nuclear reactor in Flamanville, EDF selected Prezioso for all coating operations. After the initial site preparation work in 2006, the construction of the EPR (European Pressurised Reactor) began in December 2007 and is now continuing at a growing pace. Prezioso has fully committed itself to the project, working closely with EDF and all other principals. For the first EPR to be built on French soil, the levels of requirement and excellence were and are still extremely high, both in terms of construction quality but also in terms of safety. Prezioso has been present on the EPR site since Its activity mainly involves coating of all buildings, and more specifically coating of concrete (walls, ceilings and floors) as well as materials and equipment. The group also provides all associated scaffolding. 15

16 Njord A: «Så e det på an igjen» Av Lars Bae «Så e det på an igjen» sang Jan Eggum på nittitallet. Det er tvilsomt om bergenseren tenkte på Njord A da han skrev teksten, selv om den kom ut samme år som plattformen startet produksjon. Men teksten er dekkende for vår del i 2013 og I 2012 ble det utført omfattende vedlikeholdsarbeid på dekksrammen under hoveddekk. I den forbindelse ble det gjort funn som ble kartlagt, utbedret og dokumentert. Den gangen hadde LBO hovedentreprisen og arbeidsledelse på jobben der hovedvekt lå på stillas og overflatearbeid. Jobben ble utført med høy kvalitet til rett tid og uten HMS-hendelser. Etter dekksrammeprosjekt i 2012 ble Det Norske Veritas, DNV, engasjert av Statoil til å lage en ny globalmodell, SRS Structural Reanalyses System, for å kvalitetssikre eksisterende modell. Ny modell laget av DNV viste seg å ha god korrelasjon med funn avdekket i Basert på denne modellen ble det gjort reanalyser som viser at Njord ikke har tilstrekkelig strukturell kapasitet. Strukturforsterkninger er nødvendig for å tilfredsstille myndighetskrav, ref. Innretningsforskriften 56, Norsok N-001. Statoil måtte derfor gjøre nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhetsmargin for strukturell kapasitet. En normal driftsituasjon for Njord A vil ikke kunne gjenopptas før strukturforsterkninger er utført. Aibel som har V&M kontrakten fikk oppdraget med å gjennomføre forsterkningene på grunnlag av analyseresultat fra DNV. Mens dette pågår er plattformen nedstengt og boreprogram satt på vent. Ekstremvær Som ISO kontraktør fikk vi assistanse med stillas under hele plattformen og overflatearbeid i hele dekksforsterkningsprosjektet. I tillegg måtte noe isolasjon fjernes under plattformen. «Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig, er å utsette det», sa Churchill. Det rådet var ikke nødvendig i dette tilfellet. Som om det ikke var nok utfordringer forrige gang, syntes oppdragsgiveren at de måtte legge inn en ekstra vri denne gangen. Nå skulle det bygges heldekkende hengende stillas under dekk gjennom vinterhalvåret i Norskehavet. Tidligere nevnte dekksrammeprosjekt var fra april til oktober. Prosjektet startet opp på senhøsten 2013 og værgudene var med oss den første tiden. Men i desember syntes de det fikk være nok og dro til med ekstremvær. Statoil hadde satt ekstra kriterier for total nedbemanning av plattformen i forbindelse med de strukturelle begrensingene bare uka før ekstremværet kom. Kriteriene ble satt ved såkalte tiårsbølger. Muligheten for dette var relativt liten, men en lørdag i november kom varslet som var utenfor grensene, og plattformsjefen hadde ikke annet valg enn å demobilisere alt personell. Dette har aldri før vært gjort på norsk sokkel. I ettertid viste det seg at bølger og vind faktisk hadde vært høyere enn prognosene hadde meldt. Spennende uker Det tok to uker før personell kunne reise ut for å starte opp plattformen. Dette var to spennende uker for oss i forhold til å vite hvor mye skade det var på stillaset under dekk. Vi hadde kun noen uskarpe bilder som var tatt fra en supplybåt. Disse antydet en del skader, men sannsynligvis mindre enn ventet. De to ukene ble brukt godt i forhold til å planlegge reparasjon av stillas og sette gode matriser og kriterier for videre arbeid på stillaset. Skader var hovedsakelig plank som var tatt av bølger og annet materiell som var blitt belastet av sjø. Omfanget utgjorde rundt 15 prosent og var utbedret i løpet av noen uker. I skrivende stund har vi bygd fase 1 og 2 som er stillas rundt under hele dekket fra søyle til søyle, samt halve dekket mellom søylene. Når fase 3 er ferdig i løpet av våren er hele dekket under plattformen dekket av stillas. LBOs overflatefolk er i full sving med sandblåsing og Aibel sveiser for fulle mugger. Prosjektet går over all forventning og samarbeidet LBO/Aibel er eksemplarisk. HMS tallene taler for seg selv med null hendelser så langt. Noen påstår at det er når det går bra at man senker skuldrene, så her er det viktig å holde like bra fokus fremover. 16

17 Prosjektet Strukturforsterkninger må gjøres før driftsettelse, og er inndelt i følgende faser: Fase 1: Hovedbjelker Fase 2: Sekundærbjelker Fase 3: Dekks- plate/bjelker Fase 4: Verifisering/utbedring av dekksgjennomføringer Fase 5: Verifisering/utbedring av knutepunkt + maling og nedrigging Det skal gjennomføres påsveising av stivere / forsterkning av hoveddekksbærere Arbeidssted: På hengestillas under dekk Tallfakta: Sandblåsing pågår dag/natt. Vi bruker Pinovo-utstyr for å redusere utfordringen rundt støv- og støyproblematikken. Induksjon er også vurdert. Stillas: 215 tonn totalt på riggen. Ca. 170 tonn på dekks-ramma (Fase 1 + 2) inkl. lasteramper og nedganger. Gir omlag 2900 m2, og ca m3. Fase 3 ikke besluttet pr. i dag angående utvidelse av stillas. Mulig det må rives på Fase 1 og 2 før vi får dra til Fase 3 på stillas. Timer: LBO har brukt ca timer offshore i Fase 1 (da er maling og rivning av stillas trukket ut og lagt over i en senere fase). Fase 2 er estimert til ca LBO timer og Fase 3 vil lande på det samme. Det er ennå usikkert hvor mye som vil gå med i Fase 4 og 5. Scenarioer for Njord A etter prosjektet: Fortsette produksjonen med Njord A etter å ha forsterket dekket og samtidig se etter alternative løsninger for å fortsette boringen på feltet. Ta Njord A-plattformen til land etter det pågående forsterkningsarbeidet for å styrke strukturen eller erstattet skroget. Bygge en helt ny Njord-plattform eller FPSO. 17

18 JOBBEN MIN av Anne Vik Pettersson Navn: Johnny Brokstad Alder: 43 år Stilling: LBO Leder Offshore Arbeidssted: EKOFISK Hvordan er en vanlig arbeidsdag på jobben din? En vanlig dag er som regel variert og uforutsigbar. Vi har ofte to tre lag som jobber for ConocoPhillips drift og har mange små og store jobber som krever planlegging. Det må sjekkes om vi får tilgang til arbeidsplassen, om det er kommet materiell for jobben, det skal skrives arbeidstillatelser, og bestilles shuttel i mange tilfeller. Når det er gjort får vi ofte telefon om en hastejobb. Da er det bare å sette de planlagte jobbene på vent, og skrive nye arbeidstillatelser. Hvordan havnet du i denne jobben? Jeg har faktisk hatt hele mitt yrkesaktive liv i AS Linjebygg / LBO. Allerede som 16-åring fikk jeg sommerjobb med skogrydding. Året etter fikk jeg tilbud om fast jobb som linjearbeider. Senere som formann og sikrings-leder i LBO. Siden 2005 har jeg jobbet som LBO Leder offshore. Har du noen gang vært inne på tanken om en annen yrkesvei? Nei. Om ti år, hva gjør du da? Det vil jeg helst ikke vite. Håper jeg har det like bra som nå. 18

19 Hvordan ser jobbhverdagen til kollegene dine ut? I denne spalten i H&L presenterer vi en av dine kolleger. Denne gang: Johnny Brokstad Hvem på jobben din fortjener en blomst? Jeg mener de som jobber på Plan/Rotasjon fortjener en blomst. Hva er det beste ved jobben din, og hva er det du liker minst? Det beste er variasjonen og fritida. Det verste er å gå glipp av bursdagene til ungene og å være borte fra de i jula, og det å være så langt borte om det skulle skje noe hjemme. Hvordan er en perfekt fridag for deg? En varm sommerdag på hytta sammen med familie og venner, med grilling og bading. Har du noen hobbyer? Ja, litt for mange faktisk. Det går mest i jakt, ski, fotball og sykkel. 19

20 Samarbeid styrker industribedriftene ikuben med Hilde Aspås i spissen jobber for å styrke konkurranseevnen til de 19 industribedriftene som er med i klyngen. ikuben er en ny industriklynge som skal styrke samarbeidet mellom industribedriftene i Romsdal og Nordmøre. 19 bedrifter, blant dem LBO, er aktivt med i ikuben. Av Anne Vik Pettersson Fakta ikuben: En samhandlingsarena av 19 internasjonalt orienterte industribedrifter i Romsdal og på Nordmøre Innovasjonsprosjekter, kurs og seminarer skal styrke bedriftenes kompetanse innen kjerneområdene materialteknologi og logistikk Målet for ikuben er gjennom samarbeid å styrke konkurranseevnen til hver enkelt detakerbedrift Vi er nå inne i vårt tredje år og utviklingen av organisasjonen er veldig positiv. Vi har skapt hele sju FoU-prosjekter til nå, og det er veldig mye for en organisasjon på vår størrelse, forteller Hilde Aspås som har vært daglig leder av ikuben i to år. Hun kom fra stillingen som daglig leder og medeier i Geovest- Haugland. Aspås er utdannet biolog og begynte jobbkarrieren hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Men hun har tatt de utfordringene som arbeidslivet har bydd på, og har dermed havnet i den stillingen hun har i dag. Selve ideen om ikuben oppsto for fem år siden da noen av lederne i industribedriftene i Molde kom sammen og luftet tanken om mer samarbeid mellom bedriftene. Et toårig forprosjekt av ikuben startet i

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

Fra X3M til Aker Solutions

Fra X3M til Aker Solutions Fra X3M til Aker Solutions Sparebanken Narvik, 6. september 2012 Stig Karlsen Manager Aker Solutions i Narvik 2012 Aker Solutions X3M Invent AS Etablert i 2000 Avdelingskontor i Abu Dhabi i 2001 Salg og

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

ikuben innovativ, internasjonal industri

ikuben innovativ, internasjonal industri ikuben innovativ, internasjonal industri Fylkestinget 24.04.2013 Hilde Aspås, daglig leder Deltakerbedrifter Næringsklyngen ikuben Konkurranseutsatt, internasjonal industri med samarbeidsvilje Leverandører

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv?

Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv? Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv? Innlegg i forkant av workshop vedrørende Nasjonal strategi for standardisering Are Larsen Otterdal 9. mai 2007 Jobbet med produktsamsvar i hele

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde 10.05.2016 ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde Stein Berg Oshaug Adm direktør Oshaug Metall AS :arena for vekst Stein Berg Oshaug Adm dir Oshaug Metall AS Styreleder ikuben RB 25. mai 2010

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014. Edit this text for your title

Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014. Edit this text for your title Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014 Edit this text for your title Edit this text for your sub-title Presenter name, location, date etc. Jan Arne Berg Daglig leder Kværner Piping Technology as

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Erfa møte Arendal

Erfa møte Arendal Erfa møte Arendal 14.12.2015 Anne-Grete Ellingsen CEO GCE NODE Value Creation in the GCE NODE Industrial classification of the Node Members. The relative size of each segment is weighted to the total value

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund

Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund Risikostyring og beredskap Aibel Haugesund 25.09.2014 Kari Svendsbø HMS leder Aibel AS About Aibel Aibel AS is a leading supplier of services related to oil, gas and renewable energy. The company has approx

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G AAK Group i høyden og i dybden Bakgrunn og utvikling Aak Fjellsportsenter stiftet 2. april 1987 som et senter for klatring og fjellsport. Første selskap til å introdusere og få aksept fra myndigheter og

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

NORWAY. powering solutions

NORWAY. powering solutions NORWAY NYSKAPING OG INNOVASJON I KLYNGER Inkubatorledersamling Verdal 7.11.2013 Viggo Iversen Prosjektleder Proneo AS Daglig leder Windcluster Norway Tema Kort om Windcluster Norway Hvorfor ledes det

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com

Detaljer