Profeten Muhammed den beste veilederen for menneskeheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profeten Muhammed den beste veilederen for menneskeheten"

Transkript

1 Profeten Muhammed den beste veilederen for menneskeheten Skrevet av Ayatollah Syed Sadik al-shirazi Innhold Sidetall Hvordan konverterte mennesker til Islam mengdevis?. 4 Profeten gjennomførte de islamske lovene praktisk sett. 4 Islams lover er de beste og mest fullkomne noensinne 4 Hvordan var væremåten til vår Profet. 5 Eksempler på lover under den tiden den islamske staten regjerte. 7 Det er ingen velferd å forvente med andre lover enn de islamske lovene 1

2 . 8 Jødene som aksepterte Islam. 9 Islam sannhetens og ærlighetens religion. 10 Imam Alis ledermetode. 11 Sosial velferd garanteres for første gang i verden. 12 Islam garanterer for gleden i det verdslige og hinsidige livet. 13 To anbefalinger. 14 2

3 Å ta vare på ungdommene 15 Imam al-sadik tok avstand fra løgnerne. 15 Konklusjon

4 I navnet til Allah, den barmhjertige, den nåderike Priset være Allah, all verdens Herre. Velsignelse og fred være over Muhammed og hans rene familie. Evig forbannelse være over alle deres fiender til dommedagen inntreffer. Hvordan konverterte mennesker til Islam mengdevis? Islams profet måtte Allah velsigne ham og hans familie bodde omtrent 13 år av sitt liv i Mekka etter det hellige profetiske kallet. Deretter flyktet han til Medina. Han var der til han ble martyr forgiftet på denne dagen her dvs. 28. Safar. I løpet av disse 13 årene Profeten måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie oppholdt seg i Mekka, etter det profetiske kallet, registrerte historikerne at det var over 200 mennesker som aksepterte Islam. Profeten gjennomførte Islams lover praktisk I Medina gjennomførte Profeten måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie Islam praktisk. Folk sluttet seg til Islam til den grad at Allah, den opphøyde, fortalte i Koranen: Du så mennesker slutte seg til Allahs religion mengdevis. Koranen: Surat al- Nasr, vers 2. I løpet av denne korte perioden Allahs sendebud tilbrakte i Medina sluttet hundretusener av mennesker seg til Islam. Dette skjedde i løpet av bare to år eller i løpet av de tre siste årene av profetens velsignede levetid. Hvordan kunne dette skje? Det skyldtes at Profeten måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie var den fremstående og beste personligheten som Allah, den opphøyde, skapte. Amir al-mominin Imam Ali ibn Abu Talib måtte fred være med ham var selv vitne til dette. En gang ble han spurt Hvem er best, du eller Mohammed? Imamen sa: Jeg er bare en tjener av Muhammeds tjenere. Al-Kafi, bind 1, side 89. Islams lover er de beste og mest fullkomne noensinne 4

5 Tradisjonen, eller systemet som Islams profet måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie etablerte for muslimene, var lik Profeten selv. Det var det beste systemet noensinne. Slik må det vel være. Da Profeten måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie var i Mekka, etter det profetiske kallet, var hans program, lærdom og politikk ukjent for allmennheten. Hans ordre ble ikke gjennomført praktisk. Det var ikke mulig å igangsette de islamske lovene der og da. Han hadde ingen alternativer å ty til, for å regulere sitt forhold med mennesker. Han hadde ennå ikke grunnlagt et virkelig system. Dette systemet var påkrevd, for å kunne behandle vennene og fiendene på riktig måte, for å kunne fordele pengene på riktig måte, for å kunne krige og å ta ansvaret for konsekvensene på riktig måte. Hva var programmet eller systemet han ville erklære for offentlighet? Hvilket program ville han erklære, som han selv overholdte? Alt dette fremgikk klart i Medina. Den samme veien fulgte Imam Amir al-mominin Allahs fred være med ham for fem år, 25 år etter martyrdommen til Allahs sendebud måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie. Les om biografien til Islams profet måtte Allah velsigne ham og hans familie, for å få greie på eksempler. Hvis man tenker på disse eksemplene, uansett om man er muslim eller ei, til og med om man var ekstrem, vil man bli påvirket og konvertere til Islam. Den dagen her eller en annen dag disse lovene Profeten og Imam Amir al-mominin fred være med dem grunnla vil bli gjennomført i praksis, i våre hus, på vårt arbeidssted, i våre organisasjoner og i våre land vil vi oppnå i verden det som ble oppnådd for 1400 år siden. Dette er forklaringen for Allahs ord Du ser mennesker slutte seg til Allahs religion mengdevis. Surat al-nasr, vers 2. Om disse lovene ble fulgt praktisk skal millioner av vantro bli muslimer. Hvordan var væremåten til vår profet måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie? 5

6 Det er mange eksempler fra Islams profet måtte Allah velsigne ham og hans familie som belyser det vi tidligere har nevnt. Min kjære avdøde bror store Ayatollah Al-Syed Muhammed Al-Hussaini al-shirazi måtte Allah vise ham nåde bekreftet gjentatte ganger i sine taler og i sine bøker, slik dere har hørt flere ganger, at Profetens biografi må bli lest, slik at man vet hvem han var, og hvordan han var, som gjorde at Allah, den opphøyde, sa i Koranen: Du så mennesker mengdevis slutte seg til Allahs religion? Koranen: surat al-nasr. Denne aksepteringen av Islam skyldtes ikke et mirakel, men det var et naturlig resultat av væremåten til Islams profet, måtte Allahs velisngelse være med ham og hans familie. Hvem var disse menneskene som sluttet seg til Islams religion mengdevis under levetiden til Profeten, måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie? Mange av dem var tilbedere av statuer. Noen andre var kristne. De kom ikke enkeltvis for å akseptere religionen, men de kom som grupper og samlinger som konverterte til religionen Islam. Blant de som konverterte var jøder, spesielt de som var i Medina og omkringliggende områder. Disse sluttet seg også til Islam mengdevis. Hvordan kunne de akseptere Islam som en samling? Som Allah forteller om dem: Du så mennesker slutte seg til Allahs religion mengdevis. Hva var det de så? Hva var det de hørte? Hva var det de bekjente seg til? Hva var det de trodde på? Hvis du finner i dagens samfunn slike ting som disse hørte, så og trodde på, i et hvilket som helst sted i verden både i vest og øst vil du se folkemengder slutte seg Islam med glede og de vil bli muslimer. Samtidig vil disse nye muslimene samarbeide med muslimene og veilede andre mennesker til den sanne veien. 6

7 Profetens måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie biografi inneholder mange strålende eksempler. Les historien til Profeten og vis disse vakre eksemplene for kristne, jøder, avgudsdyrkere og ateister. Hvis dere viser til slike vakre eksempler, vil dere se dem akseptere Islam. Samtidig vil enhver muslim som hører slike ting få forsterket sin tro og være med på arbeidet til å veilede andre mennesker. I en beretning er det nevnt at det vil komme en dag da det motsatte av det som står i dette verset vil skje. Kilder: Bihar al-anvar, bind 24, side 219. Da vil det være mange mennesker vil avstå fra Allahs religion. Mange av dem vil avstå fra væremåten til Profeten måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie og avvise troen på ham. Jeg håper at Allah ikke gjør våre dager om til en slik dag. Hvis dere praktiserer sedvanene under Islams tidlige tid, blant deres familier, deres naboer og deres fjerne slektninger, vil de tro gradvis. Hvis de var vantro, vil de bli muslimer. Hvis de ikke elsket Ahlulbayt, vil de elske dem. Hvis de ikke var religiøse, vil de bli religiøse. Dette skyldtes at Islams skikk og bruk, Islams lover og regler er strålende og utmerkede. Eksempler på lover under den tiden den islamske staten regjerte Jeg skal vise dere et eksempel på metoden Allahs sendebud måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie tok i bruk i den tiden han regjerte. Dette eksemplet er omtalt i hadithbøker, skrevet av sjiaer og sunnier, i Sihah sitta de seks troverdige bøkene for sunniene, og i historiebøker skrevet av ikke-muslimer. Hvis en hvilken som helst nasjon, tilhenger av religion eller trosretning, beboer i et hvilket som helst land på jordkloden hører om denne beretningen, vil han konvertere til Islam. Dette forutsetter at han tror eller bekjenner seg til at denne beretningen virkelig er sann. Denne beretningen forteller: På den tiden Islams profet måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie var i Medina og tok ansvaret for alt, som leder for staten, erklærte han måtte Allahs velsignelse være me ham og hans familie Pengene til den som dør skal være for hans arvtakere. Kilder: Al-Kafi, bind 7, side 167. Hva innebærer denne uttalelsen? Loven om skatt for arv er en kjent sak i mange verdens land. Til og med fins slik lov i land som påstår å være siviliserte og ha utmerkede lover. 7

8 Loven om skatt for arv er ikke begrenset til vår tid, men den fantes før Islams tid. En slik praksis var kjent blant avgudsdyrkere. Ifølge lovene og reglene til avgudsdyrkerne før Islams tid -, jødedommen og kristendommen handlet man etter en slik praksis. Hvis en person døde og etterlot seg penger, vil lederen for staten, eller høvdingen for stammen, eller hvilken som helst person i maktposisjon ta en andel av disse pengene, som skatt for arv. Når det gjelder under Islams tid, så var det ingenting som het Skatt for arv, i samsvar med uttalelsen til Allahs sendebud måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie. Profeten måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie sa: Den som dør og etterlater seg gjeld vil jeg tilbakebetale hans gjeld og forsørge hans familie. Kilder: Kanz alommal, bind 11, side 10. Dvs. den som dør fattig og etterlater seg en familie som ikke har noe å leve av, så er det Profeten som skulle forsørge dem. Selvfølgelig har Profeten måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie gjort enda mer utmerkede handlinger enn dette. Jeg tror at det ikke finnes slike lover i et annet sted i verden. Til og med rike land og nasjoner som påstår å være siviliserte har ikke slike lover som sier den som dør og etterlater seg gjeld, vil jeg tilbakebetale hans gjeld og forsørge hans familie.. Det er ingen velferd å forvente med andre lover enn de islamske lovene Finnes det tilsvarende lover som de islamske omtalte lovene? Til og med i de mest rike landene i verden vil ikke en mann i maktposisjon påta seg selv å tilbakebetale gjelden til den døde. Ja, arvtakerne vil få overført en andel av eiendommene i sine navn, etter lange saksprosesser i statlige instanser, men det finnes ikke en lovfestet regel i hele verden som garanterer for å tilbakebetale gjelden til den døde personen. Nå er det viktig å påpeke noe. Visse land i verden gir sosialhjelp. I noen rike land er det lover som gir fattige familier som mister sin forsørger en andel av penger, men disse landene gir ikke den mengden som er nok for å dekke behovene for familien. La oss nå anta at et av disse landene erklærte to lover: 8

9 1. Vi har ingen skatt for arv. 2. Hvis en person etterlater seg en fattig familie, vil vi jobbe med å forsørge denne familien. Hvis han etterlater seg gjeld, vil vi tilbakebetale hans gjeld. Tror dere ikke da at mange mennesker fra verdens ulike kanter vil forlate sine land og flykte til dette landet, for å være av dette landets statsborgere? Selv om det ikke finnes et land med slike lover, men allikevel noterer dere dere hvordan mange mennesker fra islamske land flykter til land, som til en viss grad er trygge og gir sosialhjelp, der det ikke finnes noe særlig utpressing som i andre land, uavhengig av hvor religiøse folk der er? I Islam er det slik at muslimenes imam må garantere den fattige familien forsørgelsen, til den tilstrekkelige grad, og å tilbakebetale dens gjeld. Imam al-sadik, Allahs fred være med ham, sa: Imamen må tilbakebetale hans (den fattige døde personens) gjeld. Hvis han ikke gjør det, så vil dette telles som en synd han har gjort. Kilder: Al-Kafi, bind 1, side 407, hadith nr. 7. Islams profet måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie ga veiledning til mennesker, som vil føre til glede, velstand og velferd. Denne gleden og velferden vil man oppleve igjen, etter tilsynekomsten av Imam Mehdi måtte Allah fremskynde hans ankomst. Da vil det guddommelige løftet Han vil fremme den religionen Islam fremfor alle andre religioner Koranen: surat al-tauba, vers 33, bli oppfylt. Imam al-sadik Allahs fred være med ham mente ikke muslimenes imam, den feilfrie imamen, for den feilfrie imamen gjør ingen synd. Det som menes med imam er den som har maktposisjon og har slik anledning til å tilbakebetale gjelden og forsørge den fattige familien. Jødene som aksepterte Islam 9

10 En beretning fortalt av Imam Al-Sadik, fvmh, nevner de påfølgende konsekvensene etter uttalelsen til Islams profet måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie. Den er omtalt i våre bøker. Denne beretningen er en stolthet for oss. Den viser at Ahlulbayts imamer fred være med dem kjente til ting som andre mennesker ikke kjente til. Dessverre er det noen mennesker som ikke kjenner til slike ting fortalt av våre imamer. Imam al-sadik sa: Grunnen til at allmennheten av jøder eller de fleste av jøder aksepterte Islam var denne uttalelsen til Allahs sendebud Den som dør og etterlater seg gjeld, vil jeg tilbakebetale hans gjeld og forsørge hans familie. Al-Kafi, bind 1, side 407, hadith nr. 4. Da Profeten tok seg av sitt ansvar som statsleder i Medina, erklærte han denne uttalelsen og gjorde den til en gjeldende lov. På bakgrunn av denne erklæringen aksepterte mange jøder Islam. Disse jødene likte å bevare sine verdifulle penger. Derfor oppfattet de Islam som en god religion. Av denne grunnen aksepterte de den. Kanskje de tenkte på denne måten: Hvis vi er rike og dør, så vil ikke den islamske statslederen ta våre penger. Våre barn og våre arvtakere vil bare arve alle disse pengene. Derimot, hvis vi var fattige, vil det ikke være noe bekymringsfullt i dette tilfellet heller, for den islamske statslederen vil garantere vår familie sosial velferd. Om vi døde og hadde gjeld, vil ikke de som skylder oss forfølge våre barn og våre arvtakere, for denne personen Islams profet måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie sa: Jeg vil tilbakebetale hans gjeld og forsørge hans familie. Derfor ser du at disse jødene som Koranen omtaler på følgende måte De mest hatefulle overfor de troende er jøder Koranen: surat al-maidah, vers 82, akseptere Islam som enkeltindivider, familier og samlinger. Det er riktig at disse jødene aksepterte Islam for pengenes skyld, men deres barn og deres etterkommere så lyset med muslimene. De vokste opp under den islamske staten. Derfor kan mange muslimske lærde ha nedstammet fra jødene, som aksepterte Islam der og da. Dette var et eksempel. Ellers finnes det mange andre eksempler fra vår islamske historie. Islam sannhetens og ærlighetens religion Hvis de kristne visste om Islam som en sann og ærlig religion, ikke bare i form av ord, men også praktisk lik mye sannferdig som Profeten måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie og Imam Ali ibn Abu Talib fvmh ville de da ikke bli muslimer? Samme gjelder jødene som får med seg samme oppfatning. Vil de ikke bli muslimer? 10

11 Er ikke dette eksemplet alene nok for å gjøre kristne, buddhister og alle andre vantro om til muslimer? Hvordan klarte Allahs sendebud måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie å forandre disse menneskene og gjøre dem om til muslimer, til den grad at Allah, den opphøyde, sa: Du så mennesker slutte seg til Allahs religion mengdevis? Hvorfor ble ikke dette oppfylte da Allahs sendebud måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie var i Mekka, for 13 år, etter det profetiske kallet? Denne vide aksepteringen for Islam skjedde i løpet av de omtrent ni årene Profeten måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie tilbrakte i Medina. Der og da sluttet mange mennesker seg til religionen Islam. Hva er grunnen til dette? Det skyldtes at Profeten måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie kunne gjennomføre de islamske lovene i praksis. Der og da var veien klar for å sette i gang slike lover. Hvis det vil være klar vei i andre steder i verden, selv i vantro land, og de islamske lovene settes i praksis, vil beboerne av dette landet konvertere til Islam. Allahs sendebud måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie var det beste mennesket og han hadde den beste væremåten. Hvem misliker å følge den beste væremåten? Hvem misliker å underkaste seg det beste systemet noensinne? Menneskerettigheter og sosial velferd som Islams profet måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie og Imam Ali fred være med ham igangsatte praktisk sett er det ingen tilsvarende i et hvilket som helst sted i verden. Det er ingen lov i verden som er mer utmerket enn de islamske lovene. Abu Thar var en avgudsdyrkende ungdom. Hva gjorde at han aksepterte Islam? Hva var det han så som fikk ham til å bli muslim og et menneske som er et eksempel til etterligning? Mange av hans beretninger er notert ned. Han var den som utdannet mange fremstående sjia lærde. Disse lærde har gjengitt hans beretninger og de er blitt trodde på. Imam Alis måtte Allahs velsingelse være med ham og hans familie ledermetode 11

12 For få år var Imam Ali fred være med ham den realistiske lederen for staten i Kufa. Kufa var en stor by. Ifølge noen historikere var denne byens størrelse fem hundre kvadratisk kilometer. Andre historikere beretter at den var enda større. Denne byen var hovedstaten for Imam Alis fred være med ham stat. I forbindelse med biografien til Imam Ali fred være med ham er det fortalt at i løpet av de omtrent fire årene av hans regjeringsperiode var det en hendelse som skjedde. I en annen tid ble ikke en slik hendelse gjentatt, slik det er omtalt i historien. Det finnes ikke i historiebøker noe som tyder på at denne hendelsen skjedde andre ganger enn denne gangen under Imam Alis regjeringsperiode. Sosial velferd garanteres for første gang i verden En beretning forteller at Imam Ali Allahs fred være med ham gikk gjennom Kufas veier. Der fant han en mann som tigget. Imamen sa: Hvem er denne mannen? En mann som var uvitende om Islams sanne budskap svarte: Dette er en kristen mann. Han er blitt gammel og kan ikke arbeide lenger. Derfor tigger han. Den som svarte tror at det er forskjell for Imam Ali om mannen var muslim eller om mannen var ikke-muslim. Allikevel er det slik at det er ingen forskjell, ifølge Islam. Visse mennesker vet om disse hendelsene, men de tror ikke på dem. Noen sier: Hvis det var tilfellet, hvorfor gjør ikke muslimene sånn i dag? Imam Ali fred være med ham ble allikevel opprørt. Han kritiserte sine følgesvenner og viste hensyn for tilstanden til den kristne mannen. Han sa til sine følgesvenner: Dere brukte han til tjeneste til han vokste opp, og da han ble maktløs, nektet dere ham hjelp.. Sheikh al- Tusi, Tahsib al-ahkam, bind 6, side 293. En hvilken som helst kristen, jøde eller tilbeder av statue, hvis han hører og leser om slike beretninger, hvordan kan vi tro at han ikke blir påvirket og konverterer til Islam? Hvis han 12

13 tror på dette, så må han konvertere til Islam. Om han konverterte, vil dette påvirke hans familie. De vil også akseptere Islam. Er det et land i verden der det ikke finnes noen tiggere? Hvis du drar til det mest rike landet i verden vil du finne fattige og tiggere. Det kan allikevel variere. I visse land er det mer fattigdom enn i andre land. Dere legger merke til at de mest fremgangsrike landene i verden, med de utmerkede lovene, har beboere som er fattige og tiggere. Når det gjelder spørsmålet om tigging under Islams regjeringstid, så er dette ikke et individuelt spørsmål. Under den islamske staten skal ikke tigging være et fenomen. Alle skal garanteres sine rettigheter til den grad at man ikke trenger å være en tigger. Islam garanterer for gleden i det verdslige og hinsidige livet Islam er ikke en religion som bare tar seg av temaer som angår det neste livet, men Islam betyr glede i denne verden også. Den betyr sikkerhet, økonomisk velstand, trygg politikk og sosial renhet. Alt skal bli gjennomført på riktig måte. Allahs sendebud som ikke var rik, som var i Mekka og Medina, erklærte følgende Aksepter mitt kall, for da vil dere bli konger i verden og konger i det neste livet. Bihar al-anvar, bind 18, side 185, hadith nr. 15. Meningen med denne uttalelsen er at hvis dere aksepterer islam, vil dere finne glede både i dette livet og i det neste livet. Islam vil gjøre om deres verden til paradis, og på dommedagen vil dere enda opp i paradiset også. Imam Alis fred være med ham Islam er den riktige versjonen, Islam som blir gjennomført basert på ord og handlinger. Denne versjonen av Islam tilsvarer ikke å følge bare navnet Islam bare kalle seg for muslimer, uten å gjennomføre denne religionen i praksis. Vi må ikke følge den typen Islam som Profeten har frarådet oss å følge: Det vil komme en tid der noen av min ummah vil ikke bekjenne seg til noe ved Islam, bortsett fra dens navn. Bihar al- Anvar, bind 36, side 284. Derfor valgte Imam Amir al-mominin Ali Allahs fred være med ham å garantere den tiggende kristne mannen penger og tildele ham økonomisk hjelp som han kunne bruke for å dekke sine behov og å forsørge seg selv. 13

14 Ja, Islams profet brakte denne gaven for verden. Denne gaven var glede for menneskeheten. Da Imam al-mehdi måtte Allah fremskynde hans ankomst kommer tilbake, vil dette løftet bli oppfylt Han vil fremme denne religionen fremfor de andre religionene. Surat al-tauba, vers 33. På denne tiden vil Islam spre seg i hvert sted på jorden. Alle mennesker vil bli muslimer. To anbefalinger Jeg skal nevne for brødrene to anbefalinger, som jeg håper de kan bruke for å handle riktig inshallah. Den første anbefalingen er det min kjære bror Syed Ayatollah Muhammed al-hussain al- Shirazi har nevnt gjentatte ganger, på bakgrunn av Allahs ord. Min bror anbefalte at enhver skal holde sorgforsamlinger for Imam Hussain og delta i slike samlinger til Safar-måneden er over. Dette skal skje i hvert år. Belønningen for den aller minste tingen gjort for denne hensikten vil være garantert. Det vil registreres som en godgjerning for dere inshallah. Jeg håper at etter Safar-måneden ender opp vil dere få stor suksess. Jeg håper at dere kan anbefale andre mennesker om å gjøre samme handling. Samarbeid med hverandre. Enhver av dere, uavhengig av om han hadde familie, eller var en ungdom, må bruke minst to timer, en time eller halvtime til tjeneste for Imam Abu Abdillah al-hussain Allahs fred være med ham. I ditt personlige hus hold en sorgforsamling for martyrenes mester Allahs fred være med ham. Begynn med å gjøre dette fra Safar-måneden. Hvis noen av dere var fattige og eide ingenting, så får han handle på den måten som passer med hans økonomiske situasjon. Han får tenne et lys for Imam Hussain Allahs fred være med ham for et par minutter hver uke blant beboerne av hans hjem. Hvis dere hadde anledning og dere lyktes med å gjøre det, kall inn deres naboer, deres slektninger og de troende til en slik forsamling. La det ikke gå en uke uten at det er omtalt i deres hus martyrdommen til Imam Hussain måtte Allahs fred være med ham. En slik handling omtalen av Imam Hussain vil være en velsignelse for dere både i denne verden og i det neste. 14

15 Selv om du var ansvarlig eller representant for en Hosseiniya eller et senter der Imam Hussains fred være med ham martyrdom blir omtalt, så tenk også på ditt eget hus. Ikke la ditt hus være uten et lys tent for Imam Hussain fred være med ham. Jobb med å oppfylle dette målet. Det vil være en grunn til din suksess både i dette livet og i det hinsidige livet. Hovedgrunnen til suksess og lykke skyldtes forsamlingen arrangert for å omtale martyrdommen til Imam Hussain måtte fred være med ham. Å ta vare på ungdommene Den andre anbefalingen er å ta vare på deres ungdommer og deres barn. Arbeid med å gjøre dem troende, som bekjenner seg til Allah, Sendebudet og Ahlulbayt fred være med dem. Uansett hvor troende de blir, jobb med å forsterke deres tro enda mer. Jeg sier ikke at dere skal forsterke deres tro, men jeg sier at dere skal gjøre tilgjengelige for dem grunnene og midlene til at deres tro blir forsterket. Vi må gjøre ungdommene kjente med Islams profet måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie og Ahlulbayt Allahs fred være med dem på den måten de gjorde seg selv kjente for andre mennesker. Vi må gjøre dem kjente med Allahs sendebud og Ahlulbayts imamer måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie slik Koranen fortalte om deres personligheter. For en slik hensikt må vi ikke bruke overdrivende ord som visse villfarende mennesker bruker for å forklare posisjonen til de rene imamene fred være med dem til den grad at det ikke er sant eller til den grad som fornedrer dem. Det er ikke tillatt for dere å tilskrive Ahlulbayt fred være med dem en egenskap av Allahs egenskaper. Gjør ungdommene kjente med temaet om feilfrihet, temaet om Ilm al-ghaib kunnskapen om det utsette og andre temaer som angår de feilfrie imamene Allahs fred være med dem. Imam al-sadik tok avstand fra løgnerne En mann med navnet Mohammed ibn Miklas, også kalt Abi al-khatab, utga seg for å tro på Islam. I virkeligheten var han ingen muslim. Han blandet seg selv med følgesvennene til Imam al-sadik Allahs fred være med dem. Han var med dem for en periode. I løpet av denne perioden lærte han seg visse ting. 15

16 Etter at en periode hadde passert forbi hevdet han overfor mennesker at han representerte Imam al-sadik Allahs fred være med ham. Han diskuterte visse emner. En gang påstod han at Imam al-sadik var Allah og at han var hans profet. Da imam al-sadik fvmh fikk vite om dette, forbannet han denne personen og tok avstand fra ham. Det ble sagt flere ganger til Abil Khatab at Imam al-sadik fvmh forbannet ham og tok avstand fra ham, men han brydde seg ikke om det. Han pleide å si: Dette er bare oppspinn. Imamen gjør sånn skjuler på sannheten for en større interesse. Hva skulle imam al-sadik gjøre med en slik person? Alle ting foregår vel ikke ved et mirakel, men mennesker måtte settes på prøve. Miraklet gjennomføres for å gi fullverdig bevis. Imam al-sadiks fvmh tilstedeværelse i seg selv var et fullverdig bevis for sannheten. Slik at den som omkommer, omkommer etter at bevis er blitt fremstilt for ham. Koranen: surat al- Anfal, vers 42. Hvis det var ingen bevis, vil det ha vært et mirakel. En gang dro Muhammed ibn Miklas til Mekka for å gjennomføre Haj. En mann kom til Imam Jaffar al-sadik Allahs fred være med ham, og sa til ham: Sønn av Allahs sendebud! Ibn Miklas dro til Haj. Da han tok på seg Ihram, sa han at han stod til tjeneste for deg. Ved dette øyeblikket gråt Imam Jaffar al-sadik fvmh. Hans ansikt forandret seg. Han tok opp sin hånd mot himmelen, ba til Allah og sa: Min Gud! Jeg ber deg om tilgivelse. Min Gud, jeg ber deg om unnskyldning. Og han fortsatte å be til Allah i en lang tid. Nå får vi spørre, på hvilken måte kunne denne handlingen til Muhammed ibn Miklas skade Imam al-sadik måtte Allahs fred være med ham? Sa ikke Koranen? Et menneske skal ikke bære et annet menneske sin byrde. Koranen: surat al-anam, vers 174. Imam al-sadik måtte Allahs fred være med ham kjente til dette verset bedre enn meg og dere. Muhammed ibn Miklas påstod at Imam al-sadik måtte Allahs fred være med ham, som sa at han var en gud, men imamen selv gjorde ikke det. Hvorfor gråt imamen da? Hvorfor ble han bekymret? Vet ikke Allah at imamen ikke sa dette? Er det ikke slik at Allah kjenner til det åpenlyse og det skjulte? Er det ikke slik at imamen kjente til regelen et menneske skal ikke bære et annet menneske sin byrde? Det var Muhammed ibn Miklas som gjorde synden da han sa at han stod til tjeneste for Imam Jaffar al-sadik, fvmh, istedenfor å si at han står til tjeneste for Allah. Allah, ære være Ham, Opphøyd er han, visste at Imam al-sadik måtte fred være med ham er den imamen som frykter ham når han sier jeg står til tjeneste for Allah. Han visste at da han sa det snakket han til Allah. Når det gjelder oss, så sier vi Labaik jeg står til tjeneste Allah med engang, 16

17 for vi vet ikke den virkelige meningen bak en slik uttalelse. Til gjengjeld forstod imam al- Sadik måtte Allahs fred være med ham den fulle meningen med en slik uttalelse. Det kunne hende at noen av de tilstedeværende ble forundret da de så imamen måtte Allahs fred være med ham be Allah om tilgivelse på denne måten. Imamen fred være med ham sa til hadith-formidleren Zaid al-nersi: Jeg ba bare om tilgivelse og vendte meg mot Allah for å leve trygg i min grav. Mustadrak al-wasail, bind 9, side 198. Kan det være slik at imam al-sadik måtte Allahs fred være med ham vil bli spurt i sin grav, hvorfor sa du dette? Nei, aldri. Imamen, måtte Allahs fred være med ham, visste selv at han ikke ville bli stilt et slikt spørsmål. Hva er da meningen med at han sier jeg vil leve trygt i min grav? Det var noen mennesker som påstod at Messih Messias fred være med ham var Allah. Koranen påpeker at han på dommedagen, da den rettferdige domstolen reises opp, skal bli spurt foran skapelsen: Er det du som har sagt til mennesker tro på meg og min mor som guder fremfor Allah Koranen: surat al-maidah, vers 116. Allah, den opphøyde, visste at Isa, måtte Allahs fred være med ham, ikke har sagt dette, men kanskje med dette ønsket han å ugyldiggjøre de falske påstandene til de fordomsfulle. Noen lærde har sagt: Det kan hende at grunnen til Imam Jaffar al-sadiks måtte Allahs fred være med ham følelse av ubehag på grunn av handlingen til Muhammed ibn Miklas, hans bønn om tilgivelse og meningen med hans uttalelse så jeg skal leve trygt i min grav, er: Jeg ber om tilgivelse og vender meg til Allah, så ingen skal si når jeg lever i min grav: Var det ikke du som oppfordret Muhammed ibn Miklas om å rope jeg står til tjeneste for deg? Imamen måtte Allahs fred være med ham ville ikke engang bli stilt et slikt spørsmål, for det vil være vanskelig for ham å bli spurt om slike ting Sånne ord om guddommelige egenskaper for imamene er uakseptable. Det er en ekstrem overdrivelse å tilskrive de feilfrie imamene måtte Allahs fred være med dem slike ord. Det vil oppleves sårende for de feilfrie måtte Allahs fred være med ham, for det er de som har sagt Ikke tilskriv oss en guddommelig posisjon. Al-Lama al-baida, side

18 Å skildre overdrevent eller å gjengi ekstreme uttalelser er ikke den måten man bruker for å bli kjent med den feilfrie imamen måtte Allahs fred være med ham. Den som gjengir slike uttalelser, utsetter seg selv for å bli forbannet av den feilfrie imamen måtte Allahs fred være med ham. Imam al-hujjah måtte Allah fremskynde hans ankomst kan forbanne en slik person som tilskriver imamen en overdrivende posisjon. De guddommelige egenskapene er de spesielle egenskapene for bare Allah den opphøyde. De guddommelige vakre navnene er bare for Allah selv. En av de feilfrie imamene måtte Allahs fred være med ham har sagt: To personer vil straffes med ilden for sin tro på meg: Den personen som elsker meg, men overskrider sin grense og tilskriver meg guddommelige egenskaper. Den personen som hater meg og avviser meg. Bihar al-anvar, bind 39, side 295. Konklusjon Dere må ta vare på ungdommene. Dette er oppgaven til mødre, fedre, onkler og slektninger Det er også en plikt for en religiøs ungdom å ta vare på de andre ungdommene. Vis oppmerksomhet for de religiøse forsamlingene og engasjer andre mennesker til å delta i dem. Samme må dere gjøre for forsamlingene arrangert for Ahlulbayt måtte Allahs fred være med dem-, forsamlingene arrangert for koran-resitasjon og forsamlingene arrangert for å snakke om religionens røtter og grener. Slik at riktig versjon av Islam blir kjent for fremtidige generasjoner. Enhver ungdom dere kjenner til, forsøk å passe på ham på riktig måte. Snakk med ham på en fredelig og enkel måte. Snakk med ham gjentatte ganger. Hvis dere snakket med en ungdom for ti ganger, men han ble ikke overbevist av det som ble sagt, så snakk med ham for ellevte gang. Snakk med ham tjue ganger eller enda mer osv. Det viktigste er at dere aldri må være håpløse, for hver gang dere mister en ungdom han følger gal vei vil historien forandre seg. Hver gang en ungdom tror på riktige ting, kan dette være føre til at mange ungdommer, i fremtiden, vil bli veiledet ved hans hjelp. 18

19 Nå vil jeg igjen vise til de to anbefalingene. Den første anbefalingen: Å holde sorgforsamlinger for Imam Hussain måtte Allahs fred være med ham i deres hus hver uke. Den andre anbefalingen er å ta vare på ungdommene, å ta vare på ungdommene. Vern om deres tro Jeg håper med velsignelsen til Allahs sendebud og Ahlulbayt vil alle våre handlinger bli aksepterte og registrerte i registeret for våre gode gjerninger. Jeg håper alle lykkes med å arbeide etter disse to anbefalingene. Til sist vil jeg si: Måtte Allahs velsignelse være med Muhammed og hans rene familie. 19

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi De siste ordene om Fatima al-zahra Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi Innhold: Tilegnelse 1-1 Forord 1-2 Fatima al-zahra (fred være med henne) 2-4 De siste anbefalingene 4-6

Detaljer

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE VÅR FJERDE KHALIF (RA) SIN FORKLARING Klipp 2: 04.55 09.00 Klipp 13: Fra start 01.29 KHATAM-UL-NABIYYIN Opphøyd status som profetenes segl Profeten Muhammad (SA) Siste

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Imam Jawad. Muhammed sønn av Ali (fvmh) Utgitt av al-bathra

Imam Jawad. Muhammed sønn av Ali (fvmh) Utgitt av al-bathra Imam Jawad Muhammed sønn av Ali (fvmh) Utgitt av al-bathra Velsignelsen av Muhammed ibn Ali (fred være med ham) slik den er beskrevet i våre hadither er som følgende: Allah, velsign Muhammed sønn av Ali

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE

I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE Maytham al-tamar (måtte Allah være tilfreds med ham) Utgitt av al-dirasat al-islamiya Denne boken er

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hva vil det si å være muslim?

Hva vil det si å være muslim? Hva vil det si å være muslim? av Shaykh Muhammad Said Ramadan al-bouti oversatt av Øyvind Færevik I Allahs navn, den aller Barmhjertigste den aller Nådige La all lovpris tilfalle Allah Den som velsigner

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmantsamling 5 GUD

Konfirmantsamling 5 GUD Konfirmantsamling 5 GUD Til deg som konfirmantleder Samling 5: GUD FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som leder

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

FØLGE JESUS MED HODET

FØLGE JESUS MED HODET FØLGE JESUS MED HODET HVA VET VI? Jesus levde og ble verdens mest innflytelsesrike person HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet «Jesus var sannsynlig et godt menneske,

Detaljer

Imam Al-Khadim. Mousa ibn Jaffar (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha

Imam Al-Khadim. Mousa ibn Jaffar (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha Imam Al-Khadim Mousa ibn Jaffar (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha Innhold Velsignelsen av Mousa ibn Jaffar.2 Den velsignede fødselen.2 De samtidige herskerne.3 Noen av egenskapene til imamen (fvmh).3

Detaljer

Martyrens fyrste. Hussein sønn av Ali (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha

Martyrens fyrste. Hussein sønn av Ali (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha Martyrens fyrste Hussein sønn av Ali (fvmh) Skrevet av Hadi Sheikh Taha Imam Husseins ziyarah (fvmh) Fred være over deg, sønn av Allahs sendebud! Fred være over deg, sønn av Amir al- Mominin! Fred være

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Å markere minnedagene til Profetene og Allahs rettferdige tjenere

Å markere minnedagene til Profetene og Allahs rettferdige tjenere Å markere minnedagene til Profetene og Allahs rettferdige tjenere Skrevet av Ayatollah Sayyed Murtadah al-askari Å opphøye Allahs kultsymboler er en del av hjertenes gudsfrykt. Surat al- Haj, vers 32.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM. Cat Stevens

HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM. Cat Stevens HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM Cat Stevens Cat Stevens Hvordan jeg kom til islam Oversatt av Siv Samira Kofoed Cat Stevens var en av de mest suksessfulle sangere/låtskrivere i den første halvdelen av syttitallet,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Du spør & Koranen svarer

Du spør & Koranen svarer Du spør & Koranen svarer Mohammed Yahia Al-Toom Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind ~2~ Innholdsliste 1) Hvem er skaperen? 5 2) Hvem er Allah? 6 3) Tror du at Allah skapte deg bare for lek og intet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

STORE SPØRSMÅ L 8 - FORSLÅG TIL Å RSPLÅN

STORE SPØRSMÅ L 8 - FORSLÅG TIL Å RSPLÅN STORE SPØRSMÅ L 8 - FORSLÅG TIL Å RSPLÅN Årsplanen følger lærebokas kapittelstruktur fordi kapitlene i noen grad bygger på hverandre. Den er veiledende og kan tilpasses skolens egen årssyklus. Det er overlatt

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind 1 1) Hvem er skaperen? (40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Fatimas 40 hadither. Allah, velsign Fatima, hennes far, hennes ektemann, hennes sønner og hennes hemmelighet som er bevart hos henne

Fatimas 40 hadither. Allah, velsign Fatima, hennes far, hennes ektemann, hennes sønner og hennes hemmelighet som er bevart hos henne Skrevet av Ayman Abdul Karim Fatimas 40 hadither Allah, velsign Fatima, hennes far, hennes ektemann, hennes sønner og hennes hemmelighet som er bevart hos henne Fred være med deg, Allahs store beskyttelse,

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer