Ringsakerbonden nr :13 Side 1. Ringsakerbonden. medlemsorgan for. Årgang: 2001 Utgave: 3 Opplag: 250. God Jul.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringsakerbonden nr. 3-01 11.12.01 07:13 Side 1. Ringsakerbonden. medlemsorgan for. Årgang: 2001 Utgave: 3 Opplag: 250. God Jul."

Transkript

1 Ringsakerbonden nr :13 Side 1 Ringsakerbonden medlemsorgan for RINGSAKER BONDELAG Årgang: 2001 Utgave: 3 Opplag: 250 God Jul Nyttårsballinvitt

2 Ringsakerbonden nr :13 Side 2 Innhold Side Artikkel Redaksjonen Jon Matias Hagene Even Glestad Arne Vegard Vorkinn Even Byfuglien Adresse: Holo Søndre 2355 Gaupen Mob: Fax: Neste utgivelse: Mars 2002 Frist for stoff til Avisa er 5.Mars Ringsakerbonden utgis til: Alle medlemmer Fylkesstyret Norges Bondelag Samarbeidspartnere Annonsører 2 Innhold og redaksjonelt 3 Årsmøtereferat 4 Valgresultat 5 Dugurdsmøte 6 Nyttårsballinvitt 7 Styret / Grendemenn 8 Terminliste Redaksjonelt Vinteren er her og julen nærmer seg. Tradisjonen tro kommer Ringsakerbonden ut i førjulstiden. Denne utgaven inneholder den offisielle innbydelen til Nyttårsballet Dette vil si at som medlem i Ringsaker Bondelag får dere kun denne innbydelen. Medlemsandelen på ballet har vært lav de siste åra, men vi håper dette vil snu slik at vi som medlemmer benytter denne anledningen til å møtes til festlig samvær. Noe av sjarmen med Nyttårsballet er at flere generasjoner fester i lag, dette må vi prøve å holde på. Derfor meld på foreldre og voksne barn å kom. Formannen har utlovet 1. flaske Cognac til den som melder på flest på ballet. Flasken overrekkes på ballet. Dette burde være en gulrot å strekke seg etter. Prat med venner og naboer å meld dere på! Ringsaker Bondelag satser på å arrangere datakurs for Bønder på Vea, kurset vil ta for seg regneark, e-post og Internett. Annonsen for kurset finner du lengre bak i avisa. Red. Forside: Saug Foto: E. Glestad 2

3 Ringsakerbonden nr :13 Side 3 ÅRSMØTE PÅ TINGVANG 9. NOVEMBER 2001 Even Glestad ønsket 24 medlemmer velkommen til årsmøte i Ringsaker Bondelag på Tingvang. Etter at kveldens saksliste ble referert ble innkalling og saksliste godkjendt. Formann Even Glestad ble valgt til møteleder og Sissel Tørud og Tor Bakke ble valgt til å skrive under møteprotokollen. Leder leste årsmeldingen og kasserer la frem regnskap og leste revisjonsrapporten. Det ble nå åpnet for kommentarer til årsrapport og regnskap. Fra salen fikk nyttårsballkomiteen ros for god økonomistyring, da det i år ble bare et lite underskudd (-kr 956,50). Lars Glestad etterlyste hvor mange medlemmer Ringsaker Bondelag har pr. d.d. Ole Byfuglien roste dugnadsgjengen som har tatt på seg ansvaret for teltreising (Ringsaker ambulerende kulturscene). Han regner med flere forespørsler fremover. Årsmelding og regnskap enstemmig godkjendt. Gyrd Nannestad leste opp felles årsrapport fra plante- og husdyrutvalg. Valg var neste post på sakslista. Linda Prine Frogner leder i valgkomiteen ledet valget. Even Glestead ble enstemmig gjenvalgt som leder. Helmer Amb og Jon Matias Hagene var ikke på valg. Anders Brynhildsen, Sverre Wiken og Arne Vegard Vorkinn hadde alle frasagt seg gjenvalg. Etter valgkomiteens innstilling ble Hans Frogner, Eyvind Koller og Fredrik Nannestad jr. enstemmig innvalgt i styret. Sissel Tørud og Halvor Skappel ble valgt til henholdsvis 1. og 2. varamedlem. Godtgjørelse til styret : Leder: 7000 kr, Kasserer/sekretær: 2500 kr, Andre i styret:1500 kr. Møteleder tok for seg årsplan for Fra salen kom det ingen merknader. Under posten eventuelt oppfordret Gyrd Nannestad styret i Bondelaget til å undersøke hvilke regler eller retningslinjer vår forsikringsselskap har til å endre vilkår midt under store smittsomme sykdomsutbrudd, slik at de kan fraskrive seg allerede inngåtte avtaler. Kan Bondelaget eventuelt med hjelp fra sentralt hold legge press på forsikringsselskapene slik at så ikke skjer. Det virker som regelverket er litt uklart. Møtet ble hevet og de fremmøtte medlemmene kunne innta en bedre middag. Etter middag ble de tre som gikk ut av styret overrakt en påskjønnelse for sitt arbeid i RB av formannen. Til slutt sosialt samvær og kaffe... Ref Arne Vegard Vorkinn Finansiell rådgivning Landbruk Tlf

4 Ringsakerbonden nr :13 Side 4 Disse ble valgt på årsmøtet Styremedlemmer: Even Glestad (leder gjv.1år) Helmer Amb (ikke på valg) Jon Matias Hagene (ikke på valg) Hans Frogner (ny 2 år) Eyvind Koller (ny 2 år) Fredrik Nannestad jr. (ny 2år) Varamedlem: 1. Sissel Tørud (ny 1år) 2. Halvor Skappel (ny 1år) Revisor: Varamedlem. Ole Anders Jevne Jørgen Blakstad Ole Haave jr. Aksjonsutvalg Styret Utsendinger til Hedmark Bondelags årsmøte: Leder + 2 styremedlemmer Utvalg: Husdyrutvalg Planteutvalg Nils Thomas Lien Sverre Otterstad Gyrd Nannestad Ole Johan Hjelmstad Trond Ole Engeskaug (ny) Per Dolven (ny) Grete Slotnes (ny) Rolf Nilsen (ny) Kretsmenn: Jølstad:Gudbrand Tørud Fredheim:Halvor Røhr Hans Olav Dompidal Solheim: Bjørn Amb Skarpsno: Jens Windju Saugstad:Aage Haave Kilde/Fløtlien/Kvernstua:Lars Glestad Nordheim: Jørgen Hauger Nyttårsballkomiteen 2003: Reserve: Godtgjørelse til styret: Uendret Grete og Bjørn Slotnes Kjersti og Hans Olav Dompidal Randi og Erik Wedum Arne og Eva Kvarberg Leder: 7000 kr. Kasserer/sekretær: 2500 kr. Andre styremedlemmer: 1500 kr. Valgkomiteen 2002: Ola Bratberg (leder), Gudrun Heggenhaugen, Sverre Wiken (ny) Med rentefritt lån til brannalarmanlegg og rabatt for skadeforebyggende tiltak, gir Gjensidige et viktig bidrag til bedre sikkerhet på gården. Derfor valgte jeg Gjensidige landbruksforsikring! Willy Finnbakk, bonde, Bryne. Det skjer altfor mange ulykker i landbruket med alvorlige følger for både dyr og mennesker. Størstedelen av norske gårdsbruk er forsikret i Gjensidige, og som kundeeid selskap med sterk forankring i distriktene, føler vi oss spesielt forpliktet til å ta aktivt del i arbeidet med å bedre sikkerheten i landbruket. I samarbeid med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukaring utvikler vi derfor konkrete tiltak som bl. a. å gi rentefritt lån til brannalarmanlegg som nedbetales gjennom rabatt på forsikringen. Vi vet at skadeforebygging lønner seg både for deg og fellesskapet. Tlf. Moelv Brumunddal Kundesenter

5 Ringsakerbonden nr :13 Side 5 Dugurdmøte hos Sverre Skyberg Mandag 26.november avholdt vi dugurdsmøte hos Sverre Skyberg på Jølstad. Tema for møtet var landbrukshelsen og møtet var derfor i samarbeid med HMS kontoret. Even Glestad ønsket velkommen og Sverre Skyberg fortalte kort om produksjonen på Jølstad HMS-rådgiver Ivar Skramstad og Fysioterapeut Tove N. Øie kom for å snakke om arbeidsstillinger og forebygging av slitasjeskader. Vi var først på omvisning i hønehuset og potetlageret på Jølstad der det ble sett på både heldige og uheldige arbeidsstillinger. 18 interesserte hadde møtt fram, Diskusjon rundt kjøkkenbordet Helmer fornektet seg ikke og hadde tradisjonen tro ordnet med ekstremt høye og gode smørbrød fra Ingrid på Tingvang. Ingen gikk sultne hjem fra Jølstad denne dagen. Det sosiale aspektet ved disse møtene er bra, diskusjonen gikk livlig rundt bordet. De fleste av de oppmøtte var medlemmer fra før, men landbrukshelsen fikk da 2-3 nye medlemmer. Eggplukkingen ble grundig diskutert, dette er en monoton arbeidssituasjon som er tidkrevende. Det er derfor viktig å optimalisere arbeidstillingen Telefon Telefax INTERNKONTROLL I LANDBRUKET Det er nå slutt på at E-verket kontrollerer og godkjenner elektriske anlegg. Eier har nå ansvar for kontroll av egne anlegg. Pålagt internkontroll i landbruket er innført i landbruket fra Termofotografering er et godt supplement til godkjent internkontroll. Ta kontakt med Ringsaker Elektro as for bestilling av internkontroll. Vi er behjelpelige med å få internkontrollen i orden. Vi ordner risikovurdering, kontrollen, termofotografering og rapportering for anlegget. 5

6 Ringsakerbonden nr :13 Side 6 Nyttårsballet 2002 Som medlem i Ringsaker Bondelag inviteres du/dere til Nyttårsballet på Tingvang Lørdag 5. Januar Cocktail servers fra kl 18.00, vi går til bords kl Meny: Kalvesteik, is og kaffe til dessert. Hedmarkslaget spiller til dans. Kuvertpris kr 415 Påmelding til innen 29.desember: Boel og Morten Houmb. Tlf: Fredrik Nannestad jr. & Monika Rustad. Tlf: Bente & Hans Rune Haugom. Tlf: Billettene kan hentes på Landbrukskontoret på Rudshøgda onsdag 2. januar kl eller på Tingvang torsdag 3.januar kl Ps. Bondelagsmedlemmer får ikke tilsendt invitasjon utenom denne! DATAKURS FOR BØNDER Ringsaker Bondelag arrangerer kurs i Microsoft Excel regneark og Internett Explorer/Outlook Express (e-post). Kurset har nybegynnere i fokus, men vi tror at de som kan noe fra før også vil ha nytte av kurset. Vi vil bruke lærebøker fra Datapower både til Excel og Internett. Kursholdere : Even Byfuglien og Even Glestad Kurset blir lagt opp med 4 kurskvelder hvor den første begynner onsdag den 23 januar med 3 timer hver kveld. De første 12 påmeldte får plass på kurset. Pris: kr 1000,- Lærebøkene koster ca. kr 600,- pr elev. Påmelding til Jon Matias Hagene tlf: MELD DEG PÅ STRAKS!!!! Haug, 2355 Gaupen Tlf.: / Mobil: / MASSEFLYTTING NYDYRKING PLANERING TOMTEGRAVING BYGGING AV SKOGSBILVEGER 3 TONNS MINIGRAVER 6

7 Ringsakerbonden nr :13 Side 7 Ringsaker Bondelag ønsker følgende nye medlemmer velkommen i laget. Knut Thorshaug Stian Kjærnåsen Unni Skau Roger Nystuen Bjørn Willy Otterstad Iver Vanem Ringsakerbondens redaksjon Ønsker sine lesere og annonsører God Jul og Godt Nytt år Styret i Ringsaker Bondelag Leder: Even Glestad Tlf: Nestleder: Helmer Amb Kasserer: Fredrik Nannestad jr Info/Studie: Jon Matias Hagene Skoleansvarlig: Eyvind Koller Sekretær: Hans Frogner Vara: Sissel Tørud Vara: Halvor Skappel Kretsmenn: Jølstad: Gudbrand Tørud Tlf: Hans Olav Dompidal Fredheim: Halvor Røhr Solheim: Bjørn Amb Saugstad: Aage Haave Skarpsno: Jens Vindju Nordheim: Jørgen Hauger Kilde/Fløtlien Kvernstua: Lars Glestad

8 Ringsakerbonden nr :13 Side 8 B Retur adresse: Holo Søndre 2355 Gaupen Terminliste Lørdag 05. Januar 2002 Onsdag 23. Januar 2002 Onsdag 06. Mars 2002 Nyttårsballet på Tingvang Datakurs for bønder Dugurdsmøte (Se annonse i RB) Ringsaker Bondelag på internett Besøk den på: Moelv Tlf.: Fax: Sarpsborg: Tlf.: Fax: Hagen Offset as

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no

INFORMASJON NLI-POSTEN. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul. www.nlinett.no INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 4 2014 - ÅRG 20 Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig God Jul www.nlinett.no 2 3 NLI-POSTEN Stoff-frister, NLI-Posten: Svein Furuseth

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nr 4 November 2006 Årgang 17

Nr 4 November 2006 Årgang 17 Side 1 CARA-VENNEN NR 4 NOVEMBER 2006 Nr 4 November 2006 Årgang 17 - Invitasjon til medlemsmøte med julemat - Invitasjon til jukekakebakemøte - Varsel om årsmøte - hvem er på valg Medlemsbladet til Norsk

Detaljer

På de skrå bredder i Ørland Teaterlag

På de skrå bredder i Ørland Teaterlag Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr. 2 2011 På de skrå bredder i Ørland Teaterlag Fra «Bjirken». Tor Aage Sumstad og Terje Hovde Sigurdsen skaper fullt kok i salen med nok en innertier fra Ørland

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen www.bvkn.no Org.nr: 991 074 023 Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 Generalforsamling i BVK/Neste medlemsmøte:

Detaljer

Årsmøteinnkalling. Sør-Modalen 1. november kl. 19.30. Rissa Bondelag. Tilsluttet Norges Bondelag

Årsmøteinnkalling. Sør-Modalen 1. november kl. 19.30. Rissa Bondelag. Tilsluttet Norges Bondelag 2010 Årsmøteinnkalling Sør-Modalen 1. november kl. 19.30 Rissa Bondelag Tilsluttet Norges Bondelag MEDLEMSKAP I LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Medlemskapet gir følgende tilbud fordelt på en 3-års syklus: HMS-rådgivning

Detaljer

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter 0 Kjære alle brukere av Ås Seniorsenter! Velkommen til ny sesong! Styret har i vår,

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

- en grønnere hverdag

- en grønnere hverdag FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 20/2007, 22. nov. Årg. 30 - en grønnere hverdag Mellomtrinnet ved Berkåk skole har hatt miljøuke. Målet med uka var å skape positive holdninger

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

som gjerne vil reklamere litt for sin basar.

som gjerne vil reklamere litt for sin basar. For folk i Løten og omegn 12. årgang. Oktober 2006 På bildet over sees Helge Reistad til venstre sammen med Jan Haug fra fotoavdelingen på Hedmarksmuseet. Vigdis Vingelsgaard, i midten, åpnet fotoutstillingen

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer