Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langpresentasjon 30 min Universitetsturné"

Transkript

1 Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke tid til å si alt som står her det er ment som et utgangspunkt for hva du kan/bør si. Legg gjerne til stikkord og gode argumenter for hvorfor studere dette på nettopp NMBU under sidene med studier/fagområder (bruk infoblekka). Lykke til! Slide Tekst 1 Ønsk velkommen! Introdusere deg selv! Fortell hvem du er og hvor du kommer ifra. Hvorfor studerer du på Ås? Fortell din egen historie! Skap dialog! Eksempel: Rekk opp hånda alle som vet hva/hvor NMBU er! Jeg er her for å fortelle dere hvorfor dere bør begynne å studere på NMBU. Jeg skal først snakke litt om de forskjellige fagområdene og studiene vi har på vårt universitet, deretter skal jeg fortelle dere hvordan det er å være student på NMBU og hva som er så bra med det. 2 Vi ser nye sammenhenger: Hvem har hørt om NMBU? Hvem har hørt om Ås? Hvem har hørt om Oslo? Veterinærhøyskolen i Oslo og det som var UMB på Ås før er nå blitt NMBU. Ett universitet med to campus. NMBU er Norges minste universitet, men koseligste universitet. Akkurat passe til å finne det du leter etter. Mange flotte både gamle og nye bygninger, også kjent for å ha Norges vakreste og grønneste Universitetscampus (bygninger, landskap, parkanlegg). Ca arter. Vi ble Universitet i 2005 (fra NLH), NMBU 2014 NMBU er Norges nest eldste utdanningsinstitusjon (UiO er noen få år eldre). Den høiere skole for landbruk ble oppretta og var den første vitenskapelige høgskole. Vi ble nylig 150 år i 2009 Vi har ca studenter campus Ås Hvert år begynner mer enn 1000 nye studenter. Ca. 450 doktorgradsstudenter 1160 ansatte - derav 670 vitenskapelige Ca. 500 studenter på campus Adamstuen

2 3 Oversiktskart: Campus Ås ligger i Akershus fylke (rødt) Campus Adamstuen i Oslo (blått) Forklar hvor Ås ligger, tenk på hvem du holder foredrag for: Ås ligger ca. en halvtime med tog og bil ifra Oslo. 4 Gradssystemet: Grunnstudium, bachelor, master, 5-årig master Kjenner dere til gradsystemet vi har på universitetene? Bachelor 3 år Master bygger på bachelor 2 år Vi har også noen 5-årige mastere, Når du skal begynne å studere er det viktig å forstå gradssystemet bachelor og master. Det er aktuelt for dere å søke på bachelorgrader og 5- årig mastere, evt. grunnstudium. På bachelornivå er kursene mer generelle og på masternivå er kursene mer spesialiserte med mange flere valgmuligheter. En bachelor kvalifiserer til flere forskjellige mastere. Man starter bredt og spisser sin kompetanse mot slutten av studiet. Det er gode valgmuligheter for å sette sammen en utdannelse som passer deg, eller som du ser kan være en bra kombinasjon for en videre jobbkarriere. Når du begynner på en 5-årig master så går du hele løpet akkurat som vanlig bachelor og master, men du får først en grad etter hele perioden. Som oftest gjelder dette profesjonsstudier som for eksempel sivilingeniør, lektor, landskapsarkitekt etc. 5 Studietilbud: Nå skal jeg si litt om hvilke Studietilbud vi har ved UMB: Campus Ås: 17 Bachelor 44 Mastere (2-årige og 5-årige) Campus Adamstuen: veterinær (5,5 år) dyrepleier (2 år?)

3 6 Vi har studier innen disse fagområdene: Miljø og teknologi Biovitenskap og veterinærmedisin Samfunnsvitenskap Gjør en forskjell Hva vil du studere? 7 Innenfor biovitenskap har vi: Bioteknologi Biologi Mikrobiologi Kjemi Grunnleggende og anvendt biovitenskap (Bildet viser studenter i aksjon på laben ) 8 Innenfor Mat og Helse har vi studier i: Matvitenskap og ernæring Folkehelsevitenskap Matproduksjon, mattrygghet og ernæring er et viktig fagområde som angår oss alle. 9 På Veterinærhøyskolen kan man studere: Veterinærmedisin Dyrepleier

4 10 Innenfor landbruksstudier har vi: Hestefag Plantevitenskap Husdyrvitenskap Fôrteknologi Husdyravl og genetikk Akvakultur Ås har lange gamle tradisjoner med landbruk, nå er det kun et lite institutt, men fortsatt står forskning innenfor disse områdene sterkt. Norges veterinærhøyskole vil komme ut til Ås, innen På UMB har vi vår egen Handelshøyskole og her kan man studere: Samfunnsøkonomi Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Entreprenørskap og innovasjon Populære studier 12 På UMB kan du studere til å bli lærer: Lektorutdanning i realfag og naturbruk 13 Innen utviklingsstudier har vi: Internasjonale utviklingsstudier Internasjonale miljøstudier Internasjonale relasjoner Landbruksøkologi

5 14 Studier innenfor landskap har vi: Landskapsarkitektur Landskapsingeniør Eiendom Eiendomsutvikling By- og regionplanlegging (Bilde fra hvordan de jobber på landskapsarkitektur/tegner, lager modeller) 15 Innen natur og miljø har vi mange studier: Fornybar energi Naturforvaltning Økologi/ Tropisk økologi Radioaktiv stråling Miljø- og naturressurser Skogbruk Naturbasert reiseliv 16 Innenfor teknologi har vi: Energi- og miljøfysikk Geomatikk Matematiske realfag Emballasjeteknologi Bioinformatikk og anvendt statistikk 17 Det er flere studier der du kan bli sivilingeniør (femårig): Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk Industriell økonomi Kjemi- og bioteknologi

6 18 Eller: Maskin-, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk 19 Opptakskrav: Her er kodene for opptakskravene som dere også vil finne når dere skal søke studier på samordna opptak. Spør gjerne om de kjenner til opptakskravene. Koder: GENS = Generell studiekompetanse MATRS = Generell studiekompetanse + (R1/S1+S2) REALFA = Realfagskrav + R1/(S1+S2) + fordypning SIVING = Realfagskrav + R1/(S1+S2) + Fysikk Her på UMB er opptakskravene til en 3-årig bachelor som regel REALFA, men noen krever kun GENS eller MATRS. De 5-årige sivilingeniør-masterne har SIVING. Husk at studier som har realfagskrav inneholder en god del realfag, mens studier med generell studiekompetanse har mer samfunnsvitenskapelige fag. Andre muligheter: Dersom du mangler realfag, men ønsker å studere et program med realfagskrav anbefaler vi deg å ta kontakt med studieveileder på det aktuelle programmet for å få tips om hva du kan gjøre. Du finner studieveilederne i studieguiden eller på internett Ettårig grunnstudium: For deg som mangler fordypning i realfag for opptak til realfaglige studier GENS Frie realfag: (0,5 2 år laveregrads utdanning) For deg som vil supplere en utdannelse eller som er usikker på veien videre. REALFA Men dette kan også være en mulig innfallsvinkel for deg som ikke har realfagskompetanse. (UMB kan også tilby:) Lærerutdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): (over 1 eller 2 år) Utdanningen kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole, og fra 5.trinn i grunnskolen. Man har da en master fra før og bygger på med pedagogikk. 3-årig forskerutdanning (PhD/Doktograd) Videreutdanning m.m.

7 20 Så hvorfor skal du velge NMBU? Vi har alt det du trenger for en god studietid! Vi mener at studietiden din skal være den beste tida i ditt liv og nå skal jeg fortelle deg hvorfor du bør velge NMBU som ditt studiested. 21 Vi har forskningsbasert undervisning vitenskapelige ansatte/forskere bruker relevant forskning i undervisningen. På Ås skal all læring være forskningsbasert, de fleste foreleserne forsker, og har sabbatsår hvert 7 år. Det vil si at de får et år fri fra undervisning for å konsentrere seg om forskninga. Dette gjør at foreleserne er oppdatert på tema, og mye av forelesningene er om temaer som er nyoppdaga. Spesielt på masternivå vil pensumet endre seg fra år til år, avhengig av forskninga. På NMBU bryr vi oss om hverandre både oss studenter mellom, men vi har også kort vei til professorer -7studenter per lærer. Det er kort vei mellom lærer og student. Åpen dør. Få andre universiteter har så godt og tett læringsmiljø. Du er tett på de som underviser og det er lett å få hjelp både fra medstudenter og professorer. Argumenter - Hvorfor NMBU: Vi har mange valgmuligheter, frihet til å velge fagkombinasjoner som gjør deg til en helt spesiell kandidat. Studietilbudene er fleksible, tverrfaglige -du kan velge å ta fag på tvers av fagområdene. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning. Mye av undervisningen er forskningsbasert og studentene får ta del i mye av det praktiske ved forskningen En av de store forskjellene mellom oss og andre universiteter med lignende studier, det er at NMBU har mye praktisk undervisning og turer helt fra første året på bachelorgraden. Andre steder begynner de med mye teori og ikke det som er moro før senere år. De faglige miljøene er svært inkluderende i forhold til studentene og de har flere samarbeidspartnere slik at det er muligheter for å knytte kontakter opp mot forskningsinstitusjoner og mot næringslivet.

8 Ellers er vi med i Oslofjordalliansen. Det er et utdanningssamarbeid mellom NMBU, Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ). Ved de fire institusjonene er det til sammen rundt studenter. Gjelder Teknologi og lærerutdanningen primært. Les mer: oslofjordalliansen.no 22 På NMBU er det et stort internasjonalt miljø og mange internasjonale kontakter. Vi har også et eget institutt for internasjonale miljøog utviklingsstudier. Ca.20% av studentene har utenlandsk statsborgerskap. 43 prosent av emnetilbudet ved NMBU tilbys på engelsk. NMBU har et bredt samarbeid med ca 140 utenlandske universiteter. Delstudier i utlandet: NMBU har avtaler rundt omkring i verden for utveksling, og legger til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet og få spennende internasjonal erfaring. Vi har samarbeidsavtaler med universiteter i Norden, i Europa og de andre verdensdelene. Studieopphold utenlands gir uforglemmelige opplevelser og nye faglige perspektiver. 20% av studentene studerer en periode i utlandet. Mange av kursene på NMBU har spennende feltarbeid. Når du skal skrive masteroppgave kan du dra nesten hvor du vil i hele verden for å forske på det du måtte ønske. Du kan bli med på Samarbeidsprosjekter mellom NMBUog andre land, andre universiteter og forskningsinstitusjoner. I tillegg er det flere kurs ved NMBU som inkluderer studieturer til utlandet. 23 Blir du student på NMBU får du mulighet til å dra ut og være student i et annet land. Vi har mulighet for utveksling verden over. (har du vært på utveksling si gjerne noe kort om det)

9 24 NMBU er kjent for et godt og aktivt studentmiljø. Vi ble faktisk kåret til å være Norges beste en gang (trenger ikke utdype, men var i 2008). De fleste studentene som har gått på Ås vil nok skrive under på det samme. Vi skåret også veldig høyt på en trivselsundersøkelse utført på universitetene i Norge i 2011, den viste at 9 av 10 studenter var godt fornøyd, og er blant de tre beste i landet på trivsel. Det som gjør det så spesielt er at det er et lite universitet, med et stort holdepunkt midt i studenttilværelsen og det er SAMFUNNET. Det er store muligheter for å engasjere seg og vi garanterer at du får det bra sosialt. Studentsamfunnet Studentsamfunnet på campus Ås er knutepunktet for de sosiale aktivitetene. Og er drevet av studenter og er for studenter! Med mer enn 1100 medlemmer og opp mot 80 lag og foreninger er samfunnet den naturlige samlingsplassen etter en dag på lesesalen. Lag- og foreningslivet har et bredt tilbud både på Ås og Adamstuen/Oslo. Mye er bare moro og inngår i en videreføring av lange og gamle tradisjoner fra tidligere studenters sprell med fester og morsomme arrangementer. Det er en veldig bra måte å bli kjent med andre på. Man må selvfølgelig ikke være med på dette, men det er mye pga engasjementet blant disse som gjør at Samfunnet og studentmiljøet går så bra som det gjør i dag. Alt fra trønderforeningen til Pikekoret Ivar i blomstrete kjoler, eksklusive foreninger med hatter eller hannkattene i stripete pysj. For enhver smak. (Hvis dere ikke tror at det med lag og foreninger ikke slår an, så går det an å tone dette ned litt, siden det kan oppfattes litt spesielt for mange. Det får dere føle litt på selv) Mandag til torsdag er Café Klubben åpen med sitt kaffebartilbud, og i kantina serveres dagens middag til hyggelige studentpriser. Hver onsdag og fredag er det bodegakveld. Ofte skjer det også noe på en av samfunnets tre konsertscener. Alt fra de største norske artistene til nye og spennende artister fra inn og utland kan være på besøk. (Alle medlemmer av samfunnet gjør samfunnstjeneste to ganger i året. Det innebærer å stå i bar på en bodegakveld, være bærehjelp på konserter osv. ) Medlemmer får rabatt på billetter til alle arrangementer, så medlemskapet betaler seg selv på kort tid. Campus Adamstuen har et kult festlokale med en helt spesiell innredning Samfunnet og foreningslivet er din garantist for en trivelig studietid på NMBU! -og gjør at det er lett å bli kjent med andre, det er den faste møteplassen, der en også blir kjent på tvers av fagretninger. Jeg vil si at

10 det er garantert at du får venner for livet! Konserter Det er mange konserter på Samfunnet i Ås, og det finnes flere konsertscener. De store banda som skal ha release-konserter, eller er på turné i Oslo kommer ofte til Ås for å spille i samme slengen. Skal du bli veterinær og studerer i Oslo har byen et vell av konserttilbud. Studentrevy Det er en lang tradisjon med studentrevy på Samfunnet. De som vil kan prøve seg! 25 UKA i Ås er Norges lengste studentfestival og går av stabelen annethvert år 2012, 2014, 2016 De fire høstmørke ukene i oktober skaper liv og røre for til sammen over besøkende. Den aller første studentforestillingen ble holdt i 1894,mens UKE-revyen kom i fast form fra UKA har program hver dag med store og små konserter, fester og mye annet frivillige studenter, konserter(bruk eksempler), revy, barer, arrangementer ute inne, alle lag og foreninger engasjerer seg, studenter fra hele Norge kommer til Ås, gamle studenter samles til fest. Den som bidrar til UKA får brukt sine synlige og skjulte talenter, og skaffer seg verdifull erfaring. Inntektene fra UKA går til drift av studentsamfunnet de neste to årene. UKA i Ås - stolt og livskraftig tradisjon. 26 Studentlivet her ser dere et bilde fra campus Adamstuen, midt i byen.

11 27 Velger du Ås som studiested får du garantert studentbolig til en billig penge. Du kan klare deg fint på studielånet og campus når du til fots. Her er alt du trenger på ett sted! I tillegg er det bare en kort togtur inn til Oslo. Veterinær og dyrepleier ligger på Adamstuen med alt det Oslo har å by på. 28 Billige studentboliger De fleste nye studentene på campus Ås bor på Pentagon, en studentby i gangavstand fra alt; forelesing, Samfunnet og idrettsanleggene. Det å bo på Pentagon første studieår er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og hele studentmiljøet på Ås! Husk at du må søke om bolig! Alle søknader om hybel må sendes via boligtorget. God dekning! Blir du student i Oslo/Veterinærhøyskolen kan du få studentbolig gjennom SiO (studentskipnaden i Oslo og Akershus). Idrettstilbud NMBU har et aktivt idrettstilbud. Det er billig og bra, - koster ca. 700 i semesteret! Mulighetene for idrett og mosjon er veldig bra. NMBU har eget fotball- og friidrettsanlegg og idrettshall på Campus Ås. Campus Adamstuen har også gode muligheter for trening. På Ås er detlysløyper, skøyteis og nasjonalt roanlegg i nærheten. I tillegg mange tilbud innen sommer- og vinteridrett gjennom studentenes idrettslag. Fast på programmet hvert år er nordisk landskamp der studenter fra landbruksuniversitetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge konkurrerer i kjente og ukjente grener. Fadderordning Campus Ås: Alle nye studenter som begynner hos oss får en fadder, og det er mange morsomme arrangementer i begynnelsen av studiet for å sørge for at alle blir godt kjent. Alle nye studenter blir invitert med på Fadderuka. Campus Adamstuen: Det er mange tradisjoner i veggene på Adamstuen, som erfarne studenter passer på å videreføre til de mer ferske. De har en fadderordning med «larver», og flotte og populære studenthytter med mer.

12 29 Campus Adamstuen: Vakre gamle ærverdige bygninger midt i Oslo. 30 Oversikt over hele Campus Ås og NMBU: Alt ligger i gangavstand. Her er alle universitetsbygningene på selve universitetsområdet. Og her ligger studentboligene: vi har mange studentboliger, og studentbyen Pentagon er primært for førsteårsstudenter. I høst sto det ferdig enda flere boliger og boligdekningen er veldig god. Her ligger idrettshallen, med grus og gressbane og volleyball-baner, og her er studentsamfunnet, et stort funkisbygg med mange scener og barer og rom Noen syns kanskje det ser alt for landlig ut, men Oslo ligger rett oppe i høyre hjørne. Det tar 28 minutt med tog fra Ås til Oslo S, og mange pendler. Kompakt Campus: Du finner alt du trenger på ett sted, de fleste bor her rett i nærheten, studerer sammen, enkelt å stikke på lesesalen, spise lunsj i kantinene sammen noen venner, Det er korte avstander på campus! Kompakt Totalpakke!! Som dere skjønner: På Ås får du alt i ett! 31 90% får relevant jobb etter 3 måneder. Ikke så kult å studere noe som ikke gir deg jobb. Fremtidsrettede studier, der NMBU-kandidaten får en unik kompetanse og blir attraktiv på arbeidsmarkedet NMBU tilrettelegger for å lage gode nettverk inn i arbeidslivet.

13 32 -Velg NMBU!! Hvis noe av dette var interessant for deg, så vil vi oppfordre deg til å søke NMBU. Vi har vært innom tre gode grunner til det: Sosialt - Du får venner for resten av livet Unik Kompetanse - Du får en unik faglig kompetanse Arbeidsmarkedet - Du blir svært attraktiv på arbeidsmarkedet!! SØK NMBU! For å få vite mer om oss, gå inn på våre nettsider: eller følg oss på facebook eller twitter. Er dere litt i tvil om hva dere vil studere så kom til meg etterpå, så kan jeg tipse dere om noen studier vi kan anbefale, som garantert vil gi deg jobb senere Svar på ofte stilte spørsmål: Slik søker du opptak til studier ved NMBU: Søknadsfrister: 15. april for ordinære søkere. mars for søkere med særskilt grunnlag (utenlandsk utdanning, IB vitnemål, realkompetanse, spesiell vurdering, tidlig opptak). Søknad via: Lån og stipend: Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved NMBU. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs): SiÅs er serviceorganisasjonen for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner, rådgivningstjeneste og utleie av møte- og festlokaler. Alle studenter ved NMBU betaler semesteravgift til SiÅs. Campus Ås: En rekke fagmiljøer er lokalisert i tilknytning til NMBU, og beskrives som Campus Ås. Største biovitenskapelige utdannings- og forskningsmiljø i Norge.

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Case study forskning

Case study forskning Ingvild Broch Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø Case study forskning Et universitet er ikke noe universitet hvis ikke forskerne har tette internasjonale forbindelser. Jeg kommer fra et universitet

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes Harald Åge Sæthre Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes @haas1 forlag En verktøykasse for Utdanningsledere Studieadministrasjon Studenttillitsvalgte 1 Harald Åge Sæthre er prosjektleder ved Det

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer