Levetidsforlengelse av Eldfisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levetidsforlengelse av Eldfisk"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året rundt Chamonix skikjøringens hovedstad

2 TEMA HØYT & LAVT Medarbeiderblad for LBO Nr. 1 april årgang Opplag: 1000 eks. LBO down under... s 4 LBO finalist til HMS-pris... s 7 Ledersamling... s 8 Levetidsforlengelse av Eldfisk... s 9 Prezioso in a nutshell... s 12 Så e det på an igjen... s 16 Jobben min: Johnny Brokstad... s 18 REDAKSJONEN ikuben: Samarbeid styrker industribedriftene... s 20 Offshore-befaring i Angola... s 23 Tove Hansen, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , HMS: Risikostyring... s 24 Portrettet: Torgeir Trondsen... s 26 Ansettelser på ModDecom... s 31 Kurssenteret: TT kurs året rundt... s 32 Neste skritt for tankinspeksjon... s 34 Chamonix skikjøringens hovedstad... s 35 Små grå... s 39 Janne Visnes, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Forsidebilde: Tor Solholm under monteringsarbeid i toppen av spiret på Eldfisk, kan vel defineres som arbeid i høyden. Foto: Gry K. Sletten 2

3 LEDER Vi har fått ny eier Torsdag 27. februar skjedde det. Da ble alle aksjene i Linjebygg Offshore AS (LBO) overtatt av Montecin Norway AS, et nyopprettet holdingselskap heleid av Montecin France. Montecin France eier også selskapet Prezioso med over ansatte og aktivitet i mange land. Eierne bak Montecin France er et av Europas ledende Private Equity (PE) selskaper Cinven (70 prosent), med hovedkontor i London, og Prezioso Management (30 prosent). Prezioso, med hovedkontor i Vienne ved Lyon, er altså nå vårt søsterselskap. Andre selskaper i gruppen er Ropetec (Cape Town) og Alpitec (Rio de Janeiro). I en artikkel i denne utgaven av Høyt & Lavt presenterer vår nye eier seg nærmere for dere. Som dere ser vil vi sammen med de andre selskapene i gruppen nå utgjøre et meget stort og slagkraftig miljø internasjonalt, både innenfor ISO-fag og tilkomstteknikk. LBO har en eierandel på 50,8 prosent i MainTech AS. Dette eierskapet vil ikke være påvirket av aksjeoverdragelsen i LBO, og fortsetter som før. De ansatte sin styrerepresentasjon i LBO vil også være uforandret. Ny styreleder i LBO er Magne Sveen. Han er opprinnelig fra Lesja, har lang erfaring fra internasjonal oljebransje (Schlumberger) og er bosatt i Paris. Magne vil bli behørig presentert i neste utgave av Høyt & Lavt. Istad AS hadde en eierandel på 91,3 prosent i LBO. Resten av aksjene var eid av ansatte, herunder selskapet Linjebygg Offshore Ansatte AS. I henhold til aksjonæravtalen mellom partene er alle disse aksjene nå innløst. Det vil si at Linjebygg Offshore Ansatte AS er tilført en del kapital. Det er opp til de styrende organer i Linjebygg Offshore Ansatte AS hva selskapet nå gjør, og selskapet vil selv informere sine aksjonærer om videre prosess. LBO vil fortsatt satse innenfor våre eksisterende forretningsområder, og norsk sokkel er vårt hjemmemarked. Det skal også satses videre på den organisasjonen og de etableringene vi har. Over tid vil det bli et tettere samarbeid mellom selskapene i gruppen, med formål å utnytte de enkeltes sterke sider til felles beste. Prezioso er store og har hatt gode resultater de seneste årene. De har også en internasjonal tilstedeværelse og erfaring som er interessant for LBO. Tilsvarende har LBO og MainTech kompetanse og teknologi som er interessante i Preziosos markeder. Selv om LBOs ansatte generelt ikke vil merke mye til dette eierskiftet, så blir det en del nytt for administrasjonen. Endringene går spesielt på rutiner og rapportering, og forberedelsene for dette er allerede i full gang. Imidlertid skal vi fortsatt ha felles IT-plattform med vår «gamle» eier Istad. I løpet av året blir det tatt beslutning på om det skal fortsette slik, eller om LBO skal over på ny IT-plattform fra neste år. Istad AS har vært en lokal og god eier for LBO i de ti årene som er gått siden de overtok aksjene fra Eltel Networks. Det var en tøff beslutning av energiselskapet Istad å gå inn i offshore den gangen, men ettertiden har vist at det var en riktig beslutning. Under Istads eierskap har LBO vokst mye, og vi har jevnt over også levert gode resultater. Det er all grunn til å takke Istad og deres ansatte for et meget godt samarbeid, og vi ønsker dem all mulig lykke til videre. Preziosos øverste organ, «Executive Committee», hadde nylig sitt kvartalsmøte i Norge. Flere fra LBOs og MainTechs ledelse deltok også i disse møtene, og mange saker av felles interesse ble drøftet. Alle er oppmerksomme på viktigheten av å forstå kulturforskjellene mellom land og selskaper. Verden kan ikke alltid forstås med utgangspunkt i norske forhold, for i mange tilfeller er det vi som er forskjellige fra resten av verden. På den annen side er det en forutsetning for suksess i Norge å takle de lokale forholdene her. En tett og god kommunikasjon er den beste strategien for å unngå misforståelser. Vi som har truffet ledelsen i Montecin og Prezioso sitter med et bilde av et profesjonelt team, og mennesker som ser veldig fram til å starte samarbeidet med oss i LBO. Kjøpet av aksjene i LBO har meget høyt fokus i hele gruppen, og vi ser at vi nå går inn i en spennende tid med nye muligheter for alle parter. Ikke minst gjelder dette også for våre kunder, som med dette kan regne med et enda sterkere LBO, med utvikling og vekst i fokus. En riktig god påske ønskes dere alle sammen! Kristoffer B. Jenssen 3

4 LBO down under Av Åge Vassdal LBO er godt i gang med sitt første EPCI skvalpesoneprosjekt i Australia. Etter at den første kontakten med kunden ConocoPhillips Australia ble etablert i august 2013, har prosjektet utviklet seg veldig positivt. Dette prosjektet er solgt inn av LBO Inc. i Houston. God timing på innsalg hos kunden i fjor høst gjør nå at LBO kan bidra med sin spesialkompetanse i skvalpesonen. Kunden har utfordringer i skvalpesonen i forbindelse med et større utviklingsprosjekt på offshorekomplekset Bayu-Undan. Dette feltet ligger midt mellom Australia og Øst-Timor i et felles område for disse to landene. Feltet skal utvides med to nye brønner i nærheten og disse skal tilknyttes produksjonsplattformen gjennom fleksible stigerør. Disse stigerørene skal trekkes inn på plattformen gjennom føringsrør i skvalpesonen som LBO skal installere i forkant. En mulighetsstudie ble gjennomført i løpet av fem uker i oktober 2013, mens første del av EPCI (engineering) ble tildelt i desember i fjor. Offshore utførelse blir sommeren En perfekt jobb Jobben er perfekt for LBO og midt i kjerneområdet Indonesia Øst-Timor Bayu-Undan feltet N Gassrør V Ø Darwin S Nordre territorium 4 Vest Australia

5 Engineeringsleder Ståle Karlsen (t.v.) på befaring på Bayu-Undan. Klatrere fra modifikasjonsleverandør gjør oppmåling i området LBO skal installere føringsrørene. 5

6 \\ Logistikken er nok den største utfordringen prosjektet står overfor siden prosjektet foregår på den andre siden av jorden \\ Perth sett fra Swan river. CEO i LBO Inc., Christian Hagen, sjekker strandlivet i Perth. av det som vi ønsker å bidra med i vår utenlandssatsing. Vi erstatter bruk av dykkere i skvalpesonen med vår teknologi. Prosjektet innebærer engineering og fabrikasjon av subsea glideklammer, modifisering av vårt Vertical Access Tool for å kunne gjøre installasjon på 22 meters dyp, lage arbeidsbeskrivelser og til slutt selve offshore utførelsen. Utreise til Bayu-Undan er fra Darwin i Australia. Turen går innom Øst-Timor hvor det byttes fra fly til helikopter. En stor utfordring i gjennomføringen av prosjektet er det tropiske klimaet som er på Bayu-Undan. Temperaturen kan komme opp i 40 plussgrader og luftfuktigheten er høy, mellom prosent. Det er stort fokus på å drikke mye for å unngå dehydrering. Dessuten må det tas jevnlige pauser i rom som har luftavkjøling installert. Operatøren har satt opp midlertidige luftavkjølte telt i nærheten av arbeidsområdet slik at det blir effektive pauser. LBO forutsetter at jobben skal ferdigstilles offshore i løpet av seks uker. Det planlegges med to skift, tre uker på hvert lag. Lagene består av fem operatører og en feltingeniør. Logistikken er nok den største utfordringen prosjektet står overfor siden prosjektet foregår på den andre siden av jorden og har en veldig stram tidsplan. Noe utstyr må fraktes med båt ettersom det er for stort og dyrt å kunne sendes med fly. Båttransporten til Australia tar omlag to måneder, som igjen vil si at utstyret måtte sendes allerede i midten av mars for at prosjektet skal kunne starte opp offshore i begynnelsen av juni. En del utstyr blir sendt med fly og noe blir kjøpt eller leid i Australia. Nytt marked Australia er et nytt og interessant marked for LBO. Mange av oljeinstallasjonene trenger vedlikehold og oppgraderinger både over og under vann. Kulturen offshore er ganske lik den vi finner i Norge med høy fokus på sikkerhet. Australiere er hyggelige folk som er lett å komme i kontakt med og enkle å kommunisere med. Videre er Australia kjent for et godt klima, oljehovedstaden Perth har blant annet cirka tre hundre soldager i året. Med et vellykket prosjekt kan det fort bli nye utfordringer å ta tak i på den andre siden av jorden. 6

7 LBO er finalist til HMS-pris Kameraheis for fjernstyrte inspeksjoner i høyden. Konsernsjefens HMS-pris Av Bård Lund Johansen LBO er en av fire finalister til Statoils HMS-pris. LBO har sikret seg en finaleplass for arbeidet vi høsten 2013 gjennomførte med videoinspeksjon av fire tanker ved Statoils gassbehandlingsanlegg på Kårstø. Det ble da utviklet nye systemer for å føre inn videoprober, pluss et system for å heise et fjernstyrt kamera opp på innsiden av de vertikale tankene. For dette arbeidet er altså LBO utpekt som kandidat for Statoils HMS-pris, som utdeles i forbindelse med konsernsjefens årlige toppledersamling. Deles ut i mars Det kom inn 71 forslag til Konsernsjefens HMS-pris. Prisen kan tildeles personer og grupper internt i Statoil og til leverandørselskaper. Leif Einar Hjortland (Principal Engineer Operation Statoil Kårstø WE), overbrakte oss nyheten om at LBO nå er blant de fire finalistene. HMS-prisen utdeles i slutten av mars. Konsernsjefens HMS-pris er etablert for å anerkjenne gode prestasjoner av Statoils ansatte og leverandører innenfor helse, miljø og sikkerhet. Den er et synlig bevis på Statoils forpliktelser innenfor HMS, og en viktig del av programmet som er etablert for å fremme HMS blant selskapets ansatte og leverandører. Konsernsjefens HMS-pris motiverer selskaper, grupper og enkeltpersoner til å undersøke og ta initiativet til aktiviteter som fremmer helse og sikkerhet blant ansatte og i samfunnet, og som beskytter miljøet der selskapet har virksomhet. Tidligere vinnere 2012 Well Control & Integrity, Technology, Drilling and Projects, Statoil 2011 Lokalt arbeidssenter, Canada 2010 Operativt treningssenter 2009 Kårstø prosessanlegg for gode HMSresultater innen både utbygging og drift 7

8 Turid Myhre. Per A. Sletnes, Olav Larsen, Rune Myhre og Olav Ormeset. Ledersamling 2014 Av Tove Grüner Kristiansen LBOs offshoreledere innen ISO-fagene er de som har den daglige ledelsen offshore. Dette er en viktig funksjon hvor ansvarsområdet omfatter personell, utstyr og ikke minst fremdrift i prosjektene. ISO ønsker å arrangere egne ledersamlinger innen offshoreledelse, blant annet for å samkjøre skiftene i større grad. I februar gikk startskuddet for første samling i Molde. I år er fokusområdene: Ansvar som leder, rollemodell og enhetsledelse Presentasjonsteknikk TQM, gjennomgang, QA Materiellhåndtering, bestilling, mottakskontroll og retur Timeføring, kontraktsformat, nøyaktighet Gjennomgang av fagprosedyrer med fagansvarlig HMS proaktiv og reaktivt arbeid, melding og håndtering av hendelser. Hvordan unngå hendelser? Erfaringsoverføring, hvordan skrive god «handover» til neste skift Motivere til ønsket atferd og godt samarbeid Håndtering av vanskelige samtaler Ulike bidragsytere er hentet inn til samlingen basert på de ulike tema på agendaen. Eksempelvis informerte prosjektleder om status i prosjektene og hvilke forventninger han har til LBO lederrollen. OPC, som sitter i en koordinerende rolle, gikk opp grensesnittet mot LBO lederfunksjonen. QA formidlet sin rolle i bedriften og hvordan kvalitetssystemet TQM er bygd opp og forventninger rundt bruken av dette. HMS gikk igjennom forventninger og fokusområder, mens lager og logistikk ga input på hvordan systemet skal brukes og hva slags rutiner de er avhengige av blir fulgt for at de skal kunne yte service til prosjektene på en effektiv og god måte. Viktig å møtes Det er viktig at det settes av tid til å møtes over bordet på denne måten slik at både «hav og land» får en større forståelse for hverandres utfordringer. Ikke minst får man muligheten til å bygge en felles forståelse for hvordan vi sammen kan bli enda bedre, spesielt for LBO lederne som har den utfordringen at de deler «en stilling». Likeledes gjør det at OPC er med på samlingen at partene blir enige om klare retningslinjer som vi mener vil være fordelaktig for prosjektene videre. Vi har nå gjennomført samlingen for alle LBO lederne på Draugen, og målet er at alle ISO offshoreledere i LBO skal ha vært med på denne samlingen innen utgangen av mai. Vi har virkelig tro på synlige resultater i etterkant av samlingene, og at dette vil løfte oss videre. Takk til alle for en engasjerende og god samling, og vel møtt til dere som skal på samlinger i tiden fremover. 8

9 Levetidsforlengelse av Eldfisk For tiden foregår det et storstilt prosjekt på Eldfisk som skal forlenge levetiden av feltet fram mot Dette innebærer blant annet bygging av plattformen Eldfisk 2/7 Sierra som skal knyttes til senteret med broer. 9

10 To spir, åtte barduner, to guidewirer og to lastwirer. Viktig med god planlegging før opprigging. Johan Svorkmo under innrigging av et rør i fakkelen. Av Gry Kristin Sletten Eldfisk er et oljefelt som ble satt i produksjon i 1979 og er det nest største av fire produserende felter i Ekofisk-området og blant de største på norsk sokkel. Feltet ligger i blokk 2/7, cirka 16 kilometer sør for Ekofisk, ikke langt fra britisk og dansk sokkel. Eldfisk-senteret består av plattformene Eldfisk 2/7 Alpha, Eldfisk 2/7 FTP og Eldfisk 2/7 Ester som er bundet sammen med broer. I tillegg er Eldfisk 2/7 Bravo lokalisert cirka seks kilometer nordvest for senteret. Levetidsforlengelse LBO bidrar i flere av aktivitetene i «levetidsforlengelsesprosjektet», kalt Eldfisk II-prosjektet. Vi samarbeider både med Aker, Rosenberg og Kværner Stord. Kværner Stord har blant annet kontrakten med hook-up av broene til den nye plattformen Eldfisk 2/7S. Det betyr at de har ansvaret for installasjon og montering av rør og struktur som skal binde sammen de to broene fra Eldfisk 2/7E til Eldfisk 2/7S. De to broene møtes i fundamentet til et fakkeltårn. Da det er dårlig med krandekning i dette området, er LBO leid inn til å assistere Kværner Stord med riggingen. Kompleks bruk av spir Etter noen hektiske vår- og sommermåneder i fjor, kom vi frem til en sammensatt løsning med bruk av både spir og guidewire. Med denne metoden opererer vi over et relativt stort område, vi kan løfte inn rør og struktur fra gangveien på broa, opp på toppen av broa og helt frem til installasjonsstedet i en operasjon. Denne måten å bruke spir på er noe mer kompleks enn det LBO har gjort tidligere, og vi fikk derfor aksept fra Kværner Stord til å mobilisere feltingeniør. I den forbindelse har jeg vært så heldig og fått to turer offshore. Først to uker i månedsskifte januar februar, så en uke i slutten av februar. For en ingeniør som stort sett sitter foran dataskjermen hele dagen var dette veldig lærerikt og interessant. En ting er å planlegge jobben med bruk av 3D-modeller og bilder, men det er noe helt annet å se hvordan ting fungerer i virkeligheten. I tillegg til å påse at oppsettet ble gjort i henhold til brukermanual og jobbpakker, fikk jeg også være med i arbeidslaget. Jeg fikk prøvd meg i arbeid med både fallsikring og tau. Så her ble kunnskapen fra TT-kurs og riggerkurs testet ut og jeg fikk føle på kroppen hvilke utfordringer offshorearbeidere opplever daglig. Denne kunnskapen gjør at jeg har utviklet meg som ingeniør og kan gjøre en enda bedre jobb i fremtidige prosjekt. Godt samhold I løpet av noen uker på Eldfisk fikk jeg være en del av offshore-miljøet, oppleve det gode samholdet blant LBOerne og bli litt bedre kjent med noen av de som skal lese og følge de jobbpakkene jeg er med på å skrive. Jeg ble veldig godt tatt imot, og jeg tror og håper at begge parter fikk litt bedre forståelse for hverandres utfordringer. Vi ingeniører kan gjøre en bedre jobb under planleggingen av jobber når vi har vært ute og sett hvilke utfordringer som dukker opp under utførelse. Og jeg tror også at det er bra for offshorearbeiderne å få litt mer innblikk i de utfordringer som prosjektteamet på land har. Greier vi å få til et godt samarbeid mellom de som planlegger og de som skal utføre jobben gjennom hele prosjektperioden, har vi garantert et suksessprosjekt. 10

11 \\ For en ingeniør som stort sett sitter foran dataskjermen hele dagen var dette veldig lærerikt og interessant.\\ Feltingeniør Gry Sletten og TT2-er Johan Svorkmo under montering av utstyr på utsiden av broa. 11

12 PREZIOSO A comprehensive offer, incorporating all of its customers protective and insulating coatings needs. Issues in the field of industrial maintenance: inspection of structures, surface preparation/coatings, industrial insulation, pas sive fire protection, and related access means scaffold ing & rope access. For the offshore oil & gas and nuclear industries, and also for industry in general: chemicals, pharma ceuticals, automotive, civil engineering, shipbuilding, agri-food, etc. As part of its mission, the Prezioso community strives for excellence in terms of safety, professionalism, respect and innovation. 12

13 Prezioso in a nutshell Prezioso designs and implements solutions for protective and insulation coatings and related access means to extend the life of industrial facilities and infrastructure. By Antoine Martinez and Mike Rundle Prezioso designs and implements solutions for protective and insulation coatings and related access means (scaffolding and rope access) to extend the life of industrial facilities and infrastructure. Today, Prezioso is considered to be a leader in its target markets. After almost 60 years of activity, the group has built up a portfolio of prestigious and demanding customers: Total, Exxon, BP, EDF, Eiffage, Vinci, Technip, KBR, JGC, Daewoo, SNCF and RATP, to name a few of them. Strong presence in France and worldwide Prezioso has now become one of the key global players in its target markets. The group generates more than 50% of its turnover outside of Europe (particularly in Africa, the United Arab Emirates and Brazil). Its customers confidence has been essential in the development of the group and has enabled it to grow and reinforce its international presence over the years. Africa Prezioso has a long history in Africa: since the end of the 1970s, Prezioso has partnered with most of the major oil & gas companies active on the continent. Its relationship with these companies as well as African National Oil Companies has been constantly developing thanks to Prezioso s very proactive approach to local content. Prezioso recruits, train and qualify/certify local employees to international standards, especially in Angola, Nigeria, Congo and Gabon, but also in South Africa, Cameroon, Ghana and Namibia. The Middle East and the United Arab Emirates The United Arab Emirates is an important market for Prezioso. In this region, the name Prezioso is synonymous with one of Abu Dhabi s oldest painting and coating companies. This is just one of the reasons why, since its new development in the region through its partnership with Emdad in 2009, Prezioso has enjoyed an outstanding reputation among all of its customers, particularly those that 13

14 are members of ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), which includes the main contracting authorities in the oil and gas sector. Prezioso now occupies a strong position in a market where quality of service is paramount. Brazil After completing several major South American projects and creating a number of local subsidiaries, Prezioso wanted to become more involved in this region; a breeding ground for new ideas and a land of opportunities. To lay the foundations for lasting development on the South American continent, Prezioso decided to concentrate its activity on the Brazilian market. Prezioso now has a fully operational entity: providing services in the fields of coating, insulation and scaffolding with IRATA Rope Access certified technicians. France and Europe About 50% of Prezioso s activity is generated in Europe, particularly France, where the group enjoys a leading market share position and invests heavily. Several large-scale projects have recently enabled some of the group s major and historically important customers to maintain their confidence: stripping work and the application of anticorrosion coatings on two new offshore platforms for clients Total and Eiffage at Fos-sur-Mer in , the provision of industrial insulation solutions integral in the construction of a new LNG terminal in Dunkirk for EDF this year, or the painting of the La Mulatière viaduct for RFF/ SNCF. Working on complex projects in harsh environments Prezioso has built its reputation on the provision of expert services on offshore oil assets and nuclear power plants; facilities in which professionalism and thoroughness are not mere options. The group s General Management is keen to emphasise this point: Our employees act responsibly and take the initiative to provide their customers with the technical and economic solutions to meet their needs, while keeping perfect control over risks. In 2013, the Prezioso group employed more than 3,600 people worldwide and generated revenues of over 370 million. And over the next five years, the needs of the markets served by Prezioso in the oil & gas and nuclear industries should continue to develop, both in volume and type, says 14

15 Erwoan Naour, group CEO. Safety Safety is one of the Prezioso group s core values and in 2014, the group deployed its safety Golden Rules. The idea behind this approach is simple but fundamental: preserving the life and health of Prezioso group employees. These Golden Rules provide a common repository; they embody the individual commitment of each employee to comply with the group s code of values in the area of safety. They are therefore addressed to everyone who is a part of the Prezioso Community and they affect all of its activities. Total s Girassol FPSO, Angola Since 2009, Prezioso Angola has been delivering the iconic Girassol FPSO revamping operation, for Total E&P Angola. For this massive structure incorporating production and storage facilities, the Total wanted to involve a specialist in the protection of structures, capable of carrying out a complete revamping on an unprecedented scale whilst the FPSO was in full production offshore. The Girassol project is clearly unlike any other: it involves a substantial team of people and all the trades Prezioso is able to deploy. In 2013 for example, Prezioso faced a new challenge: how to meet its customer s increased demand from the project team. Prezioso s response was to quintuple the number of staff on site, integrating successfully more than 400 additional employees! EDF s third generation nuclear reactor, Flamanville For the construction of its third generation nuclear reactor in Flamanville, EDF selected Prezioso for all coating operations. After the initial site preparation work in 2006, the construction of the EPR (European Pressurised Reactor) began in December 2007 and is now continuing at a growing pace. Prezioso has fully committed itself to the project, working closely with EDF and all other principals. For the first EPR to be built on French soil, the levels of requirement and excellence were and are still extremely high, both in terms of construction quality but also in terms of safety. Prezioso has been present on the EPR site since Its activity mainly involves coating of all buildings, and more specifically coating of concrete (walls, ceilings and floors) as well as materials and equipment. The group also provides all associated scaffolding. 15

16 Njord A: «Så e det på an igjen» Av Lars Bae «Så e det på an igjen» sang Jan Eggum på nittitallet. Det er tvilsomt om bergenseren tenkte på Njord A da han skrev teksten, selv om den kom ut samme år som plattformen startet produksjon. Men teksten er dekkende for vår del i 2013 og I 2012 ble det utført omfattende vedlikeholdsarbeid på dekksrammen under hoveddekk. I den forbindelse ble det gjort funn som ble kartlagt, utbedret og dokumentert. Den gangen hadde LBO hovedentreprisen og arbeidsledelse på jobben der hovedvekt lå på stillas og overflatearbeid. Jobben ble utført med høy kvalitet til rett tid og uten HMS-hendelser. Etter dekksrammeprosjekt i 2012 ble Det Norske Veritas, DNV, engasjert av Statoil til å lage en ny globalmodell, SRS Structural Reanalyses System, for å kvalitetssikre eksisterende modell. Ny modell laget av DNV viste seg å ha god korrelasjon med funn avdekket i Basert på denne modellen ble det gjort reanalyser som viser at Njord ikke har tilstrekkelig strukturell kapasitet. Strukturforsterkninger er nødvendig for å tilfredsstille myndighetskrav, ref. Innretningsforskriften 56, Norsok N-001. Statoil måtte derfor gjøre nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhetsmargin for strukturell kapasitet. En normal driftsituasjon for Njord A vil ikke kunne gjenopptas før strukturforsterkninger er utført. Aibel som har V&M kontrakten fikk oppdraget med å gjennomføre forsterkningene på grunnlag av analyseresultat fra DNV. Mens dette pågår er plattformen nedstengt og boreprogram satt på vent. Ekstremvær Som ISO kontraktør fikk vi assistanse med stillas under hele plattformen og overflatearbeid i hele dekksforsterkningsprosjektet. I tillegg måtte noe isolasjon fjernes under plattformen. «Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig, er å utsette det», sa Churchill. Det rådet var ikke nødvendig i dette tilfellet. Som om det ikke var nok utfordringer forrige gang, syntes oppdragsgiveren at de måtte legge inn en ekstra vri denne gangen. Nå skulle det bygges heldekkende hengende stillas under dekk gjennom vinterhalvåret i Norskehavet. Tidligere nevnte dekksrammeprosjekt var fra april til oktober. Prosjektet startet opp på senhøsten 2013 og værgudene var med oss den første tiden. Men i desember syntes de det fikk være nok og dro til med ekstremvær. Statoil hadde satt ekstra kriterier for total nedbemanning av plattformen i forbindelse med de strukturelle begrensingene bare uka før ekstremværet kom. Kriteriene ble satt ved såkalte tiårsbølger. Muligheten for dette var relativt liten, men en lørdag i november kom varslet som var utenfor grensene, og plattformsjefen hadde ikke annet valg enn å demobilisere alt personell. Dette har aldri før vært gjort på norsk sokkel. I ettertid viste det seg at bølger og vind faktisk hadde vært høyere enn prognosene hadde meldt. Spennende uker Det tok to uker før personell kunne reise ut for å starte opp plattformen. Dette var to spennende uker for oss i forhold til å vite hvor mye skade det var på stillaset under dekk. Vi hadde kun noen uskarpe bilder som var tatt fra en supplybåt. Disse antydet en del skader, men sannsynligvis mindre enn ventet. De to ukene ble brukt godt i forhold til å planlegge reparasjon av stillas og sette gode matriser og kriterier for videre arbeid på stillaset. Skader var hovedsakelig plank som var tatt av bølger og annet materiell som var blitt belastet av sjø. Omfanget utgjorde rundt 15 prosent og var utbedret i løpet av noen uker. I skrivende stund har vi bygd fase 1 og 2 som er stillas rundt under hele dekket fra søyle til søyle, samt halve dekket mellom søylene. Når fase 3 er ferdig i løpet av våren er hele dekket under plattformen dekket av stillas. LBOs overflatefolk er i full sving med sandblåsing og Aibel sveiser for fulle mugger. Prosjektet går over all forventning og samarbeidet LBO/Aibel er eksemplarisk. HMS tallene taler for seg selv med null hendelser så langt. Noen påstår at det er når det går bra at man senker skuldrene, så her er det viktig å holde like bra fokus fremover. 16

17 Prosjektet Strukturforsterkninger må gjøres før driftsettelse, og er inndelt i følgende faser: Fase 1: Hovedbjelker Fase 2: Sekundærbjelker Fase 3: Dekks- plate/bjelker Fase 4: Verifisering/utbedring av dekksgjennomføringer Fase 5: Verifisering/utbedring av knutepunkt + maling og nedrigging Det skal gjennomføres påsveising av stivere / forsterkning av hoveddekksbærere Arbeidssted: På hengestillas under dekk Tallfakta: Sandblåsing pågår dag/natt. Vi bruker Pinovo-utstyr for å redusere utfordringen rundt støv- og støyproblematikken. Induksjon er også vurdert. Stillas: 215 tonn totalt på riggen. Ca. 170 tonn på dekks-ramma (Fase 1 + 2) inkl. lasteramper og nedganger. Gir omlag 2900 m2, og ca m3. Fase 3 ikke besluttet pr. i dag angående utvidelse av stillas. Mulig det må rives på Fase 1 og 2 før vi får dra til Fase 3 på stillas. Timer: LBO har brukt ca timer offshore i Fase 1 (da er maling og rivning av stillas trukket ut og lagt over i en senere fase). Fase 2 er estimert til ca LBO timer og Fase 3 vil lande på det samme. Det er ennå usikkert hvor mye som vil gå med i Fase 4 og 5. Scenarioer for Njord A etter prosjektet: Fortsette produksjonen med Njord A etter å ha forsterket dekket og samtidig se etter alternative løsninger for å fortsette boringen på feltet. Ta Njord A-plattformen til land etter det pågående forsterkningsarbeidet for å styrke strukturen eller erstattet skroget. Bygge en helt ny Njord-plattform eller FPSO. 17

18 JOBBEN MIN av Anne Vik Pettersson Navn: Johnny Brokstad Alder: 43 år Stilling: LBO Leder Offshore Arbeidssted: EKOFISK Hvordan er en vanlig arbeidsdag på jobben din? En vanlig dag er som regel variert og uforutsigbar. Vi har ofte to tre lag som jobber for ConocoPhillips drift og har mange små og store jobber som krever planlegging. Det må sjekkes om vi får tilgang til arbeidsplassen, om det er kommet materiell for jobben, det skal skrives arbeidstillatelser, og bestilles shuttel i mange tilfeller. Når det er gjort får vi ofte telefon om en hastejobb. Da er det bare å sette de planlagte jobbene på vent, og skrive nye arbeidstillatelser. Hvordan havnet du i denne jobben? Jeg har faktisk hatt hele mitt yrkesaktive liv i AS Linjebygg / LBO. Allerede som 16-åring fikk jeg sommerjobb med skogrydding. Året etter fikk jeg tilbud om fast jobb som linjearbeider. Senere som formann og sikrings-leder i LBO. Siden 2005 har jeg jobbet som LBO Leder offshore. Har du noen gang vært inne på tanken om en annen yrkesvei? Nei. Om ti år, hva gjør du da? Det vil jeg helst ikke vite. Håper jeg har det like bra som nå. 18

19 Hvordan ser jobbhverdagen til kollegene dine ut? I denne spalten i H&L presenterer vi en av dine kolleger. Denne gang: Johnny Brokstad Hvem på jobben din fortjener en blomst? Jeg mener de som jobber på Plan/Rotasjon fortjener en blomst. Hva er det beste ved jobben din, og hva er det du liker minst? Det beste er variasjonen og fritida. Det verste er å gå glipp av bursdagene til ungene og å være borte fra de i jula, og det å være så langt borte om det skulle skje noe hjemme. Hvordan er en perfekt fridag for deg? En varm sommerdag på hytta sammen med familie og venner, med grilling og bading. Har du noen hobbyer? Ja, litt for mange faktisk. Det går mest i jakt, ski, fotball og sykkel. 19

20 Samarbeid styrker industribedriftene ikuben med Hilde Aspås i spissen jobber for å styrke konkurranseevnen til de 19 industribedriftene som er med i klyngen. ikuben er en ny industriklynge som skal styrke samarbeidet mellom industribedriftene i Romsdal og Nordmøre. 19 bedrifter, blant dem LBO, er aktivt med i ikuben. Av Anne Vik Pettersson Fakta ikuben: En samhandlingsarena av 19 internasjonalt orienterte industribedrifter i Romsdal og på Nordmøre Innovasjonsprosjekter, kurs og seminarer skal styrke bedriftenes kompetanse innen kjerneområdene materialteknologi og logistikk Målet for ikuben er gjennom samarbeid å styrke konkurranseevnen til hver enkelt detakerbedrift Vi er nå inne i vårt tredje år og utviklingen av organisasjonen er veldig positiv. Vi har skapt hele sju FoU-prosjekter til nå, og det er veldig mye for en organisasjon på vår størrelse, forteller Hilde Aspås som har vært daglig leder av ikuben i to år. Hun kom fra stillingen som daglig leder og medeier i Geovest- Haugland. Aspås er utdannet biolog og begynte jobbkarrieren hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Men hun har tatt de utfordringene som arbeidslivet har bydd på, og har dermed havnet i den stillingen hun har i dag. Selve ideen om ikuben oppsto for fem år siden da noen av lederne i industribedriftene i Molde kom sammen og luftet tanken om mer samarbeid mellom bedriftene. Et toårig forprosjekt av ikuben startet i

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Magasin for Depro - Årgang 3 - nr. 1-2014 ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Leder deprofil: Kåre

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg.

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg. Aksel Lund Svindal Trenger vi strukturen? Småstoff Forbilde med full kontroll Storm om sikkerhet Mobilt bredbånd Skråblikk Mobil betaling Jon Bing: Er det grunn til engstelse? Smidig Nano-design Småstoff

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer