Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010"

Transkript

1 Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

2 leder innhold Våre behov 3 Hvorfor en legeforening for kristne? Målet er å fremme Guds rike i medlemmenes eget liv, deres virkekrets og blant kollegaer. Det var slik Einar Lundby, Gordon Johnson og flere andre, ivrige leger formulerte svaret da Norges Kristelige Legeforening ble stiftet våren Tre generasjoner senere, i et ganske annerledes samfunn, har styre og medarbeidere i NKLF følt det nødvendig å vende tilbake til nullpunktet og stille spørsmålet på nytt. Hva skal vi kristne leger med en slik forening? Og vel så viktig hvorfor trenger kristen-norge og samfunnet vårt en slik organisasjon? Vi har tatt oss god tid. Vi har samlet informasjon, vi har lyttet til kollegaer og studert hva søsterbevegelser lykkes med i andre land. Vi har spurt oss selv: Hva kan vi gjøre i felleskap for Guds rike som ingen andre grupper kan gjøre bedre? Vi er ikke lenger i tvil. Vi har noen Gudgitte oppgaver å gjøre; for hverandre, for våre kollegaer, for pasienter i den norske helsetjenesten og for en lidende verden! De neste 14 sidene vil forhåpentligvis gjøre dette tydelig. Studenter 4 Unge leger 7 Barnefamilier 10 Modne/ Inter Medicos 12 En stemme i samfunnsdebatten 13 Internasjonal tjeneste 14 Harde fakta 15 Vi stopper imidlertid ikke der vi inviterer dere lesere til å være med å virkeliggjøre de mulighetene vi har som felleskap av kristne medisinstudenter og leger. Vi inviterer dere til å drømme sammen med oss, la dere inspirere av scenariene som beskrives og børste støv av gammel idealisme. Og vi utfordrer hverandre til en dugnad i kreativitet, dristighet og økonomisk nysatsing for å kunne bygge de evige verdier, og ikke bare vedlikeholde det som forgår. Dette nummeret av Inter Medicos er proppfullt av visjoner som bare kan realiseres dersom vi trekker sammen. Vi vet hvor vi vil gå. Vi ber om at vi må bli mange. 1 Meddelelser , side 578, kristelig lægeforening Danmark. For styre og ansatte Torbjørn Folstad og Espen Heen NKLF Storgata 10b, 0155 Oslo Tlf: (man, ons, fre: 10-15) Fax: NKLF styre og medarbeidere: Johannes Løvås leder Oddvar Mestad misjon Ingrid Langen misjon Kristin M Husby student/unge leger Espen K Heen student/unge leger Torbjørn Folstad media, etikk Karin Tjernæs administrasjon/økonomi Inter Medicos Ansvarlig redaktør: Torfinn Hynnekleiv Redaktør: Tove Ingjerd Grønlund, tlf , Nummer redaksjon: Torbjørn Folstad og Espen Heen Layout: Hvarings as Trykk: Allservice AS Foto: Hallingskarvet, i nærheten av Rishovd Opplag: ISSN Ettertrykk tillatt ved kildehenvisning Kontonummer Studentarbeid: Inter Medicos: Misjon: Inter Medicos

3 Våre behov som kristne leger en felles utfordring! NKLF har medlemmer som så vidt har fått merkelappen medisinstudent, og medlemmer som avsluttet sin yrkeskarriere omtrent samtidig med at disse første ble født. Aldersspennet er stort og gledelig. Vi trenger hverandre. Idealisme, engasjement og pågangsmot er ofte tydeligere til stede blant unge, og de kan nyte godt av seniorenes perspektiver, livsvisdom og kunnskapsballast. Vi trenger noen felles møteplasser, og det har vi gode tradisjoner for i NKLF. Samfunnet vårt har endret seg mye på en generasjon. Det er mange aktiviteter og gode tilbud, og tidsmarginene i hverdagslivet har gått ned. Derfor er vi blitt mye mer kritiske til hva vi bruker tid på. Vi må være ganske sikre på at vi får noe riktig viktig ut av en sammenheng, før vi velger å sette den øverst på prioriteringslista. Denne utviklingstendensen ønsker NKLF å ta på alvor. Vi har som målsetning å lage gode møtepunkter for medisinstudenter og leger knyttet til alder, livsfase og interesser i årene framover. Sammen kan vi skreddersy opplegg for oss som studenter, unge leger, barnefamilier og modne voksne. Vi tror også det er rett å lage tematiske seminarer og støtte grupper/nettverk som fokuserer på konkrete temaer. I denne første delen av visjonsnummeret vil vi fortelle mer om hvilke møtepunkter som allerede er skapt, og hva vi håper kan vokse fram i løpet av de kommende årene. Heng med! Vi har som målsetning å lage gode møtepunkter Jørund Asle Holme sammen med Lorna Nunn og Silje Knobloch. for medisinstudenter og leger knyttet til alder, livsfase og interesser i årene framover. Inter Medicos

4 Studenter Scenario 1 Jens sukker tungt og slenger Bibelen på bordet. Kristen den merkelappen plager ham stadig mer. Hvordan kan han fortsette å tro, når så mye av erfaringene og kunnskapen han har tilegnet seg roper om en annen virkelighet enn den han er vokst opp med? Evolusjonsteorien levner tydeligvis ikke mye håp om en skaper, siden alt bare er tilfeldigheter. De kristnes tanker om forsakelse og seksuell renhet er jo ikke annet enn undertrykkelse i psykologisk forstand. Og sjelen, som skulle gjøre mennesket til noe unikt blant alt liv, hvor er den i vrimmelen av synapser og transmittersubstanser? Det som plager ham mest nå, er likevel at Gud kan tillate så mye smerte og lidelse som han har vært vitne til på sykehuset de siste dagene. Hvordan kan han fortsette å tro at Gud er kjærlighet? Hvordan kan han fortsette å hevde det overfor klassevennene? På morgendagens timeplan står det provosert abort, norsk lovverk og praksis. Det føles enklest å legge korset igjen hjemme... Over 5000 norske borgere studerer for tiden medisin. 2 Noen undersøkelser fra slutten av 90-tallet indikerer at minst 15 % av disse vil kalle seg personlig kristne 3, altså mer enn 750 til enhver tid! Som den lille historien over illustrerer, kan medisinstudiet for mange være en prøvelse for vandringen med Jesus. Barnetroen møter den brutale voksenvirkeligheten. Undervisningen presenterer stadig sekulærhumanistisk- og naturalistisk ideologi forkledd i medisinske fakta. Studiet i seg selv kan fort bli en avgud hvis fokuset endres. Men medisinstudiet er også en gavepakke for et levende, kristent studentfelleskap: Seks år med mye smågruppeundervisning skaper mange nære vennskap gjerne på tvers av livssyn. Her kan nye mennesker bli kjent med Jesus! Visjonene for studentarbeidet: Vi ønsker å gi utrustning til et liv med Jesus som forbilde. Vi ønsker et fellesskap der vi kan inspirere hverandre og dele tro, tvil og utfordringer vi møter som kristne studenter og leger. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å bevare vår integritet når tro og verdier utfordres i helsetjenesten. RSUL Disse betraktningene gjør at NKLF tror det er kjempeviktig å støtte lokale grupper av kristne medisinstudenter og skape et attraktivt tilbud gjennom konseptet NKLF-student. Vi tror vi er på rett spor i løpet av 3 år har studentmedlemsmassen økt fra ca 30 til 130! Målet vårt er 200. Ingen er som gruppe bedre egnet til å støtte kristne medisinstudenter enn de som selv har vært der for noen år siden. Omkring en tredel av studentene tar studiet i utlandet, primært Sentral-Europa. Vi vet at mange her går alene med sin tro. Vi ønsker å nå ut til disse også. Vi har invitasjoner fra flere land, men ressursene begrenser oss. Vi er i dialog med ANSA og studentprestene i Sjømannskirken for å finne måter å samarbeide på Felleskatalogen fra Oslo PK 95 og H 96 oppgir at mellom 21 og 28% regner seg som personlige kristne. NKLF-student gir følgende tilbud: Hjemmesiden som stadig oppgraderes med ressurser for studenter. Inter Medicos, også med studentvennlige tro-fag artikler og nytt fra lokalgruppene. Nucleus, tidskrift laget av kristne medisinstudenter i England, skreddersydd for målgruppen. Litteraturtjenesten der vi kjøper inn bøker fra inn- og utland som kan hjelpe studentene til å komme til rette med ulike fag-tro spørsmål og bli inspirert til å være etterfølgere av Jesus i sin profesjonelle hverdag. Studentkoordinator som støtter lokalgrupper og enkeltpersoner og følger opp de nasjonale tilbudene. Dagskurs i ulike fag-tro temaer på studiestedene. Betydelige bidrag, faglig og økonomisk, til konferansen medisin og kristen tro. Opplegg for turnusforberedende grupper. Veiledning for valgterminer/oppgaver og hospitering på misjonssykehus/hjelpearbeid samt mulighet til å søke støtte gjennom NKLF sitt misjonsfond. 4 Inter Medicos

5 Oslo Trondheim Nye studentgrupper De siste 5 årene har det blitt startet flere nye kristne medisinstudentfelleskap i Norge. Alle gruppene er selvstendige, men samarbeider tett gjennom Råd for Studenter og Unge Leger (RSUL) som også leder NKLF-student satsingen. KRETSEN i Oslo: 30 aktive medlemmer, 150 studenter får uk . KRIMS Trondheim: 30 aktive medlemmer, 100 på mail-lista. KRIMS Bergen: 50 aktive i miljøet, 150 på mail-lista. KRIHSP i Tromsø: 20 aktive i miljøet. (alle tall er ca-tall) Tromsø Bergen Konferansen medisin og kristen tro har blitt arrangert hvert år siden 2001 som et selvstendig initiativ fra kristne medisinstudenter i Oslo og med tydelig støtte fra NKLF. Omkring 150 studenter fra inn- og utland samles til tre dager med felleskap og undervisning, sang og bønn, samtale og sjelesorg. Ringvirkningene har vært svært positive. Inter Medicos

6 Turnusforberedende grupper Av Ingar Langmoen Ørum Hvorfor et lokalt studentarbeid? Av Martin Bøhler KRIMS i Bergen ble startet i kjølvannet av den tredje landsdekkende konferansen medisin og kristen tro i Da var vi en god, inspirert gjeng fra Bergen som ønsket å få litt mer jevnlig, åndelig input enn én gang i året på landskonferansen. Det ble nedsatt et styre av studenter som skulle jobbe videre med visjon, mål, og det litt mer praktiske. Etter noen runder, kom vi frem til følgende visjonssetning: KRIMS vil hjelpe kristne medisinstudenter til å leve som overgitte disipler av Jesus Kristus - nå som studenter og i fremtiden som leger. Bakgrunnen for at vi så tydelig henvender oss til kristne medisinstudenter, er at det erfaringsmessig er så mange som starter med en brennende tro, men som går ut mange hakk mer lunkne, eventuelt uten tro, seks år senere. Så har vi det håp, og den forventning, at en overgitt disippel av Jesus er et mye bedre vitne for sine medstudenter enn en organisasjon. Vi ønsker å være et supplement, ikke et alternativ, til alle de gode menighetene i Bergen og prøver derfor å fokusere på tema som ligger i skjæringspunktet mellom fag og tro: Det rent faglige får vi mye av på studiet, og det rent åndelige/mellommenneskelige får vi i ulike menigheter. Men der det faglige kan diskuteres på en meningsfull måte i et bibelsk perspektiv, eller der det åndelige kan få konkret substans i vår faglige hverdag, vil vi bidra nettopp til dette. Mer info om vårt lokale arbeid finner du på Etiske og religiøse dilemma kan gjøre hverdagen som lege og kristen vanskelig. Svarene er ofte ikke så klare, og livet føles i blant som en skitur i uopptråkkede løyper: Det er slitsomt i lengden og det er lett å gå feil. Jeg har opplevd det som svært nyttig å snakke med både jevnaldrende og mer erfarne leger om slike spørsmål. Noen ganger er det jeg som har hatt behov for å sette tema på dagsorden. Jeg har sett at jeg har trengt å drøfte problemer for å lære av andres kunnskap, erfaring og refleksjon. Andre ganger er det andre som har fått meg til å forstå at et tema er viktig å reflektere over før jeg møter det konkret. NKLF har utarbeidet samtaleopplegg til noen temaer det kan være lurt å ha tenkt gjennom før man skal ut i turnus. Disse finnes på under ressurser/ artikkelbank. Noen av oppleggene kan brukes tidlig i studiet, andre får man mer ut av hvis man venter til det siste studieåret. Eksempler på temaer er i møte med døden, prevensjon og prioritering av tid og penger. Da jeg gikk siste året av studiet var vi 5-6 studiekamerater som fikk med oss 2 leger. En av legene var gammel og hadde masse erfaring. Den andre var ung og husket litt bedre hvordan det var i turnus. Personlig hadde jeg stort utbytte av denne gruppen. Jeg kan godt tenke meg å ta opp mange av de samme temaene i en tilsvarende gruppe, nå når jeg er ferdig med turnustjenesten. Artikkelbanken er på ingen måte komplett. Dersom noen har innspill til et tema det burde være et samtaleopplegg på, er det bare å ta kontakt med oss på Avslutningsfest for kretsen-medlemmer, på vei ut i turnus. 6 Inter Medicos

7 Bjørg Eline Gjerlaug og Liv Inger Sødal på unge-leger weekend Unge leger Av Kristin Moksnes Husby For noen år siden fikk jeg være med på en ny giv blant kristne medisinstudenter i Trondheim. Mange av oss fikk øynene opp for hvor inspirerende, utfordrende og godt det var å møtes i et forum hvor man nettopp kunne ta opp utfordringene mellom fag og tro, temaer som i liten grad får oppmerksomhet på studiet, i menigheter og andre kristne sammenhenger. Etter studietiden møter vi nye utfordringer. For mange har det vært store omveltninger på få år: Hive seg på flyttelasset to, tre ganger, stadig etablere nye vennskap, savne de gamle, finne seg til rette i nye jobber, gjøre sine første tabber, savne en ektefelle, etablere parforhold, få barn, ta ansvar for en familie... Om studietiden hadde sine utfordringer, har overgangsfasen det enda mer. Noen opplever at troen har magre kår, andre at det er vanskelig å stå for det man innerst inne har tro på. Det er tøffere å stå fram når vanskelige etiske spørsmål dukker opp enn det vi kanskje så for oss. Da er det godt å vite at vi er flere. Vi er flere som ønsker å være gode leger, men som ikke alltid når opp til de standardene vi ønsker. Vi er flere som strever med valg når det gjelder tid, penger og prioriteringer. Og vi er flere som trenger å bli inspirert av Jesus til nettopp legejobben og alt den innebærer. Som Dagfinn Høybråten engang uttalte: få en himmel over legegjerningen deres, bruk Jesus som forbilde. Det er noe på gang også blant unge kristne leger. Fadderordningen for turnusleger går på andre året og flere studiegrupper med unge leger har gått igjennom kurset The Saline Solution. I år arrangerte vi også en unge leger weekend på Gå ut senteret ved Hurdalsjøen med ca 50 deltakere. Her ønsket vi en nær og personlig vinkling med ærlighet og lave skuldre, inspirasjon og nettverksbygging som mål. Jeg har tro på at Gud vil noe med oss unge leger. Vi formes raskt i legerollen, og det er viktig å velge gode forbilder og være bevisste fra starten av. Gud ønsker å utfordre oss til å ta Han med på kontoret og sykehuset, bruke av den kraften og freden Han gir, se de mulighetene Han legger klar for oss og hjelpe oss til å leve livet med integritet. Noen vil kanskje lure på hva vi legger i begrepet ung lege? Vi tenker oss at det er årene man er i turnus eller lege i spesialisering (tidligere assistent-lege). Alder, erfaring og livssituasjon vil imidlertid spille inn. Her sitter hver enkelt med definisjonsmakten! Inter Medicos

8 Unge leger weekend Kjära venner! Jag vill börja med att tacka för en fantastiskt helg för unga läkare i Hurdal. Tyckte att upplägget i stort var mycket bra. Gott om tid för att umgås och prata, men samtidigt också mycket substans i form av bibelundervisning, gruppsamtal och även tid i lovsång och bön. Vi pratade en del i bilen hem, och alla var rörande överens om att det hade varit en sådan skön stämning under helgen. Så avslappnat och enkelt samtidigt som det var en sådan otrolig närvaro och förväntan under framför allt lördagskvällens möte. Angående just gruppsamtalen så tycker jag att de fungerade mycket bra och att det verkligen gav mycket. Jag är ju ganska så ny i yrket, så för mig gav det mycket att få höra hur andra som har jobbat lite längre funderat och hanterat en del av de frågor som jag nu möter på riktigt för första gången. Valet av ämnen som det pratades och undervisades om, tyckte jag kändes mycket relevanta och väl anpassade för målgruppen, dvs unga läkare relativt nya i karriären, men samtidigt med en önskan om äkthet och att får vara ärliga i sin tro även på jobbet. Mycket bra också att ta dit äldre läkare som fick tjäna som förebedjare. Framför allt så har helgen gett mig mycket att fundera över och mycket som jag känner att jag kan ta med mig framöver. Bara att få träffa och umgås med alla unga kristna kollegor - vilken uppmuntran! Återigen ett stort tack för allt ert arbete med helgen! Mvh Miriam Eriksson, AT-läkare, Örebro 8 Inter Medicos

9 Fadderordningen NKLF og Navigatørene har de siste to årene samarbeidet om å finne kristne leger som vil stille opp som fadder for en turnuslege. Fadderen tar kontakt med den nye legen i løpet av de første ukene av turnustjenesten. Over et måltid, eller en kopp kaffe, kan et nytt vennskap begynne å ta form. Tips om gode kristne fellesskap, åpne bibelgrupper og et kjent fjes i gangene er bonus for den ferskeste. Det er godt å være kjent av minst en kristen, og godt å kjenne en kristen kollega hvis livet, troen og faget skulle brake sammen. Inter Medicos har tatt en prat med Åsne Bakke, cand. med. fra Oslo 1998, nå lege i utdanning ved med. avd SIR og Kirsti Bolsøy, cand. med. fra Trondheim 2003, med turnus på samme sted. Å bli tatt imot! - Åsne, hvorfor sa du ja til å bli fadder gjennom NKLF? - Jeg er selv en kristen lege og ønsker at flere som er i samme situasjon kan føle seg velkommen på et nytt sted. Det er godt å bli tatt i mot av noen som man vet deler ens tro. - Har opplevelser fra din egen turnustid vært med på å gi deg disse erfaringene? - Ole Magnus Olafsrud i Navigatørene sendte meg navn på kristne leger som jeg kunne ta kontakt med. Jeg syntes det var en flott gest. Jeg ble kjent med flere kristne leger utover i turnustjenesten, bla annet gjennom lokalgruppa av NKLF i Ålesund. Det var en god opplevelse. - Hvordan opplevde du oppgaven som fadder? - Det var en glede å være fadder. Da turnuslegene startet opp, merket jeg at jeg var mer oppmerksom: Hvem er denne personen som jeg skal bli kjent med? Jeg fikk helt klart nærmere kontakt med Kirsti enn de andre turnuslegene. I henne har jeg fått en ny venn og likesinnet kollega. - Hva vil du trekke fram som viktig med fadderordningen? Det å møte en kollega, et medmenneske, som deler ens verdisyn og tro på arbeidsplassen kan gi trygghet når alt annet er nytt og utrygt. - Synes du NKLF bør fortsette å bruke ressurser på dette? - Ja, jeg synes absolutt dette kan bygges ut videre. Medlemmer i lokalgruppa her har også vært positive til ordningen vi vil jo gjerne bety noe for yngre kollegaer! - Kirsti, fortell litt om dine opplevelser av å ha en fadder da du startet i turnus på sentralsykehuset i Rogaland. - Jeg opplevde det som en kjempestor støtte. Jeg hadde nok grudd meg en del til oppstarten og den første vakten og bedt om at det måtte gå bra. Så viste det seg at bakvakten min den første gangen nettopp ble Åsne, som hadde sagt ja til å være fadderen min. Det ble trygt med en gang. - Hvordan brukte dere tiden sammen? - Vi dro på besøk til hverandre. Åsne kom med presang til meg da jeg hadde født. Dessuten inviterte hun meg med i lokalgruppa her i Rogaland, og nå er jeg valgt inn som styremedlem! - Vil du anbefale denne ordningen til nye turnusleger? - Absolutt! Dette er noe som bør satses mer på i tiden framover. Selv husker jeg at jeg vurderte frem og tilbake om jeg skulle melde meg på denne ordningen. I dag er jeg glad for at jeg gjorde det. Til nye turnusleger vil jeg si: Ikke vær redd for å gripe muligheten. Du har ingen ting å tape på å bli kjent med en annen kollega som selv har ønsket å være en støtte! På sikt drømmer vi om å ha en kontaktperson på hvert eneste sykehus i landet som både kan være en fadder og som kan finne andre egnede faddere på stedet hvis det skulle bli nødvendig. Er dette en tjeneste du blir nysgjerrig på? Ikke nøl med å ta kontakt på så ringer vi deg for en liten prat. Inter Medicos

10 Familien Beisland i Bolivia med Misjonsalliansen Barnefamiliene (30-50 år) Scenario 2 Det myldrer av hoiende barn i badelandet på høyfjellshotellet. Skisenteret har denne helgen blitt inntatt av bortimot hundre små og store som utfolder seg både i det hvite og det våte element. Dessertskålene får raskt ben å gå på! To timer hver formiddag har Navigatørene undervisning om hvordan vi kan leve godt sammen i familie også med krevende jobber. Eget barneopplegg gjør at bare de minste henger på mors eller fars arm. På kvelden er det samtalegrupper. Livet blir tatt på alvor. Det er både gråt og latter. Hva skiller denne helgen fra en annen familiehelg? Minst en i hver familie er lege. Helgen gir mulighet til å holde kontakt med nære venner fra tidligere år, og nye vennskap vokser fram. Noen par snakker sammen om å reise ut i internasjonal tjeneste, og flere får hjelp til å refokusere gamle visjoner om å være etterfølgere av Jesus i helsetjenesten. Per og Rita er med på denne helgen for første gang med sine to barn på 4 og 7 år. Per er ingeniør, og Rita er utdannet lege. For to år siden ble hun, gjennom en venninne, invitert med i en studiegruppe med fem andre kristne leger som møtes noen ganger i halvåret for å drøfte faglige utfordringer i lys av sin tro. Hun sa ja fordi samlingene begynte etter at ungene hadde lagt seg. Møtepunktene har gitt henne mer enn hun forventet ikke minst å få diskutere vanskelige case med kristne kollegaer har betydd mye. Studiegruppen er en av flere nye konsepter byens lokalgruppe av NKLF har satset på de siste årene. Da resten av gjengen ville dra på familieweekend, var det lett å hive seg med. Trenger vi et eget familiearbeid i NKLF? Mange vil si nei. Realiteten er imidlertid at dagens dobbeltarbeidende barneforeldre i liten grad makter å følge opp vanlig foreningsliv. Kanskje er det én av grunnene til at mange lokalgrupper sliter med nyrekruttering? En barnefamilie lever sitt liv i nærmiljøet og i de nære relasjonene. Derfor tror vi at vi må oppmuntre hverandre til å finne gode møtepunkter for denne gruppen av medlemmer. Mange vil være sterkt engasjert i lokalmenigheten og få det meste av det de trenger der. NKLF kan være med på å gi det lille ekstra som gjør at også arbeidshverdagen får Guds lys og en himmel over seg. To, tre kollegaer som møtes til bønn en gang i uka på sykehuset... noen leger fra samme lokalmiljø eller menighet som har en fleksibel studiegruppe... en veiledningsgruppe i allmennpraksis i NKLFs regi? Dette er bare noen alternativer. Hvert sted og hvert miljø må se og gripe sine muligheter. Gjennom en ressursbank på håper vi å kunne samle slike gode, konkrete erfaringer og inspirere hverandre til tiltak som fungerer. Send gjerne inn bidrag til web-redaktøren vår. La oss skape rom i foreningen for barnefamiliene! 10 Inter Medicos

11 De modne/50+ Av Johannes Løvås Tittelen dekker oss etablerte, enten vi er privatpraktiserende eller overleger på sykehus. Sosialt har vi vår omgangskrets, deltar ofte i styre og stell og har tid til organisasjonsliv. Vi har gitt slipp på store barn, og fått mer egen tid, skjønt mange er veldig opptatt på jobb med krevende stillinger. Spesialisering har for de fleste ført fram til ønsket mål. NKLF vil gjerne gi godt rom for denne gruppen. Vi kan være foreningens ryggrad, som garantister for bæreevne, faglig og økonomisk. Om ikke alle kan være aktive, er vi viktige for foreningens styrke og troverdighet. Lokalgruppen er et naturlig møtested, derfor ønsker vi å bygge ut disse fellesskapene. Vi drømmer om at flere av oss etablerte kunne fungere som kontaktpersoner og veiledere for yngre. Å gi tid og rom for slikt, kan være en fantastisk god opplevelse, og gi varig kontakt mellom kristne kollegaer. NKLF ønsker å frigjøre det potensialet som vår aldersgruppe representerer i form av kunnskap, modning og livsvisdom. I hvert styre, råd og arbeidsgruppe er dette naturlige nestorer. Pensjonister med arbeidsglede er en gave til vår forening! Så mottoet er: Du er ventet ønsket og betydningsfull for NKLF. NKLF ønsker å frigjøre det potensialet som vår aldersgruppe representerer i form av kunnskap, modning og livsvisdom. Inter Medicos

12 The Saline solution Sharing Christ in a busy practice Av Morten Magelssen Opplever du at ditt daglige legevirke og din kristentro henger sammen? Eller er du to personer på jobb strengt profesjonell, til forveksling lik de ikke-kristne kollegaene, og kristen bare i privatlivet? Er du komfortabel med at det er slik? Det amerikanske kurset Saline solution henvender seg nettopp til deg og meg. Er det mulig å integrere troen og yrkeslivet, på en måte som både er etisk forsvarlig og praktisk gjennomførbar? Etter å ha gjennomgått kurset vil du nok svare ja, og du vil ha plukket opp en rekke praktiske tips for hvordan dette kan gjøres. Kanskje vil du også ha begynt å tenke på en ny måte om hva det vil si å evangelisere. Rent praktisk er kurset bygd opp med 10 temaer for gruppesamtaler, inkludert videosnutter. Aller best vil det være å gå gjennom ett tema pr samling, så man får prøvd prinsippene i praksis mellom hver gang. Men helge- og éndagskurs vil også gi bra utbytte. Mange av oss som har gått gjennom Saline solution er entusiastiske for dette kursopplegget og håper at alt norsk helsepersonell som måtte ønske det, etter hvert kan få muligheten til å delta. Neste steg på veien blir et éndagskurs i Oslo lørdag 27. mai 2006, ledet av erfarne kursledere fra England. Mer info om kurset på Følg med! Tidsskrift for medisinsk etikk Visjon for : En levende og meningsfull møteplass Av Tove I. Grønlund og Torfinn Hynnekleiv Inter Medicos (IM) ble stiftet på 1950-tallet og ble et enestående tidsskrift: Bladet løftet stadig fram noe så spesielt den gang som etiske problemstillinger. IM fungerte som forløper for den etiske vårflom på 1980/90-tallet. I dag står ikke IM alene når det gjelder omtale av etiske temaer. Fortsatt står IM imidlertid nokså alene i presentasjonen av en del kontroversielt stoff: IM synes ikke et tema bare skal behandles på flere sider men også fra flere sider - inkludert tidens upopulære om nødvendig. Den offisielle melodi signaliserer åpenhet og mangfold, fritt for tabuer. Men temaer som menneskeverd, livets opprinnelse og samliv kan i dag bli behandlet så endimensjonalt dogmatisk - også kalt progressivt - at en genuin refleksjon ikke synes å være ønsket. Vår tids makt-medier har gjort det enkelt for seg ved å definere visse grupper av tenkende mennesker som fordomsfulle - uten å være villig til å la seg utfordre gjennom diskusjoner på likestilte premisser. IM har videre hatt et hjerte for misjon & helse-arbeid og gitt ut en rekke tema-numre om dette. Vi har ambisjoner om å presentere dette stoffet nesten like spennende som dette arbeidet oppleves i felten. IM har de siste årene fått utfordrende kommentarer fra studenter som ønsker å koble livssynet sterkere til yrkesvalget - kristne skal være hode og ikke hale. Ulike fag-etiske perspektiver må veldig gjerne bli formulert og diskutert entusiastisk av menige NKLF-medlemmer, studenter og andre interesserte i IM-spaltene spalter som også er åpne for nyheter fra NKLF lokalt og studentarbeidet. Kort sagt:. Menneskers aktivitet rundt tro, etikk og fag er tegn på grunnleggende liv og alltid meningsfylt å få lese om, og hvis økonomien og aktive lesere er der, skal IM klare å levere varene. 12 Inter Medicos

13 En stemme i samfunnsdebatten Av Torbjørn Folstad Scenario 3 I begynnelsen av uken ble det første seriøse lovforslag om å legalisere eutanasi presentert i Stortinget. Partiet som fremmet forslaget får sannsynligvis ikke flertall med seg, men debatten ruller i gang på ny, som den har gjort så mange ganger før. Opinionen trekkes stadig mer i retning av legalisering. I Sverige er det allerede blitt vedtatt. Lederen i NKLF får telefon fra TV2 sent på kvelden. - Har dere noen aktuelle kandidater til debattprogrammet i morgen kveld? NKLF er ønsket. Vår mann kjenner at han blir litt varm, men heldigvis har NKLF vært forberedt på en slik situasjon de siste årene. Du kan ringe vår medietalsmann, han kan sannsynligvis stille. Hvis ikke, vil han skaffe noen som kan. Medietalsmannen på sin side mister ikke fatningen når telefonen kommer. Dette har han forberedt seg på, og han vet hva han skal si. Temaet har vært oppe i foreningen og en arbeidsgruppe har jobbet frem et detaljert dokument med masse fakta og foreningens meninger, som han har fått satt seg godt inn i. Dessuten har de problematiske spørsmålene vært luftet blant medlemmene på NKLFs egen diskusjonsblogg, så han har en følelse for stemningen i organisasjonen akkurat nå. Debattprogrammet kommer, NKLFs representant får ett hovedinnlegg og en replikk. Han er ikke den mest fremtredende debattanten, men vår stemme er hørt. Denne visjonen er fullt mulig å realisere. Vi har et ønske om at NKLF skal bli et aktivt talerør for kristne legers synspunkter. En slik visjon krever ryddighet og god organisasjonskultur. Vi må unngå en situasjon hvor foreningens representanter uttaler seg på en måte som medlemmene ikke kan støtte. Det er derfor viktig at foreningen kan samle seg om noen prinsipielle standpunkter som styret kan arbeide ut i fra. Å forutse i detalj hvilke saker som vil komme på dagsorden, er ikke mulig. Det til enhver tid sittende styret vil derfor måtte ta beslutninger på vegne av foreningen, men det er helt avgjørende at NKLF har lovbestemt et mandat og retningslinjer for dette mandatet. Forarbeidene til noen nye punkter i lovene våre er i gang, og forslagene vil bli lagt frem på generalforsamlingen Et forslag til nye lover i NKLF vil slå fast: foreningens teologiske fundament et helhetlig syn på mennesket og dets helseproblemer foreningens syn på menneskets verdi ved livets begynnelse og slutt styrets mandat til å formidle kristne verdier i den medisinsk-etiske samfunnsdebatten Etikk-komitéen i NKLF har i mange år arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål, og har kommet med en rekke uttalelser. Den har også arrangert et etisk seminar hvert annet år. Vi ser for oss at komiteen styrkes med flere små arbeidsgrupper som fokuserer på ett medisinsk-etisk tema, som kontinuerlig innhenter oppdatert informasjon og regelmessig presenterer dette for foreningen. Dermed har styret hele tiden et godt grunnlag å arbeide ut i fra. Arbeidsgruppenes presentasjoner kan gjerne kulminere i nasjonale seminarer for leger og studenter. Ny hjemmeside er her allerede. Her finner du informasjon om møter og kurs i foreningens regi, annonser for legestillinger i misjon og hjelpearbeid, nyheter og artikler om relevante tema og muligheter for diskusjon med andre. Gjør deg kjent med siden vår: For å kunne presentere våre synspunkter på en god måte i mediene, trenger vi mer trening. Derfor ville det være ideelt om en liten gruppe kunne skoleres i medieteknikk og artikkelskriving. Da blir terskelen mye lavere for å delta i debatten når anledningen byr seg. Når våre meninger faller sammen med andre organisasjoners meninger, f. eks Menneskeverd, Amathea, Kristen forening for helsepersonell, Til helhet m.fl., vil vi ha mye å hente på å samarbeide om slike utspill. Vi har tro på å styrke kontakten med slike organisasjoner i årene framover. Inter Medicos

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

VISJONER OG STRATEGI 2011 2015

VISJONER OG STRATEGI 2011 2015 VISJONER OG STRATEGI 2011 2015 1. Introduksjon Fra starten i 1936 har formålet for NKLF vært å fremme Guds rike i medlemmenes liv og virkekrets. Lovene for foreningen angir også hvilke særlige oppgaver

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer