Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til Hemnes Sommerkonsertene i Brygfjelddalen Foto/postkorteier: Dan Robert Fagereng Det er seilbåt som gjelder Til deg som ferdes ute i naturen Gammeldansfestivalen på Bjerka

2 2 Info fra Frivilligsentralen Sommerstengt! Frivilligsentralen vil være ubemannet og avvikle sommerferie i tidsrommet 5. juli til mandag 2. august. Styret og daglig leder ønsker alle en riktig varm og fin sommer! Støtteannonsører Hver vår går redaksjonen en runde med de som står for den største andel av økonomien rundt Nye Klammerposten. Dette er støtteannonsørene våre som mer eller mindre uten å blunke sier ja til å stille opp for vår bladutgivelse. Som en naturlig prosess faller noen fra undervegs og nye kommer til. Hjertelig tusen takk til alle som har stilt opp, til dere som fortsatt er med og ikke minst tusen takk til nye støtteannonsører. Siste og nye annonsør som kom på plass var: Korg1 Liftutleie. All honnør til bedriftene som gjør det mulig å gi ut Nye Klammerposten gratis til alle husstandene i hele Hemnes kommune - ha en strålende fin sommer! TV-aksjonen 2010 Årets aksjon går til inntekt for Flyktninghjelpens nødhjelpsarbeid og finner sted 24. oktober. Å bli tildelt TV-aksjonen er en enorm anerkjennelse av det arbeidet Flyktninghjelpen gjør for mennesker på flukt fra krig og konflikt over hele verden. Flyktninghjelpen har hatt TV-aksjonen fire ganger tidligere, i 1974, 1979, 1988 og Det er i dag 45 millioner mennesker som er tvunget på flukt av krig og konflikt, enten innenfor eller utenfor hjemlandets grenser. Det er svært utfordrende å drive nødhjelpsarbeid i konfliktsituasjoner, men Flyktninghjelpens ryggmargsrefleks er å jobbe mot alle odds. Gjennom vårt arbeid har vi lært oss å bruke alle muligheter til å nå frem til mennesker som trenger hjelp, for å gi beskyttelse og dekke grunnleggende behov. Ønsker du å finne ut mer se: Kommune-info Skoleruta Skolestart: Mandag 23.august Høstferie: F.o.m. torsdag 07. oktober - t.o.m. fredag 08. oktober Fridag: Fredag 19. november Siste skoledag før jul: Tirsdag 21. desember Første skoledag etter jul: Tirsdag 4. januar Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse, men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: FVS Vinterferie: F.o.m. mandag 14. mars - t.o.m. fredag 18. mars Påskeferie: F.o.m. mandag 18. april - t.o.m. tirsdag 26. april Første skoledag etter påske: Onsdag 27. april Fridag: Mandag 16. mai Siste skoledag: Torsdag 23. juni Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Gunnhild Vassdal Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Grafisk prod.:

3 Månedens profil Tekst/Foto: Astrid Arntsen Epost: 3 Hemnes Bondelag ved leder Tore Kyllingmo Hemnes Bondelag er et av de eldste bondelag i Norge, - 100år i Bøndene i Korgen, som det da hette, var moderne, og fulgte med i tiden og det som rørte seg ute i landet. Etter hvert ble det Sør Rana Bondelag, til det som nå heter Hemnes Bondelag. Tore Kyllingmo har vært leder i laget i ca ti år til sammen, med korte avbrudd innimellom. Han poengterer at laget har en partipolitisk nøytral forankring, og jobber for å skape gode vilkår for bøndene. I formålsparagrafen heter det: Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. - Det betyr at alle som føler tilhørighet til bondeyrket kan komme og være med i laget, sier Tore. Vi er for tiden 125 medlemmer, og det er ikke alle medlemmene som driver gård. Medlemstallet har nok gått litt med i det siste, men er forholdsvis stabilt, selv om det ser ut til at flere gårdsbruk legges ned etter hvert. - Norges Bondelaget er en sterk organisasjon, fortsetter han, på landsbasis er vi rundt medlemmer. Arbeidet i lokal- og fylkeslag består mye av jobbing i studiesirkler for å komme med innspill til landbruksforhandlingene på våren. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag samordner sine krav til felles krav mot staten. I år er jeg personlig fornøyd med at en fikk rettet opp de skjevhetene som var i statens tilbud, og at ingen har gått ned i inntekt. Ellers kunne Åpen gård Lokale bondelag som arrangerer Åpen Gård og gjør en viktig innsats for å gi befolkningen gårdsopplevelser og kunnskap om norsk landbruk. Dato for årets arrangement er satt til søndag 22. august. Tema er Kjærlighet til norsk mat. Med dette ønsker vi å sette fokus på den gode, trygge og mangfoldige maten norske bønder produserer, og hvor mye matproduksjon og matlaging har å si for vår kultur og tilhørighet. Mer info: Hemnes Bondelag arrangerer åpen gård, søndag 22. august hos Ketil Trongmo og Lars Einar Trongmo i fellesskap. Hemnes bondelag ved Tore Kyllingmo ønsker alle hjertelig velkommen! nok resultatet vært mye bedre, men man får det jo ikke alltid som man vil. Tollbeskyttelse av melka var et annet krav vi fikk innvilget. I lokalmiljøet vises vi ved at vi nesten hvert år arrangerer Åpen Gård. Da åpner en gård dørene for publikum slik at de kan få komme og se på dyrene. Det er liksom det som er formålet: å vise fram dyr som vi har i kommunen. I tillegg har vi som regel en annen hovedattraksjon, jeg kan jo nevne noen av det som har vært før: Kalvemønstring med barn og kalver. Varmskoing av hest, der hovsmeden smir sko til hestens fot istedenfor at hoven tilpasses en ferdig sko. Rundballpressing. Flatbrødbaking. I tillegg er det middag og kaffesalg. Av og til er også 4H med og kan bl.a. ha oppgaver til publikum å løse. Bygdedagene har Bondelaget også vært med å arrangere. Det er en tradisjon fra 60-tallet som ble tatt opp igjen og gjennomført noen år. Akkurat i år er det ingen planer for Bygdedagene, - framtida for dem er heller uviss. Vi deltar også på høringer i kommunal regi i arbeidet med landbrukstiltak. Kommunene får midler til spesielle miljøtiltak i landbruket, og vi er med på å foreslå prioriteringer. Et prosjekt vi aktivt har deltatt i er Beitepussing, der man setter gammel kulturmark i stand igjen slik at dyr kan beite som i gamle dager. Dette er gjort ved en del setervoller i Vesterfjellet. Ellers reiser vi på studieturer der vi ser på fjøs. Det er viktig å holde seg orientert om hva som skjer på den fronten. Det gjelder alle typer fjøs både for småfe og for storfe. Bondelaget er som sagt opptatt av å skape gode vilkår for bøndene bl.a i forhold til økonomi og regnskap. Nåværende Bøndenes Regnskapskontor AL er via Sør Rana Bondelags regnskapakontor et resultat av at Bondelaget ivret for dette blant bøndene. Trenger man juridisk bistand har Norges Bondelag også god ekspertise som man kan benytte seg av. Avslutningsvis minner Tore om at Åpen Gård i år vil bli på Trongmoen den 22. august.

4 Hobby og fritid 4 Tekst/Foto: Gisle Urvik Det er seilbåt som gjelder! Seilereventyret startet ikke så bra for Lars Kristian Sjøvoll. Sammen med selvutnevnt fokkeslask Magnar Skreslett og en kollega skulle han hente sin nyinnkjøpte båt i Lødingen. Men på hjemturen gikk det meste galt. Termostaten røk, batteriet var flatt, og på Reipå var det ikke mer igjen av motoren. Det hele endte med et 14 dagers opphold og innkjøp av ny motor. Da skulle man kanskje tro at Lars Kristian hadde fått nok av seilerlivets gleder for en stund. Men denne dagen sitter han trygt i kahytten og kan smile til det som skjedde for et år siden. - Jeg liker å kose meg med ting og tang. Nå har jeg fikset 2 vannpumper og fått varmeapparatet til å virke. Da blir det ordentlig trivelig å være ombord. Nå fungerer det meste, og jeg slipper å stå på hode nede i motoren før jeg skal ut på fjorden en fin sommerdag. For vår del lot vi oss imponere over jobben som var gjort med utvidelse av motorrommet. Arbeid med plast hadde ikke bydd på problemer for den nevenyttige karen. - Hva var det som gjorde at du ville prøve dette med seilbåt? - Livet er kort, og jeg liker å teste ut nye ting. Med seilbåt får du både i pose og sekk. På en tur vet du aldri hva som skjer. Det er sjelden Kurs for hjelpeverger Er du interessert i kurs for hjelpeverger? Hemnes Overformynderi vurderer å holde kurs for hjelpeverger i løpet av september måned. Det er tenkt avholdt i Hemnes Epost: helt blankstille, og så er det dette med utfordringen når det blåser opp med ruskevær. Men du vet at båten tåler det meste. Det er bare skipperen som er begrensningen! Lars Kristian har mye godt å si om den svenske klassikeren fra 80-tallet. - Den oppfører seg fint i vannet og er lett å seile fort med. - Hva er egentlig en seileropplevelse? - I flau vind er det en deilig å bare høre suset rundt båten når den svever bortover vannet. Men så har du også den actionpregede opplevelsen med sterk vind. Da kan det bli ordentlig heftig med seil som slår i vinden og bølger som kaster med båten. Vi lurer på hvor vanskelig er det med å ha kontroll på en seilbåt. - Først må du lære deg grunnloven - innføring i seilbruk. Jeg har lest meg opp på dette. På denne båten er det et storseil og et forseil. Det er enkle fysiske lover som gjelder når du skal føre en seilbåt. Vi får en kjapp innføring i seilerlivets problematikk og nikker megetsigende for å signalisere at dette fikk vi med oss. - Hvilke farer er det som lurer ute på havet? - Det gjelder å ikke bli overrumplet. Du må følge med hele tiden. Spesielt kastevinder kan være skumle. Til sommeren blir det å tilbringe noe av ferien ute i Herøy-arkipelet. Her har kommune og er både for de som allerede er hjelpeverger og de som kan tenke seg å bli det. Da det må være et visst antall påmeldte til kurset, ber vi om tilbakemelding om eventuell interesse. Dette kan skje på følgende måte : Enten til Hemnes Overformynderi, Sentrumsveien 1, 8640 Korgen, eventuelt tlf: foreldrene et landsted som kan bli utgangspunkt for dagsturer. - Det er begrenset hvor mye vi kan være på havet med lille Ingrid på 1 år. (Men kanskje mamma og pappa kan ta en tørn med ungepass slik at vi f.eks. kommer oss til f.eks. Lovund?). Til daglig jobber Lars Kristian som arkitekt hos firmaet Stein Hamre arkitektkontor. - Jeg har jobbet der i 5 år som allrounder med alt fra byplanlegging til detaljtegninger. Det er en veldig inspirerende jobb, men når jeg har litt fri er det godt å sige ut moloen og ta en liten tur, selv om det bare er rundt Sundsholmen. Bilde 1: MAXI FENIX er en populær svensk seilbåt som ble bygd fra 80-tallet. Men navnet på båten, Ilse, er ikke et tidligere tysk damebekjentskap til Lars Kristian men forbokstavene til lille Ingrid, skipperen, samboer Sigrid og datteren Eva. Bilde 2: Lars Kristian med seilerblikket og et fast tak i rorkulten. eller e-post: kommune.no Hilsen Liv Øksnes og Gisle Urvik, overformyndere i Hemnes kommune.

5 Turer og turmål Tekst/foto: Gunnhild Vassdal Epost: 5 Badeperle i naturreservat Om du kommer E6 nord eller sør fra og ønsker deg til en badeperle så sving av E6 ved Vallabotn og følger skilting mot Baklandet og videre til Røsså. Paralellt med Røssåga snirkler veien seg gjennom gårdstun og strekninger av frodig dyrket mark. Røssåga er i ferd med å munne ut og Sørfjorden kan så vidt skimtes fra veikanten for så å bli borte igjen bak en smal og svingete vei. Skilting om badeplass vises, et lite stykke sørlandsidyll passeres og en firbeint skapning varsler min ankomst idet jeg, som en nødvendighet for å komme meg til badeperlen, passerer to meter fra inngangsdøra hans. Et eldorado for badenymfer så vel som fugletittere og botanikere kommer til syne. Strandodden er mye brukt som stoppested for trekkfugler og brukes som oppholdssted for mytende ender, sjøorre, ærfugl og kvinand. På grunn av den spesielle vegetasjonssammensetningen har området et rikt artsutvalg. Dette er noen av årsakene til at badeperlen i dag er merket som naturreservat. Strandodden preges ikke bare av rikt fugleliv og rikt artsmonn. På solrike dager kryr det av små og store på den langstrakte stranda. De små kan aktivisere seg med alskens leketøy på den langgrunne stranda, eller bygge sandslott og fange små flyndrer i bøtter og spann. De voksne kan rigge seg ned i sanda i betryggende nærhet til vannet. Skulle det være behov for toalett har kommunen sørget for det. Det er godt med parkeringsplasser i tilknytning til stranda. God sommer! Kilde: Boktipset B r e n t e skygger Kamila Shamsie Denne gangen velger jeg å omtale en bok som nettopp er kommet på norsk. Den er også den første boka av den pakistanskfødte forfatteren Kamila Shamsie som er oversatt til norsk. Shamsie er født i 1973 og bor delvis i England og delvis i Pakistan. Boka Brente skygger har mottatt fantastiske anmeldelser over hele verden og blitt nominert til flere priser. Boka starter med at hovedpersonen japanske Hiroko Tanaka som da er 21 år står Tekst: Oddvar Brygfjeld Epost: på en veranda i Nagasaki 9. august Plutselig blir verden hvit foran henne, USA har sluppet en atombombe. Alt som er kjært og kjent for henne er med ett borte, inkludert mannen hun skulle gifte seg med, tyskeren Konrad Weiss. Hun selv overlever, og to år seinere reiser hun til Dehli i India til Konrads halvsøster Elisabeth og hennes mann James. Der treffer hun også deres tjener Sajjad Ashraf som senere blir hennes ektemann. Herfra og utover følger vi flere familier parallelt. Så mye om selve handlinga. Det blir kanskje litt feil å si at Hiroko Tanaka er hovedpersonen, snarere en av hovedpersonene da boka spenner over et tidsrom fra atombombene i 1945 til angrepene på World Trade Center i I dette tidsspennet blir vi kjent med flere familier i mange forskjellige settinger. Alt fra koloniherrenes villaer, et Sovjetokkupert Afghanistan, et nylig opprettet Pakistan til utsikten fra en skyskraper på det moderne Manhattan. Boka er meget godt skrevet, med et levende språk som gir oss et rystende innblikk i de mange konfliktsituasjonene i verden som preges av mistillit mellom øst og vest, muslim og kristen. Samtidig er det også plass for kjærlighet og medmenneskelighet i denne romanen som er en av de beste jeg har lest på lang, lang tid. «Pakistanske Kamila Shamsies roman gir begrepet verdenslitteratur en ny betydning.» Morgenbladet. «Brente skygger er en altoppslukende roman som krever en kraftig emosjonell og intellektuell respons av leseren.» Salman Rushdie, forfatter God bok og fortsatt god sommer! Illustrasjonskilde: Åpent alle dager! Tlf.: Tlf.:

6 6 Velkommen til Hemnes! Lokale spesialiteter fra en kulturkommune Velkommen til Hemnes er et arrangement hvor lokale spesialiteter og den unike kompetansen som finnes i Hemnes kommune vises frem. Ulike lag og foreninger får gjennomføre aktiviteter / arrangement på diverse lokasjoner på Bjerka på lørdag 28. August Loppemarked, demonstrasjon av en tradisjonell båtbygger og auksjon på Hemnes bygdetun. Lokasjoner/Program (under forbehold): Programmet blir fortløpende oppdatert, og siste versjon skal legges ut på www. bjerka.com/vth 1. Bygdetunet (10:00-13:00) 2. Camping, båtutstilling Camping, festivalområde (13:00-16: :00-02:30) 3. Frivillighetssentralen 4. Fra bru - vakert - bru (16:30-17:30) 5. Bjerka maskin og scooter AS Aktivitetsoversikt (under forbehold) Aktivitetstilbud blir fortløpendes oppdatert og siste versjon skal også legges ut på Foreløpig oversikt fra a-å Ansiktsmaling (2) Auksjon (1) Barneleker (2) Båtutstilling Ranaplast (2) Boksignering (3) Båtbyggerutstilling (1) Dansedemonstrasjon (2) Gammeldansmusikk (div) Hestedrosje (div) Instrumentutstilling (2) Kunstutstilling (3) Matspesialiteter (div) Loppemarked (1) Lotteri (div) Minikonserter (1) Robåtkonkurranse (4) Salg av grillmat (2) Salg kaffe og kaker (div) Toradermusikk (div) Åresalg (div) Kunstutstilling og boksignering på frivillighetssentralen Samarbeid med Gammeldansfestivalen Selvfølgelig er Gammeldansfestivalen en del av tilbudet. Man kan høre på et gratis konsert. Det spilles trivelig musikk, man kan få tak en kaffekopp og spise velsmakende kaker. Ungene får annsiktsmaling med mer. Velkommen til Hemnes Auksjon Ta del! Vi ønsker konkrete ideer på hva som kan innlemmes på en slik dag. Organisasjoner fra Hemnes Kommune som ønsker å delta, kan registrerer seg på html eller ringe på , eller sende en E-post til Økonomisk overskudd blir fordelt på flere deltakere og sånn sett pløyd tilbake til innbyggerne i kommunen, gjennom de aktiviteter og tilbud som hver enkelt forening representerer. Sponsing Alle forstår at det interessant å eksponere sin virksomhet gjennom et sånt evenement. Potensielle sponsorer og samarbeidspartnere kan registrere seg på www. bjerka.com/vth Tekst: GerritJan van der Wiel. Foto: Ingvar Tverå og Frivillighetssentralen Mer info:

7 7 Bjerka gammeldansfestival 2010 Gammeldansfestival fornøyer og fornyer Siste helg i august går Gammeldansfestivalen av stabelen igjen. På lørdag organiseres det (*) en gratis konsert fra 13:00-16:00, hvor ca. 100 dyktige spillemenn bidrar til en trivelig konsert. Hemnes seniordans viser frem gamle danseformer. I år blandes gamle toner med musikk fra Kjell Joar Pettersen Øverleir, Hemnes Janitsjar, Korgen Kammerskor og kanskje flere lokale musikere. Barneaktiviteter På campingområdet finnes det noen lekestativ og det organiseres diverse enkle leker for barn og ungdom, samt ansiktsmaling utført av Tove Solbakk, en av Norges mest fremstående make-up artists. (www.tovesolbakk.no ) spillemans-treff hvor musikere treffes og erfaringer utveksles, samt at utstyr kan diskuteres hos utstillere. Gammeldans, eller runddans, er et samlebegrep for europeiske danseformer som kom til Norge fra slutten av 1700-tallet og utover. Gammeldanstradisjonen forbindes ofte med trekkspill-/toraderbasert musikk, og typiske danseformer er reinlender, vals, masurka og polka. foto: Ingvar Tverå (Konsentrasjon) Blanda dropps Unikt konsept Det at festivalen er såpass godmodig og lite kommersiell i oppsettet gjør at musikere i alle år har spilt gratis. Overskuddet deles mellom lag og foreninger som deltar gjennom aktiviteter, mens Bjerka IL bærer hovedansvar og investerer enormt mye dugnadstid. Kurs - utført av Hemnes kulturskole Et godt kulturtilbud i kommunen er viktig for alle mennesker som bor her. Hemnes kommune er kjent for et musikalsk miljø med høyt nivå, og vi ønsker å fortsette med det forteller Jon Ervik, leder i Hemnes Kulturskole. Sponsing En hver forstår at det interessant å eksponere virksomheten sin gjennom sånne evenement. Potensielle sponsorer og samarbeidspartnere kan registrere seg på Medarbeidere Bjerka IL er åpen for samarbeid med engasjerte gutter og jenter fra 18 til 40 år i fra hele kommune. Knallfest Husk å ta med venner og familie, siste helg i august. Det blir en knallfest! Ketil Tverå, kultursjef Hemnes kommune foto: Ingvar Tverå (ansiktsmaling av beste sorten) Siw Schrøder I fjor ble jeg ikke ferdig i tide men jeg kunne ikke skuffe de ungene som satt og ventet, så jeg gikk på noen timer overtid fortalte Tove i fjor. Tradisjonsrik Gammeldansfestivalen avholdes for 22. gang. I år blir det på fredag 27. og lørdag 28. August Fredagen anses som et Hemnes seniordans i swing! Ungdommen inkluderes ved hjelp av Korgen IL Korgen Idrettslag tar seg av et rusfritt arrangement på en eller annen måte. Fornøyde besøkere Program: Fredag :00-02:00 GAMMELDANSFEST Lørdag :00-16:00 Gratis konsert 19:00-02:00 GAMMELDANSFEST Tekst: GerritJan van der Wiel. Foto: Ingvar Tverå/Oluf Rydsa van Dijk/ Frivillighetsentralen Mer info:

8 TIL DEG SOM FERD Hemnes Sau og Geit har i flere år gitt ut en folder til alle husstander i kommunen. Dette har vi gjort for å fortelle om den næringa vi driver, og for å be om en håndsrekning fra folk som ferdes i skog og mark. I Hemnes er det ca sau, rein og storfe på beite om sommeren. Dette gjør Hemnes til en av de største utmarksbeite-kommunen i Nordland. Vi har et aktivt miljø i næringa, og mange unge overtar gård og satser framtida si på å drive naturbruk. Det er i dag rundt 60 bruk med sau i Hemnes. KULTURLANDSKAPET Når man ferdes i skog og mark, vil man helst gå der det er lett og godt. Finner man en sausti, er man sikker på at det er den letteste veien man følger. Og der sauen har beitet er det lett og fint å ta seg fram, i motsetning til der det er gjengrodd av kratt og storvokste urter. Forskning har vist at det biologiske mangfoldet er opptil 25 % lavere i utmark som ikke er beitet enn der det går beitedyr. Mange planter og smådyr som står på rødlista, finnes bare i beitet utmark. HUNDS PÅVIRKNING PÅ ANDRE DYR Det er stadig flere hunder i samfunnet, og Det er stadig flere hunder i samfunnet, og dessverre er ikke alle hundeiere like påpasselige. Enkelte hundeiere lar hundene springe løse i skog og mark når de skal luftes. Hund og sau går sjelden godt overens. Sauen har instinkter om at hunden er et rovdyr og den vil flykte, selv om hunden er aldri så snill. Dette må vi akseptere og innrette oss deretter. Det som kan starte som lek fra hundens side, kan bli blodig alvor. Om en sau kan være rask, tåler den ikke å bli jaget av hund, og den kan lett bli sprengt og dø. Løse hunder kan også skape problemer med at mor og barn blir skilt fra hverandre. Det gjelder for sau/lam, men det gjelder like mye for ville dyr. Når dyr blir skremt, flykter de i alle retninger og finner ofte ikke tilbake til hverandre. Dyreunger som kommer bort fra mor når de er små, har ofte liten sjanse for å overleve, de sulter i hjel. Det er svært viktig at man holder hund i band når man ferdes i naturen, uansett hvor lydig og snill hunden er til vanlig. Også når man ferdes etter veier skal hunden holdes i band. Etter viltloven er det vanlig båndtvang i tiden 1. april til og med 20. august. Etter bufeloven plikter eier eller bruker av hund å sørge for at hunden ikke streifer omkring så lenge det er sau på beite, også etter 20. august. DYR SOM BLIR PÅKJØRT Med veier som går gjennom beiteområder, er det ikke til å unngå at sau tidvis befinner seg på veien. Noen ganger skjer det dessverre at dyr blir påkjørt. Da er det viktig å vite at bilens ansvarforsikring dekker erstatningen for dyret,

9 DES UTE I NATUREN uten at det medfører bonustap. Derfor ber vi om at dersom man kjører på sau/lam, må man ta kontakt med eieren av dyret og melde fra straks. Alle funn må varsles Sau og Geit`s tipstelefon umiddelbart. Funn som ikke er registrert inn, vil ikke gi dusør. Kadaver må registreres med korrekt posisjon eller merkes tydelig i terrenget. Ordningen gjelder funn i utmarksbeite og fjellbeite. Det utbetales en dusør pr. kadaver. Beitebrukere omfattes ikke av ordningen. FUNN AV SYKE, SKADDE ELLER DØDE DYR Med over sau på beite, er det ikke lett for saueeierne å ha oversikt over alle til enhver tid. Derfor er det svært verdifullt for oss å få opplysninger fra andre som ferdes i fjellet. Dersom du finner syke eller døde dyr, eller kanskje bare rester av et dyr, se om du kan finne merker i ørene. Plastmerker har fire sider, og navnet på eieren står gjerne på innsiden, der kan også være trykt telefonnummer. Noter deg så nøyaktig som mulig hvor dyret er, slik at eier/rovviltkontakt lettere kan finne fram. Har du noe du kan merke funnstedet med, feks. i trær, er det flott. Det er også en stor fordel hvis du har mulighet til å dekke over dyret med noe, døde dyr blir fort oppspist og det blir umulig å finne dødsårsaken. Dersom det døde dyret er mye oppspist slik at det bare er litt skinn, ull og bein igjen, ta likevel kontakt med Sau og Geit`s tipstelefon. ROVDYR Jerv, ørn og gaupe er fast innslag i Hemnes. Nå er også bjørn blitt et fast innslag i vår fauna. Dette vil bli økende i årene fremover. Da er det viktig at man lærer seg hvordan man skal te seg hvis man møter på bjørn, og dermed unngå farlige situasjoner. Man må ikke ferdes lydløst slik at bjørnen overraskes. Hund må holdes i band fordi løs hund søker tilbake til eierne, med bjørnen etter. Ser man bjørn, skal man trekke seg rolig tilbake. Binne med unger, eller bjørn med et kadaver, kan være farlige. Dersom du ser bjørn eller spor etter den, meld straks fra til tipstelefonen slik at man kan få sikret spor for DNA-analyse. TIPSTELEFON til Sau og Geit er nr Vi er meget interessert i å få rask beskjed om syke eller døde dyr. Det hender også at sau forviller seg eller går i ukjent område slik at eier ikke finner dem ved sanking. Vinnere av fenalår i 2009 var Monica Lillemo, Tore Kristian Storvoll, Odd Lillemo og Bård Jøran Fjelldal Hemnes Sau og Geit takker for tipsene Derfor setter vi pris på å få melding om all sau som blir observert i fjellet etter 25. september. Dersom du skulle oppdage noe unormalt i forbindelse med sauer på beite, ber vi deg umiddelbart ta kontakt med Sau og Geit`s tipstelefon. Det utbetales 300 kr i dusør for funn av kadaver i år, alle andre relevante tips blir med på trekning av flere fenalår til høsten.

10 10 Mental Helse Hemnes Terapiens tastatur Lar tankene strømme mens leserne drømmer I regi av lokallaget, arrangerer menig medlem Astrid Arntsen, med jevne mellomrom turer ut i det blå. Med andre ord Blåturer. Blåturene er enormt populære og dette måles i at turene raskt blir fulltegnet og mange positive tilbakemeldinger etter hver tur. Blåturer er spennende, ikke minst tar man en risk på at man kan havne på et sted der man har vært ørten ganger før. Ingen vet hvor turene går men rammen rundt er den samme: man får forfriskninger i form av frukt, middag, kaffe og forhåpentligvis en trivelig og interessant tur. Man kjøres til bestemmelsesstedet, og det blir ingen fysiske utskeielser som skulle hindre noen i å være med! Turen er for alle, men medlemmer av Mental Helse Hemnes får en prisreduksjon. Redaksjonen mottok for litt siden en liten takk til reiselederen. Vi ble av avsenderen oppfordret til å sette denne på trykk. Her er den. Kjære Astrid! Så gjorde du det igjen! Laga en fantastisk busstur ut i det blå! Turen gikk fra Korgen via Mo, utover kystriksveien og da vi stoppa på rasteplassen ved det berømte milliontoalettet, begynte vi å ane Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2010 Endelig er Sommerkonsertene i Brygfjelddal tilbake igjen etter noen års pause. Lørdag 31.juli fra kl startes det opp med fire halvtimes gårdskonserter rundt omkring i Brygfjelddalen og kl går hovedkonserten av stabelen i Krokmoen med Svein Arne Brygfjeld m/ familie som vertskap. Her vil det bygges en utescene med det nye PA anlegget til Hemnes Jazzforum med Magnar Skreslett som lydsjef. BrygfjelddalsEnsemblet (syv musikere) vil være husorkester med Arvid Martinsen som kapellmester. målet. På rasteplassen sto Øyvind og tok i mot med frukt som forfriskninger. Det smakte fortreffelig. Veien videre gikk med interessant guiding til Tonnes hvor vi på Oscarbrygga fikk nyte en velsmakende fiskebuffet bestående av flere slag. Turen ble runda av med kafferast på Ytteren før heimturen gikk til Hemnes igjen. Takk for en trivelig og innholdsrik tur, og vi gleder oss til neste møte. På vegne av deltakerne, hilsen Arna 6.gangs deltaker! PS! Et helt fange med roser skulle du hatt Astrid! Artistene spiller gratis og det er gratis adgang for publikum. Det vil være muligheter for grilling, men publikum oppfordres til å ta med mat, drikke og eventuelt engangsgrill for egen betjening. Årets artistliste er lang, interessant, lokal og representer ung og gamle sangere, instrumentalister, fortellere, dansere og skuespillere i skjønn forening. I alt er 30 artister påmeldt til årets Sommerkonsertene i Brygfjelddal. Sommerkonsertenes eget sangkor, Brygfjelddal Reviderte og Utvidede Songlag med dirigent Lena Valla opptrer med originale norske tekster og musikk. Velkommen til en lang, god og sosial kulturdag med rom for lokal underholdning og en god samtale med venner og besøkende! Vel møtt! Hilsen Brygfjelddalens kulturvenner Terapiens tastatur Lar meninger flyte i bloggerens gryte Terapiens tastatur Lar tårene trille når ordene vil det Terapiens tastatur Gir følelser utløp rett på uten omsvøp Terapiens tastatur Er venn når det kreves men kanskje forgjeves Det bleike barnet oppdaget jeg da jeg så at hun ikke ble sett Foreldrene drakk tett Hun dro i dem Ville vekk Ante kveldens utgang Fillete bamse den lille trygge gang på gang Kunne den berette det alle visste Ingen gjorde det rette Det bleike barnet trengte en som turte Løfte sløret for henne og bamsen Tør DU dette Skrevet av SNyHETTa

11 11 OPPSLAGSTAVLA juli/august Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Hver fre. 22:00 Fredagsending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør. 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste med 50-års konfirmanter Hemnes kirke Kirken i Hemnes 17:00 Friluftsgudstjeneste Køta Kirken i Hemnes Fre :00 Oksskolthelg Kjendsvasshytta Hemnes turistforening Søn :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes 16:00 Friluftsgudstjeneste Tetmoen Kirken i Hemnes Tirs :00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste Sundsli kapell Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Lør :00 Eldretur til Kjendsvatnet. Buss fra Korgen. Korgen Hemnes turistforening 10:00 Sommerkonsertene i Brygfjelddalen Korgen - Krokmoen Brygfjelddalens kulturvenner AUGUST Søn :00 Tur til Bjynnryggen i Leirskardalen Korgen - Sandmoen Hemnes turistforening Ons :00 Orienteringsløp ved Valåmoen Mot Bakklandet Korgen IL Orientering Ons :00 Orienteringsløp ved Storskogen Helgelandsræs Mot Bleikvasslia Korgen IL Orientering 19:00 Fotballkamp Korgen - Nesna Korgen stadion Korgen IL Fotball Tors :00 Hemnes jazz og bluesfestival Hemnesberget HemnesJazz 19:00 Fotballkamp Korgen 2 - Olderskog Korgen stadion Korgen IL Fotball Søn :00 Tur fra Fjeldavlia til Brygfjelldalen via Kjeipen Korgen Brygfjelddalen Hemnes turistforening Tirs :00 Baneskyting Hv 14 og Rørco pokalen Korgen skytterbane Korgen skytterlag Ons :00 Orienteringsløp ved Tennvatnet Korgfjellet Korgen IL Orientering 19:00 Fotballkamp Korgen - Bossmo/Ytteren Korgen stadion Korgen IL Fotball Tors :00 Baneskyting Dugleiksmerke Korgen skytterbane Korgen skytterlag Lør :00 Okstindan marathon Se senere info Hemnes turistforening 21:00 Platting Stran 18 år aldersgrense. Big Twist spiller Korgen Bygdelaget i Leirskardalen Søn :00 Åpen gård hos Ketil Trongmo og Lars Einar Trongmo Korgen - Baklandet Hemnes Bondelag 15:00 Fotballkamp Korgen 2 - Brønnøysund 2 Korgen stadion Korgen IL Fotball Tirs :00 Baneskyting Lagsmesterskap 100 m m Korgen skytterbane Korgen skytterlag Ons :00 Orienteringsløp ved Sørhåjen Helg.ræs O-troll Opp Korgfjellet Korgen IL Orientering Tors :00 Klubbmøte på tema: ENGASJEMENT Frivilligsentralen Korgen fotoklubb Fre :00 Gammeldansfestival på Bjerka Bjerka Bjerka IL - festivalkomité 14:00 Jentetur til Virvasshytta, lørdag og søndag Korgen HTS lokaler Hemnes turistforening Lør :00 Kamkakefestival Bleikvasslia Bleikvassli bygdelag 10:00 Velkommen til Hemnes se omtale inni bladet Bjerka Bjerka IL - festivalkomité Søn :00 Fottur fra Tverberget til Almdalen Bleikvassli Tverberget Hemnes turistforening TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: Stedet er: Grønnvika Bading tips og råd... Ta hensyn og benytt følgende BADEVETTREGLER: 1. Lær å svømme 2. Bad aldri alene 3. Bad aldri når du er sulten eller nettopp har spist 4. Stup ikke uten å vite hvor grunt det er. 5. Svøm langs land, men ikke under brygge eller foran stupebrett. 6. Dukk aldri noen under vann 7. Gå opp hvis du føler deg kald 8. Rop om hjelp bare hvis du er i fare 9. Bruk redningsvest med varefakta Kilde:

12 Korgen Tlf Korgen Camping Grafisk produksjon: Rana Prod

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Langt innpå skogen der veit jeg et sted...

Langt innpå skogen der veit jeg et sted... Langt innpå skogen der veit jeg et sted... 2014 Ledern... 4 Nye Myrlia... 5 Utdrag fra årsmøte... 6 Vinterens arrangementer... 7 Lær skiteknikk med Kristine 8 Mangenfjellet Langdistanse 9 Kulturarv...

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer