Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010"

Transkript

1 Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

2 leder innhold Våre behov 3 Hvorfor en legeforening for kristne? Målet er å fremme Guds rike i medlemmenes eget liv, deres virkekrets og blant kollegaer. Det var slik Einar Lundby, Gordon Johnson og flere andre, ivrige leger formulerte svaret da Norges Kristelige Legeforening ble stiftet våren Tre generasjoner senere, i et ganske annerledes samfunn, har styre og medarbeidere i NKLF følt det nødvendig å vende tilbake til nullpunktet og stille spørsmålet på nytt. Hva skal vi kristne leger med en slik forening? Og vel så viktig hvorfor trenger kristen-norge og samfunnet vårt en slik organisasjon? Vi har tatt oss god tid. Vi har samlet informasjon, vi har lyttet til kollegaer og studert hva søsterbevegelser lykkes med i andre land. Vi har spurt oss selv: Hva kan vi gjøre i felleskap for Guds rike som ingen andre grupper kan gjøre bedre? Vi er ikke lenger i tvil. Vi har noen Gudgitte oppgaver å gjøre; for hverandre, for våre kollegaer, for pasienter i den norske helsetjenesten og for en lidende verden! De neste 14 sidene vil forhåpentligvis gjøre dette tydelig. Studenter 4 Unge leger 7 Barnefamilier 10 Modne/ Inter Medicos 12 En stemme i samfunnsdebatten 13 Internasjonal tjeneste 14 Harde fakta 15 Vi stopper imidlertid ikke der vi inviterer dere lesere til å være med å virkeliggjøre de mulighetene vi har som felleskap av kristne medisinstudenter og leger. Vi inviterer dere til å drømme sammen med oss, la dere inspirere av scenariene som beskrives og børste støv av gammel idealisme. Og vi utfordrer hverandre til en dugnad i kreativitet, dristighet og økonomisk nysatsing for å kunne bygge de evige verdier, og ikke bare vedlikeholde det som forgår. Dette nummeret av Inter Medicos er proppfullt av visjoner som bare kan realiseres dersom vi trekker sammen. Vi vet hvor vi vil gå. Vi ber om at vi må bli mange. 1 Meddelelser , side 578, kristelig lægeforening Danmark. For styre og ansatte Torbjørn Folstad og Espen Heen NKLF Storgata 10b, 0155 Oslo Tlf: (man, ons, fre: 10-15) Fax: NKLF styre og medarbeidere: Johannes Løvås leder Oddvar Mestad misjon Ingrid Langen misjon Kristin M Husby student/unge leger Espen K Heen student/unge leger Torbjørn Folstad media, etikk Karin Tjernæs administrasjon/økonomi Inter Medicos Ansvarlig redaktør: Torfinn Hynnekleiv Redaktør: Tove Ingjerd Grønlund, tlf , Nummer redaksjon: Torbjørn Folstad og Espen Heen Layout: Hvarings as Trykk: Allservice AS Foto: Hallingskarvet, i nærheten av Rishovd Opplag: ISSN Ettertrykk tillatt ved kildehenvisning Kontonummer Studentarbeid: Inter Medicos: Misjon: Inter Medicos

3 Våre behov som kristne leger en felles utfordring! NKLF har medlemmer som så vidt har fått merkelappen medisinstudent, og medlemmer som avsluttet sin yrkeskarriere omtrent samtidig med at disse første ble født. Aldersspennet er stort og gledelig. Vi trenger hverandre. Idealisme, engasjement og pågangsmot er ofte tydeligere til stede blant unge, og de kan nyte godt av seniorenes perspektiver, livsvisdom og kunnskapsballast. Vi trenger noen felles møteplasser, og det har vi gode tradisjoner for i NKLF. Samfunnet vårt har endret seg mye på en generasjon. Det er mange aktiviteter og gode tilbud, og tidsmarginene i hverdagslivet har gått ned. Derfor er vi blitt mye mer kritiske til hva vi bruker tid på. Vi må være ganske sikre på at vi får noe riktig viktig ut av en sammenheng, før vi velger å sette den øverst på prioriteringslista. Denne utviklingstendensen ønsker NKLF å ta på alvor. Vi har som målsetning å lage gode møtepunkter for medisinstudenter og leger knyttet til alder, livsfase og interesser i årene framover. Sammen kan vi skreddersy opplegg for oss som studenter, unge leger, barnefamilier og modne voksne. Vi tror også det er rett å lage tematiske seminarer og støtte grupper/nettverk som fokuserer på konkrete temaer. I denne første delen av visjonsnummeret vil vi fortelle mer om hvilke møtepunkter som allerede er skapt, og hva vi håper kan vokse fram i løpet av de kommende årene. Heng med! Vi har som målsetning å lage gode møtepunkter Jørund Asle Holme sammen med Lorna Nunn og Silje Knobloch. for medisinstudenter og leger knyttet til alder, livsfase og interesser i årene framover. Inter Medicos

4 Studenter Scenario 1 Jens sukker tungt og slenger Bibelen på bordet. Kristen den merkelappen plager ham stadig mer. Hvordan kan han fortsette å tro, når så mye av erfaringene og kunnskapen han har tilegnet seg roper om en annen virkelighet enn den han er vokst opp med? Evolusjonsteorien levner tydeligvis ikke mye håp om en skaper, siden alt bare er tilfeldigheter. De kristnes tanker om forsakelse og seksuell renhet er jo ikke annet enn undertrykkelse i psykologisk forstand. Og sjelen, som skulle gjøre mennesket til noe unikt blant alt liv, hvor er den i vrimmelen av synapser og transmittersubstanser? Det som plager ham mest nå, er likevel at Gud kan tillate så mye smerte og lidelse som han har vært vitne til på sykehuset de siste dagene. Hvordan kan han fortsette å tro at Gud er kjærlighet? Hvordan kan han fortsette å hevde det overfor klassevennene? På morgendagens timeplan står det provosert abort, norsk lovverk og praksis. Det føles enklest å legge korset igjen hjemme... Over 5000 norske borgere studerer for tiden medisin. 2 Noen undersøkelser fra slutten av 90-tallet indikerer at minst 15 % av disse vil kalle seg personlig kristne 3, altså mer enn 750 til enhver tid! Som den lille historien over illustrerer, kan medisinstudiet for mange være en prøvelse for vandringen med Jesus. Barnetroen møter den brutale voksenvirkeligheten. Undervisningen presenterer stadig sekulærhumanistisk- og naturalistisk ideologi forkledd i medisinske fakta. Studiet i seg selv kan fort bli en avgud hvis fokuset endres. Men medisinstudiet er også en gavepakke for et levende, kristent studentfelleskap: Seks år med mye smågruppeundervisning skaper mange nære vennskap gjerne på tvers av livssyn. Her kan nye mennesker bli kjent med Jesus! Visjonene for studentarbeidet: Vi ønsker å gi utrustning til et liv med Jesus som forbilde. Vi ønsker et fellesskap der vi kan inspirere hverandre og dele tro, tvil og utfordringer vi møter som kristne studenter og leger. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å bevare vår integritet når tro og verdier utfordres i helsetjenesten. RSUL Disse betraktningene gjør at NKLF tror det er kjempeviktig å støtte lokale grupper av kristne medisinstudenter og skape et attraktivt tilbud gjennom konseptet NKLF-student. Vi tror vi er på rett spor i løpet av 3 år har studentmedlemsmassen økt fra ca 30 til 130! Målet vårt er 200. Ingen er som gruppe bedre egnet til å støtte kristne medisinstudenter enn de som selv har vært der for noen år siden. Omkring en tredel av studentene tar studiet i utlandet, primært Sentral-Europa. Vi vet at mange her går alene med sin tro. Vi ønsker å nå ut til disse også. Vi har invitasjoner fra flere land, men ressursene begrenser oss. Vi er i dialog med ANSA og studentprestene i Sjømannskirken for å finne måter å samarbeide på Felleskatalogen fra Oslo PK 95 og H 96 oppgir at mellom 21 og 28% regner seg som personlige kristne. NKLF-student gir følgende tilbud: Hjemmesiden som stadig oppgraderes med ressurser for studenter. Inter Medicos, også med studentvennlige tro-fag artikler og nytt fra lokalgruppene. Nucleus, tidskrift laget av kristne medisinstudenter i England, skreddersydd for målgruppen. Litteraturtjenesten der vi kjøper inn bøker fra inn- og utland som kan hjelpe studentene til å komme til rette med ulike fag-tro spørsmål og bli inspirert til å være etterfølgere av Jesus i sin profesjonelle hverdag. Studentkoordinator som støtter lokalgrupper og enkeltpersoner og følger opp de nasjonale tilbudene. Dagskurs i ulike fag-tro temaer på studiestedene. Betydelige bidrag, faglig og økonomisk, til konferansen medisin og kristen tro. Opplegg for turnusforberedende grupper. Veiledning for valgterminer/oppgaver og hospitering på misjonssykehus/hjelpearbeid samt mulighet til å søke støtte gjennom NKLF sitt misjonsfond. 4 Inter Medicos

5 Oslo Trondheim Nye studentgrupper De siste 5 årene har det blitt startet flere nye kristne medisinstudentfelleskap i Norge. Alle gruppene er selvstendige, men samarbeider tett gjennom Råd for Studenter og Unge Leger (RSUL) som også leder NKLF-student satsingen. KRETSEN i Oslo: 30 aktive medlemmer, 150 studenter får uk . KRIMS Trondheim: 30 aktive medlemmer, 100 på mail-lista. KRIMS Bergen: 50 aktive i miljøet, 150 på mail-lista. KRIHSP i Tromsø: 20 aktive i miljøet. (alle tall er ca-tall) Tromsø Bergen Konferansen medisin og kristen tro har blitt arrangert hvert år siden 2001 som et selvstendig initiativ fra kristne medisinstudenter i Oslo og med tydelig støtte fra NKLF. Omkring 150 studenter fra inn- og utland samles til tre dager med felleskap og undervisning, sang og bønn, samtale og sjelesorg. Ringvirkningene har vært svært positive. Inter Medicos

6 Turnusforberedende grupper Av Ingar Langmoen Ørum Hvorfor et lokalt studentarbeid? Av Martin Bøhler KRIMS i Bergen ble startet i kjølvannet av den tredje landsdekkende konferansen medisin og kristen tro i Da var vi en god, inspirert gjeng fra Bergen som ønsket å få litt mer jevnlig, åndelig input enn én gang i året på landskonferansen. Det ble nedsatt et styre av studenter som skulle jobbe videre med visjon, mål, og det litt mer praktiske. Etter noen runder, kom vi frem til følgende visjonssetning: KRIMS vil hjelpe kristne medisinstudenter til å leve som overgitte disipler av Jesus Kristus - nå som studenter og i fremtiden som leger. Bakgrunnen for at vi så tydelig henvender oss til kristne medisinstudenter, er at det erfaringsmessig er så mange som starter med en brennende tro, men som går ut mange hakk mer lunkne, eventuelt uten tro, seks år senere. Så har vi det håp, og den forventning, at en overgitt disippel av Jesus er et mye bedre vitne for sine medstudenter enn en organisasjon. Vi ønsker å være et supplement, ikke et alternativ, til alle de gode menighetene i Bergen og prøver derfor å fokusere på tema som ligger i skjæringspunktet mellom fag og tro: Det rent faglige får vi mye av på studiet, og det rent åndelige/mellommenneskelige får vi i ulike menigheter. Men der det faglige kan diskuteres på en meningsfull måte i et bibelsk perspektiv, eller der det åndelige kan få konkret substans i vår faglige hverdag, vil vi bidra nettopp til dette. Mer info om vårt lokale arbeid finner du på Etiske og religiøse dilemma kan gjøre hverdagen som lege og kristen vanskelig. Svarene er ofte ikke så klare, og livet føles i blant som en skitur i uopptråkkede løyper: Det er slitsomt i lengden og det er lett å gå feil. Jeg har opplevd det som svært nyttig å snakke med både jevnaldrende og mer erfarne leger om slike spørsmål. Noen ganger er det jeg som har hatt behov for å sette tema på dagsorden. Jeg har sett at jeg har trengt å drøfte problemer for å lære av andres kunnskap, erfaring og refleksjon. Andre ganger er det andre som har fått meg til å forstå at et tema er viktig å reflektere over før jeg møter det konkret. NKLF har utarbeidet samtaleopplegg til noen temaer det kan være lurt å ha tenkt gjennom før man skal ut i turnus. Disse finnes på under ressurser/ artikkelbank. Noen av oppleggene kan brukes tidlig i studiet, andre får man mer ut av hvis man venter til det siste studieåret. Eksempler på temaer er i møte med døden, prevensjon og prioritering av tid og penger. Da jeg gikk siste året av studiet var vi 5-6 studiekamerater som fikk med oss 2 leger. En av legene var gammel og hadde masse erfaring. Den andre var ung og husket litt bedre hvordan det var i turnus. Personlig hadde jeg stort utbytte av denne gruppen. Jeg kan godt tenke meg å ta opp mange av de samme temaene i en tilsvarende gruppe, nå når jeg er ferdig med turnustjenesten. Artikkelbanken er på ingen måte komplett. Dersom noen har innspill til et tema det burde være et samtaleopplegg på, er det bare å ta kontakt med oss på Avslutningsfest for kretsen-medlemmer, på vei ut i turnus. 6 Inter Medicos

7 Bjørg Eline Gjerlaug og Liv Inger Sødal på unge-leger weekend Unge leger Av Kristin Moksnes Husby For noen år siden fikk jeg være med på en ny giv blant kristne medisinstudenter i Trondheim. Mange av oss fikk øynene opp for hvor inspirerende, utfordrende og godt det var å møtes i et forum hvor man nettopp kunne ta opp utfordringene mellom fag og tro, temaer som i liten grad får oppmerksomhet på studiet, i menigheter og andre kristne sammenhenger. Etter studietiden møter vi nye utfordringer. For mange har det vært store omveltninger på få år: Hive seg på flyttelasset to, tre ganger, stadig etablere nye vennskap, savne de gamle, finne seg til rette i nye jobber, gjøre sine første tabber, savne en ektefelle, etablere parforhold, få barn, ta ansvar for en familie... Om studietiden hadde sine utfordringer, har overgangsfasen det enda mer. Noen opplever at troen har magre kår, andre at det er vanskelig å stå for det man innerst inne har tro på. Det er tøffere å stå fram når vanskelige etiske spørsmål dukker opp enn det vi kanskje så for oss. Da er det godt å vite at vi er flere. Vi er flere som ønsker å være gode leger, men som ikke alltid når opp til de standardene vi ønsker. Vi er flere som strever med valg når det gjelder tid, penger og prioriteringer. Og vi er flere som trenger å bli inspirert av Jesus til nettopp legejobben og alt den innebærer. Som Dagfinn Høybråten engang uttalte: få en himmel over legegjerningen deres, bruk Jesus som forbilde. Det er noe på gang også blant unge kristne leger. Fadderordningen for turnusleger går på andre året og flere studiegrupper med unge leger har gått igjennom kurset The Saline Solution. I år arrangerte vi også en unge leger weekend på Gå ut senteret ved Hurdalsjøen med ca 50 deltakere. Her ønsket vi en nær og personlig vinkling med ærlighet og lave skuldre, inspirasjon og nettverksbygging som mål. Jeg har tro på at Gud vil noe med oss unge leger. Vi formes raskt i legerollen, og det er viktig å velge gode forbilder og være bevisste fra starten av. Gud ønsker å utfordre oss til å ta Han med på kontoret og sykehuset, bruke av den kraften og freden Han gir, se de mulighetene Han legger klar for oss og hjelpe oss til å leve livet med integritet. Noen vil kanskje lure på hva vi legger i begrepet ung lege? Vi tenker oss at det er årene man er i turnus eller lege i spesialisering (tidligere assistent-lege). Alder, erfaring og livssituasjon vil imidlertid spille inn. Her sitter hver enkelt med definisjonsmakten! Inter Medicos

8 Unge leger weekend Kjära venner! Jag vill börja med att tacka för en fantastiskt helg för unga läkare i Hurdal. Tyckte att upplägget i stort var mycket bra. Gott om tid för att umgås och prata, men samtidigt också mycket substans i form av bibelundervisning, gruppsamtal och även tid i lovsång och bön. Vi pratade en del i bilen hem, och alla var rörande överens om att det hade varit en sådan skön stämning under helgen. Så avslappnat och enkelt samtidigt som det var en sådan otrolig närvaro och förväntan under framför allt lördagskvällens möte. Angående just gruppsamtalen så tycker jag att de fungerade mycket bra och att det verkligen gav mycket. Jag är ju ganska så ny i yrket, så för mig gav det mycket att få höra hur andra som har jobbat lite längre funderat och hanterat en del av de frågor som jag nu möter på riktigt för första gången. Valet av ämnen som det pratades och undervisades om, tyckte jag kändes mycket relevanta och väl anpassade för målgruppen, dvs unga läkare relativt nya i karriären, men samtidigt med en önskan om äkthet och att får vara ärliga i sin tro även på jobbet. Mycket bra också att ta dit äldre läkare som fick tjäna som förebedjare. Framför allt så har helgen gett mig mycket att fundera över och mycket som jag känner att jag kan ta med mig framöver. Bara att få träffa och umgås med alla unga kristna kollegor - vilken uppmuntran! Återigen ett stort tack för allt ert arbete med helgen! Mvh Miriam Eriksson, AT-läkare, Örebro 8 Inter Medicos

9 Fadderordningen NKLF og Navigatørene har de siste to årene samarbeidet om å finne kristne leger som vil stille opp som fadder for en turnuslege. Fadderen tar kontakt med den nye legen i løpet av de første ukene av turnustjenesten. Over et måltid, eller en kopp kaffe, kan et nytt vennskap begynne å ta form. Tips om gode kristne fellesskap, åpne bibelgrupper og et kjent fjes i gangene er bonus for den ferskeste. Det er godt å være kjent av minst en kristen, og godt å kjenne en kristen kollega hvis livet, troen og faget skulle brake sammen. Inter Medicos har tatt en prat med Åsne Bakke, cand. med. fra Oslo 1998, nå lege i utdanning ved med. avd SIR og Kirsti Bolsøy, cand. med. fra Trondheim 2003, med turnus på samme sted. Å bli tatt imot! - Åsne, hvorfor sa du ja til å bli fadder gjennom NKLF? - Jeg er selv en kristen lege og ønsker at flere som er i samme situasjon kan føle seg velkommen på et nytt sted. Det er godt å bli tatt i mot av noen som man vet deler ens tro. - Har opplevelser fra din egen turnustid vært med på å gi deg disse erfaringene? - Ole Magnus Olafsrud i Navigatørene sendte meg navn på kristne leger som jeg kunne ta kontakt med. Jeg syntes det var en flott gest. Jeg ble kjent med flere kristne leger utover i turnustjenesten, bla annet gjennom lokalgruppa av NKLF i Ålesund. Det var en god opplevelse. - Hvordan opplevde du oppgaven som fadder? - Det var en glede å være fadder. Da turnuslegene startet opp, merket jeg at jeg var mer oppmerksom: Hvem er denne personen som jeg skal bli kjent med? Jeg fikk helt klart nærmere kontakt med Kirsti enn de andre turnuslegene. I henne har jeg fått en ny venn og likesinnet kollega. - Hva vil du trekke fram som viktig med fadderordningen? Det å møte en kollega, et medmenneske, som deler ens verdisyn og tro på arbeidsplassen kan gi trygghet når alt annet er nytt og utrygt. - Synes du NKLF bør fortsette å bruke ressurser på dette? - Ja, jeg synes absolutt dette kan bygges ut videre. Medlemmer i lokalgruppa her har også vært positive til ordningen vi vil jo gjerne bety noe for yngre kollegaer! - Kirsti, fortell litt om dine opplevelser av å ha en fadder da du startet i turnus på sentralsykehuset i Rogaland. - Jeg opplevde det som en kjempestor støtte. Jeg hadde nok grudd meg en del til oppstarten og den første vakten og bedt om at det måtte gå bra. Så viste det seg at bakvakten min den første gangen nettopp ble Åsne, som hadde sagt ja til å være fadderen min. Det ble trygt med en gang. - Hvordan brukte dere tiden sammen? - Vi dro på besøk til hverandre. Åsne kom med presang til meg da jeg hadde født. Dessuten inviterte hun meg med i lokalgruppa her i Rogaland, og nå er jeg valgt inn som styremedlem! - Vil du anbefale denne ordningen til nye turnusleger? - Absolutt! Dette er noe som bør satses mer på i tiden framover. Selv husker jeg at jeg vurderte frem og tilbake om jeg skulle melde meg på denne ordningen. I dag er jeg glad for at jeg gjorde det. Til nye turnusleger vil jeg si: Ikke vær redd for å gripe muligheten. Du har ingen ting å tape på å bli kjent med en annen kollega som selv har ønsket å være en støtte! På sikt drømmer vi om å ha en kontaktperson på hvert eneste sykehus i landet som både kan være en fadder og som kan finne andre egnede faddere på stedet hvis det skulle bli nødvendig. Er dette en tjeneste du blir nysgjerrig på? Ikke nøl med å ta kontakt på så ringer vi deg for en liten prat. Inter Medicos

10 Familien Beisland i Bolivia med Misjonsalliansen Barnefamiliene (30-50 år) Scenario 2 Det myldrer av hoiende barn i badelandet på høyfjellshotellet. Skisenteret har denne helgen blitt inntatt av bortimot hundre små og store som utfolder seg både i det hvite og det våte element. Dessertskålene får raskt ben å gå på! To timer hver formiddag har Navigatørene undervisning om hvordan vi kan leve godt sammen i familie også med krevende jobber. Eget barneopplegg gjør at bare de minste henger på mors eller fars arm. På kvelden er det samtalegrupper. Livet blir tatt på alvor. Det er både gråt og latter. Hva skiller denne helgen fra en annen familiehelg? Minst en i hver familie er lege. Helgen gir mulighet til å holde kontakt med nære venner fra tidligere år, og nye vennskap vokser fram. Noen par snakker sammen om å reise ut i internasjonal tjeneste, og flere får hjelp til å refokusere gamle visjoner om å være etterfølgere av Jesus i helsetjenesten. Per og Rita er med på denne helgen for første gang med sine to barn på 4 og 7 år. Per er ingeniør, og Rita er utdannet lege. For to år siden ble hun, gjennom en venninne, invitert med i en studiegruppe med fem andre kristne leger som møtes noen ganger i halvåret for å drøfte faglige utfordringer i lys av sin tro. Hun sa ja fordi samlingene begynte etter at ungene hadde lagt seg. Møtepunktene har gitt henne mer enn hun forventet ikke minst å få diskutere vanskelige case med kristne kollegaer har betydd mye. Studiegruppen er en av flere nye konsepter byens lokalgruppe av NKLF har satset på de siste årene. Da resten av gjengen ville dra på familieweekend, var det lett å hive seg med. Trenger vi et eget familiearbeid i NKLF? Mange vil si nei. Realiteten er imidlertid at dagens dobbeltarbeidende barneforeldre i liten grad makter å følge opp vanlig foreningsliv. Kanskje er det én av grunnene til at mange lokalgrupper sliter med nyrekruttering? En barnefamilie lever sitt liv i nærmiljøet og i de nære relasjonene. Derfor tror vi at vi må oppmuntre hverandre til å finne gode møtepunkter for denne gruppen av medlemmer. Mange vil være sterkt engasjert i lokalmenigheten og få det meste av det de trenger der. NKLF kan være med på å gi det lille ekstra som gjør at også arbeidshverdagen får Guds lys og en himmel over seg. To, tre kollegaer som møtes til bønn en gang i uka på sykehuset... noen leger fra samme lokalmiljø eller menighet som har en fleksibel studiegruppe... en veiledningsgruppe i allmennpraksis i NKLFs regi? Dette er bare noen alternativer. Hvert sted og hvert miljø må se og gripe sine muligheter. Gjennom en ressursbank på håper vi å kunne samle slike gode, konkrete erfaringer og inspirere hverandre til tiltak som fungerer. Send gjerne inn bidrag til web-redaktøren vår. La oss skape rom i foreningen for barnefamiliene! 10 Inter Medicos

11 De modne/50+ Av Johannes Løvås Tittelen dekker oss etablerte, enten vi er privatpraktiserende eller overleger på sykehus. Sosialt har vi vår omgangskrets, deltar ofte i styre og stell og har tid til organisasjonsliv. Vi har gitt slipp på store barn, og fått mer egen tid, skjønt mange er veldig opptatt på jobb med krevende stillinger. Spesialisering har for de fleste ført fram til ønsket mål. NKLF vil gjerne gi godt rom for denne gruppen. Vi kan være foreningens ryggrad, som garantister for bæreevne, faglig og økonomisk. Om ikke alle kan være aktive, er vi viktige for foreningens styrke og troverdighet. Lokalgruppen er et naturlig møtested, derfor ønsker vi å bygge ut disse fellesskapene. Vi drømmer om at flere av oss etablerte kunne fungere som kontaktpersoner og veiledere for yngre. Å gi tid og rom for slikt, kan være en fantastisk god opplevelse, og gi varig kontakt mellom kristne kollegaer. NKLF ønsker å frigjøre det potensialet som vår aldersgruppe representerer i form av kunnskap, modning og livsvisdom. I hvert styre, råd og arbeidsgruppe er dette naturlige nestorer. Pensjonister med arbeidsglede er en gave til vår forening! Så mottoet er: Du er ventet ønsket og betydningsfull for NKLF. NKLF ønsker å frigjøre det potensialet som vår aldersgruppe representerer i form av kunnskap, modning og livsvisdom. Inter Medicos

12 The Saline solution Sharing Christ in a busy practice Av Morten Magelssen Opplever du at ditt daglige legevirke og din kristentro henger sammen? Eller er du to personer på jobb strengt profesjonell, til forveksling lik de ikke-kristne kollegaene, og kristen bare i privatlivet? Er du komfortabel med at det er slik? Det amerikanske kurset Saline solution henvender seg nettopp til deg og meg. Er det mulig å integrere troen og yrkeslivet, på en måte som både er etisk forsvarlig og praktisk gjennomførbar? Etter å ha gjennomgått kurset vil du nok svare ja, og du vil ha plukket opp en rekke praktiske tips for hvordan dette kan gjøres. Kanskje vil du også ha begynt å tenke på en ny måte om hva det vil si å evangelisere. Rent praktisk er kurset bygd opp med 10 temaer for gruppesamtaler, inkludert videosnutter. Aller best vil det være å gå gjennom ett tema pr samling, så man får prøvd prinsippene i praksis mellom hver gang. Men helge- og éndagskurs vil også gi bra utbytte. Mange av oss som har gått gjennom Saline solution er entusiastiske for dette kursopplegget og håper at alt norsk helsepersonell som måtte ønske det, etter hvert kan få muligheten til å delta. Neste steg på veien blir et éndagskurs i Oslo lørdag 27. mai 2006, ledet av erfarne kursledere fra England. Mer info om kurset på Følg med! Tidsskrift for medisinsk etikk Visjon for : En levende og meningsfull møteplass Av Tove I. Grønlund og Torfinn Hynnekleiv Inter Medicos (IM) ble stiftet på 1950-tallet og ble et enestående tidsskrift: Bladet løftet stadig fram noe så spesielt den gang som etiske problemstillinger. IM fungerte som forløper for den etiske vårflom på 1980/90-tallet. I dag står ikke IM alene når det gjelder omtale av etiske temaer. Fortsatt står IM imidlertid nokså alene i presentasjonen av en del kontroversielt stoff: IM synes ikke et tema bare skal behandles på flere sider men også fra flere sider - inkludert tidens upopulære om nødvendig. Den offisielle melodi signaliserer åpenhet og mangfold, fritt for tabuer. Men temaer som menneskeverd, livets opprinnelse og samliv kan i dag bli behandlet så endimensjonalt dogmatisk - også kalt progressivt - at en genuin refleksjon ikke synes å være ønsket. Vår tids makt-medier har gjort det enkelt for seg ved å definere visse grupper av tenkende mennesker som fordomsfulle - uten å være villig til å la seg utfordre gjennom diskusjoner på likestilte premisser. IM har videre hatt et hjerte for misjon & helse-arbeid og gitt ut en rekke tema-numre om dette. Vi har ambisjoner om å presentere dette stoffet nesten like spennende som dette arbeidet oppleves i felten. IM har de siste årene fått utfordrende kommentarer fra studenter som ønsker å koble livssynet sterkere til yrkesvalget - kristne skal være hode og ikke hale. Ulike fag-etiske perspektiver må veldig gjerne bli formulert og diskutert entusiastisk av menige NKLF-medlemmer, studenter og andre interesserte i IM-spaltene spalter som også er åpne for nyheter fra NKLF lokalt og studentarbeidet. Kort sagt:. Menneskers aktivitet rundt tro, etikk og fag er tegn på grunnleggende liv og alltid meningsfylt å få lese om, og hvis økonomien og aktive lesere er der, skal IM klare å levere varene. 12 Inter Medicos

13 En stemme i samfunnsdebatten Av Torbjørn Folstad Scenario 3 I begynnelsen av uken ble det første seriøse lovforslag om å legalisere eutanasi presentert i Stortinget. Partiet som fremmet forslaget får sannsynligvis ikke flertall med seg, men debatten ruller i gang på ny, som den har gjort så mange ganger før. Opinionen trekkes stadig mer i retning av legalisering. I Sverige er det allerede blitt vedtatt. Lederen i NKLF får telefon fra TV2 sent på kvelden. - Har dere noen aktuelle kandidater til debattprogrammet i morgen kveld? NKLF er ønsket. Vår mann kjenner at han blir litt varm, men heldigvis har NKLF vært forberedt på en slik situasjon de siste årene. Du kan ringe vår medietalsmann, han kan sannsynligvis stille. Hvis ikke, vil han skaffe noen som kan. Medietalsmannen på sin side mister ikke fatningen når telefonen kommer. Dette har han forberedt seg på, og han vet hva han skal si. Temaet har vært oppe i foreningen og en arbeidsgruppe har jobbet frem et detaljert dokument med masse fakta og foreningens meninger, som han har fått satt seg godt inn i. Dessuten har de problematiske spørsmålene vært luftet blant medlemmene på NKLFs egen diskusjonsblogg, så han har en følelse for stemningen i organisasjonen akkurat nå. Debattprogrammet kommer, NKLFs representant får ett hovedinnlegg og en replikk. Han er ikke den mest fremtredende debattanten, men vår stemme er hørt. Denne visjonen er fullt mulig å realisere. Vi har et ønske om at NKLF skal bli et aktivt talerør for kristne legers synspunkter. En slik visjon krever ryddighet og god organisasjonskultur. Vi må unngå en situasjon hvor foreningens representanter uttaler seg på en måte som medlemmene ikke kan støtte. Det er derfor viktig at foreningen kan samle seg om noen prinsipielle standpunkter som styret kan arbeide ut i fra. Å forutse i detalj hvilke saker som vil komme på dagsorden, er ikke mulig. Det til enhver tid sittende styret vil derfor måtte ta beslutninger på vegne av foreningen, men det er helt avgjørende at NKLF har lovbestemt et mandat og retningslinjer for dette mandatet. Forarbeidene til noen nye punkter i lovene våre er i gang, og forslagene vil bli lagt frem på generalforsamlingen Et forslag til nye lover i NKLF vil slå fast: foreningens teologiske fundament et helhetlig syn på mennesket og dets helseproblemer foreningens syn på menneskets verdi ved livets begynnelse og slutt styrets mandat til å formidle kristne verdier i den medisinsk-etiske samfunnsdebatten Etikk-komitéen i NKLF har i mange år arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål, og har kommet med en rekke uttalelser. Den har også arrangert et etisk seminar hvert annet år. Vi ser for oss at komiteen styrkes med flere små arbeidsgrupper som fokuserer på ett medisinsk-etisk tema, som kontinuerlig innhenter oppdatert informasjon og regelmessig presenterer dette for foreningen. Dermed har styret hele tiden et godt grunnlag å arbeide ut i fra. Arbeidsgruppenes presentasjoner kan gjerne kulminere i nasjonale seminarer for leger og studenter. Ny hjemmeside er her allerede. Her finner du informasjon om møter og kurs i foreningens regi, annonser for legestillinger i misjon og hjelpearbeid, nyheter og artikler om relevante tema og muligheter for diskusjon med andre. Gjør deg kjent med siden vår: For å kunne presentere våre synspunkter på en god måte i mediene, trenger vi mer trening. Derfor ville det være ideelt om en liten gruppe kunne skoleres i medieteknikk og artikkelskriving. Da blir terskelen mye lavere for å delta i debatten når anledningen byr seg. Når våre meninger faller sammen med andre organisasjoners meninger, f. eks Menneskeverd, Amathea, Kristen forening for helsepersonell, Til helhet m.fl., vil vi ha mye å hente på å samarbeide om slike utspill. Vi har tro på å styrke kontakten med slike organisasjoner i årene framover. Inter Medicos

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer