Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen."

Transkript

1 Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid. Jeg er her for å fortelle dere hvorfor dere bør begynne å studere på NMBU. Jeg skal først snakke litt om de forskjellige fagområdene og studiene vi har på vårt universitet, deretter skal jeg fortelle dere hvordan det er å være student på NMBU og hva som er så bra med det. Dere må bare stille spørsmål underveis. Når vi går gjennom studietilbudet kommer jeg til å spørre hva dere er interessert i, så vi får brukt mest tid til å snakke om studier dere i salen her er interessert i. Men jeg kommer til å nevne hele studietilbudet kort. (Det er ikke sikkert du rekker gjennom alle slidene, men da konsentrerer du deg om det elevene i salen/rommet sier de er interessert i. Du kan jo spørre på hver studieslide. Om ingen rekker opp hånda kan du jo bare si noe kort og så gå videre.) 2 Oversiktskart: Campus Ås ligger i Akershus fylke (rødt) Campus Adamstuen i Oslo (blått) Forklar hvor Ås ligger, tenk på hvem du holder foredrag for: Ås ligger ca. en halvtime med tog og bil ifra Oslo. Campus Adamstuen sentralt i Oslo.

2 3 Hvor er NMBU? NMBU er Norges minste og koseligste universitet. Du finner Campus Ås 3 mil utenfor Oslo (25 min. med tog) og Campus Adamstuen midt i Oslo. Ås er det nærmeste du kommer engelske og amerikanske Campus i Norge, med alt på et sted: forelesningssaler, studentboliger, kantiner, treningssenter, studentsamfunn, m.m. Adamstuen er sentralt plassert på St. Hanshaugen i Oslo, midt i byen. Historie: Vi ble Universitet i 2005 (fra NLH), NMBU 2014 NMBU er Norges nest eldste utdanningsinstitusjon (UiO er eldst). Den høiere skole for landbruk ble oppretta og var den første vitenskapelige høgskole. Etter hvert fikk den navnet Norges Landbrukshøyskole (NLH) Vi har ca studenter campus Ås og ca. 500 på Campus Adamstuen. Hvert år begynner mer enn 1000 nye studenter. Det er også ca. 450 doktorgradsstudenter pga. det tunge forskningsmiljøet. 4 Dere kjenner sikkert gradssystemet, som ble forklart i plenum. Bachelor er 3 år Master bygger på bachelor og er 2 år I tillegg har NMBU et årsstudium: Ettårig grunnstudium, der du kan ta realfagene hvis du mangler det. Dette kommer jeg tilbake til. Når du skal begynne å studere er det viktig å forstå gradssystemet bachelor og master. Det er aktuelt for dere å søke på bachelorgrader og 5-årig mastere, evt. grunnstudium. På bachelornivå er kursene mer generelle og på masternivå er kursene mer spesialiserte med mange flere valgmuligheter. En bachelor kvalifiserer til flere forskjellige mastere. Man starter bredt og spisser sin kompetanse mot slutten av studiet. Det er gode valgmuligheter for å sette sammen en utdannelse som passer deg, eller som du ser kan være en bra kombinasjon for en videre jobbkarriere.

3 Når du begynner på en 5-årig master så går du hele løpet akkurat som vanlig bachelor og master, men du får først en grad etter hele perioden. Som oftest gjelder dette profesjonsstudier som for eksempel sivilingeniør, lektor, landskapsarkitekt etc. 5 Studietilbud: Nå skal jeg si litt om hvilke Studietilbud vi har ved NMBU: Campus Ås: 16 Bachelor Over 40 mastere (2-årige og 5-årige) 6 Studietilbud: Campus Adamstuen: Veterinær (5,5 år) Dyrepleier (2 år)

4 7 På NMBU har vi vår egen Handelshøyskole, og her kan man studere: Samfunnsøkonomi Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Entreprenørskap og innovasjon Populære studier. (Studer «infoblekka» og legg til det du ønsker her.) 8 Studier innenfor landskap har vi: Landskapsarkitektur Landskapsingeniør Eiendom Eiendomsutvikling By- og regionplanlegging 9 På Veterinærhøyskolen kan man studere: Veterinærmedisin Dyrepleier Dette er veldig etterspurte studier med veldig mange søkere og høyt karaktersnitt for å komme inn. (Sjekk nettsidene på NMBU studier her + det som står i «infoblekka». Les deg litt opp, så du kan svare på grunnleggende spørsmål. For mer spesialiserte spørsmål må du henvise til studieveilederne på Adamstuen: eller SiT (Sentralbord)

5 10 Innenfor teknologi har vi: Energi- og miljøfysikk Geomatikk Matematiske realfag Emballasjeteknologi Bioinformatikk og anvendt statistikk 11 Det er flere studier der du kan bli sivilingeniør: Maskin-, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk

6 12 Eller: Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk Industriell økonomi Kjemi- og bioteknologi 13 Innen utviklingsstudier har vi: Internasjonale utviklingsstudier Internasjonale miljøstudier Internasjonale relasjoner Landbruksøkologi 14 Innenfor biovitenskap har vi: Bioteknologi Biologi Mikrobiologi Kjemi Grunnleggende og anvendt biovitenskap (Bildet viser en student i aksjon på laben )

7 15 Innenfor Mat og Helse har vi studier i: Matvitenskap og ernæring Folkehelsevitenskap Matproduksjon, mattrygghet og ernæring er et viktig fagområde som angår oss alle. 16 Innenfor landbruksstudier har vi: Plantevitenskap Husdyrvitenskap Fôrteknologi Husdyravl og genetikk Akvakultur Ås har lange gamle tradisjoner med landbruk, nå er det kun et lite institutt, men fortsatt står forskning innenfor disse områdene sterkt. Norges veterinærhøyskole vil komme ut til Ås, innen Innen natur og miljø har vi mange studier: Fornybar energi Naturforvaltning Økologi/ Tropisk økologi Radioaktiv stråling Miljø- og naturressurser Skogbruk Naturbasert reiseliv

8 18 På NMBU kan du studere til å bli lærer: Lektorutdanning i realfag, som er et 5-årig masterstudie. 19 Opptakskrav: Her er kodene for opptakskravene som dere også vil finne når dere skal søke studier på samordna opptak. Spør gjerne om de kjenner til opptakskravene. Koder: GENS = Generell studiekompetanse MATRS = Generell studiekompetanse + (R1/S1+S2) REALFA = Realfagskrav + R1/(S1+S2) + fordypning SIVING = Realfagskrav + R1/(S1+S2) + Fysikk Her på NMBU er opptakskravene til en 3-årig bachelor som regel REALFA, men noen krever kun GENS eller MATRS. De 5-årige sivilingeniør-masterne har SIVING. Husk at studier som har realfagskrav inneholder en god del realfag, mens studier med generell studiekompetanse har mer samfunnsvitenskapelige fag. Andre muligheter:

9 Dersom du mangler realfag, men ønsker å studere et program med realfagskrav anbefaler vi deg å ta kontakt med studieveileder på det aktuelle programmet for å få tips om hva du kan gjøre. Du finner studieveilederne i studieguiden eller på internett Ettårig grunnstudium: For deg som mangler fordypning i realfag for opptak til realfaglige studier GENS Frie realfag: (0,5 2 år laveregrads utdanning) For deg som vil supplere en utdannelse eller som er usikker på veien videre. Kravene her er realfag fra videregående (REALFA). Du kan da «snuse på» flere realfag og finne ut hva du liker. Så kan du gå videre på studier og få de fagene du har tatt godkjent in bachelor eller mastergraden. (Dette er ikke nødvendig å nevne om du her dårlig tid. NMBU kan også tilby:) Lærerutdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): (over 1 eller 2 år) Utdanningen kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole, og fra 5.trinn i grunnskolen. Man har da en master fra før og bygger på med pedagogikk. 3-årig forskerutdanning (PhD/Doktograd) Videreutdanning m.m. 20 Vi har forskningsbasert undervisning vitenskapelige ansatte/forskere bruker relevant forskning i undervisningen. På Ås skal all læring være forskningsbasert, de fleste foreleserne forsker og har sabbatsår hvert 7 år. Det vil si at de får et år fri fra undervisning for å konsentrere seg om forskninga. Dette gjør at foreleserne er oppdatert på tema, og mye av forelesningene er om temaer som er nyoppdaga. Spesielt på masternivå vil pensumet endre seg fra år til år, avhengig av forskninga. På NMBU bryr vi oss om hverandre både oss studenter mellom, men vi har også kort vei til professorer -7studenter per lærer. Det er kort vei mellom lærer og student. Åpen dør. Få andre universiteter har så godt og tett læringsmiljø. Du er tett på de som underviser og det er lett å få hjelp både fra medstudenter og professorer.

10 Argumenter - Hvorfor NMBU: Vi har mange valgmuligheter, frihet til å velge fagkombinasjoner som gjør deg til en helt spesiell kandidat. Studietilbudene er fleksible, tverrfaglige -du kan velge å ta fag på tvers av fagområdene. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning. Mye av undervisningen er forskningsbasert og studentene får ta del i mye av det praktiske ved forskningen En av de store forskjellene mellom oss og andre universiteter med lignende studier, er at NMBU har mye praktisk undervisning og turer helt fra første året på bachelorgraden. Andre steder begynner de med mye teori og ikke det som er moro før senere år. De faglige miljøene er svært inkluderende i forhold til studentene og de har flere samarbeidspartnere slik at det er muligheter for å knytte kontakter opp mot forskningsinstitusjoner og mot næringslivet. 21 På NMBU er det et stort internasjonalt miljø og mange internasjonale kontakter. Vi har også et eget institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Ca.20% av studentene har utenlandsk statsborgerskap. 43 prosent av emnetilbudet ved NMBU tilbys på engelsk. NMBU har et bredt samarbeid med ca. 140 utenlandske universiteter. Delstudier i utlandet: NMBU har avtaler rundt omkring i verden for utveksling, og legger til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet og få spennende internasjonal erfaring. Vi har samarbeidsavtaler med universiteter i Norden, i Europa og de andre verdensdelene. Studieopphold utenlands gir uforglemmelige opplevelser og nye faglige perspektiver. 20% av studentene studerer en periode i utlandet. Mange av kursene på NMBU har spennende feltarbeid. Når du skal skrive masteroppgave kan du dra nesten hvor du vil i hele verden for å forske på det du måtte ønske. Du kan bli med på Samarbeidsprosjekter mellom NMBU og andre land, andre universiteter og forskningsinstitusjoner. I tillegg er det flere kurs ved NMBU som inkluderer studieturer til utlandet.

11 22 Blir du student på NMBU får du mulighet til å dra ut og være student i et annet land. Vi har mulighet for utveksling verden over. Her ser du en del land du kan reise til. (Har du vært på utveksling si gjerne noe kort om det). 23 NMBU er kjent for et godt og aktivt studentmiljø. På trivselsundersøkelser gjennomført på studiestedene i Norge, er NMBU alltid inne på topp 3. Studentene som har gått på Ås kan skrive under på at studiemiljøet er fantastisk. Det som gjør det så spesielt er at det er et lite universitet, med et stort holdepunkt midt i studenttilværelsen og det er SAMFUNNET. Det er store muligheter for å engasjere seg og vi garanterer at du får det bra sosialt. Studentsamfunnet Studentsamfunnet på campus Ås er knutepunktet for de sosiale aktivitetene. Og er drevet av studenter og er for studenter! Med mer enn 1100 medlemmer og opp mot 80 lag og foreninger er samfunnet den naturlige samlingsplassen etter en dag på lesesalen. Lag- og foreningslivet har et bredt tilbud både på Ås og Adamstuen/Oslo. Mye er bare moro og inngår i en videreføring av lange og gamle tradisjoner fra tidligere studenters sprell med fester og morsomme arrangementer. Det er en veldig bra måte å bli kjent med andre på. Man må selvfølgelig ikke være med på dette, men det er mye pga engasjementet blant disse som gjør at Samfunnet og studentmiljøet går så bra som det gjør i dag. Alt fra trønderforeningen til Pikekoret Ivar i blomstrete kjoler, eksklusive foreninger med hatter eller hannkattene i stripete pysj. Noe for enhver smak. (Hvis dere ikke tror at det med lag og foreninger ikke slår an, så går det an å tone dette ned litt, siden det kan oppfattes litt spesielt for mange. Det får dere føle litt på selv)

12 Mandag til torsdag er Café Klubben åpen med sitt kaffebartilbud, og i kantina serveres dagens middag til hyggelige studentpriser. Hver onsdag og fredag er det bodegakveld. Ofte skjer det også noe på en av samfunnets tre konsertscener. Alt fra de største norske artistene til nye og spennende artister fra inn og utland kan være på besøk. (Alle medlemmer av samfunnet gjør samfunnstjeneste to ganger i året. Det innebærer å stå i bar på en bodegakveld, være bærehjelp på konserter osv. ) Medlemmer får rabatt på billetter til alle arrangementer, så medlemskapet betaler seg selv på kort tid. Campus Adamstuen har et kult festlokale med en helt spesiell innredning Samfunnet og foreningslivet er din garantist for en trivelig studietid på NMBU! -og gjør at det er lett å bli kjent med andre, det er den faste møteplassen, der en også blir kjent på tvers av fagretninger. Jeg vil si at det er garantert at du får venner for livet! Konserter Det er mange konserter på Samfunnet i Ås, og det finnes flere konsertscener. De store banda som skal ha release-konserter, eller er på turné i Oslo kommer ofte til Ås for å spille i samme slengen. Skal du bli veterinær og studerer i Oslo har byen et vell av konserttilbud. Studentrevy Det er en lang tradisjon med studentrevy på Samfunnet. De som vil kan prøve seg! 24 UKA i Ås er Norges lengste studentfestival og går av stabelen annethvert år 2012, 2014, 2016 De fire høstmørke ukene i oktober skaper liv og røre for til sammen over besøkende. Den aller første studentforestillingen ble holdt i 1894, mens UKE-revyen kom i fast form fra UKA har program hver dag med store og små konserter, fester og mye annet. Mer enn 1000 frivillige studenter, konserter (bruk eksempler), revy, barer, arrangementer ute inne, alle lag og foreninger engasjerer seg, studenter fra hele Norge kommer til Ås, gamle studenter samles til fest. Den som bidrar til UKA får brukt sine synlige og skjulte talenter, og skaffer seg verdifull erfaring. Inntektene fra UKA går til drift av studentsamfunnet de neste to årene. UKA i Ås - stolt og livskraftig tradisjon. 25 Billige studentboliger De fleste nye studentene på campus Ås bor på Pentagon, en studentby i gangavstand fra alt; forelesing, Samfunnet og idrettsanleggene. Det å bo på Pentagon første studieår er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og hele studentmiljøet på Ås! Husk at du må søke om bolig! Alle søknader om hybel må sendes via boligtorget. God dekning!

13 Blir du student i Oslo/Veterinærhøyskolen kan du få studentbolig gjennom SiO (studentskipnaden i Oslo og Akershus). Idrettstilbud NMBU har et aktivt idrettstilbud. Det er billig og bra, -koster ca. 700 i semesteret! Mulighetene for idrett og mosjon er veldig bra. NMBU har eget fotball- og friidrettsanlegg og idrettshall på Campus Ås. Campus Adamstuen har også gode muligheter for trening. På Ås er detlysløyper, skøyteis og nasjonalt roanlegg i nærheten. I tillegg mange tilbud innen sommerog vinteridrett gjennom studentenes idrettslag. Fast på programmet hvert år er nordisk landskamp der studenter fra landbruksuniversitetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge konkurrerer i kjente og ukjente grener. Fadderordning Campus Ås: Alle nye studenter som begynner hos oss får en fadder, og det er mange morsomme arrangementer i begynnelsen av studiet for å sørge for at alle blir godt kjent. Alle nye studenter blir invitert med på Fadderuka. Campus Adamstuen: Det er mange tradisjoner i veggene på Adamstuen, som erfarne studenter passer på å videreføre til de mer ferske. De har en fadderordning med «larver», og flotte og populære studenthytter med mer. 26 Campus Adamstuen: Vakre gamle ærverdige bygninger midt i Oslo.

14 27 90% får relevant jobb etter 3 måneder. ( I følge kandidatundersøkelsen) Ikke så kult å studere noe som ikke gir deg jobb. Fremtidsrettede studier, der NMBU-kandidaten får en unik kompetanse og blir attraktiv på arbeidsmarkedet. NMBU-kandidatene har godt rykte hos arbeidsgivere. Veldig allsidige. NMBU tilrettelegger for å lage gode nettverk inn i arbeidslivet. 28 Utenfor studiene Her er det best om du forteller om egne erfaringer. Bruk gjerne egne bilder. Bruk noen av Instagram-bildene til å fortelle om studiemiljøet eller skift ut med egne. Hvis du har tid: Snakk litt rundt konseptet #TenkOm og oppfordre dem til å besøke denne kampanjesiden. Finn noen «Tenk om»-setninger som kan slå an eller som du liker.

15 29 -Velg NMBU!! Hvis noe av dette var interessant for deg, så vil vi oppfordre deg til å søke NMBU. Vi har vært innom tre gode grunner til det (velg dine egne): Sosialt - Du får venner for resten av livet Unik kompetanse - Du får en unik faglig kompetanse! Arbeidsmarkedet - Du blir svært attraktiv på arbeidsmarkedet!! (Lett å få bolig og mye billigere) SØK NMBU! For å få vite mer om oss, gå inn på våre nettsider: eller følg oss på facebook eller twitter. Fikk du lyst til til å se hvordan det er på Campus Ås eller Campus Adamstuen, så besøk oss på Åpen dag 12. mars. Da kan du snakke med studieveiledere, se på bolig og få info om alt du måtte ønske. Uansett: Lykke til med studievalget!

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka matbransjen Jobb i Et smart valg Se alle mulighetene dine! Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka Lyst på et morsomt studiemiljø? Bli med til

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2007 STUDENTAVISA. Nr 2 13. august 2007 Årgang 7

AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2007 STUDENTAVISA. Nr 2 13. august 2007 Årgang 7 AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2007 STUDENTAVISA Nr 2 13. august 2007 Årgang 7 «Fremtiden for dine føtter» På vegne av alle ansatte takker jeg for tilliten dere har vist oss ved å velge Høgskolen i Narvik!

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Case study forskning

Case study forskning Ingvild Broch Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø Case study forskning Et universitet er ikke noe universitet hvis ikke forskerne har tette internasjonale forbindelser. Jeg kommer fra et universitet

Detaljer

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene Introduksjon Vi er et ektepar som begge studerer geologi ved UiB, og som reiste ett semester til Montana State University. Dette var det siste (6.) semesteret i vår bachelorgrad ved UiB, vårsemesteret

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer