EIB. Rask og sikker varsling. løsninger for omsorg og drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIB. www.stork.no. Rask og sikker varsling. løsninger for omsorg og drift"

Transkript

1 Rask og sikker varsling EIB Copyright: Corbis/Scanpix løsninger for omsorg og drift stork as brynsveien kolsås telefon telefaks e-post

2 Teknologiske løsninger for omsorgssektoren alarmer/ visualisering SMS til pleier GSM DECT lokalnett tekniske alarmer til vaktmester tekstmelding på DECT til pleier toppsystem M-OPC software PC OPC EIB OPC ventilasjon OPC adgang OPC brann OPC innbrudd EIB BUS tekniske alarmer lys / varme sikkerhet/omsorg dørlås komfyrvakt vandrealarm IR smykkesender vannalarm timer/kaffetrakter sengealarm snorbryter aut. lysslukking tenn lys ved brann dimming nattsenking frostsikring komfort karmkontroll vindu/dør jordfeil vannlekkasje nødlysovervåking heisstopp grunnvannspumpe UPS utfall innbruddsanlegg brannvarslingsanlegg adgangskontrollanlegg ventilasjonsanlegg 2

3 løsninger I stedet for separate systemer for lys/varme, sykesignal, drifting av bygg osv er det i dag mulig å samle alle funksjoner i ett system. Med en EIBløsning, OPC servere og software for videreformidling av alarmer får man et system som egner seg meget godt for omsorgsboliger og sykehjem. Systemet formidler informasjon raskt og sikkert og kan bidra til at den enkelte kan bo lenger i egne omsorgsboliger, selv med ulike typer av funksjonssvikt. De teknologiske løsningene er også til stor hjelp for sykehjemspersonalet som varsles dersom noe er galt. Dette minsker behovet for kontroll, frigjør tid til menneskelig omsorg og representerer en trygghet for beboerne. Varsling kan kun aktiveres etter samtykke fra beboer. Personalet varsles med en melding til mobil eller dect telefon. Det finnes også løsninger som gir mulighet for toveiskommunikasjon med beboer. Fordeler: - Mer tid til menneskelig omsorg - Rett person varsles til rett tid - Mindre institusjonspreg på bygninger - Fremtidsrettet elinstallasjon - Rasjonalisering og bedre kontroll av teknisk drift - Energibesparende God "miljøprofil" - Leverandøruavhengig el-installasjon (120 produsenter av EIB) - Installatøruavhengig el-installasjon (mange installatører behersker EIB-teknologien) - Drift og service utføres av lokal installatør I tillegg til varslingsfunksjoner egner EIB seg meget godt til lysstyring, varmestyring, persiennestyring og tekniske alarmer som jordfeil, overspenning, nullspenning, vannlekkasje, pumpeutfall etc. EIB er et åpent kommunikasjonssystem som etter hvert har blitt en mye brukt standard innen el-installasjon i alle typer bygg. Et åpent system innebærer at sluttbruker står fritt når det gjelder valg av sensorer, varslingsmetoder, leverandører og installatør. 3

4 Valg av funksjoner - Basisløsning På de følgende sidene finner du en beskrivelse av de mest aktuelle funksjonene innen omsorg og drift. Dette er basis-funksjoner vi etter lang erfaring har kommet frem til. Mulighetene er mange med et EIB system; det gjelder å komme fram til den mest hensiktsmessige løsningen for hvert enkelt prosjekt. Pasientalarm Beboer utløser en alarm ved å trekke i en snorbryter eller trykke på en smykkesender/armbåndsender (IR). IR senderne reflekterer et lysspekter ut i rommet som fanges opp av en IR mottaker i samme rom. Det er IR mottakeren/snorbryteren som kommuniserer med EIB systemet og indikerer hvor alarmen er utløst. Komfyrvokter Komfyrvokteren monteres over komfyren, for eksempel i en omsorgsbolig. Vokteren registrerer varmeutvikling og utløser en alarm dersom en plate blir overopphetet eller en kjele tørrkoker. Komponenten har innbygget sirene som varsler beboer om at noe galt er i ferd med å skje. Signalet registreres også i EIB systemet som sørger for at personalet blir varslet og strømmen til komfyren slått av. Vanndetektor Vannlekkasjer kan føre til store bygningsmessige skader og må derfor varsles snarest mulig slik at tiltak kan iverksettes. Årsakene til oversvømmelser kan være både feil på utstyr som vaskemaskiner og oppvaskmaskiner eller toaletter som tettes igjen av fremmedlegemer. Det er mulig å velge om kraner skal stenges automatisk eller om det kun skal varsles, slik at den enkelte bruker kan iverksette tiltak manuelt. 4

5 funksjoner Brannfarlige laster Kaffetrakter, strykejern og TV er tradisjonelt de farligste elektriske artiklene i en bolig. For å redusere brannfaren kan kaffetrakter og strykejern plugges i tidsstyrte stikkontakter. Da må beboer aktivisere en bryter for å få spenning i stikkontakten. Etter ønsket tid skrus spenningen av igjen. Ved utløst brannalarm sender brannvarslingsanlegget signal til EIB systemet som kobler fra alle potensielle brannkilder og tenner alt lys. Sengevakt Det har vist seg at eldre og uføre som står opp om natten får redusert faren for fall og skader hvis lyset kommer på samtidig som man står opp av sengen. Med sengevakt koblet til EIB systemet er det mulig å tenne lys både i soverom og på bad når personen forlater sengen om natten. Samtidig kan systemet starte en klokke som varsler hvis personen ikke kommer tilbake til sengen før tiden har løpt ut. Da vil personalet få melding om dette via GSM eller dect telefon. Omgivelseskontroll I dører og vinduer kan det monteres magnetkontakter slik at systemet varsler dersom disse åpnes. Dette kan for eksempel forhindre at demente personer forsvinner eller går ut i kaldt vær uten riktig påkledning. Fra visualiseringen kan man velge om varslingen gjøres permanent eller bare er i funksjon om natten. Lysstyring EIB innfrir alle krav til et intelligent og fleksibelt lysstyringssystem. Tenninger kan være tidsavhengig, tilstedeavhengig eller manuelt styrt. Integrert med sengevakt kan lyset tennes når en person står opp av sengen om natten. Ved brannalarm for å belyse alle rømningsveier og med masterbryter ved utgang og seng i beboerleiligheter. Nødlys I "Forskrift for brannforebyggende tiltak og tilsyn" kreves hyppige kontroller av funksjoner på nødlysarmaturer. Med EIB gjøres disse testene automatisk og du får melding om batterier som må byttes eller batteriladere som ikke fungerer tilfredstillende. Varme EIB integrerer varmestyring uavhengig av varmemedium (strøm eller vann). En riktig komfortvarme er viktig for eldres trivsel. Med EIB kan du fra et overordnet system bestemme individuelt hvilken temperatur beboeren vil ha, samtidig som du kan ivareta "enøk" funksjoner som nattsenkning og frostsikring (åpent vindu). Kvittering av alarmer Når en alarm er aktivert kan man fra telefonen (både GSM og dect) kvittere for mottatt melding. Det betyr kun at meldingen ikke går videre til neste telefon i varslingslisten. Alarmsymbolet på PC vil bli stående til pleier har besøkt stedet der alarmen har blitt utløst. Avstillingen foregår da ved trykk på lokal fastmontert bryter eller ved å trykke på medbrakt IR sender. 5

6 Sensorer produkter IR smykkesender IR smykkesender med 1 tast. Smykket har fast sendefrekvens og fungerer mot IR mottaker på kanal 1. Trenger ikke programmering. Finnes også i programmerbar versjon for å styre kanal 2-4 på mottaker. IR armbåndsender IR armbåndsender har samme funksjon som IR smykkesender. IR sender IR sender med 12 taster. Produktet leveres med blindlokk over knapp Tekst merket med funksjoner på knapp 1-3. Enheten trenger ikke programmering. Knapp 1-3 er ferdig konfigurert for kanal 1-3 på mottaker. IR mottaker IR mottaker med 4 kanaler som kobles til en EIB inngang. Enheten kan utvides med 2 slave-mottakere. Det finnes også slaver for utendørs montasje. 6

7 Sengevakt Dette er en ny generasjon sengevakt som er svært enkel i bruk. Plasseres under madrassen og fungerer som en stor bryter som føler om det ligger noen i sengen. Tilknyttet et EIB system kan sengevakten varsle umiddelbart eller etter valgt tidsforsinkelse. Komfyrvokter Komfyrvokteren varsler ved overoppheting av plater eller kjeler som tørrkoker. Vokteren gir et kraftig alarmsignal og tilkoblet EIB systemet vil spenningen til komfyrkursen skrus av. Følsomheten er justerbar. Vannlekasje detektor Vannlekasje detektor. Monteres slik at kontaktpinner berører gulvet der det er fare for vannlekkasje. Koblingsstykket kobles til Berker EIB inngang Snorbryter Snorbryter som kobles direkte mot EIB inngang. IR smykkesender/armbåndsender kan brukes som supplement til snorbryteren. Magnetbryter dør/vindu Magnetbrytere som monteres i dører og vinduer. Koblet til en EIB inngang kan bryterne varsle om inn-/utbrudd. Kan også integreres som en del av varmestyringen og sette termostaten i frostsikringsmodus. 7

8 EIB produkter EIB inngangsmodul EIB inngangsmodul kan kobles til inntil 8 sensorer med potensialfrie utganger. Et signal på inngangen kan brukes til aktivisering av alarm, styring av lys, varme etc. EIB brytere EIB brytere finnes i 1, 2 og 4 veis utgaver. Hver vippe kan programmeres til styring av lys, dimmere, persienner, starte tidsstyring for strøm til kaffetrakter eller som hovedbryter som setter leilighet i fraværs modus. EIB termostat EIB termostat for styring av varme/kjøling. Termostaten kan styre både elektrisk og vannbåren varme. Den har forskjellige modus for komfort, ikke tilstede, nattsenkning og frostsikring. EIB PIR/Bevegelsesdetektor Føler som registrerer bevegelse i rommet. Brukes til automatisk lysstyring. Kan også benyttes til behovsstyrt varme og ventilasjon 8

9 EIB utgangsmodul EIB utgangsmodul monteres gjerne i underfordeling i leilighet eller i kapslinger over himling utenfor pasientrom. Til enheten kobles lys, varme, kurs til TV, kaffetrakter og komfyr EIB dimmemodul EIB dimmemodul for normale dimmefunksjoner og differensiert lysstyrkepåslag (avhengig av om lys styres fra bryter eller fra sengevakt). EIB persienneaktor EIB persienneaktor kan integreres i EIB systemet for styring via EIB brytere eller sentral styring via solfølere. EIB RS 232 kommunikasjonsmodul EIB RS 232 kommunikasjonsmodul benyttes til kommunikasjon mot PC for varsling til telefoner eller visning av status i et toppsystem/visualiseringsprogram. 9

10 Varsling produkter M-OPC Programvare som benyttes til å konfigurere tekstmeldinger og "route" disse til riktig telefon/avdeling. Enkel programmering som kan tilpasses forskjellige behov. Utløste alarmer kan sendes til ulike mottakere på forskjellig tid av døgnet. Programvaren har 3 kanaler for sending av GSM-meldinger, dect-meldinger eller E-post. OPC Server Programvare som "oversetter" EIB kommunikasjon til en OPC plattform. OPC er en internasjonal standard for kommunikasjon (grensesnitt) mellom forskjellige datasystemer/- styringssystemer. Dette gjør EIB tilgjengelig for M-OPC og toppsystemer. Dect telefon Bærbar telefon som er knyttet til et lokalt dect nettverk. Telefonen kan både benyttes til varsling av alarmer via tekstmeldinger og til normal tale. Dect basestasjon kobles til M-OPC programmet i PC n via en COM port. GSM telefon Tekstmeldinger for varsling av alarmer kan også mottas på vanlige GSM telefoner. M-OPC sender meldingene over en lokal server slik at de alltid kommer raskt og sikkert frem til rett person. Telefoner og abonnement skaffes direkte via lokale forhandlere. 10

11 Visualisering Programvare for visulalisering kan installeres på PC som innehar OPC-server og M-OPC. I visualiseringsprogrammet kan man velge hvilke alarmer som skal aktiveres for den enkelte beboer til hvilke tider. Notater 11

12 Stork AS Stork AS ble etablert i 1983 som leverandør av automasjonsprodukter. I dag har vi følgende tre avdelinger: Bygg-Elektro, Automasjon samt Motorer og Transmisjoner. Vår Bygg-Elektro avdeling markedsfører serier med installasjonsmateriell i forskjellig design, EIB Bussystem og Funkbus trådløs styring fra Berker. Vi leverer også hurtigkoblingssystem (flatkabel), lydsystemer samt komplette styringsløsninger for omsorgsboliger og sykehjem (inkludert sykesignal). Vi bistår våre kunder med totalløsninger og satser sterkt på opplæring, kurser og teknisk support. Stork AS er i dag en av Norges ledende leverandører av EIB systemer og har levert et stort antall anlegg for boliger, hytter, næringsbygg, skoler samt omsorgsboliger/sykehjem. Stork AS Brynsveien 100, N-1352 Kolsås Telefon , Telefaks E-post

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi CARLO GAV AZZI Automation C o m p o n e nts Løsninger med Smart-house for Velferdsteknologi Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funk sjons svikt. Mange vil oppleve at hu kommelse og førlighet

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Intelligente hus for smarte familier. Trykk her og opplev fremtidens smarthus!

Intelligente hus for smarte familier. Trykk her og opplev fremtidens smarthus! Intelligente hus for smarte familier Trykk her og opplev fremtidens smarthus! Det smarte valget De fleste hus som bygges i dag har et intelligent styringssystem, og grunnen er enkel. Du sikrer liv og verdier,

Detaljer

Ett system som kobler sammen alt

Ett system som kobler sammen alt TURN ON LIVING Ett system som kobler sammen alt TURN ON LIVING ELKO Living System er den eneste løsningen som integrerer og effektiviserer alle AV- og strøminstallasjoner i ditt hjem Hjemmet er hovedkvarteret

Detaljer

Hjem, smarte hjem. xcomfort smarthusløsning fra Eaton

Hjem, smarte hjem. xcomfort smarthusløsning fra Eaton Hjem, smarte hjem xcomfort smarthusløsning fra Eaton Hjem, smarte hjem xcomfort smarthusløsning fra Eaton er et trådløst system for styring av varme, lys og alle elektriske installasjoner i boligen din.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

xcomfort lyd & bilde for smarthus-system

xcomfort lyd & bilde for smarthus-system xcomfort lyd & bilde for smarthus-system + + + + 2 Hva er xcomfort? Funksjoner og løsninger xcomfort er et trådløst styringssystem for det elektriske anlegget i huset, som gir huset smartere funksjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

lev smart, nyt hjemmelivet

lev smart, nyt hjemmelivet lev smart, nyt hjemmelivet A Brand of Group www.smartbuilding.no de gode løsningene som gjør hverdagen enklere Hjemmeautomatisering betyr teknologi til din rådighet. Smart-House er en verden av nye innovative

Detaljer

xcomfort gjør huset ditt smartere

xcomfort gjør huset ditt smartere xcomfort gjør huset ditt smartere Hva er xcomfort? Funksjoner og løsninger xcomfort er et trådløst styringssystem for det elektriske anlegget i huset, som gir huset smartere funksjoner, større sikkerhet,

Detaljer

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger El-idéer Et informasjonsmagasin fra ELKO AS Bolig med trygghet og komfort Nyhet: Designmateriell i ulike farger Tema: Smarthus Multimedia i alle rom Styr lys og varme med touch-screen «I et elektrisk anlegg

Detaljer

Velferdsteknologi. Eatons og Sensios tilnærming til temaet

Velferdsteknologi. Eatons og Sensios tilnærming til temaet Velferdsteknologi Eatons og Sensios tilnærming til temaet Kort om Eaton og Sensio Eaton En av verdens ledende leverandører av elektriske systemer og komponenter til energiverk, hydrauliske systemer og

Detaljer

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing ELKO Wireless «smarthus» lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Xcomfort en behageligere måte å leve på

Xcomfort en behageligere måte å leve på www.moeller.no Xcomfort en behageligere måte å leve på We keep power under control 2 Xcomfort er skapt for å betjene deg ikke omvendt! Drømmen om en behagelig tilværelse uten forstyrrelser av trivielle

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

Kapittel 4 Teknisk sikring

Kapittel 4 Teknisk sikring Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte

Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte øsningshefte: EKO GSM-Serie Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte avere Strømregning og mer komfort GSM-serien til EKO består av en frittstående pluggbar GSM kontakt

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet

tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet Simulering av tilstedeværelse Styring og dimming av lys Lukking av persienner Styring av boligen via internett Varsling via sms ved innbrudd Styring av varme via mobil

Detaljer