KONKURRANSEREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEREGLEMENT"

Transkript

1 KONKURRANSEREGLEMENT 1

2 2

3 Dame kategorier *Senior og junior Teknisk kombinasjon (øvelseshode) DAG: 1. OMC Kreativ frisyre (Creative) Lørdag 2. OMC Aftenfrisyre (Hair by Night) Søndag Senior motekombinasjon på langt hår (levende modell) 1. OMC Kommersiell dagligfrisyre (Day Style) Lørdag 2. OMC Kommersiell aftenfrisyre (Evening Style) Søndag Junior Motekombinasjon (øvelseshode) 1. OMC Kommersiell aftenfrisyre (Evening Style) Lørdag 2. OMC Progressiv klipp (Progressive Cut) Søndag Junior individuell OMC Kommersiell brudefrisyre (Bridal Hairstyle) (øvelseshode) Åpen individuell (ingen aldersbegrensning) OMC Kommersiell brudefrisyre (Bridal Hairstyle) (levende modell) OMC Avant Garde (øvelseshode) Langha rsoppsetting fristil (levende modell) Dame fristil (levende modell) Søndag Søndag Lørdag Søndag Søndag Herre kategorier *Senior og junior Teknisk kombinasjon (øvelseshode) DAG: 1. OMC Kreativ frisyre (Creative) Lørdag 2. OMC Klassisk frisyre (Classic Cut) Søndag *Senior og junior Motekombinasjon (øvelseshode) 1. OMC Kommersiell motefrisyre (Fashion Style) Lørdag 2. OMC Kommersiell salong klipp (Salon Cut) Søndag Åpen individuell (ingen aldersbegrensning) OMC Avant Garde (øvelseshode) Herre fristil (levende modell) Skjegg fristil (levende modell) Lørdag Søndag Søndag Kategorier merket med *, bedømmes junior og senior sammen. Ved kåring av sammenlagt vinner, blir beste junior og beste senior kåret til Norgesmestere. Alle kombinasjonsdisiplinene blir først vunnet på individuell basis. 3

4 PÅMELDING Påmelding gjøres på NFVBs nettsider: Dame kombinasjonskategorier Senior Teknisk kombinasjon: kr 2 600,00 Senior Motekombinasjon: kr 2 600,00 Junior Teknisk kombinasjon: kr 2 200,00 Junior Progressiv motekombinasjon: kr 2 200,00 Herre kombinasjonskategorier Senior Teknisk kombinasjon: kr 2 600,00 Senior Motekombinasjon: kr 2 600,00 Junior Teknisk kombinasjon: kr 2 200,00 Junior Motekombinasjon: kr 2 200,00 Individuelle kategorier A pen dame OMC Kommersiell brudefrisyre kr 1 800,00 A pen dame OMC Avant Garde kr 1 800,00 A pen dame Langtha rsoppseting kr 1 800,00 A pen dame Dame fristil kr 1 800,00 Junior dame OMC Kommersiell brudefrisyre kr 1 800,00 A pen herre OMC Avant Garde kr 1 800,00 A pen herre Herre fristil kr 1 800,00 A pen herre Skjegg fristil kr 1 800,00 NFVB forbeholder seg en eksklusiv rett til a kansellere kategorier der den finner det nødvendig. NFVB skal ikke holdes ansvarlig for noen følgeskader. NB! Deltakere i juniorklassene må sende inn kopi av aldersbevis/legitimasjon og/eller kopi av lærekontrakt. 4

5 Tillatelse til publisering Skjemaet fylles ut, og levers konkurranseledelsen ved ankomst pa arenaen. Deltakers navn... Adresse... Postnr./sted... Telefon privat. Jobb E-post. Modells navn. Adresse..... Postnr./sted... Telefon privat.. Jobb.. E-post.. Ved a delta i konkurransen som styres av Norske frisør og velværebedrifter, heretter kalt NFVB, er deltakeren/modellen klar over at det trolig blir tatt bilder av deltakeren/modellen og at bildene kan brukes i ulike medier. Deltakeren/modellen gir hermed NFVB godkjenning, uten godtgjørelse, til a ta bilder, reprodusere og vise deltakerens arbeider og modellens portrett fra konkurransen, pa alle ma ter og i alle prosesser som har sammenheng med den kommersielle distribusjonen, til a vises i alle medier, og spesielt innenfor IT (Internett, Facebook, Twitter, CD-ROM, CDI, DVD osv.), enten dette eksisterer na eller skapes i ettertid, eller i et hvilket som helst audiovisuelt nettverk eller telekommunikasjonsnettverk av typen internett eller intranett, eller Online, eller via andre mulige tekniske prosesser. Deltakeren/modellen gir hermed NFVB godkjenning til a bruke deltakerens arbeider og modellens portrett i en ubegrenset tidsperiode. Deltakeren/modellen fra sier seg retten til at hans/hennes navn skal vises pa en hvilken som helst gjengivelse, representasjon og/eller bearbeidelse av deltakerens arbeider og modellens portrett. NFVB har rett til, men ikke plikt til, a kreditere deltakeren/modellen. Deltakeren/modellen skal holde NFVB fri fra forstyrrelser, krav, protester og rettslige tvister eller saker som kan blir reist overfor N FV B pa bak- grunn av distribusjon av deltakerens arbeider og modellens portrett. Jeg har lest ovenstående og samtykker i innholdet av dette. Sted Dato Deltakerens underskrift Modellens underskrift 5

6 Generell instruks for konkurransene Deltakelse Eiere og ansatte i bedrifter som er medlem i Norske frisør og velværebedrifter (NFVB) kan delta i Norgesmesterskapet i frisering. Bedriftens medlemskap kan ikke være i oppsigelse og bedriften kan ikke ha ubetalte fakturaer til NFVB ved pa melding til konkurransen. Deltakere i juniorklassen ma ha gyldig lærekontrakt, eller være under 23 a r konkurransedagen. Gyldig legitimasjon ma vises før start. Deltakerne i juniorklassene ma sende inn kopi av legitimasjon, og/eller kopi av lærekontrakt. Minimum antall deltakere i en kategori Det ma være minimum 5 fem deltakere i en konkurransekategori for at den gjennomføres. Norgesmester Sammenlagt vinner av kombinasjonskonkurransene ka res til Norgesmester. Vinnere av de individuelle konkurransene ka res til Norgesmester. Premieutdeling Tidspunkt for premieutdelingen publiseres etter 15. januar. Premieutdelingen avholdes pa scenen, og deltakere med øvelseshoder bes om a ta de med pa scenen under utdelingen. Tidsskjema Tidsskjema for konkurransen publiseres etter 15. januar, na r alle pa meldingene er registrert. Informasjon om hvilken dag de forskjellige kategoriene gjennomføres finner du pa siden med konkurranseprogrammet. Annet 1. Kombinasjonskategoriene Man ma delta i begge kombinasjonsdisiplinene. 2. Speilnummer Konkurranseledelsen tildeler samtlige deltagere hvert sitt speilnummer. Deltagerne inntar deretter sine respektive plasser pa konkurransepodiet. Konkurranseledelsen kontrollerer at speil nummeret stemmer med deltagerens navn. 3. Modell Det er ikke tillatt for modellene a hjelpe deltagerne med utførelsen av frisyrene (for eksempel ha rtørring, berøring av ha ret etc.). Under bedømmingen skal modellene sitte foran sine respektive speil, sa sant det ikke blir gitt annen instruks. 3. Straffepoeng Overtredelse av konkurransereglene, samt unnlatelse av a følge instruksjoner i forbindelse med konkurransene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via resultatlisten. 4. Friseringsstøtte Det er ikke tillatt med noen former for friseringsstøtte/innlegg/fyll. 5. Make-up Upassende make-up i ba de dame og herreklassene kan bli tildelt straffepoeng. 6

7 6. Klær Øvelseshoder og levende modeller i damekategoriene, ma ha antrekk som ikke viser noen former for logoer, designernavn eller liknende. Antrekk i herrekategoriene ma ha et maskulint uttrykk. Øvelseshodene ma ha antrekk som ikke viser noen form for logoer, designernavn eller liknende. 7. Frisyrene i motekategoriene ma være kommersielle/kundevennlige. 8. Diskvalifisering A) Bruk av øvelseshoder fra leverandører som ikke er oppført pa OMCs offisielle sponsorliste. B) Deltagere som bytter tildelt speilnummer med andre deltagere. 9. Øvelseshoder Under bedømmingen ma øvelseshodene være festet til et stativ festet til arbeidsbordet, eller pa et gulvstativ. Det er ikke tillatt a etterlate verktøy eller andre objekter pa arbeidsbordet. KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteens oppgave er a observere deltakerne og tildele straffepoeng ved brudd pa reglementet. 1. Før konkurransestart sjekker kontrollkomiteen modellene/øvelseshodene for a se om deltakeren har fulgt reglementet. 2. Etter avslutning av disiplinen sjekker kontrollkomiteen. Hvis det oppdages overtredelser, tildeles straffepoeng. 3. Under konkurransen observerer kontrollkomiteen deltakerne. Hvis de ser en deltaker som bryter reglene, rapporterer de speilnummeret, og bruddet til generalkommisær. Sammen bestemmer de deltakerens straffepoeng. 4. Alle avgjørelser er basert pa flertallsprinsippet, og signeres av alle. 5. Generalkommisær overlevere den endelige listen til datapersonalet i en lukket konvolutt. Na r poengene blir lagt inn i datamaskinen, blir konvolutten a pnet og straffepoengene legges inn samtidig. 6. Straffepoengene kommer fram pa resultatlisten. 7

8 Juryen skal besta av minimum 3 dommere. Hvordan regnes beregnes resultatet 1. Poeng som er mer enn 3 poeng fra gjennomsnittet, blir fjernet og erstattet med gjennomsnittet av de resterende poengene. (se illustrasjon) 2. Avholdes det en internasjonal konkurranse, vil poeng gitt av dommer fra samme land som deltaker bli strøket, og erstattet med gjennomsnittet av de resterende dommernes poeng. DELTAKERE MED LIK POENGSUM Individuelle kategorier Dersom deltakere ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestem etter følgende regel: Dommer 1 sine poeng avgjør plasseringen. Den deltakeren som har fa tt flest poeng fra denne dommeren fa r plassering foran den/de andre deltakeren. Hvis det fortsatt ikke er mulig a skille deltakerne vil datasystemet ga videre til dommer 2. Ved behov videre til dommer 3 osv. Sammenlagt resultat i kombinasjonskategoriene Dersom deltakere ender opp med lik poengsum sammenlagt, bestemmes plasseringen etter følgende regler: 1. Dame teknisk kombinasjon: Poengene i disiplinen OMC Aftenfrisyre avgjør plasseringen. 2. Herre teknisk kombinasjon: Poengene i disiplinen OMC Klassisk klipp avgjør plasseringen. 3. Dame motekombinasjon pa langt ha r: Poengene i disiplinen OMC Kommersiell aftenfrisyre avgjør plasseringen. 4. Herre motekombinasjon: Poengene i disiplinen OMC Kommersiell salong klipp avgjør plasseringen. 5. I Junior kombinasjonskategoriene gjelder samme regel som i senior kategoriene. 8

9 9

10 KONKURRANSEREGLEMENT DAME 10

11 Disiplin 1 OMC Kreativ frisyre (Creative) Dame Teknisk kombinasjon Junior og senior Kategorien bedømmes og premieres sammen med junior. Sammenlagt ka res den beste senior og den beste junior til Norgesmester. Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet forberedt, men ikke frisert. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Deltakeren velger selv om den vil fukte ha ret før arbeidet starter. Frisyren ma ferdigstilles innenfor den angitt tiden. 1. Frisering Alle friseringsverktøy er tillatt. 2. Barbering Det er ikke tillatt a barbere ha ret kort. Minimumslengde er 3 cm. 3. Produkter Alle stylingprodukter er tillatt. 4. Hårfarge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 5. Friseringsstøtte Alle former for friseringsstøtte er forbudt. 6. Hårdeler/pynt Ha rdeler og ornamenter/pynt er forbudt. 7. Hair Extensions Tillatt, men ma settes inn før konkurransestart, for a skape volum og ekstra lengde og fargeeffekter. Det kan ikke settes inn pa ett punkt som en ha rdel eller hestehale. 8. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 9. Straffepoeng Konkurransedeltakere som ikke følger retningslinjene vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 10. Tid 15 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 11

12 Disiplin 2 OMC Aftenfrisyre (Hair by Night) Dame Teknisk kombinasjon Øvelseshode Junior og senior Kategorien bedømmes og premieres sammen med junior. Sammenlagt ka res den beste senior, og den beste junior til Norgesmester. Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet forberedt, men ikke frisert. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Deltakeren velger selv om den bli fukte ha ret før arbeidet starter. Frisyren ma ferdigstilles innenfor den angitt tiden. 1. Verktøy Alle typer friseringsverktøy kan benyttes. 2. Barbering Det er ikke tillatt a barbere ha ret kort. Minimumslengde er 3 cm. 3. Hårfarge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen.. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 4. Hårdel(er) A) Minimum 1 og maksimum 3 ha rdeler skal benyttes, og de ma ikke være ferdig friserte. Ha rdelene kan være klippet og farget pa forha nd, og ma presenteres med glatt ha r, liggende pa bordet for gjennombørsting og kontroll av konkurranseledelsen. B) Diameteren pa hver ha rdel kan ikke overstige 5 cm i noen retning. C) Ha rdelens lengde er valgfri. D) Ha rdelen(e)skal være harmonisk integrert i frisyren, Ha rdelen(e) kan bare friseres og styles innenfor den disponible tiden. Ha rdelene ma ikke dekke mer enn 40 % av hodets overflate. Deltakerne kan benytte saks for a renske opp frisyren under konkurransen. E) Parykker er forbudt. 5. Friseringsstøtte Alle former for friseringsstøtte i frisyren og ha rdelene er forbudt. 6. Hårpynt Ha rpynt er tillatt. 7. Extensions Tillatt, men ma settes inn før konkurransestart, for a skape volum og ekstra lengde og fargeeffekter. Det kan ikke settes inn pa ett punkt som en ha rdel eller hestehale. 8. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av frisyren og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 9. Straffepoeng Konkurransedeltakere som ikke følger disse retningslinjene vil bli tildelt straffepoeng. 10. Tid 25 Minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 12

13 Disiplin 1 OMC Kommersiell dagligfrisyre (Day Style) Dame Motekombinasjon pa langtha r Levende modell Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med modellens ha ret slett og tørt. Ha ret kan ikke være forberedt eller krøllet pa forha nd. Under visemenns kontroll ma deltakerne trekke vekk fra sine modeller, og vente pa siden av podiet. Visemenn kontrollerer og børster modellens ha r bakover. Frisyrer med et teknisk sluttresultat vil bli tildelt straffepoeng. 1. Hårlengder Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen.. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 3. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 4. Styling Det ferdige resultatet ma være kommersielt og «daglig». Minimum 80 % av ha ret ma friseres ned, og maksimalt 20 % kan friseres bakover eller opp i e n seksjon (ikke i flere deler i frisyren). 5. Produkter Alle produkter er tillatt. 6. Friseringsstøtte Na ler er tillatt. 7. Pynt Ikke tillatt med pynt. 8. Hair Extensions Tillatt, men ma settes inn før konkurransestart, for a skape volum og ekstra lengde og fargeeffekter. Det kan ikke settes inn pa ett punkt som en ha rdel eller hestehale. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av friseringen og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Staffepoeng Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, eller viser en frisyre som ikke holder seg innenfor temaet, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 20 minutter 12. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 13

14 Disiplin 2 OMC Kommersiell aftenfrisyre (Evening Style) Dame Motekombinasjon Samme eller annen modell Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransearenaen med sin modells ha r glatt/slett og hengende ned. Etter instruks fra konkurranseledelsen børster deltakeren ha ret bakover før konkurransestart. Konkurranseledelsen kontrollerer at ovensta ende instruksjon er blitt fulgt. Det er ikke tillatt a benytte ruller eller clips/na ler e.l. i ha ret før konkurransestart. Innenfor den angitte tiden kan deltakeren bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut. Frisyren må ikke være lik Teknisk Hair by Night. 1. Hårlengder Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farger Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen.. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 3. Verktøy Alle typer verktøy er tillatt. 4. Produkter Alle typer produkter er tillatt. 5. Hårdeler Ha rdeler er forbudt. Hvis konkurranseledelsen mistenker at det er benyttet ha rdeler, vil det bli foretatt en kontroll etter avsluttet bedømming. Deltakeren vil i sa fall bli tildelt straffepoeng. 6. Friseringsstøtte Alle former for innlegg/fyll er forbudt. 7. Pynt Maksimalt to (2) dekorative spenner/na ler er tillatt. 8. Extensions Ikke tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme den generelle inntrykket av frisyren og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Straffepoeng Deltakere som ikke respekterer disse instruksjonene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala. 11. Tid 20 minutter 12. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 14

15 OMC Kommersiell brudefrisyre (Bridal Hairstyle) Dame individuell Levende modell Ingen aldersbegrensning Modellene ankommer konkurransepodiet med utsla tt slett hår. Ha ret kan ikke være frisert pa forha nd. Konkurranseledelsen kontrollerer ha ret og børster det flatt bakover. Konkurransedeltakeren skal kreere en tradisjonell brudefrisyre pa langt ha r, med et totalt resultat i tankene. Under konkurransen er det tillatt a bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut. Frisyren må være kommersiell og kan ikke ligne en teknisk Hair by Night. 1. Hårlengde Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Hårfarge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen.. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 3. Produkter Alle produkter er tillatt. 4. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 5. Friseringsstøtte Alle former for innlegg/fyll er forbudt. 6. Hårdeler Ha rdeler er forbudt. 7. Extensions Tillatt, men ma settes inn før konkurransestart, for a skape volum og ekstra lengde og fargeeffekter. Det kan ikke settes inn pa ett punkt som e n ha rdel eller hestehale. 8. Pynt Ha rpynt er tillatt, men ma ikke dekke mer enn 15 % av hodet. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 10. Tid 25 minutter 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 15

16 OMC Avant Garde Dame individuell Øvelseshode Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransepodiet med et ferdig frisert øvelseshode, klar til bedømming. Na r konkurransen starter, har deltakeren 3 minutter til a gjøre siste finnish pa frisyren. Tema for frisyren overlates til deltakerens kreativitet. Produkter og farger er fritt. 1. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av friseringen og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 2. Tid 3 minutter 3. Poeng Maksimum: 30 poeng 16

17 Fristil dame Dame individuell Levende modell Ingen aldersbegrensning Ha ret skal være ferdig klippet, ev. permanentet og/eller farget pa forha nd. Ved start skal ha ret være godt gjennomfuktet (kontrollkomiteen vil pa se at dette er gjort). 1. Bedømming Frisyren teller 70 %, og helhet med antrekk og make-up teller 30 % i bedømmingen. 2. Tid 25 minutter 3. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 17

18 Langthårsoppsetting fristil Dame individuell Levende modell Ingen aldersbegrensning Modellen ankommer konkurransepodiet med ha ret hengende fritt, uten ruller, strikker, na ler eller inndelinger (skill ansees som inndeling). Det er ikke tillatt a toupere ha ret før start. Eventuelt løsha r kan ikke være frisert pa forha nd. Alt ha r ma friseres ferdig pa podiet. 1. Bedømming Frisyren teller 70 %, og helhet med antrekk og make-up teller 30 % i bedømmingen. 2. Tid 40 minutter 3. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 18

19 Disiplin 1 OMC Kommersiell aftenfrisyre (Evening Style) Junior dame motekombinasjon Øvelseshode Aldergrense: under 23 a r konkurransedagen Øvelseshodet bringes til konkurransearenaen med utsla tt glatt/slett ha r. Etter instruks fra konkurranseledelsen børster deltakeren ha ret bakover før start av konkurransen. Konkurranseledelsen kontrollerer at ovensta ende instruksjon er blitt fulgt. Spenner/lus og/eller ha rruller er forbudt før konkurransestart. Under konkurransen kan deltakeren bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut innenfor tiden. Frisyren ma være kommersiell og kan ikke ligne en teknisk Hair by Night. 1. Hårlengde Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Farger Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen.. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 3. Verktøy Alle friseringsverktøy er tillatt. 4. Produkter Alle produkter er tillatt. 5. Hårdeler Ha rdeler forbudt. Hvis konkurranseledelsen mistenker at det er benyttet ha rdeler, vil det bli foretatt en kontroll etter avsluttet bedømming. Deltakeren vil i sa fall bli tildelt straffepoeng. 6. Friseringsstøtte Alle former for innlegg/fyll er forbudt. 7. Pynt Maksimalt en dekorativ spenne er tillatt. 8. Extensions Tillatt, men ma settes inn før konkurransestart, for a skape volum og ekstra lengde og fargeeffekter. Det kan ikke settes inn pa ett punkt som en ha rdel eller hestehale. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 10. Tid 20 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 19

20 Disiplin 2 OMC Progressiv klipp (Progressive cut) Junior dame motekombinasjon Samme eller annet øvelseshode Aldersgrense: under 23 a r konkurransedagen Øvelseshodet bringes til konkurransearenaen med utsla tt glatt/slett ha r. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. 1. Klipp Før konkurransen starter ma ha ret være minst 10 cm over hele hodet. Ha ret kan ikke være klippet eller frisert pa forha nd. Ha ret ma klippes minimum 3 cm. Konkurranseledelsen kontrollerer at retningslinjene blir respektert. 2. Klippeverktøy Alle typer klippeverktøy er tillatt. 3. Klippemaskin Barbering av øvelseshodet er ikke tillatt. 4. Hårfarge Bruk av farger er fritt. Sprayfarger i ikke tillatt. 5. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 6. Produkter Alle produkter er tillatt. 7. Ansiktsonramenter Det er ikke tillatt med ornamenter i ansiktet. 8. Extensions Fri bruk av extensions. Det ma festes før konkurransestart. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 10. Tid 30 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 20

21 OMC Kommersiell brudefrisyre (Bridal Hairstyle) Junior dame Øvelseshode Aldersgrense: under 23 a r konkurransedagen Øvelseshodet bringes til konkurransearenaen med utsla tt glatt/slett ha r. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Konkurransedeltakeren skal kreere en tradisjonell brudefrisyre pa langt ha r, med et totalt resultat i tankene. Under konkurransen er det tillatt a bruke saks for a klippe vekk ha r som stikker ut. Frisyren må være kommersiell og kan ikke ligne en teknisk Hair by Night. 1. Hårlengde Ha ret ma være skulderlangt eller lenger. Økende lenger/gradering er valgfritt. Det korteste ha ret ma være minimum 10 cm langt. Lugg - partiet er unntatt dette. 2. Hårfarge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser, inkludert grunnfargen.. Fargene grønn og bla er forbudt. Sprayfarger er forbudt. 3. Produkter Alle produkter er tillatt. 4. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 5. Extensions Extension er ikke tillatt. 6. Friseringsstøtte Alle former for innlegg/fyll er forbudt. 7. Hårdeler Ha rdeler er forbudt. 8. Pynt Ha rpynt er tillatt, men kan ikke dekke mer enn 15 % av hodet. 9. Jury 10. Tid Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 30 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 3 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 21

22 Disiplin 1 OMC Kreativ frisyre (Creative) Herre teknisk kombinasjon Øvelseshode Junior og senior Kategorien bedømmes og premieres sammen med junior. Sammenlagt ka res den beste senior, og den beste junior til Norgesmester. Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet forberedt, men ikke frisert. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. 1. Frisering Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 2. Produkter Alle fikseringsprodukter er tillatt. 3. Hårfarge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser. Tillatte farger er: hvitt, sort, brunt, rødt, blondt eller sølv, Alle andre farger og sprayfarger er ikke tillatt. 4. Make-up All make-up som ikke blir ansett som normalt av konkurranseledelsen blir tildelt straffepoeng. 5. Klær Klær som ikke er tilpasset kategorien vil bli tildelt straffepoeng. 6. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 7. Tid 15 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 5 straffepoeng.) 8. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 22

23 Disiplin 2 OMC Klassisk klipp (Classic Cut) Herre teknisk kombinasjon Samme eller annet øvelseshode Junior og senior Kategorien bedømmes og premieres sammen med junior. Sammenlagt ka res den beste senior, og den beste junior til Norgesmester. Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet forberedt, men ikke frisert. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. 1. Farge Kun sort farge kan benyttes. Sprayfarger er forbudt. 2. Hårlengder Før konkurransestart skal ha rlengden være minimum 4 cm i omra det fra bakhodebenet og ned mot nakkefestet, og over ørene. Resten er opp til konkurransedeltakeren a bestemme. 3. Konturer Før start av disiplinen vil konkurranseledelsen kontrollere øvelseshodet nakkeparti. Nakken kan ikke være klippet pa forha nd. 4. Verktøy Klippemaskiner og effileringsverktøy er forbudt. Alt annet klippeverktøy er tillatt. 5. Klipp Nakken skal ha en tradisjonell jevn overgang og gradering. 6. Styling Alle friseringsverktøy og produkter er tillatt. Frisyren kan være med eller uten skill. 7. Make-up All make-up som ikke blir ansett som normalt av konkurranseledelsen blir tildelt straffepoeng. 8. Extensions Ikke tillatt. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 10. Klær Klær som ikke er tilpasset kategorien vil bli tildelt straffepoeng. 11. Tid 25 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 5 straffepoeng.) 12. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 23

24 Disiplin 1 OMC Kommersiell motefrisyre (Fashion Style) Herre Motekombinasjon Øvelseshode Junior og senior Kategorien bedømmes og premieres sammen med junior. Sammenlagt ka res den beste senior, og den beste junior til Norgesmester. Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet va tt. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Det ferdige resultatet ma være maskulint og kommersielt. Fargene i ha ret ma være harmonisk integrert i frisyren. 1. Lengder Ha rlengden pa indre omra de (toppen av hodet) ma være minst 6 cm. Lugg- partiet og kinnskjegg er unntatt dette. 2. Klipp Klipping er ikke tillatt. Na r frisyren er ferdig kan ikke ha rlengdene i bakhodet være mer enn 4 cm. 3. Verktøy Alle typer friseringsverktøy er tillatt. 4. Produkter Fikseringsprodukter kan ikke benyttes før start (voks, gele, spray el.). 5. Farge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser. Tillatte farger er: hvitt, sort, brunt, rødt, blondt eller sølv, Alle andre farger og sprayfarger er ikke tillatt. 6. Extensions Ikke tillatt. 7. Make-up All make-up som ikke blir ansett som normalt av konkurranseledelsen blir tildelt straffepoeng. 8. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 9. Klær Klær som ikke er tilpasset kategorien vil bli tildelt straffepoeng. 10. Tid 15 minutter (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 5 straffepoeng.) 11. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 24

25 Disiplin 2 OMC Komersiell salong klipp (Salon Cut) Herre motekombinasjon Samme eller annet øvelseshode Junior og senior Kategorien bedømmes og premieres sammen med senior. Sammenlagt ka res den beste senior, og den beste junior til Norgesmester. Deltakeren ankommer arbeidsplassen med øvelseshodet va tt. Deltakerne blir bedt om a børste ha ret bakover. Na r kontrollkomiteen kontrollerer ma deltakerne forlate sin arbeidsplass. Friseringsarbeider kan kun gjøres med hendene (fingrene). Ingen andre verktøy er tillatt i denne perioden. Det ferdige resultatet ma være maskulint og kommersielt. Fargene i ha ret ma være harmonisk integrert i frisyren. 1. Lengde Ha rlengden pa indre omra de (toppen av hodet) ma være minst 6 cm. Lugg- partiet er unntatt dette. Lengdene i ytre omra de ma være minimum 4 cm før start. Kinnskjegg er unntatt dette. 2. Klippeverktøy Alle typer klippeverktøy er tillatt de første 13 minuttene. 3. Klipp Nakkepartiet kan være gradert. 4. Frisering Friseringsarbeidet ma utføres innenfor de siste 7 minuttene. Føner, børster, kammer og annet verktøy er ikke tillatt i denne perioden. 5. Extensions Ikke tillatt. 6. Produkter Fikseringsprodukter kan ikke benyttes før start (voks, gele, spray el.). 7. Farge Det kan benyttes maksimalt 3 harmoniserende fargenyanser. Tillatte farger er: hvitt, sort, brunt, rødt, blondt eller sølv, Alle andre farger og sprayfarger er ikke tillatt. 8. Make-up All make-up som ikke blir ansett som normalt av konkurranseledelsen blir tildelt straffepoeng. 9. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av klipp, frisering og farge. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stativet. 10. Klær Klær som ikke er tilpasset kategorien vil bli tildelt straffepoeng. 11. Tid Totalt 20 minutter = 13 minutter til klipp (stopp), fortsetter med 7 minutter til frisering med hendene. Alle andre typer verktøy er forbudt. (Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til a bekle øvelseshodet. Det gis ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 5 straffepoeng.) 12. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 25

26 OMC Avant Garde Herre individuell Øvelseshode Ingen aldersbegrensning Deltakeren ankommer konkurransepodiet med et ferdig frisert øvelseshode, klar til bedømming. Na r konkurransen starter, har deltakeren 3 minutter til a gjøre siste finnish pa frisyren. Tema for frisyren overlates til deltakerens kreativitet. Produkter og farger er fritt. 1. Jury Juryen skal bedømme det generelle inntrykket av friseringen og fargene. Under bedømmingen ma juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis sa ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen. 2. Tid 3 minutter 3. Poeng Maksimum: 30 poeng 26

27 Fristil herre Herre individuell Levende modell Ingen aldersbegrensning Ha ret skal være ferdig klippet, ev. permanentet og/eller farget pa forha nd. Ved start skal ha ret være godt gjennomfuktet (kontrollkomiteen vil pa se at dette er gjort). 1. Bedømming Frisyren teller 70 %, og helhet med antrekk og make-up teller 30 % i bedømmingen. 2. Tid 25 minutter 3. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 27

28 Fristil skjegg Herre individuell Levende modell Ingen aldersbegrensning Det skal presenteres en modell med ferdig klippet/formet skjegg av valgfri type. Deltakeren har 3 minutter til a stille opp modellen. 1. Bedømming Modellen skjegg, valgt form, tilpassing til modellens ansikt og utførelsen som teller i beømmingen. 2. Tid 3 minutter 3. Poeng Maksimum: 30 poeng Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 28

29 GODKJENTE ØVELSESHODE Diskvalifisering Deltakere som benytter øvelseshoder fra andre leverandører/produsenter enn de som har OMCs offisielle godkjenning, vil bli diskvalifisert. Under ser du leverandører/produsentene av offisielle OMC godkjente øvelseshoder. Øvelseshoder fra Pivot Point bestilles i NFVBs nettbutikk: Pivot Point International Inc. World Headquarters Suite Sherman Avenue Evanston, IL / USA Phone: +1/ Fax: +1/ YONGFENG Hair Fashion Products Co. Ltd. Room 1601, A Tower, Yongfeng Building, No. 12 Tong Ji Xi Road Foshan, China Phone : +86/ Fax : +86/ Jinda Hair Products Co.m Ltd. Jimo Jinou town Quingdao, China Phone: +86(0) / Fax: +86(0) SILKEY MUNDIAL Francisco Bilbao 2436/38/40/42/52 C1406FFX Captial Federal Argentina Phone: +54/

Foto: Natalie Pipkina KONKURRANSEREGLEMENT

Foto: Natalie Pipkina KONKURRANSEREGLEMENT Foto: Natalie Pipkina KONKURRANSEREGLEMENT 1 2 NM I FRISERING 31. januar og 1. februar 2015 Senior dame kombinasjonskategorier Teknisk (øvelseshode) 1. Kreativ frisyre (Creative) 2. Aftenfrisyre (Hair

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAPENE I FRISERING 2016

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAPENE I FRISERING 2016 KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAPENE I FRISERING 2016 1 2 Senior dame kombinasjonskategorier *Teknisk (øvelseshode) 1. Kreativ frisyre (Creative) 2. Aftenfrisyre (Hair by Night) Mote (øvelseshode)

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT PIVOT POINT CUP 2016

KONKURRANSEREGLEMENT PIVOT POINT CUP 2016 KONKURRANSEREGLEMENT PIVOT POINT CUP 2016 2016 Oslo Kongressenter 6. februar Norske frisør og velværebedrifter er arrangør av Pivot Point Cup. Deltakerne har tre kategorier de kan konkurrere i: 1. Street

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT

KONKURRANSEREGLEMENT KONKURRANSEREGLEMENT NM I MAKE-UP 31. JANUAR OG 1. FEBRUAR 2015 KONKURRANSEPROGRAM Konkurransen er i utgangspunktet en kombinasjonskonkurranse, hvor man konkurrerer i to disipliner, og deltakeren med

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT PIVOT POINT CUP

KONKURRANSEREGLEMENT PIVOT POINT CUP KONKURRANSEREGLEMENT PIVOT POINT CUP 2 ARRANGØR Norges Frisørmesterforbund er arrangør av Pivot Point Cup. Alle henvendelser i forbindelse med konkurransen rettes til NFFs administrasjon ved Jan Kristian

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016 KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016 NM I MAKE-UP 2016 KONKURRANSEPROGRAM Konkurransen er i utgangspunktet en kombinasjonskonkurranse, hvor man konkurrerer i to disipliner, og deltakeren

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FRISERING

KONKURRANSEREGLEMENT FRISERING KONKURRANSEREGLEMENT FRISERING KONKURRANSEPROGRAM Senior dame kombinasjonskategorier Teknisk 1) Kreativ frisyre (Creative) 2) Aftenfrisyre (Hair by Night) Mote på langt hår 1) Daglig frisyre (Day Style)

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FRISERING

KONKURRANSEREGLEMENT FRISERING KONKURRANSEREGLEMENT FRISERING KONKURRANSEPROGRAM Senior dame kombinasjonskategorier Teknisk 1) Kreativ frisyre (Creative) 2) Aftenfrisyre (Hair by Night) Mote på langt hår 1) Daglig frisyre (Day Style)

Detaljer

SVENNEPRØVE I FRISØRFAGET MED VURDERINGSKRITERIER

SVENNEPRØVE I FRISØRFAGET MED VURDERINGSKRITERIER SVENNEPRØVE I FRISØRFAGET MED VURDERINGSKRITERIER I. Generelt for alle deloppgavene i svenneprøven Samtlige oppgaver/disipliner skal inneholde følgende arbeidsoppgaver: 1. Planlegging av arbeidet med begrunnelser

Detaljer

Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapene (DM) og Norgesmesterskapet (NM) er årlige konkurranser

Detaljer

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013)

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Hjelpekorpset skal inneha og videreutvikle en kompetanseplan for Røde Kors Hjelpekorps, i tråd med samfunnets

Detaljer

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapet (DM) og Norgesmesterskapet (NM) i blomsterdekorering er årlige

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 GRUNNTRINN... 3 3. 0 BESKRIVELSE / KARAKTER... 3 4.0 BEGRENSNINGER... 3 5.0 ALDERSKLASSER... 3 6.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

Tripp - trapp konkurranse

Tripp - trapp konkurranse Tripp - trapp konkurranse Klasseinndeling Klasse F (Oppvisningsklasse under 10 år) Valgfri høyde 3 hopp/stup tre valgfrie hopp eller stup, fra valgfri høyde, i valgfri posisjon. Samme hopp/stup kan utføres

Detaljer

Konkurransereglement. Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede. dansing.no. Versjon 1.0

Konkurransereglement. Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede. dansing.no. Versjon 1.0 Konkurransereglement Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere)

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere) Bergen B S B Senior Bowlere -- (Bergen Senior Bowlere) Bergen Senior Bowlere () Senior Bowlere 60 + (SB 60+) Åsane Senior Bowlere () Utgave nr. 5 22.08.2011 Sammendrag: Konkurransekomiteene i BPB, BSPB

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørbedrift 1. Bedriften kan bestå av inntil tre-3 enheter (filialer/datterselskap/avdelinger). Lokal profil blir vektlagt i bedømmingen. 2. Enkeltstående virksomheter

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb NM i Livredning 2012 Steinkjer 20.- 22. april VIKTIG INFORMASJON Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb har gleden av å invitere til NM i Livredning 20.- 22. april

Detaljer

Norges castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2014. Cupen består av følgende 5 stevner:

Norges castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2014. Cupen består av følgende 5 stevner: Norges castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2014. Cupen består av følgende 5 stevner: 26.-27. april Kristiansand Kr.sand JFF Vågsbygd idrettspark

Detaljer

Tevlingsreglement Bløtkakepynting

Tevlingsreglement Bløtkakepynting Tevlingsreglement Bløtkakepynting Revidert av tevlingsnemda i NBU våren 2007 Oppdatert 2014 REGLER FOR NM I BLØTKAKEPYNTING Bløtkakepynting er en individuell tevling som går ut på at tevleren skal lage

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG TEVLINGSREGLEMENT KULTURMØNSTRING Revidert 09 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Regel og retningslinjer for kulturmønstring i NBU Mål med mønstringa: Målet med kulturmønstringa er i hovedsak å vise frem allsidighet,

Detaljer

Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner:

Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner: Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner: 25.-26. april Kristiansand Kr.sand JFF Jegerbergsvann

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

NM i Kjøttfag Konkurransekriterier

NM i Kjøttfag Konkurransekriterier NM i Kjøttfag Konkurransekriterier NHO Mat og Bio november 2009. 1 Konkurransekriterier NM i kjøttfag finstykking for svenner og øvrige arbeidere i kjøttfagene. Konkurransen er åpen for alle som har svennebrev

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 4-2013 Stevne dato: Lørdag 26. + Søndag 27. 0ktober 2013 Stevnested: Nadderudhallen - Bærum Arrangør: Bærum Stupklubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTSMESTERSKAP OG NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL. (revidert desember 2009)

RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTSMESTERSKAP OG NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL. (revidert desember 2009) Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTSMESTERSKAP OG NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL. (revidert desember 2009) 1 Generelt. 1.1 Distriktsmesterskapene (DM) og Norgesmesterskapet (NM) er et tilbud Norske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTSMESTERSKAP OG NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL

RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTSMESTERSKAP OG NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTSMESTERSKAP OG NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL (Revidert oktober 2012) 1. Generelt 1.1. Distriktsmesterskapene (DM) og Norgesmesterskapet (NM) er et tilbud Norske Trekkspilleres

Detaljer

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund

Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 KRAV TIL AUTORIASJON FOR DEN ENKELTE DOMMER... 3 3.0 REGLER FOR DOMMERE... 3 3.1 Inhabilitet...

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon

Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon TAIJI-TUISHOU REGELVERK Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon Del 1: Generelle regler Typer av konkurranse: 1.1 Individuell: Innenfor hver vektkategori

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg dansing.no Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 1.2 BESKRIVELSE AV BUGG... 3 1.3 REGISTRERING... 3 2 BUGG KONKURRANSER... 3 2.1 KONKURRANSEREGLER... 3 2.2 ALDER...

Detaljer

Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende

Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende dansing.no Innhold INNLEDNING... 3 1 DEFINISJONER... 4 2 KONKURRANSESESONG... 4 3 ALDERSKLASSER... 4 4 FERDIGHETSKLASSER... 4 5 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

19. og 20. mars 2011

19. og 20. mars 2011 ved Norwegian Cheerleading & Dance Committee, har gleden av å invitere til NM i Cheerleading og Cheerdance 19. og 20. mars 2011 på Brunstad Conference Center, BCC, i Stokke. NM 2011 vil ha følgende kategorier:

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørbedrift. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva Foto: Ola Dybendal KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørbedrift 1. Kandidater kan foreslå egen bedrift, eller bli foreslått av andre. 2. Bedriften må være tilsluttet

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal

KONKURRANSEREGLER. Kategori: Årets Frisørkonsern. Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva. Foto: Ola Dybendal Hår: Pontus Judas Boqusit, Adam og Eva Foto: Ola Dybendal KONKURRANSEREGLER Kategori: Årets Frisørkonsern 1. Kandidater kan foreslå egen bedrift, eller bli foreslått av andre. 2. Bedriften må være tilsluttet

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAPENE I NEGLEDESIGN 2016

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAPENE I NEGLEDESIGN 2016 KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAPENE I NEGLEDESIGN 2016 NM I NEGLEDESIGN KONKURRANSEKATEGORIER Proff akryl Proff gelè Elev akryl/gelè Åpen klasse Soak-Off Gel Manicure DELTAKELSE Proff klassen gele

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 2008

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 2008 Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 2008! Innhold Side Deltakelse 1-2 Forutsetninger for uttak av landslagstropp 2-3 Poengberegning og uttak 3-4 Kontrollørens oppgaver 4-5 Landfiske

Detaljer

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler gjeldene f.o.m. årsmøtet 16.06.2005 1: DELTAKELSE : 1.1. Alle samlinger og NM- og NC-konkurranser konkurranser i regi av NKFF er åpne for alle.

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 INVITASJON TIL H/O-MESTERSKAPET 2016 NMF Hedmark/Oppland inviterer til konkurranser for: Voksenkorps brass, søndag 31. januar Skolekorps janitsjar og

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med 8. - 9. MARS. Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

Nye regler gjeldende fra 2014

Nye regler gjeldende fra 2014 Nye regler gjeldende fra 2014 Oppdatering for nasjonale dommere - egenstudium Norges Skytterforbund nsf/ej/0414 Hvordan gjennomføre kurset Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for «ISSFs

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2015 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktpersoner: Egil Olsen Ellen Grasto Lundin Vålervegen 109 Mikkelveien 7 1599 Moss 1709 Sarpsborg Tlf. 90 11 98 79 Tlf 41 42 53

Detaljer

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting 2016 Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 8. Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Konkurranseform Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men

Detaljer

Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011 HUD / HÅR / NEGL. Kjøp billetter nå! Bestill billetter på www.billettservice.no

Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011 HUD / HÅR / NEGL. Kjøp billetter nå! Bestill billetter på www.billettservice.no Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011 Åpningstider: Begge dager fra kl. 10.00-17.00 Kjøp billetter nå! Bestill billetter på www.billettservice.no Hår: Thomas Mørk Foto: Thomas Brun Priser inkl. mva. og gebyr:

Detaljer

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle korpsmedlemmer og deres foresatte.

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle korpsmedlemmer og deres foresatte. Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Velkommen som deltaker i Akershusmesterskapet 8. til 10. mars 2013 Praktisk informasjon Det er en stor glede å invitere til Akershusmesterskapet for korps, også

Detaljer

Til påmeldte korps i årets korpsmesterskap

Til påmeldte korps i årets korpsmesterskap Til påmeldte korps i årets korpsmesterskap Velkommen som deltager i distriktsmesterskapet for skolekorps 2015 Dere er påmeldt til konkurransen i Lørenskog hus og Kjenn Samfunnshus 7. og 8. mars. Innsending

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Tilleggsregler for 1. NM-runde i Crosskart og 1. runde i Crosskart Junior Cup på Vikedal motorbane 15. mai 2016

Tilleggsregler for 1. NM-runde i Crosskart og 1. runde i Crosskart Junior Cup på Vikedal motorbane 15. mai 2016 Tilleggsregler for 1. NM-runde i Crosskart og 1. runde i Crosskart Junior Cup på Vikedal motorbane 15. mai 2016 NMK Vikedal Side 1 av 8 http://www.nmk-vikedal.net 1 Program... 3 2 Organisasjon og beskrivelse...

Detaljer

STAVANGER B.T.K. HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL: I STAVANGER IDRETTSHALL

STAVANGER B.T.K. HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL: I STAVANGER IDRETTSHALL STAVANGER B.T.K. HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL: SIDDISTREFFEN 1.-2. November 2008 I STAVANGER IDRETTSHALL - Stavanger B.T.K. fyller 50 år! - Penge premier i alle senior og junior klasser. - Det vil bli

Detaljer

Regler for NM og DM for Hjelpekorps

Regler for NM og DM for Hjelpekorps Regler for NM og DM for Hjelpekorps Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 14. 16. februar 2014 Hjelpekorpset skal inneha og videreutvikle en kompetanseplan for Røde Kors Hjelpekorps, i tråd

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i langrenn

Invitasjon til Kretsmesterskap i langrenn Invitasjon til Kretsmesterskap i langrenn Klassisk og fristil SPAR Nordlandscup 1 og 2 24. og 25. januar 2008 Bodø Arrangør: Samarbeidspartnere: Program Lørdag 24. januar Klassisk start kl. 11.00: G 12

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

Taekwondo Mønsterreglement TAEKWONDO. Mønsterreglement

Taekwondo Mønsterreglement TAEKWONDO. Mønsterreglement TAEKWONDO Mønsterreglement Pr. 08. Januar 2015 TAEKWONDO Mønsterreglement Pr. 08. januar 2015 Innhold: Side 1 KLASSEINNDELING... 3 2 MØNSTER... 4 3 ORGANISERING AV KONKURRANSEN... 5 4 HANDLINGSFORLØP...

Detaljer

Invitasjon til NM 2011

Invitasjon til NM 2011 Invitasjon til NM 2011 Med NSFs tillatelse har Tripmakers gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior og senior 2011. Teknisk arrangør: Sted: Tripmakers ved STU Ankerskogen svømmehall,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Konkurranse. Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb post@ippon.no

Konkurranse. Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb post@ippon.no Konkurranse Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb April 2015 Innledning Dette er et skriv for deg som er ny i judoen og kanskje ikke gått konkurranse før. Her vil dere finne konkrete og nyttige

Detaljer

Tripp - trapp Finalen

Tripp - trapp Finalen Tripp - trapp Finalen Klasse D (Jenter) Klasse D (Gutter) Svikt 1m eller 3m, eller kombinasjon Svikt 1m eller 3m, eller kombinasjon Til sammen 5 ulike stup (hopp eller fall-/sittestup kan benyttes) Til

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen P.55-900518 M.911-43540/ 91690364, Otto Bank giro: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial 25.-26. april 2015 på Fjærholmen arrangør Tønsberg Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Regler for inline-konkurranser

Regler for inline-konkurranser Regler for inline-konkurranser Fastsatt av Federation International de Roller Sports (FIRS) ved dets tekniske komite, Comite International de Course (CIC) 24/11-2004 Paragraf 1. Konkurransebane 1) En konkurransebane

Detaljer

Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013

Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Konkurranseregler for brukskjøring med hest og vogn Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Allmenne bestemmelser: For å få delta i konkurransen skal ekvipasjen ha: Hest, minst 4 år

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap

Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Velkommen som deltaker i Akershusmesterskapet 16. til 18. mars 2012 Akershusmesterskapet arrangeres for første gang i Lørenskog hus, som åpnet 30. april 2011.

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2016 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2016 Norgescup 2016 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2016 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din

NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2012 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Hønsecup 2012 er sponset av: Hapoo www.hapoo.no Buddy CC Vest www.buddy.no Dyresjappa,

Detaljer