VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT"

Transkript

1 DEL 1: 1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT

2 DEL 1: 2 INNHOLD Del 1: Etablere minivolleyballgruppe Volleyball utviklingsprosjekt (VUP) Brev til rektor Flyer: invitasjon til prøvetrening Invitasjon til foreldremøte Klubbøkonomi Del 2: Minivolleyballigaer Minivolleyballiga NVBFs turneringsmal Flyer: foreldrevettregler Eksempler på kampoppsett... 18

3 DEL 1 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 3 Etablere minivolleyballgruppe Felles struktur, arbeidsform og maler for alle regioner

4 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.1 volleyball utviklings prosjekt (VUP) VOLLEYBALL UTVIKLINGS PROSJEKT (VUP) Informasjon til klubber 1. Hva er VUP og hvorfor? NVBFs satsingsområder for perioden er vekst, eliteløft, trenerutvikling, anleggsutvikling og utvikling av en sterk organisasjon. (ref. NVBFs Handlingsplan for vedtatt på Forbundstinget i Kristiansand 2012). Her er det blant annet et sterkt fokus på aktivitetsutvikling, hvor en av strategiene er innføring av minivolleyball og minisandvolleyball for barn. En annen strategi, under aktivitetsutvikling, retter seg mot å etablere lokal konkurranseaktivitet i begge grener i alle regioner for aldersgruppen 6-12 år. I 2012/2013 ble minivolleyball og minisandvolleyball innført som den prioriterte aktivitetsformen i samtlige regioner. For at vi sammen skal utvikle oss i kvalitet og antall er vi avhengige av å sette et økt fokus på tilrettelegging av volleyballaktivitet for barn mellom 6-12 år. Barn kan spille volleyball, noe de klarer særdeles bra med den nivåtilpassede spillformen minivolleyball/ minisandvolleyball. I denne sammenheng har NVBF lansert VUP. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Forbundsstyret, regionene, administrasjonen og klubbene. VUP har 2 hovedstrategier. 1. «Etablere minivolleyballgruppe». Felles struktur, arbeidsform og maler for alle regioner. 2. «Minivolleyballigaer». Felles konkurransekonsept i alle regioner. For at NVBF skal nå sine mål er vi avhengige at klubbene er med på satsingen. Det er kun gjennom et felles løft at vi kan bli større og bedre. Gjennom et kvalitetsarbeid på disse punktene har vi i NVBF stor tro på økt medlemsmasse og ikke minst økt kvalitet på den aktiviteten som drives i klubb. Klubbene som blir kontaktet, har i følge SFA - undersøkelsen, et ønske om oppstart av minivolleyballgruppe.

5 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT (VUP) 5 2. Fordeler klubben vil få ved å starte minivolleyballgruppe: Mer aktivitet i din gruppe/klubb Bedre grunnlag til å utvikle fremtidige volleyballspillere og lag Tilgang til nye trenere og ressurspersoner (foreldre) Økte inntekter Økte inntekter vil komme i form av: Flere som betaler medlemskap og treningsavgift til klubben. Økt tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) via idrettsrådet. Gjennomsnittlig tilskudd pr. medlem var i 2012 kr. 200,-. Spørsmål vedr. dette tilskuddet kan rettes til Idrettskretsen. Kommunal hodestøtte pr medlem mellom 6-19 år som er rapportert på idrettsregistreringen. Denne støtten varierer fra kommune til kommune. Eksempelvis er det i Kristiansand omlag 100 kr i hodestøtte for barn mellom 6-12 år, mens det er omlag 250 kr i hodestøtte for ungdom mellom år. Spørsmål vedr. dette tilskuddet kan rettes til Idrettsrådet i din kommune. 3. Hvordan starte en minivolleyballgruppe? Tanken er å hjelpe en gruppe i gang, der man etter kort tid overlater driften til foreldregruppa. Dette er mulig om man starter aktiviteten med de helt små. For å få til dette er klubben viktig i oppstartfasen og i oppfølging av gruppa underveis. Men foreldrene skal gjøre hovedjobben. En klubbperson/instruktør med kompetanse på ballsidighet og minivolleyball holder tak i aktiviteten de første 4-6 ukene, og vil være nøkkelpersonen for å få gruppen opp å gå. Har klubben kandidater og trenger de eventuelt kursing? Klubbens ansvar: En person til å starte gruppa (Nøkkelperson for oppstarten!) Stille på skolearrangementet Trene gruppa 4-6 uker Holde foreldremøte (Regionen har mal på invitasjon til foreldre). Oppfølging i ettertid? Nødvendig utstyr (baller og nett) Treningstid i hallen Oppfølging av gruppa etter oppstartsfasen Regionens ansvar: Eventuell kursing av instruktør før oppstartsfasen Kontakte skoleledelsen på relevante skoler (e-post + telefon), avtale skolearrangement. Bistå klubben ved skolearrangement (lage flyer, diverse). Tilby trenerkurs til foreldregruppa

6 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT (VUP) 6 4. Barneidrettsskole For volleyballgrupper i et fleridrettslag er «Barneidrettskole» en mulig organiseringsform. NIF ønsker at barn i alderen 6-12 år skal ha et helhetlig aktivitetstilbud. Dette gjør de blant annet gjennom å gi økonomisk støtte til Barneidrettskoler. En «Barneidrettskole» er klubbaktiviteter med et allsidig tilbud som vil gi barna et godt og variert grunnlag i en viktig motorisk utviklingsfase. En «Barneidrettsskole» må inneholde innslag av minimum 3 ulike idretter i løpet av en sesong. For volleyballklubber er naturlig å ha fokus på volleyball og sandvolleyball. Og for de aller minste er mye allsidig balltilvending en helt naturlig del av øktene. Og det trenger ikke være så krevende å tilrettelegge for en ekstra idrett (eksempelvis skileik på vinteren, turn, svømming eller badminton). Det som er positivt er at klubben selv kan vektlegge de ulike aktivitetene ut ifra hvilke ressurser og mål klubben har. Klubben kan søke om støtte hos Idrettskrets og Idrettsråd hvis aktiviteten organiseres som en «Barneidrettsskole» (se kriterier for dette under). «Barneidrettsskoler» er tilskuddsberettiget fra Idrettskretsen med: Oppstartstøtte på kr ( kr hvis gruppen er på over 50 medlemmer) Utviklingsstøtte på kr Mange Idrettsråd støtter Barneidrettsskoler som drives i kommunen, gjennom LAM-midlene. Her kan det være mye støtte å hente, eksempelvis kan en «Barneidrettsskole» med 80 deltagere motta kr i støtte fra Idrettsrådet. Her er det kommunale forskjeller.

7 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.2 Brev til rektor BREV TIL REKTOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND «SAMSPILL FOR ALLE» Til rektor. Norges Volleyballforbund (NVBF), i samarbeid med sine klubber, lanserer nå en satsing på ballsidighet og minivolleyball for aldersgruppen 6-12 år. Ballsidighet og minivolleyballs egenart gjør det enkelt å integrere deltagere med forskjellige ferdighetsnivåer, ulike funksjonsnedsettelser og kulturell bakgrunn. Deltakelse fremmer samspill og sosial utvikling. Aktivitetene er godt egnet til å skape bevegelsesglede, fysisk og koordinativ utvikling, samt mestringsfølelse. «Klubben VBK» ønsker å komme til deres skole for å presentere ballsidighet og minivolleyball for lærere, aktivitetsledere og trivselsledere. Her kan vi vise hvordan man enkelt kan organisere morsomme aktiviteter på formelle og uformelle arenaer. Videre ønsker vi å invitere alle elever i 1-3 klasse til en felles introduksjon. Målet er at «klubben VBK» kan gi et trygt og utviklende aktivitetstilbud til alle. Alle skoler som ønsker besøk fra klubb tilknyttet NVBF er med i trekningen av en utstyrspakke, verdi kr ,- NVBF og «Klubben VBK» håper dette virker interessant for deres skole, og ser frem til videre samarbeid. Kontaktperson er Gunda Gundersen, mobil og e-post Med vennlig hilsen Norges Volleyballforbund Generalsekretær NVBF Region.. Regionskonsulent «Klubben VBK» Leder/trener?

8 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.3 FLYER: INVITASJON TIL PRØVETRENING FLYER: INVITASJON TIL PRØVETRENING GØY MED BALL FOR ALLE! GRATIS PRØVETRENING FOR KLASSE DATO: 14. & 21. OKT. STED: LILLETUNET SKOLE TID: BEVEGELSES- GLEDE & OPPLEVELSE AV MESTRING BLI MED PÅ BALLSIDIGHET & MINIVOLLEYBALL For påmelding og spørsmål kontakt: Navn på kontaktperson KLUBBENS LOGO

9 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.4 invitasjon til foreldremøte INVITASJON TIL FORELDREMØTE INVITASJON til foreldremøte for minivolleyball lag x Dato og tid: Sted: KLUBBENS LOGO Generell informasjon Velkommen og presentasjon av initiativtagerne. Informasjon om ballsidighet og minivolleyball. Målene med aktiviteten. Saker: 1. Praktisk informasjon knyttet til trening, mulige konkurranser, medlemsavgift og treningsavgift. 2. Fordeling av ansvar Informasjon om trenerrollen/laglederrollen Krav til antall foreldre/voksne på trening 3. Informasjon om kurs i Minivolleyball for foreldregruppa. 4. Informasjon om kjøp av Minivolleyballer og evt. annet klubbutstyr. Enkel servering på møtet. Med vennlig hilsen Leder i klubb/idrettslag Foreldrekontakt

10 DEL 1: Etablere minivolleyballgruppe 1.5 Klubbøkonomi KLUBBØKONOMI økt inntekt med 20 nye medlemmer under 19 år Medlemskontingent (eks. 300,- pr. medlem) x 20 Lokale aktivitetsmidler via Idrettsrådet (LAM) 200,- x 20 = (det var tilskuddet i gjennomsnitt pr. medlem i 2012). Spørsmål vedr. dette tilskuddet kan rettes til Idrettskretsen. Kommunal hodestøtte (varierer fra kommune til kommune). Eks. 200 x 20 = Økning til klubben

11 DEL 2 DEL 1: Minivolleyballigaer Klubbøkonomi 11 Minivolleyballigaer Felles konkurransekonsept i alle regioner

12 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.1 Minivolleyballiga MINIVOLLEYBALLIGA 1. Felles konkurransekonsept i alle regioner I handlingsplanen til NVBF er det vedtatt å «etablere lokal konkurranseaktivitet i begge grener i alle regioner for aldersgruppen 6-12 år». Gjennom VUP-prosjektet er det utarbeidet et felles konkurransekonsept for aldersgruppen 6-12 år, med mål om etablering av flere lokale ligaer. Ambisjonen er at klubbene har en enkel mal for hvordan planlegge -og gjennomføre konkurranseaktivitet i minivolleyball. Konkurranse er en naturlig del av idretten, også for barn. For at barna skal oppleve NVBFs konkurranser som positive, er det viktig at det tilrettelegges på barnas premisser. Her er trygghet, aktivitetsglede, innsats og mestring noen nøkkelord. Videre håper vi at minivolleyballigaene blir en møteplass der barna kan utvikle vennskap og solidaritet. 2. Hovedpunkter i minivolleyballigaer Lagledermøte før turneringsstart. Felles oppvarming Kampoppsett, anbefalt makstid for de ulike alderstrinnene. Kampgjennomføring. Premier. Foreldrevettregler Andre tilbud under en turnering. Punktene er beskrevet i 2.2: «NVBFs turneringsmal».

13 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.1 Minivolleyballiga Ansvarfordeling region klubb I gjennomføringen av minivolleyballigaer er ansvarfordelingen mellom region og klubb slik: Region Tildele arrangøransvar Publisere nyhetssak om turnering i forkant av arrangementet. Bistå klubb med eventuell veiledning etc. Publisere nyhetssak om turnering Klubb Planlegge turnering, herunder lage kampoppsett. NVBF har utarbeidet en mal som klubbene kan benytte. Se 2.4 Gjennomføre turnering. NVBF har utarbeidet en sjekkliste som klubbene kan benytte. Premier. Region kan være behjelpelig dersom klubben ønsker dette. Lage nyhetssak om turneringen + bilde. Sendes det lokale regionskontoret

14 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.2 NVBFs turneringsmal NVBFS TURNERINGSMAL 1. Lagledermøte: Det skal gjennomføres et lagledermøte før turneringsstart. Her blir det en kort gjennomgang av: Påmeldingsavgift og lisens. Minivolleyballregler og eventuelle behov for tilpasninger. Foreldrevettregler. Presisere hva barneidrett handler om. Diverse praktisk. Møtet skal maksimalt vare i 15 minutter. 2. Oppvarming: Dersom det er mulig, er det ønskelig at arrangør starter turneringen med en felles oppvarming med musikk for spillere og trenere. Foreldre og foresatte oppfordres også til å være med. Målet er å skape en morsom og annerledes inngang til konkurransen. NVBF har laget forslag til musikk som kan benyttes. Samtlige forslag finnes også på ulike streamingprogrammer. The Fox : Ylvis What makes you beautiful : One direction I like to move it: Madagaskar 2 Gagnam style: PSY Hakuna matata: Løvenes konge 3. Kampoppsett: Klubbene skal utarbeide kampoppsett. NVBF har utarbeidet to ulike maler som klubbene kan benytte. Se 2.4. NVBF anbefaler kamplengde og turneringslengde etter følgende oppsett: Nivå kamper à min. Totaltid ca 2 timer. Tid eller poeng. Nivå kamper à min. Totaltid ca 3 timer. Tid eller poeng. Nivå kamper à min. Totaltid ca 3 4 timer. Poeng eller tid. Nivå kamper à min. Totaltid ca 3 4 timer. Poeng eller tid. Gjennomføres det turnering for flere nivåer på samme dag, anbefales det at laveste nivå starte først. Dette gir de flinkeste på nivået under en mulighet til å prøve seg på nivået over.

15 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.2 NVBFs turneringsmal Kampgjennomføring Alle kamper starter med Smash in (high five til dem man spiller mot) Alle kamper blåses i gang likt dersom mulig. Laget som står oppført som hjemmelag har ansvar for poengene. Laglederne dømmer eget lag. Alle kamper avsluttes med Smash Out (high five til de man spilte mot).) 5. Premier NVBF mener at en enkel premieseremoni, der laget og barna får sin velfortjente honnør og oppmerksomhet, er en naturlig avslutning på turneringen. NVBF anbefaler enten medalje eller liten pokal. 6. Foreldrevettregler: Voksne er forbilder for barn. Sammen kan voksne skape trygge og gode opplevelser for alle spillere som deltar. Det er utarbeidet en flyer (se 2.3) med egne foreldrevettregler som arrangør skal gi til voksenpersoner tilknyttet lagene ved oppstart av turneringen. Disse skal også henges opp i hallen. 7. Andre tilbud under en turnering Tilbud til søsken/andre barn: Om arrangør har mulighet oppfordrer NVBF arrangør å legge til rette for at søsken/andre barn har mulighet til lek med ball, samt at de kan være i fysisk aktivitet under turneringen. F.eks kan arrangør legge ut matter, baller, rokkeringer etc. som barna kan benytte. Skap et flott tilbud for både store og små supportere. Kanskje er det fremtidige minispillere som leker på sidelinjen? Kiosk: NVBF oppfordrer alle arrangører til å ha kiosk. En kiosk gir ekstra inntektskilder til klubben. NVBF anbefaler klubbene å også tilby sunne alternativer. Inspirasjon til kioskvarer kan man finne her. Speaker: Har arrangør mulighet kan det legges til rette for speakertjeneste.

16 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.2 NVBFs turneringsmal Sjekkliste for arrangør: NVBF har utarbeidet en veiledende sjekkliste som arrangør kan benytte som huskeliste under et arrangement. Samme person kan gjerne ha flere ansvarsområder. Ansvarsområder Ansvarlig (navn) Rigge til hall (sette opp nett/ legge frem baller/markere baner) Rigge ned hall (ta ned nett/ samle baller/rydde) Gjennomføre lagledermøte Lage kampoppsett/ registrere resultat/henge opp kampoppsett Ansvarlig for å starte/slutte kamper Premieseremoni Tilbud til søsken Kiosk Speakertjeneste Lage nyhetssak om turneringen

17 DEL 1: Minivolleyballigaer 2.3 Flyer: foreldrevettregler FLYER: FORELDREVETTREGLER BEVEGELSES- GLEDE & OPPLEVELSE AV MESTRING GØY MED BALL FOR ALLE! FORELDREVETTREGLER GI OPPMUNTRING til alle spillere i med og motgang. Det gir trygghet, trivsel og motivasjon. RESPEKTER TRENERENS LEDELSE konstruktiv dialog om gjennomføring kan tas med trener og klubb i etterkant. RESPEKTER DOMMERENS AVGJØRELSER selv om du av og til er uenig. Det er ditt barn som konkurrerer. MØT OPP på trening og under kamp du er viktig for miljøet STØTT OPP OM KLUBBENS ARBEID gjennom foreldremøter forankres klubbens og idrettens verdisyn.

18 DEL 2: Minivolleyballigaer 2.4 eksempler på kampoppsett EKSEMPLER PÅ KAMPOPPSETT Lag 1 Lag 2 Lag 1 - Lag 2 Lag 3 - Lag 4 Lag 5 - Lag 6 Lag 3 Lag 7 - Lag 8 Lag 9 - Lag 10 Lag 11 - Lag 12 Lag 4 Lag 1 - Lag 3 Lag 2 - Lag 4 Lag 5 - Lag 7 Lag 5 Lag 6 - Lag 8 Lag 9 - Lag 11 Lag 10 - Lag 12 Lag 6 Lag 4 - Lag 1 Lag 2 - Lag 5 Lag 3 - Lag 6 Lag 7 Lag 7 - Lag 10 Lag 8 - Lag 11 Lag 12 - Lag 9 Lag 8 Lag 6 - Lag 1 Lag 10 - Lag 2 Lag 11 - Lag 7 Lag 9 Lag 4 - Lag 9 Lag 8 - Lag 3 Lag 12 - Lag 5 Lag 10 Lag 11 Lag 12 IL KOLL VOLLEYBALL Kampoppsett/resultater for Oslo Mini Liga 1 Nivå Nivå 1 Lør Kampnr Tid Bane Pulje Lag :00 Bane 02 1 Koll Frogs Koll Kangaroos :00 Bane 03 1 Koll Lightning Oslo Volley Lions :15 Bane 02 1 Koll Kangaroos Koll Lightning :15 Bane 03 1 Oslo Volley Lions Koll Frogs :00 Bane 02 1 Koll Kangaroos Oslo Volley Lions :00 Bane 03 1 Koll Frogs Koll Lightning :15 Bane 02 1 Koll Kangaroos Oslo Volley Lions :15 Bane 03 1 Koll Lightning Koll Frogs IL KOLL VOLLEYBALL Kampoppsett/resultater for Oslo Mini Liga 1 Nivå Nivå 2 Lør Kampnr Tid Bane Pulje Lag :00 Bane 01 1 Koll Guts Koll Gul 99 12:30 Bane 01 1 Koll Grønn Koll Tornado :30 Bane 02 2 Koll Golden Koll Storm :30 Bane 03 2 Koll Glory Koll Svart :00 Bane 01 1 Koll Gul Koll Grønn :30 Bane 01 2 Koll Golden Koll Svart :30 Bane 02 2 Koll Glory Koll Storm 107 Dato :00 12:57 Bane 01 2 Koll Glory Koll Golden :00 Bane 02 2 Koll Storm Koll Svart :00 Bane 03 1 Koll Guts Koll Tornado :30 Bane 02 1 Koll Grønn Koll Guts :30 Bane 03 1 Koll Gul Koll Tornado Powered by CupAssist (www.cupassist.com)

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark Informasjonsavis Nr. 2 2014 Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Følg oss på www. siljanil.no Klatrejungel i Siljan idrettspark Siljan idrettspark

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer