NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November PUB! Kuvelter-laget med Petter, Espen og Trond spiller i Samfunnshuset. Årets damekveld på Åsnesset. Mat og vin, klær og glass-smykker. Inngang kr 100, Basar på Solberg bedehus på Tøtdal kl Arr. Misjonssambandet KINO Se plakater! Namdalseid Sanitetsforening har fellesmøte på Dagsenteret kl VELKOMMEN! Styret Danseforeninga : Holmsve spiller til dans i Samfunnshuset! BAR Namdalseid I.L. 100 år. Jubileumsfest kl i Samfunnshuset. Kuvertpris kr 175,- Billetter på Sentrum Auto Namdalseid pensjonistlag har møte i senteret i Samfunnshuset kl En representant fra Sparebank1 kommer og orienterer om banktjenester. Ring for skyss Temamøte: Informasjon om fosterheimsarbeid. Ulike tiltak og samarbeid, hva trenger fosterbarna, hvilke krav stilles til fosterforeldre m.m. Foredragsholder er Bjørn Skei fra Fylkesbarnevernkontoret. Solhaug grendehus kl Kaffesalg. Namdalseid bygdekvinnelag GODT VAKSIN i Samfunnshuset. Mixdur spiller til dans Julemesse på Åsnesset. Salgsutstilling av damask og glass ++ Servering og aktiviteter Årsmøte i Namdalseid Bygdekvinnelag på Åsnesset kl Servering + en hyggelig overraskelse til alle medlemmer Julemesse i alderspensjonatet på Statland kl Salg av trevarer, strikking, julebakst og mye mer. Kaffe og pepperkaker serveres. Saniteten. Trekning av førjulslotteriet til Mental Helse. Aktiviteter på dagsenteret i september: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: MANDAGER SMÅTJONING, KAFFE TIRSDAGER FELLES FROKOST TRIM ONSDAGER BINGO KR 20, KVELDSMAT KR 20,- 25,- Fredag kl 19.00: Sangkoret arrangerer hyggekveld med god mat og drikke + underholdning. Onsdag kl 18.00: Kunnskapstevling og kaffeservering minus kveldsmat. Torsdag 21. og : kommer det ungdommer fra Namdalseid skole og baker julebakst til oss. Lørdag kl 11.00: Julesalg på dagsenteret. Handarbeider av ulike slag. Fra kl blir det anledning til å kjøpe rømmegrøt og kaffe. DAGSENTERET ER UBEMANNET MANDAG OG TIRSDAG MANDAG BLIR DET ALIKEVEL TRIM OG KAFFE! FORLIKSRÅDETS MØTE I NOVEMBER FLYTTES FRA DEN 4. TIL ********************************************************************************* Frist for innlevering av stoff til desember-nummeret: 15. november.

2 KOMMUNEN INFORMERER: NAMDALSEID KOMMUNES KULTURPRIS FOR Tradisjonen tro inviteres også i år enkeltpersoner og/eller kulturorganisasjoner til å sende inn forlag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris. Namdalseid kommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Namdalseid. Med prisen følger et beløp på kr og et innrammet bilde, malt av Carol C. Haaker. Kulturprisen kan deles ut til en person eller en organisasjon. Med forslag til kandidat skal det følge en begrunnelse fra forslagsstiller, samt en beskrivelse av kandidatens virke for fremme av kulturlivet i Namdalseid. Frist for å nominere priskandidater for 2002 er 21.desember 2001, og sendes Namdalseid kommune, kulturkontoret Hilsen Morten Walseth Gjul Steinkjer Likningskontor Steinkjer likningskontor har inngått samarbeidsavtale med Namdalseid kommune. Ved å henvende deg til Namdalseid kommune, Servicekontoret på tlf , kan du nå melde flytting innenlands bestille og levere skjema for endring av skattekort bestille ligningsattester og attester fra folkeregisteret laste ned skjema få veiledning i bruk av elektroniske tjenester på Ligningssjefen Årbok for Namdalen Årbok for Namdalen vil bli utgitt i løpet av mars/april Årbokredaksjonen har som mål å presentere lokalhistorie fra hele Namdalen, og å gjøre den tilgjengelig for et større publikum enn det de fleste lokale historielag har muligheter for. Redaksjonen ønsker at årboka skal reflektere distriktets mangfold. Innholdet blir derfor en blanding av nyskrevne artikler og artikler som har vært utgitt tidligere i aviser, lokale meldingsblad og lignende. Slektshistorie taes bare med i et begrenset omfang og da i tilfeller der det vurderes å ha en allmenn interesse. Illustrasjoner kan være både fotografier og tegninger, men av kostnadsgrunner begrenses mengden av fargebilder. Redaksjonen foretrekker å få stoffet på datadiskett eller cd-rom, men det er ikke problem å ta imot både hånd- og maskinskrevne manuskripter. Etter bruk returnes selvsagt manuskripter og bilder. Tidsfrister: For å kunne holde alle frister må redaksjonen ha stoff til kommende utgave av årboka innen 1. desember 2002, eller gjerne så fort som mulig. Stoff sendes til: Årbokredaksjonen v/bertel Grong Almannmoen 7870 Grong Hvis det er noen spørsmål eller et eller annet jeg kan hjelpe til med ang. årboka så ikke nøl med å ring eller stikk innom kulturkontoret. mvh Morten Walseth Gjul

3 Søknad om ordinære spillemidler 2003 Minner om ny søknadsrunde for spillemidler til nye anlegg, rehabilitering av eksisterende bygg/anlegg og friluftsliv. Det kan søkes om midler til anlegg i følgende kategorier: Nærmiljøanlegg Anlegg for idrett og friluftsliv Tilrettelegging for funksjonshemmede i idrett og kulturbygg Søknadsskjema, søkerhefte og søkerhjelp fås på kulturkontoret, telf Lokal søkefrist er Kultursjefen Hei innbyggere i Namdalseid kommune Her kommer noen ord fra den nye biblioteksjefen som har overtatt etter Audhild. En del av dere har jeg allerede hilst på flere håper jeg å treffe etter hvert. Det er sikkert noen som lurer på hvem denne nye biblioteksjefen er, og jeg skal derfor fortelle litt om meg selv, hvor jeg kommer fra og litt om min bakgrunn. Som dere fort vil merke, snakker jeg ikke trøndersk. Jeg er født og oppvokst i Tromsø, og er nordlending i hjertet til tross for at jeg nå har bodd 25 år i Trøndelag nærmere bestemt Skogn. Hit flyttet vi i 1977 da mannen min, som forresten har røtter fra Inderøy, begynte som lærer på Skogn Folkehøgskole og jeg som forsikringsrådgiver i Storebrand på Levanger hvor jeg arbeidet i 16 år. Min yrkeskarriere startet etter gymnas og sekretærutdannelse, og en av de første sekretærjobbene mine var for det amerikanske flyvåpen i Tyskland. Etter dette var jeg ett år i USA for å perfeksjonere engelsken min og tilfredsstille utferdstrangen. Tilbake i Tromsø jobbet jeg i mange år for Tromsø satellitt og telemetristasjon som administrasjonssekretær, så ble det giftemål og barn en fin gutt som akkurat nå har gitt oss vårt første barnebarn. I flere år jobbet jeg også for Kommunedata Nord-Norge før vi flyttet til Trøndelag. For 20 år siden fikk vi drømmen vår oppfylt et lite småbruk på Skogn hvor vi fikk anledning til å dyrke økologiske grønnsaker til eget bruk og plukke bær, epler og plommer fra egen hage. I tillegg til bakgrunn som forsikringsrådgiver og sekretær, har jeg vært interessert i og jobbet med alternative behandlingsformer i mange år. Jeg har vært med på å starte flere alternative behandlingssenter i Trøndelag, bl.a. Verdal alternative behandlingssenter samt et alternativt kultursenter i Levanger Veksthuset som 9 personer drev på idealistisk basis i 3 år ved siden av full jobb. Da jeg var 53 år begynte jeg og ei venninne å studere ved universitetet i Trondheim til å begynne med bare for moro skyld, og for å trimme hjernen, som vi sa, men etter hvert gikk det sport i det. Etter å ha gjort unna Forberende, studerte jeg sosialantropologi og psykologi da noen tipset meg om den nye bibliotekutdannelsen i Tromsø. Veien tilbake til min fødeby var derfor ikke lang, og i sommer var jeg ferdig utdannet bibliotekar i en alder av 57 år. Jeg håper på fin kontakt med dere som allerede bruker biblioteket, men ønsker også at de som av forskjellige grunner ikke bruker det, stikker innom for å hilse på. Hvis noen har ønsker om litteratur, forfatterbesøk eller andre tilstelninger på biblioteket, tar jeg gjerne imot tips. Om vi ikke har den boken du ønsker deg på biblioteket vårt, kan den som oftest skaffes fra Fylkesbiblioteket eller andre bibliotek. Jeg vil også minne om de nye åpningstidene som sto i forrige Melkrampe, og legge merke til at vi om onsdagene har kveldsåpent ( fra kl til 19.00), slik at de som er på skole eller jobb, også kan få brukt biblioteket. Likeså håper jeg at barnefamilier sammen kan ta seg en tur hit. Mitt motto er: Det er aldri for sent. Jeg er ellers opptatt av menneskelig vekst og utvikling. En av mine gode egenskaper sies å være evnen til å inspirere. Håper vi kan inspirere hverandre... Hilsen Mari-Ann Refsaas

4 Bygdekompasset Hjelper deg å finne DIN veg! Mange bønder og andre bedriftsledere i distriktene sitter på større verdier enn de faktisk er klar over. Noen ganger kan det være nyttig med innspill utenfra for å bli bevisst hvilke muligheter som finnes. For nærmere informasjon, ring / eller besøk oss på Åpent informasjonsmøte om Bygdekompasset og nye selskapsformer i landbruket på Sjøåsen Hotell, 11. november kl Innledere : Morten Overrein Råde, Bondelaget, Harald Lein og Ola Landsem fra Sparebank1. Arrangør er prosjektledelsen for bygdekompasset, Namdalseid landbruksforum og Sparebank1 Midt-Norge. Banken spanderer servering! INFORMASJON OM BU-MIDLENE 2003 Dere som vurderer å søke om bygdeutviklingsmidler innen tradisjonelt jord- og hagebruk i 2003 bes ta kontakt med landbruksveileder jordbruk (Dette gjelder også ordningen etableringstilskudd ved generasjonsskifte). Dette for å få veiledning om ordningen og for å komme i gang med en eventuell søknad. I 2003 vil sannsynligvis først til mølla -prinsippet gjelde fra Statens nærings- og distriksutviklingsfond (SND) sin side. Det betyr at jo flere og jo tidligere på året Namdalseid kommune sender inn søknadene, jo større vil også sjansen være for å få igjennom søknadene. Når det gjelder søknader på tilleggsnæring, er det ingen frist på disse. Men også her blir det tildelt en årlig pott fra staten til SND, slik at sjansen for å få gjennom søknadene minker sent på året. TAKK FOR MEG! Til slutt vil jeg bare si takk for meg til alle gårdbrukere jeg har hatt med å gjøre i Namdalseid kommune. Jeg går ut i svangerskapspermisjon den 15.november, men vil bli overlappet av den nye landbruksveilederen på jordbruk. Hvem det blir får dere vite i neste nummer av Melkrampa! Ønsker dere alle lykke til videre MOTORFERDSEL I UTMARK Ervervsmessig kjøring For å redusere kjøring og for å kunne gi et tilbud til de som har behov for å få utført nyttekjøring, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring. Ordningen forenkler dessuten saksbehandling og kontroll. Det vil ofte være hensiktsmessig å overlate den type kjøring til fastboende som kan gjøre dette i ervervsøyemed, for eksempel folk som av andre grunner har snøscooter i næring. Bestemmelsene i motorferdselloven nevner hva slags type transport som kan være aktuelt: Transport mellom bilveg og hytte Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport av funksjonshemmede Transport av ved Transport etter dispensasjon iht. forskriftens 6 I statsalmenningene Risli, Sandvassli og Furudalen er det for tiden ingen som innehar dis pensasjon for ervervsmessig kjøring. Ut fra søknadsmassen i området er det behov for slik kjøring og kommunen ønsker nå å medvirke til å få opprettholdt ordningen. Interessert? For nærmere informasjon, ta kontakt med Landbruk og Miljø v/tove Fossland

5 Dispensasjon til motorferdsel i utmark 2002/2003 For søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med Transport av funksjonshemmede Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytter (> 2,5 km) Transport av ved settes søknadsfrist for sesongen 2002/2003 til 1. desember NB! Merk fristen! Søknadsskjema og kart fås ved henvendelse Servicekontoret. VI PRØVER IGJEN I disse tider er det mange gårdbrukere som skal ta jordprøver og Men det er fortsatt slik at vi mangler noen av disse ventetid på de vi har. Vi ber om at alle som har lånt prøvebor hos oss tidligere kikker kanskje har du glemt å levere inn sist du lånte. Det kan skje oss Evt. funn kan leveres på Servicekontoret. bor lånes ut fra kommunen. borene og det blir unødvendig lang litt ekstra rundt hjemme hos seg selv, alle. KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl 10.45) HELSESØSTER treffes på helsestasjonen tirsdag, torsdag og fredag mellom kl 8.30 og FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK sykepleier og hjelpepleier treffes mandag torsdag i kommunens ordinære åpningstid. TANNLEGEN (tlf ) har kontortid mandag, tirsdag og onsdag BIBLIOTEKET - ÅPNINGSTIDER I NOVEMBER: Mandag kl Onsdag kl Tirsdag kl Torsdag kl NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR (tlf ) Vi minner igjen om at likningskontoret har flyttet til Steinkjer og adressen er: Namdalseid Likningskontor NB! Se egen info fra Steinkjer Statens Hus Ligningskontor på side 2.! 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET har åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl DEN NORSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset (treffes mandag, tirsdag og torsdag ) Kirkestua/Halle Anzjøn FOTTERAPEUTEN : Etter lang tids sykmelding, begynner jeg i deltidsstilling fra Gamle og nye klienter ønskes velkommen! Telefonbestilling : / Liv!

6 UNGDOM HJELPER UNGDOM! Nåva ungdomsklubb ønsker å hjelpe barn og ungdom i Estland. Vi håper derfor å få hjelp fra Eidbyggin! Vi har planer om å sende vinterklær til et barne- og ungdomssenter, Mercy Center, som ligger i Narva, grensebyen til Russland. Vår ungdomsarbeider, Ine Merethe, har vært og besøkt denne klubben. Hun vet at behovet for vinterklær er stort blant barn og ungdom, som i stor grad lever på gata. Er du interessert i å hjelpe?? Kom og lever brukte, rene og hele vinterklær til Nåva ungdomsklubb fredag 15. november, onsdag 20. november og fredag 22. november fra kl ! Vi arrangerer også lørdagskafè 23. november, som er siste frist for å levere klær. Vi trenger klær i str. 8 år og oppover. Vi har vært så heldige å få økonomisk hjelp fra kulturkontoret, sosialkontoret, Coop Marked og Sparebank 1, for sending av våre gaver til Narva. En stor takk til dere alle! HÅPER PÅ STOR RESPONS FRA DERE! Hilsen klubbarbeider og styret i Nåva Ungdomsklubb Litt om tilbudene fra kafèen i Samfunnshuset : - har du lyst på en nystekt vaffel? Hvis du tar en tur på kafèen på onsdager mellom kl og kan du steke din egen vaffel. - hver torsdag har vi lunch-bord fra kl hver fredag har vi fredagskake og kaffe m/påfyll for kr 30,- CATERING Skal du ha selskap hjemme, men har liten tid da kommer vi! Kontakt gjerne oss på Samfunnshuset for å spørre om levering og pris. De ringer - vi bringer! JULEBORD Sommeren er over og det går mot jul igjen. I den forbindelse vil vi minne om bestilling av julebord. Ring oss for å avtale pris på lokaler og mat! KAKER KAN OGSÅ BESTILLES HOS OSS : Bløtkaker - Verdens beste - Gulkake Sjokoladekake - Lukket valnøtt og skuff-kake Hilsen oss på Samfunnshuset! ONSDAGSKLUBBEN førjulsvinteren 2002: Onsdag Onsdag kl julebord i Ungdoms - og Onsdag eldresenteret. VELKOMMEN! Onsdag Onsdag BUSSTUR TIL JERPEN/ÅRE. Torsdag 21. november. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,- Påmelding til Arne Sverkmo tlf Turen åpen for alle! Reiselaupen. ELDRES JULEBORD 2002 arrangeres fredag 6. desember kl Mer informasjon senere.

7 MENTAL HELSE INFORMERER : Tusen hjertelig takk for støtten vi fikk på Verdensdagen for psykisk helse! En spesiell takk til S-laget som lot oss sitte der hele dagen. En takk også til dere som kjøpte lodd. Trekninga er foregått og gevinstene utlevert. Vi skal ha et førjulslotteri med masse flotte gevinster, og håper at akkurat DU kan støtte oss igjen. Vil du bli medlem i lokallaget vårt, er du hjertelig velkommen. Medlemsskapet koster 220,- pr. år og vi har turer, middag og forskjellige aktiviteter som du kan være med på som medlem. Kontakt meg gjerne! Mariann Gladsø, tlf Årsmøte i småbrukarlaget! Torsdag den kl hos Gudny O. Sverkmo på Bonhaug. Vi skal gå ig jennom et aktivt år som snart er forbi. Planlegge kommende år. Lars Østring har vært på årsmøte og refererer derfra - håper på positive signaler! Lodder ut en overraskelse eller to. Namdalseid Bonde- og småbrukerlag HÅNDBALLKAMPER I BEITSTADHALLEN kl 1200 J17 Namdalseid - Klompen/Overhalla kl 1855 J13 Namdalseid - Inderøy kl 1200 J17 Namdalseid - Selbu kl 1945 J17 Namdalseid - Remyra BALLMIX Minner om ballmix for gutter/jenter i 5. og 6. klasse i gymsalen TIRSDAGER KL ARTIHÅNDBALL Noen har funnet frem håndballskoene, men det er plass til flere. Start fra Sentrum Auto kl 1900 MANDAG EVENTUELT TORSDAG KL NIL håndballgruppa Jeg har nå egg til salgs igjen! Tore Sæther tlf eller LEDIG DAGMAMMA/ARBEIDSHJELP! Trenger du dagmamma? Jeg kan bl.a. tilby kjempefine lekemuligheter, mange dyr, flotte utemuligheter Og mye, mye mer! Eller er det noen som trenger meg til annet arbeid - alt av interesse. Ring meg for en prat! May Britt Bolli tlf REVY Vi vil bære bu dokk på at 4. juledag bli det revy på Eidet! Musikk av Bakkan s. Revygjengen Møteuke 29. oktober til 3. november i Namdalseid. Øyvind Ratt taler og synger. Tirsdag hos John Volden. Onsdag hos Marianne og Jan Ove Heggdal, Selnes Torsdag hos Sofie og Ragnar Trefjord Fredag hos Åse og Torbjørn Altin Disse møtene kl Lørdag aldersheimen kl Søndag hos Solveig og Oddvar Opdahl kl Sang og musikk på alle møtene - Du er hjertelig velkommen! Namdalseid misjonsforening

8 GAMMELPOP PÅ SOLHAUG GRENDEHUS 15. NOVEMBER KL MUSIKK : JUKEBOX SERVERING! Påmelding til Sentrum Auto innen 8. november. Arr: Solhaug Grendehus NÅR HENTER VI DITT AVFALL? Matavfall og bleier, Restavfall og papir. - dette er overskriften på avisen som MNA sendte ut til alle brukere i bl.a. Namdalseid. Da vi har forstått at dette har gått mange hus forbi vil vi minne om de mest aktuelle endringene: Matavfall og bleier hentes hver onsdag. Restavfall og papir hentes hver tredje uke slik : - fra Sætervika til Jøssund-krysset og bort til Tøttdal-krysset tirsdag i ukene Bjørsvika, Sundet, Osen sentrum, Fosslia onsdag i ukene Almlia, Namdalseid sentrum til Sjøåsen torsdag i ukene Sitter, Statland, Tøttdal, Sjøåsen til Gryta fredag i ukene TRIMMEN HOLDER ÅPENT I VINTER SOM TIDLIGERE Trimmen har vært drevet som et aksjeselskap, dette er nå oppløst, på grunn av sviktende inntekt. Vi har nå fått en ny avtale med samfunnshuset om redusert husleie, for å se om interessen i bygda er til stede for videre drift. Trimmen blir fortsatt drevet på dugnadsbasis, og vi vil fortsette med de samme åpningstidene som tidligere. Mandag 18-21, onsdag 18-21, og fredag Det vil bli organisert sirkeltrening mandag og onsdag kl.20. Sola er fortsatt i drift, og er tilgjengelig i åpningstidene. Nøkkel kan også lånes på kafeen på samfunnshuset. Priser: 1 trening: 40,- 10 klipp: 350,-(under 16 år: 250,-) 20 klipp: 600,- ½ år : 1000,- ER DU INTERESSERT I AT TRIMMEN SKAL BESTÅ, HÅPER VI AT DU BENYTTER DEG AV TRIMTILBUDET. H. Berg s Minigraver Beitstad Tlf , Mob Tar på meg ulike gravejobber - drenering ved hus - planering i hage - bygging av forskansningsmur - hull til pilarer for altaner - kabel-grøfting Ring for avtale!

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 01.11. SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl 11.00. Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover. 03.11. EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer HAGLEBUPOST Nr. 251 Dato: 24.juni 2015 Temp: 12 grader Været: Litt sol, litt regn Snødybde: NÅ MÅ DET VÆRE EN PAUSE HER Skiløyper: NEI ÅPNINGSTIDER JULI Hver dag fra kl. 10.00 til kl. 22.00 Middagsretter

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Oktober 2 Sang, musikk og høytlesing v/ Dorthe Høyme Fredags trim v/ Rønnaug Trøen

Detaljer

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter JULEGRANTENNING Våk. Lørdag 27. november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkenbygden. Søndag den 28. november. Eget program. Våler kommune Vi ønsker stor kreativitet og mangfold på julegrantenningen på

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 02.11. KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 Billettsalg på Sentrum Auto. 03.11.: KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 M/FEST CONFUSION

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune NY INNLEVERINGSFRIST Frist for innlevering av stoff til Hør Her,

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME September 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Kjære leser Vi jobber for at det skal bli flere som finner veien til våre treffpunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 12.07.: HUSK: TRIMGRUPPA ARRANGERER KVELDSTUR TIL SØR-FURUDALSSETEREN Oppmøte kl. 19.00 ved vegen mellom Vollavatn og Furudalsvatn. Ta med niste. Kaffe serveres.

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER HAGLEBUPOST Nr. 268 Dato: 04.11.2016 Temp: -4 grader og overskyet Snødybde: Ca 5-10 cm Skispor: Se skisporet.no ÅPNINGSTIDER NOVEMBER Man - Tors fra kl. 11.00 til kl. 18.00 Fre og lør fra kl. 11.00 til

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Vårprogram 2015. Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Vårprogram 2015. Rossvollheimen helse- og omsorgssenter Vårprogram 2015 Rossvollheimen helse- og omsorgssenter JANUAR DAG DATO HVA SKJER I JANUAR KL HVOR Man 12/1 Bjørn Morten spiller orgel til allsang Trening m/ turnusfysioterapeut Tirs 13/1 Gågruppe med Venneforeninga

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2000 01.10.: ÅPNING AV VANDREUTSTILLING SKRIK 2000 I SELJA I SAMFUNNSHUSET KL. 16.00 Namdalseid kunstforening. 06.10.: PUB-KVELD I SAMFUNNSHUSET Gratis inngang. Musikk

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYOPPUSSA LOKALER Selskap, bryllup, kurs Ta kontakt med oss.

NYOPPUSSA LOKALER Selskap, bryllup, kurs Ta kontakt med oss. HAGLEBUPOST Nr. 250 Dato: 02.juni 2015 Temp: 0 gr Været: Det snør!!!!!!! Snødybde: Snøen legger seg ikke. MEN DET SNØR Skiløyper: Heldigvis ikke nok til det da.. ÅPNINGSTIDER JUNI Mandag kl. 11.00 til

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014.

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. (foto: Nordlandsmuseet) Generell informasjon Alle løp går på vakre Kjerringøy, som ligger 43 km

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2011 Flaskeinnsamling 10. klasse v/skibotn skole har flaskeinnsamling i Skibotn i uka etter påske. (uke 17). Pengene går til skoletur. Håper dere tar vel imot oss. Hilsen 10.kl. Skibotn

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA DESEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA DESEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA DESEMBER 2002 30.11. SKOLEKORPSETS JULEMESSE i Samfunnshuset fra kl. 11.00 1.12. KINO (se plakater!) 6.12. SALGSMESSE I SAMFUNNSHUSET KL 10.00 14.00. Kom innom og få masse

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer