Rett valg av elektroder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rett valg av elektroder"

Transkript

1 Rett valg av elektroder HOVEDKONTOR KUNDESENTER Lincoln Electric Norge AS - SVEISEMASKINER - Lincoln Electric Norge AS Postboks 146 Alnabru - TILSETTMATERIALER - Postboks 146 Alnabru 0614 OSLO - SKJÆREUTSTYR OSLO Tlf.: Tlf. : Faks: b Faks :

2 Prinsipp Ved sveisng med elektroder etableres det, i en elektrisk likestrøms- eller vekselstrømkrets, en lysbue mellom elektrode og arbeidsstykke. Lysbuen smelter fugekanten og danner en smelte på arbeidsstykket. Samtidig smelter elektrodespissen og metalldråper overføres via lysbuen til arbeidsstykket. Elektroden forbrukes og arbeidsstykket tilføres materiale som skjermes fra luftens oxygen og nitrogen av den gass som utvikles når elektrodebelegget smelter. Metalldråpene i lysbuen omgis av slagg som samles på sveisens overflate, og størkner i takt med denne. Slaggen danner et beskyttende dekke over det varme sveiseavsettet. Strømkilder Sveising med elektroder utføres med vekselstrøm eller likestrøm. Strømkilden må gi strøm og spenning som passer til elektroden vi anvender. De deles inn i tre hovedgrupper: - Sveisetransformatorer for sveising med vekselstrøm. - Sveiselikerettere og omformere for sveising med likestrøm. - Dobbeltstrømaggregater for sveising med vekselstrøm og likestrøm. Elektroder for ulegert og lavlegert stål grupperes normalt etter dekketype. I dag er det tre dekketyper som dominerer her i landet; rutil, sur (nøytral) og basisk type. De fleste elektrodedekker består av knuste mineraler og vannglass, men noen rutiltyper kan inneholde 5-10% organisk materiale. Disse betegnes som organiske rutiltyper. Rutilelektroder inneholder 50 til 70% rutil (titandioksyd, Ti02) i dekket, og er lette å sveise med i alle stillinger. De benyttes også der tilpasningen er dårlig, i det de bygger godt. De er mindre følsomme for forurensninger i grunnmaterialet enn den sure (nøytrale) elektrodetypen. Avsettmengde pr. tidsenhet er lavere enn for den sure (nøytrale) type, som tåler høyere sveisestrøm. Sure (nøytrale) elektroder har dekke som består vesentlig av kvarts (Si02). Disse elektrodene tåler høy sveisestrøm. De gir derfor stor avsettmengde pr. tidsenhet, og er økonomiske i bruk ved sveising i horisontalplanet. Materialtransporten er findråpet. Elektrodene egner seg ikke for sveising av større åpninger, men er fordelaktig ved trange fuger, idet innsmeltingen er stor. Dette gir stor oppblanding og elektrodene er derfor følsomme for forurensninger i grunnmaterialet. De bør derfor ikke benyttes ved materialer med for høyt innhold av svovel (S max. 0,05%) eller karbon (C max. 0,25%). Basiske elektroder har vesentlig kalsiumkarbonat (CaCO3) og/eller flusspat (CaF2) i dekket. Basisk slagg har evnen til å reagere med forurensninger i det smeltede stål, slik at disse fjernes. Basiske elektroder er derfor minst følsomme for forurensninger i grunnmaterialet, har størst sprekksikkerhet og gir de beste mekaniske egenskaper. De er derfor velegnet for stål med høy fasthet. Elektrodene må være tørre. Fuktighet i dekket kan gi porer og sprekker i sveisen. Basiske elektroder må sveises med kort lysbue. Avsettmengde pr. tidsenhet ligger vanligvis noe over rutiltypen. Høyutbytteelektroder - De tre nevnte elektrodetyper har vanligvis et metallutbytte på maksimalt %, regnet som nyttiggjort avsett av kjernetrådens vekt. Alle tre typer kan imidlertid lages med store mengder jernpulver i dekket, slik at man oppnår et utbytte på opptil ca. 250%. Dekketykkelsen øker og krateret blir dypere. Varmeutstrålingen konsentreres og dette gir økt avsettmengde for samme strøm. Slike elektroder kalles høyutbytteelektroder. Den store dekketykkelsen gjør at man vanligvis kan sveise med dekket (kraterkanten) hvilende på arbeidsstykket. Dette letter sveisearbeidet. Elektrodene kalles derfor også kontakt- eller slepeelektroder.

3 Elektroder for rustfritt og syrefast stål Til elektroder for rustfritt og syrefast stål bruker man dekke av rutil, basisk eller rutilbasisk type. Avsettet inneholder vanligvis 16-20% krom (Cr), 8-14% nikkel (Ni) og eventuelt 2-3% molybden (Mo). Kjernen behøver ikke å ha denne sammensetning idet alle stoffene kan inngå helt eller delvis i dekket. Derved kan man få varianter, tilpasset de forskjellige ståltyper, slik at avsett og platemateriale blir mest mulig lik hverandre. Til denne gruppen regnes også elektroder for sveising av varmebestandige ståltyper. Disse har høyere krom- og nikkelinnhold, f.eks. ca. 25% krom og ca. 20% nikkel. Hvilken type dekke bør velges ved sveising av ulegert stål; Basisk, Rutil eller sur? Sveiseforhold Basisk Rutil Sur Store krav til mekaniske egenskaper Forurensninger i grunnmaterialet Poretendens Vertikalsveising Tynnplater Tenning/Retenning Slaggløsning Buestabiblitet Valg av fuger Ensidig sveising Tosidig sveising P l a t e t y k k e l s e mm I-fuge Kilsveis med mothold I-fuge V-fuge I-fuge X-fuge (Stående) 0 0-1,5 1, Spalteåpning i mm

4 Omnia/Gul Klassifikasjon: EN : E 38 0 RC 11 AWS A5.1-91: E 6013 Beskrivelse : Rutil universalelektrode for sveising av ulegert stål (bløttstål) i alle stillinger. Egnet for godstykkelser fra 3 mm. Benyttes av jord- og skogbruk, hobby og mekanisk industri -Gir pene sveiser, selv med liten sveiseerfaring (hobby-sveising) -Lett å tenne og gjenntenne -Velegnet for transformatorer (vekselstrøm) med lav tomgangsspenning, min. 42 V. -Vekselstrøm eller likestrøm - pol. Supra Klassifikasjon: EN : E 38 0 RC 11 AWS A5.1-91: E6012 Beskrivelse : Rutil universalelektrode for sveising av ulegert stål (bløttstål)-i alle stillinger. Bygger godt over store åpninger. Kan sveises i alle stillinger med samme strømstyrke.. Ferrod 185T Egnet til ulike reparasjonsarbeider. Benyttes av skips-verft til skipsreparasjoner, mekanisk industri, jord- og skogbruk,hobby. - Tåler forurensninger: maling, rust, galvanisering, primer etc. - Gir pene sveiser, selv med liten sveiseerfaring (hobby-sveising) - Lett å tenne og gjentenne. -Velegnet for transformatorer (vekselstrøm) med lav tomgangsspenning, min. 42 V. Klassifikasjon: EN : E 42 0 RR 73 AWS A5.1-91: E7024 Rutil høyutbytteelektrode med ca. 185% utbytte. For sveising av ulegert stål (bløttstål). Velegnet til buttsveiser og kilsveiser i horisontal stilling. Sveiserens favoritt. Finnes også i 135, 160 og 200% utbytte. Benyttes av skipsverft, mekanisk industri, bygg og anlegg. Meget produktiv elektrode. Spesielt god på kilsveiser med a- mål 3,5 mm. og over. Gir korrekt sveiseprofil. Høy sveisehastighet og selvløsende slagg. Ingen sprut.

5 Ferrod 165A Klassifikasjon: EN : E 42 2 RA 73 AWS A5.1-91: E Rutil-sur høyutbytteelektrode for sveising av ulegert stål. For buttsveiser og kilsveiser i horisontal stilling, og kilsveiser under opp. Spesielt god ved reparasjoner på gammelt stål. Egnet for godstykkelse fra 5 mm. Produksjonselektrode. Benyttes av skipsverft, mekanisk industri, bygg og anlegg. - Høy avsettytelse - Høy sveisehastighet - Gode mekaniske egenskaper - God innbrenning - Sprø lettløsende slagg, gir lite etterarbeid. - God røntgensikkerhet - Tåler relativt mye fuktighet og rust der det sveises. BASO 120 Klassifikasjon: EN : E 42 3 B 32 H 5 AWS A5.1-91: E7018 H4 R Basisk elektrode med lavt hydrogeninnhold. For sveising av ulegert stål (bløttstål), og flere herdbare legeringen. Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende Egnet på godstykkelser fra 3 mm. 120%utbytte. Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, bygg og anlegg, jordog skogbruk og hobby. Utmerket allround elektrode Velegnet der det stilles store krav til mekaniske egenskaper. Fungerer godt på lave tomgangsspenninger (55V) Gir sterke sveiser på konstruksjoner med sterkt varierende belastninger Utmerket for rørsveising Meget lettsveist God slagseighet God røntgensikkerhet. BASO 48SP Klassifikasjon: EN : E46 3B 32 H10 AWS A5.1-91: E H8 Rutilbasisk elektrode med lavt hydrogeninnhold. For sveising av ulegert stål (bløttstål), og flere herdbare legeringen. Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende. Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, bygg og anlegg, jordog skogbruk og hobby. Utmerket allround elektrode Stabil lysbue selv ved lave strømstyrker Utmerket for rørsveising og spesielt rotstreng sveising Meget lettsveist samt lett slagløsning.

6 Conarc 48 Klassifikasjon: EN 499 : E 46 4 B 42 H5 AWS A : E 7018-H4R Basisk elektrode med lavt hydrogeninnhold. For sveising av ulegert stål (bløttstål), og flere herdbare legeringen. Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende. Sveisestrøm AC og DC+ Benyttes av skipsverft og mekanisk industri. Meget lettsveist basisk allround elektrode. Stabil lysbue. Høy avsettytelse, 130%. Tåler mer forurensinger enn basiskrutile typer. Gode mekaniske verdier ned i 50 C. Legger en pen overflate. Lite sprut og lett slagløsning. Conarc V180 Klassifikasjon: EN : E 42 4 B73 H5 AWS A5.1-91: E7028 H4R Basisk høyutbytteelektrode (ca. 175% utbytte) med lavt hydrogeninnhold For buttsveiser og kilsveiser i horisontal stilling. Egnet for godstykkelser fra 8 mm. Finnes også i 150 og 250% utbytte. Benyttes av skipsverft, mekanisk industri og bygg og anlegg. Høy avsettytelse Gode mekaniske egenskaper Meget god slaggløsning God sveisbarhet på vekselstrøm og likestrøm (Min. 70V tomgangspenning anbefales). Kryo 1 Klassifikasjon: EN : E Ni B 3 2 H5* Basisk elektrode med særdeles lavt hydrogeninnhold. For sveising av lavlegert stål. Velegnet i alle stillinger på buttsveiser og kilsveiser på plater og rør, unntatt vertikalt fallende. Finnes også med 180% utbytte. Benyttes av offshore, mekanisk industri, skipsverft, bygg og anlegg, jernbaner og sporveier. FCAW : Outershield 81Ni1 GMAW : LNM Ni 1 GTAW : LNT Ni 1 Lettsveist allround elektrode ved krav til utmerkede mekaniske egenskaper, (CVN typ. 60 C). Gir sterke sveiser på konstruksjoner med sterkt varierende belastninger. God røntgensikkerhet. Leveres også i Sahara Ready Pack

7 Arosta 316L Klassifikasjon: EN : E LR 12 AWS A5.4-92: E 316L-16 Rutil-basisk elektrode for sveising av rustfrie og syrefaste stål. Velegnet til buttsveiser og kilsveiser i alle stillinger, unntatt vertikalt fallende. I dette tilfelle anbefaler vi Vertarosta 316 L. Hvor sveisingen foregår hovedsakelig i horisontal stilling, anbefaler vi Limarosta 316 L. Arosta 309 MO Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, næringsmiddelindustri, prosessindustri og hobby. FCAW : Cor-A-Rosta P316 GMAW : LNM 316 GTAW : LNT 316 Meget god sveisbarhet. Meget god slaggløsning (selvløsende). Meget pen overflate på sveisen. Sveisbar på vekselstrøm eller likestrøm. Gir meget lite sprut. Klassifikasjon: EN : E LR 32 AWS A5.4-92: E 309MoL-16 Rutil-basisk elektrode for sveising av ulegert (bløttstål) og lavlegert stål til rustfritt og syrefast stål. Velegnet til butt- sveiser og kilsveiser i alle stillinger, unntatt vertikalt fallende. Benyttes av mekanisk industri, skipsverft, jord- og skogbruk, hobby. Egnet for godstykkelser fra 4m, buttsveiser opp til maks 12mm. T>12mm, benytt Arosta 309S FCAW : Cor-A-Rosta P309Mo GMAW : LNM 309 GTAW : LNT 309 Sprekksikker forbindelse. Overlegent god korrosjonsmotstand i sveisemetallet. Meget god sveisbarhet. God slaggløsning. Gir meget lite sprut. Sammenligningsliste for elektroder til ulegert, lavlegert og høylegerte materialer LINCOLN ELECTRIC ESAB ELGA FILARC OERLIKON Omnia (Gul) P44 48/28 ETC PH 48 Supra P45-P44 68 ETC PH 68 Baso /48.04 P ETC PH 77/Safer NF 510A Baso 48 SP P 48 P Spezial Conarc P51 ETC PH 77/Safer NF 510A Ferrod 165A Maxeta 5/6 Speedcord A165 Ferrod 185T Maxeta 11 C 43H/44H ETC PH C23H Conarc V180 Maxeta C 57H/C6 Safer NF 53 Kryo P62MR/ LB-52LT-18 76S/88S PH 76S/88S /Tenacito 38R Limarosta 316L L RS316LC SAFINOX R 316L Arosta 316L 63.20/ L RS316LC-P SAFINOX R 316L Arosta 309Mo MoL RS309Mo-LC SAFINOX R 309Mo Listen er tilnærmelsesvis, det enkelte tilsett kan ha spesielle egenskaper som ikke fremgår av tabellen. (konferer datablad for vedkommende tilsett)

8 I denne brosjyren finner du et utvalg av våre mest alminnelige tilsettmaterialer. Forøvrig henviser vi til våre store elektrode katalog Lincoln Electric Tilsettmaterialer, hvor du vil finne vårt komplette program.

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals)

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9.1 Materialegenskaper Vi kan dele materialegenskaper inn i grupper som: Mekaniske egenskaper som er utrykk for materialers reaksjon på ytre

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Batteridrift av ferger

Batteridrift av ferger Batteridrift av ferger ZERO-RAPPORT november 2010 Olav Andreas Opdal Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

8 AVSPENNING, REKRYSTALLISASJON og KORNVEKST (Recovery, recrystallization and grain growth)

8 AVSPENNING, REKRYSTALLISASJON og KORNVEKST (Recovery, recrystallization and grain growth) 8 AVSPENNING, REKRYSTALLISASJON og KORNVEKST (Recovery, recrystallization and grain growth) Etter plastisk deformasjon av materialet i kald tilstand øker hardhet og flytegrense. Kontraksjonen og duktiliteten

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM

MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM MATERIALEGENSKAPER Kan deles inn i grupper: Mekaniske Utrykk for materialers reaksjon på ytre krefter: - Fasthetsegenskaper - Hardhet - Bruddfasthet, flytegrense,

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer