NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2002"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November PUB! Kuvelter-laget med Petter, Espen og Trond spiller i Samfunnshuset. Årets damekveld på Åsnesset. Mat og vin, klær og glass-smykker. Inngang kr 100, Basar på Solberg bedehus på Tøtdal kl Arr. Misjonssambandet KINO Se plakater! Namdalseid Sanitetsforening har fellesmøte på Dagsenteret kl VELKOMMEN! Styret Danseforeninga : Holmsve spiller til dans i Samfunnshuset! BAR Namdalseid I.L. 100 år. Jubileumsfest kl i Samfunnshuset. Kuvertpris kr 175,- Billetter på Sentrum Auto Namdalseid pensjonistlag har møte i senteret i Samfunnshuset kl En representant fra Sparebank1 kommer og orienterer om banktjenester. Ring for skyss Temamøte: Informasjon om fosterheimsarbeid. Ulike tiltak og samarbeid, hva trenger fosterbarna, hvilke krav stilles til fosterforeldre m.m. Foredragsholder er Bjørn Skei fra Fylkesbarnevernkontoret. Solhaug grendehus kl Kaffesalg. Namdalseid bygdekvinnelag GODT VAKSIN i Samfunnshuset. Mixdur spiller til dans Julemesse på Åsnesset. Salgsutstilling av damask og glass ++ Servering og aktiviteter Årsmøte i Namdalseid Bygdekvinnelag på Åsnesset kl Servering + en hyggelig overraskelse til alle medlemmer Julemesse i alderspensjonatet på Statland kl Salg av trevarer, strikking, julebakst og mye mer. Kaffe og pepperkaker serveres. Saniteten. Trekning av førjulslotteriet til Mental Helse. Aktiviteter på dagsenteret i september: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: MANDAGER SMÅTJONING, KAFFE TIRSDAGER FELLES FROKOST TRIM ONSDAGER BINGO KR 20, KVELDSMAT KR 20,- 25,- Fredag kl 19.00: Sangkoret arrangerer hyggekveld med god mat og drikke + underholdning. Onsdag kl 18.00: Kunnskapstevling og kaffeservering minus kveldsmat. Torsdag 21. og : kommer det ungdommer fra Namdalseid skole og baker julebakst til oss. Lørdag kl 11.00: Julesalg på dagsenteret. Handarbeider av ulike slag. Fra kl blir det anledning til å kjøpe rømmegrøt og kaffe. DAGSENTERET ER UBEMANNET MANDAG OG TIRSDAG MANDAG BLIR DET ALIKEVEL TRIM OG KAFFE! FORLIKSRÅDETS MØTE I NOVEMBER FLYTTES FRA DEN 4. TIL ********************************************************************************* Frist for innlevering av stoff til desember-nummeret: 15. november.

2 KOMMUNEN INFORMERER: NAMDALSEID KOMMUNES KULTURPRIS FOR Tradisjonen tro inviteres også i år enkeltpersoner og/eller kulturorganisasjoner til å sende inn forlag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris. Namdalseid kommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Namdalseid. Med prisen følger et beløp på kr og et innrammet bilde, malt av Carol C. Haaker. Kulturprisen kan deles ut til en person eller en organisasjon. Med forslag til kandidat skal det følge en begrunnelse fra forslagsstiller, samt en beskrivelse av kandidatens virke for fremme av kulturlivet i Namdalseid. Frist for å nominere priskandidater for 2002 er 21.desember 2001, og sendes Namdalseid kommune, kulturkontoret Hilsen Morten Walseth Gjul Steinkjer Likningskontor Steinkjer likningskontor har inngått samarbeidsavtale med Namdalseid kommune. Ved å henvende deg til Namdalseid kommune, Servicekontoret på tlf , kan du nå melde flytting innenlands bestille og levere skjema for endring av skattekort bestille ligningsattester og attester fra folkeregisteret laste ned skjema få veiledning i bruk av elektroniske tjenester på Ligningssjefen Årbok for Namdalen Årbok for Namdalen vil bli utgitt i løpet av mars/april Årbokredaksjonen har som mål å presentere lokalhistorie fra hele Namdalen, og å gjøre den tilgjengelig for et større publikum enn det de fleste lokale historielag har muligheter for. Redaksjonen ønsker at årboka skal reflektere distriktets mangfold. Innholdet blir derfor en blanding av nyskrevne artikler og artikler som har vært utgitt tidligere i aviser, lokale meldingsblad og lignende. Slektshistorie taes bare med i et begrenset omfang og da i tilfeller der det vurderes å ha en allmenn interesse. Illustrasjoner kan være både fotografier og tegninger, men av kostnadsgrunner begrenses mengden av fargebilder. Redaksjonen foretrekker å få stoffet på datadiskett eller cd-rom, men det er ikke problem å ta imot både hånd- og maskinskrevne manuskripter. Etter bruk returnes selvsagt manuskripter og bilder. Tidsfrister: For å kunne holde alle frister må redaksjonen ha stoff til kommende utgave av årboka innen 1. desember 2002, eller gjerne så fort som mulig. Stoff sendes til: Årbokredaksjonen v/bertel Grong Almannmoen 7870 Grong Hvis det er noen spørsmål eller et eller annet jeg kan hjelpe til med ang. årboka så ikke nøl med å ring eller stikk innom kulturkontoret. mvh Morten Walseth Gjul

3 Søknad om ordinære spillemidler 2003 Minner om ny søknadsrunde for spillemidler til nye anlegg, rehabilitering av eksisterende bygg/anlegg og friluftsliv. Det kan søkes om midler til anlegg i følgende kategorier: Nærmiljøanlegg Anlegg for idrett og friluftsliv Tilrettelegging for funksjonshemmede i idrett og kulturbygg Søknadsskjema, søkerhefte og søkerhjelp fås på kulturkontoret, telf Lokal søkefrist er Kultursjefen Hei innbyggere i Namdalseid kommune Her kommer noen ord fra den nye biblioteksjefen som har overtatt etter Audhild. En del av dere har jeg allerede hilst på flere håper jeg å treffe etter hvert. Det er sikkert noen som lurer på hvem denne nye biblioteksjefen er, og jeg skal derfor fortelle litt om meg selv, hvor jeg kommer fra og litt om min bakgrunn. Som dere fort vil merke, snakker jeg ikke trøndersk. Jeg er født og oppvokst i Tromsø, og er nordlending i hjertet til tross for at jeg nå har bodd 25 år i Trøndelag nærmere bestemt Skogn. Hit flyttet vi i 1977 da mannen min, som forresten har røtter fra Inderøy, begynte som lærer på Skogn Folkehøgskole og jeg som forsikringsrådgiver i Storebrand på Levanger hvor jeg arbeidet i 16 år. Min yrkeskarriere startet etter gymnas og sekretærutdannelse, og en av de første sekretærjobbene mine var for det amerikanske flyvåpen i Tyskland. Etter dette var jeg ett år i USA for å perfeksjonere engelsken min og tilfredsstille utferdstrangen. Tilbake i Tromsø jobbet jeg i mange år for Tromsø satellitt og telemetristasjon som administrasjonssekretær, så ble det giftemål og barn en fin gutt som akkurat nå har gitt oss vårt første barnebarn. I flere år jobbet jeg også for Kommunedata Nord-Norge før vi flyttet til Trøndelag. For 20 år siden fikk vi drømmen vår oppfylt et lite småbruk på Skogn hvor vi fikk anledning til å dyrke økologiske grønnsaker til eget bruk og plukke bær, epler og plommer fra egen hage. I tillegg til bakgrunn som forsikringsrådgiver og sekretær, har jeg vært interessert i og jobbet med alternative behandlingsformer i mange år. Jeg har vært med på å starte flere alternative behandlingssenter i Trøndelag, bl.a. Verdal alternative behandlingssenter samt et alternativt kultursenter i Levanger Veksthuset som 9 personer drev på idealistisk basis i 3 år ved siden av full jobb. Da jeg var 53 år begynte jeg og ei venninne å studere ved universitetet i Trondheim til å begynne med bare for moro skyld, og for å trimme hjernen, som vi sa, men etter hvert gikk det sport i det. Etter å ha gjort unna Forberende, studerte jeg sosialantropologi og psykologi da noen tipset meg om den nye bibliotekutdannelsen i Tromsø. Veien tilbake til min fødeby var derfor ikke lang, og i sommer var jeg ferdig utdannet bibliotekar i en alder av 57 år. Jeg håper på fin kontakt med dere som allerede bruker biblioteket, men ønsker også at de som av forskjellige grunner ikke bruker det, stikker innom for å hilse på. Hvis noen har ønsker om litteratur, forfatterbesøk eller andre tilstelninger på biblioteket, tar jeg gjerne imot tips. Om vi ikke har den boken du ønsker deg på biblioteket vårt, kan den som oftest skaffes fra Fylkesbiblioteket eller andre bibliotek. Jeg vil også minne om de nye åpningstidene som sto i forrige Melkrampe, og legge merke til at vi om onsdagene har kveldsåpent ( fra kl til 19.00), slik at de som er på skole eller jobb, også kan få brukt biblioteket. Likeså håper jeg at barnefamilier sammen kan ta seg en tur hit. Mitt motto er: Det er aldri for sent. Jeg er ellers opptatt av menneskelig vekst og utvikling. En av mine gode egenskaper sies å være evnen til å inspirere. Håper vi kan inspirere hverandre... Hilsen Mari-Ann Refsaas

4 Bygdekompasset Hjelper deg å finne DIN veg! Mange bønder og andre bedriftsledere i distriktene sitter på større verdier enn de faktisk er klar over. Noen ganger kan det være nyttig med innspill utenfra for å bli bevisst hvilke muligheter som finnes. For nærmere informasjon, ring / eller besøk oss på Åpent informasjonsmøte om Bygdekompasset og nye selskapsformer i landbruket på Sjøåsen Hotell, 11. november kl Innledere : Morten Overrein Råde, Bondelaget, Harald Lein og Ola Landsem fra Sparebank1. Arrangør er prosjektledelsen for bygdekompasset, Namdalseid landbruksforum og Sparebank1 Midt-Norge. Banken spanderer servering! INFORMASJON OM BU-MIDLENE 2003 Dere som vurderer å søke om bygdeutviklingsmidler innen tradisjonelt jord- og hagebruk i 2003 bes ta kontakt med landbruksveileder jordbruk (Dette gjelder også ordningen etableringstilskudd ved generasjonsskifte). Dette for å få veiledning om ordningen og for å komme i gang med en eventuell søknad. I 2003 vil sannsynligvis først til mølla -prinsippet gjelde fra Statens nærings- og distriksutviklingsfond (SND) sin side. Det betyr at jo flere og jo tidligere på året Namdalseid kommune sender inn søknadene, jo større vil også sjansen være for å få igjennom søknadene. Når det gjelder søknader på tilleggsnæring, er det ingen frist på disse. Men også her blir det tildelt en årlig pott fra staten til SND, slik at sjansen for å få gjennom søknadene minker sent på året. TAKK FOR MEG! Til slutt vil jeg bare si takk for meg til alle gårdbrukere jeg har hatt med å gjøre i Namdalseid kommune. Jeg går ut i svangerskapspermisjon den 15.november, men vil bli overlappet av den nye landbruksveilederen på jordbruk. Hvem det blir får dere vite i neste nummer av Melkrampa! Ønsker dere alle lykke til videre MOTORFERDSEL I UTMARK Ervervsmessig kjøring For å redusere kjøring og for å kunne gi et tilbud til de som har behov for å få utført nyttekjøring, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring. Ordningen forenkler dessuten saksbehandling og kontroll. Det vil ofte være hensiktsmessig å overlate den type kjøring til fastboende som kan gjøre dette i ervervsøyemed, for eksempel folk som av andre grunner har snøscooter i næring. Bestemmelsene i motorferdselloven nevner hva slags type transport som kan være aktuelt: Transport mellom bilveg og hytte Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport av funksjonshemmede Transport av ved Transport etter dispensasjon iht. forskriftens 6 I statsalmenningene Risli, Sandvassli og Furudalen er det for tiden ingen som innehar dis pensasjon for ervervsmessig kjøring. Ut fra søknadsmassen i området er det behov for slik kjøring og kommunen ønsker nå å medvirke til å få opprettholdt ordningen. Interessert? For nærmere informasjon, ta kontakt med Landbruk og Miljø v/tove Fossland

5 Dispensasjon til motorferdsel i utmark 2002/2003 For søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med Transport av funksjonshemmede Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytter (> 2,5 km) Transport av ved settes søknadsfrist for sesongen 2002/2003 til 1. desember NB! Merk fristen! Søknadsskjema og kart fås ved henvendelse Servicekontoret. VI PRØVER IGJEN I disse tider er det mange gårdbrukere som skal ta jordprøver og Men det er fortsatt slik at vi mangler noen av disse ventetid på de vi har. Vi ber om at alle som har lånt prøvebor hos oss tidligere kikker kanskje har du glemt å levere inn sist du lånte. Det kan skje oss Evt. funn kan leveres på Servicekontoret. bor lånes ut fra kommunen. borene og det blir unødvendig lang litt ekstra rundt hjemme hos seg selv, alle. KOMMUNENS SENTRALBORD Tlf og kommunale kontorer for øvrig har åpent hver dag mellom og LEGEKONTORET Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (med påmelding fra kl 10.45) HELSESØSTER treffes på helsestasjonen tirsdag, torsdag og fredag mellom kl 8.30 og FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK sykepleier og hjelpepleier treffes mandag torsdag i kommunens ordinære åpningstid. TANNLEGEN (tlf ) har kontortid mandag, tirsdag og onsdag BIBLIOTEKET - ÅPNINGSTIDER I NOVEMBER: Mandag kl Onsdag kl Tirsdag kl Torsdag kl NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR (tlf ) Vi minner igjen om at likningskontoret har flyttet til Steinkjer og adressen er: Namdalseid Likningskontor NB! Se egen info fra Steinkjer Statens Hus Ligningskontor på side 2.! 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET har åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl DEN NORSKE KIRKE Soknediakon Magne Fossum tlf Kirkeverge Bodil Silset (treffes mandag, tirsdag og torsdag ) Kirkestua/Halle Anzjøn FOTTERAPEUTEN : Etter lang tids sykmelding, begynner jeg i deltidsstilling fra Gamle og nye klienter ønskes velkommen! Telefonbestilling : / Liv!

6 UNGDOM HJELPER UNGDOM! Nåva ungdomsklubb ønsker å hjelpe barn og ungdom i Estland. Vi håper derfor å få hjelp fra Eidbyggin! Vi har planer om å sende vinterklær til et barne- og ungdomssenter, Mercy Center, som ligger i Narva, grensebyen til Russland. Vår ungdomsarbeider, Ine Merethe, har vært og besøkt denne klubben. Hun vet at behovet for vinterklær er stort blant barn og ungdom, som i stor grad lever på gata. Er du interessert i å hjelpe?? Kom og lever brukte, rene og hele vinterklær til Nåva ungdomsklubb fredag 15. november, onsdag 20. november og fredag 22. november fra kl ! Vi arrangerer også lørdagskafè 23. november, som er siste frist for å levere klær. Vi trenger klær i str. 8 år og oppover. Vi har vært så heldige å få økonomisk hjelp fra kulturkontoret, sosialkontoret, Coop Marked og Sparebank 1, for sending av våre gaver til Narva. En stor takk til dere alle! HÅPER PÅ STOR RESPONS FRA DERE! Hilsen klubbarbeider og styret i Nåva Ungdomsklubb Litt om tilbudene fra kafèen i Samfunnshuset : - har du lyst på en nystekt vaffel? Hvis du tar en tur på kafèen på onsdager mellom kl og kan du steke din egen vaffel. - hver torsdag har vi lunch-bord fra kl hver fredag har vi fredagskake og kaffe m/påfyll for kr 30,- CATERING Skal du ha selskap hjemme, men har liten tid da kommer vi! Kontakt gjerne oss på Samfunnshuset for å spørre om levering og pris. De ringer - vi bringer! JULEBORD Sommeren er over og det går mot jul igjen. I den forbindelse vil vi minne om bestilling av julebord. Ring oss for å avtale pris på lokaler og mat! KAKER KAN OGSÅ BESTILLES HOS OSS : Bløtkaker - Verdens beste - Gulkake Sjokoladekake - Lukket valnøtt og skuff-kake Hilsen oss på Samfunnshuset! ONSDAGSKLUBBEN førjulsvinteren 2002: Onsdag Onsdag kl julebord i Ungdoms - og Onsdag eldresenteret. VELKOMMEN! Onsdag Onsdag BUSSTUR TIL JERPEN/ÅRE. Torsdag 21. november. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,- Påmelding til Arne Sverkmo tlf Turen åpen for alle! Reiselaupen. ELDRES JULEBORD 2002 arrangeres fredag 6. desember kl Mer informasjon senere.

7 MENTAL HELSE INFORMERER : Tusen hjertelig takk for støtten vi fikk på Verdensdagen for psykisk helse! En spesiell takk til S-laget som lot oss sitte der hele dagen. En takk også til dere som kjøpte lodd. Trekninga er foregått og gevinstene utlevert. Vi skal ha et førjulslotteri med masse flotte gevinster, og håper at akkurat DU kan støtte oss igjen. Vil du bli medlem i lokallaget vårt, er du hjertelig velkommen. Medlemsskapet koster 220,- pr. år og vi har turer, middag og forskjellige aktiviteter som du kan være med på som medlem. Kontakt meg gjerne! Mariann Gladsø, tlf Årsmøte i småbrukarlaget! Torsdag den kl hos Gudny O. Sverkmo på Bonhaug. Vi skal gå ig jennom et aktivt år som snart er forbi. Planlegge kommende år. Lars Østring har vært på årsmøte og refererer derfra - håper på positive signaler! Lodder ut en overraskelse eller to. Namdalseid Bonde- og småbrukerlag HÅNDBALLKAMPER I BEITSTADHALLEN kl 1200 J17 Namdalseid - Klompen/Overhalla kl 1855 J13 Namdalseid - Inderøy kl 1200 J17 Namdalseid - Selbu kl 1945 J17 Namdalseid - Remyra BALLMIX Minner om ballmix for gutter/jenter i 5. og 6. klasse i gymsalen TIRSDAGER KL ARTIHÅNDBALL Noen har funnet frem håndballskoene, men det er plass til flere. Start fra Sentrum Auto kl 1900 MANDAG EVENTUELT TORSDAG KL NIL håndballgruppa Jeg har nå egg til salgs igjen! Tore Sæther tlf eller LEDIG DAGMAMMA/ARBEIDSHJELP! Trenger du dagmamma? Jeg kan bl.a. tilby kjempefine lekemuligheter, mange dyr, flotte utemuligheter Og mye, mye mer! Eller er det noen som trenger meg til annet arbeid - alt av interesse. Ring meg for en prat! May Britt Bolli tlf REVY Vi vil bære bu dokk på at 4. juledag bli det revy på Eidet! Musikk av Bakkan s. Revygjengen Møteuke 29. oktober til 3. november i Namdalseid. Øyvind Ratt taler og synger. Tirsdag hos John Volden. Onsdag hos Marianne og Jan Ove Heggdal, Selnes Torsdag hos Sofie og Ragnar Trefjord Fredag hos Åse og Torbjørn Altin Disse møtene kl Lørdag aldersheimen kl Søndag hos Solveig og Oddvar Opdahl kl Sang og musikk på alle møtene - Du er hjertelig velkommen! Namdalseid misjonsforening

8 GAMMELPOP PÅ SOLHAUG GRENDEHUS 15. NOVEMBER KL MUSIKK : JUKEBOX SERVERING! Påmelding til Sentrum Auto innen 8. november. Arr: Solhaug Grendehus NÅR HENTER VI DITT AVFALL? Matavfall og bleier, Restavfall og papir. - dette er overskriften på avisen som MNA sendte ut til alle brukere i bl.a. Namdalseid. Da vi har forstått at dette har gått mange hus forbi vil vi minne om de mest aktuelle endringene: Matavfall og bleier hentes hver onsdag. Restavfall og papir hentes hver tredje uke slik : - fra Sætervika til Jøssund-krysset og bort til Tøttdal-krysset tirsdag i ukene Bjørsvika, Sundet, Osen sentrum, Fosslia onsdag i ukene Almlia, Namdalseid sentrum til Sjøåsen torsdag i ukene Sitter, Statland, Tøttdal, Sjøåsen til Gryta fredag i ukene TRIMMEN HOLDER ÅPENT I VINTER SOM TIDLIGERE Trimmen har vært drevet som et aksjeselskap, dette er nå oppløst, på grunn av sviktende inntekt. Vi har nå fått en ny avtale med samfunnshuset om redusert husleie, for å se om interessen i bygda er til stede for videre drift. Trimmen blir fortsatt drevet på dugnadsbasis, og vi vil fortsette med de samme åpningstidene som tidligere. Mandag 18-21, onsdag 18-21, og fredag Det vil bli organisert sirkeltrening mandag og onsdag kl.20. Sola er fortsatt i drift, og er tilgjengelig i åpningstidene. Nøkkel kan også lånes på kafeen på samfunnshuset. Priser: 1 trening: 40,- 10 klipp: 350,-(under 16 år: 250,-) 20 klipp: 600,- ½ år : 1000,- ER DU INTERESSERT I AT TRIMMEN SKAL BESTÅ, HÅPER VI AT DU BENYTTER DEG AV TRIMTILBUDET. H. Berg s Minigraver Beitstad Tlf , Mob Tar på meg ulike gravejobber - drenering ved hus - planering i hage - bygging av forskansningsmur - hull til pilarer for altaner - kabel-grøfting Ring for avtale!

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 01.11. SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl 11.00. Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover. 03.11. EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer HAGLEBUPOST Nr. 251 Dato: 24.juni 2015 Temp: 12 grader Været: Litt sol, litt regn Snødybde: NÅ MÅ DET VÆRE EN PAUSE HER Skiløyper: NEI ÅPNINGSTIDER JULI Hver dag fra kl. 10.00 til kl. 22.00 Middagsretter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME September 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Kjære leser Vi jobber for at det skal bli flere som finner veien til våre treffpunkt

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter JULEGRANTENNING Våk. Lørdag 27. november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkenbygden. Søndag den 28. november. Eget program. Våler kommune Vi ønsker stor kreativitet og mangfold på julegrantenningen på

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 8. november 2012 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Oktober 2 Sang, musikk og høytlesing v/ Dorthe Høyme Fredags trim v/ Rønnaug Trøen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune NY INNLEVERINGSFRIST Frist for innlevering av stoff til Hør Her,

Detaljer

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også!

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også! Fosterhjemsforeninga på Facebook Bli medlem du også! Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag - Medlemsblad 2, høst 2013 I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran Bli medlem av

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA NOVEMBER 2001 02.11. KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 Billettsalg på Sentrum Auto. 03.11.: KONSERT I LAG OM BEATLES I SAMFUNNSHUSET KL. 19.30 M/FEST CONFUSION

Detaljer

NYOPPUSSA LOKALER Selskap, bryllup, kurs Ta kontakt med oss.

NYOPPUSSA LOKALER Selskap, bryllup, kurs Ta kontakt med oss. HAGLEBUPOST Nr. 250 Dato: 02.juni 2015 Temp: 0 gr Været: Det snør!!!!!!! Snødybde: Snøen legger seg ikke. MEN DET SNØR Skiløyper: Heldigvis ikke nok til det da.. ÅPNINGSTIDER JUNI Mandag kl. 11.00 til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer