Hovedprosjekt våren 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt våren 2009"

Transkript

1 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42

2 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Timereg DATO ANTALL SIDER / BILAG 42 PROSJEKTDELTAKERE Mads Erling Eide og Petter Bjerke Falch INTERN VEILEDER Kjetil Grønning OPPDRAGSGIVER KONE Norge AS KONTAKTPERSON Vidar Nordbø SAMMENDRAG Dette er prosjektrapporten til vårt hovedprosjekt ved høyskolen i Oslo Denne rapporten består av to rapporter, en prosessrapport og en produktrapport. I tilegg består den av diverse vedlegg, disse er kravspesifikasjon, forprosjektrapport, prosjektdagbok, prosjektskisse, fremdriftsplan og arbeidsplan. Det ferdige resultatet av prosjektet ligger på: student.kursreg.net testbruker kan logge inn med brukernavn: og passord: Prosjektsiden til prosjektet ligger på: Student.iu.hio.no/hovedprosjekter/2009/data/18/ 3 stikkord PDA, Timeregistrering og webutvikling Page 2 of 42

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Prosessrapport Forord Innledning Fakta om KONE Bakgrunn for oppgaven Mål med prosjektet Rammebetingelser og begrensninger Minstekrav til funksjonalitet Andre krav Krav til design Tekniske krav Gruppen Planlegging og metode Planlegging av selve prosjektet Planlegging av databasen Egenopplæring Rutiner og arbeidsmetoder Roller og ansvar Forhold til oppdragsgiver Om utviklingsprosessen Prosjektets faser Startfasen Implementeringen Testingen Avslutningsfasen Page 3 of 42

4 7.0 Kravspesifikasjonen og dens rolle Endringer fra første versjon Avslutning Sluttord Oppsummering og konklusjon Hva kunne vært gjort annerledes? Systemets framtid Kildeliste Produktrapport Forord Systemkrav og Systemteknologi Systemkrav Dagens situasjon Teknologier Prosjekt- og timeregistreringssystemet Prosjektregistrering Timeregistrering Administrasjonssystem Vis timer og skriv til en.csv-fil Beskrivelse av databasen ansatt ansatt_has_prosjekt femabsolutter lonnsart lonnskategori members prosjekt Page 4 of 42

5 8.0 Kildehenvisninger Tabell og figurhenvisninger Tabellhenvisninger Figurhenvisninger Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Kravspesifikasjon Forprosjekt Prosjektdagbok Prosjektskisse arbeidsplan Fremdriftsplan Page 5 of 42

6 Prosessrapport 3.0 Forord Dette er prosessdokumentasjonen som beskriver hvordan vi jobbet med hovedprosjektet ved Høgskolen i Oslo våren Gruppen består av to perosner Mads Erling Eide og Petter Bjerke Falch. Vi har studert og arbeidet lenge sammen, og arbeider godt som gruppe. Kone hadde lagt ut prosjektet på skolen nettsider, og vi fikk tak i prosjektet kjapt. Vi syntes det virket interessant og var fornøyd med prosjektvalget. Tidligere ble timer registrert for hånd ved hjelp av en timeregistreringsbok, noe som var tungvint og lite effektiv. Da vi fikk muligheten til å gjøre noe med dette, tok vi denne. Det er noen som har hjulpet oss med dette prosjektet, og de vil vi takke. Kjetil Grønning, som var vår veileder gjennom prosjektet, og som hjalp oss i å komme i gang med prosjektet. Vidar Nordbø og Rune Skaiaa som vi hadde kontakt med hos KONE. De har vært til god hjelp med og gitt oss muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. Ann-Mari Torvatn for heftet Dokumentasjonsstandard som vi har brukt masse under rapportskrivingen. Oslo, 26 mai 2009 Mads Erling Eide Petter Bjerke Falch Page 6 of 42

7 4.0 Innledning Her vil vi si litt om bakgrunnen for prosjektet og litt hvorfor vi valgte akkurat dette prosjektet. Vi skriver litt om bedriften, bakgrunn for oppgaven, bekskrivelse av gruppen og rammekravene til oppgaven. 4.1 Fakta om KONE KONE er et globalt konsern i sterk vekst med røtter i Finland. KONE er størst i Skandinavia, nest størst i Norge, og markedsleder på leveranse av nye heiser i Norge gjennom en årrekke. De har i dag ca. 250 ansatte hvorav ca. 180 har sitt arbeid ute i feltet. Hovedkontoret er på Kjelsås i Oslo, men har avdelinger over hele landet. KONE har et velfungerende samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner lokalt og nasjonalt på ulike nivå. KONE har ansatte som arbeider i felten, på lageret, på verkstedet og på kontorer på Kjelsås. 4.2 Bakgrunn for oppgaven De ansatte i KONE som jobber i felten, er utrustet med en PDA hver. Denne hjelper de ansatte med diverse administrative oppgaver, som gjør hverdagen enklere for de ansatte. Det den ikke gjør er å kunne registrere 5 absolutter og timer som de ansatte bruker i felten. Dette gjøres på ark, og blir registrert av folk på kontoret som taster inn dette manuelt i et system. Oppgaven vi har tatt på oss går ut på å lage et timeforbuksregistreringssystem via et PDA og web grensesnitt. Det er over 100 ansatte i KONE, og det ønskes et system som hjelper de med registrering av timeforbruket sitt via den allerede utdelte PDA-telefonen HTC PANDA 6300 PDA ene skal kunne registrere tidsforbruk via et enkelt grensesnitt på PDA, løsningen skal gjøre ved hjelp av PHP eller lignende. Tidsforbruket skal registreres med antall timer, kategori, dato, og et tekstfelt. Det er et begrenset antall kategorier. Etter at dataen er tastet inn på PDA en skal den lastes over til en database som ligger på en nettserver KONE allerede har. Serveren kan benytte MySQL eller MS SQL. Databasen skal ha et grensesnitt for en administrator som nås via PC. Administratoren skal kunne laste ned registrert informasjon rutinemessig. 4.3 Mål med prosjektet Målet for dette prosjektet er å utvikle en løsning for KONE slik at de har mulighet for å foreta timeregistrering via PDA og web. I tillegg til å utvikle det nettbaserte systemet, vil vi utvikle databasen som skal ha kontakt med den webbaserte løsningen. Informasjon som skal lagres tilsvarer det arket man fyller ut i dag med informasjon om prosjetkt, ansatt, timer osv. KONE ser for seg at systemet skal utvikles i PHP og MySQL eller MS SQL, og det sannsynlige valget for oss ligger da på MySQL, da vi har brukt dette på skolen. Page 7 of 42

8 I tillegg til å registrere informasjon skal det være muligheter for en administrator å få tilgang til informasjon via en nettside. Vi i gruppen har liten kompetanse når det gjelder utvikling av nettsteder til PDA/mobil, så mye av tiden de første ukene vil bli brukt til å utvikle egne kunnskaper rundt dette. Et viktig mål for oss er å få ferdig selve produktet, men like så viktig er læringsmålene. Med læringsmålene mener vi det vi kommer til å lære i løpet av prosjeketet. Vi håper at når dette prosjektet er ferdig, sitter vi igjen med masse ny kunnskap. 4.4 Rammebetingelser og begrensninger Etter møter med oppdragsgiver og veileder, har gruppen diskutert seg fram til følgende rammebetingelser Minstekrav til funksjonalitet Systemet skulle kunne: Enkelt registrere all informasjon som trengs for en timeregistering. Registrere 5 absolutter. Kun med avkryssningsbokser. Ha mulighet til å printe ut lister med timeregistreringer Gi korte, informative feilmeldinger. Ikke tillate bruker å gjøre katastrofale feil. Ha to forskjellige type brukere, standard bruker og administrator Andre krav Andre krav til systemet: Kunne oppdateres og videreutvikles. Forhindre dobbeltregistrering i databasen Krav til design Krav til designet er at det skal være enkelt og lett forståelig. Man skal ikke behøve å noen større datakunnskaper. Det skal være enkle feilmeldinger og alt som kan forstyrre brukeren i å utføre oppgaven sin må tas vekk Tekniske krav Systemet skal utvikles til/med: Plattform: Apache/1.3.29, Unix PHP/4.3.4, MySQL 4.1. Programmeringsspråk: PHP og SQL Page 8 of 42

9 Utviklingsmiljø:WAMP, Apache, phpeditor, MySQL Workbench 5.0 Systemet skal: Kunne kjøres i de fire store nettleserne; Internett Explorer, Opera, Safari og Mozilla Firefox. Publiseres på web. 4.5 Gruppen Gruppen består av to personer, Mads Erling Eide og Petter Bjerke Falch. Gruppemedlemmene har arbeidet sammen før og samarbeidet har fungert meget tilfredsstillende. Gruppen er klar for hardt arbeid, og lære mange nye ting. 5.0 Planlegging og metode Her skal vi skrive om hvordan vi planla prosjektet og hva slags metode vi har brukt for å gjennomføre det. 5.1 Planlegging av selve prosjektet Prosjektet som skulle være våren 2009, startet allerede litt høsten Da skulle vi lage en statusrapport, danne gruppe og etter hvert skaffe oss et prosjekt. Vi så på skolens sider at det var lagt ut et prosjekt som omhandlet firmaet KONE. Vi sendte de en mail, og fikk raskt godkjenning til å ta dette prosjektet. 4. desember var prosjektvalget tatt. Selv om vi var tidlig ute med å skaffe oss prosjekt, var det ikke like enkelt å få avtalt noe møte med KONE, dette fordi at de ønsket å ha med noen personer på prosjektet som ikke var ledig før i starten av februar. Etter dette var det å sette i gang med framdrifts- og arbeidsplan. Dette utviklet vi kjapt, da vi hadde allerede mistet en del tid. Det var viktig for oss å sette gode tidsfrister og ha en god plan, noe vi føler at vi fikk til. Dette var også viktig da det ved siden av hovedprosjektet, også var fler småprosjekter i faget it-tjenester. Vi begynte samtidig på kravspesifikasjonen, da den var viktig for hvordan hele prosjektet ble seende ut. Denne ble utviklet sammen med arbeidsgiver og veileder. Selv om det ble laget et første utkast av kravspesifikasjonen tidlig, var vi klar over at denne kom til å bli endret etter som vi dannet oss et bilde av hele prosjektet. 5.2 Planlegging av databasen Planleggning av databasen var meget viktig for fortsettelsen av prosjektarbeidet. Dette er grunnpilaren i prosjektet, og blir det feil her, vil det følge oss på veien. Vi begynte med å tegne opp en ER-modell. Dette ut ifra kravspesifikasjonen vår. Vi tegnet opp de tabellene vi mente vi trengte og relasjonene mellom disse. Etter dette måtte vi sette inn gode navn på feltene i tabellene. En viktig del var også å sette på riktig datatyper, primær -og fremmednøkler. I utviklingen av programvare og databaser, er det viktig å drive aktiv iterajson. Det vil si at man hele Page 9 of 42

10 tiden går fram og tilbake slik at man får utviklet et godt system. Når det gjaldt databasen så begynte vi med et utkast, som vi utvilket videre i flere omganger. Og selvom vi følte vi begynte med et godt utgangspunkt føler vi at resultatet ble ganske annerledes. I starten hadde vi databasen liggende på en server som het frac.dk. Deretter fikk vi lagt den ut der den skulle liggende, nemlig på en server hos webhuset.no. 4.3 Planlegginsverktøy For å kunne gjennomføre en god planlegging er man ofte nødt til å bruke noen verktøy. Det finnes mange slike planleggingsverktøy med mange funksjoner, men vi holdt oss til MS project. Dette er en enkel applikasjon som vi brukte til å lage fremdrifts og arbeidsplan. I tilegg benyttet vi oss av MS word og MSN messenger. Word brukte vi til å skrive rapporter, og det meste annet, og messenger for kontakt i gruppen når det var mindre ting som skulle planlegges. 5.3 Egenopplæring Selv om vi går et datastudie, og har god opplæring innenfor mye, så finnes det så uendelig mye mer å lære innenfor data. Vi skulle ta fatt på php og mysql, og selv om vi har vært brukt dette før, var det tydeligvis mye vi ikke kunne. Som så mange ganger før, fant vi ut at den beste måten å lære seg dette på var å bare starte. Derfor satt vi oss ned og begynte å programmere. Fordi det var så mye nytt vi skulle lære oss så fant vi ut at vi skulle fordele litt arbeid og kunnskap. Det ble slik at den ene kosentrerte seg mest om mysql og databasen, mens den andre gikk løs på php og websidene. 5.4 Rutiner og arbeidsmetoder For å få en kontinuitet i arbeidet med et slikt stort prosjekt er det viktig å ha faste holdepunkter. Derfor avtalte vi tidlig i prosjektfasen faste arbeidsdager og holdepunkter, som skulle strukturere oss og holde oss litt i tøylene. Det gikk greit i starten, men etter hvert funket ikke dette helt. Måten vi da arbeidet på var å fordele arbeidet og jobbe hjemme, og deretter avtale å møtes når vi trengte å samkordinere oss. Da også begge arbeider ved siden av studiet, var vi nødt til å være fleksible i forhold til hverandre. 5.5 Roller og ansvar I starten av prosjekt fordelte vi noen få roller og ansvar. Mads ble leder, mens Petter fikk en sekretærrolle. Måten vi fordelte arbeidet på var å dele det opp i programmeringen av sidene, og arbeidet med databasen. Petter fikk ansvar for databasen, mens Mads tok ansvar for programmeringen. 5.6 Forhold til oppdragsgiver Vi startet med et møte hos KONE i februar der vi satt oss ned og fikk godt igjennom hele systemet, del for del. Etter dette har kontakten med KONE kun vært via epost og mobiltelefon. Selv om det ikke har vært mye kontakt, føler vi at det har vært nok, og vi har fått svar på det vi trenger.det har vært tilfeller det har tatt mye tid å få svar, men dette har hatt sine praktiske grunner. Blant annet at oppdragsiver har vært bortreist over lengre tid. Page 10 of 42

11 6.0 Om utviklingsprosessen 6.1 Prosjektets faser For å enklere forstå hvordan vi har arbeidet med prosjektet, har vi delt inn prosjektet i faser. Det er flere faser, og de forklares nærmere her Startfasen Det var tre viktig dokumenter som skulle levers i startfasen av prosjektet. Disse var statusrapport, som var en rapport på hvor langt man har kommet i valg av prosjekt. Deretter var det prosjektskissen, som var en foreløpig presisering av prosjektet, slik at man begynne å ramme inn hva man skal gjøre. Tilslutt, og viktigst var forprosjektet. Forprosjektet besto i å bestemme så nøyaktig og presist som mulig hva problemområdet i prosjektet besto av. Dette for å forstå bedre hvor stort prosjektet var, og om man i det hele tatt kan ta fatt på prosjektet. Tilslutt skulle det leveres en forprosjektrapport, sammen med en arbeids og fremdriftsplan. Prosjektet begynte i desember Vi besteme oss for å arbeide sammen, og valget av prosjekt tok vi ganske tidlig. Allerede i desember var valget tatt. Desverre så fikk vi ikke møtt KONE før i februar, da de ikke hadde mulighet til å møtes oss før, så vi kom i gang litt sent. Det vi gjorde etter å hatt møte med KONE var å utarbeide en kravspesifikasjon og begynne å arbeide utifra den. I starten var det også viktig å få samlet inn informsjon om det vi skulle gjøre. Det første vi ville finne ut av var KONE. Ingen av oss hadde hørt om firmaet før, så der for besøkte vi nettsidene dems for å finne ut mer om de. Deretter var det viktig å fastslå hvem som skulle bruke systemet, og dems kunnkskaper rundt databruk. Her fant vi ut at de ansatte som skulle utnytte seg av systemet hadde sprikende itkunnskaper. Noe som ville si at vi måtte være veldig flinke til å lage et enkelt og brukervennelig grensesnitt, uten noe ekstra og kompliserende faktorer. Før møtet med KONE hadde vi skrevet ned spørsmål og ting vi lurte på rundt systemet, slik at vi var godt forberedt når vi kom til møtet. Vi var fornøyd med det vi hadde fått ut av møtet, og klare til å jobbe med oppgaven Implementeringen Måten vi arbeidet på og programmerte på var at vi programmerte en og en del av systemet og testet dette etter hvert som det ble ferdig. Fordi at man vi ikke var drevne programmerere har vi også måtte lære oss masse gjennom å gjøre, noe som gjorde at programmeringen tok mye tid. Databasen var tidlig ferdig, men den har måtte endres underveis. Under selve programmeringen har vi stått fast mange ganger, og ofte er løsningen å se på koden en gang til. Det er ofte små feil, som tar lang tid å finne ut av. I tilegg har vi hatt problemer med datatyper i forhold websidene. En datatype har vært date. Denne datatypen har et bestemt format , som vi hadde problemer med å få endret. Men vi mener vi har klart å løse de fleste problemer på en god og tilfredsstillende måte. Page 11 of 42

12 6.1.3 Testingen Vi har hele tiden testet systemet med fikitve data. Dette er data som har blitt lagt inn fra egen hukommelse, og slettet igjen. Det vi deriomt ikke har fått tid til, da prosjektet ble mer tidkrevende enn vi har trodd var å gjennomføre en full brukertest hos KONE. Vi håper og tror at vi får gjort dette etter prosjektperioden Avslutningsfasen Avslutningsfasen har bestått i å fullføre systemet, og skrive dokumentasjonen. Å skrive slik dokumentasjon er ikke dagligdags for noen av oss, så det har vært mye fram og tilbake med tanke på formuleringer og måter å gjøre dokumentasjonen på. I tilegg har avslutningsfasen bydd på noen småproblemer når det gjelder kodingen. Det vi gjorde, som var lurt, var å skrive en smørbrødliste over ting som måtte tas tak i, og fordele ansvar ut ifra dette. Dette ble gjort, og vi fikk fikset alt smått og stort som trengtes før prosjektslutt. Dette gjorde faktisk at prosjektet ble ferdig to dager før tiden. 7.0 Kravspesifikasjonen og dens rolle Det viktigste dokumentet i et slikt prosjekt, er kravspesifikasjonen. Den er grunnlaget for alt som gjøres. Vi begynte tidlig med den, men vi fikk ikke satt den skikkelig før etter møtet med KONE i februar. Det som var så fint med kravspesifikasjonen var at vi fikk det vi skulle gjøre ned på ark. Vi var kanskje litt dårlig til å følge opp kravspesifikasjonen, men vi føler at sluttproduktet vårt samsvarer godt med de kravene kravspesifikasjonen inneholder. 7.1 Endringer fra første versjon Kravspesifikasjonen har blitt endret flere ganger, da vi har måtte kutte litt ned på hvor mye som skulle implementeres i systemtet. Men alikevel så er den ganske lik den første som ble laget, noe som betyr at vi lagde et godt første utkast. 8.0 Avslutning Her kommer noen avsluttende ord, og oppsummering på hvordan vi har opplevd å jobbe med et slikt stort prosjekt. Og tilslutt en konklusjon. 8.1 Sluttord Dette prosjektet har vært en stor utfordring, som vi følte vi ble kastet ut i. Men å bli kastet ut i noe, er ofte positivt. Det betyr at man er nødt til å lære masse nytt. Og det har vi gjort. Ikke minst å arbeide mot en bedrift er en viktig lærdom før man skal ut i arbeidslivet. Vi er selv fornøyd med å ha kommet i mål med prosjektet, selv om det til tider har vært hektisk. 8.2 Oppsummering og konklusjon I et slikt prosjekt så lærer man masse. Det er ofte slik at det ikke alltid er resultatet av prosjektet som er viktigst, men selv prosessen. Og det føler jeg også i dette prosjektet. Vi har lært utrolig mye når det gjelder å jobbe sammen, og jobbe sammen mot en bedrift. Vi har lært masse om å utnytte de ressursene man har til rådighet og ikke minst å fordele de. Vi har selvfølgelig også blitt mye bedre på Page 12 of 42

13 programmering av php og sql. Å ha et slikt prosjekt er en fantastisk måte å lære på, og vi har lært mye mer enn vi ville om vi hadde hatt dette som ren undervisning Hva kunne vært gjort annerledes? Et spørsmål man må stille seg etter å ha jobbet så lenge med et prosjekt, er hva kunne vi gjort annerledes? Dette er et viktig spørsmål som er meget viktig i en avslutningsprosess av et stort prosjekt. Vi har stilt oss dette spørsmålet og kommet fram til noen punkter vi mener kunne vært gjort annerledes. Bedre samarbeid med veileder er noe vi har savnet. Dette er vår feil, da vi ikke har tatt oss tid til dette. Veileder har sannsynligvis hatt kunnskap vi kunne hatt bruk for, og vi angrer litt på at vi ikke har fått utnyttet denne. Vi kunne nok også ha fordelt tiden bedre. Problemet vårt er at vi har kun vært to på prosjektet. I tilegg jobber begge mellom to og tre dager i uken, så tiden har vært litt knapp Systemets framtid Vi håper selvfølgelig KONE ønsker å ta i bruk systemet, men det er nok noen ting som bør testes bedre før de tar det i bruk. Men vi er på god vei og vi vil gjerne gjøre dette ferdig etter prosjektperioden, på fritiden, slik at KONE får et fullgodt system. Page 13 of 42

14 9.0 Kildeliste Ann-Mari Torvatn Dokumentasjonsstandard Page 14 of 42

15 3.0 Forord Produktrapport Dette dokumentet er en beskrivelse av systemet vi har laget i forbindelse med hovedprosjektet ved Høyskolen I Oslo for KONE Norge AS. Dette er produktdokumentasjonen som beskriver oppbygging og virkemåte av systemet timereg. Dokumentet er ment for de som skal videreutvilke, vedlikehold og bruke systemet. Dokumentet er skrevet så detaljert som mulig, for å vise hva vi har lagd. Prosjektet startet med at KONE trengte et verktøy for å registrere timene de ansatte brukte ute i felten.i tilegg skulle vi lage en liten applikasjon som registrer de fem absoluttene til KONE. Etter endt arbeidsdag så skal alle timer de ansatte bruker på arbeidet registreres. Disse timene er av forskjellig art, og de skal registreres med hver sin kode. Disse kodene er definert av KONE på forhånd. I registreringssystemet skal man også kunne vise timene som er brukt og skrive de ut til en fil som skal kunne importeres inn i excel. De fem absoluttene er absolutter som må være oppfylt for at en montør kan begynne på et heisprosjekt. I denne rapporten tar vi for oss programmets virkemåte, en detaljert gjennomgang av programmet og en gjennomgang av databasen. Tilslutt kommer kilder, figur og tabellliste. All kildekode kommer til å være lagt med på cden som følger med rapporten. For å teste ut systemet gå inn på student.kursreg.net og benytt deg av brukernavn og passord Systemkrav og Systemteknologi Oppgaven i seg selv bestod i å utvikle et system spesielt egnet for PDA webgrensesnitt, derfor var vi tidlig ute med å undersøke rammebetingelsene dette medfører. Webutvikling for mobile enheter er et ungt fag som er i kraftig vekst etter hvert som teknologien for disse enhetene har utviklet seg enormt på bare kort tid. Vi har begge erfaring med webutvikling og arbeid med sql og databaser fra studier, men vi var fortsatt nødt til å tilpasse dette for PDA grensesnitt. 4.1 Systemkrav Webutvikling spesielt rettet mot mobile enheter setter noen begrensninger når det gjelder grafikk og kompleksitet, sidene må kunne laste enkelt og se ryddig ut for brukeren. Page 15 of 42

16 Vi skulle få tilgang til server via Webhuset, disse tilbyr Mysql database, PHP og phpmyadmin med tilkobling via SSH. Vi bruker hovedsakelig HTML, og benytter PHP for oppkobling og håndtering av innhold i databasen. 4.2 Dagens situasjon Når KONEs servicemedarbeidere er ute på oppdrag har de med seg en blankett for å fylle ut diverse informasjon om oppdraget: Prosjekt registreres med nettverksnr Dato Lønnsart En kort tekst som beskriver oppdraget Antall timer Etter timene er registrert blir blankettene levert videre til lønningsansvarlige som har en stor jobb med å sortere ut og registrere data manuelt fra hver enkelt blankett. Hvert prosjekt er også registrert med et skjema om 5 absolutter. Disse absoluttene forteller om heissjakten er klargjort for servicearbeideren. Alle timer må registreres på en lønnsart som avgjør lønnsnivået, dette feltet inneholdt mange muligheter og koder. Vi måtte derfor strukturere feltet opp i deler, på lønnskontoret har de kun behov for å se kodene, mens for arbeiderne vil kodene ikke gi mye mening. Servicearbeiderne vil først få velge ut ifra en lønnskategori, deretter vil man få velge lønnsart ut i fra kategorien, alt i tekst. Det har lenge vært ønskelig å ta i bruk PDA for å digitalisere denne prosessen, og det er denne rollen vårt system er ment å fylle. Det vil erstatte dagens papirversjon av timeregistrering og effektivisere databehandlingen ved at det enkelt kan importeres til et Excel-dokument. Det vil også være mulig å lese av registrerte timer umiddelbart etter at registreringen er gjort, og det vil til en hver tid være mulig og sortere ut timer ut i fra ønsket tidsperiode og behandle tallene direkte i Excel-dokumentet. 4.3 Teknologier For å kunne lage systemet var vi nødt til å ta i bruk flere utviklingsverktøy og programmeringspråk. Fordi dette systemet skal brukes på web så var vi nødt til å bruke programmeringspråk som PHP PHP er et dynamisk, tolket og løst typet programmeringsspråk hovedsakelig brukt for å utvikle dynamiske nettsider. PHPs syntaks ligner C og Perl. Den vanligste implementasjonen av PHP er en fri Page 16 of 42

17 og åpen versjon skrevet i C og distribuert av The PHP Group via php.net og SourceForge. En annen fri og åpen implementasjon, som muliggjør kompilering av PHP-kode til maskinkode, er utviklet av Roadsend Inc.(wikipedia.no) HTML HyperText Markup Language (HTML, hypertekstmarkeringsspråk) er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere informasjon angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister og så videre og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument. HTMLs grammatiske struktur er HTML DTD som ble skapt ved å gjøre bruk av SGML syntaks, som er en internasjonal standard for tekstformatering (ISO 8879).(wikipedia.no) CSS Cascades tyle sheet (CSS) er et språk som benyttes for å definere utseende på filer skrevet i HTML. Da det i starten var uklart om PDA ene kunne lese CSS fra fil la vi all CSS inline. Sql Structured Query Language (SQL) er et språk som benyttes til å formulere og kjøre operasjoner mot relasjonsdatabaser. De fleste av dagens databasesystemer tilbyr SQL som kontrollgrensesnitt. Disse språkene er typiske språk for utvikling av slike systemer, og de tilfredstilte våre arbeidskrav. I utviklingen av systemet brukte vi følgende programmer, som forenkler programmeringen. Dreamweaver Dette brukte vi hovedsaklig i all webprogrammering. Altså både php, html og mysql. Dreamweaver er et kraftig verktøy samtidig som det er enkelt å bruke og favoritten vår når vi jobber med webutvikling. Mysql workbench 5.0 Vi trengte et program for å lage modellen til databasen. Her fant vi dette gratis programmet. Det fungerte bra og databasen ble slik vi ville ha den. 5. Prosjekt- og timeregistreringssystemet Systemet er hovedsakelig to deler som er bygd opp på en felles modul. Vi har prosjektdelen som blir brukt av servicemedarbeider i felten, også er det administrasjonssystem som blir brukt av lønningskontoret, begge via et web-grensesnitt. I tilegg ligger det en login-applikasjon. Når man logger inn i systemet vil man bli tildelt en meny ut i fra hvilken rettighet man er satt til. Dette er altså bare en peker som leder brukeren til riktig meny, ikke en sikkerhetsfunksjon!! Page 17 of 42

18 Skjema for 5 absolutter er bygd opp som en ekstern applikasjon, da det var ønskelig at det skulle være mulig å registrere timer på et prosjekt uten at 5 absolutter var registrert. 5.1 Prosjektregistrering Dette er selve kjernen i timeregistreringen, ingen timer vil kunne bli registrert på et prosjekt hvis ikke nettverksnummer ligger til grunn. Prosjektene knyttes til arbeidsnummeret som et skjult felt og gjør at det ikke er mulig å lagre prosjekt for en annen bruker. For å registrere nytt prosjekt logger brukeren seg på systemet og går til linken <registrer nytt prosjekt>. Som bilde 1.0 viser blir hvert prosjekt lagret med nettverksnummer, dato og lokasjon. Nettverksnummeret er 11 siffer og unikt for hver heis/prosjekt. Når brukeren registrerer ønsket prosjekt vil en kontrollstruktur sjekke om nettversnummeret inneholder riktig antall siffer. Deretter vil brukeren få skrevet registrert innhold til skjermen. Det vil kun være nødvendig å registrere et prosjekt en gang. 5.2 Timeregistrering Som nevnt i pkt 5.1 vil det ikke være mulig å registrere timer før selve prosjektet er lagret i databasen. Når prosjektet først er registrert en gang vil det dukke opp i opsjonene man har for valg av nettverksnummer i timeregistreringen. Timeregistrering er en prosess på totalt 3 steg: Figur 1: Prosjektreg 1. Valg av dato, nettverksnummer og lønnskategori vist i Figur 2: timereg 1 Figur 2.0 Dato: er forvalgt til dagens dato, men kan enkelt endres ved hjelp av en oversiktlig nedtrekksliste Nettverksnummer: er forvalgt siste anvendte nr, opsjonene her er basert på lagret informasjon fra prosjektregistrering. Om man ikke finner ønsket nettverksnr i nedtrekkslisten må man trykke på <NY> og gjennomføre pkt 5.1. Lønnskategori: er som nevnt pkt 4.2 en gruppering av lønnsarter for å gjøre det mer brukervennlig. 2. Valg av Lønnsart, Antall timer og fritekst (som vist i Figur 3.0) Lønnsart: er figurert som tekst og opsjonene her er avhengig av hva som blir valgt i steg 1 for Lønnskategori. Finner man ikke den lønnsarten man trenger har man valget for å gjøre endringer. Page 18 of 42

19 Antall timer: brukeren skriver inn antall timer i feltet Fri text: her kan det legges til en liten beskrivelse eller tileggsnote av arbeidet som er gjort. Figur 3: timereg 2 3. Siste steget for timeregistreringen er en oppsummering og bekreftelse på de valg som er gjort i pkt 1 og pkt 2. Dette er gjort som et sikkerhetstillegg for at informasjon blir riktig, og er siste mulighet for å gjøre endringer før man bekrefter og lagrer timer i databasen. Siste valget man har i menyen for servicearbeiderne er muligheten til å fjerne nettverksnummer fra nedtrekkslisten. Denne muligheten er lagt til for at ikke nedtrekkslisten skal bli enormt lang og uoversiktlig over tid. Man kan kun slette sine egne lagrede prosjekter. 6.0 Administrasjonssystem Det er laget noen funksjoner for administrator: Vis timer / Skrive timer til Excel Legge til ansatte med passord Slette ansatt Vise alle registrerte prosjekter 6.1 Vis timer og skriv til en.csv-fil Denne funksjonen er ment for å effektivisere arbeidet med å samle inn registrerte timer (Figur 4). Det vil først være en funksjon som velger ønsket tidsforløp på utskriften. Datoene er forvalgt dagens dato men kan enkelt navigeres via nedtrekkslisten. Deretter vil det bli skrevet ut en liste som inneholder: Arbeidsnummer Lønnsart (i kode) Dato Timer Så får man mulighet til å skrive listen til en.csv-fil (Comma separated values). Dette gjør at data enkelt kan importeres til Excel slik at den kan behandles som ønskelig i form av tabeller og analyse. Page 19 of 42 Figur 4: adminsystem

20 Page 20 of 42

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Man 25. Mai 09 Planlegging og arbeid med sluttføring Sluttføring av grensesnitt, arbeid med dokumentasjon og detaljplanlegging av sluttføring. Ons 21. Mai 09 Arbeid

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem Styringsdokumenter Studentevalueringssystem Forord Dette er en samling av alle styringsdokumentene gjennom prosjekt perioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til perioden de ble

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

2 Innholdsfortegnelse

2 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon 1 Forord Kravspesifikasjonen er ment å sees i sammenheng med gruppas forventninger til sitt eget sluttprodukt. Den er altså like mye våre egne krav som krav stilt av arbeidsgiver. Vi

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 Uke 43-25.10.2009 Tid/Sted P35 Gruppen består av 5 medlemmer. Vi hadde en bli kjent opplegg i dag. Arbeider med å levere inn statusrapporten til fredag 30.10.2009. Uke 48-29.11.2009

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Prosessrapport. Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Magnus Eriksen, s Øyvind Schjelderupsen, s Peder Sundbø, s141795

Prosessrapport. Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Magnus Eriksen, s Øyvind Schjelderupsen, s Peder Sundbø, s141795 Prosessrapport Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Eriksen, s141765 Schjelderupsen, s141758 Sundbø, s141795 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Innledning...3 Gruppen...3 Bedriften...3 Tanker rundt prosjektet...4

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

F O R P RO S J E K T R A P P O R T

F O R P RO S J E K T R A P P O R T A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G F O R P RO S J E K T R A P P O R T Dato for levering: 01.02.2008 Versjon Nr. 1,72 Gruppe: 08-18 Webside: http://student.iu.hio.no/~s135462/hovedprosjekt/

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM KRAVSPESIFIKASJON Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 CONTENTS 1 Innledning... 4 1.1 Presentasjon... 4 1.2 Om bedriften...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Testdokumentasjon. Testingen utføres for å utelukke mest mulig feil i systemet.

Testdokumentasjon. Testingen utføres for å utelukke mest mulig feil i systemet. PROSJEKT NR. 2007-30 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Cort Adelers gate 30, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Testdokumentasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Testrapport Prosjekt nr SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Testrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppemedlemmer: Maud Veronica Gine Lundh - s Noha Xue - s Ketil Øvrebø - s Even Geithus Øwre - s171663

Forprosjektrapport. Gruppemedlemmer: Maud Veronica Gine Lundh - s Noha Xue - s Ketil Øvrebø - s Even Geithus Øwre - s171663 Forprosjektrapport Gruppemedlemmer: Maud Veronica Gine Lundh - s171647 Noha Xue - s171636 Ketil Øvrebø - s171686 Even Geithus Øwre - s171663 Sammendrag: Aptoma AS har behov for et statushåndteringssystem

Detaljer