Dette er IT Fornebu 5. Et spennende år 8. Virksomheten 13. Styrets beretning 19. Konsernregnskap 24. Kontakter 41

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er IT Fornebu 5. Et spennende år 8. Virksomheten 13. Styrets beretning 19. Konsernregnskap 24. Kontakter 41"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Dette er IT Fornebu 5 Et spennende år 8 Virksomheten 13 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Kontakter 41

3 portalbygget Portalbygget gir allerede på god avstand et monumentalt inntrykk. Den visuelle effekten skyldes en stringent fasade med et stålgrid som går i kryss. Med sine fire kontorskip på rekke og rad ruver kontorkomplekset i terrenget. Når du kommer nærmere blir Portalbygget desto mer imponerende idet byggets midtpunkt åpenbarer seg: En «svevende» satellitt troner på skråstilte søyler mellom de fire kontorblokkene. Den oransje «hubben» er kledd i bøyde plater som tetter fasaden mot kontorblokkene og fungerer som tak for plassen under. To store, avlange vindusflater markerer satellittens fasader og understreker den symmetriske midtplasseringen mot veien og glassveggen i Fornebus gamle avgangshall på motsatt side. Leietakerne i Portalbygget befester IT Fornebus teknologiske fokus. Her er Software Innovation i godt høyteknologisk selskap med blant andre Hewlett Packard og Ventelo. Portalbygget ser ut til å utvikle seg som et senter for etablerte IT-selskaper innenfor både hardware, software og nett og kabel.

4

5 IT Fornebu tilbyr optimale næringslokaler for kunnskapsintensive selskaper og boliger med høyt miljøfokus. Selskapet bidrar til å etablere, finansiere og kommersialisere oppstartsvirksomhet, etablerer og drifter bransjefokuserte nettverk og utvikler konsepter for innovasjonsvirksomheter. 3

6 4

7 Dette er IT Fornebu IT Fornebu skal legge til rette for fremtidig kunnskapsbasert verdiskaping i Norge. Selskapet skal også bidra til transformasjon av det tidligere flyplassområdet på Fornebu til et moderne bo- og næringsmiljø. Redskapene for å nå dette er selskapene IT Fornebu Eiendom AS, IT Fornebu Visjon AS og IT Fornebu Invest AS. IT Fornebu Holding AS ble stiftet i november 2006 ved at alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS la inn sine aksjer i selskapet som tinginnskudd. Selskapets formål er å bidra til transformasjon av det tidligere flyplassområdet på Fornebu til en innovasjonslandsby som lokaliserer kunnskapsutvikling i et mangfoldig moderne bo- og næringsmiljø. IT Fornebu Holding arbeider etter visjonen: «I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt å skape mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom øke den nasjonale nyskaping og kunnskapsbaserte næringsutvikling». IT Fornebu er lokalisert på Fornebu i Bærum. Selskapet er eneeier i IT Fornebu Eiendom AS, eneeier i IT Fornebu Visjon AS og majoritetseier i IT Fornebu Invest AS (93 %). Etter ble selskapet eneeier også i IT Fornebu Invest AS. IT Fornebu har en eiendomsportefølje på totalt ca m 2. Foruten IT Fornebu Holding AS består selskapet av IT Fornebu Eiendom AS, IT Fornebu Visjon AS, IT Fornebu Invest AS, Campus B AS, Campus H AS, Campus M AS, Campus P AS, Campus P2 AS, Campus T AS, Campus X AS, Koksatorget 1 AS, Koksatorget 2 AS Koksatorget 4 AS, Fornebustranda Marina AS (50 %) og Fornebu Hotell AS (50%). Aksjonærstrukturen i IT Fornebuselskapene er endret gjennom årene fra opprettelsen. Per har selskapene denne aksjonærstrukturen: IT Fornebu Holding AS Siva Fornebu AS 32,6 % Ganger Rolf ASA 6,3 % Bonheur ASA 6,3 % Selvaag Gruppen AS 12,6 % Sektor Eiendomspartner AS 12,5 % DnB Nor Bank ASA 12,6 % Umoe AS 4,5 % AWilhelmsen Capital AS 0,04 % Linstow AS 12,5 % IT Fornebu Invest AS IT Fornebu Holding AS 93 % Forskningsparken 7 % Styret består av åtte personer og selskapet holder til på Fornebu rett utenfor Oslo. IT Fornebu hadde ved utgangen av 2009 en verdijustert balanse på 2,7 mrd. kr. 5

8 IT Fornebu Holding AS IT Fornebu Eiendom AS IT Fornebu Visjon AS IT Fornebu Invest AS Campus B AS Campus H AS Campus M AS Campus P AS Campus P2 AS Campus T AS Campus X AS Koksatorget 1 AS Koksatorget 2 AS Koksatorget 4 AS Fornebustranda Marina AS (50 %) Fornebu Hotell (50%) 6

9 I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt å skape mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom øke den nasjonale nyskapingen og kunnnskapsbaserte næringsutviklingen. 7

10 Tiltak i 2009 ført oss et godt stykke på veien til å utvikle Fornebu til et komplett, moderne og levende kunnnskapsmiljø med gode bolig-, fritids-, kultur- og servicetilbud. Til tross for lavkonjunktur, finanskrise og allment lavere etterspørsel etter kontorlokaler i 2009, lyktes IT Fornebu i å øke utleiegraden og inngå flere store leiekontrakter. Et spennende år Til tross for lavkonjunktur, finanskrise og allment lavere etterspørsel etter kontorlokaler i 2009, lyktes IT Fornebu i å øke utleiegraden og inngå flere store leiekontrakter. Software Innovation flyttet inn på rundt m 2 i Portalbygget i 2009 og grunnen ble lagt for at Ericsson, Think og Viju fyller ytterligere ca m 2 i Det ble tegnet intensjonsavtale med Scandic om å drive Hotell Fornebu, et fellesprosjekt mellom IT Fornebu og Utstillingsplassen. Byggingen starter høsten Næringsmeglere trekker fram Fornebu og Bjørvika som vinnerne i kontormarkedet. I 2009 ble det lagt flere planer for videre utvikling på Fornebu og planene ble konkretisert i denne perioden. Arkitekter ble engasjert for å utforme Profilbygget, et kontorbygg i sammenheng med utadrettede servicefunksjoner på gateplan, som får den mest synlige lokaliseringen på Fornebu. Bygget er utformet med sikte på å holde en meget høy miljøprofil. Selskapet utlyste arkitektkonkurranse om en overordnet masterplan for Koksaområdet. Koksaprosjektet er IT Fornebus første som boligutvikler og omfatter opptil 575 boliger på området fra Terminal- og Portalbygget og vestover langs Snarøyveien til og med Hangar 4. IT Fornebu har høye ambisjoner for prosjektet: «Det skal bygges boliger av god kvalitet og 8

11 høyt miljøfokus etter krav strengere enn tekniske og kommunale forskrifter. Boligene skal kunne selges til familier med midlere inntekt. IT Fornebus visjon er å tilby nyskapende arkitektur med utomhusområder som i tillegg til å gi høy bokvalitet for beboerne. skal bidra positivt til utviklingen av Fornebu som et helhetlig og godt nærmiljøområde». Parkeringshuset på Fornebu ble revet for å få plass til det nye kontorbygget til Statoil, og et nytt underjordisk parkeringsanlegg er igangsatt. Samarbeidet med Statoil har vært profesjonelt og godt. I fellesskap utvikler vi et av de mest spennende byggene i landet. For IT Fornebu var 2009 et år i konkretiseringens og profesjonaliseringens tegn. Rammene ble lagt for å bygge ca m 2 på terminalområdet. Selskapet opererer nå i alle deler av verdikjeden, fra eiendomsutvikling til drift og forvaltning. Aktivitetene i 2009 ga grunnlag for at selskapet i 2010 ser langt utover Fornebu som interessant aktivitetsområde. IT Fornebu Visjon begynte operasjonaliseringen av vedtatt strategi høsten Selskapet har ansatt tre nye medarbeidere i 2009 for å styrke arbeidet med nettverk, konseptutvikling og kommersialisering. Det er en glede å kunne slå fast at visjonsselskapet har tatt mange skritt fremover for å oppfylle IT Fornebus visjon. Det er oppnådd konkrete resultater som peker framover. Det er dyktige medarbeidere, gode strategiske samarbeidspartnere og viktige kunder som har bidratt til dynamikken som oppstår i møtet mellom forskning, utdanning og næringsliv, og som har ført oss et godt stykke på veien til å utvikle Fornebu til et komplett, moderne, levende kunnnskapsmiljø med gode bolig-, fritids-, kulturog servicetilbud. 9

12 Portalbygget representerer et viktig ledd i transformasjonsprosessen fra den tidligere lufthavnen til et nytt kunnskaps- og teknologisenter.

13

14 12 Den tidligere avgangshallen i Terminalbygget er vernet og fra toppen av trappen ses nå Portalbygget.

15 VIRKSOMHETEN Kjernen i god kunderelasjon er aktiv dialog der kunden blir møtt med profesjonalitet, lydhørhet og serviceinnstilling. IT Fornebu Eiendom Portalbygget ble ferdigstilt i Det er det første nybygget selskapet har oppført og representerer et viktig ledd i transformasjonsprosessen fra den tidligere lufthavnen til et nytt kunnskaps- og teknologisenter. Portalbygget er plassert på den sørvestre siden av det opprinnelige Terminalbygget på Fornebu og består av fem bygningsvolumer i inntil fem etasjer. De fem bygningene er delt inn i fire skip og en «hub» og er knyttet sammen med hverandre gjennom fire kommunikasjonstårn. To av kommunikasjonstårnene har gangbroer over til Terminalbygget med den vernede avgangshallen. Portalbyggets kontorskip er utført som et søylefritt hus, der hovedbæringen er lagt utenpå fasaden i form av krysstilte søyler. Portalbygget inneholder kontorer og har et samlet areal på ca m 2 BTA. Arkitekten bak prosjektet er a-lab. Prosjektet har vært underlagt miljøoppfølgingsprogrammet på Fornebu og har hatt 90 prosent sortering av avfall i byggefasen. Oppvarming og kjøling av Portalbygget er miljøvennlig gjennom tilknytning til en eksternt varme- og kjølesentral med veksling til sjøvann. Portalbygget fremstår som et fremtidsrettet kontorbygg med en sterk og tydelig idé. «Huben» gir assosiasjoner til et kunnskaps- og teknologisenter av internasjonalt format, i tråd med de opprinnelige visjonene for transformasjonen av Fornebuområdet. De høyteknologiske bedriftene Hewlett Packard og Ventelo har flyttet inn på til sammen rundt m 2 med om lag 800 ansatte. I 2008 ble det arrangert arkitektkonkurranse om hotell på Fornebustranda. Arkitektkontoret Narud Stokke Wiig vant med utkastet «Hotell Fornebu». I april 2009 var reguleringen på plass og IT Fornebu inngikk avtale med Utstillingsplassen AS om å bygge hotell for Scandic. Hotellet får 300 rom, restaurant, spa og konferanselokaler for opptil 800 mennesker. For Scandic skal dette bli et av deres flaggskip og brukes aktivt i merkevarebyggingen. Hotellet ferdigstilles våren Arbeidet med reguleringsplan for Statoilbygget har pågått i perioden. Rask og positiv behandling i Bærum kommune førte til stadfestelse av planen rett før jul i fjor. Byggearbeidene startet i januar Statoilbygget skal bestå av fem like kontorlameller på ca. 24x140 meter i tre etasjer stablet på hverandre i en tilsynelatende tilfeldig konstellasjon. Denne romlige skulpturen skaper et halvoffentlig overdekket rom med konseptnavnet «Atriet». Alle må gjennom Atriet for å komme til arbeidsarealene i et vertikalt kommunikasjonstårn. Dessuten ligger 13

16 Når det nye Statoilbygget blir ferdig høsten i 2012 vil ansatte få et nytt arbeidssted på Fornebu. fellesfunksjoner som kantiner og møtesenter her. Bygningslamellene krager ut ca. 30 meter i flere retninger for å gjøre bygningens fotavtrykk så lite som mulig Statoilansatte får et nytt arbeidssted her fra høsten Bygningen er på ca m 2 over bakken og er designet av a-lab arkitekter. Designet for Statoilbygget mottok prisen «Future Projects Commercial» på World Architecture Festival 2009 i konkurranse med 272 prosjekter fra 67 forskjellige land. Det tidligere Terminalbygget har fått en ansiktsløfting. Omfattende rehabiliteringsarbeider ble igangsatt i Fasadeplater er skiftet, alle vinduene er byttet ut, det er lagt tilleggsisolering, ventilasjonsanlegget er skiftet og bedre solavskjerming er montert. Resultatet av rehabiliteringen er bedre inneklima for leietakerne, kraftig reduksjon av energibruk og et ytre som fremstår som moderne og flott. En ny kantine i bygget ble åpnet i IT Fornebu Visjon AS IT Fornebu Visjon er et kommersielt innovasjonsselskap. Ved bruk av egen og ekstern kompetanse skaper det verdier gjennom innovasjon og næringsutvikling. Resultater skapes ved utvikling av bransjefokuserte nettverk, kommersielt nyskapingsarbeid og utvikling av nye, innovative konsepter og innovasjonsselskaper. IT Fornebu Visjon skal bidra til å realisere holdingselskapets visjon. Selskapet skal også bidra til å styrke eiendomsselskapenes og leietakernes konkurransekraft. IT Fornebu Visjon har identifisert fem bransjer/teknologiområder der det er stort potensial for markedsdrevet, kunnskapsbasert innovasjon og næringsutvikling: Telekommunikasjon, Internett og Media (TIM) Energi Cleantech med fokus på energieffektivitet og miljø Medisinsk utstyr og bioteknologi Selskapet bidrar til innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i selskapets tre forretningsområder: nettverk, konseptutvikling og kommersialisering Nettverk Forretningsområdet Nettverk etablerer og utvikler møteplasser og regionale, nasjonale og internasjonale kommersielle bransjeog fagfokuserte nettverk og allianser. IT Fornebus nettverksvirksomhet har fokus på kunnskapsutveksling og samhandlingsaktiviteter mellom nettverksmedlemmene som er forankret i medlemmenes behov for innovasjon, forretningsutvikling og markedstilgang. Forretningsområdet har konkrete innovasjonsprosjekter, verdiutvikling, ekspansjon og diversifisering hos medlemsbedriftene som mål. Dessuten er det et mål å identifisere nye områder og prosjekter med potensial for innovasjon. Oslo Medtech IT Fornebu Visjon har i løpet av 2009 etablert og utviklet nettverket Oslo Medtech. Nettverket ble formelt etablert som en medlemsforening i november 2009, etter å ha oppnådd status som Arena-prosjekt i Innovasjon Norge. IT Fornebu Visjon har rollen som fasilitator. Oslo Medtechs ambisjon er i perioden å bidra til å utvikle en betydelig, internasjonalt anerkjent og konkurransedyktig norsk medtechnæring. Foreningen har også som mål at nettverket ved prosjektperiodens utløp skal kvalifisere til Norwegian Centre of Excellence, eller tilsvarende. Ved utgangen av 2009 hadde Oslo Medtech 43 medlemmer som består av Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, ulike små og mellomstore medtechbedrifter i tillegg til innovasjonsaktører og ventureselskaper i regionen. Styre og administrasjon er etablert og antallet medlemmer er økende. TIM-nettverk På grunn av utilfredsstillende prosjektledelse sentralt og halvert budsjettildeling for 2010, besluttet IT Fornebu Visjon i 2009 å trekke TIM-nettverket fra Oslo og Akershus` VRI-prosjekt. Prosjektleder søker økonomisk støtte for nettverket fra ulike offentlige kilder. Nettverkets aktiviteter og oppslutning har vært bra i 2009, og samarbeidet med IT Fornebu Visjons kommersialiseringsvirksomhet har vært godt. Planen er å fortsette arbeidet med nettverkets aktiviteter som setter fokus på innovasjon og kommersiell næringsutvikling gjennom samarbeid. Det var ved årsskiftet 32 deltakerbedrifter i TIM-nettverket. Det er en økning på 20 siden året før. 14

17 Konseptutvikling Forretningsområdet Konseptutvikling analyserer potensial for kunnskapsbasert innovasjon og næringsutvikling, gjerne i skjæringsfeltet mellom forskning/utvikling/ teknologi og marked/etablert næringsliv. Basert på dette blir det utviklet konsepter for og etablert innholds- og innovasjonsselskaper. Virksomhetsområdet analyserer virksomheter, setter satsinger inn i strategiske sammenhenger og samhandler med eksterne partnere. IT Fornebu Visjon har i 2009 etablert en modell for utvikling og realisering av ulike former for konsepter. Konseptutvikling som verktøy har vært anvendt i forbindelse med utvikling av konsept for innhold i byggeprosjekter for IT Fornebu, blant annet potensielt kunnskapsbasert opplevelsessenter, innholdskonsept for definerte arealer i Hotell Fornebu, og utvikling av Koksaområdet. Konseptutviklingsmodellen er også anvendt ved utvikling av Oslo Medtech, flere arrangementer som er avholdt i regi av IT Fornebu og underliggende virksomhet og for teknologiparken ved IT Fornebu. IT Fornebu Visjon har i 2009 arbeidet med å videreutvikle konsept, strategi og aktiviteter i teknologiparken ved IT Fornebu. Det er etablert et eget Brukerforum innenfor IT Fornebu Technoport som består av representanter fra leietakerne på IT Fornebu, og IT Fornebu har engasjert en senterleder i halv stilling for å igangsette og utvikle aktiviteter og skape synergier mellom aktørene på IT Fornebu. Kommersialisering Forretningsområdet Kommersialisering vurderer, verifiserer, utvikler, kommersialiserer og realiserer innovasjonsideer fra forskning og næringsliv. Området gir managementstøtte til tidligfaseselskaper og har kunnskap om teknologi, produkter, marked, nasjonale og internasjonale virkemidler og finansieringsordninger. IT Fornebu Visjon har en inkubatorsatsing som satser målrettet på kunnskapsintensive og skalerbare forretningsmuligheter innenfor prioriterte teknologiområder. På slutten av 2009 hadde IT Fornebu Visjon en portefølje på tre inkubatorbedrifter: Supportia Norge AS (eierandel 8,3 %), Mowecom AS (eierandel 10 %) og Resiliens AS (eierandel 5,2 %) I 2009 har IT Fornebu Visjon vært engasjert av Simula Innovation som kommersialiseringsrådgiver. Selskapet har også vært engasjert som rådgiver av ledende FoU-institusjoner i tillegg til private og statlige bedrifter. Felles for disse rådgivningsprosjektene er behovet for og ønsket om å utvikle sterkere kultur og forståelse for kommersialisering. Det har også vært et ønske å utvikle og forsterke evnen til å tjene penger gjennom eksisterende aktiviteter og å utvikle nye strategier og inntektsstrømmer. IT Fornebu Visjon har i perioden også vært engasjert av BI s Executive Master program innenfor «Innovasjon og Nyskapning». Visjonsselskapet deltar nå aktivt gjennom hele programmet, som ca. 50 mellomledere og seniorer gjennomfører. Studentene gjennomgår et grundig og omfattende program der de blir utfordret i hvordan man må tenke og forberede seg i de ulike fasene fra idé/ konsept til lansering. Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på Ås har engasjert IT Fornebu Visjon til å gi årlig undervisning innenfor universitetets satsing på Innovasjon på masternivå. IT Fornebu Visjon har i samarbeid med UMB etablert et årlig stipend for beste forretningsplan fra avgangsstudentene innenfor deres masterutdanning. Visjonsselskapet er også engasjert av IT Fornebu Invest for å forvalte og utvikle selskapets investeringsportefølje, samt vurdere og innstille på eventuelt nye investeringscaser. IT Fornebu Visjon har en attraktiv dealflow og forventer å ta posisjoner i konsepter og oppstartsselskaper innenfor blant annet medtech og cleantech i IT Fornebu Invest AS IT Fornebu Invest er et såkorns- og early venture investeringsselskap som investerer i caser som ligger innenfor de arbeidsområdene IT Fornebu til enhver tid prioriterer. Selskapet investerer også der det kan ligge synergier opp mot kunnskap og erfaring og der IT Fornebu Visjon eller IT Fornebu Invest allerede er engasjert eller ønsker å engasjere seg. IT Fornebu Invest satser på kunnskapsintensive og hightech basert investeringsobjekter og har en investeringsfilosofi basert på aktivt eierskap. I 2009 har IT Fornebu Invest investert i to nye selskaper; 15

18 Biowaz AS og Digiloader Technology AS. IT Fornebu Invest ønsker å maksimere verdiskapning gjennom aktivt eierskap. Gevinst som følge av eierskapet skal ideelt sett realiseres i løpet av 12 til 36 måneder etter en investering. Bare unntaksvis skal selskapet kunne bli med lenger ut i venturefasen. Selskapet har pr denne porteføljen: M_Solution AS (18,9 % eierandel), Online Services AS/Xtractor Technologies AS (4,27 % eierandel/5,7 % eierandel), ClipCanvas AS (4,88 % eierandel), Biowaz AS (Konvertibelt lån med opsjon) og Digiloader Technology AS (16,67 % eierandel). VERDIER OG SAMFUNNSANSVAR IT Fornebus verdier bygger på ideen om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som legger vekt på ærlighet og ansvarlighet. IT Fornebus rammeverk for verdier og prinsipper skal sikre at lover og regler blir ivaretatt i alle prosesser. Disse verdiene og prinsippene gjelder for alle som opptrer på vegne av selskapet. Selskapets etiske retningslinjer beskriver måten vi behandler alle våre interessenter på og atferden vi forventer av medarbeiderne våre. Retningslinjene skal gi veiledning og støtte til selskapet og medarbeiderne i beslutninger og oppgaveløsning. Alle som opptrer på vegne av IT Fornebu skal gjøre det i tråd med de etiske retningslinjene. Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre konkurranse ødelegger markedsbalansen og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk vekst og utvikling. Åpenhet sikrer en sunn utvikling. IT Fornebu er kun involvert i forretningsaktiviteter som er i overensstemmelse med lover, regler, inngåtte avtaler, internasjonale konvensjoner og vår egen standard for forretningsetikk. Selskapet stiller tilsvarende krav overfor samarbeidspartnere. De etiske retningslinjer skal være en del av avtaledokumenter med våre leverandører. Avvik mot de etiske retningslinjer skal rapporteres til IT Fornebu umiddelbart. Policy for samfunnsansvarlige innkjøp fastsetter overordnede prinsipper og ansvar for innkjøpsvirksomheten i IT Fornebu. Innkjøpsvirksomheten i selskapet skal bidra til lønnsomhet, kvalitet, utvikling og verdiskapning for selskapet ved å sikre brukerne en forutsigbar leveranse av varer og tjenester til markedets beste betingelser. IT Fornebus samfunnsansvar skal være tydelig både i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at miljøhensyn skal ivaretas både i produksjon og i det ferdige produktet og at grunnleggende arbeidstakerrettigheter skal respekteres av leverandørleddene til selskapet. Innkjøpene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer. Det skal være konkurranse om leveransene og alle tilbydere skal likebehandles. IT Fornebu skal i egen og i underleverandørers virksomhet påse at det er gode arbeidsforhold: IT Fornebu er mot all form for diskriminering Selskapet legger til grunn prinsippet om lik lønn for likt arbeid. IT Fornebu er for allmenngjøring av tariffavtaler. Gode fysiske arbeidsforhold KUNDER IT Fornebu ønsker å ha fornøyde kunder. Fornøyde og lojale kunder er den beste garantien for at selskapet skal kunne gjøre den jobben det er satt til å gjøre. Kjernen i en god kunderelasjon er aktiv dialog der kunden blir møtt med profesjonalitet, lydhørhet og serviceinnstilling. Det medfører store krav til egen organisasjon for å kunne tilfredsstille kundebehovene. Derfor blir det hvert år gjennomført en spørreundersøkelse blant leietakerne for å kunne gjennomføre nødvendige forbedringer. Generelt var tilbakemeldingene positive i Gjennomsnittlig score var 3,94 på en skala fra 1 6 på spørsmålet om hvor fornøyd man er med leieforholdet totalt sett. YTRE MILJØ Det er lagt stor vekt på at Fornebu skal være miljøvennlig. Området er oppvarmet med fjernvarme fra sjøen og store grøntarealer er tatt vare på. Grøntstrukturen på Fornebu omfatter strandområdene med store naturvern- og friluftsområder og badeplass på Storøyodden. Den 200 mål store Nansenparken er på størrelse med Slottsparken. Her er det grøntkorridorer ut til kystlinjene med egne vernede områder og buffersoner for fuglereservater. En eiendom påvirker miljøet i hele livssyklusen, fra bygging til forvaltning og til slutt ved riving. IT Fornebu ønsker at eiendommene skal bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de økonomiske rammevilkårene. Selskapets miljøarbeid fokuserer på de viktigste utfordringene: Energiforbruk Inneklima Avfall og renovasjon Miljøgiftige stoffer Arealeffektivitet Transport ANTALL ANSATTE Ved utgangen av 2009 var det totalt 18 ansatte i konsernet IT Fornebu Holding. Det var en økning på 28,5 prosent i forhold til TURNOVER OG SYKEFRAVÆR Det var ikke turnover i Sykefraværet var på 1,7 prosent av total arbeidstid, som var en økning fra 0,4 prosent året før. LIKESTILLING Andelen kvinner i selskapet var 38,8 prosent i Det er en økning fra 38,5 prosent året før. 16

19 IT Fornebus verdier bygger på ideen om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som legger vekt på ærlighet og ansvarlighet. 17

20 18 Torget binder Portalbygget og den gamle Terminalbygningen sammen til det nye kunnskaps- og teknologisenteret på Fornebu.

21 styrets beretning Selskapets samfunnsansvar og virksomhetsstyring vil bli fokusert i Virksomhetens art og tilholdssted IT Fornebu Holding AS (ITFH) ble stiftet i november 2006 ved at alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS la inn sine aksjer i selskapet som tingsinnskudd. Selskapets formål er å bidra til transformasjon av det tidligere flyplassområdet på Fornebu til en innovasjonslandsby som lokaliserer kunnskapsutvikling i et mangfoldig moderne bo- og næringsmiljø. ITFH arbeider etter visjonen: «I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt å skape mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom øke den nasjonale nyskaping og kunnskapsbaserte næringsutvikling». ITFH er lokalisert på Fornebu i Bærum. Selskapets eierposter pr fremgår av note 6. Etter regnskapsårets utløp har ITFH kjøpt opp Forskningsparken AS eierpost i IT Fornebu Invest AS (ITFI), og ITFI er nå et heleid datterselskap av ITFH. Aksjonærforhold SIVA Eiendom Holding AS 32,6 % Ganger Rolf ASA 6,3 % Bonheur ASA 6,3 % Selvaag Gruppen AS 12,6 % Sektor Eiendomspartner AS 12,5 % DnB NOR Bank ASA 12,6 % Umoe AS 4,5 % AWilhelmsen Capital AS 0,04 % Linstow AS 12,5 % Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for år 2010 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskap og finansiering - konsern Resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets mening den nødvendige informasjon om konsernets drift i 2009, og konsernets stilling ved årets utgang. Konsernets resultat var 7,4 mill. kr. i 2009, mot 26,8 mill. kr. i Konsernets kontantstrøm fra ordinær drift justert for 19

22 salgsgevinster var 24,1 mill. kr. i 2009, mot 38,1 mill. kr. i Etter styrets oppfatning er konsernets finansielle stilling god. Konsernets egenkapital er 724,3 mill. kr. pr Pr hadde konsernet samlet langsiktig gjeld på mill. kr., hvorav 616 mill. kr. utgjorde byggelån i Campus H AS. For å sikre seg mot svingninger i lånerentene, har konsernet inngått rentesikringsforretninger for deler av låneporteføljen. Det vises for øvrig til nærmere omtale av konsernets gjeld i note 12. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et riktig bilde på konsernets virksomhet. Verken styremedlemmer, administrerende direktør eller revisor har personlig aksjer i konsernets selskaper. Årsresultat og disponeringer IT Fornebu Holding AS ITFH AS hadde i 2009 et overskudd på 16,4 mill. kr., mot 16,3 mill. kr. for foregående år. Styret foreslår at overskuddet i sin helhet avsettes annen egenkapital. Styret foreslår videre at 1,0 mill. kr. avgis i konsernbidrag til Campus T AS. Selskapets egenkapital pr var på 740,6 mill. kr. Selskapet har 32,8 mill. kr. i fri egenkapital pr Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet utgjorde 1,7 prosent av total arbeidstid. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i materielle skader eller personskader av betydning. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets totalt 18 ansatte ved utgangen av året, var syv kvinner. Det er en økning i kvinneandelen på 3 prosent. Administrerende direktør i IT Fornebu AS er kvinne. Det er ingen kvinner i styret for selskapet. Miljørapportering Selskapet har utarbeidet og følger egen miljøplan i arbeidet med regulering, planlegging, bygging og drift. Selskapets plan tar utgangspunkt i Bærum kommunes Miljøoppfølgingsprogram for Fornebu, og angir tematiske delmål og operative tiltak for å oppfylle Miljøoppfølgingsprogrammet. I 2009 var forbruket av energi 25,4 GWh, hvorav 8,9 GWh er fjernvarme/- kjøling. Fremtidig utvikling Styret anser at de primære oppgavene i 2010 vil være igangsetting, fullføring og utleie av nye næringsarealer i tillegg til å sette IT Fornebus strategi videre ut i live. Våren 2009 inngikk konsernet avtale om oppføring og utleie av nytt regionkontor for Statoil på m 2 BTA. I denne forbindelse skal det også oppføres nytt underjordisk parkeringsanlegg på om lag m 2 BTA. Kontorbygget skal være ferdig til innflytting høsten 2012, og leieavtalen løper over 15 år. Dessuten planlegges det med å få ferdig regulert hotell og båthavn i løpet av året. Selskapets samfunnsansvar og virksomhetsstyring vil bli fokusert i Hendelser etter regnskapsårets slutt I forbindelse med tilrettelegging for oppføring av nytt underjordisk parkeringsanlegg i regi av Campus P AS og Campus P2 AS, samt oppføring av nytt kontorbygg for Statoil i regi av Campus B AS, er det med regnskapsmessig virkning fra gjennomført fisjoner mellom selskaper i konsernet. Dette omfatter fisjon av eksisterende P-hus fra Campus P AS til Campus B AS, og fisjon av deler av Pir C i terminalbygget fra Campus T AS til Campus B AS. Det er innfusjonert regnskapsmessige nettoverdier i Campus B AS hvor underliggende eksterne verdivurderinger ligger vesentlig over bokført verdi. 20

23 Etter styrets oppfatning er konsernets finansielle stilling god. Bærum, 21. april 2010 Tormod Hermansen styreleder Harald Kjelstad Harald Andresen Per Bomann-Larsen Egil Svoren Per Tore Mortensen Morten Frogner Endre Grønnestad Erik Løfsnes adm. dir. 21

24

25 Portalbygget gir assosiasjoner til et kunnskapsog teknologisenter av internasjonalt format, i tråd med de opprinnelige visjonene for transformasjonen av Fornebuområdet.

26 24 Konsernregnskap

27 Resultatregnskap alle tall i hele tusen MORSELSKAP KONSERN DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter 1/ Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1/3/ Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1/ Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultatandel fra tilknyttede selskaper Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostnad fra foretak i samme konsern Nedskrivning finansielle aktiva Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1/ Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering Avgitt konsernbidrag

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer