...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul."

Transkript

1 ...bringer folk videre SveiseAkademiet Yrkesrettet kurs i sveising 1 Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering

2 Innhold Forside Innhold Utvid din kompetanse Sveiseakademiet Sveisestillinger Sertifisering i sveising Samarbeidspartnere Påmeldingsskjema Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering...bringer folk videre 2

3 SveiseAkademiet Utvid din kompetanse Norasonde har utviklet et nytt konsept innen sveis der deltakerne gjennom moduler kan få en sertifisering i faget. Målgruppen for Sveiseakademiet er alle som er interessert i å arbeide innenfor det store området som denne kompetansen gir adgang til. Opplæringen er basert på 1 grunnmodul som ikke krever forkunnskap innen sveising og videre modul 2 og 3 som kvalifiserer til sertifisering. KONSePt OG GjeNNOMFørING Opplæringen er delt i 3 moduler: 1 Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering 1 har en tidsramme på 30 timer. 2 og 3 inneholder 60 timer i hver modul. Opplæringen vil ledes av kompetente faginstruktører fra egen bedrift. Vi har et meget kompetent fagmiljø bestående av fagarbeidere som har erfaring med arbeid med mennesker i ulike utdanningsløp. Det sosiale miljøet er også meget godt. Metodisk veksler opplæringen mellom teoriundervisning og praksis. Det legges stor vekt på involvering av kursdeltakerne. teori vil utgjøre ca 1/3 og praksis 2/3 av opplæringen. Faglig veiledning gis hver enkelt deltaker som under hele opplæringsperioden er involvert i vårt fagmiljø. Målsettingen for opplæringen er spesifisert i klare kunnskaps- og ferdighetsmål og gir således målbare resultater for den enkelte. ene avsluttes med teoretiske og praktiske prøver. Sertifisering utføres via Teknologisk Institutt og Force Technology. 3

4 Beskrivelse av Sveiseakademiet Norasonde har utviklet og etablert et nytt, spennende tilbud - Sveiseakademiet hvor deltakerne får en relevant og dokumenterbar kompetanse innenfor sveisefaget. Det er stor etterspørsel etter arbeidstagere innenfor sveisefaget. Arbeidsmulighetene er store etter avsluttet utdanning. Målgruppen for Sveiseakademiet er å tilby kompetanse og sveisesertifisering til alle som er interessert i å arbeide innenfor mekanisk industri. Konsept Opplæringen er basert på tre moduler: grunnmodul på 30 timer som ikke krever forkunnskap innen sveising, videre modul 2 og 3 som samlet kan kvalifisere til sertifisering. 1 avsluttes med et diplom. 2 avsluttes med teoretisk prøve og kompetansebevis. 3 avsluttes med sertifisering. 1 har 30 timer teori og praktisk trening. Modu 2 har 60 timer teori og praktisk trening. Opplæringen ledes av kompetente faginstruktører fra egen bedrift. Norasonde har et meget kompetent fagmiljø, bestående av fagarbeidere/instruktører som har erfaring med mennesker i ulike utdanningsløp. Det sosiale miljøet er også meget godt....bringer folk videre 4

5 SveiseAkademiet Målsettingen for opplæringen er nedfelt i en opplæringsplan, og gir målbare resultater for den enkelte. ene avsluttes med teoretiske og praktiske prøver. Karrieremuligheter Med sertifisering åpner det seg mange ulike karrieremuligheter. Det er høy etterspørsel etter sveisekompetanse i dagens arbeidsmarked både innenfor landbasert virksomhet og offshore nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle næringer er bygg og anlegg, landbasert industri, verft, offshore, mekaniske bedrifter og bilkarosseri for å nevne noen eksempler. Norasonde har gode kontakter innen flere av disse bransjene, og vil kunne bidra med å skaffe arbeid. Norasonde har en rekke samarbeidspartnere i næringslivet. Dette gir oss også mulighet for å bidra med trainee-stilling for alle som har gjennomført opplæringen. Blant våre samarbeidspartnere nevnes: teknologisk Institutt, tess, elga, Kemppi, OKMF og Force technology. Jobbsøk Som deltakere på kurs hos oss, gis det fri adgang til vårt jobbsenter, og tilgang til kompetent veiledning på jobbsøking. Kantine Vår kantine Storstua tilbyr sunn og god mat til en rimelig pris, og er også et godt sosialt samlingssted for våre kursdeltakere. 5

6 1 Grunnkurs - 30 timer 1 Opplæringens mål og innhold Praktisk sveising Lysbuesveising med dekkede elektroder - MMA Dekkgassveising MAG HMS Teori elektrisitetslære Lysbuesveising med dekkede elektroder - MMA Dekkgassveising MAG HMS Kompetansebeskrivelse etter gjennomført modul 1 kan kandidaten sveise enkle sveiseoppdrag i en produksjon med: lysbuesveising med dekkede elektroder, MMA metode 111, sveisestillingene PA og PB. Dekkgassveising, MAG metode 135, sveisestillingene PA og PB. Kandidaten skal kunne betjene sveiseutstyret og utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet i henhold til lover og forskrifter. Hovedområder Hovedområder kandidaten skal gjennomgå: 1. Helse, miljø og sikkerhet - HMS 2. Sveiseteori 3. Praktisk sveising med MMA metode 111 og MAG metode 135 Delmål: Hms Kandidaten skal kunne planlegge og forberede arbeidet før sveisingen med hensyn til egen og andres sikkerhet. Sørge for at sikkerheten alltid ivaretas før, under og etter arbeidet. Arbeidsoppgaver knyttet til delmålet: Bruke personlig verneutstyr Skjerme mot sveiselys Bruke avsug og ventilasjon Ha nødvendig slukkeutstyr Ta hensyn til brannfaren Holde orden på sveiseutstyret Unngå skader på sveiseutstyret Holde orden i verkstedet...bringer folk videre 6

7 2 Videregåendekurs - 60 timer SveiseAkademiet 2 Opplæringens mål og innhold Praktisk sveising Lysbuesveising med dekkede elektroder - MMA Dekkgassveising med rørtråd MAG Dekkgassveising - MIG Gasskjærebrenning HMS Teori elektrisitetslære Lysbuesveising med dekkede elektroder - MMA Dekkgassveising med rørtråd MAG Dekkgassveising - MIG Gasskjærebrenning HMS Kompetansebeskrivelse etter gjennomført modul 2 har kandidaten gjennomgått en fordypning i lysbuesveising med dekkede elektroder, MMA metode 111, dekkgassveising, MAG rørtråd metode 136, MIG metode 131 og gasskjærebrenning. Kandidaten skal kunne betjene sveise- og skjæreutstyret og utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet i henhold til lover og forskrifter. Hovedområder Hovedområder kandidaten skal gjennomgå: 1. Helse, miljø og sikkerhet - HMS 2. Sveise- og skjæreteori 3. Praktisk sveising med MMA metode 111, MAG rørtråd metode 136 og MIG metode 131, samt praktisk gasskjærebrenning. Delmål: Hms Kandidaten skal kunne planlegge og forberede arbeidet før sveisingen med hensyn til egen og andres sikkerhet. Videre må kandidaten kunne vurdere nødvendige tiltak underveis, for å unngå situasjoner som kan utsette en selv og andre for skader. Arbeidsoppgaver knyttet til delmålet: Bruke personlig verneutstyr Skjerme mot sveiselys Bruke avsug og ventilasjon Ha nødvendig slukkeutstyr Ta hensyn til brannfaren Holde orden på sveiseutstyret Unngå skader på sveiseutstyret Holde orden i verkstedet 7

8 3 Sertifisering - 60 timer modul 3 Læreforutsetninger 1 og 2 må gjennomføres for å ha grunnlag nok til å ta ett eller flere sertifikater. Det er mulig å gjennomføre modul 3 med tilstrekkelig praksis i sveisefaget. Opplæringens mål og innhold Praktisk sveising Sveise etter WPS Opptrening til sertifisering HMS Teori Ingående kjenskap til valgte sveisemetode Kunnskap om sertifiseringens innhold og standard Lære å lese og forså en WPS HMS Kompetansebeskrivelse Etter gjennomført modul 3 har kandidaten avlagt en sertifiseringsprøve innen valgte sveisemetode(r), etter NS-eN 287. Kandidaten har gjennomgått en fordypning i metode; 111, 131, 135, 136 eller 141. Kandidaten skal kunne redegjøre for sveiseprosedyre WPQr og sveiseprosedyre-spesifikasjon WPS. Kandidaten utfører arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres helse og sikkerhet i henhold til lover og forskrifter. Hovedområder Hovedområder kandidaten skal gjennomgå: 1. Helse, miljø og sikkerhet - HMS 2. Sertifisering fagkunnskap prosedyrer 3. Praktisk sveising for sertifisering Delmål: Hms Kandidaten skal kunne planlegge og forberede arbeidet før sveisingen med hensyn til egen og andres sikkerhet. Videre må kandidaten kunne vurdere nødvendige tiltak underveis for å unngå situasjoner som kan utsette en selv og andre for skader. Arbeidsoppgaver knyttet til delmålet: Bruke personlig verneutstyr Skjerme mot sveiselys Skjerme mot gnistregn ved sliping Bruke riktig arbeidsstilling Bruke avsug og ventilasjon Ha nødvendig slukkeutstyr Ta hensyn til brannfaren Holde orden på sveiseutstyret Unngå skader på sveiseutstyret Holde orden i verkstedet...bringer folk videre 8

9 Sveisestillinger - Standarder SveiseAkademiet SVEISESTILLINGER STANDARDER Buttsveis Kilsveis NS EN SVEISESTILLING ASME NS EN ASME NS EN 28 Horisontal PA 1G PA 1F PA Side inn PC 2G PB 2F PC Vertikal PG 3G PG 3F PG 3G PG PF 3F PG PF 5G PG 5F PF Under opp PF PE 4G PF PD PF 4F J L045 6G PD 4F H L04 Buttsveis Kilsveis Rør Rør kilsveis NS EN ASME NS EN ASME NS EN ASME NS EN ASME Horisontal PA 1G PA 1F PA 1G PB 2F Side inn PC 2G PB 2F PC 2G PB 2F Vertikal PG PF Under opp PE 4G PD 4F J L045 H L045 EISESTILLINGER STANDARDER SVEISESTILLING METODER METODER Kilsveis Rør PROSEDYRE Rør kilsveis SPESIFIKASJON E NS EN ASME NS EN ASME NS EN ASME 111 PA Lysbuesveising med 1F dekkede elektroder WPQR 114 Lysbuesveising med rørtråd 111 uten Lysbuesveising PA dekkgass med 1G dekkede PB elektroder 2F PB 2F 131 MIG sveising 114 Lysbuesveising PC med 2G rørtråd PB WPS uten Sveiseprosedyrespesifikasjon dekkgass 2F 135 PG MAG sveising 3F 131 MIG PG sveising 5G PG 5F 136 PF Lysbuesveising med rørtråd med PF dekkgass 135 MAG sveising PF 141 TIG sveising pwps En prøve/test før endelig WPS PD 4F 136 Lysbuesveising J L045 med 6G rørtråd PD med dekkgass 4F H L TIG sveising PROSEDYRE SPESIFIKASJON SVEISESTILLINGER STANDAR Protokoll for godkjent sveiseprosedyre (welding procedure qualification WPQR record) (welding procedure specification) SVEISESTILLING PROSEDYR WPS (preliminary welding procedure specific.) pwps Pr (w Sv (w En (p ktroder dekkgass dekkgass WPQR WPS pwps Protokoll for godkjent sveiseprosedyre (welding procedure qualification record) Sveiseprosedyrespesifikasjon (welding procedure specification) En prøve/test før endelig WPS (preliminary welding procedure specific.) 9

10 Sertifisering i sveising etter gjennomført kurs i modul 1 (30 timer) vil deltakerne få utdelt diplom som viser hva kurset har omfattet. Kurset danner også grunnlag for videregående kursmodul 2 (60 timer) som fører til kompetansebevis og kursmodul 3 (60 timer) fører frem til sveisesertifisering. Målgruppe: Inntakskrav: Kursdager: Alle interesserte Ingen spesielle Mandag til fredag tid: Sted: Norasonde - sveiseverksted og teoriavd. Kursinnhold: 1, 2 og 3 MIG MAG - sveising, rørtrådsveising, tig-sveising og elektrodesveising Fagansvarlig: Thomas Børke mpb Norasonde AS Forbehold om nok påmeldte til å starte kurset VI kan tilby kurs på forespørsel...bringer folk videre 10

11 SveiseAkademiet Samarbeidspartnere I tillegg til å være en bedrift i vekst har Norasonde en rekke samarbeidspartnere i næringslivet. Dette gir oss mulighet for å garantere trainee-stilling for alle som har gjennomført opplæringen. Blant våre samarbeidspartnere nevnes: Teknologisk institutt, Force Technology, Opplæringskontoret for mekaniske fag, TESS, Elga og Kemppi. Jobbsøk Som deltakere på kurs hos oss gis det fri adgang til vårt jobbsenter og tilgang til kompetent veiledning på jobbsøking. Kantine Vår kantine Storstua tilbyr sunn og god mat til en rimelig pris, og er også et godt sosialt samlingssted for våre kursdeltakere. 11

12 Norasonde AS Industriveien 14, PB SKEDSMOKORSET PÅMeLDING til MODUL 1/2/3 SVeISeKUrS Kursstart : Etter avtale Kurssted: Norasonde AS Industriveien Skedsmokorset Navn... Fødsels-/ pers.nr... Adresse... Postnr./ sted... telefon... e-post... Arbeidsgiver.... Adresse... Postnr./ sted... telefon... e-post... Kursavgiften skal betales av: Deltaker Arbeidsgiver Sted/ dato:... Underskrift:.... Kontaktinformasjon: tlf: Kontaktperson: Thomas Børke