NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET kl For barn opp til 9 år * 100 ÅRS JUBILEUM NAMDALSEID KOMMUNE * NAMDALSEID SAMFUNNSHUS KL ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL KALAS! Se vedlagte program KONSERT Namdalseid musikk- og kulturskole kl Se egen annonse Onsdagsklubben har møte i ungdoms- og eldresenteret Interesseforeninga for aldersdemente i Namdalseid har medlemsmøte i dagsenteret på helsetunet kl Orientering fra sentralt hold om videre arbeid med aldersdemente. Alle interesserte er VELKOMMEN! Styret Namdalseid pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på helsetunet kl Underholdning. Ring for skyss: VELKOMMEN! Styret Årsmøte i Namdalseid Bonde og Småbrukerlag kl No har høsten meldt sin ankomst, dermed er det på tide med årsmøte. I år skal vi på Åsnesset. Velkommen til en trivelig kveld med god servering og loddsalg med spennende gevinster! Styret ønsker innspill på neste års aktiviteter! MØT OPP! Styret Gudny, Oddveig, Magnhild, Kristin, Roald og Bjørn Kåre GODT VAKSIN i Samfunnshuset kl Musikk: FIGARO Namdalseid Songlag holder kakelotteri på butikken. Hjemmelaget og nybakte kaker. VELKOMMEN! Onsdagsklubben har møte i ungdoms- og eldresenteret Vilt og fiskehelg på Langvassheimen fra kl (mer om dette bakerst i bladet!) JULEMESSE på tradisjonelt vis i samfunnshuset fra kl Det blir salgsmesse, kaketombola, vanlig tombola, salg av kaker og katta i sekken. Trekning på loddsalget vi har før messa, vil bli foretatt denne dagen. Salg av kaffe med mer. Alle hjertelig VELKOMMEN! Namdalseid skolekorps Namdalseid skytterlag har årsmøte på Fjell kl Styret 0nQHGHQVELOGHSnELEOLRWHNHW IRUQRYHPEHURJGHVHPEHUHU NXQVWIRUHQLQJHQVQ\LQQNM SWHELOGH DY,QJHU6LWWHUXWHQWLWWHO ************************************************************************ Det er ønskelig at tekst eller annonser til melkrampa innleveres på diskett eller e-post til; Frist for innlevering: 15. november. Vi minner også om at melkrampa er utlagt på vår hjemmeside;

2 KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom kl og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl ) NB! Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og Hver dag! Bruk legevakt tlf , om nødvendig! HELSESØSTER NB! midlertidig endring: Helsesøster er for tiden å treffe slik: hver mandag og fredag, onsdag i oddetallsuker. Henvendelser for øvrig kan gjøres til servicekontoret FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. BIBLIOTEKET OG SERVICEKONTORET mandag onsdag * fredag tirsdag torsdag * Vi minner igjen om at det er kveldsåpent til kl på onsdager! TANNLEGEN (tlf ) Ingen tannlege, men tannpleier til stede enkelte dager. Åpent for telefoner mandag, tirsdag og onsdag. NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR (tlf fax ) Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET (tlf ) ÅPENT MANDAG, TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAG FRA ONSDAGER STENGT Timeavtaler kan avtales utenom åpningstiden. DEN NORSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset Halle Anzjøn mobil AKTIVITETER PÅ DAGSENTERET I NOVEMBER: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: Mandager Felles frokost

3 12.00 Trim Tirsdager småtjoning, kaffe Ca Vi prøver å gå en tur! Onsdager Bingo Kveldsmat Mandag Tur til Statland Alderspensjonat. Avreise fra dagsenteret kl Påmelding innen onsdag Fredag kl arrangerer LHL hyggekveld. God mat og godt drikke. Musikk av lokale spillemenn. (Se egne plakater!) Lørdag kl Julemesse med salg av tova ting, treartikler, sydde gardiner, broderte ting, julelys, kranser med mer. Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker fra kl Onsdag kl Kunnskapstevling (OBS, OBS!! ingen kveldsmat!) * * * * * Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvote 2004 Formannskapet i Namdalseid kommune vedtok på møte 25. august i år å sette av en ramme for tilskudd til kjøp av melkekvote fra staten. Tilskudd pr. liter ble satt til inntil kr. 0,50 Total ramme for tilskuddet er kr Frist for å søke om tilskudd til kommunen er 15. desember Ved søknaden må det følge en dokumentasjon på kjøpt mengde, f.eks. meldingsbrev/faktura fra Statens Landbruksforvaltning. Tove Berit Ostad 1.konsulent jordbruk + 671<77)5$%,%/,27(.(72*6(59,&(.21725(7 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ)RUÃnÃVNDSHÃOLWWÃHNVWUDÃWULYVHOÃLÃK VWP UNHWÃYLOÃYLÃIUDÃQnÃDYÃWLOE\ ÃÃVWHNÃGLQÃHJHQÃYDIIHOÃKYHUÃRQVGDJÃIUDÃÃWLOÃÃIRUÃNUÃÃSUÃSODWH ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9LÃVSDQGHUHUÃNDIIHÃHOOHUÃWHÄ SØKNAD OM ORDINÆRE SPILLEMIDLER 2005 PÅMINNELSE! Minner igjen om ny søknadsrunde for spillemidler til nye anlegg, rehabilitering av eksisterende bygg/anlegg og friluftsliv med lokal frist: Servicekontoret NAMDALSEID MUSIKK- OG KULTURSKOLE holder konsert i Namdalseid samfunnshus tirsdag 9. november kl 19.00

4 Inngang kr 50,- for voksne til dekning av husleie. ALLE ER VELKOMMEN! *XGPXQG7KRUVHQ %$66(1*(79('1$0'$/6(,'6.2/( c3(17)252))(17/,*%$',1* c31,1*67,'(5 7LUVGDJHUNO²IRUMHQWHURJJXWWHU NO²IRUYRNVQH )UHGDJHUNO²IRUMHQWHURJJXWWHU NO²IDPLOLHEDGLQJ NO²IRUYRNVQH %LOOHWWSULVHU 9RNVHQHQNHOWELOOHWW NU %DUQHQNHOWELOOHWWRYHUnU NU 9RNVHQNOLSSHNRUW NU %DUQNOLSSHNRUW NU %DUQ²nU *5$7,6 /HLHDYEDGHKHWWH NU 7ULQH5LVDQ 5HNWRU 9(/.200(17,/(775,9(/,*%$' 36.ODVVHVHOJHUYDIOHUVDIWRJNDIIHKYHUIUHGDJHWWHUNO FREDAGSKAFFE Kom innom på Mølla! Her serverer vi kaffe og vaffel mellom kl og kl hver fredag. VELKOMMEN! Hilsen oss på mølla.diihnurnhqsn&rrsh Q 'HQQRYHPEHUIUDNO!NDQGXEOLPHGSnLGHP\OGULQJRPNULQJ

5 HWVWRUWE\JGHDUUDQJHPHQW*ODGDJnSHQJnUGEnWGUDJLQJ 7DGHJWLGWLOHQNDIIHNRSSRJOLWWNUHDWLYEREOLQJGHWJM UVnJRGW 6DOJDYE\JGDEUnNNUXVRJ'9'IUDEnWGUDJLQJD %UnNPDNHUNURNSnELOEOLRWHNHW 9LKDUInWWRVVYnUHJHQRSSVODJVWDYOHSnELEOLRWHNHWJDPPHOELEOLRWHNHW,GHNLVWDVWnURJVnGHU.LVWDHUnSHQIRUDOOHWDQNHULGHHUVXUHRSSVW WRJLNNHPLQVWIRUVODJWLONDQGLGDWHU WLOJOHGHVSUHGHUSULV *OHGHVSUHGHUSULVHQIRUVRPPHUHQJLNNWLOVW\UHWL%\JGDEUnN )RUVODJVVWLOOHUH.ULVWLQ6WDYHQRJ9HJDU%UHQQH,QJHURJ6YHUUH+ JGHQ 6W\UHWKDURYHUUDNWPRWWDWWSULVHQRJWDNNHUIRURSSPXQWULQJHQ 6WXGLHWXURJYLGHUHSURJUDPIRUQ ULQJVXWYLNOLQJ 9LEHUDOOHVRPHULQWHUHVVHUWRJKDULGHHUXWYLNOLQJVPXOLJKHWHURPnGHOWDSnRSSVWDUWHQ'DKDUGHUH PXOLJKHWHQWLOnY UHPHGSnnSnYLUNHKYDRJKYRUGDQSURJUDPPHWVNDOOHJJHVRSS%\JGDEUnNYLODUUDQJHUH HLVDPOLQJGHUYLDUEHLGHURVVIUDPWLOKYRUVNDOYHLHQOLJJHKYRUODQJKYRUEUHLKYRUPDQJHIDUWVGXPSHU WnOHUYLKYRUP\HEHSODQWQLQJRJWULYVHOVWLOWDNYLOYLKD'HWHULNNHYHLHQJMHQQRPVHQWUXPYLVQDNNHURP'HW HUYHLHQWLOHWPHUNUHDWLYWRJDNWLYWXWYLNOLQJVPLOM Sn1DPGDOVHLG6DPOLQJDEOLUDQQRQVHUWVHQHUH 87'(/,1*$97(/()21.$7$/2*(1 1DPGDOVHLG VNROHNRUSV KDU RJVn L nu VWnWW IRU XWGHOLQJHQ DY WHOHIRQNDWDORJHQ L 1DPGDOVHLG NRPPXQH8WGHOLQJHQIRUHJLNNLSHULRGHQ²RJNDWDORJHQVNDOY UHXWGHOWWLO DOOHKXVVWDQGHUEHGULIWHURJRIIHQWOLJHNRQWRUHU +YLV GHW VNXOOH Y UH QRHQ VRP LNNH KDU InWW NDWDORJHQ HOOHU KDU NODJHU L IRUELQGHOVH PHG XWGHOLQJHQEHUYLRPDWGHWWDVNRQWDNWPHG1LOV.ULVWLDQ/LHSnWOI 9HQQOLJKLOVHQ 1DPGDOVHLGVNROHNRUSV Rå ved? Hjemme eller på tur, tenner n løser problemet. Elevbedriften Tenner`n selger tennbriketter for rask og enkel opptenning, både hjemme og på tur. 1 pk. a 10 stk kr. 20,- 6 pk. a 10 stk kr. 100,- For bestilling ta kontakt med : Frida Røthe tlf mob Monika Tanem tlf mob E-post +HLDOOHJDPOHRJQ\HNXQGHUSn)ULV UNMHOODUCQ 1nHUYLRPVLGHULJDQJSnQ\VDORQJHQYnU6nQnILQQHUGHUHRVVSn &223CQLJMHQPHGLQQJDQJOLNHERUWHQIRUEXWLNNLQQJDQJHQ9LHUJDQVNH

6 IRUQ \GHRJGHWKnSHUYLGHUHEOLURJVn csqlqjvwlghu 7RYH:HVWYLN 7RYH$Q]M Q 0DQGDJ ² ² 7LUVGDJ ² ² 2QVGDJ IUL ² 7RUVGDJ ²DQQHQKYHUXNH ² ² IUHGDJ ² ² 7RYH$Q]M QV NYHOGVnSHQWµNDQEOLIRUDQGUHWHWWHUMXO 9(/.200(1 7RYHRJ7RYH Namdalseid skytterlags Sauer-lotteri Trekningen ble foretatt på lensmannskontoret 20. september i år, og vinner ble Gunhild Buvarp. Vi vil takke alle som har støttet lotteriet, noe som gjør det mulig og kjøpe nye og lettere gevær til våre yngste skyttere. Styret 7XVHQWDNN 9LYLOWDNNHDOOHVRPKDUJLWWNO URJOLJQHQGHVRPYLKDUSDNNHWRJVHQGWWLO(VWODQG 9LKDUSDNNHWWLOVDPPHQ²V SSHOVHNNHU6LVWHVHQGLQJNM UHVLVOXWWHQDY QRYHPEHU+nSHURJWURUDWGHWWHYLONRPPHJRGWWLOQ\WWH 1DPGDOVHLGVDQLWHWVIRUHQLQJ MISJONSMØTER I NAMDALSEID Turid Rørmark taler. Sang og musikk. Tirsdag 2. torsdag 4. november hos John Volden kl Fredag 5. november hos Sofie og Ragnar Trefjord kl Lørdag 6. november i Altin kl Søndag 7. november hos Solveig og Oddvar Opdahl kl Alle VELKOMMEN! Namdalseid misjonsforening 75(.1,1*$95(,6(/$83(16/277(5, *DYHNRUWIUD6HQGH 'DQPDUNVWXUIRUSHUVRQ 6YHLQ(/LH

7 'XNNHPHGXWVW\U 0DUJLW9DDJHQ *UDYHPDVNLQ.nUH6YHUNPR 5XQGWERUGPKHNODEULNNH +HOHQH%UDWOLH *DYHNRUWIUD)MHOOVW\UHW cvh6ndjh *ODVVWHO\VHVWDNHIUD+HJH% JVHWK.ULVWLDQ6WDYHQ /LWHQJULOO 1LOV$UQH)M U *DYHNRUWIUD6M nvhq+rwhooplggdjiru 5RDOG.YDPPH 6YHLSDWUHVNnOPKHNODEULNNH $XJXVW+DOVH +HNODO SHU (OGUL$XQH 6WULNNHWEDUQHGUDNW 6\QQ YH6 WKHU 6WULNNHWVOXPUHWHSSH -R.HQQHWK)ROGDO 'UHLGWUHVNnO $NVHO)RVVYLN 7nUQNDNH,QD%HDWH'HUnV *DYHNRUWIUD/DQJ UHQJDUWQHUL +DQQH7KRUVHQ 5HLQVNLQQIUD3HOVEHUHGHULHW (VSHQ)XUUH 0DQJHWDNNnWDLOOVRPNM IWORGGnnWGnNNVRPJDRVVJHYLQVWD 7857,/c5('(6(0%(5 6WDUWIUD6M nvhqno6n\vvnu3nphoglqjwlo$uqh6yhunpr 5HLVHODXSHQ -XOHPHVVHSncVQHVVHW / UGDJGHVHPEHUNO² 6 QGDJGHVHPEHUNO² 0DQJHXWVWLOOHUHPHGILQHNYDOLWHWVSURGXNWHU.DIIHRJNDNHULWULYHOLJHRPJLYHOVHU *UDXWRJJO JJLODYRSnWXQHW -XOHYHUNVWHGIRUEDUQD 0LQLNRQVHUWHU 9HONRPPHQWLOWULYHOLJDGYHQWVKHOJ 1RUJHVI{U+XQGVHWKP OOHVW WWHULGUHWWHQ 9ROOH\EDOOJUXSSDKDULQQJnWWDYWDOHPHG1RUJHVI{U+XQGVHWKP OOH 9ROOH\EDOOJUXSSDVHOJHUVROVLNNHIU RJVNMHOOVDQG NJ6ROVLNNHIU.U NJ6NMHOOVDQG.U,XNHWRUVGDJEHV NHUYLLQQE\JJHUQH6nWDLPRWRVVRJVW WW 9ROOH\EDOOJUXSSD Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

8 *$00(/323 3c 62/+$8* NO 0HQ\2VWPWLOEHK U 0XVLNNDY)5(21 3nPHOGLQJSn6HQWUXP$XWRLQQHQNO 8WORGQLQJ 9(/.200(1 ÃÃ/HGHUHÃ7ULQHÃRJÃ5DJQDUÃÃ ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

9 75$032/,1(7,/6$/*6 3HQWEUXNWFDnU 3ULVNU +HQYHOOHU 3267.$66(0$/,1* -HJGHNRUHUHUSRVWNDVVHUHWWHU QVNH 3ULVNUXDQVHWWPRWLY +HQY%HQWH% QnL6PLVWXDSn%U UV 7OI WESTRON Tel Vilt og fiskehelg på Langvassheimen. Eides befolkning inviteres til vilt og fiskehelg. Vi inviterer folk i alle aldre til Fuglejaktdemonstrasjon Harejaktdemonstrasjon Legging av rakfisk demo. Grævfisk demo. Røyking av kjøtt og fisk Graving av elgkjøtt demo. Elgmule (delikatesse) Smaksprøver i alle varianter. NB! SETT AV 27. NOV. FRA KL: OG BLI MED Arrangør: Bygdabråk med forskjellige samarbeidspartnere. ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ$'6/ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ+DUGXLNNHEHVWLOWHQGD" -HJWDULPRWEHVWLOOLQJEnGHIRUSULYDWRJEHGULIW)RUHO SLJIRU 1DPGDOVHLGVHQWUDO 9LOHYHUHURJVnQHWWYHUNVSURGXNWHUURXWHUIRUWUnGO VHRJ NDEOHGHQHWWYHUN %UHGEnQGVKLOVHQIUD%UDYLGD 5DJQDU:HVWHUKXVDUESULY

10 VINTER`N ER PÅ VEI DET ER VINTERDEKKENE OGSÅ! " Dekktyper som Michelin, Uni Royal m.fl. Vi selger kjettinger og har utstyr for pigging av: Personbil-, traktor- og lastebildekk m m. Omlegging/ballansering av alle dekkdimensjoner utføres. Alle typer slanger på lager - vi reparerer også dekk/slanger. DEKK TIL TRAKTOR/STORE KJØRETØYER SELGES - BE OM PRIS! VI TAR REPARASJONER/SERVICE PÅ: Bil, båt, traktor, gressklippere, motorsager m m. Oljeskift til gunstige priser. BILPLEIE: Innvendig/utvendig vask og rens, varmpolering tectylbehandling. VI HAR PÅ LAGER: Alle typer filter til bil og traktor, olje og smøreprodukter. Stort utvalg i skruer, ekspansjoner og gjengestål. NYHET! Øverbygda maskinlag har, i samarbeid med oss, kjøpt inn hydraulikkpresse - for pressing av koplinger, for hydraulikk og høytrykksslanger. VERKTØYPRESSE innkjøpt hydraulisk 50 T for retting av akslinger m m LANDBRUKSVERKSTED PÅ HJUL Servicebil m/verktøy klar for oppdrag! Ronny Nilsen tar jobben! KJEMPETILBUD!! HANKOOK FRITIDSBATTERI 105 AMP, KR 699,- Vi selger alle typer batterier til 30 40% lavere pris enn våre konkurrenter! Eks: 60 AMP fra kr 390,- 62 AMP fra kr 550,- 88 AMP fra kr 795,- Starter salg av mopeder, scootere og 4-hjulinger! STATOIL PROPANGASS - TIL SVÆRT GUNSTIGE PRISER! Hytte og fritidsutstyr skaffes på bestilling - be om katalog! LAGERSJEFENS TILBUD : 10 brukte/overhalte gressklippere selges! Ulike typer og priser. Sommerdekk - restlager til knallpris!! OPPKJØPT FRA FOSDALEN BERGVERK: skruer i alle dimensjoner, sveiseelektroder og luftkoblinger - STORT PARTI! STEREOANLEGG? KOM INNOM FOR EN LYDPRØVE! NYHET MED KRUTT I! Denne jula får du kjøpe raketter og fyrverkeri hos oss! KORSEN BIL & BÅTPLEIE Tlf eller VELKOMMEN INNOM - FLEXI ÅPNINGSTID - DØGNVAKT!

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer HAGLEBUPOST Nr. 251 Dato: 24.juni 2015 Temp: 12 grader Været: Litt sol, litt regn Snødybde: NÅ MÅ DET VÆRE EN PAUSE HER Skiløyper: NEI ÅPNINGSTIDER JULI Hver dag fra kl. 10.00 til kl. 22.00 Middagsretter

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 02.11. KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 Billettsalg på Sentrum Auto. 03.11.: KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 M/FEST CONFUSION

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002 1.11. PUB! Kuvelter-laget med Petter, Espen og Trond spiller i Samfunnshuset. Årets damekveld på Åsnesset. Mat og vin, klær og glass-smykker. Inngang kr 100,-

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

12-2007. i fra Storfjord kommune. Storfjord kommune har fått nye telefonnummer

12-2007. i fra Storfjord kommune. Storfjord kommune har fått nye telefonnummer FULLDISTRIBUSJON 12-2007 i fra Storfjord kommune Storfjord kommune har fått nye telefonnummer Jeg ønsker alle i Storfjord en riktig god og fredfull jul og et framgangsrikt og godt nytt år! Hovednummer

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2001 03.02.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET 06.02.: NAMDALSEID SENTERPARTI ÅRSMØTE PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 19.30 09.02.: PUB I SAMFUNNSHUSET. MUSIKK FRA CD-SPILLER. ÅPENT

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ponnilandsleiren 2013 Bergen Travpark 21-23 Juni

Ponnilandsleiren 2013 Bergen Travpark 21-23 Juni Ponnilandsleiren 2013 Bergen Travpark 21-23 Juni KJØRING MONTE REKRUTTLØP g PONNILANDSLEIR 2013 Bergen travpark, Vestenfjeldske Travforbund og ponnigruppen inviterer til Ponnilandsleir 21. 23. juni 2013.

Detaljer

Barnekretsturnstevne 2015

Barnekretsturnstevne 2015 Stiklestad IL Turn Side 1:12 HJERTLIG VELKOMMEN TIL BARNEKRETSTURNSTEVNE 2015! JIPPPIIIIIII Da er det tid for barnekretsturnstevne igjen. Vårens mest spennende helg fylt med masse turning, aktiviteter

Detaljer

Vennatunet. Telefon Hjemmetjenesten telefon

Vennatunet. Telefon Hjemmetjenesten telefon Vennatunet Telefon 913 37 230 Hjemmetjenesten telefon 72 86 73 62 Program Høsten 2017 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Mandag 04.09 Forhåndsstemming til Stortingsvalget 2017 Dagtilbud Lunsj kr 40,-

Detaljer

Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø under Varanger Arctic Kite Enduro 24.-28. mars 2015?

Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø under Varanger Arctic Kite Enduro 24.-28. mars 2015? Hva skjer i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø under Varanger Arctic Kite Enduro 24.-28. mars 2015? Program VAKE i Berlevåg 21.-24. mars Berlevåg er vertskap for VAKE-starten og her kommer

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM SVINNDALUKA 2004 PROGRAM LØRDAG 11. SEPTEMBER Kl. 8.00-18.00 Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. Kl.14.00 - Ut på tur med smilet på lur : FAMILIETUR til Svinndal 4H`s leirsted v/svinndal Varde.

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter:

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Program for Snartemo Aktivitetssenter Våren 2011 Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Eks. på hva som blir laget på aktivitetssenteret: Snartemo Aktivitetssenter Telefon: 38 34 87 80 Vi har åpent alle

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

RØMSJINGEN Januar 2017

RØMSJINGEN Januar 2017 RØMSJINGEN Januar 2017 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - skogens ro gir liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag og torsdag kl. 12.00-18.00 Fysioterapien 97 51 92 26 Alle hverdager kl.

Detaljer

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter JULEGRANTENNING Våk. Lørdag 27. november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkenbygden. Søndag den 28. november. Eget program. Våler kommune Vi ønsker stor kreativitet og mangfold på julegrantenningen på

Detaljer

Informasjon til innbyggere i Hurdal

Informasjon til innbyggere i Hurdal Informasjon til innbyggere i Hurdal Desember 2017 Innleveringsfrist til neste utgave: 10. desember Utgiver: Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Telefon: 66 10 66 10 Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA DESEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA DESEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA DESEMBER 2003 29.11. 30.11. Storfest med Sie Gubba AVLYST! LØRDAGSKAFÈ på Coop Namdalseid m/salg av Ullmax-klær. Arr. Volleyballgruppa JULEMESSE! Skolekorpsets tradisjonelle

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Desember 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Desember 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Desember 2004 02.12. Hageselskapet Namdalseid arrangerer ADVENTSAKTIVITET på Solhaug grendehus kl 19.00. Tema: Binding av dørkranser og tørrdekorasjoner. Instruktør: Elsa

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 12.07.: HUSK: TRIMGRUPPA ARRANGERER KVELDSTUR TIL SØR-FURUDALSSETEREN Oppmøte kl. 19.00 ved vegen mellom Vollavatn og Furudalsvatn. Ta med niste. Kaffe serveres.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN

TORSDAGSPOSTEN Kalender oktober-november Mandag 30.10. Styremøte Tirsdag 31.10. Månedsfest kl.11:25 Foresatte er velkomne Torsdag 02.11. Samarbeidsmøte kollegiet, klassekontakter og FAU + julemarkedsrep. kl.18:30-19:30

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

Vinterferien i Eidsvoll

Vinterferien i Eidsvoll Vinterferien i Eidsvoll Tilbudene til barn og unge i skolenes vinterferie Biljard Konkurranser Playstation Fotballspill Mekkeverksted Svømming Bordtennis Husflid Filmverksted Air hockey Skattejakt Tur

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

NYOPPUSSA LOKALER Selskap, bryllup, kurs Ta kontakt med oss.

NYOPPUSSA LOKALER Selskap, bryllup, kurs Ta kontakt med oss. HAGLEBUPOST Nr. 250 Dato: 02.juni 2015 Temp: 0 gr Været: Det snør!!!!!!! Snødybde: Snøen legger seg ikke. MEN DET SNØR Skiløyper: Heldigvis ikke nok til det da.. ÅPNINGSTIDER JUNI Mandag kl. 11.00 til

Detaljer

LANGVASSHEIMEN MARS

LANGVASSHEIMEN MARS Til foreldre/foresatte med elever i 8.klasse ved Namdalseid skole, 9.klasse ved Statland skole. ORIENTERING OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ LANGVASSHEIMEN VINTEREN 2010. For elevene i 8.klasse på Namdalseid,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Oktober 2 Sang, musikk og høytlesing v/ Dorthe Høyme Fredags trim v/ Rønnaug Trøen

Detaljer

Min konfirmasjonstid!

Min konfirmasjonstid! Min konfirmasjonstid! Bli kjent-tur! Torsdag 4. september kl. 15-17 Alle konfirmantene møtes i Saksvikskorsen kl. 15.00 etter skolen denne torsdagen som en felles start på konfirmantåret. Sammen skal vi

Detaljer

Puben Skjenkestugu er åpen hver dag fra kl. 14.00 til kl. 02.00.

Puben Skjenkestugu er åpen hver dag fra kl. 14.00 til kl. 02.00. HAGLEBUPOST Nr. 246 Dato: 24.mars 2015 Temp: -2 grader Været: Sol og helt nydelig vær Snødybde: ca.80 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. PROGRAM FOR

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram JUNI 2016. Uke 22. fra onsdag 1. til fredag 3.juni

Kultur- og aktivitetsprogram JUNI 2016. Uke 22. fra onsdag 1. til fredag 3.juni Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter JUNI 2016 Uke 22. fra onsdag 1. til fredag 3.juni Onsdag 1. Torsdag 2. Lesestund med leseombud Lis Weber kl.11. til 11.45 i «peisestua»

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer