Sterke opplevelser med strikking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterke opplevelser med strikking"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen midt i september, og mange var spente på denne noe annerledes festivalen. I ettertid har arrangørene fått mange gode tilbakemeldinger, sier primus motor Elin Nystad (t.v.) Foto: Erling Omvik. Mariann Børli Sivertsen (t.h.) ga tilhørerne en sterk opplevelse med sitt foredrag Livet maske for maske Side Ordførerens spalte s.4-5 Verdens beste skoledag s.8-9 Åpning Lovund flerbrukshall s.15-16

2 2 Endelig venterom på Sleneset Ved lokalutvalgsleder Per-Asle Pedersen Siden 2003 har reisende til og fra Sleneset vært uten tilfredsstillende venterom fasiliteter, reisende hadde ingen tilgang til toalett. I juni måned i år var nytt venterom og toalett ferdig og klart til bruk. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening Venterommet er lokalisert i bryggen til Frode Johansen og vil være felles venterom for ferge og hurtigbåt. Sleneset Lokalutvalg har vært pådriver for å få på plass venterom og toalettforhold for reisende. Venterommet er finansiert i form av et spleiselag. Sleneset Lokalutvalg Rebus I sommerutgaven av Steinkjerringa hadde vi rebusen SORBUSAUCUPARIABAKVERKBARN, og løsningen ble ROGNKJEKSYNGEL. Den tredje rebusen i 2014 ser slik ut: KOMMUNESTØRRELSEEIPARTYIFJÆRE Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 15. november står som leietaker. Driftskostnader i forbindelse med strøm utgifter og renhold finansieres med innsamlede midler og tilskudd fra Statens Vegvesen. Sleneset Lokalutvalg vil takke for alle bidrag, slik at vi i dag har et kjempefint venterom - et venterom som vi kan si er litt vårt. Total kostnad: Materialer og arbeider Kr ,- Inntekter: Tilskudd Lurøy kommune kr ,- Tilskudd Plussfondet kr ,- Tilskudd Lovundlaks AS kr ,- Avsatte midler Sleneset Lokalutvalg kr ,- Kronerulling/Basar kr ,- Tilskudd Statens Vegvesen kr ,- Denne gangen var den heldige vinneren av halstørkle med kommune-logo på: Mariann Seljenes Kristiansen, Walmannsvegen 33, 2230 Skotterud.

3 3 Oppfordring til alle Klipp hekk og busker Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg! Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven 31 og 43). Tre av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt. De fleste alvorlige sykkelulykker skjer fordi bilisten overser syklisten, selv om det er fullt dagslys. I tre av ti tilfeller skyldes ulykken sikthindringer. - Klipp hekk og busker ved din eiendom, er Vegvesenets oppfordring. En felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer er viktig og kan redde livet til myke trafikanter. Dette oppslaget står å lese på Lurøy kommunes hjemmeside, og Steinkjerringas redaksjon støtter denne oppfrodringen på det sterkeste. Vi gror snart inne i hele vårt vidstrakte land. Jeg har selv begynt i min egen hage, og det er rett og slett befriende å få bedre utsikt. Går naboer i lag langs vegene, vil vi først og fremst få trafikksikre veger. Dernest vil vi kunne nyte utsikten på en helt annen måte. Det vil jo bli en ny verden for både fastboende og de som kommer på besøk enten de er gående, syklende eller kjørende. Skal vi starte en nasjonal bevegelse? Slik holder du orden på økonomien Orden på økonomien gir deg ikke bare ro til sinns, men også et godt grunnlag for å realisere det du drømmer om og leve et godt liv med de pengene du har. 1. Skaff deg oversikt over din privatøkonomi og sett opp et budsjett 2. Vurder din levestandard og forbruksutgifter 3. Sett av penger til fremtidige utgifter, men også til å realisere det du drømmer om 4. Velg forsikring ut fra ditt behov for forsikringsdekning 5. Bruk det betalingsmiddel som lønner seg 6. Betal alltid regninger og lån på forfallsdato 7. Betal alltid utestående kreditt ved første terminforfall 8. Opprett en innskuddskonto med spareavtale 9. Sjekk med jevne mellomrom om dine betingelser samsvarer med veiledende priser i markedet 10. Bruk uventede ekstrainntekter til ekstraordinær nedbetaling av gjeld eller sett til side pengene 11. Selg det du ikke trenger 12. ANDRE RESSURSER Ring 800GJELD = , og få gratis veiledning i økonomispørsmål. NAV Lurøy kan bistå med økonomisk rådgivning Ring oss på

4 4 Ordførerens spalte Det bygges i Lurøy Alle tiders sommer Tidenes sommer er på hell, og hverdagen er tilbake. Aviser, TV og sosiale medier har bragt fantastiske bilder, uke etter uke, som har vist både oss som bor her og andre hvilket fantastisk landskap vi lever i. Jeg tror aldri jeg har sett så mye småbåtaktivitet på havet eller så mange toppturbilder på sosiale medier, som i år. Og dette er jo flott. Det ligger mye folkehelse i både toppturer og andre utflukter. Det er fantastisk reklame for reiselivet. Og det gir stolthet og identitet til oss som bor her. Måtte vi få flere somre med gode muligheter for å nyte ferien i den fantastiske Lurøynaturen! For egen del plages jeg ikke med vêrsjuke, men det er lett å innrømme at en historisk sommer som den vi har hatt i år, gir gode følelser, mer energi, og stort pågangsmot for å ta fatt på høstens og vinterens arbeidsoppgaver. Jeg håper mange av dere har det på samme måte, for vi har mye som skal gjøres. Vi bygger videre Lurøy Arbeiderparti gikk til valg på å modernisere Lurøy, løfte investeringsnivået betydelig, og styrke de kommunale tjenestene. Høsten 2011 vedtok kommunestyret en økonomiplan som forutsatte stram økonomistyring og som inneholdt et svært ambisiøst investeringsprogram. Selv om vi ikke er 100% ajour i forhold til det ambisiøse investeringsprogrammet fra 2011, er jeg trygg på at vi skal komme i mål. Mye er gjennomført, nye prosjekter er kommet til, og flere store prosjekter nærmer seg ferdigstillelse. På Sleneset bygges det for fullt, slik at Nye Kløverheimen med et nytt og etterlengtet legekontor kan tas i bruk. På Onøya får Lurøy Omsorgssenter ei sårt tiltrengt renovering man har ventet lenge på. Det er krevende å renovere et slikt senter mens det er i full drift. Dette medfører nok at arbeidene ikke har den fremdriften mange ønsker, men vi skal komme i mål! I disse dager ferdigstilles Lovund flerbrukshall. Et spennende bygg som ønskes varmt velkommen, og som med tillegg av utbygging og renovering av Lovund skole, er Lurøy kommunes største prosjekt noensinne. Hallen er finansiert gjennom et spleiselag mellom kommune, spillemidler, lokalt og regionalt næringsliv, og Lovundfolkets dugnadsinnsats. Prosjektet dokumenterer noe av det som er unikt med Lurøy. Vi evner å følge opp den veksten vi har, uten at dette går ut over andre behov. Og vi samarbeider med næringslivet på en måte få andre kommuner får til. I snart to år har Lovund-folket vært uten grendahus/gymsal, og bygda ser fram til å ta praktbygget i bruk. Lørdag 25. oktober skal det være en offisiell åpning av hallen, og jeg håper at mange fra hele Lurøy tar turen utover for å markere åpningen av vår nye storstue. Kommunens eldste basseng ble stengt for flere år siden. Nytt basseng på Onøya er ett av våre prioriterte prosjekter, og så snart det er ferdig planlagt, vil jeg sette det på sakskartet til kommunestyret. Det vil skje i høst. Det er en krevende oppgave å prosjektere et basseng innenfor de økonomiske rammene kommunestyret har satt, men vi skal få prosjektet i havn! Kommunebarometeret Investeringer koster. Slik er det også med tjenesteproduksjon. Gode tjenester koster. Kommunebarometeret bekrefter med all tydelighet at vi i denne kommunestyreperioden har klart den umulige kombinasjonen det er å øke investeringene, samtidig som vi forbedrer tjenestene. I 2011 befant Lurøy seg på barometerets 294-plass av landets 428 kommuner. I 2012 hadde vi klatret mer enn hundre plasser, og vi ligger nå, i 2014, godt plassert blant de beste kommunene i landet med en 87-plass, og er nest best i Nordland. Vi scorer høyest på økonomi, der vi bare har 20 kommuner foran oss. Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er for en kommune å ha kontroll på pengebruken. Dette er ei forutsetning for både å kunne gi gode tjenester, og for å kunne investere i framtida og skape utvikling. Jeg tenker at målet må være å bite oss fast som en av kommunene som inngår i den beste fjerdedelen i landet. Det fortjener Lurøyfjerdingene! Flerbrukshallen på Lovund ble tatt i bruk i september. Et stort prosjekt til nærmere 50 millioner. (foto: Aleksander Arntsen)

5 5 Skyer på himmelen Selv om mye går godt i Lurøy, er det ingen tvil om at det er mørke skyer på himmelen. De som trodde stortingsvalget i fjor skulle gi oss det vi var vant til pluss litt til, får i sannhet erfare noe annet. Nordlendingene vil ikke komme godt ut av det med den nye politikken, og sterkest kommer dette nå til uttrykk gjennom de dramatiske kuttene Nordland fylkeskommune får i sine budsjettrammer fra den nye regjeringen. Kutt på flere hundre millioner årlig gjør at fylkeskommunen nå er på tur inn i en situasjon som har mye til felles med det vi opplevde i Lurøy da det nye inntektssystemet for kommunene slo inn i 1986, og som ledet til den landskjente Lurøy-aksjonen, da våre kommunestyrerepresentanter kollektivt la ned sine verv i protest. Det signaliseres nå tydelig fra fylkeskommunen at det både må kuttes i tjenesteproduksjon og skyves på investeringer, som følge av den nye regjeringens fordelingspolitikk. Alle skjønner at det ikke er mulig å kutte flere hundre millioner, uten å berøre de to sektorene som utgjør størstedelen av budsjettet. Dette er samferdsel og videregående skole. Når fylkeskommunen må skyve på investeringene, vil dette ramme de samme sektorene. Veiinvesteringer og skolebygg utgjør nesten hele investeringsbudsjettet til fylkeskommunen, og noe sier meg at kampen om investeringsmidlene vil hardne til i tida som kommer. Den enkleste posisjonen vi kan innta, er å si at alt vi har av fylkeskommunale tjenester er like viktig, og at ingenting må røres. Men slik kommer det ikke til å bli. Vi må derfor ta et valg, og bestemme oss for om vi skal mene at noe er viktigere enn det andre, eller om vi ikke skal mene noe som helst. For i den situasjonen fylkeskommunen ufrivillig er på tur inn i, er det å si at alt skal være som før, det samme som å ikke mene noe. Nye ferger og oppstillingsplass Fylkeskommunen har satset tungt i Lurøy. To nye ferger kom på plass i år, og viser med all tydelighet at man har tro på framtida vår. Den nye oppstillingsplassen i Stokkvågen er et etterlengtet løft, og sammen med ny vei opp til FV17, blir det både tjenlig og en flott innfallsport til øyene i Lurøy og Træna. Prosjektet skulle egentlig koste 5 millioner, og jeg er svært Fergeleiet i Stokkvågen rustes opp for flere titalls millioner (foto: Cato Rødsand) Bjørnar Skjæran fornøyd med at vi fikk økt prosjektrammen til ca 20 millioner i fjor. Med på kjøpet fikk vi også ny første del av veien opp til Selnes, og jeg synes den nye innfarten passer godt til den vakreste bygda i verden. Røytvik-Kilboghavn Den planlagte investeringen på Kystriksveien gjennom Lurøy vil være den største investeringen noensinne innenfor Lurøys kommunegrenser. Fra 2010 er strekningen fylkesvei. Rassikringsparsellen er allerede fullfinansiert gjennom rasmilliardene fra den forrige regjeringen, men når fylkeskommunen nå må skyve på investeringer, er det åpenbart at vi må være på vakt. For egen del tar jeg dette på største alvor, og vil bruke all min kraft på å følge opp prosjektet til spaden er i jorda. Lurøy kommunestyre har prioritert dette prosjektet på topp i mange år, og forfallet er så stort at vi har ingen tid å miste. Hardt arbeid Høsten og vinteren er ei god arbeidstid. Med de utfordringene vi har foran oss, er jeg glad for at sommeren har gitt oss ei batterilading som savner sidestykke. Selv om årsnedbørstatistikken tilsier at vi får mye nedbør i høst, krysser jeg fingrene for at vi også får finværsdager til å nyte den beste tida for fjellturer. Aldri er konturene så skarpe og utsikten så klar som på en finværsdag i september eller oktober. Men høsten er først og fremst ei god tid for hardt arbeid. Det kommer til å trenges! Lykke til med en god og innholdsrik arbeidshøst!

6 6 Kommunalt næringsfond Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune. Midlene blir årlig tildelt fra Nordland fylkeskommune. Lurøy kommunestyre kan også tilføre midler ved kommunale bevilgning i juni hvert år. Næringsstyret i Lurøy kommune er fondsstyre for næringsfondet og søknader til næringsfondet behandles i fire møter i året. Søknadsfrist for 2014 er: 21. februar, 14. mai, 10. september og 19. november. Stønadsformer Støtte fra det kommunale fondet kan gis i form av lån, ansvarlig lån og tilskudd. Lån/tilskudd kan gis til: Etablering Opplæring Produktutvikling Markedsundersøkelser Markedsføring og planlegging Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/ oppstart og utvikling av virksomheter Næringsfondet har egne vedtekter og strategiene i Strategisk Næringsplan vil gi føringer i forhold til prioritering. For det statlige fondet vil støtte bli gitt i tråd med Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Slik sender du inn søknad til næringsfondet: Gå inn på nettsiden regionalforvaltning.no Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode Trykk på Ny søknad i venstre kolonne Velg fylket Nordland Velg støtteordning Kommunalt næringsfond (Lurøy kommune) Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken Søknadstittel Trykk på Opprett ny søknad Velg Søknadstype Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte! Trykk Lagre og neste Fyll inn side 1 til 7 husk å trykke Lagre og neste mellom hver utfylt side Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett Husk å trykke på Send inn søknad når du er ferdig med søknaden Kontakt Ved spørsmål om fondet, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med næringsleder Eli-Anne Hauknes: luroy.kommune.no Tel: / Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

7 7 Monica Holmen Leirvik og Trude Johnsen venter på hurtigbåten etter en vellykket tur. Psykisk helse til Lovund Ved psykiatrisk sykepleier Liss Iversen Etter initiativ fra Morten Rygh og Kjell Ivar Vestå ble det besluttet at psykisk helse skulle ha et lotteri i sommer, lik det vi hadde i fjor. En ivrig søking etter gevinster startet, og responsen var overveldende. Folk gir med hjertet, sa en overlykkelig Rygh, og vi fikk inn noen fantastiske gaver. Tusen hjertelig takk til dere som har støttet oss med gaver, og til dere som har kjøpt lodd! Vi fikk inn mange penger som blant annet skal brukes til turer og sosialt fellesskap. Overraskelsen var stor da vi også fikk invitasjon til å spise middag på rorbuhotellet på Lovund på Lovundfjellet Holding sin regning. Takk Maria, dette var noe vi bare kunne drømme om. Fredag 26. juni dro vi til Lovund. Til sammen var vi 19 deltakere.været var nydelig. Noen hadde aldri vært på øya før. Med Isak Jørgen Nordås overrasket mange med fint pianospill under besøket på Lovund Rorbuhotell. kameraet på magen, og med så mange motiver, ble det litt av en oppdagelsesferd. Vi spiste melkesaltet torsk på gulrotpure og pannacotta til dessert. Nam Etter maten holdt Isak Jørgen Nordås en intimkonsert for oss på hotellets piano. Alle satt stumme av beundring.vakkert er mildt beskrevet. Rammen rundt med panoramautsikt, og Isak.du overrasket oss virkelig. På Lovund finnes det også en superfin kinosal. Her fikk vi sett noen av Vestå sine flotte bilder. Takk Kjell Ivar, som tilbragte store deler av dagen din sammen med oss. I kyst museet var det mye fint å se. Jeg falt for separatoren. Minnet meg så om farmor. Takk alle dere som bidro til at dagen blir et fint minne! Håper at noen av dere som leser dette får lyst å bli med på tur neste gang. Ta kontakt med Liss på telefon F.v. Morten Rygh, Kjell Ivar Vestå og Ivan Johannessen Nordås ved middagsbordet.

8 8 Unge lovende fotballspillere: Benjamin Jensen, Milla Rasmussen, Norah Myhre Fjellgaard og Malin Nergård Fans: Anker Olaisen, Ibba Ljaab og Ella Mindrum Stian Amble med litt sjenert datter Maja. Verdens beste skoledag Tekst: Aino Olaisen Nesten alle foto: Aino Olaisen Utsagnet kommer fra glade elever ved Lovund skole etter å få møtt og spilt sammen med eliteseriespillere fra BodøGlimt en hel skoledag. Den 2. september fikk elevene ved Lovund skole en skoledag noe utover det vanlige. Lovund Ungdoms- og idrettsdag, Nova Sea og BodøGlimt inviterte alle elevene ved skolen på fotballdag i Vassvika. Hele seks spillere fra Bodø- Glimt kom til Lovund To av dem spiller på dagens eliteserielag, Ibba Ljaab og Anders Karlsen. I tillegg kom fire andre kjente fotballspillere som er godt kjent fra Glimt: Runar Berg, Ørjan Berg, Cato Hansen og Stig Johansen. Bakgrunnen for denne fotballdagen, er at Nova Sea er sponsor av Bodø Glimt gjennom laks.no. BodøGlimt sitt mannskap reiser rundt til steder der sponsorbedriftene holder til og gjør ulike oppdrag for å gi litt tilbake til sponsorene. På Lovund ble det arrangert en fotballdag for alle 80 elevene ved Lovund skole. «Jeg synes det er veldig bra av Lovund Skole at de gir ungene og ungdommene «fri» for å delta på dette», sier Stig Johansen mens han administrerer avviklingen av Champions League på fotballbanen i Vassvika. «Det er viktig for ungene å komme seg ute og å være i aktivitet ute. Altfor mange barn bruker for mye tid inne med datamaskinene, og det er kjempeviktig at de får være ute. Dette gjelder barn både på Lovund og på andre steder» sier han videre. «Vi ønsker å formidle viktigheten av å være i aktivitet», fortsetter Johansen. «Det har vært en flott dag på Lovund, og det er artig for oss som ikke er aktive spillere i dag å få skryte litt av gamle meritter», smiler han. Ikke alle elevene på Lovund spiller fotball til vanlig, og elevene har fått brynt seg på aktiviteter både med og uten ball. Styrketrening og løping har en vært Fra venstre: Oskar Nilsen, Jonathan B Fjällryd, Stig Johansen, Viljar Moxness, Ørjan Berg, Runar Berg, Cato Hansen, Frida Olsen, Anne Karen Olsen, Daniel Johansen

9 9 Sondre Aasjord og Oskar Rasmussen JA! Dette er verdens beste skoledag! Emrik Moxness Frida Olsen samler autografer Treningsteknikker: Mathias Myhre Fjellgaard gjennom, og også øvelser med heading, føringen og avslutninger har vært tema. Som avslutning på dagen spilles det Champions League, og alle elevene er ute på banen. Jeg har fått lært meg mer om treningsteknikker, sier Mathias Myhre Fjellgaard i 9. klasse mens han tar seg en pause. Dette har vært veldig morsomt, sier Sondre Aasjord og Oskar Rasmussen. Begge guttene spiller fotball på fritida, og kjente godt til BodøGlimt-spillerne før de kom til Lovund. «Jeg har sett noen av dem på Aspmyra i Bodø» sier Sondre, mens Oskar har sett dem på TV. Stian Amble fra Lovund ungdomsog idrettslag er veldig glad for initiativet. «Når ungene er ferdige med sitt opplegg, skal spillerne fra BodøGlimt holde et trenerseminar for de frivillige fotballtrenerne på Lovund. «Som frivillige trenere er det viktig å få faglig påfyll og motivasjon til dette viktige arbeidet», sier Amble. Han vil berømme både skolen og Bodø Glimt for en meget positiv holdning til dette arrangementet. Lovundkokken Tomas Nilsen lagde lunsj til alle spillere og elever. Det er neppe noen stor overraskelse at det stod laks på menyen, og alle spiste med stort behag. Når fisk blir tilberedt på en spennende måte og med gode råvarer, liker unger fisk» sier Johansen. Ute på banen er det stor stemning. Regnet høljer ned, men ingen klager på været. Det er stas med kjendisbesøk, og det er tydelig at BodøGlimt-spillerne er populære gjester. Autografer skrives, og spillerne har en hale med fans rundt seg hele tiden. Det er spennede få spille sammen med proffe fotballhelter! Et stort smil og et overbevisende JA er svaret på spørsmålet om dette har vært verdens beste skoledag. Ingen tvil om det! Foto: Jenny Molin

10 10 INFLUENSAVAKSINERING I LURØY Lovund; legekontor/helsestasjon; onsdag 15. okt. kl Bratland; legekontor/ helsestasjon; torsdag 16. okt. kl Onøy/ Lurøy; legekontoret/helsestasjon; fredag 17. okt. kl Konsvik: Konsviktunet; mandag 20. okt. kl Sleneset; legekontor /helsestasjon; tirsdag 21. okt. kl Sørnesøy/Hestmona/Kvarøy; Lurøy legekontor; fredag 17.okt. kl Evt: Nordnesøy kai; Eyr Myken tirsdag 21. okt. ca.kl Evt: Kvarøy; Kvarøy oppvekstsenter; onsdag 29. okt. kl Vaksinen koster kr Hvem anbefales influensavaksine? Risikogrupper For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Hvis du er blant disse, anbefales vaksine mot sesonginfluensa. Helsegevinsten kan være stor. Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene: Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2 kronisk luftveissykdom kronisk hjerte- og karsykdom kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade nedsatt infeksjonsforsvar svært alvorlig fedme (BMI over 40) annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege Andre grupper I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper: Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene. Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte. Tlf. Helsestasjon Lurøy: ved Turid Istad; / ved Hanne B.S. Teigen; MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

11 Abonnementsprisen stiger For første gang i Steinkjerringas historie, stiger abonnementsprisen for utenbys abonnenter fra kr 75,- til kr 100,- pr år. Fordeler du denne prisstigningen på 23 år siden oppstart, kan vi ikke snakke om noe heftig økning. Disse abonnentene vil merke det på fakturaen som kommer i november. Husstandene i Lurøy kommune vil fortsatt få avisen tilsendt gratis. Redaktøre Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Bruk din lokale fagmann! 11 JULELUNSJ 2014 Er du i aldersgruppen år? Sett av mandag 22. desember 2014, for da inviterer ordfører Bjørnar Skjæran til julelunsj i kommunestyresalen. Invitasjon og mer info kommer. For spørsmål, ta kontakt med: Næringsleder Eli-Anne Hauknes eller sosialleder Marianne Storheil Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 LURØY STRIKKEFESTIVAL Fotos: Erling Omvik. Dato: september 2014 Sted: Onøy/Lurøy Antall deltakere: 350 Ledetråd: Foredrag, musikk, mat og garn. Motto: Le mye, snakk ofte og sitt lenge Aktiviteter Avduking av festivalskulpturen Sjonormen, kurs i tvebåndsstrikk, foredragene 2jinter, Livet - maske for maske og Moskus og moskus-ulla, konserter, plantefarging, karding/spinning/strikking, utstilling med salgsboder, Lovundkokken med sushi, Claude Goffneys franske fristelser på Fløtta, båtturer/fjellturer med guide, pub med quiz og gudstjeneste. Sagt i ettertid: Overveldende, kor kom alle fra, sjelden, flotte konserter, sterk opplevelse, flott natur, når blir neste festival..

13 Fotos: Erling Omvik. 13

14 14 Fotos: Erling Omvik og Marion N. Rødsand.

15 15 Ordfører Bjørnar Skjæran skriver brev til skolene i Lurøy: INVITASJON TIL ÅPNING AV LOVUND FLERBRUKSHALL Lørdag 25. oktober er det offisiell åpning av Lovund Flerbrukshall. Dette er et stort og viktig prosjekt for Lurøy kommune, både for innbyggerne på Lovund og for hele Lurøys befolkning. På åpningsdagen vil det være aktiviteter i hallen for barn og ungdom, og Lurøy kommune ønsker å legge til rette for at alle de av Lurøys skoleelever som ønsker å delta gis mulighet til det. Dette gjør vi ved at kommunen dekker båt- og fergebillettene for de barna som reiser til Lovund denne lørdagen. Barna fra Sørnesøy, Kvarøy og Aldra må reise via Stokkvågen på morgenen, og de vil få skyss heim med egen skyssbåt på ettermiddagen/kvelden. På vegne av Lurøy kommune ber jeg skolene om å: - Gi informasjon til heimene om arrangementet og kommunens tilbud om skyss- og reiseopplegg. Ferga går fra Stokkvågen kl , og returnerer fra Lovund med avgang kl Fra Sørnesøy, Kvarøy og Aldra må man reise med Lurøyprinsessa på morgenen, og det vil bli satt opp skyss fra Lovund for retur. - Øve på Lurøysangen. Det legges opp til at de barna som er tilstede synger Lurøy-sangen etter den offisielle åpningen av hallen. - Gi tilbakemelding til oppvekstetaten (epost: om deltakelse innen torsdag 23. oktober. Jeg gleder meg veldig til hallåpningen, og håper Lurøyfjerdingene fyller opp hallen på åpningsdagen! Med vennlig hilsen, Lurøy kommune, Bjørnar Skjæran, ordfører Sleneset amatørmalere Se omtale på neste side Ved Aud Anita Skughei Grønning Å male er godt for kropp og sjel, og det viser seg at det er mange som liker å klatte med pensel, blyant og maling. Men en viktig del av det, er at vi møtes for å gjøre noe sammen. Første møte var på forsommeren, men siden det nærma seg ferietid, ble det bare to kvelder, og vi valgte På Sleneset er det stor interesse for amatørmaling. å vente med ordentlig oppstart til etter sommeren. Gruppen har ikke alt på plass ennå, men vi er godt i gang med å male. De møtes på Moflag skole hver mandag kl Omlag 12 personer har meldt sin interesse. Alle har ikke mulighet til å stille opp hver gang det viktigste er at tilbudet finnes. Gruppen har egen Facebook-side, og der legges det ut diverse informasjon. Amatørmalerne prøver ut forskjellige teknikker, deriblant olje, akryl, akvarell og tegning, og noen lager collage. Det er et håp om at dette skal bli noe mange på Sleneset kan ta del i. Du trenger ikke å ha malt før - vi lærer av hverandre. Gruppa har nå fått kulturmidler, som skal brukes til å leie inn kursholdere. Så møt opp!

16 16 Åpning av Lovund flerbrukshall ÅPNING AV LOVUND FLERBRUKSHALL 25. OKTOBER Dagsarrangement 12:30 Dørene åpnes 13:00 Åpningsseremoni Taler Show Sang Gaveoverrekking Utdeling av Steinar-prisen 14:30-17:30 Vrimletid Salg av kaffe og kaker Salg av mat Utstilling av elever ved Lovund Skole Aktiviteter og konkurranser Ansiktsmaling Ballonger Åpen ungdomsklubb Åpent treningssenter 17:30 Hallen lukkes for dagen 16:30-23:00 Disco (ungdomsklubben) 16:30-18: klasse 18:00-20: klasse 20:30-23:00 Ungdomsskolen Velkommen! Tilknyttede aktiviteter 14:00-17:00 Salg av mat, Lovundkokken i Lovund flerbrukshall 18:00-22:00 Spansk Aften, buffet på Lovund RorbuHotell Konsert og fest 21:00-23:00 Inngang åpen 21:00-01:00 Bar åpen 22:00 Scene: Publiners 00:00 Scene: ÅrgangsZvin 01:30 Lokalet stenger Sikre deg billett nå! Du finner link for forhåndsbestilling på Billetter kan også kjøpes i døren, på dagsarrangementet og på Joker Lovund 18. oktober Billettpris 300,- For transport: Ta kontakt med Lovund Skyss For overnatting: Ta kontakt med Lovund Rorbu Hotell For spørsmål om arrangement eller billetter Arrangør: Lovund Flerbrukshall i samarbeid med lag og foreninger. Sponsorer: Lurøy kommune, Nova Sea og Lovund Laks. Lørdag 25. oktober skal flerbrukshallen på Lovund formelt åpnes. Arrangementskomiteen håper at mange Lurøy-fjerdinger tar turen til Lovund denne dagen for å markere denne hendelsen. Det er et spennende program med aktiviteter for barn og voksne, og et program som vil vise bredden av aktiviteter som finnes i kommunen og som kan huses i en hall. Det vil selges kaffe, mat og kaker. Ordfører vil åpne hallen ved en høytidelig seremoni. På kvelden vil det være ungdomsdiskotek, og enda senere på kvelden vil det arrangeres konsert i flerbrukshallen. Arrangementskomiteen er stolt av å kunne presentere Publiners som kommer for å spille for oss. Etter konserten med Publiners, vil det Lurøy-baserte band Årgangzvin spille videre for oss. Sett av datoen til denne begivenhetsrike dagen! Hjertelig velkommen!

17 17 En kommunereform for deg Ved Hill-Martha Solberg, Fylkesmann i Nordland Nå starter en prosess som skal avgjøre hvordan kommunestrukturen i Nordland skal bli i framtida. Jeg er sikker på at det vil bety færre kommuner i fylket vårt, men ingen kan i dag forutsi hvordan kommunekartet vil se ut når prosessen er ferdig om tre år. Regjeringen la i mai fram sin plan for reforprosess, og denne fikk flertall under behandlingen i Stortinget i juni. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har varslet at han over sommeren vil invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen har fått en sentral rolle i gjennomføringen av reformen i samarbeid med KS (Kommunenes interesseorganisasjon). Vår viktigste roll i den første fasen vil være å stimulere til gode prosesser i fylkets 44 kommuner. Dette er en stor og viktig oppgave, og vi skal nå få på plass en prosessveileder som skal jobbe med denne oppgaven. Kommunene skal stå i sentrum i reformarbeidet, og det er de enkelte kommunestyrene som etter hvert må ta stilling til hvil- ken kommuneinndeling de mener er best egnet til å møte framtidas utfordringer. Disse beslutningene må tas i perioden juni 2015 mai Innen den tid skal også regjeringen si mer om hvilke ny oppgaver som skal legges til større kommuner. Det skal legges til rette for god involvering av alle innbyggere i forkant av beslutningene, med økonomisk støtte til informasjonstiltak og folkehøringer. Interkommunalt samarbeid er utbredt i Nordland. Alle kommuner i Nordland samarbeider på ulike måter med en eller flere nabokommuner. Kommunene har selv valgt å etablere til sammen syv regionråd. Jeg er kjent med at det i regi av regionrådene har vært drøftinger om mulige sammenslåinger, og satt i gang mange utredninger om slike spørsmål. Derfor valgte vi å starte reformarbeidet med å invitere representanter fra regionrådene til et felles møte i Bodø 4. september for å skaffe oss en oversikt over status for de initiativ som er tatt, og drøfte hvordan arbeidet best kan følges opp med hver enkelt kommune. I tillegg til KS har vi også invitert Nordland fylkeskommune, Sametinget og Kompetansesenteret for distriktsutvikling til deltakelse i reformarbeidet, og vurderer fortløpende å involvere andre relevante etater og kompetansemiljøer i prosessen. Vi vil også samarbeide med nabofylkene i sør og nord fordi kommunesammenslåing også kan innebære endring av dagens fylkesgrense. Selv om det er brei enighet om behovet for en kommunereform, må vi også i startfasen innse at arbeidet vil bli krevende, spesielt i Nordland. Vårt langstrakte fylke består av mange kommuner med sterk lokal identitet, mange er små målt i innbyggertall, men store i areal, og vi har flere øykommuner. Betydelige variasjoner i kommuneøkonomivil kunne bli et krevende spørsmål når sammenslåingsalternativer skal drøftes. Hva blir så resultatet? Mulighetene er mange. For meg er det åpenbart at prosessen vil medføre endringer også i vårt fylke når Stortinget våren 2017 skal ta stilling til kommunestruktur og nye oppgaver. Etter at alle kommunestyrene har fattet sine vedtak innen sommeren 2016, har Fylkesmannen fått i oppdrag å gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag med vekt på helheten i regionen og hovedmålene med reformen. Da skal vi gjøre oss opp en begrunnet mening om hvordan kartet bør se ut, - til beste for Nordland. Det blir en spennende utfordring!

18 18 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

19 19 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

20 20 Rydder turstier I vår er turstien opp til Onøy-fjellet ryddet for skog, slik at den nå ligger bedre til rette for alle som vil ta seg en fjelltur. Det er Isak Jørgen Nordås og miljøterapeut Ørjan Røe-Indregård som har gjennomført dette arbeidet. De har brukt i alt 12 dager på dette arbeidet. De opplyser at stien er godt brukt, og nå i høst holder de på med rydding av turstien bak Lurøyfjellet fra Osan og mot Sutternes. I tillegg tar også frivillige et tak langs stiene når de er på tur, og det er også svært prisverdig. Suverent godt jobba! Isak Jørgen har ryddet mye skog gjennom turstien opp til Onøy-fjellet nå i sommer. Foto: Ørjan Røe-Indregård Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Forza Tournament. 2 fri baller pr. kamp, frie baller i finalene. http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=ubm2012

Forza Tournament. 2 fri baller pr. kamp, frie baller i finalene. http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=ubm2012 TURNERINGSINNBYDELSE UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2012 Arrangør Sted Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton Oppsal Arena, Vetlandsveien 49, Oslo Dato 13. 15. april 2012 Start 13. april kl. 12:00

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

Floristen mai og juni2013

Floristen mai og juni2013 Floristen mai og juni2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MAI OG JUNI En ganske så forsinket Florist, men nå kommer den. Så da blir det mai og juni i ett og en sommerplan på slutten.

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Trolleprosjekt: I begynnelsen av mars hadde vi en «Trolleprosjektuke» der vi forberedte oss til den store trollefesten. Barna var med og laget sine

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VI SER TILBAKE PÅ MAI:

VI SER TILBAKE PÅ MAI: VI SER TILBAKE PÅ MAI: I Mai har vi vært veldig mye ute i det fine været. Vi har snakket litt om hvorfor vi feirer 17. mai, og øvet på noen 17. mai sanger. Vi hadde også et veldig fint 16. mai arrangement

Detaljer

TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. A P R IL 2016

TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. A P R IL 2016 TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. A P R IL 2016 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega Helga 23-25 september i år avholdt LMSO sin medlemssamling på verdensarvøya Vega. Hele 22 stykk var påmeldt til samlinga. Dette ble ei svært innholdsrik

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

CHRISTMAS DINNER & SHOW

CHRISTMAS DINNER & SHOW CHRISTMAS DINNER & SHOW STARTER 20. NOVEMBER FARRIS BAD CHRISTMAS DINNER & SHOW FARRIS BADS JULETALLERKEN SPA+LUNSJ=SANT En utsøkt fireretters julemeny serveres med forrykende dinnershow med Wallmans salonger.

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

The Lofoten adventure 2013

The Lofoten adventure 2013 The Lofoten adventure 2013 Hemo Travels 28. Aug 1. september 1 Onsdag 28. august starter årets fottur i regi av Hemo Travels. Vi gjentar suksessen fra i fjor og drar til Lofoten, men med et nytt program

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer