FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord"

Transkript

1 Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav.

2 2 Betraktninger Vi har hatt vårt tradisjonelle nyttårsball i Færder. Skjønt helt tradisjonelt var det vel ikke, siden den rituelle innledningen ble utelatt. På spørsmål om hvorfor det ble gjort slik i år, var svaret at noen av våre gjestende damer ikke synes noe om den delen av festen. Av hensyn til disse ble seremonien oppe i logesalen sløyfet. Hvorfor det? De som ikke ønsker å være til stede under ritualet kan da bare vente nede i salongen og hygge seg med en kopp kaffe eller et glass vin!? I Færder har vi en rekke tilstelninger der damene er invitert med: klubbaften, sommerfest, søndagsutflukt, høsttur og sosialaften. Uhøytidelige arrangementer der den etiske delen av vårt logeliv kommer i bakgrunnen. På sommerfesten og høstturen står gjerne stemningen i taket fra begynnelse til slutt. Klubbaften med damer, søndagsutflukt og sosialaften er mer behersket, men stemningen er alltid veldig god. Dessuten får vi gjerne litt kulturell påvirkning. Alt dette er veldig bra. Da er det nyttårsballet igjen. Skal vi ikke vie denne ene festkvelden til høytid og et innblikk i hva vi og Ordenen står for, hva som er vår egenart? Har vi virkelig ikke råd til å starte denne kvelden på den mest høytidelige måte vi kan tenke oss? Vi går ikke på vorspiel før en nyttårsloge, men kan det være noe problem? Denne ene lørdagskvelden i året kan vi vel nyte å starte med høytid og ettertanke? Vi kommer da tidsnok ned i salongen til coctail, festmiddag og dans. Færder hadde i mange år to lørdagsfester nyttårsball med rituell åpning og en vanlig vårfest. Sistnevnte var alltid dårligst besøkt og ble til slutt strøket av terminlisten. La oss holde på vår egenart denne ene festkvelden!

3 Skråblikk I januar-nummeret av Blinket var jeg opptatt av at vi ikke fikk innviet nye brødre i høst-terminen Jeg stilte spørsmålet; var dette et arbeidsuhell eller uttrykk for en negativ tendens? Jeg skrev også at noe av svaret ville vi få i vårterminen Nå er det gledelig å kunne konstatere at vi kan oppta en ny bror i våre rekker i logemøtet som er terminfestet til 10. april. Jeg sier allerede nå; hold av dagen, møt fram og la oss være mange som ønsker en ny bror velkommen! Opptagelse er alltid en festdag for vår loge, fordi det gir håp om fortsatt framgang og vekst. - og for å fortsette i de optimistiske baner: flere gjester var til stede ved vårt informasjonsmøte i slutten av januar. Brødrene som hadde med gjester melder tilbake om interesse og velvilje blant de som opplevde logen for første gang. Med fortsatt aktiv oppfølging, invitasjoner til våre klubbaftener, har jeg stor tro på at dette kan resultere i flere søknader om opptagelse i høst-terminen En liten påminnelse til slutt, til meg selv og til alle. Selv om noen brødre nå har gjort og gjør en innsats for å invitere kjente inn i logen, så må ikke dette bli en sovepute for oss andre. Tvert imot skal det være en inspirasjon og en utfordring for oss alle til fortsatt å være på jakt etter personer som vi tror kan ha utbytte og glede av et logeliv. God jakt! BjS 3

4 Fra Kapellanens stol «Frihet» Jeg har nylig hatt en god leseropplevelse med boken «Frihetens vinder» av forfatteren Lois Leveen. Handlingen er hentet fra USA med den Amerikanske Borgerkrigen ( ) som bakteppe. Romanen er basert på en sann historie der hovedpersonen er født til slaveri men er villig til å ofre livet for friheten. Frihet er et svært omfattende begrep i verdenssamfunnet i dag og brukes i flere betydninger bl. a nevnes selvstyre, demokrati, pressefrihet, ytringsfrihet, trosfrihet m.m. Det kan også bety rett og mulighet til noe, handle- og valgfrihet. Ofte handler frihet om å være uten noe eller la være å gjøre noe, uten bånd, restriksjoner eller tvang. Jeg velger her å dvele litt ved begrepet trosfrihet. I et verdensperspektiv er det ulike grader av denne friheten. Enkelte land har sterke restriksjoner, mens det i andre samfunn hersker stor åpenhet. Denne form for frihet ansees å være en grunnleggende menneskerettighet. I dette ligger også tankefriheten til å ha et synspunkt, et perspektiv, en synsvinkel og mening/standpunkt. Fundamentale prinsipper i et demokrati. Vi lever i en tid som er preget av individualisering der hver og en av oss overlates til å skape sin egen identitet. Den store friheten på det personlige plan fører også med seg store utfordringer. Vi må selv ta ansvar og være mer bevisste og aktive i våre valg. Mitt budskap: -La oss i sosiale sammenhenger så vel offentlig som privat formelt og uformelt med venner, familie, kollegaer og andre invitere til og åpne for den frie meningsutveksling. I vårt demokratiske samfunn skal vi føle oss trygge på å kunne gjøre dette og det vil bidra til å styrke oss i å gjøre de riktige valg. Bror Kapellan Tore Johan I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 4

5 Midtsidediktet Dette diktet er skrevet av Rudolf Nilsen som døde alt for tidlig i 1929 av tuberkulose, bare 28 år gammel. Han er blitt kalt Arbeidernes dikter for alle sine kampdikt for arbeiderklassen. Men han hadde også en mykere side, noe dette diktet viser. Det ble for øvrig tonesatt av Jon Arne Corell og utgitt i duett mellom Corell og Kari Svendsen i 1973 på en LP som het På stengrunn. Jeg hadde tenkt Jeg hadde sett deg lenge, der du kom for alltid vet jeg det, når du er nær - og hadde tenkt å hilse lett og koldt, fordi jeg ennu har deg altfor kjær. Slik ville jeg forsvare meg med kulde og også verge deg på samme vis, så alle våre nye drømme skulle som sene blomster visne inn i is. Jeg hadde tenkt.. Men da du stanset med dette hemmelige gode blikk og dette fjerne smil, jeg vet så meget om - da skjønte jeg at planen ikke gikk. Jeg tok din hånd og følte fra dens flate et varsomt strøk, det lille kjærtegn, vi bestandig brukte i en folksom gate dengang da ennu intet var forbi. 5

6 Sist romjul var det loge Kongshaug som arrangerte juletrefesten for barn. Fra bror UM Svein Harald Sataslaatten har vi mottatt følgende rapport: Det ble en meget hyggelig kveld med 16 barn og ca 30 voksne tilstede. Jeg hadde satt starttidspunktet for fremmøte til kl , som var en time for tidlig ifølge damelogene som hadde kl. 17 i sitt møteprogram. Dette kan du godt nevne da vi kan bestemme oss for å starte kl. 17 neste gang. Så får besteforeldre tid til å skifte før de skal på fest etter jobben. Jeg var selv nisse, en meget trivelig ting å være, og en stor takk til Liv Hørnes som satt ved pianoet og spilte julesangene mens vi gikk rundt juletreet som stod stille hele kvelden. Jeg skal snakke med en journalist som kan komme med en reportasje i avisa neste gang, så det blir litt blest rundt juletrefesten da noen sa at den var i ferd med å dø ut, og det hadde vært litt synd, for det er godt at vi kan holde denne tradisjonen i hevd. Broderlig hilsen Svein Harald God, gammeldags juletrefest slik som våre fire loger arrangerer den er nærmest verneverdig. De aller fleste av oss har vel opplevd noen juletrefester da vi var små og fått uutslettelige minner som vi har tatt med oss med glede. Forventningene på forhånd, stjålne blikk på andre barn i garderoben. Stigende stemning ettersom sjenansen gir seg og brus og kaker kommer på bordene. Høytiden med sang og gang i flere ringer rundt juletreet. Høydepunktet når nissen kommer og deler ut godteposer til samtlige. Så, når stemningen står i taket, barna er svette av å løpe rundt og magene er stinne av søtsaker, da vil de voksne hjem! Jo, denne tradisjonen må vi ikke gi slipp på. Flott at idèrike søstre og brødre jobber for å bevare den. bladstyraren 6

7 Oppslagstavlen I tillegg til sitt ordinære arbeid har Distriktsrådet denne vårterminen to store saker på sin dagsorden. Med jevne mellomrom dukker spørsmålet om deling av leiren opp. Distriktsrådet har forelagt saken for Stor Sire. Resultatet ble at alle patriarker nå er bedt om å uttale seg i saken. Fristen er satt til torsdag 21. februar. Distriktsrådet foretar opptelling av svarene i sitt møte Distriktsrådet har også invitert alle EksOvermestre til ekstraordinært Distriktsstorlogemøte Tema for møtet er Vennskap. Dette er også er tema for Den Norske Storlogen i Distriktsrådet ønsker å dra nytte av kompetansen og erfaringen til deltakerne. Målet er å gjøre all denne informasjon og kunnskap tilgjengelig for distriktets loger og leir. Sigurd Reppesgård, Storrepr. På klubbaften 16. januar var REKRUTTERING et aktuelt tema. Noen yngre brødre ble intervjuet av EksOM Bjørn Stensrud med det formål å finne ut hva vi gjør riktig, og ikke minst hvordan vi kan forbedre oss for å øke tilgangen av nye søkere. La det være sagt med en gang: Vi fikk god attest for å få våre gjester til å føle seg velkommen, og unge brødre følte seg godt ivaretatt og innlemmet i vårt fellesskap. Viktige elementer for at unge brødre skal ønske å møte så ofte de kan Så var det reklameavdelingen. Hvordan markedsføre loge Færder utad? De viktigste punktene som ble foreslått var: - Snakke om logen og Ordenen utad. Fortelle hva vi står for og hva vi gjør. Vi kan fortelle det meste, bare ikke ritualene. - Fortelle at vi tilbyr et pustehull i en travel hverdag. - Bruke nålen med De Tre Kjedeledd når vi er ute blant mennesker. Hvis noen bemerker den, skal vi forklare at den står for Ordenens motto, som er: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. - Bli flinkere til å invitere venner på klubbaftener. De er alle åpne. - Markedsføre oss i selskapslokalene slik at restauratørens besøkende i minnestunder og feslige anledninger ser at dette er lokaler som tilhører Odd Fellow Ordenen. - Informasjonsfoldere og Færderblink kan ligge tilgjengelige for restauratørens gjester. 7

8 Hva har hendt Ved bror Svein 16. januar 2013.Klubbaften. Det var godt frammøte for å høre storrepresentant Sigurd Reppesgård informere om mulighetene for en vennskapsloge. Det kom etter hvert fram at loge Færder hadde hatt to vennskapsloger tidligere, en i Sverige og en i Danmark. Konklusjonen ble, tror jeg, var å se nærmere på saken. Under eks.om Bjørn Stensruds ledelse ble det arrangert en spørreundersøkelse om hva vi kan gjøre for å få fart i rekrutteringen til loge og Orden. Synlighet og omtale var et par av de botemidlene som fikk mest fokus. Vi går spennende tider i møte. Nyttårsballet den 19. januar kunne og burde hatt flere deltakere. Det ble i etterkant nevnt at det var flere som savnet festloge/nyttårsloge opplegget med en høytidsstund oppe i logesalen. Vi merker oss dette til neste år. 23. januar, Arbeidsmøte med rapport fra nevnder samt regnskap og budsjett sto på dagsorden. Nevndenes rapporter ble lest. Det var ingen kommentarer. Det var det ikke til regnskap og budsjett heller. Begge deler ble godkjent uten merknader. 30. januar. Klubbaften med orientering om logen og Ordenen. Det var fire gjester som var innbudt for å bli bedre kjent med logen og oss. Vi ser med spenning fram til at gjestene fatter interesse for vårt pustehull og søker opptak. Det var en hyggelig og vel gjennomført infokveld med et besøk i logesalen som gjorde inntrykk. Mandag 4. februar var det forfremmelse til Det Gode Vennskaps Grad. Vi var gjester hos loge 15 Kongshaug. Godt over 20 Færderbrødre hadde merket seg dagen og ble vel tatt imot. Vi fikk overvære en veldig fin seremoni. Takk til alle aktører. Kvelden ble hyggelig og fin på alle måter. Fellesmøtene er blitt en god tradisjon. 13. februar. Arbeidsmøte. Infomøtet har gitt resultat. Vi har en søker til logen vår. Det er også brødre som er klare for forfremmelse til 2+ og 3+, og vi gleder oss til de neste møtene. 8

9 Hva hender utover våren.? 27. februar. Galla. Vi tar imot brødre fra Loge nr. 120 Colin Archer til felles opphøyelse til Den Høye Sannhets Grad. Møtene våre sammen med Colin Archer er blitt tradisjon, og vi gleder oss til gjenvisitten. Det er blitt knyttet bånd til Larvik etter at denne tradisjonen oppsto i 2003, og vi har alltid hatt fine kvelder sammen. Det ble dessuten lovet bløtkake til kaffen. Møt opp om du kan. 6. mars. Klubbaften med damer. Ta med din ledsager og vær med på en hyggelig kveld. Vi pynter oss litt for damene, men vi lar blådressen hvile denne kvelden. Selvsagt blir det litt å spise, men det viktigste er at vi blir bedre kjente med hverandre. Liv Gade kommer, og hun skal gi oss litterær inspirasjon. Hun er både engasjerende og underholdende. Vel møtt. 13. mars. Det Gode Vennskaps Grad. Vi tar på mørk dress. Denne kvelden skal vi befordre en ny bror til 2+. Det er hyggelig å se at vi får brødre som etter hvert får være med på flere og flere møter uten hindringer av gradsmessig art. Vi gleder oss til en fin kveld i salen og et hyggelig brodermåltid. 20. mars. Klubbaften. Det er tid for en kveld i godt selskap. Ta på litt pent antrekk og kom. Selvfølgelig blir det noe å bite i. Dessuten er det Vårjevndøgn, og neste nummer av Blinket utkommer. Her tillater jeg meg litt egenreklame. Min far Leif Aasen var en kreativ kar og en av sin generasjons gründere. Født i 1914 vokste han opp i Nybyen, og var allerede fra barnsben av opptatt av tekniske nyvinninger. I 1942 etablerte han firmaet Norsk Leketøy, men etter krigen gikk han over til radio og elektroteknikk. Noen av hans idèer og produkter var ganske forbløffende for den tiden. På denne klubbaften 20. mars skal jeg fortelle om fars liv. Jeg vil ha med en del gjenstander og skal vise ca. 70 bilder. Foredraget har jeg holdt før en gang og fikk gode tilbakemeldinger. Far var dessuten aktiv Kongshaugbror i 47 år. bladstyraren 9

10 Termin- og menyliste Klubbaften med damer. Tre snitter og kaffe, kr. 140, = + Forfremmelse til DEK grad Kalvestek med fløtesaus, isvann, kaffe. Kr. 175, Klubbaften. Kåseri Karbonadesmørbrød, kaffe. Kr. 105, Dette er påskeuken, ikke noe møte. ΩΩΩΩΩΩΩ Sannheten og dypt utringede kvinner bør man alltid se i øynene. Arne Hestenes Du og samvittigheten er ett: Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det! En ond samvittighet er dog istand til at gjøre livet interessant. Søren Kierkegaard ΩΩΩΩΩΩΩ Færderblink finner du på nettet: klikk videre på loger/færder48/færderblink Marsnummeret av Blinket utkommer Siste frist for innlevering av materiell til det nummeret er Har du noe på hjertet? Skriv da vel. ================================================ Færder Blink: Organ for Loge nr. 48 Færder Redaktør og layout: Henning Aasen, Skribent: Bjørn Stensrud, Skribent: Svein Heggem Distribusjon: Asle Amundsen, Webansvarlig: Tor Bjørge, Adresseendringer mm. sendes Sekr. eller tlf

11 Sistesiden... ved bror Svein Kyndelsmesse På vinterens mest forlatte dag, mens sola stryker som ei skadeskutt røy lågt over snøtoppene i sør, aner du våren som en usigelig sakte tone i skumringslyset: Livet sitter barhendt midt i frosten og spiller på en trefløyte, uten å ane at noen lytter med ørene halvt igjenstoppet av stillhet og død. Da ser du det med ett: Det er svarttrosten igjen. Den sitter inne mellom greinene på en rimgrå busk og fløyter mjukt for seg sjøl. Finner tonen, slipper den, prøver på ny, modulerer varsomt et tema til solstrofen den skal synge i førefallets rå døgn av oppløsning og tilblivelse. Det er bare Hans Børli som kan beskrive den tida vi nå er inne i på denne måten. Lyset vender nesten umerkelig tilbake og solstrålene får såpass makt at det tiner på taket - selv om kvikksølvet prøver å gjemme seg i kulda om natta. Selve kyndelsmesse eller lysmessedagen var den 2. februar. Kyndelsmessdagen var en dag for værtegn for året. Slik været var denne dagen skulle det bli i 7 uker, og var været godt denne dagen så skulle året bli godt. Den som lever får se. Når dette skrives er kyndelsmess-ria over for dette året. En liten VÅRGRUK fra Piet Hein: Forårs-under Man taler om naturens spil. men går det mon naturligt til? At muldjord blir til gule krokus, det er det rene hokus-pokus. 11

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008 Overmester : Olav Lars Løvoll KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008 Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Redaktør: Arvid K. Wold Sommeren 2008 er historie. Det har vært en sommer med svært varierende

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer