VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT"

Transkript

1 DEL 1: 1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT

2 DEL 1: 2 INNHOLD Del 1: Etablere minivolleyballgruppe Volleyball utviklingsprosjekt (VUP) Brev til rektor Flyer: invitasjon til prøvetrening Invitasjon til foreldremøte Klubbøkonomi Del 2: Minivolleyballigaer Minivolleyballiga NVBFs turneringsmal Flyer: foreldrevettregler Eksempler på kampoppsett... 18

3 DEL 1 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 3 Etablere minivolleyballgruppe Felles struktur, arbeidsform og maler for alle regioner

4 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.1 volleyball utviklings prosjekt (VUP) VOLLEYBALL UTVIKLINGS PROSJEKT (VUP) Informasjon til klubber 1. Hva er VUP og hvorfor? NVBFs satsingsområder for perioden er vekst, eliteløft, trenerutvikling, anleggsutvikling og utvikling av en sterk organisasjon. (ref. NVBFs Handlingsplan for vedtatt på Forbundstinget i Kristiansand 2012). Her er det blant annet et sterkt fokus på aktivitetsutvikling, hvor en av strategiene er innføring av minivolleyball og minisandvolleyball for barn. En annen strategi, under aktivitetsutvikling, retter seg mot å etablere lokal konkurranseaktivitet i begge grener i alle regioner for aldersgruppen 6-12 år. I 2012/2013 ble minivolleyball og minisandvolleyball innført som den prioriterte aktivitetsformen i samtlige regioner. For at vi sammen skal utvikle oss i kvalitet og antall er vi avhengige av å sette et økt fokus på tilrettelegging av volleyballaktivitet for barn mellom 6-12 år. Barn kan spille volleyball, noe de klarer særdeles bra med den nivåtilpassede spillformen minivolleyball/ minisandvolleyball. I denne sammenheng har NVBF lansert VUP. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Forbundsstyret, regionene, administrasjonen og klubbene. VUP har 2 hovedstrategier. 1. «Etablere minivolleyballgruppe». Felles struktur, arbeidsform og maler for alle regioner. 2. «Minivolleyballigaer». Felles konkurransekonsept i alle regioner. For at NVBF skal nå sine mål er vi avhengige at klubbene er med på satsingen. Det er kun gjennom et felles løft at vi kan bli større og bedre. Gjennom et kvalitetsarbeid på disse punktene har vi i NVBF stor tro på økt medlemsmasse og ikke minst økt kvalitet på den aktiviteten som drives i klubb. Klubbene som blir kontaktet, har i følge SFA - undersøkelsen, et ønske om oppstart av minivolleyballgruppe.

5 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT (VUP) 5 2. Fordeler klubben vil få ved å starte minivolleyballgruppe: Mer aktivitet i din gruppe/klubb Bedre grunnlag til å utvikle fremtidige volleyballspillere og lag Tilgang til nye trenere og ressurspersoner (foreldre) Økte inntekter Økte inntekter vil komme i form av: Flere som betaler medlemskap og treningsavgift til klubben. Økt tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) via idrettsrådet. Gjennomsnittlig tilskudd pr. medlem var i 2012 kr. 200,-. Spørsmål vedr. dette tilskuddet kan rettes til Idrettskretsen. Kommunal hodestøtte pr medlem mellom 6-19 år som er rapportert på idrettsregistreringen. Denne støtten varierer fra kommune til kommune. Eksempelvis er det i Kristiansand omlag 100 kr i hodestøtte for barn mellom 6-12 år, mens det er omlag 250 kr i hodestøtte for ungdom mellom år. Spørsmål vedr. dette tilskuddet kan rettes til Idrettsrådet i din kommune. 3. Hvordan starte en minivolleyballgruppe? Tanken er å hjelpe en gruppe i gang, der man etter kort tid overlater driften til foreldregruppa. Dette er mulig om man starter aktiviteten med de helt små. For å få til dette er klubben viktig i oppstartfasen og i oppfølging av gruppa underveis. Men foreldrene skal gjøre hovedjobben. En klubbperson/instruktør med kompetanse på ballsidighet og minivolleyball holder tak i aktiviteten de første 4-6 ukene, og vil være nøkkelpersonen for å få gruppen opp å gå. Har klubben kandidater og trenger de eventuelt kursing? Klubbens ansvar: En person til å starte gruppa (Nøkkelperson for oppstarten!) Stille på skolearrangementet Trene gruppa 4-6 uker Holde foreldremøte (Regionen har mal på invitasjon til foreldre). Oppfølging i ettertid? Nødvendig utstyr (baller og nett) Treningstid i hallen Oppfølging av gruppa etter oppstartsfasen Regionens ansvar: Eventuell kursing av instruktør før oppstartsfasen Kontakte skoleledelsen på relevante skoler (e-post + telefon), avtale skolearrangement. Bistå klubben ved skolearrangement (lage flyer, diverse). Tilby trenerkurs til foreldregruppa

6 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT (VUP) 6 4. Barneidrettsskole For volleyballgrupper i et fleridrettslag er «Barneidrettskole» en mulig organiseringsform. NIF ønsker at barn i alderen 6-12 år skal ha et helhetlig aktivitetstilbud. Dette gjør de blant annet gjennom å gi økonomisk støtte til Barneidrettskoler. En «Barneidrettskole» er klubbaktiviteter med et allsidig tilbud som vil gi barna et godt og variert grunnlag i en viktig motorisk utviklingsfase. En «Barneidrettsskole» må inneholde innslag av minimum 3 ulike idretter i løpet av en sesong. For volleyballklubber er naturlig å ha fokus på volleyball og sandvolleyball. Og for de aller minste er mye allsidig balltilvending en helt naturlig del av øktene. Og det trenger ikke være så krevende å tilrettelegge for en ekstra idrett (eksempelvis skileik på vinteren, turn, svømming eller badminton). Det som er positivt er at klubben selv kan vektlegge de ulike aktivitetene ut ifra hvilke ressurser og mål klubben har. Klubben kan søke om støtte hos Idrettskrets og Idrettsråd hvis aktiviteten organiseres som en «Barneidrettsskole» (se kriterier for dette under). «Barneidrettsskoler» er tilskuddsberettiget fra Idrettskretsen med: Oppstartstøtte på kr ( kr hvis gruppen er på over 50 medlemmer) Utviklingsstøtte på kr Mange Idrettsråd støtter Barneidrettsskoler som drives i kommunen, gjennom LAM-midlene. Her kan det være mye støtte å hente, eksempelvis kan en «Barneidrettsskole» med 80 deltagere motta kr i støtte fra Idrettsrådet. Her er det kommunale forskjeller.

7 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.2 Brev til rektor BREV TIL REKTOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND «SAMSPILL FOR ALLE» Til rektor. Norges Volleyballforbund (NVBF), i samarbeid med sine klubber, lanserer nå en satsing på ballsidighet og minivolleyball for aldersgruppen 6-12 år. Ballsidighet og minivolleyballs egenart gjør det enkelt å integrere deltagere med forskjellige ferdighetsnivåer, ulike funksjonsnedsettelser og kulturell bakgrunn. Deltakelse fremmer samspill og sosial utvikling. Aktivitetene er godt egnet til å skape bevegelsesglede, fysisk og koordinativ utvikling, samt mestringsfølelse. «Klubben VBK» ønsker å komme til deres skole for å presentere ballsidighet og minivolleyball for lærere, aktivitetsledere og trivselsledere. Her kan vi vise hvordan man enkelt kan organisere morsomme aktiviteter på formelle og uformelle arenaer. Videre ønsker vi å invitere alle elever i 1-3 klasse til en felles introduksjon. Målet er at «klubben VBK» kan gi et trygt og utviklende aktivitetstilbud til alle. Alle skoler som ønsker besøk fra klubb tilknyttet NVBF er med i trekningen av en utstyrspakke, verdi kr ,- NVBF og «Klubben VBK» håper dette virker interessant for deres skole, og ser frem til videre samarbeid. Kontaktperson er Gunda Gundersen, mobil og e-post Med vennlig hilsen Norges Volleyballforbund Generalsekretær NVBF Region.. Regionskonsulent «Klubben VBK» Leder/trener?

8 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.3 FLYER: INVITASJON TIL PRØVETRENING FLYER: INVITASJON TIL PRØVETRENING GØY MED BALL FOR ALLE! GRATIS PRØVETRENING FOR KLASSE DATO: 14. & 21. OKT. STED: LILLETUNET SKOLE TID: BEVEGELSES- GLEDE & OPPLEVELSE AV MESTRING BLI MED PÅ BALLSIDIGHET & MINIVOLLEYBALL For påmelding og spørsmål kontakt: Navn på kontaktperson KLUBBENS LOGO

9 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.4 invitasjon til foreldremøte INVITASJON TIL FORELDREMØTE INVITASJON til foreldremøte for minivolleyball lag x Dato og tid: Sted: KLUBBENS LOGO Generell informasjon Velkommen og presentasjon av initiativtagerne. Informasjon om ballsidighet og minivolleyball. Målene med aktiviteten. Saker: 1. Praktisk informasjon knyttet til trening, mulige konkurranser, medlemsavgift og treningsavgift. 2. Fordeling av ansvar Informasjon om trenerrollen/laglederrollen Krav til antall foreldre/voksne på trening 3. Informasjon om kurs i Minivolleyball for foreldregruppa. 4. Informasjon om kjøp av Minivolleyballer og evt. annet klubbutstyr. Enkel servering på møtet. Med vennlig hilsen Leder i klubb/idrettslag Foreldrekontakt

10 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.5 Klubbøkonomi KLUBBØKONOMI økt inntekt med 20 nye medlemmer under 19 år Medlemskontingent (eks. 300,- pr. medlem) x 20 Lokale aktivitetsmidler via Idrettsrådet (LAM) 200,- x 20 = (det var tilskuddet i gjennomsnitt pr. medlem i 2012). Spørsmål vedr. dette tilskuddet kan rettes til Idrettskretsen. Kommunal hodestøtte (varierer fra kommune til kommune). Eks. 200 x 20 = Økning til klubben

11 DEL 2 DEL 1: Minivolleyballigaer Klubbøkonomi 11 Minivolleyballigaer Felles konkurransekonsept i alle regioner

12 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.1 Minivolleyballiga MINIVOLLEYBALLIGA 1. Felles konkurransekonsept i alle regioner I handlingsplanen til NVBF er det vedtatt å «etablere lokal konkurranseaktivitet i begge grener i alle regioner for aldersgruppen 6-12 år». Gjennom VUP-prosjektet er det utarbeidet et felles konkurransekonsept for aldersgruppen 6-12 år, med mål om etablering av flere lokale ligaer. Ambisjonen er at klubbene har en enkel mal for hvordan planlegge -og gjennomføre konkurranseaktivitet i minivolleyball. Konkurranse er en naturlig del av idretten, også for barn. For at barna skal oppleve NVBFs konkurranser som positive, er det viktig at det tilrettelegges på barnas premisser. Her er trygghet, aktivitetsglede, innsats og mestring noen nøkkelord. Videre håper vi at minivolleyballigaene blir en møteplass der barna kan utvikle vennskap og solidaritet. 2. Hovedpunkter i minivolleyballigaer Lagledermøte før turneringsstart. Felles oppvarming Kampoppsett, anbefalt makstid for de ulike alderstrinnene. Kampgjennomføring. Premier. Foreldrevettregler Andre tilbud under en turnering. Punktene er beskrevet i 2.2: «NVBFs turneringsmal».

13 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.1 Minivolleyballiga Ansvarfordeling region klubb I gjennomføringen av minivolleyballigaer er ansvarfordelingen mellom region og klubb slik: Region Tildele arrangøransvar Publisere nyhetssak om turnering i forkant av arrangementet. Bistå klubb med eventuell veiledning etc. Publisere nyhetssak om turnering Klubb Planlegge turnering, herunder lage kampoppsett. NVBF har utarbeidet en mal som klubbene kan benytte. Se 2.4 Gjennomføre turnering. NVBF har utarbeidet en sjekkliste som klubbene kan benytte. Premier. Region kan være behjelpelig dersom klubben ønsker dette. Lage nyhetssak om turneringen + bilde. Sendes det lokale regionskontoret

14 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.2 NVBFs turneringsmal NVBFS TURNERINGSMAL 1. Lagledermøte: Det skal gjennomføres et lagledermøte før turneringsstart. Her blir det en kort gjennomgang av: Påmeldingsavgift og lisens. Minivolleyballregler og eventuelle behov for tilpasninger. Foreldrevettregler. Presisere hva barneidrett handler om. Diverse praktisk. Møtet skal maksimalt vare i 15 minutter. 2. Oppvarming: Dersom det er mulig, er det ønskelig at arrangør starter turneringen med en felles oppvarming med musikk for spillere og trenere. Foreldre og foresatte oppfordres også til å være med. Målet er å skape en morsom og annerledes inngang til konkurransen. NVBF har laget forslag til musikk som kan benyttes. Samtlige forslag finnes også på ulike streamingprogrammer. The Fox : Ylvis What makes you beautiful : One direction I like to move it: Madagaskar 2 Gagnam style: PSY Hakuna matata: Løvenes konge 3. Kampoppsett: Klubbene skal utarbeide kampoppsett. NVBF har utarbeidet to ulike maler som klubbene kan benytte. Se 2.4. NVBF anbefaler kamplengde og turneringslengde etter følgende oppsett: Nivå kamper à min. Totaltid ca 2 timer. Tid eller poeng. Nivå kamper à min. Totaltid ca 3 timer. Tid eller poeng. Nivå kamper à min. Totaltid ca 3 4 timer. Poeng eller tid. Nivå kamper à min. Totaltid ca 3 4 timer. Poeng eller tid. Gjennomføres det turnering for flere nivåer på samme dag, anbefales det at laveste nivå starte først. Dette gir de flinkeste på nivået under en mulighet til å prøve seg på nivået over.

15 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.2 NVBFs turneringsmal Kampgjennomføring Alle kamper starter med Smash in (high five til dem man spiller mot) Alle kamper blåses i gang likt dersom mulig. Laget som står oppført som hjemmelag har ansvar for poengene. Laglederne dømmer eget lag. Alle kamper avsluttes med Smash Out (high five til de man spilte mot).) 5. Premier NVBF mener at en enkel premieseremoni, der laget og barna får sin velfortjente honnør og oppmerksomhet, er en naturlig avslutning på turneringen. NVBF anbefaler enten medalje eller liten pokal. 6. Foreldrevettregler: Voksne er forbilder for barn. Sammen kan voksne skape trygge og gode opplevelser for alle spillere som deltar. Det er utarbeidet en flyer (se 2.3) med egne foreldrevettregler som arrangør skal gi til voksenpersoner tilknyttet lagene ved oppstart av turneringen. Disse skal også henges opp i hallen. 7. Andre tilbud under en turnering Tilbud til søsken/andre barn: Om arrangør har mulighet oppfordrer NVBF arrangør å legge til rette for at søsken/andre barn har mulighet til lek med ball, samt at de kan være i fysisk aktivitet under turneringen. F.eks kan arrangør legge ut matter, baller, rokkeringer etc. som barna kan benytte. Skap et flott tilbud for både store og små supportere. Kanskje er det fremtidige minispillere som leker på sidelinjen? Kiosk: NVBF oppfordrer alle arrangører til å ha kiosk. En kiosk gir ekstra inntektskilder til klubben. NVBF anbefaler klubbene å også tilby sunne alternativer. Inspirasjon til kioskvarer kan man finne her. Speaker: Har arrangør mulighet kan det legges til rette for speakertjeneste.

16 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.2 NVBFs turneringsmal Sjekkliste for arrangør: NVBF har utarbeidet en veiledende sjekkliste som arrangør kan benytte som huskeliste under et arrangement. Samme person kan gjerne ha flere ansvarsområder. Ansvarsområder Ansvarlig (navn) Rigge til hall (sette opp nett/ legge frem baller/markere baner) Rigge ned hall (ta ned nett/ samle baller/rydde) Gjennomføre lagledermøte Lage kampoppsett/ registrere resultat/henge opp kampoppsett Ansvarlig for å starte/slutte kamper Premieseremoni Tilbud til søsken Kiosk Speakertjeneste Lage nyhetssak om turneringen

17 DEL 1: Minivolleyballigaer 2.3 Flyer: foreldrevettregler FLYER: FORELDREVETTREGLER BEVEGELSES- GLEDE & OPPLEVELSE AV MESTRING GØY MED BALL FOR ALLE! FORELDREVETTREGLER GI OPPMUNTRING til alle spillere i med og motgang. Det gir trygghet, trivsel og motivasjon. RESPEKTER TRENERENS LEDELSE konstruktiv dialog om gjennomføring kan tas med trener og klubb i etterkant. RESPEKTER DOMMERENS AVGJØRELSER selv om du av og til er uenig. Det er ditt barn som konkurrerer. MØT OPP på trening og under kamp du er viktig for miljøet STØTT OPP OM KLUBBENS ARBEID gjennom foreldremøter forankres klubbens og idrettens verdisyn.

18 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.4 eksempler på kampoppsett EKSEMPLER PÅ KAMPOPPSETT Lag 1 Lag 2 Lag 1 - Lag 2 Lag 3 - Lag 4 Lag 5 - Lag 6 Lag 3 Lag 7 - Lag 8 Lag 9 - Lag 10 Lag 11 - Lag 12 Lag 4 Lag 1 - Lag 3 Lag 2 - Lag 4 Lag 5 - Lag 7 Lag 5 Lag 6 - Lag 8 Lag 9 - Lag 11 Lag 10 - Lag 12 Lag 6 Lag 4 - Lag 1 Lag 2 - Lag 5 Lag 3 - Lag 6 Lag 7 Lag 7 - Lag 10 Lag 8 - Lag 11 Lag 12 - Lag 9 Lag 8 Lag 6 - Lag 1 Lag 10 - Lag 2 Lag 11 - Lag 7 Lag 9 Lag 4 - Lag 9 Lag 8 - Lag 3 Lag 12 - Lag 5 Lag 10 Lag 11 Lag 12 IL KOLL VOLLEYBALL Kampoppsett/resultater for Oslo Mini Liga 1 Nivå Nivå 1 Lør Kampnr Tid Bane Pulje Lag :00 Bane 02 1 Koll Frogs Koll Kangaroos :00 Bane 03 1 Koll Lightning Oslo Volley Lions :15 Bane 02 1 Koll Kangaroos Koll Lightning :15 Bane 03 1 Oslo Volley Lions Koll Frogs :00 Bane 02 1 Koll Kangaroos Oslo Volley Lions :00 Bane 03 1 Koll Frogs Koll Lightning :15 Bane 02 1 Koll Kangaroos Oslo Volley Lions :15 Bane 03 1 Koll Lightning Koll Frogs IL KOLL VOLLEYBALL Kampoppsett/resultater for Oslo Mini Liga 1 Nivå Nivå 2 Lør Kampnr Tid Bane Pulje Lag :00 Bane 01 1 Koll Guts Koll Gul 99 12:30 Bane 01 1 Koll Grønn Koll Tornado :30 Bane 02 2 Koll Golden Koll Storm :30 Bane 03 2 Koll Glory Koll Svart :00 Bane 01 1 Koll Gul Koll Grønn :30 Bane 01 2 Koll Golden Koll Svart :30 Bane 02 2 Koll Glory Koll Storm 107 Dato :00 12:57 Bane 01 2 Koll Glory Koll Golden :00 Bane 02 2 Koll Storm Koll Svart :00 Bane 03 1 Koll Guts Koll Tornado :30 Bane 02 1 Koll Grønn Koll Guts :30 Bane 03 1 Koll Gul Koll Tornado Powered by CupAssist (www.cupassist.com)

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Utkast til Handlingsplan

Utkast til Handlingsplan Region Nord Utkast til Handlingsplan NVBF Region Nord 2014-2016 1 Norges Volleyballforbunds satsningsområder vekst elite trenere/dommere anleggsutvikling organisasjon Volleyball = samspill for alle Vekst

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NVBF REGION TRØNDELAG Revidering av Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag sin handlingsplan for

HANDLINGSPLAN FOR NVBF REGION TRØNDELAG Revidering av Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag sin handlingsplan for HANDLINGSPLAN FOR NVBF REGION TRØNDELAG 2014-2016 Revidering av Region Nord-Trøndelag og Region Sør-Trøndelag sin handlingsplan for 2013-2015 (vedtatt 2013) Norges Volleyballforbunds satsningsområder Volleyball

Detaljer

NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6.

NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. NORGES VOLLEYBALLFORBUND NVBFs utdanningsprogram Strategi og implementeringsplan Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. april 2014 1.0 Innledning Hovedmål: «10 000 flere

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

Reglement Minivolleyball og Minisandvolleyball.

Reglement Minivolleyball og Minisandvolleyball. Reglement Minivolleyball og Minisandvolleyball. Innhold 1.0 Oversikt... 2 2.0 Spillformer... 3 2.1 Nivå 1: 3 hold... 3 2.2 Nivå 2: 2 hold... 4 2.3 Nivå 3: 1 hold... 5 2.4 3-er Volley/Sandvolleyball 2 mot

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014 1. Overordna verdier TBK skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner- og tilbudene skal gi

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR PÅMELDING MED NY NETTLØSNING I ASKER SKIKLUBB

BRUKERVEILEDNING FOR PÅMELDING MED NY NETTLØSNING I ASKER SKIKLUBB BRUKERVEILEDNING FOR PÅMELDING MED NY NETTLØSNING I ASKER SKIKLUBB Asker Skiklubb lanserte før sommeren en ny nettsideløsning med blant annet mange nye verktøy som letter administrasjonen av klubbens medlemsdatabase

Detaljer

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16 Geilo IL- Fotball Trenermøte 14. mars -16 Agenda 1. Styrearbeidet 2. Påmeldinger, seriespill -16 3. Påmeldinger, cup -16 4. Dugnader 5. Trenervettregler 6. Banefordeling/ utstyr 7. Foreldremøte 8. Eventuelt

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

BREDDE-,UTDANNING-OG UTVIKLINGSPLAN FOR NVBF REGION NORD-TRØNDELAG 2011-2013

BREDDE-,UTDANNING-OG UTVIKLINGSPLAN FOR NVBF REGION NORD-TRØNDELAG 2011-2013 BREDDE-,UTDANNING-OG UTVIKLINGSPLAN FOR NVBF REGION NORD-TRØNDELAG 2011-2013 Innledning NVBF NVBF har drevet omorganisering i perioden 2008-2010. Forbundet jobber for å snu en negativ egenkapital til en

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINIRUNDER Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset de yngste spillerne. Mini-innebandy gir større aktivitet,

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

Arrangementshåndbok Fargerik Fotball

Arrangementshåndbok Fargerik Fotball Arrangementshåndbok Fargerik Fotball Fargerik Fotball er en turnering som viser at vi kan ha det gøy sammen på banen uansett hvordan vi ser ut, hvor foreldrene våre er født eller hva vi tror på. Fargerik

Detaljer

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

TRENER 1 KURSOVERSIKT NVBFS TRENERKURS TRENER 1. Volleyball sandvolleyball

TRENER 1 KURSOVERSIKT NVBFS TRENERKURS TRENER 1. Volleyball sandvolleyball NVBFS TRENERKURS TRENER 1 KURSOVERSIKT TRENER 1 Volleyball sandvolleyball 1 INNHOLD Innhold kommer her INNLEDNING Trener 1 er første nivå i Norges Volleyballforbunds nye trenerløype. Fokuset i utdanningen

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Blå 09.11.2011

Foreldremøte. Tertnes G04-Blå 09.11.2011 Foreldremøte Tertnes G04-Blå 09.11.2011 Agenda Trenere/lagleder - kursing Spillergruppen Utarbeidelse av ny sportsplan for Tertnes Treninger/kamper Treningstider inne/ute snømåking Ferdighetsstigen Info

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Mosvik, Kaffekroken Tilstede: Bjørn ve, Mads, Solveig og le Øystein Tid: 19.00-21.10 Sak 20/2011-2012 rienteringssaker (se vedlegg) Saker under handlingsplan

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Trener I volleyball. Her finner du praktisk informasjon om Trener I samt fagplan/innhold.

Trener I volleyball. Her finner du praktisk informasjon om Trener I samt fagplan/innhold. Trener I volleyball Her finner du praktisk informasjon om Trener I samt fagplan/innhold. Trener I Atskilte kurs i volleyball og sandvolleyball VOLLEYBALL Målgruppe: Tid: Hvem kan holde kurs: Pensum/litteratur:

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer