Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling Saksnr: 1/09-13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/torunn Bekkeseth. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Torunn Bekkeseth sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 1/09 PS 2/09 PS 3/09 PS 4/09 PS 5/09 PS 6/09 PS 7/09 PS 8/09 PS 9/09 PS 10/09 PS 11/09 PS 12/09 PS 13/09 PS 14/09 Sakstittel SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA JARLE LANGELAND, UVDAL SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA BJARNE BERGSTØL, NORE SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA MÅRBU TURISTHYTTE V/ TOR-OLAV RØISGAARD SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA EGIL MIDTGARD, KONGSBERG SØKNAD OM LØYVE TIL MOTORFERDSEL FRA NINA SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA ARVE BJERKE, RØDBERG SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA BJØRNAR REPVIK, HØNEFOSS KLAGE PÅ SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA UVDAL HØYFJELL OG HYTTESENTER V/FRANK CHR. OLSEN, UVDAL SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA OLE-HENRY HVAALE, NORE SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA GEIR OVE VIKAN, KONGSBERG SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA JUVS- SAMEIGET V/ JENS JACOB JENSEN, NORE SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA UVDAL VAKT OG HYTTESENTER, UVDAL SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL MELDINGSAKER Lukket/åpent

3 Rødberg : Saksmappe : 2004/674 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA JARLE LANGELAND, UVDAL Motorferdselutvalget /09 Jarle Langeland, Uvdal søker om tillatelse til bruk av snøscooter til transport på egen eiendom i egen næring, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5d. Det søkes om løyve til bruk av snøscooter til transport på egen eiendom i næring, som leiekjøring til hytter, ettersyn av hytter, transport av ved og i forbindelse med snekring. Det søkes om flerårig løyve med 30 turer/år. Søker har hatt tilsvarende løyve tidligere. Det er ikke rapportert om bruk av løyvet i perioden Forskriftens 5d gir hjemmel til bruk av snøscooter i forbindelse med drift av utleiehytter på egen eiendom, herunder tilsyn og transport av utstyr og gjester til hyttene. 5d gir også hjemmel til transport i forbindelse med jakt og fiske når dette har en viss næringsmessig betydning. Grunneier kan også i enkelte tilfeller få tillatelse til leiekjøring på egen eiendom uten at dette registreres i leietransportlista. Jarle Langeland innvilges løyve til nødvendig transport i egen næring på egen eiendom gnr. 7/1, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5d. Det er et vilkår at det føres kjørebok som rapporteres til motorferdselutvalget innen 15. mai hvert år.

4 Rødberg : Saksmappe : 2008/1487 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA BJARNE BERGSTØL, NORE Motorferdselutvalget /09 Saken gjelder. Bjarne Bergstøl, Nore søker om tillatelse til bruk av snøscooter til transport til egen hytte og til leiekjøring i område Eide-Roe, Nore Vest, etter 5 a og c i nasjonal forskrift til motorferdselloven. Det søkes om løyve til bruk av snøscooter til frakt av utstyr i forbindelse med vedlikeholdsarbeid m.m. til egen hytte gnr. 172/12 Mariseth med 5 turer/sesong. Det søkes også om løyve til leiekjøring i området Eide-Roe. Søker ønsker å påta seg tilsyn og vedlikehold med flere hytter i området. Hytta ligger med enn 2,5 km fra brøyta veg. Det vil være i tråd med gjeldende praksis å innvilge 5 turer/sesong til frakt av utstyr til egen hytte. Jfr. Forskriftens 5c. Motorferdselsutvalget har tidligere innvilget 2 flerårige leiekjøringsløyver i dette områder. En anser derfor behovet for leiekjøring som dekket og vil ikke anbefale at det innvilges flere løyver i denne omgangen. Med hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5c innvilges Bjarne Bergstøl tillatelse til inntil 5 turer/sesong i perioden for kjøring med snøscooter fra Eide til egen hytte Mariseth gnr. 172/12. Søknad omløyve til leiekjøring i området Eide Roe avslås, jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5a.

5 Rødberg : Saksmappe : 2009/8 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA MÅRBU TURISTHYTTE V/ TOR-OLAV RØISGAARD Motorferdselutvalget /09 Mårbu Turisthytte v/ Tor-Olav Røisgaard, Uvdal søker om tillatelse til bruk av snøscooter til frakt av gjester til turisthytta. Det søkes om løyve til å frakte gjester med snøscooter til Mårbu Turisthytte I følge nasjonal forkskrift til motorferdselsloven 3c, er det hjemmel til å nytte motorkjøretøy på vinterføre til nødvendig transport for drift av turistanlegg som ikke ligger ved brøyta veg. Bestemmelsen gir først og fremst hjemmel til transport av varer, gods og personale. Det vil også i noen grad være adgang til transport av gjester, dersom dette er nødvendig for å opprettholde driften av stedet. Transport av gjester ut i turterrenget er ikke tillatt. En vil anta at mulighet for å frakte gjester inn med snøscooter vil bidra til å styrke driftsgrunnlaget på turisthytta. Mårbu turisthytte v/ Tor-Olav Røisgaard innvilges løyve til nødvendig transport for perioden for transport av gjester fra Imingfjell til turisthytta. En forutsetter at persontransport samordnes med varetransport når det er mulig. Jfr. Nasjonal forskrift til motorferdselsloven 3c og 6

6 Rødberg : Saksmappe : 2008/1459 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA EGIL MIDTGARD, KONGSBERG Motorferdselutvalget /09 Egil Midtgard, Kongsberg søker om tillatelse til bruk av snøscooter til transport til hytte i forbindelse med funksjonshemming, etter 5b i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Det søkes om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med funksjonshemming og transport til hytte. Søknaden er datert og vedlagt legeattest. Det søkes om å kjøre strekningen fra Dalsethaugen ved kommunegrense til Rollag til egen hytte ved Roi seter gnr. 169/34/15. I praksis for vintersesongene 2007/2011 har motorferdselsutvalget lagt seg på en restriktiv praksis ved tildeling av kjøretillatelse etter 5b. Det skal legges vekt på varighet og det er fastsatt en begrensning i antall turer. I dette tilfeller er funksjonshemmingen i følge legeerklæringen å anse som varig. I tilsvarende saker har det vært vanlig å gi flerårig tillatelse med inntil 5 turer/år for kjøring til egen hytte i forbindelse med funksjonshemming. En ser ingen grunn til å behandle denne saken annerledes. Med hjemmel i 5b i nasjonal forskrift til motorferdselsloven innvilges Egil Midtgard tillatelse til 5 turer pr. sesong i perioden 2008/2011 for kjøring med snøscooter fra Dalsethaugen ved kommunegrense til Rollag til egen hytte ved Roi seter gnr. 169/34/15.

7 Rødberg : Saksmappe : 2005/1486 SØKNAD OM LØYVE TIL MOTORFERDSEL FRA NINA Motorferdselutvalget /09 NINA søker om løyve til bruk av helikopter i forbindelse med kalvetelling, strukturtelling, radiomerking av simler og ved dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap. Søknaden gjelder en videreføring av prosjektene Overvaking av villrein og Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander. Det søkes om bruk av helikopter i alle kommuner som grenser til Hardangervidda og i nasjonalparken. 1. Kalvetelling. Dette er en årlig rutine i forbindelse med overvåkningsprogrammet for hjortevilt, etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og i samarbeid med villreinutvalget for Hardangervidda. Det søkes om inntil 6 landinger over 2 dager i perioden Det er aktuelt med landinger i forbindelse med telling og kontroll av radiomerka dyr. 2. Strukturtelling. Dette er en årlig rutine i forbindelse med overvåkningsprogrammet for hjortevilt som er pålagt av DN og utføres i samarbeid med villreinutvalget for Hardangervidda. Det er aktuelt med inn- og utflyging av mannskap ( 2 grupper à 2 personer, dvs. 4 landinger) og landing for peiling/flytting av mannskap anslått til maks 10 landinger totalt. Arbeidet skal normalt gjennomføres i oktober Radiomerking av simler. I forbindelse med prosjektet Villreinens arealbruk i Nordfjella og Hardangervidda og Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbergrensa villreinbestander er det nødvendig å radiomerke 10 simler med GPS/GSM.01 - sendere kommende vinter. Det søkes om 20 landinger i perioden

8 4. Dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap. Denne aktiviteten gjennomføres i forbindelse med de nevnte radiomerkeprosjektene og skjer i slutten av kalveperioden. Det søkes om 2 landinger for transport av mannskaper i perioden I tillegg til bruk av helikopter, er det også aktuelt å benytte snøscooter. 1. til dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap i perioden til oppfølging av radiomerka simler i perioden Bruk av snøscooter til nødvendig transport i forbindelse med dyretellinger og lignende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, er hjemlet i forskrift til motorferdselsloven 3f. NINA har tidligere søkt om og fått innvilget tilsvarende løyver i forbindelse med forskningsprosjektene som er angitt i søknaden. I henhold til tilbakemeldinger fra tidligere år, er det lite av aktiviteten som har funnet sted i Nore og Uvdal kommune. Motorferdselsutvalget har generelt en restriktiv holdning til bruk av helikopter og ønsker at slik aktivitet skal holdes på et lavest mulig nivå. Med hjemmel i motorferdselslovens 6 innvilges NINA v/ Roy Andersen løyve til 1. Inntil 6 landinger med helikopter i tidsrommet i forbindelse med kalvetelling 2. Inntil 10 landinger med helikopter i tidsrommet i forbindelse med strukturtelling 3. Inntil 20 landinger med helikopter i tidsrommet i forbindelse med radiomerking av simler 4. Inntil 2 landinger med helikopter i tidsrommet i forbindelse med dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap Bruk av snøscooter er direkte hjemlet i nasjonal forskrift til motorferdselsloven 3f. Det anmodes om at bruk av snøscooter og helikopter begrenses til et minimum, jfr. 8 i motorferdselsloven.

9 Rødberg : Saksmappe : 2007/432 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA ARVE BJERKE, RØDBERG Motorferdselutvalget /09 Arve Bjerke, Rødberg søker om tillatelse til bruk av snøscooter til transport til egen hytte i forbindelse med byggearbeider, etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdelsloven. Det søkes om 3 turer med snøscooter i perioden Transportstrekning er fra Breisetvegen til egen hytte gnr. 189/6. Det er mindre enn 2,5 km fra brøyta veg til hytta. Transporten er nødvendig i forbindelse med byggearbeider som ferdigstillelse av uthus, forblending av pipe m.m. Det i søknaden ikke oppgitt transportmengde. Det ble innvilget tilsvarende løyve med 2 turer i Da avstanden til hytta er mindre enn 2,5 km fra brøyta veg, må søknaden behandles etter forkriftens 6, der det i unntakstilfelle kan gis tillatelse til kjøring dersom søkeren kan påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Transport av materialer og utstyr i forbindelse med byggearbeid kan anses som et særlig behov. Antall turer må i så fall begrenses til det som er helt nødvendig. Det har vært praksis å innvilge et begrenset antall turer ved byggearbeider som ikke krever byggeløyve, på hytter som ligger nærmere brøyta veg enn 2,5 km. Transporten skal normalt ikke foregå på søn- og helligdager. Jfr. Praksis vedtatt Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift til motorferdselsloven innvilges Arve Bjerke tillatelse til 3 tur/retur i perioden for kjøring med snøscooter på strekningen Breisetvann egen hytte gnr. 189/6. Transporten skal ikke foregå på søn- og helligdager.

10 Rødberg : Saksmappe : 2008/9 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA BJØRNAR REPVIK, HØNEFOSS Motorferdselutvalget /09 Bjørnar Repvik, Hønefoss søker om tillatelse til bruk av snøscooter til transport til hytte i forbindelse med funksjonshemming, etter 5b i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Det søkes om flerårig tillatelse med 20 ture/år til bruk av snøscooter i forbindelse med funksjonshemming og transport til egen hytte. Søknaden er datert og vedlagt legeattest. Det søkes om å kjøre strekningen fra Lislegård i Tunhovd til egen hytte langs ubrøyta veg. En strekning på ca. 300 m i bratt terreng. I praksis for vintersesongene 2007/2011 har motorferdselsutvalget lagt seg på en restriktiv praksis ved tildeling av kjøretillatelse etter 5b. Det skal legges vekt på varighet og det er fastsatt en begrensning i antall turer. I dette tilfeller er funksjonshemmingen i følge legeerklæringen å anse som varig. I tilsvarende saker har det vært vanlig å gi flerårig tillatelse med inntil 5 turer/år for kjøring til egen hytte i forbindelse med funksjonshemming. En ser ingen grunn til å behandle denne saken annerledes. Med hjemmel i 5b i nasjonal forskrift til motorferdselsloven innvilges Bjørnar Repvik tillatelse til 5 tur/retur pr. sesong i perioden 2008/2011 for kjøring med snøscooter fra Lislegård i Tunhovd til egen hytte langs ubrøyta veg.

11 Rødberg : Saksmappe : 2008/253 KLAGE PÅ SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA UVDAL HØYFJELL OG HYTTESENTER V/FRANK CHR. OLSEN, UVDAL Motorferdselutvalget /09 Uvdal Høyfjell og hyttesenter AS, v/ Frank Chr. Olsen, Uvdal, klager på vedtak i sak 80/08 behandlet i motorferdselsutvalget i Nore og Uvdal kommune Klagen er datert Motorferdselsutvalget behandlet i møte søknad om løyve til bruk av snøscooter fra Uvdal høyfjell og hytteservice etter 5a og 6 i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Søknaden ble avslått. Vedtaket ble meddelt søker i brev datert Klagen er datert og mottatt I følge forvaltningslovens 29 første ledd er klagefristen 3 uker. Med normal postgang er klagerfristen oversittet med noen dager. Klager har ikke opplyst når vedtaket er mottatt og har heller ikke oppgitt noen grunn til at klagefristen ikke er overholdt. Forvaltningsmyndigheten skal når klagefristen er oversittet, vurdere om klagen likevel skal tas under behandling, jfr. Forvaltningslovens 31. Klagen kan tas opp til behandling dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen. Klager har i eget brev datert fått informasjon om klagefristen på 3 uker. Klager har heller ikke angitt noen grunn til at klagefristen ikke er overholdt. Klagen kan også tas opp til behandling dersom det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Dersom saken er av særskilt stor betydning for klager, er det et hensyn som kan tale for at en likevel vil behandle klagen. Klager sier i klagen at inntektene fra serviceoppdrag er et betydelig bidrag til den samlede næringsvirksomheten. Det er ikke gitt opplysninger om hvor mye større omsetning bruk av snøscooter vil tilføre firmaet. Søker har ikke tidligere hatt løyve til bruk av

12 snøscooter. Det opplyses i søknaden datert at søker har hatt ansvar for transport og tjenester for Syversrud gård når de selv ikke kan. Grunneier Jarle Langeland har hatt løyve til bruk av snøscooter på denne eiendommen i perioden I følge tilbakemeldinger er dette løyvet ikke brukt i denne perioden. Klager har med andre ord ikke benyttet snøscooter i oppdrag for Syversrud gård, selv om det foreligger løyve. På bakgrunn av dette kan en vanskelig se at det foreligger særlige grunner som skulle tilsi at en likevel bør ta klagen opp til behandling. En vil for øvrig bemerke at motorferdsutvalgets vurdering av bruk av leiekjøringsløyver står fast, jfr. Praksis vedtatt sak 34/07 og nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5a jfr. rundskriv 1/96 til motorferdselsloven. Klage på vedtak i sak 80/08 tas ikke opp til behandling. Klagefristen på 3 uker er ikke overholdt, jfr. Forvaltningslovens 31 a og b

13 Rødberg : Saksmappe : 2009/7 SØKNAD OM LØYVE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FRA OLE-HENRY HVAALE, NORE Motorferdselutvalget /09 Ole-Henry Hvaale søker om flerårig løyve til bruk av snøscooter på strekningen Imingfjell Turistheim egen hytte ved Lortetjønn i forbindelse med frakt av materialer og utstyr til opprusting og vedlikehold av hytte i h.h.t. 5c i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Det søkes om nødvendig transport. Det er ikke oppgitt transportmengde. Etter digital måling på kart er transportstrekningen ca. 2,5 km. Det kan gis tillatelse til bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger mer en 2,5 km fra brøyta veg, jfr. 5c i forskriften. I dette tilfellet er avstanden 2,5 km og søknaden blir derfor behandlet etter 5c. Motorferdselsutvalget er vanligvis restriktive til innvilging av bruk av snøscooter i området ved Imingfjell. Opprusting av hytte kan anses som et spesielt tiltak. Siden søker ikke har angitt transportbehov, vil et anbefale å begrense antall turer til 5 og at løyvet gjøres gyldig fram til Dersom søker kan dokumentere ytterligere behov, kan det fremmes ny søknad, evt. at det benyttes leietransport. Med hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5 c innvilges løyve til bruk av snøscooter med 5 tur/retur på strekningen Imingfjell Turistheim egen hytte ved Lortetjønn i forbindelse med opprusting av egen hytte. Løyvet er gyldig fram til

14 Rødberg : Saksmappe : 2005/259 SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA GEIR OVE VIKAN, KONGSBERG Motorferdselutvalget /09 Geir Ove Vikan søker om flerårig løyve til bruk av snøscooter på strekningen Vikangrend Vehovd i forbindelse med frakt av materialer og utstyr til opprusting og vedlikehold av seterbu i h.h.t. 5c i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Det søkes om nødvendig transport. Det er ikke oppgitt transportmengde. Etter digital måling på kart er transportstrekningen ca. 2 km. Det kan gis tillatelse til bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger mer en 2,5 km fra brøyta veg, jfr. 5c i forskriften. I dette tilfellet er avstanden mindre enn 2,5 km og søknaden kan derfor ikke innvilges etter 5c. Etter 6 kan det i unntakstilfelle gis løyve til motorferdsel dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Opprusting av seterbu kan anses som et særlig behov. Siden søker ikke har angitt transportbehov, vil et anbefale å begrense antall turer til 5 og at løyvet gjøres gyldig fram til Dersom søker kan dokumentere ytterligere behov, kan det fremmes ny søknad. Med hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselsloven 6 innvilges løyve til bruk av snøscooter med 5 tur/retur på strekningen Vikangrend Vehovd i forbindelse med opprusting av seterbu. Løyvet er gyldig fram til

15 Rødberg : Saksmappe : 2005/52 SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA JUVS-SAMEIGET V/ JENS JACOB JENSEN, NORE Motorferdselutvalget /09 Juvs-sameiget v/ Jens Jacob Jensen søker om løyve til bruk av snøscooter, 3 turer vinteren 2009 i forbindelse med utkjøring av kalk og gytegrus til Storetjønnan/Langevann. Søknaden behandles etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Det kan gis tillatelse etter 6 i unntakstilfeller dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Frakt av kalk og gytegrus i forbindelse med fiskekultivering må regnes som et særlig behov. Det innvilges løyve til bruk av snøscooter til Juvs-sameiget v/ Jens Jacob Jensen med 3 tur/retur til Storetjønnan/Langevann i forbindelse med frakt av kalk og gytegrus. Løyvet er gyldig fram til

16 Rødberg : Saksmappe : 2008/254 SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA UVDAL VAKT OG HYTTESENTER, UVDAL Motorferdselutvalget /09 Uvdal Vakt og Hyttesenter AS v/ Jarle Langeland, Geir Nørstebø og Frank Chr. Olsen, Uvdal søker om løyve til bruk av snøscooter for sesongene 2009, 2010 og 2011 i Nore og Uvdal kommune. Uvdal Vakt og Hyttesenter skal utøve vaktvirksomhet/utrykning i forbindelse med innbrudd/overfall/brann/temperaturalarmer hos kunder uten vinterbrøyta veg hvor snøscooter er eneste utrykningskjøretøy. Firmaets hovedinntekter kommer fra hytteservice, vedlikehold, tilbygg, transport av eget utstyr/materialer/verktøy og lignende. Firmaet har fått tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet i Ringerike og Kongsberg politidistrikt av Landsdelspolitimesteren for Østlandet og har 3 utdannede vektere. De har også godkjennelse fra Post og Teletilsynet til bruk av frekvens for overføring av alarmsignaler. Firmaet samarbeider med Uvdal Høyfjell og Hyttesenter med tanke på nye tjenester i forbindelse skader/brudd i Dagalifjell og innkjøp av hjertestarter. Motorferdselsutvalget behandlet i sak 42/ søknad om bruk av snøscooter fra Uvdal Vakt og hytteservice As. Saken ble da utsatt og søker ble bedt om å framskaffe mer opplysninger om virksomheten.

17 I h.h.t. nasjonal forskrift til motorferdselsloven 5a kan det gis løyve til bruk av snøscooter for fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilveg og hytte tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag transport av massemedia på reportasjeoppdrag transport av funksjonshemmede transport av ved transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens 6 Søknader om leietransport må undergis en konkret vurdering ut fra formålet med motorferdselsloven og forskriftene. Antall løyver i kommunen bør begrenses, ut fra en vurdering av transportbehovet. Personer som har hatt slik tillatelse tidligere og benyttet denne lovlig, bør normalt prioriteres framfor nye søkere. Den næringsmessige betydningen for den enkelte er det relevant å legge vekt på. Jfr. Rundskriv 1/96 til lov om motorferdsel. Motorferdselsutvalget har i praksis for ( sak 34/07) vedtatt nærmere retningslinjer for leiekjøring: Antall leiekjørere begrenses til 35 Det gis ikke generelt løyve til leietransport i Hardangervidda nasjonalpark. Det kan gis noen løyver til kjøretøy som er egnet til større transportmengder. Alle leietransportløyver gjelder for hele kommunen, men likevel slik at transportørene er registrert i sitt kjerneområde. Transportørene skal være tilgjengelige når det er behov for transport. Det er innvilget 31 generelle leietransportløyver for av disse omfatter Dagalifjell. Motorferdselsutvalget har avslått søknader i seinere tid med begrunnelse om at behovet for leietransport er dekket. Motorferdselsutvalget har også innvilget noen løyver etter 6 i forskriften i forbindelse med yrkesmessig kjøring til for eksempel snekkere. Uvdal El-Service v/ Geir Nørstebø har f. eks. løyve etter 6 til transport i forbindelse med yrkesutøvelse Søker skisserer et arbeidsområde som omfattes både av leiekjøring 5a og yrkesutøvelse 6. En kjenner ikke andre virksomheter som knytter transportbehovet opp mot vakt- og alarmtjenester. Saken legges fram uten innstilling.

18 Rødberg : Saksmappe : 2004/244 SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER FRA HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Motorferdselutvalget /09 Hardangervidda villreinutvalg v/ Svein Erik Lund søker om kjøretillatelse med snøscooter i forbindelse med minimustelling av villrein på Hardangervidda. Det søkes om å benytte snøscooter i forbindelse med minimustelling av villrein. Villreinutvalget ønsker å gjennomføre 1-2 minimustellinger i perioden 1. februar til 8. april Det er lagt opp til faste ruter som skal kjøres. Metodikk og løyper er som foregående år. Det søkes om tillatelse til 1 tur (1 snøscooter i 1 dag). Bakkerekognosering vil kun bli gjennomført dersom det er behov. Hoveddelen av rekognoseringen vil bli utført ved hjelp av fly. Søknaden behandles etter 6 i nasjonal forskrift til motorferdselsloven. Det skal foreligge særlige grunner og det skal legges vekt på at kjøringen har et nytteformål. Det er viktig i forhold til villreinforvaltningen å få satt et så riktig antall dyr på Hardangervidda som mulig. Metoden som benyttes er bl.a. tellinger. Det søkes om en tur med snøscooter i et begrenset område. Denne transporten vil neppe føre til store ulemper sett i forhold til nytteverdien. Det forutsettes at søker tar de nødvendige hensyn ved utførelse av transporten. Søknaden gjelder kun utenfor nasjonalparken, i Nore og Uvdal kommune. Rådmannens forslag til vedtak : Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift til motorferdselsloven innvilges Hardangervidda villreinutvalg tillatelse til 1 tur med snøscooter i forbindelse med minimumstelling av villrein. Tillatelsen er gyldig fram til

19 Rødberg : Saksmappe : 2004/244 MELDINGSAKER Motorferdselutvalget /09 1. Buskerud fylkeskommune, brev datert Vedrørende planprogram for Fylkesdelplan for Hardangervidda. 2. Nore og Uvdal Røde Kors. Brev datert Melding om kurs/øvelse i området Vasstulan. 3. Fylkesmannen i Buskerud. Brev datert Foreløpig orientering om klagesak, Gro Berner Jacobsen 4. Nore og Uvdal kommune. Rullering av kommunedelplan for stier og løyper.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 13/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 19.01.2009 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato: Møteinnkalling Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Dato: 22.03.2010 Utmarksenteret, Rødberg Tidspunkt: 17:00 18:00 Utvalgets medlemmer inviteres til middag på Rødberg hotell kl. 18.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1/10 7/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 17:00-18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Tor Løvstuen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26/09-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Else Bekkeseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 74 78/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/10 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Kari Klev Redalen, Jan Sommer

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK HOVEDUTSKRIFT Saksnr: 01-11/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 19.00 21.00

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/13 04/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00 19.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto, Else Bekkeseth, Olav Thoen og Nils Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling Rødberg, 01.07.2011 Saksnr: 131-142 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Dato: 06.07.2011 Tidspunkt: 13.00 14.00 Møteinnkalling Skrykkevieren felæger ( H. vidda i forbindelse med befaring av

Detaljer

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den xxxxxxxxxxxxxxx med virkning fra De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth, Linda L Sevlejordet, Nils Helge Tufto ( leder )

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth, Linda L Sevlejordet, Nils Helge Tufto ( leder ) Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 37 40/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 18:00-22:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 15 21/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 28.03.2011 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 15 21/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 28.03.2011 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Saksnr: 15 21/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 28.03.2011 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 Innvilgede og brukte turer barmarkssesongen 2013 FormålInnvilgede turer Brukte turer Fiske 235 132 Jakt 220 113 Landbruk 36 34 Turisme 10 5 Forskning 0 0 Eldre

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 16.01.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 18.00 21.30 Tilstede: Olav Thoen, Uvdal Odd Gunnar Vikan, Uvdal Vebjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 6/15 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De kommunale retningslinjene gjelder

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 51/12 56/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 04.11.2013 Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Saksnr: 47-50/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarksenter Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 05/14 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET Administrativ behandling av søknader, samt dispensasjonsnemndas behandling av søknader tar utgangspunkt i rundskriv T 1/96 fra Miljøverndepartementet;

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35 45/ 2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarksenter på Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Steigen kommune Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Fastsatt av Plan og ressursutvalget 15.10.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møte pr telefon/ e-post BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møte pr telefon/ e-post Saksnr: 201-206 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Dato: Perioden 29.06.2012 02.07.2012 Tidspunkt: Tilbakemeldinger

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 26.05.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 15/16

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

ll 2 MARS 2017 i

ll 2 MARS 2017 i FYLKESMANNEN I TROMS S nr.\ I Adolf Thomassen Finnfjordveien 178 9300 HNNSNES ll 2 MARS 2017 L, @121 i l Trondheim, 23.02.2017 Offl. 5 13 jf. fvl. 5 13 første ledd nr. 1) Deres ref.: Vàr ref. (bes oppgitt

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.08.2017 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 09.08.2017 Sakliste Utvalgssaksnr PS 12/17

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 08/11-14/11 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 21.02-2011 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer,

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 18:00-19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-34 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested:,Utmarkssenteret Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thon, Jan Sommer, Else Bekkeseth

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 12:00 Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 24.04.2012 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 PS 12/12 PS 13/12 PS 14/12

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 12.12.2012 kl. 15:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 12.12.2012 kl. 15:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 12.12.2012 kl. 15:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2017 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.08.2017 Sakliste Utvalgssaksnr PS 14/17

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 03.04.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - retningslinjer

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - retningslinjer Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - retningslinjer Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende retningslinjer for håndtering av søknader om for bruk av motorisert kjøretøy i utmark og på

Detaljer

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag Revisjon av kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag vinterplan. Innledning: Hemnes kommunestyre vedtok forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i sak 85/96. Formannskapet vedtok i januar

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 19.10.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 95 96/2008 Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2008 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Møtet starter med befaring

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 01-17/ 2016 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 25.01.2016 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Rødberg, 27.07.2011 Møteinnkalling Saksnr: 143-147 / 2011 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Møte pr telefon/ E - post Dato: 01.08.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 01.09.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 13/15

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune, Rødberg

Møteinnkalling. PS. Vararepresentanter som skal møte blir kontaktet direkte av sekretæren. Nore og Uvdal kommune, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/16-19/16 Utvalg: Motorferdselsutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 19.00 22.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda Vefsn kommune Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjell Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Motorferdselsnemnda Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Larsen Cathrine Markussen John Luktvasslimo

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 19 29/ 2014 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 01.12. 2014 Tidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

Saksbehandler: Sigbjørn Strand Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 17/1124

Saksbehandler: Sigbjørn Strand Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 17/1124 Saksbehandler: Sigbjørn Strand Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 17/1124 TILDELING AV LØYVER FOR ERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 2017/18-2020/21 Vedlegg: Søknad om fornyelse av løyve for ervervsmessig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 19.02.2016 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i

Sak Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 16.03.15. Dato: 16. mars 2015 Tid: kl. 11:00 14:30 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 173-200 / 2012 Utvalg: Buskerud tilsynsutvalg Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 18.06.2012 Tidspunkt: 20.00 22.00 Sakenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Sted: Saker er utsendt på mail til medlemmer i viltnemda 04.05.07. Medlemmer som har mottatt vedtakene Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer