ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:"

Transkript

1 L&L : :25 Side 16 ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: Lever fortsatt i lykkerus Årets store ERP-konferanse juni har fått navnet ERP-systemer De fleste ERPleverandørene Logistikk & Ledelse har snakket med ser lyst på fremtiden. Konferansen er årets viktigste arena for å presentere nyheter og oppdatere seg på markedstrender. - Vi ser på ERP-systemer 2007 som en svært viktig arena for å presentere nyheter overfor potensielle kunder som har startet prosessen med anskaffelse av nytt ERP-system. Det er også en spennende møteplass for fagmiljøet og brukere av slike systemer, sier salgssjef Olaf-Magnus Olsen i Jakob Hat teland Computer AS. Foto: Trond Schieldrop HALLSTEIN VOLLAN Risikoen er stor for at flere av dem kan få problemer dersom de ikke raskt tilpasser seg kundenes krav til åpne brukergrensesnitt. Tiden er forbi da de store og veletablerte leverandørene i årevis kunne melke kundene med vedlikeholdskontrakter på proprietære løsninger. Men enn så lenge er det «Business as Usual». Vi ba utstillerne svare på hvorfor de deltar på konferansen, hva de kommer til å presentere for potensielle kunder, hvilke moduler systemet består av, hva 16 LOGISTIKK & LEDELSE NR som skiller dem fra andre leverandør - er, hva som er selskapets hovedmarkeder og hvor stor andel de har av det. I tillegg ble ERP-leverandørene bedt å svare på hva en bedrift bør gjøre når den planlegger å gå til anskaff - else av et nytt ERP system. Likeledes hva som kjennetegner ERP-markedet i Norge nå og hvordan vil det utvikle seg. Leverandører av andre systemer som kommuniserer med ERP ble i tillegg bedt å svare på hvilke samar - beids partnere de har blant ERP-leverandører eller andre. Her er svarene vi fikk inn; Mamut - ERP-systemer 2007 bidrar til å posisjonere Mamut og er en nyttig arena for å treffe potensielle kunder. Det er dessuten en god anledning for oss til å få bekreftet at våre løsninger svarer til behovene i markedet. Mamut utvikler kontinuerlig løsninger som gir bedre funksjonalitet for kundene. Vi vil presentere flere nyheter som Mamut Business Platform og Mamut Platinum, sier kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i Mamut AS. - I motsetning til mange av våre konkurrenter tilbyr vi standardsystemer fremfor skreddersøm. Det medfører at Mamut har lave kostnader både i innkjøp, implementering og drift. Mamut har alle funksjoner integrert i en og samme løsning. Den dekker alle sentrale elementer i verdikjeden. Vi har over kunder i Nord- Europa, men hovedandelen er i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Stor - bri tannia og Irland. De som skal anskaffe nytt system bør utarbeide en spesifikasjon over hvilke funksjoner løsningen skal dekke og sikre at bedriften kan vokse med den. Det er viktig å få oppgitt totalpris for løsningen (TCO). Vår erfaring er at mindre virksomheter ønsker komplette og brukervennlige løsninger og fullt

2 L&L : :25 Side 18 eierskap til sine data uten å være avhengig av en stabil internettforbindel - se. 18 LOGISTIKK & LEDELSE NR Illustrasjonsfoto: Agresso Agresso - Konferansen samler de ledende leverandørene av ERP-systemer og er et viktig utstillingsvindu for Agresso. Vi vil presentere hele vår produktportefølje, AGRESSO Business World (ABW). Løsningen dekker de sentrale prosessene for virksomhetsstyring i offentlig og privat sektor, sier salgsog markedsdirektør Terje Kaasa i Agresso AS. - Fordelen med AGRESSO er at kunden ikke trenger å installere nytt kjernesystem når behovene endrer seg. Vår løsningen kan justeres i takt med utviklingen i bedriften. Kunder som skal anskaffe nytt system bør være bevisst på at løsningen dekker fremtidige behov. Det er derfor viktig å vurdere kostnader som påløper etter at implementering er gjort og endringer skal gjøres. I tillegg bør det velges en leverandør som har bransjeforståelse og kompetanse på kundens forretningsprosesser og kan vise til andre prosjekter i samme bransje. Agresso har ca. 800 kunder i Norge med omtrent lik fordeling mellom offentlig og privat virksomhet. Det som kjennetegner dem er at majoriteten er BLINC-virksomheter (Businesses Living In Change). Behovene deres endrer seg kontinuerlig og må avspeiles i ERP-systemet. ERP-markedet i Norge har utviklet seg mot færre og større aktører. Kund - ene er kompetente kjøpere med stren - ge krav til funksjonalitet og moderne teknologi. Lawson Software Norge - Vi ønsker å synliggjøre Lawsons posisjon i markeder for detaljhandel, distribusjon, næringsmiddelindustri, samt service og vedlikeholdsintensiv indu - stri, sier markedsdirektør Espen A. Andersen i Lawson Software Norge AS. - Lawson lanserer i disse dager en ny suite av Business Intelligence løsninger som retter seg mot Operational Business Intelligence. Dette er et system for brukeropplæring. I tillegg kommer Lawson M3 i ny versjon med 7 nye moduler. De som skal implementere ny løsning bør gjennomføre «use-cases» der systemets evne til å løse bedriftens spesifikke behov blir testet. Vårt marked er mellomstore og større bedrifter i Norge. Blant bedrifter som omsetter for mer enn 300 million - er kroner har vi en markedsandel på ca 18 prosent. Markedet utvikler seg mot hardere konkurranse og lengre tid mellom hver anskaffelse. Derfor er det viktig å gi eksisterende kundebase støtte og oppfølging i tillegg til å videreutvikle våre løsninger i takt med endringer i markedet. Guideix Norge - ERP-systemer 2007 er møteplass for både kjøpere og selgere av denne type løsninger. Vi får informasjon om endringer i markedet og treffer mange interessante bedrifter, sier daglig leder Dagfinn Berge i Guideix Norge AS. - Vi skal vise nyheter både i våre logistikkløsninger og på vårt brukergrensesnitt. Brukere av Guide kan kontinuerlig forbedre og tilpasse løsningen til endringer i markedet. Den passer derfor godt i bedrifter som arbeider med for eksempel LEAN-prosjekter. Vi retter oss mot handel og en gros bransjen og har tilpasset vår løsning til denne delen av markedet. Vi dekker hele verdikjeden fra salg, innkjøp til vareflyt og økonomi. Alle transaksjoner kan spores i systemet. Vi betjener selv markedet for mel - lomstore og store grossister i Norge og Danmark. Via vår partner IMI (Indu - stri-matematik International) dekker vi det svenske og finske markedet. SAP Norge - Dette er et viktig seminar for bransjen med et innhold som berører SAPs kjernevirksomhet. Seminaret er en fin arena for å treffe eksisterende og potensielle kunder. Samtidig tar vi del i et innholdsrikt faglig program, sier salgsdirektør, storkunder Svein Arne Lilleløkken i SAP Norge AS. - SAP skal vise løsninger innen økonomi og logistikk for små, mel - lomstore og store virksomheter. Vi skal presentere ERP-løsningen SAP All in One som er et komplett system tilpasset det norske markedet, og SAP Business One som er vår løsning for mindre virksomheter. Vi leverer totalløsninger for de aller minste til de aller største bedriftene. Ved anskaffelse av nytt system bør bedriften foreta en grundig gjennomgang av hvilke kjerneområder som skal dekkes. Videre er det viktig å identifisere hvor bedriften har sitt største konkurransefortrinn og tilpasse løsningen til det. SAP er markedslederen i Norge og dekker kunder av alle størrelser. Vi har 25 ulike bransjeløsninger og kan tilby bransjespesifikk funksjonalitet for alle

3 L&L : :25 Side 20 bransjer. Det norske ERP-markedet er ikke mettet. Vi er inne i en vekstperiode for norske selskaper, særlig blant små og mellomstore virksomheter. Dette skaper behov for gode IT-løsninger. Excel Data Norge - Konferansen gir oss mulighet til å komme i kontakt med ledere i andre virksomheter som deltar, sier partner og salgsdirektør Alfred Lage i Excel Data Norge AS. - Excel Data er representert med egne selskaper i Norge, Danmark og Tyskland. Hovedmarkedet består av bedrifter med IBM iseries og AS/400. Våre løsninger kan benyttes sammen med forskjellige teknologiske plattformer, databaser og styresystemer. Løsningen understøtter alle aktiviteter fra planlegning og budsjettering, synliggjøring av KPI er til analyse og rapportering av avvik. Vår InfoSuite løsning er den eneste på dette området og kan benyttes både på MS SQL, Oracle og DB2 under Windows, Linux eller OS/400. Vi sam arbeider med EDB Gruppen Nor - ge AS. RAV Norge - Vi deltar på ERP-systemer 2007 for å få kontakt med kunder som ønsker bedre beslutningsgrunnlag og kontroll over bedriften, sier daglig leder Lars- Roar Masdal i RAV Norge AS. - ERP innebærer oppsamling av data fra ulike operasjonelle prosesser. Vår oppgave er å omdanne dataene til styringsinformasjon. Vi skal vise våre løsninger for daglig styring av virksomheter gjennom bl.a. web-browser, MS Office eller via mobiltelefon. RAV har store kunder innen shipping, retail og farmasøytisk industri, men løsningen kan brukes i alle bransjer og vertikaler. Den passer for bedrifter med mange transaksjoner og ulike kildesystemer. Vi er forhandler av Cognos programvare som er markedslederen på verdensbasis innen Business Intel - ligence og Performance Management. Vi har integrasjon mot de fleste ERP-systemer og kan hente ut data og sammenstille ulike rapporter som gir bedre styringsinformasjon og kontroll. Samme styringsinformasjon blir gjort Illustrasjonsfoto: Univeyor tilgjengelig gjennom ulike formater uten endring i rapporten. Ved hjelp av vårt metodeverk, kan vi bistå kundene med å optimalisere forretningsprosessene. Vi tilbyr en integrert suite av komponenter for bl.a. budsjettering, forecasting, rapportering og datavarehus som danner et felles beslutningsgrunnlag. SYSteam Norge - Vi er en betydelig leverandør av ERP-løsninger til SMB-markedet med hovedvekt på handel/grossist og produksjonsbedrifter, sier adm. direktør Bjørn Storm Halvorsen i SYSteam Norge AS. - Våre løsninger er basert på Micro - soft Dynamics AX og NAV. I tillegg leverer vi vårt egenutviklede MPSsystem Spektra. Dette skal vi presentere for potensielle kunder under konferansen. Vårt fortrinn er at vi har konsulenter med lang erfaring og kunnskap om kundenes forretningsprosesser. Våre moduler omfatter økonomi, lag er/logistikk, service og produksjon. Vi er totalleverandør av IT til våre kunder. Vi er blitt en del av Ergo Group som er markedsleder på ITinfrastruktur og driftsløsninger til SMB-markedet. 24SevenOffice - Vi deltar på konferansen fordi vi øns - ker å være en synlig aktør i ERP-markedet. Her møter vi potensielle kunder som er på utkikk etter ERP- systemer eller ønsker kunnskap om hvilke aktører som finnes i markedet, sier COO Ståle Risa i 24SevenOffice AS. - Vi vil presentere et av Europas ledende forretningssystem levert som en tjeneste over Internett. Vi vil vise hva som er tilgjengelig av systemer i dag og hva de fleste ser på som fremtidsvisjoner. Vi vil også vise hvordan kundene kan effektivisere sine forretningsprosesser, frigjøre ressurser og kapital, forenkle interne rutiner, itinfrastruktur, vedlikehold, backup med mer. 24SevenOffice er 100 prosent webbasert og utviklet på den nyeste teknologien. Det gjør at systemet oppleves som en lokalt installert applikasjon i forhold til grensesnitt og hastighet, samtidig som hele systemet kjøres i en nettleser. Kundene slipper dermed å investere i hardware, software, vedlikehold og backup-systemer. Vi er en komplett leverandør som har det en bedrift trenger av interne systemer. Vi har partnerskap og integrasjoner mot for eksempel Fokus Bank og Blue - garden. Samarbeidet allinone effektiviserer arbeidsprosessene med lønn og bank. Alt er tilgjengelig i en nettleser uavhengig av tid og sted, og programvaren er til enhver tid 100 prosent oppdatert. Vi kan når som helst gjøre endringer i kontrakten med tanke på antall brukere og antall moduler. Systemet har CRM-modul med komplett salgsstøttesystem og markedskampanjesystem, prosjektstyring, gruppekalender, regnskap med skanning av bilag og e-giro, fakturering og logistikk. Når kunder skal gå til anskaffelse av et nytt ERP-system bør de vurdere hvilken leveringsform som er mest hensiktsmessig for bedriften. Skal det velges Software as a service (SaaS som er 100 prosent webbasert) eller et tradisjonelt System? De bør undersøke fordeler og ulemper med begge type løsninger. I tillegg må Total Cost Of Ownership (TCO) beregnes. Det er også viktig å vurdere vekstambisjonene til bedriften, påse at løsningen er skalerbar og installere en løsning som ivaretar dagens behov. Våre markeder er Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Hoved mar - kedet er fortsatt Norge, men vi har planer om å vokse i de andre landene og vil øke investeringene i løpet av ERP-markedet i Norge kjenneteg- 20 LOGISTIKK & LEDELSE NR

4 L&L : :25 Side 21 nes av mange små leverandører og noen store med relativt stor markedsandel. De som skal overleve må over på SaaS med 100 prosent webbaserte løsninger. I dag er det få leverandører som har dette. Slike systemer vil få en betydelig større markedsandel i tiden fremover og tradisjonelle leverandører vil sakke akterut. Gartner og IDC rapporter bekrefter dette. ERP-markedet i Norge er basert på tradisjonelle forhandlerkanaler hvor leverandørene henter fortjenesten fra server- og driftsløsninger som blir overflødig med SaaS-modellen. Hele forhandlerkanalen må tenke annerledes etter hvert som denne modellen får større fotfeste. De kan ikke lenger levere dyre servere, konsulenttjenester, drifts- og supportavtaler for å installere og vedlikeholde programvaren. De må heller legge vekt på opplæring og bruk av systemene. Jakob Hatteland Computer - Vi ser på ERP-systemer 2007 som en svært viktig arena for å presentere nyheter overfor potensielle kunder som har startet prosessen med anskaffelse av nytt ERP-system. Det er også en spennende møteplass for fagmiljøet og brukere av slike systemer, sier salgssjef Olaf-Magnus Olsen i Jakob Hat teland Computer AS. - Vi kommer til å presentere RamBase Internet Client som er vårt internettbaserte ERP-system. Det krever ikke lokal installasjon på PC en. Har du tilgang til internett og en sikkerhetsnøkkel kan du logge deg på hele ERP-systemet. Avviksstyring, rask responstid og sporingsfunksjoner er tilgjengelig i sanntid. Dette er noen av hovedpunktene vi vil presentere. Vi vil også vise vår Auksjonsmodul som er implementert hos den største auksjonsforretningen i Norden. En annen spennende nyhet er vår satsing innen retailmarkedet sammen med Wincor Nixdorf. RamBase Retail har fått godt forfeste i markedet og vi har allerede signert avtaler med flere fagkjeder i Norge. Ny versjon av produksjonsmodulen vil også bli presentert under konferansen. RamBase Internet Client består av modulene Salg - Retail (POS), innkjøp, lager, produksjon, LCM, HMS, CRM, Web handel, rapporter, kvalitetsmåling, økonomi/konsern og auksjon. Når en bedrift planlegger å anskaffe et nytt ERP-system må dagens forretningsprosesser med roller og arbeidsflyt kartlegges. Ut fra denne prosessen bør det etableres en fase 1 implementering av ERP-systemet som støtter de mest kritiske prosessene. Neste fase skal bygge på erfaringer fra drift i fase 1, for å ta ut høyere effekt av ERP-investeringen. ERP-systemet må understøtte funksjoner som bransjen krever og leverandøren må ha bransjekompetanse. Det er viktig å ta for seg elementer som tilgjengelighet, enkel betjening, høy grad av automatiserte rutiner med avvikskontroll og framtidsrettet arkitektur. Det gjør bedriften smidig i forhold til endringer i organisasjon. Etter vår oppfatning er det en selvfølge med direkte internettilgang. Tilgjengelig styringsinformasjon i sanntid gir fordeler når raske beslutninger må tas. RamBase Internet Client ble lansert høsten Våre hovedmarkeder er distribusjons- og logistikkbedrifter, pro duksjonsbedrifter med Service Management (LCM), retail- og faghandelskjeder og auksjonshus. Vi har en av verdens største distributører innen elektronikk som kunde med en omsetning på over 8 milliarder NOK og med over 70 lokasjoner. Mer enn 30 av selskapene benytter RamBase ERP-system. Vi har signert avtaler og startet implementeringen av RamBase hos 4 nye virksomheter innenfor produksjon og servicevirksomhet, retail og auksjonsforretning. Vi har god respons i markedet, og prioriterer vår innsats mot kunder som ligger tettest opp mot standard funksjonalitet i RamBase. Norge er et modent ERP-marked hvor de aller fleste kunder er 2. og 3. generasjonsbrukere av slike systemer. Som leverandører må vi ha både kjennskap til forretningsprosessene og forstå hvordan ERP-systemet kan bidra til å gjøre virksomheten mer effektiv og lønnsom. ERP-systemet skal være tilgjengelig over internett og Datafangstsystemer Etiketter Strekkodeskrivere Software SATO MB 200 SATO MB 400 SATO strekkodeskrivere leveres med skrivebredde fra 2 til 10 SATO CL 400e og CL 600e SATO Norge Telefon LOGISTIKK & LEDELSE NR

5 L&L : :25 Side 22 ikke kreve installasjon av lokal programvare. Systemet bør ha avviksstyring og sterke sporingsfunksjoner i sanntid. I tillegg må vi som leverandør tilpasse systemene til prosesser kundene over tid har utviklet, og som er deres konkurransefortrinn. Krevende kunder bidrar til at vi utvikler ERPsystemer med egenskaper og funksjonalitet som konkurrerer med de store internasjonale aktørene på det norske markedet. Component Software EDM - På konferansen ERP-systemer 2007 har vi mulighet til å treffe både eksisterende og potensielle kunder. Vi får anledning til å eksponere oss, samt vise deltakerne avanserte løsninger innenfor P2P «Purchase to Pay». Her har vi markedets mest avanserte produkter, sier salgsdirektør Herman Røv de i Component Software EDM AS. - Vi er spesialisert innen segmentet innkjøp/rekvisisjon/bestilling/e-handel og elektronisk fakturabehandling. Vi var først i Europa med løsninger for elektronisk fakturabehandling, og på dette segmentet har vi stor markedsandel. Vi har kunder i alle bransjer fra privat til offentlig sektor. Hele offentlig forvaltning er brukere av våre løsninger gjennom en stor statlig installasjon. Tilbakemeldinger fra markedet viser at våre løsninger er brukervennlige og har god funksjonalitet med mange automatiserte funksjoner. Visjonen i vår produktutvikling er å gi brukerne «frihet til å jobbe» ved å automatisere trivielle, manuelle arbeidsoppgaver. Den mest spennende nyheten fra oss er vår avanserte «matchemotor» med Intelligent Matching, som automatisk krysser innkommende fakturaer mot bestillinger i kundenes ordresystem. Våre systemer består av modulene elektronisk bestilling/innkjøp Con - tem pus Purchase, elektronisk fakturabehandling Contempus Invoice, elek tronisk leverandørportal Con - tem pus Supplier og elektronisk arkiv Contempus Archive. Vi har utviklet standard integrasjonsmoduler til de fleste ERP-systemer. Våre produkter er et tilbud til kunder som ønsker et fleksibelt system som er integrert med ERP-systemet. Vi samarbeider med leverandører 22 LOGISTIKK & LEDELSE NR Illustrasjonsfoto: Intermec av de vanligste datafangstverktøy som Kofax og Readsoft, samt leverandører av faktureringssystemer som E2B, Ban kenes Betalingssentral AS og EDB Business Partner ASA. Det samme er tilfellet med StreamServe på løsninger for utgående e-fakturaer. Daldata - Vi deltar på konferansen for å profilere oss som ERP-leverandør og for å oppdatere oss på trender og utviklingstrekk i ERP-markedet. Her vil vi presentere Duett Økonomisystem, sier markedssjef Rigmor Huse i Daldata AS. - Det som skiller oss fra andre leverandører er kort vei fra kunde til utvikling. Duett er et fleksibelt system som kan brukes av mange ulike bransjer. Som IKT-leverandør tilbyr vi alt en bedrift trenger innen IKT fra ASPløsninger til maskinvare og annen programvare. Vi har 25 års fartstid, er 90 ansatte og har over kunder. Systemet består av en Grunnmodul (regnskap, reskontro, rapporter) og bl.a. rapportgenerator, budsjett, betal - ingsformidling, ordregenerator, salgskampanje, CRM, webpublisering og eksport til bankavstemning. Duett har årsoppgjørsfunksjonalitet for alle personlige foretak (ANS, DA, BA m.m.) som er integrert mot Altinn. Når en bedrift skal gå til anskaffelse av et nytt ERP-system bør den konkretisere sine behov for å finne en leverandør som oppfyller kravene. Vårt hovedmarked er regnskapsbyråer. Vi har en markedsandel på ca 20 prosent blant byråer med mer enn en ansatt. I tillegg har vi ca enkeltpersonforetak som kunder. Parallelt satser vi mot SMB-markedet der vi er godt representert. Gjennom datterselskapet Daldata Bergen AS leverer vi bransjeløsninger for transport, verksteder, samvirkelag, advokater m.m. ERP-markedet i Norge kjennetegnes av stadig færre aktører. I fremtiden vil det gjennomføres nye oppkjøp og fusjoner. De store kjøper opp de mindre leverandøren og noen av de mindre slår seg sammen for å øke sin konkurransekraft. MultiPlus Solutions - Det er tre hovedgrunner til at vi deltar på konferansen. For det første vil vi høre om trender og hva analytikere mener vil skje med produkter og bransje. For det andre er det viktig å møte andre leverandører i bransjen. For det tredje ønsker vi kontakt med nye prospekter og samarbeidspartnere, sier salgs- og markedsdirektør Kåre Pet - tersen i MultiPlus Solutions AS. - Vi vil presentere vår løsning MultiPlus. I de senere år har vi utviklet to spesielle bransjeløsninger. Det er MultiPlus Næringsmiddel og Farmasi samt MultiPlus Shipbuilding Solution. Vi har over 30 års erfaring med ERP-løsninger, og er det eneste norske alternativet som dekker alle forretningsprosessene i en bedrift. For en prosjektorganisert virksomhet dekker løsningen alt fra prosjekt forkalkyle, tegning- og dokumentstyring med versjonsstyring, innkjøp, prosjektlagerløsning, prosjektoppfølging, økonomi, HR og lønn. Vi håndterer alle faser fra utvikling av et produkt til salg samt implementering og support. Vårt system består av 44 moduler hvor kunden fritt kan sette sammen den funksjonalitet det er behov for. Når en bedrift planlegger å anskaffe nytt ERP-system er det viktig å finne en løsning som ivaretar hovedprosessene og eventuelle særegenheter. Et godt råd er å sjekke hva andre bedrifter i samme bransje benytter. Bedrif t - en bør også innhente referanser. Deretter må den utarbeide en kravspesifikasjon der hovedområdene spesifiseres. Vårt hovedmarked er ordreproduserende og prosjektrelaterte bedrifter i Skandinavia. Innenfor maritim indu -

6 L&L : :25 Side 24 Illustrasjonsfoto: Volvo stri i Norge har vi 20 prosent markedsandel. I tillegg har vi flere kunder i Europa. Vi etablerte eget selskap i Kina i 2006 og undertegnet i mars en kontrakt med en kinesisk verftsgruppe. Kontraktens verdi var på ca. 40 millioner norske kroner. Det norske ERP-markedet kjennetegnes av noen store internasjonale aktører med generelle og omfattende systemer som også inneholder bransjeløsninger. De store vil bestå mens noen mindre norske aktører på sikt vil forsvinne. 24 LOGISTIKK & LEDELSE NR HansaWorld - Konferansen er en viktig møteplass for utvalgte leverandører på det norske markedet. Vi ønsker å vise våre løsninger for ERP- og CRM-markedet. Bo Hjort Christensen har vist at det er behov for en slik møteplass. Det er en god arena for å komme i kontakt med kunder som tenker ERP i ett langsiktig perspektiv, sier Country Manager Hans Christian Grønsleth i Hansa - World Norway AS. - Under arrangementet vil vi legge vekt på total integrerte løsninger hvor logistikk, produksjon og økonomi jobber sømløst sammen. Vi vil også presentere Business Phone, en integrert IP- telefoni løsning som er tilgjenglig i CRM-systemet. Denne tjenesten ble lansert i vår. Vi vil også vise hvordan tjenester som e-faktura, online kredittsjekk, systemgenererte SMS og automatisk adresse oppdatering virker i vårt system. Vi er den eneste leverandøren som er plattformuavhengig både på klient og serversiden. Hele vårt system er tilgjenglig online på telefoner fra Nokia og Microsoft, med funksjoner som mail, online gruppekalender, timesedler, serviceordre eller lagerstatus m.m. HansaWorld tilbyr integrerte forretningsløsninger som inkluderer økonomi, ERP, CRM, e-business, faghandel og produksjon. Vårt system består av Vertikale bransjeløsninger og støtter i dag 50 ulike bransjer, som for eksempel e-handel, logistikk og distribusjon, butikk og faghandel, og tjenesteytende bransjer. Skal en bedrift anskaffe et nytt ERP-system må den velge et system som er tilpasset bedriftens størrelse og som enkelt kan oppgraderes og tilpasses fremtidig vekst. Å velge en stor internasjonal aktør gir trygget for at systemet vil bli utviklet i fremtiden. HansaWorld har installasjoner på verdensbasis. Kundene er små, mellomstore og store virksomheter. HansaWorld er tilgjengelig på 28 språk, og er representert i mange land i Europa, Latin-Amerika, Afrika, Aust ralia, Asia og Midtøsten. ERP-markedet i Norge kjennetegnes av noen få store og mellomstore aktører og et stort antall små aktører. Løsningene blir mer og mer standardiserte. Det medfører enklere implementering. Internasjonale aktører styrker sin posisjon på det norske markedet. Trenden er at kundene ønsker CRM integrert i økonomisystemet og krever økt brukervennlig og funksjonalitet. Maconomy Norge - Dette er det viktigste seminaret i vår bransje. Vi deltar for å vise at det finnes alternativer til tradisjonelle ERP systemer for kunnskapsbedrifter, sier adm. direktør Martin Flatsetø i Maco - no my Norge AS. - Vi legger vekt på vår nye modul for ressurs- og kapasitetsplanlegging, som kalles «Maconomy People Planner». Det er en helt ny.net basert løsning som gir mange planleggingsmuligheter for våre kunder. Løsningen kan også leveres som en tilleggsmodul mot andre økonomisystemer. Videre vil vi vise vår nye Mobile timeregist - rering på mobil og PDA med et enkelt brukergrensesnitt. I tillegg skal vi presentere vår ledelsesrapporteringsløsning, Analytix basert på teknologi fra vår partner, Business Objects. Maconomy har arbeidet målrettet med å bygge bransjeløsninger til noen få, utvalgte bransjer og kunnskapsbaserte virksomheter. Maconomy er moduloppbygd og er et komplett ERPsystem. Når en bedrift planlegger å gå til anskaffelse av et nytt ERP-system, bør den kartlegge hvilke prosesser som er mest kritisk i egen forretningsmodell. Deretter må det velges et system som best dekker behovene uten store og langvarige tilpasningsprosjekter. Sam - tidig bør referanser fra samme bransje sjekkes grundig. Vårt hovedmarked i Norge er forskjellige konsulentvirksomheter og IKT, advokat/revisjon og FoU. ERPmarkedet er fragmentert med mange tilbydere av sammenliknbare system - er. Vi er meget nisjeorienterte og har gjennom utvikling av bransjeløsninger valgt bort flere segmenter. Vi registrerer nå at flere andre leverandører og forhandlere av tradisjonelle ERP systemer beveger seg i samme retning. Vi må forvente en del oppkjøp også i kommende år. Mange av de små bør søke samarbeid med andre for å unngå risikoen med å forsvinne.

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer