ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:"

Transkript

1 L&L : :25 Side 16 ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: Lever fortsatt i lykkerus Årets store ERP-konferanse juni har fått navnet ERP-systemer De fleste ERPleverandørene Logistikk & Ledelse har snakket med ser lyst på fremtiden. Konferansen er årets viktigste arena for å presentere nyheter og oppdatere seg på markedstrender. - Vi ser på ERP-systemer 2007 som en svært viktig arena for å presentere nyheter overfor potensielle kunder som har startet prosessen med anskaffelse av nytt ERP-system. Det er også en spennende møteplass for fagmiljøet og brukere av slike systemer, sier salgssjef Olaf-Magnus Olsen i Jakob Hat teland Computer AS. Foto: Trond Schieldrop HALLSTEIN VOLLAN Risikoen er stor for at flere av dem kan få problemer dersom de ikke raskt tilpasser seg kundenes krav til åpne brukergrensesnitt. Tiden er forbi da de store og veletablerte leverandørene i årevis kunne melke kundene med vedlikeholdskontrakter på proprietære løsninger. Men enn så lenge er det «Business as Usual». Vi ba utstillerne svare på hvorfor de deltar på konferansen, hva de kommer til å presentere for potensielle kunder, hvilke moduler systemet består av, hva 16 LOGISTIKK & LEDELSE NR som skiller dem fra andre leverandør - er, hva som er selskapets hovedmarkeder og hvor stor andel de har av det. I tillegg ble ERP-leverandørene bedt å svare på hva en bedrift bør gjøre når den planlegger å gå til anskaff - else av et nytt ERP system. Likeledes hva som kjennetegner ERP-markedet i Norge nå og hvordan vil det utvikle seg. Leverandører av andre systemer som kommuniserer med ERP ble i tillegg bedt å svare på hvilke samar - beids partnere de har blant ERP-leverandører eller andre. Her er svarene vi fikk inn; Mamut - ERP-systemer 2007 bidrar til å posisjonere Mamut og er en nyttig arena for å treffe potensielle kunder. Det er dessuten en god anledning for oss til å få bekreftet at våre løsninger svarer til behovene i markedet. Mamut utvikler kontinuerlig løsninger som gir bedre funksjonalitet for kundene. Vi vil presentere flere nyheter som Mamut Business Platform og Mamut Platinum, sier kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i Mamut AS. - I motsetning til mange av våre konkurrenter tilbyr vi standardsystemer fremfor skreddersøm. Det medfører at Mamut har lave kostnader både i innkjøp, implementering og drift. Mamut har alle funksjoner integrert i en og samme løsning. Den dekker alle sentrale elementer i verdikjeden. Vi har over kunder i Nord- Europa, men hovedandelen er i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Stor - bri tannia og Irland. De som skal anskaffe nytt system bør utarbeide en spesifikasjon over hvilke funksjoner løsningen skal dekke og sikre at bedriften kan vokse med den. Det er viktig å få oppgitt totalpris for løsningen (TCO). Vår erfaring er at mindre virksomheter ønsker komplette og brukervennlige løsninger og fullt

2 L&L : :25 Side 18 eierskap til sine data uten å være avhengig av en stabil internettforbindel - se. 18 LOGISTIKK & LEDELSE NR Illustrasjonsfoto: Agresso Agresso - Konferansen samler de ledende leverandørene av ERP-systemer og er et viktig utstillingsvindu for Agresso. Vi vil presentere hele vår produktportefølje, AGRESSO Business World (ABW). Løsningen dekker de sentrale prosessene for virksomhetsstyring i offentlig og privat sektor, sier salgsog markedsdirektør Terje Kaasa i Agresso AS. - Fordelen med AGRESSO er at kunden ikke trenger å installere nytt kjernesystem når behovene endrer seg. Vår løsningen kan justeres i takt med utviklingen i bedriften. Kunder som skal anskaffe nytt system bør være bevisst på at løsningen dekker fremtidige behov. Det er derfor viktig å vurdere kostnader som påløper etter at implementering er gjort og endringer skal gjøres. I tillegg bør det velges en leverandør som har bransjeforståelse og kompetanse på kundens forretningsprosesser og kan vise til andre prosjekter i samme bransje. Agresso har ca. 800 kunder i Norge med omtrent lik fordeling mellom offentlig og privat virksomhet. Det som kjennetegner dem er at majoriteten er BLINC-virksomheter (Businesses Living In Change). Behovene deres endrer seg kontinuerlig og må avspeiles i ERP-systemet. ERP-markedet i Norge har utviklet seg mot færre og større aktører. Kund - ene er kompetente kjøpere med stren - ge krav til funksjonalitet og moderne teknologi. Lawson Software Norge - Vi ønsker å synliggjøre Lawsons posisjon i markeder for detaljhandel, distribusjon, næringsmiddelindustri, samt service og vedlikeholdsintensiv indu - stri, sier markedsdirektør Espen A. Andersen i Lawson Software Norge AS. - Lawson lanserer i disse dager en ny suite av Business Intelligence løsninger som retter seg mot Operational Business Intelligence. Dette er et system for brukeropplæring. I tillegg kommer Lawson M3 i ny versjon med 7 nye moduler. De som skal implementere ny løsning bør gjennomføre «use-cases» der systemets evne til å løse bedriftens spesifikke behov blir testet. Vårt marked er mellomstore og større bedrifter i Norge. Blant bedrifter som omsetter for mer enn 300 million - er kroner har vi en markedsandel på ca 18 prosent. Markedet utvikler seg mot hardere konkurranse og lengre tid mellom hver anskaffelse. Derfor er det viktig å gi eksisterende kundebase støtte og oppfølging i tillegg til å videreutvikle våre løsninger i takt med endringer i markedet. Guideix Norge - ERP-systemer 2007 er møteplass for både kjøpere og selgere av denne type løsninger. Vi får informasjon om endringer i markedet og treffer mange interessante bedrifter, sier daglig leder Dagfinn Berge i Guideix Norge AS. - Vi skal vise nyheter både i våre logistikkløsninger og på vårt brukergrensesnitt. Brukere av Guide kan kontinuerlig forbedre og tilpasse løsningen til endringer i markedet. Den passer derfor godt i bedrifter som arbeider med for eksempel LEAN-prosjekter. Vi retter oss mot handel og en gros bransjen og har tilpasset vår løsning til denne delen av markedet. Vi dekker hele verdikjeden fra salg, innkjøp til vareflyt og økonomi. Alle transaksjoner kan spores i systemet. Vi betjener selv markedet for mel - lomstore og store grossister i Norge og Danmark. Via vår partner IMI (Indu - stri-matematik International) dekker vi det svenske og finske markedet. SAP Norge - Dette er et viktig seminar for bransjen med et innhold som berører SAPs kjernevirksomhet. Seminaret er en fin arena for å treffe eksisterende og potensielle kunder. Samtidig tar vi del i et innholdsrikt faglig program, sier salgsdirektør, storkunder Svein Arne Lilleløkken i SAP Norge AS. - SAP skal vise løsninger innen økonomi og logistikk for små, mel - lomstore og store virksomheter. Vi skal presentere ERP-løsningen SAP All in One som er et komplett system tilpasset det norske markedet, og SAP Business One som er vår løsning for mindre virksomheter. Vi leverer totalløsninger for de aller minste til de aller største bedriftene. Ved anskaffelse av nytt system bør bedriften foreta en grundig gjennomgang av hvilke kjerneområder som skal dekkes. Videre er det viktig å identifisere hvor bedriften har sitt største konkurransefortrinn og tilpasse løsningen til det. SAP er markedslederen i Norge og dekker kunder av alle størrelser. Vi har 25 ulike bransjeløsninger og kan tilby bransjespesifikk funksjonalitet for alle

3 L&L : :25 Side 20 bransjer. Det norske ERP-markedet er ikke mettet. Vi er inne i en vekstperiode for norske selskaper, særlig blant små og mellomstore virksomheter. Dette skaper behov for gode IT-løsninger. Excel Data Norge - Konferansen gir oss mulighet til å komme i kontakt med ledere i andre virksomheter som deltar, sier partner og salgsdirektør Alfred Lage i Excel Data Norge AS. - Excel Data er representert med egne selskaper i Norge, Danmark og Tyskland. Hovedmarkedet består av bedrifter med IBM iseries og AS/400. Våre løsninger kan benyttes sammen med forskjellige teknologiske plattformer, databaser og styresystemer. Løsningen understøtter alle aktiviteter fra planlegning og budsjettering, synliggjøring av KPI er til analyse og rapportering av avvik. Vår InfoSuite løsning er den eneste på dette området og kan benyttes både på MS SQL, Oracle og DB2 under Windows, Linux eller OS/400. Vi sam arbeider med EDB Gruppen Nor - ge AS. RAV Norge - Vi deltar på ERP-systemer 2007 for å få kontakt med kunder som ønsker bedre beslutningsgrunnlag og kontroll over bedriften, sier daglig leder Lars- Roar Masdal i RAV Norge AS. - ERP innebærer oppsamling av data fra ulike operasjonelle prosesser. Vår oppgave er å omdanne dataene til styringsinformasjon. Vi skal vise våre løsninger for daglig styring av virksomheter gjennom bl.a. web-browser, MS Office eller via mobiltelefon. RAV har store kunder innen shipping, retail og farmasøytisk industri, men løsningen kan brukes i alle bransjer og vertikaler. Den passer for bedrifter med mange transaksjoner og ulike kildesystemer. Vi er forhandler av Cognos programvare som er markedslederen på verdensbasis innen Business Intel - ligence og Performance Management. Vi har integrasjon mot de fleste ERP-systemer og kan hente ut data og sammenstille ulike rapporter som gir bedre styringsinformasjon og kontroll. Samme styringsinformasjon blir gjort Illustrasjonsfoto: Univeyor tilgjengelig gjennom ulike formater uten endring i rapporten. Ved hjelp av vårt metodeverk, kan vi bistå kundene med å optimalisere forretningsprosessene. Vi tilbyr en integrert suite av komponenter for bl.a. budsjettering, forecasting, rapportering og datavarehus som danner et felles beslutningsgrunnlag. SYSteam Norge - Vi er en betydelig leverandør av ERP-løsninger til SMB-markedet med hovedvekt på handel/grossist og produksjonsbedrifter, sier adm. direktør Bjørn Storm Halvorsen i SYSteam Norge AS. - Våre løsninger er basert på Micro - soft Dynamics AX og NAV. I tillegg leverer vi vårt egenutviklede MPSsystem Spektra. Dette skal vi presentere for potensielle kunder under konferansen. Vårt fortrinn er at vi har konsulenter med lang erfaring og kunnskap om kundenes forretningsprosesser. Våre moduler omfatter økonomi, lag er/logistikk, service og produksjon. Vi er totalleverandør av IT til våre kunder. Vi er blitt en del av Ergo Group som er markedsleder på ITinfrastruktur og driftsløsninger til SMB-markedet. 24SevenOffice - Vi deltar på konferansen fordi vi øns - ker å være en synlig aktør i ERP-markedet. Her møter vi potensielle kunder som er på utkikk etter ERP- systemer eller ønsker kunnskap om hvilke aktører som finnes i markedet, sier COO Ståle Risa i 24SevenOffice AS. - Vi vil presentere et av Europas ledende forretningssystem levert som en tjeneste over Internett. Vi vil vise hva som er tilgjengelig av systemer i dag og hva de fleste ser på som fremtidsvisjoner. Vi vil også vise hvordan kundene kan effektivisere sine forretningsprosesser, frigjøre ressurser og kapital, forenkle interne rutiner, itinfrastruktur, vedlikehold, backup med mer. 24SevenOffice er 100 prosent webbasert og utviklet på den nyeste teknologien. Det gjør at systemet oppleves som en lokalt installert applikasjon i forhold til grensesnitt og hastighet, samtidig som hele systemet kjøres i en nettleser. Kundene slipper dermed å investere i hardware, software, vedlikehold og backup-systemer. Vi er en komplett leverandør som har det en bedrift trenger av interne systemer. Vi har partnerskap og integrasjoner mot for eksempel Fokus Bank og Blue - garden. Samarbeidet allinone effektiviserer arbeidsprosessene med lønn og bank. Alt er tilgjengelig i en nettleser uavhengig av tid og sted, og programvaren er til enhver tid 100 prosent oppdatert. Vi kan når som helst gjøre endringer i kontrakten med tanke på antall brukere og antall moduler. Systemet har CRM-modul med komplett salgsstøttesystem og markedskampanjesystem, prosjektstyring, gruppekalender, regnskap med skanning av bilag og e-giro, fakturering og logistikk. Når kunder skal gå til anskaffelse av et nytt ERP-system bør de vurdere hvilken leveringsform som er mest hensiktsmessig for bedriften. Skal det velges Software as a service (SaaS som er 100 prosent webbasert) eller et tradisjonelt System? De bør undersøke fordeler og ulemper med begge type løsninger. I tillegg må Total Cost Of Ownership (TCO) beregnes. Det er også viktig å vurdere vekstambisjonene til bedriften, påse at løsningen er skalerbar og installere en løsning som ivaretar dagens behov. Våre markeder er Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Hoved mar - kedet er fortsatt Norge, men vi har planer om å vokse i de andre landene og vil øke investeringene i løpet av ERP-markedet i Norge kjenneteg- 20 LOGISTIKK & LEDELSE NR

4 L&L : :25 Side 21 nes av mange små leverandører og noen store med relativt stor markedsandel. De som skal overleve må over på SaaS med 100 prosent webbaserte løsninger. I dag er det få leverandører som har dette. Slike systemer vil få en betydelig større markedsandel i tiden fremover og tradisjonelle leverandører vil sakke akterut. Gartner og IDC rapporter bekrefter dette. ERP-markedet i Norge er basert på tradisjonelle forhandlerkanaler hvor leverandørene henter fortjenesten fra server- og driftsløsninger som blir overflødig med SaaS-modellen. Hele forhandlerkanalen må tenke annerledes etter hvert som denne modellen får større fotfeste. De kan ikke lenger levere dyre servere, konsulenttjenester, drifts- og supportavtaler for å installere og vedlikeholde programvaren. De må heller legge vekt på opplæring og bruk av systemene. Jakob Hatteland Computer - Vi ser på ERP-systemer 2007 som en svært viktig arena for å presentere nyheter overfor potensielle kunder som har startet prosessen med anskaffelse av nytt ERP-system. Det er også en spennende møteplass for fagmiljøet og brukere av slike systemer, sier salgssjef Olaf-Magnus Olsen i Jakob Hat teland Computer AS. - Vi kommer til å presentere RamBase Internet Client som er vårt internettbaserte ERP-system. Det krever ikke lokal installasjon på PC en. Har du tilgang til internett og en sikkerhetsnøkkel kan du logge deg på hele ERP-systemet. Avviksstyring, rask responstid og sporingsfunksjoner er tilgjengelig i sanntid. Dette er noen av hovedpunktene vi vil presentere. Vi vil også vise vår Auksjonsmodul som er implementert hos den største auksjonsforretningen i Norden. En annen spennende nyhet er vår satsing innen retailmarkedet sammen med Wincor Nixdorf. RamBase Retail har fått godt forfeste i markedet og vi har allerede signert avtaler med flere fagkjeder i Norge. Ny versjon av produksjonsmodulen vil også bli presentert under konferansen. RamBase Internet Client består av modulene Salg - Retail (POS), innkjøp, lager, produksjon, LCM, HMS, CRM, Web handel, rapporter, kvalitetsmåling, økonomi/konsern og auksjon. Når en bedrift planlegger å anskaffe et nytt ERP-system må dagens forretningsprosesser med roller og arbeidsflyt kartlegges. Ut fra denne prosessen bør det etableres en fase 1 implementering av ERP-systemet som støtter de mest kritiske prosessene. Neste fase skal bygge på erfaringer fra drift i fase 1, for å ta ut høyere effekt av ERP-investeringen. ERP-systemet må understøtte funksjoner som bransjen krever og leverandøren må ha bransjekompetanse. Det er viktig å ta for seg elementer som tilgjengelighet, enkel betjening, høy grad av automatiserte rutiner med avvikskontroll og framtidsrettet arkitektur. Det gjør bedriften smidig i forhold til endringer i organisasjon. Etter vår oppfatning er det en selvfølge med direkte internettilgang. Tilgjengelig styringsinformasjon i sanntid gir fordeler når raske beslutninger må tas. RamBase Internet Client ble lansert høsten Våre hovedmarkeder er distribusjons- og logistikkbedrifter, pro duksjonsbedrifter med Service Management (LCM), retail- og faghandelskjeder og auksjonshus. Vi har en av verdens største distributører innen elektronikk som kunde med en omsetning på over 8 milliarder NOK og med over 70 lokasjoner. Mer enn 30 av selskapene benytter RamBase ERP-system. Vi har signert avtaler og startet implementeringen av RamBase hos 4 nye virksomheter innenfor produksjon og servicevirksomhet, retail og auksjonsforretning. Vi har god respons i markedet, og prioriterer vår innsats mot kunder som ligger tettest opp mot standard funksjonalitet i RamBase. Norge er et modent ERP-marked hvor de aller fleste kunder er 2. og 3. generasjonsbrukere av slike systemer. Som leverandører må vi ha både kjennskap til forretningsprosessene og forstå hvordan ERP-systemet kan bidra til å gjøre virksomheten mer effektiv og lønnsom. ERP-systemet skal være tilgjengelig over internett og Datafangstsystemer Etiketter Strekkodeskrivere Software SATO MB 200 SATO MB 400 SATO strekkodeskrivere leveres med skrivebredde fra 2 til 10 SATO CL 400e og CL 600e SATO Norge Telefon LOGISTIKK & LEDELSE NR

5 L&L : :25 Side 22 ikke kreve installasjon av lokal programvare. Systemet bør ha avviksstyring og sterke sporingsfunksjoner i sanntid. I tillegg må vi som leverandør tilpasse systemene til prosesser kundene over tid har utviklet, og som er deres konkurransefortrinn. Krevende kunder bidrar til at vi utvikler ERPsystemer med egenskaper og funksjonalitet som konkurrerer med de store internasjonale aktørene på det norske markedet. Component Software EDM - På konferansen ERP-systemer 2007 har vi mulighet til å treffe både eksisterende og potensielle kunder. Vi får anledning til å eksponere oss, samt vise deltakerne avanserte løsninger innenfor P2P «Purchase to Pay». Her har vi markedets mest avanserte produkter, sier salgsdirektør Herman Røv de i Component Software EDM AS. - Vi er spesialisert innen segmentet innkjøp/rekvisisjon/bestilling/e-handel og elektronisk fakturabehandling. Vi var først i Europa med løsninger for elektronisk fakturabehandling, og på dette segmentet har vi stor markedsandel. Vi har kunder i alle bransjer fra privat til offentlig sektor. Hele offentlig forvaltning er brukere av våre løsninger gjennom en stor statlig installasjon. Tilbakemeldinger fra markedet viser at våre løsninger er brukervennlige og har god funksjonalitet med mange automatiserte funksjoner. Visjonen i vår produktutvikling er å gi brukerne «frihet til å jobbe» ved å automatisere trivielle, manuelle arbeidsoppgaver. Den mest spennende nyheten fra oss er vår avanserte «matchemotor» med Intelligent Matching, som automatisk krysser innkommende fakturaer mot bestillinger i kundenes ordresystem. Våre systemer består av modulene elektronisk bestilling/innkjøp Con - tem pus Purchase, elektronisk fakturabehandling Contempus Invoice, elek tronisk leverandørportal Con - tem pus Supplier og elektronisk arkiv Contempus Archive. Vi har utviklet standard integrasjonsmoduler til de fleste ERP-systemer. Våre produkter er et tilbud til kunder som ønsker et fleksibelt system som er integrert med ERP-systemet. Vi samarbeider med leverandører 22 LOGISTIKK & LEDELSE NR Illustrasjonsfoto: Intermec av de vanligste datafangstverktøy som Kofax og Readsoft, samt leverandører av faktureringssystemer som E2B, Ban kenes Betalingssentral AS og EDB Business Partner ASA. Det samme er tilfellet med StreamServe på løsninger for utgående e-fakturaer. Daldata - Vi deltar på konferansen for å profilere oss som ERP-leverandør og for å oppdatere oss på trender og utviklingstrekk i ERP-markedet. Her vil vi presentere Duett Økonomisystem, sier markedssjef Rigmor Huse i Daldata AS. - Det som skiller oss fra andre leverandører er kort vei fra kunde til utvikling. Duett er et fleksibelt system som kan brukes av mange ulike bransjer. Som IKT-leverandør tilbyr vi alt en bedrift trenger innen IKT fra ASPløsninger til maskinvare og annen programvare. Vi har 25 års fartstid, er 90 ansatte og har over kunder. Systemet består av en Grunnmodul (regnskap, reskontro, rapporter) og bl.a. rapportgenerator, budsjett, betal - ingsformidling, ordregenerator, salgskampanje, CRM, webpublisering og eksport til bankavstemning. Duett har årsoppgjørsfunksjonalitet for alle personlige foretak (ANS, DA, BA m.m.) som er integrert mot Altinn. Når en bedrift skal gå til anskaffelse av et nytt ERP-system bør den konkretisere sine behov for å finne en leverandør som oppfyller kravene. Vårt hovedmarked er regnskapsbyråer. Vi har en markedsandel på ca 20 prosent blant byråer med mer enn en ansatt. I tillegg har vi ca enkeltpersonforetak som kunder. Parallelt satser vi mot SMB-markedet der vi er godt representert. Gjennom datterselskapet Daldata Bergen AS leverer vi bransjeløsninger for transport, verksteder, samvirkelag, advokater m.m. ERP-markedet i Norge kjennetegnes av stadig færre aktører. I fremtiden vil det gjennomføres nye oppkjøp og fusjoner. De store kjøper opp de mindre leverandøren og noen av de mindre slår seg sammen for å øke sin konkurransekraft. MultiPlus Solutions - Det er tre hovedgrunner til at vi deltar på konferansen. For det første vil vi høre om trender og hva analytikere mener vil skje med produkter og bransje. For det andre er det viktig å møte andre leverandører i bransjen. For det tredje ønsker vi kontakt med nye prospekter og samarbeidspartnere, sier salgs- og markedsdirektør Kåre Pet - tersen i MultiPlus Solutions AS. - Vi vil presentere vår løsning MultiPlus. I de senere år har vi utviklet to spesielle bransjeløsninger. Det er MultiPlus Næringsmiddel og Farmasi samt MultiPlus Shipbuilding Solution. Vi har over 30 års erfaring med ERP-løsninger, og er det eneste norske alternativet som dekker alle forretningsprosessene i en bedrift. For en prosjektorganisert virksomhet dekker løsningen alt fra prosjekt forkalkyle, tegning- og dokumentstyring med versjonsstyring, innkjøp, prosjektlagerløsning, prosjektoppfølging, økonomi, HR og lønn. Vi håndterer alle faser fra utvikling av et produkt til salg samt implementering og support. Vårt system består av 44 moduler hvor kunden fritt kan sette sammen den funksjonalitet det er behov for. Når en bedrift planlegger å anskaffe nytt ERP-system er det viktig å finne en løsning som ivaretar hovedprosessene og eventuelle særegenheter. Et godt råd er å sjekke hva andre bedrifter i samme bransje benytter. Bedrif t - en bør også innhente referanser. Deretter må den utarbeide en kravspesifikasjon der hovedområdene spesifiseres. Vårt hovedmarked er ordreproduserende og prosjektrelaterte bedrifter i Skandinavia. Innenfor maritim indu -

6 L&L : :25 Side 24 Illustrasjonsfoto: Volvo stri i Norge har vi 20 prosent markedsandel. I tillegg har vi flere kunder i Europa. Vi etablerte eget selskap i Kina i 2006 og undertegnet i mars en kontrakt med en kinesisk verftsgruppe. Kontraktens verdi var på ca. 40 millioner norske kroner. Det norske ERP-markedet kjennetegnes av noen store internasjonale aktører med generelle og omfattende systemer som også inneholder bransjeløsninger. De store vil bestå mens noen mindre norske aktører på sikt vil forsvinne. 24 LOGISTIKK & LEDELSE NR HansaWorld - Konferansen er en viktig møteplass for utvalgte leverandører på det norske markedet. Vi ønsker å vise våre løsninger for ERP- og CRM-markedet. Bo Hjort Christensen har vist at det er behov for en slik møteplass. Det er en god arena for å komme i kontakt med kunder som tenker ERP i ett langsiktig perspektiv, sier Country Manager Hans Christian Grønsleth i Hansa - World Norway AS. - Under arrangementet vil vi legge vekt på total integrerte løsninger hvor logistikk, produksjon og økonomi jobber sømløst sammen. Vi vil også presentere Business Phone, en integrert IP- telefoni løsning som er tilgjenglig i CRM-systemet. Denne tjenesten ble lansert i vår. Vi vil også vise hvordan tjenester som e-faktura, online kredittsjekk, systemgenererte SMS og automatisk adresse oppdatering virker i vårt system. Vi er den eneste leverandøren som er plattformuavhengig både på klient og serversiden. Hele vårt system er tilgjenglig online på telefoner fra Nokia og Microsoft, med funksjoner som mail, online gruppekalender, timesedler, serviceordre eller lagerstatus m.m. HansaWorld tilbyr integrerte forretningsløsninger som inkluderer økonomi, ERP, CRM, e-business, faghandel og produksjon. Vårt system består av Vertikale bransjeløsninger og støtter i dag 50 ulike bransjer, som for eksempel e-handel, logistikk og distribusjon, butikk og faghandel, og tjenesteytende bransjer. Skal en bedrift anskaffe et nytt ERP-system må den velge et system som er tilpasset bedriftens størrelse og som enkelt kan oppgraderes og tilpasses fremtidig vekst. Å velge en stor internasjonal aktør gir trygget for at systemet vil bli utviklet i fremtiden. HansaWorld har installasjoner på verdensbasis. Kundene er små, mellomstore og store virksomheter. HansaWorld er tilgjengelig på 28 språk, og er representert i mange land i Europa, Latin-Amerika, Afrika, Aust ralia, Asia og Midtøsten. ERP-markedet i Norge kjennetegnes av noen få store og mellomstore aktører og et stort antall små aktører. Løsningene blir mer og mer standardiserte. Det medfører enklere implementering. Internasjonale aktører styrker sin posisjon på det norske markedet. Trenden er at kundene ønsker CRM integrert i økonomisystemet og krever økt brukervennlig og funksjonalitet. Maconomy Norge - Dette er det viktigste seminaret i vår bransje. Vi deltar for å vise at det finnes alternativer til tradisjonelle ERP systemer for kunnskapsbedrifter, sier adm. direktør Martin Flatsetø i Maco - no my Norge AS. - Vi legger vekt på vår nye modul for ressurs- og kapasitetsplanlegging, som kalles «Maconomy People Planner». Det er en helt ny.net basert løsning som gir mange planleggingsmuligheter for våre kunder. Løsningen kan også leveres som en tilleggsmodul mot andre økonomisystemer. Videre vil vi vise vår nye Mobile timeregist - rering på mobil og PDA med et enkelt brukergrensesnitt. I tillegg skal vi presentere vår ledelsesrapporteringsløsning, Analytix basert på teknologi fra vår partner, Business Objects. Maconomy har arbeidet målrettet med å bygge bransjeløsninger til noen få, utvalgte bransjer og kunnskapsbaserte virksomheter. Maconomy er moduloppbygd og er et komplett ERPsystem. Når en bedrift planlegger å gå til anskaffelse av et nytt ERP-system, bør den kartlegge hvilke prosesser som er mest kritisk i egen forretningsmodell. Deretter må det velges et system som best dekker behovene uten store og langvarige tilpasningsprosjekter. Sam - tidig bør referanser fra samme bransje sjekkes grundig. Vårt hovedmarked i Norge er forskjellige konsulentvirksomheter og IKT, advokat/revisjon og FoU. ERPmarkedet er fragmentert med mange tilbydere av sammenliknbare system - er. Vi er meget nisjeorienterte og har gjennom utvikling av bransjeløsninger valgt bort flere segmenter. Vi registrerer nå at flere andre leverandører og forhandlere av tradisjonelle ERP systemer beveger seg i samme retning. Vi må forvente en del oppkjøp også i kommende år. Mange av de små bør søke samarbeid med andre for å unngå risikoen med å forsvinne.

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

DynUG Bransjeløsninger. Eldar Håbrekke Salgssjef ERP

DynUG Bransjeløsninger. Eldar Håbrekke Salgssjef ERP DynUG 2017 - Bransjeløsninger Eldar Håbrekke Salgssjef ERP elhab@eg.no 415 21 472 Bransjeløsninger. Mindre stress for mine egne? Raskere og kortere prosjekt? Kan jeg spare penger? 2 EG Vi lever for våre

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda MBS & MOD Mamut Business Software Mamut Online Desktop Produkt demo Mamut Business

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

FORRETNINGSsystemer & HR

FORRETNINGSsystemer & HR Skandinavias største konferanse og utstilling av Forretningssystemer, HR-system, BI og CRM system 25 utstillere, 40 forskjellige systemer og et rikholdig konferanseprogram KSagenda, Haakon VIIs gate 9,

Detaljer

Studierektor/Associate Dean Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S

Studierektor/Associate Dean Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S Sky og land,- hand i hand En værmelding om status og forventninger Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen Studierektor/Associate Dean Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business Software Det er nærmere

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulen sikrer oppsett og tilrettelegging av integrasjon mellom ProMark og andre forretningssystemer. inneholder allerede en lang rekke integrasjoner som standard, og det kommer hele tiden flere til.

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Stian Estil IT TRENDER 2011

Stian Estil IT TRENDER 2011 Stian Estil IT TRENDER 2011 Cloud Computing/Nettskyen Cloud computing Cloud Computing definisjon Nettskyen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Cloud computing) Gå til: navigasjon, søk

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Lager og Logistikk. Varemottak, ordreplukk, telling med bruk av skanning...

Lager og Logistikk. Varemottak, ordreplukk, telling med bruk av skanning... Lager og Logistikk Varemottak, ordreplukk, telling med bruk av skanning... Først litt om isys - vår erfaring med lagerløsninger og ERP leverandører... Kort om isys Etablert i 1997 og er nå 30 ansatte lokalisert

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess.

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Lead The Change Bjørn Røsten, Country Manager Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA Hva har

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

FDVU-systemer muligheter og begrensninger

FDVU-systemer muligheter og begrensninger FDVU-systemer muligheter og begrensninger Storefjell 7 mars 2007 Ole Petter Andersen sportation Facility Asset Service Power Generation Process Manufacturing Oil and Gas Mining Aviation Communication Pharmaceuticals

Detaljer

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering og effektivisering av prosessene. Highlights:

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering og effektivisering av prosessene. Highlights: PlusFlex IT-Concepts Automatisering og effektivisering av prosessene Highlights: Fleksibelt, skalerbart system Nettbasert standard Enkel datadistribusjon til operatører Brukervennlig operatørgrensesnitt

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 Først litt generelt om Visma Business 5.32.4 Visma Business er friskmeldt gjennom versjon 5.32.4 Ser nå endelig resultatene

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1

Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1 Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1 CRM, Customer Relationship Management, fokuserer på utvikling og opprettholdelse av stabile kunderelasjoner

Detaljer

Unit4 Business World. Self-driving ERP TM

Unit4 Business World. Self-driving ERP TM Unit4 Business World Self-driving ERP TM Opplev det positive drivet i en ERP-løsning som setter menneskelige ressurser i fokus og innfrir behovene for raske endringer i både næringsliv og offentlig sektor.

Detaljer

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent Feilsøking i BO Olav Syse, konsulent Jan Terje Hansen, service manager Hovedfokus: Business Intelligence 900 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen 135 ansatte i

Detaljer

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk 7. 12. 2004 2 1 Posten Logistikk, Øyvind Høgset Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk Agenda To ord om Posten Markedet og trender 4 områder/strategier vi jobber med 4 Case

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

Digitalisering ikke et mål i seg selv Kåre Kaasamoen

Digitalisering ikke et mål i seg selv Kåre Kaasamoen Digitalisering ikke et mål i seg selv 19.10.2017 Kåre Kaasamoen Hva er digitalisering? Den tekniske: prosessen for å digitalisere et analogt signal Den sosiale/sosiologiske: endringer i vårt daglige liv

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om administrative systemer i UH-sektoren STORE UH-institusjoner

Resultater fra spørreundersøkelse om administrative systemer i UH-sektoren STORE UH-institusjoner Resultater fra spørreundersøkelse om administrative systemer i UH-sektoren STORE UH-institusjoner Status per 3. april 2008 Lars Nesland / Bjørn-Are Lyngstad Hvem har besvart? 10 UH-virksomheter > 5.000

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

Kan du forutse fremtiden?

Kan du forutse fremtiden? Kan du forutse fremtiden? Demand forecasting Dynamics 365 for Operations Demand forecasting i Dynamics 365 Dynamics 365 gjør intelligent forecasting tilgjengelig for alle virksomheter. Systemet bryter

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om administrative systemer i UH-sektoren. Status per 3. april 2008 Lars Nesland / Bjørn-Are Lyngstad

Resultater fra spørreundersøkelse om administrative systemer i UH-sektoren. Status per 3. april 2008 Lars Nesland / Bjørn-Are Lyngstad Resultater fra spørreundersøkelse om administrative systemer i UH-sektoren Status per 3. april 2008 Lars Nesland / Bjørn-Are Lyngstad Hvem har besvart? 36 av 38 UH-virksomheter Følgende roller har vært

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Ibistic-innføringen er et av de mest vellykkede IT-prosjekter Tusenfryd har gjennomført noen gang. Vi var nødt til å innføre

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

BI4Dynamics Business Intelligence

BI4Dynamics Business Intelligence Standardisert Business Intelligence for Microsoft Dynamics NAV BI4Dynamics Business Intelligence Data Varehus + OLAP Kuber + Medfølgende rapportsett + Skreddersy rapporter selv + DATAVAREHUS BI VERKTØY

Detaljer

Hvorfor starte fra bunnen?

Hvorfor starte fra bunnen? Challenge us! Hvorfor starte fra bunnen? Rull ut BI4Dynamics på bare 1 dag! Installasjonsguiden bygger opp det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og ruller ut OLAP kuber i Microsoft Analysis

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

Behov? CRM. Lønn & HR. Transport. Rapportering & Analyse. Reiseregning. Attestasjon. Prosjekt & time. Bedriftsopplysninger.

Behov? CRM. Lønn & HR. Transport. Rapportering & Analyse. Reiseregning. Attestasjon. Prosjekt & time. Bedriftsopplysninger. Visma Behov? Transport Rapportering & Analyse Attestasjon Reiseregning Prosjekt & time Bedriftsopplysninger Produksjon CRM Finans Logistikk Offentlig forvaltning Service efaktura Butikk Regnskap Reskontro

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer