ÅRSBERETNING Årsmøte 21. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013"

Transkript

1 Stiftet ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 21. mars 2013 DAGSORDEN: Valg av møteleder Årsmelding Regnskap og budsjett Valg

2 Innhold 1.0 Styrets årsberetning Styrets medlemmer Engasjement Møter Aktiviteter/saker Medlemstallet Utvalgenes årsberetninger Web-/ infoutvalg Kultiveringsutvalg Hvittensandutvalget Økonomi Regnskap Budsjett Lederen Fastsettelse av kontingent for Valg Valg av styret Side 2

3 1.0 Styrets årsberetning 1.1 Styrets medlemmer Styret har i 2012 bestått av: Leder Arild Jacobsen Nestleder Frode Andersen Kasserer Leif Eriksen Sekretær Dag Evertsen Styremedlem Morten Kvammen Styremedlem Jon Pettersen Vara medlem Sverre Lysnes Vara medlem Kåre Hvarnes 1.2 Engasjement Engasjementet i Lågens Framtid har det siste året vært preget av de rutinemessige arbeidsoppgavene som enkeltpersoner, utvalg og styremedlemmer har utført. Igjen har arbeidet med nytt høringsforslag til fiskeregler for Numedalslågen fått mye oppmerksomhet. Lågens Framtid har i 2012, som årene før, bistått forvaltningslaget med mange hundre timer med dugnadsarbeid i forbindelse med kultiveringsarbeidet. 1.3 Møter Styret har avholdt i alt 3 styremøter i løpet av sesongen. Årsmøte kombinert med ordinært medlemsmøte ble avholdt 29.mars Møtene ble avholdt i lokalene til Sønnico Installasjon AS. 1.4 Aktiviteter/saker Til tross for omfattende arbeid med høringsuttalelse i forbindelse med fylkesmannens forslag til nye fiskeregler for Numedalslågen , ble det igjen sendt ut nytt høringsforslag til nye fiskeregler for Numedalslågen Lågens Framtid holdt fast på tidligere innsendte høringssvar, men presiserte dette med kvoter for alle. Frode Andersen og Leif Eriksen utarbeidet nytt høringsbrev. Lågens Framtid stilte med en mann på faglig Villaksforum, Rica Hell hotell, 13. april. Årsmøte og ordinært medlemsmøte ble avholdt 29. mars. 18 personer var til stede på medlemsmøtet. Ungdommer fra Hedrum JFL og Tjølling JFL deltok i kultiveringsarbeidet. 1.5 Medlemstallet Antall betalende medlemmer gikk ned fra 121 i 2011 til 112 i Det ble sendt ut 133 medlemsgiroer, hvorav 21 ikke betalte. Vi fikk 8 nye innmeldinger, 7 av disse betalte, 1 betalte ikke (innmeldt i november). Vi hadde 20 utmeldte, hvorav 1 død, 3 meldte seg ut og 16 ble strøket etter ikke å ha betalt etter påminnelse. Medlemskontingenten i 2012 var kr Side 3

4 2.0 Utvalgenes årsberetninger 2.1 Web-/ infoutvalg Webstatistikk 2012: Unike besøk(innenfor 24 timer) stk som ga sidevisninger. Det vil si ca 58 sider i snitt pr dag. Unike besøkere stk. Det vil si antall personer(ip-adr.) som har vært innom sidene en eller flere dager i løpet av året. Aktivitet: Undertegnede deltok på og skrev en lengre nyhetssak fra Norske Lakseelver - Faglig villaksforum 2012, Rica Hotell Værnes Aktiviteten i 2012 ble ellers noe preget av en utrangert publiseringsløsning, selv om det ble publisert ca. like mange saker som i 2011(25 stk.). Nettsideleverandør hadde således også varslet en større og da nødvendig oppgradering av siden, for å imøtegå krav om enkelte standarder hos serverleverandør(domeneshop). Denne oppgraderingen er sånn sett utført nå i vinter. De fleste nyhetsakene er nå overført til nytt format, og nettsiden fremstår også med helt nytt design. Lagens framtid har en egen side på facebook.com(facebook.com/lagensframtid) der alle nyhetssaker fra hjemmesiden blir publisert. Der blir det også lagt ut linker til eksterne/interessante publikasjoner om villaks generelt, samt (live)bilder fra aktivitetene våre(kultiveringen). Der er det også mulig og like og dele pluss komme med kommentarer og generelle ytringer fra de som liker siden. Jeg henstiller flest mulig av foreningens medlemmer til å klikke <Liker> på denne siden om man allerede har en profil på Facebook. Man finner den i en egen live/nåtid banner på nettsiden. Vurderer også å slippe til flere av foreningens medlemmer som administratorer på denne siden, for nettopp å øke aktiviteten. Gi beskjed til undertegnede om du kan være interessert opplæring og introduksjon følger! Sverre Martin Sørensen Sverre Martin Sørensen Web-ansvarlig 2.2 Kultiveringsutvalg Kultiveringsrapport 2011/2012 Yngelutsetting: Bra overlevelse og yngel satt ut i blant annet Haugselva, Daleelva, Herlandselva, Hemsbekken, Sarumelva og Gavelstadbekken i midten av mai. I tillegg ble det produsert yngel for Hagenes vassdraget. Side 4

5 Stamfiske og stryking: Et tjuetalls mann stilte opp og trosset regn og kulde helgene i oktober. Selv om vi selvfølgelig også hadde fine dager med sol og pent vær ble det utfordrende å få fylt opp stamfiskhuset med det vi skulle ha av laks. Stamfisket bør være med som indikator på hva som befinner seg av laks på gytebankene. Når det da ble observert usedvanelig lite, og i tillegg den laksen som var der bet dårlig så håper vi det beste men frykter det verste. Resultatet av strykingen ble ca 20 liter befruktet lakserogn til klekkeriet, og kun 2 liter som umiddelbart(etter svelling) ble plantet i kasser med gytegrus i Florelva. Rognplantingen har et mye høyere potensial, og det var lettet gjeng som var oppe i Florelva for å hente ned klekkekasser i juni. Vi kunne konstantere nærmest 100 % vellykket klekking(ca ) av det som ble plantet høsten Ungdomsgrupper med på kultiveringen: Gledelig at ungdomsgruppene i Hedrum og Tjølling Jeger og fisk stiller opp og deltar. Ungdommene har vært med på yngelutsetting i Haugselva, El-fiske og ungfisktelling på den samme utsettingslokasjonen, samt stamfiske. De har sånn sett også denne gangen bidratt med fisk som de skal følge også i Klekkeriet i vinter: Lite dødelighet på rogn/yngel. Det har heller ikke vært nevneverdige driftsproblemer på klekkeriet. Kultiveringsgruppa Sverre Martin Sørensen 2.3 Hvittensandutvalget Medlemmer: Kjell Norheim Sverre Lysnes Dag A. Askeland Status: Hvittensand er ødelagt og klarer ikke å restituere seg selv. Lågen er et nasjonalt laksevassdrag ( verneverdig - på lik linje med f.eks. Hardangervidda) Det er meget ressurskrevende å forsøke å påvirke Larvik Havnevesen / Larvik Kommune å ta ansvar for ødeleggelsene, da disse instanser fremdeles mener de ikke er skyld i endringene!!! Dokumentasjoner: undertegnende besitter en rekke interessante dokumentasjoner, elektronisk. Videre: Det er ikke gjort noen form for arbeider i denne saken siste år. Anbefaler utvalget oppløst (og fjernet fra hjemmesida vår). For Hvittensandutvalget Dag A. Askeland, (Fra LF-referat årsmøte : Hvittensand utvalget ble foreslått nedlagt av utvalgets leder, da saken fortsatt står på stedet hvil. Årsmøtet ville heller at utvalget består et år til og utarbeider en statusrapport som skal behandles ved neste årsmøte. ) Side 5

6 3.0 Økonomi Vi hadde i 2012 et overskudd på kr ,02. Den største inntekten vår i 2012 var godtgjøring fra forvaltningslaget for utført kultiveringsarbeid kr Inntekt fra medlemskontingenten utgjorde kr (pluss kr. 350 fra to dobbeltbetalinger og en som betaler kr. 50 ekstra hvert år). Vi mottok sponsorstøtte kr fra Bamble IT Senter AS, for 4. år på rad, og vi er selvfølgelig meget takknemlige for dette. Utlodning på årsmøtet/medlemsmøtet i mars gav en inntekt på kroner. Den planlagte fluedemoen på Utklev i mai, med budsjettert overskudd på kr , ble avlyst. Det var ingen spesielt store enkeltutgifter i Vi stilte med 1 mann på Faglig villaksforum i regi av Norske Lakseelver, hvilket kostet kr inkl. dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Servering på årsmøtet/medlemsmøtet kostet kr Ingen andre utgiftposter oversteg kr Internettsiden betalte vi ikke for i 2012, dette ble av leverandøren overført til Ved årsskiftet hadde vi kr ,18 i bankinnskudd, kr. 830,00 i kontanter og eiendeler verdt kr Økonomisk støtte fra fond og legat Det ble i 2012 ikke søkt om støtte, dette fordi vi har såpass god økonomi og ingen konkrete prosjekter å søke på. 13/ Leif Eriksen kasserer Side 6

7 3.1 Regnskap 2012 Side 7

8 3.2 Budsjett 2013 Side 8

9 4.0 Lederen Hei Medlemmer! Året 2012 ble Laksefangsten i elva vår nesten doblet fra foregående år, kvotene ble opphevet og fisketiden ble forlenget, men var dette riktig? jeg og flere med meg mener at forvaltningslaget var for raske på avtrekkeren. Det så vi igjen på stamfiske på høsten etter en sånn fangst i sesongen skulle det vært mye mer gytefisk på elva, men det er tydelig noen som mener at elva har nok gytefisk!! Vi har også fått med oss ungdomsgruppene til Hedrum og Tjølling jff til stamfiske, og dette er en gjeng med lærevillig ungdom som det er flott og ha med. Det vil komme noe nytt fra Lågens Framtid i år også, og noe vi har gjort tidligere som vi kan være stolte av: ref. medlemsmøte En stor takk til dere alle som har bidratt både når det gjelder arbeid og økonomi (sponsor). En spesiell takk til dere jeg har med i styret og til web ansvarlig Sverre Martin Sørensen og til Dag Askeland og Sigvald Sondresen i valgkomiteen. Mvh. Arild Jacobsen Leder 5.0 Fastsettelse av kontingent for 2014 Styret foreslår å beholde kontingenten uendret for 2014 (kr. 150). Side 9

10 6.0 Valg 6.1 Valg av styret Innstilling fra valgkomiteen Eksisterende styre Pos. Verv Navn På valg ved styremøte, mars Leder Arild Jacobsen Ja 2 Nestleder Frode Andersen Nei 3 Sekretær Dag O. Evertsen Ja 4 Kasserer Leif Eriksen Ja 5 Styremedlem Morten Kvammen Ja 6 Styremedlem Thor Henrik Andersen Nei 7 Varamedlem Sverre Lysnes Nei 8 Varamedlem Kåre Hvarnes Nei Forslag til nytt styre våren 2013 Pos. Verv Navn Valgbar neste gang 9 Leder Arild Jacobsen 2013 (svart ja) 10 Nestleder Frode Andersen Sekretær Dag O. Evertsen 2013(svarte ja) 12 Kasserer Leif Eriksen 2013 (svarte ja) 13 Styremedlem Morten Kvammen 2013(svarte ja) 14 Styremedlem Jon Pettersen Varamedlem Sverre Lysnes Varamedlem Kåre Hvarnes 2014 Valgkomite Pos. Verv Navn Valgbar år 17 Leder Dag A. Askeland Tja 18 Medlem Sigvald Sondresen Tja for Valgkomiteèn Dag A. Askeland Side 10

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer