NESODDEN videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015-2016. NESODDEN videregående skole"

Transkript

1 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd :33

2 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette er uvurderlig for en videregående skole og for deg som elev. I følge undersøkelser melder våre elever om sterkere faglige utfordringer hos oss enn på andre skoler. Alt dette har gradvis gitt oss bedre eksamensresultater og en økt andel elever som består. I noen fag har vi i flere år ligget i landstoppen. Dette gjelder for eksempel norsk skriftlig i Vg3 studiespesialisering. Vi tror at dette først og fremst skyldes gode elever og førsteklasses faglig veiledning, men det kan også ha en sammenheng med at vi er den skolen i landet som har lengst erfaring med pedagogisk bruk av IKT. skolen praktisk med utplassering og samarbeid med lokalt næringsliv. Vår viktigste ressurs er likevel elevene: Nesodden fostrer flott ungdom som er motivert til å bringe Norge inn i framtida, og vi hjelper dem på rett vei! Erik Heier, rektor Siden våren 2012 har vi, som én av tretten andre skoler, vært universitetsskole. Dette er et unikt samarbeid med Universitetet i Oslo: Dette gir oss tilgang til Norges fremste fagmiljøer, og lærerstudenter gis praksisopplæring ved vår skole. Over tid vil dette ytterligere styrke skolens lærere og gi oss enda større pedagogisk og faglig tyngde. I tillegg til dette arbeider Skolebrosjyre 2015.indd :33

3 Elektro Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Tilrettelagt opplæring SSP: Språk, samfunnsfag og økonomi SSP: Realfag SSP: Breddeidrett Skolebrosjyre 2015.indd :33

4 Elektro og varmeberegning, til tegning og programmering av elektrisk utstyr. Elektrofag er et håndverksfag som også har en del teori, særlig i matematikk. Dette bør du se som en utfordring! Dette er et utdanningsprogram som har høy søkning og er et populært valg blant elever som kommer fra ungdomsskolen. Elektro på Nesodden VGS får skryt av sine elever for gode lærere og et godt miljø. Utdanningsprogrammet velges også av elever som kommer langveisfra, selv om de kunne valgt andre skoler nærmere der de bor. På elektrofag på Nesodden bruker vi PC istedenfor de fleste skolebøkene, selv om vi bruker bøker som oppslagsverk. PC-en er et viktig arbeidsredskap i alle elektrofagene, blant annet til lys- Etter Vg2 kan du blant annet ta fagbrev som elektriker, heismontør eller flyelektriker. Elever som ønsker å ta høyere utdanning innen disse fagene får et godt grunnlag hos oss, og kan ta et tredje påbyggingsår for å få generell studiekompetanse for videreutdanning på universitet eller høyskole. I dag er det stort behov for elektrikere og elektroingeniører. Etter fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker eller ingeniør uten å gå veien om tredje påbygningsår for å få generell studiekompetanse. Se her: Vi har kontinuerlig fokus på ferdigheter, holdninger og adferd, slik at våre elever best mulig skal kunne møte arbeidslivets krav. Vi stiller tydelige krav til elevene, og vurderer dem fortløpende etter godt innarbeidede strukturer. Utplassering av elever er en godt innarbeidet praksis på elektro, og har fungert meget godt siden Skolebrosjyre 2015.indd :33

5 Helse- og oppvekstfag Dette er utdanningsprogrammet for deg som ønsker å arbeide med og for mennesker. Her kan du skaffe deg en utdanning som det alltid vil være bruk for, uansett hvor i verden du vil bo. Verden trenger helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, ambulansepersonell, fot- og hudpleiere, apotekteknikere, legesekretærer, tannpleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger og psykologer. Du kan velge om du vil ta fagbrev eller forberede deg til en høyskoleutdanning. Fagbrev krever to år på skole og to år i lære. To år med helse og oppvekstfag, og ett år med påbygging i studiespesialiserende fag vil gi deg generell studiekompetanse for videre utdanning innen sykepleie, vernepleie, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, som førskolelærer eller sosionom. På helse og oppvekst på Nesodden VGS har vi mye praksis og praksisnær opplæring, på skolen og i institusjoner med tilbud til barn og unge. Vi arbeider med ulike metoder, som alle er med og forbereder deg på det du skal gjøre i praksisperioden og i ditt framtidige yrke. Hos oss bruker vi hele tiden PC som arbeidsredskap. Denne teknologien har i tillegg gitt oss mange nye læringsmetoder. Vi bruker blant annet digitale kameraer og webkameraer til dokumentasjon av prosesser, og vi bruker digitale læremidler fra internett i ulike fag. Gjennom programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving får du en grunnopplæring i det du må kunne når du skal arbeide med mennesker. Like viktig er det å lære hvordan du må opptre når det nettopp er levende mennesker du skal forholde deg til i arbeidslivet. Det får du god trening i hos oss. Skolebrosjyre 2015.indd :33

6 Medier og kommunikasjon Dette utdanningsprogrammet gir et innblikk i hva en lang rekke medieyrker dreier seg om, som journalist, grafisk designer, filmskaper, fotograf og lydtekniker. Undervisningen er i stor grad praktisk, og hos oss får du et godt grunnlag for senere arbeidsliv eller studier. Tre år på medier og kommunikasjon gir generell studiekompetanse. kommunikasjon, og i tillegg trives i hektiske, utfordrende miljøer, så er medier og kommunikasjon noe for deg. Utdanningsprogrammet består av fire mediefag: mediedesign, mediekommunikasjon, medieproduksjon og prosjekt til fordypning. I VG1 er det til sammen 24 timer i uken med mediefag. Svært mye av tiden går med til ulike former for medieproduksjon. Da brytes timeplanen opp, og elevene jobber selvstendig med produktene i 20 timer i uka. I slutten av prosjektperioden skal elevene presentere produktene for faglærerne, og gjennom dette skal de vise at de kan reflektere rundt arbeidet sitt. Eksempler på medieprodukter vi arbeider med på Nesodden VGS er aviser og tidsskrifter, plakater, hjemmesider, fotografier, TV-reportasjer, live Skole-TV, flerkameraproduksjoner, radioreportasjer, kortfilmer og reklamefilmer. Hvis du er kreativ, opptatt av Skolebrosjyre 2015.indd :33

7 Tilrettelagt opplæring Hvis du av ulike grunner ikke kan følge ordinære kurs på videregående, kan du søke på Tilrettelagt opplæring. Avdelingen har plass til tolv elever fordelt på fire klasser. Elevene er fordelt i klasser ut fra elevenes behov for opplæring og oppfølging. Våre elever kan velge mellom kompetansebevis og/eller å få karakterer i ulike fag. Tilrettelagt opplæring er også et tilbud for deg som trenger å øve på livet både på, og etter skolen. Du kan blant annet lære å bo i egen bolig, prøve deg i arbeidslivet og finne meningsfylte aktiviteter du kan fylle fritiden din med. Skolebrosjyre 2015.indd :33

8 SSP: Språk, samfunnsfag og økonomi Språk, samfunnsfag og økonomi er et av de to programområdene du kan velge å fordype deg i når du skal opp i VG2 på studiespesialisering på Nesodden vgs. Det andre er realfag. Disse fagområdene kan også kombineres. I tillegg tilbyr skolen vår et valgfritt programfag som kan velges i kombinasjon med dette. Språk, samfunnsfag og økonomi Ved å velge dette programområdet får du gode Skolebrosjyre 2015.indd 8 jobbmuligheter i framtiden, blant annet innen kultur og media, undervisning, salg og markedsføring, økonomi og ledelse, rådgivning, juss og IKT. På Nesodden VGS tilbyr vi blant annet disse programfagene etter at du har gjort deg ferdig med første år: internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, engelskspråklig litteratur, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi, næringslivsøkonomi, markedsføring og ledelse, :33

9 samfunnsøkonomi og rettslære. Gode språkkunnskaper er viktig i dagens arbeidsliv. Mange arbeidsplasser har engelsk som arbeidsspråk, og næringslivet roper i tillegg etter folk med språkkunnskaper utover engelsk. Hos oss kan du velge blant spansk, fransk og tysk som andre fremmedspråk. På nybegynnernivå tilbyr vi vanligvis bare ett av disse språkene. Hvilket det blir avhenger av elevenes ønsker. Samfunnsfag gir et bredt innblikk i kulturelle, sosiale og politiske forhold. Dette er både allmenndannende og viktig i mange ulike jobber. Her kan du lære om alt fra hva som ligger til grunn for at du er den du er, til drøfting av menneskerettigheter og politiske valg på høyt nivå. Kompetanse i psykologi er etterspurt i arbeidsmarkedet, og på Nesodden VGS kan du legge grunnlaget for videre studier i dette faget. Du kan også få innsikt i og kunnskap om hvordan mennesker har tenkt i tidligere tider. aktivt oppslagsverk. På den måten kan man få verden inn i klasserommet ved et tastetrykk, og hele tiden knytte fagene opp mot virkeligheten utenfor. Økonomielevene våre får en bred innføring i hvordan man starter og driver bedrifter. Som elev ved Nesodden VGS vil du derfor være godt rustet til å studere økonomi på universiteter og høyskoler etter endt løp. Både i språkfagene, i samfunnsfagene og i økonomifagene er det naturlig å bruke PC-en som et praktisk verktøy og Skolebrosjyre 2015.indd :33

10 SSP: Realfag Vi lever i en verden med store utfordringer og muligheter innen klima, medisin, energi og teknologi. Vi kommer til å trenge mange dyktige og kreative folk i framtiden som kan jobbe med disse utfordringene. Her kan realfag være en god forutsetning. Velger du realfag kan det bli deg som vil jobbe med å løse framtidens utfordringer. Ønsker du deg et yrke som lege, flyger, astrofysiker, marinbiolog, meteorolog, systemutvikler, ernæringsfysiolog, veterinær, petroleumsingeniør, arkitekt eller webdesigner? Velg realfag, og du stiller sterkt i kampen om de attraktive jobbene! Mange høyskoler og universiteter anbefaler og krever at du har fordypning i ett eller flere realfag, og dette gir deg også ekstra studiepoeng. Velger du realfag, har du derfor alle muligheter når du skal studere videre. Vi har et bredt tilbud av realfag på alle nivåer. Du kan velge mellom fysikk, kjemi, matematikk, biologi, informasjonsteknologi og teknologi- og forskningslære. Men det kan også være fint å kombinere realfag med fag fra andre programområder, alt fra økonomifag til historie og filosofi. Skolebrosjyre 2015.indd :33

11 Undervisningen i realfag på Nesodden videregående er morsom, utfordrende og aktuell. Hos oss vil du møte engasjerte lærere med moderne utstyr og ulike former for digitale verktøy. Praktiske øvelser er også en viktig del av realfagsundervisningen, og ekskursjoner hører med. Gjennom kontakt med universitet og høyskoler kan vi i tillegg tilby variert og spennende undervisning tilpasset alle elever. Vi samarbeider også med næringslivet gjennom Lektor2-ordningen, der du får erfare hvordan fagene dine blir brukt i arbeidslivet. Skolebrosjyre 2015.indd :33

12 SSP: Breddeidrett Ønsker du en mer aktiv skoledag? Kunne du tenke deg å jobbe med idrett og helse? Da er kanskje breddeidrett faget for deg. Breddeidrett er et valgfritt programfag innen idrettsfag, som kan velges av alle som går på studiespesialiserende. Opplæringen i breddeidrett vil gi deg muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Kurset har fem timer i uken, fordelt på idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse. Idrettsaktiviteter går ut på å demonstrere ferdigheter i minst én lagidrett og én individuell idrett. Vi skal innom både regler og normer i idretten, og også mer lekpregede aktiviteter. Skolebrosjyre 2015.indd :33

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer