Elga AB Lønnsom produksjon med Elgas rørtråder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.elgawelding.com Elga AB Lønnsom produksjon med Elgas rørtråder"

Transkript

1 Framsida_TestNy_A Sida 11 Elga AB Box Partille Tel: Fax: Se Lønnsom produksjon med Elgas rørtråder

2 Hvorfor rørtråd? Rørtråd slo i gjennom på 80-tallet og ble raskt en populær metode. Målet var å få et effektivt alternativ til elektrodene. Mye forskning og utvikling har siden den gang blitt gjort med tanke på sveisbarhet, mekaniske egenskaper og lysbuekarakteristikk. I dag kan sveising med rørtråd gi store fordeler både sammenlignet med massiv tråd og elektroder. Stikkord er effektivitet gjennom høy avsettytelse og forbedret buetidsfaktor. Elgas rørtråder bidrar også til å redusere driftsforstyrrelser som trådmatingsproblemer, utskifting av slitedeler som trådledere, gasspredere, gasshylser og kontaktrør. Den viktigste besparelsen av alle: Arbeidstimekostnaden. Sammenlignet med andre metoder/tråder kan det i tillegg reduseres vesentlig på etterarbeide pga. sveisesprut. Fra starten av var metoden kun i bruk på tykkere materialer i horisontal stilling. I dag benyttes Elgas rørtråder helt ned til 2-3mm gods i alle sveisestillinger, som et resultat av en aktiv produktutvikling i samarbeid mellom Elga, Kobe Steel og sluttkunder. 2

3 Innhold i brosjyren Den sveisende industrien har vi delt inn i segmentene; Offshore, Skipsbygging, Stålkonstruksjoner, Rørfabrikasjon og Tunge kjøretøyer. På de siste sidene finnes tabeller for å velge rørtråder ut ifra stålbetegnelser. Videre finner du en oversikt over typiske mekaniske verdier, sveisestillinger, dekkgasser etc. Side Hvorfor rørtråd? 2 Generell innledning om Elga og rørtråder. 4 Produktivitet og lønnsomhet 5 Offshore 6 Skipsbygging 8 Stålkonstruksjoner 8 Rørfabrikasjon 10 Tunge kjøretøyer 12 Valg av rørtråd basert på stålbetegnelser 14 Oversikt over typiske mekaniske verdier, sveisestillinger, dekkgasser 15 3

4 Elga er en av de største aktørene innen den nordiske sveisebransjen. Under årenes løp har vi tilfredsstilt ekstremt høye kvalitetskrav fra den krevende industrien som offshore, skipsbygging og tunge kjøretøyer. Gjennom en kontinuerlig utvikling, ofte i samarbeid med kundene, har vi bygget opp vår kunnskapsbase og ett komplett produktprogram innen rørtråder. Siden midten av 80-tallet har Elga arbeidet med rørtråder, og fra begynnelsen ble vi en av markedslederne både på ulegerte, lavlegerte og rustfrie rørtråder. Trådene markedsføres under navnene Elgacore (ulegert/lavlegert) og Cromacore (rustfritt). Ekstremt gode matingsegenskaper Viktige framgangsfaktorer har vært de svært gode matings - og sveisegenskapene samt repeterbarheten fra batch til batch, som til sammen har bidratt til att produksjonen hos våre sluttkunder skjer med minimale driftsforstyrrelser. Kvalifisert teknisk support En avgjørende funksjon i Elga er vår kvalifiserte tekniske support; på plass hos dere eller via telefon. Vi hjelper dere med lønnsomhetsberegninger, rådgivning ved prosedyrer, utarbeide pwps osv. Vårt mål er å sette våre kunder i sentrum for å på beste måte bidra til en lønnsom produksjon. Elgas rørtrådtyper Elgas slaggende rørtråder Det som kjennetegner de slaggende rørtrådene er trådenes egenskaper til stillingssveising. Det finnes basiske og rutile rørtråder, men kontinuerlig forbedring av rutile tråders mekaniske egenskaper og sveisbarhet, har ført til at rutile rørtråder dominerer rørtrådsveising i Norge. Alle Elgas rutile rørtråder egner seg godt for sveising av rotstrenger mot keramisk backing. Elgas rutile rørtråder gir gode sveiseegenskaper i alle stillinger. De har utmerkede slagseighetsverdier ned til -60 C med og uten spenningsgløding. Elgas rutile rørtråder har et sveiseavsett med mindre enn 5 ml hydrogen pr 100 gram nedsmeltet gods. Basiske rørtråder benyttes i liten utstrekning i Norden. Kun ved svært forurensede materialer og ved spesielt innspente forbindelser. Sammenlignet med rutile tråder har de basiske dårligere sveiseegenskaper og oppfattes som lite brukervennlige. Elgas metallpulverfylte rørtråder De metallpulverfylte rørtrådene har ikke pulver som produserer slagg. I stedet har de metallpulver, som bidrar til en høyere produktivitet. Nyttetallet er 96 % mot ca. 86 % på en rutil tråd. Effektiviteten bedres gjennom økt mengde nedsmeltet sveisegods i kilo pr. time. De metallpulverfylte trådene har en spesielt god innbrenning noe som fører til økt sikkerhet mot bindefeil og rotfeil. Trådene kan i dag anvendes ned til godstykkelser på 3 mm. Dette gjør de metallpulverfylte trådene til et godt alternativ på applikasjoner der man tidligere har benyttet massive tråder. Massive tråder har ofte en vesentlig lavere sveisehastighet, mer sprut og økte start/stopp problemer. Lysbuen på metallpulverfylte rørtråder er stabil og gir minimalt med sprut. Tråden har også svært god retenning. Denne type tråder har begrensede egenskaper ved stillingssveising, siden den ikke har slagg. I spraybue begrenser posisjonene seg til applikasjoner utført i horisontal og side inn. I kortbueområdet kan man også sveise stigende vertikalt, noe som er en utbredt metode for ensidige rotstrenger uten backing. Metallpulverfylte rørtråder er førstevalget ved robotisert/mekanisert sveising i hele Norden. Elga har ett bredt sortiment og er en dominerende leverandør til denne industrien. 4

5 Sveising i et lønnsomhetsperspektiv Den krevende sveiseindustrien går stadig mot mer effektive produksjonsmetoder. Veien fra elektroder via massive tråder til dagens rørtråder har gått fort. I løpet av tallet så man virkelig fordelene med rørtråder, også mot massive tråder. I Norden har den robotiserte/ mekaniserte sveisingen med rørtråder økt som følge av lønnsomhetskrav. I dag handler valget av tilsettmaterialer om mer enn å velge rett produkt ut i fra ståltype, krav, metode og pris. Det viktigste er først og fremst å vurdere TOTAL- KOSTNADEN. Å vurdere den beste utnyttelsen av dyrebare arbeidstimer for så å ta en avgjørelse ut fra et lønnsomhetsperspektiv. Det kommer i fremtiden til å kreves et større helhetssyn med forståelse for sveiseprosessen, arbeidsrutiner og arbeidsmiljø kombinert med lave totalkostnader. Reduksjon av produksjonforstyrrelser Kjenner du igjen følgende situasjoner? Økt produktivitet Elga har gjennom de siste årene bidratt til å øke produktivitet og lønnsomhet både for store og små bedrifter. For mange bedrifter har implementering av rørtråd / skifte til Elga rørtråd nettopp vært løsningen både med tanke på produktivitet og kvalitet. Strippbasert eller heltrukken Det finnes to ulike hovedtyper rørtråd. Heltrukken og strippbasert. Forskjellen ligger i produksjonsmetoden: Formes rørtråden av et flatt bånd eller trekkes den som et helt rør. Generelt har tråder produsert av et bånd tynnere vegg enn heltrukne rørtråder. I praksis fører dette til en høyere trådmating ved samme strøm, dvs. at du sveiser ned flere kg sveisetråd på samme tid dersom du har samme ampere på maskinen! Elga har valgt å tilby strippbasert rørtråder bl.a. for dens høye produktivitet. fastbrenning i kontaktrør trådmatingsproblemer mye sveisesprut fjerning av sveisesprut Produksjonsforstyrrelser er ikke annet enn tidstyver og kan være forskjellen på lønnsom og ulønnsom produksjon. Ved hjelp av enkle utregninger innser man raskt at en reduksjon av produksjonsforstyrrelser og bruk av effektive tråder er viktige faktorer å ta hensyn til ved valg av rørtråd. Elgas tråder har en ren overflate og har derfor utmerkede trådmatingsegenskaper. De sveiser med en myk og rolig lysbue og gir minimalt med sprut. 5

6 OFFSHORE Nordiske offshoreverksteder er på mange områder ledende i verden. Gjennom tretti år har leverandørindustrien utviklet en unik kompetanse. Aktiviteten på norsk sokkel har gitt industrien mulighet til å utvikle og utprøve nye produkter og ny teknologi. På samme måte har Elga fått muligheten til utvikling av våre produkter. Elgas rørtråder var revolusjonerende på begynnelsen av 80 tallet, og produktutviklingen har alltid foregått i tett samarbeid med norsk offshoreindustri. Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet for våre kunder er stikkord når vi utvikler og tilpasser våre produkter for å møte utfordringene i dette tøffe miljøet. Elgacore MXA 55T, DWA 55L, DWA 55LSR, DWA 55Ni1 og DWA 65L er alle utviklet i samarbeid med den krevende industrien i Norden. Elga er en av markedslederne på rørtråder til offshore industrien i Norden. Animert produksjonsanlegg på havets bunn (850 meter dybde), i forbindelse med Ormen Lange. Konstruert av FMC Kongsberg Subsea AS. Disse er produsert med DWA 55L hos Grenland Offshore, avd. Tønsberg. Bilde: Norsk Hydro Ståltyper Strukturstål Fastheten på hovedstålet i offshorekonstruksjoner har gradvis blitt økt fra 355 N/mm2 til 500 N/mm2. Fortsatt er det 355 N/mm2 og 420 N/mm2 -stål som dominerer og 500-stål benyttes på enkelte prosjekter. Generelt for disse stålene er høye kvalitetskrav, tykt gods og dermed tøffe krav til tilsettmaterialene. Som standard er det krav til slagseighet ved -40 C og CTODtesting ved -10 C. Rørstål De mest vanlige rørstålene er A106 Gr. B, A333 Gr. 6, X52 og X65. De tre siste har krav til slagseighet ved -46 C. Spenningsgløding av ferdig sveis er ofte et tema ved rørsveising. AISI 316L og Duplex er de mest vanlige rørstålkvalitetene. 6 Grane. Prosess- og utstyrsmodulen fra Kværner Egersund veide tonn da den ble lastet ut på lekter. Hovedstålet ble sveiset med DWA 55L Bilde: Norsk Hydro

7 For bedre lønnsomhet Problemfri produksjon med Elgas rørtråder Gode trådmatingsegenskaper pga. en ren overflate Utmerket repeterbarhet fra batch til batch Sveiser med myk og stabil lysbue Minimalt med sveisesprut = lite etterarbeide Høy praktisk avsettytelse (kg/time) Komplett program for nordisk sveiseindustri Høy produktivitet for en god totaløkonomi Rutile rørtråder Elgacore DWA 55L Klassikeren i offshoreindustrien. Elgacore DWA 55L er en rutil rørtråd for sveising av konstruksjoner med ekstremt høye krav til mekaniske egenskaper. Den er mikrolegert, og i kombinasjon med 1,5 % Ni gir dette et finkornet sveiseavsett med gode slagseighetsverdier ned til -60 C. Elgacore DWA 55L er unik da den er CTODtestet ned til -40 C. Dette er den typiske allroundtråden for konstruksjoner som ikke skal spenningsglødes. Elgacore DWA 55LSR For deg som må ha det beste. Elgacore DWA 55LSR er en rutil rørtråd, som gir et sveiseavsett med 0,9 % Ni, og har svært gode lavtemperaturegenskaper også etter spenningsgløding. Den er derfor ideell for offshorekonstruksjoner og rørsystemer og tilfredsstiller de strengeste krav med eller uten spenningsgløding. Elga DWA 55LSR har høye og stabile slagseighetsverdier ned til -60 C og er CTOD-testet med eller uten spenningsgløding. Elgacore DWA 55Ni1 En allround rørtråd for lavtemperaturstål. Elgacore DWA 55Ni1 er en mikrolegert rutil rørtråd med 0,9 % Ni. Den har god slagseighet ved lave temperaturer, både med og uten spenningsgløding. Elgacore DWA 55Ni1 er slagseighetstestet ned til -60 C uten gløding og -40 C med spenningsgløding. Den er også CTOD-testet ved -10 C. Elgacore DWA 65L En rørtråd utviklet for å matche fastheten til 500- stål. Den er mikrolegert i kombinasjon med 1,7 % Ni og 0,1 % Mo. DWA 65L gir stabile slagseighetsverdier ned til -40 C, også med store variasjoner i varmetilførsel og forvarmings-/ mellomstrengstemperatur. Metallpulverfylte rørtråder Elgacore MXA 55T For økt effektivitet og sikker innbrenning. Elgacore MXA 55T er en metallpulverfylt rørtråd som gir et sveiseavsett med 1,7 % Ni. Brukes til rotstrenger i kortbueområdet og høyeffektiv oppfylling i spraybue. Elgacore MXA 55T gir gode slagseighetsegenskaper ved temperaturer ned til -60 C. Den er CTOD-testet ved -10 C. Rotstrenger som normalt sveises med TIG eller elektroder kan sveises med Elgacore MXA 55T med stor økning i produktiviteten som resultat. Rustfrie rørtråder Cromacore DW 316LP Allround rørtråd for alle sveisestillinger. Cromacore DW 316LP er en rutil rørtråd for sveising av rustfrie stål av type 316, 316L, , m.fl. Den sveiser i alle stillinger med høye strømstyrker. Cromacore DW 316LP kan også brukes til sveising av Nb- eller Ti-stabiliserte stål av type 316Ti / hvis driftstemperaturen er < 400 C. DW 316LP er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Cromacore DW 309LP For sveising av rustfrie stål mot ulegerte eller lavlegerte stål i alle sveisestillinger. Cromacore DW 309LP er en rutil rørtråd, som gir et lavkarbon sveisegods med 24 % Cr, 13 % Ni. Den er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Brukes også som bufferlag på svart stål før påleggsveising med 308L legering, samt til enkelte ferrittiske rustfrie stål. Elgacore DW 329AP Duplex Allround duplex rørtråd. Elgacore DW 329AP Duplex er en rutil rørtråd, som gir et sveiseavsett av type 23% Cr, 9% Ni, 3% Mo, N. For duplex rør og plater i kvalitetene S31803, S32205, S32304, , m.fl. Tråden er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Kan også brukes til sveising av duplex stål mot ulegerte eller lavlegerte stål. 7

8 Skipsbygging & stålkonstruksjoner Skipsbygging Gjennom posisjonen som en verdensledende skipsfartsregion har Norden befestet sin stilling innen skipsbygging. Utviklingen fra klinking til sveising av stålbåter har i historisk sammenheng gått i en rasende fart. Elga har gjennom sitt sortiment av tilsettmaterialer vært ledende i utviklingen når sveisingen ble revolusjonert gjennom innføringen av rørtråd på begynnelsen av 80-tallet. Siden den gang har Elgas rørtråder stått i første rekke når vi snakker om lønnsomhet i produksjonen ved Nordiske verft. Elgacore DWA 50, DWX 50, DWA 55L, MX 100T, MXA 100 og Cromacore DW 316LP er eksempler på tråder som foretrekkes ved nordiske verft. Fra produksjonshall. Bilde: Kleven Florø STÅLTYPER Skipsstål leveres etter klassifiseringsselskapenes regler. De mest benyttede stålene i DNV s regelverk er NVA, NVD 36 og NVE 36. NVA har flytegrense min. 235 N/mm2 og er slagseighetstestet ved +20 C. NVD 36/NVE 36 har flytegrense min. 355 N/mm2, slagseighetstestet ved -20 C(D), -40 C(E). Det finnes også skipsstål i fasthetsklasser helt opp til flytegrense min. 690 N/mm2. Stålkonstruksjon Kjemikalietanker. Bilde: Kleven Florø Stålkonstruksjoner er et viktig område for den nordiske sveiseindustrien. Stål brukes ofte som bærende materiale i bygg, men området spenner også over alt fra enkle produkter til avanserte konstruksjoner innen kraftindustrien, f.eks. vann- og vindkraft. Elga har gjennom mange år vært en ledende leverandør av tilsettmaterialer for stålkonstruksjoner. Et stort prosjekt som valgte Elgas rørtråder var høybrodelen i Öresundsbroen, d.v.s. forbindelsen mellom Sverige og Danmark som ble åpnet i år Typiske rørtråder for stålkonstruksjoner er Elgacore DWA 50, DWX 50, DWA 55L, MXA 100, Cromacore 316LP og 309LP. STÅLTYPER Konstruksjonsstålene klassifiseres i EN De mest vanlige ulegerte stålene er S235JR og S355J2. S235JR har flytegrense min. 235 N/mm2 og er slagseighetstestet ved +20 C. S355J2 har flytegrense min. 355 N/mm2, slagseighetstestet ved -20 C. Det er økt bruk av finkornbehandlede og kaldformingsstål med høy fasthet, typisk S420-S I tillegg til rørtråd bidro Elga også med sveisetekniske modifiseringer, sveiseopplæring og knowhow ved byggingen av Øresundsbroen. Foto: Søren Madsen

9 For bedre lønnsomhet Problemfri produksjon med Elgas rørtråder Gode trådmatingsegenskaper pga. en ren overflate Utmerket repeterbarhet fra batch til batch Sveiser med myk og stabil lysbue Minimalt med sveisesprut = lite etterarbeide Høy praktisk avsettytelse (kg/time) Komplett program for nordisk sveiseindustri Høy produktivitet for en god totaløkonomi Rutile rørtråder Elgacore DWA 50 Klassikeren for ulegert stål. Elgacore DWA 50 er en rutil rørtråd for sveising av ulegerte konstruksjons- og skipsstål. Den kan brukes i alle sveisestillinger. Gode sveiseegenskaper og høy produktivitet i kombinasjon med gode mekaniske egenskaper gjør Elgacore DWA 50 til en meget god allround rørtråd. Elgacore DWX 50 Allroundrørtråd også for tynnere materialer. Elgacore DWX 50 er en rutil rørtråd spesielt utviklet for sveising i tynnere materialer, kilsveiser med små a-mål eller i rotstrenger mot backing og stor rotåpning. Den brenner med en stabil lysbue ned til A. DWX 50 har god poremotstand ved sveising på primer og kan anbefales for mekanisert sveising av stående kilsveis på primede materiale. Elgacore DWA 55L Klassikeren i offshoreindustrien. Elgacore DWA 55L er en rutil rørtråd for sveising av konstruksjoner med ekstremt høye krav til mekaniske egenskaper. Den er mikrolegert, og i kombinasjon med 1,5 % Ni gir dette et finkornet sveiseavsett med gode slagseighetsverdier ned til -60 C. Elgacore DWA 55L er unik da den er CTODtestet ned til -40 C. Et sikkert valg ved sveising av lavtemperaturstål til broer, skipsskrog, kraner, tanker mm. Elgacore DWA 55Ni1 En allround rørtråd for lavtemperaturstål. Elgacore DWA 55Ni1 er en mikrolegert rutil rørtråd med 0,9 % Ni. Den har god slagseighet ved lave temperaturer, både med og uten spenningsgløding. Elgacore DWA 55Ni1 er slagseighetstestet ned til -60 C uten gløding og -40 C med spenningsgløding. Den er også CTOD-testet ved -10 C. Metallpulverfylte rørtråder Elgacore MXA 100 For høyere effektivitet ved både manuell, mekanisert og robotsveising. Elgacore MXA 100 er en metallpulverfylt rørtråd som er velegnet til høyproduktiv sveising i spraybue i horisontal stilling, kilsveiser og buttsveiser. Den har gode slagseighetverdier ned till - 40 C, og kan dermed brukes på et stort antall ståltyper og konstruksjoner. Elgacore MX 100T Spesielt for rotstrengsveising. Elgacore MX 100T er en metallpulverfylt rørtråd spesielt utviklet for sveising av ensidige rotstrenger i kortbueområdet. Rotstrenger som normalt sveises med TIG eller elektroder kan sveises med Elgacore MX 100T med stor økning i produktiviteten som resultat. Elgacore MXA 100XP Elgacore MXA 100XP er en metallpulverfylt rørtråd med et stort bruksområde. Den har meget gode egenskaper ved sveising av kilsveiser fallende vertikalt med DC- pol. I andre sveisestillinger kan enten DC- eller DC+ brukes med samme stabile lysbue og minimalt med sveisesprut. Elgacore MXA 100XP har gode slagseighetsverdier ned til -40 C, et lavt hydrogeninnhold og gir en problemfri trådmating. Rustfrie rørtråder Cromacore DW 316LP Allround rørtråd for alle sveisestillinger. Cromacore DW 316LP er en rutil rørtråd for sveising av rustfrie stål av type 316, 316L, , m.fl. Den sveiser i alle stillinger med høye strømstyrker. Cromacore DW 316LP kan også brukes til sveising av Nb- eller Ti-stabiliserte stål av type 316Ti / hvis driftstemperaturen er < 400 C. DW 316LP er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Cromacore DW 309LP For sveising av rustfrie stål mot ulegerte eller lavlegerte stål i alle sveisestillinger. Cromacore DW 309LP er en rutil rørtråd, som gir et lavkarbon sveisegods med 24 % Cr, 13 % Ni. Den er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Brukes også som bufferlag på svart stål før påleggsveising med 308L legering, samt til enkelte ferrittiske rustfrie stål. 9

10 Rørfabrikasjon Sveising av rør og rørdeler etc. er et område som stadig vokser. Framfor alt for å møte samfunnets energibehov gjennom olje, gass og vann, og foredling av råvarer i prosessanlegg. Elga har i samarbeid med sine kunder utviklet rørtråder som tilfredsstiller de strengeste kvalitetskrav på offshore moduler og mottaksanlegg. Ståltyper De mest vanlige rørstålene er A106 Gr. B, L360, A333 Gr. 6, X52 og X65. De tre siste har ofte krav til slagseighet ved -46 C. Spenningsgløding av ferdig sveis er ofte et tema ved rørsveising. AISI 316L og Duplex er de mest vanlige rørstålkvalitetene. Sveising av rør til offshore applikasjoner hos YIT Industria Oy i Ylivieska, Finland. Sveising med DWA 55L hos YIT Industria Oy i Ylivieska, Finland. o t40 ø R ør B end Elgacore DWA 55LSR Sveiseprosedyre som klarte de tøffeste kravene på Snøhvit-prosjektet Posisjon: PF/5G Sveiseparametere: A, 22-23V, 1,3-2,0 kj/mm Spenningsglødet 570 C/1 time 50 min. Stål: API 5L X65 Slagseighet i sveis, -46C, topp: 59J-85J-85J Slagseighet i sveis, -46C, rot: 44J-46J-59J

11 For bedre lønnsomhet Problemfri produksjon med Elgas rørtråder Gode trådmatingsegenskaper pga. en ren overflate Utmerket repeterbarhet fra batch til batch Sveiser med myk og stabil lysbue Minimalt med sveisesprut = lite etterarbeide Høy praktisk avsettytelse (kg/time) Komplett program for nordisk sveiseindustri Høy produktivitet for en god totaløkonomi Rutile rørtråder Elgacore DWA 50 Klassikeren for ulegert stål. Elgacore DWA 50 er en rutil rørtråd for sveising av ulegerte konstruksjons- og skipsstål. Den kan brukes i alle sveisestillinger. Gode sveiseegenskaper og høy produktivitet i kombinasjon med gode mekaniske egenskaper gjør Elgacore DWA 50 til en meget god allround rørtråd. Elgacore DWA 55L Klassikeren i offshoreindustrien. Elgacore DWA 55L er en rutil rørtråd for sveising av konstruksjoner med ekstremt høye krav til mekaniske egenskaper. Den er mikrolegert, og i kombinasjon med 1,5 % Ni gir dette et finkornet sveiseavsett med gode slagseighetsverdier ned til -60 C. Elgacore DWA 55L er unik da den er CTODtestet ned til -40 C. Dette er den typiske allroundtråden for konstruksjoner som ikke skal spenningsglødes. Elgacore DWA 55LSR For deg som må ha det beste. Elgacore DWA 55LSR er en rutil rørtråd, som gir et sveiseavsett med 0,9 % Ni, og har svært gode lavtemperaturegenskaper også etter spenningsgløding. Den er derfor ideell for offshorekonstruksjoner og rørsystemer og tilfredsstiller de strengeste krav med eller uten spenningsgløding. Elga DWA 55LSR har høye og stabile slagseighetsverdier ned til -60 C og er CTOD-testet med eller uten spenningsgløding. Rustfrie rørtråder Cromacore DW 316LP Allround rørtråd for alle sveisestillinger. Cromacore DW 316LP er en rutil rørtråd for sveising av rustfrie stål av type 316, 316L, , m.fl. Den sveiser i alle stillinger med høye strømstyrker. Cromacore DW 316LP kan også brukes til sveising av Nb- eller Ti-stabiliserte stål av type 316Ti / hvis driftstemperaturen er < 400 C. DW 316LP er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Cromacore DW 309LP For sveising av rustfrie stål mot ulegerte eller lavlegerte stål i alle sveisestillinger. Cromacore DW 309LP er en rutil rørtråd, som gir et lavkarbon sveisegods med 24 % Cr, 13 % Ni. Den er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Brukes også som bufferlag på svart stål før påleggsveising med 308L legering, samt til enkelte ferrittiske rustfrie stål. Elgacore DW 329AP Duplex Allround duplex rørtråd. Elgacore DW 329AP Duplex er en rutil rørtråd, som gir et sveiseavsett av type 23% Cr, 9 % Ni, 3 % Mo, N. For duplex rør og plater i kvalitetene S31803, S32205, S32304, , m.fl. Tråden er ideell for høyproduktiv sveising i vertikal stigende stilling. Kan også brukes til sveising av duplex stål mot ulegerte eller lavlegerte stål. Metallpulverfylte rørtråder Elgacore MX 100T Spesielt for rotstrengsveising. Elgacore MX 100T er en metallpulverfylt rørtråd spesielt utviklet for sveising av ensidige rotstrenger i kortbueområdet. Rotstrenger som normalt sveises med TIG eller elektroder kan sveises med Elgacore MX 100T med stor økning i produktiviteten som resultat. 11

12 Tunge kjøretøyer I dette segmentet finner man anleggsmaskiner, traktorer, trucker, lastebiler og deleproduksjon til disse. Tunge kjøretøyer har under de siste tiårene vært en viktig del av Nordisk verkstedsindustri. Man har vist at man kan utvikle, konstruere og produsere høykvalitets og høyteknologiske konstruksjoner tross massiv konkurranse fra lavkostland. Elga har med sin kontinuerlige produktutvikling sammen med sluttkunder, bidratt til å forsyne verkstedindustrien med rørtråder av høy kvalitet og gode sveiseegenskaper. I takt med at industrien har mekanisert og robotisert sine produksjonsanlegg har Elga utviklet et rørtrådprogram, som i dag er blant de ledende i Norden. Elgacore rørtråder blir derfor ofte et selvsagt valg for robotisert sveising. Ståltyper I segmentet tunge kjøretøyer brukes alt fra vanlige ulegerte stål som S355 til høyfaste seigherdete stål i S690 klassen, eller sliteplater som f.eks. Hardox 400 og 500. Typisk for sveising av disse konstruksjonene og materialene er at sveiseavsettet oftest ikke behøver å matche fastheten til stålet. Det ferdige produktet utsettes for store dynamiske belastninger, og det er derfor viktig at sveisen har høy motstand mot utmatting, som oppnås ved å bruke myke tilsettmaterialer i vanlige fasthetsklasser. Det er derfor meget sjelden at man bruker høyfaste tilsettmaterialer i dette segmentet, selv om det er stor økning i bruk av høyfaste stål. Sveising av ramme til en Volvo dumper med rørtråden Elgacore MXA 100. Foto: Volvo Foto: Volvo 12

13 For bedre lønnsomhet Problemfri produksjon med Elgas rørtråder Gode trådmatingsegenskaper pga. en ren overflate Utmerket repeterbarhet fra batch til batch Sveiser med myk og stabil lysbue Minimalt med sveisesprut = lite etterarbeide Høy praktisk avsettytelse (kg/time) Komplett program for nordisk sveiseindustri Høy produktivitet for en god totaløkonomi Rutile rørtråder Elgacore DWA 50 Klassikeren for ulegert stål. Elgacore DWA 50 er en rutil rørtråd for sveising av ulegerte konstruksjons- og skipsstål. Den kan brukes i alle sveisestillinger. Gode sveiseegenskaper og høy produktivitet i kombinasjon med gode mekaniske egenskaper gjør Elgacore DWA 50 til en meget god allround rørtråd. Elgacore DWX 50 Allroundrørtråd også for tynnere materialer. Elgacore DWX 50 er en rutil rørtråd spesielt utviklet for sveising i tynnere materialer, kilsveiser med små a-mål eller i rotstrenger mot backing og stor rotåpning. Den brenner med en stabil lysbue ned til A. DWX 50 har god poremotstand ved sveising på primer og kan anbefales for mekanisert sveising av stående kilsveis på primede materiale. Metallpulverfylte rørtråder Elgacore MXA 100 For høyere effektivitet ved både manuell, mekanisert og robotsveising. Elgacore MXA 100 er en metallpulverfylt rørtråd som er velegnet til høyproduktiv sveising i spraybue i horisontal stilling, kilsveiser og buttsveiser. Den har gode slagseighetsverdier ned till - 40 C, og kan dermed brukes på et stort antall ståltyper og konstruksjoner. Elgacore DWA 55E Allroundtråd for -40 C. Elgacore DWA 55E er en rutil rørtråd som er legert med 0,4 % Ni, som sikrer gode slagseighetsverdier ned til -400C. DWA 55E har gode sveiseegenskaper i alle stillinger. 13

14 Valg av rørtråd basert på stålbetegnelser NB! Du må ta utgangspunkt i aktuell testtemperatur. Tabellen er veiledende. Ved uklarheter, kontakt Elgas kundeservice. Slagseighetstemperatur Anbefalte tilsettmaterialer - elgacore Testtemp. +20 C, 0 C, -20 C: DWA 50-52F-55E-55L-55Ni1-55LSR-51B, DWX 50, MXX 100, MX 100T, MXA XP-55T. Testtemp. -40 C, -46 C: DWA 55E-55L-55Ni1-55LSR, MXA XP-55T. Spenningsgløding, rutil rørtråd: DWA 55LSR, DWA 55Ni1. Testtemp. 0 C, -20 C: DW 588. Testtemp. +20 C, 0 C, -20 C: DWA 50-52F-55E-55L-55Ni1-55LSR-51B, DWX 50, MXX 100, MX 100T, MXA XP-55T. Testtemp. -40 C: DWA 55E-55L-55Ni1-55LSR, MXA XP-55T. Testtemp. -50 C / -60 C: DWA 55L-55Ni1-55LSR, MXA 55T. Spenningsgløding, rutil rørtråd: DWA 55LSR (-60 C), DWA 55Ni1 (-40 C). Testtemp. -20 C: DWA 50-52F-55E-55L-55Ni1-55LSR-51B, DWX 50, MXX 100, MX 100T, MXA XP-55T. Testtemp. -40 C: DWA 55E-55L-55Ni1-55LSR, MXA XP-55T. Testtemp. -50 C/-60 C: DWA 55L-55Ni1-55LSR, MXA 55T. Spenningsgløding, rutil rørtråd: DWA 55LSR (-60 C), DWA 55Ni1 (-40 C). Testtemp. -20 C: DWA 50-52F-55E-55L-55Ni1-55LSR-51B, DWX 50, MXX 100, MX 100T, MXA XP-55T. Testtemp. -40 C: DWA 55E-55L-55Ni1-55LSR, MXA XP-55T. Testtemp. -50 C/-60 C: DWA 55L-55Ni1-55LSR, MXA 55T. Spenningsgløding, rutil rørtråd: DWA 55LSR (-60 C), DWA 55Ni1 (-40 C). Testtemp. -40 C: DWA 65L. Bruk undermatchende tilsett (lavere fasthet enn stålet) dersom konstruksjonen tillater det. Rørtråd i normal fasthetsklasse: EN-klasse T42-T46, AWS E70/E71-E80-E81. F.eks. DWA 55L, MXA 100. Kilsveiser kan normalt alltid sveises med undermatchende tilsett. Bruk alltid tilsett med normal fasthet i rotstreng på buttsveiser. Krav til slagseighet i sveis må tilfredsstilles. Bruk tilsettmateriale som matcher egenskapene til stålet med lavest fasthet. Valg av tilsettmaterialer for rustfrie stål 14 Flytegrense min. Stålbetegnelser N/mm S235JRG2, NVA, A106 Gr.B, 275 A333 Gr.6, St 35.8, P265GH, S275J0, S275JR. 235 S235J0W, S355J2WP, 355 S355J2G2W, COR-TEN 355 S355J2G3, S355N, P355NL1, NVE 36, X52, L360, S355MCD, S355ML, S355G10+N. 420 S420N, S420ML, P420ML2, S420MCD, S420G2+M, X60, L415, NVE 420, NVF S460M, S460ML, P460ML2, S460MCD, S460G2+M, X65, L450, NVE 460, NVF S500QL, S500QL1, P500QL1, P500QL2, S500G2+M, NVE S550, S600, S620, S650, 690 S mot TILSETT- MATERIALER CROMACORE DW 308L DW 308LP DW 316L DW 316LP DW 329A DW 329AP DW 309L DW 309LP DW 309MoL DW 309MoLP STÅLBETEGNELSER AISI-ASTM / EN 304, 304L, 304LN, , , , Ved driftstemp. <400 C: 321, Også for enkelte ferrittiske rustfrie stål. 316, 316L, 316LN, , , , , , Ved driftstemp. <400 C: 316Ti, Også for enkelte ferrittiske rustfrie stål. Duplex-stål: S31803, S32205, S32304, , Også for duplex mot ulegerte/lavlegerte stål. Rustfrie stål mot ulegerte/lavlegerte stål. Også for enkelte ferrittiske rustfrie stål. Bufferlag på svart stål før påleggsveising med 308/308L-legering. Rustfrie stål mot ulegerte/lavlegerte stål. Sprekksikker på martensittiske rustfrie stål. Bufferlag på svart stål før påleggsveising med 316/316L-legering.

15 Rørtråder for ulegert/lavlegert stål ELGACORE Typiske mekaniske verdier (spenningsglødet) Klassifiseringer Flytegrense Strekkfasthet Slagseighet RUTIL RØRTRÅD Dekkgass EN 758 AWS N/mm 2 N/mm 2 Testtemp. CTOD Sveisestillinger DWA 50 Ar+15-25%CO2 T 42 2 P M 1 E 71T-1M J/-20C DWX 50 Ar+15-25%CO2, CO2 T 42 2 P C/ E 71T-1/-1M J/-20C DWA 52F Ar+15-25%CO2 T 42 2 R M 1 E 71T-1M J/-20C 123R5Y DWA 55E Ar+15-25%CO2 T 42 4 P M 1 E 71T-9MJ J/-40C DWA 55Ni1 Ar+15-25%CO2 T Ni P E 81T1-Ni1 550 (510) 610 (570) 75J/-60C (75J/-40C) JA 1234T6 DWA 55L Ar+15-25%CO2 T ,5Ni E 81T1-K2M J/-60C JA DWA 55LSR Ar+15-25%CO2 T Ni P E 81T1-Ni1 500 (450) 570 (540) 80J/-60C (85J/-46C) JA DWA 65L Ar+15-25%CO2 T 55 4 Z P M E 91T1-K2M J/-40C JA 1234T6 DW 588 CO2 T 50 0 Z P C E 81T1-W J/-30C METALLPULVERFYLT RØRTRÅD MXA 100 Ar+8-25%CO2 T 42 4 M M E 70C-6M J/-40C 123RTY MXX 100 Ar+8-25%CO2, CO2 T 42 2 M M/ E 70C-6M/ J/-29C MXA 100XP Ar+8-25%CO2 T 46 4 M M E 70C-6M J/-40C MX 100T Ar+15-25%CO2, CO2 T 42 2 M M/ E 70C-6M/ J/-20C MXA 55T Ar+15-25%CO2 T ,5Ni E 80C-G J/-60C JA BASISK RØRTRÅD DWA 51B Ar+15-25%CO2 T 42 2 B M 1 E 71T-5MJ 490 (420) 600 (530) 100J/-20 (100J/-20) Rørtråder for rustfrie stål CROMACORE Typiske mekaniske verdier Klassifiseringer Flytegrense Strekkfasthet Slagseighet RUTIL RØRTRÅD Dekkgass EN AWS N/mm 2 N/mm 2 Testtemp. Ferritt Sveisestillinger DW 308L Ar+15-25%CO2, CO2 T L R E 308LT0-4/ J/-20C FN 6 123R5Y DW 308LP Ar+15-25%CO2, CO2 T L P E 308LT1-4/ J/-20C FN DW 316L Ar+15-25%CO2, CO2 T L E 316LT0-4/ J/-20C FN 9 123R5Y DW 316LP Ar+15-25%CO2, CO2 T L E 316LT1-4/ J/-20C FN DW 329A Duplex Ar+15-25%CO2, CO2 T N L E 2209T0-4/ J/-20C FN RTY DW 329AP Duplex Ar+15-25%CO2, CO2 T N L E 2209T1-4/ J/-46C FN 40 QW3456 DW 309L Ar+15-25%CO2, CO2 T L R E 309LT0-4/ J/-20C FN R5Y DW 309LP Ar+15-25%CO2, CO2 T L P E 309LT1-4/ J/-20C FN DW 309MoL Ar+15-25%CO2, CO2 T L E 309LMoT J/0C FN RTY DW 309MoLP Ar+15-25%CO2, CO2 T L E 309LMoT J/0C FN

16 Framsida_TestNy_A Sida 11 Elga AB Box Partille Tel: Fax: Lönsam produktion med Elgas rörelektroder

Rett valg av rørtråd

Rett valg av rørtråd Rett valg av rørtråd HOVEDKONTOR AVDELINGER Sveiseeksperten AS - SVEISEMASKINER - Harstad Knud Brynsv. 5 - TILSETTMATERIALER - Trondheim 0581 OSLO - SKJÆREUTSTYR- Ulsteinvik Tlf.: 22 08 00 92 - REKVISITA

Detaljer

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 20-års erfaring i sveiseindustrien.

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 20-års erfaring i sveiseindustrien. Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 20-års erfaring i sveiseindustrien. NST representerer Nippon Steel & Sumikin Welding i tre verdensdeler

Detaljer

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 25-års erfaring i sveise-industrien.

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 25-års erfaring i sveise-industrien. Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 25-års erfaring i sveise-industrien. NST representerer Nippon Steel & Sumikin Welding i tre verdensdeler

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

Utsetter du deg for skadelig ozon?

Utsetter du deg for skadelig ozon? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgass odorized oxygen Utsetter du deg for skadelig ozon? 02 MISON beskyttelsesgass Unngå skadelig ozon. bruk MISON beskyttelsesgass hver gang du sveiser. Når du sveiser dannes

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

SVEISESTILLINGER, ASME- OG EN-STANDARDER

SVEISESTILLINGER, ASME- OG EN-STANDARDER DEL 4 GRUPPE Sveis 1411 SVEISESTILLINGER, ASME- OG EN-STANDARDER INNSTIKK:http://tess.webon.net/tess2/frontend/mediabank2/6925/asme_en_01.pdf id=10225 sourcepage=1 Kilsveiser Buttsveiser Rørforbindelser

Detaljer

KERAMISK BACKING - for ensidig sveising

KERAMISK BACKING - for ensidig sveising Keramisk backing for ensidig sveising 1/12 Larvik, januar 2oo9 KERAMISK BACKING - for ensidig sveising Et komplett keramisk backing program tilpasset sveisemetodene 121/SAW 136/FCAW 131-135/MIG-MAG 111/MMA

Detaljer

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 20-års erfaring i sveiseindustrien.

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 20-års erfaring i sveiseindustrien. Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert helt tilbake i 1991, dette gir oss muligheten til å tilby over 20-års erfaring i sveiseindustrien. NST representerer Nippon Steel & Sumikin Welding i tre verdensdeler

Detaljer

Rett valg av elektroder

Rett valg av elektroder Rett valg av elektroder HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru 0614 OSLO - SKJÆREUTSTYR-

Detaljer

Gass. Beskyttelsesgasser til sveising

Gass. Beskyttelsesgasser til sveising Gass Beskyttelsesgasser til sveising Beskyttelsesgassens oppgave - å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende

Detaljer

WiseRoot+ SVÆRT EFFEKTIV ROTSTRENGSVEISING

WiseRoot+ SVÆRT EFFEKTIV ROTSTRENGSVEISING WiseRoot+ SVÆRT EFFEKTIV ROTSTRENGSVEISING 17.07.2017 WiseRoot+ PRODUKTIV MIG-SVEISEPROSESS AV HØY KVALITET WiseRoot+ er en optimalisert kortbueprosess for rotstrengsveising uten gassbeskyttelse. Den høyeffektive

Detaljer

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. 1.1 Sveisemetoder 1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. SVEISEMETODER SMELTE- ANDRE MOTSTANDS- SVEISING

Detaljer

Ulegerte og legerte stål. Frey Publishing

Ulegerte og legerte stål. Frey Publishing Ulegerte og legerte stål Frey Publishing 1 Dagsorden Stålbetegnelser Vanlige konstruksjonsstål Sterke lavlegerte konstruksjonsstål (HSLA) Maskinstål Seigherdingsstål Settherdingsstål Automatstål Fjærstål

Detaljer

Miniguide. For beskyttelsegassveising av rustfritt stål.

Miniguide. For beskyttelsegassveising av rustfritt stål. Miniguide. For beskyttelsegassveising av rustfritt stål. 2 3 Innhold. Rustfritt stål. 3 Rustfritt stål 4 Styrke og korrosjonsbestandighet i ulike typer rustfritt stål Sveising av rustfritt stål - praktiske

Detaljer

Rett valg av tilsett for Mig Mag Tig og AcOx

Rett valg av tilsett for Mig Mag Tig og AcOx Rett valg av tilsett for Mig Mag Tig og AcOx HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru

Detaljer

Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel

Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel En fullstendig portefølje for krevende sveising voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Lasting Connections Dra nytte av ekspertisen til verdens ledende

Detaljer

Materialteknikk offshore

Materialteknikk offshore Materialteknikk offshore Transportrør for olje og gass Side 1 Materialteknikk offshore Del 2: 2010 Transportrør for olje og gass 1. utgave av Åsmund Gunleiksrud Norsk Stålforbund www.stalforbund.com Utgiveren

Detaljer

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM BETONGBOLTER HPM / PPM INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 2 2 Konstruksjon HPM-bolter...side 2 PPM-bolter...side 3 3 Kapasiteter 3.1 Dimensjoneringsregler...side 4 3.2 Kapasiteter...side 4 4 Konstruksjonsanvisninger

Detaljer

Ferritt balansert supersterk sprekksikker elektrode til alle typer stål. Luftherdende verktøystål Høykarbonstål

Ferritt balansert supersterk sprekksikker elektrode til alle typer stål. Luftherdende verktøystål Høykarbonstål Ferritt balansert supersterk sprekksikker elektrode til alle typer stål BESKRIVELSE: er den mest anerkjente sveiselegering som er utviklet til reparasjonssveising av alle typer stål. Magna 303 Gold beskytter

Detaljer

Minarc Evo-familien Uansett hvor jobben skal gjøres

Minarc Evo-familien Uansett hvor jobben skal gjøres Uansett hvor jobben skal gjøres Minarc Evo 180 Fordeler Førsteklasses sveiseresultat Passer alle elektrodetyper Kan brukes med lange skjøtekabler PFC-teknologi for optimal energiutnyttelse Høy utgående

Detaljer

PA PB PC PF PG PE. PF Buttsveising av rør vertikalt oppover ( fra kl. 6 til kl. 12 ) PG Buttsveising av rør nedover( fra kl.12 til kl.

PA PB PC PF PG PE. PF Buttsveising av rør vertikalt oppover ( fra kl. 6 til kl. 12 ) PG Buttsveising av rør nedover( fra kl.12 til kl. elektroder for ulegerte stål FORKLARINGER TIL SYMBOLER FOR SVEISESTILLINGER PA PB PC PF PG PE Horisontal buttsveis, eventuelt liggende kilsveis Horisontal stående kilsveis Side-inn (horisontalt i vertikalplanet)

Detaljer

Beskyttelsesgasshåndbok. Beskyttelsesgasshåndbok.

Beskyttelsesgasshåndbok. Beskyttelsesgasshåndbok. Beskyttelsesgasshåndbok Beskyttelsesgasshåndbok. 2 Innhold Innhold. 4 Formålet med beskyttelsesgass 7 MISON -beskyttelsesgassprogrammet 9 Arbeidsmiljøet 14 Beskyttelsesgassens effekt på produktiviteten

Detaljer

Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel

Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel Böhlers sveisetilsett med 1 % nikkel En fullstendig portefølje for krevende sveising voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding 1 Lasting Connections Dra nytte av ekspertisen til verdens ledende

Detaljer

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul.

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul. ...bringer folk videre SveiseAkademiet Yrkesrettet kurs i sveising 1 Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering Innhold Forside Innhold Utvid din kompetanse Sveiseakademiet 1 2 3 Sveisestillinger Sertifisering

Detaljer

A part of San Sac Group. Kapittel. Containere

A part of San Sac Group. Kapittel. Containere A part of San Sac Group Kapittel Containere Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt. ILAB containere en høyere standard ILAB container, lukket lift. Fra Strømstad

Detaljer

Sveising av armeringsstål

Sveising av armeringsstål av armeringsstål Edited by Foxit PDF Editor Innhold 4.1 Sveiseforbindelser... 7 1.0 Materiale... 3 4.1.1 Buttsveis... 6 1.1 Sveisbarhet... 3 4.1.2 Overlappsveis... 6 1.2 Betegnelse... 3 4.1.3 Laskesveis...

Detaljer

KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR. FastMig X Regular PRODUKTIV SVEISING FOR VERKSTEDER DER DET JOBBES MED MANGE MATERIALER

KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR. FastMig X Regular PRODUKTIV SVEISING FOR VERKSTEDER DER DET JOBBES MED MANGE MATERIALER KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR FastMig X Regular PRODUKTIV SVEISING FOR VERKSTEDER DER DET JOBBES MED MANGE MATERIALER 1.09.2017 FastMig X Regular FASTMIG X MED VANLIG OPPSETT ER LØSNINGEN FOR OPPGAVER SOM KREVER

Detaljer

Støpejern. Frey Publishing

Støpejern. Frey Publishing Støpejern Frey Publishing 1 Støperiteknikk 2 Viktige egenskaper for metaller som skal støpes Støpejern er jern og med mellom 2,5 og 4,3 % karbon. Smeltetemperaturen er viktig når vi velger materialer til

Detaljer

Rustfrie stål. Øivind Husø

Rustfrie stål. Øivind Husø Rustfrie stål Øivind Husø 1 Sakset fra Encyclopedia Britannica: Innen næringsmiddelindustrien er rustfritt og syrefast stål nærmest en nødvendighet, pga. hygienen. I offshoreindustrien er også rustfritt

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Materialteknikk offshore

Materialteknikk offshore Materialteknikk offshore Del 1: 2010 Konstruksjonsstål offshore; design og fabrikasjon 1. utgave av Åsmund Gunleiksrud Norsk Stålforbund www.stalforbund.com Utgiveren påtar seg ikke ansvar for bruken av

Detaljer

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere SVEISESKOLEN Opplæring og sertifisering av sveisere Sveiseskolen Sveiseskolen er en veletablert utdanning for deg som vil bli sertifisert sveiser. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien

Detaljer

1.2 Sveising og materialegenskaper

1.2 Sveising og materialegenskaper 1.2 Sveising og materialegenskaper Et godt resultatet ved sveising av aluminium avhenger av type legering og dens leveringstilstand. Et godt resultat er også avhengig av de fysikalske egenskapene til aluminium

Detaljer

FastMig X Hypermoderne sveising i toppklasse

FastMig X Hypermoderne sveising i toppklasse FastMig X Hypermoderne sveising i toppklasse FastMig X Familie med mange spesialiteter Ditt apparat din sveiseoppgave ditt valg. Fordeler Modulært oppsett åpner for spesialinnstillinger Teknologi og nytteverdi

Detaljer

Miniguide. Aluminiumssveising.

Miniguide. Aluminiumssveising. Miniguide. Aluminiumssveising. 2 Innhold. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringer 5 Sveising av aluminium Deformasjoner Rengjøring før sveising Tilsettsmaterialer 7 Beskyttelsesgasser MISON beskyttelsesgass

Detaljer

TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Elektrode & TIG DC

TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Elektrode & TIG DC TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Elektrode & TIG DC Fra nå av er intelligens det viktigste GENERELT Resonant intelligens Den nye standard på sveising Forestill deg at du kjører på en bred, stort sett

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

A member of the group www.fbkjeder.no

A member of the group www.fbkjeder.no FB Kjeder AS FB Kjeder AS ble etablert i 1988, og er i dag heleid av det svenske handelskonsernet Addtech AB. Addtech består av en rekke selskaper, som utvikler og leverer teknologiske løsninger basert

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2. MIG/MAG Sveising

VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2. MIG/MAG Sveising VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2 MIG/MAG Sveising S V E I S E R B E D R E Et sterkt kaliber med all komfort GENERELT INNSATS Alt inni, alt på VarioSynergic er en

Detaljer

TransPocket 1100 TransPocket 1500,1500 RC,1500 TIG. Elektrode & TIG DC SVEISER BEDRE

TransPocket 1100 TransPocket 1500,1500 RC,1500 TIG. Elektrode & TIG DC SVEISER BEDRE TransPocket 1100 TransPocket 1500,1500 RC,1500 TIG Elektrode & TIG DC SVEISER BEDRE Fra nå av er intelligens det viktigste GENERELT Resonant intelligens Den nye standard på sveising Forestill deg at du

Detaljer

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER FASTHETER For dimensjoneringen benyttes nominelle fasthetsverdier for f y og f u - f y =R eh og f u =R m iht produkstandardene - verdier gitt i følgende tabeller

Detaljer

Gyldig: 01.09.2015 31.01.2016

Gyldig: 01.09.2015 31.01.2016 ESAB Markedsinformasjon forhandlere Nr 02/15 Nytt & Nyttig 2 2015 Gyldig: 01.09.2015 31.01.2016 Det er én person hos hver forhandler som vil få 100-pakk tilsendt pr post iløpet av de neste to ukene. Den

Detaljer

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen

Litt om materialer. Messinggruppa NVK 2015-04-09. Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Litt om materialer Messinggruppa NVK 2015-04-09 Rolf Vold, Ole Kr.Haugen Hva vil vi snakke om Litt om hva en kan bruke til hvilke formål, og hva ikke: Kobberlegeringer Messing Bronser Lagermaterialer Støpejern

Detaljer

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste

Kapittel 4. Ijklnmn. Merking og fasthetsklasser. Matador. Bilverktøy for den kvalitetsbevisste Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Merking og fasthetsklasser Matador Bilverktøy for den kvalitetsbevisste 57 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Merking og fasthetsklasser

Detaljer

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing Sveising og andre sammenføyningsmetoder Frey Publishing 1 Definisjon Sveising er en sammenføyningsmetode der delene sammenføyes under tilførsel av energi. Når det også tilføres et tilsettingsmateriale,

Detaljer

1.10 Design for sveising

1.10 Design for sveising 1.10 Design for sveising Målet med god design for sveising er å sørge for kontinuitet mellom delene i en struktur. Det er viktig å sørge for jevn kraftflyt uten hindringer over sveiseskjøtene. Både sveiseutførelse

Detaljer

3M TM Cubitron TM II Navrondeller og kappeskiver IT S GRINDING REINVENTED

3M TM Cubitron TM II Navrondeller og kappeskiver IT S GRINDING REINVENTED 3M TM Cubitron TM II Navrondeller og kappeskiver BORN TO GRIND IT S GRINDING REINVENTED GRINDING REINVENTED 3M TM Cubitron TM II kappeskiver og navrondeller tar produktiviteten til et nytt nivå. Produktene

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no INDUSTRI OG tungt belastede overflater I dag kan vi konkurrere med asfalt i pris. BELEGNINGSSTEIN ER DESSUTEN MER HOLDBAR I

Detaljer

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner Innovasjoner Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner VELKOMMEN TIL INDEXATORS VERDEN Indexator er verdensledende varemerke på to tekniske områder: rotatorer og tiltrotatorer for

Detaljer

Defender kabelbeskyttersystem

Defender kabelbeskyttersystem Defender kabelbeskyttersystem Bruksområder: Byggeplasser Messer Gater og gangveier Markedsplasser Kjøpesentre Fartsdumper Kontorer 2 3 Kabelbeskyttere og kabelrampe - Defender serie Defender beskytter

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Hvis åpne og rene rør betyr noe for din prosesseffektivitet bør du lese mer om våre teknologier for rengjøring av prosessrør og rørsystemer!

Hvis åpne og rene rør betyr noe for din prosesseffektivitet bør du lese mer om våre teknologier for rengjøring av prosessrør og rørsystemer! Med vår Hydrokinetics og AquaMilling fjerner vi raskt og effektivt scale og belegg i rør, rørsystemer og varmevekslere. Tjenesten gir industrien et topp moderne og kostnadsbesparende verktøy for å bekjempe

Detaljer

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.

Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009. Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins. Varmt arbeid mulig eksponering Seminar Varmt arbeid OLF 12.03.2009 Yrkeshygieniker Siri M. Hetland Eurofins Norsk Miljøanalyse AS smh@eurofins.no 1 Kjemisk eksponering og helsefare ved varmt arbeid Kartlegge

Detaljer

Minarc Evo-serien Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider

Minarc Evo-serien Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider Minarc Evo 150 Optimal sveiseytelse Kan brukes med alle elektrodetyper PFC-teknologi for optimalt energiforbruk Konstruert for bruk med lange skjøteledninger

Detaljer

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri STÅLKONSTRUKSJONER til generell bruk OHSAS Historikk og erfaring Kvalitet

Detaljer

Materialvalg og herding av kniv og verktøystål

Materialvalg og herding av kniv og verktøystål Materialvalg og herding av kniv og verktøystål Fredrik Haakonsen Metallurg 1 Fredrik Haakonsen, Metallurg Enkle herdeteknikker I essa hos smeden Propanbrenner Fungerer, men er svært avhengig av skikkeligheten

Detaljer

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk Lindab Coverline TM Lindab takpanne Gir et varig inntrykk 2 Skap din egen effekt Lindabs takpanne er en sterk og elegant ståltakpanne som ser like flott ut på nye hus som på gamle, verneverdige bygninger.

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR. Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OG PRODUKTIVITET

KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR. Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OG PRODUKTIVITET KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR Kempact Pulse 3000 KVALITET, HASTIGHET OG PRODUKTIVITET 15.10.2017 Kempact Pulse 3000 STERKT MIG/MAG-SVEISEAPPARAT MED STOR KAPASITET Kempact Pulse 3000 har en fantastisk kombinasjon

Detaljer

Metallkorrosjon i prosessindustrien. IFEA-kurs 13.-14. desember 2011 Materialvalg for instrument og ventiler Håkon Leth-Olsen, INEOS Norge AS

Metallkorrosjon i prosessindustrien. IFEA-kurs 13.-14. desember 2011 Materialvalg for instrument og ventiler Håkon Leth-Olsen, INEOS Norge AS Metallkorrosjon i prosessindustrien IFEA-kurs 13.-14. desember 2011 Materialvalg for instrument og ventiler Håkon Leth-Olsen, INEOS Norge AS Hvem er jeg? Siv.ing. ITEK, NTH 1991 Dr.ing. ITEK, NTNU 1997

Detaljer

KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR. A7 MIG Welder 450 HJELPER DEG Å ØKE LØNNSOMHETEN

KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR. A7 MIG Welder 450 HJELPER DEG Å ØKE LØNNSOMHETEN KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR A7 MIG Welder 450 HJELPER DEG Å ØKE LØNNSOMHETEN 10.10.2017 A7 MIG Welder 450 DEN NYE STANDARDEN INNEN ROBOTDREVET MIG- SVEISING Den avanserte robotstyrte løsningen for lysbuesveising

Detaljer

Sammen om krevende leveranser

Sammen om krevende leveranser Sammen om krevende leveranser Sammen om krevende leveranser PTM og Lycro Maskinering er to solide selskaper i et sterkt industrimiljø i Leksvik, Nord-Trøndelag. Sammen kan vi tilby store, skreddersydde

Detaljer

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Amfibisk gravemaskin Pongtongunderstell Transport og bruksområder REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Arbeid i åpent vann Tekniske data Norwegian 2 Pongtongunderstell REMU

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall Alcoa smidde aluminiumfelger Fakta og tall VISSTE DU AT? Alcoa-felger er de sterkeste felgene Hver felg starter som en enkel blokk av en høyverdig korrosjonsbestandig aluminiumslegering. With a 8000 tons

Detaljer

HVA ER STÅL? STÅL= JERN (Fe) + KARBON (C) + LEDSAGERELEMENTER + LEGERINGSELEMENTER

HVA ER STÅL? STÅL= JERN (Fe) + KARBON (C) + LEDSAGERELEMENTER + LEGERINGSELEMENTER HVA ER STÅL? STÅL= JERN (Fe) + KARBON (C) + LEDSAGERELEMENTER + LEGERINGSELEMENTER Hovedbestanddel Tilsettes for å: 1. Uskadeliggjøre uønskede ledsagerelementer Øker: Reduserer: 2. Fremheve spesielle egenskaper

Detaljer

A7 TIG Orbital System 300

A7 TIG Orbital System 300 KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR A7 TIG Orbital System 300 FLERLAGSSVEISING PÅ DEN ENKLE MÅTEN 6.11.2017 A7 TIG Orbital System 300 PROFESJONELT MEKANISERT TIG- ORBITALSVEISESYSTEM FOR FLERLAGSSVEISING AV RØR. A7

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR. FastMig M Synergic FOR ROBUST OG KREVENDE SVEISING

KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR. FastMig M Synergic FOR ROBUST OG KREVENDE SVEISING KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR FastMig M Synergic FOR ROBUST OG KREVENDE SVEISING 26.09.2017 FastMig M Synergic INDUSTRIELL MIG/MAG-SVEISING OG ELEKTRODESVEISING (MMA) MED TOPP RESULTAT Modulbasert løsning for

Detaljer

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS HVA ER EN DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS? En destruktiv test av elektromuffesveis er en enkel, rask og ikke minst pålitelig metode for å kvalitetssikre

Detaljer

Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie. Ergonomisk sveisepistol

Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie. Ergonomisk sveisepistol Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie Ergonomisk sveisepistol Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie for Mastertig MLS TM -serien TIG-maskiner TTC 130 +RTC 10 * TTC 130F TTC 160 +RTC 20 * TTC 160S ERGONOMISK PISTOL

Detaljer

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 9.1 Generelt. De viktigste faktorene som påvirker utmattingsfastheten i konstruksjoner er: a) HØYT FORHOLD MELLOM DYNAMISKE- OG STATISKE

Detaljer

Strømkilder for dekkede elektroder

Strømkilder for dekkede elektroder Invertec 135S Strømkilder for dekkede elektroder Invertec 135 S er en inverterbasert elektrodemaskin for elektroder t.o.m. 3,2m mm. Utmerket bue karakteristikk for både rutile og basiske elektroder. Liten

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger Scotch-Brite gulvpads og vedlikeholdsprodukter 3 Idéer og løsninger 3M har en lang tradisjon med å finne opp nyskapende og effektive produkter som forenkler hverdagen vår. 3Ms produkter berører livet vårt

Detaljer

Universell WPS for MIG/MAG-sveising KOMPLETT PAKKE

Universell WPS for MIG/MAG-sveising KOMPLETT PAKKE Universell WPS for MIG/MAG-sveising KOMPLETT PAKKE 4.10.2017 Universell WPS for MIG/MAG-sveising INNEHOLDER 84 MIG/MAG-WPS-ER SOM ER KOMPATIBLE MED ALLE MIG/MAG-SVEISEAPPARATER Det optimale valget universelle

Detaljer

Kemppi Mastertig AC/DC- serien. Sveisesurferen

Kemppi Mastertig AC/DC- serien. Sveisesurferen Kemppi Mastertig AC/DC- serien Sveisesurferen Kemppi Mastertig AC/DC- serien Sveisesurferen Mastertig AC/DC- serien har kompakte TIG-/MMA- invertere for likestrøm/vekselstrømsveising med begge polariteter.

Detaljer

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR A7 TIG Orbital System 150 SMART OG ENKELT 16.10.2017 A7 TIG Orbital System 150 FLEKSIBEL LØSNING FOR MEKANISERT TIG- ORBITALSVEISING AV RØR. A7 TIG Orbital System 150 med lukket

Detaljer

OPTIMAL KONSTRUKSJON. PERFEKT OVERFLATE.

OPTIMAL KONSTRUKSJON. PERFEKT OVERFLATE. KONSEPTBROSJYRE OPTIMAL KONSTRUKSJON. PERFEKT OVERFLATE. Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no NORGIPS, ET FIRMA I KNAUF-GRUPPEN

Detaljer

45 år. med kunnskap, erfaring og ekspertise i bransjen

45 år. med kunnskap, erfaring og ekspertise i bransjen 45 år med kunnskap, erfaring og ekspertise i bransjen 2 PRIVAT Privatporter Ubegrenset kreativitet........................ 6 Designdekor og -vinduer Moderne, stilrent og rustfritt................. 12 Labank

Detaljer

Skolekonkurranse Industriteknologi Vg2 Sveising. Materialer og prosesser

Skolekonkurranse Industriteknologi Vg2 Sveising. Materialer og prosesser ArcticSkills 06 Skolekonkurranse Industriteknologi Vg Sveising Oppgaver. Vertikal buttsvei. Horisontal kilsveis 3. Sveising utvendig hjørne (kilsveis) alle stillinger.. Horisontal buttsveis Materialer

Detaljer

A5 MIG Orbital System 1500

A5 MIG Orbital System 1500 KEMPPI K5 SVEISEUTSTYR A5 MIG Orbital System 1500 TOTALLØSNING FOR ORBITALSVEISING 11.11.2017 A5 MIG Orbital System 1500 MARKEDETS MEST EFFEKTIVE MEKANISERTE SYSTEM FOR MIG-ORBITALSVEISING A5 MIG Orbital

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN FARMI 182 flisemaskin med manuell innmatning Bruk vår FARMI 182HF flisemaskin med hydraulisk innmatning for å produsere billig energi til privat bruk! Takket

Detaljer

Løsningsforslag til Ø6

Løsningsforslag til Ø6 Oppgave 6.1 a) Forklar kort hvilken varmebehandling som kan gi martensitt. Hvilken rolle spiller diffusjon under martensittdannelsen? Vis med en figur både gitterstruktur og mikrostruktur av martensitt

Detaljer

UTMATTINGSPÅKJENTE SVEISTE KONSTRUKSJONER

UTMATTINGSPÅKJENTE SVEISTE KONSTRUKSJONER UTMATTINGSPÅKJENTE SVEISTE KONSTRUKSJONER konstruksjons Levetid, N = antall lastvekslinger Eksempel: Roterende aksel med svinghjul Akselen roterer med 250 o/min, 8 timer/dag, 300 dager i året. Hvis akselen

Detaljer

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

LAGERPROGRAM. NORGE Handelsstål, rustfritt og syrefast stål, rørprodukter og aluminium.

LAGERPROGRAM. NORGE Handelsstål, rustfritt og syrefast stål, rørprodukter og aluminium. LAGERPROGRAM NORGE Handelsstål, rustfritt og syrefast stål, rørprodukter og aluminium. HANDELSSTÅL 1 RING DIREKTE TIL DEN DU VIL SNAKKE MED: Stangstål Flatt, rundt, vinkel, firkant og T-stål Armering Bjelker,

Detaljer

SBS-elastomermodifiserte takbelegg

SBS-elastomermodifiserte takbelegg Hvorfor SBS-polymermodifisert takbelegg? Produktoppbygging SBS-polymermodifisert bitumen kombinert med et kraftig stammematerial gir belegget enestående egenskaper. Selve taktekkingen utføres med ett-

Detaljer