NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November PUB! Kuvelter-laget med Petter, Espen og Trond spiller i Samfunnshuset. Årets damekveld på Åsnesset. Mat og vin, klær og glass-smykker. Inngang kr 100, Basar på Solberg bedehus på Tøtdal kl Arr. Misjonssambandet KINO Se plakater! Namdalseid Sanitetsforening har fellesmøte på Dagsenteret kl VELKOMMEN! Styret Danseforeninga : Holmsve spiller til dans i Samfunnshuset! BAR Namdalseid I.L. 100 år. Jubileumsfest kl i Samfunnshuset. Kuvertpris kr 175,- Billetter på Sentrum Auto Namdalseid pensjonistlag har møte i senteret i Samfunnshuset kl En representant fra Sparebank1 kommer og orienterer om banktjenester. Ring for skyss Temamøte: Informasjon om fosterheimsarbeid. Ulike tiltak og samarbeid, hva trenger fosterbarna, hvilke krav stilles til fosterforeldre m.m. Foredragsholder er Bjørn Skei fra Fylkesbarnevernkontoret. Solhaug grendehus kl Kaffesalg. Namdalseid bygdekvinnelag GODT VAKSIN i Samfunnshuset. Mixdur spiller til dans Julemesse på Åsnesset. Salgsutstilling av damask og glass ++ Servering og aktiviteter Årsmøte i Namdalseid Bygdekvinnelag på Åsnesset kl Servering + en hyggelig overraskelse til alle medlemmer Julemesse i alderspensjonatet på Statland kl Salg av trevarer, strikking, julebakst og mye mer. Kaffe og pepperkaker serveres. Saniteten. Trekning av førjulslotteriet til Mental Helse. Aktiviteter på dagsenteret i september: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: MANDAGER SMÅTJONING, KAFFE TIRSDAGER FELLES FROKOST TRIM ONSDAGER BINGO KR 20, KVELDSMAT KR 20,- 25,- Fredag kl 19.00: Sangkoret arrangerer hyggekveld med god mat og drikke + underholdning. Onsdag kl 18.00: Kunnskapstevling og kaffeservering minus kveldsmat. Torsdag 21. og : kommer det ungdommer fra Namdalseid skole og baker julebakst til oss. Lørdag kl 11.00: Julesalg på dagsenteret. Handarbeider av ulike slag. Fra kl blir det anledning til å kjøpe rømmegrøt og kaffe. DAGSENTERET ER UBEMANNET MANDAG OG TIRSDAG MANDAG BLIR DET ALIKEVEL TRIM OG KAFFE! FORLIKSRÅDETS MØTE I NOVEMBER FLYTTES FRA DEN 4. TIL ********************************************************************************* Frist for innlevering av stoff til desember-nummeret: 15. november.

2 KOMMUNEN INFORMERER: NAMDALSEID KOMMUNES KULTURPRIS FOR Tradisjonen tro inviteres også i år enkeltpersoner og/eller kulturorganisasjoner til å sende inn forlag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris. Namdalseid kommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Namdalseid. Med prisen følger et beløp på kr og et innrammet bilde, malt av Carol C. Haaker. Kulturprisen kan deles ut til en person eller en organisasjon. Med forslag til kandidat skal det følge en begrunnelse fra forslagsstiller, samt en beskrivelse av kandidatens virke for fremme av kulturlivet i Namdalseid. Frist for å nominere priskandidater for 2002 er 21.desember 2001, og sendes Namdalseid kommune, kulturkontoret Hilsen Morten Walseth Gjul Steinkjer Likningskontor Steinkjer likningskontor har inngått samarbeidsavtale med Namdalseid kommune. Ved å henvende deg til Namdalseid kommune, Servicekontoret på tlf , kan du nå melde flytting innenlands bestille og levere skjema for endring av skattekort bestille ligningsattester og attester fra folkeregisteret laste ned skjema få veiledning i bruk av elektroniske tjenester på Ligningssjefen Årbok for Namdalen Årbok for Namdalen vil bli utgitt i løpet av mars/april Årbokredaksjonen har som mål å presentere lokalhistorie fra hele Namdalen, og å gjøre den tilgjengelig for et større publikum enn det de fleste lokale historielag har muligheter for. Redaksjonen ønsker at årboka skal reflektere distriktets mangfold. Innholdet blir derfor en blanding av nyskrevne artikler og artikler som har vært utgitt tidligere i aviser, lokale meldingsblad og lignende. Slektshistorie taes bare med i et begrenset omfang og da i tilfeller der det vurderes å ha en allmenn interesse. Illustrasjoner kan være både fotografier og tegninger, men av kostnadsgrunner begrenses mengden av fargebilder. Redaksjonen foretrekker å få stoffet på datadiskett eller cd-rom, men det er ikke problem å ta imot både hånd- og maskinskrevne manuskripter. Etter bruk returnes selvsagt manuskripter og bilder. Tidsfrister: For å kunne holde alle frister må redaksjonen ha stoff til kommende utgave av årboka innen 1. desember 2002, eller gjerne så fort som mulig. Stoff sendes til: Årbokredaksjonen v/bertel Grong Almannmoen 7870 Grong Hvis det er noen spørsmål eller et eller annet jeg kan hjelpe til med ang. årboka så ikke nøl med å ring eller stikk innom kulturkontoret. mvh Morten Walseth Gjul

3 Søknad om ordinære spillemidler 2003 Minner om ny søknadsrunde for spillemidler til nye anlegg, rehabilitering av eksisterende bygg/anlegg og friluftsliv. Det kan søkes om midler til anlegg i følgende kategorier: Nærmiljøanlegg Anlegg for idrett og friluftsliv Tilrettelegging for funksjonshemmede i idrett og kulturbygg Søknadsskjema, søkerhefte og søkerhjelp fås på kulturkontoret, telf Lokal søkefrist er Kultursjefen Hei innbyggere i Namdalseid kommune Her kommer noen ord fra den nye biblioteksjefen som har overtatt etter Audhild. En del av dere har jeg allerede hilst på flere håper jeg å treffe etter hvert. Det er sikkert noen som lurer på hvem denne nye biblioteksjefen er, og jeg skal derfor fortelle litt om meg selv, hvor jeg kommer fra og litt om min bakgrunn. Som dere fort vil merke, snakker jeg ikke trøndersk. Jeg er født og oppvokst i Tromsø, og er nordlending i hjertet til tross for at jeg nå har bodd 25 år i Trøndelag nærmere bestemt Skogn. Hit flyttet vi i 1977 da mannen min, som forresten har røtter fra Inderøy, begynte som lærer på Skogn Folkehøgskole og jeg som forsikringsrådgiver i Storebrand på Levanger hvor jeg arbeidet i 16 år. Min yrkeskarriere startet etter gymnas og sekretærutdannelse, og en av de første sekretærjobbene mine var for det amerikanske flyvåpen i Tyskland. Etter dette var jeg ett år i USA for å perfeksjonere engelsken min og tilfredsstille utferdstrangen. Tilbake i Tromsø jobbet jeg i mange år for Tromsø satellitt og telemetristasjon som administrasjonssekretær, så ble det giftemål og barn en fin gutt som akkurat nå har gitt oss vårt første barnebarn. I flere år jobbet jeg også for Kommunedata Nord-Norge før vi flyttet til Trøndelag. For 20 år siden fikk vi drømmen vår oppfylt et lite småbruk på Skogn hvor vi fikk anledning til å dyrke økologiske grønnsaker til eget bruk og plukke bær, epler og plommer fra egen hage. I tillegg til bakgrunn som forsikringsrådgiver og sekretær, har jeg vært interessert i og jobbet med alternative behandlingsformer i mange år. Jeg har vært med på å starte flere alternative behandlingssenter i Trøndelag, bl.a. Verdal alternative behandlingssenter samt et alternativt kultursenter i Levanger Veksthuset som 9 personer drev på idealistisk basis i 3 år ved siden av full jobb. Da jeg var 53 år begynte jeg og ei venninne å studere ved universitetet i Trondheim til å begynne med bare for moro skyld, og for å trimme hjernen, som vi sa, men etter hvert gikk det sport i det. Etter å ha gjort unna Forberende, studerte jeg sosialantropologi og psykologi da noen tipset meg om den nye bibliotekutdannelsen i Tromsø. Veien tilbake til min fødeby var derfor ikke lang, og i sommer var jeg ferdig utdannet bibliotekar i en alder av 57 år. Jeg håper på fin kontakt med dere som allerede bruker biblioteket, men ønsker også at de som av forskjellige grunner ikke bruker det, stikker innom for å hilse på. Hvis noen har ønsker om litteratur, forfatterbesøk eller andre tilstelninger på biblioteket, tar jeg gjerne imot tips. Om vi ikke har den boken du ønsker deg på biblioteket vårt, kan den som oftest skaffes fra Fylkesbiblioteket eller andre bibliotek. Jeg vil også minne om de nye åpningstidene som sto i forrige Melkrampe, og legge merke til at vi om onsdagene har kveldsåpent ( fra kl til 19.00), slik at de som er på skole eller jobb, også kan få brukt biblioteket. Likeså håper jeg at barnefamilier sammen kan ta seg en tur hit. Mitt motto er: Det er aldri for sent. Jeg er ellers opptatt av menneskelig vekst og utvikling. En av mine gode egenskaper sies å være evnen til å inspirere. Håper vi kan inspirere hverandre... Hilsen Mari-Ann Refsaas

4 Bygdekompasset Hjelper deg å finne DIN veg! Mange bønder og andre bedriftsledere i distriktene sitter på større verdier enn de faktisk er klar over. Noen ganger kan det være nyttig med innspill utenfra for å bli bevisst hvilke muligheter som finnes. For nærmere informasjon, ring / eller besøk oss på Åpent informasjonsmøte om Bygdekompasset og nye selskapsformer i landbruket på Sjøåsen Hotell, 11. november kl Innledere : Morten Overrein Råde, Bondelaget, Harald Lein og Ola Landsem fra Sparebank1. Arrangør er prosjektledelsen for bygdekompasset, Namdalseid landbruksforum og Sparebank1 Midt-Norge. Banken spanderer servering! INFORMASJON OM BU-MIDLENE 2003 Dere som vurderer å søke om bygdeutviklingsmidler innen tradisjonelt jord- og hagebruk i 2003 bes ta kontakt med landbruksveileder jordbruk (Dette gjelder også ordningen etableringstilskudd ved generasjonsskifte). Dette for å få veiledning om ordningen og for å komme i gang med en eventuell søknad. I 2003 vil sannsynligvis først til mølla -prinsippet gjelde fra Statens nærings- og distriksutviklingsfond (SND) sin side. Det betyr at jo flere og jo tidligere på året Namdalseid kommune sender inn søknadene, jo større vil også sjansen være for å få igjennom søknadene. Når det gjelder søknader på tilleggsnæring, er det ingen frist på disse. Men også her blir det tildelt en årlig pott fra staten til SND, slik at sjansen for å få gjennom søknadene minker sent på året. TAKK FOR MEG! Til slutt vil jeg bare si takk for meg til alle gårdbrukere jeg har hatt med å gjøre i Namdalseid kommune. Jeg går ut i svangerskapspermisjon den 15.november, men vil bli overlappet av den nye landbruksveilederen på jordbruk. Hvem det blir får dere vite i neste nummer av Melkrampa! Ønsker dere alle lykke til videre MOTORFERDSEL I UTMARK Ervervsmessig kjøring For å redusere kjøring og for å kunne gi et tilbud til de som har behov for å få utført nyttekjøring, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring. Ordningen forenkler dessuten saksbehandling og kontroll. Det vil ofte være hensiktsmessig å overlate den type kjøring til fastboende som kan gjøre dette i ervervsøyemed, for eksempel folk som av andre grunner har snøscooter i næring. Bestemmelsene i motorferdselloven nevner hva slags type transport som kan være aktuelt: Transport mellom bilveg og hytte Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport av funksjonshemmede Transport av ved Transport etter dispensasjon iht. forskriftens 6 I statsalmenningene Risli, Sandvassli og Furudalen er det for tiden ingen som innehar dis pensasjon for ervervsmessig kjøring. Ut fra søknadsmassen i området er det behov for slik kjøring og kommunen ønsker nå å medvirke til å få opprettholdt ordningen. Interessert? For nærmere informasjon, ta kontakt med Landbruk og Miljø v/tove Fossland

5 Dispensasjon til motorferdsel i utmark 2002/2003 For søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med Transport av funksjonshemmede Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytter (> 2,5 km) Transport av ved settes søknadsfrist for sesongen 2002/2003 til 1. desember NB! Merk fristen! Søknadsskjema og kart fås ved henvendelse Servicekontoret. VI PRØVER IGJEN I disse tider er det mange gårdbrukere som skal ta jordprøver og Men det er fortsatt slik at vi mangler noen av disse ventetid på de vi har. Vi ber om at alle som har lånt prøvebor hos oss tidligere kikker kanskje har du glemt å levere inn sist du lånte. Det kan skje oss Evt. funn kan leveres på Servicekontoret. bor lånes ut fra kommunen. borene og det blir unødvendig lang litt ekstra rundt hjemme hos seg selv, alle. KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl 10.45) HELSESØSTER treffes på helsestasjonen tirsdag, torsdag og fredag mellom kl 8.30 og FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK sykepleier og hjelpepleier treffes mandag torsdag i kommunens ordinære åpningstid. TANNLEGEN (tlf ) har kontortid mandag, tirsdag og onsdag BIBLIOTEKET - ÅPNINGSTIDER I NOVEMBER: Mandag kl Onsdag kl Tirsdag kl Torsdag kl NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR (tlf ) Vi minner igjen om at likningskontoret har flyttet til Steinkjer og adressen er: Namdalseid Likningskontor NB! Se egen info fra Steinkjer Statens Hus Ligningskontor på side 2.! 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET har åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl DEN NORSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset (treffes mandag, tirsdag og torsdag ) Kirkestua/Halle Anzjøn FOTTERAPEUTEN : Etter lang tids sykmelding, begynner jeg i deltidsstilling fra Gamle og nye klienter ønskes velkommen! Telefonbestilling : / Liv!

6 UNGDOM HJELPER UNGDOM! Nåva ungdomsklubb ønsker å hjelpe barn og ungdom i Estland. Vi håper derfor å få hjelp fra Eidbyggin! Vi har planer om å sende vinterklær til et barne- og ungdomssenter, Mercy Center, som ligger i Narva, grensebyen til Russland. Vår ungdomsarbeider, Ine Merethe, har vært og besøkt denne klubben. Hun vet at behovet for vinterklær er stort blant barn og ungdom, som i stor grad lever på gata. Er du interessert i å hjelpe?? Kom og lever brukte, rene og hele vinterklær til Nåva ungdomsklubb fredag 15. november, onsdag 20. november og fredag 22. november fra kl ! Vi arrangerer også lørdagskafè 23. november, som er siste frist for å levere klær. Vi trenger klær i str. 8 år og oppover. Vi har vært så heldige å få økonomisk hjelp fra kulturkontoret, sosialkontoret, Coop Marked og Sparebank 1, for sending av våre gaver til Narva. En stor takk til dere alle! HÅPER PÅ STOR RESPONS FRA DERE! Hilsen klubbarbeider og styret i Nåva Ungdomsklubb Litt om tilbudene fra kafèen i Samfunnshuset : - har du lyst på en nystekt vaffel? Hvis du tar en tur på kafèen på onsdager mellom kl og kan du steke din egen vaffel. - hver torsdag har vi lunch-bord fra kl hver fredag har vi fredagskake og kaffe m/påfyll for kr 30,- CATERING Skal du ha selskap hjemme, men har liten tid da kommer vi! Kontakt gjerne oss på Samfunnshuset for å spørre om levering og pris. De ringer - vi bringer! JULEBORD Sommeren er over og det går mot jul igjen. I den forbindelse vil vi minne om bestilling av julebord. Ring oss for å avtale pris på lokaler og mat! KAKER KAN OGSÅ BESTILLES HOS OSS : Bløtkaker - Verdens beste - Gulkake Sjokoladekake - Lukket valnøtt og skuff-kake Hilsen oss på Samfunnshuset! ONSDAGSKLUBBEN førjulsvinteren 2002: Onsdag Onsdag kl julebord i Ungdoms - og Onsdag eldresenteret. VELKOMMEN! Onsdag Onsdag BUSSTUR TIL JERPEN/ÅRE. Torsdag 21. november. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,- Påmelding til Arne Sverkmo tlf Turen åpen for alle! Reiselaupen. ELDRES JULEBORD 2002 arrangeres fredag 6. desember kl Mer informasjon senere.

7 MENTAL HELSE INFORMERER : Tusen hjertelig takk for støtten vi fikk på Verdensdagen for psykisk helse! En spesiell takk til S-laget som lot oss sitte der hele dagen. En takk også til dere som kjøpte lodd. Trekninga er foregått og gevinstene utlevert. Vi skal ha et førjulslotteri med masse flotte gevinster, og håper at akkurat DU kan støtte oss igjen. Vil du bli medlem i lokallaget vårt, er du hjertelig velkommen. Medlemsskapet koster 220,- pr. år og vi har turer, middag og forskjellige aktiviteter som du kan være med på som medlem. Kontakt meg gjerne! Mariann Gladsø, tlf Årsmøte i småbrukarlaget! Torsdag den kl hos Gudny O. Sverkmo på Bonhaug. Vi skal gå ig jennom et aktivt år som snart er forbi. Planlegge kommende år. Lars Østring har vært på årsmøte og refererer derfra - håper på positive signaler! Lodder ut en overraskelse eller to. Namdalseid Bonde- og småbrukerlag HÅNDBALLKAMPER I BEITSTADHALLEN kl 1200 J17 Namdalseid - Klompen/Overhalla kl 1855 J13 Namdalseid - Inderøy kl 1200 J17 Namdalseid - Selbu kl 1945 J17 Namdalseid - Remyra BALLMIX Minner om ballmix for gutter/jenter i 5. og 6. klasse i gymsalen TIRSDAGER KL ARTIHÅNDBALL Noen har funnet frem håndballskoene, men det er plass til flere. Start fra Sentrum Auto kl 1900 MANDAG EVENTUELT TORSDAG KL NIL håndballgruppa Jeg har nå egg til salgs igjen! Tore Sæther tlf eller LEDIG DAGMAMMA/ARBEIDSHJELP! Trenger du dagmamma? Jeg kan bl.a. tilby kjempefine lekemuligheter, mange dyr, flotte utemuligheter Og mye, mye mer! Eller er det noen som trenger meg til annet arbeid - alt av interesse. Ring meg for en prat! May Britt Bolli tlf REVY Vi vil bære bu dokk på at 4. juledag bli det revy på Eidet! Musikk av Bakkan s. Revygjengen Møteuke 29. oktober til 3. november i Namdalseid. Øyvind Ratt taler og synger. Tirsdag hos John Volden. Onsdag hos Marianne og Jan Ove Heggdal, Selnes Torsdag hos Sofie og Ragnar Trefjord Fredag hos Åse og Torbjørn Altin Disse møtene kl Lørdag aldersheimen kl Søndag hos Solveig og Oddvar Opdahl kl Sang og musikk på alle møtene - Du er hjertelig velkommen! Namdalseid misjonsforening

8 GAMMELPOP PÅ SOLHAUG GRENDEHUS 15. NOVEMBER KL MUSIKK : JUKEBOX SERVERING! Påmelding til Sentrum Auto innen 8. november. Arr: Solhaug Grendehus NÅR HENTER VI DITT AVFALL? Matavfall og bleier, Restavfall og papir. - dette er overskriften på avisen som MNA sendte ut til alle brukere i bl.a. Namdalseid. Da vi har forstått at dette har gått mange hus forbi vil vi minne om de mest aktuelle endringene: Matavfall og bleier hentes hver onsdag. Restavfall og papir hentes hver tredje uke slik : - fra Sætervika til Jøssund-krysset og bort til Tøttdal-krysset tirsdag i ukene Bjørsvika, Sundet, Osen sentrum, Fosslia onsdag i ukene Almlia, Namdalseid sentrum til Sjøåsen torsdag i ukene Sitter, Statland, Tøttdal, Sjøåsen til Gryta fredag i ukene TRIMMEN HOLDER ÅPENT I VINTER SOM TIDLIGERE Trimmen har vært drevet som et aksjeselskap, dette er nå oppløst, på grunn av sviktende inntekt. Vi har nå fått en ny avtale med samfunnshuset om redusert husleie, for å se om interessen i bygda er til stede for videre drift. Trimmen blir fortsatt drevet på dugnadsbasis, og vi vil fortsette med de samme åpningstidene som tidligere. Mandag 18-21, onsdag 18-21, og fredag Det vil bli organisert sirkeltrening mandag og onsdag kl.20. Sola er fortsatt i drift, og er tilgjengelig i åpningstidene. Nøkkel kan også lånes på kafeen på samfunnshuset. Priser: 1 trening: 40,- 10 klipp: 350,-(under 16 år: 250,-) 20 klipp: 600,- ½ år : 1000,- ER DU INTERESSERT I AT TRIMMEN SKAL BESTÅ, HÅPER VI AT DU BENYTTER DEG AV TRIMTILBUDET. H. Berg s Minigraver Beitstad Tlf , Mob Tar på meg ulike gravejobber - drenering ved hus - planering i hage - bygging av forskansningsmur - hull til pilarer for altaner - kabel-grøfting Ring for avtale!

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:

Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S. 0 6 Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: Kommunestyret har nå vedtatt å sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 0 6 Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 08.05.06 ELDRERÅDET 09.05.06 PLANUTVALG 10.05.06 FORMANNSKAPET

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer