Del I. Betydningen av god webdesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del I. Betydningen av god webdesign"

Transkript

1 Del I 1 Betydningen av god webdesign

2 WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet ser vi på hvorfor god webdesign er viktig. Vi skal innom historien bak websider på Internett, og se at mange av begrensningene og utfordringene vi står ovenfor som webdesignere skyldes at to fundamentalt forskjellige interessegrupper, strukturalister og designere, på forskjellige tidspunkt har vært involvert i utviklingen av HTML-standarder og nettlesere. Vi definerer også begrepet tredjegenerasjonswebside, som i resten av boken fremholdes som et ideal i arbeidet med å utforme websider. Opplevelsen avgjør D ET STADIG ØKENDE antallet websider og Internett-brukere har to viktige konsekvenser. For det første finnes det som oftest alltid flere sider som tilbyr de samme produktene og tjenestene. Dette betyr at konkurransen for å nå frem til nettbrukerne blir stadig større, uansett hvilket produkt eller hvilken tjeneste du ønsker å nå frem med. For det andre blir vi som Internett-brukere stadig mer kritiske og utålmodige. Dersom en webside ikke umiddelbart gir deg akkurat det du ønsker, enten fordi den er for vanskelig å finne frem i eller tar for lang tid å laste ned, er neste alternativ alltid bare noen få museklikk unna. Netthandelen øker Til syvende og sist er målet for enhver webside å få besøkende, eller aller helst, besøkende som kommer tilbake. Du kan tenke på en webside på samme måte som du tenker på en restaurant. Du vurderer den utenfra og går forbi mange andre restauranter før du bestemmer deg for hvor du vil spise. Når beslutningen tas, er det i første omgang på bakgrunn av det visuelle inntrykket du har fått av restauranten. For restauranteieren (eller webdesigneren) er det antallet besøkende som kommer inn i selve etablissementet og spiser som teller. Ingen av dem som titter eller vurderer uten å komme inn har betydning. Restauranteieren vet også at det gjelder å behandle kundene slik at de ønsker å komme tilbake. På samme måte som for en webside, gjelder det å fremme god kom- - Det er en jevn økning i bruk av nettet som butikk, sier Paal Fure, trendforsker i Bengal Consulting. Det kommer nye kunder daglig, men om handel på Internett blir dagligdags, er avhengig av om disse kundene er fornøyd. - Det Internett brukes mest til i dag, er tjenester som bank og bestilling av reiser. Når det gjelder varer, er det mest vanlig å kjøpe data, bøker, filmer og CD er, sier Fure. - Vekstområdet kan ligge i brune og hvite varer. Flere vil ha det til at disse varene er de neste som kommer til å lykkes på nettet. Det blir også stadig mer vanlig å selge brukte ting, her kan Internett erstatte den tradisjonelle rubrikkannonsen. - Mobilt Internett er viktig, og den teknologiske kompetansen i befolkningen øker stadig. Det blir mer og mer vanlig med hjemmemaskin, og stadig flere bruker arbeidsdagen til private innkjøp. - At det er høykonjunktur i landet er heller ingen ulempe, sier Fure. VG, 11. mai

3 KAPITTEL 1: BETYDNINGEN AV GOD WEBDESIGN munikasjon, gi deg gode inntrykk, lettfattelige valgalternativer og god service. Neste gang du blir sulten, er det den helhetlige opplevelsen fra ditt forrige besøk som avgjør om du kommer tilbake eller ikke. Form versus funksjon Da Internett først ble designet, ble struktur regnet som den aller viktigste egenskapen for en webside. Det gjaldt å markere siden etter strenge eksisterende regler for struktur, blant annet for at søkemotorer skulle kartlegge siden på riktigst mulig måte. Det var også viktig å følge reglene for struktur for at absolutt alle skulle kunne lese sidene, uavhengig av hvilke nettlesere de brukte. Websider ble sett på som dokumenter hvor kun innhold, og ikke utforming, var av betydning. Det var rett og slett ikke meningen at websider skulle være visuelt stimulerende å se på. Som en ytterlighet til de rendyrkede strukturalistene har vi de rendyrkede kreativistene i andre enden av spekteret. Disse ønsker helst å bryte alle regler som gjelder for struktur, og deres eneste mål er visuell tilfredsstillelse. Sjokkartede opplevelser og kreative designløsninger er viktigere enn god struktur. Det er fordi de vet at dersom man ikke når frem til brukeren med en side, er det revnende likegyldig hvor godt strukturert innholdet er. Midt i mellom strukturalister og rendyrkede kreativister finner vi klienter og surfere. Klientene ønsker å nå frem til sin bestemte målgruppe med sitt budskap eller produkt. Hvis du som webdesigner prøver å overbevise markedsføringssjefen for Burger King om hvor viktig det er med struktur på websiden deres, taler du for døve ører. Det som er viktig for ham, er at surferne har det mer moro på deres websider enn hos McDonalds. Når det gjelder surferne, er dette en svært sammensatt gruppe med enormt forskjellige behov, men med et stort fellestrekk; kravet om å få akkurat det de ønsker med én gang. Mange av de problemene og begrensningene vi møter som webdesignere i dag skyldes at Internett opprinnelig ble utviklet av strukturalister. Det tok relativt lang tid før designerne for alvor kom på banen og begynte å stille krav til endringer i betingelsene for utformingen av websider. Som vi skal se senere i boken, har dagens nettlesere kommet et godt stykke på vei for å møte kravene fra webdesignere, selv om mye fortsatt gjenstår før vi får full kontroll over utformingen av våre egne sider. Nettlesere Nettleserhistorie En nettleser (browser) er det programmet på datamaskinen som lar oss se websider. Programmet viser websider etter en David Siegel og Jakob Nielsen To viktige drivkrefter bak utviklingen mot en mer design- og brukervennlig web-verden har vært den amerikanske forfatteren David Siegel og danskamerikaneren Jakob Nielsen. David Siegels Kreating Killer Web Sites ble en bestselger hos Amazon da den kom i 1996, trolig fordi den var en av de første bøkene som ga webdesignere inspirasjon til å lage kreative websider, og hvor alle aspekter ved webdesign ble tatt på alvor. Siegel har en klassisk designerutdannelse i digital typografi og stiller seg svært kritisk til de begrensningene nettleserne har når det gjelder kontroll over utformingen av websidene. Han har blant annet uformet websidene til Sony og Hewlett-Packard. Kreating Killer Web Sites kom i ny utgave i Jakob Nielsen har skrevet mange bøker om webdesign, og er mest opptatt av å utforme websidene slik at de gir best mulig brukervennlighet. Hans bok Designing Web Useability: The Practice of Simplicity fra 2000 understreker betydningen av å minimalisere innholdet på websidene og gjøre dem mest mulig intuitive og lettfattelige for brukeren. Nielsen innehar 45 amerikanske patenter om teknikker for å gjøre Internett lettere å bruke. Denne boken henter inspirasjon fra David Siegels og Jakob Nielsens bøker. Begrepet tredjegenerasjonsside, som brukes i dette kapittelet og senere i boken, ble først introdusert av David Siegel. bestemt struktur som er fastlagt i det vi kaller et HTML-dokument. HTML står for HyperText Markup Language, og er altså ikke et programmeringsspråk, men et markeringsspråk som angir hvordan de enkelte momenter på en webside skal presenteres på skjermen. Markeringen foretas ved hjelp av såkalte tagger. 11

4 WEBDESIGN STEG FOR STEG 1.1 Internet Explorer og Netscape Navigator har vært de to dominerende og konkurrerende nettleserne helt siden Internet ble allment tilgjengelig på midten av 1990-tallet. Tidlige nettlesere skilte mellom såkalt strukturelle og visuelle tagger. Et eksempel på en strukturell tag var dersom du ønsket å utheve en tekstbit. Da kunne du bruke taggen <em> (emphasize) foran det du ønsket å utheve. Da du var ferdig med det du ønsket å utheve, gjorde kommandoen </em> at uthevingen opphørte. Poenget her var at det var opp til nettleseren hvordan teksten ble uthevet. Som oftest ble teksten vist med typen kursiv (italic), men det kunne også tenkes at teksten ble fet (bold). Visuelle tagger ga mer bestemte instruksjoner om hvordan teksten skulle se ut. Taggen <b> gav fet skrift, <i> gav kursiv skrift og <u> gav understrekning. Nettleseren gir oss dessuten mulighet til å navigere mellom sider ved hjelp av å klikke på såkalte hyperkoblinger, eller linker. Med stadig flere innebygde funksjoner i nye versjoner av nettleserne, og ved hjelp av såkalte plug-ins (frittstående komponenter som gir nettleseren nye funksjoner) får vi også mulighet til blant annet å se Flash-animasjoner og benytte oss av bedre former for interaktivitet gjennom såkalte JavaScript (du kan lese mer om disse teknologiene i siste kapittel). Det ligger ingen automatikk i at de nye, innebygde funksjonene i nettleserne gir bedre utforming av websidene. Tvert imot. Som vi skal se senere i denne boken, er en av de eldste fallgruvene Mye mislykket Internett-handel Mer enn en fjerdedel av alle påbegynte nettkjøp går i vasken. De fleste som er misfornøyd slutter å handle på det bestemte webstedet hvor problemene oppsto. Det viser en fersk undersøkelse Boston Consulting Group (BCG) har gjort blant Internett-brukere i USA. USA ligger et drøyt år foran de nordiske landene når det gjelder Internett-bruk og e-handel, sier Adam Ikdal, e-commerce-ansvarlig i BCG Norge. BCG tror derfor problemene kan dukke opp i Norge etter hvert som e- handelen tar av. - Så langt har nettbutikkene tenkt mest på å bygge opp en flott webside, men mange tenker for lite på det som skjer bak skjermen. Det er flere årsaker til at så mange som 28 prosent av nettkjøpene mislykkes: NOEN GA OPP fordi det tok for lang tid å laste ned websiden. ANDRE fant webstedet så forvirrende at de ga opp å lete. NOEN KLAGER på at det tok for lang tid før varen kom frem. ANDRE IGJEN KLAGER på at den ikke kom frem i det hele tatt. MANGE har fått feil produkt. ANDRE ER MISFORNØYD med kundeservicen. FLERE har fått beskjed om at varen de ønsker ikke er på lager. At datasystemet kræsjer før kjøperen får bestilt, fører også til at handelen går i vasken. 43 prosent av alle netthandlere i undersøkelsen har hatt problemer. Det viser seg også at 6 prosent av dem som opplever plunder med nettbutikken, også slutter å handle i den fysiske butikken. Butikkens gode navn og rykte står dermed for fall hvis nettbutikken er dårlig. - Nettbutikkene er mest opptatt av å fortelle om trafikken på websiden. Kanskje burde man tenke mer på kundetilfredshet, sier Ikdal. Aftenposten, 11. mars

5 KAPITTEL 1: BETYDNINGEN AV GOD WEBDESIGN for en webside overlessing av irriterende effekter. Som webdesignere bør vi unngå å skjule manglende fantasi eller investeringer i tid bak det som gjerne oppfattes som forstyrrende effekter. Et stort problem vi som webdesignere står overfor når det gjelder nettlesere, er at de forskjellige nettleserne har en lei tendens til å vise et og samme HTML-dokument på forskjellige måter. Fra et designmessig ståsted er dette uakseptabelt. Selv om problemet er langt mindre i dag enn i tidligere nettlesere, er teknikker og fremgangsmåter for å minimalisere dette problemet fortsatt viktige for å lykkes med webdesign. Netscape versus Internet Explorer De to dominerende nettleserne i dag, Internet Explorer og Netscape Navigator, har vært konkurrerende helt siden websidenes spede barndom [1.1]. Netscape etablerte seg tidlig som den mest utbredte nettleseren, og var den første til å implementere <table>-taggen. Som vi skal se senere, var denne spesielt viktig for designhensyn, fordi den tillot webdesigneren å plassere tekst hvor som helst på skjermen med langt større presisjon enn tidligere. Designere, ja, selv den jevne HTML-programmerer, benyttet seg av denne kjærkomne muligheten og puttet store mengder tekst inn i tabeller (noe de jo egentlig ikke var beregnet til), og mange websider tok et stort skritt nærmere gode designmessige løsninger. Netscape ga ut versjon 2.0 og 3.0 av sin Navigator, hver gang med støtte for nye implementerte tagger, som gradvis vekket interessen til tidligere avspiste og misfornøyde webdesignere. Microsoft benyttet andre strategier enn Netscape og hadde store markedsandeler å ta igjen da de lyktes i å samarbeide med forskjellige komiteer om åpne HTML-standarder som de håpet skulle rydde banen for sin Internet Explorer. Internet Explorer 3.0 ble en stor suksess, først og fremst fordi den støttet såkalte rammer (frames), som ga mulighet til å dele opp skjermbildet i flere samtidige HTMLdokumenter, men også fordi den hadde et større utvalg skrifttyper og i det store og hele var en mer robust nettleser. Med Internet Explorer 4.0, som fulgte med innstallasjonen av Windows 95, ble nettleseren implementert inn i operativsystemet slik at man kunne bruke prinsipper fra Internett-navigering også på andre områder, for eksempel filbehandling. Netscape svarte med Navigator 4.0 som implementerte e-postfunksjoner og støtte for Intranett og gruppevareteknologi. Begge 4.0-nettleserne støttet såkalte style sheets, som du kan lese mer om i bokas siste kapittel. Disse skulle gi bedre kontroll for webdesignere, men det var ikke før i versjon 5.0 og 6.0 av nettleserne at disse begynte å bli fullt anvendelige. I skrivende stund foreligger Netscape Navigator i versjon 6.01 Dotcom manull? Mange ble overrasket da det i 2000 kom frem at Amazon, den største bokhandelen på nettet, mot betaling fra forlagene anbefalte bøker. Fordi Internett alltid har vært et medium hvor små, uavhengige websider har vært sidestilt med store selskaper, hvor informasjon og innholdsmessig relevans ble regnet som viktigere enn økonomiske fortrinn, ble dette av mange tolket som et tegn på begynnelsen på slutten for det økonomisk frie og uavhengige Internett. Etter flere år med etablerte kostnadsfrie Internett-tjenester, har nettbrukere blitt vant til at alt på nettet er gratis. Mens 1990-tallet var preget av at alle aviser og nettsteder gikk med underskudd og trodde på fremtiden, tror mange at tiden fremover blir preget av at nettjenester skal begynne å lønne seg. I 2000 sa nettavdelingen til The New York Times opp 69 ansatte, mens Rupert Murdoch, eieren av The Daily Express, skapte forundring ved å annonsere at avisen ikke lenger skulle legges ut på nettet. Etter hans mening var det forretningsmessig meningsløst i å gi bort en salgsvare uten rimelige utsikter for å få noe igjen for det. Enkelte tror det bare er et spørsmål om tid før også de større søkemotorene som AltaVista og Yahoo setter betaling fremfor innholdsmessig relevans som kriterium for listing av søketreff. Med overgangen til bredbåndstilkoplinger sprer dette også skepsis om hvorvidt det blir fritt frem for alle å gjøre informasjon tilgjengelig på motorveien, eller om dette vil bli styrt av økonomiske interesser, slik at mindre pengesterke aktører vil bli henvist til kjerreveien. og Internet Explorer i versjon versjonen av Internet Explorer foreligger trolig når du leser denne boken. I dag har Internet Explorer blitt den mest utbredte nett- 13

6 WEBDESIGN STEG FOR STEG leseren i Norge. Dette har sammenheng med at den følger med innstallasjonen av Windows, og at den er tilgjengelig på norsk. Likevel finnes det fortsatt miljøer som sverger til Netscape. En viktig tommelfingerregel når du utformer en webside er at hvis den vises riktig i Netscape, vil den også vises riktig i Internet Explorer. Det motsatte er ikke nødvendigvis tilfelle. Med andre ord: Det er større sjanse for at markeringen av en side gir uønskede resultater i Netscape enn i Internet Explorer. Du bør derfor alltid sjekke at siden ser ut som den skal også i Netscape. En ny generasjon websider Et ord som ofte brukes i datasammenheng for å uttrykke en utvikling, er generasjoner. I forbindelse med webdesign beskriver uttrykket førstegenerasjonswebside [1.2 A-C] den mest vanlige websiden på Internett. Den skal først og fremst gi informasjon, og består av en hovedside i én dimensjon, fra topp til bunn. Informasjonen presenteres i form av tekstavsnitt som atskilles med A B 1.2 A-C Førstegenerasjons-websider presenterer sitt innhold hierarkisk og i én dimensjon (nedover). C 14

7 KAPITTEL 1: BETYDNINGEN AV GOD WEBDESIGN blanke horisontale mellomrom eller (enda verre) mønstrede linjer. Underveis er det markert hypertekstlinker til andre dokumenter, som er bygd opp på samme måte som hovedsiden. En andregenerasjonsside er nesten identisk til en førstegenerasjonsside, bortsett fra at den i større grad benytter seg av innebygde finesser i nettleseren, slik som tabeller, mønstrede bakgrunner, enkelte symboler i stedet for ord, og bannere i stedet for tekst-overskrifter. Siden er menystyrt, og informasjonen presenteres fra topp til bunn i et hierarkisk system. Andregenerasjonssidene er vanligvis basert på samme hovedsideunderside-modell som førstegenerasjonssidene [1.3]. I dag er de fleste websider en mellomting mellom uoversiktelige førstegenerasjonssider og andregenerasjonssider hvor design og brukergrensesnitt ikke har vært viet en viktig del av utviklingsarbeidet. 1.3 Første- og andregenerasjons-websider består som oftest av ett nivå i form av en hovedside med linker til forskjellige undersider. A B C 1.4 A-C Andregenerasjons-websider benytter seg gjerne av flere av de innebygde mulighetene i nye nettlesere, som rammer og tabeller, enn førstegenerasjons-websider, men momenter som leservennlighet, design, navigasjon og brukervennlighet er ikke viet spesiell oppmerksomhet. 15

8 WEBDESIGN STEG FOR STEG A B Tredjegenerasjonswebsider Denne bokens ydmyke målsetning er å inspirere deg som leser til å lage websider i tredje generasjon. Det som skiller disse sidene fra andre sider er at designen er tilsynelatende fri og uavhengig av teknologiske forutsetninger og begrensninger, i stedet for at designen er fastlåst etter og tilpasset teknologien. Tredjegenerasjonssider veileder nettsurferen gjennom sitt innhold på en elegant måte ved hjelp av metaforer og ved å benytte etablerte modeller av forbrukerpsykologi [1.5]. Tredjegenerasjonswebsider er ikke basert på å fortelle brukerne hvilke produkter de bør bestille. Snarere er de laget for å få brukerne til å føle seg velkomne, og for å være så lette som mulig å bruke. På Internett er det viktigste virkemiddelet innen forbrukerpsykologi et nøye beregnet kompromiss mellom kreativitet og struktur. Det første er viktig for å fange brukerens interesse for websiden. Det andre er viktig for at brukeren med minst mulig problemer skal klare å navigere hensiktsmessig på websiden. Å lykkes med å lage tredjegenerasjons-websider er en utfordring som først og fremst krever tid, kreativitet, kjennskap til spesielle teknikker og ikke minst mye øvelse, men også innsikt i hvordan nettsurfere tenker og sans for hva de setter pris på. Det er disse aspektene vi skal se nærmere på i denne boken. 1.5 A-C Tredjegenerasjons-websider er ikke synlig styrt av tekniske begrensninger i HTML eller nettlesere, og presenteres gjerne i flere dimensjoner. Disse sidene kan være alt fra enkle, rent grafiske løsninger som i A, dynamiske og bevegelige som i B, eller strukturerte og oversiktelige som i C. C 1.6 Tredjegenerasjons-websider kan for eksempel ha en struktur som dette, hvor den besøkende får en opplevelse av helhet i form av veiledning gjennom inngangssider og avslutningssider. Slike sider må imidlertid brukes nøkternt og under enhver omstendighet ikke i nevneverdig grad forsinke eller forstyrre websiden i hastighet eller i brukervennlighet. 16

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oblig 1. Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oblig 1 Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med arngren.net: 1. Nettsiden er SYKT uoversiktlig! 2. Det er

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Er firmaet ditt modent for noe annet enn en rubrikkannonse i avistillegg 4B midt på side 23? Eller en link i en søkemotor som dukker opp på

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider!

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! Interkodex AS, Ravnsborgveien 33, 1395 Hvalstad, Norway Nyhetsbrev E-Site mai 2011 Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! jquery, CSS 3 + HTML5, E-Site 3.2.4, E-Site 4.0 Side 1 av

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Nettsideplanleggings Guide

Nettsideplanleggings Guide Nettsideplanleggings Guide Alt du må ta stilling til når du skal planlegge din smaching nye nettside! Introduksjon Hva denne guiden handler om.. Nettsiden din er en viktig del av ditt foretak om ikke den

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt

Forelesning 23/9-08 Webprog 1. Tom Heine Nätt Forelesning 23/9-08 Webprog 1 Tom Heine Nätt Kursinfo Tom Heine Nätt E-post: tom.h.natt@hiof.no Mobil: 92012120 MSN: thnatt@hotmail.com All nødvendig info (forhåpentligvis) finnes på kursets webside: http://www.it.hiof.no/webprog1

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer.

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer. 4Testdokumentasjon 4.1 Forord Formålet med testing av systemet er å sjekke at alle funksjoner i programmet oppfører seg som ønsket ut i fra kravspesifiksajonen. Dokumentasjonen av testing er delt inn i

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Søkemotoroptimalisering. Lenker/ popularitet. Tekster/innhold. Plattform/webarkitektur. SEO pyramiden

Søkemotoroptimalisering. Lenker/ popularitet. Tekster/innhold. Plattform/webarkitektur. SEO pyramiden Sjekkliste for Søkemotoroptimalisering Lenker/ popularitet Tekster/innhold Plattform/webarkitektur SEO pyramiden Sjekkliste for Søkemotoroptimalisering (SEO) Crevita Marketing AS 1 Crevitas sjekkliste

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 28.01.2009 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 Jepp Derfor fant du i januar

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Sikkerhet og internett

Sikkerhet og internett Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 25.01.2008 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 1 Nei? Og likevel er du på

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer