Foto: Natalie Pipkina KONKURRANSEREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Natalie Pipkina KONKURRANSEREGLEMENT"

Transkript

1 Foto: Natalie Pipkina KONKURRANSEREGLEMENT 1

2 2

3 NM I FRISERING 31. januar og 1. februar 2015 Senior dame kombinasjonskategorier Teknisk (øvelseshode) 1. Kreativ frisyre (Creative) 2. Aftenfrisyre (Hair by Night) Progressiv Full Fashion (levende modell) 1. Progressiv klipp (Progressive Cut) 2. Full Fashion Look Mote (øvelseshode) 1. Dagligfrisyre (Day Style) 2. Aftenfrisyre (Evening Style) Mote (levende modell) 1. Dagligfrisyre (Day Style) 2. Aftenfrisyre (Evening Style) Senior herre kombinasjonskategorier Teknisk (øvelseshode) 1. Kreativ frisyre (Creative) 2. Klassisk frisyre (Classic Cut) Full Fashion Progressiv (levende modell) 1. Full Fashion Look 2. Progressiv klipp (Progressive Cut) Progressiv mote (øvelseshode) 1. Fashion Trend 2. Progressiv klipp (Progressive Cut) Individuelle kategorier Herre senior Full fashion Look (levende modell) Dame junior Brudefrisyre (Bridal Hairstyle) (øvelseshode) Dame senior Brudefrisyre (Bridal Hairstyle) (levende modell) Full Fashion Look (levende modell) Fantasifrisyre (Fantasy Hairstyle) (levende modell) Progressiv klipp (Progressive Cut) (øvelseshode) Junior kombinasjonskategorier Herre Teknisk 1. Kreativ frisyre (Creative) 2. Klassisk frisyre (Classic Cut) Progressiv mote 1. Fashion Trend 2. Progressiv klipp (Progressive Cut) Dame Teknisk 1. Kreativ frisyre (Creative) 2. Aftenfrisyre (Hair by Night) Progressiv mote 1. Aftenfrisyre (Evening Style) 2. Progressiv klipp (Progressive Cut) Alle kombinasjonsdisiplinene blir først vunnet på individuell basis. 3

4 TIDSSKJEMA Lørdag 31. januar Oslo Spektrum LM = Levende modell ØH = Øvelseshode TIDSPUNKT KATEGORI TID 10:05-10:20 Junior dame teknisk kombinasjon Kreativ frisyre 15 10:05-10:20 Senior dame teknisk kombinasjon Kreativ frisyre 15 10:05-10:20 Junior herre teknisk kombinasjon Kreativ frisyre 15 10:05-10:20 Senior herre teknisk kombinasjon Kreativ frisyre 15 10:30-11:00 Bedømming 12:35-13:05 Senior dame Progressiv Full Fashion kombinasjon Progressiv klipp LM 30 12:35-13:05 Senior dame Individuell Progressiv klipp ØH 30 12:58-13:05 Senior herre Progressiv motekombinasjon Fashion Trend ØH 7 13:15-13:45 Bedømming 14:00-14:15 Junior dame progressiv mote Aftenfrisyre 15 14:00-14:15 Senior dame mote langtha r Dagligfrisyre ØV/LM 15 14:08-14:15 Junior herre Progressiv motekombinasjon Fashion Trend 7 14:12-14:15 Senior herre Full Fashion progressiv kombinasjon Full Fashion Look LM 3 14:25-15:00 Bedømming 16:00 Premieutdeling Kansellering og endring i tidsskjema Arrangør kan avlyse eller endre tidsskjemaet for enkelte disipliner hvis nødvendig. Arrangør har rett til a avlyse konkurransedisipliner hvis deltakerantallet er færre enn 3 i nasjonalt og nordisk mesterskap. Pa meldte deltakere til disse disiplinene vil bli informert etter pa meldingsfristens utløp. 4

5 LM = Levende modell ØH = Øvelseshode TIDSSKJEMA Søndag 1. februar Oslo Spektrum TIDSPUNKT KATEGORI TID 10:05-10:35 Junior dame teknisk kombinasjon Aftenfrisyre 30 10:05-10:35 Senior dame teknisk kombinasjon Aftenfrisyre 30 10:10-10:35 Junior herre teknisk kombinasjon Klassisk klipp 25 10:10-10:35 Senior herre teknisk kombinasjon Klassisk klipp 25 10:45-11:15 Bedømming 11:30-12:00 Junior dame individuell Brudefrisyre 30 11:30-12:00 Senior dame individuell Brudefrisyre 30 12:10-12:40 Bedømming 13:00-13:30 Junior dame progressiv motekombinasjon Progressiv klipp 30 13:10-13:30 Junior herre progressiv motekombinasjon Progressiv klipp 20 13:10-13:30 Senior herre progressiv motekombinasjon Progressiv klipp ØH 20 13:10-13:30 Senior herre Full Fashion progressiv Progressiv klipp LM 20 13:15-13:30 Senior dame motekombinasjon LH Aftenfrisyre 15 13:40-14:10 Bedømming 14:20-14:23 Senior herre individuell Full Fashion Look 3 14:20-14:23 Senior dame individuell Fantasifrisyre 3 14:20-14:23 Senior dame progressiv motekombinasjon Full Fashion Look LM 3 14:20-14:23 Senior dame individuell Full Fashion Look LM 3 14:35-15:05 Bedømming 16:00 Premieutdeling Kansellering og endring i tidsskjema Arrangør kan avlyse eller endre tidsskjemaet for enkelte disipliner hvis nødvendig. Arrangør har rett til a avlyse konkurransedisipliner hvis deltakerantallet er færre enn 3 i nasjonalt og nordisk mesterskap. Pa meldte deltakere til disse disiplinene vil bli informert etter pa meldingsfristens utløp. 5

6 PÅMELDING TIL NM 2015 Oslo Spektrum 31. januar 1. februar Påmelding gjøres på NFVBs nettsider: DELTAKERAVGIFT Alle priser er eks. mva. Senior dame kombinasjonskategorier Teknisk kombinasjon: 1) Kreativ frisyre 2) Aftenfrisyre kr 2 746,00 Motekombinasjon (ØH/LM): 1) Dagligfrisyre 2) Aftenfrisyre kr 2 746,00 Progressiv Full Fashion kombinasjon: 1) Progressiv klipp 2) Full Fashion Look kr 2 746,00 Junior dame kombinasjonskategorier Teknisk kombinasjon: 1) Kreativ frisyre 2) Aftenfrisyre kr 2 292,00 Progressiv mote kombinasjon: 1) Aftenfrisyre 2) Progressiv klipp kr 2 292,00 Senior herre kombinasjonskategorier Teknisk kombinasjon: 1) Kreativ frisyre 2) Klassisk klipp kr 2 746,00 Full Fashion Progressiv kombinasjon(lm): 1) Full Fashion Look 2) Progressiv klipp kr 2 746,00 Progressiv mote kombinasjon(øh): 1) Fashion Trend 2) Progressiv klipp kr 2 746,00 Junior herre kombinasjonskategorier Teknisk kombinasjon: 1) Kreativ frisyre 2) Klassisk klipp kr 2 292,00 Progressiv mote kombinasjon: 1) Fashion Trend 2) Progressiv klipp kr 2 292,00 Individuelle kategorier Senior dame Full Fashion Look (levende modell) kr 1 834,00 Senior dame Brudefrisyre (levende modell) kr 1 834,00 Senior dame Fantasifrisyre (levende modell) kr 1 834,00 Senior dame Progressiv klipp (øvelseshode) kr 1 834,00 Junior dame Brudefrisyre (øvelseshode) kr 1 834,00 Senior herre Full Fashion Look (levende modell) kr 1 834,00 PÅMELDINGSFRIST: 10. JANUAR 2015 NFVB forbeholder seg en eksklusiv rett til a kansellere eller endre tidsplanen pa hvilken som helst konkurranse der den finner det nødvendig. NFVB skal ikke holdes ansvarlig for noen følgeskader. NB! Deltakere i juniorklassene må sende inn kopi av aldersbevis/legitimasjon og/eller kopi av lærekontrakt. 6

7 Tillatelse til publisering Skjemaet fylles ut, og levers konkurranseledelsen ved ankomst pa arenaen. Deltakers navn... Adresse... Postnr./sted... Telefon privat. Jobb E-post. Modells navn. Adresse..... Postnr./sted... Telefon privat.. Jobb.. E-post.. Ved a delta i konkurransen som styres av Norske frisør og velværebedrifter, heretter kalt NFVB, er deltakeren/modellen klar over at det trolig blir tatt bilder av deltakeren/modellen og at bildene kan brukes i ulike medier. Deltakeren/modellen gir hermed NFVB godkjenning, uten godtgjørelse, til a ta bilder, reprodusere og vise deltakerens arbeider og modellens portrett fra konkurransen, pa alle ma ter og i alle prosesser som har sammenheng med den kommersielle distribusjonen, til a vises i alle medier, og spesielt innenfor IT (CD-ROM, CDI, DVD osv.), enten dette eksisterer na eller skapes i ettertid, eller i et hvilket som helst audiovisuelt nettverk eller telekommunikasjonsnettverk av typen internett eller intranett, eller Online, eller via andre mulige tekniske prosesser. Deltakeren/modellen gir hermed NFVB godkjenning til a bruke deltakerens arbeider og modellens portrett i en ubegrenset tidsperiode. Deltakeren/modellen fra sier seg retten til at hans/hennes navn skal vises pa en hvilken som helst gjengivelse, representasjon og/eller bearbeidelse av deltakerens arbeider og modellens portrett. NFVB har rett til, men ikke plikt til, a kreditere deltakeren/modellen. Deltakeren/modellen skal holde NFVB fri fra forstyrrelser, krav, protester og rettslige tvister eller saker som kan blir reist overfor N FV B pa bak- grunn av distribusjon av deltakerens arbeider og modellens portrett. Jeg har lest ovenstående og samtykker i innholdet av dette. Sted Dato Deltakerens underskrift Modellens underskrift 7

8 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteens oppgave er a observere deltakerne og tildele straffepoeng ved brudd pa reglementet. 1. Før konkurransestart sjekker kontrollkomiteen modellene/øvelseshodene for a se om deltakeren har fulgt reglementet. 2. Etter avslutning av disiplinen sjekker kontrollkomiteen. Hvis det oppdages overtredelser, tildeles straffepoeng. 3. Under konkurransen observerer kontrollkomiteen deltakerne. Hvis de ser en deltaker som bryter reglene, rapporterer de speilnummeret, og bruddet til generalkommisær. Sammen bestemmer de deltakerens straffepoeng. 4. Alle avgjørelser er basert pa flertallsprinsippet, og signeres av alle. 5. Generalkommisær overlevere den endelige listen til datapersonalet i en lukket konvolutt. Na r poengene blir lagt inn i datamaskinen, blir konvolutten a pnet og straffepoengene legges inn samtidig. 6. Straffepoengene kommer fram pa resultatlisten. 8

9 9

10 Deltakelse Eiere og ansatte i bedrifter som er medlem i Norske frisør og velværebedrifter (NFVB) kan delta i Norgesmesterskapet i frisering. Bedriftens medlemskap kan ikke være i oppsigelse og bedriften kan ikke ha ubetalte fakturaer til NFVB ved pa melding til konkurransen. Eiere og ansatte i bedrifter som er medlem i de nasjonale organisasjonene som er tilknyttet Nordisk frisørmesterforening kan delta i Nordisk Cup. Deltakere i juniorklassen ma ha gyldig lærekontrakt, eller være under 23 a r konkurransedagen. Gyldig legitimasjon ma vises før start. Deltakerne i juniorklassene ma sende inn kopi av legitimasjon, og/eller kopi av lærekontrakt. Minimum antall deltakere i en kategori Det ma være minimum tre deltakere i en konkurransekategori for at det gjennomføres konkurranse i kategorien. For at kategorien skal gjennomføres som Nordisk Cup, ma det være minimum deltakere fra to nordiske land i kategorien. Norgesmester/Nordisk mester Sammenlagt vinner av kombinasjonskonkurransene ka res til Norgesmester. Vinnere av de individuelle konkurransene ka res til Norgesmester. Premiering Na r Norgesmesterskapet arrangeres samtidig med en nordisk eller internasjonal konkurranse, vil premieringen være som følger: 1. Den beste norske deltakeren innen hver disiplin premieres som vinner av NM innen denne disiplinen. Det deles IKKE ut premie til 2. og 3. plassen. 2. I kombinasjonsdisiplinene premieres plass sammenlagt i tillegg til 1. plass i individuelle disiplinene. 10

11 UTREGNING AV POENG Juryen skal besta av minimum 3 dommere. Hvordan regnes beregnes resultatet 1. Poeng som er mer enn 3 poeng fra gjennomsnittet, blir fjernet og erstattet med gjennomsnittet av de resterende poengene. (se illustrasjon) 2. Avholdes det en internasjonal konkurranse, vil poeng gitt av dommer fra samme land som deltaker bli strøket, og erstattet med gjennomsnittet av de resterende dommernes poeng. DELTAKERE MED LIK POENGSUM Individuelle kategorier Dersom deltakere ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestem etter følgende regel: Dommer 1 sine poeng avgjør plasseringen. Den deltakeren som har fa tt flest poeng fra denne dommeren fa r plassering foran den/de andre deltakeren. Hvis det fortsatt ikke er mulig a skille deltakerne vil datasystemet ga videre til dommer 2. Ved behov videre til dommer 3 osv. Sammenlagt resultat i kombinasjonskategoriene Dersom deltakere ender opp med lik poengsum sammenlagt, bestemmes plasseringen etter følgende regler: 1. Dame teknisk kombinasjon: Poengene i disiplinen Aftenfrisyre avgjør plasseringen. 2. Herre teknisk kombinasjon: Poengene i disiplinen Klassisk klipp avgjør plasseringen. 3. Dame motekombinasjon pa langt ha r: Poengene I disiplinen Aftenfrisyre avgjør plasseringen. 4. Dame progressiv mote: Poengene I disiplinen Progressiv klipp avgjør plasseringen. 5. Herre motekombinasjon: Poengene I disiplinen Progressiv klipp avgjør plasseringen. 6. I Junior kombinasjonskategoriene gjelder samme regel som i senior kategoriene. 11

12 Generell instruks for konkurransene Dame/herre/senior/junior 1. Man ma delta i begge kombinasjonsdisiplinene. 2. Deltakerne i Senior dame og Senior herre mote Progressiv kombinasjon, kan deltakerne konkurrere med levende modell eller øvelseshode. 3. Speilnummer Konkurranseledelsen tildeler samtlige deltagere hvert sitt speilnummer. Deltagerne inntar deretter sine respektive plasser pa konkurransepodiet. Konkurranseledelsen kontrollerer at speilnummeret stemmer med deltagerens navn. 4. Det er ikke tillatt for modellene a hjelpe deltagerne med utførelsen av frisyrene (for eksempel ha rtørring, berøring av ha ret etc.). 5. Under bedømmingen skal modellene sitte foran sine respektive speil, sa sant det ikke blir gitt annen instruks. 6. Juryen vil passere en gang for a fa et generelt inntrykk av de utførte frisyrene. 7. Overtredelse av konkurransereglene, samt unnlatelse av a følge instruksjoner i forbindelse med konkurransene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via resultatlisten. 8. Straffepoeng Det kan tildeles minimum 3 straffepoeng pr overtredelse pr visemann. Avsluttes ikke arbeidet na r tiden er ute, tildeles man 3 straffepoeng. 9. Friseringsstøtte Ved bruk av alle former for støtte/fyll tildeles det straffepoeng. 10. Make-up All upassende make-up i herrekategoriene vil bli sett pa som tegn pa gjenkjennelse for dommerne, og vil bli tildelt straffepoeng. 11. Klær Øvelseshoder og modellers antrekk ma være nøytrale og ikke vise noen form for logoer, designernavn og liknende. 10. I kombinasjonskonkurransene kan deltakerne tildeles samme speilnummer i begge disipliner. 11. Diskvalifisering a. Bruk av øvelseshoder fra leverandører som ikke er oppført pa OMCs offisielle sponsorliste. b. Deltakerne kan kun benytte en modell pr kategori. Det er ikke tillatt med dobbel deltakelse. c. Deltagere som bytter tildelt speilnummer med andre deltagere. 12. Øvelseshoder Under bedømmingen ma øvelseshodene være festet til et stativ festet til arbeidsbordet eller pa et gulvstativ. Det er ikke tillatt a etterlate verktøy eller andre objekter pa arbeidsbordet. 12

13 KONKURRANSEREGLEMENT SENIOR DAME 13

14 Disiplin 1 Kreativ frisyre (Creative) Dame Teknisk kombinasjon Øvelseshode Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet forberedt, men ikke frisert. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Deltakeren velger selv om den vil fukte ha ret før arbeidet starter. Frisyren ma ferdigstilles innenfor den angitt tiden. 1. Frisering Alle friseringsverktøy er tillatt. 2. Produkter Alle produkter er tillatt brukt. 3. Hårfarge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er forbudt. 4. Friseringsstøtte Alle former for friseringsstøtte er forbudt. 5. Hårdeler/pynt Ha rdeler og ornamenter/pynt er forbudt. 6. Hair Extensions Tillatt 7. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 8. Straffepoeng Konkurransedeltakere som ikke følger retningslinjene vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 9. Tid 15 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 10. Poeng Maksimum: 30 poeng til ett elektrisk apparat av gangen. 14

15 Disiplin 2 Aftenfrisyre (Hair by Night) Dame Teknisk kombinasjon Øvelseshode Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet forberedt, men ikke frisert. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Deltakeren velger selv om den bil fukte ha ret før arbeidet starter. Frisyren ma ferdigstilles innenfor den angitt tiden. 1. Frisering Deltakeren har 30 minutter til a kreere en aftenfrisyre fra A til A, inkludert integrasjon av ha rdeler. 2. Verktøy Alle typer friseringsverktøy kan benyttes. 3. Farge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er forbudt. 4. Hårdel(er) A) Minimum 1 og maksimum 3 ha rdeler skal benyttes, og de ma ikke være ferdig friserte. Ha rdelene kan være klippet og farget pa forha nd, og ma presenteres med glatt ha r, liggende pa bordet for gjennombørsting og kontroll av konkurranseledelsen. B) Diameteren pa hver ha rdel kan ikke overstige 5 cm i noen retning. C) Ha rdelens lengde er valgfri. D) Ha rdelen(e)skal være harmonisk integrert i frisyren, Ha rdelen(e) kan bare friseres og styles innenfor den disponible tiden. Ha rdelene ma ikke dekke mer enn 40 % av hodets overflate. Deltakerne kan benytte saks for a renske opp frisyren under konkurransen. E) Parykker er forbudt. 5. Friseringsstøtte Alle former for friseringsstøtte i frisyren og ha rdelene er forbudt. 6. Hårpynt Ha rpynt er tillatt. 7. Extensions Tillatt 8. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av frisyren og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 9. Straffepoeng Konkurransedeltakere som ikke følger disse retningslinjene vil bli tildelt straffepoeng. 10. Tid 30 Minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng 15

16 Disiplin 1 Dagligfrisyre (Day Style) Dame Motekombinasjon Levende modell Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med modells ha ret pa ruller eller clips/na ler. Ha ret kan ikke være frisert pa forha nd. Før start ber konkurranseledelsen deltakerne om a ta ut ruller/clips, og børste ha ret bakover. Under visemenns kontroll ma deltakerne trekke vekk fra sine modeller, og vente pa siden av podiet. Visemenn kontrollerer og børster modellens ha r bakover. Frisyren ma ferdigstilles under den tildelte tiden. Hele frisyren ma være løs og a pen. 75 % av ha ret ma friseres nedover. Er ha ret frisert bakover og opp pa begge sider, vil det bli tildelt straffepoeng. 1. Hårlengder Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er ikke tillatt. 3. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. Klipps, spenner eller lignende ma ikke etterlates i den ferdige frisyren. 4. Styling Hele frisyren ma være løs, a pen og frisert nedover. Kun en av sidene kan friseres bakover. 5. Produkter Alle produkter er tillatt. 6. Friseringsstøtte Bruk av alle former for friseringsstøtte/fyll er forbudt. 7. Pynt Kun ett stk pynt er tillatt. 8. Hair Extensions Tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av friseringen og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Staffepoeng Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, eller viser en frisyre som ikke holder seg innenfor temaet, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 15 minutter 12. Poeng Maksimum: 30 poeng 16

17 Disiplin 2 Aftenfrisyre (Evening Style) Dame Motekombinasjon Samme eller annen modell Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med sin modells ha r glatt/slett. Etter instruks fra konkurranseledelsen børster deltakeren ha ret bakover før konkurransestart. Konkurranseledelsen kontrollerer at ovensta ende instruksjon er blitt fulgt. Frisyren ma ferdigstilles under den tildelte tiden. Det er ikke tillatt a benytte ruller eller clips/na ler e.l. i ha ret før konkurransestart. Innenfor den angitte tiden kan deltakeren bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut. 1. Hårlengder Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farger Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er ikke tillat. 3. Verktøy Alle typer verktøy er tillatt. 4. Produkter Alle typer produkter er tillatt. 5. Hårdeler Ha rdeler er forbudt. Hvis konkurranseledelsen mistenker at det er benyttet ha rdeler, vil det bli foretatt en kontroll etter avsluttet bedømming. Deltakeren vil i sa fall bli tildelt straffepoeng. 6. Friseringsstøtte Alle former for innlegg/fyll er forbudt. 7. Pynt Maksimalt to dekorative spenner/na ler er tillatt. 8. Extensions Tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme den generelle inntrykket av frisyren og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Straffepoeng Deltakere som ikke respekterer disse instruksjonene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 15 minutter 12. Poeng Maksimum: 30 poeng 17

18 Disiplin 1 Dagligfrisyre (Day Style) Dame Motekombinasjon Øvelseshode Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med sitt øvelseshodes ha r pa ruller eller clips/na ler. Ha ret kan ikke være frisert pa forha nd. Før start ber konkurranseledelsen deltakerne om a ta ut ruller/clips, og børste ha ret bakover. Under visemenns kontroll ma deltakerne trekke vekk fra sine modeller, og vente pa siden av podiet. Visemenn kontrollerer og børster modellens ha r bakover. Frisyren ma ferdigstilles under den tildelte tiden. Hele frisyren ma være løs og a pen. 75 % av ha ret ma friseres nedover. Er ha ret frisert bakover og opp pa begge sider, vil det bli tildelt straffepoeng. 1. Hårlengder Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er ikke tillatt. 3. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. Klipps, spenner eller lignende ma ikke etterlates i den ferdige frisyren. 4. Styling Hele frisyren ma være løs, a pen og frisert nedover. Kun en av sidene kan friseres bakover. 5. Produkter Alle produkter er tillatt. 6. Friseringsstøtte Bruk av alle former for friseringsstøtte/fyll er forbudt. 7. Pynt Kun ett stk pynt er tillatt. 8. Hair Extensions Tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av friseringen og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Staffepoeng Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, eller viser en frisyre som ikke holder seg innenfor temaet, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 15 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 12. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 2000 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble 18

19 Disiplin 2 Aftenfrisyre (Evening Style) Dame Motekombinasjon Øvelseshode Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med sitt øvelseshodes ha r glatt/slett. Etter instruks fra konkurranseledelsen børster deltakeren ha ret bakover før konkurransestart. Konkurranseledelsen kontrollerer at ovensta ende instruksjon er blitt fulgt. Frisyren ma ferdigstilles under den tildelte tiden. Det er ikke tillatt a benytte ruller eller clips/na ler e.l. i ha ret før konkurransestart. Innenfor den angitte tiden kan deltakeren bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut. 1. Hårlengder Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er ikke tillatt. 3. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. Klipps, spenner eller lignende ma ikke etterlates i den ferdige frisyren. 4. Styling Hele frisyren ma være løs, a pen og frisert nedover. Kun en av sidene kan friseres bakover. 5. Produkter Alle produkter er tillatt. 6. Friseringsstøtte Bruk av alle former for friseringsstøtte/fyll er forbudt. 7. Pynt Kun ett stk pynt er tillatt. 8. Hair Extensions Tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av friseringen og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Staffepoeng Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, eller viser en frisyre som ikke holder seg innenfor temaet, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 15 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 12. Poeng Maksimum: 30 poeng 19

20 Disiplin 1 Progressiv klipp (Progressive Cut) Dame Progressiv Full Fashion kombinasjon Levende modell Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med modellens ha r forberedt, men ikke frisert. Det blir gitt beskjed om at ha ret skal gres glatt bakover. Deltakerne ma ga bort fra sin arbeidsplass na r modellen skal kontrolleres. Det er opp til deltakeren om ha ret skal fuktes eller ikke. Arbeidet ma fullføres innenfor den oppsatte tiden. 1. Klipp Før start ma ha rlengdene være minst 8 cm over hele hodet. Ha ret kan ikke være klippet og/ eller frisert pa forha nd. Ha ret ma klippes minimum 2,5 centimeter innenfor tidsrammen. Konkurranseledelsen kontrollerer at retningslinjene blir fulgt. 2. Klippeverktøy Alle typer klippeverktøy er tillatt. 3. Hårfarge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er forbudt. 4. Frisering Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 5. Produkter Alle typer produkter er tillatt. 6. Hair extensions Tillatt. 7. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 8. Straffepoeng Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. 9. Tid 30 minutter 10. Poeng Maksimum: 30 poeng 20

21 Disiplin 2 Full Fashion Look Dame Progresiv Full Fashion kombinasjon Samme eller en annen modell Pre-done Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med modellen klar for bedømming. Deltakeren fa r 3 minutter til a plassere modellen, og gjøre en siste finnish. 1. Hair Extensions er tillatt. 2. Det er tillatt med accessoirers i ha ret. 3. En utvalgt jury skal bedømme konkurransen. Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering, farge og antrekk. Modellen ma alltid bære og vise frem deltakerens speilnummer. Modellen skal vises ved en arbeidsplass eller pa en cat-walk. 4. Straffepoeng Deltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. 5. Tid 3 minutter 6. Poeng Maksimum: 30 poeng 21

22 Brudefrisyre (Bridal Hairstyle) Dame Individuell Levende modell Ingen aldersbegrensning Modellene ankommer konkurransepodiet med utsla tt slett hår. Ha ret kan ikke være frisert pa forha nd. Konkurranseledelsen kontrollerer ha ret og børster det flatt bakover. Frisyren ma utføres innenfor den angitt tiden. Konkurransedeltakeren skal kreere en tradisjonell brudefrisyre pa langt ha r, med et totalt resultat i tankene. Under konkurransen er det tillatt a bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut. 1. Hårlengde Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Hårfarge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger er forbudt. 3. Produkter Alle produkter er tillatt. 4. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 5. Friseringsstøtte Alle former for innlegg/fyll er forbudt. 6. Hårdeler Ha rdeler er forbudt. 7. Pynt Ha rpynt er tillatt. 8. Extensions Tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Straffepoeng Konkurransedeltakere som ikke følger disse retningslinjene vil bli tildelt straffe poeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 30 minutter 12. Poeng Maksimum: 30 poeng Minimum: 24 poeng 22

23 Full Fashion Look Dame Individuell Levende modell Pre-done Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med modellen klar for bedømming. Deltakeren fa r 3 minutter til a plassere modellen, og gjøre en siste finnish. 1. Hair Extensions er tillatt. 2. Det er tillatt med accessoirers i ha ret. 3. En utvalgt jury skal bedømme konkurransen. Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering, farge og antrekk. Modellen ma alltid bære og vise frem deltakerens speilnummer. Modellen skal vises ved en arbeidsplass eller pa en cat-walk. 4. Straffepoeng Deltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. 5. Tid 3 minutter 6. Poeng Maksimum: 30 poeng 23

24 Fantasifrisyre (Fantasy Hairstyle) Dame pre-done Levende modell Ingen aldersbegrensning Deltakeren skal pa forha nd kreere en fantasi frisyre som er klar for bedømming ved ankomst konkurransearenaen. Det er tillatt med en rekvisitt. Denne ma være festet pa modellen. Deltakeren skal kreere en fantasifrisyre som er klar til bedømming ved ankomst konkurransearenaen. Bedømmingen vil baseres pa frisyrens kreativitet og valg av tema. Etter bedømmingen kan det bli gjennomført en parade for modellene. Bedømming Straffepoeng Kreativitet, originalitet og nytenkning. Deltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. Tid: 3 minutter til å gjøre en siste oppfriskning Poeng Maksimum: 30 poeng Minimum: 24 poeng 24

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING INTERNASJONALE REGLER - SPORTING NORGES SKYTTERFORBUND (NSF) Dette er en oversettelse til norsk av det internasjonale regelverket for F.I.T.A.S.C. Sporting. Juni 2007 Trykket uten kostnad for NSF av Midas

Detaljer

Rennreglement NSF Alpint

Rennreglement NSF Alpint Rennreglement NSF Alpint Del I: Norges Skiforbunds Fellesreglement Vedtatt i Skistyret 11.04.2014 Godkjent av Lov- og påtaleutvalget 25.09.2014 Del II: Rennreglement Alpint Godkjent av Lov- og påtaleutvalget

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Kontaktperson: Robert Hamara, mobil: 922 33 143 e-mail: robert@kampsport.no Teknisk arrangør:

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) 2015 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM DRESSURRIDNING 410 Hensikt og generelle prinsipper... 3 411 Hensikten med dressurkonkurranser...

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer