TV Ears 5.0 Digital & Dual Digital Quick Start Guide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TV Ears 5.0 Digital & Dual Digital Quick Start Guide"

Transkript

1 TV Ears 5.0 Digital & Dual Digital Quick Start Guide Voice Clarifying Circuitry

2 CUSTOM FIT YOUR HEADSET Follow these directions to adjust the width of the headset for your comfort. TV EARS All TV Ears headsets should be adjusted prior to first use to fit the user comfortably. Hold the arm portion of each side and evenly pull apart to stretch the arms into a more comfortable position. Repeat this process as necessary.

3 CUSTOM FIT YOUR EAR TIPS Follow these directions to adjust the angle of the ear tips for your comfort. All TV Ears headsets are shipped with the ear tips angled straight down. For best audio quality, we recommend that the ear tips are aligned with your ear canals, which are typically angled forward. Grasp the dark plastic piece (pictured above) with your thumb and forefinger. Rotate the base of each ear tip individually. Repeat if necessary until comfortable.

4 ! Viktig sikkerhetsinformasjon TV Ears, Inc. ber deg lese gjennom alle instruksjonene og respekter alle advarslene for å sikre forsvarlig håndtering og forhindre personskader. Unnlater man å følge veiledningen fra TV Ears, Inc., kan det føre til pesonskader. Av sikkerhetsgrunner må ikke stiftene på vekselstrømadapterne fjernes. Hvis støpselet som følger med, ikke passer i kontakten, kjøp riktig adapter eller rådspør en elektriker hvis du trenger hjelp. Bruk kun tilkoblinger og tilbehør som er spesifisert av TV Ears, Inc. sammen med TV Ears-systemet. Advarsel: For å forhindre mulig hørselstap bør du ikke bruke et høyt lydnivå over lengre tid. Advarsel: For å redusere faren for brann og elektrisk støt, skal ikke TV Ears-produktet utsettes for regn eller fuktighet. TV Ears-produktet skal ikke utsettes for væskesprut eller -drypp. Ikke sett gjenstander som er fylt med væske, som for eksempel vaser, på eller nær TV Earsproduktet. Advarsel: Batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn. Kast batteriene på riktig måte etter forskriftene. Advarsel: Det magnetiske feltet som sendes ut fra TV Ears-høyttalerne er minimalt. Brukt som anvist, skulle TV Ears hodetelefoner ikke være årsak til magnetisk støy i pacemakere eller defibrillatorer (hjertestartere). Det magnetiske feltet rundt høyttalerne er mindre enn 1 gauss innenfor 1 tomme (3 cm) fra en pacemaker eller defibrillator. Det anbefales at brukeren holder ørepluggene minst én tomme unna pacemakere eller defibrillatorer. Hvis det er noe du lurer på, bør du snakke med legen din. 73

5 Analog Audio In 12V Trinn 1 - Plasser og slå på senderen Dette trinnet forklarer hvor du skal plassere senderen for best mulig ytelse, og hvordan du slår på senderen. 1 De infrarøde diodene på senderen (senderelampene) må være i siktlinje med hodetelefonen når du bruker systemet for å få best mulig ytelse. Det må ikke være noe som blokkerer det direkte signalet ellers blir det ikke mottatt noen lyd, og lyden høres ikke. Sett senderen på et flatt, jevnt underlag cm over golvet. Pass på at den peker mot sitteområdet hvor hodetelefonen skal brukes. 2 Plugg vekselstrømadapteren inn i en standard strømkontakt eller overspenningsvern. 3 Plugg enden av vekselstrømadapteren inn i porten merket 12V bak på senderen. Det er en blå ramme rundt den riktige porten. Power Port Digital Audio In 12v 74

6 Analog Audio In 12V Trinn 2 - Optisk digital installasjon Dette trinnet forklarer hvordan du kobler TV Ears-senderen til din TV, satellitt, eller kabelboks ved hjelp av en optisk digital audio-ledning. Hvis du ikke kommer til på baksiden av TV-en, kan du også følge disse instruksjonene for å installere systemet til kabel- eller satellitt-boksen. Vær klar over at audioportene Audio foran på TV-en vanligvis er audioinnganger Audio In som ikke kan sende lyd til hodetelefonen. 1 Fjern plasthettene fra begge endene av den optiske digitale audio-ledningen. 2 Plugg den ene enden av den optiske audio-ledningen inn i Digital Audio Out (Optical) -porten på baksiden av TV-en. 3 Plugg den andre enden av den optiske digitale audioledningen inn i porten merket Digital Audio In på baksiden av senderen. Det er en grønn ramme rundt den riktige porten. Du skal høre og føle et klikk når pluggen er kommet helt på plass. Digital Audio Digital Audio In Optical 75

7 Analog Audio In 12V Trinn 2.1 RCA analog installasjon Dette trinnet er et alternativ til trinn 2 på side 75. Dette trinnet forklarer hvordan du kobler TV Ears-senderen til din TV, satellitt, eller kabelboks ved hjelp av en RCA analog audioledning. 1 Hvis du ikke kommer til på baksiden av TV-en, kan du også følge disse instruksjonene for å installere systemet til kabel- eller satellitt-boksen. Vær klar over at audioportene Audio foran på TV-en vanligvis er audioinnganger Audio In som ikke kan sende lyd til hodetelefonen. Plugg enden av audioledningen med dobbeltpluggen (røde og svarte plugger) inn i de analoge audioutgangene Audio Out bak på TV-en, satellitt, eller kabelboks. 2 Plugg enden av audioledningen med enkeltpluggen inn i porten merket Analog Audio in bak på senderen. Det er en gul ramme rundt den riktige porten. Analog Audio Digital Audio In 3.5mm TV Ears-systemene er mono-systemer. Dette betyr at du vil fortsatt høre lyden gjennom både venstre og høyre ørepluggene selv om du bare har venstre eller høyre audio tilkoblet. TV-ens lydinnstillinger kan være innstilt til variable eller faste (fixed). Hvis du ønsker å være i stand til å styre TV-volumet atskilt fra TV Ears-volumet, må du sørge for at TV-en er innstilt til faste. Ta kontakt med TV-produsenten for å få hjelp. 76

8 Analog Audio In 12V Trinn 2.2 SCART adapter analog installasjon Dette trinnet er et alternativ til trinn 2 på side 75. Dette trinnet forklarer hvordan du kobler TV Ears-senderen til din TV, satellitt, eller kabelboks med en SCART-adapter. 1 Hvis du ikke kommer til på baksiden av TV-en, kan du også følge disse instruksjonene for å installere systemet til kabel- eller satellitt-boksen. Plugg enden av audioledningen med enkeltpluggen inn i porten merket Analog Audio in bak på senderen. Det er en gul ramme rundt den riktige porten. Analog Audio Digital Audio In 3.5mm 2 Plugg enden av audioledningen med dobbeltpluggen (røde og svarte plugger) inn i de røde og hvite portene på SCARTadapteren. Deretter kobler du SCART-adapteren til porten merket SCART bak på TV, satellitt, eller kabelboks. SCART TV-ens lydinnstillinger kan være innstilt til variable eller faste (fixed). Vi anbefaler at du setter lydinnstillingene til faste for bedre lydkvalitet når du bruker dette installasjonsalternativet. Hvis du ønsker å være i stand til å styre TV-volumet atskilt fra TV Earsvolumet, må du sørge for at TV-en er innstilt til faste. Ta kontakt med TV-produsenten for å få hjelp. 77

9 Analog Audio In 12V Trinn 2.3 Koaksial digital installasjon Dette trinnet er et alternativ til trinn 2 på side 75. Dette trinnet forklarer hvordan du kobler TV Ears-senderen til din TV, satellitt, eller kabelboks med en koaksial digital audio-ledning (følger ikke med). Hvis du ikke kommer til på baksiden av TV-en, kan du også følge disse instruksjonene for å installere systemet til kabel- eller satellitt-boksen. Vær klar over at audioportene Audio foran på TV-en vanligvis er audioinnganger Audio In som ikke kan sende lyd til hodetelefonen. 1 Plugg den ene enden av den koaksiale digitale audioledningen inn i Digital Audio Out (Coaxial) -porten på baksiden av TV-en. 2 Plugg den andre enden av den koaksiale digitale audioledningen inn i porten merket Digital Audio In på baksiden av senderen. Det er en rød ramme rundt den riktige porten. Digital Audio Digital Audio In Coaxial TV-ens lydinnstillinger kan være innstilt til variable eller faste. Hvis du ønsker å være i stand til å styre TV-volumet atskilt fra TV Ears-volumet, må du sørge for at TV-en er innstilt til faste. Ta kontakt med TV-produsenten for å få hjelp. 78

10 Trinn 3 - Lade hodetelefonen Dette trinnet vil vise deg hvordan du lader hodestelefonen korrekt slik at du får mest mulig nytte av den. 1 Selv om hver TV Ears-hodetelefone kommer med nok batterilading til å utføre en innledende test av systemet ved installasjon, anbefales en full opplading på minst 14 timer før første gangs bruk for å bidra til å forlenge batteriets levetid. TV Ears hodetelefon vil vare ca. 6 timer på full opplading, men vil vare i lengre eller kortere tid avhengig av gjennomsnittsvolumet på hodetelefonen. Drei volumknotten på hodetelefonen til off (av). Du skal høre og føle et klikk når bryteren er dreid hele veien til off. 2 Sett hodetelefonen i laderen til senderen og sørg for at framsiden av hodetelefonen vender mot framsiden av senderen. 3 D Trykk bestemt ned på hodetelefonen når den er i laderen til den sitter støtt. Hodetelefonen skal sitte litt fast i laderen når du prøver å ta den ut. Ladelampen tennes når hodetelefonen sitter riktig i laderen. TV EARS I G I T A L 79

11 Garantiinformasjon 2 års begrenset garanti Denne toårs begrensede garantien vil dekke produksjonsdefekter og produktsvikt i en periode på to år etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Hvis produktet svikter eller blir ødelagt som følge av en produksjonsdefekt i opptil to år etter den opprinnelige kjøpsdatoen, vil det erstattes, uten kostnad for eieren, med et nytt produkt av samme modell. Hvis du har kjøpt en modell som er utgått, vil du motta en ny eller lignende modell. Garantien dekker ikke buene i headsettet, transportkostnader eller forgjengelige ting som ørebeskyttere og batterier. Kjøpsbevis må fremskaffes på returtidspunktet. Eventuelle reparasjoner eller endringer som er utført av uautoriserte TV Ears-forhandlere, vil gjøre garantien ugyldig og kan skade utstyret. Denne garantien gis etter TV Ears, Inc. eget forgodtbefinnende og omfatter ikke kosmetiske skade eller skade som skyldes naturkrefter, ulykke, feil bruk, misbruk, uaktsomhet, kommersiell bruk, eller modifikasjon av eller på noen som helst del av produktet. Hjelp og brukerstøtte Hvis du har spørsmål eller trenger litt ekstra hjelp, står Emporia Care AB gjerne til tjeneste. E-post: Tlf.: + 46 (0) Erklæringer fra produsenten Samsvarserklæring (EU) TV Ears er i samsvar med de grunnleggende krav til sikkerhet og andre relevante bestemmelser i Standard IEC 60065: Ammd 1:2005 / EN 60065:2002 og Direktiv 2004/108/EF; 2006/95/EF, 89/336/EØF, 92/31/ EF, 93/68/EØF. Før du tar apparatet i bruk, forsikre deg om at du overhoder bestemmelser som kan være spesifikke for ditt land. 80

12 Website:

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning

POLAR G5 GPS-SENSOR. Brukerveiledning POLAR G5 GPS-SENSOR Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G5 GPS-sensor. G5 gir deg data om hastighet, distanse og geografisk plassering samt ruteinformasjon under alle

Detaljer