Internett for fagforeningsfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internett for fagforeningsfolk"

Transkript

1 Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000

2 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the first intelligent artificial organism. The Net represents the growth of a new society within the old. The Net represents a new model of governance. The Net represents a threat to civil liberties. The Net is the greatest free marketplace of ideas that has ever existed. The Net is in imminent danger of extinction. The Net is immortal. Henry Edward Hardy, The history of the Net, Master Thesis, September 28, 1993 The Net is not a Service, it is a Right. It is only valuable when it is collective and universal. Volunteer effort protects the intellectual and technological common-wealth that is being created. DO NOT UNDERESTIMATE THE POWER OF THE NET and NETIZENS. Michael Hauben and Ronda Hauben: The Netizens and the Wonderful World of the Net

3 Copyright Dette dokumentet kan distribueres og brukes fritt, også i kommersiell sammenheng, uten at forfatteren krever vederlag for dette. Forutsetningen er at dokumentet benyttes i uforandret form. Forandringer av enhver art skal godkjennes av forfatteren. Forslag til forbedringer mottas gjerne! Forfatteren tar ikke i noen henseende noe ansvar for innholdet i dette dokumentet, og fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk tap som påberopes tilbakeført til dokumentet. c Rune Mathisen

4 Forord Første versjon av dette kompendiet ble til da jeg skulle holde et Internett-kurs i Bakgrunnen for å skrive et kompendium selv, var at jeg den gangen ikke fant noen bøker jeg syntes at passet for kurset jeg ville holde. Jeg ville lage et nybegynnerkurs som la en del vekt på teknikk, fordi jeg tror at en grunnleggende forståelse av teknikken bak Internett legger et godt grunnlag for effektiv bruk. Målløs surfing på Web kan alle klare på egen hånd... Den første versjonen av kompendiet var en relativt stor og omfattende sak. Etter hvert har den blitt tynnere og tynnere. Grunnen til dette er først og fremst at Internett er i rask forandring, og at forfatteren ikke har hatt tid til å oppdatere kompendiet i samme tempo. Derfor har det vært nødvendig å fjerne stoff etter hvert som det ble uaktuelt. Denne versjonen er spesielt tilrettelagt for fagforeningsfolk, ved at den fokuserer noe på hva et forbund og en klubb kan/bør bruke dette nye mediet til. I tillegg blir det reist noen etiske spørsmål som man i jobbsammenheng og fagforeningsarbeid bør ta stilling til. Om tiden strekker til, vil kompendiet videreutvikles i denne retningen. Bidrag mottas med takk! Vil du lære mer om Internett etter å ha lest dette kompendiet, finner du noen interessante (og klassiske) Internett-tekster på adressen: Med unntak av et kapittel og et vedlegg, er det meg som står bak all tekst og alle figurer. Det er allikevel èn som fortjener en spesiell takk: Grace Beate Engstad har vært utrolig tålmodig og hjelpsom. Takk!

5 Innhold 1 Innledning Hva er Internett? Litt historie Internett i dag og i fremtiden Kort presentasjon av Internett-tjenestene Mail Web Usenet FTP Telnet IRC Data, informasjon og kunnskap Teknisk beskrivelse av Internett Nettverk Hva er Unix, og må jeg kunne det? Klienter og tjenere Terminaler og verter Hva er TCP/IP? Adressering på Internett Domene-navn IP-adresser og DNS Mail-adresser Nødvendig software og hardware Datamaskin Modem

6 INNHOLD ISDN Internett-klienter PPP og SLIP Mail SMTP og POP Hvilket mail-program? Mail header Mail-adresser Sende post Lese post Svare på post Forward MIME og binære datafiler Virus og hoax Smileys :-) Web Historien om Web Hvordan bruker man Web? Enda mer om Internett-adresser Hvordan finne fram på Web Hypertekst HTML Grunnleggende HTML Skrive HTML Usenet (News) Bruk av USENET Søke på Usenet Ftp Hva er ftp? Hva er anonym ftp? Bruke anonym ftp

7 INNHOLD 6 7 NOPEF og Internett Innledning Verden og vi Et nytt faglig-politisk manifest Klubben og Internett 51 9 Aktuelle diskusjonstemaer 53 A Ordforklaringer 54 B Toppnivå domene-navn 60 C Linker 67 C.1 Software C.2 Søking og indekser C.3 Norske aviser C.4 Fagforeningsrelatert

8 Kapittel 1 Innledning Internett gir helt nye muligheter for kommunikasjon mellom mennesker. Internett gir mulighet til samarbeid og deling av kunnskap, helt uten geografiske begrensninger. Internett gir begrepet ytringsfrihet en ny mening. En framtid uten Internett er utenkelig. Utbredelsen av moderne informasjonsteknologi vil få like store konsekvenser i arbeidslivet og samfunnet som den industrielle revolusjonen. Den nye informasjonsteknologien muliggjør ytterligere internasjonalisering av kapitalen, nye måter å samarbeide på, og vi får en kunnskapsøkonomi. Dette stiller fagbevegelsen overfor nye og store utfordringer, som må møtes på nye måter. 1.1 Hva er Internett? Man kan grovt si at Internett består av tre ressurser: Mennesker Informasjon Datamaskiner Datamaskiner over hele verden er knyttet sammen med kabler til et verdensomspennende nettverk. Selv om det ikke ville vært noe Internett uten maskiner, er det mennesker som legger informasjon ut på disse datamaskinene, og det er mennesker som vedlikeholder dem. Overvurder derfor ikke maskinenes betydning! Det er ingen som eier eller kontrollerer hele Internett. Dette har både fordeler og ulemper. Med én eier av det verdensomspennende nettverket ville man antagelig hatt mer sensur og restriksjoner på den frie menings- og informasjonsutvekslingen enn det man har i dag, i alle fall hadde muligheten for kontroll vært større. Om dette hadde vært en fordel eller en ulempe, er det antakelig delte meninger om.

9 Innledning 8 I alle fall er det slik at Internett brukes til ting som i mange land oppfattes som kriminelt, eller til spredning av materiale som av mange kan oppfattes som moralsk eller etisk støtende (pornografi, fascisme, nazisme, satanisme osv.). Fra massemedia kan man lett få inntrykk av at Internett er proppfullt av slikt stoff. Dette er ikke tilfelle. I forhold til den totale informasjonsmassen, er dette relativt marginale problemer. Kanskje må vi ta med slike ting i prisen for å ha et verdensomspennende nettverk med total ytringsfrihet?. I alle fall er det lite trolig at du finner sterkt støtende stoff på Internett, om du ikke selv går går aktivt inn for det (selvfølgelig avhengig av hva du synes er sterkt støtende). Desverre har det blitt slik i løpet av de siste årene at reklame for pornografiske Web-sider dukker opp svært ofte. 1.2 Litt historie På slutten av 60-tallet fikk et byrå i det amerikanske forsvarsdepartementet (Advanced Research Projects Agency) i oppdrag å bygge et datanettverk som skulle være o- perativt selv i en krigssituasjon. Nettverket måtte kunne vedlikeholde seg selv, slik at informasjon fra militære og regjering skulle kunne nå fram selv om deler av nettverket var slått ut. Nettverket fikk navnet ARPANET, og var i drift for første gang i ARPANET-prosjektet la grunnlaget for å kunne koble sammen datamaskiner på en økonomisk og pålitelig måte. Norge ble som første land utenfor USA tilknyttet ARPANET via satellitt i 1972, og ARPANET utgjorde da ca. 40 maskiner. I begynnelsen av ARPANET-prosjektet var målet å utvikle ett stort nettverk som skulle koble sammen datamaskiner over store distanser. Utover på 70-tallet så imidlertid forskerne at det ikke var mulig å lage ett nettverk som kunne dekke alle behov. Man begynte derfor å konstruere flere typer nettverk som i sin tur var koblet sammen til ett stort nettverk. Dette førte til konseptet Internetwork eller Internet. ARPANET utviklet seg etter hvert til å bli et verdensomspennende forsknings- og universitetsnettverk. Som en følge av dette, ble USENET introdusert i Den militære delen av ARPANET ble stadig mindre fremtredende, og i 1983 ble den skilt ut i et eget nettverk (MILNET). Det amerikanske sivile forskningsrådet overtok administrasjonen av den sivile delen av nettet (NSFNET). Denne utgjør i dag en av ryggradene (backbone) i det vi kaller for Internett. Utviklingen av protokollene TCP/IP (som er en av grunnsteinene i Internett), startet i TCP/IP ble bestemt å være en standard på Internett i På grunn av de gode erfaringene man hadde med TCP/IP, ble de snart brukt i andre nettverk. Du lærer mer om TCP/IP i kapittel 2.5. I 1987 laget National Science Foundation et TCP/IP-nettverk med den hensikt å koble sammen supercomputer-sentere mellom universiteter. Dette nettverket var åpent for allmennheten i USA, og for USAs allierte. Etter hvert som lokale nettverk ble koblet til dette nettet, fikk man etter hvert det man i dag kjenner som Internett.

10 Innledning 9,QWHUQHWYHUWVPDVNLQHU.LOGHKWWSZZZLVFRUJ Figur 1.1: Økning i antall vertsmaskiner på Internett i perioden I Norge er det UNINETT, et nettverk som knytter sammen universitetene og høgskolene i landet, som er ryggraden i Internett. UNINETT drives av det offentlig eide UNI- NETT A/S. Etter at den kalde krigen var over, hadde ikke Internett lenger den samme militære status. Det var da Internett virkelig begynte å vokse. Figur 1.1 viser økningen i antall vertsmaskiner på Internett fra 1981 til Internett i dag og i fremtiden Fra 1993 ble Internett mer og mer populært. Siden en fast tilkobling til Internett var (og er) svært kostbart, var det noen smarte forretningsfolk som fant på å tilby tilkobling til Internett via telefonlinjer. Firmaer som tilbyr slikt, kalles for Internet Service Provider (ISP). En ISP er altså et firma som tilbyr oppkobling mot Internett, mot betaling. Siden konvensjonelle telefonlinjer ikke er spesielt raske, har ISP-firmaer etter hvert begynt å tilby alternative tilkoblingsmuligheter, som ISDN eller kobling via kabeltvnettet. Etter hvert vil det nok bli vanlig med faste tilknytninger til Internett, og ikke oppringte forbindelser som de fleste brukere har i dag. Den sterkt økende bruken av Internett har ført med seg helt uunngåelige kapasi-

11 Innledning 10 tetsproblemer. Med det sterkt økende antall brukere de siste åra, blir belastningen på nettet til tider faretruende høyt. Kraftige oppgradering av nettet er nødvendig hele tiden, men noen må betale for dette... Skal kommersielle krefter få overta mer av styringen på Internett, eller er friheten så viktig at det offentlige bør ta seg av kjernen i Internett? En nysatsing i forhold til Internett er såkalte Network Computers (NC). Dette skal bli billige datamaskiner som er skreddersydd for bruk på nettverk. Store firmaer som Oracle, Sun, Netscape, Apple og IBM er med i denne satsingen. Også produsenter av spillmaskiner (Nitendo, Sega) jobber med noe tilsvarende for deres produkter. I overskuelig framtid vil vi nok også se en mye tettere integrering mellom TV, radio, datamaskin og telefon. En ikke usannsynlig utvikling er at alle slags elektriske/elektroniske artikler vil ha en tilknytning til Internett, det vil ikke være forbeholdt det vi tenker på som datamaskiner i dag. 1.4 Kort presentasjon av Internett-tjenestene Det finnes en rekke ulike tjenester på Internett. Noen er på vei ut (gopher er f.eks. borte), andre vil komme til. Her presenteres noen av de mest vanlige tjenestene Mail Å sende elektronisk post er en av de viktigste og mest benyttede tjenestene på Internett. Vi kaller dette ofte for (electronic mail) eller bare mail. Du kan sende og motta mail med hvem som helst på Internett. Mail trenger ikke bare å være tekst, du kan også sende og motta bilder, programvare, elektroniske magasiner mm. Du finner mer om mail i kapittel Web Web eller WWW er en forkortelse for World Wide Web. Web er en stor og populær tjeneste hvor alle kan finne noe akkurat de er interessert i. Web-ressursene er organisert i sider som kan inneholde tekst, bilder, lyd og annet. I tillegg til dette kan en side inneholde pekere (hyperlinker) til andre sider hvor som helst på Internett. Tjenesten er svært enkel å bruke, og det har nok vært med på å gjøre Web svært populær. Du trenger en Web-klient for å benytte deg av tjenesten. Disse kalles ofte for en Web-browser. Du finner mer om Web i kapittel Usenet Usenet er et system med diskusjonsgrupper hvor artiklene som sendes inn, distribueres over hele verden. Det finnes titusenvis diskusjonsgrupper med ulike temaer. Du vil helt sikkert finne en gruppe som diskuterer noe som interesserer deg. Usenet er

12 Innledning 11 også i realiteten den eneste tjenesten hvor du virkelig kan nå ut til et stort publikum med dine meninger. Usenet-navnet kommer egentlig av Users Network. Vanligvis kalles tjenesten bare for News. Du finner mer om news i kapittel FTP Det er ofte ønskelig å kopiere en fil fra en datamaskin til en annen. FTP er en av de tjenestene på Internett som gjør dette mulig. Navnet er en forkortelse for File Transfer Protocol (en av de mange protokollene i TCP/IP-familien). Det er mulig å laste ned filer fra en vertsmaskin på Internett ved hjelp av en ftpeller Web-klient. For å kunne kopiere filer til en maskin på Internett, må man bruke en ftp-klient. Det kreves også (av sikkerhetsmessige årsaker) at man logger seg på vertsmaskinen man skal kopiere filer til eller fra. Mange ftp-tjenere inneholder datafiler av allmen interesse. Slike tjenere tillater ofte anonym pålogging. Ftp-tjenere over hele Internett tilbyr alle mulige slags data (tekst, bilder, lyd, programvare m.m) som du fritt kan laste ned. Ftp-tjenesten er svært viktig. Etter hvert som du får erfaring på Internett, vil du bruke ftp-tjenesten mye. Du finner mer om ftp i kapittel Telnet Det er også mulig å logge seg inn på en vertsmaskin på Internett for å arbeide på den (ikke bare kopiere filer). Vi kan da bruke telnet-tjenesten. Din egen datamaskin vil da være en terminal mot maskinen du er pålogget. Oftest må man ha en konto (med brukernavn og passord) til den maskinen man logger seg på, men det finnes også maskiner som tillater pålogging til en gjestekonto. Du lærer mer om terminaler og verter i kapittel IRC Internett Relay Chat (IRC) er en av flere tjenester som lar deg snakke med andre brukere på Internett i sanntid. Dette gjøres ved at man skriver inn samtalen fortløpende. IRC foregår på mange ulike kanaler, og de ulike samtalene organiseres i forskjellige emner. IRC er en svært populær tjeneste, og mange har funnet nye venner et annet sted på kloden. På IRC kan man møtes daglig for å slå av en prat.

13 Innledning Data, informasjon og kunnskap I kurskatalogen til AOF i Grenland, våren 1998, kunne man lese følgende: Slektsgransking: På kurset får du vite om hvordan du kan finne fram til kildene, enten slekten din kommer fra Nordkapp eller Lindesnes eller du prøver å hjelpe en slektning fra USA. Du får se hvordan du ordner opplysningene, setter opp slektstavler o.l. Det vil også bli anledning til å prøve data som hjelpemiddel. Sitatet over inneholder en svært utbredt misforståelse, man blander sammen begrepene data og elektronisk databehandling (EDB). Denne sammenblandingen har etter hvert blitt ganske vanlig. Et slektsgrenskningskurs som ikke lærer deltakerene å behandle data, er meningsløst. Kirkebøker og annet inneholder store mengder data, og man behøver ingen datamaskin for å behandle dem! Derfor kan man ikke gi deltakerene anledning til å prøve data som hjelpemiddel, man må ha data som grunnlag for i det hele tatt å kunne drive slektsgranskning. Data er nedtegnelse av virkeligheten, ofte i form av tall, bokstaver eller bilder. Data har i seg selv ingen mening, det må tolkes av et dataprosesseringsverktøy (f.eks. menneskehjernen) for å kunne gi meningsfull informasjon. I kirkebøker finnes det store mengder data i form av bokstaver og tall. Vi tolker dette som navn og årstall, og tilegner oss dermed informasjon. Informasjon er potensiell kunnskap. Når informasjon brukes i en spesiell sammenheng, kan vi oppnå ny kunnskap. Å bruke kirkebøker i forbindelse med slektsgransking kan føre til at vi tilegner oss ny kunnskap om slekten vår.

14 Kapittel 2 Teknisk beskrivelse av Internett Å vite litt om teknikken som ligger bak Internett, vil gi deg bedre mulighet til å utnytte nettet. Kapitlet går ikke spesielt dypt, men gir deg en rask innføring i det mest nødvendige. 2.1 Nettverk I datamaskinverdenen betyr ordet nettverk at to eller flere maskiner er koblet sammen med en kabel. Vi ønsker å gjøre dette av mange grunner. To av de viktigste er: å gi mennesker mulighet til kommunikasjon å dele ressurser Med ressurser mener man for eksempel informasjonsressurser (programmer, datafiler) eller hardware-ressurser (datamaskiner, skrivere). Et lokalt nettverk kalles ofte for LAN (Local Area Network). Her er de ulike maskinene koblet direkte sammen med en kabel. En LAN har som regel en av kabelstrukturene som er vist i Tabell 2.1. Selve Internett er en blanding av et desentralisert og et hierarkisk nettverk. Kobler man flere LAN sammen, kalles det for WAN (Wide Area Network). De fleste WAN er koblet sammen med en eller annen form for telefonlinje. Når man kobler et LAN opp mot et WAN, brukes gjerne dedikerte datamaskiner (ROUTERE) for å ta seg av denne oppgaven. ROUTEREs oppgave er å ta seg av koblingen fra ett nettverk til et annet. Flere WAN kan igjen kobles sammen til et enda større WAN. Igjen bruker man ROUTERE. Figur 2.1 viser et enkelt oppsett for hvordan to nettverk (stjerne) kan være koblet sammen. Å koble sammen datamaskiner og nettverk med kabler er ikke nok for å få det hele til å virke. Alle maskinene i nettverket trenger et regelverk for hvordan de skal

15 Teknisk beskrivelse av Internett 14 Navn Struktur Ringstruktur Stjerne Buss (lineær) Desentralisert Hierarkisk Tabell 2.1: Ulike typer nettstrukturer

16 Teknisk beskrivelse av Internett 15 Figur 2.1: Lokale nettverk koblet sammen med routere

17 Teknisk beskrivelse av Internett 16 kommunisere. På Internett brukes et sett med protokoller som kalles TCP/IP for å få alle maskinene til å forstå hverandre. Hva en protokoll er og hva TCP/IP er, beskrives nærmere i kapittel Hva er Unix, og må jeg kunne det? Unix er en familie av operativsystemer, utviklet på 60- og 70-tallet. Operativsystemer brukes for å styre og kontrollere datamaskiner (andre kjente operativsystemer er DOS, Windows NT, MacOS, OS/2 osv.). Unix og Internett er knyttet svært tett i sammen. Selv om det ofte er skjult for deg, er det svært mange av datamaskinene på Internett som bruker Unix (faktisk de fleste!). Unix finnes i mange variasjoner, og kan brukes på nesten alle forskjellige datamaskintyper. Mange mener at Unix ikke bare er et operativsystem, men en hel kultur. Denne kulturen er også svært tett tilknyttet Internett. I og med at du ofte ikke en gang legger merke til om en datamaskin på Internett bruker Unix, behøver du ikke å kunne Unix for å bruke Internett. Det kan allikevel være lurt å vite litt om Unix og tekniske detaljer om det underliggende systemet i Internett, for å kunne utnytte de ulike tjenestene best mulig. 2.3 Klienter og tjenere. På Internett finnes det to typer datamaskinprogrammer: KLIENTER (client) og TJENERE (server). Tjenere er programmer som forsyner oss med ressurser, mens klienter er programmer du bruker for å få tilgang til disse ressursene. Om du forstår hva klienter og tjenere betyr i Internett-sammenheng, har du forstått mye av hvordan Internett virker. Jeg vil derfor bruke et eksempel for å forsøke å klargjøre begrepene: På Internett er det et stort system som kalles Web (WWW). Det finnes tusenvis av Web-tjenere spredt ut over hele verden. På Web-tjenerne er ressursene organisert i sider. Disse sidene kan inneholde tekst, bilder, lyd eller animasjoner. For at du skal få tilgang til disse sidene, trenger du en Web-klient, som for eksempel Netscape Navigator. Denne ber Web-tjeneren om å sende deg siden du ønsker å se, og viser den deretter på skjermen. Siden du nå har fått fra Web-tjeneren kan inneholde pekere (hyperlinker) til andre sider, og du trenger bare å klikke med musen på denne pekeren for å hente ned en ny side. Pekerne kan vise til sider på en Webtjener hvor som helst på Internett. På denne måten kan du hoppe mellom (surfe) på Web-tjenere over hele Internett. WWW er en av flere tjenester du har tilgang til på Internett. Skal du for eksempel benytte deg av post-tjenesten på Internett, (mail), trenger du en mail-klient. Alle tjenestene har flere forskjellige klienter du kan bruke for å få tilgang. Klienter er altså i praksis programmer du må installere på din datamaskin for å utnytte tjenester på Internett.

18 Teknisk beskrivelse av Internett Terminaler og verter. Vi har nå snakket om TJENERE og KLIENTER. Et annet viktig par av tekniske betegnelser er VERTER og TERMINALER (hosts/terminals). Begrepet vert kan ha to forskjellige meninger i datamaskinsammenheng. For det første blir alle datamaskiner på Internett kalt vertsmaskiner. Du kan for eksempel være interessert i å hente informasjon som ligger på en vertsmaskin på universitetet i Trondheim. Den andre betydningen av ordet vertsmaskin har med oppsettet av enkelte nettverk å gjøre. Flerbruker operativsystemer (som Unix), gir mulighet for at flere brukere kan jobbe på samme maskin samtidig. En slik vertsmaskin har da flere terminaler koblet opp mot seg. Terminalene består gjerne av en skjerm, et tastatur og en mus. Alternativt kan man bruke et terminalemuleringsprogram på en datamaskin. 2.5 Hva er TCP/IP? Internett består altså av en rekke mindre nettverk over hele verden. Disse nettverkene består av mange forskjellige typer datamaskiner, med ulike operativsystemer. For at alle disse systemene skal kunne kommunisere med hverandre, må de ha et felles språk. Det er her TCP/IP kommer inn i bildet. TCP/IP er et fellesnavn på en samling av over 100 protokoller, et sett med regler for hvordan kommunikasjon skal foregå. Selve navnet TCP/IP kommer fra de to viktigste protokollene i samlingen: Transmission Control Protocol og Internett Protocol. Når informasjon sendes mellom to verter på Internett, foregår ikke dette som en jevn strøm med data. Den informasjonsmengden som skal sendes, brytes opp i små biter som kalles PAKKER (packet). La oss si at du sender post ( ) over Internett til en venn i USA. TCP vil da bryte brevet opp i små pakker. Hver av pakkene nummereres, slik at det kan settes riktig sammen igjen. Pakkene sendes så over nettet. Dette tar IP seg av. Pakkene sendes fra vertsmaskin til vertsmaskin på Internett, inntil de når sitt endelige mål. Av og til kan det hende at en av vertsmaskinene på veien til målet ikke er i funksjon. Datamaskinene som bestemmer hvilken vei pakkene skal ta (routere), vil da finne andre veier å sende pakkene. Det er dette som gjør at Internett er så driftssikkert. Det finnes ikke en enkelt datamaskin som vil lamme nettet dersom den stopper. Routerne vil også hele tiden velge raskeste vei for en pakke, slik at hastigheten på overføringene til en hver tid er raskest mulig. Når pakkene som utgjør brevet ditt når målet, vil TCP sette dem sammen igjen. Dersom noen av pakkene er skadet eller vekk, vil TCP sørge for at disse vil bli sendt på nytt. Om brevet ditt reiser jorda rundt før det når mottakeren, må det gjennom utrolig mange mil med kabel. Det er også innom mange datamaskiner på vegen. Da er det ikke så vanskelig å tenke seg at forstyrrelser kan ødelegge brevet, slik at det

19 Teknisk beskrivelse av Internett 18 Figur 2.2: Brev som splittes opp i pakker, sendes over Internett og settes sammen igjen. blir uleselig. Systemet sjekker altså hele tiden om det er oppstått noen skader, og retter dem opp om det er noe i veien. Hele denne prosessen er forsøkt illustrert i figur Adressering på Internett Internett består etter hvert av millioner av maskiner. Hvordan holder man styr på alle disse maskinene? Hvordan kan systemet finne akkurat den tjeneren på Internett som du er ute etter? Hemmeligheten er at hver eneste maskin på Internett har sin egen unike adresse. I tillegg har hver eneste bruker på Internett sin egne adresse. På samme måte har du i det virkelige liv noen adresser og telefonnummer du må huske for å kunne kommunisere med andre. I Internett-sammenheng er disse adressene elektroniske Domene-navn Domene- (eller område-) navnet gir de forskjellige maskinene på Internett et navn. Samtidig forteller domene-navnet litt om hvem som eier maskinen, og hvor i verden den står. Et eksempel: på Høgskolen i Telemark (domene-navn: hit) er det en datamaskin som har fått navnet moon. Maskinen hører altså hjemme i Norge (no). Legger vi til disse forskjellige navne-delene, blir adressen til denne maskinen:

20 Teknisk beskrivelse av Internett 19 moon.hit.no Vi ser altså at maskinen moon tilhører subdomenet hit (Høgskolen i Telemark) og toppnivådomenet no (Norge). En oversikt over toppnivådomener finner du i vedlegg B IP-adresser og DNS Systemet med domene-navn gjør Internett-adresser relativt lettforståelig. Det er imidlertid slik at de virkelige Internett-adressene er nummer, ikke navn! Som nevnt tidligere er det protokollen IP som sørger for at data flyttes fra et sted til et annet. For å få til dette, har alle maskinene i nettverket et såkalt IP-nummer. Maskinen moon på Høgskolen i Telemark har IP-adressen: Får å få de to forskjellige adressesystemene (IP-adresser og domene-navn) på Internett til å fungere sammen, brukes noe som kalles for Domain Name System (DNS). Dette er en TCP/IP-tjeneste som brukes for å oversette domene-navn til IP-adresser og omvendt. I de siste årene har det kommet så mange nye maskiner på Internett at IP-adressene er i ferd med å bli brukt opp. En ny standard som har ekstremt mange mulige adresser, er under utvikling (IPv6). Om noen år kan også panelovnene dine hjemme få sitt eget IP-nummer! Mail-adresser Internett-adresser til brukere på nettet har en standard oppbygging. For eksempel forfatterens adresse: Brukernavnet mitt er mathrune, og jeg hører til postkontoret eller domenet (området) online.no. De to delene av adressen skilles med (uttales ofte æt ). I eksempelet over, viser online at jeg er kunde hos Telenor Online, og no betyr at maskinen står i Norge. no er altså det mest generelle delen i navnet, og kalles for toppnivå-domene. online er en sub-domene. Standardadresser til en bruker på Internett blir altså: 2.7 Nødvendig software og hardware Hva trenger du for å komme i gang med bruk av Internett? Om du ikke allerede er tilknyttet Internett gjennom et lokalt nettverk (på jobb eller skole), trenger du en

21 Teknisk beskrivelse av Internett 20 avtale med en ISP (Internett Service Provider). I Norge tilbyr firmaer som Telenor Online, og Eunet Internett-tilkobling. Prisen og tjenestene disse store ISPene tilbyr er relativt likt, så hvem du velger spiller ikke så stor rolle. I det siste har flere firmaer begynt å tilby gratis Internett-oppkobling. Forsøk å gjøre en helhetlig vurdering av de totale kostnadene ved et slikt abbonement, samt om du trenger de tilleggstjenestene du får ved å betale for oppkobling. Den vanlige brukeren av Internett har vanligvis en oppringt tilkobling til Internett. Det er gjerne telefonregningen som utgjør den største delen av utgiftene du har med din Internett-tilkobling. Når dette er på plass, er det en del hardware og software du trenger Datamaskin At du må ha en datamaskin for å bruke Internett sier seg selv. Hva slags maskin det er, spiller ikke så stor rolle. De mest vanlige maskinene for en privatbruker er PC eller Mac. Begge deler fungerer helt utmerket mot Internett. For å utnytte Internett best mulig, bør du velge den raskeste maskinen du har råd til Modem Har du ikke tilknytning til Internett gjennom et lokalt nettverk (de fleste har ikke det), kan du koble deg opp ved hjelp av en telefonlinje. For å få til dette, trenger du et MODEM (MOdulator/DEModulator). Dette er en utstyrsenhet som virker som et grensesnitt mellom din datamaskin og telefonlinjen. Et modem kobles gjerne sammen med datamaskinen via en seriell port (com-port), men kan også settes inn i maskinen som et kort. Oppkoblingen fra din datamaskin til en ISP, er illustrert i figur 2.3. Når du skal koble deg opp mot Internett med et modem, skjer følgende: Du bruker et kommunikasjonsprogram for å få modemet til å ringe opp en datamaskin med fast tilknytning til Internett. Denne datamaskinen må også ha et modem for å kunne svare på din oppringning. Når modemet til datamaskinen med fast tilknytning til Internett har svart på din oppringning, må du logge deg på, Dette gjøres ved å skrive inn brukernavn og passord. Denne delen av tilkoblingsprosessen kan automatiseres. Du har nå fått tilgang til Internett, og må nå starte opp de klient-programmene du trenger for de tjenestene du ønsker. Modemer kan fåes i ulike hastigheter, fra 2400 bps og opp til bps. Bps står for bits per second, og sier noe om hvor store datamengder det kan ta imot eller sende per sekund. Når du skal kjøpe modem, så KJØP DET RASKESTE. Aller best er det å satse på ISDN.

22 Teknisk beskrivelse av Internett ISDN Figur 2.3: Oppringt forbindelse med Internett ISDN (Integrated Services Digital Network) er en ny telefontjeneste som er kommet som et alternativ til den ordinære telefonlinjen. En rask oppsummering av hva ISDN er: Internasjonal standard for modernisering av eksisterende, digitale sentraler Øker funksjonaliteten i eksisterende telenett gir nye bruksområder Muliggjør overføring av flere tjenester på samme tilknytning og i samme nett Anvender samme fysiske tilkobling til nettet som det analoge telefonnettet Forskjellen mellom ISDN og modem+telefonlinje er at ISDN er digitalt, mens den ordinære telefonlinjen er analog. Dette gjør at ISDN overfører elektroniske data langt raskere enn modem+telefonlinje. Om du skal bruke Internett en del (og om du har penger nok), er ISDN et langt bedre valg enn å bruke modem. I tillegg til raskere dataoverføringer får du ekstra linjer til telefon og telefax. Velger du ISDN, må du i tillegg til en ISDN-linje (bestilles fra Telenor) ha en egen adapter for å koble ISDN mot datamaskinen Internett-klienter For å utnytte tjenestene som tilbys på Internett, trenger du klienter for de forskjellige tjenestene. Dette er (som nevnt tidligere), programvare som du installerer på din maskin. Slik programvare har du kanskje fått av din Internett-leverandør, men utviklingen i software-bransjen (og på Internett generelt) er rivende. Ny og oppdatert programvare finner man (selvsagt) på nettet. Se for eksempel adressene som er gitt i vedlegg C.1. De beste Web-klientene er som regel gratis til undervisningsformål og til privat bruk (Netscape Navigator og Microsoft Internett Explorer). Andre klient-programmer er ofte Shareware. Det betyr at du kan prøve dem gratis, men at du må betale for dem om du skal bruke dem fast.

23 Teknisk beskrivelse av Internett PPP og SLIP For å få til kommunikasjon mellom to datamaskiner over en telefonlinje, må vi ha et nytt sett med regelverk for hvordan dette skal foregå. Om du har tilknytning til Internett gjennom et lokalt nettverk på jobb eller skole, er du heldig. Du kan trygt hoppe videre til neste kapittel. Skal du derimot koble deg opp via en telefonlinje, så hold deg fast og les videre. TCP/IP tar seg av flytting av data fra et sted til et annet på Internett, men for å få dette til å virke over en telefonlinje ble det på 80-tallet utviklet en ny protokoll. Denne ble kalt SLIP (Serial Line IP). Med denne protokollen kunne man få ekte tilkobling Internett via en telefonkabel. Tidligere hadde det bare vært mulig å bruke datamaskiner som terminaler over en slik linje. Nå var en datamaskin koblet mot Internett på denne måten en fullverdig maskin på nettet. SLIP var allikevel svært mangelfull, og ikke minst vanskelig å få til å virke. Da bruken av Internett begynte å øke kraftig i starten av 90-tallet, ble en ny protokoll innført: PPP. PPP (Point-to-Point Protocol) har i dag nærmest erstattet SLIP som den protokollen man bruker for tilkobling til Internett over en telefonlinje. Den er langt mer avansert, men samtidig mye enklere å konfigurere. Selv om PPP er enklere å få til å virke enn SLIP, er det ikke lett selv for en ekspert å få PPP og TCP til å virke på en datamaskin. Heldigvis er det slik at når du kjøper et Internett-abonnement, følger det gjerne en software-pakke med på kjøpet. Denne inneholder gjerne en Web- og en mail-klient, i tillegg til programvare som konfigurerer datamaskinen for deg. Be om en detaljert forklaring på hvordan man setter opp ppp fra din leverandør av Internett-tjenester.

24 Kapittel 3 Mail Å sende elektronisk post er den aller mest brukte tjenesten på Internett. Du kan raskt sende brev eller korte beskjeder til en annen bruker av Internett hvor som helst i verden. Du kan også sende å motta bilder, programvare og alle andre typer filer med elektronisk post. Det fine med systemet er at det spiller ingen rolle hva slags datamaskin du eller mottakeren av brevet har. Uansett hvor på Internett posten sendes, vil det komme fram slik du sendte det. 3.1 SMTP og POP Selv om Internett består av hundretusenvis av ulike nettverk og enda flere datamaskiner, kommer posten frem til mottakeren på en forutsigbar måte. For å få til dette, må han ha entydige standarder hele veien. Standarden for overføring av elektronisk post på Internett heter SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), og er en del av TCP/IP-familien. Spredt over hele Internett er det millioner av datamaskiner som håndterer elektronisk post. Disse maskinene kjører et program som kalles for en transport-agent. Dette programmets oppgave er å sende og motta elektronisk post i henhold til SMTPprotokollen. Stort sett er det maskiner som bruker UNIX operativsystem som har denne jobben. Enten du har fast tilgang til Internett eller oppringt tilkobling via en Internetttilbyder (ISP), vil du ha din egen postkasse (mailbox) på en maskin som er tilkoblet Internett 24 timer i døgnet. Det spiller derfor ingen rolle når du mottar post. For å hente posten fra din mail-tjener, trenger du en mail-klient. Mail-tjeneren og mail-klienten kommuniserer ved hjelp av en protokoll som heter POP (Post Office Protocol). Av den grunn kalles en mail-tjener ofte for POP-tjener (POP-server). 3.2 Hvilket mail-program? Du vet nå litt om hvordan post sendes og mottas på Internett. For å kunne bruke tjenesten trenger du altså en mail-klient. Det finnes en rekke slike programmer

25 Mail 24 tilgjengelig, enten som shareware eller gratis. Finn deg et progam som passer dine behov og ditt operativsystem. I de nyeste Web-klientene er det gjerne inebygget en mail-klient funksjon. Disse kan være greie nok for enkel bruk, men ofte har rendyrkede mail-klienter mange flere og mer avanserte funksjoner. Har du først klar å konfigurere operativsystemet og mail-klienten for bruk mot Internett, er det å lære seg å bruke mail-tjenesten synonymt med å lære seg å bruke mail-klienten du har valgt. 3.3 Mail header Uansett hvilke mail-klient du velger, er det en del grunnleggende konsepter du bør kunne om mail. La oss først se på hvordan en typisk mail ser ut: From: Ulf Kristiansen Received: from smekk.hit.no by saturn.hit.no with SMTP id AA19668(5.67b/IDA for Mon, 27 Nov :04: } Received: from central.napier.ac.uk by online.no with SMTP id AA21070(5.67b/IDA for Mon, 27 Nov :04: Received: (from by central.napier.ac.uk (8.6.10/8.6.10) id OAA10278; Mon, 27 Nov :07:07 GMT Date: Mon, 27 Nov :07:07 GMT Message-Id: Subject: Internett er kjekt! To: Rune Mathisen Organisation: Napier University ============================================= Hei Rune! Takk for mailen angaaende MD, jeg vil laste ned softwaren som du bruker i kveld. Samtidig med foresporselen om hvilke hint du kunne gi meg angaaende MD en, sendte jeg en mail til Sony i Japan. Fikk svar etter bare en time!!! Internett er kjekt :-) Hilsen Ulf Et brev starter gjerne med en From:-linje som viser deg hvem dette er fra. I dette tilfellet er det fra en med adressen

26 Mail 25 De neste linjene (Received), viser hvilken vei dette brevet har tatt før den nådde fram til mottakeren. Date:-linja viser når brevet ble sendt. All mail som sendes over Internett, får et unikt identifikasjonsnummer. Dette står i Message-Id:-linja. Subject: er avsenderens tittel på brevet. Noen ganger står det Re: foran tittelen. Det er en forkortelse for reply, og betyr at det er svar på et brev du har sendt tidligere. Det vi har sett på her kalles for mail header (brevhodet). Etter denne lange innledningen kommer endelig selve brevet... Ofte skjuler mail-klienten de fleste linjene, slik at du bare ser From:, Subject: og Date:. Det er en detalj du bør legge merke til i denne meldingen. Det brukes ikke æ, ø eller å! Sender du mail ut av landet, så husk at mottakeren ofte ikke kan se disse særnorske tegnene. 3.4 Mail-adresser Som forklart i kapittel 2.6.3, er mail-adresser på Internett bygget opp på følgende måte: I eksempelet jeg har vist her, har avsenderen av brevet følgende adresse: Brukernavnet er stu189, og toppnivå-domenet er uk (United Kingdom). I tillegg er det tre sub-domener i adressen. De viser til det sentrale nettverket på Napier University i Edinburgh, Skottland. Når jeg skal sende mail til denne brukeren fra Norge, må jeg bruke hele denne adressen. Om jeg derimot hadde sittet ved en av maskinene på nettverket til Napier, hadde det holdt med: stu189 Postsystemet finner altså selv ut om det er mail til en bruker på det lokale nettverket, eller om det skal sendes ut på Internett.

27 Mail Sende post Figur 3.1: Typisk mail-klient Når du skal sende post over Internett, trenger du: en mail-klient fast eller oppringt tilkobling til Internett en 100% korrekt mail adresse til den som skal få brevet noe å skrive om... Følgende fremgangsmåte passer for de fleste mail-klienter. I mail-klienten velger du new message, og skriver inn adressen til mottakeren, en tittel på meldingen (subject), og til slutt selve brevet (message body). Når du er ferdig med brevet du har tenkt å sende, velger du send. I figur 3.1 ser du en mail som er klar for å sendes. Internett-adressene kan ofte være vanskelige å huske, men de fleste mail-klienter har en adressebok hvor du kan legge inn de adressene du har bruk for. Sjekk hjelp-filen til den mail-klienten du bruker, om du lurer på hvordan dette gjøres!

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Fjerninstallasjon av Windows 7

Fjerninstallasjon av Windows 7 Fjerninstallasjon av Windows 7 Tema for denne siden er Zero Touch fjerninstallering av UIB Windows 7 klientoppsett. Det finnes også klientoppsett for Linux og Mac OS X. Se også siden om klientdriftet maskin.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet 1 I dag SMTP - Elektronisk Post (E-post) FTP File Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol Telnet 2 Først: Noen svar på oppgaven Hvorfor studerer

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Internet explorer Program for å komme inn på web sider på www Husk internet er en del mer enn www Nettleser webleser browser Synonym for samme ting. Internett Nett

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Introduksjon Dette er en kort innføring i bruk av Exchange i Trådløs Bedrift Sentralbord, TBS, for sluttbrukere. Dokumentet beskriver

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Fjerninnlogging over Internett

Fjerninnlogging over Internett Kapittel 9 Fjerninnlogging over Internett 9.1 Innledning I noen tilfeller har du behov for å kunne foreta innlogging på en Unix-basert fjern-datamaskin for å kunne utføre (operativsystem)kommandoer der,

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Våren 2015 Microsoft Lync 2011 For Mac-brukere IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Innhold 1 Pålogging... 2 2 Kontaktlisten... 2 Finn en person eller slå et nummer... 2 Legge til en kontakt... 2 Opprette

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Introduksjon Nå skal vi lære hvordan vi kan koble en skjerm til datamaskinen. Med en ekstra skjerm kan vi bruke datamaskinen til å kommunisere med verden rundt oss.

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 Figure: IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 I dag: 3.5-3.7 Pensum midtsemesterprøver 27/10 og 3/11: Kapittel 1-4 i Brookshear Kapittel 1, 2.1-2.10 og 3.1 i HTML-hefte. Referansegruppe: Vidar Glosimot,

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003 Av Erik Espenakk JEG BEGYNNER MED EN FRISK INSTALLASJON AV WINDOWS SERVER. Her kan du legge til diverse server applikasjoner. Legg til DNS og Applikasjons server Her har jeg satt opp en Application server

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer