NOTATER Lang presentasjon UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTATER Lang presentasjon UMB"

Transkript

1 NOTATER Lang presentasjon UMB 1. Introside blodceller 2. Universitetet for miljø og biovitenskap Introdusere deg selv! Fortell hvem du er og hvor du kommer ifra. Hvorfor studerer du på Ås? Eks: Hei, jeg heter Mari og kommer fra UMB på Ås. Jeg studerer Biologi og valgte å begynne på Ås fordi jeg hadde hørt at det var et veldig bra studentmiljø der, og fordi de har en praktisk tilnærming til fagene der i stedet for bare teori. (Her kan dere fortelle deres egen historie). Skap dialog! Eksempel: Rekk opp hånda alle som vet hva/hvor UMB er! Jeg er her for å fortelle dere hvorfor dere bør begynne å studere på UMB. Jeg skal først snakke litt om de forskjellige fagområdene og studiene vi har på vårt universitet, deretter skal jeg fortelle dere hvordan det er å være student på UMB og hva som er så bra med det. 3. Jeg vil gjerne ønske dere velkommen til Ås -og Universitetet for miljø og biovitenskap UMB (Foreløpig bruker vi dette navnet) Vi forkorter navnet til UMB. Vi er Norges minste og koseligste universitet, også kjent for å ha Norges vakreste og grønneste Universitetscampus (bygninger, landskap, parkanlegg). Ca arter. Vi ble Universitet i 2005 (fra NLH) UMB er Norges nest eldste utdanningsinstitusjon (UiO er noen få år eldre). Den høiere skole for landbruk ble oppretta og var den første vitenskapelige høgskole. UMB ble nylig 150 år i 2009 Vi har ca studenter Hvert år begynner mer enn 1000 nye studenter. 447 doktorgradsstudenter 1160 ansatte - derav 670 vitenskapelige 4. Kart over Norge Her er Ås på Norgeskartet, vi ligger i akerhus, ca en halvtime fra oslo. Forklar hvor Ås ligger, tenk på hvem du holder foredrag for. 5. Gradssystemet i Norge Grunnstudium, bachelor, master, 5-årig master Når du skal begynne å studere er det viktig å forstå gradssystemet bachelor og master. Det er aktuelt for dere å søke på bachelorgrader og 5-årig mastere, evt. grunnstudium. På bachelornivå er kursene mer generelle og på masternivå er kursene mer spesialiserte med mange flere valgmuligheter. En bachelor kvalifiserer til flere forskjellige mastere. Man starter bredt og spisser sin kompetanse mot slutten av studiet. Det er gode valgmuligheter for å sette sammen en utdannelse som passer deg, eller som du ser kan være en bra kombinasjon for en videre jobbkarriere.

2 Når du begynner på en 5-årig master så går du hele løpet akkurat som vanlig bachelor og master, men du får først en grad etter hele perioden. Som oftest gjelder dette profesjonsstudier som for eksempel sivilingeniør, lektor, landskapsarkitekt etc. 6. Studietilbud Nå skal jeg si litt om hvilke Studietilbud vi har ved UMB: Vi har 17 Bachelorgrader og 43 Mastergrader,5-årige og 2-årige. Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. (Ved hvert nye bilde kan dere si noe om bildet!) 7. BIOVITENSKAP Innenfor biovitenskap har vi: Bioteknologi Biologi Mikrobiologi Kjemi (Eks: Bildet viser studenter i aksjon på laben ) 8. ØKONOMI På UMB har vi vår egen Handelshøyskole og her kan man studere: Samfunnsøkonomi Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Entreprenørskap og innovasjon (oljerigg) 9. LANDSKAP Studier innenfor landskap har vi: Landskapsingeniør Eiendom Landskapsarkitektur By- og regionplanlegging Eiendomsutvikling (Bilde fra hvordan de jobber på landskapsarkitektur/tegner, lager modeller) 10. LÆRER På UMB kan du studere til å bli lærer: Lektorutdanning i realfag (Elever i aksjon-sender opp vær-ballonger-sendte av gårde og fant igjen ballongene og registrerte informasjon om været) 11. UTVIKLING Innen utviklingsstudier har vi: Internasjonale utviklingsstudier Internasjonale miljøstudier Internasjonale relasjoner

3 Landbruksøkologi (ungdom fra utviklingsland skriver på tavle) 12. NATUR OG MILJØ Innen natur og miljø har vi mange studier: Fornybar energi Naturforvaltning Økologi/ Tropisk økologi Miljø- og naturressurser Skogfag Naturbasert reiseliv Økologi og radioaktiv stråling (Bilde av en pollinator, en bie på en blomst svært viktig for økosystemene) 13. LANDBRUK Innenfor landbruksstudier har vi: Hestefag Husdyrvitenskap Plantevitenskap Akvakultur Fôrteknologi Husdyravl og genetikk (Si noe om utsmykningen på UR, har lange gamle tradisjoner med landbruk, nå er det kun et lite institutt-men fortsatt står forskning innenfor disse områdene sterkt. Norges veterinærhøyskole vil komme ut til Ås, innen 2018) 14. MAT OG HELSE Innenfor mat og helse har vi: Matvitenskap og ernæring Matproduksjon (Mat og helse) Folkehelsevitenskap (Matproduksjon og ernæring er et viktig fagområde som angår oss alle... barn i en åker) 15. TEKNOLOGI Innenfor teknologi har vi: Energi- og miljøfysikk Geomatikk Matematiske realfag Bioinformatikk og anvendt statistikk Emballasjeteknologi Akvatisk matproduksjon Entrepenørskap og innovasjon (Her ser dere bilde den elektriske motorsykkelen ROSKVA her fra en utstilling på Aker brygge Det er et prosjekt drevet av teknologi-studenter på UMB, har vunnet priser Tidligere har studenter laget Ecotwin-bilen studentprosjekt hvor den ble bygd fra bunnen. Deltok i konkurranse der det gjaldt å komme lengst mulig på en energimengde tilsvarende en liter bensin)

4 16. SIVILINGENIØR Det er flere studier der du kan bli sivilingeniør (femårig): Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk Industriell økonomi Kjemi- og bioteknologi Maskin-, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk (Her ser vi bilde av en maskin som vasker solcellepaneler ) 17. Opptakskrav Her er kodene for opptakskravene som dere også vil finne når dere skal søke studier på samordna opptak. Spør gjerne om de kjenner til opptakskravene. Koder: GENS = Generell studiekompetanse MATRS = Generell studiekompetanse + (R1/S1+S2) REALFA = Realfagskrav + R1/(S1+S2) + fordypning SIVING = Realfagskrav + R1/(S1+S2) + Fysikk Her på UMB er opptakskravene til en 3-årig bachelor er som regel REALFA, men krever kun GENS eller MATRS. De 5-årige sivilingeniør-masterne har SIVING. Husk at studier som har realfagskrav inneholder en god del realfag, mens studier med generell studiekompetanse har mer samfunnsvitenskaplige fag. Andre muligheter: Dersom du mangler realfag, men ønsker å studere et program med realfagskrav anbefaler vi deg å ta kontakt med studieveileder på det aktuelle programmet for å få tips om hva du kan gjøre. Du finner studieveilederne i studieguiden eller på internett: Ettårig grunnstudium: For deg som mangler fordypning i realfag for opptak til realfaglige studier GENS Frie realfag: (0,5 2 år laveregrads utdanning) For deg som vil supplere en utdannelse eller som er usikker på veien videre. REALFA Men dette kan også være en mulig innfallsvinkel for deg som ikke har realfagskompetanse. (UMB kan også tilby:) Lærerutdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): (over 1 eller 2 år) Utdanningen kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole, og fra 5.trinn i grunnskolen. Man har da en master fra før og bygger på med pedagogikk. 3-årig forskerutdanning (PhD/Doktograd) Videreutdanning m.m. 18. Hvorfor velge UMB? Vi mener at studietiden din skal være den beste tida i ditt liv og nå skal jeg fortelle deg hvorfor du akkurat bør velge UMB som ditt studiested.

5 19. Fantastisk Læringsmiljø Nå vet du hvilke studieprogram vi har, og nå skal jeg gå litt inn på det jeg allerede har nevnt om hvorfor du bør velge UMB for på UMB er det et fantastisk læringsmiljø. På Ås skal all læring være forskningsbasert, de fleste foreleserne forsker, og har sabbatsår hvert 7 år. Det vil si at de får et år fri fra undervisning for å konsentrere seg om forskninga. Dette gjør at foreleserne er oppdatert på tema, og mye av forelesningene er om temaer som er nyoppdaga. Spesielt på masternivå vil pensumet endre seg fra år til år, avhengig av forskninga. På Ås er det i snitt 7 studenter per vitenskaplig ansatt. Det er kort vei mellom lærer og student. Åpen dør. Det er mange valgmuligheter, frihet til å velge fagkombinasjoner som gjør deg til en helt spesiell kandidat. Studietilbudene er fleksible, tverrfaglige og du kan velge å ta fag på tvers av fagområdene. Vi kombinerer teoretisk og praktisk undervisning. Mye av undervisningen er forskningsbasert og studentene får ta del i mye av det praktiske ved forskningen En av de store forskjellene mellom UMB/oss og andre universiteter med lignende studier, det er at UMB har mye praktisk undervisning og turer helt fra første året på bachelorgraden. Andre steder begynner de med mye teori og ikke det som er moro før senere år. Oslofjordalliansen er et utdanningssamarbeid mellom Universitetet for miljø- og bio-vitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ). Ved de fire institusjonene er det til sammen rundt studenter. Gjelder Teknologi og lærerutdanningen primært. Les mer: oslofjordalliansen.no 20. Internasjonalt På UMB er det et stort internasjonalt miljø og mange internasjonale kontakter. UMB har et bredt samarbeid med ca 140 utenlandske universiteter. Vi har også et eget institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier. 20% av studentene har utenlandsk statsborgerskap. 43 prosent av emnetilbudet ved UMB tilbys på engelsk. Delstudier i utlandet: UMB har avtaler rundt omkring i verden for utveksling, og legger til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet og få spennende internasjonal erfaring. Vi har samarbeidsavtaler med universiteter i Norden, i Europa og de andre verdensdelene. Studieopphold utenlands gir uforglemmelige opplevelser og nye faglige perspektiver. 20% av studentene studerer en periode i utlandet. Mange av kursene på UMB har spennende feltarbeid. Når du skal skrive masteroppgave kan du dra nesten hvor du vil i hele verden for å forske på det du måtte ønske. Du kan bli med på Samarbeidsprosjekter mellom UMB og andre land, andre universiteter og forskningsinstitusjoner. I tillegg er det flere kurs ved UMB som inkluderer studieturer til utlandet.

6 21. Jobbmarked Utdannelse for fremtiden: Ved UMB får du en utdannelse som vil være relevant for fremtidens arbeidsmarked og utfordringer. Nettverksbygging (faglig): De faglige miljøene er svært inkluderende i forhold til studentene og de har flere samarbeidspartnere slik at det er muligheter for å knytte kontakter opp mot forskningsinstitusjoner og mot næringslivet. Nettverksbygging (sosialt): skjer også mellom studenter gjennom samarbeid i UKAiÅs, på studentsamfunnet og i studentdemokratiet med mer. Her får en verdifull erfaring i organisasjons- og styrearbeid. Tidligere UMB-kandidater i arbeidslivet er klar over dette og vil være svært inkluderende overfor jobbsøkende UMB-kandidater. Jobbgaranti 9 av 10 kandidater har jobb 3-4 mnd etter endt utdanning. Det sier noe om hvor populære UMB-studenter er i arbeidslivet! ½ -parten av kandidatene som ble ferdig de siste fem årene tjener mellom og i året. Mange UMB kandidater ender opp som ledere. Ved å engasjere seg i studentmiljøene kan en få ta studiepoeng i faget studenter i ledelse og dette samt erfaring i praksis gjør UMB-kandidater godt rustet ut i jobbmarkedet. 22. Studentmiljøet: UKA i Ås Og hvor mye av denne nettverksbyggingen foregår er i UMB sitt studentmiljø og da spesielt gjennom Uka i Ås UKA i Ås er Norges lengste studentfestival og går av stabelen annethvert år 2012, 2014 UKA i Ås - stolt og livskraftig tradisjon. De fire høstmørke ukene i oktober skaper liv og røre for til sammen over besøkende. Den aller første studentforestillingen ble holdt i 1894,mens UKE-revyen kom i fast form fra UKA har program hver dag med store og små konserter, fester og mye annet frivillige studenter, konserter(bruk eksempler), revy, barer, arrangementer ute inne, alle lag og foreninger engasjerer seg, studenter fra hele Norge kommer til Ås, gamle studenter samles til fest. Den som bidrar til UKA får brukt sine synlige og skjulte talenter, og skaffer seg verdifull erfaring. Inntektene fra UKA går til drift av studentsamfunnet de neste to årene. 23. Studentmiljø: Studentsamfunnet UMB er kjent for et godt og aktivt studentmiljø. Vi ble faktisk kåret til å være Norges beste en gang (trenger ikke utdype, men var i 2008). De fleste studentene som har gått på Ås vil nok skrive under på det samme. Vi skåret også veldig høyt på en trivselsundersøkelse utført på universitetene i Norge i 2011, den viste at 9 av 10 studenter var godt fornøyd, og er blant de tre beste i landet på trivsel. Det som gjør det så spesielt er at det er et lite universitet, med et stort holdepunkt midt i studenttilværelsen og det er SAMFUNNET

7 Studentsamfunnet Arrangementer og Konserter Studentsamfunnet i Ås er knutepunktet for de sosiale aktivitetene. Og er drevet av studenter og er for studenter! Med mer enn 1100 medlemmer og opp mot 80 lag og foreninger er samfunnet den naturlige samlingsplassen etter en dag på lesesalen. Lag- og foreningslivet har et bredt tilbud som spenner fra eksklusive kor til Hannkattforeningen. Mandag til torsdag er Café Klubben åpen med sitt kaffebartilbud, og i kantina serveres dagens middag til hyggelige studentpriser. Hver onsdag og fredag er det bodegakveld. Ofte skjer det også noe på en av samfunnets tre konsertscener. Alt fra de største norske artistene til nye og spennende artister fra inn og utland kan være på besøk. Det er mange konserter på Ås, og det finnes flere konsertscener. De store banda som skal ha release-konserter, eller er på turné i Oslo kommer ofte til Ås for å spille i samme slengen. (Alle medlemmer av samfunnet gjør samfunnstjeneste to ganger i året. Det innebærer å stå i bar på en bodegakveld, være bærehjelp på konserter osv. ) Medlemmer får rabatt på billetter til alle arrangementer, så medlemskapet betaler seg selv på kort tid. 24. Studentmiljø: Hankatter Studentrevy Det er en lang tradisjon med studentrevy på Samfunnet. De som vil kan prøve seg! Lag og foreninger På UMB har vi opp mot 80 lag og foreninger som passer for enhver smak. Mye er bare moro og inngår i en videreføring av lange og gamle tradisjoner fra tidligere studenters sprell med fester og morsomme arrangementer. Det er en veldig bra måte å bli kjent med andre på. Man må selvfølgelig ikke være med på dette, men det er mye pga engasjementet blant disse som gjør at Samfunnet og studentmiljøet går så bra som det gjør i dag. Alt fra trønderforeningen til Pikekoret Ivar i blomstrete kjoler, eksklusive foreninger med hatter eller hannkattene i stripete pysj. For enhver smak. (Hvis dere ikke tror at det med lag og foreninger ikke slår an, så går det an å tone dette ned litt, siden det kan oppfattes litt spesielt for mange. Det får dere føle litt på selv) Jeg vil si at det nesten er garantert at du får Venner for livet! 25. Studentmiljø: Nye boliger Pentagon Studentboliger De fleste nye studentene bor på Pentagon, en studentby i gangavstand fra alt; forelesing, Samfunnet og idrettsanleggene. Det å bo på Pentagon første studieår er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og hele studentmiljøet på Ås! Husk at du må søke om bolig! Alle søknader om hybel må sendes via boligtorget. Idrettstilbud UMB har et aktivt idrettstilbud. Det er billig og bra, -koster ca. 700 i semesteret! Mulighetene for idrett og mosjon er veldig bra. UMB har eget fotball- og friidrettsanlegg og idrettshall på Campus. Vi har lysløyper, skøyteis og nasjonalt roanlegg i nærheten. I

8 tillegg mange tilbud innen sommer- og vinteridrett gjennom studentenes idrettslag: UMBI. Fast på programmet hvert år er nordisk landskamp der studenter fra landbruksuniversitetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge konkurrerer i kjente og ukjente grener. Fadderuke Alle nye studenter som begynner hos oss får en fadder, og det er mange morsomme arrangementer i begynnelsen av studiet for å sørge for at alle blir godt kjent 26. Oversikt over Campus Ås Her er en oversikt over hele Campus Ås og UMB: Alt ligger i gangavstand. Her er alle universitetsbygningene på selve universitetsområdet. Og her ligger studentboligene: vi har studentboliger, og studentbyen Pentagon er primært for førsteårsstudenter. Nå bygges det enda flere boliger som skal være ferdig til Her ligger idrettshallen, med grus og gressbane og volleyball-baner, og her er studentsamfunnet, et stort funkisbygg med mange scener og barer og rom Noen syns kanskje det ser alt for landlig ut, men Oslo ligger rett oppe i høyre hjørne. Det tar 28 minutt med tog fra Ås til Oslo S, og mange pendler. Kompakt Campus: Du finner alt du trenger på ett sted, de fleste bor her rett i nærheten, studerer sammen, enkelt å stikke på lesesalen, spise lunsj i kantinene sammen noen venner, Det er korte avstander på campus! Kompakt Totalpakke!! Som dere skjønner: På Ås får du alt i ett! 27. Studietiden bør være den beste i ditt liv! -Velg UMB!! Hvis noe av dette var interessant for deg, så vil vi oppfordre deg til å søke UMB. Vi har vært innom tre gode grunner til det: Sosialt - Du får venner for resten av livet Unik Kompetanse - Du får en unik faglig kompetanse Arbeidsmarkedet - Du blir svært attraktiv på arbeidsmarkedet!! SØK UMB! 28. UMB.no For å få vite mer om oss, gå inn på våre nettsider: eller følg oss på facebook eller twitter. Facebook: Studere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap? (UMB) Snakk med oss! Er dere litt i tvil om hva dere vil studere så kom til meg etterpå, så kan jeg tipse dere om noen studier vi kan anbefale, som garantert vil gi deg jobb senere

9 Svar på ofte stilte spørsmål: Slik søker du opptak til studier ved UMB Søknadsfrister: 15. april for ordinære søkere. mars for søkere med særskilt grunnlag (utenlandsk utdanning, IB vitnemål, realkompetanse, spesiell vurdering, tidlig opptak). Søknad via: Lån og stipend: Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved UMB. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs): SiÅs er serviceorganisasjonen for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner, rådgivningstjeneste og utleie av møte- og festlokaler. Alle studenter ved UMB betaler semesteravgift til SiÅs. Campus Ås: En rekke fagmiljøer er lokalisert i tilknytning til UMB, og beskrives som Campus Ås. Største biovitenskapelige utdannings- og forskningsmiljø i Norge.

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess FORVIRRA? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 2011 2012 Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin s. 21 Ex. phil./ex. fac. i Hellas s. 21 I N N H O L

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2014 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen Staffeldtsgate 8

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer